Dacă animalele ar merge la şcoală

Page 1

: lui

Ace a

rte aparț a c ine stă

....................
Cu dragoste pentru E, adică pentru Ellie, și prețuire pentru toate fetițele, toți băiețeii și toți învățătorii, precum și pentru Toți Copiii Mici și Mari – A.W.P. Mai cu seamă pentru Augie! – D.W.

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Titlul original: If Animals Went to School Autor: Ann Whitford Paul

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Ilustrații: David Walker

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

Text Copyright © 2019 by Ann Whitford Paul Illustrations copyright © 2019 by David Walker

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Published by arrangement with Farrar Straus Giroux Books for Young Readers, an imprint of Macmillan Publishing Group, LLC. All rights reserved.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Paul, Ann Whitford Dacă animalele ar merge la şcoală / Ann Whitford Paul ; il. de David Walker ; trad. din lb. engleză de Domnica Drumea. Bucureşti : Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-374-0 I. Walker, David (il.) II. Drumea, Domnica (trad.) 087.5

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2022 pentru traducerea în limba română O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Ann Whitford Paul Ilustrații de David Walker Traducere din limba engleză de Domnica Drumea


merge la școală, r a e l e l a im n a ă c Da Castor de lăbuță. e p e g a r t ar l l u intrăm în clasă. ă s e Tătic i u b e tr , e d i a H —


sind târ a p Dar Castorul, âs-grapis, ar spune: — Eu vreau ’napoi acasă.


Cangurul l-ar lăsa în urmă top-v âj-vâj și-ar ajunge primul la școală.