Dacă animalele ar merge la şcoală

Page 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Această carte aparținelui:

Copyright © Pandora Publishing, 2022 pentru traducerea în limba română O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 www.pandoram.ro20 20PandoraMfaceparte din Grupul Editorial Trei. Cu dragoste pentru E, adică pentru Ellie, și prețuire pentru toate fetițele, toți băiețeii și toți învățătorii, precum și pentru Toți Copiii Mici și Mari – A.W.P. Mai cu seamă pentru Augie! – D.W.

Titlul original: If Animals Went to School Autor: Ann Whitford Paul Ilustrații: David Walker Text Copyright © 2019 by Ann Whitford Paul Illustrations copyright © 2019 by David Walker Published by arrangement with Farrar Straus Giroux Books for Young Readers, an imprint of Macmillan Publishing Group, LLC. All rights reserved. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

I. Walker, David (il.) II. Drumea, Domnica (trad.) 087.5

Editori: Silviu DragomirMagdalena Mărculescu Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Director producție: Cristian Claudiu Coban Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Paul, Ann Whitford Dacă animalele ar merge la şcoală / Ann Whitford Paul ; il. de David Walker ; trad. din lb. engleză de Domnica Drumea.Bucureşti : Pandora Publishing, 2022     ISBN 978-606-978-374-0

Traducere din limba engleză de Domnica Drumea Ann Whitford Paul Ilustrații de David Walker

Dacă animalele ar merge la școală, Tăticul l-ar trage pe Castor de lăbuță. — Haide, trebuie să intrăm în clasă.

Dar Castorul, ar —spune:Euvreau ’napoi acasă. ,pasind târâs-grapis

Cangurul l-ar lăsa în urmă și-ar ajunge primul la școală.top-vâj-vâj

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.