Dacă..._fragment

Page 1

DACĂ… Un mod nou și fascinant de a privi ideile măreţe și numerele de David J. Smith • Ilustraţii de Steve Adams Traducere din engleză de Ruxandra Tudor


Din câte știm noi, numerele mari și informaţiile din această carte sunt reale. Dar nimeni nu știe exact ce vârstă are Pământul, cât de vast este Universul, cât de mare este populaţia lumii, când au apărut primele animale sau câte specii există. Când ai de‑a face cu numere mari, pot interveni nenumărate erori. Informaţiile din această carte se bazează pe cele mai de încredere statistici.

Pentru profesorii și colegii care m‑au ajutat să înţeleg și să apreciez locul nostru în Univers: Kathleen Raoul, Stan Sheldon, Mary Eliot, Ned Ryerson, Frederick S. Allis, Jack Schliemann, Bill Bellows, Anne McCormack, Jen Tobin, Jane Hardy și mulţi alţii. Și pentru Val Wyatt, o persoană de nestăpânit și extrem de încurajatoare. Și întotdeauna pentru Suzanne, care este pentru mine busola și Steaua Polară. — D. J. S. ¤ Pentru Kaliane, Nick, Samantha, Stella‑Rose și Victoria: mânuţele voastre de azi vor face lucruri măreţe mâine! — S. A. Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: If: A Mind-Bending New Way of Looking at Big Ideas and Numbers Text: David J. Smith Ilustrații: Steve Adams

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Text © 2014 by David J. Smith Illustrations © 2014 by Steve Adams

Redactare: Virginia Lupulescu Corectură: Carmen Eberhat, Eugenia Ursu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României SMITH, DAVID J. DACĂ... / David J. Smith ; il. de Steve Adams ; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. - București : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-255-2 I. Adams, Steve (il.) II. Tudor, Ruxandra (trad.) 821.111

Published by permission of Kids Can Press Ltd., Toronto, Ontario, Canada. Romanian edition published by arrangement with Agentia Literara Livia Stoia. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, sound recording, or otherwise, without the prior written permission of Pandora Publishing.

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Cuprins

–——––——–

Dacă … ....................................................................4 Galaxia noastră ......................................................6 Planetele .................................................................8 Istoria Pământului ................................................10 Viaţa pe Pământ ...................................................12 Evenimente din ultimii 3 000 de ani ......................14 Invenţii de‑a lungul timpului ..................................16 Invenţii din ultimii 1 000 de ani ............................18 Continentele .........................................................20 Apa ........................................................................22 Specii ....................................................................24 Banii .....................................................................26

Energia ..................................................................28 Speranţa de viaţă ..................................................30 Populaţia ...............................................................32 Hrana ....................................................................34 Viaţa ta .................................................................36 O notă pentru părinţi și profesori .........................38 Surse .....................................................................40DACĂ…

–——––—

Cât de mare este Pământul sau Sistemul Solar ori Calea Lactee? Ce vârstă are planeta noastră și când au apărut primele animale și primii oameni? Unele lucruri sunt atât de mari sau de vechi, că nici cu mintea nu poţi să le cuprinzi. Dar ce‑ar fi dacă am lua aceste obiecte și evenimente fantastice incredibile și le‑am compara cu cele pe care le putem vedea, simţi și atinge? Dintr-odată am vedea lumea în care trăim într‑un mod cu totul nou. Despre asta este vorba în cartea pe care o ţii în mână – reducem sau micșorăm evenimente, locuri și perioade uriașe la ceva ce putem înţelege. Dacă ai avut vreodată o păpușă sau un avion de jucărie, știi ce înseamnă să reduci. Un model la scară redusă este o versiune a unui lucru uriaș. Fiecare parte este redusă egal, ca să nu ne trezim cu o păpușă cu picioare enorme sau cu un avion cu aripi gigantice. Și când reducem niște lucruri cu adevărat uriașe – cum ar fi Sistemul Solar sau toată istoria omenirii –, unele rezultate sunt chiar surprinzătoare, așa cum vei afla în continuare…

5


GALAXIA NOASTRĂ –––––—––– DACĂ reducem Calea Lactee la dimensiunile unei farfurii întinse…

¤ întregul nostru Sistem Solar – Soarele și planetele – ar fi mai mici decât acest fir de praf, prea mic ca să poată fi văzut ¤ Universul vizibil, pe de altă parte, ar fi de dimensiunea Belgiei.

6


Telescopul spaţial Hubble poate vedea aproximativ 10 000 de galaxii într-o imagine numită Câmpul UltraProfund Hubble, care a surprins o regiune foarte mică din spaţiu. Dacă fiecare dintre aceste galaxii ar fi o farfurie întinsă… ¤ s‑ar ajunge la un teanc de 10 000 de farfurii întinse de aproximativ 383 metri, înălţimea aproximativă a unei clădiri cu 125 de etaje. În tot Universul este posibil să existe peste 170 de miliarde (170 000 000 000) de galaxii. Dacă fiecare dintre acestea ar fi o farfurie întinsă… ¤ t eancul ar ajunge la o înălţime de aproximativ 6 720 000 de kilometri, de 17 ori distanţa de la Pământ la Lună.

Când măsurăm distanţa în spaţiu, folosim o unitate de măsură numită an‑lumină. Un an‑lumină este distanţa pe care o parcurge lumina într‑un an și e imensă – 9 460 800 000 000 de kilometri. Distanţa dintr‑o parte în cealaltă a Sistemului nostru Solar reprezintă a mia parte dintr‑un an‑lumină. Lăţimea Căii Lactee este de aproximativ 100 000 de ani‑lumină. Se estimează că lăţimea Universului vizibil este de aproximativ 92 de miliarde (adică 92 000 000 000) de ani‑lumină. Cu alte cuvinte, Universul este de 920 000 de ori mai lat decât Calea Lactee, iar Calea Lactee este de 100 de milioane (100 000 000) de ori mai mare decât Sistemul Solar.

7


PLANETELE —––——–

DACĂ planetele din Sistemul Solar ar fi reduse la dimensiunea unor mingi, iar Pământul ar fi cât o minge de baseball…

¤ Mercur ar fi cât o minge de ping‑pong ¤ Venus, cât una de tenis ¤ Marte, cât una de golf ¤ Jupiter, cât una de exerciţii Mercur ¤ Saturn, cât una de plajă Venus ¤ Uranus, cât una de baschet ¤ Neptun, cât una de fotbal. Soarele ar fi mai mare decât oricare minge, având cam de 10 ori diametrul lui Jupiter. 8

Pământul

Marte

Jupiter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.