Craciunul lui Mog - fragment

Page 1

Crăciunul lui

MOG

PND Craciunul lui Mog.indd 1

29.09.2016 12:52


PND Craciunul lui Mog.indd 2

29.09.2016 12:52


PND Craciunul lui Mog.indd 3

29.09.2016 12:52


PND Craciunul lui Mog.indd 4

29.09.2016 12:52


Crăciunul lui

MOG Text și ilustraţii de

Judith Kerr Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

PND Craciunul lui Mog.indd 5

29.09.2016 12:52


Pentru prietena mea, doamna Clegborn Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Crăciunul lui Mog / text şi il.: Judith Kerr; trad.: Luminiţa Gavrilă. - Bucureşti: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-96-2 I. Kerr, Judith (text) II. Kerr, Judith (il.) III. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Titlul original: Mog’s Christmas Autor: Judith Kerr Text and illustrations © Kerr-Kneale 1973 First published by HarperCollins Publishers Ltd in 1976. The author asserts the moral right to be identified as the author of this work. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111-93-32=135.1

PND Craciunul lui Mog.indd 6

05.10.2016 16:21


Într-o zi, Mog s-a trezit și a văzut că în casă nimic nu era ca de obicei.

PND Craciunul lui Mog.indd 7

29.09.2016 12:52


Toată lumea era ocupată. Debbie era ocupată.

Nicky era ocupat.

Domnul şi doamna Thompson erau ocupaţi.

PND Craciunul lui Mog.indd 8

29.09.2016 12:52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.