Costumul - fragment

Page 1

Costumul Nici–Nu–Conteaza˘ s, i alte povestiri

Costumul Nici-Nu-Conteaza interior.indd 1

07/10/2016 17:13


SYLVIA PLATH cu ilustrații de David Roberts Traducere din engleză de Florin Bican

Costumul Nici-Nu-Conteaza interior.indd 3

07/10/2016 17:13


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Coeditor: Dinu Dumbrăvician fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Corectură: Roxana Nacu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României PLATH, SYLVIA Costumul Nici-Nu-Contează și alte povestiri / Sylvia Plath; trad.: Florin Bican. - București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-88-7 I. Bican, Florin

Titlul original: The It-Doesn't-Matter-Suit and Other Stories text: Sylvia Plath ilustrații: David Roberts The Bed Book © Frieda and Nicholas Hughes, 1976 The It-Doesn’t-Matter Suit © Frieda and Nicholas Hughes, 1996 Mrs Cherry’s Kitchen © Frieda and Nicholas Hughes, 2001 Illustrations © David Roberts, 2001 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111(73)-32=135.1

Costumul Nici-Nu-Conteaza interior.indd 4

07/10/2016 17:13


Cuprins Costumul Nici‑Nu‑Contează 1 Bucătăria Doamnei Cherry 37 Cartea Paturilor 63

Costumul Nici-Nu-Conteaza interior.indd 5

07/10/2016 17:13


Costumul Nici–Nu–Conteaza˘

Costumul Nici-Nu-Conteaza interior.indd 1

07/10/2016 17:13


M

ax Nix avea șapte ani și era cel mai mic din șapte frați. Mai întâi ve-

nea Paul, cel mai mare și mai înalt dintre cei șapte. După el urma Emil. Apoi Otto și Walter, Hugo și Johann.

2

Costumul Nici-Nu-Conteaza interior.indd 2

07/10/2016 17:13


Ultimul era Max. Numele lui întreg era Maximilian, dar pentru că nu avea decât șapte ani, nu‑i trebuia un nume atât de lung. Așa că toată lumea îi spunea doar Max. Max locuia împreună cu Mama și Tata Nix și cu cei șase frați ai săi într‑un târgușor pe nume Winkelburg, aflat la jumătatea urcușului pe un munte abrupt.

3

Costumul Nici-Nu-Conteaza interior.indd 3

07/10/2016 17:13


Muntele avea trei piscuri și, pe toate trei, fie iarnă, fie vară, ședeau căciulițe de zăpadă, ca trei mari globuri de înghețată cu vanilie. În nopțile când luna răsărea rotundă și strălucitoare ca un balon portocaliu, se auzeau vulpile scheunând în pădurea deasă de pini aflată mai sus de casa lui Max. În zilele senine și însorite, se vedea râul sclipind și clipocind hăt jos, în vale, mititel și subțirel ca o panglică de argint. Lui Max îi plăcea unde locuiește. Era fericit acolo. Un singur lucru îi lipsea. Mai mult decât orice pe lume, Max Nix își dorea să aibă și el un costum.

4

Costumul Nici-Nu-Conteaza interior.indd 4

07/10/2016 17:13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.