Cine este Bob Dylan - fragment

Page 1

Cine este Bob Dylan? Text: Jim O’Connor Ilustraţii: John O’Brien Traducere din engleză de Camelia Ghioc

cine este bob dylan p2.indd 3

17.11.2016 12:49:10


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Florin Paraschiv Corectură: Duşa Udrea‑Bocorel Maria Muşuroiu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României O’CONNOR, JIM Cine este Bob Dylan? / Jim O’Connor; il. de John O’Brien; trad.: Camelia Ghioc. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978‑606‑978‑002‑2 I. O’Brien, John (il.) II. Ghioc, Camelia (trad.) 78(73) Dylan,B. 929 Dylan,B. Titlul original: Who is Bob Dylan? Autor: Jim O’Connor Ilustraţii de John O’Brien Text copyright © 2013 by Jim O’Connor Illustrations copyright © 2013 by John O’Brien Cover illustration copyright © 2013 by Nancy Harrison All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. Prezenta ediţie s‑a publicat prin acord cu Grosset & Dunlap, imprint al Penguin Young Readers Group, divizie a Penguin Random House LLC. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghişeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978‑606‑978‑002‑2 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

cine este bob dylan p2.indd 4

17.11.2016 16:22:25


Cuprins Cine este Bob Dylan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hibbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O chitară supertare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dinkytown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Greenwich Village . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Suze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Blowin’ in the Wind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Schimbări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Bob trece la electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Nu privi în urmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Credinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Cincizeci de ani mai târziu, povestea continuă . . . . . . . . . . . 103 Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5

cine este bob dylan p2.indd 5

17.11.2016 12:49:10


Lui Jane, care e totul pentru mine — JOC Nepoatei mele preferate, Hannah — JOB

cine este bob dylan p2.indd 6

17.11.2016 12:49:10


Cine este Bob Dylan? În 1946, de Ziua Mamei, un băieţel de patru ani a vrut să cânte un cântec special bunicii lui. Repetase mult cântecul, şi acum era pregătit. Dar toţi adulţii din cameră râdeau şi vorbeau. Nimeni nu‑i dădea atenţie.

7

cine este bob dylan p2.indd 7

17.11.2016 12:49:11


Până la urmă, Bobby Zimmerman a ajuns la capă‑ tul răbdării. A bătut cu piciorul în podea până ce toţi adulţii s‑au oprit din vorbă. „Dacă toată lumea din camera asta face linişte, o să cânt pentru bunica. O să cânt «Some Sunday Morning»“. Când a terminat, adulţii l‑au aplaudat şi l‑au ovaţionat pe micuţ. Aşa că Bobby s‑a hotărât să cânte şi celălalt cântec pe care‑l mai ştia. Toate rudele l‑au aplaudat şi l‑au ovaţionat încă o dată. Bobby a fost încântat.

8

cine este bob dylan p2.indd 8

17.11.2016 12:49:11


Şaizeci şi şase de ani mai târziu, în 2012, preşedin‑ tele Barack Obama i‑a înmânat lui Bobby Zimmerman Medalia Libertăţii. Atunci era deja cunoscut drept Bob Dylan. Medalia Libertăţii e cea mai înaltă onoare conferită civililor în Statele Unite. Băieţelul devenise unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi şi compozitori din lume. 9

cine este bob dylan p2.indd 9

17.11.2016 12:49:11


„Nu există talent mai mare în toată istoria muzicii americane“, a spus preşedintele. „El încă mai aleargă după acel sunet anume, încă mai caută fărâma de ade‑ văr. Şi mai trebuie să adaug că sunt un mare fan al lui.“ Cum s‑a transformat Robert Allan Zimmerman în Bob Dylan? Cine e adevăratul Bob Dylan? E toto‑ dată cântăreţ, compozitor, actor, scriitor, cineast. De asemenea, Bob Dylan e şi unul dintre cei mai retraşi oameni din lume. Spre deosebire de multe cele‑ brităţi, el vrea ca viaţa lui privată să rămână învăluită în mister.

10

cine este bob dylan p2.indd 10

17.11.2016 12:49:12


Capitolul 1 Hibbing

Robert Allan Zimmerman s‑a născut pe 24 mai, 1941 în Duluth, Minnesota. Părinţii lui erau Abe Zimmerman şi Beatrice „Beatty“ Stone. În 1946, s‑a 11

cine este bob dylan p2.indd 11

17.11.2016 12:49:12


născut fratele mai mic al lui Bob, David. În acelaşi an, Abe Zimmerman s‑a molipsit de poliomielită, o boală în urma căreia a rămas şchiop. Abe a supravieţuit, dar a fost bolnav foarte mult timp. Familia Zimmerman a hotărât să se mute în Hibbing, Minnesota. Era oraşul natal al lui Beatty. Familia ei le putea da o mână de ajutor cât timp Abe era în convalescenţă. Hibbing era un orăşel dintr‑o zonă nordică a sta‑ tului Minnesota numită „Câmpul de Fier“. Principala industrie locală era extragerea minereului de fier. Abe a deschis acolo un mic magazin de mobilă şi electro‑ casnice. C IN

N

E

H I BBI NG

S

O

T

LA

I OR

N

A

D A

LA CU L

12

L

IN

O

IS

IN

ON

IL

UR

IN

N

S

H

N

A

O

IG

C

H

A

IS

IC

W

M

ST. PAUL M I N NE A P OL I S

cine este bob dylan p2.indd 12

A

A W

IO

C

U PE R ULS

L ACUL M IC H IGA N

M

DI

A

O N

A

H

IO

17.11.2016 12:49:12


Pe când Bob Zimmerman era copil, în Hibbing trăiau doar şaisprezece mii de oameni. Toată lumea se cunoştea cu toată lumea. Nimeni nu voia să iasă în evidenţă sau să fie altfel decât ceilalţi. Duminica, mai toate familiile mergeau la biserică. Familia Zimmerman era una dintre cele doar câteva familii de evrei. Bobby Zimmerman a studiat ebraica, şi la treisprezece ani a avut ceremonia de bar mitzvah, prin care se sărbătoreşte trecerea unui băiat evreu la statutul de bărbat. 13

cine este bob dylan p2.indd 13

17.11.2016 12:49:13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.