Cine au fost Frații Grimm_fragment

Page 1

Cine au fost Frații Grimm?Cine au fost Frații Grimm?

de Avery Reed Ilustraţii de John O’Brien Traducere din engleză de Ruxandra Tudor


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactare: Virginia Lupulescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Mihaela Gavriloiu Corectură: Irina Mușătoiu Rodica Crețu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României REED, AVERY Cine au fost Fraţii Grimm? / Avery Reed; il. de John O’Brien; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-335-1 I. O’Brien, John (il.) II. Tudor, Ruxandra (trad.) 82.09 Titlul original: Who Were The Brothers Grimm? Text: Avery Reed Ilustraţii: John O’Brien Text copyright © 2015 by Avery Reed Illustrations copyright © 2015 by John O’Brien Cover illustration copyright © 2015 by Penguin Random House LLC. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Penguin Workshop, an imprint of Penguin Young Readers Group, a division of Penguin Random House LLC. Who HQ® and all related logos are trademarks owned by Penguin Random House LLC. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghişeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978-606-978-335-1 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI


Cuprins Cine au fost Frații Grimm? . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cei mai buni prieteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 O educație ca la carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 O idee nouă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Vremea fraților Grimm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Culegerea de basme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Căutarea continuă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cei mai prosperi ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Eroi din folclor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Celebrități . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Până la adânci bătrâneți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110


Pentru Derek, primul meu cititor și prima mea dragoste — AR


Cine au fost Frații Grimm? „A fost odată ca niciodată o regină al cărei soț murise de mulți ani și care avea o fiică frumoasă.“ Așa a început bătrâna țărancă. Un tânăr pe nume Wilhelm Grimm a ascultat cu atenție povestea femeii. Era posibil ca aceasta să o fi auzit de la propria mamă, când era copil. 7


Era un basm german intitulat Fata gâscă. În el era vorba despre un talisman vrăjit, un cal care putea să vorbească, un servitor malefic și o prințesă ce părea sortită unei vieți în care nu urma decât să aibă grijă de gâște pentru un rege care credea că fata era doar o țărancă. Wilhelm se dusese tocmai în zona rurală a Germaniei pentru a o cunoaște pe Dorothea Viehmann, ca să-i asculte poveștile. Aceasta i-a spus nu mai puțin de treizeci și cinci, iar Wilhelm le-a notat pe toate, cuvânt cu cuvânt. Era anul 1813, iar Wilhelm și fratele lui mai mare, Jacob, erau acaparați de un proiect important. Celor doi frați tocmai le fusese publicată prima carte, o culegere de basme germane, și lucrau la cel de-al doilea volum. Jacob și Wilhelm Grimm erau savanți serioși, dar le plăcea la nebunie să asculte basme. Cei doi considerau că poveștile pentru copii erau o parte importantă din istoria Germaniei. 8


9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.