Cine a inventat scoala_fragment

Page 1

Această carte aparține lui ............................

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 1

10/07/2018 16:18


+ +

+

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 2

10/07/2018 16:19


= 8 = 9

-

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 3

= 5 = 4

10/07/2018 16:19


Tuturor profesorilor… de aici și de pretutindeni; de azi și de ieri. Annei Fontignie și elevilor ei care mi‑au inspirat această poveste.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: Qui a inventé l’école?

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Copyright © 2018 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium)

Redactor: Domnica Drumea

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României DE WOOT, EMMA Cine a inventat școala? / Emma de Woot; trad. de Luminița Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978‑606‑978‑177‑7 I. Gavrilă, Luminița (trad.)

Text și ilustrații: Emma de Woot

Copyright © Pandora Publishing, 2018, pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

087.5

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 4

02/08/2018 11:02


Emma de Woot

Traducere de Luminița Gavrilă

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 5

01/08/2018 17:08


Aaah! Gata! M‑am săturat!

ODA

C COT

COTC

Regele e nemulțumit. Foarte nemulțumit! Gălăgie, țipete… și iarăși drăcovenii! Aaah! Copiii ăștia!

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 6

10/07/2018 16:19


Alaltăieri a fost concurs de tobe. BUUM BUUM

TAM TAM

DING PING

BING

TAM

C

ODA

C COT

Mai tare!

C COTCODA COTCODAC

COTCODAC

Ieri a fost cursa de prins porcii care au scăpat din coteț… HAA HAA

Haide! Dii, dii!

Haideți! După noi!

GRUF GRUF

COTCODAC COTCOD AC

GUIȚ GUIȚ E rândul meu!

AC! COTCOD

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 7

…iar azi, concursul de aruncat cu ouă! Ce mai urmează? Ia de‑aici!

PLEAȘC!

BRAVO BRAVO

PLEOȘC!

10/07/2018 16:19


Cu atâta gălăgie, e imposibil să‑ți faci treaba. Regele este foarte supărat. Nebunia asta trebuie să înceteze. Ia spuneți‑mi voi, copii, ce scrie aici?

REGULI

1. Respectați curățenia în castel și în împrejurimi; 2. Este interzis să scrieți pe pereți; 3. Păstrați liniștea între orele 8:00 și 12:00. prin Decret Regal Semnat de Ministru

Ăă… Sire, eu nu știu să citesc. Ăă, Sire… Maiestatea Voastră!

Noi nu facem decât să ne jucăm!

COTCODAC COTCODAC

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 8

10/07/2018 16:19


Regele este foarte surprins. Copiii nu știu să citească, nici să socotească.

Ups!

Ssst! Tata e supărat!

GRUF GRUF

PND-Cine a inventat scoala_interior_240x275.indd 9

CUCURIG

U

10/07/2018 16:19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.