Cine a fost regina Elisabeta-fragment

Page 1

Cine a fost regina Elisabeta?


Cine a fost regina Elisabeta? de June Eding IlustraĹŁii de Nancy Harrison

Traducere din engleză de Camelia Ghioc


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Florin Paraschiv Corectură: Roxana Nacu ........... Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României EDING, JUNE Cine a fost regina Elisabeta? / June Eding; il. de Nancy Harrison; trad.: Camelia Ghioc. – București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-56-6 I. Harrison, Nancy (il.) II. Ghioc, Camelia (trad.) 94(420)"15" Elisabeta I

Cuprins Cine a fost regina Elisabeta? . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Tinereţea Elisabetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Prinţesa prizonieră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tânăra regină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Mereu la fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Căsătorie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 În pragul morţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Titlul original: Who Was Queen Elizabeth? Autor: June Eding Ilustraţii interior de: John O’Brien Ilustraţii copertă de: Nancy Harrison

Verișoara reginei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Text copyright © ............ Illustrations copyright © ............ Cover illustration copyright © ............. ..............

Moartea unei regine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediţie

Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Epoca de Aur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Cealaltă Elisabeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ISBN: 978-606-8780-56-6 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

5


Pentru celelalte două roșcate impresionante: Phoebe și Leah — J.E. Femeilor care nu se dau bătute — N.H.

Cine a fost regina Elisabeta? Anglia, august 1588. O puternică flotă de nave de război spaniole se îndreaptă spre Anglia. Flota spaniolă, numită Armada, e formată din 130 de corăbii puternice. Fiecare din ele e înarmată până-n dinţi.

7


Scopul lor e să invadeze naţiunea insulară. Regele Filip

cât mai departe posibil de bătălie, căci se tem să nu

al Spaniei vrea să fie și regele Angliei.

fie rănită.

Dar pe tronul Angliei se află un conducător curajos și neînfricat. Ea e regina Elisabeta. Și n-are de gând să-i permită regelui spaniol să-i ia tronul.

Dar Elisabeta nu-i ascultă. Regina pleacă din Londra pe calul ei și se îndreaptă către tabăra soldaţilor. Elisabeta vrea să fie alături de

Soldaţii ei așteaptă pe coasta Angliei și sunt pre-

oamenii ei. Dacă e să aibă loc o bătălie, cuvintele adre-

gătiţi să-și apere ţara. Sfetnicii reginei vor s-o ţină

sate de regină însăși soldaţilor ei îi vor purta pe aceștia spre victorie. Regina intră în tabără călare pe un cal falnic. Trece printre soldaţi. Vrea ca fiecare dintre ei să-i audă vorbele rostite din inimă. Regina spune că a venit „ca să trăiesc sau să mor împreună cu voi“. Elisabeta le spune soldaţilor că, deși e regină, e gata să moară alături de ei. Încheie cu „Știu că am doar trup de femeie slabă și nevolnică, dar am inimă și tărie de rege, și încă de rege al Angliei!“ Regina le promite cu lacrimi în ochi: „În scurt timp, o să câștigăm o victorie de care va auzi toată lumea“.

8

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.