Cine a fost Mark Twain_fragment

Page 1

Cine a fost Mark Twain?

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 1

11.09.2017 21:13:32


Cine a fost Mark Twain? de April Jones Prince Ilustraţii de John O’Brien

Traducere din engleză de Camelia Ghioc

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 3

12/09/2017 12:11


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Oana Dușmănescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Mihaela Gavriloiu Corectură: Dușa Udrea-Boborel Maria Mușuroiu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României JONES PRINCE, APRIL Cine a fost Mark Twain? / de April Jones Prince; il. de John O’Brien; trad. din engleză de Camelia Ghioc. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-080-0 I. O’Brien, John (il.) II. Ghioc, Camelia (trad.) 821.111 Titlul original: Who Was Mark Twain? Autor: April Jones Prince Ilustraţii: John O’Brien Text copyright © 2004 by April Jones Prince Illustrations copyright © 2004 by John O’Brien All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Penguin Workshop, an imprint of Penguin Young Readers Group, a division of Penguin Random House LLC. Who HQ™ and all related logos are trademarks owned by Penguin Random House LLC. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghişeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978-606-978-080-0 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 4

11.09.2017 21:13:33


Cuprins Cine a fost Mark Twain? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sosit odată cu cometa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Viața pe Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Sub cerul liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Faimoasa broască săltăreață . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Epoca de Aur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tom și Huck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Călătorie pe Ecuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 În așteptarea cometei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 5

11.09.2017 21:13:33


Lui David — primul scriitor din familia noastră — care cunoaşte întotdeauna diferența dintre cuvântul aproape potrivit și cuvântul care se potriveşte cu desăvârşire. — A.J.P. Lui Tess — J.O.

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 6

11.09.2017 21:13:33


Cine a fost Mark Twain? Când eram mai tânăr, îmi aminteam orice, indiferent dacă se întâmplase sau nu.

— Mark Twain

Dacă nu ştiţi exact de unde aţi auzit numele Mark Twain, duceţi-vă cu gândul la Aventurile lui Tom Sawyer și la Aventurile lui Huckleberry Finn: sunt cele mai cunoscute cărți ale lui Mark Twain. Mark Twain a fost cel mai mare povestitor al Americii. Se pricepea așa de bine să scornească povești, încât și-a inventat până și propriul nume. (Numele lui real era Samuel Langhorne Clemens.) Cele mai frumoase povestiri ale sale sunt inspirate din propriile aventuri din copilăria 7

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 7

11.09.2017 21:13:33


petrecută pe malul fluviului Mississippi, în orășelul Hannibal, statul Missouri. Mark Twain a avut o viață palpitantă — a fost pilot de vapor cu aburi, căutător de aur, reporter. A călătorit în întreaga lume ca să susțină conferinţe — care erau mai mult spectacole de teatru cu un singur actor — despre scrierile și experiențele sale. Mark Twain a devenit cel mai faimos și mai de succes autor al timpurilor sale. Multe dintre povestirile lui sunt amuzante, dar deseori umorul său atinge subiecte serioase, cum ar fi rasismul, lăcomia și nedreptatea. Pe parE AVENTURIL LUI

Y FINN hUCKLEBERR

AVENTURILE LUI

TOM SAWY ER

cursul vieții lui Mark Twain, America s-a schimbat foarte mult. El i-a provocat pe americani să se autoanalizeze cu atenţie şi să vadă încotro se îndreaptă. 8

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 8

11.09.2017 21:13:34


Capitolul 1 Sosit odată cu cometa În viața oricărui băiat vine un moment când îl apucă dorința nebună de a pleca aiurea şi de a săpa după comori ascunse.

— Mark Twain

Samuel Langhorne Clemens, cel care a devenit celebru sub numele de Mark Twain, s-a născut în Florida, statul Missouri, într-o casă cu două încăperi. Era

ENTURILE

30 noiembrie 1835.

LUI

SAWY ER

9

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 9

11.09.2017 21:13:34


COMETA HALLEY O cometă e un glob alcătuit din praf, gaze, zăpadă și gheață, care călătorește prin sistemul solar. Noi vedem comete destul de rar, când trec aproape de soare. Căldura emanată de soare adaugă cometei o coadă de gaz și praf, care arată ca o dâră strălucitoare pe cer. Dintre acești bulgări de zăpadă“ cosmici, cometa Halley e ” cea mai celebră. A fost numită în 1758 după astronomul britanic Edmond Halley. Halley și-a dat seama că aparițiile de comete semnalate în 1531, 1607 și 1682 erau, de fapt, revenirile pe boltă ale aceluiaşi corp ceresc. Cometa Halley își face apariția odată la fiecare șaptezeci și șase de ani. Ea va reveni în 2061.

10

Cine a fost Mark Twain_pt BT.indd 10

11.09.2017 21:13:35


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.