Cine a fost Marco Polo-fragment

Page 1

Cine a fost Marco Polo?

Cine a fost Marco Polo p3.indd 1

12.01.2016 13:12:51


Cine a fost Marco Polo? de Joan Holub Ilustraţii de John O’Brien

Traducere din engleză de Camelia Ghioc

Cine a fost Marco Polo p3.indd 3

12.01.2016 13:12:52


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Florin Paraschiv Corectură: Lorina Chiţan Roxana Nacu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României HOLUB, JOAN Cine a fost Marco Polo? / Joan Holub; il. de John O’Brien; trad.: Camelia Ghioc. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978‑973‑1989‑96‑9 I. O’Brien, John (il.) II. Ghioc, Camelia (trad.) 910.4(450) Polo,M. 929 Polo,M. Titlul original: Who Was Marco Polo? Autor: Joan Holub Ilustrații interior de: John O’Brien Ilustraţii copertă de: Nancy Harrison Text copyright © 2007 by Joan Holub Illustrations copyright © 2007 by John O’Brien Cover illustration copyright © 2007 by Nancy Harrison All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. Prezenta ediţie s-a publicat prin acord cu Grosset & Dunlap, imprint al Penguin Young Readers Group, divizie a Penguin Random House LLC. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978‑973‑1989‑96‑9 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

Cine a fost Marco Polo p3.indd 4

12.01.2016 13:12:52


Cuprins Cine a fost Marco Polo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 O familie de negustori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Marco pleacă de‑acasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lungul drum spre China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Marele Kublai Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Marco lucrează pentru Han . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Aprigii războinici mongoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Captiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Escorta prinţesei mireasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Din nou acasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Celebra carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Cât de adevărate erau povestirile lui Marco? . . 99 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5

Cine a fost Marco Polo p3.indd 5

12.01.2016 13:12:52


Pentru George Hallowell, care ştie să transforme orice călătorie într‑o aventură — J.H. Pentru Linda — J.O.B.

Cine a fost Marco Polo p3.indd 6

12.01.2016 13:12:52


Cine a fost Marco Polo? Marco Polo a trăit în Italia, la Veneţia, acum mai bine de şapte sute cincizeci de ani. Pe atunci, în secolul al XIII‑lea, majoritatea oamenilor îşi petre‑ ceau toată viaţa în locul în care se năşteau. Nu şi Marco. El a făcut aproape optsprezece mii de mile până în China şi înapoi şi a devenit cel mai faimos călă‑ M A RCO POLO

tor european. Nu numai pen‑ tru că a făcut o călătorie aşa de

lungă şi periculoasă (cu toate că aproape nimeni din Europa nu mai făcuse aşa ceva la acea vreme), ci şi pentru că a scris o carte despre aventura sa. 7

Cine a fost Marco Polo p3.indd 7

12.01.2016 13:12:52


Ca tatăl şi unchiul lui, Marco era şi el negustor. Ei voiau să meargă în Asia ca să aducă mătase, mirode‑ nii şi alte produse scumpe, pe care să le vândă în Europa. Marco era adolescent când a por‑ nit spre China. Nu s‑a mai întors în Italia decât douăzeci şi patru de ani mai târziu! Conducătorul Chinei se numea Kublai Han. El l‑a plăcut pe Marco şi l‑a trimis în ţările vecine ca să spioneze pentru el. Marco a luat notiţe despre locurile pe care le‑a văzut şi obi‑ ceiurile oamenilor pe care i‑a întâlnit. A folosit aceste notiţe ca să scrie o 8

Cine a fost Marco Polo p3.indd 8

12.01.2016 13:12:53


carte despre călătoriile lui. Mulţi europeni au aflat informaţii despre Asia numai citind cartea lui. Două sute de ani mai târziu, exploratori precum Cristofor Columb şi Vasco da Gama au citit şi ei cartea lui Marco, dorindu‑şi, la rândul lor, să ajungă în Asia. Dar sperau să găsească o cale mai uşoară spre acel loc. E adevărat tot ce scrie în car‑

C R ISTOFOR COLUMB

tea lui Marco? Istoricii cred că a mai exagerat pe ici, pe colo. Unii chiar cred că nici n‑a fost vreodată în China. Totuşi, cartea lui l‑a făcut faimos în toată lumea. Care e adevărata poveste a lui Marco Polo?

9

Cine a fost Marco Polo p3.indd 9

12.01.2016 13:12:53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.