Cine a fost Iisus-fragment

Page 1

Cine a fost

Iisus?

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 1

06-Aug-15 12:02:54


Cine a fost

Iisus?

de Ellen Morgan Ilustrații de Stephen Marchesi Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 3

06-Aug-15 12:02:55


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Răzvan Nasea Corectură: Maria Mușuroiu Elena Bițu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MORGAN, ELLEN Cine a fost Iisus? / Ellen Morgan ; il. de Stephen Marchesi ; trad.: Luminiţa Gavrilă. Bucureşti : Pandora Publishing, 2015 ISBN 978-973-1989-72-3 I. Marchesi, Stephen (il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 232.9 Titlul original: Who Was Jesus? Autor: Ellen Morgan Ilustrații: Stephen Marchesi Copyright © 2015 by Ellen Morgan Ilustrații interior Copyright © 2015 by Stephen Marchesi Ilustrații copertă Copyright © 2015 by Stephen Marchesi Copyright © Pandora Publishing, 2015 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978-973-1989-72-3 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 4

06-Aug-15 12:02:55


Cuprins Cine a fost Iisus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 O naștere umilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Copilăria și maturitatea lui Iisus . . . . . . . . . . . . 27 Cei doisprezece oameni loiali . . . . . . . . . . . . . . . 37 Învățături și pilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Iisus vindecătorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Miracolele lui Iisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Dușmanii lui Iisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Duminica Floriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Cina cea de Taină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Pilat din Pont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Învierea lui Iisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Primii creștini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Cronologia vieții lui Iisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Repere din istoria lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 5

06-Aug-15 12:02:55


Mamei mele, nașei mele și finului meu — EM Părinților mei, Rose și Ennio, a căror viață și ale căror sacrificii continuă să mă inspire — SM

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 6

06-Aug-15 12:02:55


Cine a fost Iisus? A sosit Crăciunul! În fiecare an, pe data de 25 decembrie, oamenii se adună la biserică sau în jurul bradului de Crăciun. Gătesc mâncăruri alese și se așază la masă împreună cu familia și prietenii. Cântă colinde și deschid cadourile primite. Dar, de fapt, ce sărbătoresc ei?

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 7

06-Aug-15 12:02:56


Crăciunul este ziua nașterii lui Iisus Hristos. El s‑a născut în urmă cu peste două mii de ani, într‑un orășel numit Betleem. Provenea dintr‑o familie săracă și mai târziu a devenit predicator. El vorbea despre

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 8

06-Aug-15 12:02:56


Dumnezeu și despre cum ar trebui oamenii să‑și ­trăiască viața. A devenit faimos, iar prietenii lui au continuat să povestească despre el și să transmită mai departe învățăturile lui.

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 9

06-Aug-15 12:02:56


BIBLIA

Biblia este cartea sfântă a creștinismului. Ea are două părți: Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament ne povestește despre lucrurile întâmplate înainte de nașterea lui Iisus, inclusiv despre Adam și Eva, arca lui Noe și Moise. Noul Testament cuprinde povestiri despre Iisus și despre ce s‑a întâmplat după moartea lui. Vechiul Testament, în special primele cinci cărți, este sacru pentru religia iudaică. Cele cinci cărți alcătuiesc împreună Tora.

10

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 10

06-Aug-15 12:02:57


Ideile lui Iisus au devenit o adevărată mișcare. La început, mișcarea avea o mână de oameni, dar mai apoi a devenit una dintre cele mai importante religii ale lumii — creștinismul. Creștinismul s-a răspândit pe tot globul. Astăzi există două miliarde de creștini. Ei provin din medii sociale, rase și culturi diferite, dar au același crez. Creștinii cred într-un singur Dumnezeu. Ei cred în Rai și în viața de după moarte. De asemenea, ei cred că Iisus n-a fost doar un simplu predicator, ci că a fost fiul lui Dumnezeu. 11

Cine a fost Iisus - preBT 02.indd 11

06-Aug-15 12:02:57


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.