Cine a fost Ginghis Han_fragment

Page 1

Cine a fost Ginghis Han?

cine a fost ginghis han p2.indd 1

30.01.2018 22:40:44


Cine a fost Ginghis Han? Text: Nico Medina IlustraĹŁii: Andrew Thomson Traducere din engleză de Camelia Ghioc

cine a fost ginghis han p2.indd 3

30.01.2018 22:40:45


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Aluniţa Voiculescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Florin Paraschiv Corectură: Maria Muşuroiu Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Cine a fost Ginghis Han? / text: Nico Medina; il.: Andrew Thomson; trad. din engleză de Camelia Ghioc. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-151-7 I. Medina, Nico (text) II. Thomson, Andrew (il.) III. Ghioc, Camelia (trad.) 821.111 Titlul original: Who Was Genghis Khan? Autor: Nico Medina Ilustrații: Andrew Thomson Ilustrație copertă: Nancy Harrison Text copyright © 2014 by Nico Medina. Illustrations copyright © 2014 by Penguin Group (USA) LLC. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Penguin Workshop, an imprint of Penguin Young Readers Group, a division of Penguin Random House LLC. Who HQ™ and all related logos are trademarks owned by Penguin Random House LLC. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghişeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978-606-978-151-7 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

cine a fost ginghis han p2.indd 4

30.01.2018 22:40:45


Cuprins Cine a fost Ginghis Han? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Viaţa în stepă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Crimă şi captivitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Prieteni şi aliaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lupta pentru putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tribul lui Temujin, regulile lui Temujin . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Confruntarea finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Temujin devine Ginghis Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Invadarea Chinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 O nouă lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Alegerea unui succesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 De la soare-răsare la soare-apune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5

cine a fost ginghis han p2.indd 5

30.01.2018 22:40:45


Lui Jessica şi Katherine, pentru Aventurile Excelente — N.M. Pentru Rhia, mama & tata şi Dai — A.T.

cine a fost ginghis han p2.indd 6

30.01.2018 22:40:45


N.M.

Cine a fost Ginghis Han? Era anul 1179. Un adolescent pe nume Temujin dormea dus în cortul lui căptuşit cu pâslă, alături de soţia sa, Borte. Cortul rotund, numit ger, fusese ridicat la marginea stepei – o câmpie imensă, netedă, din Mongolia, acoperită cu iarbă. Temujin şi Borte împărţeau ger‑ul cu familia şi prietenii lor. Împreună, formau un mic clan de treisprezece persoane. Majoritatea clanurilor trăiau într‑o strânsă apropiere şi formau comunităţi de mii de oameni, numite triburi. Dar clanul lui Temujin trăia singur şi izolat. O bătrână a fost trezită de vibraţia pământului. Tropot de copite. Se auzea tot mai aproape. A ţipat ca să‑i trezească pe toţi. Venea cineva! 7

cine a fost ginghis han p2.indd 7

30.01.2018 22:40:45


Trei sute de bărbaţi călare, din tribul Merkit, goneau spre ger‑ul lui Tamujin. Cu optsprezece ani în urmă, tatăl lui Temujin, pe nume Yesugei — o răpise pe mama lui de la soţul ei din tribul Merkit. Acum, Temujin era mare şi avea şi el soţie. Tribul Merkit voia răzbunare. 8

cine a fost ginghis han p2.indd 8

30.01.2018 22:40:46


Clanul lui Temujin a acţionat rapid. Dar nu erau destui cai ca să poată fugi toată lumea. În haosul creat, Borte a fost răpită. Temujin şi clanul său au călărit din răsputeri toată noaptea. Voiau să ajungă în siguranţa oferită de munţii împăduriţi de la nord. În stepa fără copaci nu aveau unde să se ascundă. Zile în şir l‑au căutat merkiţii pe Temujin. În cele din urmă, au renunţat şi s‑au întors acasă luând‑o prizonieră pe Borte. Temujin a urcat până în vârful lui Burhan Haldun — „Muntele zeu“ în mongolă. Mongolii se închinau spiritelor pământului, soarelui şi cerului. Burhan Haldun, cel mai înalt vârf din zonă, era locul pământesc cel mai apropiat de Eternul Cer Albastru. Ca să mulţumească zeilor că l‑au protejat, Temujin a aruncat stropi de lapte în aer, apoi a turnat câţiva stropi şi pe pământ. Trei zile s‑a rugat de zei ca să‑l îndrume ce să facă mai departe. Din acel munte sfânt izvorau trei râuri, care‑i 9

cine a fost ginghis han p2.indd 9

30.01.2018 22:40:46


10

cine a fost ginghis han p2.indd 10

30.01.2018 22:40:48


ofereau lui Temujin trei opţiuni. Putea să urmeze cursul unuia dintre râuri spre sud‑est, înapoi către ger‑ul lui. Dar singur în stepă nu avea să fie niciodată în siguranţă faţă de viitoarele atacuri. Râul Onon c­urgea spre nord‑est, înapoi către pădurile în care crescuse Temujin şi unde supravieţuise cu greu vânând păsări şi şoareci. Nu voia să mai trăiască aşa. Deci Temujin a ales al treilea râu. L‑a urmat spre sud‑vest, către poporul kerait. Tribul Kerait şi‑a unit forţele cu clanul lui Temujin. Au atacat împreună tribul Merkit şi au eliberat‑o pe Borte. Şi acela a fost doar începutul. În următorii douăzeci şi şapte de ani, Temujin avea să reunească toate triburile stepei. Avea să devină Ginghis Han, conducătorul mongolilor şi cuceritorul celui mai vast imperiu terestru pe care l‑a cunoscut vreodată lumea.

11

cine a fost ginghis han p2.indd 11

30.01.2018 22:40:48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.