Ce este Statuia Libertatii_fragment

Page 1

Ce este Statuia Libertății?

de Joan Holub Ilustraţii de John Hinderliter Traducere din engleză de Camelia Ghioc

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 1

05.03.2018 08:31:37


Pentru idei mărețe — J.H. Nu‑ți pierde niciodată curiozitatea. Mulțumesc, tată — J.H. Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Alunița Voiculescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Mihaela Gavriloiu Corectură: Maria Mușuroiu Roxana Nacu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României HOLUB, JOAN Ce este Statuia Libertăţii? / Joan Holub; il.: John Hinderliter; trad. din engleză de Camelia Ghioc. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978‑606‑978‑077‑0 I. Hinderliter, John (il.) II. Ghioc, Camelia (trad.) 821.111 Titlul original: What is the Statue of Liberty? Autor: Joan Holub Ilustrații interior: John Hinderliter Ilustrație copertă: Scott Anderson Text copyright © 2014 by Joan Holub Illustrations copyright © 2014 by Penguin Group (USA) LLC. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Penguin Workshop, an imprint of Penguin Young Readers Group, a division of Penguin Random House LLC. Who HQ™ and all related logos are trademarks owned by Penguin Random House LLC.

Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghişeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978‑606‑978‑077‑0 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 2

05.03.2018 08:31:37


Cuprins Ce este Statuia Libertății? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ideea grandioasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Insula Bedloe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Aspectul statuii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Mâna cu torța . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Capul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Măruntaiele statuii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Piedestalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Un cămin în America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Noul colos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 O statuie dichisită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 3

05.03.2018 08:31:37


Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 4

05.03.2018 08:31:38


Ce este Statuia Libertății? În iulie 1976, Statele Unite au aniversat două sute de ani de la semnarea Declarației de Independență. Pe tot cuprinsul țării, din metropole până în cele mai mici orășele, lumea sărbătorea. În New York au fost focuri de artificii, parade și discursuri patriotice. În mijlocul întregii celebrări se înălța acel simbol semeț al libertății americane: Statuia Libertății!

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 5

05.03.2018 08:31:38


Adevăratul nume al statuii este Liberta‑ tea luminând lumea, dar e deseori numită Lady Liberty sau Statuia Libertății. Statuia e imensă: are 46,5 metri fără soclu! Asta ar fi cam cât un turn format din treizeci și cinci de copii de unsprezece ani, cocoțați pe vârfuri unul pe creștetul celuilalt.

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 6

05.03.2018 08:31:38


E făcută din cupru și, în mare parte, e goală pe dinăuntru, cu o structură de susținere ca un schelet din metal în interior și scări pe care vizitatorii pot urca până în coroana statuii. Astăzi, aproximativ patru milioane de oameni vizitează în fiecare an Statuia Libertății și insula pe care se află aceasta, Ellis. 7

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 7

05.03.2018 08:31:39


Ca și steagul american, statuia e reprezentată pe afişele armatei și pe timbre. Torța ei e desenată pe bancnota de zece dolari. Creatorii de publicitate au folosit‑o ca să vândă orice, de la săpun la hambur‑ geri. A avut chiar și roluri în filme precum Planeta maimuțelor, Ziua Independenței și Superman II.

Din 1886 până azi, statuia a transmis un mesaj de speranță imigranților care veneau în America. De la sfârșitul secolului al nouăsprezecelea până în secolul douăzeci, milioane de oameni au venit din alte țări. Majoritatea erau foarte săraci și veneau din Europa. Traversau Oceanul Atlantic pe vapoare cu aburi. Cum cele mai multe dintre vapoare se opreau în portul New 8

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 8

05.03.2018 08:31:39


York, unul dintre primele lucruri pe care le vedeau imigranții era Statuia Libertății. Când o zăreau, izbuc‑ neau în urale și uneori plângeau de fericire. Ajunseseră, în sfârșit, în America, ținutul libertății, unde sperau să înceapă o nouă viață, mai bună.

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 9

05.03.2018 08:31:39


În timpul Primului și celui de‑al Doilea Război Mondial, soldați americani de pe tot cuprinsul SUA erau trimiși la New York. Acolo se îmbarcau pe vase care‑i duceau către teatrele de război din Europa. La plecare, treceau pe lângă statuie și mulți dintre ei erau copleșiți de sentimente patriotice. Iar când soldații se întorceau după război, statuia era acolo să le ureze bun venit acasă.

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 10

05.03.2018 08:31:40


STE AGU L FR ANȚÉI

În mod surprinzător, ideea Statuii Libertății nu a venit din Statele Unite. A fost un dar din partea poporului francez. Propunerea a venit mai întâi de la un profesor universitar francez, apoi un sculptor fran‑ cez a imaginat statuia și un inginer francez i‑a creat structura interioară. La început, americanii nici nu erau prea siguri că își doreau această statuie. Unii chiar i‑au suspectat pe francezi de motive ascunse. Aproape că au refuzat darul Franței! 11

Ce este Statuia Libertatii_pt BT.indd 11

05.03.2018 08:31:40


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.