Capitanul jack si piratii-fragment

Page 1

9780723269281_CaptainJackPirates_RO_F1.indd 1

19.01.2016 12:09:50


Pentru Theo, Tara și Rosie – P.B. Pentru Anna Collette – h.o.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Titlul original: Captain Jack and the Pirates Autor: Peter Bently Text © Peter Bently, 2015 Ilustrații © Helen Oxenbury, 2015

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Dtp: Faber Studio

Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție

Corectură: Eugenia Ursu

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Redactor: Virginia Costeschi

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Bently, Peter Căpitanul Jack și piraţii / Peter Bently, Helen Oxenbury; trad.: Luminiţa Gavrilă. București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-973-1989-88-4 I. Oxenbury, Helen II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111-32=135.1

9780723269281_CaptainJackPirates_RO_F1.indd 2

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

19.01.2016 12:42:55


&

9780723269281_CaptainJackPirates_RO_F1.indd 3

19.01.2016 12:09:53


Jack, Zak și Caspar, trei bravi marinari,

construiau o corabie de război ca să plece în larg.

9780723269281_CaptainJackPirates_RO_F1.indd 4

19.01.2016 12:09:56


I-au făurit coca, pupa și prova. Zak, șeful de echipaj, a muncit mult ca să-i facă și puntea.

9780723269281_CaptainJackPirates_RO_F1.indd 5

19.01.2016 12:10:00


În loc de catarg, un băţ ceva mai mare Și în loc de vergă, un altul mai mic…

Doar când să le lege pe-amândouă S-au cam chinuit un pic.

9780723269281_CaptainJackPirates_RO_F1.indd 6

19.01.2016 12:10:01


O cămașă și o baveţică, Un colac de înot…

Trei găletușe pe post de tunuri Și asta a fost tot.

9780723269281_CaptainJackPirates_RO_F1.indd 7

19.01.2016 12:10:02


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.