Călăul dragostei

Page 1

ColecĹŁie coordonată de Simona Reghintovschi


Alte cărţi de Irvin D. Yalom, la Editura Trei TRATAT DE PSIHOTERAPIE DE GRUP (cu Molyn Leszcz)

CU FECARE ZI MAI APROAPE. O psihoterapie povestită de ambii participanţi (cu Ginny Elkin)

PSIHOTERAPIE EXISTENŢIALĂ


IRVIN D. Yalom

Călăul dragostei Şi alte poveşti de psihoterapie

Tra­du­ce­re din engleză de Smaranda Nistor


Editori: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu Director editorial: Magdalena MÃrculescu Coperta: Faber Studio (Magda Radu) Redactor: Andreea Răsuceanu Director producţie: Cristian ClauDiu Coban Corectură: Eugenia Ursu Sînziana Doman

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RUPPERT, FRANZ Călăul dragostei şi alte poveşti de psihoterapie / Irvin D. Yalom ; trad.: Smaranda Nistor. - Bucureşti : Editura Trei, 2012 Bibliogr. ISBN 978-973-707-174-3 I. Nistor, Smaranda (trad.) 616-001.36

Titlul original: Love’s Executioner And Other Tales Of Psychotherapy Autor: Irvin D. Yalom Publicată de: Basic Books Inc. Publishers, New York, 1989 Copyright © 1989 by Irvin D. Yalom Copyright © Editura Trei, 2012 pentru prezenta ediţie în limba română C.P. 27-0490, Bucureşti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 e-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro

ISBN: 978-973-707-174-3


Familiei mele: Soţiei mele, Marilyn, și copiilor mei, Eve, Reid, Victor și BenCuprins Mulţumiri........................................................................................9 Prolog.............................................................................................11 1 Călăul dragostei ..................................................................27 2 „Dacă violul n-ar fi în afara legii…“................................95 3 Grasă ...................................................................................120 4 „A murit cine nu trebuia“................................................161 5 „Nu credeam s-o păţesc și eu“ .......................................194 6 „Nu trebuie să fii blând“ .................................................205 7 Două zâmbete....................................................................224 8 Trei scrisori nedesfăcute...................................................249 9 Monogamie terapeutică ...................................................282 10 În căutarea visătorului .....................................................304


Toate numele, caracteristicile care-ar putea duce la identificare și alte detalii ale materialului din fiecare caz povestit în această carte au fost schimbate.


Mulþumiri Mai mult de jumătate din această carte a fost scrisă în timpul unui an sabatic, atunci când am călătorit foarte mult. Sunt recunoscător multor persoane și instituţii care m-au găzduit și mi-au facilitat activitatea creativă: Centrului de Studii Umane din cadrul Universităţii Stanford, Centrului de Studii Bellagio din cadrul Fundaţiei Rockefeller, doctorilor Mikiko și Tsunehito Hasegawa, din Tokio și Hawaii, Caffé Malvina din San Francisco, Programului de creaţie literară din cadrul Colegiului Bennington. Îi sunt recunoscător soţiei mele, Marilyn (întotdeauna cel mai aspru critic și cel mai loial/entuziast susţinător); editorului meu de la Basic Books, Phoebe Hoss, un editor care mi-a dat posibilitatea să-mi exprim deschis ideile atât în această carte, cât și celelalte cărţi pe care le-am publicat la Basic, și, bineînţeles, editorului de proiect de la Basic Books, Linda Carbone. Le sunt îndatorat numeroșilor colegi și prieteni care m-au susţinut în alegerea noii teme. În acest proces lung, cu siguranţă am omis niște nume. Dar le mulţumesc următorilor: Pat Baumgardner, Helen Blau, Michele Carter, Isabel Davis, Stanley Elkin, John Felstiner, Albert Guerard, Maclin Guerard, Ruthellen Josselson, Herant Katchadourian, Stina Katchadourian, Marguerite Lederberg, John L’Heureux, Morton Lieberman, Dee Lum, K.Y. Lum, Mary Jane Moffatt, Nan Robinson, surorii mele Jean Rose, Gena Sorensen, David Spiegel, Winfried Weiss, fiului meu, Benjamin Yalom, promoţiei Călăul dragostei § Mulţumiri


10 10

Irvin D. Yalom

1988 de doctori psihologi rezidenţi de la Universitatea Stanford, secretarei mele, Bea Mitchell, care, timp de zece ani, mi-a dactilografiat însemnările medicale și ideile ce m-au inspirat în scrierea acestor povești. Ca întotdeauna, îi sunt recunoscător Universităţii Stanford pentru că m-a susţinut, oferindu-mi libertatea academică și mediul intelectual, atât de necesare muncii mele. Le datorez enorm celor zece pacienţi ai mei care și-au dat acordul ca experienţa lor să apară în paginile acestei cărţi. Fiecare și-a citit povestea (cu excepţia unui singur pacient, care a murit înainte ca eu să termin cartea) și a acceptat ca aceasta să fie publicată. Fiecare a verificat și a fost de acord cu schimbările făcute. Mulţi mi-au oferit ajutor editorial, unul dintre ei, Dave, mi-a sugerat chiar și titlul pentru povestirea sa, unii au comentat că ascunderea identităţii a fost prea bine făcută și m-au îndemnat să fiu mai exact, un cuplu a fost neliniștit de faptul că mi-am exprimat propria părere sau de libertăţile pe care am îndrăznit să mi le iau, dar cu toate acestea si-au dat acordul în speranţa că poveștile lor vor fi de ajutor terapeuţilor și/sau altor pacienţi. Tuturor le sunt adânc recunoscător. Aceste povești sunt adevărate, dar a trebuit să fac unele modificări pentru a proteja identitatea pacienţilor. Deseori am făcut substituiri simbolice pentru anumite aspecte ale identităţii și vieţii pacientului, iar ocazional am transferat personajului o parte din identitatea pacientului. Dialogul este adeseori unul fictiv, iar reflecţiile personale sunt legate strict de cazul respectiv. Identitatea pacienţilor este bine disimulată și numai ei își pot recunoaște povestea. Cititorii care au impresia că îi știu pe unii dintre cei zece, cu siguranţă se înșală.

Irvin D. Yalom


Prolog Imaginaţi-vă această scenă: trei sau patru sute de oameni, care nu se cunosc între ei, se conformează rugăminţii de a se împărţi în grupuri de câte doi și de a-i pune partenerului o singură întrebare: „Ce îţi dorești?“ — iar și iar și iar! Ce poate fi mai simplu de-atât? O întrebare nevinovată și răspunsul la ea. Și totuși, de nenumărate ori am văzut cum acest exerciţiu în grup evocă sentimente neașteptat de puternice. Adeseori, după nici câteva minute, toată sala freamătă de emoţie. Bărbaţi și femei — care în nici un caz nu sunt disperaţi sau nevolnici, dimpotrivă, sunt oameni cu succes în viaţă, care se descurcă bine, se îmbracă bine, sclipește aerul în jurul lor pe unde merg! — tulburaţi până în adâncul sufletului. Le auzi chemarea către fiinţe dragi și pierdute pe vecie — părinţi care-au murit sau sunt departe, soţi sau soţii, copii, prieteni buni: „Vreau să te mai văd o dată.“ „Vreau să mă iubești.“ „Vreau să știu că sunteţi mândri de mine.“ „Vreau să știi că te iubesc și cât de rău îmi pare că nu ţi-am spus-o niciodată.“ „Te vreau înapoi… mă simt atât de singur!“ „Vreau copilăria pe care n-am avut-o niciodată.“ „Vreau să fiu sănătos… vreau să mai fiu tânăr o dată! Vreau să fiu iubit, să fiu respectat. Vreau ca viaţa mea să însemne ceva. Vreau să realizez lucruri importante. Vreau să fac ceva care să conteze, să fiu recunoscut, să nu fiu uitat.“ Câtă năzuinţă! Cât dor! Și câtă suferinţă, atât de aproape de suprafaţă, iese la iveală în nici câteva minute… Amărăciune în faţa destinului. Chin de viaţă. O durere care este întotdeauna Călăul dragostei § Prolog


12 12

Irvin D. Yalom

acolo, zumzăind neîntrerupt chiar sub membrana subţire a existenţei. Durere la care e mult prea ușor de ajuns. Multe lucruri — un simplu exerciţiu în grup, câteva minute de reflecţie adâncă, o operă de artă, o predică, o criză personală, o pierdere — ne reamintesc faptul că năzuinţele noastre cele mai profunde nu pot fi nicicând împlinite: să fim tineri iar, să nu îmbătrânim atât de repede, să vină înapoi cei care ne-au plecat, să ne bucurăm de dragoste eternă, să fim protejaţi, să aibă totul un sens, să fim nemuritori! În momentul când aceste dorinţe irealizabile ajung să ne domine viaţa, atunci ne întoarcem după ajutor spre familie, prieteni, religie — iar uneori spre psihoterapeuţi. În această carte voi spune poveștile a zece pacienţi care au apelat la psihoterapie și care, pe parcursul acestui demers, s-au luptat cu durerea existenţială. Dar nu acesta a fost motivul pentru care mi-au cerut ajutorul; dimpotrivă, toţi zece sufereau de problemele obișnuite ale vieţii cotidiene: singurătate, dispreţ faţă de sine, impotenţă, migrene, compulsivitate sexuală, obezitate, hipertensiune, tristeţe, o mistuitoare dragoste obsesivă, oscilaţii bruște ale stării de spirit, deprimare. Și totuși, cumva (un „cumva“ care se dezvăluie altfel în fiecare poveste), psihoterapia a scos la iveală rădăcini adânci ale acestor probleme cât se poate de prozaice — rădăcini care se întind departe, până la esenţa existenţei. „Vreau! Vreau!“ se aude mai tot timpul în cursul acestor istorisiri. O pacientă a strigat: „O vreau înapoi pe scumpa mea fetiţă moartă!“, în timp ce își neglija cei doi băieţi rămași în viaţă. Un alt pacient insista: „Îmi doresc să le regulez pe toate femeile care-mi ies în cale!“, pe măsură ce cancerul limfatic de care suferea îi invada pe rând cele mai tainice cotloane ale trupului. Iar un altul implora: „Vreau niște părinţi și o copilărie de care n-am avut parte niciodată!“, agonizând asupra a trei scrisori pe care nu se putea hotărî să le deschidă. Iar o alta a declarat: „Vreau să fiu veșnic tânără“, căci ea, o femeie în vârstă, nu se putea desprinde din dragostea devoratoare pe care i-o purta unui bărbat cu treizeci și cinci de ani mai tânăr decât ea.

Irvin D. Yalom


Prolog

13

Eu cred că materia primordială de care se ocupă psihoterapia este întotdeauna durerea existenţială de acest fel — și nu sunt, așa cum se susţine adeseori, pornirile instinctuale refulate sau niște cioburi imperfect îngropate dintr-un trecut personal tragic. În demersul meu terapeutic cu fiecare dintre acești zece pacienţi, conjectura clinică primară de la care pornesc — o ipoteză pe care mi-am întemeiat tehnica procedurală — este aceea că angoasa fundamentală decurge din strădania cuiva, în mod conștient sau inconștient, de-a face faţă realităţilor brutale ale vieţii, acelor lucruri care ne sunt „date“ în cursul existenţei.* Eu am constatat că un număr de patru realităţi date sunt deosebit de relevante pentru psihoterapie: faptul că moartea este inevitabilă pentru fiecare dintre noi și pentru cei pe care-i iubim; faptul că suntem liberi să ne facem viaţa așa cum dorim; faptul că, în ultimă instanţă, suntem cu toţii singuri; și, în sfârșit, faptul că viaţa nu are nici un sens sau scop final evident. Oricât de sumbre ne-ar putea părea aceste realităţi ineluctabile, ele conţin totuși sămânţa înţelepciunii și a mântuirii. Eu sper să demonstrez, prin aceste zece povești de psihoterapie, că este posibil să înfruntăm adevărurile existenţei și să le punem puterea de influenţă în slujba schimbării personale și a dezvoltării. Dintre aceste adevăruri certe ale vieţii, moartea este cel mai evident, cel mai ușor de intuit ca dat ineluctabil. La o vârstă fragedă, mult mai devreme decât se crede în general, aflăm că moartea va veni într-o zi și că nu există scăpare. Cu toate acestea, ca să folosim vorbele lui Spinoza, „totul caută să dăinuie în felul cum există“. În străfundul nostru există un omniprezent conflict între dorinţa de a continua să existăm și conștientizarea morţii inevitabile. Pentru a ne adapta la realitatea morţii, ne arătăm necontenit ingenioși în a inventa moduri prin care s-o tăgăduim sau să ne ferim de ea. Cât suntem copii, negăm moartea cu ajuto-

13

* Pentru o analiză detaliată a acestei perspective existenţiale, precum și

a teoriei și practicii psihoterapiei întemeiate pe ea, a se vedea cartea mea intitulată Existential Psychotherapy (New York: Basic Books, 1980).

Călăul dragostei § Prolog


14 14

Irvin D. Yalom

rul părinţilor care ne liniștesc și al miturilor religioase și seculare; mai târziu, o personificăm, transformând-o într-o entitate — un monstru, un demon, spectrul cu coasa. La urma urmei, dacă moartea este ceva care ne urmărește, atunci poate că totuși vom găsi o cale prin care să scăpăm de ea; în plus, oricât de înspăimântătoare ar fi o arătare care aduce moartea, ne sperie mai puţin decât adevărul în sine: faptul că fiecare purtăm în noi înșine sporii propriei dispariţii! În timp, copiii experimentează și alte moduri de-a atenua angoasa morţii: ei se detoxifică de moarte luând-o în derâdere, provocând-o prin gesturi de-o îndrăzneală nebunească, sau se desensibilizează de ea ca de-un virus, asistând în compania securizantă a celor de-o seamă cu ei și a pungilor cu floricele călduţe de porumb la filme de groază și la povești cu stafii. Pe măsură ce îmbătrânim, învăţăm cum să ne scoatem moartea din minte; ne distragem singuri atenţia în altă parte; o transformăm în ceva pozitiv (trecerea în nefiinţă, întoarcerea acasă, reîntâlnirea cu Dumnezeu, împăcarea finală); o contestăm cu mituri de prelungire a vieţii; năzuim la nemurire prin opere care să dăinuie veșnic, proiectându-ne sămânţa în viitor prin copiii noștri sau îmbrăţișând un sistem religios care oferă perpetuare spirituală. Mulţi oameni nu sunt de acord cu această descriere a refuzului de-a accepta moartea. „Prostii!“, spun ei. „Noi nu negăm moartea. Toţi vom muri într-o zi. Știm lucrul ăsta. Este o realitate evidentă. Dar are vreun rost să ne tot gândim la ea?“ Adevărul este că știm fără să știm. Ne dăm seama despre ce e vorba, intelectul nostru știe care sunt datele concrete, dar noi — adică acea parte inconștientă a minţii noastre care ne apără de anxietatea copleșitoare — am scindat sau disociat sentimentul de teroare care însoţește ideea de moarte. Acest proces disociativ este inconștient, ne rămâne invizibil, dar ne putem convinge de existenţa lui în timpul rarelor episoade când mașinăria negării nu mai funcţionează și neliniștea morţii irumpe cu toată forţa. S-ar putea ca acest lucru să nu se întâmple decât foarte rar, poate o dată sau de două ori într-o viaţă de om. Uneori se întâmplă în momente de conștientizare acută a vieţii,

Irvin D. Yalom


Prolog

15

alteori după ce am fost la un pas de moarte sau ne-a murit cineva drag — cel mai frecvent însă angoasa morţii iese la suprafaţă în coșmaruri. Coșmarul este un vis ratat, un vis care, prin faptul că n-a „stăpânit“ angoasa, nu și-a îndeplinit rolul de paznic al somnului. Chiar dacă lucrurile propriu-zis visate în timpul unui coșmar diferă, procesul esenţial de la baza coșmarurilor este același: spaima primordială de moarte a scăpat de vigilenţa celor ce-o ţin sub obroc și-a explodat în instanţa conștientă a psihicului. Istorisirea „În căutarea visătorului“ oferă o singulară viziune din culise asupra acestei evadări în conștient a spaimei de moarte, precum și asupra efortului disperat făcut de mintea celui în cauză s-o ţină sub control: aici, în chiar mijlocul imageriei funebre, sumbre și atotpătrunzătoare, din coșmarul lui Marvin, apare un instrument care vine în sprijinul vieţii și sfidează moartea — bastonul cu vârful de-un alb strălucitor, folosit de cel ce visează într-un duel sexual cu moartea. Actul sexual este și el văzut de protagoniștii altor istorii ca un fel de talisman cu care pot ţine la distanţă împuţinarea forţelor, bătrâneţea și apropierea morţii; de unde promiscuitatea compulsivă a unui bărbat tânăr în faţa cancerului care-l ucide („Dacă violul n-ar fi în afara legii…“); și încăpăţânarea cu care un altul, bătrân de data aceasta, se agaţă de scrisorile îngălbenite de vreme pe care i le-a trimis în urmă cu treizeci de ani iubita lui acum moartă („Nu trebuie să fii blând“). De-a lungul a foarte mulţi ani de când lucrez cu bolnavi de cancer pe care-i așteaptă un sfârșit iminent, am remarcat două metode des folosite și deosebit de eficiente în a atenua frica de moarte: două credinţe sau, mai bine zis, idei delirante, care conferă un anume sentiment de siguranţă. Una este convingerea că fiecare avem ceva „special“, altfel decât tot restul lumii; cealaltă, credinţa într-o salvare de ultim moment. Cu toate că acestea chiar sunt idei delirante, prin aceea că reprezintă „false convingeri fixate“, eu nu folosesc termenul delirant într-un sens peiorativ: acestea sunt convingeri universale, care, la un anume nivel al instanţei conștiente, există în noi toţi și joacă un rol în câteva dintre poveștile ce urmează.

15

Călăul dragostei § Prolog


16 16

Irvin D. Yalom

Singularitatea este credinţa fiinţei umane în caracterul ei invulnerabil și inviolabil — în afara legităţilor obișnuite ale biologiei și destinului omenesc. La un moment dat în viaţă, toţi vom avea de înfruntat o situaţie de criză, care poate fi o boală gravă, un eșec în carieră sau un divorţ; sau, așa cum a păţit Elva din povestea „Nu credeam s-o păţesc și eu“, poate fi un eveniment cu nimic mai serios decât furtul poșetei pe stradă, care ne dezgolește brusc, arătându-ne în întreaga noastră banalitate de fiinţe normale, exact la fel ca toate celelalte, și contestă ipoteza obișnuită că viaţa va fi mereu o spirală care nu poate merge decât în sus. În timp ce credinţa în singularitatea personală ne asigură un sentiment de securitate care vine dinăuntru, celălalt mecanism principal de negare a morţii — credinţa într-un izbăvitor de ultimă instanţă — ne permite să ne simţim tot timpul priviţi și apăraţi de o forţă exterioară. De-o fi să ne împiedicăm și să cădem bolnavi, de-o fi să ajungem chiar pe marginea prăpastiei, există totuși, suntem noi convinși, o apariţie atotputernică pusă în slujba noastră care ne va aduce întotdeauna înapoi. Împreună, aceste două sisteme de convingeri alcătuiesc o dialectică — două reacţii diametral opuse la situaţia în care se află omul. Fiinţa umană fie își declară autonomia prin autoafirmare eroică, fie caută securitatea prin contopirea cu o forţă superioară — cu alte cuvinte, evoluează sau fuzionează, se separă sau se înglobează. Se transformă în propriul părinte sau rămâne un veșnic copil. Cei mai mulţi dintre noi, în majoritatea timpului, putem să trăim liniștiţi ferindu-ne de suflarea rece a morţii, chicotind încurcaţi și aprobându-l pe Woody Allen când spune: „Nu mi-e frică de moarte. Doar că n-aș vrea să fiu de faţă când se va întâmpla.“ Dar mai există o cale — o lungă tradiţie, aplicabilă psihoterapiei — care ne învaţă că o deplină conștientizare a morţii ne desăvârșește înţelepciunea și ne îmbogăţește viaţa. Ultimele cuvinte rostite pe patul morţii de unul dintre pacienţii mei (în „Dacă violul n-ar fi în afara legii…“) demonstrează că, deși realitatea concretă, fizică, a morţii ne distruge, ideea de moarte ar putea să ne salveze.

Irvin D. Yalom


Prolog

17

Libertatea, un alt dat al existenţei, ridică, pentru câţiva dintre acești zece pacienţi, o dilemă. Atunci când Betty, o pacientă obeză, m-a anunţat că se îmbuibase cu mâncare chiar înainte de-a veni la cabinetul meu și că plănuia să se îndoape din nou de îndată ce va pleca de la mine, ce încerca ea să facă era să renunţe la propria libertate, convingându-mă pe mine să-mi asum controlul asupra ei. Iar toată desfășurarea terapiei cu o altă pacientă (Thelma din „Călăul dragostei“) s-a axat pe tema cedării în faţa unui fost iubit (și terapeut) și pe strădania mea de-a găsi strategii prin care s-o ajut să-și recapete puterea și libertatea.

17

Libertatea ca un dat pare să fie însăși antiteza morţii. În timp ce moartea ne îngrozește, libertatea este considerată în general și fără echivoc un lucru pozitiv. Istoria civilizaţiei occidentale nu este oare plină de dovezi ale dorinţei de libertate, ba chiar împinsă înainte de asemenea năzuinţe? Și totuși libertatea, văzută dintr-o perspectivă existenţială, este indestructibil legată de anxietate, prin afirmarea ideii că, în ciuda experienţei cotidiene, nu intrăm și nici nu ieșim în cele din urmă dintr-un univers bine structurat, cu o menire grandioasă și eternă. Libertatea înseamnă că fiecare este responsabil pentru propriile alegeri și fapte, pentru propria-i situaţie de viaţă. Deși cuvântul responsabil poate fi folosit într-o mare varietate de moduri, eu prefer definiţia lui Sartre: a fi responsabil înseamnă „a fi autorul a ceva“, fiecare dintre noi fiind deci autorul propriului mod de a trăi. Suntem liberi să fim oricum altfel decât neliberi — suntem, ar spune Sartre, condamnaţi la libertate. Într-adevăr, unii filosofi pretind chiar mult mai mult: că arhitectura minţii umane ne face pe fiecare dintre noi responsabil pentru structura realităţii exterioare, pentru însăși forma de spaţiu și timp. Tocmai aici, în ideea construcţiei de sine, își face loc angoasa: suntem creaturi care tânjesc după structură și ne sperie acest concept al libertăţii care presupune că dincolo de noi nu există nimic — nimicnicie și-atâta tot. Orice terapeut știe că primul pas crucial în psihoterapie este asumarea de către pacient a responsabilităţii pentru chinul din viaţa lui. Atât timp cât cineva crede că problemele lui Călăul dragostei § Prolog


18 18

Irvin D. Yalom

sunt provocate de vreo forţă sau putere de influenţă din exterior, psihoterapia nu are nici un punct de sprijin. La urma urmei, dacă problema este în altă parte, atunci de ce te-ai schimba tu, cel afectat? Lumea din jur (prieteni, colegi de serviciu, soţ sau soţie) este cea care trebuie să fie schimbată — sau preschimbată cu altceva. Astfel, Dave (din povestirea „Nu trebuie să fii blând“), cel ce se văita de viaţa amară pe care o ducea ca prizonier al unei căsnicii-închisoare, veșnic spionat de o nevastă-gardian posesivă, n-a putut să meargă mai departe cu terapia decât în momentul în care a recunoscut că, într-o anumită măsură, era el însuși responsabil pentru construirea acelei închisori. Dat fiind că pacienţii tind să opună rezistenţă în faţa asumării responsabilităţii, terapeuţii trebuie să-și dezvolte tehnici procedurale cu care pacienţii să fie făcuţi să-și dea seama de felul în care își creează ei singuri problemele. O tehnică eficientă pe care eu o folosesc în multe dintre aceste cazuri constă în concentrarea atenţiei pe „aici și acum“. Din cauza faptului că pacienţii tind să recreeze în cadrul psihoterapiei aceleași probleme interpersonale care îi torturează în viaţa lor obișnuită, eu mă concentrez pe ceea ce se petrece, în prezentul imediat, între mine și un pacient, mai degrabă decât pe evenimentele din trecutul lui sau din existenţa lui actuală. Examinând detaliile relaţiei terapeutice (sau, dacă este vorba de psihoterapie în grup, cele ale relaţiilor dintre membrii grupului), pot să identific pe loc modul în care un pacient influenţează reacţiile de răspuns ale altor oameni. Spre exemplu, chiar dacă Dave putea să se opună asumării responsabilităţii pentru problemele lui conjugale, nu putea să se opună datelor imediate pe care el însuși le genera în terapia de grup: adică, purtarea lui secretoasă, zeflemistă și de-un echivoc care veșnic părea să ascundă ceva îi stimula pe ceilalţi membri ai grupului să-i răspundă aproape la fel cum făcea și soţia lui acasă. Într-o manieră similară, terapia pentru Betty („Grasă“) a rămas ineficace atât timp cât ea putea să dea vina pentru singurătatea ei pe dominanta superficială și dezrădăcinată a culturii californiene. Abia atunci când i-am demonstrat eu modul în

Irvin D. Yalom


Prolog

19

care, pe parcursul orelor petrecute împreună, comportarea ei impersonală, timidă și distantă ajungea să recreeze și în cadrul terapiei același mediu impersonal, a putut Betty să înceapă să-și examineze propria responsabilitate pentru izolarea în care trăia. Deși asumarea responsabilităţii îl aduce pe pacient în anticamera schimbării, ea nu este totuși sinonimă cu schimbarea. Or, schimbarea este întotdeauna adevărata pradă pe care-o urmărim, oricât s-ar căzni un terapeut să flirteze cu revelaţia interioară, asumarea responsabilităţii și realizarea de sine. Libertatea ne impune nu doar să purtăm răspunderea pentru alegerile făcute în viaţă, ci incumbă și ideea că schimbarea necesită un act de voinţă. Deși voinţa este un concept pe care psihoterapeuţii nu-l folosesc decât rareori explicit, aceasta nu înseamnă că nu depunem mari eforturi pentru a influenţa voinţa unui pacient. Noi, terapeuţii, clarificăm și interpretăm la nesfârșit, presupunând (și acesta este un salt de credinţă secular, lipsit de o convingătoare susţinere empirică) că înţelegerea va duce invariabil la apariţia schimbării. După ce ani întregi de interpretări n-au reușit să genereze schimbarea, s-ar putea să începem să facem apel direct la voinţă: „Mai este nevoie și de efort, să știi. Trebuie să încerci. Există momente în care se impune să cugeţi și să analizezi, dar vine și o clipă în care trebuie să acţionezi.“ Iar atunci când îndemnul explicit eșuează, terapeutul se vede obligat, așa cum stau mărturie aceste istorii, să apeleze la orice mijloc cunoscut prin care o persoană poate s-o influenţeze pe alta. Așadar, s-ar putea să dau sfaturi, să mă cert, să devin un pisălog, să momesc, să incit, să implor sau pur și simplu să îndur cu stoicism, în speranţa că optica nevrotică de viaţă a pacientului meu se va prăbuși singură la un moment dat, din pură oboseală. Prin exercitarea voinţei, care este resortul motor al acţiunii, are loc exprimarea concretă, prin actele comise, a libertăţii noastre. Eu consider că exercitarea voinţei comportă două etape: dorindu-și ceva, omul iniţiază, iar apoi pune în practică prin luarea unei decizii.

19

Călăul dragostei § Prolog


20 20

Irvin D. Yalom

Unii oameni sunt blocaţi volitiv, neștiind nici ce simt, nici ce vor. Fără opinii, fără impulsuri, fără înclinaţii, ei devin paraziţi agăţaţi de dorinţele altora. Oamenii de acest fel tind să fie obositori. Betty era agasantă tocmai pentru că-și înăbușea propriile dorinţe, iar ceilalţi se plictiseau la un moment dat să-i tot suplinească lipsa de imaginaţie și voinţă. Alţi pacienţi nu sunt în stare să ia o hotărâre. Deși știu exact ce anume vor și ce anume trebuie să facă, ei nu pot să treacă la fapte și, în loc să acţioneze, se zbuciumă la nesfârșit în pragul deciziei. Saul, din povestea „Trei scrisori nedesfăcute“, știa că orice om cu mintea întreagă ar fi deschis scrisorile; și totuși spaima pe care i-o provocau ele îi paralizase voinţa. Thelma (din „Călăul dragostei“) știa că pasiunea ei obsesivă ajunsese să-i transforme viaţa într-o iluzie lipsită de orice urmă de realitate. Ea știa că, așa cum singură a spus-o, își trăiește viaţa cu opt ani în urmă; și că, pentru a-și recăpăta prezentul, trebuie să renunţe la pasiunea nebună care-o orbea. Un lucru pe care însă nu putea sau nu voia să-l facă, și rezista cu ferocitate în faţa tuturor încercărilor mele de a-i energiza voinţa. Deciziile sunt dificil de luat din multe motive, unele dintre ele ajungând chiar până în străfundurile fiinţei noastre intime. În romanul Grendel, John Gardner vorbește despre un om înţelept care își sintetizează meditaţiile asupra misterelor vieţii în două postulate simple, dar teribile: „Lucrurile pier încet, alternativele exclud.“ Despre primul postulat, moartea, am pomenit deja. Cel de-al doilea, „alternativele exclud“, este o cheie importantă pentru a înţelege de ce nu-i ușor să iei decizii. Decizia presupune invariabil o renunţare: pentru fiecare da trebuie să existe un nu, fiecare decizie eliminând sau distrugând alte opţiuni (rădăcina cuvântului „decide“ înseamnă „ucidere“, ca în omucidere sau sinucidere). Astfel, Thelma se agăţa de infinitezimala șansă că ar putea să-și reînnoade relaţia cu fostul ei iubit, renunţarea la acea posibilitate însemnând pentru ea degradare și moarte. Izolarea existenţială, un al treilea dat al vieţii, se referă la distanţa de netrecut dintre sine și alţii — un spaţiu gol care există chiar și în condiţiile unor relaţii interpersonale de care ne

Irvin D. Yalom


Prolog

21

simţim profund mulţumiţi. Omul este despărţit nu doar de alte fiinţe, ci și de lume, în măsura în care sinele constituie propria lume. Izolarea de acest gen trebuie deosebită de celelalte două tipuri: cea interpersonală și cea intrapersonală. Cineva se va simţi izolat interpersonal sau însingurat dacă îi lipsesc deprinderile sociale sau stilul de personalitate care să permită interacţiuni sociale caracterizate prin intimitate. Izolarea intrapersonală are loc în momentul în care sinele este scindat, ca atunci când disociem starea emoţională de amintirea unui eveniment. Cea mai drastică și mai dramatică formă de scindare, personalitatea multiplă, este relativ rară (deși a început să fie tot mai mult recunoscută ca atare); atunci când chiar este vorba despre așa ceva, terapeutul s-ar putea să se vadă confruntat, așa cum am păţit eu tratând-o pe Marge („Monogamie terapeutică“), cu o dilemă inconturnabilă: care dintre personalităţi se cuvine să fie ocrotită și lăudată? Deși nu există nici un remediu pentru izolarea existenţială , terapeuţii trebuie să descurajeze falsele soluţii. Eforturile cuiva de-a evada din claustrare îi pot sabota relaţiile cu alţi oameni. Nenumărate prietenii sau căsnicii s-au destrămat pentru că, în loc să intre în legătură cu altă persoană și să-i pese de ea, cineva se folosește de altcineva ca de-un scut împotriva singurătăţii. O încercare normală și viguroasă de-a rezolva izolarea existenţială, care are loc în câteva dintre aceste istorii, este contopirea — dizolvarea graniţelor propriei fiinţe și unirea cu o alta. Forţa fuziunii a fost demonstrată prin experimente de percepţie subliminală, în care mesajul „Eu și mama suntem una“, proiectat pe un ecran cu atâta rapiditate încât subiecţii nu-l pot vedea în mod conștient, îi făcea pe aceștia să declare apoi că se simt mai bine, mai puternici, mai optimiști — și chiar să răspundă mai bine decât alţi oameni (cu modificare comportamentală) la tratamentul unor probleme ca fumatul, obezitatea sau tulburările de comportament ale adolescenţilor. Unul dintre marile paradoxuri ale vieţii este acela că din conștiinţa de sine decurge o stare de anxietate. Fuziunea elimină anxietatea într-o manieră radicală — prin eliminarea con-

21

Călăul dragostei § Prolog


22 22

Irvin D. Yalom

știinţei de sine. Persoana care s-a îndrăgostit și a pătruns într-o stare extatică de contopire cu obiectul dragostei sale nu se mai gândește la sine, pentru că stingherul și dilematicul eu (alături de angoasa însoţitoare a izolării) se dizolvă în noi. Astfel, scăpăm de anxietate, dar ne pierdem pe noi înșine. Iată de ce psihoterapeuţilor nu le place să trateze un pacient care s-a îndrăgostit. Psihoterapia și starea de contopire prin dragoste sunt incompatibile, pentru că munca terapeutică necesită o conștientizare dubitativă a sinelui și o anxietate care, în ultimă instanţă, servesc drept călăuză în analiza conflictelor interioare. Mai mult decât atât, mie îmi este greu, la fel ca majorităţii celorlalţi terapeuţi, să înnod o relaţie cu un pacient care s-a îndrăgostit. În povestea „Călăul dragostei“, Thelma nu voia să relaţioneze cu mine: întreaga ei energie se consuma în obsesia-i amoroasă. Fiţi cu mare grijă la atașamentul exclusiv și intens faţă de-o altă persoană; nu este, așa cum cred oamenii uneori, o dovadă de iubire pură. O asemenea afecţiune închisă în sine și exclusivistă — hrănindu-se din ea însăși, nedând nimic altora și insensibilă la nevoile lor — este sortită să se roadă singură pe dinăuntru. Dragostea nu este doar o scânteie a pasiunii care se aprinde între doi oameni; există o infinită diferenţă între a te îndrăgosti și a continua să iubești. Mai degrabă, dragostea este un mod de a fi, un mod de „a-ţi dărui sentimentele“, nu unul de „a cădea pradă sentimentelor“ — un mod de a relaţiona în general, nu un act limitat la o singură persoană. Deși ne străduim din toate puterile să trecem prin viaţă câte doi sau în grup, există momente, mai ales în apropierea morţii, când adevărul — acela că ne naștem singuri și trebuie să murim singuri — își găsește drum în conștiinţa noastră cu o limpezime care ne dă fiori. Eu am auzit mulţi pacienţi pe moarte remarcând că lucrul cel mai îngrozitor în privinţa morţii este că trebuie s-o faci singur. Și totuși, chiar și în pragul morţii, voinţa altcuiva de-a fi prezent poate să penetreze izolarea. Așa cum spunea un pacient din povestea „Nu trebuie să fii blând“: „Chiar dacă ești singur în barca ta, nu se poate să nu te simţi mai liniștit când vezi că, în apropiere, luminile altor bărci se leagănă pe valuri.“

Irvin D. Yalom


Prolog

23

Așadar, dacă moartea este inevitabilă, dacă toate realizările noastre și, de fapt, întreg sistemul nostru solar vor fi distruse într-o zi și vor zăcea în ruine, dacă lumea este contingentă (adică, dacă totul ar fi putut la fel de bine să fie cu totul altfel), dacă fiinţele umane trebuie să construiască lumea și rostul omului în această lume, atunci ce semnificaţie durabilă ar putea exista în viaţă? Această întrebare îi bântuie pe bărbaţii și femeile din ziua de azi, și mulţi se îndreaptă spre psihoterapie fiindcă simt că vieţile lor n-au nici un sens, nici un ţel. Suntem creaturi care au nevoie să înţeleagă — să găsească un sens în toate. Biologic vorbind, sistemul nostru nervos este organizat în așa fel încât creierul grupează automat stimulii pe care-i primește sub formă de configuraţii. Semnificaţia înţeleasă ne conferă și sentimentul că putem fi stăpâni pe lumea noastră; simţindu-ne neajutoraţi și derutaţi în faţa aleatoriului, a evenimentelor fără nici un tipar aparent, căutăm să le ordonăm și, prin aceasta, să avem senzaţia că le controlăm. Chiar mai important decât atât, înţelesul dă naștere valorilor și, mai departe, unui cod de comportament — astfel, răspunsul la întrebările despre de ce (De ce trăiesc?) furnizează un răspuns la întrebările despre cum (Cum trăiesc?). Există, în aceste zece povești de psihoterapie, puţine discuţii explicite despre sensul vieţii. Căutarea semnificaţiei, cam la fel ca aceea care urmărește plăcerea, trebuie să fie făcută pe ocolite. Semnificaţia decurge din înfăptuirea a ceva care să aibă rost: cu cât o urmărim mai deliberat, cu atât avem mai puţine șanse s-o găsim; întrebările raţionale pe care le putem pune despre semnificaţie vor dăinui întotdeauna mai mult decât răspunsurile. În psihoterapie, la fel ca în viaţă, valoarea semnificativă este un produs secundar al implicării și angajamentului, și tocmai acolo trebuie terapeuţii să-și dirijeze eforturile — nu că implicarea ar furniza răspunsul raţional la întrebările despre semnificaţie, dar face ca aceste întrebări să nu mai conteze. Această dilemă existenţială — o fiinţă aflată în căutarea sensului și a certitudinii, într-un univers lipsit și de una, și de alta — are o extraordinară relevanţă pentru profesiunea de psi-

23

Călăul dragostei § Prolog


24 24

Irvin D. Yalom

hoterapeut. În munca lor de zi cu zi, terapeuţii, dacă vor să relaţioneze cu pacienţii lor într-o manieră autentică, resimt un grad considerabil de incertitudine. Confruntarea unui pacient cu întrebări fără răspuns nu numai că îl expune pe terapeut la exact aceleași întrebări, dar acesta din urmă trebuie și să admită, așa cum am făcut-o eu în „Două zâmbete“, că experienţa trăită de celălalt rămâne, până la urmă, inflexibil de intimă și imposibil de înţeles. Într-adevăr, capacitatea de a tolera incertitudinea este o condiţie prealabilă esenţială pentru profesia de psihoterapeut. Oricât ar crede publicul larg că terapeuţii îi îndrumă sistematic și cu o mână sigură pe pacienţi, de-a lungul unor etape previzibile de terapie, în direcţia unui scop dinainte cunoscut, doar rareori se întâmplă așa — dimpotrivă, așa cum stau mărturie aceste zece povești, terapeuţii ezită adeseori, improvizează și bâjbâie în căutarea unei direcţii de înaintare. Teribila tentaţie de a obţine certitudinea prin înregimentarea într-un curent ideologic și adoptarea unui sistem terapeutic strict este înșelătoare — o asemenea credinţă poate să blocheze comunicarea nesigură și spontană de care are absolută nevoie o terapie eficace. Această comunicare, însăși esenţa fundamentală a psihoterapiei, este întâlnirea profund umană și plină de grijă dintre doi oameni, dintre care unul (în general, pacientul, dar nu întotdeauna) este mai tulburat decât celălalt. Terapeuţii au un dublu rol: ei trebuie atât să-i observe pe pacienţii lor, cât și să participe la viaţa pacienţilor lor. Ca observator, trebuie să te arăţi suficient de obiectiv pentru a-i putea oferi pacientului îndrumarea elementară necesară. Ca participant, trebuie să pătrunzi în viaţa pacientului tău și această întâlnire te influenţează, iar uneori chiar te face să te schimbi. Alegând să pătrund cu totul în viaţa unui pacient, eu, terapeutul, nu doar că mă expun acelorași probleme existenţiale ca pacienţii mei, ci trebuie și să fiu pregătit să le examinez cu aceleași reguli de interogaţie. Trebuie să pornesc de la premisa că e mai bine să știi, decât să nu știi, să te aventurezi, decât să nu te aventurezi; și că magia și iluzia, oricât de fabuloase, oricât de seducătoare, nu fac altceva decât să șubrezească, în cele din

Irvin D. Yalom


Prolog

25

urmă, spiritul uman. Eu iau foarte în serios vorbele tranșante ale lui Thomas Hardy: „Dacă există cumva o cale spre mai bine, ea reclamă să privim în faţă răul cel mai mare.“ Dublul rol de observator și participant îl solicită mult pe terapeut, iar pentru mine, în aceste zece cazuri relatate aici, a ridicat întrebări chinuitoare. De exemplu, unui pacient care m-a rugat să-i păstrez scrisorile de dragoste, cum să-i cer eu să înfrunte deschis exact aceleași probleme pe care eu, în propria-mi existenţă, le-am evitat mereu? Aș putea eu să-l ajut să meargă mai departe decât am mers eu? Cum să le pun eu nemiloase întrebări existenţiale unui om aflat pe moarte, unei văduve, unei mame căreia îi murise copilul și unui pensionar anxios cu vise transcendente — întrebări la care nici eu n-am nici un răspuns? S-ar fi cuvenit să-mi dezvălui slăbiciunea și limitele în faţa unei paciente a cărei personalitate alternativă mi se părea teribil de seducătoare? Puteam eu oare să înfirip o relaţie sinceră și plină de grijă cu o femeie obeză a cărei înfăţișare îmi repugna? Trebuie eu, sub deviza cunoașterii de sine lucide, să-i răpesc unei femei bătrâne iluzia de dragoste complet iraţională, dar profund reconfortantă și revitalizantă? Sau să-mi impun cu forţa voinţa asupra unui bărbat care, incapabil să acţioneze spre binele propriu, se lăsa terorizat de trei scrisori nedesfăcute? Deși în aceste zece povești de psihoterapie veţi întâlni de nenumărate ori cuvintele pacient și terapeut, nu vă lăsaţi induși în eroare de acești termeni — este vorba despre oameni obișnuiţi și de istorii care se pot întâmpla oricui. Calitatea de pacient este ubicuă; asumarea etichetei are loc în mare măsură arbitrar, depinzând adeseori mai mult de factori culturali, educaţionali și economici, decât de gravitatea patologiei. Cum și terapeuţii, nu mai puţin decât pacienţii, trebuie să se confrunte cu aceste realităţi date ale existenţei, postura profesională de obiectivitate dezinteresată, atât de necesară metodei știinţifice, devine inadecvată. Noi, psihoterapeuţii, pur și simplu nu putem să reacţionăm cu simpatie și solicitudine în faţa problemelor pacienţilor, îmboldindu-i să le înfrunte hotărâţi. Nu le putem spune „voi și problemele voastre“. Dimpotrivă, trebuie să

25

Călăul dragostei § Prolog


26 26

Irvin D. Yalom

vorbim despre noi și problemele noastre, pentru că viaţa noastră, existenţa noastră, va fi întotdeauna strâns înlănţuită cu moartea, dragostea cu pierderea, libertatea cu teama, evoluţia cu separarea. Din acest punct de vedere, suntem cu toţii, împreună, în aceeași barcă.

Irvin D. Yalom


1

Cãlãul dragostei Nu-mi place să lucrez cu pacienţii care sunt îndrăgostiţi. Poate din cauză că îi invidiez — și eu râvnesc la încântarea fermecată. Ori poate pentru că dragostea și psihoterapia sunt fundamental incompatibile. Un terapeut bun se luptă cu întunericul și caută clarificarea, pe când iubirea romantică se sprijină pe mister și se năruie când o scrutezi cu atenţie. Detest să fiu călăul dragostei! Și totuși, Thelma, în chiar momentele de început ale primei noastre discuţii, mi-a spus că este fără speranţă și tragic îndrăgostită, iar eu n-am ezitat deloc, nici măcar o clipă, s-o accept ca pacientă. Tot ce-am văzut eu dintr-o primă privire — faţa ridată a unei femei de șaptezeci de ani, cu acel inconfundabil tremur senil al bărbiei, părul galben oxigenat, rar și neîngrijit, mâinile emaciate, cu vene albăstrii — îmi spunea că probabil se înșală, n-are cum să fie îndrăgostită. Cum ar putea dragostea alege vreodată să mistuie un asemenea trup bătrân și decrepit, care abia se ţine pe picioare, sau să-și găsească adăpost în costumul lălâu de trening din poliester?! Mai mult decât atât, unde era aura de fericire extatică a iubirii? Suferinţa Thelmei nu mă surprindea, dragostea fiind întotdeauna contaminată cu durere; dar dragostea ei era monstruos de dezechilibrată — n-avea în ea nici pic de plăcere, făcându-i viaţa în întregime un chin. Așa că am acceptat s-o tratez, sigur fiind că suferă, dar nu de dragoste, ci de-o rară variantă a acesteia, pe care ea o confunda cu dragostea. Și eram nu doar convins că pot s-o ajut pe Călăul dragostei § Călăul dragostei


28 28

Irvin D. Yalom

Thelma, ci și intrigat de ideea că această falsă dragoste putea fi un far care să lumineze cât de cât misterul adânc al iubirii. Thelma a fost distantă și rigidă în prima noastră întâlnire. Nu mi-a întors zâmbetul, când am salutat-o în sala de așteptare, și m-a urmat la un pas sau doi distanţă, când am condus-o pe coridor spre cabinet. După ce am intrat, n-a inspectat cu privirea ambientul, ci s-a așezat imediat jos. Apoi, fără să aștepte vreun comentariu din partea mea și fără să-și descheie jacheta groasă pe care-o purta peste costumul de trening, a tras adânc aer în piept, cu un zgomot șuierător, și-a început: — Acum opt ani am avut o legătură cu terapeutul meu. De-atunci, nu mi l-am mai putut scoate din minte. Aproape că m-am sinucis o dată și cred că data viitoare am să reușesc. Ești ultima mea speranţă. Eu întotdeauna ascult cu maximă atenţie primele vorbe pe care mi le spune un pacient. De multe ori, sunt nefiresc de revelatoare și prevestesc genul de relaţie pe care voi putea s-o stabilesc cu acel pacient. Cuvintele ne permit să trecem graniţa în viaţa altcuiva, dar tonul vocii Thelmei nu conţinea nici un fel de invitaţie spre a veni mai aproape. Ea a continuat: — În caz că-ţi vine greu să mă crezi, poftim, poate că astea or să te ajute! Și-a vârât mâna într-o gentuţă de-un roșu stins, strânsă în șnur ca o punguţă, și mi-a întins două fotografii vechi. Prima înfăţișa o femeie tânără și frumoasă, purtând un costum de balerină mulat pe corp, negru și lucios. Am fost uimit, când m-am uitat la chipul acelei balerine, să regăsesc ochii mari ai Thelmei, scrutându-mă de peste decenii. — Asta, m-a informat Thelma, când m-a văzut întorcându-mi privirea spre cea de-a doua poză, a unei femei de șaizeci de ani, încă arătoasă, dar cu un aer apatic, a fost făcută cam cu vreo opt ani în urmă. Precum vezi… Și-a trecut degetele prin părul nepieptănat și a continuat: — Nu mă mai preocupă felul cum arăt… Deși îmi venea greu să mi-o imaginez pe această femeie bătrână și șleampătă având o legătură amoroasă cu terapeutul

Irvin D. Yalom


Călăul dragostei

29

ei, n-am spus nimic din care să reiasă că n-aș crede-o. De fapt, n-am scos nici un cuvânt. Încercasem să rămân în totalitate obiectiv, dar ea trebuie să fi remarcat vreun semn de neîncredere din partea mea, un indiciu mărunt, poate o minusculă dilatare a pupilelor. Am hotărât să nu protestez când mi-a imputat că n-o cred. Nu era momentul să mă întrec în galanterii — și noţiunea unei septuagenare neîngrijite care se vede bolnavă de dragoste și înamorată până peste cap chiar că avea ceva abracadabrant! Ea știa acest lucru, eu îl știam, și ea știa că eu știu. Curând am aflat că, de-a lungul ultimilor douăzeci de ani, Thelma fusese cronic deprimată și aproape fără întrerupere sub tratament psihiatric. În mare parte, terapia ei se desfășurase la clinica de sănătate mentală finanţată de consiliul local, unde fusese tratată de o serie întreagă de viitori specialiști care-și făceau practica acolo. Cam cu unsprezece ani în urmă, începuse tratamentul cu Matthew, un intern la psihologie tânăr și chipeș, cu care se întâlnise la clinică săptămânal, timp de opt luni, iar apoi continuase să-l viziteze la cabinetul lui particular vreme de încă vreun an. În anul următor, când Matthew s-a dus să lucreze cu normă întreagă la un spital de stat, trebuise să renunţe la toţi pacienţii lui particulari. Thelma și-a luat la revedere de la el cu multă tristeţe. Matthew era, de departe, cel mai bun terapeut pe care-l avusese vreodată, și ajunsese să ţină mult, chiar foarte mult la el, iar pe parcursul acelor douăzeci de luni de tratament cu el ora de terapie fusese lucrul pe care-l aștepta cu nerăbdare toată săptămâna. Cu nimeni altcineva înaintea lui nu mai fusese Thelma atât de sinceră și deschisă. Nici un alt terapeut dinaintea lui nu se arătase atât de scrupulos de onest, de direct și de blând cu ea. Thelma i-a ridicat osanale lui Matthew timp de câteva minute. — Avea atâta duioșie în el, atâta grijă afectuoasă… Am mai cunoscut și alţi terapeuţi care încercau să fie calzi, să te facă să te simţi în largul tău, dar Matthew era altfel. Lui chiar îi păsa, el chiar mă accepta așa cum eram! Indiferent ce făceam, ce lu-

29

Călăul dragostei § Călăul dragostei


30 30

Irvin D. Yalom

cruri oribile îmi treceau prin cap, știam că el le va accepta și că va accepta totuși… cum ziceţi voi? … să mă confirme… Ba nu, să mă valideze! M-a ajutat așa cum o fac terapeuţii de obicei, dar a făcut mult mai mult. — De exemplu? — Mi-a făcut cunoștinţă cu dimensiunea spirituală și religioasă a vieţii. M-a învăţat să-mi pese de toate făpturile de pe lume. M-a învăţat să mă gândesc la motivele pentru care am fost trimisă aici pe pământ. Dar nu trăia cu capul în nori. Era aici, lângă mine și cu mine! Thelma se animase toată — cuvintele îi ieșeau din gură ca un răpăit de mitralieră și arăta în jos, spre pământ, și în sus, spre cer, în timp ce vorbea. Era limpede că-i plăcea să vorbească despre Matthew. — Îmi plăcea la nebunie cum se lua la harţă cu mine! Nu mă lăsa să mă fofilez cu nimic. Întotdeauna mă trăgea de urechi pentru obiceiurile mele infecte. Această exprimare a ei m-a lăsat perplex. Nu se potrivea cu restul prezentării. Dar se vedea că Thelma își alege cu grijă cuvintele, așa încât am presupus că fuseseră vorbele lui Matthew, probabil un exemplu al tehnicii lui splendide! Sentimentele mele negative în direcţia lui se intensificau rapid, dar le-am ţinut pentru mine. Din felul cum vorbise Thelma despre el, era clar că n-ar fi primit cu bunăvoinţă nici un fel de observaţie critică la adresa lui Matthew. După plecarea lui Matthew, Thelma începuse să facă terapie cu alţi terapeuţi, dar nici unul nu reușise să-i meargă la suflet sau s-o ajute să-și preţuiască viaţa așa cum o făcuse Matthew. Închipuiţi-vă, așadar, cât de încântată a fost, la un an după ultima lor ședinţă de psihoterapie, să-l întâlnească întâmplător într-o sâmbătă după-masă în complexul comercial Union Square din San Francisco. Au stat la taclale și, ca să scape de iureșul celor ieșiţi la cumpărături, s-au așezat să bea o cafea în cafeneaua hotelului St. Francis. Erau atât de multe de spus, atât de multe lucruri pe care Matthew voia să le afle despre ce mai făcuse Thelma în ultimul an, încât cafeaua lor s-a lungit până spre ora cinei, așa că au traversat pe jos piaţa către restauran-

Irvin D. Yalom


Călăul dragostei

31

tul Scoma’s, în zona Fisherman’s Wharf, pentru un cioppino de crab. Totul părea, nu știu cum, foarte firesc, de parcă ar mai fi ieșit de nenumărate ori până atunci la masă împreună. În realitate însă relaţia lor fusese una strict profesională, care nu depășise în nici un fel graniţa formală dintre terapeut și pacient. Învăţaseră cum să se cunoască unul pe celălalt în segmente săptămânale de exact cincizeci de minute — nici mai mult, nici mai puţin. Dar, în seara aceea, din raţiuni pe care Thelma nici măcar acum nu poate să le înţeleagă cu mintea, ea și Matthew alunecaseră în afara realităţii cotidiene. Nici unul nu s-a uitat la ceas; s-au prefăcut, printr-o complicitate fără vorbe, că nu e nimic neobișnuit în a discuta ca două persoane private sau în a ieși la o cafea ori la cină împreună. Părea ceva absolut firesc ca Thelma să-i aranjeze lui Matthew gulerul strâmbat de la cămașă, să-i culeagă o scamă rătăcită de pe sacou, să-l ia de braţ în timp ce urcau pe Nob Hill. Părea absolut firesc ca Matthew să-și descrie noua „vizuină“ din Haight, și cu-atât mai firesc pentru Thelma să declare că i-ar face o plăcere absolut nebună s-o vadă! Amândoi chicotiseră amuzaţi când Thelma pomenise despre Harry, soţul ei, că e plecat din oraș; aproape că nu era zi a săptămânii în care Harry, ca membru în consiliul consultativ al Asociaţiei Cercetașilor din America, să nu ia cuvântul la diverse întruniri de-ale cercetașilor, de mai peste tot din America! Matthew părea amuzat că nimic nu se schimbase; nu era nevoie să-i explice nimic… la urma urmei, știa deja totul despre ea. — Nu mai ţin minte, a continuat Thelma, mare lucru din restul acelei seri, cum s-au petrecut lucrurile, cine pe cine a atins mai întâi, cum ne-am hotărât să ajungem în pat. N-am luat nici o decizie, totul s-a întâmplat așa, pur și simplu, fără nici un efort, în mod spontan. Ce îmi amintesc totuși foarte limpede este că momentele petrecute în braţele lui Matthew au fost dumnezeiești… printre cele mai fericite din viaţa mea. — Spune-mi ce s-a întâmplat mai departe. — Următoarele douăzeci și șapte de zile, din 19 iunie până pe 16 iulie, au fost de-a dreptul fermecate. Vorbeam la telefon

31

Călăul dragostei § Călăul dragostei


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.