Bufnitel nu vrea sa faca nani_fragment

Page 1

Această carte aparține lui:


Pentru Rebecca și Joshua, cu toată dragostea mea — D. G. Pentru mătușica Barbara, una dintre păsările de noapte din Bangor! — A. B.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlu original: LITTLE OWL'S BEDTIME Autor: Debi Gliori Ilustrator: Alison Brown

fondator: Ion Mărculescu, 1994

Text copyright © Debi Gliori, 2020 Illustrations copyright © Alison Brown, 2020 This translation of LITTLE OWL'S BEDTIME is published by PANDORA PUBLISHING S.R.L. by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc. All rights reserved.

redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Corectură: Eugenia Ursu

Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României GLIORI, DEBI Bufniţel nu vrea să facă nani / text: Debi Gliori; il.: Alison Brown; trad. din engleză de Domnica Drumea. - Bucureşti: Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-293-4 I. Brown, Alison (il.) II. Drumea, Domnica (trad.) 821.111

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


nu vrea să facă nani

Text

Debi Gliori

Ilustrații

Alison Brown

Traducere din engleză de Domnica DrumeaBufnițel stătea cuibărit lângă Mami Bufniță, care îi citea o poveste înainte de culcare. Era cam târzior. — „…apoi toți iepurașii au închis ochii și pe loc au adormit.“ Sfârșit, a zis Mami. Acum e rândul tău, Bufnițel. Închide ochii și…


— NU, a răspuns Bufnițel.

NU,

NU,

NU!


— Nu? s-a mirat Mami Bufniță. — NU, a zis iar Bufnițel. Nu vreau să închid ochii. Nu vreau să fac nani. Nu vreau Sfârșit. Mai vreau o poveste.

Mami Bufniță s‑a gândit câteva clipe. — DACĂ îți mai citesc o poveste, promite‑mi că te învelești cu păturica și faci nani. E FOARTE târziu pentru bufniței, a zis ea. Bufnițel a dat din cap că da.


Mami Bufniță i‑a citit lui Bufnițel încă o poveste. — „…apoi toți șoriceii au închis ochii și pe loc au adormit.“ Sfârșit. Noapte bună, Bufnițel, Somn ușor, i‑a șoptit Mami. — Somn ușor, a murmurat Bufnițel.

Dar…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.