Bufnițel

Page 1

Această carte aparține lui:


Pentru Joshua, cu multă dragoste – D.G. Pentru Carole XX – A.B.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României GLIORI, DEBI Bufnițel și prima zi de școală / text: Debi Gliori ; il.: Alison Brown ; trad. din engleză de Loreta Budin. - București : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-236-1 I. Brown, Alison (il.) II. Gavrilă, Luminița (trad.) 821.111

Titlul original: Little Owl’s First Day Autor: Debi Gliori Ilustrator: Alison Brown Text copyright © Debi Gliori 2018 Illustrations copyright © Alison Brown, 2018 This translation of Little Owl’s First Day is published by Pandora Publishing by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Text

Debi Gliori

Ilustrații

Alison Brown

Traducere din engleză de Loreta Budin


Bufnițel deschise ochii, își î-n-t-i-n-s-e aripile și căscă.


­— E vremea să te trezești! spuse Mami Bufniță. E o Zi Mare azi – prima ta zi de școală! Nu te bucuri?


NU, spuse Bufnițel.

NU

NU

NU!


NU? zise Mami Bufniță.

— NU, spuse Bufnițel. Nu-mi plac Zilele Mari. Vreau o zi mică. Vreau să stau acasă cu tine și cu Bebe Bufnițuc.


Bufnițel se așeză la masă și își ciuguli încet cerealele cu semințe și miere.

— Hai să mergem, Bufnițel, spuse Mami. Nu uita să-ți iei cu tine noul bufnighiozdan.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.