Bruno_fragment

Page 1

Bruno

O poveste mică despre emoții mari. Pentru ursulețul Carol și pentru toți copiii.


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Carmen Eberhat Corectură: Eugenia Ursu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Chiru-Maga, Andreea Bruno : emoțiile ne unesc / Andreea Chiru-Maga ; il.: Ionuț Robert Olaru. - București : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-324-5 I. Olaru, Ionuț Robert (il.) 821.135.1

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Bruno Emoțiile ne unesc

Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

Andreea Chiru-Maga Ilustrații:

Ionuț Robert Olaru


Timiditatea

Teama de separare

Furia

8

28

12

Tristețea Frica 32 Iubirea

24 Fericirea 16

Surpriza 20

36


Și vâââââj, la vale s-a rostogolit, printre frunze, flori și vreascuri, Bruno a rămas încremenit. El era mic și nu de mult mergea, însă știa că o pădure din Munții Carpați era căsuța sa. Chiar dacă era locuită de animale diferite, era tot mai curios să afle dacă exista ceva ce le unea.

– Oare chiar suntem atât de diferiți? a întrebat curios.

6


Timiditatea

8


Dar într-o zi, când la joacă a ieșit, brusc la față s-a înroșit. Îi luau foc obrajii, îi venea să se facă mic, așa că imediat de mama lui s-a lipit. Cu toate că tare mult își dorea, din starea de timiditate abia de mai ieșea.

„Ce stranie emoție”, și-a spus el în gând. „Oare oi fi chiar singurul care simte așa pe pământ?”

10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.