Juridinen kirjallisuus

Page 1

kirjallisuus

Juridinen
Syksy 2022 & kevät 2023

Myynti

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518

kari.nurmio@edita.fi

Petri Rissanen

Myyntipäällikkö

040 860 2221

petri.rissanen@edita.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma klo 9–16, ti–pe klo 8–16 asiakaspalvelu.publishing@edita.fi

020 450 05

Toimitus

Jonna Vihavainen

Kehityspäällikkö, juridinen kirjallisuus 040 860 2319

jonna.vihavainen@edita.fi

Edita Publishing Oy

Verkkosaarenkatu 5

00043 Helsinki

Hinnat sisältävät ALV:n (10 %). Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja, pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hei,

Editan kirjat tunnistetaan ja muistetaan laadusta, asiantuntemuksesta ja luotettavuudesta. Lakitiedon tieto- ja ammattikirjat on tehty yhteistyössä juridiikan johtavien asiantuntijoiden kanssa, ja ne on suunnattu kattavasti eri alojen ammattilaisille.

Tässä esitteessä esittelemme syksyn 2022 ja kevään 2023 kirjatarjontaamme. Valikoimaan sisältyy niin oikeudenala- ja aihealuekohtaisia lakikokoelmia, jotka auttavat pysymään ajan tasalla tuoreimmista säädösmuutoksista, kuin kommentaariteoksia, jotka käsittelevät keskeisiä oikeuden teemoja ja ajankohtaisia aiheita, ilmiöitä ja muutoksia oikeuskentässä.

Editalla on pitkä perinne kirjakustantajana, mutta perinteistä on myös rohkeasti osattu hypätä uuteen. Seuraamme aktiivisesti oikeuden kentällä tapahtuvia muutoksia ja valjastamme ja otamme käyttöön uusia tapoja esittää juridista tietoa. Hyödynnämme uusin tavoin esimerkiksi digitaalisuuden luomia mahdollisuuksia ja kehitämme tämän perusteella jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme. Esimerkkinä tästä ovat digikirjastomme, joissa juridinen tieto löytyy digitaalisena yhdestä paikasta ja on nopeasti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Kirjatarjontamme täydentyy edelleen pitkin vuotta, joten kanaviamme kannattaa vielä syksyn mittaan seurata aktiivisesti muutosten ja uusien kirjatäkyjen varalta. Löydät meidät ja tietoa uusimmista tuotteistamme, palveluistamme ja tapahtumistamme niin Facebookista, LinkedInistä, Instagramista kuin verkkosivuiltakin.

Antoisia luku- ja työhetkiä parhaimman juridisen kirjallisuuden parissa!

Jonna Vihavainen

Kehityspäällikkö, juridinen kirjallisuus

shop.edita.fi

2
Löydät kaikki tuotteet verkkokaupastamme: shop.edita.fi

Juridinen tietokirjasto aina mukanasi

Editan digikirjasto täydentyy automaattisesti uusilla teoksilla ja uudistetuilla painoksilla. Ajantasainen juridinen tieto löytyy digitaalisena helposti yhdestä paikasta.

Tutustu: shop.edita.fi/digikirjasto

Jokaisen lastensuojeluasioiden parissa työskentelevän käsikirja

Tapio Räty

Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen

Teoksessa käydään systemaattisesti läpi kaikki lastensuojelulain pykälät. 5., uudistetussa painoksessa käsitellään sote-uudistuksen myötä lastensuojelulakiin tehtyjä muutoksia, sosiaalityöntekijämitoitusta sekä uusimpia lastensuojelun järjestämistä ja rajoitustoimenpiteitä koskevia tuomioistuinten ja laillisuusvalvojien ratkaisuja. Uudistetussa painoksessa arvioidaan myös asiakastietojen käsittelyyn sekä sosiaalihuollon ja sijaishuollon valvontaan liittyvän uuden lainsäädännön merkitystä ja vaikutusta lastensuojelutyöhön.

Tapio Räty on työskennellyt Helsingin sosiaaliviraston juristina vuodesta 1986 alkaen. Hän on työskennellyt myös Kuntaliitossa sekä osallistunut lakien

valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriössä. Tällä hetkellä Räty työskentelee esittelijäneuvoksena eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

5., uudistettu painos Ilmestyy joulukuussa 2022 n. 1000 s. | 125 € ISBN 978-951-37-8287-0 (painettu) ISBN 978-951-37-8288-7 (digi)

5lakitieto.edita.fi
Tutustu: shop.edita.fi/digikirjasto

Seksuaalirikoksia

2022

Timo Ojala

Seksuaalirikokset

Teos on ajantasainen esitys uudistetusta seksuaalirikoksia koskevasta lainsäädännöstä sekä muuttuneen lainsäädännön vaikutuksista ratkaisukäytäntöön. Siinä käydään läpi uudet seksuaalirikoksia koskevat säännökset ja esitetään niitä koskevia tulkintasuosituksia. Teoksessa esitetään myös kirjoittajan näkemys siitä, miten seksuaalirikosten rangaistuskäytännön tulisi muuttua muuttuneen lainsäädännön myötä.

2., uudistettu painos

Ilmestyy syyskuussa 2022 n. 366 s. | 92 € ISBN 978-951-37-8093-7 (painettu) ISBN 978-951-37-8094-4 (digi)

Timo Ojala

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Teos on ajantasainen tietolähde lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, rangaistussäännösten tulkinnasta, rangaistus- ja korvauskäytännöstä sekä keskeisimmistä prosessuaalisista kysymyksistä. Siinä käsitellään seksuaalirikoksia koskevan uudistuksen olennaisia muutoksia ja uusien rangaistussäännösten tulkintaa sekä muita lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ongelmallisia tulkintakysymyksiä. Teoksessa tuodaan myös esille sellaisia näytön arviointiin ja oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä kysymyksiä, jotka ovat tyypillisiä lapsiin kohdistuvissa rikoksissa.

2., uudistettu painos Ilmestyy maaliskuussa 2023 n. 300 s. | 81 €

ISBN 978-951-37-8095-1 (painettu)

ISBN 978-951-37-8096-8 (digi)

OTL, VT, oikeusneuvos Timo Ojala työskentelee tuomarina korkeimmassa oikeudessa. Hänellä on vahva kokemus rikosoikeuden alueelta erityisesti seksuaalirikosten käsittelystä.

koskeva kokonaisuudistus toteutuu vuonna

Lauri Tarasti ja Arto Jääskeläinen

Vaali- ja puoluelainsäädäntö

Teos on alansa ainoa perusteellinen oikeudellinen tietolähde. Se tarjoaa yksityiskohtaisen selvityksen siitä, kuinka yleiset vaalit Suomessa toimitetaan ja mikä on rekisteröityjen puolueiden oikeudellinen asema. Nyt ilmestyvä teos on 7., uudistettu painos Lauri Tarastin vuonna 1987 julkaisemasta kirjasta Suomen vaalilainsäädäntö. Käsiteltäviä uudistuksia ovat muun muassa aluevaalit, ulkomailla asuvien kirjeäänestys sekä puolueiden rekisteröimistä ja puoluerahoitusta koskevat puoluelain muutokset.

Politiikan juridiikan ainutlaatuinen käsikirja

Ministeri Lauri Tarasti on osallistunut vaali- ja puoluelainsäädännön valmisteluun vuodesta 1967 alkaen. Hän oli myös nykyistä vuoden 1998 vaalilakia valmistelleen komitean puheenjohtaja. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on ollut vaalien keskeinen toimeenpanija oikeusministeriön puolelta ja osallistunut vaalilain kaikkien muutosten valmisteluun vuodesta 1994 alkaen.

7., uudistettu painos Ilmestynyt elokuussa 2022 690 s. | 139 €

ISBN 978-951-37-8348-8 (painettu) ISBN 978-951-37-8349-5 (digi)

Jurkka Jämsä ja Petteri Korhonen Sähköinen prosessi hovioikeudessa

Teoksessa käsitellään sähköisiä menettelytapoja hovioikeuden pääkäsittelyssä ja muussa työskentelyssä. Kirjassa esitetään käytännön kokemuksiin ja prosessioikeuden periaatteisiin nojaavia näkemyksiä sähköisen menettelyn hyödyistä ja riskeistä.

Ilmestyy joulukuussa 2022 n. 250 s. | 89 € ISBN 978-951-37-8564-2 (painettu) ISBN 978-951-37-8565-9 (digi)

Kaijus Ervasti ja Miriam Attias (toim.) Sovittelu ja sen sovellukset

Teos käsittelee monipuolisesti sovittelun erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja käytännön sovelluksia. Kirjassa on käsitelty muun muassa rikossovittelua, tuomioistuinsovittelua, perhesovittelua, naapuruussovittelua ja ympäristösovittelua. Teos antaa mahdollisuuden verrata erilaisia käytössä olevia sovittelun sovelluksia keskenään ja tuo näkökulmia erilaisten konfliktien käsittelyyn.

Ilmestynyt huhtikuussa 2022 342 s. | 82 €

978-951-37-8325-9 (painettu)

978-951-37-8331-0 (digi)

lakitieto.edita.fi

9
8 shop.edita.fi

Jaana Paanetoja ja Joel Salminen Uudistunut yhteistoimintalaki

Teos on kattava kokonaisesitys vuoden 2022 alussa voimaan tulleesta uudesta yhteistoimintalaista. Kirjassa käsitellään yhteistoimintalain sisältöä säännöskohtaisesti edeten ja esitetään erilaisia vastauksia ja vaihtoehtoja käytännössä esiin nouseviin yhteistoimintakysymyksiin. Lainsäädännön, sen esitöiden ja oikeuskäytännön lisäksi valotetaan, miten yhteistoimintaasiamiehen lausuntokäytäntöä voidaan hyödyntää uuden lain tulkinnassa.

OTT, dosentti Jaana Paanetoja ja OTM, yhteistoimintaasiamies Joel Salminen ovat aihepiirin kokeneita asiantuntijoita.

Ilmestyy joulukuussa 2022 n. 300 s. | 89 €

ISBN 978-951-37-8353-2 (painettu)

ISBN 978-951-37-8355-6 (digi)

Taklaa tekijänoikeuskysymykset opetuksessa

Kirsi Salmela Opettajan tekijänoikeuskäsikirja – Selviytymisopas tekijänoikeuksien viidakkoon

Teos toimii opettajan kätevänä hakuoppaana, kun opetuksessa tai materiaalia valmisteltaessa tulee vastaan tekijänoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Kirja tarjoaa käytännön ohjeet siihen, miten toisten teoksia voi käyttää ja milloin käyttöön tarvitaan lupa. Se sisältää tietoa myös opettajan omista oikeuksista oppimateriaalien tekijänä ja antaa vinkkejä tekijänoikeustaitojen opettamiseen.

OTK, VT Kirsi Salmela on perehtynyt työssään tekijänoikeuksiin erityisesti opetuksen ja opettajien näkökulmasta. Hän on työskennellyt tekijänoikeuksien parissa 20 vuoden ajan kouluttaen ja kehittäen erilaisia luparatkaisuja sekä osallistuen tekijöiden ja luovan alan edunvalvontaan.

Ilmestyy lokakuussa 2022 n. 300 s. | 75 € ISBN 978-951-37-8283-2 (painettu) ISBN 978-951-37-8284-9 (digi)

11lakitieto.edita.fi10 shop.edita.fi

Tarja Koskela ja Leila Suvantola (toim.) Ympäristörikokset

Kirjassa käsitellään kattavasti ympäristörikoksia lainsäädännön ja rikosprosessin näkökulmista huomioiden ympäristörikosten yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Teos tarjoaa ainutlaatuisella tavalla kokonaisvaltaisen analyysin ympäristörikosten tunnusmerkistöstä, tutkinnasta ja vaikutuksista. Teoksessa yhdistyy lainopillinen tulkinta ja empiirinen tarkastelu, ja siinä huomioidaan käytännön työn, kuten hallinnon, esitutkinnan ja rikoshyödyn selvittämisen, näkökulmat.

Ilmestyy maaliskuussa 2023 n. 300 s. | 87 €

ISBN 978-951-37-8655-7 (painettu)

ISBN 978-951-37-8656-4 (digi)

Mika Hemmo, Kari Hoppu, Olli Norros ja Ville Pönkä (toim.)

Yksityisoikeus ja oikeuskulttuuri – Juhlajulkaisu Heikki Halila – 1952 – 26/5 – 2022

Teos on siviilioikeuden emeritusprofessori Heikki Halilalle omistettu juhlajulkaisu.

Kirja sisältää eri oikeustieteen alojen asiantuntijoiden kirjoittamat 32 artikkelia. Artikkelien aihealueita ovat muun muassa sopimusoikeus, yhteisö- ja yritysoikeus sekä urheiluoikeus.

Ilmestynyt kesäkuussa 2022

661 s. | 100 €

ISBN 978-951-37-8650-2 (painettu)

shop.edita.fi

lakitieto.edita.fi

13
12

Arvonlisäverotus 2022

Teoksessa käsitellään selkeästi pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki, ja se tarjoaa perusteellisen tiedon lain soveltamisesta. Kirjassa avataan sekä säännösten merkitystä että niitä koskevia eri oikeusasteiden tulkintoja käytännönläheisellä tavalla.

Teoksen kirjoittajat Mika Kallio, Marko Ojala, Juha Sääskilahti ja Tero Takalo ovat KPMG:n arvonlisäveroasiantuntijoita.

Ilmestyy lokakuussa 2022 n. 1200 s. | 139 € | kestotilaushinta 125,10 €

ISBN 978-951-37-8613-7 (painettu) ISBN 978-951-37-8614-4 (digi)

Elinkeinoverotus 2022

Teos on erinomainen apuväline elinkeinoverotuksen konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Kirjassa käsitellään käytännönläheisesti elinkeinoverotuksen eri alueiden säädökset, verotuksen perusteet ja säädösten käytännön tulkinta.

Kirjan kirjoittajat Ari Engblom, Kaj Grüssner, Jyrki Holla, Hanna Höglund, Jussi Järvinen, Aki Kokko, Markku Lepistö, Kati Nieminen, Vesa Paronen, Eric Sandelin ja Kristiina Äimä ovat KPMG:n asiantuntijoita.

Ilmestyy lokakuussa 2022

n. 1000 s. | 139 € | kestotilaushinta 125,10 €

ISBN 978-951-37-8651-9 (painettu)

ISBN 978-951-37-8652-6 (digi)

15lakitieto.edita.fi14 shop.edita.fi

Lakikirja: Yksityis-, rikos- ja prosessioikeus

Teos sisältää keskeisen yksityis-, rikos- ja prosessioikeuden lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muun muassa yleishallinto-oikeudesta ja työja virkasuhteista. Kansallisen lainsäädännön lisäksi kirjassa on myös olennaiset valtiosopimukset ja EU-säädökset.

Ilmestyy marraskuussa 2022 n. 3400 s. | 242 € Edilex-käyttäjän hinta 206 € Kestotilaushinta 194 € ISBN 978-951-37-8623-6 (painettu)

Lakikirja: Julkisoikeus

Teos sisältää keskeisen valtio- ja hallinto-oikeudellisen lainsäädännön sekä valikoituja säädöksiä työ- ja sosiaalioikeudesta ja ympäristöoikeudesta. Kirjassa on myös kattavasti olennaisia valtiosopimuksia ja EU-säädöksiä.

Ilmestyy marraskuussa 2022 n. 3100 s. | 242 €

Edilex-käyttäjän hinta 206 € Kestotilaushinta 194 € ISBN 978-951-37-8624-3 (painettu)

Miksi Lakikirjat?

• Nopeakäyttöiset Lakikirjat sisältävät keskeiset säädökset valituilta oleellisilta oikeudenaloilta.

• Kirjoissa on runsaasti oikeustapauslyhennelmiä muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden, korkeimman oikeuden ja hallintooikeuksien ratkaisuista.

• Runsaasti toimituksen huomautuksia sekä viittauksia muihin säädöksiin ja oikeustapauksiin.

• Tiedonhakua helpottavat asiahakemistot.

Lakikirjat Edilex

• Selkeä oikeudenalajaottelu perustuu Edilexin systematiikkaan – Lakikirja ja Edilex toimivat mainiosti yhdessä.

• Kirjan hintaan kuuluu Edilexin yhteydessä oleva säädösmuutosten seurantapalvelu, josta voit tarkistaa muuttuneet säädökset nopeasti.

• Lakikirjat tuottaa Edilexin, Finlexin ja Suomen säädöskokoelman tuottaja Edita.

lisää osoitteessa lakikirja.com

17lakitieto.edita.fi16 shop.edita.fi
Ennakkotilaa nyt Lakikirjat 2023!
Lue

Verosäädökset 2023

Verotuksen tehokas työväline!

Kokoelma sisältää keskeisen voimassa olevan veroja ja verotusmenettelyä koskevan lainsäädännön aihealuettain ryhmiteltynä. Säädösten lisäksi teos sisältää runsaasti toimituksellisia huomautuksia, kuten viittauksia muualle lainsäädäntöön ja tietoa vireillä olevista hallituksen esityksistä, sekä kattavasti verotusta koskevia oikeustapaustiivistelmiä.

Ilmestyy maaliskuussa 2023 n. 1100 s. | 129 € | kestotilaushinta 109,65 € ISBN 978-951-37-8676-2 (painettu)

Suositun teoksen 29. vuosikerta!

Perhe ja perintö 2023

Lakikokoelmaan on kerätty keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset perhe- ja perintöoikeudelliset säädökset. Sisältöä rikastavat oikeustapaukset ja toimitukselliset huomautukset, jotka johdattavat lukijan soveltamiskäytännön pariin.

Kirjan keskeisiä kokonaisuuksia ovat avio- ja avoliitot, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, perintö ja testamentti verotuskysymyksineen sekä edunvalvonta ja nimioikeus. Uutta kansallista sääntelyä edustaa vuoden 2023 alussa voimaan tuleva vanhemmuuslaki. Kansainvälisestä sääntelystä on huomioitu muun muassa Euroopan unionin Bryssel II a -asetus, keskeisimmät Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin laatimat yleissopimukset sekä Pohjoismaiset avioliittoa, elatusapua sekä perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevat sopimukset.

Ilmestyy maaliskuussa 2023 n. 500 s. | 98 €

ISBN 978-951-37-8692-2 (painettu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lainsäädäntö 2023

Lakikokoelmaan on koottu kaikki keskeiset sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat säädökset. Teoksen käyttöä helpottavat selkeä systematiikka, kattava asiahakemisto, runsaat oikeustapaukset ja toimitukselliset huomautukset. Kirja on kattava tietolähde kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lainsäädäntöä työssään tarvitseville.

Ilmestyy huhtikuussa 2023 n. 1400 s. | 119 € | kestotilaushinta 107,10 €

ISBN 978-951-37-8674-8 (painettu)

Opetustoimen lait 2023

Kirja sisältää kattavasti opetus- ja sivistystointa koskevat säädökset. Teokseen on koottu keskeinen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiseen asteeseen ja korkeakoulutukseen liittyvä lainsäädäntö. Teos sisältää myös muun muassa opetustoimen hallintoon ja työ- ja virkasuhteeseen sekä yhteiskunnalliseen sivistystyöhön liittyviä säädöksiä.

Ilmestyy maaliskuussa 2023 n. 600 s. | 115 €

ISBN 978-951-37-8691-5 (painettu)

21lakitieto.edita.fi20 shop.edita.fi

Työpaikan lakikirja 2023

Kokoelma sisältää kattavasti työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä johdonmukaisesti aihekokonaisuuksiksi ryhmiteltynä. Laaja asiahakemisto takaa tarvittavan tiedon nopean löytymisen.

Ilmestyy huhtikuussa 2023 n. 1400 s. | 119 € | kestotilaushinta 95,20 €

ISBN 978-951-37-8672-4 (painettu)

Työelämän lait 2023

Lain mukaan työpaikalla on pidettävä nähtävänä työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden takaamiseksi annetut säädökset. Työelämän lait -kokoelma sisältää kaikki työpaikalla nähtävillä pidettävät säädökset sekä muut työelämän tärkeimmät säädökset.

Ilmestyy helmikuussa 2023 n. 400 s. | 57 € | kestotilaushinta 48,45 € ISBN 978-951-37-8673-1 (painettu)

Kiinteistönmuodostamislait 2022

Teokseen on koottu keskeisimmät kiinteistöjen muodostamiseen ja käyttöön liittyvät säädökset aihealueittain ryhmiteltynä. Lisäksi kirjassa on runsaasti oikeustapauksia ja toimituksellisia huomautuksia, jotka helpottavat säädösten soveltamista käytännön työssä.

Ilmestyy syyskuussa 2022 n. 500 s. | 85 €

ISBN 978-951-37-8661-8 (painettu)

Rakentaminen ja maankäyttö 2023

Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Mukana ovat kattavasti sekä maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen että rakentamisen työsuojeluun liittyvät säädökset.

Ilmestyy kesäkuussa 2023 n. 1000 s. | 119 € | kestotilaushinta 107,10 €

ISBN 978-951-37-8688-5 (painettu)

Työelämän lait myös verkkopalveluna! tyoelamanlait.fi

23lakitieto.edita.fi22 shop.edita.fi

Tieliikenne 2023

Teos sisältää kattavan kokoelman tieliikenteen lainsäädäntöä. Kirjaan on koottu kaikki keskeiset tieliikenteeseen, kuljetuksiin, ajoneuvoihin ja niiden rekisteröintiin, verotukseen, liikennevahinkoihin ja liikennerikkomuksiin liittyvät säädökset. Säädösten lisäksi kirjassa on runsaasti viranomaismääräyksiä, aihepiiriin liittyviä oikeustapauksia, viittauksia eri säädösten välillä sekä muita toimituksellisia huomautuksia.

Ilmestyy helmikuussa 2023

n. 1100 s. | 125 € | kestotilaushinta 100 €

ISBN 978-951-37-8685-4 (painettu)

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2023

Kattavaan lakikokoelmaan on koottu vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koskevat määräykset ja säädökset. Helppokäyttöistä käsikirjaa täydentää säädösvalmistelussa mukana olleiden asiantuntijoiden laatima johdanto-osa.

Ilmestyy kesäkuussa 2023

n. 1300 s. | 145 €

ISBN 978-951-37-8689-2 (painettu)

Vesiliikenteen säädökset 2023

Jokaisen vesilläliikkujan tietopaketti! Markkinoiden ainoa vesiliikenteen säännökset kattavasti sisältävä teos tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan vesillä liikkumisen sääntelystä. Teos sisältää myös täsmentävät määräykset, vesiliikenteessä tarvittavat tärkeimmät yhteystiedot sekä muuta veneilijälle hyödyllistä tietoa.

Ilmestyy helmikuussa 2023 n. 350 s. | 69 € ISBN 978-951-37-8686-1 (painettu)

Saatavana myös ruotsinkielisenä!

Regler för sjötrafiken 2023

ISBN 978-951-37-8687-8 (painettu)

Merenkulun lainsäädäntö 2023

Teos sisältää kaiken keskeisen merenkulun lainsäädännön. Teokseen on valikoitu laaja valikoima Trafin, Traficomin ja Merenkulkulaitoksen määräyksiä sekä luettelo merenkulun kansainvälisistä sopimuksista.

Ilmestyy huhtikuussa 2023 n. 900 s. | 149 €

ISBN 978-951-37-8690-8 (painettu)

25lakitieto.edita.fi24 shop.edita.fi

Räjähdysvaaralliset aineet 2023

Lakikokoelmaan on koottu kaikki keskeisimmät räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset. Teos sisältää kansallisen lainsäädännön lisäksi aihepiirin kannalta keskeisen EU-sääntelyn, muun muassa EU:n markkinavalvonta- ja vaatimustenmukaisuusasetukset sekä EU:n kaasulaiteasetuksen.

Ilmestyy helmikuussa 2023 n. 550 s. | 85 € | kestotilaushinta 72,25 € ISBN 978-951-37-8675-5 (painettu)

Työpaikan

kemikaalilainsäädäntö 2023

Teos sisältää keskeisen kemikaalilainsäädännön alan asiantuntijoiden kommentoimana. Teoksessa on kaikki kemikaalien käyttöä työpaikoilla ja kemikaaliturvallisuutta koskevat säädökset, STM:n asetukset, turvallisuusmääräykset ja EUasetukset.

Ilmestyy helmikuussa 2023 n. 1100 s. | 145 € | kestotilaushinta 130,50 € ISBN 978-951-37-8678-6 (painettu)

Juridiikan koulutuksia oikeudellista tietoa tarvitseville

Ajankohtaisissa koulutuksissamme päivität osaamisesi ja kuulet kokeneiden asiantuntijoiden tulkintoja ja parhaita käytäntöjä.

Tutustu eri oikeudenalojen ajankohtaispäiviin, tehokkaisiin webinaareihin ja muuhun koulutustarjontaamme verkkokaupassamme: shop.edita.fi

shop.edita.fi

26

Suomen laajin ammattilaisten lakitietopalvelu

seuraa puolestasi lainsäädännön

lain tulkintoja.

Edilex
kehitystä ja
edilex.fi edilex.fi