Tehnično varovanje sakralnih objektov

Page 1

mobicom

novice tehniÄ?no varovanje sakralnih objektov

Borovec 23, 1236 Trzin, tel.:01/561 01 50, fax: 561 01 60, E-mail: info@mobicom.si, www.mobicom.si


Kazalo

2

Uvodnik

3

Protivlomni sistemi DSC

4

Rešitve, prilagojene potrebam uporabnika

4

Oprema - brezžična tehnologija brez konkurence

5

Upravljanje preko pametnega telefona

6

Nadzor dogajanja - ker slika pove več

6

Rešitve za prenos maše preko spleta

7

Reference in kontakt

7


Uvodnik Leto 2020 si bomo verjetno zapomnili po karantenah in omejevanju gibanja. Žal pa omejevanje gibanja za nepridiprave prav gotovo ne velja, saj je trend kraj, vlomov in ropov v porastu. Zato smo se odločili, da Mobicom novice, ki so pred vam, napišemo z namenom boljše informiranosti in možnostih pri varovanju sakralnih objektov, saj je problematika nekoliko specifična, dolgoletne izkušnje pa so nam prinesle znanje, ki ga vsakodnevno uporabljamo v praksi. Nepridipravi ne uporabljajo kompromisov - če vidijo možnost, svoj namen tudi uresničijo. Vse prevečkrat lahko beremo o vlomih in ropih v župniščih, cerkvah ter ogrožanju življenja župnikov. Tehnično varovanje objektov še vedno predstavlja najboljšo preventivo pred varovanjem ljudi in premoženja. Alarmni sistem, s katerim se zaščita objektov običajno začne, v realnem času obvesti lastnika o neželenem dogodku in morebitnem vsiljivcu v varovanih prostorih. Video-nadzorni sistem pa omogoča vizualno verifikacijo in oddaljen nadzor dogajanja. Verjetno nima pomena, da poudarim, kako pomembna je varnost vas, vaših najbližjih in vašega premoženja. Ne prelagajte odgovornosti za varnost na nekoga drugega, ampak zanjo poskrbite sami! Pri podjetju Mobicom že četrt stoletja skrbimo za vrhunske sisteme tehničnega varovanja. Vsak dan lahko učinkovitost sistemov spremljamo preko izkušenj naših uporabnikov. In da, alarmni sistem učinkovito zaščiti vas in vaše premoženje, video nadzorni sistem omogača nadzor, optimizacijo in učinkovitost poslovnih procesov, pretoka ljudi, prometa... Aplikacij, ki jih nudi dobro zasnovan sistem tehničnega varovanja, je praktično neskončno in dobra praksa je pokazatelj, da je odločitev za investicijo v sistem tehničnega varovanja pravilna. Ne pozabimo, da zajema sistem varovanja medsebojno sinergijo tako mehanskega kot tehničnega varovanja. Protivlomna vrata, večtočkovno zapiranje oken, ograja, rešetke in ostala mehanska sredstva se vedno priporočajo v kombinaciji s sistemom tehničnega varovanja.

Rok Bajec direktor

3


Protivlomni sistemi DSC DSC, ki deluje v sklopu največje svetovne korporacije s področja elektronske opreme Johnson Controls, zastopamo v Sloveniji že 25 let. Podjetje velja za enega izmed največjih svetovnih proizvajalcev protivlomnih sistemov, ki slovijo po svoji zanesljivosti in neuničljivosti. Z novo serijo central Power NEO, ki imajo vgrajeno brezžično tehnologijo PowerG, nudijo najboljše rešitve s področja žične in brezžične tehnologije - vsi sistemi so hibridni in omogočajo priklop tako žičnih kot brezžičnih elementov varovanja. Tako omogočajo neskončne možnosti pri zasnovi kompleksnih in učinkovitih sistemov varovanja.

Rešitve, prilagojene potrebam uporabnika Vsak sistem tehničnega varovanja je unikaten in njegova učinkovitost ter uporabnost je v veliki meri odvisna od zasnove sistema, poznavanja zahtev uporabnika in razumevanja funkcionalnosti objekta. Pri protivlomnem varovanju sakralnih objektov se največkrat srečujemo z več podsistemi - particijami. Kaj pravzaprav to pomeni? Alarmni sistem DSC lahko deluje kot več neodvisnih sistemov, z ločenimi režimi vklopov in izklopov. V praksi je sistem največkrat razdeljen na sledeče podsisteme: CERKEV: Ima največkrat povsem svoj režim delovanja in obratovanja, zato je to ločen podsistem. Particija Cerkev omogoča povsem ločene vklope in izklope, izredno uporabna je funkcija AVTOMATSKI VKLOP, ki nam omogoča, da se varovanje vključi vsak dan ob določeni uri. Sistem samodejno preveri, če je ob določeni (poljubno programabilni) uri vključen. V kolikor temu ni tako, se izvede avtomatski vklop varovanja. Funkcija preprečuje, da bi ostala cerkev tekom noči kadarkoli nezaščitena. ZAKRISTIJA: Je velikokrat vključena v podsistem Cerkev, lahko pa je tudi v sklopu pisarne. Spet imamo možnost poljubnih režimov vklopa in izklopa. ŽUPNIŠČE: Je največkrat ločen podsistem, saj ima povsem drugačno funkcionalnost kot cerkev in zakristija. Varovanje je seveda potrebno, velikokrat v sistem vključimo tudi tipko panike, ki omogoča trenutno proženje alarmnega sistema in z zvočno signalizacijo prežene morebitnega vsiljivca.

4

STANOVANJSKI OBJEKT: Velikokrat poudarimo, da mora alarmni sistem zaščititi LJUDI in premoženje. Vedno je naš fokus na ljudeh, zato se pri stanovanjskem objektu vedno posvetimo nočnemu režimu delovanja in z ustrezno postavitvijo senzorjev preprečimo dostop do spalnih prostorov, hkrati pa omogočimo prosto gibanje do sanitarij in kuhinje.

CERKEV Vklopljeno


KOMBINACIJE VAROVANJA Z ustrezno razporeditvijo senzorjev, magnetnih kontaktov in ostalih elementov sistema imamo pri režimih varovanja ogromno možnosti. Kot primer: v času maše je izključen podsistem Cerkev, vključena pa sta podsistema Župnišče in Stanovanje. Ponoči so vključeni vsi podsistemi, izjema je Stanovanje, kjer je sistem vključen v nočnem režimu. Tipkovnica pred spalnimi prostori omogoča enostaven pregled stanja vseh objektov varovanja - avtomatski vklopi pa preprečujejo, da bi katerikoli objekt preko noči ostal nezaščiten.

Oprema - brezžična tehnologija brez konkurence Kot smo že omenili, so vse DSC centrale serije NEO hibridne - omogočajo tako priklop žičnih kot brezžičnih elementov. Brezžična PowerG tehnologija omogoča delovanja elementov do oddaljenosti 2 km (odprte linije) do centrale. S tem lahko zelo enostavno zagotovimo ustrezno zaščito objektov - ožičenje do senzorjev, tipkovnic, magnetnih kontaktov, siren..... NI POTREBNO. Nekaj brezžičnih elementov, ki jih najpogosteje integriramo v sistem:

BREZŽIČNI SENZORJI PREMIKA

BREZŽIČNI PROTIPOŽARNI IN CO SENZORJI

BREZŽIČNA/ŽIČNA ZUNANJA SIRENA

BREZŽIČNI MAGNETNI KONTAKTI

BREZŽIČNA PANIK TIPKA

ALARMNA CENTRALA DSC

5


Upravljanje preko pametnega telefona Danes si življenje brez telefona težko predstavljamo - kot da bi bili brez majhne črne tablice opravilno nesposobni. Tega se dobro zavedajo tudi proizvajalci alarmnih sistemov. Aplikacija CONNECT ALARM spremeni vaš pametni telefon v povsem funkcionalno tipkovnico alarmnega sistema. Nadzor, vklopi/izklopi, spomin proženja, trenutno stanje sistema, menjava gesel.... in še veliko več, enostavno preko pametnega telefona. Funkcijo omogoča eden izmed treh modulov: TL280, TL2803G ali 3G 2080.

Nadzor dogajanja - ker slika pove več Tehnično varovanje objektov se vedno začne s protivlomnim sistemom, saj nam nudi zanesljivo informacijo o dogajanju in neželenem dogodku v realnem času. Nadgradnja sistema pa se običajno nadaljuje z video-nadzornim sistemom. Nudimo vam široko paleto kamer in rešitev proizvajalca Uniview, ki so primerne tako za osnovne kot profesionalne sisteme. Kaj pravzaprav pridobite z video-nadzornim sistemom? Omogoča vam spremljenje trenutnega dogajanja v okolici vašega objekta. Živo sliko lahko spremljate preko monitorja ali pa kar na računalniku, ki ga uporabljate za vaše delo v župnišču. Zanesljiv mrežni snemalnik zapisuje vsa gibanja in druge kritične situacije in vam omogoča vpogled v zgodovino dogajanja. Video-verifikacija dogodkov V primeru proženja alarmnega sistema vam video nadzorni sistem omogoča slikovno verifikacijo dogajanja. O aplikaciji Connect Alarm, ki vam omogoča popolno upravljanje in obveščanje o stanju alarmnega sistema DSC preko pametnega telefona smo že govorili. Seveda je tudi za video-nadzorne sistem Uniview na voljo mobilna aplikacija. V primeru proženja alarmnega sistema tako lahko preko pametnega telefona v trenutku preverite dogajanja. Prenos preko kabla ali Wi-Fi Glede na naše izkušnje, je za prenos slik video-nadzornih sistemov absolutno najbolj primeren kabel. Pri sami izvedbi se prilagodimo obstoječemu stanju, poiščemo optimalne rešitve za potek ožičenja in izvedemo celotno instalacijo karseda nevidno. Žična izvedba nam omogoča zanesljivo delovanje in brezkompromisno kakovost slik v vseh pogojih delovanja.

6


Rešitve za prenos maše preko spleta Letošnje leto je leto sprememb, ki se jim je potrebno enostavno prilagoditi. Glede na to, da smo se na prepovedi zbiranja, karantene in podobne zadeve že kar navadili, iščemo rešitve, za normalen potek vseh dogodkov. Visoko kakovostna oprema Uniview nam nudi tudi širok izbor kamer, ki omogočajo prenos maše preko spleta. Motoriziran objektiv kamere omogoča popolno prilagoditev polja pokritja, če to ne zadostuje, imajo kamere tudi področja privatnosti. V primeru integracije video-nadzornega sistema, ima kamera za prenos maše dvojno funkcijo - omogoča tako prenos maše, kot tudi snemanje vseh dogodkov v času, ko ne poteka maša in na ta način lahko nadzorujete dogajanja na oltarju - kamera ima dvojni pretok podatkov, kar lahko v tem primeru s pridom izkoristimo. Slika se na splet prenaša v ločljivosti Full HD.

Reference in kontakt - brezplačni ogled in svetovanje V podjetju MOBICOM že od leta 1993 nudimo slovenskemu tržišču najboljše rešitve tehničnega varovanja, rešitve s področja varnostnega inženiringa in najbolj zanesljive izdelke priznanih svetovnih proizvajalcev. Našim kupcem in poslovnim partnerjem s fleksibilnimi rešitvami, pisanim njim na kožo, omogočamo boljše poslovanje in hitrejši napredek. Naš namen ni bil nikoli samo prodaja, ampak tudi podpora vsakemu izdelku, ki ga predstavimo tržišču. Svojim partnerjem in strankam želimo omogočiti resnično brezskrben nakup in dolgoletno sodelovanje na vseh ravneh. Zato si nenehno prizadevamo zagotoviti najhitrejšo, najbolj profesionalno in najbolj kakovostno storitev v skladu z našimi najvišjimi standardi. Že skoraj 20 let uspešno sodelujemo tudi z župnijami v Sloveniji. Župnišča, ki so varovanje prepustili ekipi strokovnjakov za tehnično varovanje Mobicom d.o.o.: Besnica, Fara pri Kočevju, Izlake, Jezersko, Mokronog, Otlica, Predoslje, Semič, Stoperce, Šmarjeta, Šmartno pod Šmarno goro - Ljubljana, Žiri, Ježica - Ljubljana, Ankaran.... Za brezplačen ogled objekta in svetovanje o optimalni stopnji tehnične zaščite nas pokličite ali pošljite elektronsko sporočilo:

Mobitel: 031 353 462 Telefon: 01 561 01 50 email: info@mobicom.si internet: www.mobicom.si

7


PROTIVLOMNI SISTEMI

VIDEO-NADZORNI SISTEMI

IOC Trzin, Borovec 23, (01) 561 01 50, www.mobicom.si


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.