90. obletnica Saturnusa

Page 1

1921-2011 90. obletnica Saturnusa Obdobje napredka in uspehov1921-2011 90. obletnica Saturnusa Obdobje napredka in uspehov

90. obletnica Saturnusa

1


Izdajatelj: 1921–2011 90. obletnica Saturnusa Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. Letališka cesta 17 1000 Ljubljana www.saturnus-90let.si www.hella-saturnus.si Idejna zasnova in uredništvo: www.ecetera.si Odgovorna urednica: Lilijana Dolenc Izvršna urednika: Sonja Sara Lunder Oblikovna zasnova: Oblikovalska realizacija in prelom: Lektoriranje:

Arhiv Hella Saturnus Slovenija Naklada: 250 Publikacija ni v prosti prodaji © 2011

658:629.331.064(497.4Ljubljana)«1921/2011« HELLA Saturnus Slovenija (Ljubljana) [Devetdeseta] 90. obletnica Saturnusa : 1921-2011 : obdobje napredka in Saturnus Slovenija, 2011 257533440

2

90. obletnica Saturnusa


Kazalo 5

Svetloba je naša strast in prihodnost Christof Droste

46

6

7

8

41 Videti in biti viden

Dr. Jürgen Behrend

48

Ena najsvetlejših tujih investicij v Sloveniji je Hella Saturnus Slovenija Gertrud Rantzen

58

proaktivno akademsko okolje

59

9

in marketinga Mag. Janez Damjan

65

Od ideje do nagrad

Od ideje do dirke

67 Kronološki pregled 24 Utrinki Glas Saturnusa

70

27

73 Reference Hella Saturnus Slovenija

37 Hella Saturnus v medijih

79 Zahvala

39 Utrinki

80 Viri

90. obletnica Saturnusa

3


4

90. obletnica Saturnusa


Svetloba je naša strast in prihodnost

Svetloba je naša

-

procesov in storitev so -

-

-

-

-

Christof Droste, generalni direktor Hella Saturnus Slovenija, d. o. o.

90. obletnica Saturnusa

5


tnico ustanovitve pod-

-

podjetja Saturnus ni

-

no delo. Hella Saturnus Slovenija je veliko prispevala

dr. J端rgen Behrend, predsednik koncerna HELLA KGaA Hueck & Co.

6

90. obletnica Saturnusa


Ena najsvetlejših tujih investicij v Sloveniji je Hella Saturnus Slovenija

stvo se je osvobodilo -

-

vrnilo okrepljeno kot še -

-

-

številke. Prav tako si je -

-

-

ce, podjetje Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. Hella

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice

90. obletnica Saturnusa

7


Sodelovanje z industrijo je pomembno za proaktivno akademsko okolje

-

-

-

-

-

-

-

dekan fakultete za strojništvo v Ljubljani

8

90. obletnica Saturnusa


aVtOmObilSKEGa

90. obletnica Saturnusa

9


-

-

-

-

nacionalnih delitev. Oblikovali so se novi nacionalni -

nekaj letih po prvi svetovni vojni v Sloveniji nastopil pravi ustanoviteljski podjetniški val. Do sredine dvajsetih let je nastala vrsta podjetij

-

-

Podjetje sta tako 12. julija 1920 preoblikovala v javno -

leta 1919.

-

-

-

in dovoljena hitrost v naselju je bila Lajovca.

10

90. obletnica Saturnusa

Emila Lajovca, ustanovitelja podjetja, je pestil revmatizem vse od leta 1915, ko je kot avstrijski vojak zbolel na


operativno ĹĄe vedno vodila oba podjetnika. Nova

-

sicer 8. julij 1921.

leto 1921 Uradna registracija podjetja. Sprejeta je bila prva ustava Kraljevine SHS — vidovdanska Hrvati in Slovenci tri plemena enega naroda.

Znanstveniki so odkrili vitamina D in E.

na sliki Gustava Simona.

-

setih let 20. stoletja, ki bi jo kot tako veljalo ohraniti tudi v prihodnje.

90. obletnica Saturnusa

11


-

leto 1930 reparacijah.

-

parlamentarna stranka. landsteiner je odkril krvne skupine.

kemijo.

odstopil tudi on in leta 1925 v Litiji ustanovil novo -

-

da se je v lastniški strukturi Saturnusa pojavljal tudi -

-

ke vstopil eden od dobaviteljev kakovostnejše plo-

-

leto 1924 Mala tovarna z 250 delavci se preimenuje v Saturnus,

-

papirji.

preimenovali v leningrad. Edwin Hubble je objavil obstoj drugih galaksij.

-

12

90. obletnica Saturnusa

-


-

-

in podjetje je tako operativno vodil kot lastniško ob-

leto 1935

Poslovna pot -

-

-

višini od 5 do 10 odstotkov.

je bilo veliko, še posebej je naraslo po letu 1929, in izdelovali tudi široko paleto izdelkov za drogerijo in razprševalce.

90. obletnica Saturnusa

13


-

spajkanje. Delavka je morala biti usposobljena za svoj del proizvodnje, saj je s svojim delom tudi oblikovala izdelek.

V katalogu iz tridesetih let so med drugim zapisali: i neprodušnost.

posebna orodja, katera v strojih vršijo -

-

14

90. obletnica Saturnusa

-

-


Druga svetovna vojna -

-

-

okoli Ljubljane in Dolenjsko so okupirali Italijani, lastnih vojaških potreb.

-

-

Obdobje po drugi svetovni vojni -

svoje izdelke.

90. obletnica Saturnusa

15


leto 1948

berlina. med tako imenovano berlinsko blokado so ZDa in

Delo v strojni delavnici v Saturnusu leta 1956.

-

-

tudi po njej.

-

procesov ter postopno usvajanje sodobnih tehno-

16

90. obletnica Saturnusa

-

-

-


-

-

izdelovali v Saturnusu po drugi svetovni vojni.

-

treba posebej predstavljati. Pa vendar, popravkov, skoraj prav tako kot danes,

šnikov, likovna rešitev pa je še vedno aktualna. Prav ta aktualnost dela škatlo -

90. obletnica Saturnusa

17


-

-

-

-

-

Vstop v svet avtomobilizma -

-

-

18

90. obletnica Saturnusa


toviti, da je Saturnus pridobil še 60.000 Prve investicije, ki jih je po vojni tiskarno in predelovalne obrate. Leta 1954 je takratni direktor Ciril Fain uspel

Vsi stroji so bili Saturnusu dobavljeni v -

bila dodeljena, je Saturnusu uspelo še -

-

Sredi petdesetih let so v Saturnusu okrepili pri-

-

znanjem in izkušnjami pomagal v svetlobnem laboratoriju in pri razvoju.

90. obletnica Saturnusa

19


Leta 1959 so sprejeli Saturnusove tehniške strokov-

loških rešitev v Saturnusovo okolje.

-

-

leta 1960

Slovenije in Hrvaške.

potovanje okoli sveta.

-

v sabljaško sekcijo. Sabljanje je redno tre-

-

-

-

bilski industriji. -

20

90. obletnica Saturnusa

-


sprejeli Saturnusove tehniške strokovnja-

loval v tedanjih poslovnih in strokovnih Takrat so med drugim navezali stike s tiskarsko in lakirno linijo, saj jim je takratno ministrstvo za gospodarstvo

-

-

-

Saturnus pri poslovanju partner tovar-

-

vse do leta 1987.

90. obletnica Saturnusa

21


Internacionalizacija poslovanja -

poslovno stavbo.

-

-

-

-

-

leto Nova tovarna avtoopreme.

republiko Vietnam. Vesoljska ladja Viking 2 je pristala na površini marsa. posnetke na Zemljo.

22

90. obletnica Saturnusa

-


leta 1983

1986

izdelavi strojev.

V orbito je bila utirjena vesoljska postaja mir. Po sedemintridesetih letih je ameriški senat odobril

predora pod Rokavskim prelivom.

1988 -

poslovne stavbe.

podjetja Saturnus, d. d. v nakladi 4.000

-

delavske solidarnosti. Enotnosti, borbenosti in napredni -

dobrodelne namene.

-

objekta zgradili tudi novo poslovno stavbo.

90. obletnica Saturnusa

23


Utrinki Izgubljamo monopolni

zagotovili nadaljnji razvoj

-

delovanja. Na travniku, kjer danes stoji tovarna, je pred pol stoletja podjetnik

-

odprta. Da bo prihodnost še jasnejša, Šele po osvoboditvi, -

-

-

-

-

Franca Leskoška Luke, ki je bil po letu 1925 v tovarni

pada.

-

-

-

strani. -

24

90. obletnica Saturnusa

-


Utrinki tovarne. Danes so te hale postale tesne.

avtomobilov -

-

-

-

40 let od ustanovitve

-

to na obroke. Kolo je stalo okoli 150 din.

»SATURNUS« Letošnje leto je 40. obletnica obstoja cija je bila kolesarska in je bila v sklopu -

ki so aktivno sodelovali in trenirali. Za -

-

-

-

90. obletnica Saturnusa

25


Utrinki Razvoj proizvodnje avtoopreme v Saturnusu -

-

sodobne racionalne

-

-

bra 1974. leta. Za Saturnus je to doslej

Beograjski salon avtomobilov -

Strelstvo v Saturnusu Ko so se v letih po vojni ustanavljali -

tev urejenosti in sposobnosti podjetja.

saturnuške strelce pa je tiskala tiskarna

njajo, kako je pred leti obiskal Saturnusov

strelci se niso dali!

-

26

90. obletnica Saturnusa


90. obletnica Saturnusa

27


-

leta 2000 odprodajo.

Prvi poskus privatizacije je bil neuspešen -

-

-

-

takrat na svoje dobavitelje vse bolj prenašali tudi

-

-

-

28

90. obletnica Saturnusa


-

Hueck & Co. je sledilo leta 1986. Lastniki -

-

KGaA Hueck & Co. v Lippstadtu.

Saturnus Avtooprema, d. d., je

-

s katerim so tujemu

in izdelani na podlagi standarda na visoki kakovostni ravni.

Hella je postala Saturnus Avtooprema -

-

90. obletnica Saturnusa

29


Proces lastninjenja je potekal postopno. Z naku-

-

podjetja Saturnus Avtooprema, Andrej Lazar, slavnostni in tako uradno zagnal novo proizvodnjo, in predsednik

takratnega generalnega direktorja Andreja Lazarja tekla pet avtomobilov.

30

90. obletnica Saturnusa


-

-

-

V avtomobilski industriji izzivov ne zmanjka -

dobaviteljev.

pa od 25 v letu 1990 na 14 v letu 2001. Konjunkturna

-

90. obletnica Saturnusa

31


center oz. glavni razvijalec in izdelovalec meglenk za velikoserijske avtomobile.

-

-

-

-

-

-

podjetij, ki so pripadala koncernski

koncerna.

32

90. obletnica Saturnusa


podjetje pridobilo tri nove velikoserijske projekte

Audi.

-

sektor. -

Slovenija Andrej Lazar.

Slovenija pod Drostejevo taktirko do konca leta leta

-

-

opel insignia na slovenskem trgu.

-

90. obletnica Saturnusa

33


Razvoj in proizvodnja svetlobne opreme za priznane avtomobilske znamke

-

-

-

-

v tem obdobju skoraj podvojilo. Danes ima Hella Saturnus

-

34

90. obletnica Saturnusa

-


-

Sedem vrednot

vrednot HelleÂŤ

Slovenija ob vsakoletnem obisku predsednika uprave koncerna

90. obletnica Saturnusa

35


do dnevne sobe -

v bivanjskih in delovnih prostorih. Ljudje v svojih

-

-

-

hladilnice, avtopralnice ... Hella Saturnus Slovenija

-

-

-

-

ter 20-letno servisno dobo in tako da ekološko osvetlitev. LED-svetlobni

StreetLine odlikuje modularni dizajn, servisiranja.

36

90. obletnica Saturnusa


Hella Saturnus Slovenija v medijih

90. obletnica Saturnusa

37


Hella Saturnus Slovenija v medijih

38

90. obletnica Saturnusa


Utrinki

-

Bomo enovito ali sestavljeno

poslovanje, ustanavljanje predstavništev,

Na sestanku sindikata je obe varianti -

prehrana. -

-

-

-

-

podjetja. Saturnus je 23. 4. 1970, ko je bil ustanovni Na pobudo navdušenih ljubiteljev planin

-

subjekt ustanovila vsa tri podjetja, pa

Za svoje delo je PD Saturnus prejelo

Slovenije. pohodih!

90. obletnica Saturnusa

39


Utrinki

svetlobne opreme

-

pa so obiskali tudi predstavniki Fiata in -

Saturnus in Jugoavto

-

-

(Saturn!). -

-

-

in rekreacije sodelavcev planincev.

40

90. obletnica Saturnusa

co. Leta 1987 so v upravljanje dobili tudi

-


90. obletnica Saturnusa

41


-

-

Sredi tridesetih let 20. stoletja je sledil nov

-

-

-

-

42

90. obletnica Saturnusa

Naš svetlobni laboratorij je bil edini v Ju-


-

Tudi med meglenkami so sprva prevladovale okrogle oblike, ki so

Pravo oblikovno poslastico so na prehodu v -

-

nizkim ter zelo širokim in ostro navzgor omejenim -

-

90. obletnica Saturnusa

43


-

-

vgrajevali v avtomobile

Saturnus Slovenija razvila za maserati quattroporte.

-

-

-

-

-

-

44

90. obletnica Saturnusa


-

Saturnus Avtooprema je osvetljevala ceste od leta 1948

izvodne linije so se vgrajevali v vozila v avtomobilskih tovarnah -

1949

1974

1950

1974

1950

1975

1968

1976

1970

1981

1970

1981

1971

1982

1971

1984

1973

Cibie.

—

'Super S 200'. Zelo priljubljen

1989

90. obletnica Saturnusa

45


Utrinki vozilo »Zastava 101« -

-

ohišja svetilke.

-

-

snopov (2° levo do 20 desno).

-

46

90. obletnica Saturnusa


Utrinki

-

leta 1983.

-

-

svetlobnega snopa -

-

Ker uporablja celotno odsevno površino -

90. obletnica Saturnusa

47


48

90. obletnica Saturnusa


-

-

-

izdelka povezuje poslovna strategija iste znamke, v kateri so dizajn in marketing.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90. obletnica Saturnusa

49


-

-

-

-

pa še niso obstajale. -

najbolj naklonjeno.

bili vedno tudi dobri oblikovalci.

-

-

50

90. obletnica Saturnusa


Nastanek in razvoj znamke Saturnus -

Po pisnih in ustnih virih naj bi sredi leta 1924 -

Triglav, kar je zanimiva podrobnost, saj je bil direktor te

Saturn je rimski bog je simboliziral tudi obilje dobil velik astrološki pomen,

90. obletnica Saturnusa

51


-

na pobudo slovenskih lastnikov.

-

-

52

90. obletnica Saturnusa


-

italijanske okupacije je slovenski napis Ljubljana vojni so se v tovarni uporabljale še stare tiskovine, na

-

-

vojni so enaki kot pred vojno, samo

90. obletnica Saturnusa

53


-

je razvidna tudi prva Saturnus v obdobju

-

oblikoval napis SaturnuS, ki se je naprej pojavljal

leta 2004.

54

90. obletnica Saturnusa

-


podoba, na kateri je spet izpostavljen planet Saturn.

nastale po razdelitvi enotnega podjetja Saturnus.

telesa z oznako Hella.

-

-

-

-

-

-

90. obletnica Saturnusa

55


-

-

-

-

Avtorji Saturnusovih letnih koledarjev so

podjetij in edini izdelovalec Sloveniji se danes uradno imenuje Hella Saturnus Slovenija, d. o. o.

56

90. obletnica Saturnusa


Kaj nam Saturnusovi izdelki lahko povedo o naši gospodarski zgodovini? -

in oblika poslovnega sodelovanja, ki bi jo v današnjem jeziku

-

-

-

prireditev.

90. obletnica Saturnusa

57


Utrinki

Od ideje do nagrad

-

-

-

58

90. obletnica Saturnusa


PRiREDitEV

90. obletnica Saturnusa

59


Najprej je bila ideja. Delavci v tovarni Saturnus

-

Startna rampa prvega Rallyja Saturnus, leta

-

industrije.

-

diju v obliki športne prireditve, ki je leta 1978 dobila

-

-

-

-

-

Saturnus pa je tako pridobil jev tovarne.

Rally koledar iz upodobljena ideja prerasla v pravi dogodek.

60

90. obletnica Saturnusa


-

mesta za gledalce so bili dolgi zavoji, skozi katere so avtomobili drseli skozi ovinke.

-

Saturnus na višjo raven. -

-

-

-

cestah.

-

90. obletnica Saturnusa

61


-

-

-

-

Slovenije, botra ustanovitve pa sta bila predsednik

konkurenta sta stopila v papirno vojno in bila v Ko-

-

dirkalnike, so na Saturnusu slavili šele leta 1999.

62

90. obletnica Saturnusa


sovoznikom Pavlom renault 11 turbo na dirki na Golovcu na Rally Saturnus

prijateljstva in sobivanja. Podpora s strani podjetja polnilnikom predati skupno prvo mesto tekmecu.

Zrnec, ki je bila leta 1987 le -

nenadne okvare turbin-

Zrnec, ki je danes podjetnivljanju v reli športu precej

na Saturnusu vedno nekaj na Zrnec, ki se je v tradiciodogodek še imenoval Rally Hella.

uspešnih nastopih pa jo je v svojo tovarniško ekipo povanjeno pravo naslednico.

-

Razglasitev zmagovalcev na letošnjem Rally Saturnusu.

90. obletnica Saturnusa

63


-

-

-

de.«

Darko Peljhan -

Philippe Bugalski

leta od Društva slovenskih športnih novinarjev

-

Saturnus. V svojih uspešnih dvanajstih -

-

64

90. obletnica Saturnusa


Utrinki

Od ideje do dirke

Torej, pravi rally!

ÂťFormule I s Saturnusovimi

-

-

-

-

prijav (!), startalo je 84 posadk, od katerih

-

-

-

-

90. obletnica Saturnusa

65


66

90. obletnica Saturnusa


1921 1948 1965

2004 2008

PREGlED

90. obletnica Saturnusa

67


68 350 450 564 550 120 173 203 489 445 597 642 683 665 765 855 877 950 1027 1428 1543 1614 1620 1514 1622 1645 1638 1828 1775 1725 1732 1815 1799 1780

1930

1931

1935

1941

1945

1946

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

0

250

500

1925

1000

40

1500

1924

2000

1921 1921 1924

1945

1956

Saturnus —

1960

1974

Saturnus —

1992

2004

Hella Saturnus Slovenija, d. o. o.

2008

Število zaposlenih

90 let saturnusa


Seznam vodilnih delavcev Mandat

Ime in priimek

Funkcija

1975—1987 1975—1986 1975—1986 1986—1992 1986—1992 1987—1992 1987—1992 1992—1997 1992—1997 1992—1997 1992—1997 1997—2004 2004—2008 2008—

Teodor Kralj Zvone Gogala Janez Smrajc

Dušan Avsec Anton Veter Viktor Stopar

— ravnatelj Saturnus — direktor Saturnus — direktor Saturnus —

Ciril Fain Miha Košak

Danijel Gamberger Jakob Borštnar Danijel Gamberger

1932

1856

1634

1248

944

811

800

777

747

731

639

613

620

597

525

523

606

590

644

633

666

683

703

701

724

764

758

670

628

611

Jakob Borštnar Henrik Hvastja Andrej Lazar Andrej Lazar Christof Droste

1750

1734

Oskar Loeser Rudolf Stermecki

1904

1924—1943 1943—1945 1935—1945 1945—1947 1947—1950 1950—1952 1952—1953 1953—1956 1956—1973 1973—1980 1980—1986

1952

Emil Lajovic

1887

1921—1924

2000

1500

1000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

0

**

*

1982

1981

1980

1979

1978

1977

500

90. obletnica Saturnusa

69


Izdelki svetlobne opreme 1949 do danes 2004 HELLA 2004 HELLA

1949 Saturnus

2006 HELLA

1968 Saturnus 1971 Saturnus 1973

Saturnus - Cibie

Opel Astra A3317 ES

2006 HELLA

Opel Astra A3317 LES

2006 HELLA 2006 HELLA

1973 Saturnus

2006 HELLA

1973 Saturnus

2008 HELLA

1976 Saturnus

2008 HELLA

1976 Saturnus

2008 HELLA

1979 Saturnus

2008 HELLA

1981 Saturnus

2008 HELLA

1982 Saturnus

2009 HELLA

1982 Saturnus

2009 HELLA

1984 Saturnus Opel Astra A3400 HAL

2009 HELLA

1989 Saturnus

Opel Astra A3400 Sport

2009 HELLA

1989 Saturnus

Opel Astra A3400 AFL

2009 HELLA

Fiat Uno

1989 Saturnus

2009 HELLA

Fiat Panda

1990 Saturnus

2010 HELLA

1990 Saturnus 1991 Saturnus 1991 Saturnus 1995 Saturnus 1995 Saturnus 1995 Saturnus Opel Corsa H4

1997 Saturnus

Opel Astra A3000 ES

1998 HELLA

Opel Astra A3000 LES

1998 HELLA 1998 HELLA 1999 Saturnus 2000 Saturnus 2001 HELLA 2002 HELLA 2002 HELLA 2003 HELLA 2003 HELLA 2003 HELLA

70

2009 HELLA

1987 Saturnus

90. obletnica Saturnusa


meglenke

Audi Q5, A4 Citroen C5 Škoda Superb ** Škoda Oktavia Audi Q7

Citroen Picasso *

Škoda Fabia **

1976 1976 1976 1982 1995 1999 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2005 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011

Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus HELLA HELLA HELLA Saturnus HELLA HELLA Saturnus HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA HELLA

Audi 484 Audi 481 Audi 370

Svetilka LESN 70 001 Svetilka LEIN180 001-Z101

Škoda A5

2011 2011 2011 2011

HELLA HELLA HELLA HELLA

1970 1973 1979 1988 1996 1997 1997 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2011

Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus HELLA HELLA HELLA HELLA Saturnus Saturnus HELLA Saturnus HELLA HELLA HELLA HELLA

1949 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2007 2007

Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus HELLA HELLA

tretje stop svetilke Seat Arosa

DC S203

90. obletnica Saturnusa

71


Tovornjaki - prikolice LEIU 200 001 LEIU 280 001

1971 1971 1982 1975 1976 1981 1991

Iveco 2000

1998

Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus HELLA, Iveco

SS Z 101 SS Z 750

Traktorji - prikolice

ZZ Z-750 ZZ Z-101

1979 1979

Saturnus Saturnus

1970 1973

Saturnus Saturnus

1988 1988

Saturnus Saturnus

1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1973 1976 1982 1982 1984 1984 1986 1987 1987 1989 1989 1991

Odsevniki 1979 1980 1991 1987

Saturnus Saturnus Saturnus Saturnus

1995

Saturnus

2006 2006

HELLA HELLA

2006

HELLA

Hymer

72

90. obletnica Saturnusa

1970 1970 1971 1971 1982 1982 1983 1989 1990


90. obletnica Saturnusa

73


velikoserijske avtomobile

Opel Astra 3317

Opel Astra Delta AFS

74

90. obletnica Saturnusa

Opel Astra Delta HAL

Opel Astra 3300


maloserijske avtomobile

90. obletnica Saturnusa

75


Meglenke

76

90. obletnica Saturnusa


Audi Q5

Audi A6

Škoda Superb

Audi A4

Audi Q7

Škoda Fabia

90. obletnica Saturnusa

77


Seat Altea

Seat Leon

78

90. obletnica Saturnusa


Zahvala

90. obletnica Saturnusa

79


Viri Glas Saturnusa: od 1963 do 1992 GEDL, G.: Poslovni Dnevnik GRBEC, B.:

LAJOVIC, D.:

V

HUMAR, P.:

V Avto Magazin

KENDA, A.: -

bilski industriji.

tovarne Saturnus. Ljubljana 35 let tovarne Saturnus.

posel v Evropi. V Finance Hella je kupila Saturnus PAVLIN, B.:

-

TKALEC, R.: Gospodarski Vestnik

80

90. obletnica Saturnusa

Arhiv Slovenije, AS 76, 164Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. Letališka cesta 17 1001 Ljubljana www.saturnus-90let.si