Recursos d'ocupació jove - Illes Balears

Page 1

SRAELAB SELL

EVOJ ÓICAPUCO'D SOSRUCE


EIVISSA Eivissa Sant Antoni de Portmany

FORMENTERA

MALLORCA Alcúdia Cala d'Or Calvià Felanitx Inca Muro Palma Petra Porreres Sa Pobla Santanyí Sineu Sóller

MENORCA

XEDN

Alaior Ciutadella Es Mercadal Es Migjorn Gran Ferreries Maó


EIVISSA Eivissa Sant Antoni de Portmany


Associació AMADIBA Eivissa 

650 303 967

Punts permanents d'atenció a Eivissa: Punt 1: c/ de Madrid, 64, 07800 Eivissa Punt 4: c/ de Sant Jaume, 115, bxs., 07840 Santa Eulària

Punts d'atenció a demanda a Eivissa: Punt 2: av. des Cubells 18, 07830 Sant Josep Punt 3: av. del Dr. Fleming, 52, 07820 Sant Antoni

paracaigudese@amadiba.org

https://www.amadiba.org/proyecto-itinerariosintegrales-de-insercion-laboral-2/ https://www.amadiba.org/

Illes Balears

Descripció: Servei de suport a la inserció laboral de joves. Hi participa el SOIB i té el cofinançament del Fons Social Europeu. S’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o sensorial amb especials dificultats d'inserció, a l'illa d'Eivissa. Els ofereix acompanyament gratuït i personalitzat per millorar la cerca d'ocupació, amb sessions individuals i/o grupals. Des del Servei d'Orientació s’acompanya la persona en la cerca, la prospecció, la consecució, l’adaptació i el manteniment d'un lloc de treball en el mercat laboral ordinari, regular i de qualitat, i s’integren les seves necessitats personals en les exigències socials. En aquest programa d'inserció es duu a terme un procés de suport individual i d’acompanyament professional en el desenvolupament de competències personals, socials i laborals i, a més, d'ensenyament d’estratègies i eines, que possibiliti a la persona amb discapacitat desenvolupar el seu projecte personal i professional i integrar les seves necessitats personals en les exigències socials, amb l'objectiu últim d'accedir al mercat de treball ordinari amb les majors garanties d'èxit possibles. És important destacar que s’ofereix assessorament no tan sols als usuaris, sinó també a les seves famílies. Des del servei d'orientació es fa un estret treball en xarxa amb entitats del tercer sector per complementar el treball que es duu a terme amb usuaris comuns i per poder captar aquells que no estan rebent l'ajuda que poden necessitar. Finalment, un altre dels aspectes fonamentals del servei d'orientació és que es treballa amb empreses amb les quals s’estableixen acords de col·laboració per fer pràctiques no remunerades o per fer prospecció d'ofertes d'ocupació, entre d’altres. Requisits d'accés: Certificat de discapacitat i inscripció com a demandant d'ocupació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic:

☐ Privat:

☐ Estatal. ☒ Autonòmic.

☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.


☐ Local. Col·lectius: Discapacitat intel·lectual. Discapacitat física. Discapacitat sensorial. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació.

Coaching.

Itineraris d'ocupació.

Mentories.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació.

Tallers d'eines d'ocupació.

Tutories individuals. Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions.

Estudis

Formació contínua.

Formació per a l'ocupació.

Assessorament, gestió i sol·licitud de reconeixement de la discapacitat. Pràctiques.

Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal. Informació general i sobre ajudes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Càritas Diocesana d'Eivissa (Eivissa) 

971 311 762

empleo.cdibiza@caritas.es

www.caritas.es

Carrer de Felip II, 16  07800 Eivissa  Illes Balears 

Descripció: Presta un servei d'orientació laboral adreçat a persones que intenten accedir al mercat laboral, i se’n potencien les habilitats socials i laborals. Augmenta l'ocupabilitat de la persona a través de l'activació i del desenvolupament d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció, alhora que es promou la igualtat d'oportunitats. Requisits d'accés: Permís de feina vigent. En cas de salut mental: la persona ha d'estar estabilitzada i ha de seguir el tractament que li correspongui. En cas d'addiccions: ha d'estar estable i amb un temps mínim de 6 mesos sense consum. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Minories ètniques. Persones recluses i alliberades de presó.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Joves en situació de risc d'exclusió social. Dones. Persones estrangeres. Problemàtica en salut mental. Sense llar.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Intermediació: Captació d'ofertes.

Formació contínua. Juridicolaboral. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Universitat de les Illes Balears (Eivissa) 

661 281 650

andreu.fullana@fueib.org

www.fueib.org/doip

Antic edifici de la Comandància de les Pitiüses, c/ del Calvari , 1

07800 Eivissa

Illes Balears

Descripció: El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) va ser creat per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB). El DOIP presta serveis d'orientació laboral, mitjançant itineraris personalitzats d'inserció professional, i ofereix capacitació, formació, cerca i millora d'ocupació. Requisits d'accés: Titulació universitària o de grau superior de formació professional o estudiant actual en qualsevol universitat. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Altres: Càpsules d'èxit professional. Informació: Ocupació a Europa. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Pràctiques. Intermediació: Captació d'ofertes. Altres: Fira d'ocupació.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Emprenedoria: Altres: Club d’Emprenedors de la UIB. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Projecte Home Balears (Eivissa) 

971 310 225

pheivissa@projectehome.com

www.projectehome.com

Carrer d’Albarca, 22, local 2  07800 Eivissa  Illes Balears 

Descripció: La Fundació PHB ofereix els serveis a qualsevol persona amb una addicció o a familiars. El Projecte Jove de PHB col·labora amb altres entitats per oferir diferents iniciatives d'inserció sociolaboral, en què els serveis s'adapten a les necessitats concretes del cas. S’hi treballen la rehabilitació, l'autonomia personal, i la inclusió social i laboral. Requisits d'accés: Voluntat de participar en el Programa de tractament d'addiccions i compliment del pla de treball establert per a la recuperació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Addiccions. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat.

Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Empresa d'inserció; borsa d'ocupació; desenvolupament de competències en determinats sectors de treball. Emprenedoria: Formació grupal.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació ONCE (Eivissa) 

971 301 307 (ext. 114812)

mtup@once.es

www.once.es

Via Romana, 51  07800 Eivissa  Illes Balears 

Descripció: L'Organització Nacional de Cecs Espanyols desenvolupa un servei de suport a l'ocupació, amb què ofereix ajuda en qüestions relatives a l'ocupació, per tal de promoure la inserció laboral dels seus afiliats, mitjançant itineraris d'ocupació, mentories, tallers d'habilitats i eines, a més de tutories individualitzades. Requisits d'accés: Afiliació a l'ONCE. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Discapacitat sensorial. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Formació en alternança amb l'ocupació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Finançament.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Formació grupal. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Eivissa) 

971 177 015

of.eivissa@soib.caib.es

www.soib.es

Edifici CETIS, c/ de Canàries , 35, 1a planta

07800 Eivissa

Illes Balears

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada 15 dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Deixalles (Sant Antoni de Portmany) 

971 191 118

deixalleseivissa@deixalles.org

www.deixalles.org

Carrer del Pou de na Maciana, 27

07816 Sant Antoni de Portmany

Illes Balears

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Sant Antoni de Portmany) 

971 177 016

of.santoni@soib.caib.es

www.soib.es

Carrer de la Soledat, 54

07820 Sant Antoni de Portmany

Illes Balears

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Club de Feina (Ajuntament de Santa Eulària des Riu)  971 319 053 

ocupacio@santaeularia.com

www.clubdefeina.santaeularia.com

C/ de Marià Riquer Wallis, 11  07840 Santa Eulària des Riu  Illes Balears 

Descripció: Servei gratuït dependent de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la cerca d'ocupació, adreçat a persones empadronades en el municipi i que disposen del permís de feina. S’ofereix un servei en línia amb el qual es pot accedir a ofertes. Cada any se celebren dos esdeveniments d'ocupació: «Santa Eulària se n’Ocupa» i «Ingenion». Requisits d'accés: Empadronament a Santa Eulària des Riu i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Estudis. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Informació general i sobre ajudes.

Formació per a l'ocupació.

Formació grupal.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


FORMENTERA


Consell Insular de Formentera 

971 321 271

rmi@conselldeformentera.cat

www.consellinsulardeformentera.es

Venda des Brolls, 53  07860 Formentera  Illes Balears 

Descripció: El Consell Insular de Formentera, a través de la Conselleria de Benestar Social, ofereix un servei d'acompanyament a l'ocupació, tant per a joves com per a adults, on se'ls orienta laboralment i se'ls deriva, segons cada cas, a altres serveis de formació i ocupació, amb l'objectiu d'aconseguir-ne la inserció laboral. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Formentera) 

971 176 044

of.formentera@soib.caib.es

 www.soib.es

Carrer del Pla del Rei, 120  07860 Formentera  Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


MALLORCA Alcúdia Cala d'Or Calvià Felanitx Inca Muro Palma Petra Porreres Sa Pobla Santanyí Sineu Sóller


Fundació Deixalles (Alcúdia) 

971 500 877 / 607 160 046

administracioinca@deixalles.org / intermediacio-inca@deixalles.org www.deixalles.org

Carrer dels Albellons, 2  07400 Alcúdia Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Alcúdia) 

971 787 349

of.alcudia@soib.caib.es

 www.soib.es

Carrer de Teodor Canet, 31  07400 Alcúdia  Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


PROJECTE BLUE GENERATION (ESPANYA) 

971 648 429

email@sea-teach.com

 www.bluegeneration.org/index.php/en/

C/ del Port Petit, 1, local 208  07660 Cala d’Or  Illes Balears 

Descripció: L'objectiu del projecte Blue Generation és inspirar joves a perseguir carreres sostenibles en alguna de les àrees de creixement en l'economia blava i comprometre’ls a seguir-les: turisme costaner i marítim, aqüicultura, energia oceànica, biotecnologia blava, transport marítim, pesca, i construcció i manteniment naval. Es fa orientació en el sector marítim. Requisits d'accés: Edat entre 15-29 anys. Joves interessats en el sector marítim. Tipus de recurs: ☒ Específic ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o d’exclusió social Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Serveis: Orientació: Clubs o grups d’ocupació. Coaching. Itineraris d’ocupació. Mentories. Tutories individuals. Altres: Orientació a la formació del sector marítim. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Formació per a l’ocupació. Estudis. Pràctiques. Altres: Sectors marítims. Ocupació a Europa. Intermediació: Captació d’ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Deixalles (Cala d'Or) 

971 556 551 / 664 229 171

administraciofelanitx@deixalles.org / areasocial-felanitx1@deixalles.org

www.deixalles.org

Av. d’en Perico Pomar, s/n 07660 Santanyí (Cala d'Or) Illes Balears

  

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentoria. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Calvià) 

971 698 422 / 683 136 661

Polígon de Son Bugadelles, carrer d’Alacant, 9 

administraciocalvia@deixalles.org / areasocial-calvia1@deixalles.org

www.deixalles.org

07183 Calvià  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Institut de Formació i Ocupació de Calvià (Ajuntament de Calvià) 

971 134 613

empleatjove@ifoc.es

Carrer de Diego Salvà Lezaun, 2  07181 Calvià 

 www.ifoc.es

Illes Balears 

Descripció: L'Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) té un servei d'orientació laboral i assessorament integral específic per a joves, «Emplea´t Jove», que cerca definir un projecte professional, millorar habilitats laborals, capacitar per a l'ocupació i servir d’intermediació amb empreses. A més, és una agència de col·locació. Requisits d'accés: Per al servei «Emplea’t Jove»: tenir entre 16 i 30 anys. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Addiccions. Discapacitat física. Menors amb mesures judicials. Dones. Sense llar. Serveis:

☒ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectiu LGTBI+. Discapacitat cognitiva. Discapacitat sensorial. Joves en situació de risc o d’exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Problemàtica en salut mental. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Tallers en habilitats socials. Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Uns altres: Derivació a altres entitats de l'Ajuntament. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Jornades de selecció, fira d'ocupació. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Espai de treball/cotreball. Formació grupal. Finançament. Informació general i sobre ajudes. PAE (punt d'atenció a l'emprenedor). Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Calvià) 

971 787 338

Camí de sa Porrassa, 6 

of.magalluf@soib.caib.es

07182 Calvià (Magaluf) 

 www.soib.es

Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Deixalles (Felanitx) 

971 556 551 / 664 229 171

Carrer d’Antoni Maura, 30 

administraciofelanitx@deixalles.org / areasocial-felanitx1@deixalles.org

www.deixalles.org

07200 Felanitx  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Felanitx) 

971 177 897

of.felanitx@soib.caib.es

 www.soib.es

Carrer de Sant Agustí, 13  07200 Felanitx  Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Treball Solidari (Felanitx) 

971 726 732

combina1.treballsolidari@gmail.com

www.treballsolidari.org

Passeig de Ramon Llull, 17  07200 Felanitx  Illes Balears 

Descripció: El programa «Combina» de Treball Solidari és un servei d'orientació per a l'accés al mercat laboral destinat a dones en situació de risc o exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral. A més, els processos d'inserció estan cofinançats amb la participació del SOIB i del Fons Social Europeu (FSE). Requisits d'accés: Situació regular al país i inscripció com a demandant d'ocupació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Dones. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació Tutories individuals

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal. Planter d'empreses.

Selecció de candidates.

Finançament. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Inca) 

971 500 877 / 647 827 850

Polígon de Can Matzarí, carrer dels Teixidors, 10 

administracioinca@deixalles.org / areasocial-inca1@deixalles.org

www.deixalles.org

07300 Inca  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Projecte Home Balears (Inca) 

971 571 334

horabaixa@projectehome.com

www.projectehome.com

Av. del General Luque, 222, 1a planta, sala 11  07300 Inca  Illes Balears 

Descripció: La Fundació PHB ofereix els serveis a qualsevol persona amb una addicció o a familiars. El Projecte Jove de PHB col·labora amb altres entitats per oferir diferents iniciatives d'inserció sociolaboral, en què els serveis s'adapten a les necessitats concretes del cas. S’hi treballen la rehabilitació, l'autonomia personal, i la inclusió social i laboral. Requisits d'accés: Voluntat de participar en el Programa de tractament d'addiccions i compliment del pla de treball establert per a la recuperació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Addiccions. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat.

Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Uns altres: Empresa d'inserció; borsa d'ocupació; desenvolupament de competències en sectors de treball. Emprenedoria: Formació grupal.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Diagrama (Inca) 

871 912 723 / 971 887 203 / 608 746 075

Centre Bit, carrer dels Selleters, 25, despatx 19 

pre-ocupacio@diagrama.org

07300 Inca 

 www.fundaciondiagrama.es

Illes Balears 

Descripció: Situat a l'edifici del Centre Bit Raiguer, presta un servei de suport a la inserció laboral de joves. Hi participa el SOIB i té el cofinançament del Fons Social Europeu. S’adreça a joves amb especials dificultats d'inserció, a l'illa de Mallorca. Ofereix acompanyament gratuït i personalitzat per millorar la cerca d'ocupació, amb sessions individuals i/o grupals. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 29 anys, inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Mater Misericordiae (Inca) 

971 274 959

carlos.riera@orgmater.org

www.orgmater.org

Av. de Lluc, 165  07300 Inca  Illes Balears 

Descripció: L’organització atén d’una manera integral les persones amb discapacitat intel·lectual, i està formada per diversos serveis. Hi destaca el Servei d'Inserció Laboral, que funciona gràcies al programa PIO, cofinançat pel SOIB i el Fons Social Europeu, i al programa Més Feina, cofinançat per la fundació bancària La Caixa i el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda, inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Dones.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Persones estrangeres.

Menors tutelats i joves extutelats. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Coaching Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


PROBENS Balears (Inca) 

971 505 633

inca@probens.org

Carrer des Paraires, 2, local 6  07300 Inca 

www.probens.org

Illes Balears 

Descripció: PROBENS, Promoció i Benestar Social, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis d'orientació laboral i formativa a persones en risc o vulnerabilitat, mitjançant itineraris personalitzats d'inserció. Desenvolupa el programa «Joves en Acció», específic per a joves, amb l'objectiu de formar i capacitar la persona en la cerca autònoma d'ocupació. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Coaching. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Altres: Alfabetització en castellà. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Visites a empreses. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Inca) 

971 787 333

of.inca@soib.caib.es

www.soib.es

Av. del Raiguer, 99  07300 Inca  Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (Inca) 

971 880 216

Antic Quarter, av. del General Luque, 223, pavelló esquerre, 1a planta 

tsastre@imas.conselldemallorca.net

seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=15678

07300 Inca  Illes Balears 

Descripció: El Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) depèn del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca. És un servei complementari dels serveis socials comunitaris bàsics, per fer processos d'acompanyament social i/o laboral i per fomentar el benestar de les persones usuàries. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Altres: Persones en situació de vulnerabilitat en general. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competència d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Programes específics de formació. Altres: Formació en diferents perfils ocupacionals. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Selecció de candidats. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Manacor) 

971 846 498 / 637 310 878

Carrer dels Creuers, 17 

administraciomanacor@deixalles.org / areasocial-llevant1@deixalles.org

www.deixalles.org

07500 Manacor  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Intermèdia (Manacor) 

663 900 677

c.serra@fundaciointermedia.org

fundaciointermedia.org

Carrer de Miquel Porcell (Pedagog), 24, bxs.  07500 Manacor  Illes Balears 

Descripció: Intermèdia treballa per facilitar l'ocupació i la millora de la situació social o laboral, l'ocupabilitat i les possibilitats de trobar feina de les persones, especialment d'aquelles que es troben en situacions de major vulnerabilitat social i laboral. S’ofereix un itinerari i un acompanyament individual i grupal, formació professionalizadora i intermediació. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i, en cas de persones estrangeres, permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Discapacitat cognitiva. Discapacitat física. Discapacitat sensorial. Joves en situació de risc o exclusió social. Menors amb mesures judicials. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Dones. Persones estrangeres. Persones recluses i alliberades de presó. Sense llar. Sol·licitants d'asil i persones refugiades. Altres: Persones en situació de risc o exclusió social. Majors de 45 anys. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Coaching. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Programes específics de formació. Altra: Formació professional perfils amb alta demanda. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació per a l'ocupació.

Estudis.

Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Sessions d'acostament entre empresa i candidat; assessorament a empreses per competències; speeddating; pràctiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Projecte Home Balears (Manacor) 

971 843 033

horabaixa@projectehome.com

www.projectehome.com

Carrer de la Residència, s/n  07500 Manacor  Illes Balears 

Descripció: La Fundació PHB ofereix els serveis a qualsevol persona amb una addicció o a familiars. El Projecte Jove de PHB col·labora amb altres entitats per oferir diferents iniciatives d'inserció sociolaboral, en què els serveis s'adapten a les necessitats concretes del cas. S’hi treballen la rehabilitació, l'autonomia personal, i la inclusió social i laboral. Requisits d'accés: Voluntat de participar en el Programa de tractament d'addiccions i compliment del pla de treball establert per a la recuperació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Addiccions. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat.

Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Empresa d'inserció; borsa d'ocupació; desenvolupament de competències en sectors de treball. Emprenedoria: Formació grupal.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació IRES (Manacor)  971 552 839 

clickmanacor@fundacioires.org

www.fundacioires.org

Carrer d ́en Miquel Porcell (Pedagog), 24, bxs.  07500 Manacor  Illes Balears 

Descripció: El projecte «Click» d'IRES és un servei per orientar joves en el seu pla de vida, mitjançant intervencions individuals, espai de trobada i dinamitzacions d'activitats grupals. El pla està orientat cap a una atenció integral, dirigida a conèixer-se, a potenciar habilitats, a millorar l’autoestima i a ajudar en la presa de decisions, a més de l’orientació formativa i laboral. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Minories ètniques.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Menors tutelats i joves extutelats. Dones.

Persones estrangeres.

Serveis: Orientació: Mentories. Tutories individuals. Informació: Estudis. Pràctiques. Voluntariat.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Altres: Orientació sobre formació i beques.

Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Oci.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Manacor) 

971 787 338

of.manacor@soib.caib.es

 www.soib.es

Carrer de Menéndez Pelayo, 44  07500 Manacor  Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (Manacor) 

871 986 142

tsastre@imas.conselldemallorca.net

seu.conselldemallorca.net

Carrer del Bon Jesús, 1-2  07500 Manacor  Illes Balears 

Descripció: El Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) depèn del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca. És un servei complementari dels serveis socials comunitaris bàsics, per fer processos d'acompanyament social i/o laboral i per fomentar el benestar de les persones usuàries. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Altres: Persones en situació de vulnerabilitat en general. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competència d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Programes específics de formació. Altres: Formació en diferents perfils ocupacionals. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Selecció de candidats. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Muro)   

971 500 877 / 607 160 046 administracioinca@deixalles.org / intermediacio-inca@deixalles.org www.deixalles.org

Carrer de Bernat Capó, 2  07440 Muro  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Diagrama (Muro) 

971 891 241 / 689 030 518

Edifici Municipal de Platja de Muro, av. de s’Albufera, 33 

pre-ocupacio@diagrama.org

07458 Muro 

 www.fundaciondiagrama.és

Illes Balears 

Descripció: Es troba situat a l'Edifici Municipal de Platja de Muro i presta un servei de suport a la inserció laboral de joves. Hi participa el SOIB i té el cofinançament del Fons Social Europeu. S’adreça a joves amb especials dificultats d'inserció, a l'illa de Mallorca. Ofereix acompanyament gratuït i personalitzat per millorar la cerca d'ocupació, amb sessions individuals i/o grupals. Requisits d'accés: Tenir entre 16 i 29 anys, inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Associació AMADIBA Mallorca

 971 479 407

3 punts permanents d'atenció a Mallorca: C/ del Plataner, 12, Palma C/ del Castell de Bellver, s/n, Inca C/ del Canonge Garau, 6, Esporles Punts d'atenció a demanda a la Serra de Tramuntana: Bunyola, Banyalbufar, Deià, Fornalutx, Estellencs i Puigpunyent

 paracaigudesm@amadiba.org

Illes Balears

 https://www.amadiba.org/proyecto-

itinerarios-integrales-de-insercion-laboral-2/ https://www.amadiba.org/

Descripció: Servei de suport a la inserció laboral de joves. Hi participa el SOIB i té el cofinançament del Fons Social Europeu. S’adreça a joves entre 16 i 29 anys amb especials dificultats d'inserció, a l'illa de Mallorca. Els ofereix acompanyament gratuït i personalitzat per millorar la cerca d'ocupació, amb sessions individuals i/o grupals. Des del Servei d'Orientació s’acompanya la persona en la cerca, la prospecció, la consecució, l’adaptació i el manteniment d'un lloc de treball en el mercat laboral ordinari, regular i de qualitat, i s’integren les seves necessitats personals en les exigències socials. En aquest programa d'inserció es duu a terme un procés de suport individual i d’acompanyament professional en el desenvolupament de competències personals, socials i laborals i, a més, d'ensenyament d’estratègies i eines, que possibiliti a la persona amb discapacitat desenvolupar el seu projecte personal i professional i integrar les seves necessitats personals en les exigències socials, amb l'objectiu últim d'accedir al mercat de treball ordinari amb les majors garanties d'èxit possibles. És important destacar que s’ofereix assessorament no tan sols als usuaris, sinó també a les seves famílies. Des del servei d'orientació es fa un estret treball en xarxa amb entitats del tercer sector per complementar el treball que es duu a terme amb usuaris comuns i per poder captar aquells que no estan rebent l'ajuda que poden necessitar. Finalment, un altre dels aspectes fonamentals del servei d'orientació és que es treballa amb empreses amb les quals s’estableixen acords de col·laboració per fer pràctiques no remunerades o per fer prospecció d'ofertes d'ocupació, entre d’altres. Requisits d'accés: Tenir entre 16 i 29 anys, inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☒ Públic:

☐ Privat:

☐ Estatal.

☐ Tercer sector.


☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Dones. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació.

Coaching.

Itineraris d'ocupació.

Mentories.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació.

Tallers d'eines d'ocupació.

Tutories individuals. Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions.

Estudis

Formació contínua.

Formació per a l'ocupació.

Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Pràctiques.

Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal. Informació general i sobre ajudes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


ASPROM 

871 955 034

asprom@asprom.net

www.asprom.net

Carrer de l'Eucaliptus, 10  07008 Palma  Illes Balears 

Descripció: L'Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física (ASPROM) és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1976 per un grup de persones amb discapacitat física. Està formada per diversos serveis i hi destaca el Servei Laboral, que ofereix orientació laboral, amb un itinerari amb què s'ofereix seguiment i suport per trobar una ocupació. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda, inscripció com a demandant d'ocupació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Addiccions. Col·lectiu LGTBI+. Discapacitat cognitiva. Discapacitat física. Discapacitat sensorial. Joves en situació de risc d'exclusió social. Minories ètniques. Dones. Persones estrangeres. Persones recluses i alliberades de presó. Problemàtica en salut mental. Sense llar. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal.

Selecció de candidats. Espai de treball/cotreball. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Associació Gira-Sol 

971 285 123

info@gira-sol.com

www.3salutmental.com/es/es-gira-sol

Ptge. de Marratxí, 11  07008 Palma  Illes Balears 

Descripció: L’Associació per a la Salut Mental Gira-Sol desenvolupa activitats i serveis per a la integració de persones amb una malaltia mental. El seu servei d'inserció laboral presta orientació, acompanyament i suport en el procés de cerca i manteniment de l'ocupació, mitjançant l'anàlisi del perfil laboral, orientació en la cerca de feina i suport en el lloc de treball. Requisits d'accés: Diagnòstic en salut mental. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Problemàtica en salut mental. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Informació general i sobre ajudes. Formació grupal. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Càritas Diocesana de Mallorca (Palma) 

971 214 999

ocupacio@caritasmallorca.org

www.caritasmallorca.org

Carrer del Socors, 20  07002 Palma  Illes Balears 

Descripció: Càritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l'acció de la caritat i la justícia social de l'Església de Mallorca, amb una especial dedicació a les persones amb perfils més vulnerables. Des del Programa d’Ocupació, es vol capacitar les persones, afavorir que adquireixin competències laborals i tècniques, i acompanyarles en el procés de cerca d'ocupació, amb un itinerari personalitzat. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Altres: Persones en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes. Altres: gestió, mediació i seguiment posterior.

Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Casal de Barri Jovent Sa Midoneria 

971 431 086

midoneria@jovent.es

www.jovent.es

Camí de na Cerdana, 17  07009 Palma  Illes Balears 

Descripció: Recurs que presta orientació laboral, mitjançant l'elaboració del currículum, eines per cercar feina d’una manera activa, càpsules de cerca d'ocupació i assessorament juridicolaboral per a totes aquelles persones que acudeixin al centre. A més, disposa d'un espai amb ordinadors per començar la cerca de feina. Horari: de 9 a 14 h. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Emprenedoria: Espai de treball/cotreball.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Creu Roja Espanyola - Assemblea Local de Palma 

971 295 000

airabi@cruzroja.es

www.cruzroja.es

Av. de Gaspar de Bennàssar, 73

07004 Palma

Illes Balears

Descripció: Desenvolupa el projecte Pulsa Empleo, que consisteix en l'activació, l’orientació i l’acompanyament per a la inserció de persones joves integrades en el Sistema de Garantia Juvenil i, per tant, que no estan ocupades ni integrades en els sistemes d'educació per incorporar-se al mercat laboral o a la formació. Aquest projecte és finançat pel Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 30 anys i inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Universitat de les Illes Balears (Centre de Palma) 

971 173 302

Edifici de sa Riera, c/ de Miquel dels Sants i Oliver, 2 

orientacio@fueib.org

07012 Palma 

www.fueib.org/doip

Illes Balears 

Descripció: El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) va ser creat per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB). El DOIP presta serveis d'orientació laboral, mitjançant itineraris personalitzats d'inserció professional, i ofereix capacitació, formació, cerca i millora d'ocupació. Requisits d'accés: Titulació universitària o de grau superior de formació professional o estudiant actual en qualsevol universitat. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Altres: Càpsules d'Èxit Professional. Informació: Ocupació a Europa. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Pràctiques. Intermediació: Captació d'ofertes. Altres: Fira d'ocupació.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Emprenedoria: Altres: Club d’Emprenedors de la UIB. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Universitat de les Illes Balears (Nord de Palma) 

971 259 697

doip@fueib.org

www.fueib.org/doip

Campus Universitari (UIB), instal·lacions esportives, ctra. de Valldemossa, km 7,5  07122 Palma  Illes Balears 

Descripció: Al Campus Universitari de la UIB, a l’edifici de les instal·lacions esportives, es troba el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP), creat per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears. El DOIP presta serveis d'orientació laboral, mitjançant itineraris personalitzats d'inserció professional, i ofereix capacitació, formació, cerca i millora d'ocupació. Requisits d'accés: Titulació universitària o de grau superior de formació professional o estudiant actual en qualsevol universitat. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Altres: Càpsules d'Èxit Professional. Informació: Ocupació a Europa. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Pràctiques. Intermediació: Captació d'ofertes. Altres: Fira d'ocupació.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Emprenedoria: Altres: Club d’Emprenedors de la UIB. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Espiral (Coll d’en Rabassa 1) 

971 494 494 / 682 265 269

Carrer de José Vargas Ponce, 10 

foro@espiralonline.org

07007 Palma 

www.espiralonline.org

Illes Balears 

Descripció: És una associació sense ànim de lucre prestadora de serveis a la infància i la joventut. El programa FORO és el seu servei de formació i orientació laboral, que recull diferents accions orientades a millorar l'ocupabilitat de les persones vulnerables, encara que és un programa obert a qualsevol persona en situació de cerca d'ocupació . El programa es divideix en tres línies d'actuació: projecte de formació, projecte d'orientació laboral i projecte d'intermediació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Dones.

Persones estrangeres.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Ocupació a Europa. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Espiral (Coll d’en Rabassa 2) 

971 494 494 /682 265 269

foro@espiralonline.org

espiralonline.org

Plaça de Blai Bonet, s/n, 1a planta  07007 Palma  Illes Balears 

Descripció: És una associació sense ànim de lucre prestadora de serveis a la infància i la joventut. El programa FORO és el seu servei de formació i orientació laboral, que recull diferents accions orientades a millorar l'ocupabilitat de les persones vulnerables, encara que és un programa obert a qualsevol persona en situació de cerca d'ocupació . El programa es divideix en tres línies d'actuació: projecte de formació, projecte d'orientació laboral i projecte d'intermediació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

Dones.

Persones estrangeres.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Ocupació a Europa. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Espiral (el Molinar) 

971 494 494 / 682 265 269

foro@espiralonline.org

espiralonline.org

Carrer del Golf de Biscaia, 5  07007 Palma  Illes Balears 

Descripció: És una associació sense ànim de lucre prestadora de serveis a la infància i la joventut. El programa FORO és el seu servei de formació i orientació laboral, que recull diferents accions orientades a millorar l'ocupabilitat de les persones vulnerables, encara que és un programa obert a qualsevol persona en situació de cerca d'ocupació . El programa es divideix en tres línies d'actuació: projecte de formació, projecte d'orientació laboral i projecte d'intermediació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

Dones.

Persones estrangeres.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Ocupació a Europa. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Deixalles (Palma) 

971 479 440

areasocial-palma@deixalles.org

www.deixalles.org

Carrer de Son Gibert, 8 A  07008 Palma  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Projecte Home Balears (Palma) 

971 793 750

projectes@projectehome.com

www.projectehome.com

Carrer del Projecte Home, 4  07007 Palma  Illes Balears 

Descripció: La Fundació PHB ofereix els serveis a qualsevol persona amb una addicció o a familiars. El Projecte Jove de PHB col·labora amb altres entitats per oferir diferents iniciatives d'inserció sociolaboral, en què els serveis s'adapten a les necessitats concretes del cas. S’hi treballen la rehabilitació, l'autonomia personal, i la inclusió social i laboral. Requisits d'accés: Voluntat de participar en el Programa de tractament d'addiccions i compliment del pla de treball establert per a la recuperació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Addiccions. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat.

Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Empresa d'inserció; borsa d'ocupació; desenvolupament de competències en sectors de treball. Emprenedoria: Formació grupal.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Diagrama (Palma) 

971 245 990 / 608 745 958

Carrer de Llorenç Riber, 16 (perpendicular a l'Escola Oficial d'Idiomes) 

pre-ocupacio@diagrama.org

07005 Palma 

 www.fundaciondiagrama.es

Illes Balears 

Descripció: Presta un servei de suport a la inserció laboral de joves. Hi participa el SOIB i té el cofinançament del Fons Social Europeu. S’adreça a joves entre 16 i 29 anys amb especials dificultats d'inserció, a l'illa de Mallorca. Ofereix acompanyament gratuït i personalitzat per millorar la cerca d'ocupació, amb sessions individuals i/o grupals. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 29 anys, inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Laboral de la Construcció (Palma) 

971 981 574

mnevado@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

Polígon de Can Valero, camí de Jesús, 76  07011 Palma  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Laboral de la Construcció treballa per facilitar a empreses i treballadors els recursos que facin possible un sector més professional, segur, capacitat i amb futur. Informa, forma, qualifica, orienta i fa d’intermediària en el sector. Els seus serveis s'orienten a tots els col·lectius, des de la iniciació fins a la millora professional. A més, és l'encarregada d'implantar, desenvolupar i divulgar la targeta professional de la construcció (TPC). Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Tutories individuals. Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Altres: Formació professional de grau mitjà. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Prevenció de riscs laborals en construcció. Intermediació: Captació d'ofertes.

Estudis. Formació per a l'ocupació.

Altres: Seguiment d'ofertes i portal d'ocupació digital.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


FUNDACIÓN SHAMBHALA 

971 677 858

general@fundacionshambhala.org

 www.shambhalafundacion.org

C/ de Pere Martell, 42, bxs.  07003 Palma  Illes Balears 

Descripció: Shambhala és una fundació sense ànim de lucre que va començar a fer feina l’any 2013 amb joves en risc d’exclusió social. Té com a objectiu ajudar aquests joves perquè puguin seguir formant-se i tenir les competències adequades per a un futur millor. El projecte se centra en quatre pilars que s’han de complir: educació, orientació laboral i educativa, activitat física i serveis a la comunitat. A part, també ofereix tallers formatius mensuals i s’ocupa de cobrir les necessitat bàsiques més urgents dels usuaris (alimentació, salut, habitatge, etc.). Requisits d'accés: Joves, tant homes com dones, d’entre 18 i 25 anys en risc d’exclusió social que ja estan estudiant alguna cosa o que volen seguir formant-se educativament, però no tenen els recursos necessaris per poder fer-ho. Tipus de recurs: ☒ Específic ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en risc d’exclusió social d’entre 18 i 25 anys. Serveis: Orientació: Orientació educativa. Orientació laboral. Orientació psicològica. Formació: Al centre de Shambhala s’ofereixen classes d’idiomes, gràcies als voluntaris (castellà, català, anglès i alemany), i també reforç d’assignatures d’ESO o de batxiller que els joves necessitin. El cursos formatius es fan en centres educatius externs a Shambhala, amb què hi ha una via de col·laboració. Si quan hi arriba un jove no té gaire clar el que vol estudiar, es fa una orientació educativa amb ell/a, perquè pugui informar-se i fer la formació que més s’hi adapti. Informació: Durant les tutories que es fan cada dues setmanes amb el seu referent a Shambhala, es fa un seguiment del que estan fent els joves, per veure en què es pot millorar o què es pot canviar. És molt important que hi hagi una bona comunicació entre joves i equip perquè es puguin cobrir totes les seves necessitats i se’ls pugui ajudar. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Inserta Empleo (Palma)  971 777 552

C/ de Manacor, 8, bxs. 

mvanrell.inserta@fundaciononce.es

www.portalento.es

07006 Palma  Illes Balears 

Descripció: Dins del Grup Social i la Fundació ONCE, l’entitat Inserta Empleo desenvolupa el projecte «Por Talento», amb el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) i el Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES). Aquests dos programes estan cofinançat pel Fons Social Europeu i la Fundación ONCE, i cerquen la formació i la inserció laboral de persones amb discapacitat. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació, tenir discapacitat reconeguda (major o igual al 33 %) o incapacitat laboral reconeguda per la Seguretat Social. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☒Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Problemàtica en salut mental.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Discapacitat orgànica.

Discapacitat sensorial.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació ocupacional. Altres: Tallers de competències laborals i habilitats socials. Pràctiques i beques universitàries. Informació: Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal. Viver d'empreses.

Formació per a l'ocupació. Pràctiques.

Selecció de candidats.

Finançament. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Mater Misericordiae (Palma) 

971 274 959

carlos.riera@orgmater.org

Carrer de Gabriel Carbonell, 105  07008 Palma 

 www.orgmater.org

Illes Balears 

Descripció: L’organització atén d’una manera integral les persones amb discapacitat intel·lectual, i està formada per diversos serveis. Hi destaca el Servei d'Inserció Laboral, que funciona gràcies al programa «PIO», cofinançat pel SOIB i el Fons Social Europeu, i al programa «Més Feina», cofinançat per la fundació bancària La Caixa i el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Tenir discapacitat reconeguda, inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Dones.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Persones estrangeres.

Menors tutelats i joves extutelats. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Coaching Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Oficina Sectorial del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Palma) 

971 176 038

soibjove@soib.caib.es

www.soib.es

Plaça de Santa Eulàlia, 7, baixos  07001 Palma  Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Palma Activa (Ajuntament de Palma) 

900 139 138

info@palmaactiva.com

web.palmaactiva.com

C/ del Socors, 22  07002 Palma  Illes Balears 

Descripció: L'Agència de Desenvolupament Local (ADL) de l'Ajuntament de Palma disposa de diversos serveis, com els de formació, emprenedoria o orientació. Aquest darrer té la finalitat d'assessorar els ciutadans d’una manera individualitzada en la cerca d'ocupació o en la millora professional. Requisits d'accés: En el cas de persones estrangeres: documentació en regla. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Pràctiques. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Informació general i sobre ajudes.

Selecció de candidats.

Espai de treball/cotreball.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


PREDIF Illes Balears 

687 500 630

ocupacion2@predif-ib.org

www.predif-ib.org

Carrer de Fratín, 6  07006 Palma  Illes Balears 

Descripció: La Federació de Persones amb Discapacitat Física i Físicopsíquica (PREDIF-IB) és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a millorar la vida de les persones amb discapacitat física i de les seves famílies. Disposa d’un servei d'inserció laboral amb què es pretén la millora d'ocupació, a més de dur a terme orientació a través de la posada en marxa d'itineraris personalitzats. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33 %). Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social. Persones estrangeres. Problemàtica en salut mental.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Discapacitat física. Minories ètniques. Persones recluses i alliberades de presó.

Discapacitat sensorial. Dones.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Coaching. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal.

Selecció de candidats.

Finançament. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Projecte Socioeducatiu Naüm 

971 783 019

Carrer de Can Ferragut, 4A 

info@laboral.naumsonroca.es

07011 Palma 

www.laboral.naumsonroca.es

Illes Balears 

Descripció: Mitjançant Naüm, projecte socioeducatiu de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, es presta un servei d'orientació adreçat a persones joves. Desenvolupat pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu, duu a terme itineraris integrals d'inserció, amb acompanyament durant el procés. L'objectiu és aconseguir la inserció laboral o formativa. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 29 anys, inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil, com a demandant d'ocupació i compromís d’acompanyament de l'itinerari d'orientació laboral. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Minories ètniques.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Menors tutelats i joves extutelats. Dones.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua.

Formació per a l'ocupació.

Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Pràctiques.

Estudis.

Juridicolaboral.

Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Selecció de candidats.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (Palma) 

971 763 325

tsastre@imas.conselldemallorca.net

seu.conselldemallorca.net

Carrer del General Riera, 67  07010 Palma  Illes Balears 

Descripció: El Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) depèn del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca. És un servei complementari dels serveis socials comunitaris bàsics, per fer processos d'acompanyament social i/o laboral i per fomentar el benestar de les persones usuàries. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Altres: Persones en situació de vulnerabilitat en general. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competència d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Programes específics de formació. Altres: Formació en diferents perfils ocupacionals. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Selecció de candidats. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Societat Cooperativa Jovent 

971 471 806

jovent@jovent.es

jovent.es

Carrer de Son Gibert, 8  07008 Palma  Illes Balears 

Descripció: El Centre Jovent es dedica a processos d’orientació, formació i inserció sociolaboral, i ofereix un servei d'orientació laboral per a joves que ni estudien ni treballen, subvencionat pel SOIB. El servei presta un acompanyament individualitzat i personalitzat, amb cerca activa i pràctica d'ocupació. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 29 anys, inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Persones estrangeres.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Menors amb mesures judicials. Minories ètniques. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Dones.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Coaching. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Altres: Formació DUAL. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Recursos per a la ciutadania, oci i temps lliure. Reincorporació al sistema reglat d'educació. Intermediació: Captació d'ofertes. Altres: Borsa d'ocupació.

Selecció de candidats.

Emprenedoria: Altres: Derivació a altres entitats. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Treball Solidari (Palma) 

971 726 732

combina1.treballsolidari@gmail.com

Av. d’Alexandre Rosselló, 21, 6a planta  07002 Palma 

 www.treballsolidari.org

Illes Balears 

Descripció: El programa «Combina» de Treball Solidari és un servei d'orientació per a l'accés al mercat laboral destinat a dones en situació de risc o exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral. A més, els processos d'inserció estan cofinançats amb la participació del SOIB i del Fons Social Europeu (FSE). Requisits d'accés: Situació regular al país i inscripció com a demandant d'ocupació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Dones. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal. Planter d’empreses.

Selecció de candidates. Finançament. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Unió Sindical Obrera de les Illes Balears 

971 277 914

orienta@usoib.es

www.orienta.usoib.es

Carrer del Cigne, 17  07006 i Palma  Illes Balears 

Descripció: La Unió Sindical Obrera de les Illes Balears (USO) desenvolupa el projecte «USO Orienta», cofinançat pel SOIB i el Fons Social Europeu. Té com a finalitat l'atenció integral de persones desocupades i la seva inserció laboral, mitjançant un servei d'orientació laboral que ofereix tutories individuals i personalitzades, a més de tallers grupals. També fa intermediació amb empreses per tal de facilitar la inserció en el mercat de treball. Requisits d'accés: Cita prèvia, inscripció com a demandant d'ocupació, permís de residència i de feina, més de 18 anys d’edat i situació en risc de vulnerabilitat. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat física. Minories ètniques. Sense llar.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat sensorial. Joves en situació de risc o exclusió social. Dones. Persones estrangeres. Altres: Persones en risc de vulnerabilitat.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació per a l'ocupació. Intermediació: Captació d'ofertes.

Ocupació a Europa.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Petra) 

971 829 590 / 637 310 878

Carrer de l’Hospital, 28

 

administraciollevant@deixalles.org / areasocial-llevant1@deixalles.org

07520 Petra

www.deixalles.org

Illes Balears

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Petra) 

971 830 441

Carrer de l'Hospital , 28 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07520 Petra 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Associació Pro-Ajuda a Persones Discapacitades  971 534 363 

gerencia@prodispollensa.com

www.prodispollensa.com

Carrer de Sant Josep , 4  07460 Pollença  Illes Balears 

Descripció: L'Associació Pro-Ajuda a Persones Discapacitades (PRODIS) és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit comarcal situada al municipi de Pollença i encaminada a la prestació de serveis. Hi destaca un servei d'inserció laboral que ofereix itineraris individuals per potenciar la integració i la no-discriminació. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33 %). Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social. Dones. Problemàtica en salut mental. Serveis:

☒ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Discapacitat física. Menors tutelats i joves extutelats. Persones estrangeres. Sense llar.

Discapacitat sensorial. Minories ètniques. Persones recluses i alliberades de presó. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil Juridicolaboral Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Espai de treball/cotreball. Formació grupal. Informació general i sobre ajudes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☒ Finançament parcial. ☐ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Pollença) 

971 500 877 / 607 160 046

administracioinca@deixalles.org / intermediacio-inca@deixalles.org www.deixalles.org

Carrer de Cecili Metel, 1  07460 Pollença  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Port de Pollença) 

971 500 877 / 607 160 046

administracioinca@deixalles.org / intermediacio-inca@deixalles.org www.deixalles.org

Carrer del Metge Llopis, s/n

07470 Pollença (Port de Pollença) Illes Balears

 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Treball Solidari (Pollença) 

971 726 732

combina1.treballsolidari@gmail.com

Carrer del Metge Llopis, 1  07460 Pollença 

 www.treballsolidari.org

Illes Balears 

Descripció: El programa «Combina» de Treball Solidari és un servei d'orientació per a l'accés al mercat laboral destinat a dones en situació de risc o exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral. A més, els processos d'inserció estan cofinançats per la participació del SOIB i el Fons Social Europeu (FSE). Requisits d'accés: Situació regular al país i inscripció com a demandant d'ocupació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Dones. Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació Tutories individuals

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal. Planter d’empreses.

Selecció de candidates. Finançament. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Porreres) 

971 556 551 / 664 229 171

administraciosoller@deixalles.org / areasocial-soller1@deixalles.org

www.deixalles.org

Plaça de la Vila, 17

07260 Porreres

Illes Balears

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Porreres) 

971 830 441

Carrer d'en Veiet, 17 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07260 Porreres 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Deixalles (sa Pobla) 

971 500 877 / 647 827 850

administracioinca@deixalles.org / areasocial-inca1@deixalles.org www.deixalles.org

Carrer Curt, 4

07420 Sa Pobla Illes Balears

 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i tenir permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


PROBENS Balears (sa Pobla) 

669 869 268 / 659 059 224

inca@probens.org

Sa Congregació, carrer del Rosari, 25  07420 Sa Pobla 

www.probens.org

Illes Balears 

Descripció: PROBENS, Promoció i Benestar Social, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis d'orientació laboral i formativa a persones en risc o vulnerabilitat, mitjançant itineraris personalitzats d'inserció. Desenvolupa el programa «Joves en Acció», específic per a joves, amb l'objectiu de formar i capacitar la persona en la cerca autònoma d'ocupació. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Altres: Persona jove amb renda mínima d'inserció (RMI). Persones en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Itinerari de formació de vocació. Formació en l'entrevista de treball. Reconnexió amb la comunitat autònoma. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Informació sobre els beneficis per a les empreses de contractar perfils en risc d'exclusió social. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Santanyí) 971 556 551 / 664 229 171 administraciofelanitx@deixalles.org / areasocial felanitx1@deixalles.org  www.deixalles.org 

Carrer del Centre, 28

07650 Santanyí

Illes Balears

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Projecte Blue Generation (Santanyí) 

971 648 429

email@sea-teach.com

bluegeneration.org

Carrer del Port Petit, 1, local 208  07660 Santanyí  Illes Balears 

Descripció: L'objectiu del projecte Blue Generation és inspirar joves a perseguir carreres sostenibles en alguna de les àrees de creixement en l'economia blava i comprometre’ls a seguir-les: turisme costaner i marítim, aqüicultura, energia oceànica, biotecnologia blava, transport marítim, pesca, i construcció i manteniment naval. Es fa orientació en el sector marítim. Requisits d'accés: Edat entre 15-29 anys. Joves interessats en el sector marítim. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Minories ètniques.

☒ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Menors tutelats i joves extutelats. Persones estrangeres.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tutories individuals.

Coaching. Mentories. Altres: Orientació en la formació del sector marítim.

Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació per a l'ocupació. Altres: Sectors marítims.

Ocupació a Europa. Formació contínua. Pràctiques.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Mater Misericordiae (Sineu) 

971 274 959

Carrer de Ponent, 1 

carlos.riera@orgmater.org

07510 Sineu 

www.orgmater.org

Illes Balears 

Descripció: L’organització atén d’una manera integral les persones amb discapacitat intel·lectual, i està formada per diversos serveis. Hi destaca el Servei d'Inserció Laboral, que funciona gràcies al programa PIO, cofinançat pel SOIB i el Fons Social Europeu, i al programa Més Feina, cofinançat per la fundació bancària La Caixa i el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda, inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Dones.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Persones estrangeres.

Menors tutelats i joves extutelats. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Coaching Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Sineu) 

971 830 441

Carrer de Sant Francesc , 10 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07510 Sineu 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Deixalles (Centre Sóller) 

971 634 837 / 674 212 585

Plaça de la Constitució, 1 

administraciosoller@deixalles.org / areasocial-soller1@deixalles.org

07100 Sóller 

www.deixalles.org

Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Sóller) 

971 634 837 / 674 212 585

Ctra. de Desviament, 48 

administraciosoller@deixalles.org / areasocial-soller1@deixalles.org

07100 Sóller 

www.deixalles.org

Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Espiral (Llucmajor) 

971 494 494 / 682 265 269

foro@espiralonline.org

espiralonline.org

Carrer de Maria Antònia Salvà, 50, 1a planta  07600 Llucmajor  Illes Balears 

Descripció: És una associació sense ànim de lucre prestadora de serveis a la infància i la joventut. El programa FORO és el seu servei de formació i orientació laboral, que recull diferents accions orientades a millorar l'ocupabilitat de les persones vulnerables, encara que és un programa obert a qualsevol persona en situació de cerca d'ocupació . El programa es divideix en tres línies d'actuació: projecte de formació, projecte d'orientació laboral i projecte d'intermediació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

Dones.

Persones estrangeres.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Ocupació a Europa. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Deixalles (Andratx) 

971 698 422 / 683 136 661

Av. de la Cúria, s/n 

administraciocalvia@deixalles.org / areasocial-calvia1@deixalles.org

www.deixalles.org

07150 Andratx  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Artà) 

971 829 590 / 637 310 878

Plaça de l'Ajuntament, 1

 

administraciollevant@deixalles.org / areasocial-llevant1@deixalles.org

07570 Artà

www.deixalles.org

Illes Balears

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Bunyola) Casal de Cultura, pl. d’Andreu Estarellas, s/n   971 634 837 / 674 212 585 07110 Bunyola   administraciosoller@deixalles.org / areasocial-soller1@deixalles.org Illes Balears   www.deixalles.org Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i tenir permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Can Picafort) 

971 500 877 / 607 160 046

administracioinca@deixalles.org / intermediacio-inca@deixalles.org www.deixalles.org

Unitat de Treball Social, carrer de Santa Ana la Real, 37  07458 Can Picafort  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Cala Rajada) 

971 829 590 / 637 310 878

Centre Cap Vermell, av. de Cala Agulla, 50 

administraciollevant@deixalles.org / areasocial-llevant1@deixalles.org

www.deixalles.org

07590 Capdepera (Cala Rajada)  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Campos)  971 556 551 / 664 229 171  administraciofelanitx@deixalles.org /areasocial-felanitx1@deixalles.org  www.deixalles.org

Plaça de Can Pere Ignasi, s/n  07630 Campos  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Capdepera) 

971 829 590 / 637 310 878

Carrer dels Fusters, 12-13 

administraciollevant@deixalles.org / areasocial-llevant1@deixalles.org

www.deixalles.org

07580 Capdepera  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Colònia de Sant Jordi)   

971 556 551 / 664 229 171 administraciofelanitx@deixalles.org / areasocial-felanitx1@deixalles.org www.deixalles.org

Carrer del Doctor Barraquer, 5  07638 ses Salines (Colònia de Sant Jordi)  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Deià) 

971 634 837 / 674 212 585

Carrer des Porxo, 4 

administraciosoller@deixalles.org / areasocial-soller1@deixalles.org

07179 Deià 

www.deixalles.org

Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Esporles) 

971 634 837 / 674 212 585

Plaça d'Espanya, 1 

administraciosoller@deixalles.org / areasocial-soller1@deixalles.org

www.deixalles.org

07190 Esporles  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Marratxí) 

971 479 440

areasocial-palma@deixalles.org

www.deixalles.org

Carrer de la Balanguera, 12  07141 Marratxí  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Palmanova) 

971 698 422 / 683 136 661

Edifici Es Generador, carrer de Voranova, 8 

administraciocalvia@deixalles.org / areasocial-calvia1@deixalles.org

www.deixalles.org

07181 Calvià (Palmanova)  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció, fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Portocolom) 

971 556 551 / 664 229 171

Centre Cívic, ronda de Nadal Batle, s/n 

administraciofelanitx@deixalles.org / areasocial-felanitx1@deixalles.org

www.deixalles.org

07670 Felanitx (Portocolom)  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altra: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Puigpunyent) 

971 698 422 / 683 136 661

Carrer de sa Travessia, 37 

administraciocalvia@deixalles.org / areasocial-calvia1@deixalles.org

www.deixalles.org

07194 Puigpunyent  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (sa Coma)  971 829 590 / 637 310 878 

administraciollevant@deixalles.org / areasocial-llevant1@deixalles.org

www.deixalles.org

Carrer de la Mare Selva, 2  07560 Sant Llorenç des Cardassar  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Sant Llorenç des Cardassar)  971 829 590 / 637 310 878

Carrer Major, 7 

administraciollevant@deixalles.org / areasocial-llevant1@deixalles.org

www.deixalles.org

07530 Sant Llorenç des Cardassar  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Santa Margalida) 

971 500 877 / 607 160 046

administracioinca@deixalles.org / intermediacio-inca@deixalles.org www.deixalles.org

Dept. de Serveis Socials, c/ de Ponent, 10 07450 Santa Margalida Illes Balears

  

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selecció; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (ses Salines)  971 556 551 / 664 229 171

Plaça Major, 1 

administraciosoller@deixalles.org / areasocial-soller1@deixalles.org

www.deixalles.org

07640 ses Salines  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selección; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Son Servera)  971 829 590 / 637 310 878

Carrer dels Molins, 27 

administraciollevant@deixalles.org / areasocial-llevant1@deixalles.org

www.deixalles.org

07560 Son Servera (Cala Millor)  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selección; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació Deixalles (Valldemossa)  971 634 837 / 674 212 585

Carrer del Pare Francesc Frau, 7, 2n pis 

administraciosoller@deixalles.org / areasocial-soller1@deixalles.org

www.deixalles.org

07170 Valldemossa  Illes Balears 

Descripció: La Fundació Deixalles desenvolupa diferents línies de treball relacionades amb l’ocupació, com la formació, l'orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboral. Hi destaca el programa «GOL» (Gabinet d'Orientació Laboral), adreçat al col·lectiu de persones vulnerables, que tracta des de l'orientació bàsica fins a la intermediació laboral amb empreses. Aquest servei es duu a terme a l'Ajuntament. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i permís de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació. Altres: Diagnòstic i coordinació en xarxa.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Altres: Recursos socials presents en la localitat. Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Convenis de fidelització amb empreses. Seguiment de postcol·locació. Xerrades amb les empreses per indagar sobre els processos de selección; fòrums amb empreses. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


PROBENS Balears (Binissalem) 

682 593 100

inca@probens.org

Carrer de sa Mostra, 2  07350 Binissalem 

www.probens.org

Illes Balears 

Descripció: PROBENS, Promoció i Benestar Social, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis d'orientació laboral i formativa a persones en risc o vulnerabilitat, mitjançant itineraris personalitzats d'inserció. Desenvolupa el programa «Joves en Acció», específic per a joves, amb l'objectiu de formar i capacitar la persona en la cerca autònoma d'ocupació. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Coaching. Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Altres: Visites a empreses.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Algaida) 

971 830 441

Carrer del Rei, 6 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

www.mancomunitatplademallorca.net

07210 Algaida  Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Ariany) 

971 830 441

Carrer Major, 19 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07529 Ariany 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Costitx) 

971 830 441

Casal de ca ses Monges, carrer del Convent, 1 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07144 Costitx 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelatss i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Lloret de Vistalegre) 

971 830 441

Carrer de la Senyora de Manresa, 21 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07518 Lloret de Vistalegre 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Llubí) 

971 830 441

Carrer de Sant Feliu , 13 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07430 Llubí 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Maria de la Salut) 

971 830 441

promocio@mancomunitatplademallorca.net

 www.mancomunitatplademallorca.net

Plaça des Pou, 13

07519 Maria de la Salut

Illes Balears

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Montuïri) 

971 830 441

Carrer de Costa i Llobera , 1 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07230 Montuïri 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Sant Joan) 

971 830 441

Carrer Major , 61 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07240 Sant Joan 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Santa Eugènia) 

971 830 441

Plaça de Bernat Santa Eugènia , 7 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07142 Santa Eugènia 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Sencelles) 

971 830 441

Plaça de ses Escoles 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07140 Sencelles 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d'Orientació Laboral de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (Vilafranca de Bonany) 

971 830 441

Plaça Major, 1 

promocio@mancomunitatplademallorca.net

07250 Vilafranca de Bonany 

 www.mancomunitatplademallorca.net

Illes Balears 

Descripció: És una entitat supramunicipal dedicada a proporcionar serveis a la comarca. El Servei d'Orientació Laboral ofereix assessorament per cercar ocupació, per a la qual cosa prepara itineraris d'inserció individualitzats per facilitar als usuaris eines i canals adequats per cercar feina. L'objectiu és que la cerca es faci d'una manera més eficaç i profitosa. Requisits d'accés: Empadronament en els municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Altres: Programes específics de contractació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis.

Ocupació a Europa. Formació per a l'ocupació.

Intermediació: Captació d'ofertes. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


MENORCA Alaior Ciutadella Es Mercadal Es Migjorn Gran Ferreries Maó


Consell Insular de Menorca (Alaior) 

971 356 246 / 686 827 046 / 971 378 523

formacio@cime.es

www.cime.es

Carrer de Santa Rita, 22  07730 Alaior  Illes Balears 

Descripció: El Programa d’Itineraris Integrals d'Inserció per a l'Ocupació per a Joves es presta els dilluns i els dimarts a l'edifici de Serveis Socials. Es dissenyen itineraris d'orientació i inserció personalitzats i estratègies que afavoreixen la integració laboral; s’ofereixen assessorament i acompanyament en el procés de cerca d'ocupació, i s’informa i s’orienta sobre recursos formatius. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 30 anys, inscripció en el SOIB i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones. Sense llar.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats/as i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Persones recluses i alliberades de presó. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Finançament.

Formació grupal. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Universitat de les Illes Balears (Alaior) 

661 280 318

angela.janer@fueib.org

www.fueib.org/doip

Seu Universitària de Menorca, carrer de Santa Rita, 11  07730 Alaior  Illes Balears 

Descripció: El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) va ser creat per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB). El DOIP presta serveis d'orientació laboral, mitjançant itineraris personalitzats d'inserció professional, i ofereix capacitació, formació, cerca i millora d'ocupació. Requisits d'accés: Titulació universitària o de grau superior de formació professional o estudiant actual en qualsevol universitat. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☒ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Altres: Càpsules d'Èxit Professional. Informació: Ocupació a Europa. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Pràctiques. Intermediació: Captació d'ofertes. Altres: Fira d'ocupació.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Juridicolaboral. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Emprenedoria: Altres: Club d’Emprenedors de la UIB. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (Alaior)  971 481 447 

lurdes@fundaciodiscap.org

www.fundaciodiscap.org

Carrer de Santa Rita, 20  07730 Alaior  Illes Balears 

Descripció: La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius amb discapacitat. Entre els seus programes, el programa «PIL» ofereix un servei integral d'orientació, formació, acompanyament i suport en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest programa depèn de la convocatòria publicada pel SOIB, cofinançada amb el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33%), inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Dones.

Discapacitat sensorial. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Càritas Diocesana de Menorca (Ciutadella) 

971 481 137

orientlaboral.ciuta@caritasmenorca.org

www.caritasmenorca.org

Carrer de Josep M. Fivaller, 20  07760 Ciutadella  Illes Balears 

Descripció: L'ONG Càritas Diocesana de Menorca presta serveis a persones en risc d'exclusió social. Per a l’ocupació i inserció laboral disposen del Servei d'Orientació Laboral, en el qual es treballen itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral que preveuen accions d'informació, orientació, assessorament, formació i intermediació laborals. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc d'exclusió social. Minories ètniques. Persones recluses i alliberades de presó. Altres: Persones en situació de risc d'exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Menors amb mesures judicials. Dones. Sense llar.

Menors tutelats i joves extutelats. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes específics de formació. Altres: Tallers prelaborals. Informació: Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Formació contínua. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Creu Roja Espanyola - Assemblea Local de Ciutadella  646 367 011 

anisga@cruzroja.es

www.cruzroja.es/principal/web/illesbalears

Carrer de Mallorca, 15  07760 Ciutadella  Illes Balears 

Descripció: El projecte «Feina Jove» presta servei a joves entre 16 i 29 anys, i desenvolupa itineraris integrals d'inserció a través de l'acompanyament, mitjançant orientació i intermediació laboral per reforçar eines i habilitats per a la cerca d'ocupació. Es presta en l'Assemblea Local de Ciutadella i de Maó de la Creu Roja, finançat pel SOIB a través del Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil, i no estar matriculat o cursant estudis. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal.

Selecció de candidats.

Finançament. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (Ciutadella) 

971 481 447

lurdes@fundaciodiscap.org

www.fonguiciodiscap.org

Av. de Palma, 1  07760 Ciutadella  Illes Balears 

Descripció: La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius amb discapacitat. Entre els seus programes, el programa «PIL» ofereix un servei integral d'orientació, formació, acompanyament i suport en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest programa depèn de la convocatòria publicada pel SOIB, cofinançada amb el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33 %), inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Dones.

Discapacitat sensorial. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Ciutadella) 

971 177 636

of.ciutadella@soib.caib.es

 www.soib.es

Carrer de Sant Antoni Maria Claret , 70  07760 Ciutadella  Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Consell Insular de Menorca (es Mercadal) 

971 356 246 / 686 827 046 / 971 375 080

formacio@cime.es

www.cime.es

Carrer de Llevant, 13.  07740 es Mercadal  Illes Balears 

Descripció: El Programa d’Itineraris Integrals d'Inserció per a l'Ocupació per a Joves es presta els dilluns i els dimarts a l'edifici de Serveis Socials. Es dissenyen itineraris d'orientació i inserció personalitzats i estratègies que afavoreixen la integració laboral; s’ofereixen assessorament i acompanyament en el procés de cerca d'ocupació, i s’informa i s’orienta sobre recursos formatius. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 30 anys , inscripció en el SOIB i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones. Sense llar.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Persones recluses i alliberades de presó. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Finançament.

Formació grupal. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (es Mercadal )  971 481 447 

lurdes@fundaciodiscap.org

www.fundaciodiscap.org

Av. del Metge Camps, 20  07740 Es Mercadal  Illes Balears 

Descripció: La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius amb discapacitat. Entre els seus programes, el programa «PIL» ofereix un servei integral d'orientació, formació, acompanyament i suport en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest programa depèn de la convocatòria publicada pel SOIB, cofinançada amb el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33 %), inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Dones.

Discapacitat sensorial. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Consell Insular de Menorca (es Migjorn Gran) 

686 827 046 / 971 370 075 / 971 356 246

formacio@cime.es

www.cime.es

Carrer Major, 96  07749 es Migjorn Gran  Illes Balears 

Descripció: El Programa d’Itineraris Integrals d'Inserció per a l'Ocupació per a Joves es presta els dilluns i els dimarts a l'edifici de Serveis Socials. Es dissenyen itineraris d'orientació i inserció personalitzats i estratègies que afavoreixen la integració laboral; s’ofereixen assessorament i acompanyament en el procés de cerca d'ocupació, i s’informa i s’orienta sobre recursos formatius. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 30 anys , inscripció en el SOIB i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones. Sense llar.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Persones recluses i alliberades de presó. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Finançament.

Formació grupal. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (es Migjorn Gran)  971 481 447 

lurdes@fundaciodiscap.org

www.fundaciodiscap.org

Carrer Major, 96-A  07749 es Migjorn Gran  Illes Balears 

Descripció: La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius amb discapacitat. Entre els seus programes, el programa «PIL» ofereix un servei integral d'orientació, formació, acompanyament i suport en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest programa depèn de la convocatòria publicada pel SOIB, cofinançada amb el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33 %), inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Dones.

Discapacitat sensorial. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Consell Insular de Menorca (Ferreries) 

971 356 246 / 686 827 046 / 636 296 043

formacio@cime.es

www.cime.es

Carrer del Bisbe Sever, 3  07750 Ferreries  Illes Balears 

Descripció: El Programa d’Itineraris Integrals d'Inserció per a l'Ocupació per a Joves es presta els dilluns i els dimarts a l'edifici de Serveis Socials. Es dissenyen itineraris d'orientació i inserció personalitzats i estratègies que afavoreixen la inte gració laboral; s’ofereixen assessorament i acompanyament en el procés de cerca d'ocupació, i s’informa i s’orienta sobre recursos formatius. Requisits d'accés: Edat entre 16 i 30 anys, inscripció en el SOIB i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves.

☐ Genèric d'ocupació.

☒ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☒ Local. Col·lectius: Col·lectiu LGTBI+. Menors amb mesures judicials. Dones. Sense llar.

☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Joves en situació de risc o exclusió social. Menors tutelats i joves extutelats. Minories ètniques. Persones estrangeres. Persones recluses i alliberades de presó. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Finançament.

Formació grupal. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (Ferreries)  971 481 447 

lurdes@fundaciodiscap.org

www.fundaciodiscap.org

Carrer de Sant Bartomeu, 55  07750 Ferreries  Illes Balears 

Descripció: La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius amb discapacitat. Entre els seus programes, el programa «PIL» ofereix un servei integral d'orientació, formació, acompanyament i suport en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest programa depèn de la convocatòria publicada pel SOIB, cofinançada amb el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33 %), inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Dones.

Discapacitat sensorial. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Càritas Diocesana Menorca (Maó) 

971 361 001

Carrer de Santa Eulàlia, 83

orientlaboral.mao@caritasmenorca.org

07702 Maó

www.caritasmenorca.org

Illes Balears

Descripció: L'ONG Càritas Diocesana de Menorca presta serveis a persones en risc d'exclusió social. Per a l’ocupació i la Inserció laboral disposen del Servei d'Orientació Laboral, en el qual es treballen itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral que preveuen accions d'informació, orientació, assessorament, formació i intermediació laborals. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Menors amb mesures judicials.

Minories ètniques. Dones. Persones recluses i alliberades de presó. Sense llar. Altres: Persones en situació de risc o exclusió social.

Menors tutelats i joves extutelats. Persones estrangeres. Sol·licitants d'asil i persones refugiades.

Serveis: Orientació: Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Alfabetització digital. Formació en alternança amb l'ocupació. Programes específics de formació. Altres: Tallers prelaborals. Informació: Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Formació contínua. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Creu Roja Espanyola - Assemblea Local de Maó  646 367 011

Av. de Josep Anselm Clavé, 162 

anisga@cruzroja.es

07703 Maó 

www.cruzroja.es/principal/web/illesbalears

Illes Balears 

Descripció: El projecte «Feina Jove» presta servei a joves entre 16 i 29 anys, i desenvolupa itineraris integrals d'inserció a través de l'acompanyament, mitjançant orientació i intermediació laboral per reforçar eines i habilitats per a la cerca d'ocupació. Es presta a l'Assemblea Local de Ciutadella i de Maó de la Creu Roja, finançat pel SOIB a través del Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil, i no estar matriculat o cursant estudis. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Joves en situació de risc o exclusió social. Serveis: Orientació: Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació només per a joves inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Formació grupal.

Selecció de candidats.

Finançament. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (Maó)  971 481 447

Av. de Vives Llull, 152 

lurdes@fundaciodiscap.org

07703 Maó 

www.fundaciodiscap.org

Illes Balears 

Descripció: La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius amb discapacitat. Entre els seus programes, el programa «PIL» ofereix un servei integral d'orientació, formació, acompanyament i suport en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest programa depèn de la convocatòria publicada pel SOIB, cofinançada amb el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Tenir discapacitat reconeguda (mínim del 33 %), inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Dones.

Discapacitat sensorial. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació Projecte Home Balears (Maó) 

971 360 850

phmenorca@projectehome.com

Carrer de Fernández Angulo, 8-8A  07702 Maó 

www.projectehome.com

Illes Balears 

Descripció: La Fundació PHB ofereix els serveis a qualsevol persona amb una addicció o a familiars. El Projecte Jove de PHB col·labora amb altres entitats per oferir diferents iniciatives d'inserció sociolaboral, en què els serveis s'adapten a les necessitats concretes del cas. S’hi treballen la rehabilitació, l'autonomia personal, i la inclusió social i laboral. Requisits d'accés: Voluntat de participar en el Programa de tractament d'addiccions i compliment del pla de treball establert per a la recuperació. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Addiccions. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Desenvolupament de competències instrumentals bàsiques de lectoescriptura. Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació d'iniciativa pública per a l'obtenció de certificats de professionalitat. Formació en alternança amb l'ocupació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Juridicolaboral. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat.

Intermediació: Captació d'ofertes. Selecció de candidats. Altres: Empresa d'inserció; borsa d'ocupació; desenvolupament de competències en sectors de treball. Emprenedoria: Formació grupal.

Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☐ Sí. ☒ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☐ Sí. ☒ No.


Fundació ONCE (Maó) 

971 357 274 (ext. 114800)

mtup@once.es

07703 Maó 

www.once.es

Illes Balears 

Carrer del Bisbe Sever, 11 

Descripció: L'Organització Nacional de Cecs Espanyols desenvolupa un servei de suport a l'ocupació, amb què ofereix ajuda en qüestions relatives a l'ocupació, per tal de promoure la inserció laboral dels seus afiliats, mitjançant itineraris d'ocupació, mentories, tallers d'habilitats i eines, a més de tutories individualitzades. Requisits d'accés: Afiliació a l'ONCE. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves. ☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local.

☒ Genèric d'ocupació. ☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Col·lectius: Discapacitat sensorial. Serveis: Orientació: Itineraris d'ocupació. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Mentories. Tallers d'eines d'ocupació.

Formació: Formació en alternança amb l'ocupació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Formació contínua. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Intermediació: Captació d'ofertes. Emprenedoria: Assessorament i acompanyament individual. Finançament.

Estudis. Formació per a l'ocupació. Pràctiques. Voluntariat.

Selecció de candidats.

Formació grupal. Informació general i sobre ajudes.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Maó) 

971 787 340

of.mao@soib.caib.és

 www.soib.es

Plaça de la Miranda  07001 Maó  Illes Balears 

Descripció: El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) desenvolupa el programa «Jove Orientació», servei específic d'orientació per a joves que ni estudien ni treballen. Els ofereix acompanyament per millorar-ne la qualificació professional i els proporciona informació, orientació, assessorament, i tallers prelaborals i específics. Presta acompanyament a empreses i centres de formació. Aquest servei es dona en horari de 9 a 14 h, cada quinze dies. Requisits d'accés: Cita prèvia, edat entre 16 i 29 anys, i inscripció com a demandant d'ocupació i en el Sistema de Garantia Juvenil. Tipus de recurs: ☒ Específic per a joves. ☒ Públic: ☐ Estatal. ☒ Autonòmic. ☐ Local.

☐ Genèric d'ocupació. ☐ Privat: ☐ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Coaching. Itineraris d'ocupació. Mentories. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació. Tutories individuals. Altres: Diagnòstic individualitzat i elaboració d'un pla de treball. Tasts vocacionals. Acompanyament continu. Formació: Alfabetització digital. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Ocupació a Europa. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Altres: Derivació a serveis socials i a altres entitats específiques. Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (es Castell)  971 481 447 

lurdes@fundaciodiscap.org

www.fundaciodiscap.org

Carrer de Sant Josep , 5  07720 es Castell  Illes Balears 

Descripció: La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius amb discapacitat. Entre els seus programes, el programa «PIL» ofereix un servei integral d'orientació, formació, acompanyament i suport en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest programa depèn de la convocatòria publicada pel SOIB, cofinançada amb el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33 %), inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Dones.

Discapacitat sensorial. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.


Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (Sant Lluís)  971 481 447 

lurdes@fundaciodiscap.org

www.fundaciodiscap.org

Carrer del Comte de Lannion, 136  07710 Sant Lluís  Illes Balears 

Descripció: La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius amb discapacitat. Entre els seus programes, el programa «PIL» ofereix un servei integral d'orientació, formació, acompanyament i suport en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest programa depèn de la convocatòria publicada pel SOIB, cofinançada amb el Fons Social Europeu. Requisits d'accés: Discapacitat reconeguda (mínim del 33 %), inscripció com a demandant d'ocupació o millora de feina. Tipus de recurs: ☐ Específic per a joves.

☒ Genèric d'ocupació.

☐ Públic: ☐ Estatal. ☐ Autonòmic. ☐ Local. Col·lectius: Discapacitat cognitiva. Joves en situació de risc o exclusió social.

☒ Privat: ☒ Tercer sector. ☐ Empresa privada.

Discapacitat física. Dones.

Discapacitat sensorial. Problemàtica en salut mental.

Serveis: Orientació: Clubs o grups d'ocupació. Itineraris d'ocupació. Tallers d'eines d'ocupació.

Coaching. Tallers d'habilitats i competències d'ocupació. Tutories individuals.

Formació: Alfabetització digital. Programes formatius amb compromisos de contractació. Programes específics de formació. Informació: Assessorament en certificacions professionals o qualificacions. Estudis. Formació contínua. Formació per a l'ocupació. Inscripció i informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Juridicolaboral. Pràctiques. Subsidis, prestacions per desocupació i ajudes socials. Voluntariat. Intermediació: Captació d'ofertes.

Selecció de candidats.

Altres dades d'interès: Ajudes o beques: ☒ Sí. ☐ No. Finançament del servei: ☐ De pagament. ☐ Depèn del servei sol·licitat. ☐ Finançament parcial. ☒ Gratuït. Serveis virtuals: ☒ Sí. ☐ No.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.