Ekspordikompass - juuni 2014

Page 1

Ekspordikompass Ekspordikompass on eksportööridele mõeldud infoleht EASi poolt pakutavatest teenustest. Siit leiate informatsiooni koolituste, ärikontaktide leidmise, rahvusvaheliste messide ja mitmete teiste teenuste kohta.

koos loome tulevikku


EKSPORDIBULDOOSER Innustamaks Eesti ettevõtteid sisenema uutele turgudele, on EAS koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kutsunud ellu programmi Ekspordibuldooser, mille raames aitame ettevõtetel Euroopa ja Aasia turgudel püsikliente leida. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Igale projektis osalevale ettevõttele • antakse ülevaade vastava sektori turust, • kaardistatakse potentsiaalsed kliendid, • korraldatakse ja viiakse läbi müügikohtumised 5 potentsiaalse kliendiga. Osalustasu on 500 € (+km) ettevõtte kohta. Lisaks jäävad ettevõtte kanda oma lähetus- ja majutuskulud. Avatud on kandideerimine Prantsusmaa, Belgia, Hollandi ja Hiina turu Ekspordibuldooseri programmi. Kõikide kandidaatide hulgast sõelutakse välja 5 ettevõtet iga sihtturu kohta.

>> Kandideeri www.eas.ee/ekspordibuldooser


Mairi Peetersoo Meiren Engineering OÜ ekspordi müügijuht

Meiren Engineering OÜ jäi „Ekspordibuldooseri“ programmiga väga rahule. Programmi kaudu loodud kontaktid ning saadud tagasiside on meie silmis end juba õigustanud. Meiren Engineering OÜ soov oli leida Saksamaa turul potentsiaalseid edasimüüjaid ning lõppkliente. Juba võime rääkida esmasest läbirääkimiste faasist ning tänaseks on tehtud ka esimesed tootepakkumused lõppklientidele. Olles ise kontaktide hoidmises aktiivne, on loota edaspidigi reaalse koostöö arenemist ning tugevnemist. Läbi analoogsete programmide on võimalik oma senist haardeulatust sihtturul laiendada, intensiivselt sihtrühmaga kohtuda ning seatud eesmärkide poole püüelda. Ettevõte osales programmis „Ekspordibuldooser – Saksamaa ja Austria“.


KONTAKTREISID EAS ootab ettevõtjaid osalema kontaktreisidel, mille eesmärgiks on leida ja korraldada Eesti ettevõtetele ärikohtumised sihtriigi ettevõtetega, saavutada otsekontakt ning mõlemapoolne huvi koostööks. Kontaktreiside sihtgrupiks on alustavad ja tegutsevad Eesti eksportöörid. Kontaktreise rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Kontaktreisile ootame osalema kuni 8 ettevõtet, kellel on olemas eelnev ekspordikogemus ning valmistoode või -teenus, millega saab koheselt alustada eksporti. Osaleda saavad ettevõtte juhid, omanikud, müügi- või ekspordijuhid. Osalustasu on 1000 € (+km) ettevõtte kohta. Avatud on kandideerimine Saksamaa ja Taani kontaktreisidele, mis korraldatakse koostöös EASi ekspordinõunikega. Kohtumised korraldatakse igale Eesti ettevõttele tulenevalt tema sektorist ja individuaalsetest soovidest. Selleks teeb EASi ekspordinõunik Eesti ettevõttega eelnevalt koostööd, selgitades välja ettevõtte huvid sihtriigis ning vaadates koos ettevõttega üle potentsiaalsed kontaktid.

>> Kandideeri www.eas.ee/kontaktreisid


Henri Enniste Seve Ehituse AS müügiosakonna juht

Seve Ehituse AS jäi EASi korraldatud kontaktreisiga vägagi rahule – erinevalt varasemast kogemusest olid leitud kontaktid kõrge kvaliteediga ja meie profiilile vastavad. EAS täitis oma rolli eeskujulikult ja edasine on juba osalenud firmade endi teha. Suhtlus saadud kontaktidega on senini olnud intensiivne ning tänaseks oleme otseselt kontaktreisi tulemusena saatnud välja ka oma esimesed lepingud majade tarnimiseks Suurbritanniasse. Ettevõte osales Suurbritannia kontaktreisil.

Heiki Pant EASi ekspordinõunik Suurbritannias

Kontaktürituse ettevalmistuse puhul on oluline jälgida, millise profiiliga partnerit ettevõte otsib. Selgitame välja, kas soovitakse kontakte suurimate edasimüüjatega või keskmise ja väikese suurusega kauplejatega. Siinjuures on oluline, et suurtel kettidel on sageli korporatiivsed reeglid, kuidas ja kellelt kaupu sisse ostetakse, ning õige inimeseni jõudmine ning võib olla väga raske. Üldjuhul on tung suurema ostujõuga turgudele suur ning esimesel katsel ei pruugi sisenemine õnnestuda. Näiteks Inglismaa turul tuleb puitu ja puittooteid eksportivatel ettevõtetel valmis olla rangeteks sertifikaatide nõueteks alates tooraine päritolust, tootmisprotsessist kuni tuleohutusnõueteni. Siinkohal saabki ekspordinõunik abiks olla ja ettevõtjatele vajalikku turuspetsiifilist infot jagada.


RIIKLIKUD ÜHISSTENDID EAS korraldab aastas mitmetel välismessidel riiklikke ühisstende, mis loovad ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele. EAS jätab endale õiguse küsida ühisstendile kaasatud ettevõtjatelt osalemistasu. Osalustasudest katab EAS kulusid, mis on seotud messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega, samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide transporti. Lisaks jäävad ettevõtja kanda osalejate reisi-, majutus- ja toitlustuskulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud. Avatud on kandideerimine järgmiste messide Eesti ühisstendi: 21.-24.04.2015

Transpordi- ja logistikamess TransRussia 2015, Moskva. EAS kannab stendipinna rendikulud. Ettevõtete kanda jäävad stendi ehituse ja muud kulud.

5.-8.05.2015

Transpordi- ja logistikamess Transport Logistic 2015, München. Osalustasu ettevõtte kohta ühisstendis on 1200 €.

19.-21.08.2015

Energeetikamess ONS Norway 2015, Stavanger. Osalustasu ettevõtte kohta ühisstendis on 1200 €.

15.-17.09.2015

Erinevate töötussektorite allhankemess Alinhankinta 2015, Tampere. EAS kannab stendipinna rendikulud. Ettevõtete kanda jäävad stendi ehituse ja muud kulud.

15.-18.09.2015

Kaitsetööstuse mess DSEI 2015, London. Osalustasu ettevõtte kohta ühisstendis on 1200 €.

10.-13.11.2015

Plasti- ja masinatööstuse allhankemess ELMIA Subcontractor 2015, Jönköping. Osalustasu ettevõtte kohta ühisstendis on 1200 €.

10.-13.11.2015

Elektroonika ja seadmete tootmise messi Productronica 2015, München. Osalustasu ettevõtte kohta ühisstendis on 1200 €.

>> Kandideeri www.eas.ee/messid


Mai Mitt OÜ TMB Element müügi- ja turundusdirektor

Ühisstendi ettevalmistus ja realiseerumine oli EASi juhtimisel väga professionaalne. Korralik eeltöö tagaski hea tulemuse. Oli mõeldud osalejate-eksponentide koolitusele, arvestades, et tegemist on erineva messikogemusega ettevõtetega. Kuigi eksponente oli üsna palju, 12 firmat 84 ruutmeetril, õnnestus tänu ühiselt kokku lepitud printsiipide järgmisele stendile ära mahutada enamiku tootjate eksponaadidtootenäidised. OÜ TMB Elemendi jaoks tasus messil osalemine end kindlasti ära, sest seatud eesmärgid uute kontaktide ja päringute näol said täidetud. Messil saadud uued kontaktid on hea kvaliteediga, Rootsist tulnud päringute arv suurenes juba nädal pärast messi oluliselt. Lisaks kasutasime messi kohtumispaigana olemasolevate klientide ja koostööpartneriga, tänu millele saime nelja messipäeva jooksul neilt infot Rootsi ehitusturu kohta ja arutada koostöövõimalusi. Ettevõte osales Eesti ühisstendil Nordbygg 2014 messil.


EKSPORDINÕUNIKUD EAS pakub ettevõtetele välisriigis resideeruva ekspordinõuniku teenuseid hetkel kuuel sihtturul – Soomes, Rootsis, Suurbritannias, Taanis, Saksamaal ja Norras. EASi ekspordinõunike pakutavad teenused Eesti ettevõtetele •

Eelnõustamine välisturule sisenemiseks Eelnõustamise ja päringute teenuse raames aitab ekspordinõunik Eesti ettevõtetel leida esmase info ekspordituru kohta, et otsustada, kas see turg on ettevõtte tootele/teenusele sobilik ning kuidas turule sisenemist planeerida.

Ekspordipartneri otsing (tasuline teenus) Ekspordipartneri otsing on iga ettevõtte vajadustest lähtuv konsultatsiooniteenus välisturgudel kiiresti ja vähese vaevaga õige ekspordipartneri (edasimüüja, agendi, importööri, esindaja, lõppkliendi jne) leidmiseks. Teenuse olulisem osa on eksportööri poolt ette antud profiilile vastavate potentsiaalsete klientide otsimine, nendes Eesti ettevõtte vastu huvi tekitamine ning vastastikuse huvi korral ärikohtumiste kokkuleppimine, vajadusel ka esmastel kohtumistel osalemine.

>> Huvi korral võta ühendust e-posti teel trade@eas.ee >> Loe lähemalt www.eas.ee/ekspordinounikud


Irene Surva-Lehtonen Ekspordinõunik Helsingis Mob: +358 44 766 6420 E-post: irene.surva-lehtonen@eas.ee Eesti Maja / Viro-keskus Sörnäisten rantatie 22 00540 Helsinki Soome

Lucie Neoralova Ekspordinõunik Kopenhaagenis Mob:+ 45 6064 3304 E-post: lucie.neoralova@eas.ee Estonian Embassy in Copenhagen Frederiksgade 19, 4th floor 1265 Copenhagen Taani

Christa Torm Ekspordinõunik Stockholmis Tel: +468 41 014 841 E-post: christa.torm@eas.ee Eesti Maja Wallingatan 32, 2tr 111 24 Stockholm Rootsi

Heiki Pant Ekspordinõunik Londonis Tel: + 44 207 947 4011 Mob:+ 44 750 865 8091 E-post: heiki.pant@eas.ee Warnford Court 29 Throgmorton Street London EC2N 2AT Suurbritannia

Margit Ihlebakke Ekspordinõunik Norras Mob: +47 4727 3575 E-post: margit.ihlebakke@eas.ee Eesti Saatkond Norras Parkveien 51A 0244 Oslo Norra

Tiina Kivikas Ekspordinõunik Saksamaal E-post: tiina.kivikas@eas.ee Tel: +49 910 482 389 10 Mob.: +49 176 726 686 12 Lohbeet 18 91097 Oberreichenbach Saksamaa


EESTI EKSPORTÖÖRIDE ANDMEBAAS Trade with Estonia – tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. Tasuta võimalus Eesti ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks välisfirmadele. www.tradewithestonia.com ehk Eesti eksportööride andmebaas on EASi loodud teenus, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti ettevõtete uute ekspordisuhete loomisele. Portaal on väga hea kanal tutvustamaks oma tooteid/teenuseid välisriikide ettevõtjatele ning see on mõeldud kõikidele ettevõtetele, kes ekspordivad või plaanivad seda tulevikus teha. Portaali registreerumine ja ettevõtte profiili täitmine on tasuta. Miks liituda tradewithestonia.com portaaliga? • • •

Portaal annab võimaluse oma ettevõtte tooteid/teenuseid tutvustada. Registreerunud ettevõtetele laekuvad igakuiselt välispäringud. Lehte kasutavad välispäringutele vastamiseks ja Eesti ettevõtete kohta info otsimiseks EASi välisesindajad, konsultandid ning Eesti saatkonnad välismaal.

>> Huvi korral võta ühendust e-posti teel trade@eas.ee


KREDEXI TEENUSED KredEx on finantsasutus, mis aitab Eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda. KredExi teenused: •

Ekspordilaen − ettevõttele, mis soovib rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid.

Krediidikindlustus – ettevõttele, mis soovib ennast kaitsta võimalike makseriskide vastu.

Tehnoloogialaen − ekspordile orienteeritud tööstusettevõttele, mis soovib investeerida masinatesse ja seadmetesse.

Laenukäendus – täiendav tagatis ettevõttele, mis soovib kasutada pangalaenu, pangagarantiid või liisingut.

Stardilaen − alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks.

Allutatud laen − ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele, mis kavandab investeeringuid arendustegevusse.

Vaata lisa veebilehelt kredex.ee ja krediidikindlustus.ee. KredEx - võimalus kindlamaks tulevikuks!


ÄRIMISSIOONID KAUGETELE TURGUDELE The Missions for Growth „The Missions for Growth“ on Euroopa Komisjoni poolt korraldatav ärimissioonide sari kaugetele turgudele. Missioonidel osaledes on võimalik saada kohalike ettevõtetega kõrgetasemelisi ärikontakte. Osalejatel on ka unikaalne võimalus kohtuda ning luua ärisuhteid kohalike tähtsate poliitiliste otsustajate ja autoriteetidega. EU Gateway Programme „EU Gateway Programme’i“ eesmärgiks on hõlbustada Euroopa ettevõtete sisenemist Jaapani ja Korea turgudele, pakkudes neile ühisfinantseerimist. Ettevõtetele pakutav teenus sisaldab nii koolitust, strateegilist ja logistilist tuge kui finantsabi.

>> Vaata lähemalt www.eas.ee/eksport

Registreeru elektroonilise infolehe tellimiseks aadressil www.eas.ee/ekspordikompass

Lisainfo EASi pakutavatest võimalustest telefonil 627 9700 ja www.eas.ee

www.eas.ee/eksport


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.