Page 1


Editor Note

ยอมรับกันค่ะว่า วงการโฆษณา “สื่ อ โทรทั ศ น์ ” เป็ น สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล มากที่สุด กว่า 60% ของเม็ดเงิน โฆษณาจึงกระจุกอยู่กับสื่อประเภทนี้ ส่วนแบ่งการตลาดจึงถูกกระจายกัน อยู่ในฟรีทีวีช่อง 3, 5, 7, 9 และ 11 ซึ่ ง หมายรวมเฉพาะการโฆษณา เชิ ง พาณิ ช ย์ ไม่ นั บ รวมการใช้ วิ ธี แทรกอยู่ในเนื้อรายการหรือ tie - in สิ ริ พ ร สงบธรรม หรือโฆษณาแฝงด้วยวิธีอื่นๆ บรรณาธิ ก ารบริ ห าร ยอดเม็ ด เงิ น ในสื่ อ โทรทั ศ น์ นิ ต ยสาร OHM Siriporn Sa-ngobtam กว่ า 54,000 ล้ า นบาทต่ อ ปี Editor-in-chief จึ ง เหมื อ นการแบ่ ง เค้ ก กั น ไปมา OHM Magazine ด้ ว ยการวั ด ความนิ ย ม คนดู ม าก โฆษณาก็มีมาก กลไกราคาก็มีส่วน ที่จะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดไหลตัวไปมา หากค่ายหนึ่งตรึงราคา อีกค่าย ปรับขึ้นราคา บทเอกของโทรทัศน์ ยังเป็นแชมป์ แต่เมื่อนำมาผนวกกับวิถีชีวิตของ คนยุคใหม่ ยุคที่งานโฆษณาต้องเกาะติดตามไปทุกที่ทุกเวลา เครื่องมือ สื่อสารเสียบสาย เจาะช่องให้โทรทัศน์สามารถทะลุเข้าไปถึงผู้บริโภคได้ จึงเป็นปรากฏการณ์สุดเลิศ ของการผสมสื่อ ให้ปิดจุดอ่อน เติมจุดแข็ง ได้ทันที ผู้บริโภคดูโทรทัศน์ได้จากจอคอมพิวเตอร์ ดูในรถยนต์ ดูในมือถือ และ ดูจากเครื่อง MP4 ในยามที่ต้องเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆ จัดเป็น “สื่อนอก บ้าน” แบบพิเศษ ประเภททรงพลังที่มาแรง เมื่อมีพรบ. ออกมารองรับ ถูกกฎหมายและมีผู้บริโภค - ผู้ชม เพิ่มปริมาณขึ้น ถึงเกณฑ์ที่นักการตลาด เริ่มมองอย่างมีนัย คาดกันว่า อีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า “เคเบิลทีวี” จะกลายเป็นคู่แข่งที่ น่ากลัวของฟรีทีวี เมื่อการตลาดมีแนวโน้มลงไปสู่การแบ่งแยก ซอยย่อย กลุ่มลูกค้าเล็กลงทุกที Cover Story ในเดือนพฤษภาคมนี้ ต้อนรับเปิดเทอม ย่างเข้าหน้าฝน ที่เป็นโลว์ซีซั่นของสินค้าหลายชนิด หันมามองสื่อประเภทนี้บ้าง อาจฉุกใจ คิ ด กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดได้ บ้ า งนะคะ เพราะมี โ ปรโมชั่ น ว่ า “เข้ า ถึ ง ราคาถูก” ติดตามกันได้ในฉบับเลยค่ะ เดือนเมษายนผ่านไปแล้วแบบแคล้วคลาด วันหยุดเยอะ หายใจกัน ไม่ทั่วท้องกับเหตุการณ์ตึงตังทางการเมืองมากมาย เมฆ หมอกควันผ่าน เมืองไทยไป คุณเชื่อเรื่อง “พระสยามเทวาธิราช” ไหมล่ะ คุณๆ คิดตรงกับ ที่ใจดิฉันคิดไหม ??? ขอบคุณแหล่งข่าวทุกท่านและ Contributor ทุกท่าน ที่นั่งลงปั่น ต้นฉบับให้ทันตามกำหนด แม้มีเวลาทำงานน้อยและต้องรวมรวบตั้งสติ มีสมาธิมากกว่าเดิม หน้าที่อันสำคัญ และยิ่งใหญ่เร่งด่วนของคนไทยยามนี้คือ ต่างต้อง ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ขยัน อดทน มีน้ำใจ “หยุดทำร้ายประเทศ ไทย” ขอจงจับมือกันให้มั่น เราจะฝ่ามรสุมลูกนี้ - สึนามิทางการเงิน ไปด้วยกันค่ะ  

It is estimated that “cable TV media” has the biggest slice of the advertising market; reliable sources estimate 60% of the total advertising market is brought to the consumer via TV. The market is scattered over free TV channels: 3,5,7,9, and 11 specifically including commercial ads and excluding ‘tie-in’ strategies within. The TV advertising market’s total revenue is around 54,000 million baht p.a. How big a slice of the cake a firm receives depends in prime time of TV programs i.e. the more TV watchers, the more TV ads. Supply and demand for advertising influences the flow of market shares; a major player will stabilize the price, another will adjust it. The role of TV is inherent within the modern lifestyles. We are bombarded with ads everywhere all the time. A more dubious invention of the ‘plug-in’ to TV channels that penetrates consumer’s weaknesses gives the advertising media the opportunity to persuade the innocent TV viewer to buy products that will overcome their weaknesses. Consumers ‘on the move’ are now able to watch TV from computer, monitors in cars, on mobile phones and on MP4s. this ‘out of home’ media is becoming a powerful trend. Market players are closely watching for new laws to take effect that will allow them to use the ‘mobile’ TV for their advertising purposes. It is expected that within the next five years, “cable TV” will overtake free TV since marketing tends to minimize customers into smaller and smaller groups. The May’s Cover Story welcomes the new semester, the beginning of the greenery season. Do take a good look at this type of media, you’d probably come up with a sudden inspiration for marketing strategies because we are offering a promotion called “easy access- reasonable charge” Please turn over and follow us in this issue. April has passed without any of the forecasted dangers from political turmoil the media would have us believe...it has been difficult to relax during the long holidays but now it seems the dark clouds are lifting. Do you believe in “Siam?” Dhevathiraj God “Do we have the same belief in the GOD?” Thank you to all the reporters from various sources and all the contributors who worked hard to deliver their manuscripts to meet the deadline. The most important duty and the greatest urgency of all Thai people at this moment is to be responsible, try their best with hard work, patience, and consideration. Hold hands firmly and we will brave the storm “financial Tsunami” together.


C o n t e n t s

March 2009 4 Editor Note 10 Ncc Calendar Event 2009 11 Impact Calendar Event 2009 12 Bitec Calendar Event 2009 13 International Calendar Event 2009 14 What’s in : “โลกในข่าว ข่าวในโลก” 15 Speaking Sign : ป้ายพูดได้ 16 Movement : “อาชีพเสริมจากงาน Inkjet” 17 Movement : “กว้าง เร็ว คุ้ม” Special Report 18 “นับได้ทุกหน่วย” 20 “ขายโน้ตบุ๊ค 2,000 ล้าน” 22 “บ้านคือวิมานของเรา” 23 “ชุดกีฬา เท่ๆ” 24 “รอยเลื่อนของเปลือกโลก 13 จุด ในไทย ไม่น่ากังวลใจ” 26 “International Sign Expo 2009” 30 Sign Aboard : “ตึกกับป้ายที่เวียนนา” 32 Around the World OHM : “Happy Toilet Movement”

34

Cover Story

Cable TV. Media

No.52 Vol.6 Y-ME “Online Marketing Tool 2009”

64

66

Media Value “Engagement Power ทะลุ ทะลวง จรดใจและจดจำ” Agency View “ผู้บริโภค (อย่างเราๆ) บางครั้งก็โง่เป็น” “ดอกเห็ด กับ เคเบิลทีวี”

68 72 76 78 “น้ำลด ตอผุด”

CSR in action

Make Dream real “คน รถเข็น และอุปกรณ์ช่วยการเดิน”


54 56 77 84 86 88

C o n t e n t s March 2009

ตารางการใช้สื่อ

CEO VISION “งานบริหารโรงพยาบาลคือ การวางแผนไว้รอคนไข้” คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) Sign People Sign Company 60 บริษัท นีโอ นีออน(ประเทศไทย) จำกัด 62 บริษัท ซีแมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด CSR In Action : “CSR campus” OHM Entertainment : “อบอุ่น น่าลุ้น น่าจดจำ” OHM Outing : “ห่านพะโล้” Coffee cookie and cake : “โปรตีนในเค้ก”

94 ถนนคนทำป้าย 105 Life without sign : เมื่อชีวิตไร้ป้าย 106 Gossip : จิบน้ำชา ใต้ต้นพิกุล 112 Society

OUT OF HOME MAGAZINE : Publisher MGA MEDIA Co.,Ltd. 60/18 VibhavadiRangsit Rd., Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 662 275 7579 Fax : 662 690 0130 www.ohmmag.com Email: info@mgamedia.co.th Advisor Education Department: Assoc. Prof. Dr. Kanjana Kaewthep, Assoc.Prof.Nares Kesaprakorn, Benjawan Vitayathanagorn, Advisor Advertisement Department: Vinai Silapasiliporn, Marut Arthakaivalvatee, Raveevan Chaengchenkit Editor-in-Chief: Siriporn Sa-ngobtam Editorial : Nittaya Kaewmueang, Usa Sumetlux, Jaenjira Raksakhen, Kitti Siriruam Art Director : Umarangsri Charoenchai Graphic Designer : Chadtap Tammeungpag Accounting – Finance : Akanet Pratan Account Executive : Warunee Rodson Photographer : Tanapat Photipakdee Honorary Photographer : Sombat Jitratanawat Contributors : Yuvaphol Pornprathanwech, Worawoot Ounjai, Suphanee Dechaburananon, Assoc.Prof.Aruneeprabha Homsettee, Somchai Cheewasutthanon, Rachen Chumsai Na Ayudhya, Somchai Sittichaisrichart, Paichit Thienthong, Suthichai Eamcharoenying, Pirach Thampipit, Chatre Asavabenya The English text is Translated by Dr.Arunthadee Trungamphai, Roderick Waller Executive Editor : Siriporn Sa-ngobtam Color Separation KNAOKSILP(THAILAND) CO.,LTD. 3 Soi Kasemsan 2 Rama 1 Rd. Wangmai Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 662 215 1588 Fax: 662 214 2140 Printing : Spn printing 158/1 Moo 13 Soi Ladprao 80, Ladprao Road, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310 Tel: 662 539 0704 Fax: 662 530 1515 Distribution : Nanasarn 123-124 Pinnakorn 4 Pinklaonakornchaisri Talingchan Bankok, Thailand 10170 Tel: 662 433 6855 Fax: 662 880 7345

Vol.6 No.52

80

“เลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง เพื่อผลิตเซรุ่ม”

82

Retro “ช็อปปิ้งย้อนอดีต” Travelling “เขาพะเนินทุ่ง – แก่งกระจาน” Travelling in cyber “แฟลช ความจำอัจฉริยะ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลก” ASPA hometown “หนึ่งปีของผม” ASA Round up “คนสิงคโปร์คิดและทำอะไร ?”

90 92

102 102


Date วันที่ 7 - 10 May 2009

Event Name ชื่องาน Money Expo 2009

Brief Profile รายละเอียด งานมหกรรมการเงินประจำปี 2552

Organizer ผู้จัดงาน Media Associated Co., Ltd. Tel : +66 (0) 2691 4126-30 www.moneyexpo.net

14 - 17 May 2009

Thailand Travel & Dive Expo 2009

มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวและดำน้ำแห่งประเทศไทย 2552

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.

Tel : Tel : +66 (0) 2 203 4222-6 www.thailanddiveexpo.com

14 - 17 May 2009

Wonderful Thailand 2009

มหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทย 2552

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.

Tel : Tel : +66 (0) 2 203 4221-5 www.qsncc.com

14 - 17 May 2009

Thailand Golf Expo 2009

งานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจกอล์ฟประจำปีที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.

Tel : Tel : +66 (0) 2 203 4221-4 www.qsncc.com

15 - 17 May 2009

Rainbow Fair 2009  

งานที่ให้ข้อมูลในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตนเอง

Department of Business Development Hot Line 1570

23 May 2009

15th Anniversary: A Special Tribute to Terasa Teng by Asset Insurance

คอนเสิร์ต “15 ปี เติ้งลี่จวิน A Special Tribute to Terasa Teng by สินทรัพย์ประกันภัย”

Red Carpet by Show No Limit Tel : +66 (0) 2 262 3456 www.thaiticketmajor.com

28 – 31 May 2009

Wedding Fair 2009 by NEO

งานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจ มงคลสมรสที่ ครบวงจรที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.

Tel : +66 (0) 203 4212-6 www.thaiweddingfair.com

1 June 2009

Thailand Energy – Economic Forum

มหกรรมพลังงานเฉลิมพระเกียรติ

6 – 14 June 2009

Home Expo & Living Concept

งานแสดงสินค้าที่นำเสนอเฟอร์นิเจอร์ทุกแบบ ทุกสไตล์ สำหรับทุกห้องภายในบ้าน

หอการค้าไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง พลังงาน

Tel : +66 (0) 2 622 1860 ต่อ 282-288 www.qsncc.com Union Pan Exhibition Co., Ltd.

Tel : +66 (0) 2 719 0408 www.qsncc.com

12 - 14 June 2009

IP Fair 2009 

โครงการตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2552

13 - 14 June 2009

Education Australia Expo 2009      

มหกรรมการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

22 June 2009

The Second Annual Public Organization Day

งานวันองค์การมหาชน ครั้งที่ 2 “องค์การมหาชนกับอนาคตของประเทศไทย”

25 – 27 June 2009

13th Saha Group Export & Trade Exhibition 2009

มหกรรมแสดงสินค้าลดค่าครองชีพ “สหกรุ๊ปแฟร์” ครั้งที่ 13

Public Relations Division, Department of Intellectual Property (DIP) Tel : +66 (0) 2547 4696 www.ipthailand.org IDP Education Services Co., Ltd. Tel +66(0) 2638 3111  www.thailand.idp.com Professional Conference Organizer, N.C.C. Management & Development Co., Ltd. Tel +66(0) 2229 3331 www.qsncc.com I.C.C. International (Public) Co., Ltd.

Tel : +66 (0) 2 354 3588 www.sahaexport.com

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit National Convention Center Tel. +66(0)2 2293000 Fax. +66(0)2 2293102 E-mail: info@qsncc.com Website: www.qsncc.com   10


Date วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2552 13 - 17 May 2009

Event Name ชื่องาน ไทยเฟค - เวิล์ด ออฟ ฟู้ด เอเชีย THAIFEX - World of Food Asia 2009

Brief Profile รายละเอียด งานแสดงสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการทั้งในและต่าง ประเทศ ครอบคลุมสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ทุกประเภท อาทิ อาหารฮาลาล, อาหารจัดเลี้ยง, เทคโนโลยี อาหาร, การบริการต้อนรับ, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ วันเจรจาธุรกิจ 13 - 15 พ.ค. เวลา 10.00 - 18.00 น. วันจำหน่ายปลีก 16 - 17 พ.ค. เวลา 10.00 - 20.00 น. ชาเลนเจอร์ 2 - 3 Food and beverages featuring halal food, food catering, food technology, hospitality services, retail and franchise Trade days : 13 – 15 May; 10.00 – 18.00 hrs. Public days : 16 – 17 May; 10.00 – 20.00 hrs. Challenger 2 - 3 The official website : www.thaitradefair.com/fairin/ thaifex09/

23 - 31 พฤษภาคม 2552 23 - 31 May 2009

พาราไดซ์ เอ็กซโป 2009 เฟอร์นิเจอร์ เอ็กซโป เวดดิ้ง, แฟชั่น, จิวเวลลี่ แอนด์ ฟู้ด แฟร์, แฟมิลี่ แอนด์ ไชน์ เอ็กซโป, ทราเวลลิ่ง เอ็กซโป เฮ้าส์ แอนด์ เรียลเอสเตท การ์เดน เอ็กซโป Paradise’s Expo 2009 Furniture Expo Wedding, Fashion, Jewelry & Food Expo, Family & Child Expo, Travelling Expo Home & Real estate Garden Expo

10 - 14 มิถุนายน 2552

“BALAGAN”

งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน ห้องครัว สำนักงาน เครื่อง ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสุขภัณฑ์ วัสดุตกแต่ง อาทิ กระเบื้อง กระจก โคม อ่าง เครื่องเสียง ฯลฯ โซนสตูดิโอ ถ่ายภาพ ชุดวิวาห์ การ์ดและของชำร่วย สปาและความงาม โรงแรมและการท่องเที่ยว, โซนเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่อง ประดับ เครื่องสำอาง, อาหารสำเร็จรูป อาหารเสริม อาหารภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค, หนังสือสำหรับเด็ก อุปกรณ์และเครื่อง ใช้สำหรับแม่และเด็ก เสื้อผ้า ของเล่น เครื่องเขียน, โครงการ บ้านและอสังหาริมทรัพย์มือสอง คอนโด อาคารชุด และบริษัท เรียลเอสเตท, ตัวแทนการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ศูนย์บันเทิง แพทย์แผนโบราณ และศิลปะการนวด, ไม้ดอก ไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน บริษัทจัดสวนและออกแบบ เวลา 10.30 - 21.00 น. อาคาร 1 - 4 The fair features furniture and decorative items. Product range includes home decorative items, cosmetics and beauty & spa products, electronic equipments, sanitary wares, marriage related products, hotels and resorts, travel agencies, ladies and gentlemen’s clothing and ornament, leatherwear, accessories and jewelry, food products, book and stationary for kids, toys, mother & children products, housing and real estate, massage, flowers, garden equipments and companies specializing in gardening and home accessory. Time : 10.30 - 21.00 hrs. Hall 1 - 4 สุดยอดโชว์การแสดงกายกรรมผาดโผนจาก ลาสเวกัส การ แสดงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างกายกรรมแบบยุโรป ดั้งเดิม และกายกรรมแบบสมัยใหม่ ถ่ายทอดผ่านดนตรี และ การเต้นรำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เวลาแสดง : 15.00 – 16.20 น. และ 19.30 - 20.50 น. อิมแพ็ค อารีน่า จองบัตรชมการแสดงได้ที่ Total reservation.com บัตรราคา 1,200 / 1,000 / 800 บาท

Organizer ผู้จัดงาน กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง พานิชย์ โทร. 02-512-0093-104 โทรสาร 02-512-2670 อีเมล์ : thaifex@depthai.go.th หอการค้าไทย ผู้จัดงานด้านต่างประเทศ : Koelnmesse GmbH, Koelnmesse Pte Ltd Department of Export Promotion Food and Health Products Export Promotion Center Tel: 02-512-0093-104 Fax: 02-512-2670 E-mail: thaifex@depthai.go.th The Thai Chamber of Commerce Overseas Exhibitor: Koelnmesse GmbH, Koelnmesse Pte Ltd บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่น จำกัด โทร. 02-314-0855, 02-719-0408 โทรสาร. 02-319-8387 อีเมล์ : unionpan@yahoo.com เว็บไซต์ : www.unionpan.com Union Pan Exhibitions Co.,Ltd. Tel. 02-314-0855, 02-719-0408 Fax. 02-319-8387 Email : unionpan@yahoo.com URL : www.unionpan.com

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โทร. 02-833-5555 เว็บไซต์ : www.totalreservation.com

อิมแพ็ค เมืองทองธานี โทรศัพท์ 0 2833 5077 โทรสาร 0 2833 5060 IMPACT MUANG THONG THANI Tel.+66 2833 5077 Fax.+66 2833 5060 E-mail: communications@impact.co.th www.impact.co.th   11


Date วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2552 (วันธุรกิจ) 13 - 17 May 2009 (Trade) 13 - 17 พฤษภาคม 2552 (วันธุรกิจ) 13 - 17 May 2009 (Trade)

Event Name ชื่องาน อินเตอร์แมค 2009 Intermach 2009

13 - 17 พฤษภาคม 2552 (วันธุรกิจ) 13 - 17 May 2009 (Trade)

โมเด๊ค 2009 Moldex 2009

งานแสดงเทคโนโลยีแม่พิมพ์อุตสาหกรรม International Special Tooling and Machining Exhibition.

13 - 17 พฤษภาคม 2552 (วันธุรกิจ) 13 - 17 May 2009 (Trade)

ซีทแมทเทิล เอเซีย 2009 Sheet Metal Asia 2009

งานแสดงเครื่องจักรกลแปรรูปโลหะแผ่น ครั้งที่ 13 13th Asian International Sheet Metal Fabrication Technology and Machinery Exhibition

13 - 17 พฤษภาคม 2552 (วันธุรกิจ) 13 - 17 May 2009 (Trade)

โลจิส โปร 2009 LogisPro Thailand 2009

งานแสดงเทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์และลำเลียง Thailand’s Specialized Logistics and Materials Handling Trade Exhibition & Conference.

19 - 22 พฤษภาคม 2552 (วันธุรกิจ) 19 – 22 May 2009 (Trade)

เวิลด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ คองเกรส 2009 –เอเชีย World Renewable Energy Congress 2009 - Asia

งานประชุมวิชาการด้านพลังงานหมุนเวียนระดับโลก – ภูมิภาค เอเชีย An international conference on world’s renewable energy aimed at addressing sustainable energy development and climate change issues. It is a recognized forum for exchanging knowledge and information as well as networking among policy makers, researchers, scientists, economists, financiers, sociologists, environmentalists and industry.

ไอเอ โรบอติค 2009 IA Robotics 2009

Brief Profile รายละเอียด งานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องจักรนานาชาติครั้งที่ 26 The 26th International Metalworking Automation and Industrial Machinery Exhibition งานแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Thailand’s Official Industrial Automation Trade Show, Third Presentation.

Organizer ผู้จัดงาน บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0 2642 6911-8 แฟกซ์ 0 2642 6919 www.cmpthailand.com CMP Media (Thailand) Tel: +66 2642 6911-8 Fax:+66 2642 6919 www.cmpthailand.com บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0 2642 6911-8 แฟกซ์ 0 2642 6919 www.cmpthailand.com CMP Media (Thailand) Tel: +66 2642 6911-8 Fax: +66 2642 6919 www.cmpthailand.com บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0 2642 6911-8 แฟกซ์ 0 2642 6919 www.cmpthailand.com CMP Media (Thailand) Tel:+66 2642 6911-8 Fax:+66 2642 6919 www.cmpthailand.com บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0 2642 6911-8 แฟกซ์ 0 2642 6919 www.cmpthailand.com CMP Media (Thailand) Tel: +66 2642 6911-8 Fax:+66 2642 6919 www.cmpthailand.com บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0 2642 6911-8 แฟกซ์ 0 2642 6919 www.cmpthailand.com UBM Asia (Thailand) Tel: +66 2642 6911-8 Fax:+66 2642 6919 www.ubmthailand.com สำนักงานเลขานุการการประชุม บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0 2642 6911-8 Secretariat : The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) King Mongkut’s University of Technology Thonburi and UMB Asia (Thailand) Tel: +66 2642 6911-8 Fax:+66 2642 6919 www.wrec2009asia.com

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โทรศัพท์ : 0 2749 3939 โทรสาร : 0 2749 3949 BANGKOK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE (BITEC) Tel.+66 2749 3939, +66 2236 1890 Fax. +66 2749 3949 E-mail : salesenquiries@bitec.net www.bitec.net   12


No. Date ลำดับที่ วันที่ 1 5 - 7 May 2009 2 6 - 8 May 2009

Event name ชื่องาน Digital Signage Expo Media Expo - Singapore Direct Marketing Expo-Japan Advertising & Printing Sign Africa - CapeTown Sign Today Ad -Tech Singapore

City เมือง Nordrhein - Westfalen, Germany. Singapore, Singapore

website เวปไซต์ www.digitalsignageexpo.eu www.themediaexpo.com/singapore/

Tokyo, Japan

www.dme-expo.jp/en/

Vilniaus Apskritis, Lithuania. Western Cape, South Africa

Shanghai International AD & Sign Technology & Equipment Exhibition Sign & Digital Printing 2009

Shanghai, China

www.biztradeshows.com www.signafrica.com/indexPage.php?page= SA_Capetown www.signtoday.biz www.ad-tech.com /singapore/ adtech_singapore.aspx www.apppexpo.com

California, United States Of America

3

13 – 15 May 2009

4 5

6 - 8 May 2009 20 – 21 May 2009

6 7

3 - 5 Jul 2009 9 - 10 Jun 2009

8

7 - 10 Jul 2009

9

23 - 26 Jul 2009

10

30 Jul - 1 Aug 2009

11 12

1 - 3 Aug 2009 14 - 21 Aug 2009

The Sign Business & Digital Graphics Printwear & Awards & Custom Gift Show-Long Beach Media Expo-Delhi Exposign & Serifgrafia

13

22 - 25 Aug 2009

Digital & Media Sign Expo

Jakarta Raya, Indonesia

14

2 – 3 Sep 2009

Tokyo, Japan

15

2 - 4 Sep 2009

16

22 - 24 Sep 2009

17 18 19

22 - 24 Sep 2009 23 - 24 Sep 2009 1 - 3 Oct 2009

20

4 - 6 Oct 2009

21

14 - 16 Oct 2009

22

16 - 18 Oct 2009

23

14 – 27 Nov 2009

24

25 – 27 Nov 2009

25

1 – 4 Dec 2009

Ad - Tech Tokyo Sign Africa - Johannesburg Digital Signage Viscom France Sign Ireland Viscom Print & Sign Advertising & Information Sign Asia Expo India International Trade Fair (IITF 2009) China Sign Fair Label Expo Asia

Bangalore, Karnataka India Singapore, Singapore Kuala Lumpur, Malaysia

New Delhi, Delhi, India Buenos Aires, Argentina

Johannesburg,

Gauteng South Africa Paris, Ile - De - France, France Paris, Ile - De - France, France Dublin, Ireland Nordrhein - Westfalen Germany Kortrijk, West Flander Belgium St. - Peterburg Russia Bangkok, Thailand

New Delhi, Delhi, india

www.4nshow.com/Article_ShowHwEn.asp? ArticleID=121 www.biztradeshows.com www.biztradeshows.com/media-expo-delhi/ www.biztradeshows.com/trade-events/ exposign-serifgrafia.html eventful.com/events/digital-media-signexpo-/E0-001-015911380-3 www.ad-tech.com/tokyo/ adtech_tokyo.aspx www.signafrica.com/indexPage.php? page=SA_JHB www.biztradeshows.com/trade-events/ digital-signage.html www.viscom-paris.com www.signireland.com www.timesfirst.com/trade-shows/2195/ VISCOM-GERMANY.html www.print-sign.be/en/practical-info.aspx www.biztradeshows.com /trade-events/ advertising-information.html www.signasiaexpo.com www.biztradeshows.com/trade-events/ iitf.html

Guangdong, China

www.apppexpo.com/html/197/

Shanghai, China

www.labelexpo-asia.com/

21 18 20 16, 17 1, 10 4 10

11, 23 6 22 9 2, 7 15 12

8, 25 3, 14 24

15 5   13


ตำบลจางโจว เมืองกวางโจว มณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นที่ตั้งของโรงงานทอผ้า ราวกว่า 30,000 แห่ง ว่าแล้ว ก็ขอโชว์ความนี้ด้วยการใช้ผ้าผืน มาคลี่แพรหลากสี เต็มกรอบที่สนามบิน ป้ายนี้จึงบอกผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาใช้บริการว่า เป็น Queen of Fabric ราชินีแห่งแพรผ้า สถานที่ : สนามบินเมืองกวางโจว ประเทศจีน

ความใหญ่สะดุดตาได้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะจับวางไว้ที่ใด หลอดบรรจุลูกเทนนิส (ยักษ์) ขนาดเท่าตัวผู้ชายตัวโตๆ เห็นเด่นแต่ไกล ว่าเป็นจุดขายลูกเทนนิส สาวกบอล – ภราดร เดินตรงเข้าไปได้เลย... สถานที่ : ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

“ใหญ่อย่างนี้ ไม่ตีไม่ได้แล้ว”

“Queen of Fabric”

  15


เอกลักษณ์เฉพาะตัว ลายเดียวในโลก เศรษฐกิจยามนี้ มองหาอาชีพเสริมกันเถอะ งานการตกแต่งบ้าน ที่จะช่วยเสริมบรรยากาศดีๆ ภายใน บ้าน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ด้วยลวดลายเฉพาะตัว “ชิ้นเดียว” ในโลก ปลื้มสุดๆ ปั ญ หาที่ เ จอกั น บ่ อ ย สำหรั บ การตระเวนมองหา วอลเปเปอร์ คือ ชอบลาย - มีของไม่พอ ชอบลาย - ไม่อยาก รอของนานๆ ขืนซื้อไปก็ช้ำใจ เกิดอาการฟาล์วทั้งคู่ ทั้งคนซื้อ คนขาย สินค้าใหม่ล่าสุด ที่ใช้ไวนิลมาพิมพ์ลวดลายวอลเปเปอร์ ตามใจปรารถนา ชอบลายไหนออกแบบเอง หาลายมาให้ สั่งได้ ตามจินตนาการ ตามฝัน ออฟฟิศ บ้าน สวยถูกใจแน่ๆ ปัจจุบันมี วอลเปเปอร์ และผ้าที่พิมพ์ลาย ที่สามารถพิมพ์ ด้วยระบบดิจิตอลให้มีลายในตัว ทั้งผ้าสักหลาด ผ้า TC ผ้า ชี ฟ องฯลฯ ที่ มี ค วามหนา บาง ด้ ว ยระบบ Inkjet dyesublimation สามารถซัก ตาก รีดได้เหมือนผ้าทั่วไปนำไปทำ เป็นผ้าบุโซฟา ทำผ้าม่าน ผ้ากรุหัวเตียง ผ้าทำโคมไฟ กระเป๋า เดินทาง กระเป๋าสะพาย ร่ม กรอบรูป ผ้าคลุมไหล่ เน็คไท และ อื่นๆ อีกมากมาย ลองได้ ก่ อ น หรื อ ขอคำแนะนำได้ ที่ บริ ษั ท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด โทร. 02 284 1600

“อาชีพเสริม จากงาน Inkjet”

ก่อน – หลัง ไวนิลพิมพ์เป็นวอลล์เปเปอร์

ใช้ได้กับของใช้ชิ้นโปรดของคุณได้

  16


ของใหม่ อะไรกันนี่... ของแปลก “สื่อนอกบ้าน” ชิ้นเตะตา พาให้สงสัยว่ามันคืออะไร มักจะได้ผลเสมอเมื่อใช้ให้เหมาะกับจังหวะ โอกาส และเวลา คุณๆ มองดูแผนที่โลกที่แยกทวีป แบ่งประเทศตามแนวเขตแดน มองว่าโลกใบนี้ช่างเล็กเพียงหยิบมือ ยิ่งยุคนี้การใช้ Google Map เป็นเรื่องง่าย สะดวก แล้วยังจะมีพื้นที่ที่พวกเรายังเข้าไม่ถึงอีกรึ ???? นี่ไง... ดูได้จากแผนที่ ที่ได้เที่ยววาง... วางเรียกร้องความสนใจ ใต้ต้นไม้ กลางทะเลทราย หน้าออฟฟิศ ในสวนสาธารณะกลางเมือง และอีกหลายจุด BBC World - British Broadcasting Cooperation ของอังกฤษ ออกแคมเปญนี้มาเพื่อบอกผู้ฟังของเขาว่า ประเทศต่างๆ เหล่านี้ คุณไม่ควรพลาดที่จะได้ยินข่าวสารจากพวกเขาบ้าง เพราะ BBC นำเสนออยู่แล้ว ตรงเป้า… ดีจริง ว่าแต่ว่าช่วยหากันหน่อยซิว่า ประเทศซูดาน และ ประเทศชาด อยู่ไหนกันนะ…

“โลกในข่ า ว ข่ า วในโลก”

  16


เทคโนโลยีก้าวเร็วเสมอ ซึ่งมักจะเป็นการตอบสนองขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ กลุ่ ม โอเซ่ บริ ษั ท ข้ า มชาติ จ ากภาคพื้ น ยุ โรป - เนเธอร์ แ ลนด์ เปิ ด ตั ว เครื่ อ งพิ ม พ์ ชิ้ น ใหม่ แบบ หน้ากว้างที่ช่วยให้งานพิมพ์รวดเร็ว คุ้มเวลารอคอย คุ้มค่าเงิน ว่ากันว่า ในยุคหนึ่ง มีการพูดคุยกันว่า ใครมีเครื่องพิมพ์งานอิงค์เจ็ท เหมือนมีเครื่องพิมพ์แบงก์ กาลผ่านมายุคนี้ไม่แน่ใจว่าจะยังคงใช้ได้อีกอยู่หรือไม่ แต่เทคโนโลยี ความก้าวหน้าของงานวิจัย การค้นพบเรื่องใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ มักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างความคุ้มค่าให้มนุษย์แทบทั้งสิ้น OCE’ หนึ่งในผู้นำด้านการบริหารงานเอกสารและการพิมพ์จากเมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสาขาไปกว่า 90 ประเทศ และพนักงานกว่า 24,000 คน ทั่วโลก ถือโอกาสในยุคประหยัดออกตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ “OCE’ COLORWAVE 600” “เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ ผมมั่นใจว่า จะถูกใจกับงานพิมพ์ด้าน งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง สำเนากราฟฟิก สารสนเทศภูมิศาสตร์และการพิมพ์สีต่างๆ ได้มากทีเดียว โดยมีคุณสมบัติเด่นที่เป็นมิตร กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ร ะดั บ เป็ น พิ ษ น้ อ ยที่ สุ ด ในทุ ก ขั้ น ตอน และสามารถนำกลั บ มาใช้ ไ ด้ ใหม่ ค รั บ ” คุณอันเดรียส เลอบเบอร์ส กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เครื่องรุ่นนี้ เขาพิมพ์ได้แบบหน้ากว้าง พิมพ์ได้รวดเร็วและบอกว่าคุ้มค่า ของแบบนี้ ไม่ลองไม่รู้ สอบถามความจริงกันได้เองที่ โทร. 02 260 7133

“กว้าง เร็ว คุ้ม”

  17


“สินค้าทุกชนิด ขนมาด้วยแคมเปญ กลยุทธ์ด้านราคา ทุกค่าย แสดงถึงดีมานด์ที่ยังมากในตลาดครับ” แคมเปญล่าสุด สะดุดใจลูกค้ากลุ่มการพิมพ์ของ HP - Hewlett-Packard เมื่อค่ายนี้มีกลยุทธ์ ที่จะลงมือให้ลูกค้าเห็นว่า ยืนอยู่เคียงข้าง และเห็นคุณค่าของทุกเม็ดเงินที่หายากหาเย็น หากมีช่องทางไหนที่จะช่วยประหยัดได้ จะไม่รีรอที่จะช่วยคิด ช่วยทำ เด็ดขาด แคมเปญนี้ ใช้ชื่อว่า “When Everything counts” เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความพอใจให้ลูกค้า ที่พวกเขาสามารถมองเห็นว่า ทุกจุดของการทำงานประหยัดได้หมด แม้ว่ารายได้อาจจะไม่เพิ่มขึ้นในภาวะเศรษฐกิจยามนี้ แต่การประหยัด ก็จัดว่าเป็นการเพิ่ม รายได้ ได้ทางหนึ่งและมีส่วนช่วยประคับประคองกันไปได้ เช่น การลดต้นทุนการจัดพิมพ์ต่อหน้า ความเร็วในการพิมพ์ช่วยประหยัดพลังงานได้ ตั้งระบบพิมพ์งานสองหน้าได้ในเวลา เดียวกัน ส่งแฟ็กซ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการให้ยืมเครื่องพิมพ์ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน มีการจ่ายเงินเฉพาะค่าหมึกพิมพ์ ไม่ว่าองค์กรขนาดไหน ก็ต้องการประหยัดกันทั้งนั้น ลูกค้าของ HP คงชอบใจ ส่วนค่ายอื่น คงมีหมัดเด็ดๆ ออกมาสวนบ้างล่ะ

“นับได้ทุกหน่วย”

  18


“ขายโน้ตบุ๊ค 2,000 ล้าน”

“สินค้าทุกชนิด ขนมาด้วยแคมเปญ กลยุทธ์ด้านราคา ทุกค่าย แสดงถึงดีมานด์ที่ยังมากในตลาดครับ”

“โน้ตบุ๊ค สินค้ายอดนิยมในงาน ขายไปกว่า 70,000 เครื่อง มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท”

  20

การจัดงาน Comart Thailand 2009 ครั้ ง ที่ 21 เมื่ อ ปลายเดื อ น มีนาคมที่ผ่านมา มีปริมาณผู้เข้าชม งานทะลุหลักล้านคน และมียอดซื้อ ขายทะลุ 3000 ล้านบาท ท่ามกลาง ความกังวลใจว่า กำลังซื้อจะหดตัว กลยุทธ์เรื่องราคา ถูกนำมาใช้ เป็ น อาวุ ธ สำคั ญ ที่ ทุ ก ค่ า ยดู เหมื อ น จะพร้อมใจกัน อย่างไม่น้อยหน้ากัน เพราะนั่นหมายถึงส่วนแบ่งทางการ ตลาดที่ยอมกันไม่ได้ การลดราคา แลก แจก แถม เป็นเรื่องธรรมดามากที่จะช่วยสร้าง ยอดขาย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สิ น ค้ า ประเภทไอที ยั ง มี ค วามต้ อ งการ ในตลาดอยู่ ม าก หากราคาจู ง ใจ

ผู้บริโภคจะตัดสินใจเร็วขึ้น “ผมพอใจครับ กับการจัดงานสำหรับปีนี้ สินค้าทุกชนิด ขายดี ผู้บริโภครู้ดีครับว่า เทคโนโลยี ช่วยให้พวกเขาสะดวก สบายอย่างไร พอเจอกับราคา เท่านั้นแหละครับ ตัดสินใจได้ ไม่ ลั ง เลเลยครั บ ” คุ ณ ปฐม อิ นทโรดม ผู้ จั ด การทั่ ว ไป บริ ษั ท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด พูดถึงงานใน ฐานะของการเป็นผู้จัด ตัวเลขการรายงานยอดขาย พบว่ามียอดขายกว่า 3,000 ล้านบาท สินค้ายอดนิยม ยังเป็นโน้ตบุ๊ค ที่ครองแชมป์ มียอด ขายกว่าเจ็ดหมื่นเครื่อง มูลค่าราว 2,000 ล้านบาท หรือเกือบ 70% ของงาน และมีจำนวนผู้เข้าชมงานกว่า 1 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เดิน ทางด้วยเส้นทางรถไฟฟ้า พบว่าการหมุนรอบของการจัดงานกิจกรรมทางการตลาด มักจะกระจายผลข้างเคียงไปยังธุรกิจอื่นๆ ด้วย อย่างงานนี้ ผู้ ช มงาน กลายเป็ น ลู ก ค้ า ของรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น และเป็ นกลุ่ ม เป้าหมายของงานโฆษณาสื่อนอกบ้าน ที่อยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้า BTS ด้วยเช่นกัน


ฟังแล้วซึ้งชมัด… ยิ่งยามนี้ไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่า “ บ้านเรา” อีกแล้ว บ้านเล็ก บ้านใหญ่ ไม่สำคัญ ความเข้าใจกันของสมาชิกซิ เป็นพลังแสนรักอันอบอวล บ้านยุคนี้อาจเป็น ทาวน์เฮ้าส์ เป็น คอนโด เป็นบ้านหลังโต เป็นกระท่อมปลายนา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้านเป็นเหมือนการแต่งหน้าทา ปาก ให้บ้านสดชื่น แจ่มใสด้วยสีสรร ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ ตามความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่สถาปนิกคิดแบบมาให้ “โดนใจ” เอสบี เฟอร์ นิ เจอร์ ค่ า ยผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งเรื อ นเฟอร์ นิ เจอร์ มากว่า 30 ปี ลงสนามสร้างอีกแบรนด์ เดินหน้าหาลูกค้ากลุ่ม คนรุ่นใหม่ตั้งแต่ B ลงมา ด้วยราคาที่ลูกค้าเห็นแล้ว แทบอดใจ ไม่ไหว เมื่อคราวครบรอบ 10 ปี ในปี 2551 ที่ผ่านมา ด้วยราคา ยกชุด 19,900 บาท รวด ทุกแบบ “เหมือนเป็นการบอกคำขอบคุณ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ส นั บ สนุ น เรามาตลอด และเรามี ค วามสุ ข ที่ จ ะเห็ น ลู ก ค้ า ขนเฟอร์ นิ เจอร์ เข้ า บ้ า นให้ ส มาชิ ก ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างความรักให้กัน และกันค่ะ” คุณธัญญรักข์ ชวาลดิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเล่าเบื้อง คุณธัญญรักข์ ชวาลดิฐ หลัง การคิดแคมเปญที่ถูกใจลูกค้า แม่ทพั การตลาดแห่งค่าย มาก ขายดีจนยังมีลูกค้ามาถามถึง เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ มาตลอด แม้จะหมดจบแคมเปญไป แล้วก็ตาม ผู้ บ ริ ห ารค่ า ยนี้ จึ ง ฝากบอกว่ า กำลั ง จะเปิ ด โชว์ รู ม แห่ ง ใหม่ ในเดื อ นพฤษภาคม ที่ โชว์ รู ม เอส.บี. ดีไซน์สแควร์ สาขา คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลียบ ทางด่วนเอกมัย รามอินทรา ตามไปเลือกสินค้าใหม่ ดีไซด์เก๋ แนวฮิป ฮิป กันได้ตามใจสั่งมา…

“บ้านคือวิมานของเรา”

รวมรสเฟอร์นิเจอร์ ห้องไหนๆ มุมไหนๆ ก็เลือกได้ตามชอบใจ

  22


คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ยืนกลาง) ประธานบอร์ด ททท. เป็นประธานในงาน “แกรนด์สปอร์ต ยัง ดีไซเนอร์ คอนเทสต์” ครั้งที่ 5 กีฬา เป็นยาวิเศษ เสื้อผ้าเป็นแฟชั่น เมื่อเล่นกีฬา ก็ต้องมีเสื้อผ้าให้เหมาะกับชนิดของกีฬาและให้เป็นแฟชั่น มีความทันสมัย ปลื้มทั้งคนเล่น เพลินตาทั้งคนดู เมื่อมนุษย์หันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬากันมากขึ้น แฟชั่นจึงมาพร้อมกันอย่าง Mix and Match “Grand Sport” ผู้ผลิตชุดกีฬา ยาวนานมากว่า 48 ปี มาวันนี้ จึงมีโครงการเชิงสังคมให้น้องๆ คนรุ่นใหม่ แสดงฝีมือ โชว์ผล งาน เรื่องการออกแบบ มาเป็นปีที่ 5 โครงการ “แกรนด์สปอร์ต ยัง ดีไซเนอร์ คอนเทสต์” ครั้งที่ 5 นี้ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน” หรือ Share ชวนให้ ใครๆ ใน สังคมรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน น้องๆ ระดับอุดมศึกษา เดินเข้ามาร่วมโครงการอย่างสนุกสนาน จนเฟ้นหาผลงานที่ชนะใจกรรมการ และมีพิธีมอบรางวัลไป แล้ ว เมื่ อ วั นที่ 21 เมษายน ที่ ผ่ า นมา โดยมี คุ ณ วี ร ะศั ก ดิ์ โควสุ รั ต น์ ประธานกรรมการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย หรือ ประธานบอร์ด ททท. เป็นประธานในพิธี “ผมหวังใจว่า น้องๆ ทุกคน จะเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเอง และติดความคิดเรื่องการแบ่งปันกันในสังคม จนกลายเป็นแรง บันดาลใจ ที่จะคิดออกแบบงานชุดกีฬา หลายประเภท ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการได้รับชมผลงาน” คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ประธานโครงการ เล่าความหวังเบื้องหลังการ ทำโครงการ ที่จะกลายเป็นการสร้างคน สร้างงานได้ - รางวั ล ยอดเยี่ ย มประเภทชุ ด กี ฬ าชาย ได้ รั บ ถ้ ว ยประทานพระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เจ้ า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ปากการ็อตติ้ง และโทรศัพท์ I-MOBILE ได้แก่ นายประภากร เทียมทัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 3 คุณประภากร เทียมทัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ : ภู มิ ใ จกั บ นายแบบ ชื่อผลงาน THIS IS OUR CRY, THIS IS OUR PRAYER ประเภทชุดเทนนิส และแบบชุดกีฬาเทนนิส - รางวั ล ยอดเยี่ ย มประเภทชุ ด กี ฬ าหญิ ง ได้ รั บ ถ้ ว ยประทานพระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เจ้ า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ปากการ็อตติ้ง และโทรศัพท์ I-MOBILE ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา โอภาสสุขสถิตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 คุณณัฐณิชา โอภาสสุข- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สถิ ต ย์ : กั บ ผลงานชุ ด ชื่อผลงาน GIVE GREEN, GET GLOBAL ประเภทชุดเทนนิส

“ชุดกีฬา เท่ๆ”

เทนนิสหญิง พร้อมนาง แบบสาวสวย

  23


สมาคมธรณี วิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทย จั ด สั ม มนาสำหรั บ สมาชิกและผู้สนใจ ระดมนักวิชาการขึ้นเวที หาผลงานทางวิชา การที่มีข้อสรุปว่า รอยเลื่อนของเปลือกโลก จำนวน 13 จุด ใน เมืองไทยนั้น น่ากังวลใจกับผลกระทบมากน้อยเพียงใด คุณอารยะ นาคะนาท นายกสมาคมฯ ลงมือสกัดข้อสรุปไว้ น่าสนใจ จากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ปัญญา จารุศิริ หั ว หน้ า ภาควิ ช าธรณี วิ ท ยา จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย , คุ ณ สุ วิ ท ย์ โค สุ ว ร ร ณ ก อ ง ธ ร ณี วิ ท ย า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม กรมทรั พ ยากรธรณี , ดร.ปริ ญ ญา พุ ท ธาภิ บ าล ประธาน หลักสูตรธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ธนวัฒน์ จารุ พ งษ์ ส กุ ล หั ว หน้ า หน่ ว ยศึ ก ษาภั ย พิ บั ติ แ ละข้ อ สนเทศ เชิงพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ปัญญา จารุสิริ คุณสุวิทย์ โคสุวรรณ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล รัศมีของโลก วัดจากเปลือกทะลุเข้าหาแกนโลก มีความลึก ประมาณ 6,300 กิโลเมตรโลกเป็นดาวเคราะห์ ที่มีอุณหภูมิ เย็ น ลง จนมี สิ่ ง มี ชี วิ ต อาศั ย อยู่ ไ ด้ อาจจะใช้ เวลานานนั บ พันล้านปี แต่พบว่าภายในที่ลึกลงไปนั้น ยังมีความร้อนระอุ จากปรากฎการณ์ของโซนการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก โซนการเกิดภูเขาไฟระเบิด จนเกิดรอยเลื่อนมีพลัง กลายเป็น ภัยธรรมชาติ อันน่าสะพรึงกลัวของมนุษย์ ซึ่งไม่นับรวมภัยจาก ธรรมชาติ อันเป็นผลพวงจากน้ำมือของมนุษย์เองอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะอาการโลกร้อน รอยเลื่อนทั้ง 13 จุด ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองไทยมานานนับ ล้านปี สิบล้านปี ร้อยล้านปี (ตามแผนที่) หลายท่านมีความ กังวลใจไม่น้อย นักวิชาการผู้เฝ้าติดตามทั้ง 4 คน มีข้อสรุป ที่ใกล้เคียงไปในทิศทางเดียวกันว่า คราวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ใหญ่ระดับ 9.3 ริกเตอร์ ศูนย์กลางใกล้เกาะนิโคบาร์ ในกลาง ทะเลอันดามั น เมื่ อ 26 ธั น วาคม 2547 นั้ น มี ผ ลกระทบ ต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่บ้าง

“รอยเลื่อนของเปลือกโลก 13 จุด ในไทย ไม่น่ากังวัลใจ”

  24

แต่จากการสำรวจการเลื่อนตัวของชั้นดิน การตรวจวัด อุณหภูมิในบ่อน้ำบาดาล มีการเคลื่อนตัวของระดับน้ำใต้ดิน เกิ ด จากแรงขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งมาจากแรงรุ น แรงที่ ท ำให้ เ กิ ด รอยเลื่อนผิดปกติในระยะไกล มิใช่เกิดจากแรงรุนแรงที่ทำให้ เกิดรอยเลื่อนโดยตรง นอกจากนี้ ก ารเลื่ อ นตั ว ของชั้ นดิ นที่ เ กิ ด จากการหดตั ว ขณะชั้ นดิ น สะสมตั ว แม้ ที่ ก าญจนบุ รี นครนายก สระบุ รี ในภาคเหนือและภาคอีสาน หยั่งลงไปไม่ลึกถึงชั้นหินที่เสถียร รองรับชั้นดิน หากต้องการพิสูจน์รอยเลื่อนมีพลัง ก็ต้องเจาะ สำรวจตามความลึกลงไปเป็น 5 - 10 กิโลเมตร ซึ่งใช้จำนวน เงินเป็นร้อยๆ ล้าน เมืองไทยคงไม่ทำกัน แม้ ว่ า จะมี ก ารเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวบ่ อ ยครั้ ง ในเมื อ งไทย แต่ ค วามเสถี ย รเชิ ง ธรณี สั ณ ฐานของแผ่ น ดิ น ประเทศไทย ยังค่อนข้างคงที่ เมือ่ เทียบกับประเทศอินเดียตอนเหนือ จีนตอนใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า อเมริกาฝั่งตะวันตก เม็กซิโก อิหร่าน ตุรกี อิตาลี ฯลฯ ที่ตั้งอยู่บนโซนแผ่นเปลือกโลกเคลื่อน ตัวหรือโซนภูเขาไฟ การกำหนดพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวในเมื อ งไทย ต้องรอบคอบ และเปิดกว้างให้โต้ตอบ มิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อ ของนักวิชาการทับซ้อน ดังนั้น ไม่น่าจะมีความกังวลใจกันจนเกินเหตุกับรอยเลื่อน ในประเทศไทย สบายใจกันได้ และต้องไม่ท้อที่จะลุกขึ้นเดินทางต่อไป กับ ภาวะเศรษฐกิจที่บีบรัด ไปทั่วโลก สู้ สู้… นะครับ


ก่อนเข้างานพบปะเพื่อนเก่า ทักทายและถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก

เข้ามาพิสูจน์กันใกล้ๆ

โชว์ของจริง แปลงโฉมรถกันให้เห็นๆ   26

คุณวินัย ศิลปศิริพร นายกสมาคมป้ายเอเชีย By Vinai Silapasiliporn Chairman Asia Sign Association การจัดงาน Sign Expo 2009 ที่เมืองลาสเวกัส ระหว่างวันที่ 16 - 18 เมษายน 2009 ที่ผ่านมา มีความพิเศษที่ผมอยากนำมาเล่าให้เพื่อนๆ สมาชิก ได้เห็นบรรยากาศ ได้สัมผัสมิตรภาพ ความร่วมมือระหว่างซีกโลกตะวันออก และตะวันตก ระหว่างองค์กรวิชาชีพด้านธุรกิจสื่อนอกบ้านและการผลิตงาน ป้ า ย ถื อ เป็ นความชื่ น ใจเล็ ก ๆ ของผมที่ อ ยากแบ่ ง ปั น เล่ า ด้ ว ยภาพ และ ประโยคบางคำที่ซาบซึ้งใจ ผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเรื่องของการยอมรับ ASA และเรื่อง ความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปในอนาคตอย่างแนบแน่น หาก ได้มีการสืบสานสัมพันธภาพนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะ “มิตรภาพ” เป็นนิรันดร ครับ มี 3 เรื่ อ งสำคั ญ ๆ ที่ ผ มเลื อ กหยิ บ มาเล่ า คื อ การพู ด ถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ ง สถาบั น การฝึ ก อบรม iSign Acadamy ของคุ ณ Sapna Budev, ISA International Relations Manager และเรื่องการสร้างเครือข่ายในการ ประชุ ม ระดั บ ผู้ น ำ – Global Sign Leaders Tackle Education & Training และเรื่องรางวัลเกียรติยศของ คุณ Ebbie Phillips ที่อุทิศตัวเองให้ กับวงการอุตสาหกรรมป้าย โดยทำหน้าที่นายกสมาคมถึง 2 สมัย โดยสมัย แรกที่ ISA ยังใช้ชื่อเดิมคือ NESA และกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหลังจาก ที่ NESA เปลี่ยนเป็น ISA ซึ่ง ถือว่าเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์มากมายกับ ISA อย่างมาก ถือเป็นเกียรติประวัติเป็นอย่างสูง สำหรับเพื่อนผมคนนี้ During my time, I world like to share with all of you for the warm friendship in Sign Expo 2009, Las Vegas, 16th- 18th April, 2009. Thank you our teamwork from ASA member, Mr. Kelvin Liao and his son, Chatre Asavabenya, Yuvaphol Pornprathanwech, Sakkachat Sivabovorn, Jariya Nugsorn, Belle Yam and her son, Derex Chang, Jin Ho Lee, Youseung Kim. Special Thank for all of our friend in USA, Roy Cox, ISA Chairman, Sapna Budev, ISA International Relations Manager, Lori Anderson, ISA President & CEO, Ken Vonwald, ISA Immediate Past Chairman, Jody Bunting, Architectural Sign Division, etc: Congratulation to my friend – Ebbie Phillips for his prestigious award, the Kirk L. Brimley Distinguished service Award. Friendship is forever…


“The Sign Industry Honors Its Own”

In an emotional acceptance speech that moved many in attendance to tears, Ebbie Phillips, President and CEO of the Tyson Sign Company of Myrtle Beach, South Carolina, accepted ISA’s most prestigious award, the Kirk L. Brimley Distinguished Service Award, During Friday’ Keynote Luncheon. Phillips holds the distinction as the only Ebbie  Phillips person to serve as chairman of ISA as well as its predecessor, NESA. He recognized the support of his faith, his wife Mary, and family and friends for their support while accepting this prestigious award. The annual award, named for Kirk L. Brimley, recognizes an individual who has made significant and substantial contributions to the on-premise sign industry over an extended period of time. “what words are appropriate to describe this year’s recipient?” asked ISA Chairman Roy Cox, who presented the award. “Generous, dedicated, diplomatic. A mentor, teacher, visionary, problem solver and born leader.” Cox shared with ISA members Phillips’ contributions to the sign industry, which began in 1972 when he joined the tyson Sign Company, which he later purchased. Cox spoke of Phillips’ steady leadership in the midst of a period of transition for ISA, and his afforts to help reinvigorate and refocus the organization and shape the association’s strategic direction. Following a standing ovation, Phillips paid tribute to ISA and remarked on his admiration and respect for the award’s namesake as well as the board of directors, past and present executive committees and the current selection committee comprised of past recipients, including the 2008 honoree, Steve Kieffer. Noting that Kieffer had been unable to attend last year’s awards ceremony, Phillips once again brought the audience to its feet when he called upon Kieffer to stand and be recognized. Phillips generosity was also evident as he focused attention on ISA SVP of Trade Shows Brain McNamara, as well as past chairman of ISA who, he observed, “did the very best they could for the interest of the industry, unselfishly, and to make things better for all of us”. After noting that this “wonderfully diverse industry” allows people to be involved in a profession that encourages creativity and produces a product that is a vital part of society, Phillips sincerity was clear as he

acknowledged those he feels have been instrumental in his success. “I have worked with many individuals around the country and throughout the world,” he began. “Some of my closest friends are in the industry, and I am so blessed for friendships that will last forever. After honoring family, friends, and his late parents, Phillips drew attention to his wife , Mary saying, with love in her heart and a smile on her face, she’s been my cheerleader and has been cheering me on day after day. Thank you, my sweetheart.” Phillips closed his acceptance speech by addressing his faith. Choking back tears, he explained, I cannot do anything with out the grace of God, and I thank God for the many blessings He has brought to my life. “This is a special day for me, “ Phillips said as the audience rose to its feet. “And thank you for being part of it.”

มี ห ลากหลายความรู้ สึ ก ของผู้ ที่ อ ยู่ ร่ ว มงานการประกาศรางวั ล Kirk L. Brimley Distinguished Service รางวัลนี้ มอบให้กับ ผู้อุทิศตนให้กับ อุตสาหกรรมป้าย เป็นรางวัลอันทรงเกียรติต่อวิชาชีพยิ่งนัก Ebbie Phillips เป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ ปั จ จุ บั น เขาเป็ น ประธานและ CEO บริ ษั ท Tyson Sign Company จำกัด ณ Myrtle Beach รัฐ South Carolina Phillips ได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น คนเดี ย วที่ เ คยดำรงตำแหน่ ง ทั้ ง chairman of ISA และ NESA. Phillips ได้กล่าวถึงแรงสนับสนุนที่ได้รับ การสนับสนุนจาก ภรรยา (Mary) ครอบครัว และเพื่อนๆ โดยรางวัล Kirk L. Brimley Distinguished Service เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ได้อุทิศ ตนกับอุตสาหกรรมป้ายในช่วงเวลาต่างๆ “มีคำพูดใดที่จะสามารถอธิบายถึงผู้ได้รับรางวัลของเราได้ลุ่มลึก เท่ากับ ที่ผมอยากจะบอกว่า เขาเป็นคน ใจกว้าง มีน้ำใจ อุทิศตน มีวิสัยทัศน์ เป็นครู ที่ ดี เป็ นนั ก แก้ ปั ญ หา และเกิ ด มาเพื่ อ เป็ น ผู้ น ำอย่ า งแท้ จ ริ ง ” Roy Cox, Chairman ISA คนปัจจุบันกล่าวถึง Phillips Roy Cox เล่าถึงความเป็นตัวตนของ Phillips ว่าเขามีความทุ่มเทต่อ อุตสาหกรรมป้าย ตั้งแต่ปีแรกที่เขาเข้าร่วมงานกับบริษัท Tyson Sign ในปี 1972 จนเขาสามารถซื้อกิจการบริษัทฯ มาเป็นของเขาเองได้ นอกจากนี้ใน ช่วงหัวเลี้ยว หัวต่อ ของการบริหารงานของ ISA เขาก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากใน การเป็นผู้นำองค์กรวิชาชีพแห่งนี้ ก้าวสู่หนทางที่ดี มาจนถึงวันนี้ หลังจากได้รับการแสดงความสดุดีอย่างเป็นทางการ Phillips ขึ้นกล่าว บนเวทีด้วยความซาบซึ้งว่า “ผมเคยร่วมงานกับหลายท่านจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนสนิทของ ผมหลายคนมาจากอุตสาหกรรมนี้ และผมโชคดี ที่ความเป็นเพื่อนนี้จะอยู่กับ ผมตลอดไป ผมขอยกย่อง Mary-ภรรยาของผม กับความรักและรอยยิ้ม ของ เธอ ที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมา แม้จะเจออุปสรรคใดๆ เธอก็ยังเคียงข้างผม เสมอ ขอบคุณมากครับ และผมอยากแสดงความขอบคุณไปยัง เพื่อนๆ และ ทุกคนในครอบครัว รอบๆ ตัวผม ขอบคุณทุกท่าน ท่านเป็นส่วนหนึ่งของ รางวัลแห่งเกียรติยศในวันนี้ด้วยครับ” Phillips ปิดคำกล่าวของเขาโดยการฝืนกลั้นน้ำตาและด้วยการขอบคุณ พระเจ้า เขาไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จเลย หากปราศจากคำอวยพรของ พระองค์ และขอขอบคุณพระองค์ที่ได้นำสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิตของเขา ถอดความภาษาไทย โดย คุณชนัญสินี ศิลปศิริพร Translated by Chanansinee Silapasiliporn

  27


This year’s Expo has been particularly thilling for me as ISA’s international relations manager. one of our goals at ISA is to foster the development of sign associations worldwide. We know that the best way to serve our members is to have local representation in their region-people who are connected to the unique challenges and opportunities inherent in that sign marketplace. Prior to the trade show, I received requests for assistance from Cecilia Davidek of Agentina and Joey Sukhdeo of Trinidad/Tobago. Cecilia and her colleague, Daniel Carnaghi are committed to the formation of a Latin American Sign Association(ALAIL), while Joey wants to start the first Caribbean Islander Sign Association. Both of this groups passionately advocate for having one strong, combined voice to represent the sign Industry against restrictive government regulations. I was so pleased to be able to set up meetings and contact for them with our attendees from both Latin America and the Caribbean. With 580 attendees from Latin America and 110 from the Caribbean, the Expo provides a perfect venue for developing these collegial relationships. One of the best part of the International Sign Expo, In terms of my job, is meeting all of the wonderful international members and attendees that I speak to throughout the year . So, for the first time, at the urging of my friends at the Asia Sign Association (ASA) , we held a Leadership Summit on April 14. We invite sign association and industry executives from China, Thailand, Korea, Taiwan, Malaysia, Australia, Argentina, Belgium, Spain, The UK, Trinidad, Nigeria, and the USA. The groups of 35 leaders discussed working together and with ISA to improve the knowledge sharing between their world

Sapna Budev regions. There was such a clear desire for collaboration, rather than competition. Everyone was focused on how to train the next generation of skilled industry workforce with a focus on quality and standardization. Chatre Asavabenya and Kelvin Liao of the Asia Sign Association shared their vision of iSIGN, a workshop academy in Bangkok and Taiwan Immediately after this, excited chatter, suggestions and volunteerism ensued from the diverse and committed group. I was also happy to get suggestions about how ISA can inprove our programs and services. One of the most intriguing ideas was to develop a knowledge management resource where people can share their stories a bout restrictive sign policies all over the world and how they plan to fight them. It was clear that some of the lesser developed nations wanted to proactively educate their local officials on the importance of signage to commerce before any restrictions were placed upon them. This Group, and all our Expo attendees, represent a huge global brain trust and ISA is fortunate to have such intelligent and committed colleagues in the sign industry I always welcome the ideas and thoughts of any of you, so please send your suggestions my way at sb@signs.org. Let’s work together for a brighter future! Designated Blogger: Sapna Budev, ISA International Relations Maneger

งานแสดงสินค้าเรื่องป้ายในปีนี้เป็นงานที่น่า ตื่นเต้นอีกครั้งสำหรับดิฉัน ในฐานะผู้จัดการด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ ISA หนึ่งใน เป้ า หมายหลั ก ของ ISA คื อ การร่ ว มกั น พั ฒ นา สมาคมป้ายต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก เพราะคิดว่าน่าจะ เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการสนองความต้องการของ สมาชิกคือการขยายตัวแทนไปตามภูมิภาคต่างๆ และเป็ น การดี ม าก หากมี ก ารเชื่ อ มโยงความ ท้าทายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของโอกาสทางธุรกิจ ในตลาดงานป้ายด้วยกัน ก่อนงานในครั้งนี้ ดิฉันได้รับการร้องขอจาก Cecilia จากอาร์ เ จนติ น า และ Joey จาก ตรินิแดดแอนด์โทบาโก Cecilia มีความตั้งใจใน การทำงานสำหรั บ Latin American Sign Association ส่วน Joey ต้องการจัดตั้งสมาคม ป้ า ยในกลุ่ ม ประเทศ Caribbean โดยทั้ ง สองมี ความต้ อ งการที่ จ ะรวบรวมสมาชิ ก และจั ด ตั้ ง สมาคมเพื่อรวมตัวกันดูแลด้านกฎหมายป้ายจาก รัฐบาล ดิฉันดีใจที่มีส่วนให้สมาชิกจากทั้งสองแห่ง มาพบกัน Sign Expo ในครั้ ง นี้ มี เรื่ อ งน่ า ตื่ น เต้ น มาก เพราะมี ก ารประชุ ม ระหว่ า งสมาชิ ก จากนานา ประเทศ ที่ดิฉันได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพวกเขา มาตลอดระยะเวลา 1 ปี และนี่นับเป็นครั้งแรกที่มี การเสนอจากเพื่ อ นของดิ ฉั น จาก Asia sign Association จนเกิ ด การประชุ ม ที่ เ รี ย กว่ า Leadership Summit ขึ้ น ในวั นที่ 14 เมษายน โดยเป็นการเชิญสมาคมต่างๆ และผู้บริหารระดับ สู ง จากจี น ไทย เกาหลี ไต้ ห วั น มาเลเซี ย ออสเตรเลีย อาร์เจนติน่า เบลเยี่ยม สเปน สหราช อาณาจักรตรินิแดด ไนจีเรีย และอเมริกา จำนวน 35 คน มาประชุ ม แลกเปลี่ ย นมุ ม มองในการ ทำงานร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาการแบ่ ง ปั นข่ า วสาร ความรู้ซึ่งกันและกัน มากกว่าและดีกว่าการแข่ง ขันกันเอง ทุกๆ คนเห็นพ้องกันว่า เราควรมุ่งเน้น ไปยังการสร้าง ฝึกฝนคนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรม ป้าย และเน้นหนักเรื่องคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับใน คราวเดียวกัน นอกจากนี้ คุ ณ ชาตรี อั ศ วเบญญา และ Kelvin Liao จาก Asia Sign Association ได้ แบ่ ง ปั น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ iSign ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย น สอนการทำป้ า ยในกรุ ง เทพฯ และไต้ ห วั น จนมี เสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากสมาคมต่างๆ และ มี ข้ อ เสนอเข้ า มาอี ก มากมาย รวมทั้ ง มี ผู้ อ าสา เสนอตั ว ช่ ว ยให้ แ นวคิ ด นี้ บ รรลุ ผ ล ดิ ฉั น เองก็

“Global Sign Leaders Tackle

  28


คุณชาตรี อัศวเบญญา, Kelvin Liao และสมาชิก ASA ร่วมแบ่งปัน แนวคิด isign บรรยากาศงาน Sign Expo 2009 ลาสเวกัส ตื่นเต้นมากหาก ISA เองจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในเรื่อง โปรแกรมและงานการบริการต่างๆ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ ให้คนทำงานสามารถนำประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายและ นโยบายป้ายจากทุกๆ ประเทศทั่วโลกมาปรับใช้ได้ และพร้อมที่ จะลุกขึ้นรับมืออย่างเต็มที่ ทุ ก ท่ า นคงเห็ น ด้ ว ยว่ า อุ ต สาหกรรมป้ า ยต้ อ งมี ก ารแลก เปลี่ ย น เรี ย นรู้ ให้ กั บ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ว่ า งานป้ า ยมี ค วาม สำคัญกับการพาณิชย์มาก ดังนั้นกฎหมายควรคำนึงถึงความ สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมงาน Expo จัดได้ว่าเป็นตัวแทน ของนักธุรกิจในอุตสาหกรรมป้ายที่ ISA ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มี ความสามารถและทุ่มเทให้กับอุตสาหกรรมป้ายยิ่งนัก

The Global Sign Forum, held April 16,2009, is “the key networking event at the Expo thay allows our international visitors - who represent 92 different countries - to network, mingle and discuss industry concerns,” said Sapna Budev, ISA’s international relations manager. “relationships made here have lasted for years after the forum.” Budev, who acted as host, encouraged the several-dozen attendees to discuss a variety of topics, including education and training, gobal quality control, abd economic conditions impacting the sign industry. Regardless of current economic challenges, ISA President and CEO Lori Anderson said, “If you have been to the show floor, you know that this is a vibrant, resillent and fantastic industry. We’re so pleased with this show, and so pleased that each of you is here” “The Global sign forum จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 เป็น งานพบปะสั ง สรรค์ สร้ า งเครื อ ข่ า ย ของมิ ต รที่ ม าจากต่ า งแดน ทั้ ง 92 ประเทศจากทั่ ว โลก ได้ ม าพบปะ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ อุตสาหกรรมป้าย” Sapna Budev, ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศของ ISA พูดถึง มิตรภาพที่เจริญงอกงาม ต่อเนื่องมานานนับปี แม้ว่าหลังจบการประชุมไปแล้วก็ตาม เธอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และกล่าวว่าข้อสรุปของการ ประชุมครั้งนี้ ต้องการส่งเสริมให้ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ การควบคุมคุณภาพระดับสากล และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมจากภาวะ การหดตัวของเศรษฐกิจ  Lori Anderson ประธาน และ CEO ของ ISA กล่ า วกั บ ผู้ ร่ ว ม ประชุมว่า งานแสดงสินค้า ในปีนี้มีความครึกครื้นมาก ผมในนามของ กรรมการ ISA ดีใจมาก และมีความยินดีที่ทุกๆ ท่านที่ได้เข้ามาร่วมการ ประชุมในวันนี้

“Global Sign Leaders Tackle Educational & Traning”

ถอดความภาษาไทย โดย คุณชนัญสินี ศิลปศิริพร Translated by Chanansinee Silapasiliporn

  29


จิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด Jiraboon vitayasing Managing Director Dash International(Thailand) Co.,Ltd. บนความเคลื่อนไหว คำใครพูดถึง ทั่วไทย ทั่วโลก สายการบิน NIKI AIRLINE บินตรงจากเวียนนา ถึงสต๊อกโฮม เจ้าของคือ Niki Lauda เจ้าของเดี ยวกับ Lauda Air ที่เคยตกที่กาญจนบุรี เมื่อหลายปีก่อน ปัจจุบันคือ ออสเตรีย แอร์ไลน์ ซึ่งรัฐบาลออสเตรียเป็นเจ้าของ ป้ายนี้เป็น LED ขนาดใหญ่อยู่ซีกบน งานของผมมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่าง ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้า มองแนว โน้ ม การตลาด ในตลาดใหญ่ ๆ ที่ จ ะเป็ น ผู้ ชี้ น ำ ทิศทางของธุรกิจ ของขวัญ ของชำร่วย รวมทั้ง การไปเดินงานแสดงสินค้า ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย มาพบกัน เปิดหูเปิดตา ร่วมงานกันได้ตาม ความเหมาะสม ของทางเลือกแต่ละคนได้ ทุกครั้งที่เดินทาง ผมนึกถึงคุณๆ ผู้อ่าน ตาม สัญญาที่ให้ได้กับทางกองบก.ของนิตยสาร OHM เจอป้ายโฆษณางามๆ เด่นๆ เป็นต้องยกกล้องขึ้น มากดทันที ผมจึงกลายเป็นนักข่าวจำเป็น ที่ต้อง อาคารทรงคลาสสิก นับร้อยปี กับป้ายโฆษณา หลายคนบอกว่าขัดตา แต่อีกหลายคนบอก ช่างมอง ช่างสังเกต สิ่งรอบตัวไปได้โดยไม่รู้ตัว ว่า อยู่ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง แต่เต็มใจนะครับ ความเก่ า ความคลาสสิ ก ของตึ ก ที่ เ ก่ า แก่ นั บ ร้ อ ยปี ดู ไม่ ขั ด ตากั บ การมี ป้ า ยโฆษณาติ ด ไว้ เป็นความลงตัวที่น่าทึ่งไม่น้อยครับ

“ตึกกับป้ายที่เวียนนา”

กองหิมะกับป้ายโฆษณา ช่วยแสดงจุดให้เห็นว่ามีร้านอาหารอยู่ที่น ี่   30


ทั่วไทย ทั่วโลก ไอเดียสื่อนอกบ้านบรรเจิด เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที ่ งบประมาณในการใช้ สื่ อ นอก บ้ า นของลู ก ค้ า โดยรวมโตขึ้ นครั บ ด้วยโจทย์เดิม เติมด้วยความต้องการ ใหม่ โจทย์เดิมคือ ต้องตอบโจทย์ของ สินค้าแต่ละประเภท แต่ละกลุ่มเป้า หมายได้ชัดเจน ความต้องการใหม่ คือ อยากให้ มี สื่ อ ใหม่ ๆ อยากให้ มี ค วามดั ง เป็ นการพู ด ถึ ง ทั่ ว บ้ า น ทั่ ว เมื อ งยิ่ ง ชอบ เรียกว่าเป็นโฆษณา Talk of the town นั่นแหละครับ เมื่อรวมสองอย่างมาไว้ในโจทย์ เดียวกัน ความยากก็เกิดทันที แต่สิ่ง ที่ เป็ น เครื่ อ งปลุ ก ปลอบคนทำงาน อ ย่ า ง พ ว ก เ ร า ไ ด้ เ ส ม อ คื อ ไอเดียใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้ทุกวัน หน้ า ที่ ข องผมในคอลั ม น์ นี้ คื อ แสวงหาไอเดียสุดๆ มานำเสนอกัน ให้เห็นๆกันครับ ว่าเราทำได้ ซึ่งอาจ จะเกิ ด ขึ้ น จากชิ้ น งานในหลาย ประเทศ ผมขอเริ่ ม ต้ น กั บ ผลงานใน ประเทศไทย ใครที่เดินจตุจั กร จะ เข้าใจชิ้นงานนี้ได้ดีมาก หรือหลาย คนอาจจะแอบค้อนว่า น่าจะมาทำ แถวๆ ออฟฟิตฉันมั่ง เล่าด้วยภาพ เต็มอารมณ์ ชม กันได้เลยครับ

Happy Toilet

Moment

  32

สุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท คินเนติค เวิลด์ไ วด์ (ประเทศไทย) จำกัด Surachet Bumrongsuk Country Manager Kinetic Evaluation A big jump in top of mind awareness from 200 pre-and-postface-to-face interview. Engagement is expressed through high points on agreement of “make me feel engaged with product” plus “interesting” and “enjoyable”. Besides survey, visitors of Jatujak toilet have increased 30% Innovative Media Strategy Scott® is the leader in bath tissue market who is facing declining top of mind awareness due to consumer’s perception of being just another “me too” product and a threat of cheaper brands. The goal is to increase top mind brand awareness by engaging consumer’s direct experience in the most relevant situation. Creative Execution Non-conventional campaign was created with “Happy toilet moment” concept. This is experienced through 2 components; Renovation of static public toilet at Jatujak weekend market and Movable-functional ambience approaching to unexpected consumers in public places. Target Audience Anyone who really needs to “go” and public toilet is their choice. For Title : Scott Happy Toilet Jatujak, we selected bathroom Advertiser : Kimberly Clark Thailand location with the most traffic and Product / Service : Scott Bath Tissue decorated with Scott® theme. OnAdvertising Agency / Media Agency : Mindshare ground activation and leaflets were Media Planner : Jitlada Sidhu Media Buyer : Nathara Tripajayakorn - Kinetic employed to amplify mobile toilet.


สื่ อ โฆษณาทางโทรทั ศ น์ กำเม็ ด เงิ น โฆษณากว่ า 60% อย่ า งนี้ ม า นานมาก จนยากที่มองหาสื่ออื่นที่จะมาล้มแชมป์ได้ แบบฟรีทีวี มีเพียง 5 ช่องหลัก ที่สามารถใช้โฆษณาเชิงพาณิชย์ได้ คือช่อง 3, 5, 7, 9 และ11 เทคโนโลยี เปลี่ยนโลกให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทุกสื่อที่อยู่รอบตัว จึงปรับตัวตามไปอย่างรวดเร็ว “สื่อนอกบ้าน” ประเภทพาหนะ “เครื่องมือสื่อสาร” ที่เกาะติดตามตัว ผู้บริโภคไปทุกหนทุกแห่ง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ MP4 จากผลการสำรวจของ Initiative Media พบว่า หลังมีพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 สื่อประเภท “เคเบิลทีวี” น่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ทางเลือก ที่สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค ได้อย่างน่าสนใจ ผลสำรวจพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค พบว่ า พวกเขายิ นดี ที่ จ ะเป็ น สมาชิ ก เคเบิลทีวี 67%  ตอบว่า ทำให้การดูฟรีทีวีชัดเจนขึ้น และ 49% ตอบว่า เพราะมีรายการ มีช่องให้เลือกดูเยอะดี ชอบ และพบอี ก ว่ า ขณะนี้ มี ผู้ บ ริ โ ภคที่ บ อกรั บ สมาชิ ก เคเบิ ล ที วี แ ล้ ว ประมาณ 4 ล้านครัวเรือน หรือราว 15 ล้านคน จึงเป็นตัวเลขที่น่าสนใจกับ การผนวกแนวคิ ด ทางการตลาด ที่ แ ยกกลุ่ ม ลู ก ค้ า ออกมาเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ย รายภาค รายจังหวัด สือ่ ประเภทนี้ จึงเหมาะทีจ่ ะเข้าถึงตัว ด้วยงบประมาณที่ เข้าถึง ราคาย่อมเยา เป็นเหตุเป็นผล กับยุคเศรษฐกิจยามนี้ยิ่งนัก เมื่ อ “สื่ อ นอกบ้ า น” มาควบรวมกั บ สื่ อ ทรงอิ ท ธิ พ ลอย่ า งโทรทั ศ น์ กลายเป็น เคเบิลทีวี ที่รับชม ดูได้นอกบ้าน และทุกแห่งเมื่อต้องการ เมื่อ ไม่อยาก “ตกข่าว” เมื่ออยากมีความบันเทิง ความน่าสนใจจึงเกิดขึ้น แต่ละมุมมองของผู้เกี่ยวข้องจึงนำเสนอ เปิดประเด็นไว้ให้นักการตลาด นักคิดกลยุทธ์โฆษณาได้ติดตามกันได้แบบเปิดเผยว่า จิ๊กซอร์ตัวต่อไปอาจ เป็นคุณ ???

COVER STORY

  34

...

Advertising in TV had 60% of total revenue of advertisement industry for such a long period, seem difficult for another entrant to compete successfully.    The Thai free TV consists of only 5 channels that allow commercial ads i.e. channels 3, 5, 7, 9, and 11. New technology has transformed the world’s consumers by giving them more convenience. Consequently, the modern lifestyle. “Out of Home Media” incorporated in transportation and communication tools are becoming inherent in consumer behavior and are becoming part of their lifestyle activities, i.e. cars, computers, mobile phones, and MP4. According to the survey conducted by Initiative Media, it was found that following the passing of the “Act of entrepreneur affairs in broadcasting and television B.E. 2551”, “Cable TV” media has become an interesting alternative offering consumer satisfaction. Regarding  survey results on consumer behavior, it was found that they were happy to subscribe to cable TV with 67% responding that TV viewing  was much clearer, and 49% saying that they were satisfied with  many more channels to select from. In addition, it was found that consumers who own Cable TV total about 4 million households or around 15 million people. Market players are devising strategies to fragmentation consumers into regionally and provincially with price war in the current economic recession. Since “Out of Home Media” merged with influential media like television which is now being convergence to cable TV, they can view verities programs such as “the news” or “entertainment” anywhere anytime. Differing points of view of the advertisers, marketers challenge to the industry to devise new strategic zigzags advertising.


คุณเกษม อินทร์แก้ว นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศ ไทย หนึ่งในกำลังสำคัญของการผลักดัน จนพระราชบัญญัติ การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ.2551 ประกาศใช้ และส่งผลกระเทือนอย่างใหญ่หลวงกับ งานการใช้ สื่ อ โฆษณาทางที วี ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ นักการตลาดและเจ้าของสินค้า เขาเล่าว่า เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะเคลื่อนตัว ลงมือทำงานจาก ธุรกิจที่เคย ถูกมองว่าเป็นสีดำ กลายเป็นสีเทา และถูกต้อง ตามกฎหมายได้ในที่สุด เป็นความขมขื่นของผู้ประกอบการ มาตลอด 28 ปี ของการเริ่มมีธุรกิจเคเบิล-ทีวีในเมืองไทยตั้งแต่ ปี 2523 เป็นต้นมา ที่ถูกมองว่าเป็น “ธุรกิจเถื่อน” การรวม พลังกันของผู้ประกอบการ ต้องผ่านขบวนการหล่อหลอม พูดจา ภาษาเดียวกัน จนมาวันนี้ วันที่พวกเขาพูดได้อย่างภาคภูมิว่า เป็ น การทำงานของสื่ อ ที่ จ ะต้ อ งควบคู่ ไปกั บ การสำนึ ก ใน จรรยาบรรณที่ดีงาม “ที่ผ่านมาเคเบิลทีวีไม่มีโฆษณาเพราะกฎหมายไม่รองรับ แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป อาจจะถึงเวลาที่สินค้าแบรนด์ใหญ่ๆ เริ่ ม หั น มาลงโฆษณาผ่ า นเคเบิ ล ที วี เพราะใช้ ง บประมาณที่ ประหยัดกว่า และยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่าอีกด้วย ผมคิดว่า นี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของงานโฆษณาของเมืองไทย เลยก็ว่าได้นะครับ” เขาคาดว่า ตัวเลขเงินโฆษณาจะไหลบ่าเข้ามาในสื่อเคเบิล ทีวีกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2552 นี้ เพราะสมาคมฯ ได้มีการ ประเมินว่า ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากนี้ จะมีผู้บริโภคหรือ ผู้ชมหันมาเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีไม่น้อยกว่า 6 ล้านครัวเรือน หรือ 30% และภายใน 10 ปีน่าจะมีสมาชิกเคเบิลทีวีไม่น้อย กว่า 60% ของครัวเรือนในประเทศ หรือ 12 ล้านครัวเรือน

COVER STORY

“รวมพลัง สร้างธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย”

..

คุณเกษม อินทร์แก้ว นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย KASEM INKAEW President Thailand Cable TV Association

“…การรวมพลังกันของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวี น่าจะ เป็นตัวอย่างของการพลิกบทบาท มาสู่การเป็นธุรกิจที่ถูก ต้องตามกฎหมายได้…” “…A good team work, led to the Cable TV, one of the business securities…”

  35


COVER STORY

Nation Channel สื่ อ โทรทั ศ น์ ไ ทย ออกอากาศผ่ า น เครื อ ข่ า ยเคเบิ ล ที วี และประกาศตั ว เป็ น “สถานี ข่ า ว 24 ชั่วโมง” มาแล้วเมื่อ 12 ปีก่อน คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการอำนวยการ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวไว้น่าสนใจว่า “ปัจจุบันเคเบิลทีวี ได้รับความสนใจจากประชาชนและ เจ้าของสินค้าค่อนข้างมาก เพราะพบมีอัตราการเติบโตของ จำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้น มีจำนวนช่องและรายการในเคเบิลทีวีมาก ขึ้น และส่วนใหญ่จะมีจุดขายที่ชัดเจน เป็นของตัวเอง ผู้ชมจึง รู้สึกได้ว่า พวกเขามีทางเลือกชมได้มากขึ้น เข้ากับแนวทางการ ตลาดยุคนี้ ที่มีการแบ่งตลาดกลุ่มผู้บริโภคเล็กลงครับ ผมคิดว่า เมื่ อ มี ก ารปลดล็ อ คให้ เคเบิ ล ที วี ส ามารถมี โฆษณาได้ จึ ง เป็ น โอกาสในการใช้เคเบิลทีวีเป็นเครื่องมือในการสร้างPositioning ที่เป็นสินค้าของแต่ละประเภทมากขึ้น เช่น จะทำอาหาร ก็อาจ จะนึ ก ถึ ง ช่ อ งเคเบิ ล ที วี ที่ ท ำอาหารกั น ทุ ก ประเภทได้ ส ดๆ หน้าจอ ผมว่าสนุกทั้งคนทำ คนดู ครับ” จุ ด แข็ ง ของค่ า ยเนชั่ น ซึ่ ง มี ฐ านของการเป็ น สำนั ก ข่ า ว เนชั่นอยู่แล้ว จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของการนำเสนอการเป็น สถานีข่าว 24 ชั่วโมง ที่มีการรายงานข่าวได้ รวดเร็ว ฉับไว และเสริ ม ด้ ว ยสื่ อ ประเภทอื่ น ๆ อี ก เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไทย อังกฤษ สื่อวิทยุ รวมทั้งการขยับฐานไปยังฟรีทีวี ซึ่งเป็นความ ร่วมมือกับ ช่อง 9 อสมท. รวมทั้งการจับมือกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อวิญญาณของคนทำข่าว มีช่องทางในการนำเสนอมาก ขึ้ น จึ ง เป็ นการเชื่ อ มเส้ นทางที่ จ ะนำเสนอไปถึ ง ผู้ บ ริ โภคได้ รวดเร็ ว ช่ ว ยสั ง คมไม่ “ตกข่ า ว” เพราะเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ สำคัญๆ ขึ้น ค่ายนี้ก็สามารถแทรกเข้าไปในรายการหรืองด รายการปกติ เพื่อนำเสนอข่าวด่วนด้วย Breaking News ได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาถามกันว่าจะเสียรายได้จากค่า เช่าเวลาหรือค่าโฆษณาไปหรือไม่ ซึ่งการเป็นยุคของข้อมูลข่าว สาร จึงกลายเป็นจุดขายที่มั่นคงของค่ายนี้มาตลอด กว่า 30 ปี

“คนชอบดูข่าว”

คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการอำนวยการ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด Adisak Limprungpatanakit Chife Operating Officer Nation Broadcasting Corporation Co.,Ltd.

“…ผมคิดว่า สังคมยุคนี้ มีเหตุให้เกิดอะไรขึ้นได้อยู่ตลอด เวลา ผู้คนจึงไม่อยากตกข่าว ทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ชุมชนเล็ก หรือสังคมโลก สื่อทีวีจึงมีความรวดเร็ว ที่นำ เสนอได้ครบรส….” “….The information and the technology become convergence, easy to catch up in TV….”

  36

...


เป้าหมายของ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) คือการเป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจบันเทิง และการเป็นเจ้าของช่อง สถานีโทรทัศน์ ชัดเจนมากขึ้นเมื่อค่ายนี้ตัดสินใจเดินก้าวเข้าสู่ ธุรกิจเคเบิลทีวี เมื่อสามปี ที่ผ่านมา คุณชาลอต โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าแม่สื่อโทรทัศน์คน ล่าสุด เธอถอดความเป็นแบงก์เกอร์ได้หมดจด และลงมาคลุก กับวงการทีวีอย่างใกล้ชิดมาสามปีแล้ว “ดิฉันคิดว่าเคเบิลทีวีเป็นธุรกิจดาวรุ่ง - Rising Star คือ ธุ ร กิ จ ที่ มี อ นาคต เพราะมี อั ต ราการเติ บ โตของจำนวนผู้ ช ม เคเบิ ล ที วี เติ บ โตสู ง มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ยิ่ ง มี แรงหนุ นจากผลของ พรบ.ให้สามารถมีโฆษณาได้เหมือนกับฟรีทีวี โฆษณาเฉลี่ย 6 นาทีต่อ 1 ชั่วโมง จึงเป็นการปลดล็อคการไหลเข้ามาของเม็ด เงินโฆษณา ถือเป็นชีพจรหลักของทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ยุคใหม่ค่ะ” เคเบิลทีวีของค่ายนี้คือ มีเดียแชลแนล ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ความเข้มแข็งที่ถ่ายเทมาจากต้นน้ำ ด้วยความเป็น บริษัทในเครือของ ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ ทำให้ช่องนี้มีความ พร้อมเรื่องเนื้อสาร ในการนำเสนอ อาทิ ละคร หนังซีรี่ส์ดังๆ จากค่ายหนัง M-picture นำมาฉายออกอากาศได้ที่ช่องนี้เพียง แห่งเดียว ล่าสุดคุณชาลอต เปิดเผยว่า กำลังจะเตรียมเปิดเคเบิลทีวี เพิ่มอีก 2 ช่อง เริ่มออกอากาศได้ราวไตรมาสที่สามของปีนี้ โดยมีฐานกำลังที่เข้มแข็งจากช่อง 7 สี เป็นกำลังสำคัญเช่นเคย การจัดสรรสื่อให้ถูกใจสินค้า ที่วางแผนจะใช้งบโฆษณา ไม่ ต่างไปจากการวางตำแหน่งของสิ นค้า ตัวอื่ นๆ ต่า งกัน เพี ยง เวลาในการออกอากาศที่มีอายุจำกัดมากและไม่สามารถจัดเก็บ ไว้เพื่อขายในวันรุ่งขึ้นได้

COVER STORY

“ดูละคร ย้อนดูหนังดังได้”

..

คุณชาลอต โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) Chalot Donavanik Chief Executive Officer Media of Media Public Company Limited

“….ธุรกิจเคเบิลทีวี เป็นธุรกิจประเภทดาวรุ่ง เพราะมีอัตรา การเติบโตของผู้รับชมมากขึ้น...” “…Cable TV is a rising star business, it’s just beginning after step ahead from shadow…”

  37


TURE VISION - ทรู วิชั่นส์ ใช้กลยุทธ์ควบไปกับการเป็น หนึ่งในเครือซีพี ด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสารหลายทางให้เป็น หนึ่งเดียว เรียกว่า Convergence ให้สมาชิกกว่า 1.3 ล้านคน เป็ นฐานที่ จะขยั บ ขยาย กระโดดไปสู่ ก ารใช้ บ ริ ก ารที่ จ ะช่ ว ย สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และกลายเป็นจุดขายที่เข้มแข็ง สำหรับชีวิตยุคไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ คุ ณธิ ติ ฏฐ์ นั นทพั ฒ น์ สิ ริ กรรมการผู้ จั ด การ ทรู วิ ชั่ น ส์ บอกว่า “ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การขาย การโปรโมชั่น ต้อง แรง เร็ว โดน เข้มข้นกว่าเดิม ต้องคิดแบบเจ็บๆ เรียกว่าบาง ครั้งต้องช็อคอารมณ์ลูกค้าให้รู้สึกว่า โอโฮ้… คิดได้ไงนี่ ทำได้ไง นี่ จึงจะเป็นผู้นำตลาดและเพิ่มยอดขายแบบทิ้งขาดครับ” จุดแข็งของค่ายนี้ หลังจากการปรับกระบวนทัศน์ เรื่องชื่อ ตั้งแต่ “UTV” มาเป็น UBC และล่าสุดเป็น “TRUE VISION” คือกลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นผู้มีกำลังซื้อสูงมี profile ที่ชัดเจน เพราะมักจะเป็นผู้อาศัยในเมืองใหญ่ การนำเสนอที่ครอบคลุม ทุกประเภทรายการ จึงเป็นตัวเลือกที่เจ้าของสินค้าและบริการ ได้ชัดเจนด้วยเช่นกัน แคมเปญประจำไตรมาสแรกของปี 2552 ที่ผ่านมาคือหนัง โฆษณาชุดใหม่ “ประสบการณ์, แรงบันดาลใจ, ความรู้ และ ช่วงเวลาดีๆ ที่ประเมินค่าไม่ได้ จากทรู วิชั่นส์” โดยมี ป๋อ ญัฐวุฒิ สกิดใจ, น้องเดียว - แชมป์เกมทศกัณฑ์เด็ก และตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา เป็นพรีเซ็นเตอร์

COVER STORY

คุณธิติฎฐ์ นันทพัฒน์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) Thiti Nantapatsiri Managing Director True visions Public Company Limited “…ทรูวิชั่น อาศัยความได้เปรียบ ภายใต้เครือซีพี ที่เพิ่ม ช่องทาง เพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง รวมทั้งการใช้กิจกรรม ทางการตลาด เข้ามาช่วยสร้างแบรนด์จนเป็นที่นิยม โดย เฉพาะกิจกรรมอาคาเดมี่ แฟนตาเชีย...” “…..TURE VISION, subsidiary company of CP Group, conglomerates with the others for marketing strategy, specially Academy Fantasia-the singer contest….” งบโฆษณาของค่ายนี้ กำหนดไว้เป็นทุกสื่อ ทั้ง ฟรีทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์และป้ายบิลบอร์ด รวมทั้งการมีกิจกรรมส่งเสริมการ ขายในจุดต่างๆ “ผมคิ ด ว่ า สื่ อ นอกบ้ า นถื อ เป็ น สื่ อ ช่ ว ย Remind และ support กลุ่มเป้าหมายในทุกๆแคมเปญที่ออกตัวไป ตรงกลุ่ม เป้าหมาย อย่างบริเวณใกล้กับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ได้ผลมาก ครับ” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่ายนี้จะมีความพร้อมกว่าค่ายอื่นๆ และหลั ง จากพ.ร.บ.การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง และ กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว การติด สั ญ ญาสั ม ปทานจาก อสมท. ไปจนถึ ง ปี 2557 จึ ง ยั ง เป็ น เงื่อนไขที่ต้องมีการเปิดโต๊ะหารือกันก่อน จนกว่าจะบรรลุข้อ ตกลง เมื่อนั้นค่ายนี้ จึงจะเป็นเหมือนพยัคฆ์ติดปีก คู่แข่งที่ น่ากลัวสำหรับฟรีทีวีทุกค่าย

“พร้อม แต่ต้องรอข้อหารือ”

ป๋อ - ณัฐวุฒิ สกิดใจ พรีเซ็นเตอร์ที่มีบุคลิกอารมณ์ดี สนุกสนาน

  38


ASTV เคยประกาศตั ว ว่ า เป็ น “ฟรี ที วี ผ่ า นดาวเที ย ม” รายแรกของโลก แต่ วั น นี้ ใ ช้ ส โลแกนใหม่ เ ป็ น “ที วี ข อง ประชาชน” โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็น “เครือข่ายฟรีทีวีผ่าน ดาวเทียมชั้นนำของโลกตะวันออก” การก่อเกิดของ ทีวีค่ายนี้เป็นการสื่อเสริมในการเคลื่อนไหว ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) จนกลายเป็นสื่อทรงพลังที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับ ผู้คนได้จากเทคโนโลยีและเนื้อหาการนำเสนอ “ASTV ทำการตลาดแบบตลาดแฝดหรือ Twin Market เหมือนสื่อโทรทัศน์ช่องอื่นๆ ซึ่งผู้ชมอาจจะไม่ได้เป็นผู้ซื้อสื่อ และผู้ ส นั บ สนุ นก็ อ าจจะไม่ ได้ เป็ น ผู้ ช ม ดั ง นั้ นจึ ง ต้ อ งมี ก าร โปรโมททั้งในช่องของตัวเอง ข้ามช่อง ข้ามสื่อ เช่น ในสื่อ ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ที่ปรึกษา สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ และสื่ อ นอกบ้ า น หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า เป็ น สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเอสทีว ี Marketing Communication ที่ต้องมีการปฎิสัมพันธ์ มีการทำ กิจกรรมร่วมกับผู้ชมและมีการร่วมในกิจกรรมอื่นๆ อีกด้วย” Nipon Naksompop,Ph.D. Adviser ดร.นิ พ นธ์ นาคสมภพ ที่ ป รึ ก ษาโครงการโทรทั ศ น์ ผ่ า น Asia ShtelliteTV ดาวเทียม ASTV เล่าถึงวิสัยทัศน์และการลงมือปฏิบัติ หลังกรำ งานผ่านหน้าประวัติศาสตร์อันสำคัญของค่ายนี้ไปแล้ว การสร้างความจดจำของ ASTV ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ “…. ASTV เป็นสื่อทีวี ที่ผู้ชมรับรู้ว่า พวกเขาสามารถรับชม แสดงความเป็นตัวตนที่ชัดเจน เห็นที่ไหน จำได้ที่นั่น ควบคู่ไป ข่าวการเมืองได้ ต่างจากทีวีช่องอื่นๆ จนกลายเป็นสมาชิกที่ กับการเปลี่ยนหัวของ หนังสือพิมพ์รายวัน จาก “ผู้จัดการ” ให้ เหนียวแน่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยกัน กลายเป็น เป็ น “ASTVผู้ จั ด การ ตลอดจนการมี สิ น ค้ า ประเภทอื่ น ๆ ชุมชนที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ…..” กิ จ กรรมสั ญ จรออกสู่ หั ว เมื อ ง ที่ เ ป็ น กิ จ กรรมทางการ ตลาด(การเมือง) “……ASTV is the TV political media, difference from the others, its lead to the community whom in the การกำหนดวางแผนแม่บทในการนำเสนอของ ASTV เป็น same group…….” กลยุทธ์ที่จะทำให้ผู้ชมจำได้ นึกถึง เช่น ข่าวลึก ข่าวภาษา อังกฤษ ข่าวบันเทิง สาระบันเทิงภาษาอีสาน หรือข่าวและ สาระบันเทิงสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้มีความแตกต่างไปจาก โทรทัศน์ช่องอื่น ๆ ความสนใจทางการเมือง ความตื่นใจทางการเมือง ส่งผล ให้ข่าวการเมืองกลายเป็นจุดขายที่เจาะลงตรงกลุ่มได้พอดิบ พอดี

COVER STORY

“เข้าถึงกลุ่มคนสนใจการเมือง”

..

  39


COVER STORY

การตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจโทรทัศน์อีกครั้งของสองสามี ภรรยา “คุณโฆษิต สุวินิจจิต” และ “คุณกุลธารินท์ บุญครอง” เขาทั้งคู่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อโทรทัศน์มานาน กว่า 20 ปี ล่าสุด เปิดตัวเคเบิลทีวี ภายใต้ชื่อเอช พลัส แชนแนล “h+ Channel” ด้วยการวางตำแหน่งที่ชัดเจนว่า เป็นสื่อที่เน้นเรื่อง สุขภาพอนามัยของผู้คน ซึ่งเป็นกระแสที่ตื่นตัวกันไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน กินเพื่อสุขภาพ การป้องกัน หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ อย่างยาวนาน ไร้โรคา “ผมคิดว่า สถานการณ์ตอนนี้ วงการเอเยนซี ค่อนข้างตื่น ตัวกับประเด็นการใช้สื่อจากเคเบิลทีวีค่อนข้างมาก เพราะราคา ที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าฟรีทีวี สินค้าหลายกลุ่มจึงให้ความ สนใจ เพราะภายใต้เม็ดเงินจำกัด จำเป็นต้องเกิดความคุ้มค่า และยังต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบประชิดตัวอีกด้วย การทำรายการในเคเบิลทีวีให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีจุด ขาย ผมจึงวางเอช พลัส แชนแนล ว่าเป็นสถานีสุขภาพ ดังนั้น สินค้าที่เหมาะน่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความ งามครับ” คุณโฆษิต สุวินิจจิต พูดอย่างมีประสบการณ์ เพราะ เขาเคยผ่านงบประมาณก้อนโตจากงานฟรีทีวีมาก่อน เอช พลัส แชนแนล ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ ผ่านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุ และ ป้ายบิลบอร์ด อายุ 3 ปี ของค่ายนี้ ผู้บริหารเปิดนโยบายว่า จะมีการ โปรโมทแบรนด์ควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางการตลาด ร่วมกับ โรงพยาบาล สถานเสริมความงามมากขึ้น

“สื่อเพื่อสุขภาพ”

คุณโฆษิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด Kosit Suvinitjit President Asia Television & Media Co.,Ltd.

“ …เรื่องสุขภาพเป็นกระแสของชาวโลก การใช้สื่อทีวี เข้าถึง ผู้บริโภคจึงเป็นโอกาส จังหวะ ที่ดี…” “…healthy, the mainstream of human, TV is the new power media to focus on...”

ใช้คนดังเป็นพรีเซ็นเตอร์ ที่บอกว่าคนเหล่านี้รักสุขภาพมากค่ะ (ฮ่ะ)

  40


นั ก ร้ อ งดู โ อ อารมณ์ ดี กั บ เพลงแนว Easy Listening “เบิร์ดกะฮาร์ท” วันนี้หมวกของ “คุณเบิร์ด” กุลพงศ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ LIVE TV บริษัทในเครือของ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ผลิตเนื้อหารายการ - Content Provider ป้อนให้กับ เคเบิลทีวีทั้ง 5 ช่อง ของบริษัทแม่ LIVE TV ทั้ง 5 ช่องคือ ช่อง POP เป็น Music Channel เปิดเพลงวัยรุ่น มีแฟชั่น และเทคโนโลยี, ช่องที่ 2 คือ THAI CHAIYO ช่องรวมทุกอย่างของความเป็นลูกทุ่งไทย, ช่องที่ 3 คือ EDN ช่องสารคดีจากต่างประเทศ, ช่องที่ 4 คือ Movie Plus เป็นหนังซื้อลิขสิทธิ์ และช่องที่ 5 VARIETY ONE ช่อง รวมความหลากหลายของบันเทิงทุกรูปแบบ “การแข่งขันในธุรกิจเคเบิลทีวียังมีอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่า ยังไม่หยุดครับ และผมคิดว่าผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดจะเข้ามา ช่วงชิงพื้นที่ หลังจากที่มี พ.ร.บ. เปิดทางให้เคเบิลทีวีสามารถ มีโฆษณาได้ จึงทำให้มีเม็ดเงินโฆษณาไหลเข้ามาสู่เคเบิลทีวี อย่างเป็นล่ำเป็นสัน” คุณกุลพงศ์ กล่าวแบบสไตล์ของเขาเอง ที่ ยั ง อารมณ์ ดี ไม่ เ ครี ย ดแม้ อุ ณ หภู มิ ก ารแข่ ง ขั น จะสู ง ขึ้ น เป็นลำดับ ในฐานะเป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ ค่ า ยนี้ จึ ง ใช้ จุ ด แข็ ง เป็ น แม่ เหล็ ก ในการหารายได้จากการโฆษณาสินค้า ด้วยประมาณการในปี 2552 จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 170 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์ุของการ จั ด งานกิ จ กรรมทางการตลาด การสื่ อ สารสองทาง การส่ ง เอสเอ็มเอสเข้ามาในรายการ เพื่อเช็คยอดจำนวนผู้ชม ซึ่งทำให้ ถูกใจเจ้าของสินค้า การวางแผนในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี แ ผนการลงทุ น ไม่ ต่ ำ กว่ า 30 ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานท็อปอวอร์ด การโรดโชว์ในต่างจังหวัด ด้วยรถเคลื่อนที่เร็วที่จัดทำขึ้นมาเป็น พิเศษใช้ในการเดินสายพบปะกับประชาชนตามจังหวัดต่างๆ กำหนดไว้ราวเดือนพฤษภาคมนี้ คงจะได้เห็นโฉมกัน ไม่นับรวม การมี โฆษณาข้ า มช่ อ งกั น ไปมา ระหว่ า ง 5 ช่ อ ง ด้ ว ยกั นนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และจดจำช่องที่มีรายการต่างๆ ได้ดี ซึ่งหลายคนกลายเป็นแฟนประจำช่องนั้นๆ ไปแล้ว รถเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ในการเดิ น สายโรดโชว์ มี ก ารแรป ติดไว้ด้วย การวิ่งไปมาที่ใด ก็ย่อมเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี ได้ทางหนึ่ง

COVER STORY

“ใช้สื่อโฆษณาข้างรถ”

..

คุณกุลพงศ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด KULPONG BUNNAG Managing Director LIVE TV CO., LTD

“…จุดขายของการออกอากาศ คือเนื้อหาหลากหลาย มีให้ เลือกตามความชอบใจของผู้ชม ทั้ง 5 ช่อง...” “…Both 5 channels of Live TV, a high light variety of each, hit to target…”

  41


คุณช่อผกา วิริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Chorpaka Wiriyanon Chief Executive Officer A Plus Entertainment Plc. “...กลุ่มผู้บริโภค อีกกลุ่มที่น่าสนใจคือ กลุ่มที่นิยมเพลง ลูกทุ่ง เคเบิลทีวี จึงเป็นสื่อที่เข้าถึงได้อย่างโดนใจ...” “…Thai Classical music, always in the high rating for Thais...” “Hit Station” เคเบิลทีวีสถานีลูกทุ่ง เปิดความบันเทิง ตลอด 24 ชั่วโมง จึงกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายของกลุ่มผู้บริโภค ที่นิยมความบันเทิงประเภทนี้ คุณช่อผกา วิริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาบริหาร สถานี เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา “ดิฉัน มีความเชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่ชื่นชอบและผูกพัน กับเพลงลูกทุ่งมานานมาก ทุกยุคทุกสมัยจะมีเพลงฮอตฮิต ติด ตลาด ติดปากกันมาเป็นช่วงๆ ดนตรีก็จะมีการปรับจังหวะตาม สมั ย นิ ย ม แต่ เ อกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น เพลงลู ก ทุ่ ง ยั ง อยู่ ค่ ะ แฟนเพลงกลุ่มเพลงลูกทุ่งเหนียวแน่นมาก ชอบแล้วชอบเลย

COVER STORY

เป็นแฟนพันธ์ุแท้ ดังนั้นเมื่อมีทีวีช่องลูกทุ่ง จึงมีกลุ่มผู้ชมเพิ่ม จำนวนมากขึ้นเจ้าของสินค้าและเอเยนซีก็มองเห็นช่องทางใน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่จะส่งผลไปยังยอดขายสินค้า การ จัดสรรเงินโฆษณาจึงตามมาค่ะ” เธอบอกว่า Positioning ของสถานี Hit Station ที่ชัดเจน เช่ นนี้ บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ร ายได้ จ ากการขายโฆษณาเติ บ โตขึ้ นถึ ง 30% และมีแนวโน้มว่าจะโตต่ออีกในปีนี้ การส่งเสริมการตลาด ที่เป็นจุดเริ่มต้นหลังการมีโฆษณาได้ ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อต้นปี 2551 ที่ผ่านมา ทำให้ทุกค่าย ต้องปรับตัวขนานใหญ่ ด้วยการสร้างจุดเด่น เสริมจุดขาย บวก เกมกลยุทธ์ทางการตลาดที่ลูกค้าควรจะได้รับแบบ 360 องศา ไม่เพียงแต่เป็นการยิงสปอตโฆษณา อาทิ การสื่อสารสองทาง ให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสสินค้าอย่างใกล้ชิด ได้ชิม ได้ดม ได้กิน เป็นการสร้างประสบการณ์ ที่จะนำไปสู่ยอดอย่างถาวร ยืนยาว เพลงลูกทุ่มคลาสสิก ฮิตตลอดกาล “กิจกรรมทางการตลาดของตลาดเพลงลูกทุ่ง ที่ทีมงานวาง ไว้ เช่น คอนเสิร์ตสัญจรไปตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศค่ะ” ในปี 2552 ค่ า ยนี้ มี แ ผนงานที่ จ ะเข้ า ไปจดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อเสริมฐานความเข้มแข็งทางด้านการ เงิน เป็นการรับรู้ของการสร้างแบรนด์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ กับทั้งผู้บริโภคและลูกค้า

“เพลงลูกทุ่ง บันเทิงฮิตตลอดกาล”

  42


ด้ ว ยจุ ด แข็ ง ของการเป็ น ผู้ ค รอบครองลิ ข สิ ท ธิ์ ก าร์ ตู น แอนิเมชั่นกว่า 4,000 เรื่อง และมีเพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่าปีละ 200 เรื่ อ ง “บริ ษั ท โรส มี เดี ย แอนด์ เอ็ น เทอร์ เทนเม้ นท์ จำกัด” กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการการ์ตูนรายใหญ่ ที่สุดของเมืองไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา “โรส มีเดีย” ก้าวเข้าสู่ ธุ ร กิ จ เคเบิ ล ที วี ด้ ว ยช่ อ งการ์ ตู นชื่ อ “GANG CARTOON CHANNEL” ช่ อ งของคนรั ก การ์ ตู น ออกอากาศตลอด 24 ชั่ ว โมง ผ่ า นเครื อ ข่ า ยเคเบิ ล ที วี ท้ อ งถิ่ น และ จานรั บ ดาวเทียมระบบ C-Band จึงเป็นการขยายผลของจุดแข็งของ ตัวเองได้อย่างครบวงจร คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ รองประธานกรรมการส่วนงานพัฒนา ธุรกิจ และการตลาด ของค่ายนี้ เล่าจากการประมวลผลมา แล้วพบว่า “GANG CARTOON CHANNEL ได้รับความนิยมจาก ผู้ชมมาก เป็นตลาดใหม่ที่ผู้ชมค้นพบว่ามีการออกอากาศหนัง การ์ตูนใหม่ๆ และไม่มีการนำมาฉายซ้ำ ซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดขายที่ ทีมงานช่วยกันคิดให้เกิดความแตกต่าง ไม่เพียงแต่เด็กที่ชอบดู การ์ตูน พบว่าผู้ใหญ่ก็มีการ์ตูนตัวโปรดของพวกเขาอยู่ในหัวใจ ด้วยเช่นกันครับ”

คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ รองประธานกรรมการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด Jirath Pavaravadhana Vice President Rose Media & Entertainment Co.,Ltd. “…. การ์ตูน มิใช่เพียงกลุ่มเด็กๆ เท่านั้นที่จะชื่นชอบ กลุ่ม ผู้ใหญ่ ก็ยังฝังใจกับตัวการ์ตูนที่ชอบมาตั้งแต่วัยเด็ก…..” “…CARTOON is the favorite not only for hero kids, it’s also for the adult…..” ความมั่นใจและผลตอบรับของค่ายนี้ ทำให้ทีมบริหารต้อง ปรับเป้าหมายของรายได้ ขยับตัวขึ้นจากเดิมปีละ 50 ล้านบาท ไปเป็น 100 ล้านบาท แผนงานในการโปรโมทช่องเคเบิลทีวีค่ายนี้ มีการเตรียมงบ ประมาณไว้ 20 – 30 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่ง เสริมการขาย ที่เน้นจากตัวการ์ตูนเอกเป็นหลัก ด้วยการเดิน สายสัญจรจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน, การจัดกิจกรรมการทาง ตลาด รวมการพัฒนาร้านขายสินค้าประเภทกิ๊ฟช็อปของตัวเอง การกระจายไปยังจุดต่างๆ เป็นต้น ส่วนการใช้สื่อนอกบ้าน เป็นการใช้ป้ายบิลบอร์ด บนทำเล ที่ตั้งของบริษัทฯ เอง บนถนนพระราม 3 และกลายเป็นแลนด์ มาร์ค บอกที่ตั้งของสำนักงานได้อีกด้วย

COVER STORY

“การ์ตูน เจาะกลุ่มเด็ก”

ดูการ์ตูนแล้วอาจอยากซื้อของพรีเมี่ยมอีกหลายชิ้น

..

  43


คุณวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) Vichate Tantiwanich Marketing Officer-Issuer & Listing Chief The Stock Exchange of Thailand “….Money Channel มีตำแหน่งชัดเจน เรื่องการเป็นแหล่ง ข้อมูลสำหรับนักลงทุนไทย….” “…Money Channel, one of the media for Thai investors, who stepping in Money Market and Capital Market….” เศรษฐกิ จ เงิ นทอง การลงทุ น เป็ น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนควรรู้ เพราะเป็นเรื่องปากท้อง ต้องกิน ต้องใช้ แต่ความรู้ด้านนี้มี ฐานรากมาจากทางฝั่งตะวันตก จึงควรมีการถ่ายเท ถ่ายทอด ความรู้ กั น เรื่ อ ยมา ตลอดอายุ ก ารก่ อ ตั้ ง 34 ปี ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดทุนไทยก้าวมาได้ระดับ ที่น่าพอใจ ล่าสุดการเปิดตลาดทางการเงิน ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือก ช่องทางลงทุนได้ 5 ตลาด คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย, ตลาดหลักทรัพย์ mai, ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย, ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ (ประเทศ ไทย) นอกเหนือจากภารกิจของการดำเนินการแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังกำหนดภารกิจในการให้ประชาสัมพันธ์เชิงให้ความรู้ ให้กับประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะกับกลุ่มผู้ลงทุน เช่น ผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพ ผู้ลงทุน นิสิต นักศึกษา เด็กนักเรียน ในหลายระดับ

COVER STORY

“การให้ความรู้ด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ ในชีวิตประจำวันของทุกคน ทุกวัยอยู่แล้ว เด็กๆ ก็จะมีการ สอน เป็นตำราเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โครงการเตรียม บุคลากรให้รู้จัก เข้าใจ เดินเข้าสู่เส้นทางอาชีพได้ รวมทั้งให้ ความรู้เรื่องตราสารทางการเงินใหม่ๆ พร้อมกับการรายงาน ข่าวสารทางการเงิน บทวิเคราะห์ และข้อมูลการลงทุน ที่มี ความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจแก่ผู้ลงทุน ที่สำคัญต้องมีการปูพื้นฐานความคิดเรื่องความเสี่ยงไว้ด้วยทุก ครั้งครับ” คุณวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการสายงานผู้ออก หลั ก ทรั พ ย์ และบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พูดถึงนโยบายหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้จะมี มุมที่ถูกมองว่าเป็นตลาดที่สามารถฉกฉวยสร้างความร่ำรวยให้ กับบางคนได้เพียงชั่วข้ามคืน หรืออาจเป็นแหล่งการพนันที่ถูก กฎหมาย แต่มูลค่าตลาดโดยรวมของตลาดฯ ที่มากกว่าห้าล้าน ล้านบาทหรือราว 50% ของระดับ GDP ของประเทศ

“ความรูเ้ รื่องเงินทอง”

  44

...

ตึกบัญชาการที่ดูแลเม็ดเงินกว่าครึ่งของ GDP


การผลิต สื่ อ ทรงพลั ง ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ คื อ การตั้ ง สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี Money Channel นำเสนอข่าว เศรษฐกิจเพื่อการลงทุน ออกออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จุดเด่นของช่องนี้ คือ ใครที่คิดจะลงทุน หากจะเติมความรู้ แสวงหาตราสารทางการเงิ น ใหม่ ๆ ควรแวะมาดู ช่ อ งนี้ จึงเป็นการวางตำแหน่งที่ชัดเจน Money Channel เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ดำเนินการโดยบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด บริษัทใน เครือของตลาดหลักทรัพย์ฯ และวางตำแหน่งของการนำเสนอ สื่อไว้ว่า เป็นช่องที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจในตลาดเงิน ตลาดทุน สำหรั บ การใช้ สื่ อ นอกบ้ า นผู้ บ ริ ห ารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ กล่าวว่า ตอนที่เริ่มเปิดสถานีใหม่ๆ ใช้ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ใกล้ ทางด่วน ต่อมาจึงใช้สื่อฟรีทีวีเข้ามาเป็นพันธมิตร ด้วยการ ออกอากาศบางรายการในเวลาเดี ยวกัน เพื่อขยายกลุ่มผู้ชม บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด ในฐานะผู้บริหารงานด้านสื่อ โทรทัศน์มานานกว่า 10 ปี เน้นการผลิตรายการประเภทสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ชื่อช่องเนกซ์สเตป เช่น รายการ สำรวจโลก-สารคดีหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก จึงเป็นความ บันเทิงที่ชมกันได้ทั้งครอบครัว มีช่องภาพยนต์สืบสวนสอบสวน Fox Crime และช่องสารคดี แนท จีโอไวด์ จาก เนชั่นแนลจี โอกราฟฟิค ล่าสุดมีการวางแผนใช้เงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อลงทุนเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากไทยคมเพิ่ม 7 ช่อง มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ค่าผลิตเนื้อหาอีกกว่า 600 ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ ด้วยความมั่นใจว่า ธุรกิจเคเบิลทีวีและจานดาวเทียมกำลังจะกลายเป็นสื่อที่ได้รับ ความสนใจ และมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว “ระดับ ณ ขณะนี้ น่าจะเป็นโอกาสของสินค้าขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่จะได้ใช้สื่อเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม เป็นทาง เลือกในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ลูกค้ากลุ่มนี้ กว่า 50% จะ ชมช่ อ งรายการที่ ไม่ ใ ช่ ช่ อ งฟรี ที วี ” คุ ณ อมรภั ท ร ชมรั ต น์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด มั่นใจว่า สื่อทีวี ประเภทเจาะจงอย่าง เคเบิลทีวี นับวันจะถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้น เป็นความท้าทายว่า ใครจะเป็นผู้ครองใจผู้ชมได้ก่อน การวางตำแหน่ ง ที่ ชั ด เจนของช่ อ งนี้ ทำให้ มี ก ลุ่ ม แฟน ประจำที่เข้มแข็ง จนผู้บริหารค่อนข้างมั่นใจ ว่าเป็นจุดขายที่ เข้มแข็งมาก จนเป็นที่น่าจับตามอง ในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจ เดียวกันยิ่งนัก

ช่องอาหารสมองของนักลงทุน รวมทั้งการใช้สื่อในร้านกาแฟ Set Trade และห้องสมุดมารวย ที่เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด ชีพจรของตลาดหุ้นที่เต้นเป็นจังหวะขึ้นลง ตามสภาวะภาพ โดยรวมของเศรษฐกิจไทย ความสำคัญจึงมีมากกว่าความเป็น สื่ อ เพื่ อ ความรู้ ความบั น เทิ ง แต่ ร วมถึ ง การเป็ น สื่ อ เพื่ อ การ ศึกษา ยกระดับความรู้ให้กับผู้ลงทุนไทยด้วยช่องทางหนึ่ง

COVER STORY

“สารคดี ความรูท้ ี่เราหาดูได้ ไม่ง่าย”

..

คุณอมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด Amornphat Chomrat Managing Director Next Step Company Limited

“….ผู้คนยุคนี้ ชอบดูสารคดี สิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัว เอง โดยเฉพาะสารคดีเชิงธรรมชาติ…” “…audience like to consume the environment all around them…”

  45


COVER STORY

“สื่อเข้าถึงแหล่งชุมชน”

คุณวิชิต เอื้ออารีวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด Vichit Aearevorakul Managing Director Charoen Ying (8888) Co.,Ltd.

“... ผมคิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจทีวี ที่จะเห็นภาพ ชัดเจนขึ้น ระหว่างฟรีทีวีและเคเบิลทีวี ซึ่งสื่อประเภทหลังนี้ จะเข้าไปใกล้ชิดชุมชนมากขึ้น…” “...It should be the Era of Cable TV in Thailand from now on…”

  46

“เจริญเคเบิลทีวี” เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเคเบิลทีวี มายาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันให้บริการติดตั้งเคเบิลทีวีตาม บ้ า นเเละระบบอาคาร ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ เเละเขตปริ ม ณฑล มีช่องรายการต่างๆ บริการสมาชิก ให้รับชมได้ 150 ช่อง และ ในปี 2553 จะเพิ่มขึ้นเป็น 250 ช่อง “ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 50% เพราะตลาดเคเบิลทีวีในเมืองไทยยังมีช่องว่างให้เติบโตอีกมาก ครั บ ” คุ ณ วิ ชิ ต เอื้ อ อารี ว รกุ ล กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด กล่าวอย่างมั่นใจสวนกระแส เขาเชื่อว่า ปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลใหญ่สู่อัตราการเติบโต ของธุ ร กิ จ เคเบิ ล ที วี คื อ เรื่ อ งของเทคโนโลยี ที่ มี ร าคาถู ก ลง ทุกคนจึงเข้าถึงได้ไม่ยาก, จำนวนช่องและรายการที่มีให้เลือก ชมมาก ถึงมากจริงๆ, อัตราค่าบริการรายเดือนเพียงหลักร้อย บาทต่ อ เดื อ น และที่ ส ำคั ญ หลั ง จากที่ ส มาคมเคเบิ ล ที วี แห่ ง ประเทศไทย และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันในการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงควบคู่ไป กับการบริการเคเบิลท้องถิ่นทุกระดับจึงเป็นตัวผลักดันให้เคเบิล ทีวีได้รับความนิยมตามไปด้วย “ผมคิดว่าจากนี้ไป ผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีจะเดิน เกมรุกเพื่อเพิ่มฐานสมาชิก โดยจะเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น ทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์ การสร้างจุดเด่นด้านการให้บริการ การโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ จ ะลงไปตามแหล่ ง ชุ ม ชน เพื่อขยายตลาด” เขามั่นใจว่า หลังจากพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ประกาศมีผลบังคับใช้ เปิด โอกาสให้ เ คเบิ ล ที วี ส ามารถมี โ ฆษณาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม กฎหมาย ถือเป็น “จุดเปลี่ยน” วงการโทรทัศน์ไทย เพราะจะ ทำให้ เม็ ด เงิ น โฆษณาที่ อ ยู่ ในฟรี ที วี เดิ น มาสู่ เคเบิ ล ที วี ม ากขึ้ น และเป็ นทางเลื อ กให้ เจ้ า ของสิ นค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น แบรนด์ เ ล็ ก แบรนด์ใหญ่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อเด่นของทีวี ถูกนำมาใช้ด้านการรับรู้ข่าวสารที่เจาะลงไป ถึงระดับชุมชน ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ในสังคม ของชุมชนนั้นๆ เคเบิลทีวีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ช่องทางใน การเพิ่มรายได้เฉพาะ จากค่าสมาชิก เป็นการแสวงหาจากงบ โฆษณาก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยมีเรื่องของคุณภาพรายการ เป็นปัจจัยชี้วัดความเป็นที่นิยมของผู้รับชม

...


“กลุ่มสามารถ” เติบโตมาจากการเป็นผู้ขายเทคโนโลยีด้าน การทำเสาอากาศทีวี จนก้าวมาสู่ธุรกิจ “จานดาวเทียม” ราย ใหญ่รายหนึ่งของเมืองไทย จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอด บริษัทคนไทยที่ใช้องค์ความรู้ บวกกับความชำนาญในเชิงธุรกิจ มาพัฒนาจนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย “ผมคิดว่าจากนี้ไปแนวนโยบายทางการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มสามารถฯ จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากพ.ร.บ.การ ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เปิ ด โอกาสให้ เ คเบิ ล ที วี ส ามารถมี โ ฆษณาได้ ซึ่ ง หนึ่ ง ใน ยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเน้นหนัก การเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ อาทิ ตลาดคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ จุดขายที่จะวิ่งไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ คือการนำเนื้อหาการนำ เสนอเป็นจุดขาย ส่วนสินค้าที่เข้ามาโฆษณา ก็ต้องมีการคัด คุณภาพและต้องมีบริการหลังการขาย เพื่อช่วยสร้างภาพพจน์ อันดีของช่อง เพราะราคาของจานรับสัญญาณตอนนี้ราคาลด ลงมากแล้วครับ รายได้หลักจึงต้องเป็นเม็ดเงินโฆษณามากกว่า การขายจานรั บ สั ญ ญาณแล้ ว ครั บ ” คุ ณ วรรธน วุ ฑ ฒิ รั ต น์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ ฝ่ า ยขายและการตลาด บริ ษั ท สามารถวิศวกรรม จำกัด กล่าวถึงการรุกตลาดของค่ายยักษ์ ใหญ่ด้านจานดาวเทียม ที่ปรับกลยุทธ์ลงตลาดเมื่อทุกอย่างมี กติกาชัดเจน เรื่องการติดตั้งจานดาวเทียม ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับค่ายสามารถ

คุณวรรธน วุฑฒิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด Wattana Wuttirat Assistant Vice President - Sales & Marketing SAMART ENGINEERING CO.,LTD “….เมื่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการขายจานดาวเทียม เจอโอกาสที่ เปิดกว้างขึ้น จึงเป็นการไม่ยากที่จะเสริมด้วยกลยุทธ์หลังการ ขาย…..” “…. Samart Group, the biggest play in satellite dish, adjust plan for the marketing-after sale services….” แต่โอกาสก็ยังมีอยู่ เรื่องการขายเชิงปริมาณ เมื่อจำนวน ช่องเคเบิลทีวี เพิ่มมากขึ้น การขายจานรับสัญญาณก็ย่อมมี ความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพียงแต่มาร์จิ้น อาจจะลดลง ค่ายนี้จึงต้องแสวงหาแหล่งรายได้แห่งใหม่เข้ามาเสริม พบว่า การโฆษณาขายจานรับสัญญาณ สื่อโฆษณานอก บ้ า นจะมี ส่ ว นในการเดิ น ยอดขายได้ ม ากกว่ า สื่ อ ประเภทอื่ น ซึ่งต้องผนวกกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ กว่า 1,200 แห่ง ทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรม Road Show ในพื้นที่ต่างจังหวัด การเดินแจกแผ่นปลิวในพื้นที่ชุมชน, วิทยุชุมชน, รถกระจาย เสียง และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กลุ่มสามารถ จัดว่าเป็น Brand Leader ในประเภทสินค้า เสาอากาศและจานดาวเทียมในประเทศไทย และยังคงความ เป็นเบอร์หนึ่งมาตลอด 34 ปี ของการก่อตั้ง

COVER STORY

“ขายจานดาวเทียมและเสริมเนื้อหา”

  47


COVER STORY

“ขยายตลาดกับคนซื้อบ้าน”

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Khan Prachuabmoh Managing Director Government Housing Bank

“…ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ เน้ นด้ า นสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย อย่ า ง ธอส. มี ลู ก ค้ า อยู่ ทั้ ง ใน กทม. และต่ า งจั ง หวั ด เคเบิลทีวี จึงมีบทบาทที่จะเจาะลงไปหากลุ่มลูกค้าได้ใกล้ชิด ขึ้น...” “…Government Housing Bank-GHB, use Cable TV, convey the massage the theirs customer both in metro and rural areas…”

  48

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธอส. ธนาคารที่ ให้ ค วาม สำคัญกับธุรกิจสินเชื่อบ้านเป็นหลัก และไม่ละเลยที่จะสร้าง และตอกย้ำแบรนด์ ด้วยงบประมาณราว 60 ล้านบาท ต่อปี ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ทุกประเภท คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจว่า “สื่ อ โฆษณามี ส่ ว นสำคั ญ ที่ ท ำให้ ป ระชาชนรู้ จั ก แบรนด์ ธอส. เพราะการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ที่รุนแรงขึ้น หลาย ค่ายขยับเข้ามาในตลาดสินเชื่อบ้านที่เป็นธุรกิจหลักของ ธอส. การรักษาส่วนแบ่งการตลาด ตลอดจนการเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้า ใหม่ จึงต้องเสริมแรงกันอย่างเต็มที่ครับ” ล่าสุดค่ายนี้ประกาศว่า จะเป็น “ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่ อาศั ย ครบวงจร” และต้ อ งการให้ ผู้ ที่ อ ยากมี บ้ า นคิ ด ถึ ง ธอส.เป็นชื่อแรกเมื่อจะซื้อบ้าน การมีฐานข้อมูลลูกค้ากว่าหนึ่ง ล้านราย เป็น กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว ค่ายนี้จึงกำหนด นโยบายการซื้อสื่อเองทั้งหมด โดยไม่ผ่านเอเยนซีรายใดเลย รวมทั้งตัวผู้บริหาร ก็สามารถเป็นตัวเดินเรื่องของเนื้อข่าวเองได้ อยู่แล้ว ฐานลูกค้าของ ธอส. อาศัยอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง จังหวัด สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการมองมาที่เคเบิลทีวี จึงเป็นสื่อที่ถูกกำหนดในแผนงาน และดูเหมือนว่าจะเพิ่มนำ หนักมากขึ้นเมื่อสื่อประเภทนี้ สามารถโฆษณาได้ถูกต้องตาม กฏหมาย คุณภาพของเนื้อหาในความชัดเจนแต่ละช่อง จะเป็นความ สำคัญอันดับต้นๆ ที่เจ้าของสินค้า เลือกที่จะกระจายงบโฆษณา ลงมาสู่เคเบิลทีวี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการรู้และเตรียมการ รับมือไว้แล้ว ไม่ต่างจากสื่อประเภทอื่นๆ

...


เครื่ อ งดื่ ม ชู ก ำลั ง “กระทิ ง แดง” เป็ น สิ นค้ า ที่ นิ ย มการให้ ความสำคัญ การสร้างและตอกย้ำแบรนด์ผ่านสื่อโฆษณาเกือบ ทุกประเภทและเสริมด้วยกิจกรรมทางการตลาด ที่เจาะตรง ลงพื้นที่ ด้วยกลยุทธ์ ทั้งกีฬา และคอนเสิร์ต ในแต่ละปี “กระทิงแดง” จะทุ่มงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท “ที ม งานการตลาดของกระทิ ง แดงให้ ค วามสำคั ญ กั บ สื่ อ ท้องถิ่นไม่แพ้กับสื่อหลักและสื่อรอง ผมมองเห็นครับว่าการ โฆษณาผ่านทางเคเบิ ล ที วี ในรายการลู ก ทุ่ ง ฮิ ต ทรานซิ ส เตอร์ จัดว่าประสบความสำเร็จอย่างดี เพราะเป็นการสร้างตลาด ใหม่ๆ และช่วยตอกย้ำแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคอีกด้วย ปีนี้เป็นความต่อเนื่องที่จะลงโฆษณาผ่านเคเบิลทีวี รวมทั้ง การใช้สื่อนอกบ้านประเภทป้ายบิลบอร์ดเช่นเดิม เหมือนเคยๆ ครั บ ” คุ ณ สานิ ต หวั ง วิ ช า ผู้ จั ด การฝ่ า ยการตลาด บริ ษั ท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด พูดถึงช่องทางการใช้งบประมาณ ในแต่ละปีอย่างหมดเปลือก การเติ บ โตของสิ นค้ า ประเภทนี้ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา อยู่ ที่ ระดับ 1% ของมูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มว่า อาจจะติดขัดในปีนี้อยู่บ้าง ในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ นั่น หมายความว่า ทีมงานต้องทำงานหนัก เดินเกมรุกขึ้นอีกมาก

ต หวังวิชา คุผู้จณัดสานิ การฝ่ายการตลาด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด Sanit Wangvichar Marketing Manager Red Bull Beverage Co.,Ltd. “…. การใช้กีฬาและดนตรี เป็นกลยุทธ์ เข้าถึงลูกค้าของ เครื่องดื่มชูกำลัง เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมและได้ผลกับยอด ขาย…..” “…..Sport and Music marketing, the most popular for energy drink, thru Cable TV media….” ล่าสุดค่ายนี้ ลุกขึ้นมาเปิดตัวแคมเปญใหม่ “เป้าหมายมีไว้ ให้พุ่งชน” ด้วยกลยุทธ์การใช้ Music & Movie Marketing ครบสูตร Brand Modernization ทั้งภาพยนตร์และโรดโชว์ คอนเสิร์ต โดยใช้ชีวิตของ “กีกี้ ศักดิ์นานา” เป็นตัวเดินเรื่อง สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นไป สู่เป้าหมายในชีวิตของตัวเองจนเป็นผลสำเร็จ และยังเป็นการ สื่อสารแบรนด์ให้เข้าใกล้และโดนใจกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ มากขึ้นอีกด้วย

COVER STORY

“เจาะตลาดทีก่ ระจายตัวอยู่หัวเมือง”

Spect Marketing ยังคงกุมหัวใจของผู้บริโภคได้เสมอ

  49


COVER STORY

“ยามาฮ่า” รถจักรยานยนต์ แบบโฉมเฉี่ยว ทันสมัย ถูกใจ วัยรุ่น และเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติ เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อโฆษณาเพื่อสร้างการ รับรู้และจดจำแบรนด์ พบว่างบโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ใช้ไม่ ต่ำกว่า 400 ล้านบาทต่อปี กระจายตัวไปในทุกสื่อครบครัน สื่อโทรทัศน์, วิทยุ, สิ่งพิมพ์ และสื่อนอกบ้าน คุณจินตนา อุดมทรัพย์ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวถึง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ ยามาฮ่าว่า ฐานกว่า 70% เป็นคนในระดับท้องถิ่น ในหัวเมือง เมื่อมีสื่อใหม่ๆ ที่เข้าถึงลูกค้า ยามาฮ่าจึงไม่พลาดที่จะหยิบขึ้น มาพิจารณาทันที “จำนวนผู้ชมเคเบิลทีวีในต่างจังหวัดมีจำนวนมากขึ้น และ สามารถจับต้องได้ รวมทั้งถูกกฎหมายแล้ว จากผลแห่งการ บังคับใช้ พรบ. ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันก็ยอมรับว่า มองสื่อเคเบิลทีวี อยู่ แ ล้ ว เหมื อ นกั น คนต่ า งจั ง หวั ด รู้ จั ก ยามาฮ่ า อยู่ แ ล้ ว การตอกย้ำแบรนด์ผ่านสื่อที่อยู่ใกล้ตัวลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่ใช่ และยังสามารถทำกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มคนในแต่ละ อำเภอ แต่ละจังหวัดได้อีกด้วยค่ะ” อัตราค่าโฆษณาของเคเบิลทีวีมีความย่อมเยาถูกกว่าฟรีทีวี และยั ง สามารถผลิ ต เนื้ อ หารายการใหม่ ๆ ได้ ต ามโจทย์ ข อง แต่ละท้องถิ่น ผู้บริหารรถสองล้อค่ายนี้จึงคาดว่าเคเบิลทีวีน่าจะ ได้รับความนิยมในไม่ช้านี้ และสิ่งที่เหมือนกันในการใช้ฐานข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ ในการโฆษณาอย่างเต็มประสิทธิภาพ คือการวิเคราะห์ว่า ผู้ชม เป็นคนระดับใด อายุ อาชีพ ความชอบ ซึ่งเป็นการสะท้อน ความเป็นสื่อทีวีที่ทรงอิทธิพลยิ่งนัก

“เจาะรากแก้ว เพิ่มยอดขาย”

คุณจินตนา อุดมทรัพย์ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด Jintana Udomsub Chief of Commerce Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.

“…เคเบิลทีวี เข้าถึงคนกลุ่มรากแก้ว ซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียว กั บ ลู ก ค้ า ของยามาฮ่ า ที่ เ กื อ บ 70 % อาศั ย อยู่ ในต่ า ง จังหวัด...” “…Yamaha’s customer is relievable in up-country, Cable TV, fitting on them also the unique content…”

ฐานข้อมูลสำคัญ ในการทำกิจกรรมการตลาด

  50

...

ตอกย้ำแบรนด์ แยกตลาดในแต่ละจังหวัดได้


การเตรียมพร้อมด้านบุคลากร มีต้นเรื่องมาจากสถาบันการศึกษา เมื่อ สื่อเคเบิลทีวี เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจน การผลิตนิสิต นักศึกษาให้เดินสู่วิชาชีพ สายสื่อมวลชน จึงเป็นหน้าที่โดยตรงและจัดว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น สถาบันแรกๆ ที่ประกาศตัวว่าจะเข้าสู่กระบวนการนี้ เพื่อมุ่งเป้าไปสู่ธุรกิจ เคเบิลทีวี โดยเฉพาะ “เคเบิลทีวีท้องถิ่น” จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการ พบว่าเคเบิลทีวีในเมืองไทย กำลังจะ กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความ นิยมของช่องข่าวท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ในลักษณะของการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ด้วยการเสนอข่าว ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนออกอากาศ ผ่านเคเบิลทีวี ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว “การสร้างนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของสังคม ข่าวสาร ที่ต้องการแรงงานในภาคข่าว ดิฉันคิดว่า พวกเขาไม่เพียงแต่เก่ง เรื่องการข่าว การรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาการนำเสนอเท่านั้น แต่โลก ของข้อมูลข่าวสารในวันนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อ ทำงานได้ อ ย่ า งครบวงจรอี ก ด้ ว ย” ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เหตุผลของ การเปิดหลักสูตร เพื่อผลิตคนข่าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างแท้จริง คนในจั ง หวั ด หนึ่ ง ๆ เมื่ อ ชอบใจกั บ การได้ รั บ รู้ ข่ า วสารจากเคเบิ ล ที วี ความนิยมก็จะตามมา โฆษณาก็ย่อมมองเห็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค ในกลุ่มนี้ การพัฒนาการนำเสนอก็จะตามมาเมื่อมีทุนในการทำงาน ของแบบ

ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Asst.Prof. Dr.Kanchana Meesilapavikkai Dean, Faculty of Communication Arts SRIPATUM UNIVERSITY “…เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ที่จะเข้ามาช่วยสร้างบุคลากรเข้าสู่ วงการธุรกิจเคเบิลทีวี ที่คาดว่ายังมีความต้องการคนทำงานอีกมาก…” “…the University students, have to choice to going to cable business, the rising among crisis jobless…” นี้เป็นวังวน วัฏจักรปกติของโลกโฆษณา นับว่าเป็นเรื่องดีที่มีสถาบันการศึกษามองเห็นความเป็นมืออาชีพ ที่จะ เป็นการช่วยยกระดับการยอมรับของสังคมและยกระดับจิตสำนึก จรรยา บรรณแห่งวิชาชีพได้อีกทางหนึ่ง

COVER STORY

“สร้างคนสู่ตลาดแรงงาน”

“คิดอย่างไรกับการใช้สื่อในเคเบิลทีวี” คุ ณ วรวุ ฒิ นิ ส ภกุ ล ธร ผู้ ช่ ว ย ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร ฝ่ า ยพาร์ ท เนอร์ ชิ พ มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” “อนาคตเรามองว่ า เคเบิ ล ที วี จ ะ เป็ น สื่ อ ที่ น่ า สนใจในการทำโฆษณา เพราะนอกจากค่าแอร์ไทม์จะมีราคา Woravut Nisapakulthorn ถู ก กว่ า ฟรี ที วี แ ล้ ว ยั ง เป็ นการเข้ า ถึ ง Senior Vice President กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เคทีซีอาจจะ Partnership Marketing เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนรายการหรือจัด Krungthai Card PCL. กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ช่ อ งหนึ่ ง ช่ อ งใดที่ เหมาะสม ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นะ ครับ”

..

คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้ประกาศ ข่าว พิธีกร เจ้าของรางวัลผู้นำเสนอ ข่าวดีเด่น ปี 2551 “ผมว่า มันเป็นเรื่องที่มาพร้อมกัน บางครั้งบอกว่า อาจกลายเป็นไก่ กับ ไข่ เนื้อหาน่าดู ผู้ชมเยอะ โฆษณาก็มา เมื่อมีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามา ก็จะมีการ ปรับปรุงเนื้อหาให้น่าสนใจ เป็นเรื่อง ปกติของงานสื่อ แต่สิ่งสำคัญที่คนข่าว ทุกคน สำนึกอยู่ตลอดเวลา คือเรื่อง ของการนำเสนอ บนเส้นแห่งจรรยาบรรณครับ”

Bancha Chumchaiwate Economic and Investment News Analysis and Anchor thai tv 3

  51


คุณสุภาณี เดชาบูรณานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร /ผู้อำนวยการกลุ่มกลยุทธ์และการลงทุนในสื่อ กรุ๊ปเอ็ม บริษัท วางแผนและผู้ ซื้ อ สื่ อ โฆษณารายใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของเมื อ งไทย ให้ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจยิ่งว่า “ในอดี ต เคเบิ ล ที วี ไ ม่ ส ามารถมี โ ฆษณาได้ เนื่ อ งจาก ผิดกฎหมาย แต่หลังจากที่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ประกาศใช้ โดยเปิด โอกาสให้ เ คเบิ ล ที วี ส ามารถมี โ ฆษณาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม กฏหมาย และมีการวัดเรทติ้ง เพิ่มความน่าเชื่อถือด้านการ รับชมที่จับต้องได้ ทำให้เจ้าของสินค้า – เอเยนซี ต่างมองเห็น โอกาสที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ภายใต้อัตรา ค่ า โฆษณาที่ ถู ก กว่ า ฟรี ที วี ด้ ว ยจุ ด เด่ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยไปกว่ า กั น ทั้งภาพ แสง เสียง ประเมินกันว่าจะมีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาสู่ สื่อประเภทเคเบิลทีวีไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ในปีนี้ ซึ่งถือเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีและอาจจะถูกให้ความสำคัญไม่แพ้ สื่อเดิมที่เคยมี ใช้กันอยู่ก็ได้ค่ะ” ไม่แปลกใจที่ผู้ประกอบการ กลุ่มเจ้าของช่องเคเบิลทีวี หรือ ผู้ผลิตรายการจะมีความตื่นตัวกันสูงมาก เพราะถ้ารายการดี มีคุณภาพ คนก็รู้จัก เมื่อนั้นสินค้าก็จะมาลงโฆษณา ทำให้ภาพ รวมของอุตสาหกรรมมีการขยายตัวขึ้น “ดิ ฉั นคิ ด ว่ า หั ว ใจสองดวงของธุ ร กิ จ เคเบิ ล ที วี ต้ อ งร้ อ ย รวมกั นคื อ สถานี ที่ มี ค วามชั ด เจน และรายการที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่งต้องแข็งแกร่งกว่าฟรีทีวีทั่วไป รวมทั้งต้องเข้าใจตัวสินค้า อย่างถ่องแท้ จนสามารถมีกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างถึงตัว ลูกค้า แต่ก็มีการแสดงความเป็นห่วงในประเด็นของการเกิดขึ้น มากมายของจำนวนช่องเคเบิลทีวีท้องถิ่น การแข่งขัน การต้อง อยู่รอด จึงจะมีการโฆษณาสิ่งที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อจริยธรรม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์เคเบิลทีวี ตลอดจนภาพลักษณ์ ของสินค้านั้นๆ ตามมาด้วย ดิ ฉั น ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคทุ ก คนต้ อ งมี ห น้ า ที่ ที่ จ ะตรวจสอบสื่ อ เกิ ด ใหม่ ป ระเภทนี้ ด้ ว ยกั น เช่ น เดี ย วกั บ สื่ อ ประเภทอื่ น ๆ ซึ่งนอกจากพวกเขาจะบอกว่าดูแลกันเองแล้ว ผู้บริโภคนี่แหละ จะเป็ นกระบอกเสี ย งที่ ดี สะท้ อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ อ ย่ า งตรงไป ตรงมาอีกด้วยค่ะ”

COVER STORY

“เนื้อหาของรายการ จะเป็นจุดขายที่ดี”

  52

...

คุณสุภาณี เดชาบูรณานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการกลุ่มกลยุทธ์และ การลงทุนในสื่อ กรุ๊ปเอ็ม Suphanee Dechaburananon Deputy Chairman/Director of Trading & Strategy groupm

“ ...เจ้าของสินค้าเริ่มใส่เงินเข้ามาในสื่อท้องถิ่นประเภท เคเบิลทีวีมากขึ้น หลังจากที่สามารถโฆษณาได้ถูกต้องตาม กฎหมาย...” “…Cable TV Media is the new media for marketing strategy, cost efficient and through target…”


COVER STORY COVER STORY “เมื่อสื่อนอกบ้านถูกควบรวมกับสื่อทรงอิทธิพล” When Out of Home Media are merged with influential ones สื่อ “เคเบิลโทรทัศน์” เกิดขึ้นในเมืองไทยครั้งแรก เมื่อปี 2523 โดยเรือตรีฉลาด วรฉัตร ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง เป็ นการเร็ ว เกิ นกว่ า ที่ ก ฏระเบี ย บต่ า งๆ จะครอบคลุ ม ไปถึ ง จึงมีชื่อเรียกว่าเป็นสื่อเคเบิลทีวีเถื่อนบ้าง มาเฟียท้องถิ่นบ้าง ต่ อ มามี ผู้ ป ระกอบการเพิ่ ม จำนวนขึ้ น เรื่ อ ยๆ นั บ ร้ อ ย นับพัน จนมีข้อสงสัยเรื่องคุณภาพ และจนเกือบจะกลายเป็น สื่อไร้คุณภาพ เกิดภาวะการขาดทุนขึ้นกับหลายราย แต่เป็นที่ น่ายินดีและชื่นชมว่าผู้ประกอบการสามารถรวมกลุ่มกัน ผลัก ดันให้ความเป็น “สีเทา” กลายเป็นสื่อที่ถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยการบรรจุการกำกับดูแลธุรกิจนี้อยู่ในพระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ เคเบิลทีวี : โทรทัศน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิกสามารถมีโฆษณาได้ 6 นาที ต่อชั่วโมง (จากเดิมอนุญาตเฉพาะฟรีทีวี 10 นาทีต่อชั่วโมง) จึงไม่ต้อง หลบซ่อนหมิ่นเหม่แบบผิดกฎหมายอีกต่อไป เคเบิลทีวี จึงเป็นเหมือนฟรีทีวี ที่ออกอากาศครอบคลุม พื้นที่เฉพาะในภาค ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะ จังหวะเดียวกับแนวทางการตลาดแบบเจาะจง ลงลึกเฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย เป็น “แฟนพันธุ์แท้” ที่เจ้าของสินค้าต้องการจะ สื่อสาร และหวังผลยอดขายได้ทันที เทคโนโลยี ทำให้ ฟรีทีวีและเคเบิลทีวี เป็น “สื่อผสม” ของ สื่อวงกว้างและสื่อนอกบ้าน เพราะผู้บริโภค สามารถดูทีวีได้ทั้ง ในบ้านและนอกบ้าน ผ่าน จอ LED ขนาดใหญ่ตามจุดชุมชน หนาแน่ น จอคอมพิ ว เตอร์ จอมื อ ถื อ MP4 และจอที วี ใ น รถยนต์ ซึ่งพบว่าคนไทยมีสถิติการดูทีวีในรถยนต์ ราว 13% ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่น รองลงไปเป็นไต้หวันและเกาหลี แน่นอนว่าพื้นที่การออกอากาศเล็กลง ย่อมใช้งบประมาณ น้อยลง น่าจะเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้ ที่ต้องใช้เงินโฆษณาทุก บาทอย่างคุ้มค่า การครอบคลุม การรับชมกว่า 4 ล้านครัวเรือน หรือราว 15 ล้านคนของประเทศไทย ทำให้สื่อเคเบิลทีวี เป็นสื่อที่มีเดีย เอเยนซี เริ่มหันมาสนใจ และเริ่มมีการวัดเรทติ้ง เพื่อตอบโจทย์ เรื่องการวัดผล ประเมินผล ด้านงานโฆษณาให้ได้เช่นเดียวกับ ฟรีทีวีบ้างแล้ว พบว่า ระบบการบอกรับสมาชิกของเมืองไทย ถูกแบ่งพื้นที่ ทางการตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็น ของ ผู้ ป ระกอบการที่ ได้ รั บ สั ม ปทานจาก อสมท. – True Vision ในขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดเป็นของผู้ประกอบการอีก กว่า 500 ราย ซึ่งต้องชิงเค้กกันเอง อย่างยุคการค้าเสรี

..

Executive summary “Cable TV“ Media began in Thailand for the first time in 1980 by Ensign Chalard  Worachat in the area of Chantaburi province which was too early for various regulated.   Later on entrepreneurs were on the constant increase  until there was suspicion as to its quality up to the point of being unqualified media. Many business men lost their business. However, it was fortunate and delightful that entrepreneurs could get together forming a group and campaigning to legalize the “gray” aspect of the media by including the business in broadcasting and television business act 2008 The essence of the act is Cable TV :  television with subscription for membership allowing  advertisement for 6 minutes per hour (originally ads were allowed specifically for free TV for 10 minutes per hour).  Therefore, it does not have to keep hiding which is liable to be illegal. Cable TV performs is  like free TV broadcast covering the specific area in certain provinces which seems to be suitable, corresponding to the marketing scheme specifying the target group being “real fan club” who product owners really want to communicate and expect the immediate sales total.   Technology enables free TV and cable TV to become “combined media” of  wide media and Out of Home media because consumers can watch TV inside and outside of home through the large sized LED screen in crowded communities, computer monitors, MP4, and TV screens in cars. It is  in the record that Thai people watch TV in cars for 13% which is very close in figures to Japanese, while Taiwanese and Koreans are next. It is certain that the smaller the area of broadcasting, the less budget required which seems suitable for the economy at present in which money for ads should be spent worthwhile. The coverage of TV viewing for families of more than 4 millions or around 15 million Thai people enables cable TV  media  to become attracted to media agencies. In the meanwhile, rating is utilized to answer evaluation of ads like that with free TV. It is found that Thai membership subscription is divided in marketing terms: Bangkok Metropolitan area belonging to entrepreneurs with concessions from MCOT (Mass Communications Organization of Thailand) – True Vision while  approximately about 500 entrepreneurs upcountry are competing for the cake like in the time of free trade.

  53


งบประมาณการใช้สื่อ

3 เดือนแรกของปี 2009 มี 3 สื่อที่ใช้งบเพิ่มขึ้น คือ Transit, instore และ TV ด้วยอัตรา 38.36%, 11.38% และ 2.34% ตามลำดับ

2002

20,315

20,827

-(512)

Total Industry - Exclude Section : Classified, House ads.   54

51,136 51,136

53,484

2004

4,216 1,360

2008

- Cinema - Outdoor * - Transit * - Internet - Internet

- Cinema - Outdoor * - Transit * - Internet - Internet

12,055

15,826

6,933 5,823 6,933 4,173 15,288 5,823 4,216 4,173 1,360

2007

2008

1,322 3,173 1,127 961 1,010 440 42

12,055

15,288 2006

956

956

2007

6,401 5,903 4,391 4,480

6,401 5,903 4,391 4,480 15,432

2005

6,588 6,140 2,404 4,692 981

1,705 4,530 713

6,588 6,140 2,404 6,393 4,692 16,248 6,148981 1,334 3,935 579

18,030

2006

- TV - Radio - Newpaper - Magazine

1,322 3,173 1,127 961 1,010 440 42

53,296

15,826

15,432

-(2.46)

6,850 6,121

1,705 4,530 713 3,724

2003

ESTIMATED TOTAL ADVERTISING EXPENDITURE BY MEDIUM YTD MARCH 09 VS 08 BAHT MILLIONS MEDLA YTD 09 YTD 08 DIFF % Change TV 12,055 11,779 276 2.34 RADIO 1,322 1,508 -(186) -(12.33) NEWSPAPERS 3,173 3,631 -(458) -(12.61) MAGAZINES 1,127 1,313 -(186) -(14.17) CINEMA 961 979 -(18) -(1.84) OUTDOOR 1,010 1,091 -(81) -(7.42) TRANSIT 440 318 122 38.36 IN STORE 186 167 19 11.38 INTERNET 42 43 -(1) -(2.33) TOTAL

50,020

47,173

1

0

2005 896

6,393

1,334 3,935

2004

7,485 12,866 6,148 4,514

6,850 6,121

3,724

2003

10,000

595 2,349

2002

20,000

6,700 579 10,777 3,618

1

30,000

896

7,485 12,866 4,514

595 2,349

6,700 10,777 3,618

0

39,270 16,248

50,000

34,502

: ������� ������

60,000

40,000

20,000

- TV - Radio - Newpaper - Magazine

2002 - MAR - 2009 ��� ������������� � �������� ��� ��������� ��

18,030

30,000

10,000

53,296

39,270

50,000

40,000

50,020

47,173

60,000

53,484

ในไตรมาสแรกนี้ พบว่า มีการเพิ่มประเภท ��� ���� ��ก �� ���� � ���� งบโฆษณาแยกตามประเภทสื ่อ�หลั และสื ่อ�นอกบ้ า� น� ���������������2002 - MAR - 2009 การใช้สื่อเข้ามา คือ ปี 2002 - MAR 2009 สื่อทางอินเตอร์เน็ต

34,502

หน่������ วย : :ล้������� านบาท

Source : Nielsen Media Research Thailand

ค.ศ �.�

Mar - 2009 �.�

Mar - 2009

TOP 10 ADVERTISERS ESTIMATED ADSPEND YTD MARCH 09 VS 08 BATH MILLIONS ADVERTISER 2009 2008 UNILEVER (THAI) HOLDINGS 1,071 1,133 BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD 555 247 PROCTER & GAMBLE (THAILAND) 405 444 L’OREAL (THAILAND) LTD. 401 285 ADVANCE INFO SERVICE PCL. 348 299 COCA-COLA (THAILAND) 301 237 COLGATE-PALMOLIVE(THAILAND)LTD. 298 214 OSOTSPA CO.,LTD. 243 401 NESTLE(THAI)LTD. 242 234 TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD. 235 450 Top Advertiser – Exclude Section : Classified and House ads.


ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean

“….ผมให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่าย บริหารต้นทุน เข้าถึงลูกค้าและราคา ต้องแข่งขันได้ จากนั้นเป็นฝีมือของคุณหมอที่จะช่วยสร้างภาพพจน์อันถาวร ต่อคนไข้และญาติคนไข้ต่อไปครับ ซึ่งที่ผ่านมาคุณหมอทำได้ดีมาก ผมมองตลาดเพื่อนบ้านไว้ ที่พม่า ฟิลิปปินส์และอินเดีย…” “...I have made network expansion, cost management, customer relations, and price competitiveness my top priority. As in the past, doctors have, and will continue to present a caring image toward patients and their relatives. I have visited Myanmar, The Philippines, and India with the purpose of inspecting hospital care and comparing them with our own. I have learned much and will put into practice some of their strategies in our Thai hospitals...”

  56


คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี

ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean มนุษย์เจริญด้านวัตถุ วงจรชีวิตจึงยืนยาวขึ้น ขณะเดียวกันโรคภัยจาก สิ่งแวดล้อมก็มากตามธุรกิจโรงพยาบาล จึงเติบโตต่อเนื่อง เพราะใครๆ ก็กลัว ตาย ต้องตะเกียกตะกายรักษาตัว แนวโน้มนี้จึงทำให้มีโรงพยาบาลเอกชน เกิดขึ้นมากในรอบ 20 ที่ผ่านมา การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ยังคงอยู่ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลาย ปีมากแล้ว เมื่อมองแนวโน้มที่เป็นโอกาสของธุรกิจ การรวมตัวกันของกลุ่ม แพทย์และนักธุรกิจ 62 คน (เป็นคุณหมอราวครึ่งหนึ่ง) จึงเกิดขึ้นเมื่อราว 23 ปี ก่ อ น กลายเป็ น โรงพยาบาล “วิ ภ าวดี ” ตั้ ง อยู่ บ นถนนวิ ภ าวดี ฝั่ ง ขาเข้ า กรุงเทพมหานคร บริ ษั ท โรงพยาบาลวิ ภ าวดี จำกั ด (มหาชน) : VIBHA จึ ง เป็ น โรงพยาบาลที่ เ ด่ น ชั ด เจนบนถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ทำเลหั ว มุ ม สี่ แ ยก เกษตรศาสตร์ และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยในปี 2535 หุ้นของ VIBHA เคยเป็น “หุ้นร้อน” ตัวหนึ่งบนกระดานที่ได้รับความ นิยมจากนักลงทุน ว่ามีอนาคตสดใสน่าลงทุน จึงมีปริมาณการเปลี่ยนมือ ซื้อ ขายติดอันดับต้นๆ ต่อเนื่องกันหลายเดือน แม้ว่าจะมีผลการดำเนินการที่ยัง ขาดทุนอยู่ก็ตาม ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนคืนทุน อยู่บ้าง ด้วยพื้นฐานของชื่อเสียงและกลยุทธ์ทางการตลาดที่จับถูกจุด รวมทั้ง ฝีมือการบริหารการเงินที่ต้องมองการณ์ไกล นักธุรกิจ นักบริหาร กับนักการแพทย์ อาจจะไม่ใช่คนเดียวกัน หรือ อาจจะอยู่ ใ นตั ว ตนคนเดี ย วกั น แต่ เชื่ อ ว่ า ความถนั ด ขั้ น พื้ น ฐานมี ค วาม แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง “ผมเข้ามาบริหารงาน ตั้งแต่ปี 2548 แม้จะต้องมาทำความเข้าใจกับ อาชีพเฉพาะด้านอย่างคุณหมอ ผมว่าก็ไม่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจกันได้ ผมมีหน้าที่วางแผนงาน ดูตัวเลขการเงิน ดูการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของ ตลาด แล้วนำมาถกกับผู้บริหาร บนฐานแห่งความเป็นจริง ซึ่งหลายท่าน ในนั้นเป็นคุณหมอซะเป็นส่วนใหญ่” คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ ผู้ จั ด การของ VIBHA เล่ า การทำงานของเขา เมื่ อ ถู ก มอบหมายให้ ม า

  57


ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean เทคโนโลยี เข้ามาช่วยงานบริการ เพิ่มความทันสมัย รวดเร็ว และมีจอ LED ให้ทุกคน ไม่ตกข่าว สังขารมนุษย์ ที่ต้องมองด้วยความอนิจจัง บริหารงาน แม้เขาจะเป็นหนึ่งใน 62 คน ที่ร่วมก่อตั้ง แต่การบริหารงานใน ช่วงที่ผ่านมาอยู่ในมือของคุณหมอซะเป็นส่วนใหญ่ กระแสของธุรกิจโรงพยาบาล วิ่งตามสังคมสิ่งแวดล้อม เติบโตตาม จำนวนประชากรอยู่แล้ว ดังนั้นหัวใจของการบริหาร คือการจัดการด้านการ บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่ า ตั้ ง แต่ ปี 2547 เป็ นต้ น มา เริ่ ม มี ก ำไรจากผลการดำเนิ นการ หลังจากที่ปิดงบติดตัวแดงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เปิดทำการ

คนไข้เพิ่มขึ้นทุกปี

ในธุรกิจ โรงพยาบาล “คนไข้” คือลูกค้าคนสำคัญ ที่ผู้บริหารมุ่งให้ความ สำคัญ การเจ็บไข้ มิสามารถสร้างดีมานด์ได้ เหมือนสินค้าประเภทอื่นๆ ที่จะ กระตุ้ นความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ หั น มาบริ โภคได้ แต่ เป็ นการเปลี่ ย น ตัวเลือกให้คนไข้ หันมาใช้บริการของโรงพยาบาลนั้นๆ ต่างหาก หลังเกิด อาการเจ็บป่วยแล้ว ตัวเลขของคนเจ็บไข้ เพิ่มขึ้นทุกปี แม้อายุจะยืนยาวขึ้น แต่โรคภัยก็ยัง เป็นกฎธรรมชาติที่เข้ามาเยี่ยมกราย ซ้ำร้ายมักพบมากกับกรณีโรคภัยที่เกิด จากสิ่งแวดล้อม อาหารการกิน การดำเนินชีวิต

  58

คนไข้นอกที่เดินเข้ามาใช้บริการของ VIBHA พุ่งขึ้นเป็นกว่า 400,000 รายต่อปี ในขณะที่คนไข้ใน มีปริมาณกว่า 20,000 คน “เรามี ก ารขยายงาน สร้ า งตึ ก อาคารไว้ ร องรั บ แรกๆ มาเร็ ว มาก วางแผนกันไว้ พอเปิดใช้งานจริง คนไข้มากันเยอะกว่าที่คาด ห้องตรวจ ห้องพักไม่พอ ผมจึงขอวางแผนใหม่ เวลาขยายพื้นที่ จึงขอเผื่อไว้ราว 4 - 5 เท่าตัว จะได้ไม่ต้องทุบรื้อกันบ่อย” เป็นโรงพยาบาล ที่ให้บริการรักษาพยาบาลในลักษณะ รักษาโรคทั่วไป ทุกสาขา การขยายตัวจึงต้องมีหน่วยบริการให้ครอบคลุมกับทุกโรค แบ่งชั้น การรักษาแบบยกชั้น คือ ศูนย์ล้างไต ศูนย์โรคหัวใจ มะเร็ง สมองและอื่นๆ “ตั้งแต่ผมมาทำงานเมื่อ 7 ปีก่อน มีการขยายงานทุกปี ไม่เคยหยุด เลยครับ”

พื้นที่ของหมอ และนักบริหาร

คุ ณ ชั ย สิ ท ธิ์ ยื น ยั น ว่ า คุ ณ หมอควรเป็ น นั ก บริ ห ารโรงพยาบาลเอง ด้ า นงานการรั ก ษา เพราะเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญโดยตรง ส่ ว นนั ก บริ ห าร มีประสบการณ์ตรง ด้านการเงิน พิจารณาการลงทุน การเงินซึ่งจะวิเคราะห์ ได้แม่นยำกว่า ดังนั้นจึงต้องแชร์กัน แบ่งงานกันทำจึงจะเป็นพลังสูงสุด “ผมยกเลิกศูนย์ผู้สูงอายุ แต่มีการสร้างศูนย์ดูแลเด็กขึ้นมาแทนที่ เพราะ คิดว่าพวกเขาจะกลายเป็นลูกค้าไปได้อีกนาน และผมคิดว่าผู้อาวุโสมีหลาย หน่วยงานดูแลดีอยู่แล้ว” มุมสบายตา ไม่เหมือนบรรยากาศเก่าอีกต่อไป

“เด็ก” มีอายุของความเป็นลูกค้าที่ยาวนาน


บนเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต หน่วยกู้ชีพพร้อมตลอดเวลา

บริเวณหน้าลิฟท์ เป็นทำเลที่จะสื่อสารกับคนไข้และญาติได้ดี เล่นตัวเลข บนกระดาษ

สไตล์การดูแลของเขา เป็นการดูแลผลลัพท์บนกระดาษ เมื่อเจอความ ผิดปกติ จะสามารถแกะรอย ย้อนกลับขึ้นไปหาปัญหาได้ทันที VIBHA ไม่มีการวิจัยและพัฒนา แต่จะใช้ผลการวิจัยจากหน่วยงานอื่นๆ มาประยุกต์ใช้งานด้วยความรวดเร็ว พบว่าโครงสร้างรายได้ของ VIBHA มีการเพิ่มสัดส่วนของคนไข้นอก ในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบัน คือ 51% คนไข้ใน 42% ที่เหลือเป็นรายได้ จากค่าเช่าและอื่นๆ ล่าสุดมีการซื้อโรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท ในราคา 138.9 ล้านบาท เพื่อเป็นที่พักของญาติๆ คนไข้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นรายได้อื่นอีก ประเภทหนึ่ง การวางกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด ท่ า มกลางการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนด้ ว ยกั น อี ก กว่ า 300 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ โดยเฉพาะ ในกรุงเทพมหานคร ราว 99 แห่ง และแม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยน ร่วมมือกัน

ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายเดียวกันอีก 4 แห่ง ก็ตาม การจัด Package ค่ารักษาพยาบาล เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ทำให้ยังคง รักษา Margin ไว้ที่ระดับ 10% และมีรายได้เติบโตขึ้นราว 10% เช่นกัน “ผมให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่าย บริหารต้นทุน เข้าถึงลูกค้า และราคาต้ อ งแข่ ง ขั น ได้ จากนั้ น เป็ น ฝี มื อ ของคุ ณ หมอที่ จ ะช่ ว ยสร้ า ง ภาพพจน์อันถาวรต่อคนไข้และญาติคนไข้ต่อไปครับ ซึ่งที่ผ่านมาคุณหมอ ทำได้ดีมาก ผมมองตลาดเพื่อนบ้านไว้ครับ ที่พม่า ฟิลิปปินส์และอินเดีย รวมทั้งผม ยังหวังยังเชียร์ให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลในภูมิภาคนี้ อยู่นะครับ” เป้าหมายขององค์กรนี้ ขอเป็นที่หนึ่งของโรงพยาบาลในย่านกรุงเทพฯ ด้ า นทิ ศ เหนื อ กระแสที่ ม าแรงพอๆ กั น คื อ การดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ ค น อย่างเข้มงวด ในขณะที่มีคนเดินเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี ตัวเลขสมดุล ไม่มี มีแต่ตัวเลขโปโป่ง เป็นรายได้ของโรงพยาบาล ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี… ทุกปี… คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การศึกษา ปริญญาตรี :

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ออลเอ็กซ์เปิร์ท จำกัด - กรรมการ บริษัท เบญจทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

  59


คนในวงการสื่อนอกบ้าน

“เล่นกับไฟ” โอกาสมักจะมาพร้อมกับการเดนิ ทาง

คุณนริศ เลขะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ นีออน(ประเทศไทย) จำกัด

หน้าโรงงานผลิต LED ที่ประเทศจีน

การเดินทางเป็นการเปิดโลกกว้าง ให้ผู้คนได้เลือกโอกาสนั้นมาได้ไม่ยาก “ผมเห็ น โอกาสของการทำธุ ร กิ จ ด้ า นแสงสว่ า งจาก LED เมื่ อ คราวเดิ นทางไป ออสเตรเลีย เอ.. บ้านเมืองเขาสวยงามดี พอเจอเพื่อนคนจีนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ และ ทำงานในโรงงานผลิต LED ที่เมืองกวางเจา จึงคุยกันจริงจังครับ” คุณนริศ เลขะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ นีออน(ประเทศไทย) จำกัด เล่าเบื้องหลังก่อนที่เขาจะ ตัดสินใจตั้งบริษัท หลังจากที่มองๆ หาโอกาสเมื่อผ่านงานจากโครงการหลวงและสถานี โทรทัศน์ ไอทีวีมาแล้ว เมืองไทยในยุคปี 1999 ตลาดของ LED ยังเปิดมาก นีโอนีออนฯ จึงเป็นรายแรกๆ ของการทำธุรกิจนี้ ลูกค้าเจ้าแรกของเขาเป็นเอเยนซี ที่รับงานอีเวนท์ของลูกค้ามา คุณนริศ เรียนหนังสือที่เมืองไทยจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นถูกส่งไปเรียน ยังต่างประเทศ จนจบด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ จึงเป็นงานถนัดที่เขาจะดูแลด้านเทคนิค และกำหนดแบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ งานของนีโอนีออนฯ คือการนำเข้า LED จากประเทศจีนเข้ามาขึ้นรูปตามแบบต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ เช่นงานการตกแต่งของห้างสรรพสินค้า โรงแรมระดับหรู โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง รวมทั้งงานอีเวนท์ตามเทศกาลต่างๆ – ปีใหม่ คริสมาสต์ ฐานลูกค้าเกิดจากประสบการณ์ของเขาเองที่ผ่านงานการพบปะผู้คน อย่างงานของ โครงการหลวง และงานที่ไอทีวี (ยุคต้น) “งานแบบนี้เป็นการสั่งทำเฉพาะราย ต้องมีความละเอียด ตามโจทย์ลูกค้า เพราะต้อง คงไว้ซึ่งความชัดเจนของแบรนด์ ยากครับแต่สนุก ท้าทายให้เราต้องปรับทุกวัน” ยุคแรกๆ ของงานประเภทนี้ การใช้ไฟเข้ามาตกแต่ง ทำให้สถานที่นั้นๆ มีความ ทันสมัย เป็นที่จดจำ เป็นความแปลกใหม่ ธรรมดาเมื่อเริ่มมีตลาด มีความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันย่อมตามมา กลยุทธ์ราคาถูกหยิบมาใช้ จากราคาขายประมาณ 1,000 บาทต่อเมตร ไต่ระดับลงมา รวดเร็ว จนมาวันนี้ เป็นราคาที่ราว 200 บาทต่อเมตร การผลิตที่เพิ่มปริมาณขึ้นส่งผลให้ ราคา ปรับลดลงตามหลักดีมานด์และซัพพลาย ซึ่งผลดีตกอยู่ที่หน้าตักผู้บริโภคโดยตรง ตลาดการค้าเสรี ใครใคร่ค้า ค้าได้ตามใจชอบ ผู้ประกอบการจึงต้องมีบริบทในการ ขยับตัวอยู่ตลอดเวลาตามโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

งานยุคนีแ้ ละยุคหน้า

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว หลอดสีของ LED จากยุคเดิมเมื่อ 30 ปีก่อน มีเพียงไม่กี่สี อย่าง สีแดง สีเขียว ต่อมาขยับ เป็นแม่สี ยุคนี้มีสูตรการผสมสีได้แล้วถึง 16.7 ล้านสี ความคุ้นเคยของไฟจาก LED กับผู้บริโภค พบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวัน อาทิ หลอด ไฟส่องสว่างของรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ นีโอนีออนฯ เป็นผู้นำเข้าไฟ LED เพื่อใช้งานสำหรับย้อมผนังตกแต่งเป็นสีต่างๆ น้ำพุ เปลี่ ย นสี ไฟส่ อ งตึ ก เปลี่ ย นสี ใส่ ในหลื บ ผ้ า ฝ้ า เพื่ อ งานประชาสั ม พั นธ์ ทั้ ง ภายใน ภายนอกอาคาร คุณสมบัติของ LED เด่นๆ เป็นการประหยัดไฟฟ้า ทนทานใช้งานได้ยาวนานกว่า หลอดไฟฟ้าปกติ กันแสงแดด กันน้ำได้ กินไฟน้อย ความร้อนต่ำ สามารถดัด โค้งงอได้ ตามต้องการ   60


“… ธุรกิจ LED ยังเป็นสินค้าที่อยู่ในความนิยม และกำลังจะกลายเป็นสินค้าคอมซูเมอร์ ที่หาซื้อได้ง่าย ใช้งานง่าย….” “…LED is a growing industry and will, in the future offer consumers easily obtainable and useful products...” มหัศจรรย์แห่งเวทมนต์ ลายเส้นของลายแสงสีไฟ บันดาลอารมณ์ได้ตามต้องการ แสงสีกับความบันเทิงเป็นของคู่กัน “ลูกค้าของผม มักจะเป็นการบอกต่อๆ กันมา แรกทีผมจะเป็นคนนำไปเสนอ จากนั้นก็เป็นการขาย ล่ า สุ ด นี โอฯ กำลั ง จะเปิ ด โชว์ รู ม ให้ ลู ก ค้ า โฟไลซ์ เป็นการอ้างอิงผลงาน เป็นความเชื่อถือ ยอมรับครับว่า ผมอาจจะไม่ใช่รายที่มีราคาถูกสุดหากมี เข้าไปเยี่ยมชมตัวอย่างไฟประดับหลากหลายแบบ การเสนอแบบประมูล แต่งานของผมลูกค้าทุกราย เขาสามารถไว้ใจงานของผมได้ทุกจุด อะไรที่จะเป็น ตั้ ง อยู่ ที่ คริ ส ตั ล ดี ไ ซน์ เซ็ น เตอร์ ถนนเลี ย บ ข้อแนะนำ ผมเต็มที่ ที่จะให้ลูกค้าประหยัดและคุ้มค่าครับ” ทางด่วน เอกมัย รามอินทรา ลูกค้าของเขาที่อ้างอิงกันมาเป็นทอดๆ ได้แก่ โรงภาพยนต์ คาราโอเกะและโบว์ลิ่ง เมเจอร์, สยาม- ไฟส่องแสงจ้า สว่างไสวอารมณ์ของมนุษย์ พารากอน, งานราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่ งาน count down ที่สี่แยกราชประสงค์ และยังมีการส่งออก ไหวเอนตามอิทธิพลของสี เสน่ห์ที่ทั้งมนุษย์และ ไปต่างประเทศตามออเดอร์ของลูกค้าอีกด้วย สรรพสัตว์ออกมาเร่งเร้าอารมณ์ยามค่ำคืน กระแสการรณรงค์โลกร้อน การประหยัดพลังงาน ทำให้ผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมา ค ว า ม ท้ า ท า ย ข อ ง ค น ห นุ่ ม อ ย่ า ง เ ข า ทบทวนหน่วยกำเนิดแสงสี ที่ใช้กันอยู่ ยิ่งคิดค้น ก็ยิ่งพบแนวการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ประหยัดพลังงาน ถูกวางแผนรองรับไว้หลายชั้น ความเชื่อมั่นของ ยิ่งขึ้น สิ นค้ า จากแหล่ ง ผลิ ต จากประเทศจี น อาจเป็ น “ผมมองว่า อีกจุดที่น่าจะคิดพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นไฟ LED คือไฟฟ้าที่ส่องสว่างสองข้างทาง ข้อจำกัด เขาจึงเปิดตลาดนำเข้าสินค้าจากยุโรป น่าจะช่วยประหยัดไฟได้ราวๆ 6 - 10 เท่าตัว แต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาก็อาจจะแพงกว่าสักสองเท่า สำหรับลูกค้าไว้ด้วยเช่นกัน จัดว่าเป็นเงินลงทุน ซึ่งระยะยาวคุ้มกว่าแน่นอนครับ” ยุคนี้และยุคหน้า “ลูกค้า” ยังเป็นตัวแปรหลัก เรื่องนี้มีการปฎิบัติการแล้วในภาคพื้นทวีปยุโรปและออสเตรเลีย เขาสั่งห้ามติดตั้งหลอดไฟแบบมีไส้ สำหรับทุกธุรกิจและบริการอย่างไม่แปรเปลี่ยน โดยให้ใช้ LED ทดแทน ส่วนบ้านเรายังช้ากว่าอีกหนึ่งจังหวะ เพราะการไฟฟ้านครหลวงรณรงค์ อันเป็นปฐมบทของการตลาดที่ต้องวิ่งนำหน้าไป ให้เปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ เสมอ…

LED สินค้าใช้งา่ ย หาซือ้ ง่าย

แม้จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นอีกมากมายในตลอด 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ตามการเติบโตของตลาดภาพรวม นีโอนีออนฯ มีการปรับงานการบริหาร ปรับแนวทางการตลาดไว้น่าสนใจว่า “แนวโน้มของการใช้งานในระยะทางอันใกล้นี้ ผมคิดว่าจะก้าวสู่การเป็นสินค้าอุปโภค ที่ไม่ยุ่งยาก หาซื้อง่าย สะดวก มีดีไซค์เก๋ ซื้อไปแล้วลูกค้านำไปเสียบปลั๊กใช้ที่บ้านได้ทันที” ไม่ต่างไปจากเครื่องไฟฟ้าทั่วไปที่สะดวก ราคาไม่แพง มีแบบให้เลือกมากมาย เป็นแฟชั่นที่เปลี่ยนได้ ตามความนิยม หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป หรืออาจกลายเป็นสินค้าประเภทที่ผู้บริโภคสามารถ ทำได้เอง - DIY - Do It Yourself   61


คนในวงการสื่อนอกบ้าน หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขาก็เดินเข้าตลาดแรงงานทันที เป็นงานขายสินค้า ประเภทฮาร์ดแวร์ พร้อมกับการส่งตัวเองเรียนปริญญาตรีที่สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยา ลงกรณ์ ย่านซอยกิ่งเพชร และเรียนต่อจนจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใน เวลาต่อมา เวลาของงานเซลล์ผ่านไป 7 ปีครึ่ง เขาคิดว่าโอกาสเดินทางมาแล้ว อยู่ที่เขาจะคว้า หรือไม่ “ช่วงเวลาที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นช่วงของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดขึ้นอย่างเห็นๆ สินค้าไอทีขึ้นมาช่วยทุ่นแรงมนุษย์ให้งานยากเป็นงานง่าย ให้งานที่ต้องใช้เวลารวดเร็วขึ้น ผมเห็นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ราคาลดลงถูกลงจริง แต่หมึกขาย แพงมาก เพราะเจ้าของเครื่องมักกำหนดสเป็คว่า ต้องใช้ยี่ห้อของเขาเท่านั้น เป็นการ ผูกขาดที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย” คุณพีรศักดิ์ ทองนรินทร์ ซีอีโอหนุ่ม วัยอ่อนกว่า 40 พูด ย้อนถึงวันที่เขามองเห็นโอกาสทางการตลาดที่ลอยมาตรงหน้า พร้อมกับถามตัวเองว่า พร้อมไหมหากจะลุกขึ้นมาเป็นเถ้าแก่ซะเอง การเกิดธุรกิจใหม่ การตั้งกิจการใหม่ ในช่วงหลังการเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง - 2540 เป็น เรื่องไม่ธรรมดา เพราะนอกจากจะใช้พละกำลังใจส่วนตนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวสวนกระแส คุ ณ พี ร ศั ก ดิ์ ทองนริ น ทร์ บอสส์ ข อง ZEMASCH แล้ว ยังต้องการเงินทุนสักก้อนมาเป็นเงินทุนประเดิมอีกด้วย เขาวางแผนว่าจะนำกิจการปรากฏตัวแน่ – Holding “ตอนนั้นผมอายุ 28 ปี อ่อนกว่าค่าเฉลี่ยที่หลายคนมักจะมีกิจการเป็นของตัวเองตอน Company เข้าจดทะเบียนในตลาด mai ปี 2553 นี้ วัยราวๆ 35 ผมมองมุมต่าง ผมคิดว่าช่วงนี้แหละเป็นจังหวะดีที่จะเริ่มต้นธุรกิจในขณะที่ คู่แข่งมีน้อยถึงน้อยมาก เมื่อทุกคนถอย ผมบุกสวนกระแส รู้ครับว่าเสี่ยง แต่วัยของผม ยังพอมีทาง มีเวลาแก้ตัวได้อีกมากครับ” เขาตั้งบริษัท Zemasch corporation Limited ด้วยเงินก้อนแรกจากการกู้ยืมมาจาก พี่ชายของเพื่อน หลังจากที่เคยเดินไปหาเพื่อนบิดาที่ดูจะรุ่งเรือง แต่ท่านบอกว่าผมก็เป็น NPL อยู่คงช่วยยากหน่อยนะหลานชาย

“งานเซลล์ทำให้ผมเจอโอกาส”

หมึกพิมพ์ COMAX สินค้าตัวเองและขยายไปยังสินค้า ไอทีอีกหลายชนิด

สินค้าไอทีลิขสิทธิ์ จากตัวการ์ตูนต่างๆ กลายเป็นแฟชั่น สุดฮิตที่ดันยอดขายได้ดี

เครือ่ งพิมพ์ถกู หมึกแพง

กิจการใหม่ของเขาเริ่มด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายหมึกพิมพ์ ต่อมาจึงพัฒนาเป็นสูตร เป็นแบรนด์ของตัวเอง ชื่อ “COMAX” ตลาดหมึกพิมพ์ในประเทศไทย มีมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท เดิมตลาดนี้เป็นการ ครองตลาดโดยเจ้าของเครื่องพิมพ์ ซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อซื้อเครื่องยี่ห้อใด มักกำหนดให้ใช้ หมึกจากเจ้าของเครื่องด้วย ประหนึ่งเป็นการผูกขาดไว้กับการดูแลรักษาเครื่องกับการรับ ประกันคุณภาพ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ภาระจึงตกอยู่กับลูกค้าที่ต้องแบกต้นทุนไว้ด้วย “โอกาส” ที่มีการมองเห็นคือการผลิตหมึกทดแทนที่มีคุณภาพไม่แตกต่าง แต่ราคา ย่อมเยากว่า ตลาดหมึกทดแทนจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว “ฐานลูกค้าเดิมของผม เขาก็ชอบใจที่ประหยัดได้มากโข การดูแลเครื่องพิมพ์ก็อยู่ใน สภาพไม่แตกต่างกัน การคิดค้นด้านเทคโนโลยีรวดเร็ว แข่งขันกันนำเสนออยู่แล้ว และ คุณภาพเป็นเครื่องรับประกันจนบอกกันต่อๆ ไปได้สบายใจครับ” สินค้าไอที เป็นพัฒนาการที่รวดเร็ว ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้อง ถูกจังหวะ เพราะจะมี ของใหม่ๆ ไล่หลังมาทุกวัน อายุเฉลี่ยของการใช้งานจึงสั้นลงทุกที

บ้านหลังใหม่

เมื่อกิจการขยายตัวเติบโตขึ้น เขาสร้างออฟฟิศใหม่ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ และมี โรงงานขึ้นมารองรับอีกหลายจุด รวมทั้งตัวบริษัทใหม่ขึ้นมารองรับกิจการอีก 4 - 5 บริษัท   62


่อค้นหาโอกาส แล้วนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ย่อมเป็นการเริ ่มต้นธุรกิจที่มีชัยไปกว่าครึ่งตลาดหมึกพิมพ์กว่า “… การเปิดโอกาสให้ตัวเอง การแสวงหาเพื 20,000 ล้านบาท และเติบโตไม่หยุด จึงยังมีช่องทางทำธุรกิจได้อีก มาก…” “…giving oneself an opportunity when it arises or seeking opportunities and making the most of them will enable new businesses to begin on the right footing.The demand for Printing Ink currently valued at 20,000 million baht...” ใช้สีเหลืองให้สะดุดตาและใช้ดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์ งานพิมพ์ที่ต้องใช้วัสดุคุณภาพบวกงานฝีมือ นอกจากหมึกพิมพ์ที่เป็นสินค้าหลักแล้ว ยังขยายไปยังสินค้าอีกหลากหลายชนิดในวงการไอที เช่น อุปกรณ์ไอที ซึ่งปัจจุบันสินค้าแนวแฟชั่น สร้างกระแสความนิยมดันยอดขายได้อย่างไม่น่าเชื่อ อาทิ แผ่นซีดี เม้าท์ หูฟัง กระเป๋าซองซีดี และอื่นๆ การขยายหน่วยธุรกิจภายในบริษัท ถูกจัดแบ่งไปตามความเติบโตของงาน เช่น มีแผนกขายเครื่อง พิมพ์ เพื่อใช้เป็นจุดทดสอบคุณภาพหมึกพิมพ์ การจัดระเบียบสินค้าคงคลัง สต็อกสินค้า มีความจำเป็นที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะการหมุนรอบ ของสินค้าเร็วมาก และอาจจะตกรุ่นตกราคาได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ พนักงานกว่า 200 คน ถูกปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ รวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจที่หมุนตัวอยู่ สื่อเคลื่อนที่ให้ผู้คนคุ้นตากับแบรนด์สินค้า ตลอดเวลาเช่นกัน ประเทศที่เข้าไปเจรจาจนสำเร็จลงไปแล้ว คือ “ผมคิดถึงคนทำงาน เพราะสมัยที่ผมเป็นเซลล์ รู้สึกยังไง ผมก็อยากให้พนักงานมีความสุขแบบนั้น เวี ย ดนาม มี ก ารตั้ ง โรงงานที่ โฮจิ มิ นต์ ซิ ตี้ ส่ ว น แหละครับ” ประเทศเพื่อนอื่นๆ อาจต้องรอจังหวะและโอกาส ไม่แปลกที่อายุเฉลี่ยของพนักงานที่นี่อยู่ที่ไม่น่าเกิน 40 เช่นเดียวกับผู้บริหาร จึงเป็นอีกองค์หนึ่งที่ ที่เหมาะสมต่อไป เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นหนุ่มสาว ที่ขยันเติมความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ผู้บริหารหนุ่มอย่างเขา เป็นอีกหนึ่งความหวัง ของฟันเฟืองวงล้อเศรษฐกิจไทย โดยมีกำลังใจ ขยับตัว เตรียมเปน็ มหาชน จากรางวั ล Gold Award ประเภทธุ ร กิ จ การเติบโตมาตลอดสิบปี เป็นความท้าทายของผู้บริหาร แต่ก้าวย่างต่อไปเป็นความท้าทายที่ดุดันกว่า อุตสาหกรรมเบา จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ เมื่อต้องเจอกับภาวะการแข่งขันจากรอบด้าน และควรมีการค้าขายกับต่างประเทศ เพราะตลาดภายใน ขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสมาคมจัดการ ประเทศอาจเล็กเกินไปที่จะพูดถึงแล้ว ธุ ร กิ จ แห่ ง ประเทศไทย ในงาน “SMEs Best ก้าวต่อไปเป็นการต่อสู้กับสงครามราคาที่ประเทศจีน กำลังท้ารบกับตลาดโลกอยู่ แต่ละประเทศจึง Brand Award 2007” ควรมีการรองรับด้วยยุทธวิธีที่ต่างกันออกไป การเริ่มต้นธุรกิจ เริ่มได้จากใจที่มุ่งมั่น ต้องสู้ Zemasch กำลังเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในปี 2553 นี้ หลังจากที่เขา เพื่อชนะเท่านั้น เป็นอมตะวาจา ที่ใช้งานได้ทุก พิจารณาแล้วว่า ทางเดินต่อไป ควรเป็นมืออาชีพที่จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้ ยุคสมัยเสมอมา… แผนงานในอนาคต เป็นการบุกตลาดต่างประเทศด้วยนโยบาย “หนึ่งโรงงาน ในหนึ่งประเทศ” คือ การเข้าไปร่วมทุนสร้างโรงงานในประเทศที่มีตัวเลขการนำเข้าหมึกพิมพ์มาก เช่น ตุรกี จีน ซึ่งเป็น มาตรการ “หลบ” กระสุนการค้าของจีนไปได้อย่างสวยงาม   63


พิรัช ธัมพิพิธ ประธานชมรม Y-ME สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Pirach Thampipit President of Yong Marketing Executive Club Marketing Association of Thailand Y-ME ดียังไง? ดี ที่มีเพื่อนเป็นนักการตลาดยุคใหม่ นักการตลาดรุ่นใหม่รู้จักใช้เทคโนโลยีด้านบวก มาใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมสำหรับสมาชิกของชมรม Y-me ในเดือนมีนาคม คุณ Tom Srivorakul - Admax Network Thailand, คุณ ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับมากครับ เพราะเป็นหัวข้อที่โดนใจ กติกา สายเสนีย์ - MEC Interaction และคุณธเนศ ตั้งเจริญ นักการตลาด แบบที่ต้องหันมามอง มาฟังอย่างตั้งใจ และมั่นใจ มั่นคง – Strategic Solution International ว่าสามารถนำกลับไปคิดต่อ ไปใช้งานได้จริง ช่องทางที่น่าสนใจของการใช้เทคโนโลยี อาทิ Google, การใช้เทคโนโลยี สำหรับการตลาด เป็นเรื่องที่ทันสมัย Online, Blog, e-mail, Mobile โดยมีฐานข้อมูลสนับสนุนน่าสนใจว่า ขณะนี้ มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ฐานข้ อ มู ล ที่ น่ า สนใจในการใช้ ช่ อ งทางนี้ คื อ มี ก ลุ่ ม เป้ า ราว 15 ล้านคน นี่เป็นตัวเลขเฉพาะในเมืองไทยนะครับ ซึ่งทั่ว หมาย 15 ล้านคน เป็นการใช้งานแบบฟรี - ไม่มีต้นทุน สร้าง โลกก็มากกว่านี้อีก การรับรู้ได้ วัดผลตอบรับได้ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 50 เซนต์และ คุณจะทำอะไร ขายอะไรกับคนกลุ่มนี้ล่ะ วิทยากรทั้ง 6 คน ลดต้นทุนได้กว่าครึ่ง อาสามานั่งเล่าช่องทาง และยกตัวอย่างให้เห็นของจริง แบบ ตลอดบ่ายของวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา คุ้มค่ากับข้อมูล สนุกสนาน ผมสังเกตว่าทุกคนในห้องสัมมนากว่า 200 คน ใหม่ และการรู้จักเพื่อนใหม่ๆ โปรดติดตามกิจกรรมของชมรม ตั้งใจฟัง บ้างจด บ้างคิดตาม Y-me ได้อีกในครั้งต่อไปนะครับ วิ ท ยากรทั้ ง 6 คน ได้ แ ก่ คุ ณ ภาวุ ธ พงษ์ วิ ท ย์ ภ านุ – Tarad.com, คุ ณ พรทิ พ ย์ ทองชุ ม - Google, คุ ณ John Let’s see some of the MKT tools 2009…. Praditthavanij - MSN (Impaq Interactive), you may not know it yet…. - Google Adword - SEO Do you know that… - Online PR - Social MKT - There are 15 mio. Thai people online. - Blog MKT - Some MKT Tool is free. - Pay per click - Online MKT Objectives are to Build awareness, - E-Commerce to Engage Brand and to Sell. - VDO MKT - You can measure your “return” from online MKT - Email MKT tool every day by numbers. - Mobile MKT - Online MKT Budget can start at 50 cents. may spend 50% of your current MKT Activity They are good ROI compared with current MKT Method!!! - You Are you get updated??? with the same result. สนับสนุนกิจกรรมสมาชิกชมรมฯ โดย

“Online Marketing Tool 2009”

  64 MUANG THAI LIFE ASSURANCE


ไพจิตร เทียนทอง นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย Paichit Thienthong President of Media Agency Association of Thailand (MAAT) paichitthienthong@gmail.com “...มูลค่า คุณค่าของสื่อนอกบ้าน ต้ องเป็นชิ้นงานที่ไม่ธรรมดา จึงจะสามารถสร้าง Engagement Power อันหมายถึง มีความน่าสนใจ ให้คนเห็น คนได้คิด ได้รู้สึก จนเข้าไปอยู่ในใจและจดจำไปยาวนาน…” “…The value of Out of Home Media, must be out of the ordinary and beyond the creative ideas, thus is- it is interesting enough that people see it, think about it, and can feel it establishing Engagement Power –that in the mind and becomes a long lasting memory...” until it is stored การสำรวจพฤติกรรมโดยทั่วไปของผู้บริโภค ว่า ในแต่ละวันพวกเขาทำอะไรกันบ้าง เป็นข้อมูล เกี่ ย วกั บ Life style แล้ ว นำข้ อ มู ล นั้ น มาทำ “Touch Point” - จุดสัมผัสที่จะสามารถเข้าถึง พฤติกรรมของพวกเขาได้ เพื่อดูว่ากลุ่มเป้าหมาย ควรจะเห็นสื่อ ณ จุดไหน เห็นอย่างไร...เวลาไหน นำไปบรรจบกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เจ้ า ของสิ นค้ า ต้องการสื่อออกไปสู่ผู้บริโภค ถึงกลุ่มเป้าหมาย บนความเป็นธรรมชาติ น่าสนใจ และเข้าไปอยู่ใน วิถีชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างแนบเนียน ไม่รู้สึกว่า ถูกยัดเยียด ทุกกลุ่มสินค้าและบริการต่างเคยและคุ้นชิน ตากับการโหมโฆษณากับสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก ไม่ ว่าจะเป็นการออกสินค้าใหม่ ทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม หรื อ จะเป็ น การโฆษณาเพื่ อ สร้ า ง ภาพลักษณ์ ต่อมาพบว่าทฤษฎีความเชื่อดังกล่าว เริ่ ม มี ก ารมองอี ก มิ ติ ข องสื่ อ ที่ อ ยู่ ร ายรอบตั ว ผู้ บ ริ โภค ที่ แนบเนาอยู่ กั บ พวกเขา และสร้ า ง ผลลัพธ์ได้ดีไม่แพ้กัน คือ สื่อนอกบ้าน การใช้กลยุทธ์การปกคลุมพื้นที่หรือที่เรียกกัน เก๋ๆ ว่า “Blanketing Strategy” (Blanket แปล ว่าผ้าห่ม) คือห่มเมืองด้วยป้ายทุกๆ จุด ถือว่า เป็นการใช้สื่อนอกบ้าน มาสนับสนุน สื่อทีวี และ สื่ อ อื่ น ๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้ โ จทย์ ใ นงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ถูกตอกย้ำได้อย่างโดดเด่นและฉีก แหกแหวกตลาดได้ อ ย่ า งน่ า ทึ่ ง ที เดี ย ว ทั้ ง ๆ ที่ ตลาด อาจถูกจับจองด้วยแบรนด์ผู้นำ ซึ่งแต่ละปี รู้สึกได้ว่ามีอาการวิ่ง จนมีแรงสายลมปลิวมาปะทะ ใบหน้า การวิ่งครั้งต่อไปคุณจะนึกถึงรองเท้ายี่ห้อนี้ไหมล่ะ ? สาดเม็ดเงินโฆษณาลงทีวีแบบถล่มทลาย คู่แข่ง ถ้าจะขอเกิดให้ได้บ้าง คงต้องรวยกว่า หรือไม่ก็คง สื่อนอกบ้านได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ ที่แตกขยายออกไปเป็นสื่อประเภทต่างๆ มูลค่า คุณค่าของ ต้ อ งเป็ น อั จ ฉริ ย ะถึ ง ได้ พ บช่ อ งทางเจ๋ ง ๆ โดนๆ สื่อนอกบ้าน ทำหน้าที่ได้อย่างแข็งแรง เพิ่มระดับขึ้นเป็นลำดับ แบบนี้ได้ สื่อในจุดที่แสนธรรมดา แต่ใส่ความคิดที่ดีๆ แตกต่างจากที่เคยๆ ทำให้เกิดความน่าสนใจ ให้คนเห็น เป็นความท้าทาย ที่นักโฆษณา จำเป็นต้อง คนสนใจ คนได้คิด ได้รู้สึก สำคัญคือ “เข้าถึงได้จนเข้าไปอยู่ในใจและจดจำไปยาวนาน” อันนี้เป็นการ เข็นออกมา นำเสนอ พลิกกลยุทธ์ หนีข้อจำกัด เพิ่ ม Engagement Power ของสื่ อ คื อ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ อยากมี ส่ ว นร่ ว ม ไม่ ใช่ แค่ เดิมๆ ด้านเงินทุน แต่ยังคงเหนียวแน่นมั่นคงกับ “Exposure” คือแค่นำชิ้นงานโฆษณาออกมาให้เห็น เรียกว่าเป็นเพียง Exposure คือ เข้าตาซ้ายทะลุหู ความต้องการเดิมของลูกค้า ชีวิตมีช่องทางเดิน ขวา แต่ Engagement นี่เข้าเต็มหู ดูเต็มตา ผ่านสมองกรองสักแป๊บ จนเกิดความจำ และมีทางออกได้เสมอแหละค่ะ พลังและอิทธิพลของสื่อนอกบ้านที่กลายเป็น Engagement Power เกิดขึ้นได้ด้วยพลังสมอง พลัง คนเมืองทุกวันนี้ อยู่ไม่ติดที่ พวกเขาดินทาง ความคิดสร้างสรรค์จะได้ช่วยกันพิสูจน์ว่าผลลัพธ์ของการใช้สื่อให้มันมี engagement น่ะมันสุดยอด ไปโน่ น ไปนี่ อ ยู่ ต ลอดเวลาหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า มี จริงๆ ค่ะ “ไฮโมบิลิตี้ - High Mobility” นับเป็นปัจจัยหลัก ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการเติบโตของ

“Engagement Power

ทะลุ ทะลวง จรดใจและจดจำ”

  66


มุมมองนักการตลาด มุมมองเอเยนซี การโฆษณาด้ ว ยการจะขึ้ น ป้ า ยบิ ล บอร์ ด แต่ ล ะครั้ ง นั ก การตลาด นักการโฆษณา จะต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อความคุ้มค่าทุกครั้ง เสมอครับ เพือ่ จะสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย อย่างตรงไปตรงมา โดนเป้าหมาย แบบจั ง ๆ รู้ กั นครั บ ว่ า ข้ อ แรกของการเลื อ กคื อ Location – สถานที่ ตั้ ง ที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสจะพบเห็นป้ายนั้นๆ มากน้อยเพียงใด เช่น ต้องการสื่อสารกับ กลุ่มคนเดินดินกินข้าวแกง กลุ่มคนใช้ทางด่วนหรือ กลุ่มคนขึ้นรถเมล์ เรื่องนี้วงการวิชาชีพนี้ เขารู้งานกันดีอยู่แล้วครับ ผมมีเรื่องหงุดหงิดส่วนตัวในฐานะของการเป็นผู้บริโภค อยากชวนคุย กันหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าคุณผู้อ่านจะเป็นอย่างผมไหมว่า บางครั้งคนคิดงาน จะมองว่าเรา (ในฐานะผู้บริโภค) ฉลาดน้อยลงหน่อยก็ได้นะ ไม่มีใครว่า ... ทำไมเหรอครับ ผมกำลังจะชวนคุยถึงเรื่อง ป้ายบอกทาง กันนะครับ อย่างเมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด นี่เลยครับ อย่าง สงกรานต์ ที่ผ่านมา คุณอาจจะเดินทางในที่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน เราขับรถด้วยตนเอง อยากจะถามหน่อยว่า เราจะสามารถพึ่งป้ายบอกทางของหน่วยงานราชการ ได้สักเพียงไหน หรือ เราจะมีความมั่นใจกับป้ายบอกทางเหล่านั้นไหม เชื่อว่าหลายท่านคงมีประสบการณ์ ขับตามป้ายบอกทางไปสักระยะหนึ่ง แต่พอถึงทางแยก บรรดาป้ายสถานที่ที่เราติดตามมานั้นพลันก็หายไปซะงั้น แต่กลับมีแต่ชื่อสถานที่ที่เราไม่รู้จักโผล่มา จนเรา ปะติดปะต่อเส้นทางไม่ถูก ยิ่งถ้าเจอทางแยก ยิ่งงงใหญ่ ทั้งเลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา ล้วนหาความ ต่อเนื่องกับป้ายที่เราติดตามมาในระยะต้นๆ ไม่เจอ แล้วจะให้ (ตู) ไปทาง ไหนกันล่ะเนี่ย ในการทำธุรกิจก็เหมือ นกั นครั บ สิ นค้ า ประเภทที่ ต้ อ งพึ่ ง พาเรื่ อ งป้ า ย บอกทาง อย่างอสังหาริมทรัพย์ ถ้าอยู่กลางใจเมือง ติดกับสถานีรถไฟฟ้า กระโดดเข้าห้องนอนได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงป้ายบอกทางอะไร แต่ถ้าเป็นโครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขตกำลังพัฒนา ลูกค้าหรือผู้บริโภค ไม่คุ้นเคยเส้นทางแถวที่พึ่งเห็นจะเป็นแผนที่จากแผ่นปลิวโฆษณา แต่ก็พบว่า ข้อมูลในนั้นมักจะถูกออกแบบชนิด ลด สกัด ตัด ทอนให้ดูแล้วเข้าใจไปว่า ง่ายเหลือแสน และก็ใกล้เหลือเกิน แต่เมื่อเดินทางไปจริง คนละเรื่องเลยครับ งานเข้า หาไม่เจอ ไปไม่ถึงสักที ป้ายบอกทางเข้ามาเป็นพระเอกแล้วล่ะ กลายเป็นสื่อที่สุดแสนสำคัญ และ มีค่าขึ้นมาในทันที

รัชพงค์ งามพิสัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เฟมไลน์ จำกัด Rachapong Ngampisai Client Service Director FAME LINE CO., LTD. “....การสร้างความพอดีกับงานป้ายบิลบอรด์ ป้ายบอกทาง ควรมองจาก ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย สถานที่และประเภทของสินค้า ซึ่งจะ นจุดสำคัญของการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้….” เป็ “…In establishing the appropriateness for billboards, and direction signs a company should survey their suitability for specific target groups as well as deciding on locations and each type of products…” การทำป้ า ยบอกทาง มี ค วามสำคั ญ ไม่ แ พ้ สื่ อ อื่ น ๆ ในการช่ ว ยเป็ น เครื่องมือขาย ดังนั้นต้องศึกษา ว่าควรปักป้ายห่างในทุกๆ กี่กม. ผมคิดว่า ไม่ น่ า จะมี ห ลั ก การสู ต รสำเร็ จ รู ป แต่ ขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะสถานที่ ที่ จ ะให้ ลู ก ค้ า แกะรอยไปได้ คนขับจะสามารถเตรียมตัวในการระวัง สังเกต และเลี้ยว ได้ทัน อย่าสร้างความลังเล ในทุกจุดที่มีจุดเลี้ยว จุดตัด ต้องบอกล่วงหน้า สัก 700 เมตร และสักประมาณ 300 เมตรก่อนจะถึง ก็ควรจะมีป้ายเตือนอีก สักหนึ่งจุด หลักนี้ผมนำมาจากระบบ GPS ที่ใช้งานอยู่ “ต้องพึงระลึกเสมอว่า ผู้บริโภคไม่ได้ฉลาด และรอบรู้เส้นทางเดินรถ กันทุกคน” นี่ไงครับที่ผมจั่วหัวไว้ เตือนความจำ บนหลักคิดกันว่า บางครั้ง ผู้บริโภคก็โง่เป็น น่าจะเป็นหลักที่ทำให้ผลิตและติดตั้งป้ายบอกทางที่ทำหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ข้อยกเว้นก็มีอีกนะครับ ก็บอกแล้วไงว่า ไม่มีสูตรสำเร็จ ทุกอย่างต้อง ปรับให้เหมาะ ให้พอดี แยะไป น้อยไป ก็มีเสียงบ่นขึ้นมาได้อีก คุณๆ ไปหัวหิน ขากลับเข้ากทม. ลองสังเกตป้ายบอกทางของธุรกิจ แห่งหนึ่ง ติดป้ายบอกทางถี่ยิบเสียจน เผลอๆ คงอยากจะตอบออกไปว่า “เออ... รู้แล้วววว” แต่ที่น่าแปลกแต่จริงคือ ระยะกิโลเมตร ที่บอกเป็นจุดๆ เป็นระยะๆ นั้น มันเพี้ยนครับ ผมคิดว่ามันไม่ตรงระยะทางตามความเป็นจริง อย่างนี้ เป็นข้อยกเว้นต้องตะโกนดังๆ เพื่อให้รู้ว่า “ผู้บริโภคอย่างเรา ไม่ได้โง่ นะคร้าบ” คุณรัชพงค์ งามพิสัย Client Service Director บริษัท เฟมไลน์ จำกัด การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน อาจารย์ พิ เศษคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และ คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ production manager, นักแสดง, ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงในละครเวที บริษัท ภัทราวดีเธียเตอร์ แอนด์ แดนซ์ คอมปานี จำกัด ผลงานที่ชอบ คืองานของซิงเกอร์และมิสทีน

“ผู้บริโภค (อย่างเราๆ) บางครั้งก็โง่เป็น”

  68


สมชาย ชีวสุทธานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่งสตูดิโอ จำกัด (มหาชน) Somchai cheewasutthanon Director and Chief Executive Director คลุกคลีกับวงการผลิตหนังโฆษณามากว่า Matching Studio PCL. 20 ปี ขอมาตอบคำถามประเภทเส้ น ผม บั งภูเขากับงานโฆษณาที่ใครๆ ก็ทำได้ ยุคนี้ “เคเบิ้ลทีวี” เกิดชุกยิ่งกว่าดอก ละครสุ ด โรแมนติ ก ชั ด เจนไปเลย เห็ดหน้าฝนนะครับ ยิ่งมีตัวบิ๊กๆ ลงมา เป็นการสร้างความโดดเด่นได้อีกทางหนึ่ง เล่นล่ะคุณเอ๋ย บอกได้ว่ามันส์พะยะค่ะ สิ น ค้ า ที่ ค วรเข้ า มาบริ ก ารผมคื อ อย่างพี่ชาลอต – เจ้าแม่เคเบิลคนใหม่ สินค้าขายตรง ที่ไม่ต้องแคร์เรื่องเรทติ้ง ถอดด้ามที่ลอกคราบไคลของแบงเกอร์ได้ เจาะกลุ่มเป็นจุดๆ เป็นดาวกระจายไป หมดจด ผู้คนแทบจะลืมๆ แล้วนะครับว่า แล้วครับ เธอเป็นยอดหญิงด้านการเงินมาก่อน อย่างสินค้า การท่องเที่ยว SMEs ขายได้ครับ ถึงจะมีแยะกว่าร้อยช่อง อาหารพื้ น เมื อ งที่ ใส่ ไว้ ต ามที วี ห้ อ งพั ก ผู้ประกอบการนับร้อยราย ทำไปทำมาก็ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วใน จะเหลือ “ตัวจริง” ให้ปรากฏเองล่ะครับ ท้องถิ่นนั้นๆ ส้มตำ อาหารพื้นเมือง ร้าน เหมือนที่ต่างประเทศ สุดท้ายก็เหลือเจ้า อาหาร ใครมาเยือนก็ได้ข้อมูลไปเต็มๆ “....เคเบิ ล ที วี เพิ่ ง จะเป็ น ยุ ค ต้ น ของการกำเนิ ด การจะยั ง อยู่ ได้ ดัง เจ้าใหญ่ นั่นแหละครับ สัจธรรมแห่ง ท่ามกลางการแข่งขันมากรายคือ การนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ ซึ่ง ซึ่ ง เดิ ม ผมชอบถามหน้ า เคาว์ เ ตอร์ ที่ การทำธุรกิจ จะเหมาะสมกั บ ยุ ค การตลาดที่ เจาะหากลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล็ ก ลงไป โรงแรม ตอนนี้ส่งสารมาถึงผมในห้องพัก ปัจจัยที่จะทำให้เคเบิลทีวีอยู่ได้ คือ เรื่อยๆ แบบจับวางแม่นยำ...” เลยครับ คุณๆ ไปขอนแก่น คราวนี้ผมมี คุณภาพของรายการ และการเลือกใช้สื่อ ตั ว เลื อ กให้ เ ยอะมากเลยว่ า ไปไหน กิ น ของลูกค้า เจ้าของสินค้า พูดตรงๆ อย่า “…Since its origins Cable TV has emerged as an อะไรดี โกรธกั น นะครั บ เขาน่ า จะเลื อ กเป็ น expanding industry. As more entrants compete in the อีกโจทย์เป็นของลูกค้า กำลังจะออก Second Brand market presentation of quality products aimed at smaller แชมพูยี่ห้อหนึ่งที่ภายใต้แบรนด์ยูนิลิเวอร์ ยุคนี้โลกมันเปลี่ยนไป จุดขายส่งตรง target groups is becoming more essential for success...” เน้นสรรพคุณสู้แดดสู้ฝนตรากตรำอะไร ถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึ้น Be head ยังเงี๊ยะ มันต้องใช้สูตรไหนที่อาจต้องแรง be her ของ ผู้บริโภคเปลี่ยนไป การ กว่า ซึ่งแน่นอนไม่ใช่คนกรุงเทพฯ แน่ ตลาดก็ต้องเปลี่ยนไป สื่อก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน นี่เลยมุ่งไปภาคอีสาน ภาคเหนือ พูดกันตรงๆ นะเจ้าของเคเบิลทีวีส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาเอง ดัง อย่าได้ไปเทียบกับช่องปกติ 3 5 7 9 NBT. TPBS อย่างเด็ดขาดนะ นั้นจึงมีกลยุทธ์แบบ สัพเพเหระยัดๆๆๆเนื้อหาเข้าไป แบบนี้ คือเค้าเรียกว่า เพราะคนละสปีชกี่ นั ขอให้โตตามทิศทาง ทีค่ วรจะเป็นของเคเบิลทีวเี องเถอะนะ ดูถูกคนดูใช่ไหม พอมีเรื่องรายการแบบขายตรงๆ แบบหาเงิน คนดูเขาก็บอก เกิดได้แน่ ถ้าคุณมีคุณภาพ สื่อเคเบิลทีวี ก็ไม่ต่างกับสินค้าประเภทอื่นๆ ว่า งั้นอย่าดูเลยดีกว่า (กู) รู้ทันนะ ที่คุณภาพจะช่วยการเกิด การโต การคงอยู่ ด้วยความยั่งยืนตลอดกาลครับ แล้วจะขายได้ไหม อ๋อ…ได้แน่ แต่ต้องแยบยลนะครับ ผมล่ ะ เอาช่ ว ยจริ ง ๆ นะ อี ก หน่ อ ยอาจจะมี ลู ก ค้ า มาจ้ า งผม ทำหนั ง ถ้ายกตำแหน่ง “มาเฟีย” แห่งการขายทางเคเบิลทีวีให้ผม นี่เลย ผมจะ โฆษณาให้ชาวบ้านที่อำเภอร่องคำ ดูกันขำๆ ทั้งหมู่บ้านก็ได้ รับนะครับรับ ขายเนื้อหาก่อนอยู่แล้ว โฆษณา ค่อยตามมาทีหลัง ผมจะบอกเขาไปตรงๆ มาเล้ย ผมจัดให้… ไม่อ้อมแอ้ม บอกเลยว่า ถ้าคุณเปิดมาช่องนี้ คุณจะได้ดูละครน้ำเน่าเต็มๆ

“ดอกเห็ด กับ เคเบิลทีวี”

  72


คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Suthichai Eamcharoenying งสุด ถึงยุคแบ่งปัน หมดยุ ค การทำกำไรสู President, Social Venture Network สร้างสังคมน่าอยู ่ร่วมกัน “…ในยามเศรษฐกิ จ ที ่ ไ ม่ ป กติ มั ก มี ผ ลพวง เข้ า มากระทบองค์ ก รลู ก แล้ว ลูกเล่า ความเข้มแข็งที่เป็นภูมิคุ้มกันภัยได้ดีมุมหนึ่งคือ แรงงานสัมพันธ์ อันสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง….” “…During the economic recession, repercussions are repeatedly affecting organizations. To minimize negative repercussions, it is becoming more critical that a company has good relations between its administrators and labor...” ในระยะนี้ จะเห็นการประท้วง การแสดงออกด้วยวิธีการ ยามที่ทุกคนมีความสุข เศรษฐกิจดี ขายของกันได้อย่าง ต่างๆ เช่น การปิดถนนและอื่นๆ มากมาย ทั้งในประเทศและ สบายๆ เรามองไม่เห็นหรอกครับ พอเศรษฐกิจหดตัว ก็เหมือนน้ำ ต่างประเทศด้วยบางเหตุผลทีค่ ล้ายๆ กันบ้าง ต่างกันบ้าง ส่วนที่ ในคลองแห้งผาก “ตอ” ก็โผล่ผดุ ต่างกันก็คอื ประเด็นทางการเมือง ทีต่ า่ งกันไปของแต่ละประเทศ มีคำขยายในเรื่องนี่ไว้ น่าสนใจครับ จึงเป็นที่มาของโลก ส่วนที่คล้ายกันคือ ประเด็นปัญหาการเลิกจ้าง หรือการลด ทุนนิยมยุคนี้ ทีเ่ ขาออกมาเข้ม ออกมาเตือนกัน จนกลายเป็นหนึง่ เงิ น เดื อ น ลดค่ า แรงลู ก จ้ า ง มี ก ารเรี ย กร้ อ ง เพื่ อ ต่ อ รองผล ในมาตรการทีจ่ ะใช้กบั การค้าขายระหว่างกัน ไม่วา่ จะเป็น การมี ประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดาของผลประโยชน์ที่อยู่กัน ISO, CSR และอืน่ ๆ อีกมากมาย คนละมุมมอง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เมื่อเกิดเหตุประชิด นายจ้าง ลูกจ้าง จึงกลายเป็นคู่กัด ที่ออกมาประจานกัน ตัว มีความเดือนร้อน ก็ยอ่ มมีการตัง้ ป้อมกล่าวโทษกับอีกฝ่าย ซึง่ กลางถนน คำว่า “แรงงานสัมพันธ์” จึงมีความหมายในองค์กร เป็นคูก่ รณีกนั องค์กรก็เหมือนร่างกายมนุษย์ ที่ควรหมั่นออกกำลังกาย คำโบราณ ท่านบอกไว้ ช่างเป็นอมตะวาจา ใช้ได้ทุกยุค อย่างสม่ำเสมอ ให้แข็งแรง รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทุกสมัย ไม่เคยตกรุน่ อินเทรนด์เสมอ หยิบมาพูดมาใช้คราวใด ก็ควรดูแล มันโดนทัง้ นัน้ การออกกำลั ง กายก็ เหมื อ นองค์ ก รทำธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ ยามนี้ ผมของัด คำว่า “น้ำลด ตอผุด” ออกมาใช้นะครับ รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม คำนึง คิดถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย แล้วมันจะเกีย่ วกับ การประท้วง การเลิกจ้างงานในมุมไหน ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ผูบ้ ริโภค ผูล้ งทุนและสังคม กันล่ะ มันขยายความตามนีล้ ะกันนะครับ ปกติของการทำธุรกิจ การรวมตัวกันของคนในสังคมไม่จำเป็นเสมอไปว่า จะมีผล มักจะมีคาถาประจิตวิญญาณของเจ้าของ ผูบ้ ริหารไว้ในใจตลอด ตอบแทนในรูปของเงินตรา ความมั่งคั่งไม่อาจทดแทนได้ด้วย เวลาว่า พวกเขาต้องบริหารงานอย่างสมดุล เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ความสุขที่มนุษย์แสวงหา การอยู่ร่วมกันแบบมีมิตรไมตรี และ เพือ่ สร้างความเข้าใจ เกิดมิตรภาพ ช่วยกันสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้ อาทรกันในยามเศรษฐกิจตกต่ำ ย่อมเป็นภูมคิ มุ้ กันโรคได้ กับองค์กร ตามบทบาทของแต่ละฝ่าย ไม่มเี รือ่ งขุน่ ข้องหมองใจ วันนี้ ยังไม่ชา้ หรอกครับทีอ่ งค์กรจะวางแผนเรือ่ งนีไ้ ว้ เวลาที่ คุณลองคิดถึงตัวเอง กับความรู้สึกที่เรามีต่อคนที่เรารัก ผ่านๆ มาท่านอาจจะยุง่ อยูก่ บั งานอีกหลายด้าน สัจธรรมสอนให้ เราชืน่ ชม เราเอ็นดู เราก็จะมีแต่เรือ่ งดีๆ ให้ตอ่ กันใช่ไหมครับ ซึง่ เราปรับแนวคิด มองอีกมุมอย่างมีสติได้เสมอแหละครับ จะเกิดอาการตรงกันข้ามกับว่า หากคุณมีอีกความรู้สึกหนึ่ง กั บ เขา เมื่ อ เกิ ด ความไม่ ป กติ อาการที่ เ กิ ด จึ ง เข้ า ตรงกั บ คำโบราณ “น้ำลด ตอผุด“ นัน่ แหละครับ

“น้ำลด ตอผุด”

  76


หมดยุ ค การทำกำไรสู ง สุ ด ถึ ง ยุ ค แบ่ ง ปั น สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน กระแสของการที่องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้หันหน้ามาให้ ความสำคัญ กับโครงการแนวยังประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมมากขึ้น อันเป็น กระแสที่ก้าวมาพร้อมๆ กับยุคการค้าเสรีที่เข้มข้นขึ้น อาจเป็นสัจธรรม ที่สูงสุด ย่อมแสวงหาธุลีดิน การอยู่ร่วมกันของสังคมชาวโลก การกอบโกยทุกสิ่ง ด้วยโอกาสที่ไม่เท่า เทียมกันส่งผลให้ยิ่งมีความกว้างของชนชั้น ความรวย ความจน มากขึ้นทุกที คนรวย ประเทศที่มั่งคั่ง จะมีสุขได้อย่างไร ท่ามกลางความแวดล้อมของ คนจนและประเทศด้อยพัฒนา มนุษยชาติควรรู้จักแบ่งปัน การให้และการรับเป็นความสุขที่รับรู้กันได้ และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โครงการประเภท CSR จึงมีโอกาสเปิดพื้นที่ ในหลายองค์กรโดยเฉพาะในประเทศไทย ในรอบเกือบสิบปีที่ผ่านมา ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะ ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการสำรวจความคิดเห็น และประมวลภาพของการเดินสายไปพบปะกับผู้คนในสายงานของการจัดทำ ที่เกี่ยวข้องกับ CSR ในภาคต่างๆ ด้วยเวลา 5 เดือนต่อเนื่องกัน จนมีข้อสรุป เป็นรายงาน CSR ประเทศไทย ประจำปี 2552 ที่น่าสนใจ แยกเป็นกลุ่มใน ภาคกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

“CSR Campus” “ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม”

“สังคม สิ่งแวดล้อม”

“อาชีพและแหล่งผล

ิต”

“สะอ

าด น

่าอยู่”

ลำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8

รายละเอียด ภาคกลาง (%) ภาคใต้ (%) การมีโครงการ CSR เพิ่มขึ้น 47 88 การเพิ่งความรู้และเข้าใจ CSR 27 45 เข้าใจเรื่อง CSR เป็นอย่างดี 53 40 มีนโยบายใช้งบกับ CSR มากขึ้น 32 12 มีนโยบายใช้งบกับ CSR เท่าเดิม 46 42 เป็นโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 36 29 เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 5 13 เป็นโครงการที่เกี่ยวกับสังคม 37 23

  77


อดีต นายกสินพัฒน์ เศรษฐ์บดี สโมสรโรตารียานาวา ภาค 3350 โรตารีสากล Past President Shinpat Setabodi D-3350 R.I. Thailand Rotary Club of Yannawa,

E-mail : shinpats@gmail.com

“คน รถเข็ น และอุ ป กรณ์ ช ว ่ ยการเดิ น ” “Disable, Wheelchair and Walking Aid Equipment”

ผ ม ยึ ด มั่ น อุดมการณ์ของโรตารี ว่ า “แก่ น แท้ ” ของ แนวคิ ด การบำเพ็ ญ ประโยชน์ คือการดูแล เอื้ อ เฟื้ อ ชุ น ชนผู้ ด้ อ ย โอกาส นี่ จึ ง เป็ นการต่ อ ย อดขยายแนวคิ ด ด้ ว ย อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้คนเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ การขยายสโมสรโรตารี ลงสู่ชุมชน กลายเป็นชื่อของสโมสรที่ตั้งขึ้นตามชื่อของชุมชน นั้นๆ เหมือนคนในหมู่บ้าน คนในตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ลุกขึ้น มาสำรวจตรวจตราดูแลซึ่งกันและกัน ข้อดี คือ ต่างคนต่างรู้จักซึ่งกันและกัน ขาดเหลืออะไรก็ ช่วยเหลือกันได้อย่างผู้ใกล้ชิด ผมรู้จักคุ้นเคยกับท่านอดีตนายกสโมสรโรตารีการ์เด้นซิตี้ ประเทศสิงคโปร์ อดีตนายกดาโต๊ะ ดอกเตอร์ตัน ฮาน เทิน จน กลายเป็นสโมสรคู่มิตรกันมานานเป็นเวลาสิบปีแล้ว การทำงานของผม ในองค์กรโรตารี ความสุขของเราคือ การแบ่งปันช่วยเหลือไปให้กับผู้ที่ยังขาดโอกาสในชุมชน ซึ่งเป็น นโยบายหลักของการบริหารงานเกือบทุกสมัยของโรตารีสากล การค้นหาความต้องการของชุมชน เป็นโครงการที่จะทำให้ Dato’ Dr.Tan Hian Tsin, Past President, ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุข อันเป็นปรัชญาของโรตารี ผมพบว่าจำนวนของผู้ Rotary Club of Garด้อยโอกาส ที่ต้องการรถเข็น และอุปกรณ์ช่วยการเดินในเมืองไทยมีอยู่ราว den City, Singapore 6-7 แสนคน ผมจึงหารือกับประธานมูลนิธิ Crocodile ซึ่งมีท่านอดีตนายก and founder of ดาโต๊ะ เป็นประธานในการจัดหาอุปกรณ์พวกนี้ crocodile foundation ท่ า นอดี ต นายกดาโต๊ ะ ท่ า นเป็ นนั ก ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณฑ์ “ตราจระเข้ ” อย่างเช่น เสื้อ กระเป๋า รองเท้าและอื่นๆ โดยตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นมาทำงานการ กุ ศ ล เช่ น สร้ า งบ้ า น, สร้ า งโรงเรี ย น, สร้ า งโรงงานทำมาหากิ น ให้ กั บ ผู้ทุกข์ยากจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหวซึนามิที่เกิดขึ้น ผมอาสารั บ หน้ า ที่ ใ นการขนส่ ง ประกั น ภั ย ภาษี อ ากร และอื่ น ๆ จนกระทั่ ง จั ด พิ ธี ส่ ง มอบให้ กั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการเมื่ อ วั นที่ 27 กุ ม ภาพั นธ์ ศกนี้ โดยบริจาคมอบรถเข็น (Wheelchair) 1,000 ตัว ขาหยั่ง (Walking Cane) 250 ตั ว ไม้ ยั น (Walking Crutch) 250 ตั ว และขาหนุ น (Walking Assistor) 10 ตัว ซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงจากการตัดสินแล้วของ สโมสรโรตารี 4 ภาคทั่วประเทศไทย เพื่อมอบความสุขแก่ผู้ให้ และถูกใจผู้รับ จริงๆ ครับ ผมกั บ Crocodile Foundation และคู่ มิ ต รโรตารี ตั้ ง ใจที่ จ ะมอบ Wheelchair และอุปกรณ์ช่วยการเดินแก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกปี ในปี นี้จะมีการส่งมอบในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม ศกนี้ สโมสรใดอยากเข้าร่วม โครงการ กรุณาเข้าไปสำรวจชุมชนของท่าน แล้วแจ้งความประสงค์ ผ่าน สโมสรโรตารีที่อยู่ในชุมชนของท่านมาโดยด่วนครับ   78

I adhere to ideology of Rotary Club that “a core perspective” of socially beneficial activity’s concept is a community development and charity. The extension of the concept as mentioned above is implemented by promulgating its recognition to local communities. This became a name of Rotary Club which was established by the community as a group of people in village, sub-district, district and province, aiming to taking care each other. The benefit can be presented by raising acquaintance, establishing friendship and rapport. I am familiar with Dato’ Dr. Tan Hian Tsin, Past President, Rotary Club of Garden City, Singapore for a few decades ago until we become friendship club. I focus on sharing happiness to vulnerable people. This is also main policy of international Rotary Club in every administration year. Due to our concept, aiming to explore and response the community needs, also provide a happiness of donator and receiver, I found that, there are approximately 600,000 - 700,000 vulnerable people in Thailand who need wheelchairs and supportive walking equipments. Therefore, this is a consequence of a discussion regarding to this project. Dato’ Dr.Tan Hian Tsin, the owner of Crocodile, which products particularly are shirt, bag, shoes, etc. He founded a foundation under the name of “Crocodile Foundation”. This foundation has also continuously donated wheelchair to Thailand during past 3 years. I voluntarily undertake a delivery function for 1,000 units of wheelchair, 250 units walking cane, 250 units of walking crutch and, and 10 units of walking assistor to person in need, surveyed by the community. I and fellowship club intend to grant wheelchairs and supportive walking equipments annually. The delivery will be carried out in December. For any interested club, please survey your community and inform your intention to me, alternatively, whose relatives who also need, please inform your intension at area’s Rotary club The English text is be translated by Rotarian Dr. Pongtana Vanichkobchinda


รศ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ASSOC PROF.Aruneeprabha Homsettee Deputy Director fund raising bureau เราช่วยกาชาด... กาชาดช่วยเรา The Thai Red Cross Society “...สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เพื่อเป็นการผลิตเซรุ่ม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแก้พิษงู...” “…The Thai Red Cross station located at HuaHin district, Prajuab Kirikhan province, raises horses and other animals to produce serum to treat rabies and snake poisons…” สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง เป็นหน่วยงานหนึ่งใน สภากาชาดไทย ก่อตั้งมาประมาณ 9 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และตำบลไร่ ใ หม่ พั ฒ นา จั ง หวั ด เพชรบุรี ทั้งสองแห่งเป็นฟาร์มระบบเปิด บนพื้นที่กว้างขวาง ราว 646 ไร่ ภารกิจที่สำคัญคือการผลิตเซรุ่ม 2 ชนิดได้แก่ 1. เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. เซรุ่มแก้พิษงู มีถึง 7 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ พิษของงูทำลายระบบโลหิต คือ งูกะปะ งูแมวเซา และงูเขียว งูทั้ง 3 ชนิดนี้เมื่อพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำลายระบบโลหิต ส่วนอีกกลุ่มมีงู 4 ชนิด คือ งูเห่า งูจงอาง งูทับสมิงคลา และงูสามเหลี่ยม พิษมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาท “ม้า” ที่เลี้ยงไว้ในสถานีนี้ จะต้องเป็นม้าสุขภาพเยี่ยม อายุ แวะเยี่ยมชมได้ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ปีขึ้นไป ผ่านการตรวจเลือด ตรวจร่างกาย ไม่มีโรคและไม่มี สารตกค้าง มีการแยกม้าแต่ละตัวว่า ตัวไหนจะใช้งานในกลุ่ม พิษงูชนิดใด อย่างชัดเจน การเลี้ยงม้าเป็นแบบปล่อยตามธรรมชาติ ให้อาหารสดและอาหารสำเร็จรูป เนื่องจาก ม้าเป็นสัตว์ที่มีลำไส้ยาวเป็นพิเศษจึงต้องให้อาหารบ่อยๆ แต่ให้ทีละน้อย เริ่มมื้อแรกที่ตี 5 ครึ่ง ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป จากนั้นจะให้อาหารสำเร็จรูปอีกครั้งประมาณบ่าย 2 – 3 โมง ระหว่างนั้นกระจายการให้เล็มหญ้าตอน 9 โมง และปล่อยให้เล็มตามธรรมชาติทั้งวัน ส่วนการพักผ่อนม้ามีเวลาพักผ่อน 4 ชั่วโมงต่อวันตามธรรมชาติ ม้าแต่ละตัว จะให้ปริมาณเลือดที่แตกต่าง ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเฉลี่ยตั้งแต่ 300 - 400 กระบวนการแยกพลาสมาออกจากเลือด กิโลกรัม ปริมาณเลือดมีราว 7 เปอร์เซ็นต์จากน้ำหนักตัว ปริมาณการเจาะเลือดจากตัวม้า ออกมาใช้โดยไม่เป็นอันตรายกับตัวพวกเขาเลยคือ 21 - 28 ลิตร จากปริมาณเลือดม้า 21 - 28 ลิตร นำมาใช้ได้ 1.4 ส่วน คือราว 5 ลิตร โดยต้อง ทำการคัดแยกเฉพาะพลาสมาเพื่อนำมาใช้งาน ส่วนเม็ดเลือดแดงจะนำกลับคืนให้ม้า ภายในวันเดียวกันในช่วงบ่าย หลังจากนั้นภายในไม่เกิน 10 วันร่างกายของม้าจะสร้าง พลาสมาขึ้นมาทดแทนใหม่ เลือดม้าเมื่อถูกกระตุ้นจากพิษงูประเภทใดก็จะต้องเป็นประเภทนั้นต่อไป ด้วยการนำ พิ ษ งู ที่ รี ด เก็ บ มาในรู ป แบบของผงแห้ ง ละลายแล้ ว ฉี ด เข้ า ในตั ว ม้ า ห่ า งกั น เข็ ม ละ 2 เลื อ ดม้ า เจาะในปริ ม าณไม่ เ กิ น 21 – 28 ลิ ต รต่ อ ตั ว หรื อ ราว 7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข อง สัปดาห์ จนครบ 5 เข็ม สำหรับม้าใหม่ที่ไม่เคยได้รับการกระตุ้น ส่วนม้าเก่าฉีดพิษงูเพียง น้ำหนักตัว เข็มเดียวก็สามารถนำเลือดมาทดสอบปริมาณโปรตีนเพื่อนำมาใช้เป็นเซรุ่มแก้พิษงูได้ โดย ทดสอบกับสัตว์ทดลอง เพราะเซรุ่มเหล่านี้ต้องมาใช้กับมนุษย์ต่อไป ระยะเวลาที่ม้าจะให้ภูมิคุ้มกันได้ดี คือ 12 – 13 ปี บางตัวมีสุขภาพแข็งแรงอาจ ใช้งานได้ถึง 15 ปี หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุป นายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระราชทานพระราโชบายแก่สถานีให้เลี้ยงม้าไว้ จนสิ้นอายุ ป่วยไข้ก็รักษา ห้ามนำไปขายช่วงต่อ ห้ามนำเนื้อมารับประทาน ทั้งนี้ถือว่าได้ ทำประโยชน์ให้มนุษย์ วงจรชีวิตของม้าครบวงรอบเมื่อมีอายุเฉลี่ยราว 25 ปี การทดสอบกันอย่างพิถีพิถัน ให้เป็นเซรุ่ม ปัจจุบันมี “ม้า” อยู่ในสถานีฯ จำนวน 360 ตัวได้รับพระราชทานม้าเพศผู้ 1 ม้า และ เพื่อมนุษย์ ม้าเพศเมีย 2 ม้า สายพันธุ์จากประเทศเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หน่วยงาน องค์กรใด ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร 02 252 0161-4

“เลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง เพื่อผลิตเซรุ่ม”

  80


เรื่องเล่าหลังไมค์ \ ขลุก… คลุก อยูก่ บั งานเพลงมากว่า 20 ปี ทั ้ ง บนเวที แ ละหลั ง ไมค์ สะสมแผ่ น เสี ย ง รู จ้ กั เพลงยุค 70 80 90 เป็น “กูร”ู หาตัวจับ ยากคนหนึง่ ของวงการเพลงเมืองไทย อากาศร้อนอบอ้าวจริงๆ ดูจะร้อนกว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายขุม เรื่องของ ภาวะโลกร้อน ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลัก ผู้คนสนใจกันตั้งแต่ระดับ รากหญ้าไปจนถึงนักวิชาการ โลกใบนี้ เปรียบไปก็เหมือนบ้านหลังใหญ่ของเรา พื้นจะทรุด หลังคาจะ รั่ว ส้วมจะตัน คงต้องช่วยกันดูแล สมมุติว่าถ้าทุกบ้านในแหล่งชุมชนส้วมตัน แบบราดไม่ลง แล้วเกิดอึพร้อมๆ กันทุกบ้าน คงเป็นข่าวพาดหัว “อึเป็นพิษ สลบไปทั้งหมู่บ้าน” หรืออีกฉบับ “ตีนแมวซวยสุดขีด เผลอกดชักโครกก่อน เตรียมเผ่น สลบคาส้วมเหตุสำลักอึ” แบบนี้คงขอย้ายบ้านหนีดีกว่าครับท่าน เรื่องเล่าหลังไมค์ของผม วันนี้เป็นเรื่องหลังไมค์ที่นำมาขยายความกัน แบบไม่มีไมค์ ความที่โลกร้อนนี่แหละครับ เกี่ยวกันไหมนี่ โธ่... เกี่ยวซิครับ ก็ ไม่ใช่เพราะโลกร้อนนี่รึ รถถึงได้ติดหนึบ ผู้คนหงุดหงิด อะไร อะไร ก็ดูจะ เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิมอีก ขอเล่าครับ ขอเล่า เมื่อก่อน สมัยผมเป็นยุคเด็กกะโปโล รถรายังไม่ติดหนึบ จะไปทำงาน จะไปเรี ย นหนั ง สื อ จะไปช็ อ ปปิ้ ง ไปไหนๆ ก็ ส บาย กะเกณฑ์ เ วลาได้ ห้างสรรพสินค้าไม่ได้มีมากมายแบบเดี๋ยวนี้ ช่วงปิดเทอม ผมไม่ไปอยู่ตามบ้าน เพื่อน ก็จะไปสิงสถิตตามห้าง อาศัยแอร์เย็นๆ เดินเล่น แหม!สินค้ามันล่อตา ล่อใจเหลือเกิน เพลินจนลืมดูเวล่ำเวลา พอท้องร้องเหลือบดูนาฬิกา ก็ปาไปเที่ยงแล้ว เมื่อก่อนในห้างไม่ได้มี Food center แบบเดี๋ยวนี้นะครับ อย่างถ้าเป็น เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อ 30 ปี ก่ อ น สมั ย เปิ ด ใหม่ ๆ ก็ จ ะมี ภัตตาคารหรูๆภายใน เคยไปนั่งหม่ำ ข้าวซอยกับเพื่อน ให้เพื่อนเลี้ยงอีก ต่างหาก สั่งก็สั่งไม่เป็น

ราเชนทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผูด้ ำเนินรายการวิทยุ Rachain Chumsai na Ayudhaya Radio Announcer rachain_j@yahoo.com ผมบอกพนักงานว่า “ขอบะหมี่น่องไก่ครับ” พนักงานบอกว่า “ไม่มีค่ะ” ผมก็เลยชี้ไปที่โต๊ะใกล้ๆ กัน “เอาแบบนั้นครับ แบบที่ป้าคนนั้น กำลังยกซด อยู่ครับ” พนักงานหัวเราะใส่ผม แล้วบอกว่า “อ๋อ! ข้าวซอยไก่ เหรอค่ะ” นั่นแหละถึงได้กินกับเค้าซะที แต่ก็โดนป้าโต๊ะข้างๆ แกค้อนแล้วค้อนอีก แกคงคิดนะ “ช้านนน เพิ่ง 30 มาเรี ย กช้ า นนน ป้ า เดี๋ ย วปั๊ ด เหนี่ ย ววววววว” เมนู อ าหารสมั ย ก่ อ นไม่ มี รูปอาหารโชว์ให้เห็นแบบเดี๋ยวนี้ อยากกินอะไรก็จินตนาการเอาเอง ไม่ก็ใช้วิธี แบบผมนี่ล่ะครับ ชี้ไปที่โต๊ะข้างๆ ไง! งานนี้ต้องขอขอบคุณบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์และเทคนิคการโฆษณาต่างๆ ที่มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไปต่างบ้านต่างเมืองอยากกินอะไรแค่ชี้รูปในเมนู ก็ไม่อดตายแล้ว หากเตร่ไปย่านสะพานควาย มีห้างเมอรี่คิงส์ ที่ปิดไปแล้วเพราะเหตุเพลิง ไหม้ อาคารทรุดตัว มีห้างสรรพสินค้า ไทย-ย่งเตียง อยู่แถบธนาคารออมสิน ไปจนถึงธนาคารกสิกรไทย ส่วนร้านสหกรณ์พระนครยังเปิดกิจการอยู่ครับ ใกล้ ๆ กั บ ซอยอารี ย์ พหลโยธิ น แต่ ด้ ว ยกาลเวลา สภาพต่ า งๆ ย่ อ มจะ เสื่อมโทรมไปบ้าง ไม่กี่เดือนมานี้ผมยังเข้าไปเดินรำลึกอดีตอยู่คนเดียว รู้สึกว่า เน้นขายเครื่องสำอาง เครื่องประทินผิวมากขึ้น และมากมายด้วยของกินจาก ร้านค้าละแวกใกล้เคียง มีสเต๊กอยู่ร้านนึง ริมถนนพหลโยธิน ค่อนไปทางปาก ซอยอารีย์ ผมไปกินสมัยโน้น และกลับมากินอีกทีสมัยนี้ ได้บรรยากาศจริงๆ เลยครับ เลยไปถึงแถบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าประจำที่ ผูกขาดกันหลายปีดีดัก ตอนนั้น “ห้างโรบินสัน” เพิ่งเปิดครับ รู้สึกจะเป็น สาขาแรกเลยล่ะ เน้นขายของวัยรุ่น ผมไปอุดหนุนอยู่บ่อยๆ แหม! แค่นึกถึง ก็มีความสุขแล้วล่ะครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านที่เล่าเรื่องสนุกๆ เหล่านี้ผ่านทั้งหน้าไมค์ และหลังไมค์ แลกเปลี่ยนข้อมูล กัน ผมขอฝอยต่อถึงแหล่งช็อปปิ้งให้คุณๆ ในฉบับหน้าต่อนะครับ

“ช็อปปิ้งย้อนอดีต”

  82


แฮปปี้โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ชวนคุณเกี่ยวก้อยดูหนังที่แสนอบอุ่น น่าลุ้น น่าจดจำ 3 เรื่อง

“อบอุ่น น่าลุ้น น่าจดจำ”

ความสุขของกะทิ

เด็กหญิงกะทิวัย 9 ขวบ ที่กำลังจะสูญเสีย แม่ซึ่งป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำให้กะทิ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ประสบการณ์ ข องอารมณ์ ที่ ต้ อ ง สูญเสียแม่ ในความเศร้ากะทิไม่เคยโหยหาพ่อที่ อยู่ห่างไกล แต่เลือกที่จะอยู่และเติบโตมาด้วย ความรักของตากับยายในบ้านริมคลองอันแสน อบอุ่น สัมผัสเสน่ห์อันแสนประทับใจ ถ่ายทอด อารมณ์ จ ากปลายปากกาของนั ก เขี ย นอย่ า ง “งามพรรณ เวชชาชีวะ” ได้อย่างเหมาะเหม็ง คุณล่ะกล้ายืนยันไหมว่า จะกลั้นน้ำตาไว้ให้ได้

Twilight “แวมไพร์ ทไวไลท์”

เบลล่า สวาน เด็กสาวแปลกแยก เมื่อแม่ แต่งงานใหม่ถูกส่งไปอยู่กับพ่อในเมืองที่ฝนตก ตลอดเวลาอย่างฟอร์ค รัฐวอชิงตันดีซี กระทั่ง พบกั บ หนุ่ ม รู ป งามลึ ก ลั บ นามว่ า เอ็ ด เวิ ร์ ด แล้วตกหลุมรักกัน เอ็ดเวิร์ด มีพลังวิเศษและ เป็นอมตะ เอ็ดเวิร์ดต้องควบคุมความต้องการ ดื่มเลือดเบลล่า ที่อาจทำให้เกิดความคุ้มคลั่ง เมื่ อ เจมส์ , ลอเรนส์ และ วิ ค ตอเรี ย ศั ต รู ตระกู ล คั ล เลน เดิ น ทางมาเมื อ งฟอร์ ค เป้าหมายคือเบลล่า พวกเขาจะทำอย่างไร มา เอาใจช่วยกันเถอะ

Red Cliff 2 “จอห์น วู สามก๊กโจโฉแตกทัพเรือ ตอนจบ”

กำลังพลทางบกแตกพ่าย โจโฉหาหวั่นไม่ กลับระดมพลทางน้ำ “มหึมานาวาทัพ” กรีฑาสู่ ลุ่มน้ำแยกซีเกียง เพื่อหวังทำลายทัพของจ๊กก๊ก และว่อก๊กให้ย่อยยับ แม้กำลังพลจะน้อยกว่า ขงเบ้ ง และจิ ว ยี่ ห าหวั่ น ไม่ กลั บ ใช้ ก ลอุ บ าย ต่อกรกับโจโฉอย่างน่าตื่นตะลึง เช่น “กลศึก ลวงธนู” หรือ “กลยุทธ์คบแพเพลิง” นำไปสู่ การแตกแผ่นดินจีนออกเป็น “สามก๊ก” โดย บริ บู ร ณ์ ศึ ก ษาตำนานจี น แบบสนุ ก ในแบบ ภาพยนตร์ด้วยกันนะ


ชิมแล้วอร่อย จึงบอกเพื่อน จานเด็ด จานเดียว จานขวา : ห่านพะโล้ในหม้อต้มไม่เคยแห้งมาตลอด 15 ปี จานซ้าย : ขนมผักกาดจานอร่อยที่คุณดารา คิดสูตรขึ้นมาเองขายดีมาตลอด 3 ปี ร้านอาหารยิ่งเก่า ยิ่งเก๋า ถูกใจคนวัยสัก “หลักสี่” ขึ้นไป ร้านนี้น่าจะติด อันดับฮอตฮิตได้ไม่ลำบาก เพราะผ่านการชิมมานับครั้งไม่ถ้วนจากลูกค้า หลายวงการชื่อร้าน “ฮกกี่” “ห่านพะโล้” ร้านนี้ ขายมาเป็นปีที่ 36 จากรุ่นอาป๊าถึงรุ่นลูก สูตรดั้งเดิม ถ่ายทอดมาจนแน่นหนักไม่ผิดเพี้ยน มาชิมคราวใดก็ใช่เลยนะ ห่านรุ่นกระทงจากฟาร์มจังหวัด นครปฐม คุณดารา ลูกสาวคนเล็ก ของร้ า น เล่ า ว่ า สั่ ง จากเจ้ า ประจำ ย่านเยาวราช ตัวขนาด 4 กิโล มา ถึ ง ร้ า นตอน ตี สี่ พนั ก งานเริ่ ม ต้ ม ตอนหกโมงเช้ า ด้ ว ยหม้ อ ต้ ม ผสม เครื่องยาจีน เติมเรื่อยๆ ไม่เคยทิ้ง น้ำในหม้อเลย ความเข้มข้นจึงเต็ม สูตร อย่าง ปุ้ยก้วย เต็งเชีย ซึมซับ เนื้ อ หนั ง สี น้ ำ ตาลอ่ อ น เนื้ อ นุ่ ม คุณดารา ลูกสาวคนเล็กของร้าน (คนที่ กำลังดี ใช้งานได้ทุกส่วน ลิ้น เครื่อง 5) รับหน้าที่ดูแลร้านกับพี่ๆ อีก 2 คน ใน ขา ตีน หอมไปทั้งซอย เธอขยั น คิ ด สู ต รใหม่ ๆ เข้ า มาเสริ ม กับจานเอกของร้าน น้ำจิ้ม ถ้วยสำคัญ ที่เพิ่มรสชาติ ให้ ห่ า นพะโล้ จานนี้ เป็ น สู ต รลั บ เฉพาะ ต้นกระเทียม กระเทียม พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู รากผักชีบด เกลือ น้ำตาล น้ำส้มสายชู น้ำลายสอกันแล้วล่ะซิ เสิร์ฟมาบนจานเปล ข้าวสวยร้อนๆ สักถ้วย ตะเกียบวางไม่ลงกันเลยล่ะ จานนี้ขายที่ราคา 150.- บาท

“…..แนะนำอาหารจานเด็ด ที่สามย่าน ความยาวนานกว่า 36 ปี กับหม้อ ตุ๋นเป็ด สูตรประจำตระกูล ไม่เคยแห้งขอด คนจีนมีอาหารการกิน เป็นยา สมุนไพรจีน สืบทอดกันมานานนับพันปี จานนี้ ที่ร้านฮกกี่ คือ ห่าน พะโล้…..” “ .....Recommend for a superb dish at Hokkee -Samyarn, The stewpot used to cook is 36 years old. It’s the restaurant family’s recipe, including Chinese herbs, has been handed down for over a thousand years....goose stewed in gravy....” อีกจานที่อดใจไม่ไหว ขอแถมพก แหกกฎที่บอกว่า จานเด็ดจานเดียว ของคอลัมน์ เพราะอดใจไม่ไหวจริง นี่เลย “ขนมผักกาด” เป็นสูตรที่คุณดารา คิดขึ้นมาเองหลังจากที่ไปกิน ร้านอื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจ ลองมาผสมหัวไชเท้า แป้งข้าวเจ้า เกาลัด เห็ดหอม หมู ถั่ว ลองไปมา จนเจอ ความอร่อย ถูกใจลูกค้า กลายเป็น จานฮอตของร้ า นเมื่ อ สามปี ก่ อ น จานนี้ขาย 50.- บาท ร้ า นนี้ ห น้ า ร้ า นอยู่ จุ ฬ า ซอย 32 หลั ง ร้ า นเป็ น จุ ฬ า ซอย 34 อาคารพาณิ ช ย์ เ ดิ น ทะลุ ห ากั น ได้ เพิ่มโต๊ะได้ตอนลูกค้าแน่นร้าน หาไม่ยาก แต่ต้องทำใจเรื่องที่ จอดรถ โทร.สั่งแล้วแวะโฉบรับกลับ ก็ ส ะดวกดี โทร. 02 214 2439, 02 214 1416 เปิด 11 โมงเช้า ถึง ความเก่าเก๋าของร้านในจุฬา ซอย 32 4 ทุ่ม ดูได้จากสไตล์และทำเล

“ห่านพะโล้”

  86

ความอร่ อ ยของห่ า นพะโล้ ดู ที่ ค อที่ ย าว กว่าเป็ด(ให้ตัดคำว่าห้ามนำสินค้าเข้ามา จำหน่ายออก)


“...คนคลั่งเค้ก ไม่ผิดหวังกับโปรตีนจากเนื ้อปลาช่อน ที่นำมาทำเค้ก กลายเป็นเค้กปลาช่อนจากเมืองสิงห์บุรี...” “…People that have a craving for cake now have an additional benefit of choosing to eat cat fish meat, rich in protein available in Singburi Province…” คนคลั่งเค้กไม่ผิดหวัง เมื่อของโปรดของพวกเขามีส่วนผสมของเนื้อปลาช่อนเป็น โปรตีน 30 – 40% ในเนื้อเค้ก เชียร์ให้กินของไทยๆ สุดยอดของฝากจากเมืองสิงห์บุรี มีที่นี่ที่เดียว ไม่มีสาขา อ้อ... มีเพียงร้านดั่งเดิม อยู่ในตัวเมืองสิงห์บุรีเท่านั้น เหมาะเป็นของฝากให้รู้ว่าไปเมืองสิงห์ มานะ “เกษรา ปลาช่อน” เป็นขนมเค้กที่เกิดขึ้น เมื่อต้นปี 2539 จากสูตรเบเกอรี่ของร้านใน ตัวเมือง จนเกิดการผสมแนวคิดของดีประจำจังหวัด – ปลาช่อน เข้ามาในสูตร จะเป็น ไปได้ไหม? ปลาช่อน พันธุ์พื้นเมือง ตัวสีนวล หางมน ครีบสีชมพู เติบโตได้ดีในลำน้ำแม่ลา ไหลผ่าน 3 อำเภอของสิงห์บุรี – บางระจัน – อินทร์บุรี – เมืองแร่ธาตุในดินมีลักษณะ เกษรา ประสงค์สุขสันต์ เฉพาะ ทำให้เนื้อปลานุ่ม มัน ไม่คาว รสชาติดี จนมีฉายาว่า ปลาช่อนต้องเป็นปลาช่อน “เทียบกันแล้ว มองกลับ ไปที่ ปี 2540 แล้ ว น่ า แม่ลา จนถึง แม่ลาปลาเผา – เมืองแห่งปลาอร่อย ปลาขนาด 1 กก.ต่อตัว ใช้เวลาเลี้ยงให้ กลัวกว่าเยอะ” เติบโตราว 6 เดือน ของฝากขึ้นชื่อจากเมืองสิงห์บุรี คือปลาช่อนแดดเดียว จากเค้กธรรมดาๆ กลายเป็นเค้กปลาช่อน ใส่ชื่อแบรนด์เจ้าของร้านเป็น “เกษรา ปลาช่อน” “ตอนที่สร้างศูนย์ของฝากเมื่อปี 2541 เป็นจังหวะวิกฤตการเงินปี 2540 พอดี ดิฉัน และสามีต้องวิ่งให้ทุกอย่างประคองตัวอยู่ได้ จึงวางแผนไว้หลายอย่าง เช่น การสร้างแบ รนด์ ไม่โลภมาก เกิดที่ไหนอยู่ที่นั่น จึงไม่คิดจะส่งไปวางขายที่อื่นๆ ปักหลักให้เป็นของดี เป็น Land Mark ที่ช่วยไม่ให้หลงร้านได้ดี ของสิงห์บุรี มีคุณค่า ไม่มีขายที่อื่นๆ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ขึ้ น มาไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ด้ ว ยจุ ด ยื น มั่ น คงของปลาช่ อ น เป็นขนมเปี๊ยะ ทองม้วน เค้กงาดำ นักการตลาดบางท่านบอกว่า เราเสียโอกาสที่ไม่ขยายจุดขาย มาวันนี้ดิฉันคิดว่า เรา คิดถูก” คุณเกษรา ประสงค์สุขสันต์ เจ้าของร้านวัย 46 เล่าแบบมั่นใจในผลิตภัณฑ์ คุณภาพของเธอ ชิมได้ที่ร้านทั้ง 2 จุด คือร้านในตัวเมือง และศูนย์รวมของฝากร้านนี้ แหละ กลัวหลงโทร. ไปที่ 087 751 5335

“โปรตีนในเค้ก”

ได้รับรางวัล “ส้วมสะอาด” ซึ่งสะท้อนภาพดีๆ ของสินค้าประเภทของกิน ได้ดีมากๆ   88


่ยนบรรยากาศ จากออฟฟิศ เปลี สั มผัสไอดิน กลิ่นหญ้า ท้องฟ้า ทะเล น้ำตก มนุษย์รู้จักเก็บกักน้ำจากธรรมชาติไว้ใช้งานได้อย่างน่าทึ่ง สถานที่เที่ยวบางแห่ง ดิฉันมีความตั้งใจที่จะ ไป แต่แปลกใจว่าจนแล้วจนรอด ก็ยังไม่ได้ไปสักที ดิฉันตั้งใจจะไปดูทะเลหมอกที่เขาพะเนินทุ่ง ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน จั ง หวั ด เพชรบุรี ตามคำชวนของเพื่อนมานานแล้ว จนพึ่ง จะสมใจเมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา จากการ ไปเดินงานท่องเที่ยวทั่วไทยที่ศูนย์สิริกิติ์มีที่พักชื่อ “เพชรวารินทร์รีสอร์ท” จึงเป็นโอกาสดีที่จะชวน เพื่อนไปด้วยกันซะเลย รถตู้ 1 คัน เป็นพาหนะของคณะ นัดกันว่า จะออกเดินทางแต่เช้า ดิฉันแวะไปรับเพื่อน-สอง สามีภรรยา ที่เคยเป็นมัคคุเทศก์พาเที่ยวสวนผึ้ง ที่ราชบุรี ระหว่างทางพวกเราแวะทานอาหารเช้า ที่นครปฐม ตั้งอยู่ใกล้แยกถนนมาลัยแมน ชื่อว่า ร้าน “เชลล์ไม่เคยชิม” ไม่รู้ว่าทำไมคุณชายไม่ยอม มาชิม หรือเขาตั้งชื่อให้เป็นจุดขายซะก็ไม่รู้ ของ อร่ อ ยมี ห ลายอย่ า ง ข้ า วหมู แดง ก๋ ว ยเตี๋ ย วปลา และเย็ น ตาโฟ เปิ ด ขายตั้ ง แต่ เช้ า ถึ ง สี่ โ มงเย็ น ข้ า งๆ ร้ า นนี้ ยั ง มี ข้ า วเหนี ย วปิ้ ง เจ้ า อร่ อ ย มี ให้ เลื อ กเยอะ เช่ น ไส้ ก ล้ ว ย เผื อ ก กุ้ ง ถั่ ว ดำ มะพร้าว งา แห้ว ปิ้งกันร้อนๆ ซื้อกลับบ้านเป็น ของฝาก คนรับชอบใจเลยล่ะคะ

สุภาณี เดชาบูรณานนท์ Suphanee Dechaburananon Deputy Chairman / Director of Trading & Strategy groupM ถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะ วัดแรกที่แวะคือ วั ด ใหญ่ สุ ว รรณาราม ไม่ ห่ า งจากศาลากลาง จังหวัด มีการปฏิสังขรณ์ ในสมัย สมเด็จพระเจ้า เสื อ หรื อ พระศรี ส รรเพชรที่ 8 โดยสมเด็ จ พระ สังฆราชแตงโม ต่อมาในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 จึงมีการปฏิสังขรณ์ และสร้างพระระเบียงคดรอบ พระอุโบสถที่ไม่มีหน้าต่าง ภายในมีภาพเขียนเทพ ชุ ม นุ ม อายุ ก ว่ า 300 ปี ศาลาการเปรี ย ญเป็ น เรือนไม้สักทั้งหลัง เดิมเป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งใน พระราชวังที่อยุธยา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าเสือทรง ถวายแก่สมเด็จพระสังฆราช มีความสวยงามมาก ฝีมือการแกะสลักไม้อ่อยช้อยงดงาม โดยเฉพาะที่ บานประตู ภ ายในศาลาการเปรี ย ญมี ธ รรมาสน์ เทศน์ แกะสลักลงรักปิดทองรูปทรงเป็นที่บุษบก งดงาม และสมบูรณ์ที่สุด นอกจากภายในโบสถ์ มี พ ระพุ ท ธรู ป ที่ มี นิ้ ว พระโพธิ สั ต ว์ ก วนอิ ม พั น มื อ แรงด้ ว ยศรั ท ธาของ พระบาท 6 นิ้ว เป็น Unseen Thailand อีกด้วย ผู้อธิษฐาน เวลาจะดูนิ้วพระบาทต้องปีนขึ้นไปดูโดยทางวัดจัด บันไดไว้ให้ขึ้นไป หอไตรกลางน้ ำ พระสงฆ์ รู ป ที่ ท่ า นเป็ น ผู้ บรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของวัด พาไปดูห้องน้ำ สำหรับพระในสมัยก่อน ดิฉันก็ได้พบพระสงฆ์อีก

“เขาพะเนินทุ่ง – แก่งกระจาน”

  90


“… ทะเลหมอกที เ ่ ขาพะเนิ น ทุ ง ่ – แก่ ง กระจาน จั ง หวั ด เพชรบุ ร ี สวยงามตามธรรมชาติ เหมาะกั บ นั ก ท่ อ งเที ่ยวที่อยากพาครอบครัวไปสัมผัส ไอเย็น กลาง เต้ น ท์ นอนนั บ ดาว ท้ อ งฟ้ า ที น ่ ่ ี ดาวเยอะมาก และเป็ น ท้ อ งฟ้ า เดี ย วกั น กั บ คนทั ้งประเทศ…..” “…foggy field over the Phanurn Tung Mountain and Krajan Rapids, Phetchabury Province,the pleasure of a cool atmosphere whether resting in their tents or looking up at the night sky and counting the brilliant thousands upon thousands of stars...” โคลงเคลง และกระดอนไปมาตลอด รู ป หนึ่ ง ท่ า นให้ โอวาทกั บ พวกเรา ทาง ใช้ เวลาประมาาณ 2 ชั่ ว โมง คุ ย ไปคุ ย มาจึ ง ได้ ท ราบว่ า ท่ า นเป็ น ครึ่ ง ถึ ง ยอดเขา มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมา ชาวเพชรบุ รี แ ละเคยเป็ น กั ป ตั น พักกางเต้นท์ค้างคืน และผู้ที่ขึ้นมา การบินไทย ท่านมีความตั้งใจว่าเมื่อ ถึงก่อน รถจอดบริเวณก่อนทางเดิน เกษี ย ณแล้ ว จะกลั บ มาที่ บ้ า นเกิ ด ขึ้นเขา เพื่อขึ้นไปชมทะเลหมอก เพื่อบวชและศึกษาธรรมะ พวกเรา ใช้ เวลาเดิ น เท้ า ไปถึ ง 10 นาที ย ก มื อ ส า ธุ น่ า เ ลื่ อ ม ใ ส แ ล ะ ก็ถึงบริเวณยอดเขา เป็นลานกว้าง อนุโมทนาบุญไปกับท่านด้วย ไม่ ใ หญ่ นั ก จุ ด ชมวิ ว เพื่ อ ดู ท ะเล จากนั้ น ก็ เ ดิ น ทางต่ อ ไปยั ง หมอก ยาวไม่เกิน 50 เมตร มีป้าย อำเภอท่ายาง ก่อนเข้าที่พักพวกเรา แสดงจุ ด ชมวิ ว พะเนิ น ทุ่ ง อยู่ ต รง แวะเที่ยว อุทยานศาสนาพระโพธิ กลางลานใกล้ ห น้ า ผา แม้ ค ณะเรา สัตว์กวนอิมพันมือ เพื่อสักการะเจ้า จะเดิ น ทางถึ ง แต่ เ ช้ า 7.30 น. แม่กวนอิม พื้นที่กว้างใหญ่มาก มีรูป ปรากฏว่าไม่ค่อยมีทะเลหมอกอย่าง ปั้นเซียนและเทพต่างๆ พวกเราก็ไม่ ที่คิด และมีผู้คนมากจนต้องเข้าคิว ค่ อ ยรู้ จั ก หรอกค่ ะ มี เพี ย งบางองค์ กั น เพื่ อ ถ่ า ยรู ป วิ ว ด้ า นหน้ า ผากั บ เช่น ฮก ลก ซิ่ว เจ้าแม่กวนอิมพัน Unseen Thailand พระพุทธรูปที่มีพระบาท 6 นิ้ว ป้ายไว้เป็นที่ระลึก มือ ที่แกะสลักจากไม้ องค์นี้เล่ากัน อาหารเช้ า เป็ น อาหารกล่ อ ง ว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จริงเท็จ พร้ อ มน้ ำ ดื่ ม แล้ ว กลั บ ที่ พั ก ก็ เ กื อ บ อย่างไรยังไม่มีใครยืนยันค่ะ เที่ยงวัน ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า คณะเดิ น ทางถึ ง รี ส อร์ ท ที่ พั ก กั นถ้ ว น ห น้ า เพ ร า ะ เจ อ ฝุ่ น ม า ค่อนข้างเย็น รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ตลอดทาง แม่ น้ ำ เพชรบุ รี สร้ า งแบบทรงไทย ห ลั ง อ า ห า ร ก ล า ง วั น เ ส ร็ จ ทุ ก หลั ง มี ทั้ ง แบบห้ อ งเดี ย ว และ โป ร แ ก ร ม ต่ อ ไป คื อ เขื่ อ น แ ก่ ง แบบหลายห้ อ งในหลั ง เดี ย วกั น กระจาน พวกเราตั้งใจว่าจะขอเดิน บรรยากาศร่มรื่น มีแม่น้ำและภูเขา เท้าข้ามสะพานไปที่เกาะกลางเขื่อน มีบริการร้านอาหารและห้องคาราโอ สวยมากยามที่เห็นจากภาพถ่ายของ เกะ มื้อเย็นพวกเราฝากท้ อ งไว้ ที่ นี่ การท่องเที่ยว แต่น่าเสียดายสะพาน แหละค่ะ และใช้บริการคาราโอเกะ ชำรุด ยังซ่อมไม่เสร็จ จึงได้แต่เดิน จนเกือบเที่ยงคืน ชมบรรยากาศรอบเขื่ อ น และ เช้าตีห้า ทางรีสอร์ทจะพาพวก ถ่ายรูปมุมสวยๆ ของธรรมชาติ วัดใหญ่สุวรรณาราม มีหอไตรตั้งเด่นอยู่กลางน้ำ เรา ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง กลั บ ถึ ง กรุ ง เทพฯ เกื อ บ 2 ทุ่ ม อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน ทะเลหมอกในความทรงจำของดิฉัน ตั้ ง อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด เพชรบุ รี ค าบ เป็นกลิ่นไอของธรรมชาติ ยังไงก็ยัง เกี่ ย วแนวกั บ ประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ด น่าหลงไหล น่าสัมผัส ไอบางที่ลอย ลำดั บ ว่ า เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ที่ มี อ้ อ ยอิ่ ง ยั ง เป็ น ไอที่ เ ว้ า วอน เชิ ญ พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ชวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วไปสั ม ผั ส กั น ได้ ประมาณ 1.82 ล้ า นไร่ พื้ นที่ ส่ ว น ทุกเวลา ใหญ่ เ ป็ น ป่ า ดงดิ บ มี ไ ม้ มี ค่ า ทาง จุดนี้ต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ทุกคณะที่ หลักกิโลเมตรที่ดูธรรมดา แต่ความใหญ่ เสน่ห์ของเมืองไทย ไม่เคยหมด เศรษฐกิจหลายชนิด รวมทั้งมีสัตว์ เดินทางมาเยือน โตบอกให้รู้ว่าไม่ธรรมดา ไปจากใจของดิฉันเลย ที่ภูมิใจสุดๆ ป่า นก และผีเสื้อมากมาย ทุ ก ครั ้ ง ที ่ ก ลั บ ถึงบ้าน ดิฉันรู้สึกได้ว่า ตัวเองมีส่วน เพี ย ง 3-4 ที ่ น ่ ั ง ไม่ ร วมคนขั บ ดิ ฉ ั น , สามี รวม สภาพพื้นที่ของอุทยานเป็นเทือกเขาสูงชัน จึง ในการช่ ว ยชาติ ตามกำลั ง คนเล็ ก ๆ คนหนึ่ ง ต้องกำหนดเวลาขึ้นเขาและลงจากเขา เพื่อความ เพื่ อ นๆ อี ก 5 คน อาสานั่ ง หลั ง รถ แยกเป็ น 2 ปลอดภั ย โดยให้ ร ถทุ ก คั น วิ่ ง ขึ้ น และลงได้ ท าง คัน กว่าจะถึงยอดเขาก็สะบักสะบอม เพราะต้อง ของสังคม คุณล่ะ คิดยังไงคะ เดี ย วตามเวลาที่ ก ำหนด รถที่ ใ ช้ ขึ้ น เขาเป็ น รถ วิ่งไต่เขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ สภาพถนนบางช่ ว งขรุ ข ระ ต้ อ งวิ ง ่ ผ่ า นธารน้ ำ กระบะแบบรถสองแถว โดยมีที่นั่งด้านหน้าได้   91


สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Somchai Sittichaisrichart Managing Director ท่องไปในโลกไซเบอร์ SIS Distribution (Thailand) PCL. “… แฟลช เป็นหน่วยความจำที่เล็ก ทรงประสิทธิภาพ จนปัจจุบันมี พั ฒนาการ ไปสู่สินค้าหลายชนิด เชื่อว่าพัฒนาจะไม่มีทางหยุดนิ่ง ….” “…flash memory is the great technology for nowadays, its use in many modern products and endless developing ….” ่มีการพัฒนารวดเร็วมาก ทั้งความจุ ความจำและความเร็ว หน่วยความจำแบบแฟลช (flash memory) เป็นเทคโนโลยีหน่วยความจำที ผมคิดว่าจะต้องมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพขึ้น มารู้จักแฟลช กันหน่อยดีไหมครับ… คิดค้นโดยชาวญี่ปุ่น แฟลช โดยมีความจุสูงสุด 32 GB ซึ่งเชื่อว่าภายในปี 2552 นี้ ความจุสูงสุด ดร.ฟูจีโอ มาซูโอกะ เป็นผู้คิดค้นแฟลชขึ้น ขณะที่เขายังทำงานอยู่ที่ จะเพิ่มเป็น 64GB โตชิบาเมื่อปี 2523 คุณสมบัติพิเศษของงานนี้คือเป็นหน่วยความจำที่เมื่อเก็บ ล่าสุด ต้นปี 2552 ที่ผ่านมา ในงาน CES ที่จัดขึ้นที่เมืองลาสเวกัส เปิด ข้อมูลลงไปแล้ว ข้อมูลจะคงอยู่ไปตลอด (non-volatile) ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว ตัวสินค้าใหม่ SDXC (extended capacity) ที่มีความจุได้สูงถึง 2 TB (solid state) จนมีการนำแฟลชไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง (2048 GB) โดยทุกมาตรฐานของ SD จะมีรูปร่างภายนอกที่เหมือนกัน แต่ จะมีขั้วสัญญานและการเก็บข้อมูลภายในที่แตกต่างกัน มากครับ ไมโครเอสดี (MicroSD) โดยบริ ษั ท เล็ก ยิ่งเล็กยิ่งนิยม SanDisk ในปี 2548 ใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ปัจจุบัน มีการนำแฟลชไปใช้ในอุปกรณ์หลายๆ ประเภทโดยผู้ใช้อาจจะ ลง เช่นโทรศัพท์มือถือ ไมโครเอสดีมีขนาดเล็ก ไม่รู้มาก่อนเลย เช่นโทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล, เครื่องเก็บ เพียง 11mm x 15mm x 1mm จัดว่าเป็นแฟลช ข้อมูลแบบ usb (usb drive) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล และล่าสุด เริ่มใช้แทน ที่เล็กที่สุด แต่มีความจุสูงถึง 16GB และคาดว่า ฮาร์ดดิส เชื่อกันว่า เป็นหน่วยความจำที่มีขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน การ ในปี 2552 นี้ ความจุสูงสุดจะเพิ่มเป็น 32 GB เก็บข้อมูลได้มากมายนี้ มีการผลิตสินค้าออกมาเพื่อใช้เพิ่มหน่วยความจำให้ นิยมใช้กันในอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ เช่นโทรศัพท์ กับสินค้าอื่นๆ อีกหลายมาตรฐานเช่น มื อ ถื อ ที่ มี เครื่ อ งรั บ สั ญ ญานดาวเที ย มจี พี เ อส, คอมแพ็คแฟลช (CF - compact flash) เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล ฯลฯ เป็นรูปแบบความจำแบบแฟลชที่คิดค้นโดยบริษัท แซนดิ ส จำกั ด ในปี 2537 ซึ่ ง ถื อ เป็ น รู ป แบบ ยูเอสบีไดรว์ (USB Drive) เป็นที่นิยมมาก แรกๆ ของแฟลชที่ ยั ง ได้ รั บ ความนิ ย มมาถึ ง ในการใช้ เป็ น สื่ อ โอนย้ า ยข้ อ มู ล เพราะยู เ อสบี ปัจจุบัน คอมแพ็คแฟลชมีขนาด 42.8 mm x เป็นมาตรฐานที่มีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เมื่อยู 36.4 mm โดยความหนา มี 2 ขนาด คือ 3.3 เอสบีไดรว์มีราคาลดลง ปัจจุบัน ยูเอสบีไดรว์มี mm สำหรับ Type I และ 5 mm สำหรับ Type ความจุสูงสุดที่ 64 GB ซึ่งเชื่อว่าภายในปี 2552 II ปัจจุบัน ความจุคอมแพ็คแฟลชสูงสุดอยู่ที่ 32 นี้ จะเริ่มเห็นรุ่นที่มีความจุ 128 GB ออกมาวาง GB โดยผู้ผลิตบางราย ได้เริ่มผลิตรุ่นที่มีความจุ ตลาดกัน แล้วล่ะครับ 64 GB ออกมาบ้ า งแล้ ว ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า ภายในปี 2552 นี้ จะมี ผู้ ผ ลิ ต คอม แพ็คแฟลชความจุ 64 GB ออกมามากขึ้นและอาจจะเริ่มมี 128 GB ออก SSD (solid state drive) เป็นโครงสร้าง มาให้เห็นกันบ้าง ของฮาร์ดดิสขนาด 1.8” หรือ 2.5” ใช้แฟลชแทน ปัจจุบันคอมแพ็คแฟลช นิยมใช้กันในกล้องดิจิตอล โดยเฉพาะกล้องรุ่น แผ่นดิสค์ มอเตอร์ และหัวอ่าน อันที่จริง คำว่า ใหญที่เปลี่ยนเลนซ์ได้ (SLR) มักจะใช้คอมแพคแฟลช (อย่างไรก็ตาม กล้อง solid state เกิดขึ้นในสมัยที่เริ่มมีระบบเครื่อง SLR รุ่นเล็กบางรุ่นของ Nikon ก็ใช้แฟลชแบบ SD เพื่อให้มีขนาดเล็กลง) เสียงที่ใช้เซมิคอนดัคเตอร์ แทนเครื่องเสียงระบบ หลอดศูนย์อากาศ จึงเกิดศัพท์ solid state ขึ้น เอสดี (SD – Secured Digital) เป็น เพื่อให้รู้กันว่าเป็นเครื่องเสียงยุคใหม่ที่ใช้เซมิคอนดัคเตอร์แทนหลอด แฟลชที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาร่ ว มกั น ของบริ ษั ท SSD มีข้อดีเหนือฮาร์ดดิสทั่วไปหลายด้าน เช่น 1) ความเร็ว โดยเมื่อ มั ท ซู ชิ ต ะ (เจ้ า ของสิ น ค้ า ยี่ ห้ อ พานาโซนิ ค ), เทียบกับฮาร์ดดิส ฮาร์ดดิสความเร็วที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 1.5 เท่า จนถึง 120 เท่า แซนดิส และโตชิบาในปี 2542 โดยมีขนาด 24 2) ประสิทธิภาพ ใช้พลังงานน้อยมาก และมีขนาดเล็ก 3) เงียบ ไม่มีส่วน mm x 32 mm x 2.1 mm นิยมใช้กันในกล้อง เคลื่อนไหว การทำงานจึงไม่มีเสียงเลย 4) ความเชื่อถือได้ เมื่อเทียบกับฮาร์ด ดิจิตอลที่มีขนาดเล็ก รวมไปถึงกล้องวีดีโอซึ่งเริ่ม ดิส เพราะไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว รับแรงกระแทกได้สูง ทนความร้อนและ เปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลลงบนเทป มาเป็น สภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีกว่ามาก

“แฟลช ความจำอัฉริยะ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลก”

  92


¹ÔµÂÊÒÃÊÁÒ¤Á»‡ÒÂáÅÐâ¦É³Ò

สมาคมป้ายและโฆษณา ชั้น 2 อาคาร พี.ไลท์โฆษณา เลขที่ 49/269 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   94

»‚·Õè 6 ©ºÑº·Õè 16 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ÁԶعÒ¹ 2552


สารจากนายกสมาคมป้ายและโฆษณา

สวัสดีครับ

ท่านสมาชิกทุกท่าน วารสาร “ถนนคนทำ ฉบับนี้ อาจจะดูแปลกตา ใหม่ในสิ่งที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือฉบับนี้ ผมอยากเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า การทำงานเช่นนี้เป็นแนวคิดที่ลงตัว ที่สุดกับภาวะการณ์ของเศรษฐกิจปัจจุบัน หากท่านลงคิดถึงทฤษฎีการ แบ่งงานกันทำ ตามความถนัด ตามวิชาชีพ ผมคิดว่าทุกท่าน ต้องตอบ ว่า เห็นด้วย เพราะไม่มีใครที่จะเก่งกาจไปได้ทุกเรื่อง พวกเราเก่ง ขยัน เรื่องงานป้าย งานสื่อนอกบ้าน งานพิมพ์อิงค์เจ็ท หรือความชำนาญ ตามงานธุรกิจของเราเอง ดังนั้นการจัดทำวารสาร ผมจึงมอบให้ทางทีมงานนิตยสาร OHM เป็นผู้ช่วยดำเนินการ กำหนดไว้ทุกๆ ไตรมาสหรือปีละ 4 ฉบับ ที่จะส่ง ข้อมูลข่าวสารไปยังท่านสมาชิก นอกเหนือช่องทางอื่นๆ ที่ดำเนินการ ต่ อ เนื่ อ งอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง ถนนคนทำป้ า ยฉบั บ นี้ จะถู ก แจกจ่ า ยไปยั ง สำนักงานเขตทุกแห่ง สถาบันการศึกษา ท่านสมาชิกทุกท่าน และ เครือข่ายทุกกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อติชมประการใด อย่าได้เกรงใจที่จะบอกผม ผม อาสามาทำงานให้สมาคมฯ เพื่อองค์กรวิชาชีพของเรา ทุก ท่ า นล้ ว นมี ส่ ว นในการยกระดั บ อาชี พ ของเราให้ เป็ นที่ ยอมรั บ กั น มากขึ้ น ท่ า นใดอยากได้ สั ง คมดี ๆ ก็ ต้ อ ง ช่ ว ยกั น สร้ า ง เช่ น กั น ครั บ หากท่ า นอยากให้ วิชาชีพของคนทำป้าย เป็นภาพแบบไหนออก มา ก็ ต้ อ งมาช่ ว ยกั นทำงานคนละมื อ ไม้ แหละครับ เป็นสัจธรรม ผมขอถื อ โอกาสนี้ เชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า น จั ด เวลา สละแรงกาย แรง ทรั พ ย์ ต ามกำลั ง มาเจอกั น ที่ สมาคมฯ นะครับ สมาคมป้ายและโฆษณา ชั้น 2 อาคาร พี.ไลท์โฆษณา เลขที่ 49/269 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

  95


การดำเนินการในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา สมาคมฯ มีกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

การแถลงผลงานประจำปี 2551 New office

การจัดหาสถานที่ทำการถาวรของสมาคม ฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการก่อตั้งสมาคมฯ มักจะโยกย้ายที่ทำการไปตามสำนักงาน ออฟฟิ ศ ของนายกสมาคมฯ อั น เหตุ ม าจากการเป็ น องค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ ไม่ แ สวงหาผลกำไร เพื่อเป็นการเตรียมวางแผนงานรองรับระยะยาว สร้างความเป็นปึกแผ่น มีความสะดวกในการ นัดพบปะ เป็นศูนย์รวมของสมาชิก มติของคณะกรรมการบริหาร ถึงเห็นควรที่จะให้มีสถาน ที่ทำการถาวร จึงมีการกระจายข่าวนี้ ไปยังสมาชิกทุกท่าน หากมีพื้นที่ในออฟฟิศของท่านเอง หรือมีข้อแนะนำสถานที่ใดๆ ขอให้แจ้งกลับไปที่สมาคมฯ ได้ (ขณะนี้ มีข้อมูล แจ้งเข้ามาแล้ว 3 แห่ง)

แนวทางการดำเนิ นการด้านโครงป้ายโฆษณา อุ ปนายกสมาคมฯ ฝ่ายโครงป้าย คือ คุณสายัณห์ ธนาไพศาล และคุณวีรพล สถิตกิจพิเชษฐ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการร่วมหารือ ประชุ มหาแนวทางใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การดูแลสถานการณ์เฉพาะหน้าในปัจจุบัน และการวางแผนรองรับในอนาคต จากการกวดขั น มาตรการเข้มของหน่วยงานผู้ดูแลป้ายโฆษณาโดยตรง คือกรุงเทพมหานคร สมาคมฯ เสนอแนวทางในที่เกี่ยวข้อง กับงานป้ ายโฆษณา ดังนี้ การติดตั้งป้ายบนพื้นดิน - มีความสูงจากพื้นดินถึงหน้าป้าย 30 เมตร ไม่เกิน 32 เมตร - ระยะร่นของตัวป้ายจากบาทวิถี - ป้ายตั้งฉากกับถนน ให้กำหนดระยะร่น 6 เมตร - ป้ายขนานกับถนน ให้กำหนดระยะร่นตามความสูงของตัวป้ายและไม่ควรมีการจำกัดสิทธิการก่อสร้างป้ายในเขตต่างๆ การติดตั้งป้ายบนอาคาร - ความสูงจากพื้นดิน รวมตัวอาคารถึงหน้าป้าย 30 เมตร ไม่เกิน 32 เมตร - อาคารนั้นๆ ต้องผ่านการตรวจสอบจากวิศวกร - ฐานโครงป้ายต้องหุ้มวัสดุกันไฟถาวร การก่อสร้างป้าย ควรกำหนดระยะห่างระหว่างป้ายไว้ 200 เมตร ต่อป้าย การตรวจสอบความมั่น คงแข็งแรงของป้ายโฆษณา โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดูแลป้ายงานของสมาชิก อย่างใกล้ชิด เพื่อความสบายใจของทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันสังเกตได้จากป้ายรับรอง my คุณภาพ เป็นโลโก้ของสมาคมฯ แขวนไว้ที่ป้ายอยู่แล้ว acade การวางแผนรองรับในอนาคต มีการเตรียมการยกร่างพระราชบัญญัติป้าย ขึ้นมา โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ถูกตีค วามนับรวมอยู่ในเรื่องเดียวกับอาคาร รวมทั้งจะนำกฏหมาย ข้อบัญญัติที่ใช้กันในประเทศต่ างๆ มาศึกษา เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ที่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับป้ายโฆษณาในประเทศไทยได้ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว มีก ารอภิปรายกันแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวาง เมื่อสมาชิก ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศและมี กรณีศึกษา นำมาเป็นตัวอย่าง เช่น เคยมีป้าย โฆษณาของฟาสฟูดส์เจ้ายัก ษ์ใหญ่ ล้มลงมาหลายป้าย ทับรถยนต์ไปหลายคัน ทำให้มีการ ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้น มาศึกษา เรื่องแรงลม อันอาจเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติจึงเพิ่มความรุ นแรงขึ้น บางประเทศมีความร่วมมือกันกับวิชาชีพสถาปนิก เพื่อหารือกันเรื่องความแข็ง แรงและแสงสว่างที่จะช่วยประหยัดพลังงาน โดยมีข้อเสนอว่า สมาคมฯ ควรยื่นมือออกไปจับกับสมาคมวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขยายวง มากขึ้น และจะเป็นการสร้า งภาพพจน์อันดี มีความน่าเชื่อถือให้กับสมาคมฯ ได้ในระยะยาว

iSIGN

สมาคมป้ายและโฆษณา ชั้น 2 อาคาร พี.ไลท์โฆษณา เลขที่ 49/269 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   96


คุณรัฐพล มีธนาถาวร(ยืนกลาง) รองปลัดกทม. เป็นประธานมอบโล่ขอบคุณ สมาชิกสมาคมฯ ที่สนับสนุนงานสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 5 ต.ค. 51 และ 11 ม.ค. 52

สมาคมป้ายและโฆษณา+สมาคมป้ายเอเชีย+ชมรมสื่อนอกบ้าน+ชมรม ไทยอิงค์เจ็ท= 4 in 1

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

การเตรี ย มการจั ด ตั้ ง สถาบั น ฝึ ก อาชีพ isign Academy โดยมีคุณชาตรี อัศวเบญญา

เป็ น ผู้ ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด พร้ อ มทั้ ง คณะทำงานที่ ช่ ว ยกั น ตกผลึกทางความคิดจนสกัดเป็นการยกร่าง แนวทางดังนี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เป็ น การยกระดั บ มาตราฐาน วิชาชีพการทำป้ายโฆษณา เสริมสร้างจรรยาบรรณ สร้าง บุคลากรเข้าสู่วิชาชีพ สร้างภาพลักษณ์อันดีและเป็นการ ขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง หน่ ว ยงานต้ น เรื่ อ งร่ ว มก่ อ ตั้ ง มี 4 องค์ ก ร ได้ แ ก่ สมาคมป้ า ยและโฆษณา สมาคมป้ า ยเอเชี ย ชมรม ไทยอิงค์เจ็ทและชมรมสื่อนอกบ้าน มีการยกร่างวิชาพื้นฐาน ก่อนที่จะแยกไปเป็นภาควิชาต่างๆ กำกับไว้ ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสื่อนอกบ้าน จริยธรรมและจรรยา บรรณในการทำธุรกิจ ตลอดจนวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ ตามแผนงาน คาดว่า isign Academy จะสามารถเปิดตัวได้ ภายใน เดื อ นตุ ล าคม 2552 นี้ ภายในงาน Sign Asia Expo 2009 ที่ อิ ม แพ็ ค เมืองทองธานี พบว่าแนวคิดดังกล่าว เป็นเรื่องที่อีกหลายประเทศให้ความสนใจ จนเกิด กลายเป็นความร่วมมือระดับข้ามทวีปกับแล้ว อาทิ อเมริกา อัฟริกาใต้ และ ในเอเชี ย ด้ ว ยกั น เอง ผ่ า นไปทางสมาคมป้ า ยเอเชี ย - Asia Sign Association ภายในบรรกาศการประชุมวันเดียวกันนั้น คุณรัฐพล มีธนาถาวร รอง ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบโล่ขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ที่ให้การสนับสนุนป้ายโฆษณา ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทั้งสอง ครั้ง ที่ผ่านมา คือ 05 ตุลาคม 2551 และ 11 มกราคม 2552 จำนวนรวม กัน 126 ป้าย จาก 12 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท ส.ธนาปริ้นท์ติ้ง จำกัด 2. บริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 3. บริษัท พี เอส เอ๊าท์ดอร์โพรดัคชั่น จำกัด 4. บริษัท โฟร์อาร์ต (1994) จำกัด 5. บริษัท 12 แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 6. บริษัท แมจิก แล้มป์ จำกัด – บ. อาคาเดีย แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 7. บริษัท พีอาร์ซี มีเดีย จำกัด 8. บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) 9. บริษัท ธนบุรี แอดเวอร์ไทซื่ง จำกัด 10. บริษัท เจ. อาร์. ดีล จำกัด 11. บริษัท เจซีเดอโก จำกัด 12. บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด

เบื้องหลังกล้องจากเจริญเคเบิลทีว ี

สมาคมป้ายและโฆษณา ชั้น 2 อาคาร พี.ไลท์โฆษณา เลขที่ 49/269 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   97


จัดไว้พิเศษ ให้นายกฯ สื่อสารไปถึงสมาชิก

ยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายและโฆษณา Yuvaphol pornpratharnwech President Advertising and Sign Producing Association เผลอไปเพียงอึดใจ ผมนั่งลงมองปฎิทิน ตำแหน่งนายกสมาคมฯ ของผม เดินทางมา แล้วหนึ่งปี เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆ ครับ มีหลายอย่างที่ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตั้งใจที่จะลงมือทำตามแผนงาน 9 ข้อ ที่ได้แถลงต่อมวลสมาชิกไว้เมื่อวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 20 มีนาคม 2551 แม้จะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองไทยในรอบปีที่ผ่าน แต่พวกเราทุกคนก็มีกำลังใจ กันเข้มแข็งมากครับ หลายกิจกรรมเป็นผลงานในรอบปี ท่านสมาชิกกรุณาพลิกไปอ่านราย ละเอียด ในวารสาร “ถนนคนทำป้าย” ซึ่งได้ทำการอัดแน่น รวมเล่มอยู่ในนิตยสาร OHM ฉบับนี้แล้ว และผมอยากเรียนเพิ่มเติมว่า การจัดทำครั้งนี้เป็นการรวมพลังแบบแบ่งงาน ตามความถนัด ตามสายวิชาชีพ เพื่อให้การส่งข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ ไปยังท่าน สมาชิกทุกท่าน มีความต่อเนื่องในทุกไตรมาส วันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ณ ห้องแกรนด์รัชดาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีการสรุปสาระสำคัญไว้แล้วใน “ถนนคนทำป้าย” เช่นกันครับ ช่ ว งสงกรานต์ ที่ ผ่ า นมา ผมและคณะเดิ น ทางไปร่ ว มงาน Sign Expo 2009 ที่ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ ผมยอมรับโดยประสบการณ์ตรง หน้า ที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า โลกไร้พรมแดน ผมพบเจอเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียว กับพวกเรา เป็นนักธุรกิจ คนทำป้าย วัสดุอุปกรณ์ ในสายงายสื่อนอกบ้าน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก พวกเขาคุยกันหลายเรื่อง แลกเปลี่ยนความคิด เทคโนโลยีใหม่ๆ แนวโน้ม ที่โลกของธุรกิจจะเดินไป โดยเฉพาะเรื่องของสถาบันการฝึกอาชีพ เตร่เข้าไปคุยวงไหน เป็นต้องเห็นดี เห็นงาม เห็นชอบกันทั้งนั้น ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ เหมือนสมัยยุคต้นที่เรา ตื่นตัวกันมากเรื่องการทำให้ตัวเองเข้ามาตราฐาน จนกลายเป็น ISO ตามระดับต่างๆ ที่จะ ตั้งเกณฑ์กันขึ้นมา ผมคิดว่านี่เป็นแนวทางแห่งอนาคตที่พวกเราต้องเจอกันแน่ๆ เราเชื่อมั่นในอาชีพเราครับ ตลาดจะเงียบหน่อยก็ไม่เป็นไร ทุกคนเข้าใจ รับได้และหา แนวทางประคับประคองกันเต็มที่ สู้ครับ เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้เจอ พบปะ เพื่อนพ้อง น้อง พี่ และถือว่าเป็นกิจกรรม ประจำปีของสมาคมฯ ไปแล้วคือการแข่งขันกอล์ฟ ปีนี้ เราจัดที่สนามกอล์ฟปัญญา อินทรา วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2552 ทีออฟเวลา 10.00 น. ผมเชิญท่านสมาชิก ทุกท่านเลยนะครับ

“หนึ่งปีของผม”


ชาตรี อัศวเบญญา Chatre Asavabenya Vice Regional Chairman of Asia Sign Association Thailand ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ของพลังเอเชีย “…iSIGN Academy เป็นสถาบันฝึกสอนอาชีพ บนความร่ วมมือกันของ 4 องค์กร ASA, ASPA,TIC และ OHM Club เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิ งการแข่งขัน -Competitive Advantage ให้กับธุรกิจสื่อนอกบ้านของไทย…” “…iSIGN Academy is a career training institute under the cooperation of 4 organizations: ASA, ASPA, TIC, and OOH Club to establish competitive advantages for Thailand OUT of Home Media business…” ตั้งแต่ปลายปี 2551 เป็นมาแล้วล่ะครับ ที่ผมจำเป็นจะต้องเดินทางไป สิงคโปร์บ่อยขึ้น ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว การนี้จึงทำให้ผมได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจของหลายบริษัทที่นั่น ซึ่งส่วน ใหญ่ก็จะอยู่ในวงการ Inkjet หรือไม่ก็ขายวัสดุที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น Mr.Sim Boon Keng จาก BOTEK-เป็น Inkjet Printing Service Bureau ระดับ ชั้นแนวหน้าและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ Singapore, Mr. Wilson Lee - Director ของ Print Pix และอีกคนซึ่งคนไทยในวงการหลายคนรู้จักเขาดีอยู่ แล้วคือ Mr. Benny Teo, Director ของ AD Media เมื่อมีโอกาสแลกเปลี่ยนคุยกันถึงผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจโลก ต่อ อุตสาหกรรมการพิมพ์ Inkjet ในสิงคโปร์ พวกเขาตอบไปในทิศทางเดียวกัน ครับว่า ได้รับผลกระทบบ้างเช่นกัน การพิมพ์งานลดลงบ้างแต่ก็ไม่มาก งาน ในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ หรือในส่วนที่เป็น Outdoor Advertising ก็ ยังมีพอสมควร แต่หากจะพิจารณาจากพื้นฐานของสิงคโปร์แล้ว เราจะพบว่าประเทศนี้ ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลย การค้าขาย การทำธุรกิจ เป็นลมหายใจของ การนำเข้า และการส่งออก ซึ่งวันนี้ประสบปัญหาค่อนข้างมาก ไม่บ่อยครั้ง คุณภาพแข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันได้ ความได้เปรียบจะทำให้เกิดมีต้นทุน นักครับที่ผมจะเห็นเรือขนส่งสินค้าจอดเทียบท่ายาวตลอดแนวฝั่งทะเล นั่น ที่ต่ำลง หมายความว่าการสั่งสินค้าจากทางฝั่งประเทศอเมริกา และยุโรปลดน้อย เรื่องสำคัญที่สุดของการสร้างความได้เปรียบคือการพัฒนาบุคลากรให้มี การค้าขายไม่ได้คึกคักเหมือนที่ผ่านมา ประสิทธิภาพมากขึ้น ผมคิดว่าเรื่องนี้คนสิงคโปร์โชคดีครับ รัฐบาลของเขาให้ ช่วงนี้ผู้ประกอบการทางด้านงาน Inkjet และ Sign making จะยังไม่ได้ ความสำคัญต่อการศึกษามาก สถาบันการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนจาก ผลกระทบโดยตรงนัก แต่ทุกบริษัทเห็นตรงกันว่า อีกไม่น่าจะถึงภายใน 6 ภาครัฐอย่างครบถ้วน ความคิด ความเชื่อ และค่านิยมถูกถ่ายทอดไปยัง เดือนข้างหน้านี้ ผลกระทบต่างๆ น่าจะเดินทางมาถึงตัวพวกเขา เมื่ออัตรา หน่วยที่เล็กลงไปของสังคมได้เป็นอย่างดี ว่างงานมีมากขึ้น งาน Inkjet ก็จะหดตัวน้อยลง การแข่งขันจะรุนแรงมากยิ่ง ผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเล่าความคิดของเขาให้ผมฟังว่า หาก ขึ้น แล้วพวกเขามีแผนงานอะไรไว้รองรับกันบ้างล่ะ มีครับน่าสนใจเชียวล่ะ เขาลงทุนกับเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ มากมาย แต่หากไม่สามารถพัฒนา ผมขอถ่ายทอดไว้ให้เป็นแนวทางดังนี้นะครับ พนักงานให้รู้จักใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็ไม่ต่างอะไร เรื่องแรก พวกเขาจะต้องขยายฐานลูกค้าให้กว้างออกไป ซึ่งต้องใช้ระบบ กับการมีเศษเหล็กอยู่ในมือหรอกครับ เครือข่าย - networking เข้ามาช่วย แล้วหันมาดูบ้านเราบ้างล่ะครับ อาจเป็นเพราะค่าแรงคนงานต่ำ แรง ผมคิดว่า เรื่องนี้องค์กรวิชาชีพอย่าง Asia Sign Association สามารถ งานหาง่ า ย เจ้ า ของกิ จ การจึ ง ไม่ ค่ อ ยที่ จ ะให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นา เป็ น ศู น ย์ ก ลางได้ อ ย่ า งดี ที่ จ ะเชื่ อ มไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอื่ น ๆ อาทิ บุคลากรนัก คือคิดแต่ว่า ไม่ดีก็ไล่ออก หาคนใหม่ได้ มีกี่บริษัท กี่องค์กรที่จะ มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย เวียดนาม รวมถึงไทยด้วย ผมจึงไม่แปลกใจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังครับ แต่ในอีกมุมหนึ่ง เป็น ครับ เมื่อครั้งที่คณะของสมาชิก ASA ไทย เดินทางไปเวียดนาม โดยการนำ ความซื่อสัตย์ของพนักงานที่มีต่อองค์กรด้วยเช่นกัน เรื่องนี้ผมว่าคุยกันยาว ของคุ ณ วิ นั ย ศิ ล ปศิ ริ พ ร - นายกสมาคมฯ ผมพบเจ้ า ของกิ จ การ และ ขอละไว้ในความที่เข้าใจกันนะครับ ผู้ประกอบการที่เป็นชาวสิงคโปร์หลายบริษัท เข้าไปเปิดกิจการ และทำธุรกิจ เรื่องการพัฒนาบุคลากร มีเรื่องนี้เกิดขึ้น ทำให้หลายท่าน บอกเป็นเสียง ในเวียดนามล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว เดียวกันว่า ดีมาก เป็นการเห็นพ้องกันในชมรม สมาคม ทั้ง 4 องค์กร ASA, การขยายงาน เพิ่มฐานลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรืออกไปบุก ASPA,TICและ OHM Club คือ แนวคิดที่จะเปิดเป็นสถาบันฝึกวิชาชีพใน ต่างประเทศ ผมคิดว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความได้เปรียบในเชิงการ ธุรกิจสื่อนอกบ้าน ชื่อว่า iSIGN Academy แข่งขัน - Competitive Advantage ให้กับกิจการก่อน ทำได้ครับด้วยการ รายละเอียดของสถาบันแห่งนี้ จะนำเสนอเป็นลำดับ โปรดติดตามความ วางแผนเรื่องการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ให้มี คืบหน้ากันได้ครับ

“คนสิงคโปร์คิดและทำอะไร ?”

  103


คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอำนวยการ สภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์

“นักบัญชีอย่างดิฉัน คิดลงในรายละเอียดจนเคยตัว ความ ช่างสังเกต กลายเป็นเรื่องดีในการใช้ชีวิตประจำวัน เวลาไป ไหน มาไหน ดิฉันจึงค่อนข้างจำได้ว่า มีอะไรเป็นข้อสังเกต ระหว่างทางบ้าง หากไม่มีป้ายอะไรบอกทางเลย แม้แต่ป้ายเล็ก ป้ายน้อย ดิฉันก็มั่นใจว่า เดินทางไปไหนๆ ได้ไม่น่ากังวลเลยค่ะ” ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

บรรณาธิการ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

“การเคยทำงานเป็นเลขาฯ ของคุณพ่อ ทำให้ดิฉันทำงาน ด้วยความรอบคอบมาก ไม่มีป้ายบอกทาง ดิฉันก็ต้องใช้ปาก ถามผู้คนไปเรื่อยๆ จนได้แหละค่ะ ไม่เป็นปัญหา ไม่เป็นเรื่อง กังวลใจเลยค่ะ”

นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม

“ตามสิทธิของผู้บริโภค คือต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร แต่ถ้ามีข้อ สมมติว่า ไม่มีป้าย ผมก็จะเดินหน้าทำงานต่อไป เวลาจะไปไหน ก็ จอดถาม เดินถามห้องน้ำ สุขาอยู่หนใด ทำได้ครับ เผลอๆ ผมอาจ จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้อีก” ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา รองประธานมูลนิธิใบไม้เขียว “สมัยก่อนป้ายบอกทางไม่มีนี่ครับ ถ้าจะกลับไปเหมือนเดิม ผม ก็ จ ะทำเครื่ อ งหมายต่ า งๆ เอง เหมื อ นเข้ า ไปเดิ น ป่ า ต้ อ งทำ เครื่องหมายไว้กันหลงป่า ต้นไม้ ใบหญ้า สังเกตได้หมดแหละครับ”

  105


จิบน้ำชา ใต้ตน้ พิกลุ

ด้วยคาถา “เก่ง” บวก “เฮง” แม้ว่า เศรษฐกิจจะหดตัว ลูกค้าหายากเย็นยิ่งกว่างมเข็มในมหา สมุทรแอตแลนติค ว่าแล้วคุณอุดร โตกระแสร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอัพกู๊ดวิล จำกัด ก็คว้างานการเปลี่ยนป้ายหน้าสาขา ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในหลายสาขา จนต้องวิ่งตรวจงาน คุมงาน น้ำหนักหลายไปเป็นกิโล

ใจต้องลุ้นระทึกว่าเป็นรถเมล์ประเภทใด ที่ถูกนำมาปิดถนน เผาระเบิดสนั่นเมือง เพราะบางคัน จะมีโฆษณาของลูกค้าติดรถอยู่ด้วย ดร.พงศ์ศานติ์ อภิรติเกียรติ บอสส์แห่ง บริษัท ทีวิซ (ประเทศไทย) จำกัด คำนึงนั้นก็นึกถึงงาน โฆษณาของตัวเองในจอ LED ที่กระจายอยู่ในที่ทำการไปรษณีย์ไทย ว่าจะมีส่วนสร้างความบันเทิง บรรยากาศดีๆ ให้ผู้เข้ามาใช้บริการ ได้อมยิ้ม อารมณ์ดีได้อย่างไรได้บ้างล่ะนี่….

ไปแสวงบุญอย่างมีความสุข คุณสุธี มั่งมี แห่งนานาสาส์น เจ้าพ่อแห่งวงการสายส่งหนังสือ ที่มี โครงข่ายทั้งประเทศ ค้นพบว่า อาการเกิด “ปิติ” นั้นทำให้คนมีสุขอย่าง แท้จริง เมื่อเดินทางไปกุสินายา พาราณสีและพุทธคยา ประเทศอินเดีย ทั้งสามเมืองเป็นการเดินตามรอยพระพุทธองค์ นิพพาน แสดงธรรมและ ตรัสรู้ ตามลำดับ ด้วยชุดขาวบริสุทธิ์ เป็นเวลา 6 วัน สุดท้ายไม่ลืม อธิฐานให้เมืองไทยพ้นภัยจากเรื่องยุ่งๆ ด้วย สาธุ…..


ตลาดซื้ อ - ขายสื่ อ นอกบ้ า น O u t

O f H o m e P l a c e

อ ะ ไร ที่ ไห น อ ย่ า ง ไร เท่ า ไห ร่ ? M a r k e t

MODERN TRADE ? h c u M w o H

  107


y

งานสั มมนา TIC งานสัมมนาของชมรมไทยอิงค์เจ็ท (TIC) หัวข้อ “เสริมสภาพคล่ องทางธุรกิจด้านสินเชื่อ เพื่อธุรกิจ SMEs” เมื่อ 28 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยทีมงานธนาคารกสิกรไทย และ UOB Leasing (Thai) (โปรดติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจได้ใน OHM ฉบับเดือน มิถุนายน 2552) BIG & BIH ผลงานนักศึกษาปี 4 คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ นายกสมาคมของขวัญ ของชำร่วย คุณกร ทัพพะรังสี เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอ ผล ไทยและของตกแต่งบ้าน กับภาคเอกชนอีก 6 สมาคม ร่วมกับ งานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ กรมส่งเสริมการส่งออก จัดงาน BIG & BIH เตรียมพร้อมสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในรูปแบบของละครเวที “ The God ความมั่นใจ และความปลอดภัยผู้ซื้อต่างชาติ เมื่อเดือนเมษายน 4ther Show” ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 2552 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

s

  112

o

c

i

e t


Promotion of the month

May 2009

เอาใจคนรักสุขภาพด้วยชุดของขวัญจาก พร้อมหนังสือ “ข้าวกล้อง ข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค” จากสำนักพิมพ์แสงแดด มูลค่ารวม 450.- บาท มอบให้สมาชิก 5 ท่านแรก ที่บอกรับการเป็นสมาชิกนิตยสาร OHM เป็นเวลา 2 ปี

รายชื่อผู้โชคดีของ OHM April 2009

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกราย 2 ปี 5 ท่านแรก ที่ได้รับโคมไฟ SECO มูลค่า 690 บาท จาก บริษัท สยามการไฟฟ้า จำกัด

1. คุณมานิตย์ พรหมดวง 2. คุณสุธิษา วิมลแก้ว 3. คุณบุญพา ทิตนุ่น 4. คุณเดชา หนูดาษ 5. คุณอมรรัตน์ มณีวงศ์ Lucky subscribers for Congratulations to the first 5 subscribers for 2 years of OHM

ฟรี 2 เล่ม มูลค่ารวม 3,600 บาท

  114

OHM Magazine  
OHM Magazine  

Out Of Home Magazine

Advertisement