Page 1


Editor Note

“ตุลาคม” เดือนสิบของปี เดือนที่มักจะมีประวัติศาสตร์ส่วนตัวอยู่ไม่สร่างซา อย่าง คนเดือนตุลา, ตุลาทมิฬ , ตุลาวิปโยค, ตลาดหุ้นตกระนาว จนมาถึงตุลาคม 2554 น้ำท่วมครั้งใหญ่ของเมืองไทย ไล่ลงมาตั้งแต่เชียงใหม่ ไหลดิ่ง ลงที่ต่ำออกทะเลที่กรุงเทพ เส้นทางที่เธอเดินทางผ่านมา สร้างความทุกข์ระทม ทั้งที่บาง ครา มนุษย์บางชุมชน แห่นางแมว ขอฝน ขอหยดน้ ำจากฟ้า อนิจจา... สัจธรรมของโลก ที่ต้องสมดุล มากไป น้อยไป ก็ไม่พอดี ความยิ่งใหญ่ของ “น้ำ” ลองนับนิ้วไล่เรียงชื่อแล้วคุณจะพบว่า น่า คิดไม่น้อย ...น้ำคำ น้ำใจ น้ำมือ น้ำ... หรือจะเป็นคำสุภาษิต ก็ไม่เบา น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกิน ปลา, น้ำลดตอผุด, น้ำใต้ศอก …….. พลังน้ำมีมากมาย การจัดสรรทรัพยากรน้ำ จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ เมืองไทยละเลยมานาน ป่วยการที่จะโทษกันไปมา เสียดาย…ที่ หนังโฆษณาชุดต่อต้า นคอร์ รั ป ชั่ น ถู ก แบน…หาดู ได้ เฉพาะในโลก ไซเบอร์ . .. แน่ จ ริ ง ต้ อ งเปิ ด กว้ า ง เปิ ด ให้ รู้ ไ ปเลยว่ า คนไทยต้ อ งการ “นักการเมือง” แบบใด ที่พวกเราจะฝากผี ฝากไข้ ไว้ได้….. เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่สะท้อนใจ ของการรวมพลังของผู้ประกอบการในวิชาชีพ “สื่อนอก บ้าน” ที่ต้องการ การรวมพลังแบบพลังของสายน้ำทุกสายเข้าหากัน แสดงพลังอันยิ่ง ใหญ่ มิเพียงแต่จะดูแลกันเอง แต่เป็นการสร้างเกียรติภูมิของสมาชิกทั้งมวล ที ม งานจึ ง เก็ บ ประเด็ นขององค์ ก รวิ ช าชี พ นี้ มานำเสนอส่ ง ท้ า ยปี เสมื อ นผลงาน “ปลายน้ำ” ที่แสดงออกถึงผลลัพธ์ ที่ทุกคนอยากมี อยากเป็น แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มี การรวมพลังของสมาชิกทุกคน ไม่ต่างกับพลังอันยิ่งใหญ่ ของ “พลังน้ำ” น้ำคำ น้ำใจ น้ำมือ และน้ำมิตร... ไล่เรียง จากการประกวดสื่อนอกบ้านฉบับเต็ม OHM Awards 2011 ไปจนถึงงานแสดงสินค้าในธุรกิจสื่อนอกบ้าน - Sign Asia Expo 2011 แม้พลังน้ำเหนือ พลังน้ำ (ทะเล) หนุน จะไหลบ่า แต่พลัง “น้ำมิตร” นั้นเป็นนิรันดร... ...เชิญพลิกไป “ทัศนา” ได้ ณ บัดนี้ คะ...

พลั ง น้ ำ ...

สิ ริ พ ร สงบธรรม บรรณาธิ ก ารบริ ห ารนิ ต ยสาร OHM Siriporn Sa-ngobtam Editor-in-chief OHM Magazine

 


C O N T E N T S

December 2011 - January 2010 Vol.8 No.72 4 บทบรรณาธิการ : Editor Note 26 Sign Aboard 8 Event Ncc 2011 มาเลย์ - เบตง : เส้นทางและความสัมพันธ์ 10 Event Bitec 2011 12 Event Impact 2011 14 International Calendar Event 2011 16 what ‘s in : “จ้องมอง” 18 Speaking Sign : “มิดชิด” 28 Around the World OHM “Chakulza Goes GRAFFITI!” Special report 20 แบรนด์ “ความสุข” 22 จุดเดียว ชิ้นเดียวและรวดเร็ว 64 World in your hand 34 ตารางการใช้สื่อ “ประชาคมอาเซียน... คุณพร้อมแล้วหรือยัง ? (ภาคจบ)” 72 Retro “อาหารจานเด็ด” 74 Rotary “เล่าเรื่อง เมืองกรุงเทพ” 76 Travelling ไปน่าน ... เที่ยววัดชมดอย” (ตอนจบ) 60 CEO vision go Inter : คุณวันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ 76 Travelling in Cyber และกรรมการผู้จัดการใหญ่ “Microsoft + Intel กับตลาด บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) Smart Phone + Tablet” 62 Sign People / Company : ปิงป้ายไฟ CSR In Action 66 “เขียน-ส่ง-เรียน” 67 “ห้องเรียนชีวิตจิตอาสา” 68 “CSR ฮาๆ ใครๆก็ทำได้” 69 “มัคคุเทศก์น้อย” 80 82 70 “รอการประกาศตัว” ASA Hometown ASPA Round Up “น้ ำ ใจไหลเวี ย น” “บอกรักพ่อ” 84 Gossip : จิบน้ำชา ใต้ต้นพิกุล 88 member corner

38 Cover Story

Contact Information OUT OF HOME MAGAZINE : Publisher MGA Media Co.,Ltd. 40/64 OCM Building Moo 3, Soi Siam Samakkee, Vibhavadee Rangsit Rd., Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210 Tel: 0-2521-9176-7 Fax: 0-2521-9178 www.ohmmag.com Email: info@mgamedia.co.th Advisor Education Department: Assoc. Prof. Dr. Kanjana Kaewthep, Assoc.Prof.Nares Kesaprakorn, Benjawan Vitayathanagorn, Advisor Advertisement Department: Vinai Silapasiliporn, Marut Arthakaivalvatee, Raveevan Chaengchenkit Editor-in-Chief: Siriporn Sa-ngobtam Editorial: Nittaya Kaewmueang, Jaenjira Raksakhen, Art Director: Aumarangsee Charoenchai Graphic Designer: Chadtap Tammeungpag Accounting – Finance: Akanet Pratan Account Executive: Warunee Rodson Photographer: Tanapat Photipakdee Honorary Photographer: Sombat Jitratanawat Contributors: Yuvaphol Pornprathanwech, Worawoot Ounjai, Suphanee Dechaburananon, Assoc.Prof. Aruneeprabha Homsettee, Rachen Chumsai Na Ayudhya, Somchai Sittichaisrichart, Paichit Thienthong, Suthichai Eamcharoenying, Chatre Asavabenya, Surachet Bumrongsuk, Monticha Sookchan The English text is Translated by Chanansinee Silapasiliporn Executive Editor: Siriporn Sa-ngobtam Color Separation/Printing: Eastern Printing Public Company Limited Pcl. 51/29, Moo 3, Soi Siam Samakkee, Vibhavadee Rangsit Rd., Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok, Thailand 10210 Tel: 02 551 0544 Fax: 02 551 0532, 02 552 0905 Distribution: Nanasarn 123-124 Pinnakorn 4 Pinklaonakornchaisri Talingchan Bankok, Thailand 10170 Tel: 662 433 6855 Fax: 662 880 7345


ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit National Convention Center Tel. +662 229 3000 Fax. +662 229 3102 E-mail : info@qsncc.com Website : www.qsncc.com Date วันที่ 02 - 11 December 2011

Event Name ชื่องาน Thailand Bestbuys 2011 www.thaibestbuys.com

08 - 11 December 2011

Bonjour French Fair 2011 www.francothaicc.com

14 December 2011

Happy Workplace Forum www.thaihealth.or.th

16 - 18 December 2011

2nd Thailand Smart Money www.dbbnews.com

17 - 25 December 2011

Thailand Furniture Grand Sale 2011

www.worldfair.co.th

21 December 2011 17 January 2012

Thailand ESCO Fair 2011 www.thaiesco.org Thailand ESCO Fair 2011 www.thaiesco.org

18 - 20 January 2012

15th Bangkok International Symposium on HIV Medicine www.hivnat.org/symposium/ sb15th

26 - 29 January 2012 26 - 29 January 2012

12th Thailand Baby & Kids Best Buy 2011 www.thailandbabybestbuy.com Thailand Mobile Expo 2012 www.thailandmobileexpo.comBrief Profile รายละเอียด Thailand’s biggest annual gift fair brings together over 850 manufacturers offering top-notch, export-quality products with irresistible deal มหกรรมของขวัญของที่ระลึกประจำปี ครั้งที่ 12 งานที่นักช้อปซึ่ง กำลังมองหาของขวัญสำหรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีไม่ควร พลาด An exceptional and unique event to shop for all kinds of French products with the very special prices offered such as wines, food cosmetics, fashion, leather goods, stationery and more.

ร่วมชิม ช็อปสินค้านำเข้า แบรนด์ดังที่คัดสรรมาอย่างดี ทั้งไวน์, อาหาร, น้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอางค์ และอื่นๆ อีกมากมาย จากผู้ร่วมแสดงงานกว่า 70 บูธ - 5 Apps. To Happy Workplace 3.0 Discover the best way to make your money work for you at the 2nd Thailand Smart Money, organized by Dokbia Co., Ltd., in collaboration with P.A. Printing House Co., Ltd. ชวนนักลงทุนทิ้งทวนท้ายปี ในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Smart & Sustainable: การลงทุนที่ ชาญฉลาดและยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดประโยชน์และกำไรสูงสุด อย่างมั่นคงและยั่งยืน The ultimate home lover trade fair brings together tons of top notch furniture and home décor items all under on e roof.

ลดล้างสต็อกส่งท้ายปี 2554 ในราคาพิเศษ พร้อมความหลาก หลายครบทุกความต้องการของคนรักบ้านเช่นคุณ The exhibition and seminar on conservation of energy in order to decrease the manufacturing cost and save the energy in the industry.

งานสัมมนานิทรรศการด้านบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Organizer ผู้จัดงาน Organizer : N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO) Tel : +66 (0) 2 203 4221-5

Organizer : Bank of Thailand Tel : +66 (0) 2 283 6795

Organizer : Franco-Thai Chamber of Commerce Tel : +66 2 650 9613-4 Organizer: Health Promotion in Organizations, Thai Health Promotion Foundation Tel : +66 (0) 2 298 0673

Organizer: Dokbia Co., Ltd. Tel : +66 (0) 2 655 2401

Organizer: World Fair Co., Ltd. Tel : +66 2 731 1331

The exhibition and seminar on conservation of energy in order to decrease the manufacturing cost and save the energy in the industry. งานสัมมนานิทรรศการด้านบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย The annual Bangkok International Symposium on HIV Medicine are to provide updated information on HIV treatment and research for physicians, health care workers and members of the HIV-infected and affected community from Thailand and countries in the region. การประชุมวิชาการประจำปีเกี่ยวกับการบริหารการรักษาทางด้าน HIV Medicine Brings together a broad spectrum of products and interesting activities for mothers and kids, all offered at very special discounts up to 80%.

Organizer: ESCO Information Center Tel : +66 (0) 2 345 1250-1

The event will showcase mobile phone innovations and cutting-edge technology presented by leading mobile phone operators & producers of software & hardware, including leading edge accessories and connecting devices. งานที่รวบรวมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ผู้ผลิต ซอฟต์แวร์-ฮาร์ดแวร์ ตัวแทนจำหน่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ โทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่มัน สมัยของโทรศัพท์มือถือ

Organizer : M Vision Co.,Ltd. Tel : +66 (0) 2 734 7707-9

Organizer : The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration Tel : +66 2 652 3040

Organizer : Ace Con (Thailand) Co., Ltd. Tel : +66 2 689-2899


ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค BANGKOK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE (BITEC) Tel. +662 749 3939, +662 236 1890 Fax. +662 749 3949 E-mail : salesenquiries@bitect.net www.bitec.net Date วันที่

Event Name ชื่องาน

Brief Profile รายละเอียด

Organizer ผู้จัดงาน

Dec 03 - 11, 2011

Bangkok Furniture Sale 2011, Bangkok Wedding Sale 2011, Fashion & Jewelry Sale 2011, Television & Electronic Sale 2011 Jim Thompson Sale 2011

Sales of Furniture products, Wedding Package, Clothing, Jewelry and Electronic Items.

Name : Union Pan Exhibiitons www.unionpan.com Tel : +66 2318 3505 Fax : +66 2319 8387

The most interesting exhibition for Thai silk lover, “Jim Thompson Sale 2011”. It offers 50-70 % discount off for quality products including Thai silk, cotton, luxurious home decorations and accessories which is available to support consumer needs under the “Jim Thompson” brand.

Name : Jim Thompson Thai Silk www.jimthompson.com Tel : +66 2762 2600 Fax : +66 2762 2909

Dec 14 - 16, 2011

in-cosmetics Asia 2011

The leading exhibition and conference in Asia for personal care ingredients

Dec 15 - 17, 2011

Bus & Truck 2011 / AEV 2011

The 8th Thailand Commercial and Special Purpose Vehicle Exposition and The 5th Alternative energy Vehicle.

Dec 21 - 24, 2011

Metalex 2011

ASEAN’s Largest International Machine Tools and Metalworking Technology Trade Exhibition and Conference, 25th Edition

Dec 21 - 24, 2011

Sheet Metalex 2011

International Sheet Metal Machinery and Technology Trade Exhibition & Conference.

Jan 26 - 29, 2012

Thailand Retail, Food &Hospitality Services 2011 (TRAFS 2011)

5th edition of Thailand’s BEST & LARGEST gathering of Manufacturers/ distributors / suppliers of equipment and supplier for hospitality, food, restaurants, coffee shops, supermarkets and catering retail business. Held in conjunction with TFBO 2011. TRAFS 2011 offers golden opportunities to food, hospitality and retail manufacturers/distributors to meet 25,000 professionals and industry experts from worldwide.

Name : Reed Exhibition www.in-cosmeticsasia.com Tel : +44(0)20 8910 7847 Fax : +44(0)20 8910 7926 Name : TTF International Co.,Ltd. www.busandtrucks.com Tel : +66 2717 2477 Fax : +66 2717 2466 Name : Reed Tradex www.metalex.co.th Tel : +66 2686 7299 Fax : +66 2686 7288 Name : Reed Tradex www.metalex.co.th Tel : +66 2686 7299 Fax : +66 2686 7288 Name : Kavin Intertrade Co.,Ltd. www.thailandhoreca.com Tel : +66 2861 4013 Fax : +66 2861 4010

Jan 26 - 29, 2012

Thailand Franchise & Business Opportunities 2011 (TFBO 2011)

Thailand’s 7th International franchise, licensing and business opportunities show, the LARGEST in Asia with more than 225 booths, an increase of 20% from TFBO 2010. TFBO 2011 aims to attract 25,000 visitors from 45 countries.

Dec 09 - 11, 2011

10

Name : Kavin Intertrade Co.,Ltd. www.thailandfranchising.com Tel : +66 2861 4013 Fax : +66 2861 4010


อิมแพ็ค เมืองทองธานี IMPACT MUNGTONG THANI Tel. +66 2833 5077 Fax. +66 2833 5060 E-mail : communications@impact.co.th www.impact.co.th Date วันที่ 5-20 ม.ค. 55 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3/ อาคาร 9/ ริม ทะเลสาบ เมืองทอง ธานี Jan. 5-20, 2012 at Challenger 1-3/ Hall 9/Lake side

Event Name ชื่องาน บีโอไอ แฟร์ 2011 โลกสดใส ไทยยั่งยืน BOI Fair 2012

6-9 ม.ค. 55 อาคาร 5 Jan. 6-9, 2012 Hall 5

2012 China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF)

14-22 ม.ค. 55 อาคาร 1-8 Jan. 14-22 , 2012 Hall 1-8

12

Brief Profile รายละเอียด 5-13 ม.ค. 55   พาวิลเลียนในร่ม (indoor pavillion) 5-20 ม.ค. 55   พาวิลเลียนกลางแจ้ง  (outdoor pavillion) โลกสดใส ไทยยั่งยืน (Green Development for Sustainable Way อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ใช้สำหรับการแสดงนิทรรศการและจำหน่าย สินค้าจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่นและเครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ของตกแต่งบ้าน โดยบริเวณทางเข้าชาเลน เจอร์ จะเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. และการจัด แสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า อาคาร 9 จัดสรรไว้สำหรับการจัดประชุมใหญ่ต่างๆ ได้แก่ การประชุม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (HIA Meeting) การประชุมผู้นำ และนักธุรกิจจากนานาประเทศ (CEO Forum) ห้องประชุมสำหรับ สัมมนาวิชาการกว่า 200 หัวข้อ รวมทั้งมีการแสดงงาน “เทคโนมาร์ท อินโนมาร์ท 2012” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมเวทีกลางแจ้ง 17.00 – 18.00 : ขบวนพาเหรดและวงโยธวาทิตรอบบริเวณงาน

18.00 – 20.00 : การแสดงดนตรีทั้งไทยและสากล , การแสดงศิลป วัฒนธรรมนานาชาติ , การแสดงอื่นๆ

20.00 - 23.00 : การแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดัง INDOOR Pavillion on Jan. 5-13, 2012 OUTDOOR Pavilion on Jan. 5-20, 2012 BOI fair will be to participant in the celebration of the 84th birthday of His Majesty the King and showcase Thailand industrial capabilities

งานแสดงสินค้านานาชนิด จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2012 จัดแสดง สินค้าคุณภาพมากกว่า 400 ประเภท อาทิ เครื่องปั้นเซรามิค ชิ้นส่วน ยานยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องมือก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องจักร ทางการเกษตร เป็นต้น ด้วยประสบการณ์หลายปีในการเป็นผู้จัดงาน แสดงสินค้ากวางตุ้ง ของศูนย์ธุรกิจการค้าต่างประเทศ ประเทศจีน ทำให้งานนี้ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วม จากทั่วเอเชีย มากกกว่า 10,000 คน China ASEAN (Thailand) Commodity Fair will showcase over 400 top quality exhibits including agricultural machinery & equipment, engineering machinery, motorcycles, automotives & parts and building ceramics.With many years of experience in hosting Canton Fair, China Foreign Trade Center provides strong support for the promotional work. It is expected to attract more than ten thousand professional buyers from Asian region to visit this fair. ไทยแลนด์ เมกะ โชว์ งานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Thailand’s Largest Consumer Fair งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อผู้บริโภคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวบรวม กลุ่มสินค้าทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม งาน ทั้งสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าเพื่อการช้อปปิ้ง กว่า 3,000 บูธ ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ อาคาร 1-8 ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเภทสินค้าภายในงาน -  เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน - เครื่องใช้ไฟฟ้า

- สินค้า IT และอุปกรณ์ต่อพ่วง - สตูดิโอ วิวาห์ และสินค้าเพื่องานวิวาห์

- ต้นไม้ พรรณไม้ และการจัดสวน -  ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม -  สินค้าเพื่อสุขภาพความงานและสปา -  สินค้าเกี่ยวกับเด็ก และของเล่น

- สินค้าแฟชั่น และอัญมณี

- สินค้า อินเตอร์แบรนด์

- อาหาร และของฝากจากภาคต่างๆ เวลา  11.00-21.00 น. Thailand Mega Show 2012 (Furniture : Home&Decor : Electronic : Gardening : Fashion& Jewelry: Wedding : Health Beauty&Spa : Kid & Toy : Book : Travel & Leisure : Food) Time 11.00-21.00 hrs.

Organizer ผู้จัดงาน ศูนย์ประสานงานบีโอไอแฟร์ 2012 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ 0 2553 8300, 0 2553 8111 ต่อ 8235, 8254, 8270 โทรสาร 0 2553 8333 0 2936 2541 Email: boifair2011@boi.go.th เว็บไซต์ของงาน: http://www.boifair2011.com BOI Coordination center Tel. 0 2553 8300, 0 2553 8111 ext. 8235, 8254, 8270 Fax. 0 2553 8333 0 2936 2541 Email: boifair2011@boi.go.th URL: http://www.boifair2011.com China Foreign Trade Center, China National Automotive Industry International Corp.

บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด

โทร. 0-2731-1331   โทรสาร 0-2375-9206 อีเมลล์ : exhibit@worldfair.co.th เว็ปไซต์ : www.worldfair.co.th เว็บไซต์ของงาน :  www.thailandmegashow.com World Fair Co., Ltd. Tel. 02-731-1313 Fax. 02-375-9206 E-mail : exhibit@worldfair.co.th URL : www.worldfair.co.th Event website :  www.thailandmegashow.com


International ลำดับที่ วันที่ No. Date 1 - 3 Dec. 2011 1 2

1 - 4 Dec. 2011

Istanbul Sign-Outdoor Advertising Fair

เมือง City Maidan, New Delhi, India Istanbul, Turkey

3

19 - 22 Dec. 2011 31 Jan. - 2 Feb. 2012

Pack & Print Machinery Exhibition

Tehran, Iran

www.iranpack-print.com/le.htm

Sign and Graphic Imaging Middle East 2011

Dubai India

www.signmiddleeast.com

5

7 - 9 Feb. 2012

Strategies in Light

California, United States Of America

www.strategiesinlight.com/index.html

6

20 - 23 Feb. 2012 21 - 24 Feb. 2012

Sign China Expo

Guangdong, China

www.signchina-gz.com/

FESPA Digital Europe

Barcelona, Spain

23 - 24 Mar. 2012 23 - 24 Mar. 2012 16 - 17 May 2012 22 - 24 May 2012

ISA INTERNATIONAL SIGN EXPO 2011

American Las Vegas

www.fespa.com/calendar/fespa-eventscalendar/21-24-february-2012-fespa-digitaleurope-2012.html www.signexpo.or

Poznan Media Expo

Poznan, Poland

Screen Media Expo Europe

London, United Kingdom Shezhen, China

4

7 8 9 10 11

8

Led Expo 2011

ชื่องาน Event name

Strategies in Light China

www.signistanbul.com/index_en.php

export.by/en/ ?act=event&mode=view&id=6919 www.screenevents.co.uk www.sil-ledchina.com/index.html

9

7 10

2 3

6, 11

5

1, 4

14

เว็บไซต์ Website www.theledexpo.com


อะไรกันนี่...ของแปลก ของใหม่ เป็นงานโฆษณา ยางรถยนต์ ที่สร้างความน่ารักด้วยการทำเด็กยักษ์ มาจ้องมองถนน ชอบใจ ขอบคุณที่ผู้ใหญ่เลือกใช้ยางคุณภาพ ทำให้การขับขี่เพิ่มความปลอดภัย กับชีวิต ของเด็กๆ อย่างพวกเขาด้วย คนขับรถผ่านเส้นทางนี้ มีใครบ้างที่จะไม่แหงนหน้าขึ้นมองดู สื่อประเภทนี้ เรียกว่า Ambient Outdoor เชื่อว่าภาพนี้จะติดตาผู้ใช้ถนนและลามไป ถึงหน่วยความทรงจำ ที่จะชื่อมไปยังแบรนด์ของยี่ห้อนี้ด้วยเช่นกัน

“จ้องมอง”

1

16

2

เป็นโฆษณา หนังใหญ่ ขวัญใจเด็กๆ เมื่อมีการเปิดตัว ก็ต้องมีของแปลกใหม่ ออกมาสมกับเป็นหนัง ในแดนมหัศจรรย์ แนววอลล์ดิสนีย์ ซะหน่อย เพดานทรงกลมจึงถูกครีเอทีฟ หัวดี ออกแบบให้ เ ป็ น ขอบบ่ อ ที่ มี ส าวน้ อ ย “อลิส” ปรากฏตัว ใครเดินผ่านไปมา เป็น ต้องสะดุ้ง แหงนตา เงยหน้าขึ้นมอง เท่า นี้ สื่ อ น อ ก บ้ า น ชิ้ น นี้ ก็ ท ำ ห น้ า ที่ แล้ว…ทันที…. สื่ อ ประเภทนี้ เรี ย กว่ า Ambientinstallation สร้างบรรยากาศให้ละม้าย คล้ายเหมือน หรือเหมือนพาตัวเองเข้าไป อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ


“มิดชิด”

คนยุคนี้แต่งเนื้อ แต่งตัวเปิดเผยเนื้อหนังกันมากขึ้น (เหลือเกิน) ตั้งแต่อาการมีเสื้อ “เกาะอก” ตามด้วยกางเกง กระโปรงเอวต่ำโชว์ “สะดือ” กระหน่ำด้วยกางเกงขาสั้นตัวจิ๋วอวด “เรียวขา” เป็นการใช้เสื้อผ้า น้อยชิ้นลงทุกที กาลเทศะ ความเหมาะสมกับสถานที่ เมืองไทย เมืองพุทธ ขอกันไว้สักจุดเถอะ “วัด” สถานที่ทำความสะอาด สงบจิตใจ จึงต้องมีป้ายพูดได้กำกับไว้ อย่างที่เห็นในภาพ จึงไม่ต้องมีคำพูดใดๆ อีกแล้ว... เพราะป้ายนี้ ได้ทำหน้าที่จนหมดสิ้น... สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

18


ความเก่าแก่ ตามกาลเวลาขององค์กร จำเป็นที่จะต้อง มีการปรับ ให้เข้ากับยุคสมัย ให้ลูกค้า ให้ผู้บริโภคสัมผัส ความร่วมสมัยได้ อย่าง “โดนใจ” “การตลาด” มี ค วามสำคั ญ กั บ ทุ ก สิ นค้ า และบริ ก าร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการให้บริการนั้น มีความละเอียด อ่อนมาก ธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ทั้งภาพแห่งการ แข่งขัน การเติบโตที่ขยายตัว ประชาชนให้ความสำคัญ มากขึ้น แนวคิดที่เปลี่ยนไป จากเดิมทำให้การซื้อประกัน ชี วิ ต เป็ น เรื่ อ งปกติ เป็ นความจำเป็ น เป็ นการกระจาย ความเสี่ยงและเป็นการลงทุน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในเวลา เดียวกัน สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Insight Marketing Visit พาสมาชิกไปเยี่ยมชมบริษัทชั้ นนำมา แล้วหลายแห่ง มาคราวนี้เป็นคิวของ “บริษัทเมืองไทย ประกันชีวิต” ที่ มีสโลแกนว่า “บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย” ผู้บริหารนำเบื้องหลังแนวคิด และกิจกรรมมาเล่าสู่กัน ฟังแบบสนุกสนาน เรื่องนี้แม้ต้องใช้เวลาในการสร้าง มี ความอดทนในการรอคอย และใช้เงินงบประมาณไม่น้อย แต่เมื่อต้องแลกกับความยั่งยืนขององค์กรแล้ว “คุ้มค่า” นักการตลาดเจอบทเรียนอีกบท ที่เป็น “ต้นแบบ” อีกต้น หนึ่งเข้าให้แล้ว….

แบรนด์ “ความสุข”

20

ธีมของงาน ใช้รถแข่ง แทนสัญญลักษณ์แห่งความเร็ว คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เล่าว่า กว่าจะเข้าใจการปรับองค์กรตัวเองก็ต้อง ใช้เวลา แล้วไหนจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดไป ยังหน่วยงานอื่นๆ ในฐานะพีอาร์ มาวันนี้ โลโก สีชมพูเด่นไม่เป็นที่รังเกียจของคุณๆ สุภาพบุรุษแล้ว และพันธมิตรธุรกิจหลาย รายก็ชอบ+ยินดีที่จะมีไว้เคียงกัน ในกิจกรรม ที่พวกเขาจัดขึ้น จากเบี้ยประกัน อันดับ 7 ไต่ระดับใน เวลาเพียงราว 7 ปี วันนี้ค่ายที่ใช้กลยุทธ์ “จิ้งจก-นกแสก” ก้าวขึ้นมายืนเป็นอันดับ 2 รองจากเพียงค่ายยักษ์ใหญ่จากเมืองลุงแซม (เท่านั้น)

คุณวชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด หนุ่มหน้าใส อารมณ์ดี จากนักวิจัย นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิต เขาปรับตัวได้ดี กับงาน CRM ที่ได้รับมอบมาให้ดูแล จนกลายเป็นขวัญใจของลูกค้าไปแล้ว


ที่สิงคโปร์ กลิ่นอายของไชนีส ในพิธีเปิดจึงต้องมีสิงโต เพื่อความเป็นมงคล งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานพิมพ์ที่คนในวงการรอคอย เดินทางให้เดินชมงานกันถึงเอเชียแล้ว หลังจากที่ตลาด เอเชี ย เป็ นตลาดที่ ก ำลั ง อยู่ ขั้ น เติ บ โตของธุ ร กิ จ การพิ ม พ์ และใช้ประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจ คำนวกันว่า มีมูลค่ากว่าปีละน่าจะเกินกว่าหลักแสนล้านบาท ความทันสมัยของงานพิมพ์ในเมืองไทย ว่ากันว่าไม่เป็น รองใครในเอเชีย งานหลายประเภท เมืองไทยเป็นฐานการ ผลิตป้อนตลาดโลก ฝีมือเป็นที่ยอมรับด้านความปราณีต และการทำงานร่วมกันด้วยอัธยาศัย ยิ้มแย้มแบบไทยๆ หากยังพอจดจำกันได้ FESPA เคยเข้ามาจัดงานแสดง สิ น ค้ า ธุ ร กิ จ การพิ ม พ์ ใ นเมื อ งไทย เมื่ อ ปี 2009 แต่ น่ า เสียดาย ในปีนั้น มีการปิดสนามบิน จึงดูจะขัดข้องเรื่อง การเดินทาง คณะกรรมการบริหารขององค์กรนี้ จึงย้าย สถานที่ไปจัดที่ประเทศสิงคโปร์ FESPA Asia 2001 จัดขึ้นที่สิงคโปร์ ระหว่าง 26-28 ตุลาคม 2554 ณ Suntec Convention มีการพูดถึงแนว โน้มธุรกิจการพิมพ์ไว้น่าสนใจ และมีการคาบเกี่ยวโยงไป ยังธุรกิจสื่อนอกบ้าน ในเวลาเดียวกัน เพราะงานพิมพ์ที่ สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับทั้งงานประเภท Indoor และ Outdoor

ธีมของงาน ใช้รถแข่ง แทนสัญลักษณ์แห่งความเร็ว ในโลกธุ ร กิ จ ของวั นนี้ มี แนวทางการเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น มากมาย จนผู้บริหารต้องตั้งรับกับปัจจัยนั้นและบุกรุกไปข้างหน้า ด้วยกลยุทธ์ที่จัดวางอย่างระมัดระวัง

“จุดเดียว ชิ้นเดียวและรวดเร็ว”

22


บรรยากาศในงาน ดูว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มที่รู้จัก คุ้นเคยกับธุรกิจนี้ มาเดินกันขวั่กไขว่ แต่ป้ายไม่ได้แสดงติดไว้เกลื่อนเมือง อาจจะเป็นเพราะกฏหมายแรง

ผู้ประกอบการคนไทยมาร่วมงาน และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าภาพ

การสาธิต เครื่อง HP Scitex FB7600 เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกของเอเชีย ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์หลังจากเปิดตัวไปแล้วที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อเดือนกรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา ระบบพิมพ์ 6 สี ความเร็ว 100 เมตร ต่อนาที พิมพ์ได้ทุกพื้นผิว ตั้งแต่กระดาษ ยันกระเบื้องที่มีความหนา ไม่เกิน 1 นิ้ว จัดว่าเป็นสุดยอด แห่งเครื่องพิมพ์แห่งยุค งานนี้ HP ใช้ลูกค้าเป็นคนเดินเรื่องพูดถึงเรื่องความ คุ้มค่าของการลงทุนกับเครื่องของ HP ทุกรุ่น

Gido Van Praag Vice President of Graphics Solution Business, Imaging and Print Group, Asia Pacific and Japan Hewlett-Packard Company เขาเป็นผู้บริหารที่ดูแลภาคพื้เอเชียแปซิฟิค รวมทั้งญี่ปุ่น การ ตลาดของแต่ ล ะประเทศในภู มิ ภ าคนี้ มี ตั้ ง แต่ ก ารเป็ น ยุ ค เริ่ ม ต้ น กำลังเติบโตและร้อนแรง ซึ่งต้องมีกลยุทธ์แตกต่างกัน ผู้บริหารคน สำคัญของแต่ละตลาดคือ คนท้องถิ่นที่จะรู้จักอุณหภูมิและบุคคลิก ของลูกค้า ความต้องการของตลาดได้ดี และนำมาบวกกับแผนแม่บท ของบริษัทแม่ เขามองเห็นโอกาสในเมืองไทย ที่จะเติบโตได้อีกมาก มองภาพ รวมจากนี้ไป จนถึงปี 2015 ตลาดงานพิมพ์ในเมืองไทย จะโต ไม่ต่ำ กว่าปีละ 11% โดยเฉพาะตลาดประเภท Large Format จะเป็นที่ ต้องการด้วยขนาดและความเร็วที่ถูกใจลูกค้า เขาตอบคำถามว่า คิดอย่างไรกับตลาดในประเทศจีนไว้น่าสนใจ ว่ า ตลาดงานพิ ม พ์ ใ นจี น โตเร็ ว มาก โตแบบไร้ ขี ด จำกั ด แต่ ยั ง มี คำถามเรื่องคุณภาพ และเชื่อว่า อีกไม่น่าเกิน 3 ปี นี้ จีนจะวิ่งตาม ทันเรื่องเทคโนโลยี ผู้บริหารอย่างเขาจึงต้องเลือก ระหว่างการเผชิญ หน้า หรือจะยอมตาย เขาตอบมั่นใจว่า ต้องเลือกอย่างแรก-เผชิญ หน้า (เท่านั้น) จึงจะอยู่รอด เขามองเรื่องการช่วยสร้างงาน สร้างโอกาสให้ลูกค้าเป็นเรื่อง สำคั ญ ที่ ต้ อ งควบคู่ ไปกั บ การสร้ า งแบรนด์ วั นนี้ จึ ง มี HP Latex University และหลักสูตรการสอน การฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งเรื่องนี้ จะเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วย แม้เศรษฐกิจโดยรวมของโลกจะถดถอย แต่เขาเชื่อมั่นว่า ยังมี โอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ พบว่า ผู้บริหารเบอร์หนึ่ง อย่างเขามีมาดนุ่มลึก ตอบทุกคำถาม ได้อย่างมีกลยุทธ์ ด้วยท่าทางเป็นมิตร จริงจัง ไม่ปิดบังข้อมูล จึงไม่ แปลกที่แม่ทัพอย่างเขาจะถูกดึงตัวมาจากอีกค่าย ให้มาดูแลธุรกิจ เบอร์หนึ่งของโลกอย่าง HP

23


ยุคนี้เลิกที่จะถามกันแล้วว่า พิมพ์อิงค์เจ็ท ตารางเมตรละกี่บาท เพราะงานพิมพ์ กับงานสร้างสรร เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกชิ้นงาน พบว่ า งบประมาณของการจั บ จ่ า ยด้ า นงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์น้อยลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตกลับเพิ่ม ขึ้นทั้งจากต้นทุนการผลิตและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การ บริหารสภาพคล่องจึงซับซ้อนขึ้น แต่ต้องไม่ลืมที่จะมองหา โอกาสทางธุรกิจในเวลาเดียวกัน การพัฒนาเทคโนโลยี เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จากยุ ค Analog กำลั ง จะผั น เปลี่ ย นไปสู่ ยุ ค Digital คำนวนกันว่าจะมีการทดแทนกันได้ในอีกไม่เกิน 10 ปี ข้าง หน้านี้ ด้วยเหตุผลสำคัญๆ 3 ข้อ ล้วนเป็นแรงผลักดันมา จากฝั่งของผู้บริโภค ทั้งสิ้น คือ ความต้องการส่วนบุคคล ที่ คุณเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท์ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย หนึ่งใน อยากเป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวของงานชิ้นนั้นๆ, ความ สมาคมวิชาชีพ ที่มีส่วนในความมั่นใจให้ FESPA มาจัดงานแสดงสินค้าใน ต้องการความรวดเร็ว อยากได้เป็นต้องได้ทันทีและอยาก ทวีปเอเชีย ครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อปี 2009 การจัดงานจึงปรากฏโลโก้ของ ให้งานนั้นๆ เสร็จสิ้นในจุดเดียว-One stop point สมาคมฯ อยู่ทุกครั้ง เขาเป็นหัวหน้าคณะ พาสมาชิก 24 คน มาร่วมเดินชม งาน และมีกลยุทธ์ใหม่ๆกลับไปทำงานกันได้อีกแยะ 24


ทุกเรื่องของความต้องการของลูกค้าจึงถูกประมวลออกมา เป็น เครื่องพิมพ์เสิร์ฟเต็มที่ แสดงไว้ในงานนี้ งานพิมพ์ น่าจะแบ่งประเภทงานออกได้เป็น 3 ประเภท คือ Signage, Decoration และ Packaging ส่วนงานที่เราพบเห็น กันอยู่มากมาย อย่าง ป้ายโฆษณา งานอีเวนท์ รถยนต์ โปสเตอร์ pop และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวร้อยในเครือข่ายเดียวกัน ระหว่างช่วงเวลาแห่งรอยต่อนี้ เรียกกันว่า เป็นช่วงเปลี่ยน ผ่านที่สำคัญ –Transformation Trend ที่ผู้ประกอบการต้อง กระโดดก้าวตามให้ทันรถไฟขบวนนี้ ไม่งั้นตกเทรนด์แน่ งานนี้ ผู้ ป ระกอบการคนไทย หลายคน มี โอกาสไปเดิ นชม เทคโนโลยี ใหม่ ๆ และถื อ โอกาสมองหากลยุ ท ธ์ ใหม่ ๆ ในคราว เดี ย วกั น เพราะกว่ า จะเจอกั น อี ก ก็ อี ก สองปี ข้ า งหน้ า ที่ ก รุ ง ลอนดอน ประเทศอังกฤษ...

FESPA ก่อตั้งเมื่อปี 1962 เป็นองค์กรวิชาชีพภาคพื้น ยุโรป ก่อรูปในลักษณะของสมาพันธ์สมาคมการค้าที่ไม่ แสวงหากำไร มีภารกิจในการจัดนิทรรศการ การ ประชุม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อช่วยผลักดัน ส่งเสริมอุตสาหกรรมธุรกิจการพิมพ์ (www.fespaasia.com)

25


บนความเคลื่อนไหว คำใครพูดถึง ทั่วไทย ทั่วโลก บริเวณร้านค้าที่ปึนกาลัน ฮูลู รัฐเประ ในช่วงที่ผมเข้าพื้นที่วิจัยในพื้นที่ภาค ใต้ตามพื้นที่ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศ มาเลเซีย ผมใช้รถโดยสารประจำทางเป็น หลั ก อย่ า งการไปอำเภอเบตง ผมนั่ ง เครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปหาดใหญ่ จาก นั้ น นั่ ง รถตู้ ป รั บ อากาศจากสนามบิ น ( บ า ง ที ก็ นั่ ง ร ถ ส อ ง แ ถ ว ) เข้ า เมื อ ง หาดใหญ่ ต่อรถตู้ปรับอากาศไปเบตง รถ ตู้ที่ให้บริการไปเบตงมีจำนวน 2 เส้นทาง เส้ นทางแรก คื อ ใช้ เ ส้ นทางไทย (ผ่ า น ยะลา) หรือการเดินทางภายในประเทศ ไทย และอีกเส้นทาง คือ เส้นทางมาเลย์ หรือการเดินทางผ่านประเทศมาเลเซีย ผมใช้เส้นทางอันหลังนี้กับเบตงทัวร์ เที่ ย ว 09.00 น. (ปกติ มี 3 เที่ ย วต่ อ วั น คื อ เวลา 09.00 น. 13.00 น. และ 15.00 น.) ด้ ว ยค่ า เดิ น ทาง 250 บาท (ราคานี้ ร วมบริ ก ารเขี ย นใบ ตม. 6 26

ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี Asst.Pros.Dr.weerapong polnigongit Chair,school of information technology University of technology suranaree บั ต รขาออกและบริ ก ารขาเข้ า ) ใช้ เวลา เพื่ อ เดิ นทางไปสู่ เบตงพื้ นที่ วิ จั ย ร่ ว มกั บ ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อนคนไทย ต่างเพศ ต่างอายุ อีก 5 คน เหตุผลที่ผมตัดสินใจเดินทางบนเส้น โดยไม่ได้นัดหมายซึ่ง3ใน5คนนั้นเป็นคน ทางมาเลย์ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาส ไทยเชื้อสายจีน 3 คน ของผมที่จะได้สำรวจพื้นที่ชายแดน ของ รถตู้ปรับอากาศวิ่งผ่านอำเภอจะนะ ประเทศมาเลเซีย นั่นเองครับ อำเภอนาทวี เพื่อไปยังด่านประกอบ ซึ่ง แ ล ะ อี ก เห ตุ ผ ล ห นึ่ ง คื อ ค ว า ม เป็นด่านใหม่ ค่อนข้างใหญ่ กำลังก่อสร้าง ปลอดภัยจากกลุ่มก่อความไม่สงบ ใน 3 พ ว ก เ ร า ต้ อ ง ล ง จ า ก ร ถ เ พื่ อ ยื่ น จั ง หวั ด ชายแดนใต้ ในกรณี ที่ ใช้ เ ส้ นทาง หนังสือเดินทางพร้อมใบ ตม. 6 ที่ตู้คอน ไทย แต่เท่าที่พูดคุยกับคนทั่วไปและกลุ่ม เทนเนอร์ ซึ่งเป็น ตม. ไทย น่าสงสารเจ้า ตัวอย่างในงานวิจัยผมแล้ว ทุกคนพูดเป็น หน้าที่เหมือนกัน เพราะต้องทำงานในตู้ เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า “ไม่ มี อ ะไร ปลอดภั ย ” และบริเวณข้างนอกฝุ่นตลบพอควร ขับ และบางส่วนยังเพิ่มเติมว่า “เราไม่ใช่เป้า ไปอีกหน่อยก็ต้องยื่นหนังสือเดินทางแก่ หมายของเขา” “เป้ า หมายเขา คื อ เจ้ า ตม. มาเลเซีย ซึ่งสำนักงานดีกว่าเรามาก หน้าที่รัฐ โดยเฉพาะทหารและตำรวจ คนขั บ รถใช้ เ ส้ น ทางผ่ า น นื อ รั ง ค์ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยเหตุ ผ ลจาก (Nerang),ซิ ก (Sik) และ บาลิ ง ค์ ภาระงานวิ จั ย ของผม ผมจึ ง ตั ด สิ น ใจ (Baling) ของรัฐเกดะห์ (Kedah), ไทรบุรี เลือกเส้นทางมาเลย์ และวิ่งเข้าปึนกาลัน

มาเลย์ เบตง เส้นทางและความสัมพันธ์


ด่านศุลกากรเบตง แถวนักเรียน 2 ข้างทางเฝ้ารอรับเสด็จสุลต่านอัซลัน ซะห์ และพระชายา แห่งรัฐเประ ฮูลู (Pengkalan Hulu) รัฐเประ (Perak) ถนนเข้าเบตง ตลอดเส้นทางมีทัศนียภาพ สวยงามตามธรรมชาติ และถนนหนทาง ดีคนขับรถแวะเติมน้ำมันระหว่างทาง ซึ่ง น้ ำ มั น ราคาถู ก กว่ า ไทย เจ้ า ของรถก็ ได้ ประโยชน์ส่วนนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารของเบตง หลาย คนอาจนึ ก ถึ ง เส้ น หมี่ เบตง ไก่ สั บ เบตง หรือส้มโชกุน หรือบางคนอาจจะนึกถึงกบ ภูเขาแบบผัดหรือทอดกระเทียมพริกไทย ตัวผมขอยืนยันว่า อาหารและผลไม้ข้าง ต้นอร่อยจริง แต่อาหารจานกบภูเขาผม ขอผ่านครับ เพราะดูจะไม่ถูกกันกับผมนัก ช่ ว งที่ ผ มไปเบตงครั้ ง แรก คื อ ช่ ว ง เดือนกรกฎาคม 2554 เทศบาลเบตงได้มี โอกาสต้อนรับสุลต่านอัซลัน ซะห์ และ พระชายา แห่ ง รั ฐ เประ ซึ่ ง เสด็ จ เยื อ น อำเภอเบตง ในวันที่ 9 กรกฎาคม อำเภอ เบตงและรั ฐ เประ ประเทศมาเลเซี ย มี ความสัมพันธ์กันมาช้านานเสมือนญาติพี่ น้อง โดยเฉพาะชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ที่ชุมชนตาเซะ ปึนกาลัน ฮูลู ขณะที่รอ

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์และพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง บรรยากาศแห่เทียนเข้าพรรษาบริเวณสี่แยกหอนาฬิ กา แม่ลูกไทย-มาเลย์รอรับเสด็จ สุลต่านอัซลัน ซะห์ และพระชายา รั บ เสด็ จ ผมได้ พ บกั บ แม่ ลู ก คู่ ห นึ่ ง ซึ่ ง ร้านและเด็กเสิร์ฟ) พูดมลายูได้ ผมเห็น ลูกชาย อายุประมาณ 3 ขวบ ถือธงของ คนมาเลย์เชื้อสายจีนที่มาเที่ยวเบตงมีทั้ง รัฐเประ สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติมาเลเซีย แบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน และแฟน จับ ผมถามเด็กว่า “ใครซื้อเสื้อตัวนี้ให้” คุณ จ่ายซื้อสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค บาง แม่ของน้องตอบว่า “พ่อเขาซื้อให้” “เอ้า คนซื้อโก๋แก่ (กระป๋อง) เถ้าแก่น้อย (ถุง พี่เป็นคนไทยเหรอครับ แล้วทำไมลูกชาย ใหญ่) ปลาหมึกแห้ง ถ้วย-ชาม ฯลฯ ถือธงของรัฐเประ และใส่เสื้อฟุตบอลทีม ผมอยู่ที่นี่หลายวัน ก่อนที่จะเดินทาง ชาติมาเลเซีย” เขาตอบว่า “พ่อของเด็ก เข้ า ไปอำเภอเมื อ งยะลาเพื่ อ ต่ อ รถไป เป็ น มาเลย์ มุ ส ลิ ม ” ทั้ ง คู่ ร อรั บ เสด็ จ อำเภอสุไหงโก-ลก ขากลับออกจากเบตง บริ เ วณเส้ น ทางผ่ า นใกล้ ถึ ง โรงแรม ผมนั่ ง รถตู้ มี วิ่ ง 2 สาย คื อ สายบนกั บ แ ก ร นด์ แ ม นด า ริ น ซึ่ ง เป็ นที่ เ ส ว ย สายล่าง คนเบตงบอกผมว่าให้นั่งสายบน พระกระยาหารกลางวัน เพราะสะดวกและปลอดภัยกว่า ผมจึงลา ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดของ จากเบตงรอบแรกของการเข้าพื้นที่วิจัย มาเลเซีย คนมาเลเซียเข้ามาเที่ยวในเบตง ด้ ว ยความประทั บ ใจในบรรยากาศที่ มากทีเดียว คนมาเลย์เชื้อสายจีนดูจะไม่ สดชื่น และความสวยงามของภูเขาที่ล้อม ค่อยมีปัญหาในการสื่อสารเพื่อพูดคุย สั่ง รอบ มองรายรอบด้วยความอบอุ่นใจครับ อาหาร ฯลฯ กั บ คนไทยเชื้ อ สายจี น ใน สื่ อ นอกบ้ า นของผม ฉบั บ นี้ จึ ง เป็ น เบตง เช่ น เดี ย วกั บ คนมาเลย์ มุ ส ลิ ม ที่ “สื่อบุคคล” ที่ใช้จิตใจเป็นตัวที่สัมผัสได้ ติดต่อสื่อสารกับคนไทยมุสลิม ที่ดูจะเป็น ด้ ว ยดวงตา ด้ ว ยหั ว ใจ ในสั ม พั นธ์ ข อง ปั ญ หาอยู่ บ้ า งก็ เป็ น คนมาเลย์ เชื้ อ สาย มนุษย์ที่พึงมีต่อกันครับ... อินเดียเวลาสั่งอาหารที่ร้านอาหารของคน ไทยเชื้อสายจีนที่ไม่มีใครในร้าน (เจ้าของ 27


สุรเชษฐ์ บำรุงสุข บริษัท คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด Surachet Bumrongsuk ทั่วไทย ทั่วโลก ไอเดียสื่อนอกบ้าน Country Manager Kinetic บรรเจิดเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ By Panruedee Chorcharoenying, Business Director, MC2/MEC Thailand Country: Title: Wall Paint/Graffiti Product: Chakulza Client: Oishi Group Media Agency: MC2/MEC- Thailand Contributor: Panruedee Chorcharoenying, Business Director ด้วยความแปลกใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรผสมที่ลงตัว OOH Agency: Kinetic ของชาเขียว กับโซดา ที่กลายเป็น Chakulza ที่กลุ่มวัยรุ่นที่มี ความคุ้นเคยกับเครื่องดื่ม ประเภทโซดา ต้องห้นมาสนใจในตัว Brief As the brand leader of RTD Green Tea market with Chakulza เพราะรสชาติที่แปลกใหม่และตัวเอกของการ์ตูนญี่ปุ่น over 60% market share, Oishi aimed to enter into the ที่ปรากฎบนกระป๋องของเครื่องดื่มใหม่ชนิดนี้ huge carbonated soft drink market new product โจทย์คือจะทำอย่างไรให้ตัวผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ของ innovation (Green Tea mixed with Soda) called Chakulza เป็ น ที่ จ ดจำของกลุ่ ม เป้ า หมายในวงกว้ า ง จาก “Chakulza” which moved from goodness of Green Tea to คาแรคเตอร์ตัวนำในการ์ตูนของญี่ปุ่นที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้า Fizz Lovers หมายวัยรุ่นที่ชอบความท้าทาย อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาอยู่ Idea The Japanese “Manga” characters designed on นอกบ้ า นเป็ น เวลาหลายชั่ ว โมงต่ อ วั น แผนงานสื่ อ นอกบ้ า นที่ RTD cans ignited the idea of out-of-home innovation จำลองรูปแบบของ Graffiti ที่เกิดขึ้นโดยชนผิวสีในเมืองหลัก ใน which aimed to bombard with maximum out-of-home อเมริกา จึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความแปลกใหม่กับตัวผลิตภัณฑ์ visibility and to touch up deserted brick fences or walls และตอกย้ำความเป็นตัวตนของ Chakulza ทาง MC2/MEC in the city and nearby areas with Graffiti design และ Kinetic จึงมองหาจุดที่จะสร้างรูปแบบของงานโฆษณาชิ้นนี้ illustrating teens’ favorite Japanese main characters และต้องกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผนังตึกตามมุมต่างๆ under Chakulza brand. With their active lifestyle, these ในเขตกรุงเทพฯ เป็นจำนวนกว่า 50 แห่ง จึงถูกแปลงให้เป็นชิ้น teens have been outgoing, spent most of the time out of งานโฆษณาในรูปแบบของ Graffiti home; therefore, it’s been an opportunity to approach ผลที่ ได้ รั บ เป็ นที่ น่ า พอใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง ทั้ ง คำกล่ า วชมของ young prospects with rebellious out-of-home media. ลูกค้าที่มองเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้สื่อนอก Result “Results really exceed the expectation! Compared บ้านที่มีมูลค่าเพียง 2 ล้านบาท กับการสร้างความจดจำในตัว to the minimum use of budget which was only 2.0 MB. I ผลิตภัณฑ์ และแผนงานโฆษณาทั่วกรุงเทพฯเป็นระยะเวลาถึง 3 am pleased with this OOH innovation which generated เดือน นอกจากนี้ผลงานชื้นนี้ได้ถูกส่งเข้าประกวด งานสุดยอด remarkable results with highest ROI!” said Oishi โฆษณาสื่ อ นอกบ้ า นประจำปี 2554 และได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญ Marketing Manager. Significantly, Oishi’s marketing team ทองแดงสำหรับสื่อนอกบ้าน ประเภทเดี่ยว ในรูปแบบ Street mentioned about an increase sales volumes by this year Furniture (Actual number cannot be disclosed)

Chakulza Goes GRAFFITI!

28


งบประมาณการใช้สื่อ

MEDIA

ESTIMATED TOTAL ADVERTISING EXPENDITURE BY MEDIUM YTD JANUARY-SEPTEMBER 11 VS 10 BAHT MILLIONS YTD 11 SOV% YTD 10 SOV% DIFF % Change

TV RADIO

48,960

60.54

44,454

60.74

4,506

10.14

4,474

5.53

4,393

6.00

81

1.84

NEWSPAPERS

10,935

13.52

10,662

14.57

273

2.56

4,344

5.37

4,078

5.57

266

6.52

5,470

6.76

4,167

5.69

1,303

31.27

3,185

3.94

2,846

3.89

339

11.91

1,924

2.38

1,571

2.15

353

22.47

1,221

1.51

808

1.10

413

51.11

355

0.44

206

0.28

149

72.33

80,867

100.0

73,184

100.0

7,683

10.50

MAGAZINES CINEMA OUTDOOR TRANSIT IN STORE INTERNET TOTAL

Total Industry – Exclude Section : Classified, House ads.

Source : The Nielsen Company (Thailand)

ในรอบ 9 เดือน สถิติตัวเลขงบประมาณการใช้สื่อโฆษณาที่รายงานมาแล้วนั้น อาจไม่มีนัยสำคัญต่อการนำมาวิเคราะห์เท่าใดนัก เพราะวิกฤตน้ำท่วมภาคกลางและท่วมเมืองหลวง - กทม. สร้างความเสียหาย ที่ยังเร็วเกินกว่าจะประเมินมูลค่าได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกสำนัก รายงานตรงกันว่า กระทบต่อเศรษฐกิจทุกระดับทั้งจุลภาคและมหภาค ทุกภาคครัวเรือน กระเทือนไปจนถึงความมั่นใจของนักลงทุน จากต่างชาติ เมืองไทยเปลี่ยนไป…. ธุรกิจ อุตสาหกรรมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กระทบแน่นอน เพราะเป็นเงินก้อนแรกที่จะถูกหยิบขึ้นมา ตัด หั่น เพื่อนำงบประมาณไป ซ่อมแซม ความสียหาย และเยียวยาองค์กรของตัวเองที่เจอกันถ้วนหน้า รายแรกที่ประกาศออกมาแล้ว คือ โค้ก หรือ โคคา-โคล่าไทย บอกแล้วว่า จากวันนี้จะขอใช้เม็ดเงินโฆษณาทั้งหมดมาเยียวยาผู้ประสบ ภัย หมายความว่า จะโยกเงินโฆษณามาใช้กับงาน CSR ทั้งหมด “โค้ก” เป็นผู้ใช้เงินโฆษณา ติดอันดับ 7 ของผู้ใช้เงินโฆษณายักษ์ใหญ่หนึ่งในสิบของประเทศไทย 9 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ โค้กใช้เงินไป แล้วกว่า 1,200.- ล้านบาท และพบว่าเพียงเฉพาะเดือนเดียวของปี คือ กันยายน ใช้เงินไปแล้วกว่า 700.- ล้านบาท เพราะเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ เทศกาลและงานสีสันทางการตลาดในรอบใกล้ปีใหม่ ส่วนจะมีค่ายใด ปฏิบัติการแบบนี้บ้าง ต้องติดตามกันได้ หลังน้ำลด…

TOP 10 ADVERTISERS ESTIMATED ADSPEND 000’BAHT YTD JANUARY-SEPTEMBER 11 VS 10 ADVERTISER 2011 UNILEVER (THAI) HOLDINGS

4,742,077

5,338,026

PROCTER & GAMBLE (THAILAND)

2,212,446

1,851,715

NESTLE(THAI) LTD.

1,634,582

1,404,030

TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.

1,614,359

1,061,843

L’OREAL (THAILAND) LTD.

1,408,055

1,189,969

BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD.

1,347,463

1,341,513

COCA-COLA (THAILAND)

1,182,385

802,531

OFFICE OF THE PRIME MINISTER

1,043,485

997,352

954,294

819,622

893,513

795,003

TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS OSOTSPA CO.,LTD.

42

2010

Top Advertiser – Exclude Section : Classified and House ads.

Source : The Nielsen Company (Thailand)


งบประมาณการใช้สื่อ

2007

4,391 4,480 956 570

51,136 6,933 15,288

2008

5,823 4,173 4,216 1,360 560

52,935 6,165 14,149 2009

5,227 4,947 3,960 1,755 820 259 60,766 6,114

15,000 2010

5,655 5,986 3,846 2,254 1,120 290

9,941 2011

3,773

5,472 3,149 1,885 1,284 355

TV

Radio

Newpapers

Magazines

Cinema

44 ขอขอบคุณข้อมูลจาก The Nielsen Company (Thailand)

Outdoor*

Transit*

In Store

Internet

Source : The Nielsen Company (Thailand)

48,953 4,467

งบโฆษณาแยกตามประเภทสื่อหลัก และสื่อนอกบ้านปี 2007 - SEPTEMBER 2011

15,826 5,903

หน่วย : ล้านบาท

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

53,484

6,401


COVER STORY

มุมมองเมื่อปลายทางของสื่อนอกบ้าน คือการที่เราพบเป็น ผลงานชิ้นนั้นๆไปปรากฏตามที่ต่างๆ แล้วเกิดอาการชอบใจ โดนใจ พร้อมเสียงอุทานว่า …คิดได้ไงเนี๊ยะ…ช่างคิดจริงๆ .. ว้าว… มันเวิร์คจริงๆ แค่เห็นปุ๊บ ก็จำได้ว่าเป็นของสินค้าเจ้าใด เพราะเคยเป็น เคยคุ้นกับงานหน้าตา เดียวกันหรือแนวคิดเดียวกันแบบนี้มาแล้ว ในทีวีบ้าง หนังสือพิมพ์บ้าง สปอตวิทยุบ้าง ปลายทาง คือ “ผลงาน” ชุมทางที่เจอกัน คือ “ตลาด” โดยมีองค์ประกอบอีกมากมาย เป็น Supply Chain-ห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทาน ที่เกื้อกูลกัน อย่างเป็นระบบ เป็นจังหวะที่หนุนเนื่องกัน ปรากฏให้เห็นกันไปแล้ว “ผลงาน” อันเป็นการประกวดผลงานสื่อนอกบ้านประจำปี 2554 มีการเล่าถึงกันอย่างเต็มอิ่ม “ตลาด” อันเป็นการเล่าถึง งานการแสดงสินค้าประจำปี ของธุรกิจสื่อนอกบ้าน คืองาน Sign Asia Expo 2011 ระหว่าง 13-16 ตุลาคม 2554 ณ เมืองทองธานี ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่กลุ่ม Harmony Group ลงมือปฏิบัติการกันอย่างคึกคัก เล่าด้วยเรื่อง มองด้วยภาพ เห็นแล้วชื่นใจแทนจริงๆ เป็นการสะท้อนภาพที่ชัดเจนว่า การขับเคลื่อน ด้วยองค์กรวิชาชีพนั้น มีผลดีกับภาพพจน์โดยรวมที่เกือบจะทุกองค์กรถวิลหา ใครๆ ก็อยากอยู่สังคม ที่ได้รับการยกย่อง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แต่… สิ่งเหล่านั้น เกิดได้ จากน้ำมือของทุกคน พูดกันได้ยินบ่อยๆว่า สังคมดีๆ อยากได้ ต้อง มาช่วยกันทำ ทำคนละไม้ คนละมือ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงไปเลย อย่าเที่ยวไปโทษใครเชียว… ตราบใดที่ยังไม่ได้ถามตัวคุณๆ เองว่า วันนี้คุณลงมือทำอะไรให้องค์กรวิชาชีพของคุณหรือ ยัง แม้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่หากเป็นเครือข่ายกัน อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องแม้ปลาย ก้อย ก็ถ้วนมีความสำคัญ เพราะนั่นคือจิ๊กซอร์อีกตัวที่จะต่อเป็นภาพใหญ่…. ภาพแผนที่ประเทศไทยและเศรษฐกิจไทย นั่นเอง….

38


Cover Story คุณมารุต อรรถไกลวัลวที ประธานชมรมสื่อนอกบ้าน สมาคมมี เดี ย เอเยนซี่ แ ละธุ ร กิ จ สื่ อ แห่ ง ประเทศไทย “ผมพอใจกับการจัดงาน การประกวด ในปี นี้ ค รั บ มองเห็ น พั ฒ นาการจากปี ที่ ผ่านๆ มา เรื่องดีไซน์ เรื่องความสวยงาม ผ่ า นครั บ รวมทั้ ง ความเหมาะสมกั บ สิ่ ง แวดล้อม เมืองไทยเราทำได้ไม่น้อยหน้าสื่อ ในต่างประเทศ เพียงแต่อาจต้องทบทวน เรื่องกฏระเบียบบางข้อ ที่ควรเหมาะสมกับ ยุคสมัย”

39


Cover Story

ความคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน การประกวด OHM Awards 2011

นักวิชาการ

ผศ.ดร.วิฎราธร จิรประวัติ สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

“เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยนำพาไอเดียใหม่ออกมาได้อย่าง ชาญฉลาดและน่าตื่นเต้น ตอบโจทย์ได้ดี อย่างเช่น มี การสลัวไฟ อารมณ์ก็เปลี่ยนได้ อยากให้มีการพัฒนา ไอเดียออกมาสู้กับสื่ออื่นๆ ได้ ด้วยการใช้ Consumer Insight โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า งบน้ อ ย ก็ ส ร้ า งแรง Impact ได้” ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ หัวหน้าภาควิชา การสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “เห็นชัดว่า สื่อนอกบ้านมีลูกเล่นมากขึ้น ใช้เทคโนโลยี มากขึ้น มีสีสันดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดี ผมคิดว่าสื่อในยุคนี้ เป็นตัวนำพาข่าวสารได้ดี ความ แปลกใหม่ ทำให้สร้างความน่าสนใจได้ดี”

40

คุณกิตติวัฒน์ ชีวะวรนันท์ General Manager Brand Connections Co., Ltd. “ผลงานออกมาดี ใช้เทคโนโลยีควบรวมกับการใช้สื่อ ผ่านระบบ sms สร้างความเคลื่อนไหวได้น่าสนใจดี ส่วนการผลิตชิ้นงานและการใช้สื่อในอนาคตอาจจะมี การใช้ครบ ทั้งแสง สี เสียง กลิ่น เป็นการดีสำหรับ การนำเสนอต่อลูกค้า” คุณมาลี  กิตติพงศ์ไพศาล General Manager มายด์แชร์ (ประเทศไทย) “ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หลายชิ้นน่าสนใจมาก ดิฉัน อยากถอดแปลความ คำว่าสื่อนอกบ้าน ว่ามันกว้าง มากเลยนะ และสามารถเกิดสื่อใหม่ๆได้ตลอดเวลา อย่างเช่น แก้วน้ำ จานรอง เก๋ๆ ด้วยไอเดียแปลกใหม่”

เอเยนซี


Cover Story

Creative

คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ Executive Creative Director Leo Bernett

“มีการเลือกใช้วัสดุแปลกใหม่ มาสร้าง สรรค์ดีมาก สิ่งที่ผมอยากเห็น คือ การ เข้าไปหาคนมากขึ้น หรือจะมีตอบโต้ สองทางก็จะดีขึ้นไปอีก คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ Creative Director Far East DDB Public Co., Ltd. “สื่ อ นอกบ้ า นเปลี่ ย นแปลงไปเยอะ ด้วยเทคโนโลยี มีหมุน มีขยับ มีไฟกระ พริ บ เวลาตั ด สิ น ผมจึ ง สนุ ก ไปด้ ว ย ส่ ว นแนวทางในอนาคตผมอยากให้มี การจัดระเบียบ อย่างเช่น ขนาดป้าย บิลบอร์ดมีขนาดเท่าๆ กัน และสื่อนอก บ้านควรมีลักษณะกลมกลืนกับสถานที่ นั้นๆ จึงจะดูน่ารักสบายตา”

คุณชาลี จิตจรุงพร ที่ปรึกษารองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จำกัด “สื่อนอกบ้านเป็นสีสันทางการตลาดที่ดีจุด หนึ่ ง ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการตอกย้ ำ การ สร้างแบรนด์ได้ดี” คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด “สื่อนอกบ้านยุคนี้ น่าสนใจขึ้นมามาก จาก เดิมจะมองแล้วแบนๆ วันนี้มีมิติ ใช้ LED เข้ามาเรียกร้องความสนใจได้ดี อยากเห็น อยากใช้ สื่ อ นอกบ้ า นเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ IMC ที่ ห มุ น ได้ ร อบตั ว หลายมุ ม และที่ สำคัญทำให้ผู้บริโภคจดจำได้” คุณวสันต์ โสตถีวรกุล Sales and Technical Service Department Manager Continuous Cast Sheet Business Thai MMA Co.,Ltd. “สื่อเปลี่ยนแปลงไปเยอะ มีลูกเล่น จาก สองมิติเป็นสามมิติ แสงสีสะดุดตา และสิ่ง หนึ่งที่เป็นกระแสนิยม พร้อมกับภาพพจน์ ที่ ดี ข องแบรนด์ นั้ น ๆ คื อ การใช้ พ ลั ง งาน อย่างประหยัด - คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม”

เจ้าของผลิตภัณฑ์

41


Cover Story

หน่วยงานภาครัฐ

คุณยุทธพันธ์ มีชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“สื่ อ นอกบ้ า นมี พั ฒ นาการดี สวยงาม น่ามอง สิ่งที่เป็นข้อดีของงานชิ้นนั้นอีก มุมหนึ่งคือ การวางอยู่ในจุดที่สอดคล้อง กับพื้นที่ เป็นองค์ประกอบต่างๆที่ดีของ เมือง ไม่บดบังทัศนียภาพและเปิดพื้นที่ ของเมืองอย่างเป็นอิสระ” คุณวรรณทวี ศรีสุกใส ผอ.กองคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านโฆษณา สคบ. สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค “มี ค วามตั้ ง ใจดี ข องนั ก คิ ด สร้ า งสรรค์ งานโฆษณา ขอว่าอย่าเน้นเชิงพานิชย์ มากเกินเหตุ ขอให้คิดถึงหัวจิต หัวใจ ของผู้ บ ริ โ ภค ที่ ส ำคั ญ อย่ า ทำอะไรที่ ผิดกฏหมาย” 42

Media Owners

คุณสุรพล ลีนิรันดร เลขานุการสมาคม สมาคมมีเดียเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่ง ประเทศไทย “ฝีมือคนไทย อยู่ในระดับเวิลด์คลาส ไปแล้ว ไม่เป็นสองรองใครเลย ทั้ง งานการผลิต แนวคิดสร้างสรรค์ อยากให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็น มิตรกับเขา จะอยู่กันอย่างยั่งยืนได้ยาวนาน” คุณปรินทร์ โลจนโกสินทร์ Managing Director Plan B Media Co.,Ltd. “สื่ อ นอกบ้ า นมี พั ฒ นาการมากขึ้ น เพราะเจ้ า ของสิ น ค้ า ต้ อ งการให้ มี ความโดดเด่ น ไม่ ถู ก กลื น คุ้ ม ค่ า เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จึงเป็นแรง กดดันให้คิดงานออกมาแปลกๆ เม็ด เงินของสื่อนอกบ้าน น่าจะเติบโตขึ้นได้อีก เจ้าของสื่อนอกบ้านน่า จะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาและแข่งขันกับสื่ออื่นๆ เพื่อชิงเม็ดเงินออก มาได้ สิ่งพึงระวังของสื่อนอกบ้านคือ อย่าทำให้กลายเป็นมลพิษทาง สายตาเด็ดขาด” คุณนิธิ พัฒนภักดี General Manager บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด “การทำสื่อให้โดดเด่นมีวิธีคิดได้หลายมุม ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆ การทำการบ้านมาดี ย่อมมีชัย เทคโนโลยีด้านดิจิตอล LED ช่วยได้ มาก มีวิธีคิด การนำเสนอสนุกๆ ได้ เนื้อหาควรมีประโยชน์กับผู้ บริโภค แบบนี้ใครๆ ก็ชอบ”


Cover Story

ประมวลภาพ 43


Cover Story วันที่ 26 กรกฏาคม 2554 แถลงข่าวเปิดตัว ณ ร้านแบล็คแคนยอย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

44


Cover Story วันที่ 27 กันยายน 2554 ตัดสินผลงาน ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

45


Cover Story ผลงานดีเด่นแห่งปี

Best of The Best

Title: Advertiser: Product/Service: Agency:

Gold : Energy Saving Award Title: Advertiser: Product/Service: Agency: 46

โตไปไม่โกง กทม. และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โครงการ โตไปไม่โกง บริษัท อินติเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Spreader Light Box บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  Light Box ที่หัวจ่ายน้ำมัน ในปั๊มบางจาก  บริษัท เพย์อิทฟอร์เวิร์ด จำกัด


Cover Story วันที่ 3 ตุลาคม 2554 วันประกาศผล ณ ลานกิจกรรมเอเทรียม สยามเซ็นเตอร์

47


Cover Story วันที่ 13-16 ตุลาคม 2554 โชว์ผลงานที่ได้รับรางวัล ณ งาน Sign Asia Expo 2011 Impact เมืองทองธานี

48


Cover Story รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ลำดับ รางวัล ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ 1. Single for Poster in conventional space 1 Bronze แมว-กระต่าย- แรด ถ่านไฟฉายซิลวาเนีย ตราแรด

บริษัท บจก.ฮาเวลส์ ซิลวา เนีย (ประเทศไทย) Hug the world Fanta กาแฟ เนเจอร์กิฟ

เอเยนซี บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) Initiative Initiative มายด์แชร์

ผู้ผลิต บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) Initiative มายด์แชร์

กทม. และศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) Honda Autommobile (Thailand) Co.,Ltd. Glaso Smith Klien

โครงการ โตไปไม่โกง

บริษัท อินติเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท อินติเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Honda Freed GSK

Carat (Thailand) Co.,Ltd. Ogilvy

Kenzo

Kenzo Fragrance

Kenzo Parfums

5. Single for Street Furniture 1 Bronze OISHI CHAKUZA Oishi Group Public Co.,Ltd. Graffiti Wall Paint 2 Bronze Pond’s Flawless White Unilever Natural 6. Single for Innovation use of non-conventional outdoor media   1 Gold The Organ Story True Corporation Public Co., Ltd. 2 Silver Big Eye Roller Olan-Kemed Co.,Ltd.

oishi chakulza

mediaage:CIA

Carat (Thailand) Co.,Ltd. VGI Global Media Co.,Ltd JCDecaux (Thailand) Co.,Ltd mediaage:CIA

POND’S

3 4

JCDecaux (Thailand) Co.,Ltd The Leo Burnett Group Thailand The Leo Burnett Group Thailand มายด์แชร์ Mediaedge : CIA Mindshare

2. Single for Transit Ad. 1 Silver Hug The World 2 Bronze Fanta Irresistible Bus 3 Bronze รัดเข็มขัด..ลดน้ำหนัก เพื่อชาติ 3. Single for Billboard / Signboard   1 Gold โตไปไม่โกง 2

Silver

Sliding Door

4. Single for Transport Stations 1 Bronze GSK / Glaso Smith Klien 2 Bronze Flower by KENZO

IPG mediabrands Coca-Cola (Thailand) Ltd หจก. เนเจอร์กิ๊ฟ 711

หจก. เนเจอร์กิ๊ฟ 711 ยาสีฟันคอลเกต MAX Fresh

กาแฟ เนเจอร์กิฟ Mediaedge : CIA

Unilever

Laundry Detergent

Mindshare

6

Silver ตึกยังผอม Bronze อุโมงค์น้ำแข็ง .. เย็นสุดขั้ว Bronze OMO No more Dullmess Bronze พรานทะเล

Ogilvyc& Mather Advertising The Leo Burnett Group Thailand The Leo Burnett Group Thailand มายด์แชร์

พรานทะเล

a village bangkok Company Limited /

7

Bronze Life Starter Kit

Fine 22 Properties Co.,Ltd.

The fine Aree 4

5

Let Them See Love Campaign Optal Eye Lotion

PHD Thailand Co.,Ltd บริษัท อินติเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ผลงานประเภทแคมเปญ (Campaign Entries) 1. Campaign for Transport Stations  1 Silver โตไปไม่โกง กทม. และศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2. Campaign for Street Furniture  2 Bronze Your Style Your Way American Standard B & K ( Thailand ) Co.,Ltd 3. Campaign for Innovation use of non-conventional outdoor media 1 Bronze รัดเข็มขัด ลดน้ำหนัก หจก. เนเจอร์กิ๊ฟ 711 เพื่อชาติ 2 Bronze Clorets Infinity Clorets Infinity

โครงการ โตไปไม่โกง

Best of The Best 1 โตไปไม่โกง

โครงการ โตไปไม่โกง

Kinetic / Media Com บริษัท อินติเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Light Box ที่หัวจ่าย น้ำมัน ในปั๊มบางจาก

Energy Saving Award 1    Spreader Light Box 

กทม. และศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

American Standard

MPG

กาแฟ เนเจอร์กิฟ

มายด์แชร์

Clorets Infinity

บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด PHD Thailand Co.,Ltd บริษัท อินติเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด JCDecaux (Thailand) Co.,Ltd มายด์แชร์ Kinetic บริษัท อินติเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท เพย์อิทฟอร์เวิร์ด จำกัด

49


Cover Story


คุณสุมาลี เลิศสุกิตติพงศา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด

Sign Asia Expo & Media Sign Asia 2011

Cover Story

แม่ทัพแห่งค่ายนี้ ยกไปเต็มทีมเหมือนทุกปี แสดง สปิริตเต็มที่ แม้จะมีข้อจำกัดและรู้แก่ใจว่า อาจไม่ ตรงไปตามเป้ า หมาย จากสภาวะแวดล้ อ มของ สถานการณ์น้ำท่วม ในระหว่างช่วงเวลางานแสดง สินค้า แต่ The Show must go on “พวกเราพอจะเดากันได้ว่า บรรยากาศน่าจะเป็น ประมาณนี้แหละ ไม่ผิดไปจากความคาดหมาย น้ำ ท่วมหนัก ลูกค้าเดือดร้อน การเดินทางลำบาก ผู้คน ไม่ มี แ ก่ จิ ต แก่ ใจที่ จ ะฝ่ า อุ ป สรรคต่ า งๆ มาเดิ นงาน แน่ๆ หลายงานก็เจอสภาพเดียวกัน ดิฉันเองก็รับสภาพนั้นแต่ต้นทางแล้วคะ ลูกค้า ที่มาเดินในงานไม่น่าจะถึง 30 % ที่เคยเจอหน้ากัน งานนี้ ถื อ ว่ า ช่ ว ยๆกั น ให้ เ ป็ น คำมั่ น สั ญ ญาเชิ ง สัญลักษณ์ของธุรกิจสื่อนอกบ้าน บางครั้งเราก็ต้อง มองภาพรวมเป็นหลัก ขอบคุณลูกค้า ท่านที่กรุณาดั้นด้นมาจนเจอกัน และขอบคุณคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่บินมาเหมือน เช่ น ทุ ก ปี แม้ ว่ า เราจะแนะนำไปแล้ ว ว่ า อาจเจอ อุปสรรค เขาสปิริตดีมาก อย่างที่เราเห็นในภาพข่าว ตอนเกิดสึนามิ ยิ่งเพื่อนเดือดร้อน เขาบอกว่ายิ่งต้อง มาให้กำลังใจกัน ทำงานกับชาวญี่ปุ่นดิฉันสบายใจ เรื่องนี้มาก เป็นสไตล์วัฒนธรรมของเอเซีย เจอกั น อี ก เมื่ อ ผู้ จั ด งานเขาปรั บ แผน จะที่ ไหน เมื่อไหร่ ติดตามกันได้ ดิฉันเกาะติดไปด้วยกันอยู่แล้ว คะ”


Cover Story

Sign Asia Expo & Media Sign Asia 2011

คุณชยกร ลิมศิริพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เครล คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็ นตั ว แทนจำหน่ า ยหมึ ก พิ ม พ์ ยี่ ห้ อ “Inktec”จากประเทศเกาหลี ระบุในใบ สำคัญขายว่าเป็นหมึกประเภทเทียบเท่า ด้วยราคาที่ถูกกว่าหมึกพิมพ์จากตะวันตก ราว 40 % “เรามาร่ ว มออกบู ธ 2-3 ปี ม าแล้ ว ครั บ อยากสร้ า งการรั บ รู้ เรื่ อ งแบรนด์ กระจายไปยังลูกค้าต่างจังหวัดที่นิยมมา เดินงานแสดงสินค้า เหมือนมีนัดกันทุกปี ลู ก ค้ า บางรายที่ นิ ย มหมึ ก พิ ม พ์ ร าคาถู ก มักจะเจอปัญหาเครื่องพิมพ์พัง สุดท้าย ต้ อ งเปลี่ ย นใจ ในการดู แ ลเครื่ อ งพิ ม พ์ ราคาหลั ก แสน หลั ก ล้ า นและคุ ณ ภาพ งานพิมพ์ที่ต้องจัดส่งให้ลูกค้า ผมคิดว่า บางครั้งของราคาถูก อาจไม่คุ้มค่ากับการ ประหยัดเพราะสุดท้ายต้องจ่ายแพงกว่า ปี นี้ มี ผู้ ช มงานน้ อ ยกว่ า ปี่ ที่ ผ่ า นมา เรื่องปัญหาน้ำท่วม พอเข้าใจกันได้ครับ”

คุณเอี่ยม พิพัฒน์ชูเกียรติ ผู้จัดการทั่วไป Wrap Society เป็ น ปี แรกที่ ตั ด สิ น ใจมาร่ ว มออกบู ธ ด้วยการโชว์รถหรู ซุปเปอร์คาร์ ค่ายนี้เป็น เจ้าดังที่เปิดตัวการแรปรถยนต์ราคาแพง จนโด่ ง ดั ง ด้ ว ยเวลาไม่ น าน นั บ เป็ นการ เปิดมิติการแรปรถยนต์ให้เจ้าของรถมั่นใจ ว่ า ทำให้ ร ถสวยได้ แ บบไม่ ย าก และ เปลี่ ย นสี ห รื อ ตกแต่ ง รถได้ ต ามใจชอบ ของคนรักรถ “ผมคาดหวัง ด้านการเปิดตลาดให้คน รู้ จั ก เพิ่ ม ขึ้ น คาดว่ า น่ า จะมี ค นเดิ นงาน คึกคัก แต่ก็เข้าใจได้ว่าติดปัญหาเรื่องน้ำ ท่ ว ม มี ทั้ ง ผู้ ป ระกอบการ และลู ก ค้ า เจ้าของรถเดินแวะเข้ามาถาม ว่าทำยังไร เป็นฟิลม์แบบไหน ผมคิดว่าเรื่องการแรปรถ ยังเป็นเรื่อง ใหม่ ส ำหรั บ เมื อ งไทย จึ ง จำเป็ นต้ อ งให้ ความรู้ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนี้ ได้ ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะในตลาด ต่างจังหวัด หรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเอง ก็ตามครับ”

คุณวาสนา พงษ์วัฒนาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี จำกัด เป็ นตั วแทนจำหน่ า ยเครื่ อ งพิมพ์ยี่ห้อ Mouto จากประเทศญี่ ปุ่ น ออกบู ธ ทุ ก ปี เพราะคิดว่าเป็นการเจอกับลูกค้าและบาง คราวก็ใช้เป็นเวทีในการเปิดตัวเครื่องพิมพ์ รุ่นใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน “เป็นเวลาที่เราจะได้เจอลูกค้า เล่าทุกข์ สู่กันฟัง โชว์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ใช้เทคนิค การพิ ม พ์ ท ำได้ เรื่ อ งคุ ณ ภาพของเครื่ อ ง หายห่วง เพราะเรื่องนี้คนญี่ปุ่นเขาเก่งและ ดู แ ลกั น เกื อ บตลอดเวลาของการใช้ ง าน ลูกค้าของเราแทบจะเป็นแฟนคลับที่ดูแล กันมานาน กลายเป็นเพื่อน เป็นคู่ค้าที่คุย กันได้เกือบทุกเรื่องคะ ปี นี้ ค นเดิ น งานน้ อ ยกว่ า ที่ ผ่ า นๆ มา เข้ า ใจกั นคะว่ า เรื่ อ งปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มเป็ น เรื่องใหญ่ ที่ทุกคนคงไม่มีอารมณ์จับจ่าย หรือเดินมองหาโอกาสในงานแสดงสินค้า ที่ไหนเลย”


Cover Story คุณปรีชา ศิริบุญส่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นกำลังหลักของการสร้างสีสันแห่ง ไฟ LED ให้งานนี้มาหลายปีแล้ว ความที่ ถนัดงานอีเว้นท์ เพราะเป็นเจ้าประจำของ การจัดงานมอเตอร์โชว์ “ผมและทีมงาน มาช่วยงาน สนุกครับ เหมือนได้ฝึกฝีมือทุกครั้ง ออกงานทุกครั้ง เหมือนเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ แบบ บอกต่อไปยังลูกค้าได้ทุกครั้ง ปีนี้ผมทำประตูทางเข้างาน และมีกีฬา ฟุตบอล อยู่หน้างานให้ได้มอง ได้ลองเตะ กันเพลินๆ เราต้องสร้างกิจกรรม แบบต้อง สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ลู ก ค้ า ได้ เ ห็ น เป็ น การนำ เสนอ ช่วยลูกค้า ช่วยเจ้าของงานคิดครับ”

คุณวิชัย มณีกิติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนไลท์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ค่ายนี้มีอุปกรณ์จุกจิกมากมาย เพื่อ ใช้ในกิจกรรมทางการตลาด อาทิ บูธ แบบเก็บพับได้ ป้ายไฟขนาดเล็ก สำหรับ ใช้ในงานค้า และอื่นๆ “ผมคิดว่าการมาออกงานแสดงสินค้า เป็ น การเปิ ด ตลาดให้ ลู ก ค้ า ได้ พ บเห็ น หน้าตาของกิจการของเรา สินค้าที่เรามี ให้บริการ และถือโอกาสมาโปรโมทสินค้า บางรายการ และแนะนำสินค้าใหม่ ผม คิ ด ว่ า ลู ก ค้ า เ อ ง ก็ ม า เดิ นง า นด้ ว ย วัตถุประสงค์นี้เช่นกัน ก็พอดีครับมาเจอ กั น แต่ เ สี ย ดายว่ า ปี นี้ ค นเดิ นงานน้ อ ย บางตาไปเยอะ เข้าใจกันได้ครับว่า เดิน ทางมายากกับภาวะน้ำท่วม”

Sign Asia Expo & Media Sign Asia 2011

คุณเพชร ทิมทอง ประธานกรรมการ บริษัท ติวานนท์ ปริ้นเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบูธแสดงสินค้าประเภทสื่อ LED ที่ ดูว่าจะคึกคัก ที่คนแวะเวียนไปเยี่ยม เลือก ดูสินค้าใหม่ รวมทั้งทีมงานที่จัดมากันเกือบ ทั้งบริษัท “การออกบูธ เป็นเหมือนเวทีการแสดง สด ที่ได้ฝึกงานให้พนักงาน ซึ่งตอนนี้ลูกๆ เข้ามาช่วยรับงานไปบ้างแล้ว มี ลู ก ค้ า มาเจอกั น ทั ก ทายถามสุ ข ดิ บ พนั ก งานก็ ส นุ ก ทำงานกั น เป็ น ที ม เวิ ร์ ค พวกเขาได้ คุ ย กั น ช่ ว ยงานกั น เหนื่ อ ย สนุ ก ด้ ว ยกั น เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา ทรัพยากรบุคคลได้อีกทางหนึ่งครับ ปี นี้ ค นมาเดิ นงานน้อย แต่ก็พอมีบาง ราย ตั้งใจที่จะมา สินค้าชิ้นเล็กๆ ของเรา ขายดี เชี ย วละครั บ ราคาพิ เศษและเป็ น อุปกรณ์ที่คนทำงานต้องใช้อยู่แล้ว จัดงานอีก ผมก็มาอีกแหละครับ”


Cover Story

Sign Asia Expo & Media Sign Asia 2011

คุณพงศกร บุญใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาร์ท ฟอร์แมท ซิสเต็มส์ จำกัด บูธนี้คึกคักมาก วางตำแหน่งอยู่ด้าน หน้ า รั บ แขกคนเต็ ม ที่ มี พ ริ๊ ต ตี้ ส าวๆ คราวละ 4 คน และออกสเต็ ป โชว์ แดนซ์สนุกๆ ให้คนเดินงานรุมจนบูธแน่น ไปหมด “ทุกครั้งที่ผมออกงานแสดงสินค้า ผม มั่นใจว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เจอลูกค้า หรือว่าที่ลูกค้า เรามีเวลาได้อธิบาย สร้าง ความสบายใจ เวลาซื้อเครื่องพิมพ์ไปใช้ งาน จะมั่นใจว่าเรามีบริการหลังการขาย คอยสนับสนุนดูแล ตลอดการใช้งาน ถึงปี นี้เราพอจะรู้ว่างานอาจจะเงียบจากปัจจัย เหตุน้ำท่วม แต่เพื่อให้งานเดินหน้า ผมก็ พร้อมที่จะมาออกบูธ ตามกำหนดการของ เจ้าของงานครับ”

คุณสะอาด มาคราม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด ความหลากหลายของสินค้าและเครดิต ที่มีมายาวนาน บวกทีมขายที่เข้าใจความ ต้องการของลูกค้า จึงแสวงหาสินค้าใหม่ๆ มาคอยเสิ ร์ ฟ คอยช่ ว ยคิ ด ชิ้ นงานแปลก ใหม่กับงานป้ายได้เสมอ “เรามี สิ น ค้ า มากประเภท ทั้ ง เครื่ อ ง พิมพ์ แปรง สติกเกอร์ หมึกและอื่นๆ ขาย กระจายไปทั่วประเทศ นอกเหนือที่ทีมขาย จะออกไปเยี่ ย มเยี ย นแล้ ว งานนี้ เ ป็ น เหมื อ นการเปิ ด บ้ า นให้ ลู ก ค้ า มาเยี่ ย มเรา บ้ า ง รวมทั้ ง มาเห็ น เพื่ อ นๆรายอื่ น ๆใน วงการเดียวกัน แม้บางครั้งอาจจะวัดผลยากต่อการคุ้ม ค่ากับเงินลงทุน แต่ในระยะยาวผมคิดว่า คุ้ม และเป็นการแสดงน้ำใจ ช่วยกันสร้าง สีสันกับแวดวงการสื่อนอกบ้านครับ”

คุณบัณฑิต จิรานภาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือของ SVOA เป็ น หลั ก จึ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากคู่ ค้ า ทั้ ง ส่ ง ที ม งานมาประกบการ ทำงานอย่างเต็มที่ “ผมคิ ด ว่ า การออกบู ธ ในแต่ ล ะหน เป็นการฝึกปรือให้พนักงานมีความตื่นตัว ช่ ว ย กั น ท ำ ง า น เ ป็ น ที ม ไ ด้ เ ป ลี่ ย น บรรยากาศในการต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า เปลี่ ย น สถานที่ อารมณ์ก็เปลี่ยน และเป็นการเปิด โอกาสให้ พ วกเขาเห็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นำไปปรับใช้งาน เมื่อลูกค้าเติบโต เราก็โต ตามไปด้วยครับ”


Cover Story คุณจเรศักดิ์ ทรงวุฒิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเทค โอ เอช เอ็ม จำกัด “การได้ เ จอลู ก ค้ า เป็ น เรื่ อ งจำเป็ น สำคัญในการทำงานธุรกิจในยุคนี้ครับ การ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า อาจไม่ จำเป็ นที่ จ ะคุ ย กั น เฉพาะงานธุ ร กิ จ เรามี เรื่องคุยกันมากมาย ถามสาระทุกข์สุขดิบ ไปเสมอ การร่ ว มออกบู ธ ในงานแสดงสิ น ค้ า เป็นการปูฐานที่ดี และนำไปสู่การตัดสินใจ ของลูกค้าได้ในอนาคต การซื้อของลูกค้า ต้องใช้เวลา คนขายของอย่างผม ต้องดูแล และนำเสนอสิ นค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพดี พร้ อ ม บริการหลังการขายที่พร้อมด้วยครับ”

คุณสุนันทา วสุวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ซิสเตมส์ จำกัด “งานสื่อนอกบ้านประเภท LED เริ่ม เป็นที่นิยมของลูกค้า เพราะง่าย ทันสมัย และมีภาพพจน์ที่ดี เรามาร่วมงานแสดง สินค้า เพื่อทำความรู้จักลูกค้า และเปิด โอกาสให้ ลู ก ค้ า ได้ เห็ น เรา งานของเรา ลูกค้าอาจจะเคยผ่าน เคยพบเห็น แต่สิ่ง ที่ จะช่ วยในการตัด สิ นใจเลื อก คือ งาน บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องตามโจทย์ความ ต้องการ โดยเฉพาะงานของราชการ มีโจทย์ แยะ ต้องใส่ใจในรายละเอียดมาก ส่วน งานเอกชนเป็นงานที่ต้องเครเอทีฟ ทีม งานเราเขาใจ การออกบู ธ เป็ น เหมื อ นการช่ ว ย ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ลู ก ค้ า รู้ จั ก เรา และ มั่นใจในผลงานที่เราทำงานมาแล้วคะ”

Sign Asia Expo & Media Sign Asia 2011

คุณอภินันท์ เตชะปรีชาพาณิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิจิตอล สตาร์ จำกัด “การทำธุรกิจ จำเป็นต้องแสดงตัวตน ให้ชัดเจน ในพื้นที่ของคนในวงการเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าเราค้าขาย เปิดเผย ยุคดิจิตอล อะไรที่สะดวกสบาย เกิ น ไป อาจไว้ ว างใจยาก ว่ า เป็ น โลก เสมื อ นจริ ง หรื อ ไม่ แต่ ม าเดิ นงานแสดง สินค้า มาเจอบูธ และร้านอื่นๆ ก็ดีกับการ มองเราด้วย เวลามาออกบูธ ผมจะมีสินค้า โปรโมชั่นมาด้วยทุกครั้งแหละครับ”


Cover Story

Sign Asia Expo & Media Sign Asia 2011

คุณมนต์ชัย วัฒนาวิโส กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลอีดี ไซน์ แอนด์ เดคคอร์ จำกัด “ผมไปประจำที่บูธทั้ง 4 วัน ปีนี้เป็นปี แรกที่เรามาร่วมออกบูธ ผมคาดหวังกับ กลุ่มลูกค้าที่จะมาจากต่างจังหวัด อยาก สร้างแบรนด์ LED ของผมเป็นสินค้านำเข้ามาจาก ประเทศเกาหลี ลูกค้าหลัก จะเป็นร้านผู้ ผลิ ต ป้ า ยทั้ ง ในกรุ ง เทพและต่ า งจั ง หวั ด พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าต้องใช้เวลา ดังนั้นการเปิดบูธ จึงเหมือนการแนะนำ ตัวเอง พอคุ้นเคย รู้จัก ก้อาจจะลองเลือก ใช้บริการกันได้ครับ”

คุณกมล สิริชัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด “ผมและที ม งาน เต็ ม ที่ กั บ ทุ ก งาน ที่ เรามีกิจกรรมทางการตลาด สินค้าของเรา มีหลายอย่าง ทีมงานจึงต้องช่วยกันสร้าง ความต้องการ ใช้แนวคิดสร้างสรรค์มา ช่วย ทำให้สินค้า น่าดู น่าใช้ น่ารัก ลำพังอิงค์เจ็ทก็เฉยๆ เป็นงานที่ได้รับ การยอมรั บ มาแล้ ว หลายปี แต่ แนวคิ ด สร้ า งสรรลงไปกั บ ชิ้ นงานอื่ น ๆ จะช่ ว ย สร้างดีมานด์ขึ้นได้อีก เช่น นำมาทำกำไล พวงกุญแจ วอลเปเปอร์และอื่นๆ คนขายวัสดุอย่างพวกเรา ต้องสร้าง งานคิ ด สร้ า งสรรค์ ให้ เ กิ ด กำละงการซื้ อ ขายจนได้แหละครับ”

คุณจรูญพันธ์ ศิริเวชฎารักษ์ กรรมการผู้จัดการ BPS United Co.,Ltd “ผมไม่ได้คาดหวังกับยอดขายในทันที ทันใด เพราะการออกบูธเป็นเสมือนงาน พีอาร์ และอีกส่วนเป็นงานระดับประเทศที่ ต้องมาแสดงพลังของคนไทยด้วยกัน ผ ม คิ ด ว่ า นี่ เ ป็ น ห น้ า ต า ข อ ง อุ ต สาหกรรมของพวกเราเอง ผมคิ ด ว่ า งานแสดงสิ น ค้ า Sign Asia Expo คง ต้ อ งการจั ด งานในปี ต่ อ ๆ ไป เป็ น ความ จำเป็ นของภาคธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งแสดงตั ว ตน เช่นนี้ ผมมี สิ น ค้ า ในมื อ เยอะมาก ทั้ ง เป็ น สินค้าเฉพาะกลุ่ม และสินค้าแบรนด์เนม และผมเน้นที่จะสร้างบรรยากาศ ให้เป็น สี สั น สดใส มี ค วามสุ ข ที่ จ ะ ทำตั ว อย่ า ง สินค้าที่ผลิตจากผลงานอิงค์เจ็ท ที่ใกล้ตัว มาก มาโชว์ไว้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ครับ”


By

มินิคอนเสิร์ต Sign Asia Expo & Media Sign Asia 2011

Cover Story


Cover Story

Sign Asia Expo & Media Sign Asia 2011

By

แฟชั่นโชว์ชุด ink jet Never die

ส่ง SMS ลุ้นมอเตอร์ไซค์ Fino


คุณวันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) คบบัณฑิต… บัณฑิตพาไปหาผล สุภาษิตคำไทย ที่ยังใช้ได้ทุกกาลสมัย ไม่ตกรุ่น ไม่ เชย เพราะเป็นการสะท้อนสิ่งแวดล้อมรอบตัว คุณวันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) : เป็นบทพิสูจน์คำนั้น “ในยุคแรกของการเริ่มทำงาน ดิฉันมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับ อาจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ดิฉันจึงซึมซับเรื่องราวที่เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน รวมทั้งแนวคิดใน การใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบมาใช้งานได้จนถึงวันนี้ พระคุณนี้ยังอยู่ในใจของดิฉันเสมอคะ” สิ่งที่เธอซึมซับมาคือ การมองธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ไม่วันหมดไปจากโลก อย่าง พลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่ส่องมายังโลก ตราบใดที่ยังมีสุริยัน ตราบนั้นยังมีพลังงานที่ ไม่มีวันหมด ผิดกับพลังงานจากใต้พิภพ ที่ขุดขึ้นมาใช้ คะเนว่าจะมีใช้กันไปอีกไม่เกินห้า สิบปี ข้างหน้านี้ เธอเดินเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน นั่งปิ๊กอัพ เข้าไปขายจานโซล่าร์เซลล์ ตามหมู่บ้านในชนบท ยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ สาธิตให้ชาวบ้าน ได้ดูทีวีกันสนุกทั้งหมู่บ้าน ขายเงินผ่อนก็ทำมาแล้ว พอนาล่ม ฝนแล้ง เก็บหนี้ไม่ได้ หรือ ได้กลับมาเป็นข้าวสาร เป็นกล้วย เป็นข้าวโพด มะม่วง น้อยหน่า ก็เคยมาแล้ว

เมืแล้ว่อจะทำสุดิฉดความสามารถ ันเชื่อ…

60

เมื่อโลกเดินมาถึง การเริ่มพูด เริ่มใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นโอกาสของ


ยังมีพ้นที่อีกมากที่จัดสรรให้เป็น Solar Farm ได้ การทำธุ ร กิ จ อย่ า งจริ ง จั ง เธอกลายเป็ น หนึ่ ง ในผู้ ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท โซลาร์ ต รอน จำกั ด (มหาชน) ทำธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ “ถึงจุดที่ดิฉัน ตัดสินใจที่จะเกษียณเมื่อ 2 ปี ก่อน ก็ลาออกจากบริษัท ออกตระเวน ทำอะไร หลายอย่ า งที่ เ คยตั้ ง ใจไว้ แ ล้ ว ยั ง ไม่ ไ ด้ ท ำ สนุ ก มี ค วามสุ ข มาก อย่ า งไป หอสมุดแห่งชาติ อ่านหนังสือ แต่ก็ยังติดตามเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ จนมาเจอข่าว เรื่องการเปิดใบอนุญาต การทำพลังงานแสงอาทิตย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บังเอิญไปงานเลี้ยง งานหนึ่งพบคุณปิยะสวัสดิ์ อมรนันท์ ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรี พลังงาน ท่านก็บอกว่าคุณวันดี มาช่วยเสนองานไปทำหน่อยซิ ไม่มีใครมายื่นเลย หลัง จากดิฉันเช็คข้อมูลแล้วก็พบว่าจริง จึงตัดสินใจ ครั้งใหญ่อีกครั้ง กระโดดลงไปขอใบ อนุญาต กลับเข้าวงการอีกครั้งค่ะ” คุณวันดี วิ่งหาเงินทุน ด้วยการนำเสนอโครงการจากใบอนุญาตที่ได้รับมา 30 ปี จนมี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น สถาบั น การเงิ น ระดั บ สากล อย่ า ง International Finance Corporation-IFC ด้วยสัดส่วน 20% ของทุนจดทะเบียน และพาบริษัทเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการซื้อหุ้นบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) : SPCG จนกลายเป็นผู้นำในการพัฒนาโซล่าฟาร์มเชิงพาณิชย์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบัน SPCG ผลิตและเริ่มจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแล้ว จำนวน 5 แห่ง จากใบอนุญาต 34 แห่ง ที่กระจายอยู่หลายจังหวัด โดยจะมีการทะยอยสร้างปีละ กว่า 5-6 แห่ง และเป็นบริษัทที่สามารถขายคาร์บอนเครดิต นำเงินเข้าประเทศจาก พลังงานสะอาดอีกด้วย “ดิฉันเชื่อมั่นกับการทำงานพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เมืองไทยมีแดดดี เฉลี่ย วันละไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมง ดิฉันเริ่มต้นทำงานจากความเชื่อ แล้วทำให้สุดกำลังความ สามารถค่ะ” แสงพระอาทิตย์ เป็นพลังงานแสงสว่างที่สาดส่องมายังโลก โลกหมุนรอบตัวเอง เมืองไทยมีแสงแดดดี มีน้ำตก ทะเล ภูเขา ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อนำสิ่งที่เมืองไทยมีอยู่ มาใช้ประโยชน์ เรามองเห็นสิ่งดีๆ สิ่งนั้นย่อมดีกับตัวเราและประเทศชาติของเราด้วย...

พลังงานแสงอาทิตย์ ควบรวมกับเทคโนโลยี กลายเป็นพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดไปจากโลก ตราบเท่าที่พระอาทิตย์ยังส่องแสง

คุณวันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบการณ์ เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน แสงอาทิตย์มากกว่า 20 ปี

61


สื่อนอกบ้านปรับตัวได้อย่างยืดหยุน คล่องตัว ไม่ผูกติดกับใคร อะไรทั้งสิ้น สื่อประเภทนี้จึงแตกโตได้ในโลกของการสื่อสาร การ ตลาด อย่างน่าติดตาม การใช้ “บุ ค คล” เป็ น “สิ น ค้ า ” คื อ ธุ ร กิ จ ภาคบั น เทิ ง ที่ มี ศิ ล ปิ น เป็ น สิ นค้ า สร้ า งความชื่ นชอบให้ กั บ กลุ่ ม แฟนคลั บ ซึ่ ง คะเนกันว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง ในยุคของการการมี Reality Show ของศิลปินกลุ่ม AF-Academy Fantasia เมื่อราว 8 ปี ก่อน “ตอนนั้น ผมทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ด้วยอาชีพงานสาย วิศวกรไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ ผมผ่านงานขายมาหลายบริษัท ทั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ซอฟท์แวร์ จนเมื่อ 4 ปี ก่อน เกิดอาการเบื่อๆ อยากหาอะไรทำเป็นของ ตั ว เอง จั ด เวลาอิ ส ระได้ เ อง มี เวลาอยู่ กั บ ครอบครั ว ผมไปหา ข้อมูลในอินเตอร์เน็ท มีคำถามที่อยากตอบและเราน่าจะตอบได้ ทำได้ คือ มีคนถามเข้ามาว่า อยากทำป้ายไฟ ทำที่ไหนดี มีใครทำ บ้าง ผมพอจะมีความรู้ด้านไฟฟ้า จึงคิดว่าไม่น่าทำยาก จึงตอบ กลับไปและกลายเป็นการจุด ประกายป้ายไฟ ป้ายแรกของผม ครับ” คุณปิง หรือคุณพลรัตน์ กุลพรศิริกุล เจ้าของฉายา “ปิงป้าย ไฟ” สื่อนอกบ้านประจำฉบับที่อยากพาคุณๆ ไปสัมผัส และคุณๆ อาจเคยเข้าไปเป็นลูกค้าของเขามาแล้วก็ได้

ผมชอบ “ป้ายยก”

คุณพลรัตน์ กุลพรศิริกุล เจ้าของร้าน ปิงป้ายไฟ

62


ป้ายไฟประเภทนี้ เป็นป้ายสื่อนอกบ้าน เฉพาะกิจ เป็นสมบัติ ทรัพย์สินส่วนตัวที่เคลื่อนที่ได้ง่าย พกพาสะดวกมาก สร้างความ บันเทิง เติมเอกลักษณ์ให้งานบันเทิงนั้นๆ มีสีสัน เขาสนุก ตอบแบบใบหน้าใสซื่อสไตล์วิศวกร ที่มีความรู้พลิก แพลงงานได้เก่งว่า ป้ายไฟชิ้นแรกของเขา ขายได้ราคาที่น่าพอใจ เพราะลูกค้าสั่งทำเฉพาะตัว เป็นป้ายเชียร์นักร้องขวัญใจที่นำไป ใช้งานคอนเสิร์ตของ “หลิว เตอ หัว” ที่ฮ่องกง เพียงป้ายเดียวก็ แจ้งเกิดให้ “ปิงป้ายไฟ” ได้จริงๆ จากการเป็ น วิ ศ วกร ทำให้ ป้ า ยไฟของเขาทำได้ ง่ า ย ทำใน บริเวณของตัวเองและเป็นเรื่องที่อยากเลือกไว้แล้ว ก่อนหน้า งานอิสระ มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น จากนั้นมาก็ปากต่อปาก บนเส้นทางการตลาดของเว็บไซต์ ไม่ ต้องมีหน้าร้าน ลูกค้าจะสั่งก็ สั่งทางออนไลน์ จัดส่งสินค้า เก็บ เงินบวกค่าส่งปลายทาง หรือลูกค้าจะมารับเองก็สะดวก เพราะ บ้านพักของเขา อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน - หัวลำโพง ส่ ว นประกอบป้ า ยไฟ ไม่ ซั บ ซ้ อ นเลย เป็ น ฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด หลอด LED ถ่านไฟฉายและสวิตซ์ไฟ ฟังดูง่ายจัง แต่ต้องมีความ รู้พอที่จะประกอบเป็นวงจรไฟฟ้าให้ส่องสว่างได้ “ตอนนั้น ก็พอมีผู้ขายอยู่หลายรายแล้วเหมือนกันครับ ผม

น่าจะเป็นรายที่ 8 หรือ 9 ที่เข้ามาตลาดนี้ ไม่กังวล เพราะตลาด นี้เปิดกว้าง คุณภาพและการบริการ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ ลูกค้าได้ระยะยาวครับ” เขาให้กำลังใจกับคนรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับเขาที่อยากเริ่มธุรกิจ ของตัวเอง คือ ให้ฝันละเมอได้อย่างเต็มที่ว่า อยากทำอะไร แล้ว ทำฝันให้เป็นจริง เปิดใจกว้าง ตอบรับการทำธุรกิจแบบจริงใจ ทุกคนรอบข้างของเราเป็นเพื่อน พี่ น้องกันได้ทั้งนั้น จะได้ความ รู้สึกว่า เราหาแต่ของดี มีคุณภาพให้กัน วันนี้เขาบอกว่า การผลิตป้ายไฟยกได้เช่นนี้ เป็นอาชีพที่อยู่ได้ อย่ า งพอเพี ย ง พอตน สี่ ปี ที่ ผ่ า นมา ผลิ ต ป้ า ยไฟไปแล้ ว กว่ า 1,000 ป้าย และเขากลายเป็น “ขาใหญ่” ของวงการนี้อย่างไม่รู้ ตัว เขายังทำตัวปกติเหมือนเช่นที่เป็น ยังขึ้นรถเมล์ เดินทางด้วย รถไฟฟ้ า โดยมี ส มาชิ ก ในครอบครั ว ช่ ว ยกั นต่ อ ป้ า ยไฟ อย่ า ง สนุกสนานทุกวัน สื่อนอกบ้าน ใช่ว่าจะเป็นป้ายชิ้นใหญ่ยักษ์ ปักหลักอยู่ข้าง ถนน แต่วันนี้สื่อได้เดินเข้ามาในชีวิตของผู้คน อย่างแนบเนียน เหมือนเพื่อนที่คุ้นเคย คนที่รู้ใจ นี่แหละเสน่ห์ที่ไม่มีวันจางหาย ของสื่อนอกบ้าน…. 63


ผมขอเล่าความต่อ จากฉบับที่แล้วนะครับ เมื่อถามว่าคุณๆ คุ้นเคยกับคำว่า ประชาคมอาเซียนหรือ AEC แล้วหรือยัง ในอีก 3 ปี ข้างหน้า เวลาผ่านไปไวนะครับ เผลอแป๊บเดียว เวลามา ประชิดถึงตัวคุณๆ แล้ว การวางแผนงานรอรับหรือรุกในอนาคตเป็นเรื่องจำเป็นของ ทุกองค์กร ใช่ว่าจะจำเป็นเฉพาะองค์ใหญ่ กิจการเล็กๆ อย่าง พวกเรา ก็เป็นความจำเป็นและเป็นความได้เปรียบเรื่องขนาดที่ ยิ่งเล็ก ยิ่งคล่องตัว เคลื่อนไหวได้เร็ว อย่ามัวรอเวลากันอยู่เลย ครับ การเดิ น สู่ เครื อ ข่ า ยประชาคมอาเซี ย นของไทย ส่ ง ผลให้ ผู้ ประกอบการไทยทั้งในแง่โอกาสและภัยคุกคามในเวลาเดียวกัน ถ้าหากพวกเราปรับตัวได้ดีการเปิดตัวประชาคมอาเซียนก็จะเป็น โอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะขอแนะนำเพื่อให้คุณๆ ได้ เตรียมความพร้อมที่จะเข้าตลาด AEC นี้ก็ คือ กฏเหล็กเบื้องต้น สัก 4 ข้อก่อน ในเบื้องต้น ส่วนข้อถัดๆ ไป เชิญตามติดกันตาม อัธยาศัย นะครับ อันดับแรกที่สำคัญยิ่ง คือ 1) ภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก แต่กับคน ไทยเรานั้น ภาษาอังกฤษเป็นจุดอ่อนของพวกเรามาโดยตลอด เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยควรเร่งฝึกทักษะทางด้านภาษา อังกฤษเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจที่เป็นสากลแต่เนิ่นๆ นะครับ 2) รู้ทันตลาด & Benchmarking ท่านรู้จักตลาดอาเซียนหรือยัง ทราบหรือไม่ว่าตลาดอาเซียน มีลักษณะอย่างไร ลองศึกษาตลาด ผลิตภัณฑ์ และจุดแข็ง เพื่อ เปรียบเทียบเรากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มดูนะครับ เพราะ แน่ น อนครั บ เมื่ อ ถึ ง ยุ ค AEC แล้ ว คู่ แ ข่ ง ไม่ ไ ด้ ม าจากภายใน ประเทศไทยประเทศเดียว แต่จะมาอีก 10 ประเทศที่เป็นสมาชิก เพราะฉะนั้ นคุ ณต้ อ งรู้เขารู้เรา อย่ างเช่น ถ้า คุณทำธุ ร กิ จ ป้ า ย โฆษณา คุ ณ ทราบหรื อ ไม่ ว่ า ใครทำดี ที่ สุ ด ราคาถู ก ที่ สุ ด ใน ประเทศเพื่อนบ้านคุณ ฯลฯ

ประชาคมอาเซี ย น... คุณพร้อมแล้วหรือยัง? (ภาคจบ)

64

Benchmarking คือสิ่งที่ผมแนะนำให้ท่านทำนะครับถ้าจะ เข้าตลาด AEC เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเรากับคู่แข่ง ให้รู้ถึงจุด อ่อน จุดแข็ง 3) มาตรฐานทางบัญชี การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการ จะเกิด ขึ้ น มากเมื่ อ ถึ ง ยุ ค เศรษฐกิ จ AEC ไม่ ว่ า จะเป็ น Merger หรื อ back door หรือ Take Over ย่อมเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ซึ่ง ข้อมูลทางบัญชีจะต้องเป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของ พันธมิตรที่จะเข้ามา Merger หรือ Take Over ซึ่งคุณจะต้องมี ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ที่ เ ป็ น มาตรฐาน โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ เพราะถ้ า เราไม่ มี จุ ด นี้ เราก็ จ ะเสี ย โอกาสในการเสริ ม สร้ า ง ศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ ให้ เข้ ม แข็ ง ขึ้ น ซึ่ ง เราก็ จ ะเสี ย เปรี ย บคู่ แข่ ง อย่างแน่นอนครับ ดังนั้นถ้าเรามีการทำบัญชีที่ดีเราก็จะไปได้สวย ในตลาด AEC ครับ ข้อสุดท้ายที่จะฝากก็คือ 4) การศึกษากฎระเบียบของการทำธุรกิจในตลาด AEC ผมขอแนะนำให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่หรือเป็น สมาคมเพื่ อ ไปติ ด ต่ อ ภาครั ฐ เช่ น กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า ง ประเทศ ว่ากลุ่มของท่านขอทราบกฎระเบียบสำหรับการประกอบ อุตสาหกรรม ถ้าผู้ประกอบการรวมกันเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ใหญ่ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและทางภาครัฐในการจัดสรร เวลาเพื่อประชุมหารือศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางรับมือใน อนาคต กรุณารวมตัวกันนะครับ!!! ยุคของเศรษฐกิจ AEC มาแน่ครับ... ถ้าเราอยากอยู่รอดและ เติบโต ก็ควรศึกษาและเตรียมความพร้อมให้ดีครับ)


หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน กิจกรรมเพื่อสังคมใช่ว่าจะเป็นการบริจาค การให้ทุน การ เลี้ยงอาหาร แต่การปูทางให้พวกเขาทำงานเป็นทีมเวิล์ค คิดเป็น ลงมือทำได้ ประยุกต์ต่อ กลายเป็นอาชีพที่สร้างความยั่งยืน ย่อม เป็นความงดงาม บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการเอื้ออาทรกัน อย่าง สมบูรณ์แบบ บริ ษั ท บ้ า นปู จำกัด (มหาชน) เจ้าแห่งการมีกิจกรรมเพื่ อ สังคม ในรูปแบบของการมีกิจกรรม การมีส่วนร่วม จัดสรรอีก กิ จ กรรมสำหรั บ เยาวชน วั ย 20 - 30 ปี ให้ ร วมตั ว กั น ส่ ง แผนการดำเนินการ เมื่อผ่านคัดเลือกเข้ารอบ ก็จะได้รับสิทธิ มา เข้ า ห้ อ งเรี ย น เรี ย นกั บ กู รู ผู้ เชี่ ย วชาญและเวิ ล์ ค ช็ อ ปกั น อย่ า ง สนุกสนาน โครงการนี้ ชื่อว่า “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” มี 6 โครงการในกรุงเทพ โดนใจคณะกรรมการ, 4 โครงการจาก ภาคตะวันออก, 1 โครงการจากอีสาน และอีก 1 โครงการ จาก ภาคเหนือ เจ้ า ข อ ง ไอ เดี ย ทั้ ง 1 0 โครงการนี้ ต่างรับสิทธิ การ เดิ น เข้ า ห้ อ งเรี ย น รั บ ฟั ง คำ แนะนำจากกู รู เพื่ อ เตรี ย ม ความพร้ อ มในการดำเนิ น โครงการ เป็ น ระยะเวลา 3 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุน จ า ก บ้ า น ปู ( เช่ น เค ย ) …

“เขียน-ส่ง-เรียน”

คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร เจ้าแห่งกิจกรรมเพื่อสังคม

66

เจ้าของไอเดีย 10 โครงการ พร้อมแล้วที่จะเริ่มดำเนินงานตามโครงการที่วางไว้


แนวคิ ด ในการดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ ค นแวดล้ อ ม ภายในชุ ม ชนตั ว เอง เป็ น กระแสที่ ห ลายองค์ ก ร ตระหนักให้ความสำคัญมากขึ้น นับเป็นเรื่องดี ที่จะ ช่วยกันสร้างความน่าอยู่ร่วมกัน สิ่งแรกที่เริ่มต้น คือ “ใจ” ความละเอียดอ่อนที่จะ นำพาไปสู่ สิ่ ง ต่ า งๆอี ก มากมาย “จิ ต อาสา” เป็ นคำ สวยงาม ที่ปลูกฝังได้ในจิตใจของเด็กๆ ด้วยการนำ โดยผู้ใหญ่ที่จะร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อเปลี่ยน ถ่ า ยประคั บ ประคองสั ง คมไปสู่ ค นรุ่ น พวกเขาใน อนาคต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ ชุ ม ชนจาก 6 พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี คื อ ตำบล คลองสี่ เทศบาลเมื อ งท่ า โขลง เทศบาลเมื อ ง คลองหลวง ตำบลบางพูด ตำบลสามโคก และตำบล เชียงรากน้อย จัดโครงการ “ห้องเรียนชีวิตจิตอาสา” สรรสร้างชุมชนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ร่วม เรียนรู้อย่างมีคุณค่า ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน จิ ต อาสา” เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน 2554 ที่ ผ่ า นมา อั น เป็นการแบ่งปันความรู้ภูมิปัญญาให้กันและกัน ลด ช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน เกิดการพัฒนา ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน งานนี้มีหลายกิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงออก มี เวทีเล่าเรื่องจากผู้ใหญ่ อาทิ ขบวนแห่หางหงส์ “พลัง ชุมชน..คนอาสา”, การเล่าความ “ปลุกพลังความดี” จาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักบริหารการตลาดและ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ชื่ อ ดั ง , เรื่ อ งเล่ า “ชุ ม ชนสรร สร้าง...เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจ งามวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ/Creative Director บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด, การประชันดนตรี ระหว่าง BU Band กับกลองยาวประยุกต์ชุมชนบาง พูด ชุด “ต่างวัย...แต่ใจเดียวกัน”, หนังสั้น “เรื่องเล่า จากชุมชน” จำนวน 6 เรื่อง, การบรรยายเรื่อง “การ ป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำท่วมขังและยุงลาย” ความงดงามของสังคมน่าอยู่ เริ่มได้จาก “จิตใจ” อันงดงามของผู้คนได้เสมอ…

หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน

“ห้องเรียนชีวิตจิตอาสา”

จิ๊กซอร์ชิ้นแรกๆ ของงานเพื่อสังคม เริ่มต้นขึ้นได้ในชุมชน แล้วเติบโตขึ้นเป็นสับงคมที่น่าอยู่ในอนาคต

67


หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน

คุณๆ คิดว่า การทำกิจกรรมเพื่อสังคม ต้องลงมือ คลุกฝุ่น หรือยากเย็นเพียงใด หรือคิดว่า เป็นการออก ไปปลูกป่าชายเลน ปลูกกล้าไม้ หรือเลี้ยงอาหารเด็ก กำพร้า…. กิจกรรมเพื่อสังคม หรือเรียกกันง่ายสั้น เข้าใจว่า กิจกรรม CSR ซึ่งเป็นแนวคิดมาจากฝรั่ง ที่กำหนด ให้ชาวโลกต้องแบ่งปัน เมื่อทุนนิยมเรงเร้าให้ทุกคน กอบโกย และเมื่ อ มองเห็ น ความต่ า งจากชั ด เจน ระหว่าง คนรวยและคนจน ที่ถีบตัวห่างออกไปทุก ขณะ เมื่ อ ต่ า งกั น ราวฟ้ า ปุ ย ขาวกั บ ดิ น เลน ย่ อ มต้ อ ง ทบทวน กลับมาแบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่งั้นโลกเรา คงอยู่ร่วมกันยากมากขึ้น คุ ณ ๆ รู้ ไหมว่ า กิ จ กรรม CSR ก็ ส ามารถทำได้ ในองค์ ก รของเราเอง ฟั ง แล้ ว งงไหม…ไม่ ต้ อ งงง เพราะเกิดขึ้นแล้ว ง่ายๆ พอเพียงจริง มาขยับ..มาฟัง กัน… บริ ษั ท แสงชั ย มอเตอร์ จำกั ด ตั้ ง อยู่ ที่ จั ง หวั ด เชียงใหม่ เกิดแรงบันดาลใจ ในการลงมือทำกิจกรรม ในโรงงานพวกเขาเอง ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล แจ้งว่าพนักงานส่วนใหญ่ เป็ น เพ ศ ช า ย ดั ง นั้ นกี ฬ า ที่ ทุ ก ค น เ ล่ นกั น ได้ สนุ ก สนาน คื อ กี ฬ าฟุ ต บอล พวกเขามี ก ารจั ด ที ม แข่งขันกันแบบไม่เป็นทางการนัก ผลลัพธ์คือ ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และ สามารถทลายกำแพงระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ระดับล่างได้อย่างกลมกลืน ซึ่งส่งผลให้บุคคลากรใน องค์กรกล้าที่จะสื่อสารกันมากขึ้น จึงทำให้การดำเนิน งานในองค์กรราบรื่นมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ตั ว อย่ า งอี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ น่ า จะเห็ นกั นชั ด เจน คื อ บริษัท ยางรถยนต์โอตานิ จำกัด จังหวัดนครปฐม มี การร่วมรณรงค์ด้านความปลอดภัยของพนักงาน ให้ สวมหมวกนิรภัย 100% และบริษัทฯ ช่วยสนับสนุน หมวกนิรภัยคุณภาพมาตรฐานแก่สมาชิก อันเป็นการ ปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งยังให้ความ ร่วมมือด้วยความเต็มใจ และส่งผลให้สถิติการเสีย ชี วิ ต และได้ รั บ บาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เหตุ ล ดลงจนอย่ า ง เห็นได้ชัด .

“CSR ฮาๆ ใครๆ ก็ทำได้”

“ธุรกิจรวยเพื่อน” หรือ CSR-D (ซีเอสอาร์-ดี) โครงการดีๆ ที่ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผลักดันผู้ดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติด้าน CSR ที่ถูกต้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ ยั่งยืนร่วมกับการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน โครงการนี้ เกิดขึ้นจากความ ร่วมมือระหว่าง สสส. หอการค้าไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม

68


บ ริ ษั ท อ ยุ ธ ย า อ ลิ อั นซ์ ซี . พี . ป ร ะ กั นชี วิ ต จำกั ด (มหาชน) สานต่ อ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ภายใต้ แนวคิ ด “ปันความรู้สู่เด็กไทย โดยอยุธยา อลิอันซ์ ซี . พี . ” เปิ ด โครงการอบรมหลั ก สู ต ร “ยุ ว มั ค คุ เทศก์ โดย อยุ ธ ยา อลิ อั นซ์ ซี . พี . ” ขึ้ น เป็ น ปี แรก ร่ ว มกั บ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนการ ท่องเที่ยวและบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต “โครงการนี้ เป็ นความต่ อ เนื่ อ งมาจากโครงการ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. พาน้องเที่ยวบางกอกที่จัดต่อ เนื่ อ งมาแล้ ว 6 ปี มี น้ อ งๆ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมราว 27,000 คน เราหวังว่าน้องๆ จะมีการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทย จุดประกายให้ น้องๆเยาวชนก้าวไปสู่อาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคตได้ ค่ะ” คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร เล่าให้ ฟังอย่างปลาบปลื้มใจ คุณสมบัติของน้องๆ เป็นเด็ก นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 เป็ น โรงเรี ย นใน สังกัดกทม.กำหนดหลักสูตรไว้ 80 ชั่วโมง โดยเป็น ภาควิ ช าความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย และภาควิชาท่อง เที่ยว พร้อมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่อง เที่ ย วสำคั ญ ในกรุ ง เทพมหานครนอกสถานที่ อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัด ประจำรั ช กาลราชวงศ์ จั ก รี พระที่ นั่ ง วิ ม านเมฆ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ฯลฯ รุ่นแรกของโครงการนี้ มีน้องๆ ผ่านหลักสูตรใน รอบแรกนี้ ไปแล้ว 37 คน พี่ๆ ขอแสดงความยินดี ด้วย…

หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน เด็กๆ ก็เป็นมัคคุเทศก์ พาพี่ๆ ป้าๆ น้าๆ เที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมไทยได้ และพวกเขาจะซึมซับประวัติศาสตร์ชาติไทยไปด้พร้อมๆ กัน เรื่องนี้เป็นการชี้แนะแนวทางให้น้องๆ ได้เกิดแรงบันดาลใจให้ค้นหาตัว เอง มีส่วนช่วยปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทย และปลูกฝังความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินให้เด็กๆ ได้ในเวลาเดียวกัน

“มัคคุเทศก์น้อย”

69


หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน

จะมีสักกี่องค์กรเอกชน ที่กล้าออกมาพูดอย่างเต็มปาก เต็มคำว่า ตัวเอง กำลังจะเดินไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่งคม ยั่งยืนให้โลกนี้…. น่ า คิ ด ….ที่ เ ห็ น กั น ดาษดื่ น คื อ การ ทำโครงการ/กิ จ กรรม ประเภท กิ จ กรรมทางสั ง คม แนวลึ ก บ้ า ง แนวผิ ว เผิ น เน้ นการสร้ า งภาพพจน์ บ้ า ง เวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ “วัดใจ” หวังเพียงว่า คนไทย ช่างจำ ไม่ลืม เลือนไปง่ายๆ ว่าใคร… ผู้ใด หยิบยื่นให้สังคมอย่างจริงจังและจริงใจ งานนี้ต้องชม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม-Social Venture Network Asia (Thailand) หรือ SVN ที่กล้าเชิญ ผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก ระดับโลก มาคุย มาแลกเปลี่ยนเล่าถึงนโยบายที่เขาวางแผนจะทำ เป็นเป็น ขั้น เป็นตอน ข้อดีของการทำงานสไตล์ตะวันตกที่คนไทยควรดูเป็นแบบอย่าง นอกเหนือจากความเจริญที่ฉาบฉวย เป็นแฟชั่นหวือหวา-เพียงเท่านั้น Ms.Judy Faulds ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน CSR ของ Marks & Spencer พู ด ชั ด เจนว่ า ในปี 2015 องค์ ก รนี้ จ ะขอเป็ น The world’s most sustainable CRS กล้ า พู ด และกล้ า ทำ กั บ 5 ด้ า น คื อ ด้ า น Climate change, Sustainable Raw Material, Reduce waste, Fair Trade และ Health โดยมีกฏเหล็กที่จะต้องลงมือทำ ราว 100 ข้อ ความเก๋าส์ ขององค์กร ที่มีอายุการค้าขายมาแล้ว นับร้อยปี สร้างความ มั่นใจว่า เขาทำแน่ๆ เพราะภาพพจน์และการค้าขายอย่างยั่งยืน ย่อมเป็น แผนงานควบคู่กับการทำธุรกิจในยุคนี้อยู่แล้ว ถามต่อว่า กฏเหล็ก ตั้งมากมาย 100 ข้อ ยิ่งกว่าการถือศีล กับใจอ่อนๆ เพียงก้อนเนื้อของมนุษย์ จะต้านทานไหวไหม เธอตอบว่า คนทำงานยุคนี้ เขาตระหนักถึงภาวะของโลก ยุควิกฤตในหลายเรื่องมาแล้ว เมื่อทำความ เข้าใจ ทำการตกลงกัน พนักงานทุกคน ล้วนตั้งมั่นในคำสัญญาที่จะช่วยกัน สร้างโลก ให้คนรุ่นลูกหลานของเขา กัน อย่างพร้อมเพรียง วิกฤตของชาวโลก อาจไม่เพียง เกิดจากจินตนาการของหนังระดับฮอลี วูดส์ เสียแล้ว “2012 น้ำท่วมโลก” อาจเป็นจริง หากวันนี้ พวกเรา ยังเพิก เฉยกับการกระทำเดิมๆ ที่ทำร้าย “โลก” กันทุกวัน แบบรู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้าง เช่นนี้ ในเมืองไทย ยังไม่พบองค์กรใด จะออกมาประกาศตัวได้ ชัดเจน เพียงนี้ เลย….พวกเราอยากได้ยิน และอยากรอฟังจังเลย…

“รอการประกาศตัว”

70


ขลุก... คลุก อยู่กับงานเพลงมากว่า 20 ปี ทั้งบนเวทีและหลังไมค์ สะสมแผ่นเสีย ง รู้จักเพลงยุค 70 80 90 เป็น “กูรู” หาตัวจับยากคนหนึ่ง ของวงการเพลงเมื องไทย สมัยก่อนเรื่องอาหารการกินถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะบรรดาข้าว แกงริมทาง ประเภทสำเร็จรูปที่มีให้เลือกซื้อเลือกหา เลือกตักใส่ถุง พลาสติกนั้นไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแบบปัจจุบันนี้ อาหารตามสั่ง สารพัดชนิด ผัดซีอิ๊ว-ผัดไทย-ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ถ้าหากอยากรับ ประทานก็ต้องทำกันเองที่บ้าน และยังถือว่าเป็นอาหารพิเศษ เพราะ ไม่ได้มีขายกันทั่วไป ยกเว้นร้านอาหารดังๆ ภัตตาคารดังๆ เท่านั้น หรือร้านรวงที่เปิดขายกันเป็นกิจลักษณะ ไม่ได้มีริมถนนสารพัดเจ้าที่ ทำให้เราท่าน ผู้บริโภคทั้งหลายเลือกได้ตามใจชอบนะครับ   คนที่ไปตลาด ก็มีวัตถุประสงค์หลักซื้อผัก ซื้อหมู เห็ด เป็ด ไก่ ใส่ตะกร้า เอามาทำที่บ้าน ซึ่งบ้านไหนบ้านนั้นต้องมีครัว และครัว ไทยต้องมีตู้กับข้าว เตาถ่าน มีด ครก เขียง ต้องพร้อม เรียกว่าหิว กลับมาบ้านเปิดตู้กับข้าว รับรองหายหิวทันที    แต่ด้วยวิวัฒนาการ หรือจะเป็นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราเอง ก้ า วตามไม่ ค่ อ ยทั น หรื อ เพราะมั น พั ฒ นาอย่ า งเร็ ว มาก เตาถ่ า น เปลี่ยนเป็นเตาแก๊ส เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็ก สารพัด เตาที่อำนวยความสะดวกไปทุกๆ อย่าง น้ำพริก น้ำยาทั้งหลาย  เวลาโขลกทีเสียงดังไปแปดบ้าน สิบบ้าน ไม่ได้มีขายเป็นกระปุกสำเร็จรูปแบบเดี๋ยวนี้ ทั้งน้ำพริกนรก น้ำพริก สวรรค์ชั้น 7 ชั้น 8 แหม!ลีลาการตำน้ำพริก เล่นเอาใครๆ ก็อยากเห็นหน้าค่าตา ลูกสาวบ้านนี้ ถึงกับวัดกันที่การตำน้ำพริกทีเดียวว่า ลูกสาวบ้านไหน ตำน้ำพริกเก่ง รับรองหัวบันไดไม่แห้ง มีหนุ่มๆ ทั้งใกล้บ้านไกลบ้าน วนเวียนกันมาอยู่เนืองๆ เชียว !!   เข้าครัวกันแต่ละครั้งบางทีเป็นวันๆ ต้องเตรียม ต้องหั่น ต้อง ต้ม ต้องเคี่ยว ต้องนึ่ง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ เริ่มถูกกลืนหายไปแล้ว คุณผู้ฟังหลายท่านเวลาหิวทำอย่างไร ผมเคยถามทั้งหน้าไมค์ หลัง ไมค์ ผ่านระบบ SMS และช่องทางต่างๆ ส่วนใหญ่ พักเที่ยง หรือ เวลาหิวมักพึ่งอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวที่ทำงาน ฟู้ดคอร์ท ศูนย์อาหารจานด่วนในห้าง ไม่ก็บะหมี่สำเร็จรูปทั้งหลาย ชงน้ำร้อน แป๊บเดียวก็หายหิว โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน

“อาหารจานเด็ด”

72

ราเชนทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ดำเนินรายการวิทยุ Rachain Chumsai na Ayudhaya Radio Announcer rachain_J@yahoo.com

ที่ดูดีมีคุณค่าและติดท็อปเทนอาหารจานเด็ด คือ ส้มตำ ลาบ ต่างๆ ไก่ย่าง ข้าวเหนียว ซึ่งอิ่ม อร่อย มีคุณค่า ยิ่งไปกันหลายคน เป็นกลุ่มๆ ยิ่งอร่อย เค้าว่าหม่ำคนเดียวมันจะจืดชืด ต่อให้แซบอีหลี ขนาดไหนก็ตามที ร้านอาหารประเภทนี้จึงผุดขึ้นมายังกับดอกเห็ด เรียกว่าที่ไหนก็มีครับ   พูดถึงเวลาพักเที่ยง 1 ชั่วโมง ถ้าจะรับประทานอาหารจริงๆ เวลาเหลือเฟือครับ แต่เดี๋ยวนี้ที่ทำงานบางทีอยู่ในห้าง อยู่ใกล้ห้าง พอหม่ำกันเรียบร้อยก็มักจะเดินย่อยอาหาร ดูโน่น นี่ นั่นไปเรื่อย เปื่อย ทำให้หลายคนใช้เวลาพักเที่ยงเกินชั่วโมงอยู่บ่อยๆ   สมัยทำงานใหม่ๆ ผมเองเคยใช้เวลาพักเที่ยงทำธุระต่างๆ ซึ่งก็ มักเกินเวลาเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องบวกเวลาทานอาหารเพิ่มไป อีก บังเอิญเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียน ทีนี้ก็ยาวสิครับ อาหารจานเด็ด ทยอยสั่งมาไม่อั้น เครื่องดื่มไม่ขาดตอนเลย ดูนาฬิกา โอ้โฮ! บ่าย สามโมงกว่าแล้ว แต่ก็อย่างว่าครับคุยกันเรื่องเก่าๆ ถามถึงเพื่อนคน นั้น คนโน้นไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าต้องใช้เสียงดังมากขึ้น จนชักรำคาญ เพราะไอ้โต๊ะข้างหลังนี่แหละ ก็คุยดังเช่นกัน สักพักรู้สึกว่าชักจะ เยอะแล้วนะ ขอเหน็บบ้างเหอะ   “เฮ้อ! ไม่รู้เจอญาติฝ่ายไหน ไม่เจอ กันมากี่ชาติ  คุยดังโค-ตร ดังๆๆๆ  “.... จากนั้นก็หันไปมองซะหน่อย ขอดูหน้าให้เต็มตา   เท่านั้นแหละ ยิ่งกว่ามนต์สะกด สองตาจัดเต็ม จัดหนัก ก็เจ้า นายผมเอง “ไอ้หน่อย... สามโมงกว่ายังไม่เข้าออฟฟิศ ญาติเอ็งอยู่ ตรงนี้เหรอไงว่ะ !!!!!!


เมืองไทยถิ่นเกิดของเรา อาจเป็นของใกล้ตัวที่เรามองข้ามสิ่ง ดีๆ ที่งดงามเหมือนคำโบราณที่ท่านบอกว่า “ใกล้ตัว กินด่าง” เวลาเจอเพื่อนชาวต่างชาติ หลายท่านอาจเจอคำดีๆ ที่พวกเขา มองเข้ามาในเมืองไทย ให้พวกเราได้ฉุกคิดกันหลายแง่มุม คุณๆ เองก็คงเคย แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ การวางแผนงานการจัดงานประชุมระดับสากล ขององค์กร โรตารี ที่จัดเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้มวลมิตรสมาชิกจาก กว่า 185 ประเทศทั่วโลกได้มาเจอกัน โดยการต้องมีการเสนอตัว หรือที่เราเรียกกันว่า Bidding ให้ประเทศตัวเองนั้นได้รับการคัด ลือกจากคณะกรรมการ เหมือนกันการเสนอตัวของการแข่งขัน การจัดประชุมระดับสากลอื่นๆที่เขาเป็นเครือข่ายกันอยู่ทั่วโลก อย่าง กีฬาโอลิมปิค งาน World Expo หรืองานอื่นๆ ประโยชน์ และภาพพจน์ รวมทั้งการหมุนของเศรษฐกิจก็จะกระจายมาสู่ ประเทศเจ้ า ภาพนั้ น ๆ จึ ง ไม่ แปลกที่ จ ะมี ก ารแข่ ง ขั นกั น ในทุ ก โอกาส งานการประชุม Rotary International Convention ก็เช่น กัน เมืองไทยรู้ผล จากการที่เสนอตัวเองเป็นเจ้าภาพ เมื่อ 8 ปี ก่อน เป็นการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ กว่า 107 ปี ของการ ก่อตั้งองค์กรโรตารีสากลขึ้นมา และครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมครั้ง ที่ 103 (ที่ขาดหายไป บ้างคือช่วงเวลาสงครามโลก ) เมืองไหนเป็นประเทศเจ้าภาพ ก็จะมีการแนะนำเมืองนั้น ให้ มวลมิตรสมาชิกได้รู้จักกันในแง่มุมต่างๆ นี่จึงเป็นช่วงที่สื่อในต่าง ประเทศ มีการพูดถึงเมืองไทย-กรุงเทพ กันมากขึ้น บทความของ Joshua Hammer มีการพูดถึงกรุงเทพไว้น่าฟัง ผมขอนำบางบท บางตอนมาถ่ายทอดร่วมกันนะครับ... Joshua Hammer เล่าไว้ว่า... “กรุงเทพฯ” - เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นเมืองสองมิติ มิ ติ แรก เป็ น เมื อ งแห่ ง คลอง หรื อ เคยได้ รั บ ฉายาว่ า เป็ น เวนิ ส ตะวันออก อีกมิติ เป็นเมืองแห่งความทันสมัย มีตึกระฟ้า จราจรติดขัด กรุงเทพ เมืองแห่งชีวิตชีวา มีย่านความเจริญ อากาศร้อนชื้น

พรชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสโมสรโรตารีปทุมวัน ปี 2554-55 Pornchai Srichaiyongphanich President 2011-12 ตลาดน้ำ สวนลุมพีนี สยามพารากอน เยาวราช มี มุ ม มื ด ย่ า นโลกี ย์ มี บ ริ ก ารที่ ส ะดวกสบาย แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง ภัตตาคารอาหารรสเลิศ คุณไม่ควรพลาดเมนูเด็ดของเมืองนี้ คือ ต้มยำกุ้งและแนะนำว่า ให้ชิมหลายๆ เจ้า อาหารขายตามข้าง ถนนดาษดื่น หากินง่ายมาก กรุงเทพฯ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ การก่อตั้งเมืองหลวงอายุ 240 ปี เมืองนี้ มีศิลปะวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตชนบท ชีวิตริมน้ำ มี แม่น้ำเจ้าพระยา พระปรางค์วัดอรุณราชวนาราม และมีศิลปะ ประจำชาติ เรื่องการทักทายที่คุณจะประทับใจ ไม่รู้ลืม ด้วยการ ยกมือขึ้นประนม ไหว้อย่างอ่อนช้อย ค้อมศีรษะเล็กน้อยพองาม พร้ อ มกั บ คำว่ า สวั ส ดี ค รั บ - สำหรั บ ชาย และ สวั ส ดี ค่ ะ สำหรับหญิง ภาพนี้แหละผมคิดว่าจะประทับใจคุณๆ ได้ไม่รู้ลืม” เป็นไงครับ... พวกเขาเล่าสู่กันฟังไปทั่วโลก พวกเราคนไทย ในฐานะเจ้าภาพ เมื่อมีคนกว่า 30,000 คน มาเยี่ยมบ้านเรา ผม อยากชวนเป็นเจ้าของบ้านที่ช่วยกันดูแล ต้อนรับเพื่อนๆ ด้วยกัน ระหว่าง 6-9 พฤษภาคม 2555 ศกหน้าครับ ขณะปิ ด ต้ นฉบั บ ลงนี้ เป็ นช่ ว ง น้ ำ ท่ ว มทะลั ก เข้ า มา กทม. แล้ว ผมขอไปดูแลบ้านช่องและเตรียมอพยพก่อนนะครับ กว่าจะ ถึงวันประชุม น้ำคงลดแล้ว … แล้วเราค่อยมาต้อนรับเพื่อนๆ ด้วยกันนะครับ…

“เล่าเรื่อง เมืองกรุงเทพ”

74


เปลี่ยนบรรยากาศ จากออฟฟิศ สัมผัสไอดิน กลิ่นหญ้า ท้องฟ้า ทะเล น้ำตก ที่พักบ้านเกวียน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จากฉบั บ ที่ แ ล้ ว ดิ ฉั น พาคุ ณ ๆ ไปไหว้ พ ระมาครบ 9 วั ด กันแล้ว เราจะเดินทางกันต่อแล้วนะคะ ไปขึ้น “ดอยภูคา” กันค่ะ รุ่งเช้า... รถขับขึ้นเหนือบ่ายหน้าไปตามทางหลวง หมายเลข 1080 สายน่าน-ปัว ระยะทางประมาณ 85 กม. ทางเข้าไปยัง อุทยานเป็นเส้นทางเล็กๆ ที่วิ่งไปตามเทือกเขา และสูงชันขึ้นไป เรื่อยๆ “อุทยานแห่งชาติดอยภูคา” มีเนื้อที่ประมาณ 1,704 ตาราง กิโลเมตร มีความสูงถึง 1,980 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นป่า อุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่า มีพันธุ์ไม้หายากและพันธุ์ไม้ เฉพาะถิ่น ต้นชมพูภูคา เป็นพืชหายาก และพบเพียงที่เดียวใน ประเทศไทยคือที่นี่แหละค่ะ มีด่านเก็บเงิน ที่ทางเข้า ค่าธรรมเนียม คนละ 40 บาท ค่า รถยนต์อีก 30 บาทต่อคัน แล้วเข้า check-in ที่ทำการอุทยานฯ เดินทางมากันสองคนสะดวกดีคะ เขามีบ้านพักเป็นกระต๊อบหลัง เล็กๆ เรียกว่า “บ้านเกวียน” ข้างในมีฟูกหมอนปูผ้าขาวสะอาด ค่าเช่า 300 บาท ต่อคืน หรือจะเลือกใช้บริการแบบนอนเต๊นท์ ก็ได้ ค่าเช่าคืนละ 30 บาท ด้านหลัง มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำ สะอาดสร้างใหม่ และมีน้ำร้อนใช้แก๊ส บริการอีกด้วย ถ้ามาเป็น หมู่คณะ เขาจะมีบ้านหลังใหญ่ และบ้านขนาดเล็กแบบทาวเฮ้าส์ อยู่ได้หลายคน สร้างอยู่บนเนิน มองเห็นวิวทิวทัศน์ไกลออกไป แต่ ต้ อ งจองล่ ว งหน้ า เพราะเต็ ม ตลอดโดยเฉพาะในช่ ว งฤดู ท่องเที่ยว

ติดกับที่ทำการอุทยานฯ มีร้านอาหารของอุทยานให้บริการ ตั้งแต่เช้าถึงเย็น บริการอาหารตามสั่ง หลังอาหารกลางวันที่ร้าน นี้ ดิฉันถามเจ้าหน้าที่ว่า จะไปดูต้นชมพูภูคาได้ทางไหน จังหวะ นั้ น ยั ง เป็ นต้ น ฤดู ก าล ดอกชมพู ภู ค าจึ ง ยั ง ไม่ บ าน และมี เพี ย ง ต้นเดียว ดอกบานเพียง 2 ช่อ และอยู่ลึกเข้าไปในป่า โดยมีเส้น ทางเดินป่า 2 เส้นทาง รอบใหญ่ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดิ น 3 ชั่ ว โมง และเส้ นทางรอบเล็ ก ระยะทาง 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง เส้นทางนี้ ต้องใช้มัคคุเทศก์นำทาง เป็นเด็กนักเรียนชาวเขาที่ อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นมัคคุเทศก์ตัวน้อย และเป็นการช่วยหา รายได้ให้แก่เด็กๆ นักเรียนชาวเขา น่าเอ็นดูเชียวล่ะคะ ดิฉันออกเดินตามเส้นทางทัศนศึกษาธรรมชาติ ซึ่งอยู่ฝั่งตรง ข้ามกับที่ทำการอุทยานฯ ขึ้นเขาไปเรื่อยๆ เพื่อไปยังจุดหมายที่ ความสู ง ประมาณ 400 เมตร เหนื อ ระดั บ น้ ำ ทะเล ขวั ญ ใจ มัคคุเทศก์ตัวน้อยวัย 11 ปี แต่สูงแค่ 1.20 เมตร เดินขึ้นเขาเก่ง และเร็วมาก ในอดีตดิฉันและสามีเคยทำกิจกรรมอยู่ค่ายชาวเขา และก็เคยมีประสบการณ์เดินเขามาก่อน แต่ต้องยอมรับว่า กว่า จะขึ้ นถึ ง จุ ด ที่ ต้ นชมพู ภู ค าออกดอก ก็ เ ล่ น เอาลิ้ น ห้ อ ย เพราะ ระหว่างทางมีคนเดินตามมา แต่ก็หายไปเรื่อยๆ เพราะบางคนก็ ท้อ เนื่องจากทางเดินจะเป็นทางเดินป่า บางช่วงก็ต้องปีนไปตาม ทางเดิน ซึ่งชันพอสมควร และสูงขึ้นเรื่อยๆ เราใช้เวลาเกือบ ชั่วโมง ถึงจุดหมายที่ต้นชมพูภูคา กันแล้วคะ….

“ ไปน่าน ... เที่ยววัด(ตอนจบ) ชมดอย”

76


ที่หน้าทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา กำลังศึกษาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมพูภูคา กับมัคคุเทศก์ตัวน้อย ต้นชมพูภูคา เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงเกือบ 25 เมตร ออกดอกสีชมภูเป็นช่อยาวหลายดอก แต่เนื่องจากดอกอยู่สูงมาก เราต้องใช้กล้องถ่ายรูปซูมเพื่อดูดอกชมพูภูคา ซึ่งยังบานไม่มาก เลยทำให้รู้สึกผิดหวังมาก เพราะเดินด้วยความลำบากมาเกือบ ชั่วโมง แต่เห็นดอกเพียง 2 ช่อ และอยู่ไกลมากแทบมองไม่เห็น แต่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะทำให้รู้สึกว่า เป็นดอกไม้ที่หาดู ยาก สมคำร่ ำ ลื อ เราใช้ เวลาเดิ น ไปกลั บ ประมาณชั่ ว โมงครึ่ ง เพราะขากลับเป็นการเดินลงเขาส่วนใหญ่ ตกบ่าย เราไปสำรวจเส้นทางน้ำตกต้นตอง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ ที่ทำ การอุทยานฯ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กม. ทางเดินโหดมากเพราะต้องไต่ไปตามไหล่เขา ซึ่งชาวเขาทำ ไร่ และเจาะบ่อเลี้ยงปลา เราต้องไต่เขาลงไปเรื่อยๆ ตามขอบ ทางเดินเล็กๆ จากที่เราเดินป่ามาทั้งวัน ทำให้เรารู้สึกว่าอุทยาน ชมพู ภู ค า ยั ง เป็ น ป่ า ที่ เป็ นธรรมชาติ ม ากๆ เพราะยั ง ไม่ มี ก าร พัฒนาเส้นทางเดินป่าแบบอุทยานแห่งชาติที่อื่นๆ ยังเป็นธรรม ชาติดิบๆ อยู่มาก คนที่ไปต้องเป็นคนที่ชอบลุยจริงๆ ไม่งั้นก็จะ ไม่มีโอกาสได้ชื่นชมธรรมชาติ ดิ ฉั นกลั บ มาถึ ง ที่ พั ก ประมาณบ่ า ย 3 โมงกว่ า รี บ อาบน้ ำ เพราะอากาศเริ่ ม เย็ น อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 8 องศา แต่ ไม่ รู้ สึ ก หนาว เพราะในกระต๊อบจะมีพลาสติกใสปูอยู่รอบๆ ข้างฝาเพื่อ กั น ลม เราเข้ า นอนแต่ หั ว ค่ ำ เพราะต้ อ งออกเดิ น ทางกลั บ กรุงเทพฯ

สุภาณี เดชาบูรณานนท์ Suphanee Dechaburananon Deputy Chairman / Director of Trading & Strategy groupM ทางลงน้ำตกต้นตอง กับมัคคุเทศก์เด็กนักเรียนชาวเขา วันรุ่งขึ้น ดิฉันออกเดินทางจากอุทยานฯ วิ่งรถกลับอีกด้าน หนึ่งไปทางเส้นอำเภอบ่อเกลือ ผ่านจุดชมวิวที่ลานดอยดูดาว ซึ่ง เป็นจุดที่คนมากางเต๊นท์นอนกันแน่นเต็มลานไปหมด เนื่องจาก เป็นจุดที่สามารถเห็นพระอาทิตย์ตก และเป็นลานที่มีต้นพญาเสือ โคร่ง (ซากุระไทย) ออกดอกสีชมพูสวยเต็มลาน ระหว่างทางไป บ่อเกลือ ผ่านป่าดึกดำบรรพ์ เป็นบริเวณที่มีต้นเต่าร้างยักษ์ เป็น พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของอุทยานฯ เป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร มีใบขนาดยักษ์แยกเป็นแฉกบนยอดแต่ละต้น สามารถ เห็นได้แต่ไกล รถยนต์วิ่งผ่านจุดสูงสุดบนดอย ซึ่งเป็นจุดชมวิว สูงถึง 1,684 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มองเห็นแนวเขายาวเหยียดทอดยาว สุดลูกหูลูกตา เป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาตลอดและสูงชันขึ้นเรื่อยๆ แต่ สภาพถนนดีมาก เพราะเป็นถนนตัดใหม่ เนื่องจากเส้นทางนี้เป็น ทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ใช้ทรงงานและตำหนักภูฟ้า ซึ่งเป็นตำหนักที่ประทับก็สร้างอยู่ที่ดอยแห่งนี้ด้วย เราแวะเข้าไป ดูตัวพระตำหนักซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ได้ทั้งสองข้างของภูเขา แต่พระองค์ท่าน ไม่ได้เสด็จมาประทับที่นี่ นานพอสมควรแล้ว ตัวตำหนักจึงไม่มีใครอยู่ มีแต่คนงานทำสวน ปัจจุบันท่านจะทรงประทับที่ตำหนัก ที่สร้างอยู่ที่ ตำบลบ้านธง น้อย ซึ่งเป็นทางผ่านก่อนเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เส้นทางภูเขาค่อนข้างอ้อมแต่ก็สวยงาม เพราะเป็นเส้นทางที่ ผ่านเขาหลายลูก กว่าจะมาถึงตัวเมืองน่านก็เที่ยงพอดี ดิฉันแวะ ทานข้าวซอยที่ร้านต้นน้ำ ซึ่งเป็นร้านดังมีชื่ออยู่ใกล้ๆ กับวัดมิ่ง เมือง คนแน่นมากต้องมานั่งร้านติดกันชื่อร้าน Hot Bread และ สั่ ง มาทานร้ า นต้ นน้ ำ มี ข้ า วซอยเนื้ อ , หมู , ไก่ ขนมจี นน้ำเงี้ยว และข้าวมันไก่ขาย ชามละ 30 บาท ถ้าใครไปเที่ยวน่าน ต้องไม่ พลาดไปทานข้าวซอยร้านนี้นะคะ จากนั้ นก็ อ อกเดิ นทางกลั บ ดิ่ ง ตรงกลั บ กรุ ง เทพฯ เป็ นการ จบทริปที่ประทับใจอีกทริปหนึ่ง เพราะ “น่าน” เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีเสน่ห์เต็มไปด้วยอารยธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ... 77


ท่ องไปในโลกไซเบอร์ Microsoft และ Intel ถือเป็น 2 ผู้นำที่ผูกขาดตลาด PC มา ยาวนาน เพราะผู้ผลิตทั้งสองราย สามารถปรับสินค้าและบริการให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จนคนในวงการเรียก PC ที่ใช้ CPU ของ Intel และระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ว่า WinTel. มา ในระยะหลังที่ตลาด Smart Phone และ Tablet มีการ เติบโตอย่างรวดเร็ว พบว่าทั้ง Microsoft และ Intel ไม่สามารถ ปรับตัวได้ ส่งผลให้มีรายได้จากตลาดใหม่นี้น้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ น่าติดตามว่ายักษ์ใหญ่ทั้งคู่นี้ จะมียุทธวิธีอย่างไร ในการเข้าสู่ตลาด นี้ให้ทันท่วงที และมีผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร ผมขอเริ่มที่ Intel ก่อนนะครับ…. CPU ที่ Intel คิดค้นขึ้น และใช้กันอย่างแพร่หลายบน PC นั้น เรี ย กกั น ว่ า เป็ นตระกู ล X86 นั้ น ถื อ เป็ น CPU ในระบบ CISC (Complex Instruction Set Computing) ที่มีชุดคำสั่งที่มีความ สามารถสูง ทำให้การเขียนโปรแกรม ทำได้อย่างกระทัดรัด แม้จะ เป็นการเขียนในภาษาเครื่อง (assembly) และ Intel ก็ประสบผล สำเร็จในการผลักดันให้ X86 กลายเป็นมาตรฐานของ PC ที่ปัจจุบัน ถือว่าเป็น CPU ที่มีโปรแกรมสนับสนุนมากที่สุดก็ว่าได้ โปรแกรมที่ มี ก็ถือว่าหลากหลายมาก มีแทบทุกด้าน ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ จาก PC เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตามมากับ X68 คือจะ ต้องมีจำนวน transistor ที่ใช้ใน CPU เยอะมาก เพื่อให้สามารถทำ คำสั่งที่ยุ่งยากได้ดี ซึ่งเมื่อต้องมีจำนวน transistor เยอะ ก็จะทำให้ CPU เหล่านี้ มีขนาดใหญ่ และกินไฟมากกว่า CPU ในแบบ RISC (Reduced Instruction Set Computing) ซึ่งคุณสมบัติเด่นด้านที่ สามารถทำให้กินไฟน้อยและมีขนาดเล็กได้ เป็นคุณสมบัติสำคัญ ของ CPU ที่ Smart Phone และ Tablet ต้องการ เพราะอุปกรณ์ ทั้งสองชนิดนี้ ผู้ใช้ต้องการพกติดตัวตลอดเวลา และต้องการเปิดใช้ งานทั้งวัน จากความต้องการ CPU ที่มีขนาดเล็กและกินไฟน้อยนั้น ทำให้ CPU ค่าย ARM ได้รับความนิยมสูงสุดและถูกนำไปใช้กันอย่าง แพร่ ห ลายไม่ ว่ า จะเป็ น Apple iPhone, BlackBerry และ Android เพราะ CPU ค่าย ARM นี้ เป็น CPU ในรูปแบบ RISC ที่มีขนาดเล็ก เพราะมี transistor น้อย และกินไฟน้อย ซึ่งถึงแม้จะ ไม่สามารถทำงานได้รวดเร็วเท่ากับ CPU ตระกูล X86 ของ Intel แต่สำหรับ Smart Phone และ Tablet แล้ว ดูเหมือน ARM จะ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ความจริงแล้ว Intel ก็เคยซื้อ license ในการผลิด CPU จาก ARM แล้วนำเทคโนโลยีการผลิตของตนเองไปผสมผสานกับ ARM เพื่อทำ CPU ออกมาขายให้กับผู้ผลิต Smart Phone หลายปีมา แล้ว และเรียก CPU นี้ว่า XScale แต่ต่อมาภายหลัง Intel ได้หยุด ทำตลาด XScale และขายธุรกิจส่วนนี้ออกไปให้บริษัทฯ Marvell ซึ่ ง ก็ พ อเข้ า ใจได้ ว่ า Intel คงรู้ สึ ก ว่ า ยุ ท ธวิ ธี นี้ อาจจะมี ผ ลเสี ย ใน ระยะยาว จึงขายธุรกิจส่วนนี้ออกไป แล้วหันมาพัฒนา CPU ใน ตระกูล Atom ที่ถือว่ายังคงเป็น X86 แต่กินไฟน้อยลงและมีขนาด เล็กลง เพื่อแข่งขันกับ CPU ในค่าย ARM รวมทั้งมีการไปทำงาน ร่ ว มกั บ Google เพื่ อ ให้ Google พั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก าร Android ที่ใช้ชุดคำสั่งของ X86 ออกมาด้วย ควบคู่กับ Android ที่ ใช้ชุดคำสั่งของ ARM และคาดว่าจะมี CPU ตัวใหม่นี้ ออกมาให้

+

78

สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิ ส ทริ บ ว ิ ชั ่น (ประเทศไทย) Somchai Sittichaisrichart Managing Director SIS Distribution (Thailand) Plc. เห็ นกั น ภายในปี 2554 นี้ ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ ก็ ค งต้ อ งติ ด ตามกั นต่ อ ว่ า ผู้ ผ ลิ ต Smart Phone และ Tablet จะหันมาใช้ Atom ตัวใหม่กันมากน้อยแค่ไหน หันมาดู Microsoft บ้างครับ เมื่อ Smart Phone ได้รับความนิยม Microsoft เอง ก็ได้ พัฒนาระบบปฏิบัติการWindows ที่ทำงานบน CPU ค่าย ARM ได้ และสุดท้ายเรียกระบบ ปฏิบัติการนี้ว่า Windows Phone ที่ได้พัฒนามาจนถึงรุ่น 6.5 ซึ่ง Windows Phone 6.5 ถือเป็น Windows ที่ตัดความสามารถหลายอย่างออก เมื่อเทียบกับ Windows ที่ใช้บน PC เพื่อให้ โปรแกรมมีขนาดเล็กลง เหมาะสำหรับทำงานบน Smart Phone โดยในการใช้งาน ยังยึดแนว เดิมที่ใช้ Mouse ในการสื่อสารกับเครื่องเป็นหลัก โดยแทนที่จะเป็น mouse ก็ใช้ปากกาแทน ซึ่ง เป็นรูปแบบการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่ Microsoft ถนัดมาตลอด Microsoft เป็นผู้นำของ Smart Phone อยู่ระยะนึง รวมกับ CPU ในค่าย ARM แต่ในยุค นั้น Smart Phone ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะรูปแบบของ Smart Phone ที่ใช้ปากกา และความยุ่งยากในการใช้งานของ Windows Phone 6.5 ไม่สามารถนำพา Smart Phone ให้ ก้าวผ่านการเป็นสินค้าเฉพาะทาง ที่มีผู้ใช้อย่างจำกัดได้ จนกระทั่ง Apple ได้พัฒนาระบบปฏิบัติ การใหม่ iOS ที่ใช้นิ้วในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ และปรับการใช้งานใหม่ ให้ง่ายขึ้น จนทำให้ Smart Phone เป็นประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก จน Microsoft เอง ก็ต้องเร่ง พัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ เป็น Windows Phone 7 เพื่อให้สามารถใช้นิ้วในการสั่งงานได้เช่น กัน แต่ในแง่การได้รับความยอมรับจากผู้บริโภค ยังถือว่าน้อยกว่าค่าย iOS และ Android มาก เมื่อ Apple ได้แนะนำ Tablet ที่ชื่อ iPad สู่ตลาด โดยใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และได้รับ ความนิยมอย่างมาก โดยในครั้งนี้ เริ่มมีผลกระทบต่อ Microsoft มากขึ้นไปอีก เพราะ iPad ถือ เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่าง Notebook กับ Smart Phone ซึ่งพบว่าผู้ใช้ เริ่มนำ tablet มาใช้แทน Notebook ในบางส่วน โดยเฉพาะในงานง่าย ๆ เพราะ tablet มีขนาดเล็ก เบา พกพาสะดวก และเป็นระบบ instant on ที่เปิดแล้วสามารถใช้งานได้ทันที เหมือน Smart Phone เมื่อสินค้าประเภท tablet ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น Microsoft มีทางเลือก 2 ทาง คือนำ Windows Phone ที่ได้พัฒนาถึง version 7 แล้ว มาใช้กับ tablet ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ มากนัก และเป็นวิธีที่ Apple เลือกใช้ คือนำ iOS มาใช้กับ iPad หรืออีกทางคือนำ Windows ตัวเต็มที่วิ่งบน PC มาปรับใช้บน Tablet ซึ่ง Microsoft เลือกใช้วิธีหลัง และเรียกระบบปฏิบัติ การใหม่นี้ว่า Windows 8 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา Windows ที่วิ่งบน PC นั้น Microsoft จะทำให้ใช้ได้กับ Intel X86 เป็นหลัก ไม่สามารถวิ่งบน CPU ค่าย ARM ได้ และ User Interface ก็เป็นแบบที่ต้องใช้ Mouse หรือไม่ก็ปากกาเท่านั้น ไม่เหมาะกับใช้นิ้ว ทำให้การเลือกนำ Windows ที่วิ่งบน PC มาวิ่งบน Tablet นั้น เป็นเรื่องที่ ท้าทายและมีความเสี่ยงสูง โดย Windows 8 ของ PC ที่จะมาแทน Windows 7 นั้ น จะมี User Interface เป็น 2 แบบ คือสามารถใช้ Mouse ก็ได้ หรือจะใช้นิ้วก็ได้ และจะวิ่งบน Intel ก็ได้ วิ่งบน ARM ก็ได้ ซึ่งถึงแม้เรื่องนี้จะยุ่งยากและมีความเสี่ยง แต่ถ้าสำเร็จ ก็มีผลดีอย่างมาก ต่อผู้บริโภคเช่นกัน เพราะ tablet ที่มีในตลาด ไม่ว่าจะเป็น iPad หรือ tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติ การ Android ของ Google นั้น เน้นที่ตลาดการใช้ส่วนตัวเป็นหลัก ในขณะที่สำหรับ Windows 8 นั้ น มี แนวโน้ ม ว่ า ผู้ ผ ลิ ต โปรแกรมทั้ ง หลาย ปรั บ โปรแกรมให้ ส ามารถใช้ นิ้ ว สั่ ง งานได้ และ สามารถทำงานบน tablet ได้ออกมา เพื่อสนับสนุนการเกิดของอุปกรณ์ชนิดใหม่ ก็ ค งต้ อ งติ ด ตามกั นต่ อ ไปครั บ ว่ า ทั้ ง Intel และ Microsoft จะสามารถเข้ า มาแข่ ง ขั น ใน อุปกรณ์ชนิดใหม่ทั้ง Smart Phone และ Tablet ได้ดีแค่ไหน และจะได้รับความนิ ย มจากผู้ บริโภคดีเหมือนที่เคยได้รับจาก PC หรือไม่ ซึ่งถ้าทำสำเร็จ เราก็จะมี tablet ดีๆ และมีโปรแกรม ทั้งหมดที่เคยใช้บน PC มาให้ใช้กับบน tablet กันนะครับ…

กับตลาด Smart Phone + Tablet


พิธีเปิดงานที่เรียบง่าย จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน น้ำเอย น้ำใจ ยิ่งใหญ่เสมอคะ แม้จะเจอน้ำท่วม แต่เห็นภาพอันประทับ ใจ ที่คนไทยช่วยกันทุกซอกมุมแล้ว ชื่นใจ มนุษย์มีน้ำใจงดงามให้กันเสมอ คะ มองระดับประเทศแล้ว ยกภาพขึ้นมาระดับทวีป เราจะเห็นอีกหนึ่งน้ำใจ ที่ไหลเวียนเกื้อกูลกัน ระหว่างสมาชิกของ ASA นอกเหนือจากการมีกิจกรรม ร่ ว มกั น มี ก ารประชุ ม กั นตามห้ อ งประชุ ม ในประเทศสมาชิ ก ต่ า งๆทั้ ง 6 ประเทศแล้ว กิ จ กรรมที่ ส มาชิก มักเดินทางไปเยือนกันในระหว่ า งปี คื อ งานแสดง สินค้า ที่เกี่ยงข้องกับสื่อนอกบ้าน ที่จัดขึ้นในประเทศสมาชิก อย่างเมืองไทย มีงานแสดงสินค้า คือ งาน Sign Asia Expo พบว่าทุกปี ท่านนายกสมาคมป้ายเอเชีย และสมาชิกจากประเทศต่างๆ จะมาเยือนงาน มาแสดงความยินดีและร่วมเป็นประธานเปิดงาน ตลอด 8 ครั้ง ใน 8 ปี ที่ ผ่านมา ในประเทศไต้ ห วั น มี ง านแสดงสิ นค้ า ชื่ อ ว่ า ..Taiwan International Sign & LED Expo (TISL EXPO) ในประเทศมาเลเซีย มีงานแสดงสินค้า ชื่อว่า..International Printing, Paper, Packaging, Machinery Exhibition (IPMEX) ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ง านแสดงสิ น ค้ า ชื่ อ ว่ า .. Philippines International Out of Home Media Expo & Conference ในประเทศเกาหลี มีงานแสดงสินค้า ชื่อว่า.. Korea International Sign & Design Show (KOSIGN) ทุ ก ครั้ ง ของปี ที่ มี ก ารจั ด งาน เรามั ก จะเห็ นท่ า นนายกสมาคมฯ และ สมาชิก แวะเวียนกันไปเป็นกลุ่มเสมอ อย่างคราวล่าสุด การจัดงาน Sign Asia Expo 2011 ที่ผ่านมา แม้จะมีข่าวเรื่องการเคลื่อนตัวของมวลน้ำ เข้า มาสู่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างการจัดงาน 13-16 ตุลาคม 2554 กังวลใจ กัน จนวางแผนงานไม่ถูก แม้ผู้ร่วมงานออกบูธยังลังเลที่จะมาร่วมงาน แต่

ภิญญุดา กลิ่นระคนธ์ สมาคมป้ายเอเชีย ยิ้มสยามกลายเป็นยิ้มเอเชีย (ไปแล้ว) สาวๆ ชาวเอเชียสวยไม่แพ้กัน เขี่ยบอลมิตรภาพ ท้ายที่สุดทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมป้ายเอเชีย ที่ กรุณาจัดเวลา บินมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ ด้วยเวลา เพียงสองวัน พักที่โรงแรมในเมืองทองธานี สะดวก สบาย จากการสนับสนุนของสสปน. - TCEP ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง นอก เหนือจากการมีผู้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าแล้ว อีกหนึ่ง ปัจจัยที่ช้วยสร้างชีวิต ชีวา คือ ผู้มาร่วมงาน มาเดิน มาพบกัน มาเห็นสิ่งที่ผู้ขนสินค้าใหม่ๆมาโชว์ แค่นี้ก็ อุ่นใจแล้วคะ “น้ำใจ” สำคัญกว่าทุกน้ำ เพราะเหตุนี้แหละค่ะ...

“น้ำใจไหลเวียน”

80


จัดไว้พ ิเศษ ให้นายกฯ สื่อสารไปถึงสมาชิก สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) สถานที่ : มอเตอร์เวย์ ขาเข้าสุวรรณภูมิ ศิลปะโดย : อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ราวเดือนกันยายนของทุกปีที่ผ่านมา เหมือนเป็นประเพณี ปฏิบัติที่ทางกรุงเทพมหานคร จะมีจดหมายขอความร่วมมือมายัง สมาคมป้ายและโฆษณา จัดการบอกกล่าวผู้ประกอบการป้าย บิ ล บ อ ร์ ด เ พื่ อ ขึ้ น ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น วั น เ ฉ ลิ ม พระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ยิ่งปีนี้โอกาสพิเศษ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาของพระองค์ท่าน สถานที ่ : ถนนรัชดาภิเษกตัดพระราม 4 (ศูนย์ฯศิริกิตติ์) ศิ ล ยิ่ ง ต้ อ งมี ง านใหญ่ กั น ทั้ ง ประเทศ เพื่ อ ถวายความจงรั ก ภั ก ดี ปะโดย : อ.ช่วง มูลพินิจ สมาคมฯได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเพื่อนสมาชิกทุกคน เช่น เคย ผมขอขอบคุณมาด้วยครับ การใช้วิชาชีพของพวกเรา มาช่วยกิจกรรมบ้านเมือง เป็น เรื่องใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนทำได้ โดยไม่ต้องลงทุน ลงแรงอะไร เพิ่มเติมอีกเลย เป็นกิจกรรมสังคมง่ายๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม ไปแบบเส้นผมบังภูเขา เราคิด คิด ว่าจะไปทำอะไรกันดีนะ ปลูก ป่าชายเลน บริจาคหนังสือ มอบทุนการศึกษา และอื่นๆ สุดท้าย ก็ไม่รู้จะลงมือทำอะไร ก็พับความคิดลงไปบ้าง หรือก็วางๆ ไว้ ก่อนจนลืมไปในที่สุด การมีสื่อโฆษณานอกบ้านและมีข้อดีของการมีข้อเด่น ของ สนั บสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท เอ ไซน์ 1959 จำกัด ป้ า ยบิ ล บอร์ ด จึ ง เป็ น การดี ที่ จ ะช่ ว ยประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของ สถานที ่ : ทางด่วนขั้นที่ 2 พระราม 9 ตัดใหม่ (ขาเข้า) ศิลปะโดย : อ.นนทิวรรธ์ จันทนะผะลิน พระองค์ท่าน ธันวาคมนี้ ผมคิดว่า พวกเราทำเต็มที่เลยล่ะครับ ทุกวิกฤต ของบ้านเมืองพวกเรามีพระองค์ท่านอยู่เคียงข้างเราเสมอ คน ไทยทุกคนแทบจะไม่ต้องบอกกันว่า พวกเรารักท่านเพียงใด คน ทุกชาติ เขาแอบอิจฉา พกวเราทั้งนั้น ที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่ง ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทรงอุทิศทุกอย่างเพื่อพสกนิกร โดยที่ไม่ต้องตี ปี๊บบอกกล่าว เหมือนนักการเมืองที่ต้องโฆษณา หาเสียงตัวเอง ทุ ก ครั้ ง อย่ า งที่ เราเห็ น ๆกั น ในคราวอุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของ ประเทศไทย เมื่อกันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บอกรัก “พระองค์ท่าน” เถอะครับ บอกเท่าที่หัวใจทุกดวงพึง จะทำได้ เพื่อ “พ่อหลวง” ของเรา ….ขอจง สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด สถานที่ : เมเจอร์ อเวนิวรัชโยธิน “ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน”

“บอกรักพ่อ”

ศิลปะโดย : อ.ประหยัด พงษ์ดำ

82


สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถานที่ : ด่านเก็บเงินดินแดงขาเข้า ศิลปะโดย : อ.ปัญญา วิจินธนสาร

สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท เอ ไซน์ (1959) จำกัด สถานที่ : ทางด่วนขั้นที่ 2 ใกล้ด่านเก็บเงิน ถ.จันทร์-สาทร-สีลม-มุ่งแจ้งวัฒนะ ศิลปะโดย : อ.จักรพันธ์ โปษยกฤต

สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถานที่ : ทางด่วน ขั้นที่ 2 บางโคล่ มุ่งหน้าอุรุพงษ์ ศิลปะโดย : อ.ปรีชา เถาทอง

สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท โคแมส จำกัด สถานที่ : ถนนเกษตร - นวมินทร์ ศิลปะโดย : อ.กมล ทัศนาญชลี

สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท บางกอก ไตรวิชั่น จำกัด สถานที่ : บนทางด่วน พระราม 9 ศิลปะโดย : อ.พิษณุ ศุภนิมิตร

ยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายและโฆษณา Yuvaphol Pornpratharnwech President Advertising and Sign Producing Association สนับสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท โฟร์อาร์ต (1994) จำกัด สถานที่ : ทางด่วนสาทร ขั้นที่ 2 ขาออก ศิลปะโดย : อ.อิทธิพล ตั้งโฉลก สนั บสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท บางกอก ไตรวิชั่น จำกัด สถานที่ : มอเตอร์เวย์ ขาออก กม.1 มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิ ศิลปะโดย : อ.วิโชค มุกดามณี สนั บสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด สถานที่ : ถนนวิภาวดีหน้าตึก ENEGY COMPLEX ศิลปะโดย : อ.สวัสดิ์ ตันติสุข สนั บสนุนป้ายบิลบอร์ดโดย : บริษัท บางกอก ไตรวิชั่น จำกัด สถานที่ :เชิงสะพาน สาทร ฝั่งพระนคร ศิลปะโดย : อ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมป้ายและโฆษณา

83


ทำงานอย่างเข้มแข็ง แม้เป็น อดีตนายกฯ ไปแล้ว คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ แห่งสมาคมพิมพ์สกรีนไทย เดินทางไปร่วมงาน FESPA ที่ สิงคโปร์ ควงลูกสาววัย 8 แปด (ยืนยันว่าแปดขวบจริงๆ) –น้องลิลลี่ ที่ได้ใจคุณพ่อ สุดๆ จากการฝึกตั้งแต่แบเบาะ ที่เห็นคุณพ่อทำงาน และขยัน เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ ให้ฟังไม่ หยุด พอแม่หนูเดินได้ อ่าน ออก ก็เริ่มตามคุณพ่อออก มาทำงานที่ออฟฟิศ วันนี้น้องลิลลี่ เป็นพนักงาน คนหนึ่งของ “ชัยบูรณ์กรุ๊ป” รับค่าแรงวันล่ะ 150.- บาท (ยังไม่ได้รับ 300.-เพราะอายุ ยังไม่ถึง อิอิอิ) น้องลิลลี่ มีวินัยในการทำงาน มาก มีล็อกชีท ว่าการทำงาน ประจำวันมีอะไรบ้าง นี่คือ Little Boss - บอสส์น้อยตัว จริง ดูไว้ซะ…

84

มาอัพเดทและสอนลูกในเวลา เดียวกัน คุณแม่คนเก่งคนนี้ก็ ไม่น้อยหน้า ราวกับนัดกันมา ว่า จะควงลูกๆไปในคราว เดียวกัน คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ แห่งปภาวิน เจ้าแม่แทตทู ทำรูปลอก คุณภาพเยี่ยม พาลูกชายคน โตวัยทีน ไปดูงาน คุณแม่วัย รุ่นกับคุณลูกวัยทีน เดินชมบูธ โน้น บูธนี่ สอนงานโดยไม่ ต้องอธิบายมาก เข้าตำรา สิบ ปากว่าไม่เท่าตาเห็น… นี่ก็ บอสส์น้อยตัวจริง (อีก ราย).....

ขยันทำบุญทั้งทางโลก (มนุษย์) และทางธรรม คุณมารุต อรรถไกวัลวที บอสส์วีจีไอ มีกฐินสามัคคี ตั้งใจจะไปถวาย หลวงพ่อที่เพชรบูรณ์ พอน้ำ ท่วมหนทางถูกตัดขาดหลาย จุด จึงเปลี่ยนเส้นทาง มาทอดกันที่วัดปทุมวนาราม (วัดดังซะด้วยนะ) บ่ายของวัน ที่ 13 พฤศจิกาที่ผ่านมา เฉียดฉิว เพราะเป็นวันสุดท้าย ของการทอดกฐินพอดิบพอดี (หลังออกพรรษา 30 วัน) ด้านทางโลกนั้น ก็บริจาคซื้อ เครื่องติดเครื่องมอบให้ กองทัพอากาศไปใช้งานที่ ดอนเมือง แล้วก็เติมอีกรอบ ด้วยการช่วยเป็นหนึ่งในผู้ร่วม สนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ทำอาหารกล่องไป ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันละ กว่าสองหมื่นกล่อง แจกตั้ง แต่สายไหมยันพุทธมณฑล ส่วนลูกน้องที่ประสบภัยคุณพี่ เธอก็เช่าหอพักให้อยู่รวมกัน ใกล้ๆ ออฟฟิศ กว่าสิบคน เข้าไปแล้ว หลังน้ำลดคงมี กิจกรรมจิตอาสากันอีก เพี๊ยบ…. เอ้าพวกเราสู้ สู้..

รายนี้สู้มาตั้งแต่เดือน กันยายน ที่ตระเวนออกไปช่วย ชาวนครสวรรค์ ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธา ไล่เรียงจังหวัดเรื่อยมา นับ เป็นต้นเรื่องของการทำ กิจกรรมจิตอาสา คุณสาคร ตรีธนจิตต์ ใช้งานอาชีพและ งานอดิเรกมาช่วยพี่น้องคน ไทยด้วยกัน ตั้งแต่ขอปันแผ่น ไวนิลที่ใช้แล้ว มาดัดแปลง เป็นเสื้อชูชีพ เต๊นท์ ที่นอน ร่ม โดยใช้เจ็ทสกีเป็นพาหนะ ซอกซอน เข้าไปยังจุดต่างๆ ที่เรือเข้าถึงยาก ได้ใจสุดๆ ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณแผ่น ดินครั้งยิ่งใหญ่ (อีกครั้ง) และพบว่าอนิสงฆ์จากบุญที่ทำ ก็ว่าได้ วันนี้ขอบอกว่า ที่บ้าน ที่โรงงาน ที่ร้านคาแรปเตอร์ ปลอดภัยจากน้ำท่วม อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี เป็น เพียงอำเภอเดียวที่รอด ปลอดภัย เหมือนเกาะที่อยู่ รายรอบด้วยน้ำเต็มพื้นที่ งานช่วยเหลือจึงยังไม่สิ้นสุด ตอนนี้พี่เป็ดจึงลับมาช่วย ชุมชน เฝ้าระวังน้ำ ตามจุด ต่างๆ ใกล้บ้าน และช่วยชาว บ้านในนนทบุรี ส่วนเจ็ทสกี ต้องจอดเก็บ เพราะเครื่อง แรง ไม่เหมาะกับละแวกเมือง เพราะเกิดคลื่นกระทบกับบ้าน เมือง จึงของดให้บริหาร หัน มาขับเรือหางยาวแทน จนมี ฉายาเป็น “ไอ้หนุ่มเรือ หางยาว” ไปแล้วววว…


จิบน้ำชา ใต้ต้นพิกุล

เจอเจ้านายขยันสุดๆ ต้องยก ให้คุณจริยา นักสอน แห่ง อควาคอร์ป น้ำยังบุกไม่ถึง ตึกอาร์เอส ย่านรัชดาภิเษก ใกล้เอสพลานาด เจ้านายจึง ไม่มีคำสั่งหยุดงาน พนักงาน ทุกคนต้องมาทำงานปกติ ยากง่าย สุดแต่ใครจะทำได้ และหากน้ำมาถึงก็วางแผนว่า จะย้ายออฟฟิศชั่วคราวไปที่ ชลบุรี (ซะเลย) ส่วนที่บ้านคุณ แหม่ม ใกล้คลองประปา มี หมาที่เลี้ยงไว้อีก 9 ตัว จึงมี ชัยภูมิดีที่จะถูกรักษาไว้ สำหรับ การผลิตน้ำกิน น้ำใช้ให้ชาว กรุง น้องน้ำ จึง (ยัง) มาไม่ ถึง ลุ้นมาหลายวัน เจ้าตัว เครียดจัด จากเสียงของ เพื่อนฝูงที่คอยโทร.มายุให้ อพยพ รอมาหลายวัน อาการ ลุ้นทุเลา จึงขอไปพักผ่อนที่ ชะอำ แล้วจะกลับมาทำงาน ตามคำสั่งเข้มของเจ้านาย (เช่นเดิม) …

86

เป็นนักการเงิน จึงวางแผนไว้ รอบครอบมาก คุณศิริพร วิภาวีสันทัด แห่งอินนูโว หอบครอบครัวกว่าสิบชีวิตและ สุนัข อีก 1 ตัว ไปเช่าบ้านพัก ขนาดหลายห้องนอน ราคาสี่ หมื่นบาทต่อเดือนที่หัวหิน อยู่ กันเหมือนไปทะเลกันทั้งบ้าน เฮฮา ไม่เครียด เฉพาะต้องทำ อาหาร วันละสามมื้อก็หมด เวลาเครียดแล้ว เจ้าตัว วางแผนว่าจะพาเด็ก ๆ ไป เยี่ยมชมโครงการในพระ ราชดำริฯ หลายโครงการใน ละแวกนั้น ให้ซาบซึ้งในงาน ของพระองค์ท่านฯ แบบอินๆ ไปเลย….

เจ้าพ่อ บิลบอร์ดหลายราย เป็นอันต้อง “สิ้นลาย” ชั่วคราวไปเสียแล้ว คุณยุวพล พรประทานเวช โรงงานพีไลท์ที่พหลโยธิน ใกล้ สายไหม น้ำเพียงเอว อุปกรณ์ บางอย่างขนไม่ได้ ต้องปล่อย จมน้ำ ส่วนบ้านพักที่เรียบทาง ด่วนนวมินทร์นั้น “น้องน้ำ” มาเยี่ยมแน่ๆ ว่าแล้วก็ได้รับคำ สั่งจาก “ซ้อแดง” ว่าต้อง อพยพแล้ว ไม่งั้นจะเหมือนอีก หลายคนที่ต้องแจวเรือออก มา ที่เห็นกันในทีวีทุกวัน ครอบครัวใหญ่ของบ้าน (ใหญ่) นี้ จึงมีปลายทางที่จังหวัด ชุมพร โดยยังไม่มีกำหนดเวลา กลับ จนกว่าน้ำลดแล้วค่อย เจอกัน… คุณสันติ เลิศหัตถศิลป์ แห่งโฟร์อาร์ต ตั้งอยู่ย่านจรัล สนิทวงศ์ ไม่รอดจากน้ำท่วม และอีก 2 รายใหญ่ๆ เหมือน กัน ที่อยู่ย่านดังสุดแห่งยุค ของน้ำขึ้นให้รีบบอก จึงรู้กันไป ทั่วประเทศแล้ว คือ บางใหญ่ และท่าอิฐ คุณศราวุฒิ ทองเรืองกุล แห่งยูเนียน พาวเวอร์เจทและคุณสุวิทย์ คงทอง แห่งคงทอง ก็อยู่ใน ธารา เหมือนกัน แม้จะมี เทคนิคใช้ไวนิลห่อตัวเครื่อง พิมพ์ไว้ ก็ต้องลุ้นกันทุกวันว่า จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม หรือไม่…..


embers Corner Promotion of the month October 2011

Gift Voucher ผลิตภัณฑ์ ซีพี เมจิ มูลค่า 500 บาท มอบให้สมาชิก 5 ท่านแรก ที่บอกรับการเป็นสมาชิกนิตยสาร OHM เป็นเวลา 2 ปี

รายชื่อผู้โชคดี OHM September 2011 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกราย 2 ปี 5 ท่านแรก ที่ได้รับ

Gift Voucher ผลิตภัณฑ์ ซีพี เมจิ มูลค่า 100 บาท จำนวนท่านละ 5 ใบ มูลค่ารวม 500 บาท คุณวิยะภรณ์ กรองสี คุณอาทิตย์ ศรียาดา คุณจิรา แซ่แต้ คุณจักรพันธ์ อยู่ดี คุณวิชิต ศรีดา

02-521-9176-7 02-521-9176-7

88

สมาชิกใหม่ New Subscriber ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิกเดิม Renewal of Subscriber No. สมัครสมาชิก OHM 1 ปี 10 ฉบับ พร้อม OHM Year Book ฟรี 1 เล่ม มูลค่ารวม 1,800 บาท จ่ายเพียง 960 บาท ประหยัดได้ถึง 46% เป็นสมาชิกตั้งแต่ฉบับที่..............................ถึง............................. 1 Year Subscription – 10 volumes plus 1 OHM Year Book value Baht 1,800 960 (save 46%). (from volume no. ............................ to ...............................)

สมัครสมาชิก OHM 2 ปี 20 ฉบับ พร้อม OHM Year Book ฟรี 2 เล่ม มูลค่ารวม 2,600 บาท จ่ายเพียง 1,920 บาท ประหยัดได้ถึง 46% เป็นสมาชิกตั้งแต่ฉบับที่..............................ถึง............................. 2 Year Subscription – 20 volumes plus 2 OHM Year Books value Baht 2,600 1,920 (save 46%). (from volume no. ............................ to ...............................) ข้อมูลสมาชิก Subscriber’s Details ชื่อ Name สกุล Last Name..................................................................................................... วัน เดือน ปีเกิด Date of Birth................................................................................................. อาชีพ Occupation....................................................................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร Delivery Address ชื่อ Name นามสกุล Last Name............................................................................................. ที่อยู่ Address ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ โทรศัพท์ Telephone .................................................................................................................. โทรสาร Fax .................................................................................................................................. มือถือ Mobile ............................................................................................................................... Email .............................................................................................................................................. Website ......................................................................................................................................... สถานที่ออกใบเสร็จ Address for Receipt ที่เดียวกับที่จัดส่งเอกสาร same as above ออกใบเสร็จในนาม please issue a receipt in the name of ที่อยู่ Address ..................................................................................................................... โทรศัพท์ Telephone ........................................................................................................ โทรสาร Fax ....................................................................................................................... มือถือ Mobile ..................................................................................................................... ชำระค่าสมาชิกโดย Payment โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด ธนาคาร กรุงไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 64 เลขที่บัญชี 980 5 11313 2 Money transfer to account of MGA Media Company Limited, KTB Vibhavadee Rangsit 64 account no. 980 5 11313 2 Payment made via ................................................................................................................. สาขา Branch .............................................................................................................................. โอนวันที่ Transfer Date .......................................................................................................... จำนวน Amount ......................................................................................................................... เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด Cheque issued in the name of MGA Media Company Limited ธนาคาร Cheque issued by ................................................................................................ สาขา Branch ............................................................................................................................. เลขที่ Cheque No. ................................................................................................................... วันที่ Cheque Date .................................................................................................................. ชำระเงินสด Cash 02-521-9178 02-521-9178

OHM Magazine #72  

OHM Magazine Vol.8 No.72 Dec 2011 - Jan 2012

OHM Magazine #72  

OHM Magazine Vol.8 No.72 Dec 2011 - Jan 2012

Advertisement