SUDIGO Zabok

SUDIGO Zabok

Zabok, Croatia

Publikacije Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
grafički dizajner / dizajner odjeće / industrijski dizajner / medijski tehničar / web dizajner / grafičar (pripreme, tiska, dorade)

www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/