Page 1

1


2


3


4


5


Reiškiniai, lygtys ir nelygybės Geometrija, matai ir matavimai Skaičiai ir skaičiavimas Statistika Komunikavimas ir bendrosios problemų sprendimo strategijos

Žinios ir supratimas Taikymas Aukštesnieji mąstymo gebėjimai

6


Pasiekimų lygis

Gebėjimai

Taškai

Patenkinamas

Žinios ir supratimas

4

Pagrindinis

Žinios ir supratimas

3

Aukštesnysis

Taikymas

3

Gabiems

Problemų sprendimas

3

Gebėjimai Žinios ir supratimas Taikymas Problemų sprendimas

Pasiekimų lygis Patenkinamas Pagrindinis

Aukštesnysis

7


Jurga Baltaragytė

Pasaulio pažinimas 100 %

50 %

0%

Temos Draugystė Mitybos piramidė Augalai 8


Tomo gimtadienio šventėje giminaičiai gavo užduo� – išsirikiuo� nuo vyriausio iki jauniausio. Sunumeruok visus giminaičius nuo 1 iki 4 taip, kaip jie turėtų išsirikiuo�: 1 – vyriausias, 4 – jauniausias.

Nojus, 9 mėn.

Jonas, 61 m.

Tomas, 8 m.

Teisingas atsakymas

Nojus, 9 mėn. 4

Vertinimo instrukcija

Jonas, 61 m. Tomas, 8 m. 1

Domas, 38 m.

3

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingai įrašytą skaičių. 0 taškų – už Domas, 38 m. neteisingai įrašytus skaičius. 2

Jonas su tėvais pirmą kartą skrido lėktuvu. Leidžian�s jis pamatė pro šalį skrendan� paukš�. Berniukas susimąstė: „O kuo lėktuvas skiriasi nuo paukščio?“ Padėk Jonui 3 išplės�niais sakiniais atsaky� į šį klausimą.

Teisingas atsakymas Lėktuvas yra negyvas daiktas, o paukš�s – gyvas. Lėktuvą sukūrė žmogus, o paukš� – gamta. Paukš�s skrenda vienas, o lėktuvas gali skraidin� daug keleivių. Pastaba: galimi ir ki� sugalvo� sakiniai.

Vertinimo instrukcija Po 1 tašką – už kiekvieną išplės�nį sakinį. 0 taškų – už neteisingai atliktą užduo�.

9


Kurio paukščio lizdas? Sujunk. Pavyzdys

10 – 9

10 – 3

5–3 1

4

Remeza

10 – 2 5

Kregždė

10 – 2

4

Kregždė

8

7

Gandras

Varna

9–3

Vieversys

Varnėnas

8

7

Varna

Vieversys

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingą sąsają.

7–3

6

Gandras

7–3

Vertinimo instrukcija

9–4

5

9–3

6

Teisingas atsakymas

10 – 3

9–4

Varnėnas

Norint užsuk� ar atsuk� veržlę, reikalingas veržliarak�s. Emilis turi 5 varžtus ir 5 jiems suk� �nkančius veržliarakčius. Veržliarakčius jis sudėliojo didėjančia tvarka. Sujunk kiekvieną varžtą su jam �nkančiu veržliarakčiu.

2 cm

8 mm

1 cm 3 mm

Teisingas atsakymas

1 cm

17 mm

Vertinimo instrukcija Po 1 tašką – už kiekvieną teisingą sujungimą.

2 cm

8 mm

1 cm 3 mm

1 cm

17 mm

Vienas iš gyvūnų judėjimo būdų – šuoliavimas. Pasižiūrėk į schemą ir nustatyk, kokį atstumą decimetrais gali nušok� vilkas, kiškis, žiogas ir voverė. Gyvūnų šuolio ilgis: a) Vilko – 0m

1m

2m

3m

4m

5m

dm

b) Kiškio –

dm

c) Žiogo –

dm

d) Voverės –

Teisingas atsakymas a) Vilko – 45 dm b) Kiškio – 30 dm c) Žiogo – 5 dm d) Voverės – 15 dm

10

Vertinimo instrukcija Po 1 tašką – už kiekvieną teisingą atsakymą.

dm


11


Mažieji ūkio gyvuliukai pasiklydo. Rask jų mamas. Pavyzdys

Teisingas atsakymas

Vertinimo instrukcija Po 1 tašką – už kiekvieną teisingai pasirinktą gyvūno jauniklį. 0 taškų – už visus neteisingus atsakymus.

Kuris vaikas elgiasi saugiai?

A)

B)

C)

Teisingas atsakymas

D)

Vertinimo instrukcija 1 taškas – už teisingai pasirinktą atsakymą. 0 taškų – už neteisingą atsakymą.

B)

Kad galėtume judė�, reikalinga energija. Žmogus energijos gauna su maistu, automobiliams energiją gamina akumuliatoriai, vėjo jėgainę suka vėjas. Kas yra vandens apytakos rato energijos šal�nis? A) Mėnulis B) Saulė

C) Upės tėkmė D) Vėjas

Aprašyk, kas įvyktų, jei kuris nors vandens apytakos rato etapas išnyktų.

Teisingas atsakymas B) Saulė Be saulės (šilumos) vanduo nevirstų garais. Be garavimo nesusiformuotų debesys. Be kondensacijos nebūtų kritulių. Be kritulių nepasipildytų vandens atsargos žemėje. Nesusigėręs į žemę vanduo veikiamas šilumos vėl išgaruotų. Vandens apytaka nutrūktų; nebebūtų vandens apytakos rato.

12

Vertinimo instrukcija 1 taškas – už teisingai pasirinktą atsakymą (B). 1 taškas – už teisingą paaiškinimą. 0 taškų – už ne�nkamai atliktas užduo�s.


13


14


Rūta ruošiasi į draugės gimtadienio šventę ir nori pasiskolin� keletą drabužių iš sesės. Nusprendė parašy� jai žinutę ir paklaus�. Perskaityk Rūtos planuojamų reng�s drabužių sąrašą, surask būdvardžius ir suskirstyk juos į 2 grupes. VIENASKAITA

DAUGISKAITA

Mėlynas švarkelis, bal� marškinėliai, dryžuota liemenė, raudonas diržas, languotos kelnės, juodi bateliai, pilka kepuraitė, apvalūs akiniai.

Teisingas atsakymas VIENASKAITA

Vertinimo instrukcija

DAUGISKAITA

Mėlynas

Bal�

Dryžuota

Languotos

Raudonas

Juodi

Pilka

Apvalūs

4 taškai – už 7–8 teisingai lentelėje įrašytus žodžius. 3 taškai – už 5–6 teisingai lentelėje įrašytus žodžius. 2 taškai – už 3–4 teisingai lentelėje įrašytus žodžius. 1 taškas – už 1–2 teisingai lentelėje įrašytus žodžius. 0 taškų – už neteisingai atliktą užduo�.

Per pertrauką su draugu žaidėte žaidimą „Žodžių meistrai“. Vienas kitam pasakėte po žodį, kurio kiekvienai raidei reikia sugalvo� naują žodį su „j“. Draugas tau pasakė žodį „kinas“. Pabandyk laimė� žaidimą!

K I N A S

Teisingas atsakymas K – koja / kraujas / kilnoja / keliauja. I – istorija / irkluotojas / indauja / išvažiuoja. N – naujokas / nusijuok� / naujagimis / nebijo�. A – atlikėjas / apdovanojimas / atjojo / apsistojo. S – svajonė / siuvėja / sulijo /sugalvojo. Pastaba: galimi ir ki� sugalvo� žodžiai.

Vertinimo instrukcija 2 taškai – už 4–5 teisingai sugalvotus žodžius. 1 taškas – už 2–3 teisingai sugalvotus žodžius. 0 taškų – už 0–1 teisingai sugalvotą žodį. Pastaba: �krinama „j“ rašyba. Kitos rašybos klaidos neturi įtakos ver�nimui.

Per pertrauką su draugu žaidėte žaidimą „Žodžių meistrai“. Vienas kitam pasakėte po žodį, kurio kiekvienai raidei reikia sugalvo� naują žodį su „j“. Draugas tau pasakė žodį „kinas“. Pabandyk laimė� žaidimą!

Teisingas atsakymas Į naujus inkilus grįžta varnėnai. Jau sprogsta beržų pumpurai. Kieme dygsta gležna žolytė. Pastaba: galimi ir kitokie sakiniai.

Vertinimo instrukcija Po 1 tašką – už kiekvieną sugalvotą sakinį, kuriame yra priebalsių supanašėjimo atvejis. 0 taškų – už neteisingai atliktą užduo�.

15


16


17


Jau dabar įsigykite EMA 2019–2020 mokslo metams!

5 € mokiniui visiems mokslo

metams ir gaukite VAGA kuponą DOVANŲ!

DOVANA Mokytojo darbo kalendorius 2019–2020 mokslo metams bei SAFARI lipdukai! EMA šiomis sąlygomis galite įsigyti iki 2019 m. gegužės 15 d.

18


19


20

Profile for E. mokykla

EMA 1–4 klasių katalogas 2019–2020 m. m.  

Kataloge pristatomos ne tik elektroninės priemonės EMA naujienos ir užduočių pavyzdžiai. Mokytojai-praktikai dalinasi patarimais, kaip vaiku...

EMA 1–4 klasių katalogas 2019–2020 m. m.  

Kataloge pristatomos ne tik elektroninės priemonės EMA naujienos ir užduočių pavyzdžiai. Mokytojai-praktikai dalinasi patarimais, kaip vaiku...

Advertisement