Page 1

Etterstadposten ETTERSTAD KOLONIHAGER

HAGEBRUKSKOMITE S IDE 20

Etablert 1908

TITTEN TEI: S IDE 8 -1 0

mars. 2010

LARZ HAR ORDET: SI D E 2

FESTIVAL: Gøy i hagen! S IDE 5+12

I fjor plukket noen epler og lagde saft.

SI DE 4

Ikke alle velger den korteste veien. Etterstadposten hyller et plommetres krokete liv og lagnad enn så lenge...

SI DE 6 - 7

FEST: for komiteene. S IDE 3

UFO: Egen hage-UFO? S IDE2

ELLERS: Navnekonkurranse s. 12 Saker fra Årsmøtet 2009 s. 8 Innkalling Vårmøtet 2010 s. 9

Ledige stillinger s.9 Årets styre/ kontaktinfo s. 12


STYRE OG STELL:

LARZ HAR ORDET:

Våren er her i hvert fall nesten ... Etterstad kolonihager er en liten hage, og mange av de felles oppgavene som må gjøres klarer vi bare å gjennomføre gjennom store og små dugnader. Det vil sikkert bli behov for både graving og snekring og løfting og vasking og vaffelsteking, også i år. Men behovet er også aktiviteter som kan styrke samholdet i hagen - på tvers av interesser og generasjoner. Vi oppfordrer alle store og små kolonister til å være med på å arrangere aktiviteter enkelte fredager gjennom sesongen. Hva som skal skje bestemmer du. Eneste krav er at dette er tilbud rettet mot hagens kolonister. (Litt mer om dette et annet sted i bladet.)

NESTE NUMMER:

Overvintrer Stig stakk innom hagen en dag og møtte overvintrer Sunny med bøtta på vei for å hente vann. Et raskt bilde ble tatt til påskenummeret: I juninummeret får vi høre mer om hvordan det har vært i hagen denne vinteren. I år var det jo skikkelig vinter, snø og kulde... .

Denne vinteren har vi heldigvis unngått innbrudd i hyttene, slik vi hadde i fjor. At mange kolonister har besøkt hagen titt og ofte i vinter har muligens virket forebyggende. Meldinger fra andre kolonihager i Oslo tyder dessverre bare på at problemet flyttet seg i vinter, så nå som portene åpnes igjen har vi alle et ansvar for å passe på hagen vår. Vel møtt til en ny og aktiv kolonihagesesong 2010, og så sees vi på dugnaden lørdag 24 april! Larz

UFO NYTT

UFO i hagen? Den 7. januar ble det observert et skarpt lys over Kolonihagen. Hva var det som midt i den tristeste mørketiden ga oss dette lysglimtet? Teorien om UFO ble ganske snart avkreftet da det viste seg at det var åndskolonist Vera Michalsen som hadde tauet med seg TVNorge til innspilling av en episode av programmet “4-stjernes middag” i Huset. Der trakterte hun gjesten etter alle kunstens regler med god mat og zorba-dans. Vera ble berømmet for å ha tatt med gjestene til et sted med god atmosfære! (Men det visste jo vi fra før) (Integrert annonse; Atle og Vera + 3 barn ønsker forøvrig å bo en uke i hagen i sommer, så hvis det er en ledig hytte en eller annen gang er det bare å ta kontakt med dem)

SIDE 2


KOMITEARBEID:

Norge er et lite land med mye frivillig virksomhet, lag og foreninger, med tilhørende komitè, styre, dugnad og møtevirksomhet. I kolonihagen foredles og videreutvikles det beste fra denne rikholdige tradisjonen Det vil si styrke og motivere for et fortsatt sterkt, aktuelt og vitalt komitearbeid i hagen. Styret tok derfor et handlekraftig strategisk grep og arrangerte fest for komiteene. De ulike komiteene møtte opp i Huset og fikk tildelt hver sin champagneflaske og lille oppgave: Tilbake på Huset skulle hver komitè fremføre komitèens innspill til styret og hagen. I huset var langbordet dekket, saften satt frem og lysene tent. Flere mer eller mindre nøye innøvde inspill fra komitèene ble presentert på ulike språk. Mye nyttig å tenke videre på uten at vi her går videre i den ytterste detaljrikdom. Spørsmålet er nå hvem som skal bake og klappe for styret? Uansett en hyggelig fest ble det, Takk og Takk!

PS. Urettferdig at kun komitesliterne fikk meske seg med kjøttboller og rød saus? Slett ikke: Neste gang sitter det jo andre i komiteene. Hvem vet kanskje nettopp deg... Det er også uendelig muligheter for nye nyttige komittèer; Songlag, NedreVeien-veilag, Fiskar-lag, Trimgruppe, Trekanten Vel forening, etcetc...

foto: Ragnhild Holmen

SIDE 3


EPLEPLUKKERLIVET:

epleplukking Fjorårets epleplukkedag gikk av stabelen søndag 6. september. Sola strålte fra en blåbærblå himmel og vi banante oss vei fra parsell til parsell og plukket epler i bøtter og spann mens vi kom med saftige kommentarer. Fjorårets epleplukkedag gikk av stabelen søndag 6. september. Sola strålte fra en blåbærblå himmel og vi banante oss vei fra parsell til parsell og plukket epler i bøtter og spann mens vi kom med saftige kommentarer. Hanne Lene hadde jobben med å veie fangsten. Til slutt gikk det helt rundt i nøtta hennes. Så spiste vi fruktkake på nydelig porselen og brodert duk på trekanten og drakk kaffe fra de peneste koppene vi fant. Det var en svir og en glede fra ende til annen. Da dagen var over var alle mette og slitne i skrotten og dro hjem til hvert sitt kjernehus. En fruktbar dag. Selv var jeg helt most. Etterpå tok Eirill og Lars jobben med å kjøre alle eplene til Lier hvor de ble presset til verdens aller beste eplesaft. De hadde vært der før så de trengte ikke kart. Hanne Lene og Simen hentet den ferdige eplemosten, og Marianne laget de fine merkelappene. Vi takker for det. Vi plukket totalt 360 kg epler som ble til 231 flasker med himmelsk nektar. Flaskene ble øyebikkelig revet bort av eplekjekke kolonister på høstdugnaden. Etterpå gikk alle hjem og drakk seg pære fulle eller i hvertfall litt på druen. Neida, men alle hadde det i hvertfall som plommen i treet!

Bærgljot Karterud Fruktløs reporter

SIDE 4


JEPP, JEPP JEPP:

12 juni i kolonihagen:

FESTIVAL ! ?

scene2 galleri

pub DJ

?

galleri

?

dukketeater

galleri

intimkonsert

nattjazz

galleri marked

?

kafe hovedscenen

Det nærmer seg på alle måter. Ivrige lesere av fellesmail fra kolonihagen samt lydhøre mottakere av eventuelle rykter har fått det med seg: 12 juni arrangerer vi i hagen vår første lille kultur- og musikk festival. Dette blir en liten selvgjort-er-velgjort dag i hagen hvor målet er felles morro og hygge i kolonihagen!

Planen er enkel og god: Variert musikk fra egne eller lokale krefter fra en scene og mer eller mindre kulturelle innslag fra ulik parseller. Alt organisert og satt sammen til en hel felles hyggelig dag. Så inviterer oss selv, våre venner og nærmiljøet rundt inn til Etterstad Kolonihage. Festivalen arrangeres av kolonistene selv. Så langt er det blitt avholdt 3 innledende allmøter samt delt inn i ulike festival grupper. Det blir jo mer å gjør etterhvert, og kolonister som har lyst til å bidra oppfordres til å ta kontakt med en passende gruppe:

Bookinggruppen har allerede gjort en god innsats og foreslått artister og band. Profilgruppa lyser ut navnekonkurranse i dette nummeret av Etterstadposten. Ulike arrangementer på de ulike parsellene samt eventuelle aktiviteter og boder besørges av den enkelte kolonist og meldes inn til henholdsvis kulturgruppe og markedsplassgruppe. Flere arrangementer er allerede meldt inn! (Styret er representert i sekretariatet samt i andre grupper og sørger slik for at hagens ve og vel blir ivaretatt, men er ikke “formell arrangør” av festivalen.) Dette blir gøy!!!

gruppe booking scene/ lyd kultur arr. profil deko servering markedsplass logistikk/ fikseri sekretariat

SIDE 5

leder Frederick Smith Lars Bjerkmann Hege Waagbø Marianne Ebeltoft Tone Holmen Trine Utvik Ledig er det deg? Bjørnar Nørstebø

mail rederick.smith@sonymusic.com bjerkmann@broadpark.no hege.waagbo@nrk.no marianne.elisabeth.ebeltoft@cappelendamm.no melone@frisurf.no einvikutvik@gmail.com Ledig er det deg? post@bjornors.no


LIVETS GANG:

Men et folk , som ikke bevarer trærne, lever fra hånd til mund, barbarisk, hver generation for sig, i tåberlig hæseblæst af modernitet og amerikanisme.

Nils Kjær Magsveir ” Nye epistler” 1912

SIDE 6


LIVETS GANG:

EN STAKKARS GAMMAL KROK MÅ

Et av naturens mange underverker i Hagen befinner seg på parsell 84- enn så lenge. Kanskje dette plommetreet har vært her siden Hagen ble grunnlagt? Det får vi kanskje aldri vite. Treet skal felles, av sikkerhetshensyn. Det står nemlig ikke særlig støtt. Det er kun en smal stripe av treet som har frisk bark, der det transporters næring under. Resten av stammen er død, og bærer heller ikke treet lengre. Dermed blir det heller ingen årringer å telle; treet er hult og veden er gått i oppløsning.

Det som er så bra, er at det finnes steder der de tar vare på og dyrker fram gamle fruktsorter. Og det har vi tenkt å benytte oss av. Det er tatt podekvister fra plommetreet på parsell 84. Disse skal sendes til Genforsk i Grimstad der en podemester skal gjøre jobben; nemlig å lage nye trær til oss.

Det utrolige er at treet har klart å produsere en del blader og blomster, og til og med greid å sette frukt så sent som i fjor. Ikke mye, men allikevel. Sammen med treets fantastiske skulpturelle form gjør dette det ekstra tungt å tenke tanken at det skal bort. Men treet må tas ned før det siger om for egen maskin.

Vi overlater jobben til fagfolk, da er sjansen for å lykkes stor. Vi ønsker at kvistene skal podes på litt svaktvoksende stammer, slik at de nye trærne kan passe i Hagen vår. Vi håper å få lov til å plante et slikt tre på fellesarealene et sted i Hagen.

Hagebrukskomiteen har forsøkt å finne ut hvilken plommesort vi har med å gjøre. Uten hell. Det finnes ikke andre trær av samme slag i Hagen. Det er sannsynligvis en gammel rotekte sort som ikke finnes i handelen lengre. I alle fall ikke i vanlige hagesentre.

Alle som ikke har sett ordentlig på treet , burde benytte anledningen før det forlater sin lille plett i solen. Forsøk å finne ut hvor noen av de mest krokete greinene begynner og slutter. Det går nesten ikke an. Eirill p 87

SIDE 7


TITTEN TEI :

Saker fra årsmøtet 2009 Etterstad kolohagers årsmøte i fjor høst gjorde noen vedtak som medfører endring / tillegg i driftsreglene våre. Se oppdaterte driftsregler for nøyaktig ordlyd. Driftsregler deles ut til alle i løpet av våren Ansvarsfordeling vann og avløp

Uteplass

Årsmøtet vedtok et nytt punkt i driftsreglene om ansvarsfordeling vann og avløp. Punktet er en formulering av den praksis hagen har fulgt den senere tiden når det gjelder hvem som har ansvar for hvilke deler av vann- og avløpsrørene i hagen og på parsellene

Årsmøtet hadde en klargjøring av en eksisterende regel når det gjaldt uteplass / plattinger: ”To tredeler av parsellen skal være dyrkbart område. Hytte og uteplass, inkludert bod og platting/sitteplass skal ikke overstige en tredel av parsellen. Gangvei fra port til hytte skal ikke medregnes. Det skal tas hensyn til naboene ved plassering av fast uteplass. Plattinger skal ligge på nivå med bakken.” (Se også oppdaterte driftsregler, § 17.2)

”Avløp: Det avløpet fra parsellen er koblet direkte til hovedavløpet er den enkelte parsellen ansvarlig for avløpet, fra forgrening på hovedavløpet fram til hytte og/eller utevask. Der flere parseller er koblet til samme stikkledning fra hovedavløpet, er den enkelte parsellen ansvarlig for avløpet fra forgrening på stikkledning og fram til hytta og/eller utevask.

Vanntilførsel: Den enkelte parsellen er ansvarlig for vannledning fra stoppekran ved forgrening på hovedledning. Der flere parseller deler samme stoppekran, deler disse parsellene ansvaret for vannledningen de har felles. Men den enkelte parsellen er ansvarlig for vannledingen fra forgreining på den felles vannledningen og fram til hytta og/eller utekran. Tvilstilfeller og tvister om ansvar for vann- og avløpsnettet avgjøres av styret.” (Se også oppdaterte driftsregler, § 11.2)

Fellesarbeid Det kom et tillegg når det gjaldt uteblivelse fra fellesarbeid. Dette for å få den praksis som allerede følges i hagen inn i driftsreglene. Itillegg ønsker man en innskjerping slik at de som unnlater å møte får overført manglende fellesarbeid til påfølgende sesong. Det nye punktet er: ”Uteblivelse fra et fellesarbeidet fører til én ny fellesarbeidsdag, samt kr 500,- i bot. Fravær fra nytt fellesarbeid kumulerer ny bot og krav om nytt oppmøte.” (Se også oppdaterte driftsregler, § 12.2)

Espalier Årsmøtet vedtok en endring i hvor stort et espalier kan være. De nye målene er at et espalier kan være maks 1,50 m høyde og 2,00 m lengde. Et espalier skal ikke være tett, og bør beplantes. Husk at det skal søkes til styret om å sette opp espalier, og søknaden skal inneholde skriftlig uttalelse fra berørte naboer. (Se oppdaterte driftsregler, § 17.4 for nøyaktig ordlyd.) VÅRDUGNAD 2010

Velkommen til vårdugnad lørdag 24. april klokka 11.00 - 15.00! I løpet av dugnaden vil vannet bli satt på, hvis vi er sikre på at faren for frost er over. Mer informasjon om vårdugnaden vil komme som oppslag på TittenTei, og dert blir også sendt hagens kolonister pr epost, i god tid før dugnaden.

Vær sesielt oppmerksom på dette: - Tiden som er satt av til dugnaden skal kun brukes til felles innsats på kolonihagens fellesområder. Arbeid på egen parsell denne dagen må skje enten før eller etter etter vår felles dugnad.

Elektrisk anlegg i hytta Ved salg og overdragelse av av hytte, skal dokumentasjon følge med hytta. Dette gjelder også dokumentasjon vedrørende elektriske anlegg. Årsmøtet vedtok følgende tillegg i driftsreglene: ”Selger er ansvarlig for at elektriske anlegg er godkjent i henhold til gjeldende regelverk. All dokumentasjon vedrørende elektriske anlegg skal følge hytta ved salg.” (Se også oppdaterte driftsregler, § 14)

ETTERSTADPOSTEN INFORMERER:

- tomater er en frukt?

SIDE 8


TITTEN TEI :

Vårmøtet 2010 Det innkalles med dette til vårmøte i Etterstad kolonihager onsdag 19. mai 2010, kl 18.30 – 21.00 i felleshuset Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Åpning og konstituering Valg av dirigent, referent(er), tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokoll Vedta pris for leie av felleshuset Budsjett Virksomhet for sesongen Fellesarbeidansvarlig, orientering fra styret Rengjøringshjelp til vask av sanitæranlegg, orientering fra styret Innkomne forslag Valg - Festkomité - Loppekomité - Hagebrukskomité - Redaksjonskomité Etterstadposten - Evt. andre, ad hoc- eller kortvarige komitéer

Innkomne forslag må være styret i hende innen kl 18.30 onsdag 12. mai 2010. ANSVARLIG FOR FELLESARBEID - SESONGEN 2010

Ettterstad kolonihager har ledig oppgave som ansvarlig for hagens fellesarbeid sesongen 2010. Fellesarbeidssesongen starter 1. mai, og avsluttes 30. september. Ansvarlig for fellesarbeidet skal planlegge og koordinere fellesarbeidet gjennom hele sesongen, holde listene oppdatert og sørge for nødvendig innkjøp sammen med styret. Deler av arbeidet skjer i samarbeid med hagens materialforvalter. Honoraret for jobben er kr 8.000,-. Etterstad kolonihager utbetaler kun honorar til firma, da det overstiger maksimumssatser for utbetaling uten skattetrekk. Det er mulig for to eller flere å dele på oppgaven. Da kan honoraret deles slik at det ikke overstiger maksimumssatser for utbetaling uten skattetrekk, og man trenger da ikke å ha registrert eget firma. Interesserte kan legge søknaden i styrets postkasse på felleshuset senest fredag 23. april 2009. Du kan også sende søknad til etterstad.kolonihager@gmail.com eller til Etterstad kolonihager, Postboks 2887 Tøyen, 0608 Oslo. Kvinner oppfordres til å søke.

SIDE 9

VASKEJOBB SESONGEN 2010

Ettterstad kolonihager har ledig stilling som renholder sesongen 2010. Kolonihagen trenger noen til å vaske sanitærhuset ved trekanten samt toalettet tilknyttet felleshuset. Dette skal vaskes en gang uken i sesongen mai til oktober, og to ganger per uke i høysesongen som er1. juni – 1. september. Arbeidet utføres etter arbeidsbeskrivelse utformet av styret. Arbeidet honoreres med kr 15.000,- for 2010. Etterstad kolonihager utbetaler kun honorar til firma, da det overstiger maksimumssatser for utbetaling uten skattetrekk. Det er mulig å påta seg vaskingen for en kortere periode, slik at flere kan dele på jobben gjennom sesongen. Interesserte kan legge søknaden i styrets postkasse på felleshuset senest fredag 23. april 2010. Du kan også sende søknad til etterstad.kolonihager@gmail.com eller til Etterstad kolonihager, Postboks 2887 Tøyen, 0608 Oslo.


TITTEN TEI : Leie av Huset

Fredagsarrangement på huset?

Parsell-leiere i Etterstad kolonihager kan leie felleshuset. Det koster kr 500,- for voksenselskap og kr 300,- for barneselskap i sommerhalvåret, og henholdsvis kr 700,- og 400,- om vinteren (med forbehold om at det ikke blir endring av leiepris på hagens vårmøte). Husk vask av toalettet på felleshuset etter leie/lån. Vi minner også om at leie for huset skal være innbetalt på hagens konto før nøkkel leveres ut.

Skal vi i kommende sesong forsøke oss, mer eller mindre fast, på ulike fredagsarrangement i kolonihagen? Dette kan være aktuelt de fredager hvor huset ikke er bortleid til hagens kolonister. Innholdet er på ingen måte bestemt, det kan være filmvisning, fredagspub, fotballspill-turnering, lesestund for barn, ungdomskafé m.m. så her er det bare å komme med forslag. Eneste krav er at dette er aktiviteter for hagens egne kolonister. Hvis noen ønsker å arrangere, eller hjelpe til, så gi melding til styret via e-post eller legg en lapp i styrets postkasse på huset. Etter hvert som folk melder seg med ideer eller arbeidskraft kan styret prøve å koordinere dette videre.

Salg av hytte Ønsker du å selge din kolonihagehytte er vårens frist for å melde salg torsdag 15. april 2010. Gi melding til styret via e-post til etterstad.kolonihager@gmail.com eller legg en lapp i styrets postkasse på huset. Det er mange som står i kø til hagen vår, så hvis du velger å selge kan vi garantere at hytte og parsell blir tatt best mulig vare på av de nye hageentusiestene som kommer inn.

INFORMASJON FRA HAGEBRUKSKOMITEEN:

Vårtreff i Botanisk hage Søndag 30. mai kl 10.00 – 15.00 arrangerer Botanisk hages Venner vårtreff. Den grønneste av alle grønne dager. Det blir salg av sommerblomster, nyttevekster og stauder. På salgsbordene finner du mange uvanlige planter som bl.a. kolonihagefolk synes det kan være spennende å prøve. Dette anbefales, enten du vil handle planter, få inspirasjon eller bare ta en kopp kaffe. For mer informasjon, se http://www.botaniskhagesvenner.no/

Hagens driftsregeler og vedtekter Nå før sesongen starter opp igjen minner vi om at alle hagens kolonister bør sette seg inn i hagens driftsregler. Driftsreglene er Etterstad kolonihagers ”kjøreregler” som vi i fellesskap har formet, for at kolonihagelivet skal blir best mulig for både deg og dine medkolonister. Driftsreglene, og vedtektene for kolonihageforeninger tilsluttet Norsk kolonihageforbund vil bli lagt i alle parsellenes postkasser i løpet av våren.

Bruk av redskaper som støyer Nå som sesongstart nærmer seg minner vi om at vi alle må ta hensyn til hverandre, også når det gjelder bruk at redskapet som støyer. Særlig hensyn skal tas mandag – fredag etter kl. 19.00, og etter kl. 17.00 lørdag. Det bør tilstrebes å ha et jevnt vedlikehold av parsellen, slik at støyende virksomhet kan begrenses tidsmessig per gang (motoriserte gressklippere og andre motoriserte verktøy, annet støyende vedlikehold). Søndag skal det være helgefred. Disse reglene gjelder i perioden fra mai til og med august.

Salg av jord og gjødsel Det virker som en god del kolonister ønsker at vi også i år skal ha jordsalg i Hagen. Vi gjør det vi kan for å få det til. Det er et poeng at jorda er økologisk, vi vil være sikre på at det vi formidler av jord er bra nok. Vi håper å kunne tilby jord på vårdugnaden; lørdag 24. april. Vi håper at det også skal selges økologisk kyllinggjødsel da. Hagebrukskomiteen vil sende ut e-post til alle kolonister så snart vi har laget avtaler med leverandørene.

Plantesalg i botanisk hage Botanisk hages Venner fortsetter tradisjonen med sitt populære vårtreff/ plantesalg søndag 30. mai i år. Det blir salg av sommerblomster, stauder, nyttevekster - og mye annet. Dessuten aktiviteter for hele familien. Som før inviterer vi “grønne foreninger” til å stille ut i Botanisk hage. Dette er møtestedet for alle hage- og planteinteresserte.

ETTERSTADPOSTEN INFORMERER:

- forskere bruker planter til å måle klimaendringer?

SIDE 10


“Før og etter“bilde, eller motsatt

konkurr a

nse:

Hva skal festivalen hete? Kjært barn har mange navn, hagens første lille kortreiste musikk og kulturfestival har altså ikke fått noe eget navn ennå. Det vil si at det har svirret ulike navn i luften, men ingen er plukket ned for å benevne sommerens første hageeventyr. Slik kan det selvsagt ikke være. Derfor inviterer vi alle Etterstadpostens utvalgte lesere til å vær e med i en navne konkurranse. Festivalen trenger altså et feiende fint, beskrivende, morsomt, alvorlig, hage- og festivalaktig navn på seg selv: Et Navneforslag (+ev undertittel + andre forslag)

Send forslag innen 10 april til:

marianne.elisabeth.ebeltoft@cappelendamm.no Forslag vurderes og bearbeides av festivalens profil gruppe. Beste forslag blir premiert med komplett festival-kit samt bøttevis med hagekred!!!

Les mer om festivalen inne i etterstadposten.

gi m

eg e

t nav

n!!!

? SIDE 12

EP mars 2010  
EP mars 2010  

Etterstadposten mars 2010

Advertisement