Kirkebladet Jørlunde Sogn - juni - juli - august 2024

Page 1

JØRLUNDE SOGN KIRKEBLADET

JUNI * JULI * AUGUST 2024

1

Det er blevet sommer!

Det er blevet sommer. Ja som dette kirkeblad lander i postkasserne rundt om i sognet, er haver, skove og marker alle, som på magisk vis, blevet frodige og grønne, blomsterne er sprunget ud og hækkene slutter tæt.

Lydbilledet er ligeledes som forvandlet, nu mere end noget andet tidspunkt på året høres fuglesang, insekternes summen og lyden af flittige plæneklippere og kædesave, og alligevel oplever vi jo gang på gang, at der i den danske sommer sænker sig en ro over os.

Vi får tid til at stoppe op og tænke os om, tid til at lade forårets begivenheder bundfælde sig, tid til at skærpe blikke for det og dem omkring os som virkelig betyder noget – det er blevet sommer!

Sognepræst:

Lasse Thorman Madsen

Telefon 31 32 77 44

latm@km.dk

Graver:

Katrine Nielsen

Mobil: �� �� �� �� (kl. ��-��)

graver@joerlundekirke.dk

Organist: Adrija Everse

ade@joerlundekirke.dk

I Kirkeåret ser vi en lignende forvandling udspille sig. Påsken var præget af store fester.

En ting var min fine indsættelse som den nye sognepræst her i Jørlunde og ikke mindst den varme velkomst jeg og min familie har fået.

En anden var de altid festlige konfirmationer, som vi kunne fejre i april måned – men først og fremmest er foråret i kirken præget af påskens store og dramatiske fortælling om lidelse og død, men også opstandelse og evigt liv.

Dernæst kom pinsen med budskabet om Helligånd og fællesskab og endnu en gang holdt vi fest.

Men nu træder vi ind i trinitatistiden. Det er den længste periode i kirkeåret. Den strækker sig helt til første søndag i advent, og den kaldes

Kirketjener og udlejning af sognehuset:

Gunhild Fjord

Mobil: 20 26 56 75

guf@joerlundekirke.dk

Attester:

Kordegnen i Slangerup: tirsdag - fredag �.�� - ��.�� og torsdag ��.�� - ��.��.

Tlf. �� �� �� ��

Kirkens hjemmeside: joerlundekirke.dk

Fotos: Pexels, Pixabay, Nils Finken.

2
Tryk og distribution: Stenby Tryk A/S. Layout: Nils Finken

også den festløse tid – for her er der ingen helligdage. Det er dog lidt noget pjat at kalde den festløs – for som jeg kigger på kirkens kalender for de næste måneder er vores trinitatistid i høj grad præget af bryllupper og barnedåb i en lang og helt fantastisk række. Og det er egentlig lige i trinitatistidens ånd!

For som påske, pinse og for så vidt også julen beretter om store, helt guddommelige bibelfortællinger, der vendes blikket i trinitatistiden i stedet mod os mennesker.

For trinitatis handler om os. Også her skal roen sænke sig, julens, påskens og pinsens budskaber skal bundfælde sig og vi mennesker skal forstå hvad

det hele betyder for os og for det liv vi lever – ikke mindst med hinanden.

Trinitatistiden byder på nogle af de bedste evangelietekster, men det er også en tid der er tæt forbundet med tidens gang og med naturen. Derfor skal vi skal synge nogle af vores fantastiske årstidssalmer og vi skal følge udviklingen fra tidlig sommer, over høsten og helt til skoven falmer trindt om land.

Glædelig sommer og glædelig trinitatistid!

3

Sang og suppe

Torsdag d. 13. juni kl 18.30 Sang & Suppe. Lasse Thorman Madsen fortæller om sit liv og sine yndlingssalmer, Eric Præst står for sangen, og Andreas Flensted akkompagnerer på flygel.

Så spring over arbejdet med aftensmaden derhjemme, kom til sognehuset, og syng med i godt selskab!

4 4

Søndag d. 16. juni kl. 18 er der Taizé-gudstjeneste i kirken. Taizé er kendt for meditative gudstjenester, hvor korte og enkle sange gentages og udtrykker grundlæggende tro.

Søger du ro i sjælen, er det her, du skal være med.

Torsdag d. 27. juni kl. 14 er der igen torsdagscafé, denne gang med sognepræst Lasse Thorman Madsen, der fortæller om sig selv, sit liv og sin vej til at blive sognepræst i Jørlunde.

Taizé Højskoledag

Lørdag d. 17. august kl. 09.00 vender Højskoledagen tilbage med temaet “Ordets magt”. Hvordan vi taler til, med og om hinanden - og hvilken betydning det har for den verden, vi alle lever i.

Programmet kommer snart på kirkens hjemmside og Facebook!

Torsdag d. 22. august kl. 14 er der torsdagscafé, hvor Frederikssunds borgmesterkandidat, byrådsmedlem for Venstre og særdeles lokalt aktive Anne Sofie Uhrskov fortæller om sit store lokale og politiske engagement.

Aktivitetsoversigt juni, Kalendersiden.dk

Juni

Lø 1

Sø 2

Ma 3

Ti 4

Kl. 10 Højmesse

On 5 Grundlovsdag

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Kl. 10 Højmesse

Ma 10

Ti 11 On 12

To 13

Kl. 18.30 Sang & suppe

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17

Kl. 18 Taizé Aftengudstjeneste

Ti 18

On 19

Kl. 18 Menighedsrådsmøde

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Kl. 10 Højmesse Aften: Sankt Hans i Jørlunde

Ma 24

Ti 25

On 26

To 27

Kl. 14 Torsdagscafé med sognepræsten

Fr 28

Lø 29

Sø 30

Kl. 10 Højmesse

Kl. 15.30 Nytårsgudstjeneste med bobler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Sø 14

15 Ti 16

17

18

19 Lø 20 Sø 21 Ma 22 Ti 23

24

25 Fr 26 Lø 27 Sø 28 Ma 29 Ti 30 On 31

10 Højmesse

10 Højmesse

6
23
24
25
26
Ti
On
To
Fr
Ma
On
To
Fr
Juli
Ma
Ti
Ma
On
To
Fr
On
To
Kl.
Kl. 09 Højmesse Kl. 11 Højmesse Kl.
Højmesse
10
Kl.

juni, juli og august 242024

7
27 28 29 30 31 Juli To 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Ma 5 32 Ti 6 On 7 To 8 Fr 9 Lø 10 Sø 11 Ma 12 33 Ti 13 On 14 To 15 Fr 16 Lø 17 Sø 18 Ma 19 34 Ti 20 On 21 To 22 Fr 23 Lø 24 Sø 25 Ma 26 35 Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Lø 31 August Kl. 11 Højmesse Kl. 10 Højmesse Kl. 10 Højmesse Kl. 09 Højskoledag Kl. 10 Højmesse Kl. 14 Torsdagscafé med Anne Sofie Uhrskov Kl. 18 Menighedsrådsmøde
8
9

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) har ikke bare skrevet over 1500 sange og salmer, men har også på andre måder sat sit præg på folkekirken – så meget at man nok kan kalde den ’grundtvigsk’. På grundtvigskforum.dk er nogle bud på, hvordan vi i dag – med inspiration fra Grundtvig – kan forholde os til nutidige spørgsmål i folkekirken: Hvad

betyder frisindet i folkekirken – og hvad gør folkekirken til et åbent ’uenighedsfællesskab’? Hvorfor skal man lade sit barn døbe? Hvorfor skal der skrives salmer? Hvilken status har Bibelen? Hvad er meningen med et menighedsråd? Og hvorfor er det en vigtig opgave at holde folkekirken ’kølig’?

Nysgerrig inden valget?

Hvis du overvejer at stille op til det kommende menighedsrådsvalg eller er blevet interesseret i menighedsrådets arbejde efter orienteringsmødet i maj, så kom og vær med til et af vores menighedsrådsmøder.

Alle er velkomne og det ville glæde menighedsrådet at se dig. Vi afholder 11 menighedsrådsmøder om året, hvor vi vender stort og småt om sognet. Der er altid kaffe på kanden!

Kom med til selve valget!

Tirsdag d. ��. september ���� kl. ��-�� i Jørlunde Sognehus

10

Konfirmation i ����?

Tilmelding og datoer til konfirmation 2025 – Tilmelding kan ske fra hjemmesiden joerlundekirke.dk

Frederikssund kommune har været forbi og male parkeringspladserne op igen. De trængte også til det. Vi arbejder stadig på at få dem til også at ordne vejbelysningen.

Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev

På joerlundekirke.dk

11

Gudstjenester juni - juli - august ����

2. juni kl. 10 1.søndag efter trinitatis v. Lasse Thorman Madsen

9. juni kl. 10 2.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

16. juni kl. 10 3.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

23. juni kl. 10 4.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

30. juni kl. 10 5.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

7. juli kl. 10 6.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

14. juli kl. 10 7.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

21. juli kl. 9 8.s.e.trinitatis højmesse v. Marianna Friis Ebbesen

28. juli kl. 11 9.s.e.trinitatis højmesse v. Elisabeth Odder Stage

4. august kl. 11 10.s.e.trinitatis højmesse v. Klaus Meisner

11. august kl.10 11.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

18. august kl.10 12.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

25. august kl. 10 13.s.e.trinitatis højmesse v. Lasse Thorman Madsen

Besøg af præsten: Ønsker du besøg, er du velkommen til at kontakte Lasse Thorman Madsen, telefon 3132 7744, mail latm@km.dk.

Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle kirkens gudstjenester. Bestil selv taxi på telefon 48 48 48 48.

Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen.

Kirkekaffe: Efter hver gudstjeneste er der normalt kirkekaffe i kirkerummet. Det er en god og rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.

12

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.