Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab nr. 1 - Februar 2023 - 46. Årgang

Page 1

DANSK-JØDISK VENSKAB

Nr. 1 – Februar 2023 – 46. Årgang

Jødisk-kristne relationer - et håbets tegn side 2-4

Redningen fra Ukraine og Rusland - hjem til Israel side 5-6

Gensyn med Israel side 7-9

Fra ung til voksen - DJV er med på vejen side 10

Støt Israel – Bliv medlem af DJV side 12

DJV – et fælleskirkeligt arbejde for Israel
fra
Nyt

Dansk-Jødisk Venskab

Postboks 50 - 4700 Næstved

Konto 1551 000932 7398

Mobilepay: 248066

mail: info@djvenskab.dk

web: www.djvenskab.dk

webmaster: Davis Zivadinovic

BESTYRELSE:

Eva Ravn Møenbak, formand, tlf.: 4465 6252

E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk

Filip Graversen, kasserer, tlf.: 5765 8989

E-mail: graversen4171@os.dk

Kirsten Graversen, tlf.: 5765 8989

E-mail:graversen4171@os.dk

Linda Møller, rejsesekretær, tlf.: 5056 6414

E-mail: elkaer1@gmail.com

Helga Björk Oskarsdottir, tlf.: 3071 1777

E-mail: helgasport@gmail.com

Kjeld Gudmandsen, tlf.: 20768211

E-mail: kgudmandsen@hotmail.com

Nyt fra

DANSK-JØDISK VENSKAB

Redaktion:

Eva Ravn Møenbak ansv.red. (se ovenfor)

Oversættere: Eva Ravn Møenbak, Kirsten Graversen (se ovenfor)

Layout og tryk: Davis Zivadinovic, Stenby Tryk

BL ADSEKRETÆR

Kjeld Gudmandsen

E-mail: kgudmandsen@hotmail.com

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab kan bestilles hos bladsekretæren eller et andet af bestyrelsens medlemmer eller hos Dansk-Jødisk

Venskab, Postboks 50, 4700 Næstved

DJV VOLONTØR

Kontaktperson: Linda Møller (se ovenfor)

UNGDOMSMEDARBEJDER

Karoline Dolva

E-mail: karoline_dolva@yahoo.dk

ARTIKLER

der gengives i bladet, dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter

EFTERTRYK

med tydelig kildeangivelse er tilladt

FORSIDEN

Yemin Moshe kvarteret i Jerusalem.

Foto: Linda Møller

ISSN:2245-1021

Jødisk-kristne relationer – et håbets tegn

Vi bringer her 1. del af Eva Ravn Møenbaks indlæg om emnet ’Jødisk-kristne relationer – et håbets tegn’. Talen blev holdt i forbindelse med DJV’s Israel-stævne i København den 28.- 29. oktober 2022.

Vi er samlet om temaet Jødisk-kristne relationer – et håbets tegn. Det er som titlen angiver et tema, der rummer håb. Og hvis der er noget, der er brug for i dag, så er det tegn på håb. Lige som for lidt over to år siden, da coronapandemien startede, så fyldes i dag avisforsiderne igen med alarmerende overskrifter som fx her i oktober 2022, efter at regeringens sikkerhedspolitiske rapport blev offentliggjort. Vi ser her nogle eksempler på overskrifter, man kunne læse i aviserne.

Status på verdenssituationen oktober 2022

Status på verdenssituationen oktober 2022

Status på verdenssituationen oktober 2022

Status på verdenssituationen oktober 2022

• ”Vi stirrer lige ind i et mareridt af usikkerhed” (Berl Tidende)

• ”Vi stirrer lige ind i et mareridt af usikkerhed” (Berl Tidende)

• ”Vi stirrer lige ind i et mareridt af usikkerhed” (Berl. Tidende)

• ”Vi stirrer lige ind i et mareridt af usikkerhed” (Berl. Tidende)

• ”Rædselskatalog af nye trusler” (Information)

• ”Rædselskatalog af nye trusler” (Information)

• ”Rædselskatalog af nye trusler” (Information)

• ”Rædselskatalog af nye trusler” (Information)

• ”Verden er gået amok” (Politikken)

• ”Verden er gået amok” (Politikken)

”Løft jeres hoved!”

• ”Verden er gået amok” (Politikken)

• ”Verden er gået amok” (Politikken)

I sådan en situation er det vigtigt at få et perspektiv og nogle klare pejlemærker, der kan løfte os op over truslerne og styrke vores tro på, at Gud har alt under kontrol, han leder os som enkeltpersoner, og han leder denne verden frem mod genoprettelse og nyskabelse. Det er det Jesus siger til os: ”Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig” (Luk. 21, 18).

Det er det, vi vil gøre, vi vil se det store perspektiv, det har vi gjort før til DJV’s Israel-stævner, og det vil også være målet for i år. For derigennem kommer vi til at se, hvor stor Gud er, han er Herren og han har alt under kontrol. Og det giver rigtig god mening, at det netop er i år, at vi har valgt dette tema. For i år fejrer vi 75-året for tre epokegørende begivenheder, der i den grad har haft og har betydning for både den jødiske og den kristne verden, og for vores indbyrdes relationer. Inden jeg kommer ind på de tre begivenheder, vil jeg også lige nævne, at det i år også er 400 året for jødernes ankomst til Danmark, idet Christian d. IV, i 1622 inviterede jøder til at bosætte sig i Danmark, og Edith Theis-Nielsen har haft en rigtig spændende artikel om det i vores blad.

1947 – et skelsættende år

Men som sagt for 75 år siden i 1947 skete der noget på flere områder, som man uden at overdrive kan kalde epokegørende, et paradigmeskifte med gennemgribende konsekvenser for både den jødiske og den kristne verden. Vi vil se ganske kort på disse begivenheder, for de danner baggrunden for det, jeg videre gerne vil dele med jer. Den første opsigtsvækkende begivenhed i 1947 drejer sig om fundet af Dødehavsrullerne.

1947 - De første Dødehavsruller blev fundet

1947 - De første Dødehavsruller blev fundet

t
Eva Ravn Møenbak

Det drejer sig om det 20. årh.’s største arkæologiske tekstfund. Disse mange tekster blev fundet i grotter i Qumran-området ved Det Døde Hav. Og det var en beduinhyrde, som angiveligt kastede en sten ind i en grotte for at få en af sine geder ud. Han ramte en krukke og opdagede rullerne med nogle meget betydningsfulde skrifter. Disse 800 skriftruller er et af de mest spektakulære bibelske fund nogensinde. Der er en del tekster, der viser det jødiske miljø på Jesu tid og giver værdifuld viden til den jødiske social-historiske kontekst i evangelierne. Men den største gruppe tekster er gammeltestamentlige skriftruller. Blandt Dødehavsrullerne er der nemlig fundet afskrifter af samtlige bøger i Det Gamle Testamente, bortset fra Esters Bog. Hele Esajas-rullen blev fundet og bekræftede de yngre håndskrifter, man allerede havde. Det er netop i Esajas-bogen kapt. 66,8, at vi læser: ”Kommer et land til verden på én dag? Fødes et folk på et øjeblik? Ja, Zion får veer og føder straks sine børn”.

sen til en fornyet, bibelsk relation mellem jøder og kristne. Det sker alt sammen for 75 år siden. Vi skal nu især se på fornyelsen af de jødisk-kristne relationer.

Nogle gange tænker vi måske, at der ikke rigtigt sker noget i relationen mellem jøder og kristne, vi sukker og længes efter, at mange flere kristne, og ikke mindst mange flere kristne ledere må få forståelse og hjerte for Israel. Men fakta er, at der er sket rigtig meget. Det kan vi se i dag, men det var ikke noget den beskedne gruppe på 65 jøder og kristne, der i sommeren 1947 mødtes til en konference i den lille by Seelisberg i Schweitz, havde nogen idé om.

Seelisberg- konferencen 30. juli – 5. august 1

Seelisberg- konferencen 30 juli – 5 august 1947

Guds timing var perfekt, for nogle måneder senere, den 29. november 1947, stemte De Forenede Nationers Generalforsamling med 33 stemmer for, heriblandt Danmark, 13 imod og 10 undlod at stemme, for en delingsplan, der skulle træde i kraft ved afslutningen på det britiske mandat i Palæstina. Vi ved, hvordan denne beslutning med jubel blev modtaget af jøderne.

29.11. 1947: FN-resolution om delingsplan. Jøderne jublede, araberne nægtede at anerkende delingen

29.11. 1947: FN-resolution om delingsplan. Jøderne jublede, araberne nægtede at anerkende delingen.

Men fra arabisk side nægtede man at anerkende FN’s vedtagelse, og fem arabiske hære angreb den første spire til den jødiske stat. Det blev Uafhængighedskrigen, som førte til, at Ben Gurion den 14. maj 1948 erklærede den jødiske stat Israel genoprettet.

1947 blev også året, hvor grunden blev lagt til et nyt forhold mellem jøder og kristne. Det var en jøde ved navn Jules Isaac, der tog initiativ til, at nu skulle kirken ændre sin ubibelske, fuldstændig forkerte opfattelse af det jødiske folk, som ofte bliver kaldt for erstatningsteologien. Jules Isaac, der havde mistet hele sin familie i Holocaust, fik inspirationen til denne fornyelse, og han handhandlede på den. Det var en modig og menneskelig set uoverstigelig opgave, men Gud lod det lykkes, og vi er her i dag som et resultat af det, der startede for 75 år siden.

Starten på fornyelsen

I 1947 får vi altså Bibelens ord bekræftet ved fundet af Dødehavsrullerne, og vi får lagt grundstenen til staten Israels oprettelse ved FN’s delingsplan, og vi ser begyndel-

De havde forhåbninger til, at deres arbejde ville bære frugt, men der var intet i deres samtid, der viste tegn på det. Mange var blevet indbudt til konferencen, men de viste ingen interesse, og de kom ikke. Så det endte med den forholdsvis begrænsede gruppe på 65 jøder og kristne, der havde sat sig som mål sammen at afdække rødderne til antisemitisme og pege på, at den kristne lære har et medansvar for århundreders forfølgelse af det jødiske folk, og at tiden nu var inde til at ændre denne falske lære. De var samlet på Jules Isaacs initiativ, fordi de kunne se, at kirkens traditionelle lære om jøder og jødedom måtte ændres, og de fremkom med et charter på 10 punkter. Vi ser nogle af dem her.

Seelisberg charteret (1947)

Appel til de kristne kirker

• Husk at det er den samme levende Gud, der taler til os alle, i GT og NT.

• Husk at næstekærlighedsbuddet først står formuleret i Det Gamle Testamente

• Husk at Jesus blev født, levede og døde som jøde.

• Husk at alle de første disciple og apostle var jøder.

• Undgå at nedvurdere jødedommen for at ophøje kristendommen.

• Undgå at fremstille Jesu korsfæstelse som udelukkende jødernes skyld. Jesus døde for at sone alles synd.

• Undgå at støtte den uhyrlige opfattelse, at det jødiske folk er forkastet af Gud.

Det er jo for så vidt nogle meget moderate formuleringer. Denne appel fremstår da heller ikke på nogen måde som yderliggående, men yderst rimelig, i hvert fald for os i dag. Gruppen, som udformede dette charter, kom til at udgøre the International Council of Christians and Jews. Det internationale råd for kristne og jøder, et råd, som fortsat eksisterer.

DJV - side 3

En proces blev sat i gang

Men denne erklæring gik stort set upåagtet hen, der var næsten ingen reaktion, ingen respons. Prøv og se her, hvordan en historiker formulerer situationen.

Ingen respons på appellen

• “The address to the Churches, incorporating the 10 points and calling for profound changes in Christian teaching and preaching, had little impact at the time. It remained little known and produced no immediate respons”.

Tradt. kristen lære > < Bibelens l

• Jøderne er Kristus-mordere.

• Jøderne bærer derfor på en kollektiv skyld og er forkastet af Gud

• Jødedom er værdiløs lovtrældom.

• Den kristne kirke har erstattet det jødiske folk og overtaget forjættelserne. Kirken er Guds nye folk (erstatningsteologi).

Tradt. kristen lære > < Bibelens lære

(Historiker, dr. Judith Banki, USA, tale i anledning af 75-års jubilæet, 2022)

• Jøderne er Kristus-mordere.

• Jøderne bærer derfor på en kollektiv skyld og er forkastet af Gud

Charteret havde ingen umiddelbar virkning og forblev relativ ukendt. Hvad deltagerne på konference kunne håbe på, men som de jo ikke vidste, det var, at de havde sat en proces i gang. Og det viste sig, at det havde de, en proces er sat i gang, som intet kan stoppe, fordi det er Herrens værk. Dette Charter blev begyndelsen på en gennemgribende transformation af relationerne mellem jøder og kristne.

• Jødedom er værdiløs lovtrældom.

• Den kristne kirke har erstattet det jødiske folk og overtaget forjættelserne. Kirken er Guds nye folk (erstatningsteologi).

Men ethvert nybrud, hvor banebrydende det end er, står altid på skuldrene af andre, og det gælder selvfølgelig også Jules Isaacs bedrift, og det charter der kom ud af det. For på trods af at forfølgelserne af jøderne op igennem århundrederne i de kristne lande desværre var den mest udbredte holdning, så var der også kristne, der forstod Bibelens ord om det jødiske folk, og at de en dag ville vende tilbage til landet Israel, som Gud havde givet dem. Som eksempler på sådanne kristne kan vi nævne puritanerne og pietisterne i 1600- og 1700-tallet. Og i 1800- og 1900-tallet har vi de første kristne zionister, fx William Hechler, der var en stor hjælp for Theodor Herzl. Og vi kunne nævne flere. Men det bibelsk-teologiske gennembrud i synet på det jødiske folk kom først efter de to historiske begivenheder, der rystede den kristne verden: Holocaust og staten Israels genoprettelse

Jødisk initiativ

Det er bemærkelsesværdigt, hvordan det over hele linjen er jøder, der sætter denne udvikling i gang, der fører til en total transformation af forholdet mellem jøder og kristne. Vi ser det inden for den jødiske Jesus-forskning, hvor især jødiske historikere peger på jøden Jesus. Og vi ser det tydeligt i forb. m. Seelisberg-erklæringen, som Jules Isaac følger op på ved i 1948 at udgive bogen ’Jesus og Israel’, hvor han afdækker den teologi, som han kalder Foragtens lære. Det er meget vigtigt for Jules Isaac at understrege, at det ikke er en lære, der står formuleret i Det nye Testamente. Men det er en lære, som de kristne i århundreder har forkyndt og lært om jøder og jødedom.

• Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd” (Johs. Ev. 1,29).

• ”Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig” (Rom. 11,2).

• ”Frelsen er fra jøderne” (Johs. Ev. 4,22). ”De er jo israelitter. De har … pagterne og løfterne og loven …” (Rom. 9,4).

• ”Hedningerne (=ikke-jøderne) er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus” (Ef. 3)

• Se, dér er Guds verdens synd” (Johs.

• ”Gud har ikke forkastet han først har vedkendt (Rom. 11,2).

• ”Frelsen er fra jøderne” 4,22). ”De er jo israelitter. pagterne og løfterne (Rom. 9,4).

• ”Hedningerne (=ikke medarvinger og legemet og har medandel forjættelsen i Kristus

De første århundreders kirkefædre formulerede erstatningsteologien, og når vi kommer til Middelalderen er det den fremherskende kristne teologi i forståelsen af jøder og jødedom, og det er situationen helt frem til vore dage, hvor fornyelsen sker.

Den mørke fortid

Måske tænker I, om det dog er nødvendigt, at vi beskæftiger os med den mørke fortid. Det er det, for den kollektive jødiske hukommelse har ikke glemt de lidelser, som den antijudaistiske teologi har forvoldt det jødiske folk. For at illustrere det vil jeg citere en passage fra overrabbiner Marcus Melchior, som er overrabbiner Bent Melchiors far. Marcus Melchior skriver sådan her.

Jøders holdning til kristendom på baggrund af kristnes forfølgelse og

Jøders holdning til kristendom på baggrund af kristnes forfølgelse og forkastelse af jøder

forkastelse af jøder

• ”Hvorledes vurderede jødedom den kristendom, der på den ene side var dens datterreligion, og som på den anden side behandlede sin gamle moder så grumt?

• ”Hvorledes vurderede jødedom den kristendom, der på den ene side var dens datterreligion, og som på den anden side behandlede sin gamle moder så grumt?

• Simpelthen således, at man afskyede al kristendom som umenneskelig og betragtede alle kristne som umennesker. En anden dom kunne man slet ikke have om en religion og dens bekendere, der forfulgte mennesker med bål og brand, og som myrdede dem i millionvis – til deres Guds ære”.

• Simpelthen således, at man afskyede al kristendom som umenneskelig og betragtede alle kristne som umennesker. En anden dom kunne man slet ikke have om en religion og dens bekendere, der forfulgte mennesker med bål og brand, og som myrdede dem i millionvis – til deres Guds ære”.

(Tidl. Overrabbiner Marcus Melchior, 1964)

(Tidl. Overrabbiner Marcus Melchior, 1964)

Dette skriver han i 1964, og der er heldigvis sket meget siden da i jødernes opfattelse af de kristne, men det vender jeg tilbage til.

2. del af Evas tale bringes i april-nummeret af ’Nyt fra dansk-Jødisk Venskab’.

DJV - side 4

Redningen fra Ukraine og Rusland hjem til Israel

Israel har i 2022 oplevet en indvandringsbølge fra Ukraine og Rusland på over 65.000 jøder, der flygter fra krigen, som er forårsaget af Ruslands brutale invasion af Ukraine. Bare i november måned kom der 8.400 jøder fra Rusland og 660 fra Ukraine. Et stort integrationsarbejde med logi, sprogindlæring og arbejde forestår.

I Dansk-Jødisk Venskab lancerede vi i november-måned endnu en indsamling til redningen af jøder fra både Ukraine og Rusland og hjem til Israel. Hjertelig tak til alle, der indtil nu har bidraget. Her i begyndelsen af januar har vi i DanskJødisk Venskab sendt en god gave på kr. 100.000 til denne vigtige nødhjælp. Fortsatte beløb til redningen af jøder ud fra Ukraine og Rusland modtages med stor tak. På den mørke baggrund og midt i al smerte og trængsel har vi tillid til Gud, der opfylder sit profetiske ord til Israel: ”Jeg vil hente jer fra folkene, samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land” (Ez. 36,14). Det ser vi ske i dag! Og i Dansk-Jødisk Venskab er vi taknemmelige for at kunne bidrage til dette profetiske arbejde med bøn og økonomisk støtte takket være alle vores trofaste bidragydere.

Danielle Mor, vicepræsident for Jewish Agencys hjælp til aliyah (jødisk indvandring til Israel), har i december måned sendt os følgende beretning fra arbejdet:

Strømmen af flygtninge fra Ukraine og Rusland fortsætter. Situationen i Ukraine er stadig sådan, at det kun er kvinder, børn og ældre mennesker, der må forlade landet. Mændene bliver tilbage for at kæmpe. Vi har stadig to modtagecentre i Budapest og Warszawa, og vi opererer inde i Ukraine med transportbusser og evakuering med lægehjælp til de ældste og svageste af flygtningene.

Sabbatsfejring midt i krigen

Det er indlysende, at den konkrete redning og nødhjælp er helt afgørende. Men vi ved også, at vi som mennesker har brug for mere end fysisk sikkerhed, vi har også brug for fællesskab og håb. Derfor har vi arrangeret to sabbatsfejringer for de jødiske flygtninge i Ukraine. I det vestlige Ukraine lykkedes det os at skabe rammerne for en velsignet og trosstyrkende fejring af både sabbat, Chanuka og aliyah (jødisk indvandring til Israel). Vi havde i forvejen foretaget alle forberedelser med at skaffe generatorer, så vi kunne sikre elforsyningen til madlavning og opvarmning af lokalerne, der blev smukt pyntet. Vores mål var at give flygtningene, der for fleres vedkommende havde rejst i over et døgn gennem krigszoner, en oplevelse af velvære med varme og mad og menneskelig fællesskab i nogle ordnede og fredelige rammer som modvægt til det kaos, de alle kom fra.

DJV - side 5
Danielle Mor, Jewish Agency, og Eva Ravn Møenbak, Dansk-Jødisk Venskab Ukrainsk-jødiske børn klar til at rejse til Israel Foto: Jewish Agency

Familiernes afsavn

Vi havde 155 deltagere til disse sabbatsfejringer i det vestlige Ukraine, alle var i en både fysisk og psykisk udsat situation. Blandt dem et ægtepar, som havde sendt deres to teenagebørn alene på aliyah i sikkerhed i Israel. Moderen havde besluttet at blive i Ukraine sammen med sin mand, da han er under 60 år og derfor ikke kan forlade Ukraine. To andre familier, som deltog i sabbatsfejringen, havde oplevet en lignende følelsesmæssig belastning. Mændene i familierne er aktive i den ukrainske hær, men de havde spurgt om orlov, så de kunne deltage i sabbatsfejring arrangeret af Jewish Agency. De havde ikke set deres familier i månedsvis. Mens de kæmper for Ukraines frihed, drømmer de om et liv i Israel.

Tak til danske venner

Danielle Mor sendte os denne tak d. 4.1. 2023, efter at Jewish Agency havde modtaget gaven på kr. 100.000 til redning af jøder fra Ukraine og Rusland:

”Thank you for this wonderful gift! Just this past week, there are some 200 olim (jødiske immigranter) from Ukraine and 2000 from Russia.

Your gift will truly be a blessing and even lifesaving. A sign of hope we all need so very much.

Blessings of Shalom, Danielle”

DJV - side 6
På modtagecentrene mødes man i grupper og deler erfaringer og viden. Foto: Jewish Agency Der er meget nødvendigt papirarbejde før en immigration til Israel. Foto: Jewish Agency

Gensyn med Israel

Af Linda Møller, bestyrelsesmedlem og rejsesekretær i Dansk-Jødisk Venskab, har været på et ophold i Israel og bringer her indtryk og oplevelser fra sine møder med nogle af DJV’s mangeårige samarbejdspartnere.

Så lykkedes det endeligt! November 2022. Mit første besøg i Israel efter tre år med bl.a. coronarestriktioner. Forventningen var stor. Hvor skulle det blive dejligt igen at se byen, landet og folket. Og det blev til dejlige gensyn med vore venner og samarbejdspartnere i Dansk-Jødisk Venskab.

Hjertestrik.

I årene med Corona er der blevet produceret en hel del Hjertestrik af kvinder rundt om i Danmark.

Fem kufferter fyldt med smukke hjemmelavede strikvarer til udsatte børn i Israel er blevet fragtet af forskellige kurerer til landet. 1000 tak for hjælpen til alle som har gjort det muligt!

Hjemmestrikket tøj, som varmer både krop og hjerter, bliver virkelig værdsat!

Jeg besøgte Orr Shalom, som er Dansk-Jødisk Venskabs mangeårige samarbejdspartner i arbejdet for at nå de mest udsatte børn og unge i Israel. Vores to kontaktpersoner og medarbejdere Debbie Faier og Liz Levy modtog to

kufferter med babytøj, som jeg havde med fra danske venner. De var så begejstrede og taknemmelige over de fine ting, og de oprettede efterfølgende et fint opslag med STOR tak på deres Facebook side:

”Tusind tak til vores venner i Dansk-Jødisk Venskab for smukke håndstrikkede babytrøjer! Disse sweatre er alle håndstrikkede af kvinder på tværs af Danmark, og hver sweater kommer med et lille tag, ”Made with Love. ”

Orr Shalom driver fem nødherberger for efterladte og forsømte babyer og småbørn. Disse babyer har brug for en masse kærlighed og kram og muligheden for at skabe nye første minder og indtryk. Vi ved, at dette tøj vil hjælpe dem meget med at føle sig elsket og sikker.

Tak til vores danske venner for denne virkelig hjertevarmende gave!”

Bead Chaim (Prolife) fik også en del af babytøjet. Lederen Sandy Shoshani og et par medarbejdere udtrykte deres taknemmelighed over gaven via en video, som ligger på DJVs facebook side.

DJV - side 7
Etiopiske jøder fejrer højtiden Sigd sammen med andre beboere i Ibim, Syd-Israel. Foto: Linda Møller

”Mine kære danske venner.

I er nogle fantastiske kvinder, så dygtige og så talentfulde. Alle disse strikkeprodukter er så udsøgte og fine. Det er svært at forstå at de er håndlavede.

Jeg takker jer, fra dybet af mit hjerte. Vore mødre vil komme ind og blive så begejstrede over at kunne vælge, ikke bare smukke ting, men ting som er udført i kærlighed og omsorg for israelske børn. 1000 tak for jeres kærlighed til Israel, og kærlighed til babyerne og ønsket om at velsigne deres mødre.

Og sidst men ikke mindst blev der givet sweatre og sokker til de lidt større børn i Machaseh, som ledes af Lena Levin. De rækker ud til både immigranter og familier i krise.

Ahavat kol Israel (AKI) – kærlighed til hele Israel

Det var opmuntrende at besøge Rabbi Bucharian, som er lederen af AKI, og se, at hans drøm om nye lokaler til Ahavat Kol Israels arbejde med at række ud til fattige, børnerige familier i Jerusalem, nu er gået i opfyldelse.

De holdt tidligere til i et lille kælderlokale, men er nu flyttet til et nybygget og funktionelt hus. De har fået stillet en byggegrund til rådighed i samme kvarter, og har, ved at blive i området, kunnet bevare kontakten til deres store netværk blandt de ortodokse jøder. Der er synagoge, værested og gode muligheder for at drive det sociale hjælpearbejde blandt de mange

DJV - side 8
TORAH bæres frem som en del af festen, og man glæder sig over den i stil med Simchat Torah, Torahens glædesfest. fattige familier og sikre udlevering af hjælpemidler til handicappede og syge. Foto: Linda Møller Liz og Debbie, vores mangeårige samarbejdspartnere i Orr Shalom, med en velsignelse af dansk børnetøj. Foto: Linda Møller

Desværre er der fortsat en række bureaukratiske forhindringer for at etablere ”Beit Cham” - et varmt hjem for kvarterets udsatte børn og familier, men Bucharian har ikke opgivet håbet endnu om at det vil lykkes en gang i fremtiden.

AKI har reduceret udlevering af madposer/pakker til de store højtider og har i stedet fået en god aftale i stand med en af de store supermarkedskæder, Rami Levi, om udlevering af gavekort, der kan anvendes til madindkøb.... og kun til mad! På den måde gives familierne en større værdighed ved at handle ind i stedet for at stå i kø på en åben plads og modtage hjælpepakker.

Der er dog fortsat udsatte familier, som mere anonymt kommer en gang ugentligt og henter madvarer for at kunne klare sig og sikre, at børnene ikke sulter.

Bucharian sender de varmeste hilsner og stor tak til de mange trofaste støtter fra DJV.

Jewish Agency

Jeg havde en dejlig mulighed for at tilbringe en aften sammen med Danielle Mor, hendes mand, Shlomi og deres to teenagedøtre under private former i deres hjem i Modein uden for Jerusalem. Dejlig mad og hyggelige samtaler omkring middagsbordet.

Dagen efter blev jeg inviteret til en lille landsby, Ibim, ved Sderot, hvor Jewish Agency har et absorptionscenter for etiopiske jøder.

Anledningen var den religiøse fest SIGD, som er en hyldest til Torahen og kærligheden til og længslen efter Jerusalem, - en fest som især fejres af de etiopiske jøder. Dagen er nu siden 2008 gjort til en national helligdag.

Det var en fantastisk aften med etiopisk sang, dans, fest og farver og masser af lækker mad.

I landsbyen bor også lokale israelere, og det var dejligt at se den store deltagelse af dem og det omkringliggende samfund. 400 gæster dukkede op!

Skønt at se, når velfungerende integration finder sted.

DJV - side 9
Pigedansetruppen optrådte med traditionel etiopisk dans. Linda og Debbie med smukt børnetøj fra danske venner af Israel, sådan som det præsenteres på Orr Shaloms hjemmeside. Danielle Mor sammen med gæster fra DJV, ICEJ og CBN TV til etiopisk fest. Foto: Linda Møller Foto: Linda Møller

Unge godt på vej i livet Som eksempler på vores unge, der er godt på vej i livet, vil jeg gerne fokusere på to unge, der efter at de har afsluttet deres skolegang har kunnet bo i den DJV-sponsorede lejlighed og modtage den støtte til videre uddannelse, som er helt nødvendig. Det drejer sig jo om unge, der igennem deres opvækst har været anbragt i Orr Shaloms plejefamilier pga. af det svigt og misbrug, de har oplevet i deres biologiske familie.

A’ er nu en ung mand på 21 år, der har afsluttet sin værnepligt, hvor han tjente som paramedicinsk instruktør. A’ har haft lejligheden i Rishon LeZionion som sin sikre base i de tildelte 3½ år. Han arbejder nu som computerprogrammør, efter at have taget et kursus herindenfor, for på den måde at spare op til videre uddannelse på universitetsniveau. Hans mål er at blive psykolog eller socialrådgiver, idet han ønsker at være med til at hjælpe andre unge, som har psykiske og sociale problemer. Han fortsætter med at have kontakt til sin Orr Shalom-mentor.

En anden succeshistorie, som jeg gerne vil dele med jer er M’, en 20-årig ung israeler, der er den ældste af fire brødre i en immigrantfamilie fra det tidligere Sovjet. M’ har haft en opvækst med vold og kriminalitet men ved hjælp af en koordineret indsats fra Orr Shalom, er M’ nu på rette spor. Og det har været en uvurderlig støtte for ham, at han har kunnet bo i den beskyttede lejlighed i Rishon LeZion, som

Blandt de unge mænd, der har boet i den DJV-sponsorede lejlighed, er der et værdifuldt og bevarende fællesskab, der understøttes af Orr Shalom-mentoren, der fortsætter med at følge de unge. Disse relationer skaber tryghed og glæde i disse unge menneskers liv. Og det er helt klart, at de meget positive fremskridt, som disse unge mennesker gør i deres tilværelse, ikke ville have været mulige uden jeres generøse og trofaste støtte.

På vegne af disse unge mennesker, sender vi jer vores inderlige tak. I er som vores danske venner en del af det netværk, som vi tror Gud skaber til hjælp og støtte for sit folk.

DJV - side 10
Køkkenet i DJV-sponsoreret lejlighed i Rishon LeZion. Et af værelserne til de seks unge mænd. Foto: Orr Shalom Foto: Orr Shalom

Kassererens hilsen

Også mange tak for alle de øvrige gaver som Dansk-Jødisk Venskab har modtaget i de seneste måneder. Også tak til alle som har øremærket 100 kr. til kontingent.

Hvad året vil bringe, ved vi ikke, men godt at vi fortsat må arbejde til gavn og velsignelse for Israel.

En stor tak skal lyde til jer alle for den store

Hvilket betyder at vi kan sende en god gave til Jewish Agencys arbejde for Aliyah, så flere jøder fra både Ukraine og Rusland kan komme til landet Israel.

Hvilket har betydet, at vi igen i år når de mindst 300 medlemmer, så vi fortsat kan tilbyde §8 fradrag for gaver.

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

NOVEMBER 2022

Uspec. Gaver: Gurli Pedersen 100, Jørgen Anker Hansen 100, Tage Barrit

Nielsen 150, Margit Irene Olsen 200, HBH 300, Birta Hansen 200, LIV 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Jens Erik & Else Pedersen 100, Kirsten Nielsen 1.000, Anette Pugh 500, SHALOM 500, Gerda Hedeby 1.000, Vinnie Nielsen 300, Ove Stage 200, EHS 200, Chanah 297,71, Knud MøllerChristensen 150, Levi Andreas Hansen, Ole Jensen 300, Carsten Ladefoged 500, Helle W. Flensted 200, Hanne Helmi Jensen 150, Aase Helen Nielsen 1.000, ASHV 1.000, Elisatbeth Stein 3.000, Jørgen Vagn Petersen 3.000, Gudrun Solveig B. Thomsen 200, Kirsten Nielsen 500, Lis Bech 200, HB 200, Dixie 200. 100, 135, 100, 100, 100, 200, 500, 1.100, 100, 100, 100, 500, 100, 100, 500.

AKI: Gudrun Larsen 100, RDG48 1.000.

Jewis Agency: Kig 2.000, Werner Bock 1.500, Esther Sørensen 1.000, Agnes Poulsen 100, Aase Helene Nielsen 1.000, Ditte Markussen 1.000, Alice Aaberg 500,H.N. 500, Lisbeth Frølund Jensen 1.000, ASHV 10.000, Kurt Møller-Christensen 500, BC 500, Chanah 125, Erling Grønbæk 1.000, Kurt Philmann 300, Bent Balle 100. 300, 200, 100, 100, 2.000, 500, 250, 500, 2.500.

Fattige nødstedte jøder

Orr Shalom: KIG 500, Gudrun Larsen 100, Grethe Jørgensen 500. Anonym: 1.500.

Lone Soldier: Lis G. Due 500, Gudrun Larsen. Anonym: 200, 500.

DECEMBER 2022:

Uspec. Gaver: Gurli Pedersen 100, Jørgen Anker Hansen 100, Tage Barrit Nielsen 150, Margit Irene Olsen 200, HBH 300, GOHM 250, Peter & Lene

Kusk Thomsen 200, Jens Erik & Else Pedersen 100, LIV 100, Anette Pugh 500, Shalom 500, AP 500, Esther Sørensen 100, Lene Laurvig Brandstrup 4.100, Lilian Lundbæk 500, Vinnie Nielsen 300, Birta Hansen 200, Vibeke Søllner 500, HR 1.200, Ove Stage 100, Hava & Bjørn Andersen 150, Bjarne Kühnrich 500, Marta Hansen 1.000, Ejner Elias Pedersen 500, Jørgen Vagn Petersen 3.000, Søren U. 100, Carsten Erik Hansen 250, Edvard Søgaard Nielsen 200, Kirsten & Egon Olesen 200, E.M.J. 700, Nåde 2.100, Anna M. Becker 100, Levi Andreas Hansen 200, Ulla Laursen 2.100, Helle W. Flensted 100, Knud Møller-Christensen 150, Michael Wadsholt 100, Eskil Holm 200, Merethe W. Due Jensen 500, Poul Lykke Nielsen 200, John Skytt 100, SC2002, 250, Keld Åge Yttesen 1.000, Johnnie & Marta Gregersen 2.700, HLA 600, Lone 200, Lis Bech 200, Christian Nissen 100, HB 200, Evan Flistad 2.000. Uspec. Gaver Anonym: 135, 100, 100, 100, 100, 200, 500, 100, 100, 100, 500, 600, 100, 100, 100, 1.100, 200, 100, 1.000, 3.000, 500, 150, 200, 2.000, 300, 100.

AKI: Gudrun Larsen 100, RDG48 1.000. Anonym: 500, 500.

Jewish Agency: Chanah 330, Axel Sørensen 500, Anne-Grethe Pedersen 300, Werner Bock 2.400, Winnie Nielsen 500, Stine Gadsbøll 2.000, Menora 600, HB 500, Gudrun Larsen 300, Rita B. Kristensen 15.000, Hella Hansen 300, Margit Vielsted 2.000, Susanne Plenborg 500 ,HPJ 75, Christian Nissen 350, ERM 7.000, Ruth Stadel Nygaard 600. Anonym: 300, 5000, 1.000, 200, 300, 200, 500, 1.000, 1.000, 1.000, 500.

Fattige Nødstedte jøder :Rita Madsen 2.000, Bithe Andersen 2.100, BPM 1.400. Anonym: 1.000, 200.

Orr Shalom: KIG 500, Gudrun Larsen 100, Grethe Jørgensen 500. Anonym: 1.500.

Lone Soldier : Lis Due 500, Gudrun Larsen 100, KM 2.000. Anonym: 200, 500.

DJV - side 11
Bedste hilsener Filip Graversen Kasserer Postboks 50 4700 Næstved Postboks 50 4700 Næstved

Afsender: Postboks 50, 4700 Næstved

Bliv medlem af DJV – og støt Israel!

Vi vil gerne opfordre alle bladets læsere til at blive medlemmer af Dansk-Jødisk Venskab (DJV). Her ved årsskiftet er det tid til at forny medlemskabet eller blive nyt medlem. Det koster 100 kr. som kan indbetales til Dansk-Jødisk Venskab på:

1. Konto 1551 - 000932 7398. Mærk venligst din indbetaling Medlem.

2. Mobilepay 248066. Mærk venligst din indbetaling Medlem og skriv din adresse.

Gennem et medlemskab af Dansk-Jødisk Venskab støtter du Israel. Der er brug for dig!

Gennem vores israelske samarbejdspartnere yder DJV hjælp til fx aliyah (jøders hjemvenden til Israel) og socialt udsatte børn og unge i Israel.

Dansk-Jødisk Venskab er en anerkendt forening, dvs. at den er berettiget til at modtage fondsmidler, og foreningens gavegivere kan anvende Ligningsloven §8 om fradrag. Men det kræver, at foreningen har et minimumsantal af medlemmer på 300, og et medlemskab skal fornys hvert år.

Vigtigt vedrørende navne på givere i Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab

Dansk-Jødisk Venskab har primo 2022 sendt brev ud til alle bladmodtagere angående samtykkeerklæring.

Dette for at kunne opfylde de såkaldte GDPR-regler om beskyttelse af personoplysninger.

I brevet opfordrede vi alle til at udfylde og returnere samtykkeerklæringen. På den måde giver du samtykke til, at dit navn må fremgå i bladet, ved fremsendt gave til Dansk-Jødisk Venskabs arbejde.

Det betyder, at vi fortsat ikke sætter dit navn i bladet under gaver og kontingenter, med mindre du har givet samtykke dertil. Alternativt kan samtykke gives, hvis det fremgår af bankoverførslen, at navnet må skrives i bladet.

BØN FOR ISRAEL

Tværkirkelige bedemøder for Israel den 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30: d. 21/2; 21/3; 18/4.

Sted: Københavns Frikirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg.

Bliv opdateret på situationen i Israel.

Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede.

eller