Dansk-Jødisk Venskab nr. 6. - december 2021 - 44. Årgang

Page 1


Dansk-Jødisk Venskab

Postboks 50 - 4700 Næstved t Konto 1551 000932 7398 Mobilepay: 248066 mail: info@djvenskab.dk web: www.djvenskab.dk webmaster: Davis Zivadinovic BESTYRELSE:

Eva Ravn Møenbak, formand, tlf.: 4465 6252 E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk Filip Graversen, kasserer, tlf.: 5765 8989 E-mail: graversen4171@os.dk Kirsten Graversen, tlf.: 5765 8989 E-mail:graversen4171@os.dk Linda Møller, rejsesekretær, tlf.: 5056 6414 E-mail: elkaer1@gmail.com Helga Björk Oskarsdottir, tlf.: 3071 1777 E-mail: helgasport@gmail.com

Danske venners Chanuka-gave til Israels børn og unge Den jødiske Chanuka-fest med lys og gaver nærmer sig. Den 28. november om aftenen tændes det første lys i Chanuka-stagen. Festen varer otte dage, og som den kristne Jul, er det en glædesfest, hvor Israel og det jødiske folk mindes og fejrer Guds frelsende indgreb under Makkabæerne. Lyset er et stærkt symbol på, at Gud har sejret over mørke og ondskab, og gaver symboliserer taknemmelighed for den sejr. Eva Ravn Møenbak Vi har i Dansk-Jødisk Venskab en god tradition for at formidle en Chanuka-gave til et projekt i Israel, som på en særlig måde har brug for støtte og opmuntring fra danske venner af Israel. I år vil gaven gå til det nystartede børne- og ungdomsarbejde i to integrationscentre for etiopiske jøder i byerne Ibim og Ashkelon i Syd-Israel. Gaven vil blive formidlet igennem Jewish Agency, som er en af Dansk-Jødisk Venskabs mangeårige samarbejdspartnere i Israel.

Foto: Jewish Agency

Kjeld Gudmandsen, tlf.: 20768211 E-mail: kgudmandsen@hotmail.com

Nyt fra DANSK-JØDISK VENSKAB

Redaktion: Eva Ravn Møenbak ansv.red. (se ovenfor) Oversættere: Eva Ravn Møenbak, Kirsten Graversen (se ovenfor) Layout og tryk: Davis Zivadinovic, Stenby Tryk

BLADSEKRETÆR

Kjeld Gudmandsen E-mail: kgudmandsen@hotmail.com Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab kan bestilles hos bladsekretæren eller et andet af bestyrelsens medlemmer eller hos Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 50, 4700 Næstved

Ungdomsmøde for etiopisk-jødiske immigranter i integrationscenteret Ibim, 2021

DJV VOLONTØR

Kontaktperson: Linda Møller (se ovenfor)

UNGDOMSMEDARBEJDER Karoline Dolva E-mail: karoline_dolva@yahoo.dk

ARTIKLER

der gengives i bladet, dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter

EFTERTRYK

med tydelig kildeangivelse er tilladt

FORSIDEN

Orr Shalom-medarbejdere på sommerlejr for udsatte børn og unge Foto: Orr Shalom

ISSN:2245-1021

Et nystartet børne- og ungdomsarbejde Her under coronapandemien er over 2000 etiopiske jøder kommet til Israel for at begynde et nyt liv. Den israelske organisation Jewish Agency leder bl.a. de to integrationscentre i Ibim og Ashkelon, som hver ligger tæt på grænsen til Gaza. Når konflikten med Hamas i Gaza blusser op, og raketterne fra Gaza affyres mod civilbefolkningen i Israel, har indbyggerne i disse to byer 30 sekunder til at søge dækning. Det kræver tro og udholdenhed at leve i et sådant landområde. På Ibim-integrationscenteret bor der 165 jødiske børn fra Etiopien og på centeret i Ashkelon bor 80 børn, der er ankommet fra Etiopien inden for de sidste seks måneder. På integrationscentrene er den israelske børne- og ungdomsorganisation Bnei Akiva, med til at skabe trygge og støttende rammer for disse børn. I Bnei Akiva, som bygger på volontørarbejde, har man som mål at styrke de unges tro og tillid til Gud og dermed give dem et fast grundlag at bygge deres nye liv på i Israel. De etiopiske børn deltager i mange gode og sunde fritidsaktiviteter, der styrker deres selvværd og udruster dem til at få en vellykket integration i det israelske samfund. Børnene mødes i deres fritid efter skole


Foto: Jewish Agency Unge etiopiske jøder sammen med to af deres ungdomsledere

nogle timer to til tre gange om ugen med deres dedikerede ungdomsledere, der arrangerer relationsskabende aktiviteter som sport og ture rundt i Israel, hvor børnene ser og oplever landets skønhed. 135 af disse unge etiopiske jøder har derudover meldt sig til et specielt program, som tager sigte på at forme og uddanne dem til at påtage sig et ansvar for opgaver i deres lokalsamfund. Disse børn og unge er en del af Israels fremtid. Bibel og tjeneste Den zionistiske, religiøse ungdomsorganisation Bnei Akiva har et motto for deres virke: Torah ve Avoda. Bibel og

tjeneste. Dette motto udtrykker den forbindelse, der må være mellem tro og handling. Det er en grundlæggende bibelsk sandhed, at tro på Herren fører til gerninger, tjeneste. I Jakobsbrevet i Det nye Testamente formuleres denne sandhed sådan her: ”Vær ordets gørere” (1, 23). ”For en tro uden gerninger, er lige så død, som et legeme uden åndedræt” (2,26). Det er ud fra denne sandhed, at de unge volontører i Bnei Akiva ønsker at inspirere de nyankomne, etiopiske børn og unge til at dygtiggøre sig og engagere sig i deres lokalsamfund. Vil du være med til at velsigne dette nystartede arbejde blandt de 245 jødiske børn og unge fra Etiopien? - De er en del af Israels fremtid Vores økonomiske støtte til aktiviteternes gennemførelse omfatter fx indkøb af udstyr og redskaber samt udflugter rundt i Israel. For de 245 etiopiske børn og unge er det et konkret vidnesbyrd om, at de har venner i Danmark, der tror på deres fremtid i Israel, fordi vi ved, at Gud er med dem. Du kan indbetale din gave på DJV’s konto eller mobilepay, jf. øverst i kolofonen på s. 2 i bladet. Mærk venligst din gave Israels fremtid. Vi takker hjerteligt for enhver gave.

Unge etiopiske jøder viser begyndelsesbogstaverne til motoet: Torah ve Avoda, Bibel og tjeneste

Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse

DJV - side 3


Glimt fra Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne 2021 Den 29.- 30. oktober afholdt DJV sit årlige Israel-stævne i Københavns Frikirke. Temaet var Gudsriget og Israel, og det blev belyst gennem en festlig sabbatsmiddag og lovsang, samt bibelundervisning og rapporter fra DJV’s arbejde i Israel. Følgende billedreportage bringer nogle indtryk fra stævnet Fotos af Kirsten Graversen og Linda Møller, DJV.

DJV-bestyrelsesmedlem Linda Møller introducerer sabbatten

Sabbatsmenuen

Et udsnit af de opmærksomt lyttende deltagere

DJV - side 4

DJV-bestyrelsesmedlem Helga Björk Oskarsdottir leder lovsangen

Forløbet for sabbatsaftenen

Festlig sabbatsmiddag


DJV’s formand Eva Ravn Møenbak taler over emnet Gudsriget og Israel

Lovsangere: Ingelise Gregersen, Kirsten Graversen og Kjeld Gudmandsen

DJV’s kasserer Filip Graversen introducerer en af DJV’s kontakter, Israels soldaterhjem, Lone Soldier

Bestyrelsesmedlem Kjeld Gudmandsen ledte eftermiddagsmødet

DJV - side 5


Foto: Edith Theis-Nielsen Snublesten til minde om Irma Hertz, et af de seks millioner jødiske ofre for nazismen. Nedlagt v. Vodruffslund, København.

af Edith Theis-Nielsen

Minder i messingbrosten På en rejse til Kiel i forbindelse med slægtsforskning boede jeg i byens gamle kvarter, som engang var dansk område. Det er en dejlig bydel, Brunswik, tæt på flere parker, fjorden og fra mit hotel gennem parken til Dänische Strasse kommer man til Alte Markt.

Snublesten begyndte som et kunstprojekt Til og fra bybusserne på min vej rundt i Kiel begyndte jeg at lægge mærke til messingbrosten indlagt i de grå, og så opdagede jeg, at det er ”stolpersteine” - på dansk ”snublesten”, små mindesmærker for de personer, som blev deporteret og myrdet i de nazistiske koncentrationslejre under 2. Verdenskrig. Meningen er netop, at man snubler over fortiden og bliver mindet om ofrene for nazismen. Da min nysgerrighed blev vakt, gik jeg på Kiels hjemmeside og så, at Kiel i 2020 har, indtil videre, afsluttet et kunstprojekt med at lægge snublesten for især jøder men også andre (fx Romaer, Jehovas Vidner og politisk forfulgte), som omkom i koncentrations¬lejrene. I dag er der 270 snublesten i Kiel. Formålet er ifølge kunstneren Gunter Demnig (f. 1947) at give ofrene deres navn tilbage med et citat fra Talmud (rabbinske kommentarer til Torahen/Det gamle Testamente): ”Et menneske er først glemt, når dets navn er glemt”. De små mindeplader er lagt ved offerets sidst kendte, frivillige bopæl, de er finansieret af private midler. I Kiel var det et kristen-jødisk selskab i samarbejde med bystyret, der først tog initiativ til projektet i oktober 2006. Fra kunst til pædagogisk projekt I 1995 havde snublestenene som kunstprojekt taget endeligt form, og de første færdig designede snublesten blev lagt i Køln. Siden 1996 også i Berlin, hvor det på Internettet fremgår, at der nu er 8506 overalt i Berlin med kort og liste over adresser, og antallet vokser fortsat. I Hamburg er der 3500 snublesten. Her pointerer man, DJV - side 6

at 90 % af snublestenene er til minde om jødiske ofre. I de tyske byer kombineres projektet med pædagogisk materiale til skoleundervisning. Snublesten i Danmark I dag er der 75.000 snublesten i 26 europæiske lande, heriblandt Danmark. De første 12 snublesten blev lagt i 2019 i København, bl.a. tre foran synagogen i Krystalgade og på Frederiksberg. Afdøde overrabbiner Bent Melchior holdt indvielsestalen, og derefter blev 19 lagt i 2020. Selv om de fleste danske jøder blev reddet under 2. Verdenskrig, kom 472 til kz-lejren Theresienstadt i det nuværende Terezin, Tjekkiet, og ikke alle overlevede. I Danmark er der i alt lagt 31 snublesten i perioden 20192020, finansieret af private midler og koordineret af Det jødiske Samfund i Danmark, og flere er på vej, jf www. snublesten.org med adresser og levnedsdata for de enkelte ofre. Snublesten og modstandsbevægelsen Nazismens ofre bestod også af andre grupper end jøder fx danske modstands- og politifolk. Det var afdøde overrabbiner Bent Melchiors ønske, at de også skulle have snublesten. Det skal ses i lyset af, at flere fra modstandsbevægelsen medvirkede til redningen af danske jøder over Øresund til Sverige, og Melchior var i det hele taget opmærksom på andre lidelsesfæller under 2. Verdenskrig og generelt andre minoritetsgrupper end jøder i Danmark. I august 2021 blev der nedlagt et par sten på Frederiksberg og Lyngby. I september 2021 blev snublesten nedlagt i Gentofte, Kolding og København. Ligeledes i Odense, og flere er på vej i Svendborg, Skårup og Assens. At se på snublesten og få viden om ofrene er et berigende udflugtsmål til at forstå og mindes fortiden. Til foråret 2022 vil Dansk-Jødisk Venskab organisere en tur i København, hvor vi sammen vil se på snublesten. Mere herom i april-nummeret af bladet ’Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab’.


Foto: Lone Soldier Center I maj måned blev der afholdt en festaften for volontørerne for at takke dem for deres værdifulde indsats til gavn for Israels lone soldiers.

Israel er et land af volontører Af Michal Waisblay, med introduktion af Eva Ravn Møenbak En del unge både fra Danmark og fra mange andre lande har kombineret et ophold i Israel med volontørarbejde i en israelsk institution eller på kibbutz. En del danske kristne har fx arbejdet som volontører på forskellige israelske institutioner, hvor kontakterne blev formidlet af Dansk-Jødisk Venskab. Hvad nogle måske ikke er klar over er, at israelerne selv er en nation af volontører. Der er en lang og grundfæstet tradition for at påtage sig frivilligt arbejde i mange sammenhænge i det israelske samfund. Der er 24.000 volontørorganisationer i Israel, hvor tusindvis af frivillige tilbyder deres hjælp og støtte inden for mange områder, som fx indkøb for ældre borgere, lektiehjælp til nye immigranter, suppekøkkener og m.m. Kilde: Volunteering in Israel. Israelsk paraplyorganisation for volontørarbejde. http://www.ivolunteer.org.il/Eng/

Volontører i Lone Soldier-centeret Michal Waisblay, Dansk-Jødisk Venskabs kontaktperson i Lone Soldier-centeret i Jerusalem, fortæller, hvordan volontører yder et væsentligt bidrag til centerets hjælp til enlige soldater.

ret mor til en enlig soldat. Hendes søn var blevet syg med Covid-19 og befandt sig nu i isolation uden mad og drikke til at klare sig igennem helligdagene. Moren boede selv uden for Israel og kunne ikke komme sin søn til hjælp. I sin bekymring kontaktede hun os på Lone Soldier-centeret i Jerusalem med en bøn om hjælp. Vi satte os straks i forbindelse med vores volontørgruppe for at finde ud af, om der var en volontør i nærheden af den unge mands bopæl. En halv time senere stod en volontør ved hans dør med poser fyldt med mad og drikke. Taknemmeligt skrev den unge soldat senere til os: ”Nu ved jeg, hvorfor jeg valgte at rejse til Israel. Jeg er aldrig alene”. Volontørgruppen kan bestå af tidligere lone soldiers men også af andre israelere, der bare gerne vil række en hjælpende hånd. Disse grupper påtager sig mange forskellige funktioner i deres støtte til Lone Soldier-centerets målgruppe: de ca. 7000 enlige soldater i Israel, der ikke har et socialt netværk i landet, der kan støtte og vejlede dem. Volontørindsatsen spænder fra fx hjælp til job- og boligsøgning til privattimer i hebraisk, engelsk og matematik. Hvis det drejer sig om flytning, er der også praktisk hjælp at finde i volontørgrupperne.

”En time før starten på fejringen af Rosh Hashana, det jødiske nytår, modtog vi en besked fra en meget bekymDJV - side 7


Foto: Orr Shalom Studenterdag for de unge fra Orr Shalom, hvor de blev introduceret til vigtige studieredskaber. Ansigterne på de studerende er sløret for at beskytte deres identitet.

Dansk-Jødisk Venskab hjælper israelske unge til at få en uddannelse Idit Codesh fortæller i nedenstående rapport fra oktober 2021 om Dansk-Jødisk Venskabs støtte til Orr Shaloms uddannelsesprogram for nogle af Israels udsatte unge Uddannelsesprogram ”Overvind Oddsene” Orr Shaloms uddannelsesprogram ”Overvind Oddsene” (udfordringerne) blev etableret i 2013 ud fra en voksende forståelse af, at når børn som 18-årige vokser ud af det hjem, hvor de har været anbragt, så efterlades de helt alene og uden nogen form for statsstøtte. Efter at have investeret i disse børn ved at hjælpe dem med at håndtere deres traumer føler vi et moralsk ansvar for at fortsætte med at hjælpe dem, mens de gennemgår den svære overgang mellem barndom og en selvstændig tilværelse.

fokus for vores kandidater: Både for at motivere dem til videregående uddannelser og for at give dem værktøjer og støtte til at sikre, at de gennemfører deres uddannelse. Vi ved, at en uddannelse – uanset om der er opnået en akademisk grad eller en professionel erhvervsuddannelse – markant kan reducere chancerne for, at disse udsatte unge ender som arbejdsløse og hjemløse. Dette vil også i høj grad forbedre chancen for, at de vil være i stand til at bryde generationskæden af dysfunktion, afhængighed og fortvivlelse.

Da dette program er helt afhængigt af privat støtte, er vi yderst taknemmelige for støtten fra vores venner i Dansk-Jødisk Venskab! Ikke alene hjalp I os med at indrette en lejlighed for at give et hjem til unge, der ellers ville være hjemløse, I har fortsat været medvirkende til programmets succes.

Uden programmet ”Overvind Oddsene” gennem Orr Shalom og den målrettede støtte fra donorer som Dansk-Jødisk Venskab, ville de unge fra Orr Shalom, der er tilmeldt akademiske studier, sandsynligvis være droppet ud af skolen på grund af følelsesmæssige og økonomiske stressfaktorer forårsaget af Covid-19 pandemien.

Fokus på uddannelse De seneste to år har vi gjort uddannelse til et centralt

Ikke alene faldt vores studerende ikke fra, men vi er meget stolte over at dele med jer, at sammen med de 30 kandida-

DJV - side 8


ter, der allerede er tilmeldt tidligere år, starter der yderligere 16 studerende i dette semester på akademiske uddannelser! Hjælp til studiestart Umiddelbart efter de jødiske helligdage deltog de studerende i en to-dages akademisk forberedelsesworkshop, hvor de lærte noget om at administrere tiden og fik en introduktion til akademiske begreber, værktøjer til at læse og skrive fagligt materiale samt tips til, hvordan de kan håndtere de lange artikler, de vil støde på. I sidste uge blev der afholdt en ”studenterdag” på City Tower Hotel i Tel Aviv for alle vores kandidater på de videregående uddannelser for at fejre starten på skoleåret. De studerende deltog i et medrivende foredrag, der fo-

kuserede på at balancere sind og krop og mindske stress, og desuden nød de en lækker frokost sammen. Arrangementet var også en vigtig mulighed for de studerende til at møde hinanden og hjælpe dem med at udvikle et støttende fællesskab. Fremtidige tiltag Vi er også i gang med at planlægge nye aktiviteter for at udvide de studerendes muligheder for beskæftigelse og karriere. Vi arbejder på at udvide vores kandidaters forståelse af, hvilke karrierer der er tilgængelige for dem, og hvad de forskellige programmer kan tilbyde. Dette og andre spørgsmål vil blive behandlet i de aktiviteter, der er planlagt til at begynde i december 2021, og vi ser frem til at dele mere med jer, efterhånden som det udvikler sig!

Orr Shalom-medarbejdere på sommerlejr for udsatte børn og unge Billedet på forsiden af dette blad viser en gruppe af medarbejdere på dette års sommerlejr i august for Orr Shaloms børn og unge. En stor del af disse unge har ikke har mulighed for at tilbringe ferien hos deres biologiske familie, de det ikke vil være trygt og sikkert for dem. Medarbejderne på lejrene består først og fremmest af den professionelle stab, men en del af personalet er også volontører, der gerne vil bruge nogle feriedage på at give børnene gode oplevelser med et støttende fællesskab og spændende akti-

viteter (Jf. også artiklen s. 7: Israel er et land af volontører). Udover sommerlejren i august arrangerer Orr Shalom tre lejrophold i forbindelse med de jødiske højtider: Sukkot, Chanuka og Pesach. Gennem vores faste donationer er vi i Dansk-Jødisk Venskab med til at muliggøre disse lejrophold for nogle af Israels mest udsatte børn og unge.

DJV - side 9


Foto: Eva Ravn Møenbak Vagn Møenbak var i 2012 på besøg i Jerusalem hos rabbiner Yoram Baruchian, leder af hjælpeorganisationen Ahavat Kol Israel (AKI), som er en af Dansk-Jødisk Venskabs mangeårige samarbejdspartnere i Israel. Her ses Vagn og Yoram i AKIs tætpakkede lagerrum med hjælpemidler, bl.a. kørestole til udlån blandt Jerusalems ortodokse jøder.

Nekrolog: En trofast Israel-ven er død Vagn Møenbak døde d. 16. oktober i en alder af 93 år. Han sov stille ind i sin tro på Gud. Vagn var i de sidste år af sin levetid ramt af Alzheimers sygdom, men bevarede lige til det sidste sit elskelige væsen og varme smil. I løbet af sit lange liv påtog Vagn sig mange tillidshverv og var helhjertet engageret i kirkeligt arbejde. Vagn blev medlem af DJV’s bestyrelse i 1985 og påtog sig arbejdet som foreningens kasserer frem til 2015, hvor han blev afløst af Filip Graversen. Dette lange spænd af tid vidner om et menneske, der var trofast og udholdende på den lange bane, og som fandt en stor glæde i det frivillige foreningsarbejde.

Dansk-Jødisk Venskabs sociale hjælpetjeneste i Israel. På sine rejser til Israel besøgte Vagn Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartnere og knyttede venskabsbånd. Vagn levede efter devisen: ”Vær ordets gørere” (Jakobs brev 1,22). Diakonien havde således en stor plads i Vagns hjerte. Mange mennesker nød godt af hans hjælpsomhed og omsorg. Vagn mødte mennesker med åbenhed og oprigtig interesse, derfor befandt Vagn sig så godt i Dansk-Jødisk Venskab, der netop har fokus på venskabsrelationer mellem jøder og kristne. Æret være Vagn Møenbaks minde

Vagn var en dedikeret ven af Israel, og sammen med sin hustru, Eva Ravn Møenbak, var Vagn engageret i DJV - side 10

Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse.


Kassererens hilsen Kære Venner af Dansk-Jødisk Venskab og Israel Med årets sidste blad, vil jeg sende jer alle en meget stor TAK for alle de bidrag Dansk-Jødisk Venskab har modtaget gennem 2021. Tak for enhver gave som er givet til arbejdet måned efter måned gennem det år, der nu er ved at være til ende. De trofaste bidrag har betydet, at vi har kunnet sende midlerne videre til vores venner i Israel, til stor glæde og opmuntring.

Jeg vil også benytte anledningen til at ønske jer alle en velsignet advents- og juletid, samt et glædeligt og godt nytår. Igen mange tak for alle gaver som Dansk-Jødisk Venskab har modtaget i det forløbne år. Bedste hilsener Filip Graversen Kasserer

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab September 2021: Anonym 300, Gurli Pedersen 100, Jørgen Anker Hansen 100, Tage Barrit Nielsen 150, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Alice Rygaard Nielsen 100, Margit Irene Olsen 250, Ole Hansen 200, Mrk. HBH 300, Anonym 100, Thomas & Renate Thomsen 100, Anne-Birgitte L. Pedersen 100, Jens Erik & Else Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Ove Stage 150, Kirsten Nielsen 500, Ninna Pedersen 500, Anne Maria L. Zachariassen 320, Vinnie Nielsen 300, Anne Lise Kalleshave 2.000, Elin Grønbæk-Dam 200, Ellen Hansen 2.000, Elsebeth Horst Sørensen 500, Ingeborg Sørensen 1.000, Anette Pugh 500, Knud Møller-Christensen 150,Birta Hansen 200, Jørgen V. Pedersen 3.000, Elisabeth Stein 3.000, Eline Thea Johansen 100, Maren Jensen 200, Lillian P.Nielsen 1.000, Ole Jensen 1.000. Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Niels E. FlenstedJensen 100, Erik Fanø 1.000, Ole Erik Kristjansen 50, Lis Beck 200, Anonym 100, Hanne Buch 200, Lis Pedersen 200 Fattige og nødstedte jøder: Anonym 500, Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Anonym 500, Mrk. KIG 500 O.Sh., Anonym 200 L.S., Gudrun Larsen 100 AKI, 250 O.Sh. og 250 L.S., Rita Madsen 2.000, Grethe Jørgensen 500 O.sh., Anni Frank 200, Dianne Kampp 100, Anonym 1.500, Mrk. N.N. 200, Brigitte Torp 2.000, Alice Hamann 1.000, Kirsten Genach 900 AKI, Brigitte Torp 1.000 Oktober 2021: Charlotte G. Knudsen 300, Gurli Pedersen 100, Michael Bramming 100, Jørgen Anker Hansen 100, Johan Due 500, Tage Barrit Nielsen 150, Vickie

Ann Nielsen 500, Alice Rygaard Nielsen 100, Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Ole Hansen 200, Helga Björk Oskarsdottir 1.000, Gudrun Larsen 50, Hans Peder Lodahl 2.700, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Anne Birgitte Pedersen 100, Thomas & Renate Thomsen 100, Jens Erik & Else Pedersen 100, Anonym 100, Birta Hansen 200, Vinnie Nielsen 300, Kirsten Nielsen 1.000, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Alice Vibeke Aaberg 1.000, Tommy & Kirsten Vestesen 200, Ove Stage 100, Hanne Helmi Jensen 150, Noomi E. Grønbech-Dam 200, Poul Lykke Nielsen 200, Elsebeth Horst Sørensen 1.500, H. & G. Marsbøll 250, Bente & Preben Müller 200, Hava & Bjørn Andersen 150, Eline Thea Johansen 400, Jørgen V. Petersen 3.000, Elisabeth Stein 3.000, Anita Nørgaard 100, Knud Møller-Christensen 150, Finn Knud Kaltoft 100, Levi Andreas Hansen 200, Kirsten Frost Christensen 100, Martha Hansen 1.000, Nina Melchior 300, Sigurd & Magda Larsen 300, Jens Schytt 100, Niels E. Flensted-Jensen 100, Mrk. JMH 300, Anonym 1.000, Sashi Thygesen 2.100, Marlen Yonan 100, Maria Madsen 100, Liv Selma Dabroe 500, Kari Pedersen 100,Karen Marie Tolsgaard 150, Martha Gregersen 100, Alice Søndergaard Hamann 1.000, René & Nadya Müller 200, Per E. Nielsen, Christian Willemoes Ulrich 50, Hans Melby Jespersen 100, Else Grumsen 200, Durita Davidsen 200, Lis Bech 200, Hanne Buch Nielsen 200 Fattige og nødstedte jøder: Anonym 500, Anne Maria L. Zachariassen 320 J.A., Mrk. KIG 500 O.Sh., Anonym 200 L.S., Rita Madsen 2.000, Grethe Jørgensen 500 O.Sh., Anonym 1.500 O.Sh., Karin Dianne Kampp 100, Mrk. NN 200, Kaj Moslev 500, Bente & Preben Müller 1.200, Kirsten Frost Christensen 12.000, Jens Schytt 400 O.Sh., Birte Andersen 1.000 O.Sh., Kirsten Genach 800, Kjeld Gudmandsen 300, O.Sh., René & Nadya Müller 300, Annemarie Sode Nielsen 500,

Postboks 50 4700 Næstved

Postboks 50 4700 Næstved

DJV - side 11


Afsender: Postboks 50, 4700 Næstved

Støt Israel! Bliv medlem af Dansk-Jødisk Venskab! Vi vil gerne opfordre alle bladets læsere til at blive medlemmer af Dansk-Jødisk Venskab (DJV). Her ved årsskiftet er det tid til at forny medlemskabet eller blive nyt medlem. Det koster 100 kr. som kan indbetales til Dansk-Jødisk Venskab på: 1. Konto 1551 - 000932 7398. Mærk venligst din indbetaling Medlem. eller 2. Mobilepay 248066. Mærk venligst din indbetaling Medlem og skriv din adresse.

Gennem et medlemskab af Dansk-Jødisk Venskab støtter du Israel. Der er brug for dig!

Foto: Orr Shalom

Dansk-Jødisk Venskab er en anerkendt forening, dvs. at den er berettiget til at modtage fondsmidler, og foreningens gavegivere kan anvende Ligningsloven §8 om fradrag. Men det kræver, at foreningen har et minimumsantal af medlemmer på 300. Gennem vores israelske samarbejdspartnere yder DJV hjælp til fx aliyah (jøders hjemvenden til Israel) og socialt udsatte børn og unge i Israel.

BØN FOR ISRAEL Tværkirkelige bedemøder for Israel den 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30: 21/12, 18/1; 15/2. Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg Bliv opdateret på situationen i Israel. Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede. Redaktionen ønsker alle vore læsere God Chanuka samt Glædelig Jul og Godt nytår!

Foto: Jewish Agency

Venlig hilsen Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.