Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab nr. 6 - December 2022 - 45. årgang

Page 1

DJV – et fælleskirkeligt arbejde for Israel Nyt fra DANSK-JØDISK VENSKAB Nr. 6 – December 2022 – 45. Årgang Jewish Agency takker alle i DJV side 2 Chanuka-indsamling til jøders redning side 3 DJV’s Israel-stævne i glimt side 4-5 DJV støtter unge israelere side 6-7 Bøn for Israel side 7 Lone Soldier Center side 8-9 Dansk Jødisk Museum i ny skikkelse side 10

Dansk-Jødisk Venskab

Postboks 50 - 4700 Næstved Konto 1551 000932 7398 Mobilepay: 248066

mail: info@djvenskab.dk web: www.djvenskab.dk webmaster: Davis Zivadinovic

BESTYRELSE:

Eva Ravn Møenbak, formand, tlf.: 4465 6252

E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk

Filip Graversen, kasserer, tlf.: 5765 8989

E-mail: graversen4171@os.dk

Kirsten Graversen, tlf.: 5765 8989

E-mail:graversen4171@os.dk

Linda Møller, rejsesekretær, tlf.: 5056 6414

E-mail: elkaer1@gmail.com

Helga Björk Oskarsdottir, tlf.: 3071 1777

E-mail: helgasport@gmail.com

Kjeld Gudmandsen, tlf.: 20768211

E-mail: kgudmandsen@hotmail.com

Nyt fra

DANSK-JØDISK VENSKAB

Redaktion:

Eva Ravn Møenbak ansv.red. (se ovenfor)

Oversættere: Eva Ravn Møenbak, Kirsten Graversen (se ovenfor)

Layout og tryk: Davis Zivadinovic, Stenby Tryk

BL ADSEKRETÆR

Kjeld Gudmandsen

E-mail: kgudmandsen@hotmail.com

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab kan bestilles hos bladsekretæren eller et andet af besty relsens medlemmer eller hos Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 50, 4700 Næstved

DJV VOLONTØR

Kontaktperson: Linda Møller (se ovenfor)

UNGDOMSMEDARBEJDER

Karoline Dolva E-mail: karoline_dolva@yahoo.dk

ARTIKLER

der gengives i bladet, dækker ikke nødven digvis redaktionens synspunkter

EFTERTRYK med tydelig kildeangivelse er tilladt

FORSIDEN

Chanuka-stage foran Dansk Jødisk Museum

Foto: Edith Theis-Nielsen

ISSN:2245-1021

Jewish Agency takker alle i Dansk-Jødisk Venskab for hjælp, støtte og fællesskab i arbejdet for Aliyah, det jødiske folks tilbagevending til Israel

I forbindelse med en ledersamling i København den 28. oktober 2022 overrakte Danielle Mor, vicepræsident for Jewish Agencys afdeling for støtte til Aliyah, en smuk takkeplade til Eva Ravn Møenbak, som repræsentant for alle i Dansk-Jødisk Venskab.

Esajas 52, 7: Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene!

Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Zion: »Din Gud er konge.«

Jewish Agency for Israel takker vores kære venner: Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab, bestyrelsen, medlemmer og alle som støtter Dansk-Jø disk Venskab. I er som budbringere på bjergene, der er samlet i venskab, bøn og generøsitet for at velsigne det jødiske folk, styrke staten Israel og give livreddende hjælp til Aliyah gennem Jewish Agency for Israel.

Må Herren velsigne jer og beskytte jer!

Jewish Agency v/ Danielle Mor

t

Redning af jøder ud fra Rusland og Ukraine og hjem til Israel

Kære Israel-ven!

Vi har i Dansk-Jødisk Venskab en god tradition for at sende en speciel hilsen til modtagere af vort blad i forbindelse med den kristne Jul og den jødiske Chanuka-fest. Det er begge højtider, hvor lys og lystænding er et centralt symbol for de to festers fejring af Guds mirakuløse indgriben med frelse. I begge fester er der også tradition for at give hinanden gaver for på den måde at vise, at vi er forbundne og står hinanden nær.

Den jødiske Chanuka-fest starter i år med lystænding d. 18. december og varer i otte dage i taknemmelighed over, at Gud greb ind, da det så allermest sort ud. Chanukafesten har som baggrund en af de mange dramatiske episoder i det jødiske folks historie, der fandt sted i 166 f. Kr. i byen Modiin ikke langt fra Jerusalem. Jøderne var truet med udslettelse. Men Gud greb ind og udfriede dem.

I 1977 fejrede jeg min første Chanuka i Jerusalem. I det år blev Chanuka speciel dedikeret til de sovjetiske jøder, der kæmpede for deres frihed og deres jødiske identitet. De ønskede at bosætte sig i Israel, men Jerntæppet forhindrede dem i at rejse ud af det daværende Sovjet. Denne trussel er pludselig igen blevet meget reel. Det haster med at få både de ukrainske og de russiske jøder ud og hjem til Israel i sikkerhed. Danielle Mor, vicepræsident i Jewish Agencys afdeling for støtte til Aliyah (jødisk indvandring) og vores gode samarbejdspartner, skriver følgende i en mail til os d. 2.11. 22: ”It is important to state that the support of Danish-Jewish Friendship is always extremely necessary. This year your support is literally saving lives”. ”Det er vigtigt at understrege, at al støtte fra

Dansk-Jødisk Venskab er yderst nødvendig. I år redder jeres støtte bogstavelig talt liv”.

Der er selvfølgelig store udgifter forbundet med at redde jøderne ud fra Ukraine og Rusland. Hver redningsaktion for en person koster Israel 2000 USD, og for de ukrainske jøder dækker beløbet evakuering, ophold i et transitland, flybillet til Israel og den første integration i landet, hvor der bliver taget hånd om den enkelte.

Når det drejer sig om jødernes udrejse fra Rusland er det ekstra kompliceret og dyrt at få jøderne til en lufthavn, hvorfra de kan transporteres til Israel, idet der oftest ikke er direkte fly til Israel.

Du kan indbetale din gave på DJV’s konto eller mobilepay, jf. info øverst i kolofonen på s. 2. Mærk venligst din gave Redning. Ethvert beløb er vigtigt og viser vores støtte.

Hjertelige hilsner med tak for enhver gave Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab

DJV - side 3
Foto: Shutterstock
Vil du være med til at redde jøder ud fra både Rusland og Ukraine? Det er nu vi skal handle!

Glimt fra Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne oktober 2022

Den 28. – 29. oktober afholdt DJV sit årlige Israel-stævne i Københavns Frikirke. Temaet var Jødisk-Kristne relationer –et håbets tegn. Danielle Mor vicepræsident for Jewish Agency, Israel, talte levende og bevægende om de ukrainske og russiske jøders immigration til Israel under meget vanskelige forhold grundet krigen i Ukraine. Eva Ravn Møenbak gav en historisk gennemgang af den skelsættende udvikling i de jødisk-kristne relationer, som vi er vidner til i dag.

STOR TAK til alle køkkenhjælperne både fredag og lørdag!

Følgende billedreportage bringer nogle indtryk fra stævnet. Foto: Kirsten Graversen og Linda Møller, DJV.

DJV - side 4
FREDAG Ledere i samarbejde for Israel (fra venstre): Nick Hansen (ICEJ), Eva Ravn Møenbak (DJV), Danielle Mor (Jewish Agency) og Per Nielsen ( C4I) Danielle Mor tænder sabbatslysene

Festlig sabbatsmiddag

DJV - side 5
LØRDAG Shlomi Mor, Danielles ægtefælle, siger Kiddush (velsignelse) over brødet og vinen til sabbatsmiddagen Eva Ravn Møenbak talte om emnet Jødisk-kristne relationer – et håbets tegn Greta, Marvel og Gudrun stod for salgsbod til fordel for DJV’s arbejde i Israel Helga og Palli Oskarsdottir ledte lovsangen på både hebraisk, dansk og engelsk Der blev også tid til sightseeing med vores israelske gæster Kjeld Gudmundsen var mødeleder Danielle Mor og Linda Møller

De seks unge mænd, som bor i den DJV-sponsorede lejlighed (ansigter sløret for at anonymisere)

Dansk-Jødisk Venskab støtter unge israelere på deres vej til voksenlivet

Den israelske organisation Orr Shalom, som er DJV’s mangeårige samarbejdspartner, giver omsorg og støtte til 1400 udsatte og sårbare børn og unge. Når de unge mennesker som 18-årige må forlade deres plejefamilie, står nogle af dem i en vanskelig situation på tærsklen til deres voksenliv. For at lette overgangen har Orr Shalom etableret et specielt program – ’Beating the Odds Graduate Program (’Overvinde oddsene), et program, der bl.a. formidler logi til disse unge, hvor de i grupper bor i trygge omgivelser med en mentor til at støtte dem. Samlet set modtager 275 sårbare unge årligt helt nødvendig hjælp fra Orr Shalom til, at de kan finde fodfæste i deres voksenliv.

Nedenstående informationer fra Orr Shalom er en opfølgning på rapporten, der kan læses i Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab april 2021. Den kan tilgås på DJV’s hjemmeside https://djvenskab.dk/bladet/

Af

Levy, DJV’s kontaktperson i Orr Shalom

Takket være den trofaste støtte fra vores danske venner i Dansk-Jødisk Venskab kan vi i Orr Shalom yde en ekstra indsats for vores unge, når de må forlade deres plejefamilier og tage deres første skridt til et selvstændigt voksenliv med arbejde og egne personlige relationer. Vi er dybt taknemmelige for Dansk-Jødisk Venskabs støtte til indretningen af vores lejlighed i byen Rishon LeZion, som ligger tæt ved Tel-Aviv.

DJV-sponsoret lejlighed i Rishon LeZion Lejligheden udgør et bofællesskab for seks unge mænd, som alle i deres unge liv har været udsat for omsorgssvigt af en grad, der har givet dem sår på sjælen. Men på grund af hjælpen fra jer, kære danske venner, har vi kunnet indrette en lejlighed til disse tidligere Orr Shalom plejebørn. Lejligheden danner en sikker og tryg base

for dem, så de kan fortsætte deres gode udvikling ind i et stabilt, selvstændigt voksenliv med arbejde og gode sociale relationer.

Hvordan går det de unge mænd i DJV-lejligheden? I det følgende vil jeg gerne dele med jer, kære danske venner, lidt om en af disse unge mænds liv:

S, 21 år, er den ældste af fire søskende, hvis forældre immigrerede til Israel fra Etiopien i 1990’erne. Desværre blev S’s forældre skilt, da han kun var 8 år. Som barn tilbragte han det meste af sit liv på gaden og blev stærkt påvirket af et kriminelt miljø. Som 15-årig blev han af de sociale myndigheder anbragt på en kostskole for udsatte unge, og her blev en dyb interesse for skuespilkunst vakt i ham. Da han havde afsluttet sin skolegang som 18-

DJV - side 6

De unge hygger sig på stranden ved Rishon LeZion

årig, fik han mulighed for at flytte ind i DJV-lejligheden i Rishon Lezion. På trods af et medfødt fysisk handicap fuldendte S sin militærtjeneste, og i dag arbejder han som sikkerhedsvagt om natten for at kunne betale sin professionelle skuespiluddannelse. Fordi S har trygge boligforhold, kan han fokusere helt på sin kreative karriere, og sammen med den tilknyttede mentor er han

nu ved at tage nye skridt til at nå det næste mål: at forlade bofællesskabet og leve et selvstændigt liv.

I februar-udgaven af Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab vil Liz Levy fortsætte perlerækken af succeshistorier fra DJV-lejligheden i Rishon LeZion.

BØN FOR ISRAEL

Tværkirkelige bedemøder for Israel den 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30: d. 20/12; 17/1; 21/2.

Sted: Københavns Frikirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg.

Vi lever i en tid med voldsomme brydninger og omvæltninger, men bøn efter Guds vilje kan forvandle alt.

Hvad er Herrens vilje? - Herren siger:

• Jeg vil hellige mit store navn

• Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land

• Jeg vil rense jer

• Jeg vil give jer et nyt hjerte

• Jeg vil udgyde min ånd over jer (Ezekiel 36).

Bliv opdateret på situationen i Israel og Aliyah (jødisk immigration til Israel) fra Ukraine, Rusland og Etiopien.

Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede.

DJV - side 7

Lone Soldier Center – et hjem for enlige soldater

Igennem snart mange år har Dansk-Jødisk Venskab støttet Lone Soldier Centret. Det nærmeste vi kommer det er nok de danske soldaterhjem.

Centret blev grundlagt i 2009 af tidligere enlige soldater, som havde tjent under den 2. Libanon krig. De så det store behov for støtte til enlige soldater.

Hvad er en enlig soldat?

En enlig soldat er en soldat i Israels forsvar (IDF) uden familie i Israel til at støtte ham eller hende. Selvom mange af dem er meget motiverede og stolte over at tjene, kæmper mange af dem med basale behov, som en familie ville løse

Hvad er Lone Soldier Center

(LSC)?

LSC ønsker at være et hjem for enlige soldater, enten fordi de ikke har et hjem, der kan støtte dem, eller fordi de har forladt deres land og hjem for at gøre tjeneste i IDF. De kan derfor meget nemt blive ensomme i weekends og ferier, hvor deres soldaterkammerater tager hjem for at holde fri, få mad og få vasket tøj.

Hvad tilbyder LSC?

Overnatningsmuligheder: LSC skaffer overnatningsmu ligheder i Jerusalem, Herzliya og i Petah Tikva til ca. 150 enlige soldater.

Måltider og fællesskab: LSC har hjem i både Jerusalem, Tel Aviv og Beersheba. Ud over sabbatsmåltider hver fredag laves der også jævnligt andre festlige og sociale arrangementer, og her er det jo ikke bare et spørgsmål om mad, men i lige så høj grad et spørgsmål om at mætte behovet for fællesskab og for at være en del af noget større. Ingen enlig soldat må være sulten og ensom i weekenden! Disse måltider finansieres af familier og venner både i og uden for Israel, herunder også Dansk-Jødisk Venskab.

Rådgivning og støtte: Rådgivere og mentorer tilbyder vejledning og støtte, hvad enten det drejer sig om tjenesten i hæren eller udfordringer i deres personlige liv. Helt konkret hjælper centret både i tale og på skrift de enlige soldater med at navigere i de ofte forvirrende militære og statslige systemer for at sikre, at alle er opmærksomme på deres rettigheder og privilegier.

DJV - side 8
Af Kirsten Graversen, medlem af Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse. Artiklen er baseret på oplysninger fra Lone Soldier Centret i Jerusalem Unge værnepligtige og volontører i Lone Soldier Centeret til Thanksgiving fest, 2021. Foto: Lone Soldier Center

Der er også støtte til sårede enlige soldater samt til soldater, der får brug for at flyve hjem i krisetider, ligesom der er støtte til positive begivenheder, f.eks. økonomisk hjælp til bryllupper.

Integration: LSC ønsker at være der for soldaterne både før, under og efter deres tid i hæren for på den måde at bistå dem i at blive integreret i det israelske samfund.

I alt tager LSC sig af ca. 1500 enlige soldater om året ud af i alt 6700 enlige soldater, hvoraf ca. halvdelen er født i Israel og halvdelen kommer fra udlandet.

Mange enlige soldater kommer fra udlandet

Det er velkendt, at mange enlige soldater opgiver deres behagelige livsstil i USA, Canada eller Europa for at rejse til Israel og deltage i forsvaret af landet. De har på en eller anden måde en tilknytning til landet og vælger frivilligt at forlade deres hjem og trygge tilværelse for at give det ultimative offer for landet og dets indbyggere.

Men mange enlige soldater kommer også fra Israel Hvad der er mindre kendt er, at 40-50% af de enlige

soldater, som får hjælp gennem LSC, kommer fra udsatte hjem eller fra en ultra-ortodoks baggrund i Israel, og at de ofte mangler ressourcer og støtte fra deres familier. Derudover oplever de ofte, at andre israelere mange gange tager deres tjeneste i forsvaret som en selvfølge. Så selvom de får meget mindre opmærksomhed i medierne, så er deres udfordringer mindst lige så store som deres udenlandske kammeraters.

Lone Soldier Center favner bredt LSC ønsker både at tjene de enlige soldater, der er født i Israel og dem, der immigrerer dertil. Det kræver meget at skulle være noget for unge mennesker med så forskellige behov. For det er ikke bare at give dem et opholdssted og sørge for måltider og deres fysiske behov. Det er i lige så høj grad nødvendigt at kunne møde deres følelsesmæssige behov. Derfor kan LSC bedst beskrives som en familie af omsorgspersoner, der giver varme og forståelse til de unge, som har så meget brug for det. Det er et hjem til dem, der enten ikke har et hjem, hvor de kan hente støtte, eller hvis hjem er i et andet land og/eller på et andet kontinent. Eller som de selv definerer det: ”Et hjem borte fra hjemmet”.

DJV - side 9
Volontører arrangerer festlig middag for de unge soldater i Lone Soldier Centerets have

Det jødiske museum i ny skikkelse

Dansk Jødisk Museum i København åbnede første gang i 2004, det er genåbnet med en ny flot facade og ligesom det oprindelige museum, er det tegnet af den kendte ar kitekt Daniel Libeskind. Det er synligt og indgår som del af området ved det gamle Kongelige Bibliotek. Justits minister Mattias Tesfaye talte på det genåbnede, terror sikrede museum og fremhævede, at museet er blandt ni jødiske steder, som har fået øget sikkerhed og er også et led i regeringens plan om at forebygge antisemitisme.

Besøg i museum med symbolik

Et besøg i museet er en oplevelse og rummer megen sym bolik, for det er en kombination af jødisk historie gennem tiderne, men også jødisk hverdagsliv før og nu, og det er opdateret til nutiden med omtale af drabet på den jødi ske vagt i 2015. Museet har to spor at gå i, ”Porten til Danmark” og ”Flugt og forfølgelse i det 20. århundrede.”

Desuden emmer hele rummets arkitektur af symbolik med lysstråler, skrå vægge og bølgede gulve, som symboliserer redningen af jøderne over Øresund til Sveri ge i oktober 1943. De snoede gange rummer begrebet ”Mitzvah”, det hebraiske ord, som bl.a.er gode gernin ger - læs mere på museets hjemmeside jewmus.dk. Umiddelbart ligner det indvendige sig selv, for noget er som det plejer, og andet er nyt.

Nattens Ende

For mig var det en kæmpe oplevelse at være i rummet med de tre gamle robåde fra fordums tider. Her kan man – hvis man har fysisk og psykisk overskud – sidde i en (ubekvem!) robåd og se VR-filmen ”Nattens Ende.” Man skal bestille tid forud, da der kun er plads til tre personer i hver sin båd. Filmen varer 50 minutter, de kan virke lange på grund af det tunge VR headset til at se filmen og sær skilt lyd headset. Det er indgangen til den virtuelle virke

lighed, og så er man ellers alene på det store hav med den gamle Josef, som kommenterer rejsen i robåden. Man oplever at ro på flugt gennem jødiske ghettoer – og båden letter over hustagene - siden ender man på havet, det er ikke for sarte sjæle men giver et indtryk af, hvordan det har været. VR formatet føles meget stærkt bl.a. flyve turen over hustagene, hvis man har højdeskræk! Under filmvisning er der personale i nærheden, så man kan løfte en hånd og få hjælp, hvis det bliver for meget!

Et levende jødisk samfund Heldigvis overlevede de fleste jøder i Danmark og er i dag en levende del af det danske samfund med et ønske om at være synlig – hvilket museet netop understreger. Museet har brochurer, der handler om, hvad man kan opleve i jø disk regi i dag fx med kort og anden nyttig information.

Når man slentrer fra Folketingets hovedtrappe gennem Bibliotekshaven, hvor museet er, møder man en kæm pe guld-farvet Chanukah lysestage på vej til indgangen! Det er museets hensigt fremover at have nye udstillinger – også udendørs – for at belyse aktuelle emner om det danske jødiske samfund som en del af dagens Danmark.

DJV - side 10
Museets karakteristiske arkitektur Virtuel reality oplevelse i en robåd på flugt til Sverige

Kassererens hilsen

Stor tak til jer for alle disse mange bidrag, som glæder og velsigner mennesker i landet Israel.

Vi er nu på vej ud af 2022, som på mange måder har været et begivenhedsrigt og anderledes år, både for os her i Danmark og øvrige verden, og også i Israel. Aliyah til Israel har været i stor vækst ikke mindst fra Ukraine og Rusland. Det er glædeligt, men på en

Dansk-Jødisk Venskab har haft særligt fokus på at støtte Aliya i år, dette har vi kunnet gøre på grund af alle jeres mange gaver.

Dansk-Jødisk Venskab ser frem til, at vi sammen kan fortsætte arbej det til gavn for Israel også i det kommende år. Igen skal lyde en stor tak for de mange trofaste gaver til arbejdet, i det år som snart rinder ud. Vi ønsker alle bladets læsere en glædelig Advent, Juletid og Chanuka samt et velsignet nytår 2023.

Bedste hilsener Filip Graversen Kasserer

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

September 2022:

Uspec. Gaver: Jørgen Anker Hansen 100, EHS 500,Lis Due 500,Gurli Pedersen 100,Tage Barrit Nielsen 150, HBH 300, Margit Irene Olsen 200,Knud Møller-Christensen 150,LIV 100,Birta Hansen 200,Peter & Lene Kusk Thomsen 200,Jens Erik & Else Pedersen 100,Ove Stage 200,Kirsten Nielsen 500,Anette Pugh 500, Shalom 500,Vinnie Nielsen 300,GOHM 250,Gudrun Thomsen 200,Levi Andreas Hansen 200,Jørgen Vagn Petersen 3.000, Helle W. Flensted 100,Agnes Poulsen 100,Gerda Hedeby 1.000,Lis Bech 200,HB 200,AP 500.

Uspec. Gaver Anonym: 200, 135, 100, 100, 200, 800, 100, 100, 100, 100, 200.

AKI: Gudrun Larsen 100,RDG48 1.000.

Jewish Agency: Fattige nødstedte jøder: Rita Madsen 2.000, KFC 12.100, Birgitte Torp 1.000. Anonym: 1.000, 100.

Orr Shalom: KIG 500, Gudrun Larsen 100, Grethe Jørgensen 500, Kjeld Gudmandsen 200. Anonym: 1.500, 1.000.

Lone Soldier: Gudrun Larsen 100. Anonym: 200, 500.

Oktober 2022:

Uspec. Gaver: Gurli Pedersen 100, Jørgen Anker Hansen 100, Kirsten Nielsen 500, Lis Due 500, dakiv1965 6.001, Tage Barrit Nielsen 150, HBH 300, Margit Irene Olsen 200, Jens Erik & Else Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Liv 100, Birta Hansen 200, Vinnie Nielsen 300, Ove Stage 200, Anette Pugh 500, Shalom 500, S.Høy 700, Ole Jensen 300, Knud Møller-Christensen 150, Hava & Bjørn Andersen 100, Elisabeth Stein 3.000, Jørgen Vagn Petersen 3.000, Levi Andreas Hansen 200, Lillian P. Nielsen 500, Helle W. Flensted 100, Eskil Holm 200, imka 1.100, Nåde 2.000, Dora Bjørnboe 8.000, Martha Hansen 1.000, HB 200, Lis Bech 200, Lore-Lisa Lauterlein 1.500, HPJ 50, H&C Pedersen 700.

Uspec. Gaver Anonym: 3.600, 100, 500, 135, 100, 100, 200, 600, 100, 100, 100, 100.

AKI: Gudrun Larsen 100, RDG48 1.250.

Jewish Agency: Kjeld Gudmandsen 200, KIG 2.000, AHSV 3.000. Gudrun Larsen 100. Anonym: 300, 5.000.

Fattige Nødstedte jøder: Rita Madsen 2.000. Anonym: 1.000, 100, 300.

Orr Shalom: Grethe Jørgensen 500,Gudrun Larsen 100. Anonym: KIG 500, 1.500.

Lone Soldier: Gudrun Larsen 100,Kaj Moslev 500,M/G 2.000. . Anonym: 200, 500.

DJV - side 11
Postboks 50 4700 Næstved Postboks 50 4700 Næstved

Et medlemskab i Dansk-Jødisk Venskab giver stor effekt i Israel for små penge. Det koster kun 100 kr. at blive medlem i DJV.

Dansk-Jødisk Venskab støtter Israels egne organisationer direkte i deres arbejde i Guds land, f.eks. arbejdet med at bringe jødiske immigranter til Israel og give dem en succesfuld start i landet.

Hvad gør jeg for at blive medlem? Klik ind på vores hjemmeside djvenskab.dk/medlem eller betal kr. 100, - på vores girokonto eller mobilepay (se kolofonen s. 2 øverst) og send dit navn og adresse til kasserer Filip Graversen mail graversen4171@os.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

STØT ISRAEL BLIV MEDLEM I DJV

Afsender: Postboks 50, 4700 Næstved