Katalog:: Niezwykłe oblicza Krakowa | Mysterious Kraków 2018

Page 1

Niezwykłe oblicza Krakowa 40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Mysterious Kraków 40 years on the UNESCO World Heritage l ist


Konkurs na plakat

We wrześniu 2018 roku przypadła 40. rocznica wpisania Krakowa na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji Stowarzyszenie Ogrody Sztuki i Dydo Galeria Plakatu w Krakowie zorganizowały konkurs na plakat „Niezwykłe oblicza Krakowa”. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych kreacji graficznych w formie plakatu promującego miasto Kraków w 40. rocznicę wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W konkursie mogli uczestniczyć samodzielni autorzy lub zespoły autorskie, graficy, projektanci oraz plastycy, zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów graficznych, studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów i kierunków sztuk plastycznych, szkół wyższych z Polski lub z zagranicy, bez względu na ich wiek i narodowość. Uczestnictwo w konkursie było bezpłatne i dobrowolne. Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu maksymalnie 3 plakaty swojego autorstwa. Do konkursu zgłoszono

205 prac z Polski oraz z zagranicy. Jury w składzie: Elżbieta Chojna, Krzysztof Dydo, Michał Jandura, Władysław Pluta, Agnieszka Ziemiszewska, wyselekcjonowało 50 plakatów do wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce w Dydo Galerii Plakatu w Krakowie przy al. Focha 1 (dawny hotel Cracovia) w terminie od 4 do 15 listopada 2018. 10 października 2018 Jury wybrało zwycięski plakat, autorstwa Basi Grzybowskiej Flores, doceniając jego oryginalność i formę graficzną nawiązującą do najlepszych tradycji polskiego plakatu — indywidualność, dynamizm formy, wyczucie koloru oraz zwięzłość przekazu. Jury zdecydowało także o przyznaniu wyróżnień honorowych Agnieszce Drozd oraz Wojciechowi Domagalskiemu, których plakaty cechują humor, kolor oraz syntetyczność formy. Warto dodać, że profesjonalizm wyróżnionej pracy Agnieszki Drozd, uczennicy liceum plastycznego w Tarnowie, mile zaskoczył członków Jury.


Poster competition

In September 2018, it was the 40th anniversary of entering Krakow into the UNESCO World Heritage List. On this occasion, the Stowarzyszenie Ogrody Sztuki and Dydo Poster Gallery in Krakow organized a poster competition “Mysterious Kraków”. The aim of the competition was to select the best graphic designs in the form of a poster promoting the city of Kraków on the 40th anniversary of entering the UNESCO World Heritage list. The competition could be entered by independent authors or teams of authors, designers, graphic artists, design teams of advertising agencies and graphic studios, students of art academies, architecture departments, faculties and arts departments, universities from Poland or abroad, regardless of their age and nationality. Participation in the competition was free and voluntary. Each participant could submit up to 3 posters to the compe-

tition, of which he is the author. The Jury consists of Elżbieta Chojna, Krzysztof Dydo, Michał Jandura, Władysław Pluta, Agnieszka Ziemiszewska, selected 50 poster for a post-competition exhibition, which will take place at the Dydo Poster Gallery in Kraków from November 4 to 15, 2018. On October 10, 2018, the Jury chose the winning poster by Basia Grzybowska Flores, appreciating its originality and graphic form, referring to the best traditions of the Polish poster — individuality, dynamism of form, sense of color and conciseness of the message. The jury also decided to award honorable mentions to Agnieszka Drozd and Wojciech Domagalski, whose posters are characterized by humor, colour and synthetic form. It is worth noting that the professionalism of the awarded work of Agnieszka Drozd, a student of the high school of fine arts in Tarnów, pleasantly surprised the members of the Jury.


Jury

Elżbieta Chojna studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Grafiki, który w 1995 roku ukończyła z wyróżnieniem. Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowych agencjach reklamowych Leo Burnett i DMB&B, a od lat współpracuje z najlepszymi wydawnictwami literackimi, projektując okładki oraz oprawy graficzne książek. Jest laureatką konkursów na plakat w Polsce, Meksyku, Iranie, USA, na Słowacji i Tajwanie. Elżbieta Chojna studied at Graphics Department of Warsaw Fine Arts Academy, where in 1995 received a diploma with honours (Deacon’s award). She started her professional career in international advertising agencies Leo Burnett and DMB&B. For years cooperates with the best literary publishers, designing covers and books’ graphic design. Elżbieta Chojna is a laureate of poster competitions in Poland, Mexico, Iran, USA, Slovakia and Taiwan. chojna.net


Jury

Krzysztof Dydo, kolekcjoner, krytyk i znawca sztuki plakatu. Autor artykułów, katalogów i albumów poświęconych polskiemu plakatowi. Założyciel Galerii Plakatu w Krakowie (1985). „Dydo Poster Collection” (od 1960), w skład której wchodzą polskie i zagraniczne plakaty, obejmuje okres od 1945 roku do dziś. Od 1975 nieustannie przygotowuje coraz to nowe prezentacje i wystawy. Dotychczas zorganizował ich ponad 700 w Polsce i za granicą. Krzysztof Dydo, collector, critic and expert on poster art. Author of articles, catalogues and albums dedicated to the Polish poster. Founder of the Poster Gallery in Krakow (1985). The owner of Dydo Poster Collection (from 1960), which includes Polish and foreign posters, covers the period from 1945 to the present day. Since 1975 he has been constantly preparing new presentations and exhibitions. So far, he has organized over 700 in Poland and abroad. cracowpostergallery.com


Jury

Michał Jandura studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom w 1997 roku uzyskał w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Prowadzi Pracownię Projektowania Wstępnego na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora sztuki. Zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem plakatu i grafiki wydawniczej. Jako autor kompleksowych opracowań graficznych współpracuje z wieloma wydawnictwami i instytucjami kultury. Michał Jandura studied at the Painting Department in the Kraków Academy of Fine Arts under the supervision of Prof. Zbigniew Grzybowski. Since 2010 has run a Studio of Preliminary Design at the Faculty of Graphic Arts in Cracow. In 2011 he completed his PhD. Currently deals with editorial graphics, painting and designing posters. As an author of comprehensive graphic studies, he cooperates with many publishing houses and cultural institutions. behance.net/michaljandura


Jury

Władysław Pluta studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych w latach 1968—1974, dyplom uzyskał w pracowni prof. Ryszarda Otręby. W 1974 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Katedrze Komunikacji Wizualnej macierzystej uczelni, gdzie obecnie jest profesorem. Uprawia projektowanie graficzne i grafikę artystyczną. Obok wielu nagród w dziedzinie projektowania plakatu i książki otrzymał również liczne wyróżnienia za działalność artystyczną i pedagogiczną. Władysław Pluta. In the years 1968—1974 he studied at the Kraków Academy of Fine Arts in the Faculty of Industrial Design. He received his diploma in the studio of Professor Ryszard Otręba. In the 1974 he began teaching professionally in the Department of Visual Communication at his alma mater, where he is now a professor. He works as a graphic designer and a graphic artist. In addition to many awards in the fields of poster and book design he been also recognized many times for his artistic and pedagogical work.


Jury

Agnieszka Ziemiszewska jest absolwentką wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem) oraz wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora. Zajmuje się projektowaniem graficznym, a także jest kuratorką i współorganizatorką wystaw oraz nauczycielem akademickim. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię Typografii i Liternictwa. Jest autorką bloga o plakacie Poster/Blog. Agnieszka Ziemiszewska is a graduate of the Academy of Fine Arts in Lodz, where she received her Master’s degree with distinction from the Faculty of Graphic Arts. She has also studied at the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where she completed her PhD. Agnieszka is a graphic designer, an academic teacher and a curator. Currently Agnieszka works as an adjunct professor at the Polish-Japanese Institute of Information Technology in Warsaw, where she heads the Typography Studio. Agnieszka is the author of the Poster/Blog, an online blog devoted to poster art. www.ziemi.art.plZwycięzca/Winner

Lajkonik może wydawać się symbolem dość oczywistym, a może i nawet oklepanym. Jednak nie mogłam odmówić sobie przyjemności zinterpretowania go na nowo. Od dziecka to właśnie On kojarzył mi się z Krakowem. Uśmiechnięty, rozradowany Lajkonik. Cieszący się, że Kraków jest już 40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. The Lajkonik may seem to be a symbol quite obvious, and perhaps even patched up. However, I could not deny myself the pleasure of reinterpreting it. Since I was a child, it was He who associated me with Krakow. Smiling, joyful Lajkonik. He is glad that Krakow has been on the UNESCO World Heritage List for 40 years.

Basia Grzybowska Flores, urodzona w Gliwicach, w 1988 roku. Absolwentka ASP w Katowicach. Jej ilustracje to podróż między kolorami, kształtami i emocjami. Prosta droga do pozytywności i radości. Niedawno jej prace można było oglądać w San Francisco na wystawie Polki Hidden Power podczas San Francisco Design Week organizowanej przez The Spirit of Poland, a także w Tokio, na wystawie polskich i japońskich ilustratorek „Inner Strenght”. Basia ilustrowała dla magazynów takich jak Kukbuk, Wysokie Obcasy Praca, Non/fiction, Magazyn Psychologiczny Charaktery, Fuss Magazyn oraz PNT Magazine. Współpracowała także z marką Medicine, tworząc ilustracje do kolekcji Rebel Girl. Aktualnie mieszka i tworzy w Krakowie.

Basia Grzybowska Flores, born in Gliwice, in 1988. Graduate of the Academy of Fine Arts inKatowice. Her illustrations are a journey between colours, shapes and emotions. A simple way to positive and joyfulness. Recently her works could be seen in San Francisco at the exhibition of Polish women Hidden Power during the San Francisco Design Week organized by The Spirit of Poland, as well as in Tokyo, at the exhibition of Polish and Japanese illustrators „Inner Strenght”. Basia illustrated for magazines such as Kukbuk, Wysokie Obcasy Praca, Non/fiction, Magazyn Psychologiczny Charaktery, Fuss Magazyn and PNT Magazine. She also collaborated with Medicine brand, creating illustrations for the Rebel Girl collection. Currently she lives and works in Krakow.Wyróżnienie/Distinction

Agnieszka Drozd/PL

Wojciech Domagalski/PL

Dawid Celek/PL

Gabriela Kozioł/PL

Piotr Depta-Kleśta/PL

Piotr Depta-Kleśta/PL

Uczestnicy/Participants


Yukichi Takada/JP

Max Skorwider/PL

Magdalena Kupiec/PL

Małgorzata Awiorko/PL

Małgorzata Awiorko/PL

XuWei/CN

Monika Weryńska/PL

Natalia Gwiżdż/PL

Canwei Lai/CN


Krzysztof Wieczorek/PL

Luis Rivera/MX

Wojciech Osuchowski/PL

Patrycja Longawa/PL

Patrycja Longawa/PL

Julianna Seta/PL

Naandeyé García/MX

Mingliang Li/CN

DingJun&WeiQingrong/CN


Agnieszka Dajczak/PL

Agnieszka Dajczak/PL

Piotr Pietrzak/PL

Hatice Özer/TR

Agnieszka Cieślikowska/PL

Agnieszka Cieślikowska/PL

Andrea Szabó/HU

Gabriela Żełudziewicz/PL

Aleksander Walijewski/PL


Weronika Dziepak/PL

Julia MiÄ…so/PL

Wen Aiwei/CN

Alicja Garbowska/PL

Farkas Gabor Varga/HU

Agnieszka Pajda/PL

Valentin Bajolle/FR

Kinga Kurach/PL

Kinga Kurach/PL


Szymon Łacheta/PL

Rui Ma/CN

Monika Sroga/PL

Katarzyna Pustoła/PL

Jakub Kaja/PL

Jakub Kaja/PL

Karolina Gdaniec/PL


Warsztaty plakatowe/ Poster workshops

Uczestnicy warsztatów/ Workshop participants Hania Pasiok Zosia Grąbka Blanka Litwa Lilka Srebro Wiktor Przetacznik Helenka Przetacznik Karol Urbański Franciszek Gozdek Marcelina Bielat Rozalia Bielat Natalia Gwiżdż Agata Nierzwicka Ada Piotrowska Ronda Bautista Michał Płaza Basia Pawłowska Krzysztof Dydo

Warsztaty plakatowe „Niezwykłe oblicza Krakowa” dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów Wrzesień 2018 9/09, 16/09, 23/09, 30/09 Wydarzenie towarzyszące konkursowi na plakat „Kraków 2018, 40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Prowadzenie: Agnieszka Dydo ― projektantka ubioru. Absolwentka SAPU oraz animacji kultury UJ. Stworzyła kolekcję „Labirynt” inspirowaną plakatami Jana Lenicy. Współautorka albumu „PL21. Polski plakat 21 wieku.”

Poster workshops “Mysterious Kraków” for different age groups: kids, teens, adults and seniors September 2018 9/09, 16/09, 23/09, 30/09 An event accompanying the poster competition “Krakow 2018, 40 years on the UNESCO World Heritage List”. Instructor: Agnieszka Dydo ― fashion designer. Graduated of SAPU and culture animation at the Jagiellonian University. She created the “Labyrinth” collection inspired by Jan Lenica’s posters. Co-author of the album “PL21. Polish poster of the 21st century.”Warsztaty plakatowe dla dzieci/Poster workshops for kids

Warsztaty plakatowe dla młodzieşy/Poster workshops for teens


Warsztaty plakatowe dla dorosłych/Poster workshops for adults

Warsztaty plakatowe dla seniorĂłw/Poster workshops for seniors


Koordynator projektu Natalia Dydo

Project coordinator Natalia Dydo

Członek zarządu Stowarzyszenie Ogrody Sztuki Artur Pater

Member of the Board Stowarzyszenie Ogrody Sztuki Artur Pater

Projekt graficzny Peter Javorík

Layout Peter Javorík

Redakcja i tłumaczenie Natalia Dydo

Editing and translation Natalia Dydo

Korekta Kamila Szcześniak

Proofreading Kamila Szcześniak

Zdjęcia Natalia Dydo, Agnieszka Dydo, portrety nadesłane przez autorów

Photos Natalia Dydo, Agnieszka Dydo, Portraits by courtesy of the authors

Copyright by Dydo Galeria Plakatu Natalia Dydo Al. Focha 1, 30-111 Kraków, Poland dydopostergallery.com

Copyright by Dydo Galeria Plakatu Natalia Dydo Al. Focha 1, 30-111 Kraków, Poland dydopostergallery.com

Wydawca Stowarzyszenie Ogrody Sztuki ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków, Poland

Publisher Stowarzyszenie Ogrody Sztuki ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków, Poland

Druk Drukarnia Leyko leyko.pl

Print Leyko Printing leyko.pl

ISBN 978-83-952435-0-9

ISBN 978-83-952435-0-9

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa

Project co-financed by the City of Krakow

Kraków, listopad 2018

Krakow, November 2018

Szczególne podziękowania za „burzę mózgów” oraz wsparcie przy tworzeniu całego wydarzenia dla naszych wspaniałych wolontariuszy! Agnieszka Dydo Marek Leśniak Ola Junga Kaśka Karkoszka Magdalena Ładosz Magda Matyszewska Marysia Owczarek Ewelina Pająk Weronika Pokojska Agnieszka Pudełko Aleksandra Staniszewska Matylda Zielińska

Wystawa pokonkursowa 4–15 listopada 2018 Post-competition exhibition 4–15 November 2018


Dydo Galeria Plakatu została otwarta w październiku 2017 w dawnym hotelu Cracovia roku przez Natalię, córkę Krzysztofa Dydo. Jest to druga galeria w Krakowie powstała na bazie prywatnej kolekcji Dydo Poster Collection, mającej swój początek w połowie lat pięćdziesiątych. Galeria specjalizuje się w promocji i sprzedaży polskiego plakatu, organizuje wystawy tematyczne i indywidualne, współpracuje z artystami oraz otwiera swoją przestrzeń na różne aktywności kulturalne. Dydo Poster Gallery was opened in October 2017 in the former Cracovia Hotel by Natalia, daughter of Krzysztof Dydo. This is the second gallery in Krakow that was created on the foundations of the private collection of Dydo Poster Collection, which began in the mid-fifties. The gallery specializes in the promotion and sale of Polish posters, organizes thematic and individual exhibitions, cooperates with artists and opens its space for various cultural activities. Dydo Poster Gallery Al. Focha 1 30-111 Kraków, Poland dydopostergallery.com

Stowarzyszenie Ogrody Sztuki funkcjonuje przede wszystkim w dwóch obszarach kultury: plastycznym i muzycznym. Jest inicjatorem, organizatorem i realizatorem różnorodnych projektów plastycznych, muzycznych, spotkań poetycko muzycznych i innych przedsięwzięć kulturalnych. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest promocja i upowszechnianie osiągnięć artystycznych i naukowych swych członków. Stowarzyszenie Ogrody Sztuki is nonprofit organization operating in discipline of arts like music, visual arts and cultural support activities. Initiates, organizes and produces various cultural projects. The aim of the Association is to promote and popularize artistic and scientific achievements of their members.


ISBN 978-83-952435-0-9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.