Page 2

ISSN 1335-5309

EV 4267/11

Registrácia / Registration No.

ROČNÍK / VOLUME XIII

#27/ 28

redakcia@34.sk

www.34.sk

+421 (2) 5443 4526

Slovak Republic

841 02 Bratislava

Gallayova 43

Advanced Arts and Culture

ATRAKT ART — Society for

pre aktuálne umenie a kultúru

ATRAKT ART — združenie

VYDÁVA / PUBLISHED BY ŠÉFREDAKTOR / EDITOR–IN–CHIEF

Catherine Lenoble

Oliver Rehák, Mária Rišková,

Katarína Gatialová,

Dušan Barok,

CONTRIBUTING EDITORS

REDAKČNÝ OKRUH /

Barbora Šedivá <babuta@34.sk>

REDAKTORKA ČÍSLA / EDITOR

Slávo Krekovič <slavo@34.sk>

kupectiev Artfórum. Predplatné v SR vyba- zhodovať s názormi autorov publikovaných

Marek Kianička @ Kameo

The publisher, authors and contributors reserve their rights in regards to copyright

P.O.BOX 732, 111 21 Praha 1, www.allpro.cz, +420 234 092 851

DISTRIBÚCIA / DISTRIBUTION

written consent of the publisher. Published with a financial contribution from the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

zové materiály pochádzajú z archívu redakcie. Nevyžiadané materiály a rukopisy

in any form or by any means without the

koľvek formou je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Neoznačené obra-

Šírenie akejkoľvek časti časopisu akou-

Geogrotesque, Eduardo Manso © 2009

the copyright may be reproduced or copied

of their work. No part of this work covered by

terstva kultúry SR.

Predplatné v ČR: A.L.L.production s.r.o.,

PÍSMO / TYPEFACE

Dušan Barok

WEBDIZAJN / WEBDESIGN

Mária Lampertová <distribucia@34.sk> <distribucia@34.sk>

OFFICE ASSISTANT

ASISTENTKA REDAKCIE /

Mária Rišková, Lucia Udvardyová

Barbora Námerová, Zuzana Krajčíková,

KOREKTÚRY / PROOF READING

Zdenka Pepelová, Lucia Udvardyová

textov. Vyšlo s finančným príspevkom Minis-

Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, sieť kníh- nevraciame. Názory vydavateľa sa nemusia

DIZAJN / DESIGN

Magdaléna Kobzová, Zuzana Krajčíková, Sketchbook: The Rodina, therodina.com vuje redakcia <distribucia@34.sk>

Zuzana Duchová, Juraj Gigač,

PREKLAD / TRANSLATION

4/4

AOD STANDUINO

LAB ATRAKT ART

LAB ALT ART

LAB PING

AOD PINGTXT

LAB LOST HORSE

LAB DŮM UMĚNÍ BRNO

AOD STANDUINO

CHAT KINEMA IKON

CHAT MICHAL MURIN

CHAT DIANA M c CARTY

CHAT RIXC

AOD STANDUINO

TXT ICELAND

TXT VASULKAS

AOD STANDUINO

TXT UKRAINE

AOD AN MERTENS

SKETCHBOOK 66

10 10

12 12

16 16

20 20

24 24

26 26

30 30

34 34

36 36

40 40

52 52

64 64

72 72

74 74

84 84

94 94

98 98

104 104

110 110

Profile for barak dusanson

3/4 magazine, No. 27-28 (2012), Special issue on media art history: Remake  

Special bilingual issue of 3/4 magazine dedicated to media art history. Serves as a catalogue of a travelling exhibition Remake. It also bri...

3/4 magazine, No. 27-28 (2012), Special issue on media art history: Remake  

Special bilingual issue of 3/4 magazine dedicated to media art history. Serves as a catalogue of a travelling exhibition Remake. It also bri...

Profile for dusanson
Advertisement