Page 1

I N F O

ezel Route:

CC cultuurpunt

31 36 35 34 32

CC cultuurpunt

Afstand:

26 km

Reliëf:

vlak tot licht golvend

Kenmerk: hoofdzakelijk bos Vertrek:

Fietsroute

CC cultuurpunt, Phil Bosmansplein 1 3670 Meeuwen-Gruitrode

Geuzenbaan fietsroute

Bosgebied

Fietsroute (autovrij)

>>

31

Fietsknooppunt Fietsparadijs Limburg

P

Parking en overzichtsbord

i

Fietsonthaal- en servicepunt

A

Aandachtspunt

Matige helling

26 km

Laadpaal Kasteel Kerk

36 >>

GEUZENBAAN F I E T S R O Uhengst TE

De parking aan CC cultuurpunt in Gruitrode is een ideale plaats om uw wagen achter te laten. Een overzichtsbord geeft je meer info over de route of je kan er kennismaken met de route via een korte videofilm, gepresenteerd in eetcafé ‘de Kastelein’.

V. U. Marco Goossens, schepen van Landbouw

Ontdek het fietsparadijs Limburg met de nieuwe themafietskaarten of kies voor de fietsbox goed voor 28 toproutes met unieke bezoektips. Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt tel. + 32 11 30 55 00 info@toerismelimburg.be www.toerismelimburg.be

I H

>>

>>

G

>> >>

merrie veulen

Dienst Toerisme, Phil Bosmansplein 1, 3670 Meeuwen-Gruitrode tel. + 32 89 85 59 46 toerisme@meeuwen-gruitrode.be www.meeuwen-gruitrode.be Openingsuren: Maandag tot en met donderdag: 08.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u. Vrijdag: 08.00 - 12.00 u.

B

>>

31

D

GEUZENBAAN FIETSROUTE waar natuur en landbouw samengaan

C

A

start 35 32

F 34 E

Wat eet een ezel? samen beleef je meer in

Gruitrode

De Geuzenbaan fietsroute is een onderdeel van het Fietsparadijs Limburg.

Panelen dieren bij doolhof.indd 1

21/06/12 17:51


GEUZENBAAN FIETSROUTE waar natuur en landbouw samengaan

De naam ‘Geuzenbaan’ is ontleend aan een historische verbindingsweg die dateert uit de periode van de Spaanse overheersing.

A

MONUMENT PHIL BOSMANS (ingang Phil Bosmansplein)

Let ook op de prachtige beekvallei waarlangs u rijdt tussen Opitter en Neerglabbeek. In de vallei werd een mooie wandelroute aangelegd.

Het monument in de vorm van een doorzichtig huis brengt hulde aan de overleden pater Phil Bosmans (1922-2012). Het symboliseert zijn ouderlijk huis in Gruitrode, waar hij zijn jeugdjaren doorbracht. Op de luiken aan de ramen vindt de bezoeker de biografie van Phil Bosmans en informatie over zijn levenswerk: Bond Zonder Naam. De tekst ‘Die Heerlijckheit Gruytroede! Dat was Roy.’ schreef pater Phil zelf ter gelegenheid van 900 jaar Gruitrode. De spreuk op de schouw wordt naar goede traditie regelmatig vervangen. Inwoners uit Meeuwen-Gruitrode selecteerden hiervoor de mooiste spreuken uit de geschiedenis van Bond Zonder Naam. Het monument werd ingehuldigd in augustus 2012, 7 maand na zijn overlijden. Het werk is ontworpen door vormgever en Gruitrodenaar Jo Klaps. De familie Klaps was goed bevriend met de familie Bosmans.

Tussen knooppunt 31 en 36 kan u afslaan naar de verbindingsroute die naar Wijshagen en Ellikom leidt. Tussen knooppunt 31 en 36 komt u door een prachtige holle weg nabij de vroegere grindwinningsgroeven. Holle wegen zijn ontstaan door de erosie van vervoer en water. De wegen leiden meestal naar een beekvallei met een watermolen, waar boeren hun graan lieten malen. Tussen knooppunten 36 , 35 en 34 rijdt u doorheen het Gruitroderbos. In de nabijheid van knooppunt 35 kan u afslaan naar de Oudsberg.

Deze fietsroute van ongeveer 26 km loopt voor een groot gedeelte over een voor verkeer afgesloten fietspad doorheen de bossen van Gruitrode en over rustige landwegen met tal van actieve landbouwbedrijven. In Meeuwen-Gruitrode, een plattelandsgemeente bij uitstek, gaan natuur en landbouw hand in hand: ongeveer 600 ha bos en 4000 ha landbouwgrond. De

fietsroute

brengt

u

tevens

langs

de

bezienswaardigheden van Gruitrode en Neerglabbeek.

B

COMMANDERIJ EN KASTEELHOEVE

In het begin van de 15 de eeuw vestigden zich in Gruitrode de Ridders van de Duitse Orde, afhankelijk van de hoofdcommanderij van Alden Biesen. Hun kasteel werd in de 16 de eeuw uitgebouwd tot een waterburcht met kasteelhoeve in Maaslandse renaissancestijl. Het kasteel en de hoeve raakten vanaf de Franse Revolutie zwaar in verval en werden gedeeltelijk afgebroken. Enkele jaren geleden werd de commanderij gerestaureerd en momenteel werkt men nog aan de hoeve.

Aan de landbouwbedrijven krijg je meer info via ‘wist-je-dat- bordjes’.

C

meer info via’ ‘wist-je-dat bordjes’

ST-HUBERTUSKERK

Dit romaans bedehuis in ruwe steenblokken en mergel dateert van voor 1283. De zware westertoren werd onderaan opgetrokken in veldkeien en dateert wellicht uit het midden van de 13 de eeuw. Het onversierde bovengedeelte uit mergelsteen stamt uit de 14 de eeuw en werd bekroont met een tentdak. In 1994 werd het kerkje volledig gerestaureerd.

D

ORSHOF

Orshof (hotel - restaurant - seminariecentrum) is een Kempische boerderij, gelegen aan de rand van Solterheide. De prachtige tuinen vormen een groene overgang naar de omliggende natuur. Vanuit deze poort naar de natuur kan je mooie tochten maken te voet (wandelroutenetwerk Solterheide - Duinengordel), met de fiets (Limburgs fietsroutenetwerk), te paard of met de koets (ruiteren menroutenetwerk). Andere faciliteiten: verhuur (elektrische) fietsen en tandems, ruime parking, fietscafé en terras, ruitercafé en pleisterplaats, toeristische info en routekaarten, brasserie en restaurant, vergaderzalen. www.orshof.be - 089/81 08 00

E

OUDSBERG

De Oudsberg staat bekend als de grootste en hoogste open stuifduin van Vlaanderen, gelegen in het Gruitroderbos in een duinengordel die zich vroeger uitstrekte van Hechtel tot Maaseik. De Oudsberg torent een 30-tal meter uit boven het Kempisch Plateau. De Oudsberg is sinds 1998 erkend als Vlaams natuurreservaat. Tijdens de jongste ijstijd, het Weichselien, die ongeveer 11.000 jaar geleden ten einde kwam, kreeg het Kempens Plateau te maken met enorme zandverstuivingen, omdat er nog geen gesloten vegetatiedek was. Er vormden zich diepe leeggestoven laagten, waarin vennen ontstonden. Voorbeelden hiervan zijn de Ruiterskuilen, het Turfven, het Zwartven en het Broeksven. Hoge zandafzettingen staken als duinruggen boven het landschap uit. Door de opwarming van het klimaat ontwikkelden er zich stilaan berken- en eikenbossen. In de Middeleeuwen verarmde de bodem van de Oudsberg door intensieve ontginning. Hierdoor kon alleen heide nog overleven. Plaatselijke overbegrazing van schapen zorgde opnieuw voor zandverstuiving, die het huidige duinlandschap boetseerde. Vandaag zijn de landduinen nog steeds in volle evolutie. Het zand breidt zich uit terwijl de duintoppen wegstuiven. De Oudsberg is geselecteerd als kandidaat Unesco Werelderfgoed.

Op knooppunt 35 kan u de Geuzenbaanroute verlaten richting Opoeteren (volg 37).

F

BOSKAPEL (KAPEL VAN O.L.V.-VAN RUST)

Deze kapel met openluchtaltaar werd opgericht door de jagersen wandelvereniging. Het is een ideaal rustpunt halverwege het autovrije deel van de route. Maak hier zeker even tijd om te genieten van de stilte.

G

ST- WILLIBRORDUSKAPEL

Dit is de enige bezienswaardigheid tussen knooppunt 32 en het centrum van Gruitrode. Hiervoor moet u wel even omrijden. Deze kapel getuigd van het evangelisatiewerk van Willibrordus, een Ierse monnik en bisschop van Friesland, die in 739 overleed en te Echternach werd begraven. Volgens de dorpslegende zou de grote steen onderaan de kapel zelfs gediend hebben als rustplaats voor deze heilige.

H

GEDENKSTEEN “GRUITRODE, DORP IN DE KIJKER 2013”

In 2013 had Gruitrode de eer “Dorp in de kijker” te mogen organiseren. Het concept is eenvoudig: breng alle kleine dingen van het dorp samen en laat ze door samenwerking met andere verenigingen zien aan de dorpsbewoners en alle nieuwsgieringen. De leden en bestuursleden van Landelijke Gilde Gruitrode waren de motor van deze actie. Door een 7-tal activiteiten te organiseren, versterkten zij hiermee het ‘dorpsgevoel’. De vernieuwing van deze folder en de heropening van de Geuzenbaanfietsroute was hier een van. Als afsluiting van Dorp in de kijker werd een herdenksteen geplaatst. Ook het pleintje waarop de steen een plaats kreeg werd door de gilde opgewaardeerd met hoogstamfruitbomen, picknickbanken, bloembakken voor een schooltuinproject,… Om het pleintje te bezoeken moet je even van de route afwijken (wegwijzers), maar het is zeker een bezoekje waard!

Dorp in de kijker Landelijke Gilden

I

ST GERTRUDISKERK

De St-Gerdtrudiskerk is een laatgotische kruiskerk uit het begin van de 15 de eeuw. Ze werd opgetrokken in mergelsteen in opdracht van landcommandeur Ivan van Cortenbach, ridder van de Duitse Orde. De kerk werd na brand, hersteld in 1911.

Geuzenbaan fietsroute Duinengordel  
Geuzenbaan fietsroute Duinengordel  

Geuzenbaan fietsroute Duinengordel

Advertisement