Dynamo nr. 67

Page 19

DY N A M O N R . 67 12 2 0 21

KRÆFTEN SKAL DRÆBE SIG SELV Patienters tumorbiopsier kan laves om til personlige kræftvacciner. Lotte K ru ll

Arkiv

19

IMMUNFORSVARET SKAL ANGRIBE HJERNETUMORER En dag kan patienter med hjernekræft få modificeret deres hvide blodlegemer i laboratoriet, så de kan sendes tilbage kroppen og nedkæmpe sygdommen. Lot t e K ru l l

A rk iv

Forsker Anton Autzen kalder sig selv for ’en kemisk værktøjsmager’ og har specialiseret sig inden for polymerkemi. Polymerer er store molekyler, der både findes i naturen og kan designes kunstigt i laboratoriet. Det sidste er netop, hvad Anton Autzen har gjort, og han sidder nu med en patenteret polymerteknologi, kaldet polymer lipid nanodiscs, som han vurderer, har et potentiale i fremtidig kræftbehandling.

Postdoc Maria Ormhøj er i spidsen for et forskningsprojekt, der skal udvikle en ny form for immun­ terapi, der kan helbrede patienter med glioblastom. ­Glioblastom er den mest ondartede form for hjernekræft, hvor patienternes gennemsnitlige levetid, efter at diagnosen er stillet, er på kun ca. 14 måneder.

Anton Autzens polymer lipid nanodiscs kan opløse celler, så små skiver af en celles membran bliver en del af ’discen’. Ved at tage en patients tumorbiopsi kan man således opløse små skiver af kræftcellernes membraner og få dem indlejret i de små nanodiscs. Hvis ’discene’ dernæst tilsættes immunaktiverende stoffer og sprøjtes ind i patienten, så er visionen, at vedkommendes immunsystem vil blive aktiveret til at bekæmpe kræften.

Terapien, som kaldes kimær antigen recepto­r (CAR-) T-celleterapi, skal udnytte immunforsvarets egen kraft gennem genetisk omprogrammering af de hvide blodlegemer, der hedder T-celler, så de kan genkende og dræbe kræftceller.

”Der er mange små tekniske udfordringer, som alle har at gøre med den kemiske platform, jeg har udviklet til at lave nanodiscs. Den skal modificeres en smule, og jeg skal være sikker på, at den stadig virker efter disse justeringer. Derefter kommer selve vaccineudviklingen, som også skal kombineres med nogle eksisterende teknikker i cancerimmunologi. Der er lang vej, men hvis det hele kan komme til at virke, står jeg med en helt ny måde at lave vacciner på, der især vil egne sig til kræftsygdomme,” udtalte Anton Autzen i 2020, da han modtog en Sapere Aude-bevilling til sin forskning. A nto n Au tze n, forsker, DTU Sundhedsteknologi, aaas@dt u . d k

”Det foregår ved, at man tager nogle T-celler direkte fra patienternes blodbane. Herefter modificerer vi cellerne i laboratoriet, så de udtrykker en immunreceptor, som hedder en CAR. Den type receptor er nemlig kræftsøgende. Så når man putter de modificerede T-celler tilbage i patienten, kan de finde tumorcellerne og slå dem ihjel,” siger Maria Ormhøj. Forskerne håber, at resultaterne fra projektet kan overføres til patientbehandling inden for de næste fire år. a ria Ormh ø j, p o std o c , DTU Su n d h e d st e k n o lo gi , M ma ro rm@ d t u . d k