Page 1

Hundeforbud mangler   faglig BEGRUNDELSE     

Defini on af farlige hunde  Det er ikke muligt at undgå, at hunde bider, da det er deres måde at  forsvare sig på i situa oner, der af hunden opfa es som truende. Det  er dog vig gt, at der  l stadighed fokuseres på, at færrest mulige  hunde er  l frygt og fare for mennesker og husdyr.       


Hvornår er hunden farlig?  En hundesagkyndig dyrlæge vil vurdere en hund for potentiel farlig,  hvis:    Den udviser uprovokeret og uforudsigeligt udfarende aggressiv  adfærd i form af bid overfor andre dyr eller mennesker.   Den udviser voldsom udfarende aggression i form af bid ved  påvirkning af s muli, der ikke normalt af andre hunde eller  mennesker anses for truende.   Den ved bid ikke udviser en  lstrækkelig bidehæmning.      

Ejerens ansvar  Om en potentiel farlig hund er farlig for omgivelserne afhænger af  ejerens (ejernes) evne til at forstå og håndtere hundens adfærd.    


Ansvar, træning og vilje  Ejeren af hunden bærer det primære ansvar for at forhindre, at  hunden bider. I mange af sagerne om hundebid ses følgende  forstærkende faktorer:     

Ringe ansvarsbevidsthed hos ejeren.  Lavt overskud og dårlig evne  l tage vare på en hund.  For ringe viden om hundeadfærd.  Uheldige episoder.   

                 

Racen forudsiger ikke hundens farlighed  Individuelle forskelle er lige så afgørende som racemæssige.   Kombina on af hund og ejer.            


Den Danske Dyrlægeforening anbefaler, at:  

 Skambidningsparagraffen ændres, så der indføres krav om brug  af hundesagkyndige.   Defini onen af skambidning ændres  l den af arbejdsgruppen  foreslåede defini on.   Raceforbuddet helt  ernes.   De hundesagkyndige har veterinærfaglig baggrund.   

      Med venlig hilsen         Den Danske Dyrlægeforening         Sek on vedrørende Hund, Kat og Smådyr         Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi   

DDD: Hundeforbud mangler faglig BEGRUNDELSE  

Folder fra Den Danske Dyrlægeforening i forbindelse med høring over lov til ændring af hundeloven. (oktober 2013)