Page 1

1

“Don’t pollute, cycle to commute”

Geïntegreerde proef Dries Los

H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen

Dries Los 6 Handel 2018-2019


“Don’t pollute, cycle to commute”

Geïntegreerde proef Dries Los

H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen

Dries Los 6 Handel 2018-2019


Woord vooraf In dit eindwerk laat ik zien wat Cervix de voorbije zeven maanden heeft gedaan voor de geïntegreerde proef. In de richtingen Handel en Boekhouden-Informatica richten de leerlingen in een vierkoppig team een fictieve onderneming op. Dit jaar hebben we een onderneming opgericht die zich specialiseert in het produceren en het verkopen van elektrische fietsen en rugzakken. Cervix is de onderneming waarvan ik deel uit maak. Mijn positie in het bedrijf is chief executive officer, afgekort CEO. Doorheen dit ‘project’ heb ik heel wat hulp gekregen van zowel mensen binnen de school als buitenstaanders. Als eerste wil ik graag mijn mentor Annelies Van Haegenbergh bedanken. Dankzij haar steun is Cervix goed kunnen starten. Naast mevrouw Van Haegenbergh zou ik ook graag mevrouw Bellens, mijn leerkracht Nederlands, willen bedanken. Zij heeft mij veel geleerd over hoe je je GIP op een correcte manier opstelt: bronvermelding, lay-out en voorwoord. Het Cervix-personeel heeft het zeer goed aangepakt en we hebben altijd goed samengewerkt, daarom wil ik hen natuurlijk ook van harte bedanken. Mijn ouders zijn ook een enorme mentale hulp geweest. Als ik het eens niet zag zitten, spraken zij mij steeds weer goede moed in. Ik hoop dat u een duidelijk beeld krijgt van Cervix. Dries Los


Inhoudstafel WOORD VOORAF

5

INLEIDING

11

1. SEMINARIE

14

1.1 NAAM, HUISSTIJL EN LOGO 1.1.1 UITLEG NAAM, HUISSTIJL EN LOGO 1.1.2 ORGANOGRAM 1.2 EXTERNE AUDIT 1.2.1 VERSLAG: OPSTART TOPTEAM 1.2.2 SWOT-ANALYSE 1.2.3 AANTAL MAANDEN EINDVOORRAAD 1.2.4 PRODUCTIEKOST PER EENHEID 1.2.5 LEVERBETROUWBAARHEID 1.2.6 MARKTAANDEEL OMZET 1.3 KAPITAALVERHOGING 1.3.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 1.3.2 UITLEG 1.4 SHAREHOLDERSANALYSE

16 16 17 17 17 17 17 18 19 20 20 22 22 22 27

2. BEDRIJFSECONOMIE

31

2.1 MARKETINGMIX CONCURRENT 2.1.1 WIE IS GIANT? 2.1.2 PRODUCT 2.1.3 PLAATS 2.1.4 PRIJS 2.1.5 EVENEMENTEN 2.1.6 SPONSORS 2.1.7 TRADITIONELE RECLAME 2.1.8 SWOT-ANALYSE 2.2 ANALYSE VAN DE JAARREKENING 2.2.1 LIQUIDITEIT 2.2.2 GRAFIEK LIQUIDITEIT 2.2.2 UITLEG LIQUIDITEIT 2.3 SOLVABILITEIT & SCHULDGRAAD 2.3.1 SOLVABILITEIT 2.3.2 SCHULDGRAAD 2.3.3 GRAFIEK SOLVABILITEIT & SCHULDGRAAD 2.3.4 UITLEG SOLVABILITEIT & SCHULDGRAAD 2.4 RENDABILITEIT 2.4.1 RENDABILITEIT EIGEN VERMOGEN (REV) 2.4.2 RENDABILITEIT TOTAAL VERMOGEN (RTV) 2.4.3 GRAFIEK RENDABILITEIT 2.4.4 UITLEG RENDABILITEIT 2.5 HORIZONTALE ANALYSE VAN DE JAARREKENING 2.5.2 GRAFIEK HORIZONTALE ANALYSE 2.6 MASTERPLAN 2.6.1 UITLEG MASTERPLAN 2.6.2 UITBREIDING BENELUX 2.6.3 PROJECT ECOWORLD 2.6.4 UITWERKING BATTERIJ

33 33 34 35 35 35 36 36 37 37 39 39 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 44 44 46 46 46 46 47

3. FRANS

49

3.1 PRÉPARATION DE L’ANNONCE D’EMPLOI POUR UN PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 3.1.1 LES TACHES D’UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

51 51


3.1.2 LES TÂCHES ESSENTIELLES 3.1.3 LA DÉNOMATION DU POSTE 3.1.4 LES CONNAISSANCES 3.1.5 LES CARACTÉRISTIQUES DE PERSONNALITÉ 3.2 UN OFFRE D’EMPLOI « PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 3.2.1 QUI EST CERVIX? 3.2.2 POSTE 3.2.3 LES TACHES DU PDG 3.2.4 QUELLE FORMATION VOUS AVEZ EU ? 3.2.5 VOTRE PROFIL 3.2.6 QUELLES SONT NOS OFFRES? 3.2.7 CONTACT 3.3 CHECKLIST: ARTICLES NÉCÉSSAIRES 3.3.1 VIDEO 1 3.3.2 VIDEO 5

51 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 54 55

4. ENGELS

59

4.1 BUSINESSPLAN 4.1.1 BUSINESS IDEA 4.1.2 COMPANY OBJECTIVES (SMART) SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVABLE REALISTIC TIME BOUND 4.1.3 SWOT-ANALYSIS CERVIX 4.1.4 PRODUCT DESCRIPTION 4.1.5 OWNERSHIP, MANAGEMENT AND PERSONNEL 4.1.6 MARKETS 4.1.7 MARKETING 4.1.8 FINANCIAL FORECASTS 4.2 PROMOTION PLAN 4.2.1 TARGET CUSTOMERS 4.2.2 PROMOTIONAL TACTICS 4.2.3 COSTS 4.2.4 DEFENCE OF THE PLAN

61 61 61 61 61 62 62 62 63 64 65 67 67 69 72 72 72 73 73

5. DUITS

75

5.1 STECKBRIEF 5.1.1 NAME 5.1.2 LOGO 5.1.3 FIRMENPOLITIK UND VISION 5.1.4 DAS PRODUKT 5.1.5 PERSONAL 5.1.6 ORGANIGRAMM 5.1.7 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS) 5.2 WARENTEST 5.3 ARTIKEL E-BIKE

77 77 77 77 78 79 79 80 81 82

6.GODSDIENST

84

6.1 DEONTOLOGISCHE CODE 6.1.1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 6.1.2 PEOPLE 6.1.2.1 ONTWIKKELING PERSONEEL 6.1.3 PLANET

86 86 86 86 87

7. CONCLUSIE

91

8. LITERATUURLIJST

93


9. BIJLAGEN

95

BOEKJAAR 11 BOEKJAAR 12 BOEKJAAR 13

97 103 108

10.

115

LOGBOEK


Inleiding In september 2018 zijn we met de richtingen Handel en Boekhouden-Informatica naar de Thomas More hogeschool gegaan. We zijn daar begeleid door Top Team, zij stellen bedrijfssimulaties op en helpen fictieve start ups. We hebben er geleerd om samen te werken en de juiste beslissingen te maken voor de onderneming. Top Team heeft ons geholpen bij de start van onze onderneming. Ik ben zeer blij dat we deze kans hebben gekregen. Met deze duw in de rug konden Abdilah Cheddad, Utah Dierckx, Jakub Luykx en ik eenvoudiger starten met het oprichten van onze fictieve onderneming. Eerst en vooral moesten we een naam kiezen die zou aanslaan bij de klant. Na lang overleggen, zijn we tot de beslissing gekomen dat de naam van onze onderneming niet per se iets te maken moest hebben met de producten die we verkopen, net zoals Apple. We zochten verschillende vertalingen op in het Latijn en zijn uiteindelijk op de naam ‘Cervix’ gekomen. Onze titularissen deelden ons mee dat we ons zouden specialiseren in de productie en de verkoop van elektrische fietsen en rugzakken. Op het eerste zicht kun je denken dat deze twee producten niet veel met elkaar te maken hebben. Cervix besloot klanten aan te trekken die beide producten nodig hebben, we richtten ons op jonge trekkers die graag lange afstanden fietsen. We garandeerden onze klanten enkel de beste producten en een correcte prijs. Het aantrekken van klanten gebeurt zeker en vast door de producten die je verkoopt, maar een goede naam, logo en slogan kunnen nog meer belang hebben bij het succes van de onderneming. We hebben voor ons logo heel wat geluk gehad met onze collega Abdilah Cheddad die precies wist wat we nodig hadden en het ook nog eens kon uitvoeren. We waren er ook van overtuigd dat onze slogan zeer krachtig moest overkomen. Een slogan in het Vlaams zou in onze ogen niet meteen succes hebben. Daarom hebben we gekozen voor een Engelse slogan en omdat Jakub een zeer uitgebreide Engelse woordenschat heeft, heeft hij gekozen om een slogan te zoeken. We kregen tijdens het vak seminarie wel heel wat tips mee om een de juiste beslissing te maken qua naam, slogan en logo. Ook tijdens het opstellen van ons Businessplan tijdens het vak Engels kregen we de nodige informatie. Deze bundeling van al onze taken die we doorheen het jaar hebben gemaakt, zal u hopelijk een duidelijk beeld geven van wat nu juist de bedoeling is van een geïntegreerde proef. Er zijn taken die we in groep hebben gemaakt, maar ook individuele taken. Ik wens u een zeer prettige en misschien wel inspirerende leeservaring.


1. seminarie


1.1 Naam, huisstijl en logo Mijn collega’s en ik hebben gekozen voor een krachtige naam, een groene en klantvriendelijke huisstijl en een duidelijk logo. De naam is al enkele keren genoemd in het voorwoord en in de inleiding, we zijn zeer trots op onze naam en zeker omdat deze heel anders is dan de namen van onze concurrenten. Zij hebben allemaal een naam gekozen die verband houdt met de producten die zij verkopen. Cervix betekent in het Latijn ‘krachtig’. Dit is de manier van werken, de kwaliteit en alles rond de onderneming wat wij willen uitstralen.

1.1.1 Uitleg naam, huisstijl en logo Als je naar de website van Cervix gaat, zal je meteen merken dat deze vele groene accenten bevat. Wij wilden hiermee laten blijken dat de klant het gevoel heeft dat hij zich in een groene omgeving bevindt. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat de mens gelukkiger wordt van de kleur groen. Ook de klantvriendelijkheid is bij Cervix zeer belangrijk. De klant moet zich thuis voelen als hij bij ons koopt. Het logo is ontworpen door onze marketingmanager Abdilah Cheddad. Hij koos voor een logo dat perfect past bij onze huisstijl; gemakkelijk te herkennen, groene tinten en de klant weet wat we verkopen. De verschillende groene tinten in ons logo staan voor het milieubewuste en het ecologische. Cervix zwoegt steeds om duurzaam te ondernemen voor het milieu. Op het logo vindt u een fietsend mannetje met een rugzak om. Onze twee producten komen duidelijk voor in ons logo. “Don’t pollute, Cycle to commute” Een krachtige slogan is zeer belangrijk voor een onderneming. Het is een krachtige kreet die vertelt waar de onderneming voor staat. Onze slogan zegt dat je niet moet vervuilen en de fiets moet gebruiken als je je verplaatst. Het is zeer duidelijk wat Cervix met deze slogan bedoelt. Mensen gebruiken nog steeds te veel de auto voor verplaatsingen die je ook met de fiets kan doen. Door de productie van elektrische fietsen zet Cervix zich in voor een verbetering van het milieu. Onze slogan wordt misschien niet direct geassocieerd met ons andere product, de rugzak, maar bij het fietsen kan een rugzak zeer handig.

16


1.1.2 Organogram

Dries Los Chief Executive Officer

Abdilah Cheddad

Jakub Luykx

Utah Dierckx

Marketing manager

Financial manager

Project manager

1.2 Externe audit 1.2.1 Verslag: opstart TopTeam Dinsdag 18 september hebben wij als groep B1 deelgenomen aan het bedrijfssimulatiespel: TopTeam. Wij hebben toen voor drie opeenvolgende boekjaren ondernemingsbeslissingen moeten nemen. Op basis van de gekregen rapporten hebben we voor de voorzitter van raad van bestuur, Rob Frederix, een eindverslag opgemaakt.

1.2.2 SWOT-analyse Hierbij beginnen we het verslag met een overzicht van onze eigenschappen in een SWOTanalyse.

Sterktes

Zwaktes

 Goede communicatie (Teamwork)

 Zich overschatten

 Hulp vragen

 Geen inzicht

 Doorzettingsvermogen

 Verbanden leggen tussen concurrentie en

 Van negatief naar positief eindresultaat  2 segmenten rugzakken (standaard &

eigen cijfers was moeilijk  Resultaten van concurrenten inschatten.

luxe)

17


Bedreigingen

Kansen

 Veel concurrentie

 Volgend jaar hogere resultaten & sterker

 Fouten begaan

marktaandeel

 Te veel voorraad

 Ervaringen opdoen  Vragen stellen  Uitbreiding van bedrijf  Hoge reclamekosten  Concurrentie is even onervaren als wij.

1.2.3 Aantal maanden eindvoorraad Betekenis: Dit zijn het aantal maanden dat we de huidige verkoopcijfers kunnen bijhouden met de huidige eindvoorraad. Berekening (standaard) Eindvoorraad in eenheden = 3 990 Vraag in Januari in eenheden = 383 Aantal maanden eindvoorraad = 10,42 maanden. Berekening (luxe) Eindvoorraad in eenheden = 545 Vraag in Januari in eenheden = 213 Aantal maanden eindvoorraad = 2,56 maanden.

Beoordeling Het herstructureren van de standaard productie van 3 naar 2 machines met een productie van 2000 eenheden zal ervoor zorgen dat onze voorraad opmerkelijk vermindert en dat onze productiekosten per eenheid dalen. De huidige productie in eenheden standaard

= 7 500

De nieuwe productie in eenheden = 4000 De daling van de productie in eenheden = 7500 – 4000 = 3500 De nieuwe eindvoorraad in eenheden = 3990 – 3500 = 490 De nieuwe eindvoorraad voor de standaard productie = 490/383 = 1,28 maanden

18


Maandvoorraad aantal maanden

12 10 8 6

10,42

4 2

2,56

0 standaard

luxe soort product

1.2.4 Productiekost per eenheid Berekening (standaard) (2 500 euro * 25,8) * 3

= 25,8 euro

7 500

Berekening (luxe) (1 400 euro * 31,50) * 2

= 31,5 euro

2 800

Beoordeling De standaard rugzakken worden minder geproduceerd dan de luxe rugzakken, dit heeft Cervix gedaan om een optimale afzet te bekomen. Hoe lager de productiekost, hoe beter voor het resultaat dat we hebben op het einde van het boekjaar hebben.

19


1.2.5 Leverbetrouwbaarheid Betekenis: De mate waarin de juiste aantallen op de juiste tijdstippen geleverd worden. Berekening (standaard) 4 884

x100

= 100%

4 884

Berekening (luxe) 2 556

x100

= 100%

2 556 Beoordeling In de huidige bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen. Die van ons bedraagt 100% wat dus het consumentenvertrouwen zal stimuleren. Zo stellen wij al onze klanten tevreden. We kunnen dit aan de consument duidelijk maken door advertenties te maken over onze leverbetrouwbaarheid.

1.2.6 Marktaandeel omzet Berekening (standaard) 307 932

x100

= 11,99%

2 568 281

Berekening (luxe) 255 600

x100

= 15,80 %

1 617 351

Beoordeling We hebben een vrij laag marktaandeel, maar dat betekent niet dat we slecht scoren in onze markt. Als we meer omzet hadden gemaakt, haalden we een veel hoger marktaandeel. We konden o.a. kosten besparen bij de productie van onze rugzakken.

20


Marktaandeel 18,00%

hoeveelheid in %

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%

15,80% 11,99%

4,00% 2,00% 0,00% standaard

luxe soort product

21


1.3 kapitaalverhoging 1.3.1 Schematische weergave 

Machines 2.600.000 EUR

o 

Productieproces verhogen

Reclame 2.500.000 EUR

o

Straat reclame over heel Vlaanderen

o

Events in grote steden

o

Reclamefilmpje i.v.m. rugzak en fiets  Bekend persoon: Tom Boonen

Duurzame ontwikkeling 3.000.000 EUR

o

Werknemers elektrische fietsen geven en premies (eco-cheques)

o

Zonnepanelen

o

Ontwikkeling van batterijen

Arbeiders 3.900.00 EUR

o

Productieproces verhogen TOTAAL: 12.000.000 EUR

1.3.2 Uitleg Dit jaar hebben we bij Cervix een winst gerealiseerd van 5.512.000 euro. Als beginnende onderneming zijn wij zeer blij met dit cijfer. In de toekomst willen we deze winst alleen maar laten toenemen. Dit kunnen we doen door een kapitaalverhoging in te voeren. We hebben lang nagedacht over de investeringen die we willen uitvoeren. Als eerste willen we de productiecapaciteit verhogen. Dit is mogelijk door het aankopen van nieuwe machines en het aanwerven van nieuwe werknemers. Het is een feit dat reclame een zeer efficiënte manier is om klanten aan te trekken, maar reclame is niet goedkoop. Wij hebben hiervoor een bedrag van 2,5 miljoen euro voorzien. Wij willen op drie manieren reclame maken voor onze onderneming.

22


1. Events organiseren in Gent, Antwerpen, Brugge en Hasselt -

Klanten kunnen kennis maken met onze producten

-

Ze kunnen onze fietsen testen

2. Reclame via social media 3. Reclamefilmpje -

BV’s trekken klanten aan ďƒ Tom Boonen in ons reclamefilmpje;

Duurzame ontwikkelingen zorgen voor een goed beeld bij de klanten en zijn op lange termijn voordeliger voor het bedrijf zelf. Cervix wil investeren in zonnepanelen, premies voor werknemers en ontwikkelingen van batterijen. 1. Zonnepanelen -

Op lange termijn onafhankelijk van energiebedrijven, wij produceren eigen energie.

-

Klant vindt dit belangrijk

2. Premies voor werknemers -

Werknemers die met de fiets naar het werk komen zullen op het einde van de maand hiervoor premies krijgen. Deze premies zullen eco-cheques zijn. Dit zorgt ervoor dat er minder werknemers

met de auto komen. Ook mensen die met het

openbaar vervoer komen krijgen deze premie.

3. Ontwikkeling van batterijen -

In batterijen zitten zeer vervuilende stoffen, Er zit kwik in, maar ook lood, cadmium, lithium, nikkel, zink, enz.

-

Deze stoffen worden in sommige plaatsen door kinderen ofwel werknemers die amper iets betaald krijgen uit de grond gehaald.

Voor deze duurzame ontwikkelingen hebben wij een budget van 3 miljoen euro voorzien.

23


Kapitaalverhoging CERVIX

Korte termijnvisie Ø

Duurzame ontwikkelingen Ø

Premies voor werknemers (ecocheques)

Ø

Zonnepanelen aanbrengen

Ø

Ontwikkeling van batterijen

Bedrag: 3 miljoen euro

Ø Reclame Ø Events in grote steden Ø Reclame op straat dmv flyers,… Ø Reclamefilmpje met DriesBoonen Mertens Tom Bedrag: 2,5 miljoen euro

24


Langetermijnvisie

Lange termijnvisie Machines

Arbeiders

productiecapacite Verhoging van productieproces it Machines: 2,6 miljoen euro Arbeiders: 3,9 miljoen euro

Hoe Realiseren? u

Kapitaalsverhoging van 12.000.000 EUR

u

24.000 nieuwe aandelen

u

Premie: 456,89 EUR

25


Hoe Realiseren? Eigen vermogen € 50.000.000,00

60.000

€ 45.000.000,00

50.000

€ 40.000.000,00 € 35.000.000,00

40.000

€ 30.000.000,00 € 45.495.000,00

€ 25.000.000,00 € 20.000.000,00

Aantal aandelen

€ 33.495.000,00

59.004

30.000 20.000

35.004

€ 15.000.000,00 € 10.000.000,00

10.000

€ 5.000.000,00

0 boekjaar 3

€ 0,00 boekjaar 3

boekjaar 4

boekjaar 4

26


1.4 Shareholdersanalyse Voor deze taak kregen we de opdracht om een bedrag van 100.000 euro te investeren in twee of drie verschillende bedrijven die zich inzetten voor groene energie of op een duurzame manier produceren. Het was de bedoeling dat de bedrijven rendabel waren en interessant om in te investeren. De shareholders werden opgeroepen om mee te kijken naar de voorstellen die we hadden. De twee bedrijven waarin ik heb geĂŻnvesteerd waren BMW en Heliatek.

Shareholdersanalyse Cervix Dries Los 6 handel

S

27


Enkele cijfers

28


HĂŠliatek

S Duits bedrijf S Solar Films S Flexibel en flinterdun S Transparant S M akkelijk aan te brengen

https:/ / www.heliatek.com/ en/ heliatek/ image-movie

29


2. Bedrijfseconomie

31


2.1 Marketingmix concurrent 2.1.1 Wie is Giant? Giant is een Taiwanees bedrijf dat zich sinds 1972 specialiseert in het produceren van fietsen. Het is op dit moment de grootste fietsenproducent ter wereld. In 2002 produceerde Giant wereldwijd 4,7 miljoen fietsen. Zij waren de eerste fietsenproducent die lichtere en sterkere frames introduceerde terwijl andere producenten nog staal gebruikten. Het is dus een zeer innovatieve onderneming. Tussen 2008 en 2010 hebben ze vier keer de Euro Bike Award gewonnen. In totaal heeft Giant wereldwijd zo’n 12.000 verkooppunten. In het wielrennen is Giant een zeer bekende naam. Ze hebben verschillende teams waaronder de Spaanse wielerploeg ONCE en Rabobank Blanco Pro Cycling gesponsord Ze hebben fabrieken in Taiwan, China en Nederland. Giant staat in de top 10 van e-bike leveranciers, op de eerste plaats staat Gazelle. Het is geweten dat elektrische fietsen steeds populairder worden, hier is al onderzoek naar gedaan. Een van deze onderzoeken bestudeerde het aantal zoekacties online naar fietsen en elektrische fietsen.

Uit het onderzoek van Marktdata.nl blijkt dat mensen op het internet meer naar elektrische fietsen hebben gezocht dan naar gewone fietsen. Het verhaal van Giant is dus nog zeker niet gedaan zijn. Ook Cervix ziet deze cijfers graag. Zo weten ook wij dat er nog voor vele jaren interesse in onze producten zal zijn.

33


2.1.2 Product Giant heeft een heel groot aanbod qua fietsen. Je vindt er stadsfietsen, Mountainbikes, koersfietsen, kinderfietsen; noem maar op. Ook heeft Giant een groot aanbod qua elektrische fietsen. Op hun website staan er 22 verschillende E-bikes. Van elektrische stadsfietsen en koersfietsen tot elektrische mountainbikes.

Het is geweten dat Giant-fietsen qua kwaliteit zeer geavanceerd zijn. De technologie die Giant gebruikt staat al zeer ver op de fietsenmarkt. Hoewel Cervix veel minder lang bezig is in de fietsen sector, hebben wij onze technologie al verder staan. Onze batterij kan langer mee en weegt lichter. Dit is een groot pluspunt voor ons. Dit maakt het verschil tussen Giant en Cervix. Bij een elektrische fiets is de batterij van allergrootste belang, heb je een elektrische fiets die zeer licht is, maar een batterij die nog geen uur mee gaat, dan heb je niets aan je e-bike. Dit is waarom Cervix zich vooral heeft gefocust op de ontwikkelingen van hun batterij. De batterij die Giant gebruikt is een SyncDrive Life. Een zeer goede batterij die lang mee kan. Cervix gebruikt als batterij de Venom X, een batterij die zelf is ontworpen door Cervix. Deze batterij is lichter en kan langer mee dan de SincDrive Life-batterij die Giant gebruikt. Giant is een onderneming die net als cervix zijn producten rechtstreeks verkoopt aan de consument. We spreken van een “Business to Consumer�. In tegenstelling tot merken als Gazelle, Stromer en Cortina gaat Giant zijn e-bikes niet leasen aan bedrijven. Als fietsenproducent kun je dit kiezen, wij kozen ervoor om dit wel te doen. Zo leaset Cervix rond de 60 e-bikes aan verschillende bedrijven in het Antwerpse. De e-bikes van Giant zijn net als die van Cervix special goods. De consument gaat intensief opzoek naar de beste elektrische fiets. Het is niet goedkoop om een elektrische fiets te kopen, de prijzen schommelen tussen de 2.000,00 euro en de 3.500,00 euro. Soms tikken ze zelfs de 4.000,00 euro aan. Bij speciale goederen gaan klanten een product kopen op basis van een merk. Giant is nu eenmaal een grote speler op vlak van e-bikes en zal dus sneller gekocht worden dan een merk dat minder in de spotlights staat.

34


2.1.3 Plaats Giant heeft in totaal 7 vestigingen in BelgiĂŤ. Deze zijn verspreid over heel Vlaanderen. In Sint-Niklaas, Koksijde, Ieper, Roeselare, Deinze, Diest en in De Pinte is er een Giant verdeler te vinden. Elke winkel beschikt over een moderne en goed uitgeruste werkplaats. Giant heeft niet zomaar voor deze plaatsen gekozen. In Vlaanderen wordt er steeds meer en meer gefietst, het zit hier vol met fietsfanaten. Giant heeft wel specifiek voor deze plekken gekozen. Plaatsen waar veel mensen en fietsers komen. Giant heeft ook een zeer klantvriendelijke webshop. Deze is zeer eenvoudig terug te vinden op het internet. Op deze online shop vind je zeer gemakkelijk hun grote aanbod terug. Zelfs hun sales staan op de webshop. Als je een bestelling plaats die hoger is dan 50,00 euro dan moet je niets extra betalen voor je levering. Als je op de webshop naar een andere taal klikt verandert vanzelf ook de lay-out van de webshop. Als je op Nieuw-Zeeland klikt, waar veel bergen zijn, vind je direct hun aanbod voor off-road als je op Duitsland klikt vind je meteen hun aanbod voor stadsfietsen. Het is een zeer slimme en effectieve manier van werken.

2.1.4 Prijs Giant heeft drie soorten elektrische fietsen; stadsfietsen, mountainbikes en de elektrische koersfietsen. Iedere soort heeft een eigen prijsklasse. Zo ligt de prijs van de stadsfietsen tussen de 2.000,00 euro en de 2.700,00 euro. Zeker niet goedkoop, maar je betaalt voor de kwaliteit. Voor de mountainbikes ga je toch wat dieper in je portefeuille moeten tasten. Deze liggen tussen een minimumprijs van 2.500,00 euro en de 3.700,00 euro. Als laatste hebben we de koersfietsen en hier betaal je algauw tussen de 3.500,00 euro en de 4.000,00 euro. De elektrische fietsen van Giant zijn dus zeker en vast niet voor iedereen weg gelegd, maar als je het geld hebt en kwaliteit belangrijk vindt kun je zeker eens bij Giant langsgaan.

35


Cervix heeft gekozen voor een minder groot assortiment en lagere prijzen voor zijn elektrische fietsen. Wij vinden dat het niet zo enorm duur mag zijn om elektrisch te fietsen. E-bikes zijn namelijk de toekomst op vlak van transport en willen dat de gelegenheid om een e-bike ter beschikking hebben groeit. De reden dat Giant hun prijzen kan laten stijgen is, omdat de vraag naar Giant fietsen enorm groot is.

2.1.5 Evenementen Giant organiseert ook evenementen om de klanten te informeren. Zo hebben ze van 2 – 3 maart een evenement genaamd E-BIKE XPERIENCE op de jaarbeurs van Utrecht. Het evenement heeft als bedoeling om al de vragen over e-bikes te beantwoorden. Bv: Wat maakt de ene fiets nu beter dan de andere? Waar moet je precies op letten? Maar ook ervaringen spelen een belangrijke rol bij een fysiek product, dus geeft Giant de klanten ook de mogelijkheid een aantal E-bikes te kunnen testen. Hierdoor kunnen de mensen ervaren hoe het is om op een e-bike van 45 km/uur te rijden. Dit zal ervoor zorgen dat de volledige ervaring mogelijk tot mond-op-mondreclame zal resulteren. GRINTA TEST FEST 2019 is een gelijkaardig evenement waaraan Giant op 9 maart deelneemt. Bij dit evenement komen er 23 fietsmerken langs met hun vloot testfietsen en kunnen de mensen een hele dag lang de nieuwste racefietsen testen.

2.1.6 Sponsors Giant is een zeer populair fietsmerk dus komen er natuurlijk ook sponsors bij kijken. Giant heeft besloten om zich ook op de vrouwenmarkt te richten en heeft zo hun productlijn Liv uitgebracht. Liv kan je wel zien als de vrouwelijke versie van Giant waarbij de fietsen aan de vrouwelijke lichaamsverhoudingen zijn aangepast. Hierdoor wordt er op de site van Giant en Liv steeds naar elkaar verwezen, dit zorgt ervoor dat de klanten bij beide bedrijven een kijkje nemen. Giant en Liv hebben een partnership aangekondigd met CCC Pro Team, dit is een Poolse continentale wielerploeg. De sponsering bestaat uit een pro mannen World Tour team, een onder 23-herenteam en een elite damesteam.

36


Giant heeft ook nog heel wat partnerships met andere bedrijven zoals: MRP, Shimano, Odi en veel meer. Hiernaast zijn er ook nog topatleten, waaronder Jacob Dickson, Eliot Jackson, Youn Deniaud en Mike Day, die onder de naam Giant fietsen.

2.1.7 Traditionele reclame Naast het organiseren van evenementen en sluiten van sponsordeals, focust Giant zich ook op een aantal andere zaken, zo wordt er ook geflyerd en zijn ze actief op sociale media. Giant plaats dagelijks foto’s en video’s op YouTube, Twitter, Facebook en Instagram. Dit zorgt ervoor dat de klanten en volgers steeds in aanraking komen met het merk Giant en er zo een band tussen beide wordt gecreëerd. Dit creëert ook de kans om door nieuwe klanten te worden ontdekt. Hiernaast maakt Giant ook gebruik van online betaalde advertenties, die op alle sociale media platformen te zien zijn. Giant maakt ook gebruik van een eigen hashtag (#NEWBIKEDAY).

2.1.8 SWOT-analyse STRENGHTS Cervix is een jong bedrijf dat reeds 2 succesvolle boekjaren achter de rug heeft, met dank aan ons gepassioneerd team. Giant hierin tegen is al sinds 1972 actief dus hebben ze meer ervaring. We zijn momenteel ook enkel in België actief waardoor we een goede klantenservice hebben. Bij Giant wordt de klantenservice minder opgevolgd door het grote aantal klanten dat ze hebben. Ze zijn wereldwijd actief waardoor ze een grotere markt hebben dan Cervix. Cervix is wel volop bezig met de uitbreiding naar het buitenland. Beide bedrijven vinden het aanbieden van kwaliteitsvolle producten zeer belangrijk en realiseren dit a.d.h.v. innovatieve productieprocessen. Een zeer sterke factor van Giant is dat ze een eigen vrouwenlijn en veel partnerships hebben. Cervix onderscheidt zich wel van de concurrenten doordat het volledige productieproces duurzaam verloopt. WEAKNESSES Ieder bedrijf heeft wel een aantal punten waarin ze minder goed zijn. Zo heeft Cervix weinig ervaring in de fietsensector aangezien onze hoofdactiviteit eigenlijk het produceren en verkopen van rugzakken was. We hebben ook een duurdere productiekost. Dit komt doordat deze volledig duurzaam verloopt en we onze productie niet uitbesteden, wat onze concurrenten wel doen. Cervix heeft ook minder verkoopplaatsen dan Giant aangezien we enkel in België actief zijn. Een zwakte van Giant is dat ze hun fietsen aan een hogere prijs verkopen dan de meeste concurrenten.

37


OPPORTUNITIES Giant heeft een groot deel van de vrouwelijke klanten weten te winnen door hun eigen vrouwenlijn en merkbekendheid, wat de kans heeft gecreĂŤerd om meer vrouwelijke klanten aan te trekken. Giant neemt ook deel aan sportactiviteiten zoals De Olympische Spelen, FIFA en nog veel meer. Cervix hiernaast heeft door de invoering van de nieuwe wetten omtrent emissiezones en autovrije zones de kans gekregen om meer mensen te overtuigen dat ebikes de toekomst zijn. Beide bedrijven kunnen ook profiteren van overheidssubsidies, de stijgende olieprijzen en samenwerkingen met professionele atleten. THREATS De meeste bedreigingen voor zowel Cervix als Giant zijn de concurrenten. Beide bedrijven vinden kwaliteit zeer belangrijk en investeren dus ook meer in het productieproces waardoor de kosten en verkoopprijs hoger liggen. Bij de concurrenten is dit niet zo. Naast de concurrenten speelt de snel veranderende behoefte van de klanten een belangrijke rol. De vraag naar e-bikes kan namelijk makkelijk stijgen of dalen door externe factoren zoals bv: kritiek vanuit de media.

38


2.2 Analyse van de jaarrekening 2.2.1 Liquiditeit Verticale analyse van de jaarrekening

2.2.2 Grafiek liquiditeit

2.2.2 Uitleg liquiditeit De liquiditeit geeft aan of een onderneming voldoende liquide middelen heeft om haar schulden op korte termijn te kunnen betalen. Zolang deze ratio groter dan ĂŠĂŠn is, is dit goed, hoe groter echter hoe beter. Formules Liquiditeit in ruime zin = vlottende activa - vorderingen op meer dan 1 jaar/ schulden op korte termijn + overlopende rekeningen (passiva) Liquiditeit in enge zin = vlottende activa - vorderingen op lange termijn - voorraden en bestellingen in uitvoering/ schulden op korte termijn + overlopende rekeningen (passiva).

39


Analyse Cervix kent sinds boekjaar 1 een zeer goede liquiditeit. Het bedrijf kon, zelfs als men de situatie in enge zin bekeek, haar schulden op korte termijn a.d.h.v. de liquide middelen minstens ĂŠĂŠn keer volledig afbetalen. In boekjaar 2 kon Cervix haar schulden op korte termijn a.d.h.v. de liquide middelen bijna 15 keer terugbetalen. (En dit zonder het verkopen van de voorraden en het innen van die vorderingen of het innen van vorderingen op lange termijn.) Er was in boekjaar 3 een daling te zien van de liquiditeit in enge zin van 15 naar 10, dit ondanks een groei van de liquide middelen. De verklaring ligt bij de schulden op korte termijn. Deze zijn meer dan verdubbeld. Het verschil tussen liquiditeit in enge zin en in ruime zin is verminderd, wat verklaard kan worden door een vermindering van de voorraden.

2.3 Solvabiliteit & schuldgraad

2.3.1 Solvabiliteit

2.3.2 Schuldgraad

40


2.3.3 Grafiek solvabiliteit & schuldgraad

2.3.4 Uitleg solvabiliteit & schuldgraad Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. De schuldgraad geeft de verhouding aan tussen het vreemd vermogen en het totale vermogen. Formules Solvabiliteit: eigen vermogen/ totaal vermogen Schuldgraad: schulden/ totaal vermogen Analyse De solvabiliteit groeide elke keer sinds boekjaar 1. Dit is zeer goed want Cervix had met een solvabiliteit van 58,2 % een fantastische solvabiliteit in boekjaar 1. Deze evolueerde tot zelfs bijna 70% in boekjaar 3. Als de solvabiliteit stijgt, daalt de schuldgraad. En een dalende schuldgraad is een goed teken voor een bedrijf. Als de solvabiliteit van een bedrijf stijgt, dan is het waarschijnlijker dat het de schulden op lange en korte termijn kan afbetalen. Een goede solvabiliteit is belangrijk voor Cervix, omdat er ambitie is om uit te breiden naar de Benelux. Hiervoor zal veel kapitaal nodig zijn. En met een goede solvabiliteit is de kans op een eventuele lening groter. Banken zijn namelijk zeer voorzichtig wanneer ze beslissen of ze iemand een lening geven. EĂŠn van de doorslaggevende factoren voor een bank is juist de solvabiliteit. De daling in de groei van de solvabiliteit kan verklaard worden door de stijging van de leveranciersschulden die verder uitgelegd worden bij de analyse van de rendabiliteit.

41


2.4 Rendabiliteit 2.4.1 Rendabiliteit eigen vermogen (REV)

2.4.2 Rendabiliteit totaal vermogen (RTV)

2.4.3 Grafiek rendabiliteit

42


2.4.4 Uitleg rendabiliteit Rendabiliteit geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Formules REV = Winst/Eigen vermogen RTV = winst na belastingen + financiële kosten + belastingen/ totaal vermogen. Analyse De rendabiliteit piekte in boekjaar 2 met 18,23% REV en 26,04% RTV. Ondanks de daling die in boekjaar 3 volgde, is de rendabiliteit van Cervix uitstekend. Het feit dat de REV daalde na boekjaar 2 kan verklaard worden door 2 factoren. De winst daalde van € 5 556 000,00 in boekjaar 2 naar € 5 512 000,00 in boekjaar 3. Dit verklaart echter geen daling van bijna 2%. Een stijging van het eigen vermogen zou dit wel doen. En hier is dat van toepassing. Omdat het eigen vermogen steeg van € 30 482 000,00 in boekjaar 2 naar € 33 495 000,00 in boekjaar 3 zal de rendabiliteit sterker dalen, namelijk met bijna 2%. Voor de RTV is er ook een piek in boekjaar 2. Deze is echter veel groter dan de piek van REV. Dit is zeer opmerkelijk. 2 factoren verklaren in dit geval de uitzonderlijke piek. Het totale vermogen daalde terwijl de winst steeg. Het is uitzonderlijk dat het totale vermogen daalt als het eigen vermogen stijgt, en toch kan dit. Als het vreemd vermogen sterker daalde dan het eigen vermogen steeg, dan kan het totale vermogen dalen. Hier is dat het geval: Het vreemd vermogen daalde met € 4 147 000,00 terwijl eigen vermogen steeg met € 3 746 000,00. In het vorig boekjaar daalde de winst terwijl het totale vermogen steeg, hierdoor daalde ook de RTV. De groei van totaal vermogen is verklaarbaar door het feit dat het EV en VV beide stegen. Het vreemd vermogen van € 15 200 000,00 naar € 15 617 000,00. Dit ondanks een afbouw van de schulden op lange termijn. De leveranciersschuld groeide echter van € 760 000,00 in boekjaar 2 naar € 1 899 000,00 in boekjaar 3. Een afbouw van de leveranciersschuld is zeer belangrijk, maar zal dit boekjaar niet onze grootste focus zijn. De liquide middelen zullen namelijk nodig zijn om de uitbreiding te financieren. Om een idee te krijgen hoe goed we in staat zijn om de schulden terug te betalen, verwijs ik hierbij naar de liquiditeit.

43


2.5 Horizontale analyse van de jaarrekening 2.5.1 Horizontale analyse

2.5.2 Grafiek horizontale analyse

Kerncijfers Cervix

2.5.3 Uitleg horizontale analyse Analyse Het brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, deze is sinds 2016 twee jaar op rij gestegen. Vorig boekjaar daalde dit brutomarge echter. Dit kan verklaard worden door het feit dat er op de binnenlandse markt nog maar weinig plaats is voor de groei bij de huidige doelgroepen. Natuurlijk is een stijging van de brutomarge goed voor Cervix. En in dit geval is er ook een stijging. De cashflow of ook wel de kasstroom genoemd, wordt berekend door de nettowinst op te tellen met de afschrijvingen in een boekjaar. De cashflow van Cervix in 2017 en 2018 groter dan in 2016. Dit is goed, ondanks het feit dat de cashflow daalde in boekjaar 3 tegenover boekjaar 2. Deze daalde omdat de winst daalde, net zoals de afschrijvingen. Dit is een indicator dat boekjaar 3 iets zwakker was in vergelijking met boekjaar 2. Toch is dit is het perfecte moment om uit te breiden naar de Benelux. De liquiditeit, zoals in de verticale analyse vermeld, heeft een coĂŤfficiĂŤnt van ongeveer 10. Voor verdere uitleg over de liquiditeit zie verticale analyse. Met een cashflow die in 2018 hoger lager dan in 2016 is Cervix redelijk veilig. Er stroomt namelijk steeds meer geld het bedrijf in dan dat het Cervix verlaat.

44


De EBIT zag net zoals de cashflow een piek in het boekjaar van 2017. Deze is te verklaren door een groei van de winst tegenover het boekjaar van 2016 die weer verminderde in het boekjaar van 2018. Er is wel nog steeds groei van de EBIT te zien in 2018 tegenover 2016. Er kan worden geargumenteerd dat de financiële opbrengsten en kosten ook een invloed hadden op de EBIT en dit klopt ook. Maar die invloed was veel kleiner dan die van de winst. Daarom hoort er eerder een focus te liggen op het verbeteren van de winst. De EBITDA is sinds boekjaar 1 enkel gestegen. Dit ondanks een daling van de EBIT voor boekjaar 3 tegenover boekjaar 2. Hier is de voorraadwijziging de factor die het grote verschil maakt. In boekjaar 2 daalde deze met € 721 000,000. In boekjaar 3 was dit maar liefst € 1 774 000,00. Omdat onder andere de voorraadwijziging wordt bijgeteld bij de EBIT om de EBITDA te verkrijgen, wordt de daling van de winst bij de EBIT geneutraliseerd. Een daling van de voorraden wijst op een groei van de verkoop en dus een grotere vraag. Omdat de voorraadwijziging niet proportioneel is met de stijging van de brutomarge is het duidelijk dat de productie daalde. Met de ambitie om uit te breiden naar de Benelux zal deze weer moeten stijgen. Daarom wordt een investering in machines en productiegebouwen aangeraden. Als er evenveel zou worden geproduceerd terwijl de klantengroep groeit, dreigt het bedrijf een tekort aan producten te hebben. De potentiële klant zou dan uit frustratie naar een concurrent gaan wat ons niet enkel geld zou kosten, het zou een concurrent zijn positie nog versterken. Conclusie: De productie hoort verhoogd te worden. Uitbreiden naar de Benelux zou nu ook financieel gezien perfect zijn. Er zijn genoeg middelen die het bedrijf binnenkomen.

45


2.6 Masterplan 2.6.1 Uitleg masterplan Het masterplan van Cervix bevat verschillende verbeteringsprojecten voor het openbaar vervoer, de fietsers, het milieu en de files. Het doel is dat tegen 2020 bijna de helft van alle verplaatsingen in de Benelux duurzaam met de fietsen van Cervix gebeuren. Want minder wagens betekent minder files. De uitvoering van het masterplan startte in 2016. Er werd al veel gerealiseerd en er is nog meer gepland.

2.6.2 Uitbreiding Benelux Het grootste doel van Cervix is om tegen volgend jaar de uitbreiding naar de Benelux te realiseren. Hier komt zeer veel bij kijken, we moeten namelijk meer gebouwen en machines aankopen om deze uitbreiding te kunnen verwezenlijken. We hebben reeds onderhandeld met verschillende bedrijven voor de aankoop van machines en gebouwen. We zijn tot de conclusie gekomen om 1 gebouw en 7 machines aan te kopen. De totale kostprijs is 10.598.000,00 EUR. Het overnemen van een concurrent zou eventueel kunnen worden toegevoegd aan deze uitbreiding. Eind 2018 hebben we, met dank aan onze kapitaalverhoging, de reclamecampagne voor de uitbreiding naar de Benelux kunnen starten. We hebben hierdoor al veel interesse van de klanten kunnen opwekken en ons bedrijf kunnen promoten. Cervix heeft momenteel een zeer goede klantenrelatie en vraag van klanten teweeg kunnen brengen. De huidige reclamecampagnes zullen tot eind 2019 lopen en onze nieuwe reclamecampagne omtrent onze fietsen zal begin 2020 van start gaan. Hierbij zullen we onze producten introduceren. Cervix biedt namelijk fietsen aan die aangepast zijn aan uw omgeving; Zo verkopen we stadsfietsen, hybridefietsen, cross-overfietsen en nog veel meer!

2.6.3 Project EcoWorld Cervix investeert in de ontwikkeling van groene technologieĂŤn en producten ĂŠn onderneemt actie om een vermindering van de ecologische voetafdruk te realiseren a.d.h.v. het project EcoWorld. Dit project zal eind 2019 van start gaan en houdt in dat we constant werken aan het verbeteren van onze producten en technologieĂŤn. Het project EcoWorld bestaat uit 3 hoofddoelen. Deze zijn als volgt: Doel 1 65% van de omzet van Cervix moet voortkomen uit groene inkomsten.

46


Doel 2 Een wereldwijde CO2-neutrale bedrijfsvoering realiseren en 100% duurzame elektriciteit. Doel 3 Het derde doel is om tegen volgend jaar de fietservaring van zo’n 600.000 mensen te verbeteren.

2.6.4 Uitwerking batterij Sinds de oprichting van Cervix werkt de onderneming aan de ontwikkeling van zijn eigen batterij. Op dit moment werkt Cervix met een batterij die u op 3 verschillende manieren kan opladen. Door een ingebouwd zonnepaneel kan onze batterij door middel van de zon worden opgeladen. Cervix is een van de weinige die dit heeft kunnen realiseren. Een tweede manier die ervoor zorgt dat de batterij oplaadt, is een dynamo die aangesloten is aan de wielen van de fiets. Als je batterij nog maar 15% van zijn oplaadcapaciteit bevat, zet deze dynamo zich automatisch tegen het wiel aan. Deze dynamo produceert energie die wordt omgezet in elektriciteit. Dit jaar zullen we een grote investering doen om onze batterijen te ontwikkelen. We hebben besloten dat de totale kostprijs â‚Ź1.500.000,00 zal bedragen. Deze investering zal onder andere

een

onderzoek

kunnen

starten

waarin

we

kijken

hoe

we

onze

batterij

milieuvriendelijker kunnen maken. Ook gaat ons productieteam zoeken naar een manier waarop we de capaciteit van de batterij nog kunnen vergroten.

47


3. Frans


3.1 Préparation de l’annonce d’emploi pour un Président Directeur Général 3.1.1 Les tâches d’un Président Directeur Général 

Vous guidez l’équipe de direction

Vous vous occupez pour une bonne ambiance chez Cervix

Vous supervisez l’administration

Vous êtes capable de coacher

Vous êtes axé sur les résultats

Vous prenez l’initiative

Vous êtes parfaitement bilingue (néerlandais/ français)

Vous gardez une vue d’ensemble

3.1.2 Les tâches essentielles 

Vous gardez une vue d’ensemble

Vous êtes axé sur les resultats

Vous prenez l’initiative

Vous supervisez de l’administration

3.1.3 La dénomation du poste 

Président Directeur Général

3.1.4 Les connaissances 

Vous êtes parfaitement bilingue (néerlandais/ français)

Vous avez connaissance de l’administration

Vous avez un diplôme de master de management et GRM

3.1.5 Les caractéristiques de personnalité 

Être patient

Être serviable

Être ponctuel

Être social

Avoir l’esprit logique

51


3.2 Un offre d’emploi « Président directeur général 3.2.1 Qui est Cervix? Cervix est une entreprise qui fabrique et qui vend des e-bikes et des sacs à dos. Nous sommes une des meilleurs dans notre secteur et nous sommes fières d’être la meilleure. Cervix n’est pas une entreprise comme une autre, Cervix a du charisme. C’est comme Apple. Demandez à tout le monde « Quel portable je dois acheter et tout le monde va dire ‘Iphone’. Pourquoi ? Parce que Apple a la réputation d’être le meilleur. » Exactement comme nous avons la même réputation. Chez notre entreprise le sentiment d’appartenance à une grande famille est hautement important. Notre employé(e) est un(e) membre de ‘la famille Cervix’.

3.2.2 Poste Comme PDG de Cervix vous motivez et vous surveillez les employés. Être PDG est une grande responsable, il n’y a personne qui peut dire que vous devez faire quelque chose mieux que vous avez bien travaillé. La patience est très importante.

3.2.3 Les tâches du PDG Vous devez guider l’équipe de direction. Vous supervisez l’administration et vous êtes axé sur les résultats. Si un employé fait un faut, vous devez l’aider et avoir de la patience. Vous gardez une vue d’ensemble et vous vous occupez pour une bonne ambiance.

3.2.4 Quelle formation vous avez eu ? 

Master sur management et GRM

Bonne connaissance de finances

3.2.5 Votre profil 

Vous êtes une personne résistant le stress. Votre évite le stress chez les employés.

Vous êtes patient, un PDG doit rayonner le calme.

Vous êtes capable d’assurer une communication optimale entre les partenaires et notre entreprise.

Vous pouvez garder une vue d’ensemble facilement.

Vous êtes ouvert aux nouveautés, vous êtes innovatif(ve).

52


3.2.6 Quelles sont nos offres? Une fonction flexible et variée dans une entreprise dynamique avec une ambiance humaine et agréable dynamique de groupe. Vous recevez un salaire compétitif complété avec différents avantages (des chèques repas, une bicyclette électrique, une assurance collective et une assurance hospitalière, un ordinateur portable et un téléphone portable)

3.2.7 Contact Si vous êtes intéressé ? N’hésitez pas de nous contacter par mail : info@cervix.com où téléphonez à +324 73 12 34 56

3.3 Checklist: Articles nécéssaires 3.3.1 Vidéo 1 a. Le sac à dos 

60l, 70l-75l est trop gros

13kg maximum

b. Les chaussures 

3 pairs est bon, 2 pairs est encore mieux

Des chaussures de sport, un pair de tongs et des baskets à talons. Des chaussures de trekking sont trop lourd.

c. Les vêtements 

Mets les vêtements dans des sacs pour gain de place.

2 robes, 1 jupe, 2 short, 2 chemises et sous-vêtement pour une semaine. Un pantashort est très utile.

d. La trousse à pharmacie 

2 trousses pour être sûr, mais un est bon. Crème solaire !

e. accessoires 

Une moustiquaire

Un poncho

Une lampe de poche

Une serviette

f. La trousse de toilette 

Une brosse à dents

Dentifrice

Shampooing

Gant de toilette

Pour les filles : mascara, fer à lisser

53


3.3.2 Vidéo 5 Si vous n’avez pas un grand budget, Ici quelques possibilités pour voyager presque gratuitement. Les trois grands facteurs sont l’hébergement, les transports et les activités. 1) Hébergement 

Couchsurfing est gratuit et c’est très bon pour échanger de cultures.

Une tente ultra-light est très utile si vous n’avez pas une place à dormir. Vous pouvez utiliser dehors mais aussi à l’intérieur.

Si vous avez envie d’un nouveau défi, Bénévolat est la décision. C’est une possibilité pour voyager à l’étranger. Le cas de ce voyage est d’aider les personnes dans ce pays où vous voyagez. Quelques organisations sont HelpX et workaway. Vous devez travailler 4 à 5 heures par jour, mais c’est une expérience forte.

2) Transports 

Auto-stop est une possibilité très facile de transport parce que c’est gratuit. Beaucoup de gens pensent que c’est dangereux, mais 99% ça va bien.

3) Activités 

Il y a beaucoup des activités, mais une bonne activité est plongée. C’est aussi gratuit.

54


55


56


57


4. Engels


4.1 Businessplan 4.1.1 Business idea Cervix is a company that produces and sells e-bikes and backpacks. Our main products are e-bikes because they are responsible for 80% of the profit. Why have we chosen for producing and selling e-bikes? People are more and more aware of the climate change that is caused by greenhouse gasses. These greenhouse gasses are for a big part caused by polluting cars. So, less cars would solve this big problem. But, cars are hard to replace, people like to drive their car. You can’t change this. But you can provide a reduction and this is what Cervix is aiming for. An important reason for riding the e-bike above a car is the horrible hours traffic. It’s is getting a bigger and bigger problem. People will have to choose between riding a car, stand in traffic for hours and paying for fuel or riding an e-bike for free and be even faster than by car. This is an easy choice, no? This is why we have chosen for e-bikes. Cervix produces e-bikes with high quality and sells them for a reasonable price. We wanted to produce in Belgium because the quality is simply greater and we can control the operation on-site.

4.1.2 Company objectives (SMART) Specific Cervix is a company that wants to achieve products with high quality. Our main product is the e-bike. So, we have to focus us on them, because they provide more than 75% of our profit. By daily research and development, we can say that at the end of this year we have increased our sale with 6%. That means that we have to increase our advertising and to augment our shops.

Measurable If we want a rise of 6% of our sale it means that we have to sell 45 e-bikes extra per month to meet the objective of raising sales by 270 e-bikes in six months.

61


Achievable This is possible. The sales staff has agreed that increasing sales by 6% in the next 6 months is realistic and achievable.

Realistic The current economic climate is positive, so consumers have discretionary income available to buy more e-bikes from Cervix. The company is currently operating at 81 percent of manufacturing capacity, so the plant has the ability to handle the increase in production.

Time bound The objective to increase sales of the e-bikes by 6 percent in the next six months meets all of the SMART criteria, so it has an excellent chance of being successful. Our business manager can also apply the SMART outline to other areas of a company such as increasing productivity, improving the collection of accounts receivable and expanding the skills of our employees.

62


4.1.3 SWOT-Analysis Cervix

STRENGHTS

WEAKNESSES

 Innovative production

 Little experience in the sector

 environmentally friendly

 little brand awareness

 young/ open-minded.

 limited number of locations where

Internal

our products are available.

OPPORTUNITIES  Increasing

THREATS sales

of

electric

bicycles  more

cycle

 Many competitors  saturated market

paths

are

being

 less expensive competitors.

constructed  car-free cities are growing

External

 government

subsidies

for

electric bikes  fuel prices are rising.

63


4.1.4 Product description At Cervix, we are very proud that our products are developed, tested and manufactured here in Belgium. We have a lab in Antwerp where our highly skilled and experienced R&D team makes sure each of our products are made of the best quality. Cervix offers a wide range of e-bikes for all ages, you simply choose the best bike for your circumstances. The battery we use is developed in cooperation with the University of Antwerp. It is a battery you can charge in three different ways. 1. There is a cable built in the battery so you can charge it at home. 2. The battery charges itself by cycling on the bike. 3. A s olar panel is built in the battery, so it charges by the sun You can choose for a carbon or an aluminum frame. The carbon frame is lighter but a little more expensive and the aluminum frame is heavier but less expensive. We sell our bikes in 6 different colors, black, grey, navy blue, light blue, dark violet and dark pink. We picked these two last colors because of the difference in gender. The fact that we have so many colors, means that our public is bigger than other e-bike deliverers. The plastic we use on the e-bike (look at the handlebar for example) is recycled. We think that it is very important to think about the environment these days. The material of the saddle we use is leather and you can also choose between 2 colors, black or dark brown. Why do we use leather? Because it is a very solid but soft material and it is waterproof. We have saddles for women and men.


4.1.5 Ownership, management and personnel Ownership At this moment, our company has distributed 35 004 shares at a price of 500 EUR. We have sold 2 more shares in year 13. Our capital consists of the shares we sold to our shareholders. We also want to sell more shares in year 14 to increase our capital.

Personnel

Dries Los Chief Executive Officer

Abdialh Cheddad Business manager

Jakub Luykx Financial manager

Utah Dierckx Project manager

Our team consists of 4 managers who are passionate about making our company successful. Dries Los is the CEO and at the head of our company. He has a lot of experience and is very passionate about making CERVIX the biggest company in our niche. As financial manager we have Jakub Luykx who manages our budgets and makes sure that every calculation is perfect. He has the most important and complex job of the firm. Jakub is someone who was always interested in numbers science he was a kid, so that makes him perfect suitable for the job. Utah is the project manager; he is a creative person who always has the best ideas. He already ran a few successful projects for Apple. Utah has acquired a great deal of technical know-how and has become an irreplaceable member of our team. Last but not least we have the marketing manager: Abdilah Cheddad. He was responsible for the marketing of Poppy and he was also the head merchandiser of Nike. After his success as a marketing manager in the fields of rental cars and clothing, he now wants to provide CERVIX with the brand recognition we need and deserve.

65


Management We as a company strive to deliver high quality products at an affordable price to our clients. We always work together on all subjects. Before we get to a task, we sit together and consider all of our options. The CEO is always there to answer our questions, but all departments can consult the others if he or she has questions.

66


4.1.6 Markets

We can split the market up in 2 important categories, the customer and the competitor.

Customers The kind of customers we are looking for, are people who love to ride bikes and travel long distances. The goal of Cervix is to sell E-bikes and backpacks to both young and old people. We believe that our product is suitable for both audiences. The most of our clients are located in Belgium but this will slowly change as we expand to The Benelux. Here in Belgium we have a traffic issue so our customers purchase our E-bikes because they are more flexible and sustainable in comparison with cars.

Competitors We have a few competitors in our market who sell the same goods. Long Vida and Sacavèlo for example. They are also active in the same market, which means that we have common clients but we see this as a possibility to convert their clients into ours. Their advantage is that they have more educated employees but we have a bigger marketing budget. This gives us the possibility to reach more potential clients by running more ads.

4.1.7 Marketing Cervix is now limited to operating in Belgium but we would like to expand our reach to The Benelux. In order to do this, we have set up our marketing campaign, which exist out the following topics.

67


Affiliate marketing Affiliate marketing is one of the main marketing tools that we would like to use to promote our products in The Benelux. But you may be wondering, what affiliate marketing actually is and how it can be used to promote our products. Well, let’s start from the beginning. Affiliate marketing is an advertising model where a company pays compensation to thirdparty publishers to generate traffic or leads to the company’s products and services. The affiliate simply searches for a product they enjoy, then promotes that product and earns a piece

of

the

profit

from

each

sale

or

lead

they

generate.

You may be wondering who an affiliate could be, well everyone could be seen as an affiliate as long as you own a website or email marketing lists and are signed up to one of the affiliate networks where we operate on. Which leads us to our second topic. The 4 parties that are involved in the process 1. Seller and product creators. = Cervix 2. Affiliate Networks = Maxbounty, Clickbank‌. 3. The affiliate or advertiser = Generate traffic/leads to our products and services 4. The consumer = The people who may be interested in our products 1. Seller and product creators The seller, whether a solo entrepreneur or large enterprise, is a vendor, merchant, product creator, or retailer with a specific product to market. All these sellers would need to join different affiliate networks to make It possible for the affiliates to market the products, which brings us to the second party. 2. Affiliate Networks Affiliate networks are the most important part in the whole system because they bring the seller and advertisers together. For example, product creators like us could put our E-bikes and backpacks online on the networks which makes it possible for the affiliates to market our products and make a commission on it. 3. Advertisers Advertisers are the people who generate traffic/leads to our product and services. They can do this by using Facebook ads, Bing ads, having their own email list where they can market. The affiliate simply searches for a product they enjoy, then promotes that product and earns a piece of the profit from each sale or lead they generate.

68


4. Customer In the end, as last involved party in affiliate marketing, we have the consumer. The consumer is someone who sees the ad on a publisher’s website and takes action (clicks on it, submits info). Which leads them to the advertiser’s website to complete an action (make a purchase, subscribe to service). It is what marketers call a conversion.

Collaborations We also want to advertise our products by making an influencer video with Tom Boonen. We believe that this gives us a great opportunity to gain the peoples trust in our company but also use his fans as potential clients to grow our business. We are also planning a second collaboration with the NMBS and De Lijn. We have come to an agreement to put ads of our products on the buses and trains. Which will lead to a bigger brand recognition.

4.1.8 Financial forecasts Expenses The first thing someone thinks about when given a choice in the business world is: “How much will it cost me?”. That’s why a graph with all the expenses was made. Cervix has some colossal expenses and we wanted to highlight them for everyone in a clear way. Our biggest expense is at first glance the staff and the operating itself. That’s because we produce the products ourselves. Some would propose to outsource the production abroad. But after researching the possibility we concluded that the cost/quality ratio is more advantageous in Belgium so we will keep producing locally. This means that we expect very similar expenses.

69


Expenses (in 1000 EUR) €8.000,00

€6.968,00 €6.781,00

€7.000,00 €6.000,00 €5.000,00 €4.000,00

€3.655,00

€3.224,00

€3.000,00

€1.838,00

€2.000,00 €704,00

€1.000,00 €Expenses Cost components

Staff costs

other operating expenses

Intrest

Taxes

Depreciation expense

Revenue The revenue is a big factor in finding out if a company is doing well on the market. Cervix’ revenue has been increasing since day one and we fully intend to keep this trend. Although the growth has declined in year 3 it can be explained by the fact that we have taken a huge percentage of the market. So there just is less room to grow. But, we still expect a growth by at least € 500,000.00.

Revenue (in 1000 EUR) €32.000,00 €29.335,00

€30.000,00 €28.000,00

€30.094,00

€30.594,00

€26.435,00

€26.000,00 €24.000,00

financial year 11

financial year 12

financial year 13

estimation financial year 14

70


Increase in revenue since year 1 16% 14%

14%

12% 11%

10% 8% 6% 4% 2% 0%

increase in revenue year 2

increase in revenue year 3

Current ratio/ Quick ratio The current and quick ratios are used to test the ability of a business to pay its short-term debts. Although our current ratio has decreased exponentially it is still in an astonishingly good state. To summarise: if we had to pay all of our debts at this instant and we would sell and collect the money from our clients, we could pay off our debts 12-fold. If we had to do it with the liquid assets that we currently have, we could pay off our debts 10-fold. The decrease from 22 to 12 in current ratio can be explained by the fact that we have sold more than we have produced so we simply wouldn’t have the stock to sell and collect money from. This is in a way a good thing because it shows the evolution of our sales. It is certainly not caused by the fact that we have produced less, because that has not occurred. We plan on selling even more and expand outside of Belgium, which will increase our profits. But that is not for the near future.

Current ratio/current ratio 25 22,34 20 15 10 5

6,94

9,78

12,10 10,02

3,32

0 Financial year 1

Current ratio Quick ratio Financial year 2

Financial year 3

71


4.2 Promotion plan 4.2.1 Target customers For our new promotion stunt we can’t promote our products to everybody. This is why we have to choose very careful whom we are going to activate to buy an e-bike or a backpack from us. We have chosen for the youth and adults who live in the city. We can’t put an agelabel on our products because Cervix is a company that has products for every age. We have chosen for people who live in the city because we think that in a few years, cities will be car free. Cars are a big problem if we speak of the environment. Another argument for attracting the young people is the rise of the difficulty degree to obtain a driver licence. The government has made it so difficult to achieve one. This is also because of the thought to have fewer cars on the road.

4.2.2 Promotional tactics We want to advertise our products on social media because these are very effective and if you compare them to other advertisement-tactics it is not that expensive. Social media is becoming trendier. Most of the accounts on these social media channels are ran by young people who check their account at least 10 times a day. We want to focus on the ‘youngpart’ because it is getting harder to get a driver-licence. I know it; I had to re-sit my theory test in 3 times. The government wants the youth to get rid of the car. In the future, this will be our motto. We are going to make a video with a famous athlete. This athlete will be Tom Boonen. We picked him because he is an ex-cyclist and he has a large audience. He is also our ambassador. His face will be Cervix’ new attraction point. In the video we are going to make, you will see Boonen cycling on three of our e-bikes. We are going to shoot the video in Belgium, in Knokke. Why Knokke? First of all, Knokke is a by-word for luxury in Belgium. It is the most famous seaside town, where all the rich people go. A lot of people see Knokke as high-class and it is, but people will associate this with quality. Another reason for shooting the video in Knokke, is because of sea. The sea is the symbol of freedom. Cervix stands for high quality, durability, user-friendly, but the most important is ‘freedom’. We want to let our customers know that if you ride our bike you are riding without trouble or any problem, you are riding in freedom. People always associate e-bikes with older people, but we want to take a step away from this thought. Our idea of an e-bike is the fact that you can ride forever. Riding for hours without getting tired. The fact that we think this way, a different way, let you see that we are looking further.

72


4.2.3 Costs To advertise on social media isn’t a big cost, but you have to advertise very smartly. The first thing you see on social media has to be our logo and our video, the face of Tom Boonen. Advertising on Facebook is very simple. In principle you can set your own budget, you can set up campaigns and there you can divide your budget. ₏5 per day for example. You pay per click on the advertisement, the better the campaign the cheaper the costs per click! It is especially important to think about what your goal is? Who you want to achieve and what you want to achieve with the video. Then you can focus your campaign on that and target it. You can set who will see your video, think of targeting options such as age, location, gender, interests and so on.

4.2.4 Defence of the plan We are a very ambitious and we want to take Cervix to a next level of e-bike manufacturers. We have the right personnel and the knowledge to do this. We had a lot of professional help from outside the company. A very well-known team in the film world directs the video that we are shooting. We have the budget, the right ambassador and get supported by the youth. They are proud of us because of what we do at this young age.

73


5. Duits


5.1 Steckbrief 5.1.1 Name Warum haben wir gewählt für der Namen Cervix? Das Wort Cervix hat zwei Bedeutungen, einerseits bedeutet es Hals, der andere Name bedeutet Stärke. Wenn Menschen unseren Namen sehen, müssen sie direkt denken an unsere Qualität.

5.1.2 Logo Wir haben ein Logo mit drei verschiedenen Farben Grün. Warum Grün? Wer an Grün denkt, denkt an die Natur. Das war unsere Absicht. Cervix ist sehr umweltfreundlich und ökologisch. Unser Logo ist eine Person auf einem Fahrrad und er trägt einen Rucksack, dass sind die zwei Produkte, die wir verkaufen.

5.1.3 Firmenpolitik und Vision Cervix ist ein Unternehmen, das e-bikes und Rucksäcke produziert und vertreibt. Unsere Hauptprodukte sind e-Bikes, weil sie verantwortlich sind für 80% des Gewinns. Warum haben wir uns entschieden e-bikes zu produzieren und verkaufen? Menschen sind sich mehr und mehr bewusst des Klimawandels, der durch Treibhausgase verursacht wird. Diese Treibhausgase werden zu einem großen Teil von umweltschädlichen Autos verursacht. Also, würden weniger Autos dieses große Problem lösen. Aber Autos sind schwer zu ersetzen. Sie können dieses Problem nicht ändern. Aber wir bieten eine Alternative, das ist was Cervix anstrebt. Ein wichtiger Grund um einen e-Bike zu fahren und nicht ein Auto ist der schreckliche Verkehr. Überall in der Welt wird dieses Problem immer größer. Menschen haben die Wahl zwischen dem Auto und stehen in Verkehr für Stunden und auch noch bezahlen für Treibstoff ODER fahren ein e-Bike kostenlos und du bist sogar noch schneller als mit dem Auto. Das ist eine einfache Wahl, nicht? Das ist der Grund, warum wir gewählt haben, für e-Bikes. Cervix produziert e-bikes von hoher Qualität und verkauft Sie zu einem angemessenen Preis. Wir produzieren in Belgien, denn die Qualität ist dort einfach größer.

77


5.1.4 Das Produkt Cervix ist sehr stolz, dass unsere Produkte hier in Belgien sind entwickelt, getestet und hergestellt sind. Wir haben ein Labor in Antwerpen, wo unser kompetentes und erfahrenes R&D Team sorgt, dass jedes unsere Produkte werden gebildet von der besten Qualität. Cervix bietet eine breite Palette von e-Bikes für alle Altersgruppen, Sie wählen einfach das beste Fahrrad für ihre persönlichen Umständen. Die Batterie, die wir verwenden ist in Zusammenarbeit mit der Universität Antwerpen entwickelt. Es ist eine Batterie, die Sie auf drei verschiedene Arten aufladen können. 

Es ist ein Kabel in die Batterie gebaut, so können Sie sie zu Hause aufladen.

Die Batterie lädt sich beim Radfahren auf.

Ein Solar-Panel ist in der Batterie gebaut, so dass es durch die Sonne aufgeladen wird.

Sie können einen Carbon oder Aluminium-Rahmen wählen. Der Carbon-Rahmen ist leichter, aber ein wenig teurer und der Aluminiumrahmen ist schwerer, aber billiger. Wir verkaufen unsere Fahrräder in 6 verschiedenen Farben, schwarz, grau, dunkelblau, violett und dunkel rosa. Wir entschieden uns für diese zwei letzten Farben wegen des Unterschieds im Geschmack. Die Tatsache, dass wir so viele Farben haben, bedeutet, dass unser Publikum größer als das der anderen e-Bike Lieferanten sind. Der Kunststoff, den wir auf dem e-Bike verwenden, wird recycelt. Wir denken, dass es sehr wichtig ist um in diesen Tagen an die Umwelt zu denken. Das Material das Sattels, das wir verwenden, ist aus Leder und Sie können auch wählen zwischen zwei Farben, schwarz oder dunkelbraun. Warum verwenden wir Leder? Es ist ein sehr solides, aber auch weiches Material und es ist wasserdicht. Wir haben Sättel für Frauen und Männer.

78


5.1.5 Personal Der Vorstand von Cervix besteht aus 3 Managern und dem Geschäftsführer. Wir sind sehr motiviert und haben jeweils einen großen Ehrgeiz. Es war unser Traum dieses Unternehmen wachsen zu lassen zu einem multinationalen Unternehmen. Dries Los ist der Geschäftsführer, er hat viel Erfahrung und ist sehr motivierend. Er hat sehr viel Erfahrung. Als Finanzmanager haben wir Jakub Luykx, er verwaltet unsere Budgets und sorgt dafür, dass jede Berechnung perfekt ist. Er hat die Wichtigste und komplexeste Aufgabe in der Firma. Jakub ist jemand, der immer in Zahlen und Wissenschaft interessiert war, als er ein Kind war, er ist perfekt für den Job geeignet. Utah ist Projekt-Manager, er ist ein kreativer Mensch, der immer die besten Ideen hat. Er hat bereits einige erfolgreiche Projekte für Ikea laufen. Utah hat viel technisches Know-how und ist ein unersetzliches Mitglied unseres Teams geworden. Abdel ist unser Marketing-Manager. Er war verantwortlich für die Nike-Kampagne 2014. Er ist sehr freundlich und wenn es um Marketing geht, ist er ein echtes Genie.

5.1.6 Organigramm

Geschäftsführer Dries Los

Finanzmanager Jakub Luykx

ProjektManager Utah Dierckx

MarketingManager Abdel Cheddad

79


5.1.7 Häufig gestellte Fragen (FAQs) 

Was sind die möglichen Zahlungsmittel? 

Wie kann ich Sie erreichen? 

Maximal 5 Tage nach Bestellung.

Gibt es Versandkosten? 

Wir arbeiten mit DHL und UPS.

Wann kann ich mein Paket erwarten? 

Nur in den Benelux-Ländern.

Mit welchem Lieferanten arbeiten Sie? 

Über unsere E-Mail-Adresse oder per Telefon.

Liefern Sie ins Ausland? 

Sie können per Visa, MasterCard und PayPal bezahlen.

Nein

Wie bestelle ich ein e-Bike? 

Online oder in unseren Filialen. (www.Cervix.com)

80


5.2 Warentest

In dieser Studie werden wir herausfinden, welches Fahrrad am besten zu dir passt. Wir haben einige wichtige Faktoren verglichen, darunter Batterie, Gewicht und Material. Es wurden drei Fahrräder verglichen, jedes Fahrrad gehört zur Cervix-Reihe. Es sind alles Elektrofahrräder. Wir hoffen, dass diese Untersuchung ausreichend informiert.

Preis

€1899,00

€ 1999,99

€ 2199,99

Gewicht

40kg

50kg

55kg

Batterie

24 Stunden

48 Stunden

72 Stunden

Batterie

Lithium

Lithium

Lithium

Material

Aluminium

Aluminium

Karbon

Frageliste

1. Was ist dein Budget? 2. Bevorzugst du ein leichtes Fahrrad oder spielt das keine Rolle? 3. Fährst du lieber mit breiten oder dünnen Reifen? 4. Sind die Bremsen für dich ein wichtiger Teil des Fahrrads? 5. Bist du mit Cervix-Rädern vertraut? 6. Bevorzugt du es, elektrisch zu fahren oder nicht? 7. Fährst du lieber in der Stadt oder im Wald? 8. Findest du es wichtig, dass der Akku eine lange Lebensdauer hat?

81


5.3 Artikel e-bike

Das Elektrofahrrad Welches Fahrrad punktet am besten bei den Menschen? In

Flandern

gibt

es

immer

mehr

Radfahren, auch elektrisch. E-bikes sind

Der Test

immer

Der

mit

der

älteren

Bevölkerung

Berliner

Gazette

hat

bei

verbunden, aber ist dass richtig? Sie

Fahrradhersteller

kaufen in der Regel ein E-bike, weil sie mit

wachsenden und qualitativ hochwertigen

einem normalen Fahrrad nicht so viele

Unternehmen, geforscht. Aus der breiten

Kilometer zurücklegen können wie mit

Palette der Cervix E-bikes wurden drei

einem

nach

Elektrofahrrad,

das

ist

der

Hauptgrund.

dem

Cervix,

dem

Zufallsprinzip

einem

getestet.

Es

wurden mehrere Faktoren berücksichtigt darunter Preis, Batterie, Gewicht und

Junge Menschen können auch mit

Material.

dem E-bike radeln Jetzt

versuchen

die

Fahrradhersteller

zunehmend, ihre E-bikes an die jüngeren

Velofollies Auf

der

Flämischen

Fahrradmesse

„Velofollies“, die vom 17. Bis 19. Januar Menschen

zu

Kampagnen

verkaufen. wie

Durch

Veranstaltungen,

stattfand, haben wir etwa 200 Personen die drei Fahrräder

Mundpropaganda und Mundpropaganda

testen lassen. Ein Grundstück von rund

versuchen sie, die Jüngeren zum Keif

100 Kubikmetern wurde gemietet, wo

eines Elektrofahrrades zu ermutigen. Und

diese getestet wurden. Die Testpersonen

warum

mussten

nicht?

Das

Auto

ist

verschiedene

Faktoren

umweltschädlich und ungeschickt in der

berücksichtigen, wie z.B. den Bremsweg,

Stadt. Es ist daher durchaus verständlich,

die Struktur des Fahrrads und so weiter.

dass

notwendiges

Anschließend wurden einige Fragen zu

Transportmittel ist. Besonders das E-bike.

den Bikes gestellt. Die Tester durften auch

Die Suche nach dem E-bike, das am

Fragen

besten zu ihnen passt, ist nicht einfach.

Probefahrt sehr zufrieden und 25% der

das

Fahrrad

ein

stellen.

Alle

waren

mit

ihrer

Tester kauften ein E-Bike von Cervix. Es ist also eine Tatsache, dass die Menschen gerne mit einem Elektrofahrrad fahren.

82


6.Godsdienst

84


6.1 Deontologische code 6.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven streven naar winst, maar deze winst kunnen behalen door rekening te houden met de drie p’s. Onder de drie p’s verstaan we people, planet en profit. Een bedrijf maakt zijn eigen richtlijnen rond deze drie p’s. Deze richtlijnen worden de deontologische code genoemd. Als een bedrijf deze richtlijnen correct opstelt en toepast kan het zich op een positieve manier onderscheiden van zijn concurrenten.

6.1.2 People De HR-afdeling van Cervix is dagelijks bezig met de ontwikkeling van het personeel van de onderneming. Bij Cervix zijn we ervan overtuigd dat het personeel van een bedrijf moet blijven ontwikkelen zodat het bedrijf innovatief is. Ook vinden wij dat het personeel zich moet thuis voelen bij ons. We tonen respect en houden rekening met de behoeften van het personeel.

6.1.2.1 Ontwikkeling personeel Elke maand organiseert de HR-afdeling een bijeenkomst, waar de personeelsleden op de hoogte worden gehouden van de nieuwigheden binnen de onderneming. Na deze bijeenkomsten geeft het personeel een klein verslag van wat ze hebben bijgeleerd, hierdoor leren wij ook van hen. Deze bijeenkomsten hebben al zeer veel positieve reacties gehad.

6.1.2.2 Respect tonen Respect is bij Cervix zeer belangrijk. Het bestuur verwacht dat de personeelsleden respect tonen naar ons zodat er respect terug wordt gegeven. Bij het uitlenen van materiaal of andere zaken van de onderneming rekenen wij erop dat deze in goede staat wordt teruggegeven. Als baas moet je ook geloven in de kwaliteiten van de werknemer, als je als baas je werknemers niet hun volledige vrijheid kunt geven kun je als bedrijf niet vooruitgaan. Als werknemer kun je kiezen om van thuis uit te werken, zelfs bij vergaderingen kun je meevolgen doormiddel van Skype. Cervix gaat ervan uit dat er van deze vrijheid geen misbruik wordt gemaakt.

6.1.2.3 Communicatie Een goede communicatie is van cruciaal belang voor een goede samenwerking. Daarom kun je bij Cervix een opleiding volgen om op communicatief vlak te groeien. Mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, krijgen hierdoor een eerlijke kans binnen ons bedrijf. Binnen deze opleiding krijg je niet enkel een cursus AN, maar je leert overleggen in teamverband en je leert ook om voor grotere groepen te spreken.

86


6.1.3 Planet Naast de p van people hecht Cervix ook veel belang aan de p van planet. We vinden het als bedrijf enorm belangrijk dat onze bedrijfsactiviteiten weinig tot bijna geen effecten op het milieu hebben. De aarde is niet oneindig voorradig en zeker in de huidige maatschappij zien we daar de problemen van in. Wereldwijd wordt er te veel CO2 uitgestoten, en brengen we hiermee al het leven op aarde in gevaar. Welke acties onderneemt Cervix op vlak van duurzaamheid? We hebben als bedrijf reeds heel wat maatregelen genomen zoals: gerecycleerde materialen en verpakkingen gebruiken, afvalscheiding, zuinig energieverbruik en veel meer. Eind 2019 zullen we ook ons duurzaamheidsprogramma ‘Project EcoWorld’ lanceren, wat voor een wereld van verandering zal zorgen binnen het bedrijf. Hieronder vindt u een uitwerking van onze maatregelen terug. 6.1.3.1 Recyclage Recyclage speelt een zeer belangrijke rol binnen het productieproces van onze e-bikes en rugzakken. Meer dan 65% van onze gebruikte materialen zijn afkomstig van de KMO-recyclageparken. Cervix koopt maandelijks een grote hoop afval van de recyclageparken en verwerkt deze tot materialen van hoge kwaliteit. Hiernaast is de verpakking van Cervix lichter waardoor ze minder grondstoffen kosten en minder afval veroorzaken. Maar dit is niet alles, met dank aan ons duurzaam recycleproces kunnen onze verpakkingen 100% gerecycleerd worden en hebben ze zelfs geen effect op het milieu.

6.1.3.2 Optimaal ontginnen


Bij Cervix wordt er van een optimale ontginning gesproken en niet van een maximale. Cervix werkt samen met een ontginningsbedrijf, hiermee heeft het een contract waarin staat dat Cervix ervoor zorgt dat het de draagkracht van het ontginningsgebied en zijn omgeving respecteert. Bij maximale ontginning wordt er een maximale hoeveelheid, al dan niet nuttige grondstoffen ontgonnen. Hiernaast maakt Cervix enkel gebruik van groene energie omdat deze het klimaat niet belast. 6.1.3.3 Project EcoWorld Cervix investeert in de ontwikkeling van groene technologieën en producten én onderneemt actie om een kleinere ecologische voetafdruk te realiseren aan de hand van het project EcoWorld. Dit project zal eind 2019 van start gaan en houdt in dat we constant werken aan het verbeteren van onze producten en technologieën. Het project EcoWorld bestaat uit 3 hoofddoelen. Deze zijn als volgt: Doel 1 65% van de omzet van Cervix moet voortkomen uit groene inkomsten. Dit doen we door energie-efficiënte maatregelen te nemen zoals het gebruiken van hernieuwbare energie en te investeren in nieuwe machines die op groene energie werken. Er is ook een nieuw beleid ingevoerd om het waterverbruik en de verspilling ervan te minimaliseren. Doel 2 De belangrijkste doelstelling van Cervix is om in 2020 CO2-neutraal te worden. Dit willen we realiseren door met het RE100 samen te werken. Dit is een samenwerkingsverband om 's werelds meest invloedrijke bedrijven te stimuleren om samen te gaan werken en te streven naar 100% duurzaamheid. Doel 3 Het derde doel is om tegen volgend jaar de fietservaring van zo’n 600.000 mensen te verbeteren. 6.1.3.4 Uitwerking batterij Sinds de oprichting van Cervix is de onderneming volop bezig met de ontwikkeling van zijn eigen batterij. Op dit moment werkt Cervix met een batterij die voor 98% gerecycleerd kan worden. Hiernaast werken onze batterijen ook op duurzame energie en niet op schaarse grondstoffen zoals lithium en kobalt. Hiernaast is Cervix een van de weinige die erin is geslaagd om zijn batterij te voorzien van een hogere opslagcapaciteit dan elke andere batterij. Dit betekent dat we voor een grote verandering kunnen zorgen, we zijn ook bereid om onze knowhow te delen om zo samen naar een milieuvriendelijke toekomst te streven. Ons productieteam is momenteel ook bezig met het uitzoeken van een manier waarop we de capaciteit van onze batterijen nog meer kunnen vergroten.


6.1.4 Profit Cervix is net als vele andere bedrijven een onderneming waarbij winst de hoofdprioriteit is. Dit betekent niet dat Cervix geen rekening kan houden met de omgeving waar het opereert. Dankzij het getalenteerde R&D-team ontwikkelt Cervix batterijen die milieuvriendelijker zijn én winstgevend blijven. Met de winsten die Cervix uit deze batterijen haalt kan de onderneming inversteren in de innovatie van groene energie. Deze kunnen op hun beurt nieuwe winsten maken. Door deze cyclus zal Cervix een meerwaarde leveren aan de duurzaamheid van onze planeet én het verdient op een correcte manier haar geld. Dankzij de winst die Cervix maakt kan het blijven bestaan en nieuwe jobs en technologieën blijven creëren. ‘Profit’ komt terug in de reeds vermelde people en planet.


90


7. Conclusie Cervix kende doorheen de drie boekjaren een sterke groei in de verkoop. Onze solvabiliteit en liquiditeit zaten altijd goed. Over de cijfers van onze onderneming hebben we ons nooit zorgen hoeven maken, de communicatie was een ander verhaal. Vier jongens die niet altijd even bereikbaar zijn in 1 team zetten, was misschien niet het slimste idee. Ondanks het feit dat er niet genoeg werd gecommuniceerd zijn, we wel altijd blijven geloven in ons bedrijf. Ik ben zeer blij dat we deze kans hebben gekregen. Deze uitdaging heeft mij veel bijgeleerd over het ondernemerschap, hoe je moet plannen, hoe je moet samenwerken en dat je niet mag vergeten je deadlines in het oog te houden. Het hele jaar door heb ik mezelf zien groeien op vlak van samenwerken, dit is ook in de toekomst zeer belangrijk. Ook het zelfstandig kunnen zijn, was tijdens dit project heel belangrijk. Niet elke taak was even gemakkelijk. Voor seminarie kregen we de meeste taken, maar ook wel heel veel tijd om aan deze taken te werken. Ik ben onze leerkrachten zeer dankbaar voor de opvolging van onze taken. Voor elke taak kregen we meerdere kansen, waardoor je heel goed kan leren uit je eigen fouten. Vaak ben ik slordig tijdens het maken van grote taken en ik weet dat ik daarop moet letten, ook tijdens de gip was dit zeer belangrijk. Alles moest duidelijk overkomen naar de leerkrachten, tijdens de presentaties was het ook zeer belangrijk om naar de medeleerlingen duidelijk over te komen. Het is niet altijd van een leien dakje gegaan, we kenden ups en downs, maar ik denk wel dat Cervix het nog ver kan schoppen. Wat denkt u? De ervaringen die ik heb opgedaan in verband met mijn gip zullen in de toekomst zeker van pas komen. Ik dank u voor het lezen van mijn geĂŻntegreerde proef.

91


8. Literatuurlijst BMW,

2019,

Duurzaamheid,

geraadpleegd

op

23

oktober

2018,

(https://www.bmw.nl/nl/modellen/bmwi/i3/ontdek/duurzaamheid.html) DERYCKE, E., In Google is de elektrische fiets de gewone fiets voorbij, internet, 2018-09-4 (https://www.tweewieler.nl/elektrische-fietsen/artikel/2018/09/in-google-is-de-elektrische-fiets-degewone-fiets-voorbij-10135901?vakmedianet-approvecookies=1&_ga=2.207969937.205076216.1549464681-1144072235.1549464681) Financieel rapport GIP boekjaar 2011, intern document, geraadpleegd op 17 oktober 2018. Financieel rapport GIP boekjaar 2012, intern document, geraadpleegd op 17 oktober 2018. Financieel rapport GIP boekjaar 2013, intern document, geraadpleegd op 17 oktober 2018. HĂŠliatek, 2019, Solar Films, geraadpleegd op 24 oktober 2018, (https://www.heliatek.com/en/solar-films) MVO Vlaanderen, internet, geraadpleegd op 21 januari 2019 (https://www.mvovlaanderen.be/) Notaris,

internet,

geraadpleegd

op

23

Oktober

2018,

(https://www.notaris.be/opstarten-

ondernemen/statuten-bij-de-nv-bvba-en-cvba/het-kapitaal) Strategisch marketingplan, internet, geraadpleegd op (https://www.strategischmarketingplan.com/marketingstrategieen/)

11

december

2018,

Overheid

23

februari

2019,

Vlaanderen,

internet,

geraadpleegd

op

(https://overheid.vlaanderen.be/personeel/integriteit/deontologische-code) CHRISTIAENS, E., Shell gaat bomen planten, is het plots een groene ridder, internet, 2019-04-10 (https://www.demorgen.be/nieuws/shell-gaat-bomen-planten-is-het-oliebedrijf-plots-een-groeneridder~b827e495/) Giant, internet, geraadpleegd op 15 januari 2019, (https://www.giant-bicycles.com/be/giantstores) VANDERDOCNKT,

A.,

100%

adembenemend

0%

buiten

adem,

internet,

2018-04-03,

(https://plusmagazine.knack.be/plusmagazine-information-services/100-adembenemend-0-buitenadem/article-publishingpartner-985835.html) Leerboeken bedrijfseconomie; commercieel beleid, ondernemingsbeleid en boekhouden

93


9. Bijlagen Bijlage 1: Jaarrekening boekjaar 11 Bijlage 2: Jaarrekening boekjaar 12 Bijlage 3: Jaarrekening boekjaar 13 Bijlage 4: Logboek

95


96


Boekjaar 11

2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 1 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Resultatenrekening (in 1000 EUR) Jaar 10

Jaar 11

Netto-omzet Voorraadwijziging afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

23029 1434 0 24463

26435 -668 113 25880

Kosten onderdelen Personeelskosten Andere bedrijfskosten Afschrijvingskosten Ontvangen intresten Betaalde intresten Winst (verlies) voor bel. en uitz. activiteiten

-4696 -7375 -4300 -4543 16 -1538 2027

-3670 -5985 -5994 -3737 18 -1143 5369

Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen

1 -3 -405

1 -5 -1341

Winst (verlies) boekjaar

1620

4024

Balans (in 1000 EUR) Activa

Passiva

Kantoorgebouwen Productiegebouwen Machines/Installaties Vaste activa

5230 13299 11047 29576

Kapitaal Reserves Overgedragen winst (verlies) Eigen vermogen

17500 5212 4024 26736

Voorraden (afgew. prod. & ond.) Vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Vlottende activa

8610 7198 499 200 16507

LT financiĂŤle schulden KT financiĂŤle schulden Leveranciers

15200 1033 3114

Vreemd vermogen

19347

Totaal

46083

Totaal

46083

97


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 2 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 10 Jaar 11 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

Jaar 10 Jaar 11 EUR/eenh. EUR/eenh.

23029 1434 0 24463

26435 -668 113 25880

5061 315 0 5376

7315 -185 31 7161

-4696 -6000 -31 -3516 -737 -263 -197 -15440

-3670 -4545 -24 -2762 -700 -213 -136 -12050

1032 1319 7 773 162 58 43 3393

1016 1258 7 764 194 59 38 3334

-500 -220 -234 -116 -290 -630 -1418 -675 -1391 -1538 -7012

-518 -632 -338 -109 -275 -520 -1818 -682 -1551 -1143 -7586

110 48 51 25 64 138 312 148 306 338 1541

143 175 94 30 76 144 503 189 429 316 2099

0

-893

0

247

2011

5351

442

1481

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

653 4041 -2458 2236

1199 1541 1493 1494

783 6227 -3670 3340

1728 3614 -3777 1565

3436.25 3334.26 3367.28 3367.28

5938 12050 -12718 5270

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

98


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 3 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

4 30

3878 922

5230 13299 10204 442 401

Jaar 9 EUR

Jaar 10 EUR

Beurstarief Jaar 11 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

580 1420 980

580 1420 980

576 1345 980

100 0 450

58 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 10

Jaar 11

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17500 35000 500 581 1259 140

17500 35000 500 645 810 810

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

6072 16000

1033 15200

Jaar 10

Jaar 11

160 14 9

120 15 9

37500 50000 75000 0.0 0.0

37875 50500 75750 0.0 0.0

6000 0 700 675 0 0 7375

4545 0 758 682 0 0 5985

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

99


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 4 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16 Jaar 10

Jaar 11

5.00 8.00 3.50 10 110

5.00 5.98 4.00 10 109

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

20.00 405 0.00

25.00 1341 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.00 29004 0.18 2.50

1.04 27185 0.21 2.58

120 90 348 1380 1200 1050

124 93 481 1541 1312 1106

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

100


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 5 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 11

10.03.16

Bijkomende inlichtingen productie Jaar 10

Jaar 11

4550 28 0.29 0.86 321 17.36

3614 30 0.61 0.68 281 14.62

160 159 32 4 10

120 149 30 4 10

4658 9316 4687

4488 8976 3614

in jaar 13 0 0 0 0.00 0 0

in jaar 14 0 0 0 0.00 0 0

Ond. 1

Ond. 2

Ond. 3

5950

7000

6999

Productie Productievolume (eenheden) Productiviteit (eenheden) Kwaliteitsindex (maximum 1.00) Verbruiksindex (onderdelen) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid) Human resources en productiemogelijkheden Productiepersoneel (werkelijk aantal FTE) Minimum # arbeiders vereist per shift Aantal machines Aantal productiegebouwen Maximum machines per gebouw Productiecapaciteit (producten per jaar) Minimale capaciteit Maximale capaciteit Werkelijke capaciteit Inventaris machines Aangekocht in jaar 9 Aantal machines 29 Boekwaarde (1000 EUR/machine) 332 Energieverbruik (kWh/product) 282 Onderhoudskosten (EUR/product) 6.29 Capaciteit (producten/machine/shift) 149 Vereist # arbeiders/machine 5

in jaar 10 1 576 264 13.72 167 4

in jaar 11 0 738 261 13.07 176 4

in jaar 12 0 0 0 0.00 0 0

Details van de markt Verkoopprijs Verkoopprijs binnenlandse markt (EUR) Verkoopprijs extra concurrent binnenlandse markt (EUR) Verkoop binnenlandse markt Vraag (eenheden) Afzet (eenheden) Netto-omzet (1000 EUR) Marktaandeel (% eenheden) Marktaandeel (% netto-omzet)

0 Jaar 10

Jaar 11

4076 4076 23029 33.3 33.3

3777 3777 26435 30.4 32.2

101


102


Boekjaar 12

103


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 2 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 11 Jaar 12 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

Jaar 11 Jaar 12 EUR/eenh. EUR/eenh.

26435 -668 113 25880

29335 -721 438 29052

7315 -185 31 7161

7806 -192 117 7731

-3670 -4545 -24 -2762 -700 -213 -136 -12050

-3817 -5662 -31 -2763 -665 -220 -141 -13299

1016 1258 7 764 194 59 38 3334

1016 1507 8 735 177 59 38 3539

-518 -632 -338 -109 -275 -520 -1818 -682 -1551 -1143 -7586

-873 -382 -324 -110 -262 -835 -1950 -918 -1849 -797 -8300

143 175 94 30 76 144 503 189 429 316 2099

232 102 86 29 70 222 519 244 492 212 2209

Andere bedrijfskosten

-893

-60

247

16

Bedrijfsresultaat

5351

7393

1481

1967

Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

2236 969 -2518 687

1494 1568 1516 1517

3340 1519 -3817 1042

1565 3758 -4019 1304

3367.28 3538.85 3488.45 3488.45

5270 13299 -14020 4549

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

104


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 3 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR

4 26

3878 952

4968 12634 10087 566 446

Jaar 10 EUR

Jaar 11 EUR

Beurstarief Jaar 12 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

580 1420 980

576 1345 980

574 1272 980

100 0 450

58 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 11

Jaar 12

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17500 35000 500 645 810 810

17501 35002 500 685 1811 2213

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

1033 15200

0 14440

Jaar 11

Jaar 12

120 15 9

148 19 12

37875 50500 75750 0.0 0.0

38254 51005 76508 20.0 0.0

4545 0 758 682 0 0 5985

5662 0 969 918 0 0 7549

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

105


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 4 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16 Jaar 11

Jaar 12

5.00 5.98 4.00 10 109

5.00 5.41 3.00 10 109

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

25.00 1341 0.00

25.00 1852 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.04 27185 0.21 2.58

1.06 27504 0.23 2.64

124 93 481 1541 1312 1106

128 96 485 1568 1328 1080

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

106


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 5 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 12

11.03.16

Bijkomende inlichtingen productie Jaar 11

Jaar 12

3614 30 0.61 0.68 281 14.62

3758 25 0.68 0.67 255 14.24

120 149 30 4 10

148 123 26 4 10

4488 8976 3614

4036 8072 4856

in jaar 13 0 0 0 0.00 0 0

in jaar 14 0 0 0 0.00 0 0

Ond. 1

Ond. 2

Ond. 3

6299

7249

7299

Productie Productievolume (eenheden) Productiviteit (eenheden) Kwaliteitsindex (maximum 1.00) Verbruiksindex (onderdelen) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid) Human resources en productiemogelijkheden Productiepersoneel (werkelijk aantal FTE) Minimum # arbeiders vereist per shift Aantal machines Aantal productiegebouwen Maximum machines per gebouw Productiecapaciteit (producten per jaar) Minimale capaciteit Maximale capaciteit Werkelijke capaciteit Inventaris machines Aangekocht in jaar 9 Aantal machines 19 Boekwaarde (1000 EUR/machine) 266 Energieverbruik (kWh/product) 261 Onderhoudskosten (EUR/product) 6.56 Capaciteit (producten/machine/shift) 146 Vereist # arbeiders/machine 5

in jaar 10 1 461 244 14.30 164 4

in jaar 11 0 590 241 13.62 173 4

in jaar 12 6 762 238 12.97 183 4

Details van de markt Verkoopprijs Verkoopprijs binnenlandse markt (EUR) Verkoopprijs extra concurrent binnenlandse markt (EUR) Verkoop binnenlandse markt Vraag (eenheden) Afzet (eenheden) Netto-omzet (1000 EUR) Marktaandeel (% eenheden) Marktaandeel (% netto-omzet)

6254 Jaar 11

Jaar 12

3777 3777 26435 30.4 32.2

4019 4019 29335 32.9 34.9

107


Boekjaar 13

108


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 2 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 12 Jaar 13 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

Jaar 12 Jaar 13 EUR/eenh. EUR/eenh.

29335 -721 438 29052

30094 -1774 100 28420

7806 -192 117 7731

8220 -485 27 7763

-3817 -5662 -31 -2763 -665 -220 -141 -13299

-3655 -4830 -31 -2344 -632 -199 -122 -11813

1016 1507 8 735 177 59 38 3539

998 1319 8 640 173 54 33 3227

-873 -382 -324 -110 -262 -835 -1950 -918 -1849 -797 -8300

-1144 -529 -208 -110 -248 -1113 -1946 -1159 -1882 -704 -9043

232 102 86 29 70 222 519 244 492 212 2209

312 145 57 30 68 304 532 317 514 192 2470

-60

-476

16

130

7393

7088

1967

1936

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

687 2366 -2306 747

1517 1605 1585 1585

1042 3797 -3655 1184

1304 3661 -4123 842

3488.45 3226.71 3295.47 3295.47

4549 11813 -13587 2775

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

109


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 3 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR

4 26

3878 960

4720 12002 8076 617 717

Jaar 11 EUR

Jaar 12 EUR

Beurstarief Jaar 13 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

576 1345 980

574 1272 980

638 1495 980

100 0 450

60 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 12

Jaar 13

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17501 35002 500 685 1811 2213

17502 35004 500 697 2500 3056

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

0 14440

0 13718

Jaar 12

Jaar 13

148 19 12

125 19 15

38254 51005 76508 20.0 0.0

38637 51515 77273 20.0 0.0

5662 0 969 918 0 0 7549

4830 0 979 1159 0 0 6968

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

110


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 4 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16 Jaar 12

Jaar 13

5.00 5.41 3.00 10 109

5.00 5.47 2.00 11 121

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

25.00 1852 0.00

25.00 1838 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.06 27504 0.23 2.64

1.08 27465 0.22 2.62

128 96 485 1568 1328 1080

129 97 472 1605 1327 1070

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

111


2016-03-11 Sint-Jozefsinstituut Ternat (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 3 / Bladzijde 4 P1

FINANCIEEL RAPPORT Leontios

Boekjaar 13

11.03.16 Jaar 12

Jaar 13

5.00 5.41 3.00 10 109

5.00 5.47 2.00 11 121

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

25.00 1852 0.00

25.00 1838 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.06 27504 0.23 2.64

1.08 27465 0.22 2.62

128 96 485 1568 1328 1080

129 97 472 1605 1327 1070

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

112


113


10. Logboek

115


116


Profile for drieslos2000

GIP Dries Los  

GIP Dries Los  

Advertisement