Dreefnieuws april 2022

Page 1

Dreef

NR 28

nieuws TWEEDE NUMMER 2022 Voor en door bewoners

IN DIT NUMMER:

De Doordouwers volkstuin Voor vrouwen met weinig inkomen

Schoon, schoner, schoonst Project Schoon in de Buurt

Jonge rolmodellen Overvecht zetten zich in voor een fijne buurt

FOTO NEELTJE KLEIJN

www.echtovervecht.nl Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!

dreefnieuws 2022-2

1


Dreef POST Overvecht is lekker groen en bruist van de mooie initiatieven en die zetten wij graag in het zonnetje. Zoals het initiatief van Judith (p 3), volkstuin De Doordouwers (p 4-5); het project Schoon in de Buurt (p 6-7 en achterkant) en het project met de jonge rolmodellen (p 23). Het voorjaar breekt door, overal schieten bloemen uit de grond en de bloesem staat volop in bloei. Eindelijk kunnen we weer lekker buiten in de zon zitten. Zie ik jou op het terras bij Festival Tweetakt straks in juni? Veel leesplezier! Puck ’t HartDr Dreefnieuws verschijnt 4x per jaar. Tussendoor staat er veel nieuws op Echt Overvecht Facebook, Twitter en Instagram.

Common Ground Two weer open Op stadstuin de Klopvaart is al vier jaar een kleinschalig moestuinproject voor vluchtelingen, asielzoekers, inburgeraars en andere Utrechters. Daar ontmoeten mensen elkaar en gaan ze samen aan de slag. Je kunt elke maandag weer meedoen op de Klopvaart van 13.30 tot 16.30 uur en vanaf 1 april ook weer op de donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. Meer infol: 06-3436 2506 (Renée Menger) E-mail: info@commonground-two.nl www.commonground-two.nl Stadstuin Klopvaart, Vancouverdreef 70

Hoera! De lente is begonnen!

Werken aan herstel Wat kun je zelf doen aan je herstel terwijl je op een wachtlijst staat bij een ggz-instelling? Samen met ‘peers’ (ervaringsgenoten) onderzoek je herstelonderwerpen zoals bronnen van steun, peer support, valkuilen en omgaan met hulpverleningsland. Wanneer Zes dinsdagen, elke oneven week, 14.00–16.00 uur, vanaf 29 maart Waar Enik Recovery College Neckardreef 12 enik@lister.nl 030-289 12 04

Achtergrondfoto: Godfried van Utrecht (Park de Gagel)

Colofon Dreefnieuws is een uitgave van Stichting Echt Overvecht en wordt 4 x per jaar gratis huis-aan-huis verspreid. Hoofdredactie, coördinatie en grafisch ontwerp Puck ’t Hart Eindredactie en redactie-assistent Stephanie de Blieck Social media & website Echt Overvecht Olivier Beens (website, Twitter, Facebook, Instagram) Bestuur Echt Overvecht Bart Engbers, Ab Kools, vacature Redactieadres mail redactie@dreefnieuws.nl post Zamenhofdreef 17, 3562 JT Utrecht Redactie Dreefnieuws Marga Achterbergh, Susana Casas Valle, Marja de Ruiter, Margriet Dings, Amina Haitoute, Anna van Hattem, Gonny Hobbel, Ilona Hulshof, Neeltje Kleijn, Margo Mulder, Berry de Nijs, Henriëtte Rockland, Caya van Rossum, Harm Schoonhoven, Koos Smits, Godfried van Utrecht, Dennis van Elten, Marco van den Doel en Emil van der Wal. Dreefnieuws wordt mede mogelijk gemaakt door: Bibliotheek Overvecht, DOCK, Mitros, Portaal, Utrecht Natuurlijk, Bewonersplatform Overvecht, Wijkplatform Overvecht, Overvecht Vastgoed, wijkbureau Overvecht, Veiligheid, Brede School, Seniorvriendelijk Overvecht en Cultuur Platform Overvecht (ZIMIHC).


Judith van den Berg (43)

Stichting van Hager tot Ruth Favoriete plek in Overvecht: Watertorenpark en bouwspeeltuin ‘Toen de Syriërs naar Nederland kwamen wilde ik iets doen. Dat werd handwerken. Handwerken is laagdrempelig. Zo is Stichting van Hagar tot Ruth ontstaan. Met de stichting geven we handwerklessen en naailessen voor nieuwkomers en buurtbewoners. Nieuwkomers in de breedste zin van het woord: iedereen is nieuw. Ook al woon je ergens al lang, als je in isolement leeft of kwetsbaar bent kun je je toch een vreemde voelen. Dat zit al in onze naam die betekent: van vluchteling tot vriend. Iedereen kan een transformatie ondergaan. Iedereen is onvoorwaardelijk welkom. Je bent de moeite waard. Je hoeft niets terug te doen. Er is geen druk, geen haast. Vrijwilligers en deelnemers, er is bijna geen onderscheid. We leren van elkaar.’

‘Iedereen is onvoorwaardelijk welkom’

Ook meedoen of meehelpen? Handwerken is gratis. Naailes kost twee euro. Handwerkervaring niet nodig, dat leer je vanzelf. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith: vanHtotR@gmail.com WhatsApp: 06-3948 9773. www.vanHtotR.nl FOTO NEELTJE KLEIJN TEKST ANNA VAN HATTEM

dreefnieuws 2022-2

3


Samen (leren) tuinieren op de volkstuin

De Doordouwers FOTO’S NEELTJE KLEIJN TEKST MARJA DE RUITER

Zelf je groenten verbouwen. Even weg van alle drukte en lekker met je handen buiten bezig zijn. Veel mensen willen het liefst een eigen volkstuin. Maar dat is niet voor iedereen haalbaar. De laatste jaren is in Overvecht het samen tuinieren heel populair geworden. Volkstuinvereniging De Doordouwers aan de Gageldijk geeft dit op haar eigen manier vorm. Jetske de Jong is een van de initiatiefnemers. Jetske: ‘In 2013 zijn wij met dit project gestart. Van oudsher hebben volkstuinen ook een sociale functie voor de wijk waarmee ze verbonden zijn (in dit geval Overvecht) en wij wilden iets voor de wijk doen. En dan specifiek voor vrouwen met weinig inkomen. Mijn motivatie? Ik hou heel erg van tuinieren. Het

4 dreefnieuws 2022-2

doet een mens goed en het is gezond. Dat gun ik ook anderen.’ De volkstuinvereniging stelde een stuk grond (perceel A1) beschikbaar. Er was een klein potje met geld voor gereedschap, plantjes, zaad e.d. Dus kon er gestart worden.

se en Marokkaanse vrouwen zich aan. Nu doen vrouwen van allerlei culturen mee. Per jaar kunnen er vier vrouwen meedoen. Na dat jaar kun je, als je dat wilt en als er plek is, doorstromen naar een eigen tuin (75m2).

Hoe werkt het? Jetske: ‘Aanmelden voor de A1tuin gaat informeel. Soms via ons eigen netwerk of via buurtwerkers. Wij voeren met iedereen die zich aanmeldt een gesprek. Belangrijke criteria zijn: vrouwen met weinig inkomen, samen willen tuinieren, in Overvecht wonen, minimaal een dagdeel gezamenlijk kunnen tuinieren.’

Zo vaak komen als je wil Op het A1-perceel krijgt elke vrouw een stukje grond om in te tuinieren. Drie vrouwelijke vrijwilligers (Jetske, Margo en Sabine), die zelf op het complex ook een eigen tuin hebben, werken samen met de vrouwen op A1. Jetske: ‘Bij de start in het voorjaar krijgen ze wat plant- en zaaigoed. Soms krijgen we dat van andere tuinders en anders kopen we zelf wat vrouwen graag willen verbouwen. We geven vooral praktische tips en maken de vrouwen wegwijs op de

Alle culturen welkom Het eerste jaar meldden vooral Turk-


‘Tolerantie moet je kweken zoals je plantjes kweekt. Je kunt het niet afdwingen. Het heeft tijd, aandacht en geduld nodig.’

tuin. Eenmaal per week wordt er een dagdeel door de vier vrouwen en een vrijwilligster gezamenlijk getuinierd. De bedoeling is dat iedereen daarbij aanwezig is. Dit is een belangrijk onderdeel van tuinieren op A1. Het werkt verbindend. Het dagdeel wordt in overleg gekozen. Verder mag je zelf net zo vaak komen als je wilt om in je eigen stuk te werken.’

tuinders, die eerst op een ander complex tuinierde. Toen dat ontruimd moest worden duurde het heel lang voor er een nieuwe plek gevonden was. Maar uiteindelijk is het ze toch gelukt. In 2017 is de vereniging genomineerd voor de Tolerantieprijs van de gemeente Utrecht. In verband met het betrekken van mensen met allerlei achtergronden en leefstijlen.

koriander en courgette naar huis te gaan. ‘

Kinderen welkom Ook kinderen mogen mee naar de tuin. De Doordouwers is een sociale vereniging. Er zijn regelmatig gezellige activiteiten. Jetske: ‘Hierdoor leren de vrouwen ook andere tuinders kennen.’ Op dit moment wordt er een verenigingshuis gebouwd. De vereniging zit vanaf 2007 op de huidige locatie. De naam De Doordouwers is bedacht door een aantal

Leuk en gezellig De vrouwen die een stuk tuin gehad hebben bij het A1-project vonden het vooral heel leuk en gezellig om samen te tuinieren en samen koffie/ thee te drinken. Katouar: ‘Als ik op de tuin ben, ben ik blij. De tuin geeft me veel rust. Thuis is het met een groot gezin heel druk. Het is voor mij echt een uitje. Het geeft een bijzonder gevoel om met zelfgekweekte

De volkstuin van De Doordouwers ligt aan de Gageldijk nr 7, vlakbij tuincentrum Steck. De tuin is onderdeel van het Noorderpark.

Heb je interesse? Geef je dan snel op. Op 1 april start het nieuwe tuinseizoen. Wil je ook tuinieren bij het A1-project, stuur dan een berichtje naar Jetske de Jong: jetskedejong63@gmail.com. Zij neemt dan contact met je op.

Volkstuin De Doordouwers Gageldijk 7, Utrecht jetskedejong63@gmail.com www.vtvdedoordouwers.nl

dreefnieuws 2022-2

5


Schoon,

schoner,

schoonst Project Schoon in de Buurt

Foto vlnr: Henny (wijkambassadeur), Shirley (buurtkamer De Klop), Janne (wijkambassadeur) en Rupert (schone stadcoach)

TEKST EN FOTO ILONA HULSHOF

Het is een vervelend beeld voor de meeste Overvechters: afval naast de containers. Er liggen kapotte vuilniszakken of zelfs meubels. Een groep wijkambassadeurs besloot er iets aan te doen. Samen met buurtbewoners. Janne van Malenstein is een van de ruim veertig wijkambassadeurs in Overvecht. ‘Wijkambassadeurs zijn mensen die blij zijn om in Overvecht te wonen’, vertelt ze. ‘De groep is echt een afspiegeling van de wijk: oud en jong, man en vrouw, en alle culturen. Allemaal zijn we bezig met het verbeteren van de wijk.’ De wijkambassadeurs zijn verdeeld in verschillende groepen. Janne houdt zich bezig met het thema Groen & Schoon.

6 dreefnieuws 2022-2

Een stapje verder gaan ‘We zagen dat er veel klachten binnenkwamen over afval’, zegt ze. ‘Vooral over afval bij ondergrondse containers. Melden kan. Zelf aanpakken helpt. Maar we willen meer.’ De wijkambassadeurs kwamen met het idee voor Project Schoon in de Buurt. ‘We begonnen in onze eigen buurt rond winkelcentrum De Klop. Maar ondertussen gaan we ook naar andere buurten in Overvecht. Dat doen we steeds met de wijkambassadeurs uit die buurt’, legt Janne uit. Eerste stap: mooier maken Het project bestaat uit drie onderdelen: verfraaien, informeren en handhaven. Bij de eerste stap, verfraaien, leuken kinderen uit de buurt de con-

tainers op. Bij het eerste project hielpen kinderen van de Marcusschool. ‘Zij zorgden voor de tekeningen. De Overvechtse kunstenaar Jaap van der Wel maakte daar stickers van’, vertelt Janne. De kinderen hielpen bij het opplakken van de stickers. Ook mochten zij naast een van de containers heggetjes helpen zetten. Om het allemaal nog mooier te maken.

‘We zijn op zoek naar contactpersonen’ Informeren en handhaven De tweede stap is informeren. ‘Dat


‘De kinderen maken de containers eerst schoon, daarna plakken ze de stickers erop. De andere kinderen zijn ondertussen al enthousiast met hun afvalprikker bezig’ begint al bij de school’, legt Janne uit. ‘De kinderen vertellen erover aan hun ouders. Er kwam een filmpje en er staat informatie op de website van de school.’ Verder doen de wijkambassadeurs per buurt folders in brievenbussen en hangen ze informatie op in portieken. Daarna pas volgt het handhaven. ‘Eerst moet iedereen weten: een container is geen verzamelpunt voor grofvuil. En de vuilniszak moet in de container.’

zwerfvuil rapen’, vertelt Janne. Het is een gezellig drukte met de kinderen, ouders en begeleiders van de buurtkamer. Kunstenaar Jaap is er ook bij. De kinderen maken de containers eerst schoon. Samen met Jaap plakken ze om beurten de stickers erop. De andere kinderen zijn ondertussen al enthousiast met hun afvalprikker aan de slag. Na een klein uurtje zien de containers en de omgeving er weer helemaal netjes uit.

Stickers plakken Bij buurtkamer De Klop is er elke woensdag een kinderclub. Vandaag gaan de kinderen meedoen aan Project Schoon in de Buurt. Ze plakken stickers op vier containers aan de Victoria Regiadreef. ‘We gaan gelijk wat

Activiteit in het winkelcentrum Nu er minder coronamaatregelen zijn, willen de wijkambassadeurs een grote activiteit organiseren bij winkelcentrum De Klop. ‘De schone stadcoach komt dan met zijn informatiekraam. Wij organiseren een

prijsvraag over afval, met prijzen van de winkeliers die graag meedoen. En we gaan er natuurlijk zelf ook staan’, vertelt Janne. ‘We zijn op zoek naar contactpersonen. Niet iedereen weet hoe je je grofvuil gratis kunt laten ophalen. Contactpersonen zijn mensen die hun buren hierbij willen helpen.’ Meer informatie over het project Wil je meer informatie over Project Schoon in de Buurt? Wil je het project ook naar jouw buurt halen of wil je je aanmelden als contactpersoon? Mail dan naar: overvechtschoon@gmail.com

dreefnieuws 2022-2

7


Kobra Majdan (75) Sinds 35 jaar woont de Iraanse Kobra in Utrecht. Ze is een creatieve duizendpoot. Kobra heeft workshops kalligrafieschrijven en borduren gegeven in diverse buurtcentra in Overvecht. ‘Oma leerde mij borduren, daarna volgde breiles op school en van mijn man leerde ik kalligrafie. Kalligrafie is ‘schoonschrijven’ met kroontjespen en inkt of met bijvoorbeeld een rietpen. Daarnaast schrijf ik al mijn hele leven lang gedichten. In Iran verschenen mijn gedichten in de krant en ik droeg ze voor op de radio en ook in Utrecht heb ik op diverse plekken mijn gedichten ten gehore gebracht. Ik heb handen mogen schudden met Maxima en Willem Alexander en oud-burgemeester Eberhard.’ Kortom om Kobra kun je niet heen. Deze warme kleine vrouw is groot als het gaat om creativiteit. Haar gedichten gaat ze bundelen tot een boek. Op mijn vraag wat haar favoriete plek in Overvecht is, zegt zij met een twinkeling in haar ogen: ‘de Braziliëdreef’. Haar thuis van de laatste 33 jaar. FOTO GODFRIED VAN UTRECHT TEKST GONNY HOBBEL

8 dreefnieuws 2022-2

‘In Iran verschenen mijn gedichten in de krant en ik droeg ze voor op de radio’


Cultuur Platform Overvecht Het Cultuur Platform Overvecht (CPO) zet cultuur in Overvecht op de kaart. Alle culturele organisaties die in Overvecht actief zijn hebben zich verenigd in het CPO, waardoor kunst & cultuur in de wijk beter zichtbaar wordt. Volg ons ook op Facebook of kijk op de website. www.facebook.com/cultuurplatformovervecht www.echtovervecht.nl/cultuurplatform-overvecht

Speeldata LIZ 15 april 20.00 uur 16 april 20.00 uur 17 april 14.00 en 20.00 uur 18 april 14.00 en 20.00 uur Ticket e 21,-via www.lizmuziektheater.nl LIZ Utrechts Ensemble voor Muziektheater maakt amateurmusicals in Utrecht onder professionele begeleiding. In hun twintigjarig bestaan hebben ze een rijk palet aan stijlen neergezet, waarbij één belangrijk uitgangspunt altijd geldt: de spelers maken de productie.

LIZ Utrechts Ensemble voor Muziektheater bestaat twintig jaar! Dat vieren ze met een bijzondere jubileumvoorstelling, Big Fish, in ZIMIHC theater Stefanus. Big Fish, bekend van de gelijknamige film van Tim Burton, bevat alle elementen voor een geweldige musical: vol uitzinnige en fantasierijke personages, spannende avonturen en romantiek. Het verhaal: Edward Bloom, handelsreiziger en bovenal een vader met een grote fantasie, heeft zijn zoon Will altijd fantastische avonturen verteld. Nu Edward oud en ziek begint te worden en Will op het punt staat te trouwen, wil Will als rechtgeaarde journalist uitvinden wat nou precies waar blijkt te zijn van die verhalen… Was zijn vader een grote fantast en verzon hij de wereld bij elkaar? Of klopt er toch wel iets van de avonturen? Wat is waar en wat is visserslatijn?

Agenda ZIMIHC theater Stefanus • Wedding Fair Zondag 10 april, 10.30-16.30 uur, gratis entree • Appeltaartconcert Dinsdag 12 april, 10.30-12.00 uur, entree e 3,• Musical Foxtrot door Starlight Boulevard Donderdag 21 april t/m zondag 24 april 20.00-23.00 uur. Entree e 21,• Eid Bazaar Utrecht Zaterdag 30 april: 13.00 – 19.00 uur Entree e 3,-

ZIMIHC theater Stefanus Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht www.zimihc.nl/stefanus

dreefnieuws 2022-2

9


Festival Tweetakt Tussen 25 juni en 10 juli Fort Ruigenhoek

TEKST CAYA VAN ROSSUM FOTO ZSARÀ GRÜNFELD

Na een winter met lockdowns is het vooruitzicht op een zomer vol activiteit meer dan welkom. Tussen 25 juni en 10 juli is het jaarlijkse kunstenfestival Tweetakt. Op Fort Ruigenhoek (in het Noorderpark) zullen gratis kunstinstallaties, muziekoptredens en meer te vinden zijn voor iedereen die maar komen wil!

Fort Ruigenhoek en de Neude vormen samen het festivalhart. Waarbij bij de een midden in het gezellige drukke centrum van de stad zit, ontsnap je bij de ander de drukte en geniet je van de natuur op het avontuurlijke Fort Ruigenhoek. Tweetakt vindt ook plaats in verschillende theaters in de stad.

Het Utrechtse festival is er voor jong en oud, en biedt voor ieder wat wils: van livemuziek tot theatervoorstellingen tot beeldende kunst. Voornamelijk jong talent krijgt hier een podium en de organisatoren willen iedereen al van kleins af aan enthousiast maken voor kunst en cultuur. Voor mensen die de Nederlandse taal niet helemaal onder de knie hebben, is er genoeg te beleven en zelfs een programma waarin taal geen probleem is.

Voor Overvechters is Fort Ruigenhoek om de hoek, maar de kans is klein dat je er ooit binnen bent geweest. Slechts een paar keer per jaar is het mogelijk de bunkers van het fort (uit 1870) te betreden. Tijdens het festival zijn deze voor iedereen geopend en is er in en om de bunkers veel (interactieve) kunst te vinden.

10 dreefnieuws 2022-2

Fort Ruigenhoek

Ook is er een groot terras dat tussen alle kunstzinnige indrukken door plek biedt voor een drankje en een hapje.

Kom genieten! Fort Ruigenhoek is het hele festival gratis te bezoeken. Je kunt hier over het fort wandelen, de beeldende kunst bekijken en genieten van de muziekoptredens. Je hoeft alleen kaartjes te kopen voor de theatervoorstellingen. De kaartjes zijn online verkrijgbaar via de website. Kom je deze zomer ook kijken? www.tweetakt.nl Fort Ruigenhoek Ruigenhoeksedijk 125


Seniorenzwemmen 50-plussers kunnen ‘s ochtends meedoen aan het seniorenzwemmen in zwembad De Kwakel, van maandag t/m vrijdag. Een les duur 45 minuten en vindt plaats in het ‘doelgroepenbad’. Het water is 30 graden Celsius. Een los toegangskaartje of meerbadenkaart is voldoende om mee te doen.

Utrecht 900

Hoera, Utrecht is jarig!

Tijdens de les beweeg je op muziek en train je je hele lichaam. Een instructeur zorgt ervoor dat de oefeningen bij jou passen. Gezond, maar ook gewoon gezellig. Zwembad de Kwakel, Paranadreef 10

Vier het mee!

Alle tien wijken van de stad pakken groots uit. Dit jaar vieren we de 900ste verjaardag van de stad! Een feest door en voor Utrechters. Het begint steeds meer te zoemen en de spanning stijgt! Bedankt Keizer Hendrik V Wist je dat de Domstad haar stadsrechten heeft gekregen als bedankje van de Keizer? De Kromme Rijn werd afgedamd en dat zorgde voor ruzie. Toen de Utrechters trouw beloofden aan de Keizer kreeg Utrecht in ruil daarvoor stadsrechten. Het verjaardagsfeest met het thema ‘Stad zonder muren’ begint op de Stadsdag (2 juni 2022) en duurt tot en met Sint Maarten (11 november 2022). Feestelijk programma voor en door Utrechters Ben jij klaar voor de aanloop naar Utrecht 900? Voordat de vieringen losbarsten op 2 juni zijn er al een paar leuke evenementen waarmee je voorpret kunt beleven. Welke feestjes zijn er voor jou? We geven je drie tips. • ‘Is dakhoas een Utrechts woord?’ Als jij dol bent op Quizzen doe dan mee aan de Groate Utreg Kwis! Er gaat na de voorrondes uiteindelijk een team per wijk naar de finale. • Nieuwe mensen uit alle windstreken ontmoeten? Tijdens de Wereldse Taalwandelingen van ‘Utrecht ontmoet’ leren Nederlandstalige en anderstalige Utrechters elkaar én het Nederlands beter kennen. • Graffiti spuiten en een rap maken met een echte artiest? MasterPeace organiseert vijf activiteitenweken voor jongeren vanuit het thema ‘Stad zonder muren, vol met talent.’ Programma Zin om mee te doen? Bekijk het feestelijke programma op www.utrecht900.nl. Volg Utrecht 900 op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van de Utrechtse stadsviering.

Na een overlijden komt er veel op u af. Met aandacht en respect helpen wij u hierbij.

Thuis in de wijk. Donaudreef 25 Utrecht-Overvecht Tel. 030 262 22 44 Dag en nacht bereikbaar

www.pcbuitvaartzorg.nl dreefnieuws 2022-2 11


‘De Speel-o-theek is ook een goede plek om kennis te maken met nieuwe mensen uit de buurt’

Vincent Martina (35 jaar) Vrijwilliger en coördinator bij de Speel-o-theek Getrouwd en vier kinderen (twee meisjes en twee jongens) Mooiste plek: Noorderpark Ruigenhoek ‘Ik woon sinds 2014 in Overvecht en ben sinds 2017 verbonden aan de Speel-o-theek. De Speel-o-theek zit nu in buurtcentrum De Jager. Ik zou alle Overvechters willen vertellen dat ze welkom zijn bij de Speel-o-theek. We hebben zoveel speelgoed en lenen dit graag uit. Ik vind de Speel-o-theek ook een goede plek om contact en kennis te maken met nieuwe mensen uit de buurt. De Speel-o-theek is voor en door Overvechters en inwoners van omringende wijken.’ ‘Ik zou aan Utrechters willen meegeven dat ze Overvecht met een open blik moeten benaderen. Overvecht heeft zoveel te bieden. De mooie natuur, mensen met verschillende achtergronden die klaar staan voor elkaar en elkaar graag willen helpen.’ Speel-o-theek Buurtcentrum De Jager Teun de Jagerdreef 1. Open om de week op woensdag (de even weeknummers) tussen 9.15 tot 11.15 uur.

FOTO AMINA HAITOUTE

12TEKST dreefnieuws 2022-2 MARCO 2022-1 VAN DEN DOEL


Portaal is er niet alleen voor de huizen maar ook voor de mensen. Wij dragen graag bij aan goed samenleven in de buurt. Lees hier hoe Henk, Klaske en Willemien dit doen.

‘Als ik de deur achter me dicht trek, ben ik niet alleen’

FOTO GODFRIED VAN UTRECHT TEKST ESTHER VISSER

Henk Nass (87) woont 14 jaar in Gagelstaete en is voorzitter van het bestuur van de woongroep. Op 21 mei is er van 10.00-16.00 uur een open dag. Er is namelijk plek op de wachtlijst voor nieuwe mensen. Samen met buurvrouwen Klaske Scholten (68) en Willemien van Dijk (68) vertelt hij waarom het zo fijn wonen is in Gagelstaete. In Gagelstaete wonen momenteel 27 bewoners verdeeld over 24 appartementen. Alle woningen zijn nu bewoond, maar zegt Klaske: ‘Er moeten altijd mensen op de wachtlijst staan voor als er ouderen weggaan. En daarom zoeken we nu al mensen die hier willen wonen en bij ons passen.’ En dat ‘bij ons passen’ is nou net wat de zoektocht lastig maakt. Henk: ‘Je moet zelfredzaam zijn om hier te mogen wonen. We mikken op 65 jaar en ouder maar mensen van 55 plus en ook echtparen zijn welkom. Belangrijkste is dat bewoners willen bijdragen aan de groep.’

Willemien: ‘Iedereen hier heeft een eigen woning en we doen zeker niet alles samen. Wel drinken we elke dinsdagochtend koffie met elkaar. En eens in de maand hebben we op vrijdag ‘happy hour’. Wonen hier in Gagelstaete geeft mij een veilig gevoel, een soort van geborgenheid.’ Henk verwoordt het mooi: ‘Zodra ik de deur achter me dicht doe, ben ik niet alleen.’ Betrokkenheid Een woongroep heeft een bestuur nodig en bewoners die meedoen. Anders heb je geen woongroep. Klaske: ‘Van nieuwe bewoners verwachten we dat ze meedoen met de dingen die wij als groep doen. Of liever nog, dat ze bij ons in het bestuur gaan en meehelpen om het een en ander te organiseren.’ Je hoeft als potentiële huurder niet ingeschreven te staan bij Woningnet. Aanmelden gaat via het bestuur. De kandidaat moet wel aan de eisen van sociale woningbouw voldoen; het inkomen mag niet te hoog zijn.

Een eigen vlag Zomers zitten de bewoners veel buiten op het binnenplein. Klaske: ‘Sinds vorig jaar hebben we een vlag, de Gagelvlag. Als je dan in de tuin zit en je zit alleen dan hang je de vlag op en dan ziet een ander dat en die denkt ‘Oh, daar zit er een, ik ga er ook heen.’ Het plein is voor Jan en Alleman. Je gaat niet zomaar even in de tuin van een ander zitten. Hier kun je er zo bij aanschuiven.’ Henk: ‘Laatst kwam Gijs thuis uit het ziekenhuis en toen hebben we die vlag ook opgehangen. Het is zoiets kleins maar het betekent verbondenheid.’ Open Dag 21 mei Gagelstaete van 10.00-16.00 uur Marokkodreef Utrecht www.gagelstaete.nl

dreefnieuws 2022-2

13


A Wijkambassadeurs

Overvecht

Wijkambassadeur Harold van der Putten

FOTO GODFRIED VAN UTRECHT TEKST DENNIS VAN ELTEN

De Wijkambassadeurs zijn al drie jaar actief in Overvecht. Of het nu gaat om verbinding of het creëren van kansen, zij zijn van alle markten thuis. Zo ook van een Schoon Overvecht. Een van deze mensen is Harold van der Putten (48). ‘Mijn naam is Harold van der Putten en ik woon in de omgeving van Park de Gagel. Ik ben veertien jaar getrouwd. Ik heb gewerkt als allround logistiek medewerker. Op 1 april 2018 heb ik door een extreem hoge bloeddruk een aanval gehad waardoor er drie herseninfarcten ontdekt zijn en kort darna werd ik afgekeurd. Nu heb ik Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). In die tijd heb ik veel hulp gehad van Professionals in NAH, een organisatie die ambulante begeleiding geeft aan mensen met NAH en hun eventuele mantelzorgers. Zij hebben mij heel erg geholpen. Na mijn infarcten ben ik meer gaan wandelen door Park de Gagel. Tijdens mijn wandelingen door het park irriteerde ik mij aan het zwerfvuil. Daarom ben ik begonnen met het opruimen van al het vuil dat ik op mijn pad tegenkom. Uiteindelijk kwam ik het Cleanteam van Wij 3.0. tegen en ben ik met ze gaan samenwerken. Nu heb ik nog steeds mijn dagelijkse wandeling en ook nog de bijpassende waardering. Op donderdag en vrijdag maak ik Overvecht-Noord schoon.

www.echtovervecht.nl/samen-met/wijkambassadeurs

14 dreefnieuws 2022-2

Na een ontmoeting met Demi Jolen bleek dat mijn visie overeen kwam met die van de wijkambassadeurs en besloot ik aan te sluiten.

‘Tijdens mijn wandelingen door het park irriteerde ik mij aan het zwerfvuil. Daarom ben ik begonnen met het opruimen van al het vuil dat ik op mijn pad tegenkom.’ Als wijkambassadeurs hebben wij de afgelopen drie jaar kleine stapjes gemaakt, maar wel waardevolle én in de goede richting. Over vijf jaar zie ik Overvecht het liefst opgeruimd en afvalvrij.’


Heimwee recept TEKST MARGO MULDER

Berkoukesh ‘Ik herinner me de gezellige sfeer van het samen koken van mijn moeder, haar zus en tantes’ Karima (51 jaar): ‘Bij dit recept denk ik aan mijn familie. Het is een oud Marokkaans recept. Dit is het recept van de oma van mijn moeder. Als mijn moeder dit gerecht maakte, waren we heel blij. Het werd gemaakt op speciale momenten. Mijn moeder maakte de deegballetjes zelf van griesmeel, bloem en een beetje gist. Ze moesten een paar dagen drogen buiten en pas daarna kon de Berkoukesh gemaakt worden. Ik herinner me de gezellige sfeer van het samen koken van mijn moeder, haar zus en tantes. Het samen bezig zijn en kletsen. Ik was nog jong en keek toe. Ik mocht de kruiden in de pan doen. Als mijn moeder dit gerecht maakte werd de hele familie uitgenodigd. Nu koop ik de deegballetjes kant-en-klaar bij de Marokkaanse slager. Mijn kinderen vinden dit gerecht ook heel lekker. Toen mijn dochter werd geboren maakte een buurvrouw dit gerecht voor mij. Toen kwamen mijn vriendinnen en hebben we samen gegeten. Het voor elkaar koken en eten delen is nog steeds, gelukkig, belangrijk in de Marokkaanse gemeenschap.’

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het?

• • • • •

• • • • • • • • • •

300 gram deegballetjes 200 gram stukjes rood vlees 3 à 4 teentjes knoflook 2 grote uien 3 rijpe tomaten 3 wortels 200 à 300 gram kikkererwten Halve theelepel ras el hanout Eetepel paprikapoeder Kwart eetlepel peper Halve eetlepel gember en kurkuma Twee grote lepels verse koriander en verse peterselie Zout naar smaak 2 bouillonblokjes Theelepel tomatenpuree Half glas olijfolie

• • •

• • • • • •

Snijd vlees en groente in kleine stukjes. Bak het vlees in olijfolie. Alle kruiden toevoegen, behalve de verse koriander en peterselie. Half glas olijfolie en 1 liter water toevoegen en alles behalve de deegballetjes en verse kruiden toevoegen. 30 a 40 minuten laten koken. Op het laatste moment de deegballetjes toevoegen. Blijven roeren op laag vuur tot de balletjes gaar zijn. De saus moet stevig zijn. Koriander en peterselie op het laatste moment toevoegen. Eet smakelijk!

‘Het voor elkaar koken en eten delen is nog steeds belangrijk in de Marokkaanse gemeenschap’ Misschien heb jij een heimwee-recept dat je steun en troost geeft. Mail het recept, je naam en telefoonnummer naar redactie@dreefnieuws.nl.

dreefnieuws 2022-2 15


Brede School Overvecht

Utrecht Natuurlijk Tuinseizoen barst los bij Utrecht Natuurlijk De lente is begonnen. Tijd om weer naar buiten te gaan! Je kunt weer deelnemen aan tuincursussen, activiteiten en workshops. Kom samen met buurtbewoners kennis opdoen over de natuur, een duurzamere voedselproductie en gezonde voeding. Kom samen tuinieren!

Voor het eerst naar de basisschool TEKST DERK MARSEILLE

Als kinderen vier jaar oud zijn gaan zij voor het eerst naar school. Ouders kiezen meestal al eerder, als het kind twee of drie jaar oud is, welke school het gaat worden en schrijven het kind dan direct in. Sinds 1 oktober vorig jaar gaat de aanmelding voor de basisschool anders dan vroeger. Nu speelt een website de hoofdrol. Nog niet alle ouders van jonge kinderen zijn daarvan op de hoogte. Hoe werkt het? In het kwartaal dat het kind drie jaar oud wordt, kunnen ouders het aanmelden via de website: naardebasisschool.utrecht.nl Na het invullen van het woonadres verschijnen de scholen die het meest dichtbij liggen. Het is mogelijk om vier scholen te kiezen, op volgorde van voorkeur. Aan het eind van het kwartaal sluit de inschrijving en twee weken later ontvangen ouders een e-mail. Daarin staat welke school plaats heeft en hoe de inschrijving verder in zijn werk gaat. Aan het woord over deze nieuwe methode zijn twee schoolleiders; Nina Smit Duijzentkunst van OBO de Gagel en Maarten Goossens van de Mattheusschool: ‘We merken dat sommige ouders er best tegenop zien om het kind via de website aan te melden. Zij mogen altijd langskomen, dan leggen we uit hoe het werkt of helpen we hen. De inschrijving bij een Voorschool is niet hetzelfde als de aanmelding bij school. Ook als je zoon of dochter naar de Voorschool in een school gaat, is het nodig om aan te melden.’

Samen leren over tuinieren, workshops volgen over het fermenteren van voedsel en meedoen aan onkruidwandelingen: een greep uit ons aanbod. Kijk voor een compleet overzicht op: www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten Op Stadstuin Klopvaart en de andere stadstuinen van Utrecht Natuurlijk laten we zien hoe je in Nederland op een kleinschalige wijze duurzaam en lokaal voedsel kunt verbouwen. Je werkt samen op een gezellige en leerzame manier aan een gezonde en groene stad. Bovendien bieden we handvatten om thuis aan de slag te gaan met het verbeteren van de variatie aan planten en dieren (biodiversiteit) en het leren aanpassen aan de klimaatveranderingen. Meewerken op de tuinen Naast het activiteitenaanbod is iedereen welkom om als vrijwilliger mee te werken op de stadstuinen van Utrecht Natuurlijk, dus ook op Stadstuin Klopvaart in Overvecht. Je kunt aansluiten bij de productietuin, de bloemenpluktuin of de permacultuurtuin. Bovendien is er ruimte voor het opzetten van eigen initiatieven waaraan anderen kunnen meedoen. Kijk voor meer informatie en het complete activiteitenaanbod voor tuinieren op www.utrechtnatuurlijk.nl/samentuinieren

Wil je vooraf een kijkje nemen bij scholen in de buurt? Dat kan altijd. De scholen heten je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en bezoekje op school.

naardebasisschool.utrecht.nl

De Brede School Overvecht organiseert veel leuke activiteiten voor kinderen. Kijk op: https://bredeschoolutrecht. nl/overvecht

16 dreefnieuws 2022-2

Stadsboerderij Gagelsteede Gangesdreef 7a, 3564 SN Utrecht Stadstuin Klopvaart Vancouverdreef 70, 3564 KX Utrecht


Van links naar rechts zijn het Michiel, Kevin, meneer Htwe, Andor, Eline, Jaap, Helene, Jan en Darko.

Seniorvriendelijk Overvecht Leuke tips uit de nieuwsbrief: TEKST MARJA DE RUITER

Er is een activiteitenoverzicht van wat er in de week te doen is voor ouderen in Overvecht. Dat wordt gemaakt door Nadja van Kessel die ook elke twee weken een digitale nieuwsbrief rondstuurt. Op deze pagina enkele tips.

TEKST JANNE VAN MALENSTEIN FOTO JAAP VAN DER WEL

Zelfbeheer in Overvecht Werken in de bosjes

De Derde Helft:

In de zuidelijke lob van Park de Gagel staan al vijftig jaar de Experimentele flats. Vanaf het begin zorgen bewoners zelf voor grote stukken van het groen om hun flats. De gemeente maait het gras en verzorgt de bomen. Sinds kort werken de bewoners samen met de Groene Golf van zorghovenier Michiel Kok.

ontmoeting, beweging, gezonde lunch, gezelligheid.

In februari en maart liepen bij de flats aan de kant van de Marowijnedreef wekelijks steeds andere vrijwilligers vrolijk een ochtend te snoeien en zagen. Samen met de Groene Golf schoonden ze het bosplantsoen op. En ze bouwden er takkenrillen. Wie alleen maar hout weghaalt, verarmt de grond. Groen gedijt beter op een vruchtbare bodem. Zo’n takkenril is goed voor insecten, vogels en egels. ‘Dat is vast vrijwilligerswerk’, riep een passerende buurvrouw, ‘Jullie doen het met zoveel plezier.’ De volgende die langskwam, vroeg of er nog een koffiepauze kwam en haalde spontaan een pak stroopwafels uit zijn boodschappentas. De meeste anderen liepen even om, omdat ze geen verdwaalde tak op hun hoofd wilden krijgen. Voor naam en toenaam werken te veel bewoners mee in dit deel van het park. Niet in het wilde weg trouwens. Het onderhoud wordt jaarlijks afgestemd met Ronald Wolf van Wijk&Service. Hij geeft ook het gereedschap in bruikleen. Lekker buiten met je spieren rollen. Dat is een prettige klus. Goed voor hoofd, hart en handen. Zeker in de winter, het seizoen voor onderhoud van bosplantsoen. Daarna moet je de bosjes aan broedende vogels laten. Die je hier volop kunt spotten.

Korfbalclub Synergo aan de Loevenhoutsedijk is een club waar altijd wat te doen is en waar iedereen zich thuis voelt. Ook als er niet gekorfbald wordt. Op een sportclub sluiten mensen soms vriendschappen voor het leven. Hoe leuk is het om weer eens regelmatig op een sportclub rond te lopen. Daar krijg je vanzelf energie van. Ook zonder dat je je heel erg inspant. Synergo wil 55-plussers uit de wijken Overvecht en Lauwerecht een plek bieden waar je gezelligheid kunt vinden, waar je nieuwe contacten kunt leggen, een spelletje kunt doen en (met of zonder begeleiding) wat kunt sporten. Zowel binnen als buiten. En onze vrijwilligers maken ook graag een gezonde lunch klaar. Wij hebben er zin in, kom vooral kijken en meedoen! Informatiebijeenkomst voor professionals, vrijwilligers en deelnemers op 12 mei om 10.00 uur. Op 19 mei gaan we om 10.00 uur echt van start. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon binnen. Als het je na een paar keer meedoen goed bevalt, word je lid van de club. Kantine Synergo, Loevehoutsedijk 2 Vragen? Hannie Spierings: 06-4634 7995, mail: dederdehelft@synergo.nl ----------------------------------------------------------------Seniorvriendelijk Overvecht Wil je de leuke nieuwsbrief 2x per maand ontvangen? Meld je aan bij Nadja van Kessel (DOCK), 06-5991 6563, nvkessel@dock.nl

dreefnieuws 2022-2

17


(Bijna) gratis én heel

Waardevol TEKST HENRIETTE ROCKLAND

U-pas nieuws • Gezinstegoed Sinds 1 juli 2021 mag je de tegoeden van alle kinderen binnen één gezin bij elkaar optellen (gezinstegoed). Ieder kind krijgt een eigen U-pas, maar het beschikbare geld kan worden besteed aan alle kinderen in het gezin. Zo kan een duurdere schoolreis en/of lidmaatschap van een sportvereniging betaald worden uit het U-pastegoed. www.u-pas.nl/gezinstegoed • U-pastegoed op OV-chipkaart Op meer dan 60 locaties in Utrecht en omliggende gemeenten kun je reissaldo aanschaffen met jouw U-pastegoed en dit op jouw OV-chipkaart laden. Volwassen U-pashouders (18+) kunnen zo maximaal € 75,- van hun U-pastegoed op de eigen OV-chipkaart zetten. www.u-pas.nl/ov-laadpunten • Huur een fiets Huur een scooter of elektrische fiets van TIER, met de U-pas krijg je 75% korting op je rit. Download de gratis TIER-app en maak een account aan. Vul daarna dezelfde naam en hetzelfde e-mailadres in op het formulier op de TIER-site. www.tier.app/tiervooriedereen • Samen op stap Via Go mingle kun je nieuwe mensen leren kennen en samen iets leuks gaan doen. Van wandelingen tot festivals: er is altijd wel iemand voor in! Via de U-pas krijg je 25% korting op een jaarabonnement. www.upas.nl/aanbod /detail/35910-1495

18 dreefnieuws 2022-2

Activiteiten in Overvecht

Het leven is duurder geworden!

Inmiddels is de lente begonnen en kun je weer lekker naar buiten. Overal zijn volop activiteiten, zowel binnen als buiten. Behoefte aan ideeën? Kijk eens op www.wijkconnect.com/ utrecht/overvecht/agenda of www. facebook.com/DOCKUtrechtOvervecht

De afgelopen tijd zijn allerlei kosten flink gestegen, dat is erg vervelend en je kunt daardoor in geldproblemen komen. Hieronder vind je tips.

• Gezellig ouderencafé Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur. Voor €1,- staan de koffie, thee en koekjes klaar. Wil je komen, maar heb je moeite met vervoer of iets anders? Neem contact op met: Nadja van Kessel op 06-5991 6563 of Maartje Kraanen op 06-5992 6917. Buurtcentrum De Jager, Teun de Jagerdreef 1a

• Speel Mee in Overvecht De sociaal makelaars jeugd van DOCK zijn weer (vrijwel) wekelijks aanwezig op verschillende buitenspeelplekken tussen de flats. Esma Laachach, 06-4384 4034, elaachach@dock.nl www.dock.nl/activiteiten

• Wil je energie besparen? Heb je hulp nodig bij radiatorfolie plakken of andere zaken? De Utrechtse EnergieAmbassadeurs helpen, zij doen dit gratis en onafhankelijk. Mail Rianne via rianne@energie-u.nl of bel 06-4600 1684. www.energie-u.nl • Schrik je van de energierekening? Vaak kun je met een paar slimme aanpassingen in huis al veel energie en dus geld besparen. www.jouwhuisslimmer.nl/utrecht/ ww.jouwhuisslimmer.nl/jouw-huis/ makkelijk-besparen/ • Wat betaal je aan gas en stroom? De Woonbond geeft informatie, misschien kun je daarmee deze rekening verlagen. www.woonbond.nl/energie/energie-besparen-en-energierekening


• Heb je vragen over geld? Kom dan naar De Geldzaak. Tijdens dit gratis inloopspreekuur kijkt een deskundige medewerker met je mee. Je kunt jouw vraag ook voorleggen via WhatsApp op het nummer 06-23 36 5051 of een mail sturen naar info-advies@u-centraal.nl. Vermeld als onderwerp ‘Geldzaak’. Het inloopspreekuur is elke donderdag van 9.00 tot 11.30 uur, Gezondheidscentrum De Amazone Overvecht, Amazonedreef 41a. • Het Financieel & Administratief Spreekuur Overvecht Dit is er om bewoners snel te helpen met hun financiële vragen. Ze werken op afspraak, bel 030-740 05 05. Buurthuis de Dreef, Schooneggendreef 27H. • Heb je geldproblemen? Of maak je je zorgen over geld? Mogelijk heb je recht op een regeling, zoals extra geld bij een hoge energierekening. Zet de eerste stap: neem contact op met het buurtteam of de gemeente. Je kunt zelf kiezen waar je (gratis) geholpen wordt. Werk en inkomen: 030-286 52 11, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/ hulp-bij-geldzorgen/

• KrijgdeKleertjes Via deze website ruil je in een paar stappen bijvoorbeeld een pakket met te kleine kinderspullen voor een pakket met spullen die bij jouw kinderen passen. Ook volwassen kleiding, speelgoed en andere spullen voor kinderen kunnen hier geruild worden. www.krijgdekleertjes.nl/

U Centraal-cursussen • Grip op Financiën In vijf (gratis) lessen leer je op een begrijpelijke manier jouw administratie bij te houden en krijg je inzicht in jouw inkomsten en uitgaven. Ook is er aandacht voor bespaartips en hoe je aan extra geld kunt komen.

• Voor ’t zelfde geld Als je moeite hebt met lezen, schrijven en rekenen kan het moeilijk zijn om de administratie bij te houden. In deze (gratis) cursus leer je wat je zelf kunt doen. Zo voorkom je dat je belangrijke berichten mist en/of geldproblemen krijgt. De cursus is ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven. • Geld bij veranderingen Heb jij te maken met een grote verandering in je leven? Zoals ontslag, arbeidsongeschiktheid of pensioen? Dan kan er veel op je afkomen, terwijl jouw inkomen misschien ook is veranderd. Hoe zorg je ervoor dat met minder inkomen toch rondkomt? De (gratis) themabijeenkomsten kunnen daarbij helpen! www.u-centraal.nl/cursussen

Zoek je een andere activiteit, dan kun je contact opnemen met de sociaal makelaars van DOCK. Petra Jongerius: 06-5250 8236, pjongerius@dock.nl, www.dock.nl/activiteiten dreefnieuws 2022-2

19


‘Je moet elkaar helpen in het leven en een beetje lol hebben’

Rob van der Ligt (57 jaar) Woont ruim een jaar in Huis aan de Vecht in Overvecht. Hij heeft twee dwergpapegaaien. Favoriete plek in Overvecht: Het Grootwinkelcentrum om de gezelligheid. ‘Ik woon in het Huis aan de Vecht omdat ik lichamelijke klachten heb door ernstige valpartijen op mijn hoofd. Gelukkig heb ik een rollator en een scootmobiel waarmee ik nog overal kan komen in Utrecht. Ik ben een Utrechtenaar, geboren en getogen in Zuilen. In Huis aan de Vecht help ik soms met de koffie rondbrengen, technische dingen, boodschapjes doen, puzzelboekjes invullen, hondjes uitlaten en spelletjes spelen met anderen. Als ik mensen maar kan helpen en aan het lachen krijg dan word ik blij. En soms ga ik een dagje uit met mijn begeleider.’ FOTO GODFRIED VAN UTRECHT TEKST MARGRIET DINGS

20 dreefnieuws 2022-2


Knipoog

DOCK

column

TEKST MARGA ACHTERBERGH

Zo kan het ook! Op het moment dat ik dit schrijf, staan de nieuwsbladen vol van vermeend misbruik van vrouwen door mannen bij een bekend tv-programma: van ongewenste seksueel getinte opmerkingen, ongepaste appberichtjes, tot aanranding en erger. Bijna heel mijn werkende leven heb ik in een mannenomgeving doorgebracht. Dit met allerlei onnodige problemen. Er was altijd wel een man die ongemakkelijke opmerkingen of ‘vrouwen-grapjes’ maakte in mijn bijzijn. Of die terwijl ik met hem sprak enkel naar mijn borsten staarde. Ik heb moeten leren om zo’n man direct te laten weten dat ik daar niet van gediend ben. Daarbij gelukkig aangemoedigd en gesteund door andere mannelijke collega’s, die dat soort vrouw-onvriendelijke dingen ook ongepast vonden. Met al dit nieuws moet ik opeens terugdenken aan een voorval hier in Overvecht. Het is ruim tien jaar geleden dat ik heerlijk op mijn vrije dag in badpak onder mijn balkonparasol een boek lag te lezen. Het was heerlijk zonnig weer en ik lag bijna weg te dutten. Plots hoorde ik een van oudsher bekend fluittoontje en zag een groepje jongens op straat langslopen. ‘Hey, lekker! Mooie benen!!!’, werd er door een van de jongens geroepen. Hij werd onmiddellijk gecorrigeerd door een van zijn vrienden: ‘ Yow man, zoiets zeg je toch niet! Toon wat respect man!’ Hij riep vervolgens naar mij: ’Sorry mevrouw!’ Waarop zijn vriend ook berouw toonde en ook ‘Sorry mevrouw!’ naar me riep. Ik ging zitten en stak mijn duim omhoog naar de jongen die zijn fluitende en roepende vriend direct die afdoende reactie gaf. Ik moest een klein beetje grinniken om zijn lik-op-stuk antwoord. Zelf was ik toen al begin 50… een jongere vrouw zou het ongetwijfeld veel vervelender hebben gevonden. Terwijl ik mijn boek weer pakte, dacht ik: wow, zijn reactie in zo’n mannengroepje toont van echte lef! Uit die kleine afstraffing naar zijn vriend sprak een groot respect voor vrouwen. Zo kan het ook! Marga Achterbergh is een bewoner van Overvecht. Ze schrijft voor Dreefnieuws over dingen die haar bezighouden.

TEKST TJITSKE VAN DER WOUDE

Eind van het coronatijdperk? Op donderdag 24 februari stond ik met heel veel plezier de stickers eenrichtingsverkeer, houd 1,5 meter afstand en maximaal een persoon tegelijk in het toilet van de vloer en muren te trekken in Buurtcentrum de Boog. Hoe blij we ook waren dat we na de eerst lockdown in maart 2020 niet meer 100 % dicht hoefden, voelden we constant de coronabeperkingen. Lang niet alle initiatieven konden door met hun activiteiten, omdat de groepen te groot waren voor de opgelegde maximale aantallen in de zalen van de buurtcentra. Maar nu mag iedereen weer door. Na twee jaar voelt dat bijna een beetje vreemd, en daarom goed om hier te benadrukken dat de buurtcentra weer volledig open zijn voor jullie fantastische initiatieven. Er hangen nu wel digitale meters die de luchtkwaliteit in de gaten houden, wat nog steeds prettig is, maar mondkapjes en afstand houden hoeft niet, maar mág natuurlijk nog wel. Om goed op de hoogte te zijn van wat er in de buurtcentra te doen is hebben we handige websites voor de buurtcentra gemaakt. In Overvecht hebben we: • www.buurtcentrumdejager.nl • www.buurtcentrumdedreef.nl • www.buurtcentrumdeboog.nl Organiseer je een activiteit in een van deze drie centra, maar staat je activiteit er nog niet bij? Neem even contact op met DOCK Overvecht. Dan zorgen we ervoor dat de juiste informatie erbij komt te staan. Heb je nog geen ideeën voor een nieuw initiatief maar wil jij je wel actief inzetten, kom bij een van de sociaal makelaars of buurtcentra langs. Dan zoeken we samen tot we iets hebben gevonden dat bij je past. Altijd samen, samen voor de wijk.

Buurtcentrum De Boog, Gambiadreef 60 Buurtcentrum De Jager, Teun de Jagerdreef 1 Buurtcentrum De Dreef, Schooneggendreef 27c Speeltuin Gagelsteede, Gangesdreef 7 Speeltuin De Watertoren, Neckardreef 30

www.dock.nl/overvecht dreefnieuws 2022-2

21


Aardgasvrij

Nieuwsgierig naar álle meningen over

AARDGASVRIJ TEKST EN FOTO EDDY STEENVOORDEN

Informatie nodig over alles wat te maken heeft met aardgasvrij Overvecht-Noord? Bewoners kunnen daarvoor sinds kort aankloppen bij Daan Giebels. Hij is namens de gemeente Utrecht begonnen als omgevingsmanager aardgasvrij, ook wel het gezicht vanuit de gemeente voor bewoners. Dit jaar neemt de gemeente een belangrijk besluit. Er worden onder meer knopen doorgehakt over een nieuw warmtenet via aansluiting op de stadsverwarming. Als de gesprekken tot een goed resultaat leiden, hoopt de gemeente aan het einde van dit jaar te besluiten hoe de aansluitingen te financieren, zodat de eerste bewoners in 2023 een aanbieding kunnen ontvangen van de warmteleverancier voor de overstap naar een schonere manier van verwarmen. Daan: ‘Dat geeft mij de gelegenheid om de wijk in te gaan en kennis te maken met bewoners en organisaties. Ik heb ook contact met de klank-

22 dreefnieuws 2022-2

bordgroep van woningeigenaren die meedenken over de ontwikkelingen en plannen voor Overvecht-Noord. Daarnaast zijn er meedenkgroepen gestart voor het Antoniuskwartier en de Vechtdijk omdat daar een warmtenet waarschijnlijk niet de meest geschikte warmteoplossing is. Met de bewoners van deze subwijken wordt nagedacht over welke manier van aardgasvrij verwarmen het meest geschikt is. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen.’ Medewerking nodig Hij weet dat er zorgen leven onder de bewoners en is op de hoogte van de voorgeschiedenis waarin de communicatie met de gemeente niet altijd perfect was. ‘Dat is iets waar we soms tegenaan blijven lopen, maar we doen ons uiterste best zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking met bewoners, want zonder hun medewerking krijgen we het niet voor elkaar.’ Daan is vooral ook geïnteresseerd in

de meningen van bewoners die nog weinig van zich hebben laten horen. ‘We praten natuurlijk al met bewoners in de wijk, maar met veel bewoners nog niet. Ik wil weten of we echt alles wel goed in beeld hebben en ben dus nieuwgierig naar álle signalen.’ Iedereen met vragen of suggesties kan contact opnemen met Daan. ‘De warmtetransitie is erg complex en ik snap dat bewoners daar zorgen en vragen over hebben. Via de klankbordgroep praten we hierover met bewoners, maar ik kom ook graag bij bewoners langs voor een persoonlijk gesprek om meer toelichting te geven over het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord. Stijging gasprijzen Hij begrijpt de zorgen, zeker wanneer die over de betaalbaarheid gaan. ‘Maar het uitgangspunt blijft dat de maandelijkse lasten gelijk blijven of lager worden in vergelijking met wat bewoners betalen als ze op aardgas blijven aangesloten.’


Daan Giebels Hij wijst op de explosieve stijging van de gasprijzen. ‘Energie besparen is belangrijk om de vraag naar energie naar beneden te krijgen. Dat zit in kleine dingen zoals de verwarming 2 graden lager zetten en korter douchen. Maar ook in grotere dingen zoals dubbelglas en goede isolatie van je vloer, dak of muren. De huidige hoge gasprijzen geven een extra stimulans om minder energie te verbruiken. Het scheelt in je portemonnee en is beter voor het klimaat, want bespaarde energie blijft nog altijd de meest duurzame energie.’ Inspraak Tegen het eind van dit jaar hoopt de gemeente een Wijkuitvoeringsplan op tafel te hebben voor het verdere vervolg. De gemeenteraad neemt een besluit over het wijkuitvoeringsplan. We denken na hoe we bewoners betrekken bij het Wijk Uitvoeringsplan maar Daan kan nog niet zeggen op welke manier. ‘Ik zou daarover nu graag al een helder verhaal willen vertellen, maar daarvoor is het helaas nog te vroeg. Zodra we meer

duidelijkheid hebben over de vorm daarvan, stellen we bewoners zo snel mogelijk op de hoogte.’ Huurders krijgen hun informatie via de woningcorporaties. ‘En daar werken we nauw mee samen. Zij zijn druk bezig met renoveren en combineren dat met woningen van het gas halen. In de wijk is goed te zien dat er veel wordt geïnvesteerd door de woningcorporaties. Soms wordt er vergeten dat er op deze manier al veel woningen van het gas worden gehaald.’ Daan zal alles op de voet blijven volgen, en niet alleen als professional. ‘Ik vind het belangrijk op mijn manier een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Duurzaamheid is een mooie manier om die een stapje dichterbij te brengen.’ Vragen Heb je vragen, suggesties of behoefte aan een gesprek. Dan kun je contact opnemen met Daan via overvechtaardgasvrij@utrecht.nl

Energiearmoede • Heb je een laag inkomen? Dan kun je misschien dit jaar een bedrag van 800 euro voor de hoge energiekosten krijgen. • Heb je een uitkering vanuit de gemeente? Dan hoef je zelf niks te doen, het bedrag wordt automatisch overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer. • Geen uitkering vanuit de gemeente maar wel een laag inkomen? Schrijf je dan in voor de eenmalige nieuwsbrief (zie onderaan deze pagina) om op de hoogte te blijven wanneer je de aanvraag kan doen voor 800 euro energievergoeding. Nieuwsbrief Wil je de eenmalige nieuwsbrief met meer informatie ontvangen? Geef je dan op via: www.utrecht.nl/ werk-en-inkomen/extras-bij-eenlaag-inkomen

Gemeente Utrecht werkt aan een duurzame stad. De overstap naar verwarmen zonder aardgas draagt daar aan bij. Daar werken we in Overvecht-Noord aan samen met Mitros, Bo-Ex, Portaal, Energie-U en Stedin. dreefnieuws 2022-2

23


Samen voor Overvecht

Rolmodellen zetten zich in voor een fijne buurt TEKST MAUD BREDERO FOTO’S CARILIJNE PIETERS

Het begon een paar jaar geleden tijdens de Oudejaarsnacht in Overvecht. Zo’n 27 jongeren uit de wijk waren uitgenodigd door JoU Overvecht om mee te lopen op straat. Om die roemruchte nacht eens van een andere kant te beleven. Dat werd een groot succes. Overvecht kreeg er prachtige rolmodellen bij. In die Oudejaarsnacht hadden ze gezien hoe mooi en kwetsbaar hun wijk is. De jongeren die meeliepen voelden zich verantwoordelijk toen ze door de buurt liepen waar hun oma’s wonen en jonge broertjes en zusjes. Nurettin Eren, regisseur jongerenwerk bij JoU Overvecht: ‘Na die nacht groeide het rolmodellenproject pas echt. In Overvecht wonen veel jongeren die ook hun schouders willen zetten onder een fijne buurt waar veel leuke dingen te doen zijn. Waar iedereen zich gezien voelt en ook geholpen als dat nodig is. We hebben nu zo’n zestien rolmodellen

24 dreefnieuws 2022-2

en onze deur staat open voor nog meer jongeren die rolmodel willen worden.’

Grote broers ‘Kijk, zegt Nurettin, ‘We hebben buurtvaders die geweldig werk doen en ook allerlei organisaties die goede dingen neerzetten in onze wijk. Maar jonge rolmodellen zijn wel heel speciaal. Zij weten namelijk precies wat leeftijdsgenootjes nodig hebben. Weten wat er allemaal bij hen speelt en waar ze echt behoefte aan hebben. Daar zetten ze hun schouders onder en dat is mooi om te zien.’

‘Jonge rolmodellen zijn wel heel speciaal, want zij weten namelijk precies wat leeftijdsgenootjes nodig hebben’

Naoufal

Naoufal is zo’n rolmodel, 18 jaar is hij nu. Hij wil sociaal werker worden en loopt daarvoor stage bij JoU. ‘Jongeren zien ons als grote broers met veel ervaring. We wonen in dezelfde buurt, ze zien ons overal en dat is vertrouwd. Ze weten ook dat we voor ze opkomen en dingen realiseren in de wijk waar zij behoefte aan hebben. Dat kan van alles zijn, sport en andere leuke activiteiten. Het gaat me goed af, want ik vind het leuk om te doen. Ouders zeggen tegen ons dat ze blij zijn met ons, omdat we een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen.’ Nurettin: ‘Rolmodellen krijgen allerlei verantwoordelijkheden, en daar leren ze veel van. Terwijl zij meehelpen activiteiten te organiseren, zoals sport en spel, maar ook voedselbankacties, leren ze bijvoorbeeld goed organiseren en plannen. Natuurlijk doen ze ook veel sociale vaardigheden op, want ze krijgen met veel


Nurettin

verschillende mensen en instanties te maken. Je ziet ze groeien als ze van de buitenwereld complimentjes krijgen. En dat gebeurt vaak.’

‘Ouders zeggen tegen ons dat ze blij zijn met ons, omdat we een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen’ Je eigen zaak beginnen De rolmodellen spraken veel jongeren in de wijk. Wat is belangrijk voor jou? Waar heb je behoefte aan en wat mis je in Overvecht? Jongeren uit onze wijk gaven aan dat zij graag een eigen plek hebben om samen en met hulp van professionals aan hun toekomst te werken. Veel jongeren in Overvecht hebben wel ergens talent voor en zeker ook de

motivatie. Maar ze vinden niet altijd even makkelijk de weg naar de juiste opleiding, naar een baan of een eigen onderneming. Zo ontstond het plan voor een ontwikkelwerkplaats voor jongeren, waar in elf bedrijfsruimtes dromen en ambities waargemaakt kunnen worden. Nurettin: ‘We noemen het: 030 Office. Een autopoetsbedrijf, een kapsalon of een fotostudio. Overal is begeleiding bij en de rolmodellen zijn hier ook volop bij betrokken. Want ook zij groeien met al hun ervaringen graag door naar een mooie baan waar ze hun talenten in kwijt kunnen.’

Word jij ook rolmodel? Neem dan contact op met: Nurettin Eren 06-5082 7518 of stuur een mail naar: nurettin.eren@jou-utrecht.nl

‘Je ziet ze groeien als ze van de buitenwereld complimentjes krijgen’

In de wijkaanpak Samen voor Overvecht is ‘Perspectief voor de jeugd versterken’ een van de belangrijke ambities. De start van de ontwikkelwerkplaats voor jongeren, 030 Office, is daar een invulling van.

dreefnieuws 2022-2 25


Utrecht Veilig dat doen we samen!

Dankzij

kickboksen weer op het rechte pad

TEKST EN FOTO EDDY STEENVOORDEN

Het criminele pad verlaten dankzij een bijzondere opleiding tot leraar kickboksen of mixed martial arts. Dat is sinds ruim een half jaar mogelijk in The Colosseum Gym in Overvecht. ‘Onze sport kan helpen wanneer iemand zijn leven weer op de rit wil krijgen,’ zegt eigenaar Danny de Vries. Het eerste succesverhaal is er al. Een criminele jongere met een gevangenisstraf en een enkelband is gaan werken in een sportschool en geeft daarnaast voetbaltraining. Het lukte hem zelfs sneller dan de twee jaar die eigenlijk voor het opleidingsprogramma staat. ‘De begeleiding is intensief, een soort opvoeden. We eisen veel, vooral als het op motivatie aankomt, maar bieden ook veel. Dat houdt veel meer in dan alleen iemand helpen leraar te worden. We hebben van onze sport een soort dagbesteding gemaakt en bieden de structuur die deelnemers nodig hebben voor het behalen van hun doel.’

‘We eisen veel, vooral als het op motivatie aankomt, maar we bieden ook veel’ Appgroep The Colosseum Gym werkt daarin nauw samen met onder meer gemeente, politie en reclassering (zie kader). ‘Al die partners zitten samen in een appgroep. Als iemand hier te laat komt, gaat er direct een appje naar

26 dreefnieuws 2022-2

de wijkagent die kijkt of de deelnemer thuis is of niet. We zitten er met z’n allen bovenop om ervoor te zorgen dat iemand verder komt.’

‘Er lopen hier sterke meiden rond die iemand met stoere praatjes makkelijk een pak slaag geven’ Inmiddels volgen acht jongeren het programma; het driekoppige begeleidingsteam van The Colosseum Gym heeft ruimte voor maximaal het dubbele aantal. Het programma is maatwerk. ‘Sommige jongeren komen iedere dag, anderen een paar keer per week. Dat is onder meer afhankelijk van de straf die iemand is opgelegd. Het is vooral belangrijk dat we iemand langere tijd volgen, daardoor krijgen we de gemaakte stappen goed in beeld.’

Geen stoere praatjes Voor stoere praatjes is bij The Colosseum Gym geen ruimte, benadrukt Danny. ‘Dat is ook niet de manier om verder te komen. Ze hebben hier niet de status die ze op straat hebben, ze zijn gewoon onderdeel van de sporters die hier komen en respect hebben voor elkaar.’ Lachend: ‘Er lopen hier sterke meiden rond die iemand met stoere praatjes makkelijk een pak slaag geven.’


Danny de Vries, Daan Kortland en Godsha Papasjwili

Vooral met de politie is er veel contact. Iemand mag daar gedurende het programma geen conflicten mee krijgen, anders kan het einde verhaal betekenen. ‘Dat contact gaat ons goed af, ik heb zelf 32 jaar bij de politie gezeten. Maar nu kijk ik wel met een andere bril. Als iemand bij ons echt alles op alles zet om verder te komen, maar hij gaat toch in de fout, ben ik bereid een goed woordje te doen. Een terugval in de criminaliteit kan rampzalig zijn voor iemand, dat wil je voorkomen.’

‘Ik snap het helemaal dat jongeren in een situatie kunnen komen waardoor ze afdwalen’ Voldoening Het geeft hem voldoening om jongeren via de sport die hem lief is weer op het rechte pad te krijgen. ‘Ik snap het helemaal dat jongeren in een situatie kunnen komen waardoor ze afdwalen. Wij kunnen een bijdrage leveren aan het inslaan van een nieuwe koers. Met de mogelijkheid door te stromen naar een verdere opleiding tot bijvoorbeeld sportinstructeur, krijgt een jongere hier het perspectief dat nodig is. Op een gegeven moment zie je hoe iemands gedrag verandert, dat vind ik mooi.’

Sport gebruiken als middel om iemands gedrag te veranderen. Het is een van de manieren waarop de gemeente Utrecht de criminaliteit in de stad aanpakt. Met die aanpak wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten. De opleiding bij The Colosseum Gym in Overvecht is onderdeel van de Persoons Gerichte Aanpak van de afdeling Zorg en Veiligheid. Samenwerking met partners op de gebieden van zorg en veiligheid staat voorop. Bij The Colosseum Gym zijn dat de gemeente, de reclassering, de politie, jongerenwerk JoU en de sociaal makelaars van welzijnsorganisatie DOCK. The Colosseum Gym Labradordreef 10, 3565 AN Utrecht www.thecolosseum.nl

dreefnieuws 2022-2 27


‫‪ Flyer‬المنشورة‬ ‫‪We zoeken een echt Utregsplekkie‬‬

‫أيضا لألطفال المتبنون في أوفرفخت‪ ,‬الذين ال يمكنهم العيش في المنزل لفترة من الوقت‪ ,‬نحن نبحث لهم‬ ‫عن مكان أترختي حقيقي‪.‬‬ ‫دافىء و مألوف و في حيهم‪ .‬حتى يتمكنوا من الإلستمرار في الذهاب إلى مدرستهم أو ناديهم الرياضي‬ ‫أو ملعبهم الخاص‪.‬‬ ‫أنت أيضآ يمكنك المساعدة‪ ,‬سواء كنت عازبا أو على عالقة‪ ,‬أو لديك عائلة أم ال‪.‬‬ ‫بليلة واحدة في الشهر (أو أكثر) يمكنك أن تُحدث فرقا كبيرا لطفل متبني في أوفرفخت‪.‬‬ ‫تعال إلى أمسيتنا اإلعالمية يوم اإلثنين ‪ 28‬مارس‪ .‬عنواننا هو‬ ‫‪Pahud de Mortangesdreef 61‬‬ ‫تستمر األمسية من الساعة ‪ 19:30‬إلى الساعة ‪ 21:00‬كحد أقصى‪.‬‬

‫اإلعتبار‪.‬‬ ‫أخذهم بعين‬ ‫الذين يجب‬ ‫األشخاص‬ ‫نعرف عدد‬ ‫فإننا سوف‬ ‫بالتسجيل‬ ‫إذا تقدمت‬ ‫‪Het mooiste‬‬ ‫‪dat‬‬ ‫‪je een‬‬ ‫‪kind‬‬ ‫‪kunt‬‬ ‫‪geven‬‬ ‫مقدما‪is,‬‬ ‫‪een‬‬ ‫‪kans.‬‬

‫يمكنك التسجيل عبر‬

‫‪Met een nachtje per maand (of meer) help jij als pleegouder een gezin in‬‬ ‫‪pleegzorg@spoor030.nl‬‬ ‫‪Overvecht om even tot rust te komen en bied je al extra ondersteuning.‬‬ ‫ولكن يمكنك بالطبع الدخول إلى الداخل بدون تسجيل‬

‫‪Ayda bir gece (veya daha fazla) zaman ayırarak Overvecht de bir çocuğa‬‬ ‫‪güvenli bir yerde zaman geçirmesi için katkıda bulunabilirsiniz.‬‬ ‫أفضل شيء يمكنك تقديمه للطفل هي فرصة أخرى‪.‬‬ ‫بليلة واحدة في الشهر (أو أكثر) يمكنك مساعدة طف ٍل في أوفرفخت باإلسترخاء و هكذا تقدم له أيضا‬ ‫دعما إضافيا‪.‬‬ ‫تعال إلى أمسية ألمعلومات الخاصة بنا يوم اإلثنين ‪ 28‬مارس في‬ ‫‪ . Spoor030‬عنواننا هو‬

‫?‪Interesse om pleegouder te worden‬‬

‫‪Pahud de Mortangesdreef 61‬‬

‫صى‪Kom dinsdag 10 mei naar onze.‬‬ ‫‪informatieavond.‬‬ ‫‪Ons‬‬ ‫‪adres‬‬ ‫من ‪is‬‬ ‫‪Pahud‬‬ ‫إلى الساعة ‪ 21:00‬كحد أق‬ ‫‪19:30‬‬ ‫الساعة‬ ‫‪de‬األمسية‬ ‫تستمر‬ ‫‪21.00‬ر ‪Mortangesdreef 61. De avond duurt van 19.30 tot maximaal‬‬ ‫‪uur.‬‬ ‫التسجيل عب‬ ‫يمكنك‬ ‫‪Meld je aan via pleegzorg@spoor030.nl, maar ook zonder‬‬ ‫‪aanmelding‬‬ ‫‪pleegzorg@spoor030.nl‬‬ ‫‪ben je van harte welkom. Of bel 030- 20‬‬ ‫‪28 700‬‬ ‫إلى‪voor‬‬ ‫‪meer‬‬ ‫تسجيل‪.‬‬ ‫الداخل بدون‬ ‫‪informatie.‬الدخول‬ ‫ولكن يمكنك بالطبع‬

‫‪Spoor O3O‬‬ ‫‪specialistische jeugdhulp‬‬

‫‪28 dreefnieuws 2022-2‬‬


Goeiedag

FOTO EBRU AYDIN

Overvecht TEKST KOOS SMITS

(priester Rafaëlkerk)

Wijkbureau Overvecht Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17 TEKST MONIQUE THEIJSMEIJER

Wijkadviseur wijkbureau Overvecht ‘Ik ben Monique Theijsmeijer en ik werk als wijkadviseur in Overvecht. Mijn werkgebied is Overvecht-Noord. Op dit moment lijken we de corona onder controle te krijgen en begint alles gelukkig weer wat losser te worden. Hierdoor kunnen we weer volop gaan genieten van de start van initiatieven die in de afgelopen twee coronajaren zijn ontstaan of verder zijn ontwikkeld. De organisaties Buurtmaaltijden, DOCK en ZIMIHC organiseerden weer het grote vrijwilligersfeest in de Stefanus, want dan kon weer! Fantastisch!’

In Park de Gagel

En ook is 030 Office aan de Mississippidreef op het bedrijventerrein geopend! Dit is een ontwikkelwerkplaats voor jongeren uit de wijk. Op pagina 24-25 een uitgebreid stuk over dit project. En kijk op de website: www.echtovervecht.nl/ontwikkel-werkplaats

In maart leidde op de Carnegiedreef een onafzienbaar lint van gele narcissen vriend en vijand naar het mooie, groene Park de Gagel. Nog éven wachten, dan is het weer zomer en wandelen gezinnen, barbecueën families en huppelen kinderen dat het een lieve lust is. Heerlijk daar dan rond te lopen en de vele passanten een ‘goeiedag’ toe te wensen. Verblijdend ook andere wandelaars ‘goeiedag!’ te horen zeggen. Dat is het publieke goeiedag.

Weggeefbus

Op de 7e verdieping

Het project van de Weggeefbus kan een doorstart maken. DOCK heeft via het Oranjefonds een bus kunnen kopen om voedsel en andere artikelen naar de bewoners in armoede te brengen. Zij starten hier eind maart weer mee in de buurtaanpak Themadreven en daarna in de buurtaanpak Zambesibuurt. In de komende Ramadanperiode (vanaf 1 april) werken DOCK en de Ramadan Helden samen aan dit project. De Ramadan Helden zorgen dan elke week voor vijfentwintig grote voedselpakketten die honderd gezinnen in armoede in Overvecht gaan helpen. Dock brengt de pakketten naar deze bewoners toe.

Van Woord naar Daad

Meedoen Dit zijn voor mij mooie voorbeelden hoe de verschillende organisaties elkaar kunnen versterken en zo meer bewoners in Overvecht kunnen helpen. Kun jij als bewoner of lokale ondernemer nog spullen of voedsel missen? Mail dat dan naar: weggeefbus@dock.nl

Ook een idee? Heb jij ook een goed idee voor jouw buurt? Dien dan een Initiatievenfonds-aanvraag in! Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/initiatievenfonds.

Maar er bestaat ook een privé goeiedag, onzichtbaar en onhoorbaar voor de buitenwereld. Bijvoorbeeld in de lift, op weg naar de zevende verdieping in die Sovjet-achtige superflats van 8 x 10 lego-appartementen, of in het minihalletje op de zesde verdieping, als je per ongeluk in de lift op de verkeerde knop hebt gedrukt. In de gemeenteraad Utrecht wordt daar niet over gesproken, maar op deze plekken en deze momenten wordt de samenleving opgebouwd. Elke groet is een bouwsteen!

Tja, maar dan wordt het spannend. Want daar sta je in de lift of in het halletje, van persoon tot persoon. En misschien niet de eerste keer, maar de tweede of derde keer zou het zomaar kunnen gebeuren, dat die andere persoon iets heeft, iets nodig heeft, iets mankeert. Of nog spannender, dat die ander je iets zegt: ‘Mijn man/vrouw, ons kind is ziek’ en dan vraagt: ‘Kun je mij misschien helpen?’ Tja, dan is jouw ‘goeiedag’ niet voldoende. Nou ja, sommige mensen zeggen dan wel ‘goeiedag’, maar lopen gehaast weg. Wat mooi zou het toch zijn, als je dan zou zeggen ‘Wat kan ik voor je doen?’

dreefnieuws 2022-2

29


Wijkplatform Overvecht FOTO GODFRIED VAN UTRECHT

Therar al Suweedi ‘Mijn naam is Therar al Suweedi, ik ben geboren in Koeweit. Sinds 1999 woon ik in de groene en levendige wijk Overvecht. De combinatie van groen en levendigheid vind ik fantastisch. Sinds december 2016 werk ik fulltime bij NS als servicemedewerker in de fietsenstallingen van stations in Utrecht. Aan het begin van de coronapandemie (voorjaar 2020) werd ik getipt over het Wijkplatform door een geweldige dame, Wilhemien Giessen. En in juli 2021 werd ik lid van Wijkplatform. In die korte tijd dat ik bij het Wijkplatform zit, ben ik verrast door het denkniveau, de ervaring van de leden en het uitstekende netwerk. Bovendien is het Wijkplatform zeer actief en hebben we leerzame trainingen en workshops.

Het Wijkplatform creëert verbinding tussen wijkbewoners die graag willen bijdragen aan verbetering van Overvecht. Het Wijkplatform Overvecht was tot voor kort de Wijkraad Overvecht.

Er zijn heel veel belangrijke thema’s voor Overvecht, bijvoorbeeld: jongeren, schone wijk en veiligheid. Mijn passie ligt bij klimaat en duurzaamheid. In Overvecht zijn er uitdagingen en ook kansen voor een betere kwaliteit van leven.’

info@wijkplatformovervecht.nl www.wijkplatformovervecht.nl

VBU VERHUISBEDRIJFUTRECHT vertrouwd betaalbaar veelzijdig

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,1 en 99% beveelt ons aan!

VBU VERHUISBEDRIJFUTRECHT vertrouwd betaalbaar veelzijdig

VBU VERHUISBEDRIJFUTRECHT vertrouwd betaalbaar veelzijdig

VBU VERHUISBEDRIJFUTRECHT vertrouwd betaalbaar veelzijdig

Lever deze advertentie in en ontvang 10% korting! T: 030 205 4444 info@verhuisbedrijfutrecht.nl www.verhuisbedrijfutrecht.nl 30 dreefnieuws 2022-2


Samen eten met je buren

ONTWERP EN FOTO (BOVEN) EMIL VAN DER WAL FOTO (BENEDEN) DAVID VERWER

D I N S DAG

M A A N DAG •

17.00-19.30 uur: buurtinitiatief Oké Nu bij Careyn Rosendael. Elke derde maandag van de maand samen koken en eten, voor ouderen en mensen met een beperking. Locatie: Indusdreef 5, Utrecht. Aanmelden: 06-1342 2474 (Erna Broekman). 17.30 uur: gezond eten bij Buurtkamer de Klop. Op maandagen meestal een exotische maaltijd. Kosten € 3,50. Locatie: Andesdreef 11, Utrecht. Aanmelden: 030-743 44 46

12.30-14.30 uur: Esther’s Smulhuis. De lunch kost tussen de € 1,50 en € 2,-. Aanmelden is niet nodig. Locatie: de Tussenvoorziening, Ghanadreef 2a, Utrecht

16.00-19.30: de Rode Loper. Kook- en eetgroep*. Dit is een besloten kookgroep. Locatie: Buurthuis de Boog, Gambiadreef 60, Utrecht. Meedoen? Neem contact op met Daniël Hoekx, 06-4162 7405.

17.30-19.30 uur: Esther’s Smulhuis. Diner kost € 3,50. Aanmelden is niet nodig. Locatie: Ghanadreef 2a, Utrecht

12.30-14.30 uur: Esther’s Smulhuis. De lunch kost tussen de € 1,50 en € 2,-. Aanmelden is niet nodig. Locatie: de Tussenvoorziening, Ghanadreef 2a, Utrecht

18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur): Hanna’s Herberg. Samen aan tafel met buurtbewoners in een ongedwongen sfeer. Locatie: Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht (ingang klokkentoren). Kosten € 3,50. Aanmelden: hannasherberg@gmail.com of bel 06-340 922 90 (Ineke), 06-4260 6989 (Erna)

17.30 uur: gezond eten bij Buurtkamer de Klop. Op donderdagen meestal Hollandse pot*. Kosten € 3,50. Locatie: Andesdreef 11, Utrecht. Aanmelden: 030-743 44 46

D O N D E R DAG

WO E N S DAG •

12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur): Leger des Heils eettafel* met lunch of soep. Locatie: Schooneggendreef 27h, Utrecht. Kosten € 2,- tot € 4,-. Aanmelden: 030-265 65 68 of e-mail: astrid.rijkaard@legerdesheils.nl

18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur): Hanna’s Herberg. Samen aan tafel met buurtbewoners in een ongedwongen sfeer. Locatie: Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht (ingang klokkentoren). Kosten € 3,50. Aanmelden via hannasherberg@gmail.com of bel 06-3409 2290 (Ineke), 06-4260 6989 (Erna).

V R I J DAG •

10.00-14.00 uur: lunchroom ‘Het Pouwer Momentje’. Koffie en/of lunch. Niet geopend tijdens studiedagen en vakanties. Locatie: Pouwer College, La Bohèmedreef 7, Utrecht. Kosten lunch € 10,-. Aanmelden: aanvraag@pouwercollege.nl

12.30 uur: gratis lunch in de Overhoop Huiskamer, naast de Buurtwinkel. Locatie: Camera Obscuradreef 121, Utrecht. Aanmelden is niet nodig.

14.00-17.00 uur: Pelita Indische Eettafels*: ontmoeten en eten voor ouderen met Indisch-Nederlandse of Molukse achtergrond of binding. 7x per jaar op vrijdagmiddag. Locatie: Buurtcentrum De Dreef, Schooneggendreef 27c, Utrecht. Informatie: eettafel.utrecht@gmail.com

Z AT E R DA G •

12.30-14.00 uur: Buurtbuik serveert iedere zaterdag een heerlijke gratis driegangenlunch. Locatie: Gambiadreef 60, Utrecht. Aanmelden kan via www.buurtbuik.nl/utrecht

Z O N DAG •

Free Food Experience: eens in de maand een gratis driegangendiner voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven (U-pas). Locatie: De Dreef, Schooneggendreef 27c, Utrecht. Kijk voor meer informatie en de agenda op: www.freefoodexperience.nl

* Halal wordt hier niet als optie aangeboden. dreefnieuws 2022-2

31


Straten uit Overvecht TEKST HARM SCHOONHOVEN

De Bibliotheek Overvecht

Voor lenen, lezen, leren, koffie, ontmoetingen en een praatje Gloriantdreef 1 www.bibliotheekutrecht.nl TEKST ISABELLA ARONS

Voor kinderen

Kids Lab 8-12 jaar Voor alle ontdekkers en makers is er het Kids Lab. Kom experimenteren. Programmeer met robots en teken met de 3D-pen. Of ga aan de slag met de 3D-printer. Gratis inloop. Elke dinsdag van 15.00-17.00 uur. Cursus Lego Young Engineers: transport voor 6-11 jaar 7-delige cursus Bricks Challenge. Leer spelenderwijs over wetenschap en techniek met technisch gemotoriseerde LEGO®. Vooraf aanmelden, e 119,- voor de hele cursus. Zaterdag 2, 9, 16 en 23 april en 14, 21 en 28 mei van 15.30-16.45 uur.

Voor volwassenen Pluto waargenomen door New Horizons. Foto: NASA, bewerking Alex Parker, Johns Hopkins University.

Digicafé Voor iedereen die meer wil weten over de digitale wereld. Elke maand een ander thema. Fake nieuws, veilig op internet, digitale erfenis, betrouwbare informatie. Gratis inloop. Op woensdag 30 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni van 10.00-11.30 uur.

De Plutodreef De Plutodreef ligt aan de rand van de buurt waar de straatnamen naar Griekse goden en helden genoemd zijn. De Plutodreef is daar een korte, doodlopende straat. Pluto is in de Griekse mythologie de god van de onderwereld (en de rijkdom). Zijn dodenrijk heette de Hades. Zielen van overledenen werden met de boot van Charon overgezet over de rivier de Styx die de Hades scheidde van het land van de levenden. Pluto is ook de naam van een dwergplaneet aan de rand van ons zonnestelsel, iets kleiner dan onze Maan. Pluto zelf heeft minstens vijf manen. De grootste heet Charon en is ongeveer half zo groot als Pluto. Pluto is in 1930 ontdekt en Charon pas in 1978. Ze zijn niet met het blote oog zichtbaar zoals de reuzenplaneten Jupiter en Saturnus.

Samen verhalen lezen met de Culturele Apotheek Genieten van een bijzonder verhaal of mooi gedicht. Een goed gesprek voeren en met andere mensen iets leuks doen. Kom samen verhalen lezen én verhalen delen. Donderdag 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 12 en 19 mei van 10.15-11.15 uur

Later zijn aan de rand van ons zonnestelsel nog andere hemellichamen ontdekt. Dat was in 2006 aanleiding om op een internationaal congres van sterrenkundigen Pluto te degraderen van negende planeet tot dwergplaneet.

Er is nog meer te doen, kijk voor het programma op: www.bibliotheekutrecht.nl/overvecht

In 2015 heeft de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons na een reis van 9,5 jaar van dichtbij foto’s gemaakt van de koude werelden Pluto en Charon. Pluto en Charon hebben ijsbergen van bevroren stikstof met een gemiddelde temperatuur van -230 °C. Brrr.

32 dreefnieuws 2022-2

------------------------------------------------------------Bibliotheek Overvecht Gloriantdreef 1, 030-2861800 klantenservice@bibliotheekutrecht.nl Openingstijden: ma 14.00-18:00 uur, di–vr 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur

www.bibliotheekutrecht.nl/overvecht


Recept voor een kleine portemonnee

TEKST MARGA ACHTERBERGH

Hartige tonijntaart Toen ik net leerde om te koken, kwam ik een recept tegen voor een hartige zalmtaart en die bleek heerlijk te zijn! Toen ik onlangs opeens wel heel erg veel blikjes tonijnstukjes uit aanbiedingen in huis bleek te hebben, bedacht ik dat ik die wel in plaats van zalm kon gebruiken voor een hartige taart. Na wat experimenteren kwam ik op het volgende recept, dat zelfs mijn oude mama superlekker vond! Bereidingstijd: ca. 30 minuten Prijs per portie : ca.€ 1,25 Recept voor: 4 personen

Wat heb je nodig voor de taart: • • • • • • • • • •

een springvorm van 24 cm doorsnee en 5 cm hoogte een oven! 1 eetlepel plantaardige olie of gesmolten boter 5 plakjes diepvries bladerdeeg 3 blikjes tonijnstukken op water ca. 8 eetlepels mayonaise (of halvanaise) 4 eieren en 1/2 tl zout 1 el zoete paprikapoeder 1 teentje verse knoflook of 2 tl grof knoflookpoeder naar smaak: een klein scheutje worcestersaus, tabasco, ketchup

Intussen: • Splits de eieren: het eiwit in een vetvrije kom en de dooiers in een andere kom. • Sla het eiwit met het zout stijf met een garde en spatel er ca. 4 eetlepels mayonaise doorheen. • Laat de blikjes tonijn goed uitlekken in een zeef. • Prak de tonijn met ca. 4 eetlepels mayonaise, paprikapoeder, knoflook, worcestersaus, tabasco, ketchup en de 4 eierdooiers tot een smeuiig geheel. Als laatste: • Vul het bladerdeeg met het tonijnmengsel. • Dek het geheel af met het eiwit-mayonaise mengsel. • Zet het in de oven voor ca. 20 minuten. • Als de bovenkant lichtbruin is, laat de taart dan buiten de oven even afkoelen, open de springvorm en snij de taart in 8 punten.

Hoe maak je de taart: • • • •

Verwarm de oven voor op 225 graden. Ontdooi de plakjes bladerdeeg. Vet de springvorm lichtjes in met de olie of boter. Bekleed de onderkant en zijkanten van de springvorm met bladerdeeg en prik met een vork wat gaatjes in de bodem van het deeg. Zet de vorm ca. 5 minuten in de oven en haal deze er dan uit. Heb jij ook een goed recept voor de kleine portemonnee? Mail naar: redactie@dreefnieuws.nl

dreefnieuws 2022-2

33


Bewonersplatform Overvecht Aandacht voor Overvecht Utrecht heeft een nieuwe gemeenteraad. Waar moet de nieuwe raad zich - samen met onze wijkbewoners - voor inzetten? Wat is nodig voor een beter Overvecht? We noemen een paar belangrijke punten. Overvecht verdient meer kwaliteit in wonen en woningen. Veel complexen worden gerenoveerd. Tegelijk moet ook de openbare ruimte verbeteren. En er komt nieuwbouw bij. Dit mag niet ten koste gaan van groen en parken. Er moeten voldoende sociale huurwoningen blijven en er is behoefte aan meer middenhuur- en koopwoningen in de wijk. Buurten moeten duurzaam veilig worden ingericht (30 km). Dat remt de snelheid van auto’s en geeft ruimte voor groen en een prettige omgeving. Er liggen kansen, want het wegdek en riool zijn toe aan vervanging. Maar voor een goede inrichting is wel extra geld nodig. Het Bewonersplatform Overvecht is een bundeling van actieve en betrokken bewoners in Overvecht. Het Bewonersplatform zet zich in voor verbetering en ontwikkeling van Overvecht.

Overvecht-Noord wacht al vier jaar op een goed alternatief voor aardgas. Ook Overvecht-Zuid moet in 2030 aardgasvrij zijn. Voor bewoners moet dit haalbaar en betaalbaar worden. Zeker met de stijgende energieprijzen! Veel Overvechtse jongeren willen zich ontwikkelen: werk, opleiding en ondernemerschap. Daarbij hebben ze hulp nodig. Er zijn al veel goede initiatieven. Maar er is meer nodig. Hier liggen veel kansen. Het Bewonersplatform presenteert jaarlijks haar Speerpunten voor een Beter Overvecht. We vragen de nieuwe raadsleden om dit goed te bekijken. Ze staan op onze website www.bewonersplatformovervecht.nl info@bewonersplatformovervecht.nl www.bewonersplatformovervecht.nl

Gezond in Overvecht

een serie over wat je zelf kunt doen om je lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen TEKST MARGRIET DINGS

Ademhaling (2) bij stress, angst of paniek In de vorige Dreefnieuws heb ik geschreven over het belang van een goede ademhaling en hoe een goede ademhaling eruit ziet. Een goede ademhaling betekent dat je vanuit je buik en niet vanuit je borstkas ademt. Je ademt door je neus in en voelt of je bij de inademing je buik uitzet. Je kunt dit goed ervaren als je je handen op je buik legt en voelt dat je handen worden weggeduwd bij de inademing door het uitzetten van de buik. De inademing is een actief proces; het middenrif en de spieren tussen je ribben spannen zich aan. De uitademing is een passief proces: het middenrif en de tussenribspiertjes ontspannen zich. Bij stresssituaties zijn ademhalingsoefeningen heel effectief om te doen en je kunt ze direct inzetten. Bij stress, paniek of angst adem je namelijk vaak te snel en via het bovenste deel van je borstkas. Door bewust, langzaam en via je buik adem te halen, zal je meer tot rust komen. Dit komt omdat je via de ademhaling je zenuwstelsel kan beïnvloeden. Door je ademhaling laag (via je buik) en langzaam te maken, activeer je het parasympatische zenuwstelsel. Dit is het gedeelte van het zenuwstelsel wat zorgt voor rust, herstel en ontspanning. Een goede oefening om te doen bij acute stress: leg je handen op je buik en adem door je neus in naar je buik toe. Ontspan je bewust op de uitademing. Blijf door je neus naar je buik toe inademen en probeer het steeds rustiger te doen totdat je uiteindelijk 4 tellen inademt en 6 tellen uitademt. Deze ademhaling ondersteunt je zenuwstelsel om snel tot ontspanning te komen. Bij chronische stress is het fijn om deze oefeningen dagelijks te doen. Deze oefening maakt dat je meer controle hebt over je eigen welzijn. Margriet Dings heeft haar eigen praktijk voor natuurlijke gezondheid in Overvecht. www.margrietdingsnatuurlijk.nl

34 dreefnieuws 2022-2


De zon schijnt in Overvecht … Ik zoek naar woorden, ze komen niet. Wij zijn mensen. Met uiteindelijk allemaal dezelfde wensen. In Overvecht schijnt de zon. Susana

dreefnieuws 2022-2

35


DREEFSTRIP Project Schoon in de Buurt

Troep. Als je goed om je heen kijkt in de wijk zie je overal troep liggen. Blikjes, ballonnetjes, mondkapjes, plastic flesjes en meer. De kinderen van de Marcusschool zijn het meer dan zat. En daarom zijn ze samen met het project Schoon in de Buurt Overvecht gestart met het beplakken van afvalcontainers in de wijk. Met deze vrolijke afbeeldingen, getekend door de schoolgenootjes van Ayah (8), Dikra (7) en Mohamed (10), vragen de kinderen aandacht voor een schoner Overvecht. Want ze willen graag spelen en voetballen zonder troep.

TEKST EN FOTOS BERRY DE NIJS

Wij zijn Mohamed, Ayah en Dikra en we gaan je de versierde containers laten zien!

Moet je kijken, er ligt hier gewoon een blikje in het gras!

Dikra en Ayah vinden deze container vooral heel mooi geworden door de leuke kleuren. Zelf gooien ze nooit iets op straat, maar altijd netjes in de vuilnisbak.

Je vindt de vrolijke vuilcontainers bij Winkelcentrum De Klop. De buurtbewoners vinden ze erg leuk geworden. Ayah hoopt dat volwassenen hierdoor hun afval netjes weggooien. De planten rondom deze bak zijn ook door de kinderen van de Marcusschool geplant. Hiermee wordt het moeilijker om grote dingen naast de container te zetten.

Project Schoon in de Buurt Wil je meer informatie over Project Schoon in de Buurt? Wil je het project ook naar jouw buurt halen of wil je je aanmelden als contactpersoon? E-mail: overvechtschoon@gmail.com

EINDE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.