Dreefnieuws juni 2020

Page 14

Paraná Poëzie : van bewoners, voor bewoners Overvecht heeft een heleboel verborgen pareltjes. Voor dit artikel heb ik er eentje ontdekt die nog wel heel erg verborgen is; namelijk binnen in een flat. Maar het verhaal erachter maakt dit project juist extra bijzonder.

TEKST EN FOTO ILONA HULSHOF

Verborgen kunstwerk Als je over de Paranádreef fiets of wandelt, heb je waarschijnlijk niet door dat er binnen een van de flats een kunstwerk schuilt. Het gaat om de flat van Portaal en de Tussenvoorziening, zo halverwege de straat. Van buiten ziet het eruit als een normale flat, maar zodra je binnenkomt, zie je het kunstwerk: een gedicht op de trappen en in de hallen. Initiatief van een bewoner Het kunstwerk is ontstaan vanuit een initiatief van een bewoonster van de flat. Deze bewoonster nam contact op met het kunstenaarscollectief AllOne. Barbara del Court König, een van de oprichters van AllOne, vertelt: ‘de bewoonster kwam naar ons toe en had al andere projecten van ons gezien, zoals de gedachtenroute in Leidsche Rijn. Ze vond dichten zelf ook heel leuk.’ Ze zijn vervolgens een samenwerking aangegaan met Portaal en de Tussenvoorziening, en

14 dreefnieuws 2020-3

hebben subsidieaanvraag gedaan uit het Initiatievenfonds. Van bewoners en voor bewoners Het uitgangspunt van AllOne is om ‘iets te creëren met bewoners en dat dan terug te brengen in hun leefomgeving’, legt Barbara uit. Het project begon dan ook met een talenteninventarisatie. ‘Daaruit bleek dat veel bewoners iets hadden met schrijven.’ Daarna begon het dichten, samen met de bewoners. ‘We hebben er vorig jaar in de zomer een hele dag gezeten’, vertelt Barbara. Bewoners en medewerkers van de Tussenvoorziening konden langskomen voor een praatje en iets te eten. En om op een laagdrempelige manier een stukje te dichten. Dat was een bijzondere ervaring voor de deelnemers: ‘sommigen wisten nog niet dat ze konden dichten’. Dichter met een verhaal Alle gedichten van die dag zijn ver-

zameld, maar dan heb je nog geen geheel. Daarvoor werd dichter Gijs ter Haar gevraagd. ‘Gijs paste goed bij de groep door zijn achtergrond’, legt Barbara uit. Gijs was ooit een crimineel en junkie, maar heeft door poëzie zijn leven kunnen beteren. Hierdoor begrijpt hij goed wat de bewoners van de Tussenvoorziening meemaken. Van alle losse gedichten en zinnen heeft Gijs een groot gedicht gemaakt. Het gedicht is december 2019 op de trappen aangebracht. ‘Samen met de bewoners’, benadrukt Barbara. Mooie symboliek Als je het gedicht bekijkt, valt op dat sommige woorden roodgedrukt en in hoofdletters geschreven zijn. Dit heeft een speciale betekenis. Deze woorden uit het lange gedicht vormen weer een korter gedicht. Op elke verdieping staat zo’n kort gedicht. Dit is ook een van de favoriete onderdelen van Barbara: ‘ik vind het


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.