Dreefnieuws Special september 2020

Page 98

Redactie Simon de Wilde (Idee en tekst) Marlies Dinjens (Idee en tekst) Puck ‘t Hart (hoofdredactie en foto’s) Ebru Aydin (foto’s) Godfried van Utrecht (foto’s) Neeltje Kleijn (foto’s) Ilona Hulshof (tekst en foto) Marco van den Doel (tekst) Berry de Nijs (tekst) Geke van Wijnen (tekst) Lana (column) Amina Haitoute (foto’s) Susana Casas Valle (gedicht en foto’s) Emil van der Wal (infographic) Margriet Dings (tekst) Margo Mulder (tekst) Olivier Beens (foto’s) Gebruikte bronnen - Lijst gemeentelijke monumenten Utrecht - De Utrechtse Wijken Overvecht - Dorpspomp Overvecht - www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl - ‘Utrecht bouwt 1945 – 1975’ - Diverse websites en databases

O

✺ rvec ve

60

ht

Deze Dreefnieuws Special is mogelijk gemaakt door: - Het Initiatievenfonds van Gemeente Utrecht - Mitros - ROC Midden Nederland - Pouwer College - Trajectum College - Bedrijventerein Nieuw Overvecht - Utrecht Natuurlijk - Samen voor Overvecht - Aardgasvrij - Stut theater - DeBuurt - Bibliotheek Overvecht - Veiligheid - PvdA Ombudsteam - Fysiotherapie Carnegiedreef

jaar

FOTO SUSANA CASAS VALLE

Colofon Dreefnieuws is een uitgave van Stichting Echt Overvecht en wordt 4 x per jaar gratis huis-aan-huis in heel Overvecht verspreid. Deze eenmalige Special ligt daarnaast op 100 locaties in de stad Utrecht. Oplage: 20.000 Hoofdredactie en coördinatie Puck ’t Hart, Simon de Wilde en Marlies Dinjens Grafisch ontwerp Puck ’t Hart Eindredactie Stephanie de Blieck Social media & website Echt Overvecht Olivier Beens (website, Twitter, Facebook, Instagram) Bestuur Echt Overvecht Simon de Wilde, Bart Engbers, Ab Kools, Tim Jansma Redactieadres mail redactie@dreefnieuws.nl

www.echtovervecht.nl

98 dreefnieuws SPECIAL 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.