Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

43 jiergong 10

45e jiergong 1 44e jiergong 4

Desimber 2016

Januari 2018 April 2017

Mei Mei ititnijs nijsút útDe DeHimrik Himrik


drukkerij Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren. Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


Doarpsrounte De Himrik Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer,Melle van der Wal, Senda de Groot en Olke Dijksma. DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude. ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 12,50 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: m.eng.vanderwal@home.nl Klachten bezorging: 0516-471384 WEBSITE: www.dehimrik.nl

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord Anbo en soos Kerkdiensten – Programma Witte Kerk Wampex Nieuws van de Harmonie Plaatselijk belang Pieternella Skoallekrante

-

1 2 3 3 4 5 7 8 9 13

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com Praatje bij voorplaatje. Wampex, foto Sietse de Boer

ADVERTENTIES: Contactpers.: Melle van der Wal- 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

SLUITINGSDATUM ZONDAG 11 febr. 18.00 UUR

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenprakt. W.woude/Hemrik 0516-481250 / spoed 0516-480808 Huisartsenpraktijk De Kompe Gorredijk Maats/Labohm 0513-462111 Nauta/vd Meulen 0513-463899 Stender/Kruiderink 0513-461324 Huisartenpraktijk Jubbega 0516-461250

Maand

Krant verschijnt op

Inleveren kopie

Februari Maart

17 febr 17 maart

11 feb 11 maart

April Mei

21 april 19 mei

15 april 13 mei

Juni

16 juni

10 juni

Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844 Alarmnummer: 112 - De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy.

- Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant.

- Alle kopy bij graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD. 1


Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor reserveringen bel met de fam. Visser: 0516 - 471221


VOORWOORD: 2018, Een jaar vol verrassingen ……!? Knal, knal, spetter, boem. En toen was 2017 afgelopen en luidde Hemrik 2018 in. Namens de redactie van de Doarpsrounte wens ik u een gezond 2018 en veel leesplezier met de Doarpsrounte die maandelijks bij u in de bus valt. Voor Hemrik verliep het jaar 2017 rustig; het dagelijkse leven ging zo zijn gangetje. Geen grote politieke verschuivingen zoals we die in Amerika kennen. Gelukkig ook geen onderlinge haat en nijd, maar in een gemoedelijke sfeer met elkaar samenleven. Een sfeer zoals het Hemrik betaamt. Wel onderging uw eigen Doarpsrounte een gedaanteverandering. Vanaf januari werd de omslag gerestyled en van een kleurrijk jasje voorzien. Wat bleef was de vertrouwde inhoud. Daar waar (inter)nationaal discussie wordt gevoerd over hoe het échte nieuws van nepnieuws te onderscheiden, is dat op ons niet van toepassing. Als redactie hechten wij aan de juistheid van door ons gepubliceerd nieuws. Ook in 2018 doen wij er alles aan om u objectief te informeren over het reilen en zeilen in Hemrik. En dat doen we op een persoonlijke wijze; op de snelle media als whatsapp, instagram, facebook enz. vindt u ons nog niet terug. Natuurlijk wel op internet (www.dehimrik.nl). Bovenal vinden wij een trouwe band met onze krantlezers belangrijk, en hopelijk geldt het omgekeerde ook voor u als lezer (gezien onze grote schare trouwe abonnees denken wij dat het daarmee wel goed zit). En dan 2018; hoe gaat dat eruit zien en wat staat er te gebeuren? Natuurlijk zijn er in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Zet dat onze gemeente i.h.a. en Hemrik i.h.b. op zijn kop? Gelet op eerdere uitslagen verwacht ik persoonlijk voor ons dorp geen grote aardverschuivingen. Wat wel nieuw is, is het door Anje de Jong en ons ‘eigen’ redactielid Senda de Groot genomen initiatief voor het Nieuwjaarscafé. Op het moment dat u dit leest is dat al achter de rug en heeft u er hopelijk veel plezier aan beleefd. Het zou mooi zijn als dit initiatief een vervolg krijgt en zelfs wordt uitgebreid. Goed voor de onderlinge Hemriker band is het in elk geval wel. Een waardig opvolger voor het illustere Hemrivent? Wat in elk geval een zekerheid is, is de maandelijkse Doarpsrounte. Ook in 2018 blijven wij u informeren over het lokale nieuws. Als redactie denken wij aan mogelijkheden om de Doarpsrounte nog aantrekkelijker te maken. Hopelijk kunnen wij u ermee verrassen. En gaan we in het olympisch jaar onze eigen winterspelen meemaken en zien we onze lokale topsporters hun prestaties neerzetten? Het Berchebosk leent zich bij uitstek voor (bob)sleeën, skiën en langlaufen. En natuurlijk de olympic oval gelegen aan de Compagnonsvaart. In het voorwoord van de vorige Doarpsrounte sprak Sietze Nijboer al zijn wens uit, dat het mooi zou zijn als koning winter ons met een bezoek verblijdt. Deze wens koester ik met hem. De schaatswedstrijden die dan worden georganiseerd doen herinneringen aan vervlogen tijden herleven en geven een mooie impuls aan het eensgezinde dorpsleven dat Hemrik graag koestert. Mochten onze olympische spelen zich afspelen, dan doen onze verslaggevers u hiervan verslag. 2018, Wie nu al weet wat het gaat worden mag het zeggen. Maar laten we er met z’n allen een mooi en verrassend jaar van maken. Wij van de Doarpsrounte zijn er in elk geval bij! Olke Dijksma (voorzitter redactie Doarpsrounte). 2


Wilt u ook adverteren onkruid in de bestrijden Doarpsrounte?

Pleksgewijs Bestratingswerkzaamheden Informeer naar de mogelijkheden bij Melle van der Wal Agri-service Pleksgewijs onkruid bestrijden

Pleksgewijs onkruid bestrijden Bestratingswerkzaamheden Bestratingswerkzaamheden Agri-service Agri-service

Tel.:0516 - 471296 m.eng.vanderwal@home.nl Boerestreek 9 Tel.Nr.06-21566800

WWW.JGVANDERHOUT.NL 8408 JD 9Lippenhuizen Boerestreek 8408 JD Lippenhuizen

Boerestreek 9 8408 JD Lippenhuizen

johan@jgvanderhout.nl Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderhout.nl

Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderh

Binnenwei 47 8409 JJ Hemrik 06-51097678 e-jwiebenga@hotmail.com


AGENDA.

Dag Zondag Zondag Zondag Zondag Maandag Woensdag Zaterdag Maandag Donderdag

Datum 21 jan 28 jan 4 febr 11 febr 12 febr 14 febr 17 febr 22 jan 20 jan

Tijd 15.00 15.00 15.00 15.00 07.30 14.00 20.00 07.30 17.00

Wat is er te beleven Murk and friends - WK Yentl Flavour - WK The Memphis Four - WK Popkoor Akkrum - WK Oud papier binnenroute en sparjebird Ouderensoos Kelderke Bingo Oud papier buitenroute KLEINTJE WAMPEX

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst, welke te vinden is op de website ww.dehimrik.nl.

**********************************************************************************

Prikbord.

Overleden: 27-12-2017: Wieke de Boer-Hartstra, 84 jier, p/a Binnewei 30, 8409 JJ Hemrik Geboren: 06-12-2017: Grady, zoon van Lonneke Warmerdam en Matthew Bron, Ds. De Boerwei 20, 8409 JV Hemrik **********************************************************************************

Programma thuiswedstrijden HVC.

19-01-18 20.15 HVC ds de Griffioen Johannes Staal 02-02-18 19.00 HVC Jeugd vc Joure Johannes Staal 02-02-18 20.15 HVC ds Thor Johannes B **********************************************************************************

ANBO NIEUWS.

Als u dit blaadje in de bus krijgt dan liggen de Kerstdagen al weer achter ons en ook is 2018 begonnen. Ik wil u graag uitnodigen voor een bijzondere lezing over Antarctica die gehouden zal worden in MFC de WIER te Ureterp op vrijdag 19 januari 2018. Aanvang 14.00 uur en toegang € 4.00. De heer en mevr. Jannenga komen ons over hun reis vertellen. Via de meest Zuidelijke stad ter wereld Ushuaia in Argentinië varen we via de Falkland Eilanden en South Georgia naar Antarctica. Behalve Walvissen- Pinguïns- Zee olifanten en Albatrossen laten ze ons genieten van prachtige ijsbergen en overweldigende landschappen. Deze boeiende lezing heeft vooral een heel spannend einde maar daarvoor moet u echt zelf naar onze bijeenkomst komen op 19 januari 2018. Iedereen is van harte welkom. (u hoeft geen ANBO lid te zijn ) Heel graag tot dan! Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf en natuurlijk wens ik u alle goeds, maar vooral gezondheid in het nieuwe jaar. **********************************************************************************

Ouderensoos:

Op Woensdag 14 februari hebben we weer onze traditionele Bingo. Komt allen. We beginnen weer om 14.00 uur. Hebt u vervoer nodig: Fokje Nijboer (471576), Janke Oldenburger (471298), Boukje de Boer (471242).

3


Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik.

Datum Tijd Voorganger Dienst te 21 jan 10.00 ds. P. Crom Langezwaag 28 jan 11.00* ds. P. Hulshof Lippenhuizen (*gewijzigde aanvangstijd) 04 feb 10.00 Langezwaag Ds. S. Blok 11 feb 10.00 Lippenhuizen Ds. D. Deuzeman 18 feb 10.00 Langezwaag Ds. S. Blok **********************************************************************************

Rooster kerkdiensten Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik. Nog geen diensten bekend.

Voor informatie: www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl **********************************************************************************

ACTIVITEITEN IN DE WITTE KERK. Zondag 21 januari: Murk and friends Entree 10,00 t/m 12 jaar 2,00, incl. cons. Zondag 28 januari: Yentl flavour Entree 10,00 t/m 12 jaar 2,00, incl. cons. Zondag 4 februari: The Memphis four Entree 10,00 t/m 12 jaar 2,00, incl. cons. Zondag 11 februari: Popkoor Akkrum Entree 10,00 t/m 12 jaar 2,00, incl. cons.

**********************************************************************************

Abonnementsprijs en tijdstip incasso.

Als redactie van de Doarpsrounte streven wij ernaar om de abonnementsprijs zo laag mogelijk te houden. Tot op dit moment lukte het nog altijd om de prijs ongewijzigd te laten t.o.v. het begin van de Doarpsrounte (2012) en hebben wij prijsverhogingen niet bij u in rekening gebracht. Gezien de hogere kosten is aanpassing van de abonnementsprijs nu onvermijdelijk. M.i.v. 1 januari 2018 bedraagt de abonnementsprijs € 12,50 per jaargang. Dit verschuldigde bedrag wordt in de eerste helft van maart van uw rekening afgeschreven. Indien u ons niet heeft gemachtigd om het verschuldigde bedrag te incasseren, verzoeken wij u om vóór 10 maart a.s. € 12,50 over te maken op bankrekening NL87 RABO 0373 7047 63, t.n.v. Doarpsrounte te Hemrik. De redactie

4


Verslag 25e WAMPEX Hemrik, gehouden op 28 december 2017. De 25e Wampex zorgde dit jaar voor een record aantal inschrijvingen. Maar liefst 42 ploegen wilden meedoen. Helaas moesten er de laatste week nog vier ploegen afhaken i.v.m. ziekte. 184 deelnemers zijn van start gegaan. Om half zes gaf Froukje het eerste “startschotâ€?. Iedere 6 minuten ging er een ploeg van start. De laatste ploeg vertrok om 21.20 vanuit de Bining. De eerste ploeg was om 02.48 binnen. De laatste ploeg was om 06.49 weer in de Bining na 10 uur en 48 minuten te hebben gelopen. Post drie had om 22.00 uur al twee “zwemmersâ€?. Hier bleef het de gehele tocht gelukkig bij. Deze deelnemers zijn naar de Bining gebracht en later weer in de route teruggebracht. Een aantal deelnemers had het dusdanig moeilijk dat ze tussentijds moesten stoppen. Ze zijn opgehaald en naar de Bining gebracht. EĂŠn deelnemer is zelfs door de organisatie naar huis gebracht (Gorredijk). Service geven we wel đ&#x;˜Šđ&#x;˜Šđ&#x;˜Šđ&#x;˜Š. EĂŠn ploeg is helemaal uit de route gestapt en door ons naar de Bining gebracht. Post 6 zat dit jaar in de Bining. Dat viel veel deelnemers rauw op het dak. Denk je naar de Bining te kunnen, moet je nog een behoorlijk aantal kilometers. De oplossing van de zin (45 letters) was dit jaar niet makkelijk. Tijdens een van onze bijeenkomsten zaten we te brainstormen welke zin we moesten doen. Hij moest natuurlijk niet te googelen zijn. Het werd: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kanâ€? Een bekende uitspraak van Pippie Langkous. Slechts tien ploegen wisten deze zin foutloos te maken. Evenals vorig jaar werd “Waskemeer en Omkritenâ€? eerste. Op de voet gevolgd door Boys of Spacey. De nummer 3 en 4 deden er aanmerkelijk langer over. Ui ts l a g

Sta rtnr. 1 2 3 4

40 32 36 23

Na a m Wa s kemeer en omkri ten Boys of Spa cey De Bei l er Bos ba njera a rs El Comma ndos

Uitslag WAMPEX 2017 Lei der va n de groep

Sta rtti jd

Aa nkoms tti jd

Loopti jd

Fra nk Roi ji nga Ja s per Vi s s er Pa tri ck va n Noort Inge Rooks

21:24:00 20:36:00 21:00:00 19:42:00

04:36:00 03:52:00 04:52:00 03:52:00

7:12 7:16 7:52 8:10

Al met al kunnen we terugkijken op een geweldige Wampex. Alle deelnemers, vrijwilligers, sponsors, jullie waren SUPER. Dank jullie wel. De datum voor de 26e Wampex is vrijdag 28 december 2018.

Foto’s Wampex: Sietse de Boer

5


Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl


6


Gastouderbureau Goedteplak Tjalling Harkeswei 62 8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl


150 jaar Reciteercollege De Harmonie! Begjin fan de 80er jierren bin ik begûn te spiljen by de Harmonie, krekt fan “de Bôge ôf. Eerst mei ienakters efter de jierlijkse útfiering fan de musyk oan. Wat in ûnderfining, om mei jongeren en âlderen in stik del te setten ! En 1 keer besmet mei it tonielfieris, komme je der eigenlijk net meer fan ôf. Letter ek yn it grutte stik, mei o.a. Hâns Meinsma, dy mei út it spul helje woe, troch te sizzen, wat ha jo in grutte (en seach my by it bloeske yn), en noch in keer wat ha jo in grutte……….., wat in moaie ûnderfining. Myn aldereerste ûnderfining wie op toniel, wie op de Bôge. In ingeltsje mei fleugeltsjes, dy mei de klasse 1 en 2 it ferkse “de stjerren ferskiene” sjonge mochten, skrean troch Geertsje Visser-Dijkstra, ja de frou fan Folkert Visser. En dan sjogge je de hegere klassen ek optreden. Myn heit en mem namen ús ek altyd mei nei de útfieringen fan de Harmonie, omdat Janke Wagenaar-Aans, de meiwurkster yn ús krúdenierswinkel ek meispile. Eerst altyd yn de Gerdyk by fan der Zee en letter yn de Bining. It feit dat wy sa let op bed mochten wie al in feest op himsels. Op ferskillende manieren kinne je folle foar it toniel dwaen. Eerst ha ik spile, yn 1987 in grimeercursus folche fan de tonielfederaasje Opsterlân en dat doch ik noch altyd. Sa bin ik mei in ploeg jongeren en mei Gerrie de Boer, as grimeteam, troch Fyslân reisige. Mei it stik Klaas en Klaske by lytse theaters langs. Hjir binne ek noch in protte spilers dy himsels noch op ien of oare manier mei toniel dwaende hâlde. Jeep die help mei it decor en nog myn bern dy helpe mei grime en decor e.s.f. hoe jonger besmet, hoe meer it yn it dna sitten giet. Ik bin ek grut foarstanner om toniel op hokker wize dan ek op de basisskoallen te hâlden. It is belangryk foar de Fryske tael, foar de bern om de ûnderfining op te dwaen. Hemrivisie is dan ek in oanwinst foar it doarp. Jong en âld kin meidwaen. Secretaresse ha ik in tyd west, alle notulen yn it Frysk yn in hiel âld boek, hoe bysonder is dat. Mar stikken lêze en spilers sykje, regisseur sykje. Yn jannewaris naam ik pauze, mar de rest fan it jier wiene je der wol mei dwaende om in stik op de planken te setten en alles derom hinne te regeljen. It wurd hieltyd dreger om it stik mei spilers rûn te krijen. Dat wy binne bliid dat Janneke Stelma en Chris Seinstra ús út de brân helpe. Super, sa komme der ek wer minsken fan bûten Himrik te sjen en dat is ek in rykdom. Sa kinne wy mei in protte wille dochs wer in moai stik op de planken sette. Folkert wie ek myn eerste regisseur en no bin ik ynstekster by wa ’t A seit en is Folkert wer regisseur yn Himrik, hoe bysonder is dat. Ik bin tegearre mei ús Eke ynstekster en wat ha wy in wille. Ek thús troch sa no en dan in stik tekst út it stik te brûken. Dan snappe de oare 4 net wert wy wer om gnyse moatte. Ik heuge mei fan Folkert dat ik in hiel âld mantsje spilje moast en der oer nei tinke moast hoe rint in âld manstje en hoe praet dy. De grime Jan van Dijk en Froukje Folkertsma ha my in griis snorke op dien en griis hier. ik hie in pipe yn de mûle en rûn mei in wandelstok, petsje op. Dat myn familje ek myn omke dy letter freeche oan myn heit, mar Gerda die dochs ek mei. Dat fyn ik dan wer in moai compliment. Wat dat oanbelanget is der neat feroare. Wy binne allinnich wat âlder wurden en der binne jammergenôch, as jo de foto’s troch sjogge, in protte minsken net meer by ús. En dat is mei in jubileum sa moai, dan prate jo ek oer minsken dy’t der net meer binne, mar yn it toniel noch altyd harren yndrukken efterlitten ha. It wurd in moaie stik minsken, dat net stinne, mar der hinne. Om mei Doetsje har wurden te einigjen it wurd HILARISCH!! Oant sjen op 17 maert 2018 in “De Bining” Groetnis Gerda.

7


NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG. NL DOET in HEMRIK op 10 maart! Doet jouw club of vereniging ook mee? Stuur dan even een mailtje naar Pia Marra van Plaatselijk Belang via familiemarra@hotmail.com of bel: 471371. Dit in verband met de communicatie over de klussen in het dorp: er komt namelijk nog een gezamenlijke oproep voor vrijwilligers in de Doarpsrounte van februari. Plan outdoor fitnessplek Plaatselijk Belang wil onderzoeken of er belangstelling is of mogelijkheden zijn voor een outdoor fitnessplek in Hemrik.

Op 23 januari is er ’s avonds om 20:00 uur een overleg in De Bining over dit onderwerp, samen met de verschillende verenigingen in ons dorp. Wil je er meer van weten of wil je er over meepraten? Dan ben je ook van harte welkom! **********************************************************************************

Oliebollen verkoop groot succes! Op 28 december jl. werd er namens het jeugdbestuur weer een oliebollenverkoop georganiseerd. Samen met de jeugd werden er oliebollen aan de deur verkocht door het hele dorp. De hele donderdagmiddag werd er heen en weer gevlogen om te verkopen. En met groot succes! 1000 oliebollen zijn verkocht met maar liefst een opbrengst van â‚Ź298.- ! De opbrengst zal gebruikt worden om de jeugdsoos It Kelderke te onderhouden. Daarnaast helpt het ons als organisatie om blijvend activiteiten te kunnen organiseren voor de jeugd. Wij willen iedereen bedanken voor de bijdrage! Ook bedanken wij de jeugd die geholpen heeft met de verkoop! Namens het jeugdbestuur, Jasper Visser.

8


PIETERNELLA. Elts jier hienen wy in moai plakje op de kamping yn Noarch. Eins wie it natuerkamping wêr de minsken foar harren rêst kamen. Net folle ferdivedaasje en tige rêstich foar ús as wat âldere minsken tusken de beamen en rûnom hevels en in grut gersfjild. Wat wolle jo no mear? In grut part fan it jier gienen wy dan ek dêrhinne mei de karavan mei de foartinte der by. Der moast wol heel wat mei foar it fêste plak dat wy der hienen dat kinne jo begripe, Wy hienen thús noch al wat húsdieren sa as in goudfisk, in kanarje en dan net te ferjitten ús grutte jachthûn Donar. Meastal hie dy in fêst plak tusken myn man en my yn thús, mar no moast hy allinne lizze, dat fûn hja wol wat frjemd, sadat hja eltse kear wer besocht tusken ús yn te kommen. Sa no en dan gienen wy wol ris wer nei hûs ta om it iene en oare thús ôf te hanneljen en faaks moasten wy ek nei de dokter ta of wat oars te dwaan. Dizze simmer soe tusken alle oare bekenden miskien ek Piet en Klaske wol wer wêze. Wy hienen se al in pear jier as bêste freonen moete en kamen dan faak by elkoar op besite en om in praatsje sieten se ek net ferlegen. Se hienen gjin bern en wy wienen al wat op jierren dat it past wol aardich by elkoar. No sieten wy dêr al wer in oantal dagen wer yn de tinte mar beiden hienen wy harren noch net wer sjoen, dat fûnen wy wol wat frjemd. Meastal sochten se ús wol op, want ik koe sels net sa bêst mear út de fuotten en myn man hie it tige drok mei syn kabouterspaad wer hy de lytse bern mei nei ta naam en fertelde oer poddestuollen en alles wat yn de bosken foar komme koe. Om de safolle meter hie hy lytse húskes en kabouters yn it grien del set om it wat oanskôglikens te meitsjen. De bern fûnen it mar wat moai en hysels hie der ek nocht oan. Doe myn man wer by de tinte kaam sei hy: ‘Moast heare ju, der is ek in nei frommes allinne op it terrein kaam, ien mei lang ljocht hier . Hja ried yn it bestelbuske en kaam my wol bekend foar, mar ik koe har net thús bringe’. Hawar ik sil har wol ris freegje wer hja wei komt. Ja, dat moatte wy wol witte as der nije minsken komme. Lit mar sei ik, straks komt de buorfrou hjir en miskien wit dy wat mear. Mei dat ik dat sei kaam dy de tinte yn en begroete ús hertlik en gie nei ús útnoeging sitten en krige in kop tee. Witte jo ek of Klaske en Piet ek op de kamping binne? frege ik. ‘No ja, sei Greta (Grytsje), sa wie har namme, Klaske net mar Piet wol. Witte jimme dan net dat dy twa út elkoar binne? ‘Út elkoar? ‘, tagelyk seinen wy dat, myn man en ik. Dat koenen wy hast net leauwe, dat op harren leeftyd !! ‘Ja’ lake Greta, ‘wier is it.’ Piet is der efter kaam, dat hy eins in frou wêze woe nei tritich jier houlik. Wol wat let, mar hy is der no efter kaam en hat it direkt mar wrâldkundich makke. Hy begon ek yn frouljusklean te rinnen en hat him in prúk oanmjitte litten. San lange ljochte prúk witte jimme wol ! Boppedat rint hy ek op hege hakken met farve fjoer reade lippen, krekt sa read as de kont fan dy froulju’s apen yn de bistetún. Klaske is sa lilk wurden, dat hja de froulju klean mei de skjirre oan stikken knipt hat . Mar it hat neat holpen Piet joech gjin belies en giet no as Pieternella troch it libben en hja binne dus no foar de wet skieden. 9


‘Sjochst wol’, rôp myn man, dy altyd al neat fan dat gedoch ha moat fan dat folk dat oant ferbouwen wol. ‘Dat komt der fan as de polityk harren wer mei begjint te bemuoien. Se bringe de twivelers mar op it idee om ek wer es wat oars te bebearjen. Letter krije se der wer spyt fan en moat it wer yn de syktekostenfersekering fansels.’ Hy hie it noch net sein of der kaam in ljocht frommis op heage hakken troch it gers oanknoffeljen, rjocht op ús tinte ôf. Hja hie in blomde jurk oan, fjoerreade lippen en har boasten stieken rjocht foarút. De iene like wat leger te sitten dan de oare, mar it is in nustje siker dy der op let. Jo kinne begripe, dat wy ferheard nei dizze ferskining seagen. Donar gromde net iens, hy hie wat in skerpere reuk dan ús tink ik. It soe foar him in bekende wêze moatte. En ja hear, it wie in bekende. ‘Hjir bin ik dan’, sei it frommis, ‘jimme ha it fêst oer my han tink ik!.’ Mar ik bin feroare’, de stim dy earst noch wat heech wie, koe hja net fol hâlde, dy sakke nei hja wat langer oan it wurd wie. ‘Ik bin allinne, ik bin Pieternella, foarhinne Piet fan Klaske, mar dy is út naait, die seach it by my net mear sitten no ik ek in frou wurden bin. Ik bin transgeender sjoch. Der moat noch wol wat ferwidere wurde, mar dat kin noch wol. Ik ha no al in pear boarsten makke’. Hja skodde mei har boppelichem, wêrfan de iene boarst noch mear sakke. Myn man seach ferbjustere nei har en koe mar net begripe, dat syn freon him sa tatakele hie en it ek noch miende. ‘Do meist der no noch wol efkes yn knipe’, sei hja , der sitte no noch in pear âlde sokken yn fan Klaske mar nei wat hormoan pillen wurde se folle tsjokker en dan mei it net mear hear, dan is it oantaasting. Ik wol kup C ha’ . Piet (Pieternella ) nokkere as in jong faam, en naam har boarsten yn beide hannen mei reade lakke neils en triuw se wer omheech. Hja miende alles, dat wie wol te sjen, mar myn man antwurde mei in heaze stim: ‘Dat moast sels witte, mar foar my bliuwst do Piet ast dat mar wist!! Ast no noch oer it kabouter paad rinne wolst, dan kinst no noch by eltse beam stean te pisjen en mar straks wurd dat wol oars, tink dêr mar om !!’ Hja lake alinne mar, en aaide him oer syn hier en sei: ‘do bliuwst myn freon hear !!.’ No ja, wy ha har in kopke tee oanbean en it hele ferhaal oan heard en wat hja noch fan plan wie. Ja, jo moat elts yn syn of har wearde litte no. Al ha wy wol wat lake doe hja wer ôfsette nei har buske ta, it rinnen moast hja noch wol leare op dy hege hakken. Pieternella !! Wa hie dat tinke kennen. Krekt no Piet it jier derfoar de stoppels op syn kin en ûnder syn noas stean litten hie. Hy woe mei de moade mei dwaan . It skearapparaat sil no faker brûkt wurde moatte. Miskien wol hy ek noch wol in tatoo boppe syn kont ha, dat dogge de wiffe froulju wol mear. Miskien ek wol op oare plakken. Wy sille har noch wol ris wer sjen tink ik. Mar ik wit net of de behearder har noch wol op it park ha wol .

© Henk F. Hânsma De Himrik

10


AdviesNet Nieuws uit de praktijk

Advertentie

Stefan Brouwer

DSi Financieel Adviseur | Partner AdviesNet Noord-Nederland

Oververhitte woningmarkt koelt voorlopig niet af Vorig jaar was een uitstekend jaar voor kopers en verkopers. Het aantal verkopen steeg net als de huizenprijs fors, maar de hypotheekrente bleef laag en de huizen dus betaalbaar. Wat zijn de vooruitzichten voor 2018? De vraag blijft groter dan het aanbod, dus de prijzen lopen op. Een koophuis blijft onverminderd populair. Het is nog steeds de voordeligste manier van wonen en er zijn weinig redenen om aan te nemen dat daar op korte termijn verandering in komt. Toch moeten we volgens de Woningmarktmonitor van ABN Amro rekening houden met een aantal nadelige factoren. Afname van aantal huizenverkopen De woningmarkt was de laatste jaren flink in beweging door de lage hypotheekrente en het optimisme over de economie. Met name doorstromers waren goed vertegenwoordigd. Vorig jaar zakte het optimisme over de woningmarkt weg. Starters kregen het steeds moeilijker en een geschikte woning vinden is moeilijk vanwege de grote concurrentie. Ook het aantal te koop staande huizen daalde enorm. In de grote steden halveerde het woningaanbod ten opzichte van een jaar eerder. Sinds juni 2017 worden er daarom elke maand iets minder huizen verkocht dan de vorige maand. In oktober vorig jaar was al sprake van een oververhitte woningmarkt. Daar lijkt in 2018 weinig verandering in te komen. Aanbod matcht niet met vraag Het tekort aan huizen die te koop staan houdt waarschijnlijk voorlopig aan. Wat bovendien niet helpt, is de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod. Ga je voor een vrijstaande woning of twee-onder-een-kap, dan heb je ruim voldoende keus. Maar het aanbod van appartementen blijft enorm achter bij de vraag. Nieuwbouwproductie blijft achter Nog steeds is er een nijpend tekort aan nieuwbouwwoningen. De vraag naar nieuwbouw is 2,5 keer hoger dan het aanbod. Het lijkt er echter niet op dat dat tekort de komende jaren wordt opgelost. Bouwbedrijven hebben nog steeds te weinig personeel nadat er tijdens de crisis juist veel ontslagen vielen. Maar ook met voldoende personeel duurt het nog een aantal jaren voor de achterstand is ingelopen. Huizenprijzen blijven stijgen Een tekort aan woningen betekent automatisch een stijging van de verkoopprijs. Er zijn immers meer belangstellenden dan te koop staande woningen. Overbieden werd vorig jaar al de norm, en ook dat zal nog wel even zo blijven. In de grote steden is 30.000 euro meer betalen dan de verkoopprijs normaal geworden. Helemaal tot stilstand komt de woningmarkt nooit. Een huis vinden blijft goed mogelijk, maar je zult misschien je zoekgebied wat moeten verruimen. Ben je benieuwd wat je aan hypotheek kunt krijgen en wat je budget is? Wij staan voor je klaar. Neem contact met ons op, dan nemen we alles met je door. Visitekaartje: www.adviesnet.nl/stefan

11


Bezorgmaaltijden van "de Stripe", nu ook in Frieschepalen, Ureterp en Hemrik! Ruim twee jaar is hotel & restaurant "de Stripe" nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 februari hebben wij ons diensten uitgebreid naar Frieschepalen, Ureterp & Hemrik. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis worden gebracht. Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën. ¨ (h)eerlijke warme maaltijden ¨ 1-7 dagen in de week ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl

Maaltijd service de Stripe,

U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!


2017 Druk jaar voor de PlusBus.

In het jaar 2017 werden ruim 9000 mensen vervoerd met de PlusBus. Ruim 13 jaar rijden de bussen nu in de gemeente Opsterland, en de vraag wordt steeds groter. Van de drie bussen, hebben er twee een voorziening voor rolstoelvervoer. Vervoer van mensen in een rolstoel neemt ook steeds meer toe. De Oranje-gekleurde bussen zijn een bekende verschijning op de Opsterlandse wegen. De organisatie bestaat uit ruim 50 vrijwilligers, die er voor zorgen dat aan de vraag kan worden voldaan. Mensen worden vervoerd naar zieken-verpleegtehuizen, naar de zorgboerderijen, naar de winkel, kapper enz. Nu iedereen gedwongen wordt zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en zichzelf moet redden is de PlusBus een uitkomst om zelf nog acties te ondernemen. Ook worden met de PlusBus uitstapjes georganiseerd. Even een middagje ertussenuit is voor velen een welkome onderbreking in het dagelijkse ritme. Om gebruik te kunnen maken van deze goedkope vervoersmogelijkheid dient men begunstiger te zijn tegen 10,00 euro p.p. per jaar. Daarvoor kan contact worden opgenomen met tel. 06 145 44 377. Zie ook onze website www.pakdeplusbus.nl.

**********************************************************************************

HUUR NU OPSLAGRUIMTE!!

Inboedel en goederen opslag *â‚Ź 1.50 per dag /15m3 *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte, afsluitbare en schone opslag bij u in de buurt Email: opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 0655794376 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude.

12


Garage ’ de Buorren’’ Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair café en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Wij helpen u graag!

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org

Al 6 0 j a a r b i j zo n d e r g e wo o n !


Wij wensen iedereen een leerzaam, gezond en gelukkig 2018! Kleine terugblik… Kerstviering Op woensdag 20 december hebben alle kinderen onder leiding van een aantal ouders prachtige kerststukjes gemaakt. Er werd enthousiast gewerkt en de resultaten mochten er zijn!

Op donderdag 21 december was er ‘s avonds een erg sfeervolle kerstmarkt. Op deze kerstmarkt konden spelletjes gedaan worden. Ook werden door alle groepen optredens verzorgd. Groep 1/2 speelde het kerstverhaal na, groep 3/4 zong een ontroerend mooi kerstliedje, groep 5/6 zong en danste tegelijk en groep 7/8 zong een medley van moderne kerstsongs. Ook waren er versnaperingen zoals snert en broodjes knakworst te krijgen. We sloten af met een lied van alle kinderen van De Bôge. Het was een zeer geslaagde kerstviering!

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

Vooruitblik… Ook in 2018 staat De Bôge weer voor goed, eigentijds en aantrekkelijk onderwijs in een fijne werksfeer. Komend jaar willen wij een start maken met het project wat wij “het talentenlokaal” noemen. Plaatselijk Belang Hemrik en De Bôge werken samen om dit project te realiseren. Momenteel zijn we bezig fondsen te werven voor dit project. (hieronder een citaat uit het plan) “Als enige basisschool in het dorp Hemrik vinden wij het belangrijk dat een breed scala van talenten tot ontwikkeling komt die later weer tot nut kunnen zijn voor een veelzijdig dorp als Hemrik. We willen met dit plan een wisselwerking bevorderen tussen de lokale bevolking en de leerlingen van De Bôge. Zo kan bijvoorbeeld de timmerman van het lokale bouwbedrijf de leerlingen het maken van verbindingen uitleggen en met hen verwerken in een werkstuk en kan bijvoorbeeld de lokale kok een kijkje in de keuken geven en met kinderen lekkere gerechten of kookboeken gaan maken. We willen op deze manier ateliers gaan inrichten waarin leerlingen activiteiten kunnen kiezen die ze leuk vinden en waarbij hun eigen talenten optimaal ingezet kunnen worden. Ook kunnen deze activiteiten ingezet worden bij het oefenen van vaardigheden van de reguliere vakken. Hoe mooi is het om rekenen en meten concreet te maken bij het timmeren van een werkstuk. Hoe mooi is het ook voor kinderen om te ondervinden dat ze de theoretische kennis die ze tijdens de lessen opdoen kunnen gebruiken in de praktijk. Leren wordt hiermee betekenisvoller.” Ook gaan we meedoen aan het leesbevorderingsproject DBOS (de bibliotheek op school). Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De bibliotheek levert deskundige lees-/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en zo zorgen we voor een goede (digitale) lees- en leeromgeving.

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Verjaardagen

4 4 6 8 9 13 24

JANUARI Famke Haak Erwin Jongsma Marije Jongsma Philip van den Hurk Senne Zwart Ella van den Hurk Coen Vogelaar

5 6 15 15 15 23 28

Groep 5 8 5 5 7 7 7

FEBRUARI Shayen Chaanabi Wianne Koopman Wende Ekkels Nynke Kootstra Willem Kootstra Semmy Chaanabi Thijs Vogelaar

Groep 7 1 3 1 1 6 5


Groep 7 en 8

Kerstmarkt en kerststukje We hebben dit jaar een kerstmarkt. en je kon mee doen aan het rad van fortuin (1 euro) voor een lootje en je kon ook grabbelen (0.50 cent per keer) en je kon (gratis) blik gooien. De kinderen gaven ook optredens 1 en 2 gingen Joshep en Maria het verhaal met de drie koningen naspelen en 3 en 4 gingen zingen net als 5,6,7 en 8 en je kon ook kerstbrood,snert en knakworst eten en chocolademelk en ranja drinken de kinderen van de bĂ´ge kregen twee gelen lootjes voor eten , een groene voor grabbelen en een rode voor chocolademelk. Nog even terug op het rad van fortuin de kinderen mochten zelf aan het rad draaien. En er waren leuke prijzen. De geluks vogel was Philip vd Hurk hij kreeg heel veel eten. Er waren best veel mensen ik gok vijftig of meer . En er was muziek op als er geen optreden waren. En er warren tafeltjes in de fietsenstalling en daar kon je eten.en de chocolademelk werd gemaakt boven vuur . En we hebben ook nog kerststukjes gemaakt iedereen moest een bakje en versiersels mee nemen en als je het had groen en de school had oase en een kaars en dat was het De groeten van Bonne Visser en Martijn Veenstra . Oud & nieuw en vakantie Aan het begin van de vakantie dachten Joop en Meinte Yes eindelijk vakantie. De eerste dag voelde het langst en we dachten dat het nog lang zou duren maar het was gauw voorbij. Maar vervolgens was het al oud&nieuw we begonnen. De dag knallend later op de dag vroeg Meinte om aansteeklont Want het was op in de winkels. En toen heeft Joop me een paar thunderkings laten zien. We hadden rotjes thunderkings en grote Rotjes. En we hadden ook nog oliebollen gegeten.en we hebben

Het nieuwjaar gevierd met veel plezier.joop was ook 3 dagen geleden naar Yse me neefje geweest en hij had een hoverboard gekregen Joop mocht er ook een keer op rijden. De eerste keer was Joop een oude opa. Maar toen lukte het en nu koopt Joop er ook een. En Meinte is te bowlen geweest en Joop ook en ik ben naar zwembad Joure geweest maar het was echt superdruk. en Joop was ook nog naar zijn neefje geweest. [Van Joop mous & Meinte visser]


Groep 7 en 8

Vakantie Op de vrijdag voor de vakantie is de hond genaamd Wiske jarig. Toen werd ze een 1 jaar en ze kreeg van Marloes drie zakjes honden koekjes. En van Hilda twee kauwbotjes. En dat vond ze lekker!! Op de eerste en tweede kerstdagen heeft Berber gedaan: Naar de wok en te gourmetten en dat was heel erg leuk. Marloes heeft: op de eerste kerstdag een film gekeken en met Wiske te wandelen geweest en mijn moeder moest werken. Op de Tweede kerstdag hebben we een andere film gekeken en mijn moeder moest weer werken. Op oud en nieuw is Berber met Djurre,Tjisse en Stevina naar Senne gegaan en hebben we daar vuurwerk af gestoken en ook bij ons thuis een beetje we zijn bij Senne gebleven tot 14:30. Marloes heeft op nieuwjaarsdag Ruurd zijn verjaardag gevierd. En Berber heeft de rest van de vakantie gedaan: ik heb bij pake en beppe gelogeerd met Djurre bij ze allebei. Ik heb Saella gepoetst we hebben geboolt en we hebben bij een Ijslander van 6 jaar gekeken en daar heb ik een uur op gerenden en ze was heel rustig. Marloes haar hoogte punt dat ze nu een verzorgpony's heeft de ene heet Trix en de andere Rinkje.

Oud en nieuw en vakantie Mijn vakantie was heel leuk want er zijn twee koe kalfjes geboren. Een is helemaal zwart en de ander is wit met een zwart stipje op de neus. en bij oud en nieuw hebben we allemaal heel veel vuurwerk afgestoken sierpotten, vuurpijlen, rotjes, cobra6 misschien en fonteinen. Honden wouden zich verschuilen en misschien katten ook wel. overal was geknal en geknetter die middag hebben we de tent in Jonkersland opgezet en natuurlijk ook wel wat afgestoken. 's avonds lekkere kinderchampagne gedronken en ook gebarbecuede met heel veel vrienden het was een leuke avond . in de vakantie ben ik ook nog bij mijn tante blijven logeren met mijn nicht dat was erg leuk .en bij het vuurwerk demo van Renier er waren fonteinen, sierpotten, rattelbanden en nog veel meer

Kort samengevat het was super leuk . Groeten Miranda de Boer


Groep 7 en 8

Vakantie en oud en nieuw Wij gaan schrijven over en oud en nieuw.

Nou oud en nieuw gaat over dat het oude jaar overloopt in het nieuwe. En dat je klokken gaat luiden om de slechte geesten verjagen tenminste, dat denken veel mensen. Bij oud en nieuw zie je veel vuurwerk. En er komt steeds een nieuw jaar want het oude jaar is verlopen. Wij gaan schrijven over de vakantie. Ik (Nanina) was maandag bij mijn tante en oom aan het kerst vieren Dinsdag was ik bij mijn Pake en Beppe aan het kerst vierenWoensdagavond ging ik met mijn familie aan mijn vaders kant aan het schaatsen in Leeuwarden vrijdag vierde ik mijn verjaardag ik ben 11 geworden . einde van mijn(Nanina) verhaal. Ik (Senne) heb op zondag kerst gevierd met de familie van mijn vader we hadden af gesproken dat iedereen om vijf uur bij ons thuis was. maar er was een iemand die om zes uur net wakker was (in de avond) toen hij eidelijk kwam was zo wat iedereen al weg maar voor de rest was het heel leuk. Doei einde van mijn(Senne) verhaal. En wij hebben een korfbal wedstrijd gespeeld 11-9 GEWONNEN! Dat was ons verhaal Senne zwart en Nanina van der meulen

Vuurwerkje Afgelopen zondag was het oud en nieuw. Ze staken alles af dat maar de lucht in kon of kon ontploffen. Ik (Erwin) ging samen met een vriend van me door het dorp heen om vuurwerk af te steken. En ik ( Tobias ) ik was met Evert-jan om 9 uur opgestaan en zijn door het dorp gelopen en hebben vuurwerk afgestoken en wat later na 12.00 uur ben ik met Joop naar het water gegaan en daar vuurwerk in gestopt het was een uur of 1 en er kwam een random man aan fietsen die zei dat we in overtreding waren en ik en Joop keken elkaar raar aan en gingen weer verder afsteken. Er was ook een vuurwerk show bij de Bining. Tobias is er heen geweest. Ik (Erwin) zag het op straat. Tobias Veenstra en Erwin Jongsma


Groep 7 en 8

Nieuwjaarsdag. Warner heeft dit jaar oud en nieuw met vrienden van zijn moeder gevierd. Warner: 'Piet en Tekla kwamen om 5 uur 's middags. Aan in Huize Schrage. Mijn moeder en Tekla hebben meer dan honderdduizend oliebollen gebakken! Dat was echt super lekker. Ik had dit jaar geen vuurwerk gekocht want we hadden nog vuurwerk over van vorig jaar. Na twaalf uur was ik nog spring wakker, want ik wou heel graag vuurwerk afsteken. Ik was pas om 2 uur op bed. En pas om 4 uur sliep ik, omdat ik niet kon slapen van het matras wat keihard was. Gr Warner Schrage. Snowboard les. Op zaterdag ben ik (Girben) met Jildou naar snowboard les geweest. Dit was al mijn derde les. Ik zit op snowboard les op de borstelbaan in Heerenveen, omdat ik dit jaar voor het eerst ga snowboarden. dit cadeau heb ik gekregen voor sinterklaas. Ik ga pas bij wintersport snowoarden. Mijn vader en moeder gaan misschien ook les nemen maar dan met skiĂŤn. Ik hoop dat het heel leuk wordt. Gr Girben de Jong De kerstmarkt. Donderdag 21 december was er een kerstmarkt op school. En we hadden de kerstmarkt voor school en het was heel leuk. We hadden allemaal eten bijvoorbeeld broodje knakworst en snert. En we hadden ook ranja maar ook chocolademelk. En je kon het koud en warm krijgen. Ook hadden we spelletjes. Bijvoorbeeld : grabbelton, blikgooien en het rad van fortuin. Dat presenteerde meester Gert. En als eerst hadden we de voorstelling van groep 1 /2. En dat was heel erg schattig. ze speelden de stal van Jozef en Maria. Daarna hadden Groep 3 /4 hun stukje en die gingen zingen. En daarna Hadden groep 5 /6 hun stukje en die gingen zingen en dansen. Toen waren wij [ groep 7 /8] en wij gingen zingen. Wij zongen de liedjes snow is falling en jingel bell rock. Ook hadden we bonnetjes en daarmee kon je dingen Gratis doen . zoals 2x eten , 1x grabbelen en 1x chocolademelk. Blikgooien en ranja was de hele avond gratis. ZoĂŤ Jongsma


Groep 7 en 8

Vakantie Ik Silke heb de eerste kerstdag bij mijn Beppe gegourmet en daarna bingo gespeeld . De tweede kerstdag bij mijn andere Beppe gegeten en toen heb ik met Inte vuurwerk afgestoken en ik ben naar een musical geweest. op oudejaarsdag bakt mijn vader oliebollen en de hele dag door komen mensen en die avond kwam Nanina haar gezin en Nanina zelf en toen hebben we aan de klok gehangen . Om 12 uur hebben we vuurwerk afgestoken en dat was heel leuk . Ik Ella had de eerste dag kijkles op dansen daarna kwamen mijn oom, tante, opa, oma, neefje en nichtje uit Zweden om met ons kerst te vieren. Met oud & nieuw gingen we naar m'n oma in Zwolle we hadden maar een beetje vuurwerk afgeschoten. 3 januari ging ik turnen in Leek en 5 januari mocht ik samen met een paar andere meisjes helpen bij een turnwedstrijd van m'n zusje. We mochten jurybriefjes ophalen en medailles uitreiken en m'n zusje is eerste geworden. Zondag ben ik nog naar jumpstyle geweest en dat was heel leuk.

Gemaakt door Ella van den Hurk en Silke Tolman (groep 7) Oud en nieuw en kerststukje Op school hebben alle kinderen een kerststukje gemaakt. De school had zelf oase en een kaars. Je mocht zelf groen meebrengen en dat heb ik ook gedaan en ik heb van de tafel gebruikt. Senne had een soort spray mee waar door het wit werd en die mocht ik ook gebruiken. ik had maar een paar dingen gebruikt zoals kerstballetjes en dat soort dingen en ik had bijna alleen maar groen. Alle kinderen hadden een mooi kerststukje. Met Oud en Nieuw heb ik vuurwerk afgestoken en mijn broer en vriendin kwamen ook even op bezoek en het was heel gezellig en ik heb ook champagne gedronken wel kinderchampagne. Ik ging rond 12 uur geen vuurwerk meer afsteken want ik heb een soort ziekte aan mijn longen en dus kon ik niet tegens die lucht die er dan hangt dat vond ik wel jammer maar ik heb de volgende dag overdag toen het licht was nog even vuurwerk af gestoken. Dat waren fonteintjes en party poppers. Ik ben 2 januari nog naar de Epplejack geweest voor paardenspulletjes Vr. Gr. Catharina Lievaart


Groep 7 en 8

Oliebollen, appelflappen en skiën Ik ben op ski vakantie ge weest en op ski vakantie heb ik oliebollen ge-geten en die waren heerlijk maar niet zo goed als die van Gerda en ik ben gaan skiën en dat was geweldig ik ben voor de eerste keer naar Sank Anton geweest en daar hebben wij heerlijk geskied en ik leer de voor de eerste keer springen en poedersneeuw geskied en ik ben daar best wel goed in en ik ben op de chems bond berge weest omdat die zo heet is omdat daar de film Spekter op genomen is met mijn broertje Thijs en mijn vader daar zijn wij met 60 kilometer per uur en dat is best wel snel en de tweede week in Sank anton ge weest en daar heb ik dus poedersneeuw leren skiën en de eerste week zijn wij naar hotel Pete geweest en daar was het vet gaaf we hadden van alles een douche die tegelijk een stoombad was en de twee week hadden wij nog meer maar het eten was vreselijk mijn vader kon nog beter koken dan dat terwijl hij best wel slecht is maar niet alleen ik vond het niet lekker maar mijn vader en moeder vonden het ook niet zo lekker en het hotel heet Saven

Coen Kerstmarkt en kerststukjes Donderdag 21 December was er 's avonds kerstmarkt. Alle groepen deden een optreden. Groep 1&2 deed het kerstverhaal na, groep 3&4 zongen het liedje: het is weer kerst ,groep 5&6 zongen het liedje: niets ik cooler dan kerstmis en danste erbij en groep 7&8 zongen de liedjes: merry christmas everyone en jinge bell rock. Na het optreden van groep 7&8 zongen we met ierdereen nog een keer merry christmas everyone. er waren ook allemaal kraampjes zoals: knakworst en snert, chocomelk, blikgooien, rat van voortuin, ranja en kerstbrood.☕☕☕ ierdereen kreeg een paar bonnetjes: 2 voor een broodje knakworst of snert, chocomelk en voor de grabbeldoos. we hadden ook kerststukjes gemaakt. Iedereen moest wat planten enz. Meenemen . we gingen allemaal in aparte groepjes. eerst ging 1&2,daarna 3&4 enz. Shayen Chaanabi & Marrit Jager


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud Roelof Nolles LichtTechniek Het Helmhout 30-3 9206 AZ Drachten 06 2040 8558

techniek@rnolles.nl

Gespecialiseerd in het verzorgen van techniek bij theaterproducties en danswedstrijden. Verhuur van: - Licht - Geluid - Balletvloer


Doarpsrounte de himrik 1 2018  
Doarpsrounte de himrik 1 2018  
Advertisement