DRB_2013-2014

Page 1


Festivalkronologi Teatercentrums festival 1971-2013 - hvor har den været? 1971 Herning 15 teatre 25 forestillinger 32 opførelser

1982 Hjørring og Hirtshals 47 teatre 80 forestillinger 210 opførelser

1972 Nykøbing Falster 19 teatre 34 forestillinger 70 opførelser

1983 Esbjerg 55 teatre 100 forestillinger 240 opførelser

1973 Skårup 30 teatre 50 forestillinger 100 opførelser

1984 Bornholm 56 teatre 90 forestillinger 285 opførelser

1974 Morsø, Thisted, Hanstholm og Sydthy 27 teatre 54 forestillinger

1985 Helsingør 74 teatre 134 forestillinger 320 opførelser

1975 Ribe, Skærbæk og Tønder 34 teatre 55 forestillinger 140 opførelser

1986 Tårnby 67 teatre 108 forestillinger 354 opførelser

1976 København (Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj) 30 teatre 50 forestillinger 140 opførelser 1977 Holstebro 29 teatre 75 opførelser 1978 Odense 25 teatre 46 forestillinger 120 opførelser 1979 Silkeborg 40 teatre 60 forestillinger 1980 Åbenrå, Rødekro og Lundtoft 40 teatre 60 forestillinger 200 opførelser 1981 Frederiksværk (forkortet) 40 teatre 60 forestillinger 130 opførelser

1987 Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup 65 teatre 111 forestillinger 380 opførelser 1988 Århus 69 teatre 109 forestillinger 415 opførelser 1989 Odsherred (NykøbingRørvig, Trundholm, Dragsholm, Svinninge og Bjergsted) 65 teatre 92 forestillinger 380 opførelser 1990 Thy (Thisted, Sydthy og Hanstholm) 58 teatre 90 forestillinger 365 opførelser 1991 Næstved 72 teatre 92 forestillinger 440 opførelser

1992 Varde, Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshuk 60 teatre 99 forestillinger 397 opførelser 1993 Aalborg (forkortet) 67 teatre 108 forestillinger 363 opførelser 1994 Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup 74 teatre 111 forestillinger 442 opførelser 1995 Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa 68 teatre 98 forestillinger 400 opførelser 1996 Hvidovre 70 teatre 98 forestillinger 520 opførelser 1997 Svendborg 68 teatre 96 forestillinger 486 opførelser 1998 Roskilde 66 teatre 96 forestillinger 451 opførelser 1999 Odsherred (forkortet) 76 teatre 106 forestillinger 274 opførelser 2000 Ringsted og Haslev 76 teatre 113 forestillinger 472 opførelser 2001 Herning, Holstebro, Struer og Ikast 95 teatre 134 forestillinger 459 opførelser 2002 Lyngby 89 teatre 142 forestillinger 421 opførelser

2003 Kolding 99 teatre 146 forestillinger 511 opførelser 2004 Silkeborg, Gjern, Hammel, Ry og Them 104 teatre 157 forestillinger 585 opførelser 2005 Ringsted og Haslev 86 teatre 149 forestillinger 379 opførelser 2006 Nykøbing Falster/Guldborgsund Kommune 99 teatre 155 forestillinger 509 opførelser 2007 Viborg 100 teatre 158 forestillinger 573 opførelser 2008 Næstved 101 teatre 166 forestillinger 577 opførelser 2009 Ballerup 109 teatre 177 forestillinger 602 opførelser 2010 Esbjerg 108 teatre 165 forestillinger 644 opførelser 2011 Randers 110 teatre 182 forestillinger 655 opførelser 2012 Ringsted og Sorø 116 teatre 192 forestillinger 599 opførelser 2013 Morsø, Thisted og Skive kommuner


Teater for børn og unge

– i Den Røde Brochure får du overblikket

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren 426 forestillinger fra i alt 141 teatre. Den Røde Brochure indeholder teatrenes egne beskrivelser af deres forestillinger og kan således være til hjælp, når der skal købes forestillinger til skolen, børneinstitutionen, biblioteket, teaterforeningen, eller når man vil finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man ønsker at besøge en af de stationære børneteaterscener. Alle forestillinger, der optræder i brochuren, er refusionsberettigede. Refusionsordningen er beskrevet på side 12-13. Alle forestillingspriser er inkl. 25 % moms, med mindre der er tale om honorar.

Af indekset over teatre på side 3-8 fremgår det bl.a., hvilken aldersgruppe forestillingen er for, om den er turnerende, kun spiller stationært, eller om den er produceret som gadeteater. I indekset optræder teatrene i alfabetisk rækkefølge. I de tilfælde, hvor et teater navn er sammensat af flere ord (og dét forekommer ofte), skal man lede efter teatret under det ord, som er betydningsbærende for teatret. F.eks. skal Det lille Teater findes under L, Det lille Verdens Teater står opført under V, og Teatertruppen Replikken finder man under R. Vi håber dermed at have gjort indekset mere overskueligt og gjort brochuren lettere og hurtigere at slå op i. Vi håber, at sæsonen 2013/2014 må blive rig på teateroplevelser for børn og unge og ønsker alle rigtig god fornøjelse.

I brochuren findes indledningsvis en række informationer om bl.a. køb og afvikling af teaterforestillinger, refusionsordningen og Teatercentrum. Teatrenes sider med beskrivelser af forestillingerne er så vidt muligt opbygget alfabetisk efter teaternavn.

Med venlig hilsen Teatercentrum i Danmark

Teatercentrum er ikke ansvarlig for de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger eller de enkelte siders udformning og indhold. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i teatrenes repertoire. Redaktionen understreger, at brochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres materiale afleveret senest d. 18. februar 2013.

1


Indhold Indeks over teatre i alfabetisk rĂŚkkefølge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3­-8 Teatre med egen scene (stationĂŚrt teater for børn og unge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Teatercentrum – et kompetencecenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vejledning for arrangører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Refusionsordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12­-13 Konverteringsnøgle (klasse/alder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Teatrenes egne annoncesider (i alfabetisk rĂŚkkefølge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-­291 ASSITEJ Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Børneteateravisen.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Festival of Wonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Horsens Teaterfestival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Nyttige adresser og hjemmesider (organisationer og festivaler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 E­mail­adresser (teatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Hjemmesider (teatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Telefonliste (teatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Udgiver

Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal, 1463 København K, tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 www.teatercentrum.dk – info@teatercentrum.dk

Redaktion og tilrettelĂŚggelse Illustrationer Tryk Oplag

Søren Kristoffer Kløft og Birgitte Eibye (projektledelse), Sabrina HonorÊ (grafiker) og .Henrik Køhler (ansvarshavende). Redaktionen afsluttet d. 21. februar 2013. Bob Katzenelson (vignetter), Bo Bendixen (logo) og Søren Kristoffer Kløft (fotos). Tafdrup&co. 12.000 eksemplarer

Teater for børn

;,(;,9 -69 )•95 <5.

$IVHQGHU UHWXUDGUHVV H 7($7(5&(17580 )DUYHUJDGH VDO .Ä?EHQKDYQ . 'DQPDUN

PĂĽ www.teatercentru

á á á á á

m.dk er det bl.a. muligt

at

VÄ?JH L HQ HOHNWURQLVN XGJDYH DI GRZQORDGH WLGOLJHUH QXPUH DI % 'HQ 5Ä?GH %URFKXUH Ä?UQHWHDWHUDYLVHQ L SGI IRUPDW Ă°QGH LQIRUPDWLRQ RP GDQVNH RJ LQWHUQDWLR QDOH WHDWHUIHVWLYDOHU Ă°QGH LQIRUPDWLRQ RP 7HDWHUFHQWUXPV IHVWLYDO SÆ www.aprilfestival.dk RULHQWHUH VLJ RP 7HDW HUFHQWUXPV DQGUH DNWLYLWHWHU EO D Teateroplevelser og KulturCrew

Pü www.børneteatera

á á á á

visen.dk kan du bl.a.

KROGH GLJ RULHQWHUHW RP KYDG GHU VNHU SÆ RPUÆGHW IRU VFHQHNXQVW IRU EÄ? UQ RJ XQJH OĂˆVH DNWXHOOH DQPHOG HOVHU DI IR DI SURIHVVLRQHOOH WHDWHUNULWLNHUH UHVWLOOLQJHU VNUHYHW VH Q\KHGHU RJ QRWHU OĂˆVH EDJJUXQGVDUWLNOHU DQDO\V SRUWUĂˆWWHU VNUHYHW DI IDJIRON HU UHSRUWDJHU RJ

,

& unge – online‌ Omslaget: Det er Lea Hebsgaard Andersen (f. 1974), der har illustreret og layoutet omslaget til dette ĂĽrs brochure. Lea er uddannet fra Danmarks Design Skole i 2007. Hun arbejder bĂĽde kunstnerisk og kommercielt som illustrator og har leveret illustrationer til diverse magasiner og offentlige institutioner. Hendes arbejder kan ogsĂĽ opleves som kunstprint, der sĂŚlges over hele landet samt i Sverige og Norge. Lea har base pĂĽ Vesterbro (i København) i BOB NOON shop&studio, som hun selv var med til at starte i 2010. +\ RHU VNZr Ă„UKL VZ Wr -H

ò VÄ?J SÆ â7HDWHUFHQWUXP

JLIVVR

L 'DQPDUNâ RJ EOLY YHQ

Foto: Kasper Haup-Hansen

LÌs mere pü: www.bobnoon.dk og pü www.leaandersen.dk Brug din mobil-scann er her og kom direkte videre til online-udgaven af Den Røde Brochure. omslag_denroedebrochure.indd

2

PHG RVĂź

1

14/01/13 15.40


Indeks over teatre i alfabetisk rækkefølge (S) = opføres kun stationært

(U) = kan opføres udendørs

A

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ABC Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5-10 år:

Dansekagen (U)

AbstraXteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3-8 år: 6-12 år: 15 og op:

Hesten der faldt ned i et hul Englen og den blå Hest Pupillerne vender hjem

Alias Teaterproduktion . . . . . . . . . . . . . . . 18

13 år og op: 13 år og op:

4,1 Promille Fucking Fattig

Andersens Kuffert Teater . . . . . . . . . . . . . 20

3-9 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år:

Den standhaftige Tinsoldat Fyrtøjet (U) Kejserens nye klæder Konen i Muddergrøften Nattergalen

Anemone teatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2-6 år: 3-7 år: 4-12 år: 5-12 år: 5-12 år: 5-12 år:

En duft af Roma (S) Papirmåne (S) Når du ser et stjerneskud (S) Askepot (S) Drengen der lå i sin seng mens hans far og damefrisøren så på (S) Ønskebarn (S)

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5-11 år: 5-11 år: 6-12 år:

Dans! Hvad? Den lille Pige med Svovlstikkerne Godmorgen Sol

Teateriet Apropos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

13 år og op: 13 år og op:

Borgen A-Ø FUCK

Teater Arrièregarden . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

13 år og op:

Alt er sagt, siger de

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . 30 2-6 år: 2 år og op: 3-9 år: 3-90 år: 5-90 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Juleballaden Boris og den glade løve Hovhov… nå (G) (U) Mito & Dito (U)

Teatret Aspendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

(G) = produceret som gadeteater

1-5 år: 2-5 år: 2-5 år: 3-10 år: 4 år og op: 5 år og op:

Oles nye Autobil Guleroden der ikke ville op! Totte bygger Den Lille Hvide Kat (U) De 4 Ønsker (U) Emil & Træmand nr. 100 (U)

3-8 år: 7 år og op: 10 år og op: 14 år og op:

Den grumme historie om Medusa Robin Hood (U) Mit rum Iliaden (U)

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4-8 år: 14 år og op:

Statsministeren Opsang

Barkentins Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1½ -4 år: 1½ -4 år: 1½ -4 år: 3-6 år: 3-7 år: 3-8 år: 6 år og op:

Indeni Suttog Velkommen Nielsen og fisk Uro Nørregaard og Barkentin Trio

Teatergruppen Batida . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2-6 år: 3-8 år: 3-8 år: 5-10 år: 5-10 år: 10 år og op: 10 år og op: 12 år og op: 13 år og op:

To i et hus - og en mus Aben Osvald Spaghetti Kronen på hovedet Petrus & Fiona Grande Finale (U) Ouverture (U) Drengen de kaldte Rolex Hallelujah! (U)

Teatret Beagle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6 år og op: 6 år og op: 8 år og op: 9 år og op:

Campisterne (U) EnCykloPædisterne (U) KropsKontoret (U) Habit

BestTellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

14 år og op:

Og krigen slutter aldrig

Teater Blik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

1-6 år: Vejen rundt 1½ år og op: Anno Anni

Teater Bloom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3-7 år: 5-9 år: 6 år og op: 9-13 år:

Ib er et æg Christian Særling Jeg mangler en del Pigen og Øen

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6 år og op:

Loop

Bornholms Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5 år og op: 13 år og op:

Prinsesse Leonora Grænsesyndrom

3


Teater Bühne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 14 år og op:

DEBUT - en hyldest til ungdommen

Børneteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3-8 år: 3-8 år:

Den tårnhøje hund (U) Den tårnhøje hund 2 (U)

Cantabile 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 12 år og op:

Life Live!

Carlsen & Ko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1½ -4 år: 1½ -4 år: 3-6 år: 3-6 år: 4-9 år:

Mi Mi Mi Muh eller mæh Mi Mi Mi Muh eller mæh Den lille Djævel (U)

Carte Blanche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

9 år og op: 12 år og op:

En sand røverhistorie Life Live!

Comedievognen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3-8 år: 3-8 år:

Hjemme hos Alfons Aberg Kærlighed er en skør fisk

C:NTACT Fonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

12 år og op:

C:ntact Taskforce

D DaDunk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5 år og op:

3-8 år:

Tante Grøn, Tante Brun og . . . . . Tante Lilla (U)

Duaplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3-7 år:

Jagten på Julemanden

Teater Du Milde Himmel . . . . . . . . . . . . . . 77

1½ -6 år:

Sikke et vejr

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3-6 år: 5-9 år: 5 år og op: 6 år og op: 8 år og op:

Coyote Coyote Bittebæk (U) Musikanterne (U) Hvem der først bli’r vred (U)

Teater Dyrelab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6-10 år:

Når døden banker på

F Fabelkompagniet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5-10 år:

Den Skønne finist-falk

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3-6 år: 4-7 år: 13-113 år:

Lyde i natten Små døde dyr I Guds navn

Teater Fantast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4-10 år: 12 år og op:

4

14 år og op: Andet:

Flygtning Transportable (U) Workshops

Flyvende Prinsesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4-9 år: 5-10 år:

EdderkoppeBlues (U) Et kys til skelettet (U)

Mustafa’s Kiosk - en Strid teaterkoncert Lønlig iblandt os de går

5-11 år: 8-12 år: 9-12 år: 13 år og op: 13 år og op:

Guavajagten (U) Nu-kan-alting-ske (U) Delt Barn (U) 1807 CPH Blues (U) Mand

Det Fortællende Teater . . . . . . . . . . . . . . . 94

5 år og op: 7 år og op: 7 år og op: 9 år og op:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Lille Dessert (U) Holger (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

8 år og op: 10 år og op:

Black Swan Lake (U) Future Roads (U)

Frøken Fracasos Kompagni . . . . . . . . . . . . 98

6-11 år:

B-holdet

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . 99

2-5 år: 3-7 år: 3 år og op: 4 år og op:

Fusskopf (U) Grantræet Hos Andersen (U) Fyrtøjet (U)

G

Klods Hans (U)

Dansetanterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Teater Fortællekunsten . . . . . . . . . . . . . . . 90

C

Teater Fluks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . 100

0-4 år: 0-4 år: 2-6 år: 12 år og op:

Blåt SneØjne Æble3-2-1 Spejl - hvem er køn?

Teatret Gruppe 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6 år og op: 6 år og op: 8 år og op: 8 år og op: 8 år og op: 8 år og op: 9 år og op: 9 år og op:

En lille Sonate En sand røverhistorie Balladen om Marjan og Rolf Hans & Grete Jeg er ikke bange for noget Jeg har alt Bukseknappen Du må være en engel, Hans Christian

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4 år og op: 5-10 år: 5 år og op: 9 år og op: 9 år og op: 13 år og op:

Nils Holgersen Grev Gris Juleevangeliet Odysseus Romeo og Julie Vi, de druknede

Teater Gyda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

2-8 år:

Babusjka (U)


H

Teater Kimone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Hartmanns Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

6-12 år: 10 år og op: 14 år og op:

De fremmede (U) Historien om Tigeren (U) Sommerfuglemusen (U)

Teater Lille Hest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 2-5 år: 3-7 år: 4-9 år: 9-14 år:

Nina Sardina - og historien om hvor Laika blev af Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt De tusind traner

Hils DiN MOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 12-18 år:

Hate crime - en kærlighedshistorie (U)

Teatret på Hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1½ -4 år: 1½ -4 år: 1½ -4 år: 1½ -4 år: 3-6 år:

Eventyret fra julemandens sæk Guldlok og de tre bjørne Langt ude i skoven På en lille gren Den standhaftige Tinsoldat

Holbergteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

3-9 år: 6 år og op: 6 år og op: 9-12 år: 13 år og op:

Dysses Eventyr (U) Alle tiders Jeppe Jonathan Livingston Havmåge Hovski Snovski (U) En landsbydegns Dagbog

Hr. Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4 år og op: 6 år og op:

Et Vintereventyr Bagage

Teater Hund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5-12 år:

Hvis Bare… en flyvende fortælling om en forsvunden far

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . 122

2-5 år: 7-10 år: 10-14 år: 13 år og op:

SKAB tanke[RUM] hårREJSEnde BRANDEN

J Den Jyske Opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4-6 år:

Rejsen til solen, månen og stjernerne

K Kenneth Baun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4 år og op:

Ole Opfinder og huskehatten

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6-10 år: 6-11 år: 8-12 år: 8 år og op:

Sælkvinden Pænt Goddag (U) Ravnen Pooka-hesten fra Tir na nog (U)

6-14 år:

NØRD

Kitt Johnson X-act. . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6-12 år:

Det Magiske Lydcirkus

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . 132

9 år og op: 9 år og op: 10 år og op: 14 år og op: 14 år og op:

Min digitale virkelighed Vorherre på lokum Helt udenfor Mødet Talen

Komediehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

10-14 år:

Mobbedreng

Teatret KrisKat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

1½ -4 år: 1½ -4 år:

Jeg skal nok finde den Så er der mad

L Teatret Lampe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2-5 år: 2-5 år: 2-6 år: 3-8 år: 3-8 år:

Den grimme Ælling Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik Grænsen Ønsk!

Det lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2-4 år: 4-10 år:

Da Lille Madsens hus blæste væk (S) Huset (S)

Limfjordsteatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

3-8 år: 3-8 år:

Don Q Lettere end mig

Louise Schouw Teater . . . . . . . . . . . . . . . 142

1½ -5 år: 2-6 år: 3-7 år: 3-7 år: 3-8 år: 3-8 år: 4-9 år: 4-9 år: 4-9 år: 4-9 år: 4 år og op: 5 år og op:

Julemandens Gave Nissedrys Nisse Rasmus redder Julen Nissedrys og Trolderier Nisser på afveje Sikke mange klokken slår Den store nisseprøve Højt fra træet hip hop top Kaptajn Bimse i Saltimboca Kaptajn Bimses Jul Snehvide og de 2 dværge Vitello

M Madam Bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

2-6 år: 3-6 år: 3-8 år:

Årstider på spring blÆst En mærkelig have

Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . 148 2 år og op: 2 år og op:

Den uheldige tryllekunstner (U) God Nat (U)

The MaxMillian Factory. . . . . . . . . . . . . . 149

5-10 år:

Simon Samler og Ingenting

5


O

det menneskelige teater . . . . . . . . . . . . . 151

13 år og op:

Findes der gribbe i Grønland?

Meridiano Teatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Teater O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

8 år og op: 10 år og op: 11 år og op: 12 år og op: 12 år og op: 13 år og op: 13 år og op:

Miteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

3-7 år: 4-11 år:

Papirmåne Al tid i verden

Milton - Sand & Søn . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3-7 år: 5-10 år:

6 år og op: 12 år og op:

3-8 år: 4-10 år:

Rumlerikkerne i Slikbøvsensland Rumlerikkerne i Fedtefadet Her og Nu (G) (U) Som man ser det (G) (U) Kamelen kom til sidst 7 med et slag

Teater Morgana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

4-10 år:

Det Var Dengang

Teater My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

2-5 år:

Små skridt

Teatret Møllen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

12 år og op: 13 år og op:

Guldgraveren Ørkenbrevet

Alfred - en emigrant fra Lønneberg Europamesteren Knockout! En blærerøvs historie goodbye&farvel! 360° Kærligheden overvinder alt (S)

Odsherred Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 15 år og op: 15 år og op:

I Svanesøen (S) Pim and Theo (S)

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

1½ -5 år: 1½ -5 år: 1½ -5 år: 1½ -5 år: 2-6 år: 2-6 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år:

Klippetiklop! (U) Lidt af hvert (U) Sikken sæk! Trip Trap Træsko (U) Gubben og æslet Hold Vejret! Bytte bytte købmand (U) Den lykkelige bonde Rub og Stub

Måle Fortælleteater. . . . . . . . . . . . . . . . 164

Det Olske Orkester . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Teatret Månegøgl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Teatret OM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

3-8 år:

2-8 år: 2-8 år: 2-8 år: 2-8 år:

Ærteprinsessen (G) (U)

En duft af Roma Fra Mig til Dig Månen over Baobabtræet Rod i kUnsteN

N

3-8 år: 12 år og op:

Shh! Stille… Helt Stille Et stenkast herfra

7-14 år:

Papirdrengen

Teater Nordkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

2-4 år: 4-9 år:

Mellem Mad Ulven og geden

Nørregaards Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 1½ -5 år: 2-6 år: 3-8 år: 8 år og op: 7 år og op: 10 år og op: 11 år og op: 12 år og op: 13 år og op: 13 år og op: 14 år og op:

6

9 år og op:

Det store spring Dengang vi blev væk 79’fjorden

Det lille Operakompagni . . . . . . . . . . . . . 187

6-13 år:

Tryllefløjten

Den sultne larve Aldrigmæt Med plaster på knæet Sneglen og hvalen Alfred - en emigrant fra Lønneberg Mig og Callas Europamesteren Knockout En blærerøvs historie 360° jeg mig fuck dig Ung blond pige

6-12 år:

Opus og Monster Band

Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . 189

14 år og op:

URO

P

NoCanDo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

4 år og op: 10 år og op:

En Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Teatret NEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Paolo Nani Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

12 år og op:

Jekyll & Hyde

Teater Patrasket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

4-7 år: 6-10 år: 6-12 år: 7-11 år: 7-12 år: 10-15 år: 14 år og op:

tre Bjørnen som spurgte hvorfor Ven i skabet ...og så vågnede jeg Skæve historier Einstein for begyndere støj

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

6-12 år:

Jernmanden

Q QUASI Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

4-8 år:

Statsministeren


5 år og op: 10 år og op: 13 år og op:

Professor Dyregod / Professor Djurström Enten eller - en dukkemusical om Søren Kierkegaard Den Danske Sang (U)

R Rakkerpak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

6 år og op: 8 år og op:

Taxi Driver (G) (U) The Ildsjæl in the Classroom

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . 200

1½ -4 år: 1½ -5 år: 1½ -5 år: 2-5 år: 2-6 år: 5-9 år: 8-12 år: 8-12 år: 8-12 år: 14 år og op:

En heldig kartoffel Sokken Under mit træ Juletræets hemmelighed Kludedukken Det er ganske vist Hesten Klokkeren 2 mænd Ondskaben

Realproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

3-8 år: 14-18 år:

Vi ses i morgen Jeg er levende

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

2-4 år: 5-8 år: 5-10 år: 6-10 år: 6-10 år: 6-10 år: 6-10 år:

Himmelsange Den grimme ælling Kasse-Madsen Broder Sol, Søster Måne Farvel hr. Muffin Skabelse SMACK!

Teatertruppen Replikken. . . . . . . . . . . . . 210

14 år og op:

Nyfigen eller sund interesse

Riddersalen, Jytte Abildstrøms Teater. . . . 211

2½ -6 år:

Ret tit borte tit

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . 213

3-8 år: 3-8 år: 4-12 år:

Alfred og Manfred Tandem To med det hele (U)

De Røde Heste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 4-8 år: 4-8 år: 5-10 år: 5-10 år: 8-100 år:

Grebet i luften I begyndelsen var begyndelsen Den sandfærdige beretning om de 3 små grise Natten Heinrich Hundekoks bedrifter

S Saga Collective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

3-7 år: 9-14 år:

Min farmors spøgelse Paolo & Money

SaltoMortale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

6-10 år:

Byen uden lyde

Musikteatret Saum. . . . . . . . . . . . . . . . . 219

6-12 år:

Mørkebarnet

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

8-12 år: 8-12 år: 8-12 år: 15-19 år: 15 år og op:

Fall Fall She Fell Hoved & Hale In the Field Fra Top til Tå In the Field

Teater Ske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

4 år og op: 7-12 år:

Rejsen - et krybbespil Tornerose

Sofie Krog Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

13 år og op:

The House

Teater Spektaklo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

8-13 år:

Merlin

Teatret st. tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

1½ -5 år: 3-8 år: 13 år og op: 14 år og op:

Den sultne larve, Aldrigmæt Sneglen og hvalen jeg mig fuck dig Ung blond pige

Styrmand Volters Teater. . . . . . . . . . . . . . 233

3-8 år: 3-8 år:

Eventyrkisten (U) Julepakken

SUPERREAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 12 år og op: 12 år og op: 12 år og op: 13 år og op:

Sådan er det da at være menneske tabu.dk What the f…?! “6”

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . 3 år og op: 3 år og op: 3 år og op: 3 år og op: 3 år og op: 4 år og op: 4 år og op:

236

Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Lille Claus og store Claus (U) Marionetspilleren Snehvide Svinedrengen (U) Eventyret om dronning Dagmar Nøddebo præstegård (U)

Svanekegaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

3 år og op: 4 år og op:

Tommelise Hr. Ivildensky og frk. Sanseli’

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . 242 3-9 år: 9-14 år:

Østen for solen og vesten for månen Krimi

Søholm Park Teatret . . . . . . . . . . . . . . . . 244

3-9 år: 3-9 år: 4-9 år:

Cirkelines Fødselsdag God jul, Cirkeline Cirkeline i Tivoliland

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

3-8 år: 3-8 år:

Hittehathattens hemmelighed Min mormors gebis

7


teater2tusind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

3-6 år: 5-11 år: 5-11 år: 6 år og op: 7-12 år: 7-12 år: 8-12 år: 8 år og op: 9 år og op: 9 år og op: 9 år og op:

En engel kom forbi Lille Claus og store Claus Morfars paradis Koncert Klods Hans Tage Tyknakke Gullivers rejser Bukseknappen Det hungrende bæst Fatamorgana Min historie

TeaterMinisteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 5-11 år: 13 år og op: 14 år og op:

Hans der drog ud for at finde sin angst (U) Tørst Doppler

TeaterTasken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 4-8 år: 6 år og op: 12 år og op: 12 år og op:

Lille Blå & Lille Gul De Hellige tre Konger så Hjertensglad Abrahams Døtre Farfar Krigsmand

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

4-10 år: 4-10 år: 6-12 år:

Freddy og Far Freddys Radioteater DRØM

TeaterTurbinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

8-11 år: 10-18 år:

Boris Barnemorder Blind blindere

Uppercut Danseteater. . . . . . . . . . . . . . . 272

1½ -4 år: 2-6 år: 9 år og op: 12 år og op:

En kort en lang Twins The Discovery One

V Det lille Verdens Teater . . . . . . . . . . . . . . 274

1½ -4 år: 1½ -5 år: 1½ -5 år: 1½ -6 år: 2½ -6 år: 3-8 år: 3-9 år: 4-10 år: 5-10 år:

Lunefulde måne En julehistorie Ægget Mellem himmel og jord Hvordan mon? Lilly og Søster Frække Jensen og lille stille Frede Et teselskab To på spil

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 2-5 år: 4-8 år: 11 år og op: 13 år og op:

Up under Hjul (spiller i teaterbussen) Chappers Rumrejse (spiller i teaterbussen) Et mærkeligt skib Èn Kliche!¡

Teater Viva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . 259

4 år og op: 5 år og op: 6-12 år: 12 år og op:

Teater V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

VÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

5-8 år:

10-16 år: 13-18 år:

4 år og op: 5 år og op:

Alene

Diagnose Utilpas Når Mænd De Græder

Karius og Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven

Te-Atoriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

5-11 år:

Far, mor og skillemis

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . 264

5 år og op: 10 år og op:

Race Dog (U) Dracula

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

6-12 år: 10-14 år:

T-147 Dania Midnat i Vestervig

Ensemble Tiram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

5-8 år:

Gaven

Tulipan Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

4-9 år:

Sommerlandet

U Egnsteatret Undergrunden. . . . . . . . . . . . 270

8

3-8 år: 3-8 år: 3-9 år: 3-9 år: 4-10 år: 4-10 år: 7-11 år:

Orla-fus i underverdenen Tornerose (S) Hans og Grete Trold kan tæmmes Fyrtøjet Operaen om Rødhætte Abra, den syriske dreng

6-10 år:

Pjaltehætte (U) De gyldne Æbler Bardo - en historie om at komme udenfor døren Katastrofe - en historie om at komme ned og op igen Smack

Z Zangenbergs Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 283

0-4 år: 2-6 år: 4-10 år: 4-10 år: 6-10 år: 7-10 år:

SneØjne (S) Æble3-2-1 (S) Nisselist og Troldefis (S) Pinocchio (S) Skabelse (S) Og så vågnede jeg (S)

ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

5 år og op: 6 år og op: 8 år og op: 10 år og op: 10 år og op: 13 år og op:

Kunsten at flyve Rejsen til NU Rejsen til Gud Og så står man pludselig der Sand forvirring Peer Gynt

Teatret Zeppelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

7 år og op: 7 år og op:

Ronja Røverdatter (S) 1001 Nat

Å Aaben Dans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

½ -4 år: 4-8 år:

IGEN HANe og HUNd


Teatre med egen scene

med hel eller delvis stationær aktivitet for børn og unge STOR KØBENHAVN: Anemone teatret C:NTACT Fonden Det Kongelige Teater Det lille Teater Ishøj Teater Marionetteatret i Kongens Have Uppercut Danseteater (Dansekapellet) Riddersalen Teater Vestvolden Zangenbergs Teater ZeBU Teatret Zeppelin ØVRIGE SJÆLLAND: Teatret Fair Play Grønnegade Teater Helsingør Teater Holbergteatret Holbæk Teater Odsherred Teater LOLLAND-FALSTER: Teatret Masken BORNHOLM: Bornholms Teater

FYN: BaggårdTeatret Nørregaards Teater Mimeteatret Svanen NORDJYLLAND: Carte Blanche Limfjordsteatret Teater Nordkraft Thy Teater MIDTJyLLAND: Team Teatret SØNDERJYLLAND: Den Ny Opera Mungo Park (Kolding) Teatret Møllen ÅRHUSOMRÅDET: Filuren Teatret Gruppe 38 Opgang2 Turnéteater Randers EgnsTeater Svalegangens Dukketeater Teater Refleksion Syddjurs Egnsteater Aarhus Teater

9


Teatercentrum

– et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge Teatercentrum (TC) er en selvejende institution under Kulturministeriet. Teatercentrum arbejder for udbredelse og formid­ling af scenekunst for børn og unge. Teater­centrum er en central drivkraft i den kulturelle kommunikation på området. Workshops, seminarer og netværksarbejde Teatercentrum etablerer netværk og arrangerer workshops, seminarer, konferencer og andre teaterfaglige aktiviteter – for børn, unge og professionelle formidlere – bl.a. i samarbejde med ASSITEJ Danmark, Scenekunstens Udvik­ lingscenter (SUC), Statens Teaterskole (STS), Teatrenes InteresseOrganisation (TIO), Danmarks Teaterforeninger (DT), Levende Musik i Skolen (LMS), Børnekulturens Netværk (BKN), relevante kommuner/regioner samt kulturministerielle og statslige institutioner. Teatercentrum rådgiver og vejleder desuden offentlige myndigheder, institutioner, arrangører m.v. i spørgsmål om scenekunst for børn og unge og opsøgende teater. Festival – teater for børn & unge Teatercentrum arrangerer årligt Festival – teater for børn & unge. Festivalen varer en uge og

Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Tlf: 35 30 44 00, fax: 35 30 44 01 info@teatercentrum.dk www teatercentrum.dk

10

fore­går et nyt sted i landet hvert år. Over 100 teatre deltager i festivalen og spiller i løbet af ugen ca. 600 teaterforestillinger for værtskommunens børn og unge. I 2014 afvikles festivalen i dagene 31. marts - 6. april (uge 14). Børneteateravisen.dk og Den Røde Brochure Teatercentrum finansierer og driver den dynamiske avisportal www.boerneteateravisen.dk Her kan alle interesserede læse nyheder og baggrundsartikler om scenekunst for børn og unge samt finde anmeldelser af de seneste forestillinger. Teatercentrum udgiver ligeledes Den Røde Brochure ­en oversigt over de professionelle børneteatres repertoire. Gratis abonnement på Den Røde Brochure tegnes ved henvendelse til Teatercentrum. Den Røde Brochure findes i en elektronisk udgave – via www.teatercentrum.dk – som desuden giver mulighed for at søge efter forestillinger og finde links til teatrenes egne hjemmesider. Find os på nettet – www teatercentrum.dk På Teatercentrums hjemmeside er det muligt at finde information om festivaler, læse gamle numre af børneteateravisen, bestille materiale og søge information om både stationære og turnerende teaterforestillinger.


Vejledning for arrangører

– hvad er din rolle og hvad er dit ansvar? Af denne vejledning fremgår arrangørens rolle i forbindelse med køb af opsøgende teater og arrangørens ansvar for, at forestillingen kan afvikles som aftalt. Findes der en KulturCrew­-ordning på din institution og/eller skole, så er det oplagt at involvere dem i nedenstående proces. Valg af forestilling Den Røde Brochure er et godt sted at starte, når der skal vælges forestilling. Det er en god idé at studere både indekset over teatre og forestillings beskrivelserne i Den Røde Brochure for at få et overblik over mulighederne. Oplysninger kan også findes i den elektroni­ske udgave af “Den Røde Brochure”, hvor der desuden er mulighed for at søge ud fra f.eks. aldersgruppe eller spilleperiode – se mere på www.teatercentrum.dk En anden mulighed er at deltage på en af teaterfestivalerne og se så mange forestillinger som muligt. Her kan man så danne sig sin egen mening om de enkelte forestillinger. Teater­ centrum arrangerer hvert år i foråret en festival for refusionsgodkendte forestillinger (læs om refusionsordningen på side 12­-13). Det er også muligt at lade sig inspirere af anmeldelser på www.børneteateravisen.dk og af omtaler af aktuelle forestillinger i dagspressen i øvrigt. Endvidere kan det være nyttigt at kontakte andre arrangører og høre om deres erfaringer med de enkelte forestillinger. Teatercentrum er i øvrigt gerne behjælpelig i forbindelse med valg af forestilling. Kontakt til teatret Når forestillingen er valgt, kontaktes teatret for at lave en aftale om spilletidspunkt og sted. Er du i

tvivl om forestillingens refusionsforhold, så undersøg hvordan refusionsordningen administreres i din kommune, inden du kontakter teatret. Det er vigtigt at have en aftale på plads med kommunen, inden teatret spiller sin forestilling. Teatret sender efterfølgende en kontrakt, hvoraf alle aftaler og praktiske oplysninger fremgår. Tjek med det samme, at teatrets krav til spillested, strømforhold, mørklægning osv. kan opfyldes. Kontrakten skal herefter returneres til teatret. Arrangørens underskrift er teatrets garanti for, at forestillingen kan gennemføres som planlagt. Publikum – alder og antal Aldersgrupperne af fastsat ud fra teatrenes erfaring og skal sikre, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Det er arrangørens ansvar, at de angivne aldersgrupper respekteres. Teatret har ret til at afvise børn, der ikke falder inden for de angivne aldersgrupper. Det angivne publikums antal skal ligeledes overholdes. På forestillingsdagen Spillelokalet skal være ryddet og klar ved teatrets ankomst, som det er aftalt i kontrakten. Arrangør/pedel/serviceleder og eventuelle hjælpere skal være klar på det aftalte tidspunkt. Under og efter forestillingen Undgå forstyrrelser under forestillingen, såsom klokker der ringer, lærere der skal til andre timer, børn der skal til tandlægen mv. Efter forestillingen skal eventuelle hjælpere til nedtagning af scenografi m.v. være klar. Del din begejstring Har du set noget, du synes andre kan have glæde af, så del din begejstring f.eks. på nettet, på mail eller på facebook.

11


Refusionsordningen

– hvordan udbetales pengene og hvem har ret til at få refusion? Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater I medfør af § 25, stk. 2, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 519 af 21. juni 2005, og efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner fastsættes: § 1. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er refusionsgodkendt i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse. § 2. Ved børneteater forstås i denne bekendtgørelse teater, som er produceret for børn under 16 år. Stk. 2. Ved opsøgende teater forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser etc., hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater. Denne teaterform kan henvende sig både til børn og voksne. § 3. Kulturministeriet nedsætter et udvalg, Refusionsudvalget, der forestår den teaterfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Stk. 2. Udvalget består af fem medlemmer, der udpeges for en periode af fire år. Udvalget sammensættes af tre medlemmer udpeget af Kunstrådet og to medlemmer udpeget af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater (UBOT). Stk. 3. Udvalgets medlemmer kan ikke i beskikkelsesperioden bestride poster i Kunstrådet eller Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater. Udvalgets medlemmer kan ikke genbeskikkes. Stk. 4. Udvalget vælger selv sin formand blandt medlemmerne. Stk. 5. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

12

Stk. 6. Kunststyrelsen varetager udvalgets sekretariatsfunktioner. § 4. Forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der ikke er produceret med støtte i henhold til teaterloven, skal for at kunne udbydes med refusion i henhold til teaterlovens § 25 godkendes af refusionsudvalget. Stk. 2. Meddelelse af refusionsgodkendelse sker efter ansøgning, der indsendes til refusionsudvalget. Udvalget kan fastsætte nærmere regler for ansøgningernes form og indsendelsestidspunkt. § 5. Ved den teaterfaglige vurdering af en forestilling lægger udvalget vægt på forestillingens kvalitative standard. Stk. 2. Udvalgets vurdering sker på baggrund af dels teatrets ansøgning, dels udvalgets teaterfaglige vurdering efter at have overværet en opførelse af forestillingen. Stk. 3. I særlige tilfælde kan udvalget vurdere en forestilling alene på grundlag af ansøgningen. Stk. 4. Refusionsgodkendelse meddeles for en eller flere sæsoner ad gangen. Eventuel forlængelse kræver fornyet ansøgning til refusionsudvalget. Stk. 5. Såfremt en forestilling er refusionsgodkendt for flere sæsoner, og der i løbet af perioden foretages udskiftninger af en eller flere af de centrale skuespillere eller på anden måde sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder refusionsudvalget har meddelt godkendelse, påhviler det producenten snarest at underrette udvalget. Udvalget tager herefter stilling til, om godkendelsen fortsat er gældende for de kommende sæsoner, eller om forestillingen på ny skal opføres for udvalget. § 6. Der gennemføres årligt et antal præsentationsarrangementer (showcases), hvor producenterne har mulighed for at vise deres forestillinger for refusionsudvalget. Arrangementerne afvikles i samarbejde mellem Kunststyrelsen og Teatercentrum, der er sekretariat for Udvalget for


Børneteater og Opsøgende Teater. Senest 1. marts meddeler refusionsudvalget refusionsgodkendelsen for den kommende sæson. Stk. 2. Refusionsudvalget fastsætter nærmere regler for den praktiske afvikling af præsentationsarrangementerne. § 7. Følgende kommunale udgifter er refusionsberettigede: 1) Udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater, når disse købes af kommuner eller kommunale institutioner 2) Tilskud beregnet som et beløb pr. solgt billet til nedbringelse af billetprisen for refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Der ydes refusion, uanset om billetter sælges til børn eller voksne. 3) Tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. § 8. Der ydes ikke refusion af følgende kommunale udgifter: 1) Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion i henhold til anden lovgivning, bortset fra bloktilskud. 2) Tilskud til nedbringelse af billetpriser for børn, der overværer teaterforestillinger for voksne. 3) Formidlingstilskud til børneteaterforestillinger i henhold til teaterlovens 24. 4) Udgifter ved kommunale institutioners administration af børneteater og opsøgende teater. § 9. Kommunerne udarbejder en opgørelse over de i løbet af kalenderåret afholdte refusionsberettigede udgifter. Stk. 2. Udgifterne medregnes i opgørelsen eksklusive købsmoms.

Stk. 3. Opgørelsen skal være påtegnet af den kommunale revision. Påtegningen skal oplyse, at opgørelsen er revideret i overensstemmelse med det kommunale revisionsregulativ, og at opgørelsen af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med gældende bestemmelser. § 10. Opgørelsen skal indsendes til Kunststyrelsen senest 1. maj i det følgende år. Stk. 2. I 2006 skal amtskommunernes opgørelse indsendes til Kunststyrelsen senest fredag den 29. december 2006. Stk. 3. Der kan kun indsendes en opgørelse for hver kommune. § 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 med undtagelse af § 10, stk. 2, der træder i kraft den 15. maj 2006. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 171 af 26. februar 1997 om statsrefusion af kommuners og amtskommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater ophæves med virkning fra den 1. januar 2007. Kulturministeriet, den 26. april 2006 Brian Mikkelsen

Vil du vide mere? Vær opmærksom på, at indgåelsen af regionale kulturaftaler kan påvirke den måde, refusionsordningen fungerer på i den enkelte kommune. Teatercentrum og Kulturstyrelsens Center for Kunststøtte svarer gerne på spørgsmål om refusionsordningen. På refusionsudvalgets hjemmeside er der en oversigt over refusionsgodkendte forestillinger og i øvrigt oplysninger om refusionsordningen.

Alle forestillinger, der optræder i Den Røde Brochure, er refusionsberettigede

Der ydes normalt ikke statsrefusion ved køb af foredrag, undervisning, workshops, dramapædagogisk virksomhed, teater­og dukketeater­værksteder, legestuer o.l.

Redaktionen af Den Røde Brochure og Teatercentrum fralægger sig ethvert ansvar for evt. fejl i oplysninger om forestillingernes refusionsforhold. Oplysninger om refusionsberettigelse fås i tvivlstilfælde ved henvendelse til det enkelte teater eller til Kulturstyrelsen / Center for Kunststøtte på tlf. 3373 3373 eller direkte til Refusionsudvalget på tlf. 3374 4577, mail: ksy@kulturstyrelsen.dk

13


Konverteringsnøgle

– hvilket klassetrin svarer til hvilken alder? Fra klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

alder

Vuggestue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½-3 år Børnehave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 år Børnehaveklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7 år 1 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 år 2 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9 år 3 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10 år 4 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11 år 5 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12 år 6 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13 år 7 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14 år 8 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15 år 9 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16 år 10 . klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17 år Ungdomsforestilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/14 år-18 år Konverteringsnøglen er kun vejledende.

14


ABCDanseteater

Dansekagen

- et uhøjtidligt, interaktivt danse og musikdrama Scarlet og Kaiser elsker at danse. De gi´r den gas til 7E\S¿RIW WO¢RRI XSRIV QIR OSQQIV ST EX WPpW HE /EMWIV ¡HIV 7GEVPIXW JERXEWMZIRRIV (IX WIV WSVX YH HE 7E\S¿RI træder til med en ide, som kan redde det hele, hvis alle WEQEVFINHIV SKWp TYFPMOYQ 1SR HIX P]OOIW# Medvirkende: Teknik:

Pris: Varighed: Andet : Kontakt:

Dorte Persson · Lars Bjørn · Katrine Suwalski spilleareal 6 x 5 x 3m – indendørs og udendørs mørklægning ikke nødvendigt publikum sidder på gulvet på puder el.lign lydanlæg og 220v Kr.10.000 ved 60 publikum 40 min. uden pause efterfølgende workshop kan aftales dortepersson@me.com / mob. 2021 8881 www.abc-danseteater.dk ABC Danseteater 15

5-10

år


16 Assitej Danmark


AbstraXteater

Store Stege 21 · 5600 Faaborg · Tlf. 23 45 26 54 abstrax@abstrax.dk · www.abstrax.dk

Hesten der faldt ned i et hul Den fantastiske historie om hesten og musen, der rejste så langt, at de fløj ud af bogen, de bor i – og helt ind til os, der sidder lige her. Pris: 6.500 kr inkl. moms for 60 børn Aldersgruppe: 3-8 år Medvirkende: Bo Stendell Larsen Dukkemager: Niels Secher

Englen og Den Blå Hest Englen og Gud har næsten altid været venner. De har gættet gåder sammen og leget skjul. Men så skaber Gud en hest – og bag efter er intet som før... Med afsæt i Ulf Starks poetiske fine børnebog fortælles en finurlig og varm historie om venskab og kærlighed – om jalousi og forsoning. Scenebillede, ord, skuespil og musik går op en mimisk, uhøjtidelig, poetisk og fantasibefordrende helhed, som man bliver helt høj af. (...) Med små replikbrikker leger forestillingen skælmskt og lunt med al den almægtighed og alvidenhed, vi tilskriver Vorherre, samtidig med at den planter Gud lige for øjnene af os som en legeglad, excentrisk blanding mellem et lille stædigt barn og en “oldgammel” mand. (BTA) Pris: 9.000 kr inkl. moms for 110 børn Aldersgruppe: 7-13 år Medvirkende: Bo Stendell Larsen og Tom Rosendal Instruktion: Ole Sørensen Scenografi. Asger Buus Olsen

pupillerne vender hjem En tæt og sansemættet teaterforestilling for de unge. En halv time med energifyldt lyrik der rykker. Ikke så meget snak, kun de ærlige ord. Nærvær. Ærlighed. Pris: 7.500 kr inkl. moms ved u/80 pub. 8.500 kr inkl moms ved 80-160pub Aldersgruppe: 15 år og op Af og med: Bo Stendell Larsen

AbstraXteater 17


4,1 PROMILLE ET TEATERFOREDRAG OM AT DRIKKE SIG I HEGNET ”De formåede at formidle nogle ret hårde sandheder uden at blive moraliserende på noget tidspunkt. De unge måtte selv mærke efter i egen krop og det er jo nok noget af det eneste, der virker.”

Ditte Tronborg Rasmussen, lærer på Beder Skole

TS ”ÅREG STE I T HEF EATER” T DRUK ERETS

ETEAT BØRN DSTE I 2012 E 12 B ation Inform

Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 12 liter ren alkohol om året. Alkohol er en integreret del af dansk hygge, og danske unge topper de europæiske statistikker. »4,1 PROMILLE« går bag Europarekorden og sætter alkoholkulturen til debat. Hvornår sætter rusen ind og dømmekraften ud? Hvornår er Jesper fuld nok til at lægge an på Signe? Hvor meget skal Signe drikke, før hun lader Jesper få en hånd op under kjolen? Har Jesper ikke en kæreste, og må Signe overhovedet drikke for sin mor? Aldersgruppe 13 – 103 år Varighed 60 min. + mulighed for en snak med skuespillerne. Minimumskrav Scene 8 x 8 m, højde til loft min. 3,75 m Mørklægning Nødvendig Strøm 380V, 3x16A

Turné Efterår 2013 Refusion Godkendt Pris inkl. moms 9.500 kr. v. max 100 publikummer. 10% rabat på anden forestilling ved køb af to samme dag og sted.

Medvirkende Anne Gry Henningsen & Mikkel Løvenholt Reenberg Instruktør Jacob Schjødt Dramatiker Andreas Garfield Lysdesigner & scenografkonsulent Mårten K. Axelsson

»4,1 PROMILLE« ER SKABT I SAMARBEJDE MED (&) POLLNER TEATERPRODUKTION. »4,1 PROMILLE« ER STØTTET AF BUPL´S SOLIDARITETS- OG KULTURFOND, TUBORGFONDET, NORDEA FONDEN, KØBENHAVNS SCENEKUNSTUDVALG & STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG.

18 Alias Teaterproduktion


WWW.ALIASTEATERPRODUKTION.DK

TLF. 27 54 62 35

FUCKING FATTIG fortællinger fra finanskrisen

»FUCKING FATTIG« er en ungdomsforestilling om mennesker, der får revet det økonomiske grundlag væk under sig og som må lede efter sig selv i ruinerne. Producenter og reklamebureauer har for længst lært os, at produkter giver os værdier og egenskaber. Vi er, hvad vi har (købt). Så når finanskrisen rammer, når man ikke længere kan købe, eller man mister det, man har, hvem er man så? Aldersgruppe 13 – 103 år Varighed 60 min. + mulighed for en snak med skuespillerne. Minimumskrav Scene 8 x 8 m, højde til loft min. 3,75 m Mørklægning Nødvendig Strøm 380V, 3x16A

Turné Forår 2014 Refusion Godkendt Pris inkl. moms 9.500 kr. v. max 100 publikummer. 10% rabat på anden forestilling ved køb af to samme dag og sted.

Medvirkende Mads Riisom & Anne Gry Henningsen Instruktør Petrea Søe Dramatiker Julie Maj Jakobsen Scenografkonsulent Lisbeth Burian

»FUCKING FATTIG« ER STØTTET AF STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG, DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND, ODA OG HANS SVENNINGSENS FOND & BUPL’S SOLIDARITETS- OG KULTURFOND.

Alias Teaterproduktion 19


� � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � �� � � ��� �� � ������ � � � � � ��� �� � �� � � � � � �� � � � �� � �

�� � � � �� �� � � �� � � � � � � ��� � �� �� � � � �� � ��� �����

� � � � � �� � � � ���� � � � �� ��� � �

� �� �� �

� � � � � ���� � � � � � � � � ��� � � � �� �� � �� � � � � � �� �� �� � � ��� �� � � � � � � � � � � � �� ��� � ��� � � � � ���� ��� �� �� � �� �� � � � � � �� � �� � � ��� � � � � � � � � � � � ���� � � � � � � � � ��� � � �� � �� � � � � � � � � �� � ��� � �� � � �� �� � � � � �� � ��� �� �

� �� �� �

� � � �� �� � � �� �� � � �� � � � �� � � � ����

� � � �� � � � �� � � � � �� � ������ � � � �� � � �� � � �

�� � ��� � �� � ��

�� � � � � � � �� � � � �� � ��� �

� �� �� � � � �

�� � � � �� ��� � �� ��� � � � � �� ���� � �� � ��� � � � ��

� � �� � � �� �� � � �� � �� ��� � � � � � � � �� ��� � � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � �

� �� �� �

� � ��� � � � �� � ���� � �� � � �� � � � ��� � � � � � � � �� � �� ��� � � �� � � � � � � � �� � �� � � � � ������ �� � ����� � � �� �� � � �� � � �� � �� � � � �� �� �� � � ��� ��� �� � � � � � � � � �� ��� � � �� � � �

� � � � � � ��

�� � � ��� � � �� �� �� � �� �� � � � ��� � � ��� � � � ��� � � ��� � �� ���� � � �� � �� � � ��� ��

20 Andersens Kuffert Teater


� �� �� �

� � � �� �� � � � � ���� � � � �� � � �� � � � � � ������ �� �� �� � �� �� � �� � � � �� �� �� � � ��� � � � � ��� � ��� � � � � �� �� � �� � � � � � �� � � � � ��� ��� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � ��� � � �� ���� � ��� � � � � � �� �� � � � �� � �

� �� �� �

� � �� � � � � � �� � � �� �� � � � � � �� � � �� �� � � ������ � � �� ��� � �� � � � � � � � � � �� � �� � � � �� � � � ��� � �� � � � � � � � � �� � ��� � � � �� ��� � �� � ��� �� � �� �� � � �� � �� � � � ��� ��� � � � ��� �� � � � � � � � � � �� � � � � ��� �� �� � �� � � �� ���� � � � � � � � � � �� ������ �

� � �� � � � � ��� � �� ��� ��� � � � ������ � � � � � �� ��� � � � �� � � � �� � � � �� � � �� � � � �� �

� ���� � � � � ��� � � � � ��� � � � �� ��� � �� �

� � � � � � � � � � �

� � � �

� ���� � ���� � ���� � � �� � � �

�� � � �� � � �� � � �� �� � � � � � �

� � � � �� � � � � � � � � ����� � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � ���� � � � � �� � � � � �� � � �� � � � � � � � � � �� � � �� � � �

� ��� � �� � ��� � �� � ��� � �� �� � ��� � � �� � �� �

�� � �� � � �� �� � �� � �� � ��� �� �� ��

Andersens Kuffert Teater 21


MEDLEM AF

EN OASE I BYEN Hauser Plads bag Kultorvet i København er ikke til at kende igen. Høje træer er vokset op i løbet af vinteren, buske og græsplæner ligger spredt i det bakkede terræn, hvor der før var asfalt. Rundt om i landskabet dukker spændende objekter i mange farver op, og i dem svinger, klatrer og kravler børn i alle aldre rundt og morer sig højlydt. I hjørnet af pladsen hænger en bolsjestribet markise beskyttende ud over fortovet, og her er mange børn på vej ind i porten. Her er store malerier, fyldt med mærkelige karakterer, mange af dem er ikke set uden for disse porte. Hvis man ser godt efter, og bruger sin telefon, kan de alle blive levende og indvie den besøgende i deres eventyrlige univers. Længere fremme i porten åbenbarer en gårdhave sig. Varme farver strømmer mod den besøgende fra blomster og træer, bænke med borde og et spændende legehus, med en stork på taget. På facaden med de mange vinduer hænger endnu en markise over en glasdør, og hvis man går ind af den, er man i teatret. Her mødes ca. 35.000 børn og voksne om året. Måske går de først op i den hyggelige café, hvor der er legetøj og bøger i lange baner og udstillinger af teatrets egne forestillinger gennem 29 år. Ved disken kan man købe saftevand, hjemmelavede kager, slik, spegepølsemadder og en masse andet til børnevenlige priser. Fra caféen går en trappe ned til den mørkeblå teatersal. Og det er her det spændende begynder! HJERTELIGT VELKOMMEN TIL ANEMONE TEATRET

DET HER KAN I SE HOS OS I SÆSON 2013 – 2014: 5 -12 år

DRENGEN DER LÅ I SIN SENG MENS HANS FAR OG DAMEFRISØREN SÅ PÅ Anemone teatrets nye dramatisering af Kim Fupz Aakesons morsomme og surrealistiske børnebog om drengen der hellere vil sove end være vågen. Hans mor døde af en sygdom for tre år siden, og hun kommer aldrig mere tilbage, siger hans far. Men det passer ikke. For Verner møder sin mor i drømmeland, hvor de har det sjovt. En drøm af en forestilling i 3D–eller en forestilling om en drøm i tre lag.

12. SEPTEMBER – 20. OKTOBER 2- 6 år

EN DUFT AF ROMA Gæstespil med Teatret Månegøgl. Hanne Trolle indvier de helt små i teatrets univers. Denne gang i en sigøjnerfortælling om Luludia - livets blomst.

23. OKTOBER – 17. NOVEMBER 22 Anemone teatret


BILLETPRISER: VOKSNE: 125/ GRUPPER: 85, BØRN OG UNGE: 55/ GRUPPER: 40

SPILLETIDER, YDERLIGERE INFORMATION OG BILLETBESTILLING:

ANEMONETEATRET.DK ELLER 333 222 49 NÅR DU SER ET STJERNESKUD

4 -12 år

Jan Mogensens forunderlige juleevangelium om den gravide pige fra landet, der søger et sted at bo. Det eneste, der er ledigt, er et usselt værelse i en baggård hos den sure Hr. Madsen, og her er ikke megen julestemning. Nissen har ikke fået risengrød i 77 år, og katten kan ikke leve af skraldespandens junkfood. Men Sofie Maria kommer med kærligheden, og dét får miraklerne til at ske.

22. NOVEMBER – 22. DECEMBER PAPIRMÅNE

3 - 7 år

Gæstespil med Meridiano Teatret. Ny forestilling af Giacomo Ravicchio om en lille dreng, der har alt for store ting at tænke på… faktisk så store at han er meget vågen, når han skal falde i søvn.

4. – 26. JANUAR ASKEPOT

5 -12 år

Anemone teatrets dramatisering af eventyret, der udlever alle pigers drøm om at blive fundet af en rigtig prins – og alle drenges ønske om at være en prins, der kan beskytte en fattig pige… Forestillingen rækker længere tilbage end Grimms eventyrlige verden – den graver sig ned i folkefortællingernes sorten muld, men også fremad til Bertolt Brechts hudløse skildring af de arme på jorden. Genopsætning af Anemone teatrets spektakulære forestilling fra 1998.

8. FEBRUAR – 9. MARTS ØNSKEBARN Gæstespil med Teater Hund.

5 -12 år

Søstrene Annes & Annes mål er at komme med i det TV-program, som alle taler om. Nemlig ”HJEMME HOS”, hvor de kan vise familien Danmark, hvor godt de har det. Men de mangler én ting for at kvalificere sig: et barn. Så derfor anskaffer de sig et ØNSKEBARN, der imidlertid giver dem helt uventede oplevelser, og intet bliver det samme som før.

12. MARTS – 16. APRIL

Anemone teatret 23


24 Apollo Teater


Apollo Teater 25


...overbevisende troværdigt, ikke-forlorent og dynamofyldt! - Børneteateravisen

ED

KN

!! PÅ!

N

VIS

ER ND

M ING

ALD

ALU

SU SEK

Medvirkende Christine Sønderris, Kristine Elmedal & Daniel Livbjerg Bevensee Instruktion Leiv Arne Kjøllmoen TILBUD - scan mig!

Alder 13+ (7.-10.klasse) Varighed 70 min. Refusion Godkendt dig, , Turné e s e, skel orel , drømm ed, Primært januar-februar 2014 f , r h e t g rest alite , try Pris inkl. moms: ...kæ s, norm følelser or, o , m r , u (max. 80 pers.) 10.500 DKK mig grænse ang, h inger, g n , er te ing (max. 100 pers.) 13.000 DKK venn den førs umørsv onani, h , , d 2 stk. samme dag 15.900 DKK t n e t no, ed, æ i r t o m n p e ide tiss ligh itet, Spilleareal inkl. publikum vilde seksual kens pin , k o i r p e m i 8 m x 12 m x 3 m (BxDxH) s a ho æfter, . t . . fan sex kr ens domme, dise og s Strøm 380V (3x16 A) s u k for para ter, ! t r a Mørklægning Ja o p f en pik, n ind e m Opstillingsstid 3 timer om velk å p Kontrakt r e k Tlf. 51 20 16 02 / 29 91 27 20 trail r og ropos.d e d e ill ap mail@teaterietapropos.dk Se b eateriet .t w w w

26 Teateriet Apropos


· Ved jeres elever, hvad grundloven er? · Ved de, hvad det vil sige at være en del af et demokrati? · Hvor god er deres viden om det politiske landskab? Borgen A-Ø er en underholdende og debatskabende infotainment og foredragsforestilling om demokratiet. Forestillingen stiller skarpt på den danske styreform og undersøger, hvad det vil sige at være borger i et demokratisk land og hvilket ansvar, der herved pålægges den enkelte. Fra scenens to talerstole leder skuespillerne bl.a. en aktiv dialog med publikum, hvor bl.a. demokratiet, meningsmålinger, valg og alle folketingets partier fra A-Ø kommer under kyndig behandling. Forestillingen er en tour de force ind og ud af politikkens og lovgivningens kringlede gange, en omskiftelig humoristisk masse, der holder øje med udviklingen i det politiske landskab, og former sig efter dagens Danmark. Forestillingen er en neutral skildring af dansk politik, og den skal være med til at øge de unges kendskab til og interesse for politiks til tider kedelige omdømme, og samtidig inspirere dem til en aktiv deltagelse i den daglige politiske diskussion. Borgen A-Ø lægger op til et tilhørende undervisningsmateriale, som kan downloades gratis på www.teaterietapropos.dk, så eleverne kan arbejde med forestillingens tematik både før og efter. www.teaterietapropos.dk · Tlf. 51 20 16 02 / 29 91 27 20 · mail@teaterietapropos.dk Alder Refusion Varighed Pris inkl. moms Turnéperiode Spilleareal Strøm Mørklægning

7.-10.klasse Godkendt 60 min. Kr. 9.000 ved max 80 pers Kr. 11.500 ved max. 100 pers. Løbende 5 m x 8 m x 3 m (BxDxH) 380V (3x16 A) Ja

Opstillingstid Type Medvirkende

3 timer Indendørsforestilling Kenneth Andersson & Nikolaj Mineka Instruktion / Manus Nikolaj Mineka Scenografi / Lys Daniel Livbjerg Bevensee Produktionsass. Stine Holmgaard Undervisningsmat. Mathilde Ørts Ottosen Producent Teateriet Apropos

Teateriet Apropos 27


BĂ˜RNETEATERAVISEN.DK

Pü www.børneteateravisen.dk har du altid adgang til:

s s s

Reportager

Nyheder

Aktuelle anmeldelser af nye forestillinger

Mulighed for dialog mellem

formidlere og producenter

s s Baggrundsartikler og analyser

og debat s Kommentarer

www.børneteateravisen.dk // www.boerneteateravisen.dk

28


Instruktion: Magnus Errboe Medvirkende: Sofie Faurschou & Linn Haldrup Lorenzen Varighed: 35 min Spilleareal: 5x5 m Mørklægning foretrækkes Pris incl.moms : 7.000 kr. ved 2 forestillinger samme sted, samme dag : 11.500 kr. Refusion: Godkendt Kontakt Arrièregarden: arrieregarden@gmail.com Tlf: 51 89 39 61

WWW.ARRIEREGARDEN.DK

TO SOLDATER, bevæbnede med harmonika, klarinet og stepsko, marcherer taktfast af sted i et goldt tidløst landskab, beredt til kamp. Men fjenden er ukendt, og resten af hæren er ude af syne. Selvom de er alene og vildfarne, er de urokkelige i troen på deres mission, og frygten for fjenden binder den lille enhed sammen på deres endeløse vandring. Kampen starter først, da de opdager at slaget er tabt, og at de er alene tilbage; frygten og sårbarheden kan ikke længere skjules under uniformerne, krigen trænger ind imellem dem, grænser skabes, territorier udfordres og spillet om magt og status begynder. ”Alt er sagt, siger de” er en fysisk musikteaterforestilling om liv og død, om kærlighed og krig og om spændet mellem menneskets evige søgen og dets basale behov for tryghed.

Teater Arrièregarden 29


30 Asguer Zap Showteater


Asguer Zap Showteater 31


Teatret Aspendos nye Autob il

s Ole Ole

har fødselsste gave er en bed ts Åre . dag GH HQ Y OGLJ ÀRW U¡G ELO 'HQ NDQ VN\ PHJHW IDUW Sn IRU OLGW IDUW RJ GHQ InU QRN LQG L V¡VWHUV GXNNH'D GHQ O¡EHU EDUGXV DW J¡UH RQGW JRGW LJHQ KXV InU 2OH WUDYOW PHG L ELOHQ GHU HU U¡G RJ ¿Q 0¡G 2OH RJ LNNH PLQGVW n VP OVN IRUHVWLOOLQJ IRU GH HQ KXPRULVWLVN RJ PXVLND

Fakta

0,-, maks 50 tilsk. Pris (m.moms) kr. 5.45 r: 1½-5 år Refusionsgodkendt, Alde . Opstillingstid: 120 min Varighed: ca. 40 min. Spilleareal: 4,5 x 4,5 m Af og med: Steffen Sommerstedt

d

Fakta

o

Pris (m.mom s) kr. 5.450, -, maks. 50 Refusionsgo tilsk. dkendt. Alder Varighed: ca : 2 - 5 år . 40 min. Op stillingstid: 12 Spilleareal: 4,5 0 min. m x 4,5 m 0HGYLUNHQGH $QQH 6R¿H + ¡IIGLQJ 1LVVHQ Iscenesætte lse: Steffen Sommerstedt

o

Gul er

p!

L K .RP PHG QNHQ )XJOHQH E J R W H K\JJHOLJW Sn JU VV U GHW HU Vn QJHU KHOG H Q LQ N V Q UL OH V\QJHU VR HU ¿UNO¡YHU" 'HW E YRNVHU VLJ HQ ¿QG ' Q D Q P H Y H D N IDU InU 0nV URG L K OH X J Q S %HGVWH H R U V n H V LY W U K ID H N WH %HGV 0HQ I¡UV Q YLO LN H MRUG 0H DUQHW KXQG RJ NDW G S R J R Q Q H H G G L VWRU H JXOHUR EDUQHE N U N R P U W WH Q V H G H P KM OS DI % OSHU WLO NDQ GH VDP M K Q H V X P GD ORS PHG HW S

Fakta

ere 60 tilsku d maks 450,00 ve : 1 ½ til 5 år 5. r. K . oms: Alder 120 min Pris m. m sionsgodkendt. illingstid Refu min. opst 4,5 m 40 . ca : x Varighed Spilleareal: 4,5 erstedt en Somm ed: Steff Af og m

32 Aspendos

re m s e

r

ÀHVWH NHQGHU *XQLOOD :ROGHV E¡UQ HERJVVHULHU /RWWH RJ 7RWWH RP VRP IRUW OOH U RP VPn RJ VWRUH KYHU GDJVRSOHYHOVHU VRP E¡UQ I¡ JO GH YHG DW J OHU HQNHQGH RJ WD OH RP 0¡G GHQ OLJH 7RWWH L HQ P KHUXQWHU WHDWHUIRUH VWLOOLQJ IRU GH P 7RWWH YLO E\JJH LQGVWH HW EUXJ I¡U KDQ NDQ KXV +HOH 7RWWHV Y UNW¡MVND VVH Pn L LQYLWHUH PRU R J IDU WLO ³NDIIH´ L VLW Q\H KXV

r ikke vil e d le en DYHQ VLG

- et

Tot t e 'bH ygge

ty n e ev

r


Teatret Aspendos

Te a t r e t A s p e n d o s

Køng Møllevej 41, Kostræde Banker 4750 Lundby info@aspendos.dk 20761830 www.aspendos.dk

33


Teatret Aspendos og trĂŚman E

Steffen elsker historie rne om Emil fra Lø nn eberg. Han fortÌller den historie, so m han holder allerm est af - den hv or Emils far gür i musefÌ lden og für ho vedet smurt in dej. Emil für sl di et ikke tid til at komme i tøjet den evige rend for en til vÌrksted Han snitter trÌ et. mand nr. 100, men jubilÌet ensomt. Med bliver respekt for Li ndgreens teks skabt en intim t er forestilling om livet pü Katho lt

eventyr fuld to historien om magi! Det er ĂĽde m s re er har de ke familier, der hv ik g O . pĂĽ emmede for at modtage fr ld ĂŚ ng ge til de fĂĽr mindst hvad gle pĂĽ ed - eller man ih fr st deres gĂŚ , den er n hvem mon ha ko samme. For en n ka mede - og mystiske frem " UQ KR H ÂżU YLUNHOLJ KDYH

Fakta

Pris (m.moms) kr. 6.500,- , ma ks. 80 tilsk./kr. Alder: Institu 7.500,- , maks. tion 4-8 eller 5-10 ĂĽr, Fami 110 tilsk. lieforestillinger Refusionsgod fra 4 ĂĽr kendt, Varighed: ca. 45 min. Opsti llin gs Spilleareal: 6 m(b) x 5 m(d) tid: 120 min. x 2,5 m(h) Af og med Ste ffen Sommers ted efter historie af Astrid Lindg t ren

Fakta

k. , maks. 60 tils s) kr. 5.700,Pris (m.mom 00,- , maks. 80 tilsk. er 6.5 . for /kr lie estilling 5-10 ĂĽr, Fami ion 4-8 eller Alder: Institut fra 4 ĂĽr kendt, min. Refusionsgod stillingstid: 90 . 45 min. Op Varighed: ca m x 4,5 m Spilleareal: 4,5 tilpasses alle rum aler - kan eller efter aft tedt ffen Sommers Af og med Ste

lille hvid n e e D Folke

at

akt

34 Aspendos

Fakta

t

Pris (m .mom s) kr. 4.0 kr. Refus 4.950,- , m 00,- , maks ionsgo Varigh dkend aks 60 tilsk 45 tilsk. ed: ca . t, Alde . 60 Spillea min. Opstill r: 4 - 8 ĂĽr in real: E fter aft gstid: 90 m in. ale Me Steff dvirkend ,QVWUX en Somme e: NWÂĄ rstedt 6FHQ U 1LHOV $ Sissel RJUDÂż RJ ' QGHUVHQ Romm X e Chri NNH stense n

c

ep

ti -e

\WWHNDVVH DOPLQGHOLJ Ă€ anske sĂŚrg at vĂŚre g viser sig do ner kassen ang man ĂĽb ligt. Hver g m, og alt e r nye ting fr e d r e m m ko n starte en mmer op ka ko r e d d va h DULJKHG NDQ ,QGKROG RJ Y ra (f rn ø b Q\ KLVWRULH e pp hver mĂĽlgru tilpasses en ksne. vo m so l ve 2 ĂĽr) sĂĽ holde et n ogsĂĽ inde ka n e – ss ka FortĂŚlle ller voksne s for børn e u rs ku lle U ĂŚ H fort U Ă€HUH XJ In WLPHU HOOH IWHU HG RJ SULV H K J UL ,QGKROG YD aftale.

er

i v t f or t ĂŚ l l

k

even Den t ler o lille hvide y r e t , m k at, d mü konku rengen E handom rrere sben , GHQ arveretten med sin , der e br P¥UNH til kat s familie ødre om h VNRY P¥G gü H jÌ gürde n... og lper ham U (VEHQ HQ rden. WDOHQ mege t il at GH t mere endnu vinde famil . ie-

lleEkn assen Ì t r mFomer skpüubeespsøillgermkoed ,QenGKhReOGlt HW

nt

dn r.

l

0 10

Ă˜Etnsker 4 e D af

mi

n o k e


Teatret Aspendos

Emil & træmand nr. 100 Te a t r e t A s p e n d o s

Køng Møllevej 41, Kostræde Banker 4750 Lundby info@aspendos.dk 20761830 www.aspendos.dk

35


Danser og skuespiller Tilde Knudsen var et mærkeligt barn! Mit Rum er hendes helt eget selvportræt. Tilde har hele sit liv været drevet af en ubønhørlig trang til at udforske verden med sin krop og sit væsen. Hvor mange åndedræt går der på en vejstribe? Kan man hoppe under vand? Kan man kysse lys? Hvor mange farver blå kan man synge? Tilde danser med skygger, gemmer sig i lys, husker, glemmer, går i opløsning, samles, erkender med kroppen og sindet. Hun overrasker os, skræmmer os og glæder os - og lader os være med i det hele. Hun synger til lamper, hvisker med sin telefon og viser publikum sine dagbøger og historier fra barndomslandet. Tilde viser os vej ind i barnets legende afsøgning af verden på helt egne præmisser – og hvordan denne leg er starten på kunst. Vi bliver ikke kun klogere på Tilde, men også klogere på os selv og hinanden.

36 Asterions Hus


I børneversionen : Pris inkl. moms: 80 tilskuere: 9.30 0 120 tilskuere: 10 .500

Forestillingen M it Rum er lavet i to versioner: En en for børn. Den for voksne og er skabt af Tilde Knudsen, med ku konsultation fra nstnerisk Sara Topsøe, Em il Hansen og Jaco instrueret af Pete b Stage og r Kirk. Aldersgruppe:10 år op Varighed: 1 time Spilleplads: 9,5 m bredde, 8 m dy bde, 4,5 m højde Mørklægning: Ja ekskl. publikum

med et overDen kendte græske klassiker, som en tour de force elegant. og teligt flødighedshorn af guder og helte. Sjovt, smer

Pris inkl. moms: 100 tilskuere: 10500 120 tilskuere: 13250 200 tilskuere: 16750

Aldersgruppe:14 år op Varighed: 1 time ekskl. publikum Spilleplads: 8 m bredde, 8 m dybde, 3,5 m højde Mørklægning: Ja Kan spilles udendørs

37


En drabelig historie for de helt små. En gyser om den væmmelige slangehovedede Medusa, mægtige guder, helten Perseus og den lænkede prinsesse Andromeda. Tør I se med?

Pris inkl. moms: 40 tilskuere: 6.500 60 tilskuere: 7.750 80 tilskuere: 9.300

Pris inkl. moms: 80 tilskuere: 9.30 0 120 tilskuere: 10 .500

Aldersgruppe: 3-8 år Varighed: 35 min Spilleplads: 4 m x 4 m ekskl. publikum Mørklægning: Nej Kan spilles udendørs

Hun vinder kam pen om at spille Robin Hood. Han kampen om alle vinder de andre – og m åske vinder han også hende. Aldersgruppe: 7 år op Varighed: 50 min Spilleplads: 6 m dybd Mørklægning: Ne e 8 m bredde 3 m højde ekskl. pu j blikum Kan spilles uden

dørs

38 Asterions hus

Ved køb af 2 forestillinger på samme dag yder vi en rabat på 10%.


Asterions Hus fejrer i 2013 sit 10 års jubilæum. Gennem alle årene har teatret skabt forestillinger som nedbryder grænser - mellem mennesker, lande og mellem publikum og performere, mellem voksne og børn. Asterions Hus har skabt og er drivkraft bag Teaterøen, som er ved at vokse til et internationalt vækstcenter for dansk scenekunst ude på spidsen af Københavns havn. Asterions Hus er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg og alle forestillinger er refusionsberettigede. Teatret er medlem af TIO og ASSITEJ Danmark.

Refshalevej 320, 1432 København K Tlf: 32 57 08 08 info@asterionshus.dk

Asterions hus 39


BAGGÅRDTEATRET OG PRÆSENTERER

OPSANG HOVMOD

FRÅSERI

DOVENSKAB

HAD

LIDERLIGHED

GRISKHED

MISUNDELSE

OPSANG er en krasbørstig musicalkomedie, der uddeler teatralske bølle-bank og syngende lussinger til den danske ungdoms syv dødssynder. Iscenesat som et musikalsk foredrag præsenterer stykket to foredragsholdere, der fremfører syv forskellige skæbnefortællinger om syv dødsenssyndige teenagere, der lider hver sin drabelige skæbne. Den dovne brækker nakken i et Jackass-stunt, den hovmodige rammes i hovedet af galaktisk lort, den griskes drømme om celebert stjerneliv afsløres som hul i hovedet. OPSANG beretter med selvretfærdighedens klare røst og synger og danser om alle de bibelske plager (læs: stuearrest, fedtet hud og campingferie med farmor), som vil falde tungt på ungdommens snotdumme hoveder, hvis den ikke snart tager sig sammen. Tag din teenager med i teatret, og få et godt fælles grin over dette kærligt spiddende portræt af em umgdomsgeneration og dens voksne. Opsang er nu set af 40.000 publikummer og oversat til engelsk, norsk og svensk. Forestillingen er indtil nu opsat i Sverige og Norge og der forhandles med flere andre lande om rettighederne.

OPSANG “Stik imod tidsånden” Politiken

”En moralsk opsang for fuld skrue” Frederiksborg Amts Avis

“Et 75 minutters langt latterbrøl” Teaterkalenderen.dk

“Opsang er halvanden times råt teenage-teater af fineste aftapning med veloplagt komediespil” Jyllands-Posten

“Forstå din teenager og forstå dig selv!” KultuNaut

“En generation sat på spidsen” Citadel

Dramatiker og instruktør HEINRICH CHRISTENSEN Medvirkende 2 SKUESPILLERE OG 1 MUSIKER Aldersgruppe 14 - 114 ÅR Pris 17.375 inkl. moms Obs, prisen gælder ved max 120 tilskuere

40 BaggårdTeatret

Rumkrav b14 x d9 x h4 m. inkl. publikumsopbyg. Mørklægning kræves Turnéperiode uge 42-50 2013 Refusion ja Producent Mungo Park og BaggårdTeatret


BAGGÅRDTEATRET OG QUASI TEATER PRÆSENTERER

STATSMINISTEREN Af Lasse Bo Handberg Der var engang en Statsminister, som hver dag bestemte, hvilken farve landet skulle have. Når flaget var gult, slipsene gule og alle spiste bananer, var der altid nogen, der hellere ville have jordbær og røde faner. En dag fik Statsministeren nok og gik! Spindoktoren bestemte så, at alle skulle spise hvid chokolade, men da blev folk blege og fik ondt i maven. Alle ville have den gamle Statsminister tilbage og bekæmpe det hvide flag, men hvordan?

Collage: Rebekka Bentzen

"BaggårdTeatret og Quasi Teater indkalder til en humoristisk og musikalsk demokratiøvelse for landets yngste borgere. I et farverigt byg-selv-minisamfund med slot, politi, bager og forstæder leger publikum, skuespillere og musikere sig gennem et eventyr om fællesskab og tolerance."

Medvirkende 3 SKUESPILLERE Aldersgruppe 4 - 8 ÅR Varighed 40 MIN. Pris 8.500 kr. inkl. moms ved max 80 tilskuere Tekniske krav: 3x16 A

Rumkrav b5 x d5 x h2,4 m. Mørklægning. Anbefales, men er ikke et krav Turnéperiode uge 42-45 2013 og uge 12-15 2014. Refusion ja Producent Quasi Teater og BaggårdTeatret

Booking BAGGÅRDTEATRET Kontakt Tlf. 62 21 40 43 // Email post@baggaardteatret.dk // www.baggaardteatret.dk BaggårdTeatret, Caroline Amalievej 26, 5700 Svendborg

BaggårdTeatret 41


Barkentins Teater

Barkentins teater er et lille sydvestjysk teater, med hjemsted i Ribe. Vi turnerer i hele landet med sagtmodige, morsomme og vedkommende forestillinger for børn og de voksne.

NYE FORESTILLINGER I SÆSON 2013/14:

’INDENI’ for de 1½- til 4-årige

Efter at have produceret ”Suttog”, ”Velkommen” og ”Mellemmad” for de små, har det givet teatret blod på tanden angående teater for de helt små. Den nysgerrighed de udviser er fantastisk at opleve. Teatret tager udfordringen op og laver en forestilling om at kunne gennemskue hvad der er indeni en ”ting”. Nogle ganger gætter man rigtigt, og nogle gange bliver man overrasket. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Gitte Baastrup og Folmer Kristensen Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 30 minutter Spilleplads: 4 gange 4 meter. Der kræves ikke mørklægning. Pris: 5750 kr. incl. moms ved 30 børn (voksne tælles ikke med). Refusion: Godkendt

’NØRREGAARD OG BARKENTIN’ for de 3- til 7-årige

Hans Nørregaards ”Dyrenes brevkasse” fra ”Bedstefarprojektet” og Ole Barkentin Lauritzens ”Møgfuglen” i en ny opsætning kommer på landevejen. De bliver spillet lige efter hinanden og bliver finurligt kædet sammen. Medvirkende: Varighed: Spilleplads: Pris: Refusion:

Ole Barkentin Lauritzen og Hans Nørregaard 40 minutter Et rum. Der kræves ikke mørklægning. 7500 kr. incl. moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Godkendt

’URO’ for de 3- til 7-årige

Holdet bag ”Suttog” og ”Velkommen” tager en ny tur, denne gang for de 3 til 7 årige. Hvad er den bedste gave man kan få? Noget man kan bruge? Noget man ikke havde regnet med? Noget man ikke kan gennemskue? Der er mange muligheder; men et er sikkert. En god gave giver plads til eftertanke og det kommer der ofte en god historie ud af. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard. Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 40 minutter Spilleplads: Bredde 4 meter, dybde 4 meter, loftshøjde 2,30 meter. Mørklægning er ikke nødvendig. Pris: 6250 kr. incl. moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

42 Barkentins Teater


FORESTILLINGER FRA TIDLIGERE SÆSONER

’SUTTOG’for de 1½- til 4-årige ’VELKOMMEN’for de 1½- til 4-årige

”Suttog” er en sort/hvid stumforestilling for de mindste. ”Velkommen” er en forestilling uden mange ord. Begge forestillinger handler om de ”store” livsværdier, når man ikke selv er så stor. Forestillingerne er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard. Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 30 minutter Spilleplads: Bredde 4 meter, dybde 4 meter. Der kræves ikke mørklægning. Pris: 5750 kr. incl. moms ved 30 børn. (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’TRIO’for de 6- til 100-årige

En sørgmunter musikforestilling, om at skille sig af med sit kæreste eje. En forestilling om at det er nødvendigt at kæmpe for det man har kært. En forestilling hvor der både er noget at grine og græde over. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Kurt Bremerstent, Anne Abbednæs og Lisbeth Muller. Instruktør: Kurt Bremerstent Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen, Lisbeth Muller og Anne Abbednæs Spilleplads: Bredde 6 meter, dybde 6 meter, loftshøjde 2,30 meter. Mørklægning er ikke nødvendig. Pris: 13.000 kr. incl. moms ved 120 børn. (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’NIELSEN OG FISK’for de 3- til 7-årige

En eventyrlig forestilling, hvor et drama udspilles af dagligdags ting i nye roller. En støvsuger bliver en drage, en standerlampe solen, en opvaskebørste til en konge, og en hel flok af en gummihandske. En drabelig fortælling, der ender godt ved hjælp netop af – ja, dagligdagsting. Medvirkende: Spilleplads: Pris: Refusion:

Ole Barkentin Lauritzen Bredde 2 meter, dybde 1½ meter, loftshøjde 2 meter. Mørklægning er ikke nødvendig. 6250 kr. incl. moms ved 60 børn. (voksne tælles ikke med) Godkendt

FOR ALLE FORESTILLINGER: •RABAT: Vi kan nu give 10% rabat på anden forestilling samme dag og samme sted. •PLADSPROBLEMER: Har I mindre plads end vi skal bruge, så ring! Måske kan vi finde en løsning. TEATRET MODTAGER I SÆSON 2013/2014 TILSKUD FRA STATENS KUNSTRÅD. TEATRET ER MEDLEM AF TIO.

Barkentins Teater Gravsgade 37, 6760 Ribe · www.barkentins-teater.dk Henvendelse: ole@barkentins-teater.dk eller tlf. 24 48 90 30 P.S.: Vi kan vældig godt lide lidt mælk i kaffen!

Barkentins Teater 43


Det kunne have været en græsk tragedie, men er

en kulsort komedie fra det gamle Østeuropa.

kærligt og beslutsomt v som landsfaderen, der Den store leder ser sig sel e fremtid. Den talentfulde kunstmaler skaber viser vejen imod den lysenderende… pir kvinde, der for altid billederne – livagtige, ins leren sig i en vidunderlig ma ker els for rt Sammen får de nde bra en I dommelige penselstrøg. en husker gud s han d, hån re sik s jem som ing forstyrrer han mes af vejen på et børneh en uønsket søn, som gem nnen vokser op, gør karriere i sikkerhedspolitiet Sø og hvorfra intet huskes. erens bøddel. Men det er også ham, der en fad lde tilfæ et ved er bliv og landsfaderen, og en mod den store leder, våb sit der ven skønne dag . gør en ende på historien Den britiske instruktør Alex Byrne fra det berømte NIE-teater har fundet sammen med Batidas musikalske ensemble, som med denne forestilling sender os ud på en forrygende rejse ind i en ikke særlig fjern fortid. FAKTA år og op. ALDERSGRUPPE: 12 00 S: 16.5 kr. v. max MOM L. INK PRIS 150 børn. max v. 125 børn. 17.500 kr. dt. VARIGHED: REFUSION: Godken , dy. 7m, 8,5m br. 60 min. SPILLEAREAL: KRAV: 380 V, hø. 3,5 m. TEKNISKE NG: Kræves. 3x16 A. MØRKLÆGNI E: 9 MEDVIRKEND

44 Batida

Teatergruppen BATIDA Rentemestervej 25A 2400 København NV Telefon +45 3810 3609 info@batida.dk www.batida.dk


FAKTA ALDERSGRUPPE: 5-10 PRIS INKL. MOMS: 7.550år. v. max 60 børn. 8.850 kr. kr. v. max 80 børn. 11.175 kr. v. max 100 børn. REFUSION: God kendt. VARIGHED: 50 min. SPILLEAREAL INKL. PUB LIKU M: br. 8m, dy. 12m, hø. . TEKNISKE KRAV: 220 3,5m V (hvi s mørklægning: 380 V, 3x10 A). MØRKLÆGNING: Kræves ikke, men foretrækkes. MEDVIRKENDE: 3

Kongen er gammel og ska l skal den ældste søn, kro snart dø. Naturligvis nprinsen, overtage kronen Det er han vældig stolt af. . Men hvad hjælper det, når faren holder alle rmest af hans forkælede lillebror? Forestillingen handler ikk e om kongesønners rivali- blot sering: Tre musikalske skuespillere fortæller en både sjov og alvorlig historie om jalousi mellem søskende. Den kredser om det, der optager os mennesker mest: kærlighed, retfærdighed, accept… Store, komplicerede spørgsmål – også for små børn.

vinde Om at over venskabets eder. vanskeligh nner. de allerbedste ve Mabel og Betty er det hele, og vil også Mabel har styr på , derimod, kan ikke tty gerne ha’ det. Be mund. Det giver til huske fra næse alle etager. husspektakler på igvis hævet over ld Men musen er he der til sidst på fin n de og , le he det n får en lykkelig noget, så ballade r trompet fo udgang. En duet andt andet… bl og harmonika – FAKTA L. MOMS: : 2-6 år. PRIS INK ALDERSGRUPPEx 40 børn. 7.550 kr. v. max 6.550 kr. v. ma 50 kr. v. max 80 børn. min. 60 børn; 8.8 ndt. VARIGHED: .40 m. REFUSION: Godke , dy. 4m, hø 2,5ING 5m br. : AL : RE EA GN SPILL : 220 V. MØRKLÆ TEKNISKE KRAVe. MEDVIRKENDE: 2 ikk ves Kræ

Batida 45


FAKTA ALDERSGRUPPE PRIS INKL. MO: 3-8 år. 7.550 kr. v. ma MS: 8.850 kr. v. maxx 60 børn. REFUSION: Go 80 børn. VARIGHED: 40dkendt. n. SPILLEAREALmi : br. 6 m, dy. 6 m, hø . 2,5 m. TEKNISKE KRAV : 220 V. MØRKLÆGNIN G: Kræves ikke. MEDVIRKENDE :3

Man bliver høj af to lange. Og så spaghetti, siger de ko efter alle kunste ger de spaghetti nabo, der ikke ns regler. Deres er tyk og forfærdel spor høj, men lille, spise med. En søigt sulten, vil gerne historie om ufor d og hjertevarm en der trods alt fin elige størrelser, de er musik i denn r sammen. Om der e – og tre aktøre lille perle? Masser r der spiller de n selv.

En munter, musikalsk og poetisk historie om venskab og om at være sig sine hemmelige drømme bekendt. Petrus og Fiona er sultne og uden arbejde. Malle har et cirkus, men ingen ansatte. Til gengæld har han et spøgelse n som jager alt og alle væk. Me han – det på han nægter at tro har nemlig aldrig set det… 46 Batida

FAKTA ALDERSGRUPPE: 5-10 år. samt familieforestilling. PRIS INKL. MOMS: 8.850 kr. v. max 80 børn. 11.175 kr. v. max 100 børn.. 13.325 kr. v. max 120 børn REFUSION: Godkendt. VARIGHED: 55 min. SPILLEAREAL: br. 8 m, dy. 6 m, hø. 3,5m. TEKNISKE KRAV: 380 V, 3x10 A. MØRKLÆGNING: Kræves ikke, men foretrækkes. MEDVIRKENDE: 3


Egon M a børnebo thiesens musikalsgsklassiker so m Den lille k forestilling. O s v a ld har e hemme n li lykkelig g drøm om et t abeliv stort rø dt æble – og et .

FA ALDERS KTA G PRIS INRUPPE: 3-8 år. 7.550 kr KL. MOMS v. 8.850 kr. max 60 bø : rn, REFUSIOv. max 80 børn VARIGHN: Godkendt. . E D : 4 0m MEDVIR KENDE: in. 2

Det er så yndigt at til den store dag, følges ad... Orkestret er blevet hy re m I ventetiden lever en brudeparret er ikke dukket op t . orkestret sit eget gruopvækkende liv, og det er både tra de. Det der skulle gisk, oprørende og hjertegribenha begyndelse, tegn ve været musik til en henrivend e er til at blive en Gr ande Finale!

k og er en komis Ouverture rie om livet i et to poetisk his t orkester. Om ig rl e d n stor besy sorger, om glæder og som tragedie ld lykke og vo e imellem. rn medlemme

FAKTA ALDERSGRUPPE 10 år og op samt: familieforsti g for alle. PRIS llin INK MOMS: 18.500 kr.L. v. max 200 børn. REFUSION: Godkendt. VARIGHED: 50 mi MEDVIRKENDE: n. 9

FAKTA UPPE: ALDERSGR samt 10 år og op tilling familieforsIS INKL. for alle. PR18.500 MOMS: 200 kr. v. maxSION: børn. REFU Godkendt. min. : 40 VARIGHEDENDE: 8 MEDVIRK

rdløs og En crazy, o rce – med fa k musikals olitisk brod. p en diskret ns dødsOm alverde at penge synder, om om had og ikke er alt, ed, råddenkærligh nhed, skab og re og e ls e b forta frelse.

FAKTA UPPE: ALDERSGR op. 13 år og OMS: .M PRIS INKL max 200 18.500 kr. v.FUSION: børn. RE endt. Godk : 55 min. VARIGHEDENDE: 9 MEDVIRK

Batida 47


-en fysisk farce om forandring og vanens magt Hr. Habit er et vanedyr. Han arbejder på et renseri og prøver at navigere rundt i sine barndomsminder, vaner, tankemønstre og følelser. Han drømmer om at gøre tingende helt anderledes.... man skal bare turde tro på dem, før de kan blive til noget! I spændingsfeltet mellem den følende og den tænkende hjerne, inviteres vi indenfor i Hr. Habits kamp for kærligheden og mod vanens magter. I en roterende scenografi, i et fysisk, komisk og dansant scenesprog, møder vi Hr. Habit. Habit: herrebeklædning The force of habit: vanens magt Performer: Bjørn W. Olesen Instruktør: Stine Lundgaard

TeatretBeagle.dk

Pressen skrev: “...her er der ide, spilmæssigt overskud og en forrygende energi på banen” “...karaktertegningen går rent ind, fra det øjeblik Hr. Habit indtager scenen”

Aldersgruppe: 9-99 år Pris inkl. moms: kr. 8.625

På KropsKontoret -for kropssprogs- og følelsesregistrering, mødes en mand og en kvinde. Igennem undersøgelser, regler og rutiner, mødes de i smukke, absurde, hylemorsomme, klodsede, parrings- og panikdanse. KropsKontoret er kropskomik, dans, skøn mimik og få ord. Performere: Dorte Bjerre Jensen og Bjørn W. Olesen Dramaturg: Eva Damholt Pressen skrev: ifm. Den dansk tyske børneteaterfestival. “Med meget få ord, med usædvanlig scenografi, med tape, meget vid, opfindsomhed, leg og tempo - fortælles stykket “KropsKontoret”

Aldersgruppe: 7-99 år Pris inkl. moms: kr. 9.900

48 teatret Beagle


Tre cyklende særlinge har udsendt sig selv på en mission for at indsamle og certificere materiale til bogen der kan besvare alle spørgsmål: Encyklopædien! EnCykloPædisterne får vendt op og ned på mange af livets spørgsmål og bruger flittigt publikum i forsøget på at opretholde livet ifølge Encyklopædien.

Co. produktion med Maskineriet.dk

Pressen skrev: Børneteateravisen “...man fornøjes over de ækvilibristiske encyklopædisters insisteren på at knokle for at blive klogere - med og uden cykel.”

Ny gadeteater forestilling i 2013! En tempofyldt fysisk fortælling om at foretage sig ingenting! Med militær præcision ruller Campisterne ud for at opleve frihed og den uforpligtende tilværelse. Her kan tiden bruges, fyldes eller tømmes. F.eks. med ‛ingenting‛ - den sværeste disciplin af dem alle! Ferieidyllen er dog vanskelig at fastholde: Campingvognen folder sig ud, som en magisk generator for mødet med det fremmede. Et hurlumhej- og skrækhus, der hvirvler campisterne ud Teatret Beagle -dans & fysisk teater, af deres ferietrance og ind i en omgang tørre skaber “tegneserie teater”, som er enkelt, tærsk, jalousi og strandtennis. skarpt og fyldt med komiske, absurde og poetiske historier.

‘Campisterne‛ er fysisk, komisk absurd gadeteater for hele familien. Teatret Beagle tilbyder workshops i: kreativ- og “krasj”-dans, komik, fysisk En skæv og rørende forestilling om livet på en teater og stagefight. campingplads, om at blive overrumplet af livet og udfordret i mødet med det ukendte. For “EnCykloPædisterne” og “Campisterne” gælder: Aldersgruppe: 6-99 år / familieforestilling. Pris inkl. moms: kr. 17.400 Spillesteder: Torve, gågader samt indendørs. Performere: Steffen Nielsen, Helga Rosenfeldt-olsen og Bjørn W. Olesen For alle forestillinger gælder: Varighed: cirka 40-50 min. Rumkrav: Gymnastiksal eller lign. Tekniske krav: Strøm 380V. (gadeteater 220 V.) Mørklægning: kræves ikke. Turnèperiode: hele året. Refusion: Ja

Gadeteater:Teatret Beagle samarbejder med hollandske Arbimo Flex i forestillingen "Urban Safari" kontakt Kulturriget for salg. TeatretBeagle.dk - Godsbanen - Århus . mobil: +45 2029-9677 teatretbeagle@gmail.com For information og salg, kontakt Kulturriget.dk mobil: +45 6066 0886

Teatret Beagle 49


for alle der beskæftiger sig med drama og teater

DATS er en landsdækkende teaterorganisation der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark. Medlemsskoler, -scener og -grupper kan få gratis hjælp af DATS´ professionelle teaterkonsulenter til deres teaterarbejde: • Instruktion • Teaterarbejde med børn og unge • Scenografi • Repertoire • Mv. Medlemmer får 10 % rabat på Forlaget DRAMA’s bogudgivelser og Grimas sminke samt rabat på DATS’ mange teaterkurser. Medlemskab for skoler, scener og grupper kun 325,kr. pr. år.

50 DATS

DATS, Jernbanegade 5, 6230 Rødekro tlf 7465 1103 - dats@dats.dk

www. dats. dk


forestilling med

Hans Laurens

Elisabet oplever krigen i Angola som barn og ung. Det er hendes historie, vi hører. Hendes far er militsleder og hun tror fuldt og fast på ham og portugisernes retfærdige kamp mod sorte terrorister. Men krigens virkelighed rammer hende og får hende til at tvivle. En tvivl fuld af spørgsmål om hvad der er rigtigt og forkert. Spørgsmål som forbliver ubesvarede, også efter at krigen slutter og hun og hendes familie bliver fordrevet fra Angola. En forestilling til eftertanke. Danmark har været i krig i over 10 år og vi bliver igen og igen bedt om at deltage i nye. Hvad er prisen både moralsk og menneskeligt? Tema: Krig Aldersgruppe: 12-16 år Skrevet og fortalt af: Hans Laurens Research: Hans Laurens og Mia Degner Konsulent : instruktør Madeleine Rønn Juul. Varighed: 75min. Honorar : 7.500,(Over 250 elever 12.000 .)

Undervisningsmateriale: Baggrundsmateriale for krigen i Angola Turneperiode: januar/juni og august/december Rumkrav: Minimum et stort klasseværelse . Lys og Lyd: fast lys eller 230V, evt lydforstærkning Opstilling: 20 min,. Medhjælp : ingen. Tekniske krav: Scene på min 2x2m,

Gi en historie , Krusågade 25, 1719 V, info@gienhistorie.dk, www.gienhistorie.dk

BestTellers 51


4UHVVHQ VNULYHU (HW HU HW PHVWHUY UN (HW VNDEHU HQ IDQWDVWLVN IDUYHULJ NDOOLJUDILVN SDSLUUXOOH PHG WHJQ GHU NXQQH Y UH RUG 3UG GHU VWU PPHU PHWDIRULVN XG DI UXOOHQ

& UQHWHDWHUDYLVHQ

52 Teater Blik


%N¬F DSELSDAGSFEST ¬ $ER¬SKAL¬G RES¬RENT ¬INVITERES¬G STER ¬BAGES ¬ PYNTES¬OG¬G RES¬KLAR ¬/G¬SͬSKAL¬DER¬T NDES¬LYS ¬ (VOR¬GAMMEL¬ER¬DU )¬EN¬GENNEMKOMPONERET¬OG¬KOREOGRAFERET¬ LEGENDE¬FORM¬HYLDER¬VI¬LIVET ¬FESTEN ¬MINDERNE¬ OG¬REJSEN¬GENNEM¬LIVET OG¬

NSKET¬ER¬AT¬SKABE¬ET¬M DE¬MELLEM¬MENNESKER¬ GENNEM¬EN¬F LLES¬OPLEVELSE ¬EN¬SORGMUNTER¬ MUSIKALSK¬INSTALLATION¬OG¬FORESTILLING¬FOR¬DE¬YNGSTE¬ OG¬DE¬ LDSTE ¬$E¬SOM¬ELLERS¬ENTEN¬ER¬FOR¬SMͬELLER¬ FOR¬GAMLE¬TIL¬AT¬V RE¬MED i`Û À i `i\Ê'ERTRUD¬%XNERÊ }Ê#HRISTIAN¬(OUGAARD ÃÌÀÕ Ì \Ê#ATHERINE¬3OMBSTHAY]Ê Õà \Ê#HRISTIAN¬(OUGAARD ÞÃ\Ê0OUL¬*EPSEN]Ê ÃÌÕ iÀ\Ê4RINE¬7ALTHER]Ê `j\Ê'ERTRUD¬%XNERÊ -Vi }À>v Ê }ÊÛCÀ ÃÌi`ëÀ `Õ Ì \Ê,UMEN

4UHVVHQ VNULYHU 8HDWHU &OLNV %223 %22-¡ HU HW OLOOH YLVXHOW NXQVWY UN (HW HU HQ EHGULIW DW Qm IUHP WLO HW UXP KYRU GHU EU QGHU SDSLUXGNOLSVVWHDULQO\V HQ PDVVH Sm DOOH GH VQRUHWU N VRP NRUW WLG I U EDUH YDU WRPPH OLJH OLQMHU L OXIWHQ

& UQHWHDWHUDYLVHQ 'PSFTUJMMJOHFO FS TU UUFU BG LVOTUSÌEFUT NVTJLESBNBUJTLF VEWBMH

Teater blik 53


::: )$&(%22. &20ǖ7($7(5%/220 0$,/Ǘ7($7(5%/220 '. ::: 7($7(5%/220 '. 7/)

Pigen og Øen er en farvestrålende forestilling om en perfekt verden, der krakelerer. Og en gribende fortælling om at miste og om at finde sammen igen. REFUSION: Godkendt ALDER: 9-13 år VARIGHED: 50 minutter PUBLIKUMSANTAL: 100 PRIS INKLUSIV MOMS:

forestilling: 8.250 kroner LUNA CHRISTENSENToEn &forestillinger: NIELS ERLING 13.750 kroner

Obs: Transportgebyr vest for storebælt

****

“SE, DET ER TEATER, DER LYKKES.”

ANNE MIDDELBOE CHRISTENSEN, BØRNETEATERAVISEN MAJ

Christian Særling er en fantasifuld fortælling om venskab fra 1930’ernes Danmark, hvor rigtige drenge spiller fodbold, hvor piger skal gå i kjole, hvor alting er stribet, og hvor røde pølser er den nye dille. REFUSION: Godkendt ALDER: 5-9 år VARIGHED: 45 minutter PUBLIKUMSANTAL: 80 PRIS INKLUSIV MOMS: En forestilling: 8.000 kroner To forestillinger: 12.000 kroner Obs: Transportgebyr vest for storebælt

54 Teater Bloom

2011

****

$DUKXV 6WLIWVWLGHQGH

****

Børneteateravisen.dk


Jeg mangler en del

Ǖ (1 )25(67,//,1* 20 $7 6$0/( Velkommen til en visuel musikperformance, der tager dig med til samlerens univers – en verden hvor du kun eksisterer i kraft af dine komplette kollektioner. REFUSION: Godkendt ALDER: Over 6 år PUBLIKUMSANTAL: 100 PRIS INKLUSIV MOMS: 9.500 kroner 5DEDW YHG ƮHUH IRUHVWLOOLQJHU s VHQG RV HQ PDLO

Ib er et æg er en skrøbelig forestilling om et æggehoved, en farlig honningkrukke og modet til at gå alene ud i verden og lede efter én, man godt kan li’.

******

Kulturkongen.dk

****

%ÓUQ L %\HQ

REFUSION: Godkendt ALDER: 3-7 år VARIGHED: 35 minutter PUBLIKUMSANTAL: 60 PRIS INKLUSIV MOMS: 6.875 kroner 15% rabat på efterfølgende forestillinger Obs: Transportgebyr vest for storebælt

Teater Bloom 55


Festival of Wonder 7.-10. november 2013

Silkeborg Internationale Dukketeaterfestival Forestillinger for voksne - Forestillinger for børn - Master Class - Workshops - Udstillinger - Film

www.festivalofwonder.dk

56 Festival of Wonder


NDBERG A S S A M O TH

EN MUSIK ALSK VANEFORESTILLING AF OG MED THOMAS SANDBERG Med musikkens logik og underfundig komik udforskes gentagelsen som fænomen i denne forestilling, der handler om menneskets vaner – de loops – som ligger i hverdagens rutiner. Musik og fysisk aktion smelter sammen, inspirerer og interagerer med hinanden. Loop leveres i det nonverbale, musikdramatiske fortællesprog, som Thomas Sandberg har udviklet og raffineret i gennem sine soloforestillinger i de sidste 10 år. Kan man have musikalske tvangstanker? LYSDESIGNER: MIKKEL JENSEN ALDERSGRUPPE: 6-97 ÅR. TEKNISKE KRAV: MØRKLÆGNING · 220 V / 3 X 16 A BXDXH: 7X5X4 METER PRIS: 12.500 INCL. MOMS FORESTILLINGEN ER REFUSIONSBERRETIGET

Pressen har skrevet følgende om LOOP: “Stor leg... Det, vi nyder, er den helt igennem suveræne musikalitet og opfindsomhed, der gennemsyrer den leg med musik, lyd, billede og rytmik, som Thomas Sandberg interagerende kaster sig non stop dynamisk ud i – i herlige flowfyldte 50 minutter.” ����� i Børneteateravisen “Det er sjovt og underholdende... godt egnet til børn...” ���� i Fyens Stifttidende. “Hverdagens trummerum bliver i hvert fald en del sjovere, når den bliver taget under kærlig behandling med Thomas Sandbergs “trommerum.”” Søren Sommerglæde, sommerglæde.dk (fynsk kulturblog) ZANGENBERG DESIGN | ZD1001

boing productions 57


GRÆNSESYNDROM

- en teatermonolog om livet på den anden side af grænsen

Frit efter En Lille Grænsedagbog af Gazmend Kapllani En morsom, gribende og tankevækkende forestilling om drømmen om et bedre liv på den anden side af grænsen, som millioner af mennesker verden over deler på tværs af nationalitet, religion og køn.

Skuespiller: Ernesto Piga Carbone Instruktion & bearbejdelse: Jens Svane Boutrup Scenografi & dukker: Lisbeth Burian Koreografi: Camilla Marienhof Aldersgruppe: Voksne og unge fra 14 år Varighed: 50 min. Pris: 9.000 inkl. moms v. maks. 80 tilskuere Rumkrav: B: 5 m; D: 4 m; H: 3m. Mørklægning kræves. Anmelderne skriver om bogen: Forestillingen er refusionsberettiget. Booking: Bornholms Teater – Teaterstræde 2 – 3700 Rønne Tlf: 5695 0732 – info@bornholmsteater.dk www.bornholmsteater.dk

58 Bornholms Teater

”Denne sjove, ironiske og intelligente beskrivelse af livet som immigrant giver stemme til en befolkningsgruppe, der normalt er tavs. ” Times Literary Supplement ”Bogen beskriver med befriende humor og usentimental ærlighed immigrantens stenede vej til et nyt liv og en ny identitet.” The Independent


Prinsesse Leonora > KEKZ ,Z/^d/E ^ Z D d/^< >/s^,/^dKZ/ &KZd >d D h<< Z͘ E &KZ ^d/>>/E' KD < Z>/', K' D 'd ʹ K' E WZ/E^ ^^ ͕ Z /<< s Z E Z/'d/' WZ/E^ ^^ ͙

PRIS

SKUESPILLER

ŚƌŝƐƟŶĞ ůďƌĞĐŚƚƐůƵŶĚ D Eh^<Z/Wd Θ /E^dZh<d/KE

:ĞŶƐ ^ǀĂŶĞ ŽƵƚƌƵƉ

ϱ͘ϬϬϬ Ŭƌ͘ ŝŶŬů͘ ŵŽŵƐ ǀĞĚ ŵĂŬƐ͘ ϱϬ ƟůƐŬƵĞƌĞ͘ ϴ͘ϬϬϬ Ŭƌ͘ ŝŶŬů͘ ŵŽŵƐ ǀĞĚ ŬƆď ĂĨ ƚŽ ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ͘

<K^dhD Z Θ h<< Z

ZhD<Z s

:ŽŚĂŶŶĞ ,ĞůŐĞƌ >ƵŶĚ

͗ ϯŵ͖ ͗ ϯŵ͖ ,͗ Ϯ͕ϮϬ ŵ DƆƌŬůčŐŶŝŶŐ ĨŽƌĞƚƌčŬŬĞƐ͘

> Z^'ZhWW

&ƌĂ ϱ Ċƌ͘

&ŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞŶ Ğƌ ƌĞĨƵƐŝŽŶƐďĞƌĞƫŐĞƚ͘

s Z/',

ϯϱ ŵŝŶ͘

KK</E'

ŽƌŶŚŽůŵƐ dĞĂƚĞƌ ʹ dĞĂƚĞƌƐƚƌčĚĞ Ϯ ʹ ϯϳϬϬ ZƆŶŶĞ důĨ͗ ϱϲϵϱ ϬϳϯϮ ʹ ŝŶĨŽΛďŽƌŶŚŽůŵƐƚĞĂƚĞƌ͘ĚŬ ʹ ǁǁǁ͘ďŽƌŶŚŽůŵƐƚĞĂƚĞƌ͘ĚŬ

Ŷ ĐŽͲƉƌŽĚƵŬƟŽŶ ŵĞůůĞŵ ŽƌŶŚŽůŵƐ dĞĂƚĞƌ ŽŐ dĂĂƐƚƌƵƉ dĞĂƚĞƌ

Bornholms Teater 59


20.-22. september 2013 35 danske teatre Internationale gæstespil Åbningsaften Festmiddag Horsens Børneteaterpris Fagligt Forum Netværk Formidlercafé

www.horsensteaterfestival.dk Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemmesiden 60 Horsens Teaterfestival

Mød os på Facebook


ò § ǣ

¤ Þ § ǡ § Þ Ǥ ǡ Ǥ ǡ § Ǥ dz § ǡ ͿǤ ǡ ¤ ǡ ¤ § Ǥdz ǡ § ¤ § Þ

]

§ Þ ǡ Ǥ ¤ § ͻǤ Ǧ ǡ Þ § ǣ ϐ ¤ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ Ǩ

dz Ǩ Ȃ Þ ǡ Ǥ Þ dzǤ Ǥ Ǧ Þ

)RWR .DMD 0 UN (JHEHUJ

dz ǡ dzǤ ǡ Þ ǡ Þ

Þ ¤ Ǥ Ǧ ǡ ¤ ϐ Ǧǡ Ǧ Ǥ § Þ Þ Ǥ Ǥ dz dz dz ¤ dzǤ dz § dz ͻǤ ǡ § Þ ǡ ʹͲͳͲ

ǣ ͳ͵Ǧͻ͹ ¤ ǣ Ǥ ͹ͷ Ǥ ǣ ͳͲǤͲͲͲ ȋ ͹ͷ Ȍ ͳͷǤ ͲͲͲ ȋ ͹ͷ Ȍ Ǧ Ǥ ± ǣ ǣ ̷ Ǥ ǣ ͸ͳ͵Ͳ͹ͻͺ͸ǡ Ǥ Ǥ

Teater Bühne 61


60 BØRNETEATRET 62 Børneteatret


BØRNETEATRET 61 Børneteatret 63


TEATER FOR BØRN OG UNGE

FESTIVAL 2014 I uge 14, 31. marts til 6. april Weekendarrangement er 4. til 6. april 2014

Vidste du at... Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø i april 2012. Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

64


Et labyrintisk forestillingsspil af Cantabile 2 og Carte Blanche

L LIFE V E ”En modig og meget vellykket forestilling, som med sin involvering og aftryk på publikum er et stærkt bevis på nødvendigheden af at udforske teatrets grænser.” Børneteateravisen.dk

Life Live! er en erkendelsesrejse om det, vi har tilfælles som mennesker. Et labyrintisk forestillingsspil om at være i live. Her er man ikke blot tilskuer, men bevæger sig rundt og deltager aktivt i hele forestillingen. 6 performere og 40 vægge, der kan flyttes så nye rum opstår, er de elementer, som skaber det live-spil publikum deltager i og er medskabere af. Reglerne er enkle: Selv når man ikke har lyst til at vælge, så bliver ens ikke-valg et valg, for ens fysiske tilstedeværelse i spillet er med til at frembringe og påvirke den fælles oplevelse på erkendelsesrejsen. Når rejsen begynder er vejen lige uklar for alle. Undervejs er det den enkeltes ærlige deltagelse, der former rejsen.

Aldersgruppe: Fra 12 år Turnéperiode: 1. Oktober 2013- 1. April 2014 Varighed: 75 min. Pris incl. moms: 21.250,- for to forestillinger samme dag med 30 tilskuere pr. forestilling. Opstilling: 5 timer Nedtagning: 2 timer Spilleareal: B: 14 / D: 25 / H: 4 m. Mørklægning: Kræves Tekniske krav: 220 V, 380 V / 1x3x16 A Koncept: Cantabile 2 & Carte Blanche Instruktion: Nullo Facchini & Sara TopsøeJensen Scenografi: Sara Topsøe-Jensen Performere: Lisa Gertum Becker, Siri Haff, Signe Harder, Tilde Knudsen, Marie Louise Maegaard, Anne Nyboe

”Interaktivt teater er et livsbekræftende møde (…) Det var præcis, som om vi – i et udstrakt, forgængeligt nu – holdt hinandens liv i hånden.” Politiken

EGNSTEATER

I VIBORG

eg n s t e ater i Vord i n g b org

Kostervej 2b - 4780 Stege tlf.: 55 34 01 19 - teater@cantabile2.dk www.cantabile2.dk Medlem af TIO

Cantabile 2 65


66 Carlsen & Ko


Carlsen & Ko 67


68 Carte Blanche


Carte Blanche 69


Hjemme hos Alfons Åberg

En familieforestilling for det lille publikum med Alfons og hans distræte far. Dramatiseret over flere af Gunilla Bergstrøms populære børnebøger. Forestillingen handler om hverdagens små dramaer, situationer som alle kan nikke genkendende til. Vi får svar på, hvorfor det er godt at kede sig, og finder ud af, at det sommetider kan være svært at lege sammen og forblive gode venner. www.comedievognen.dk - comdievognen@gmail.com - tlf. 35366122

Aldersgruppe: fra 3-8 år Turneperiode: 2013/2014 Varighed: 45min

Spilleareal: B: 7m. D:7m. H:3.5m. Mørklægning 380V Stærkstrøm Priser inkl. moms ved antal tilskuer: Kr.: 11.000 ved max. 80 Kr.: 12.000 ved max. 100 Kr.: 13.000 ved max. 120 70 Comedievognen


Pre og miere l famivsbek på en ræ m ilief ore ften unter d still ing e

Kærlighed er en skør fisk Medvirkende: Ea Mannov og Zevik Perl Instruktion: Comedievognen

Comedievognen stiller spørgsmålet: “Hvad er kærlighed”? Og forsøger med inspiration fra Pernilla Stalfelts populære børnebog at give et indblik i kærlighedens mangfoldige og forunderlige univers. Fra 3 år, 35min. Sceneareal: B: 6m D: 7m. H: 3,5m. 60 pub. = 6.900 kr. 80 pub. = 7.900 kr.

Comedievognen 71


LINGEN DEBATFORESTFIL OMME .. . D R O R E R E T K DER PUN

TÆT PÅ

STANDBY

UNG I DANMARK: OM AT FØLE SIG PÅ TVÆRS OG FINDE STYRKE OG TAGE ANSVAR

UNGE ARBEJDSLØSE SMIDER OFFERROLLEN OG INSISTERER PÅ RESPEKT

Mød fx Besir som hænger ud med nogle barske typer og har mistet sine drømme for fremtiden – et helt specielt møde ændrer hans verdensbillede og bliver begyndelsen til et dramatisk kursskifte. Carla opsøger sin ukendte far og møder en kriminel underverden, og Nadia inviterer publikum ind i et psykisk sårbart rum, hvor hun ønsker at blive mødt med andet end tavshed og berøringsangst.

Der er 50.000 unge arbejdsløse i Danmark – Mød nogle af dem.

72 C:NTACT Fonden

Michael er træt af at være den stille dreng, der ikke mener noget om noget, Emrah har sit navn imod sig, når han søger lærerplads, Gothpigen + na X± a± 8¼ F Ça 8Á¼ a 8 a±V t David rapper om at være sulten, når det er sidst på måneden.


T AF � VÆLG E AER EM VORES T ESLÅ R ELLER FO T ET HEL ANDET!

HVA’ SÅ, GUD? UNGE FORHOLDER SIG TIL RELIGION OG TRO Mød blandt andre Stephanie, der ikke ser problemet i både at være piercet og kristen. Zerife ironiserer over fordelene i at bære tørklæde og danskernes fordomme, og Joel fortæller om, hvor svært det er, når man med sine 17 år og 63 kilo skal bære hele Israel/ (8 =´¼ 8~ p ¼a @ ´ a ´ Á X±a¡

Ung til ung om kulturmøder, integration & social mangfoldighed Der indgår rap og musik i forestillingerne, når de unge med mod, styrke og sårbarhed fortæller historier fra deres eget liv Efter hver forestilling er der debat om forestillingens temaer C:NTACT Taskforce er refusionsgodkendt

Yderlige info & booking TASKFORCE@CONTACT.DK TELEFON: (+45) 3329 6117

C:NTACT fonden

C/O BETTY NANSEN TEATRET ASGÅRDSVEJ 2 DK-1811 FREDERIKSBERG C WWW.CONTACT.DK

MØD OS PÅ

STØTTET AF

C:NTACT Fonden 73


Stomp gruppen DaDunk prĂŚsenterer

KLODS HANS

0TWVULYLUKL RVYLVNYHĂ„LY TLKYP]LUKL Y`[TLY ZRÂĽYL PUZ[Y\TLU[LY LU ¸YHWWLUKLš WYPUZLZZL VN Zr ZLS]MÂĽSNLSPN KLU VWĂ„UKZVTTL 2SVKZ /HUZ ,U Z[VTW MVY[¤SSPUN TLK T\ZPR Wr RVZ[L IÂĽNLY [ÂĽUKLY Z[LNLWHUKLY VN OLZ[L +L [V ZLS]ZPRYL IYÂĽKYL RHU [YVKZ KLYLZ MHU[HZ[PZRL K`N[PNOLK PRRL ]PUKL KLU ZT\RRL WYPUZLZZLZ OQLY[L TLU KL[ RHU 2SVKZ /HUZ /HUZ LY O]LYRLU ZTHY[ LSSLY [QLRRL[ TLU OHY IL]HYL[ MHU[HZPLU VN RHU ILNLQZ[YLZ +L[[L LY LU MVYLZ[PSSPUN KLY RHU ZWPSSL MVY OLSL ZRVSLU Wr LU NHUN /ÂĽQ[ [LTWV ZPTWLS OPZ[VYPL PTWVULYLUKL T\ZPRHSP[L[ VN ZQV]L Ă„N\YLY ZPRYLY H[ IrKL IÂĽYU [LLUHNLYL VN ]VRZUL LY YPN[PN[ NVK[ \UKLYOVSK[

Yderlig information: ^^^ KHK\UR KR PUMV'KHK\UR KR ;SM

74 DaDunk

Varighed: TPU Honorar: 7YPZLU ISP]LY PRRL [PSSHN[ TVTZ 2Y ]LK TH_ [PSZR\LYL 2Y ]LK TH_ [PSZR\LYL Anden prisinfo: MVYLZ[PSSPUNLY ZHTTL KHN ZHTTL Z[LK RY Refusion: Godkendt Aldersgruppe: (SSL Spilleareal: IY T K` T O¼ T MørklÌgning: 1H O]PZ T\SPN[ Opstillingstid: TPU Nedtagning: TPU


DANSETANTERNE præsenterer:

Tante Brun, tante Grøn og tante Lilla

“Der var engang en lille by, og i den by var der en lille gade, og i gaden lå der et lille hus og der boede tre tanter …“

I et brus af fejende skørter danser tanterne, ud og ind af årstiderne, i en musikalsk billedecollage sammensat af glimt fra ‘gamle dage’, tekander, brunkager, roser, æbletræer, strandliv, melodiske jazzballader og klasssisk musik. Små historier opstår undervejs, mens tanterne synger nogle af de børnesange, som er blevet sunget fra tidernes morgen og overleveret igennem generationer. Aldersgruppe: Turnéperiode: Varighed: Honorar: Opstillingstid: Lokaler: Spilleareal: Mørklægning: Medhjælpere: Tekniske krav: - indendørs: - udendørs: Forfatter: Koreograf og instruktør: Scenograf: Medvirkende: Kontakt:

Tanterne danses af tre professionelle dansere med livslang erfaring fra henholdsvis Det Kongelige Teater, Juilliard School of Music og Nyt Dansk Danseteater.

Det er muligt at bestille en danseworshop for børnene efter forestillingen.

3-8 år og familie september 2013 og frem 35 minutter + workshop 15 min kr. 7.000 30 minutter biblioteker, børnehaver og skoler, parker, byfester, haver, mm. br. 5 m, dyb. 5 m, hø. 2,5 m kræves ikke lydmand ved udendørs arrangementer adgang til CD afspiller/anlæg, adgang til strøm 230 V inspireret af Elsa Beskows bog Birgitte Skands Stine Gudmundsen Holmgreen Birgitte Skands, Karina Elver, Dorte Persson bskands@mail.dk Tel: 40367303

danseTanterne xx HS 75


Jagten på Julemanden

En nissepige ankommer med sin kuffert. Hun skal med ud og flyve i Julemandens kane, men julemanden er blevet væk! Med en magisk trylleremse fører nissepigen publikum med ind i det hemmelige juleland for at finde ham. Men her er der tilsyneladende heller ingen der har set ham...

Medvirkende: Maria Carmen Lindegaard Instruktion og manuskript: Laura Madsen Scenografi: Eline Østergaard Aldersgruppe: 3-7 år Pris: 4.000 kr ved max. 40 publikummer Refusion: Godkendt Varighed: 35 minutter Opstillingstid: 60 minutter Spilleareal: 3 x 3 meter Mørklægning: Anbefales

76 duaplo

www.duaplo.dk


TEATER DU MILDE HIMMEL

”Sikke et vejr” En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line Svendsen tager børnene med på en rejse gennem de fire årstider

kan man nu både soppe og dykke under havoverfladen....

En paraply åbner sig og en frisk forårseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med en enkelt håndfuld sand forvandles rummet til den hede sommerstrand. Og fødderne bliver brændende varme. En blå snor trylles om til det kølige hav og på magisk vis

Medvirkende: Aldersgruppe: Aldersgruppe: Aldersgruppe: Opstillingstid:

Med enkle revisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne. Forskellige dyrevenner dukker op undervejs, men de opfører sig ikke altid som man regner med.

Line Svendsen 11/2 - 3 år Pris inkl. moms kr. 4900,- ved max. 40 børn 3 - 6 år Pris inkl. moms kr. 6150,- ved max. 60 børn 11/2 - 6 år Ring venligst 90 minutter

Spilleareal: Refusion: Mørklægning: Instruktør:

3m x 4m Godkendt Nej Katharina Kamber

TEATER DU MILDE HIMMEL Administrator: Lars Bo Christensen, Kaløgråvej 8, Kallø, 4990 Sakskøbing Tlf: 2621 2409 dumildehimmel@gmail.com

Teater Du Milde Himmel 77


W WW W W. D U N KELB LAA. LA A. A.DD K · H A L L O@ D U N K E L B LA A . DK · 2612 0013

Coyote Fra 3-6 / 5-9 år. Trommen fortæller: ”Dengang verden var helt ny, fandtes der ikke noget lys. Der var mørke overalt. Dyrene kom kravlende op af jorden: Bison, Hare, Ugle, Mus og den mægtige Ørn... Nå ja, og så også Coyote.” Akkompagneret af en rammetromme, fortæller og spiller Troels Ejsing den gamle Zuni-indianske myte om spilop-mageren Coyote og den store jæger Ørn, der sammen tager ud på en farefuld færd for at finde Sol og Måne. Varighed 40 min. priser: 60 tilskuere: 5.700 kr., 80 tilskuere: 6.400 kr. Refusion godkendt 78 Dunkelblå


Bittebæk 5 – 10 år. Jep! Nok er han lille, drengen hvis navn rimer på både kæk og fræk, men: Ingen skal sige, at fordi man er lille, kan man ikke blive til noget stort. Hvad så hvis man skal stjæle fra en trold? Tja, skal man, så kan man vel. Og med en gryde som båd og to sleve som årer er man allerede godt på vej ud i eventyret. Fortalt af Troels Kirk Ejsing. Varighed ca. 40 min. Priser: 60 tilskuere: 5.700 kr., 80 tilskuere: 6.400 kr., 100 tilskuere: 7.100 kr. Refusion godkendt

Hvem der først bliver vred 8 år og opefter. ”Ingen mad i dag, men i morgen” siger skiltet over døren. Der er døde dyr i kørebanen, grise i mosen og børn i skorstenen når Troels Kirk Ejsing fortæller eventyret om Tosse-Hans i dyst med trolden. Varighed ca. 60 min. Priser: 60 tilskuere: 5.700 kr., 80 tilskuere: 6.400 kr., 100 tilskuere: 7.100 kr. Refusion godkendt

Musikanterne 6 år og opefter. De har danset, spillet og sunget sig ud af dødens favntag – og det mere end en gang. Æsel, Hund, Kat og Hane gi’r den gas i et gyngende, svedigt rockbrag, leveret af Troels Kirk Ejsing i tæt kontakt med publikum. Varighed ca. 45 min. Priser: 60 tilskuere: 5.700 kr., 80 tilskuere: 6.400 kr., 100 tilskuere: 7.100 kr. Refusion godkendt

Dunkelblå 79


En forestilling for 6-10 årige børn og deres voksne af og med Teater Dyrelab. Anden har i længere tid haft en underlig fornemmelse. En dag møder hun døden. Hun bliver bange - men så synes hun alligevel, at han ser meget sød ud. Kan man blive venner med døden? Forestillingen er en fri fortolkning af Wolf Erlbruch’s bog ”And, døden og tulipanen”. To performere og en musiker begiver sig ud på en scenisk rejse, for at forstå det uforståelig. Hvad sker der når man dør? Hvordan føles det at miste? Og hvorfor går de fleste rundt og frygter døden, når det er livet der bringer forkølelser, ulykker, ræve og den slags? Med levende musik, animationer og performancepoesi bevæger forestillingen sig rundt om et forunderligt venskab og de spørgsmål vi alle tumler med om livet og om døden. Instruktion: Rolf Heim/ Scenografi & kostumer: Sille Dons Heltoft/ Medvirkende: Pernille Nedergaard Haugesen, Tea Rønne & Andreas Ugorskij/ Komponist: Andreas Ugorskij/ Video&lys design: Raphael Solholm/ Tekst: Caspar Haarløv/ Grafisk Layout: Marie Boye Thomsen Aldersgruppe:6-10 år Varighed: ca 40 min. Pris: 9.375 ved 80 tilskuere. & 10.500 ved 100 tilskuere Refusion: Godkendt Spilleareal: H3,5xB6xD14 (Inkl. publikum). Mørklægning: Kræves Tekniske krav: 380 V (3x16A) Opstillingstid:2 ½ time

80 Teater Dyrelab

Tlf.: 25 85 38 80 dyrelab@hotmail.com www.teaterdyrelab.dk Støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Statens Kunstråds Musik Pulje, Bikubenfonden, Købehavns Kommunes Scenkunstudvalg og Frimodt Heineke Fonden.


Aldersgruppe: 7-9 år og evt. (1.-3. kl.) Pris inkl. moms: Kr. 12.500 ved max. 60 børn Kr. 15.000 ved max. 250 børn Husk altid at angive pris inkl. moms (og benævnelse børn eller tilskuere). Hvis teatret ikke er momsregistreret, angiv da pris som honorar, fx.:

‘‘ Den skønne Finist-falk’’ ‘Et russisk folkeevent yr om en ung pige, en magisk f jer, to misunmisundedelige søstre faref uldrejse rejse––etetevent event allekan kangenkende, genkende, lige søstre ogog en en faref ulde yryrvivialle men i en ny og musikalsk forklædning.’

‘...hvad vi får, er en vital og medrivende klassisk eventyrfortælling om den lange og vanskelige vej til kærligheden. - BØR NETEATER AVISEN PRIS INKL. MOMS: KR. 8.500 VED MA X. 80 TILSKUERE, REFUSIONSGODKENDT ALDERSGRUPPE: 5-10 ÅR - VARIGHED: 45 MIN SPILLEAREAL: B6 X D6 X H3,5 W W W.FABELKOMPAGNIET.DK / TEL 2578 7062

Fabelkompagniet 81


#PSDITWFK t )PMCÂ?L 5MG 'BY GBJSQMBZ!GBJSQMBZ EL XXX GBJSQMBZ EL

Teatret Fair Play – kom med! Kom med pĂĽ en rejse ind i børnenes verden – dyrenes verden – drømmenes verden – Guds verden! PĂĽ Teatret Fair Play laver vi forestillinger, der viser verden her og nu – forestillinger, der møder sit publikum, der hvor de er. Hvad enten publikum er 3 ĂĽr eller 13 ĂĽr. Ambitionen er at lave vedkommende forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet; fra det episk dramatiske til det poetisk musikalske. Det skrevne ord er vores udgangspunkt, og vi fokuserer pĂĽ ny dansk dramatik – altid med den gode historie i centrum.

Teatret Fair Play har eksisteret siden1972, siden 2010 som egnsteater i HolbÌk Kommune. I sÌson 2013/2014 modtager Teatret Teatret Fair Play desuden Fair Play er medlem støtte fra Statens Kunstrüds af (Teatrenes Scenekunstudvalg Interesseorganisation) og ASSITEJ Danmark 82 Teatret Fair Play


I Pakistan sprænger 14årige Umar sig selv i stykker. I København træner en konstabel unge drenge i at modstå tortur, så de er klar til den nært forestående Dommedag. I Tulsa, USA, lover 13årige Rachel sin far troskab og får sin Silver Ring. I Norge besvimer Anders efter endnu en djævleuddrivelse. I Afghanistan velsigner feltpræsten de unge soldater inden patrulje. I Egå kysser Majbrit sin pigekæreste for sidste gang. I Guds navn.

Premiere: 4. april 2013 Turné: 2. sept.-12. okt. 2013 Medvirkende:

Stine Holm Joensen Nadia Auda Henrik Steen Larsen Robert Parr Idé og instruktion: Nils P. Munk Manuskript: Nils P. Munk og holdet Scenografi: Anne-lis Skipper Teknik: Rune Rytter Claësson Aldersgruppe: Varighed: Pris inkl. moms: Opstillingstid: Lokalekrav: Mørklægning: Medhjælpere: Tekniske krav:

Fra 13 år og op 65 min. 15.000 kr. ved max. 120 tilskuere 2 ½ time B: 12m. D: 9m. H: 4m. Total (som i en biograf) 6 380V (3x16A) Da jeg begravede min bedste ven, sagde præsten, at jeg ikke kunne finde trøst hos venner og familie – kun hos Gud. Jeg blev så vred. Men jeg sagde ingenting. Hvad skulle jeg sige? Jeg har ikke nummeret til Gud. Jeg kan ikke ringe og spørge, om det nu kan være rigtigt.

Teatret Fair Play 83


Forestillingen LYDE I NATTEN er inspireret af Maurice Sendaks børnebog ”In the Night Kitchen”. Maurice Sendak er i Danmark mest kendt for historien om ”Villy Vilddyr” (på engelsk ”Where the Wild Things Are”).

Kom med på en drømmerejse til det fantastiske natkøkken, hvor de lystige nat-bagere bager, så melet flyver om ørerne på dem. Om natten sker der ting og sager i familiens køkken – drengen vågner i sin seng, fordi han hører lyde, og på en sansemættet rejse oplever han, hvordan de syngende nat-bagere er i fuld gang med at forberede familiens morgenbrød. Han ender næsten selv som et friskbagt rundstykke. Om morgenen vågner drengen igen i sin seng. Denne gang til duften af nybagt brød… En eventyrlig sanseoplevelse for de helt små.

Premiere: 6. marts 2014 Turné: Efterår 2014 Medvirkende:

Manuskript: Instruktion: Musik: Scenografi: Aldersgruppe: Varighed:

Marie Vestergård Jacobsen Jacob Teglgaard Henrik Steen Larsen Robert Parr Michael Ramløse Robert Parr Michael Ramløse Tanja Bovin Anne-lis Skipper 3-6 år 45 min.

For flere oplysninger, kontakt Teatret Fair Play på tlf. 59 43 85 95

84 Teatret Fair Play


- efter Ulf Nilssons børnebog ”Alla döda små djur” En dag finder Ester og hendes lillebror en død humlebi. De beslutter sig for at begrave den og lave et begravelsesfirma med Verdens Bedste Begravelser – for dyr. Til en rigtig begravelse skal man bruge: En spade, pinde til kors, smukke gravsten, hammer og søm, små og store æsker, pensel og maling, blomster, blomsterfrø og digte! Og selvfølgelig nogle døde dyr. De finder blandt andet en hane, ni mus, tre sild og en solsort, der hedder Lille Far. Deres legende univers fører til både jordnære og humoristiske refleksioner over livet og døden.

Premiere: 18. januar 2013 Turné: 28. okt.-7. dec. 2013 Medvirkende: Henrik Steen Larsen Henriette Rosenbeck Dramatisering: Robert Parr Michael Ramløse Instruktion: Robert Parr Scenografi: Tanja Bovin Teknik: Rune Rytter Claësson Plakat: Anne-lis Skipper Forlag: COLOMBINE TEATERFÖRLAG Stockholm Aldersgruppe: 4-7 år Varighed: 35 min. Pris inkl. moms: 6.750 kr. ved max. 60 tilskuere/ 9.000 kr. ved max. 80 tilskuere Opstillingstid: 1½ time Lokalekrav: v. 60 tilskuere: B: 6m. D: 7m. H: 3m. v. 80 tilskuere: B: 6m. D: 8m. H: 3m Mørklægning: Gerne Medhjælpere: 2 Tekniske krav: 220V

Jeg er den, der graver og ordner alt det praktiske, og du er den, der siger digte... og græder FOR

Teatret Fair Play 85


86 Teater Fantast


”Jeg tror, at det jeg tænker RP Á\JWQLQJH HU EOHYHW PHUH nEHQW -HJ KDU L KYHUW IDOG VWLOOHW PLJ VHOY HQ KHO PDVVH VS¡UJVPnO QX 'HW HU JRGW µ - Sebastian 15 år

Flygtning Transportable er en helt særlig teateroplevelse til unge fra 14 år og opefter. En fysisk, performativ og gennemUHÁHNWHUHW WHDWHUNROODJH GHU VSLOOHU EDJ L HQ VWRU YDUHYRJQ RJ SXEOLNXP VLGGHU PHG L YRJQHQV P¡UNH NDVVH 'H GHOHU UXP PHG SHUIRUPHUQH PHG GH I\VLVNH VLWXDWLRQHU RJ PHG WLWXVLQGHU DI Á\JWQLQJH GHU L WLGHQV O¡E HU EOHYHW WUDQVSRUWHUHW Sn GHQQH EDUVNH PnGH

Alder: Fra 14 år Publikum: Max 15 pers. Varighed: 40 min. Refusion: *RGNHQGW Skolemateriale: 6H ZZZ WHDWHUÁXNV GN Medvirkende: Rasmus Malling Skov 6DUD )LQN 6¡QGHUJDDUG Spilleareal: 3DUNHULQJVSODGV W W YHG VWU¡PXGWDJ Opstillingstid: 75 min. Nedtagningstid: 15 min. Mørklægning: ,NNH Q¡GYHQGLJ Strøm: 220 v

En fysisk og sansemættet oplevelse på meget lidt plads Dialog og workshop , VDPDUEHMGH PHG DUUDQJ¡UHQ NRPELQHUHU YL JHUQH PHG HQ SXEOLNXPVVQDN RP WHPD RJ PHWRGH HOOHU HQ ZRUNVKRS L I HNV WHDWHUPHWRGHQ GHYLVLQJ NUHDWLY LGpXGYLNOLQJ RJ I\VLVN WHDWHU

Priser inkl. moms: 1 forestilling: 7.000 kr. 2 forestillinger: 10.000 kr. 3 forestillinger: 13.000 kr. 4 forestillinger: 15.000 kr. ,QIR#WHDWHUÁXNV GN ZZZ WHDWHUÁXNV GN ZZZ IDFHERRN FRP WHDWHUÁXNV Tlf. 61305087 6NRYYDQJVYHM $ $DUKXV 1

Teater Fluks 87


TEATER FOR BØRN OG UNGE

FESTIVAL 2014 I uge 14, 31. marts til 6. april Weekendarrangement er 4. til 6. april 2014 Vidste du at... Teatercentrum har afholdt festivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser. I 2012 i Ringsted og Sorø deltog 116 teatre med 192 forestillinger og i alt 599 opførelser.

88


'-:7&/%& 13*/4&44& %PSUF "CSBIBNTFO XXX รธZWFOEFQSJOTFTTF EL

&%%&3,011&#-6&4

&5 ,:4 5*- 4,&-&55&5

&O MJMMF FEEFSLPQ LPNNFS VE BG TJU ย H TBNNFO NFE TJOF Tย TLFOEF "MMF FEEFSLPQQFS TLBM Mย SF BU TQJOEF TQJOE NFO EFOOF MJMMF FEEFSLPQ ESย NNFS LVO PN FO UJOH " U รธZWF PQ J IJNMFO MJHFTPN TWBMFSOF

,JSLFHร SEF FS OPSNBMU GSFEFMJHF TUFEFS IWPS EF Eย EF MJHHFS Qย OU J EFSFT HSBWFy .FO OPHFU Wย LLFS FU HBNNFMU TLFMFU EFS CFTMVUUFS TJH GPS BU Hร FO UVS J EF MFWFOEFT WFSEFO %FS FS OFNMJH OPHFU IBO NBOHMFS %FS FS OFNMJH OPHFU IBO NBOHMF

&O NVTJLGPSUย MMJOH PN BU MFWF PH PWFSMFWF J EFO 5JMTLVFSOF IKย MQFS NFE BU QVTUF MJW J GPSUย MMJO MJMMF NFO WJMEF WFSEFO 4VOHFU PH TQVOEFU BG HFOT IPWFEQFSTPOFS QJOEFรถHVSFSOF PH Tร %PSUF "CSBIBNTFO TBNNFO NFE QVCMJLVN Hร S EFU PWFS TUPL PH TUFO "MEFSTHSVQQF ร S 7BSJHIFE NJO )POPSBS .BY UJMTLVFSF ,BO PQGย SFT VEF JOEF 3FGVTJPOTHPELFOEU

"MEFSTHSVQQF 7BSJHIFE NJO )POPSBS .BY UJMTLVFSF ,BO PQGย SFT VEF PH JOEF 3FGVTJPOTHPELFOEU

Flyvende Prinsesse 89


Guavajagten (5-11 år) Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne, der lyser rødt af ren ondskab. Deres skind er så tykt, at man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær. Man er nødt til at bruge en bazooka! Jagten på bæstet tager lytterne med fra storbyens trygge rammer til junglens mørkeste dyb, med uendelig plads til drengestreger, pigefnis og brølende latter. Det er vildt og politisk ukorrekt festligt fra ende til anden når Kasper Sørensen fortæller - glæd dig! Set af mere end 70.000 Pris: Max 100 tilskuere: kr. 7.500, Max 200 tilskuere: kr. 10.500, Max 300 tilskuere: kr. 13.500. Varighed: 45 min. Refusion: Godkendt. Turneperiode: Hele året.

Nu-Kan-Alting-Ske (9-12 år) Nu-Kan-Alting-Ske er historien om en navnløs dreng der udsættes for mobning og marginalisering, en rejse gennem hans tanker, følelser og dagligdag. Der er ingen vej tilbage når Kasper Sørensen fortæller Nu-Kan-AltingSke. Pris: Max 100 tilskuere: kr. 7.000, Max 150 tilskuere: kr. 10.000, Max 200 tilskuere: kr. 12.500. Varighed: 40 min. Refusion: Godkendt. Turneperiode: Hele året.

“Sprudlende, underspillet komik midt i tragedien sender ’Nu kan alting ske’ lige i hjertekulen”. ‘Fem stjerner’ Børneteateravisen

90 Teater Fortællekunsten


Krusågade 25-27 kld. 1719 København V www.fortaellekunsten.dk kasper@fortaellekunsten Telefon 2628 2126

Børneteateravisen: “Kasper Sørensen kan sit mundtlige fortælleteaterkram – ingen tvivl om det. Med tydelig mimik, gestik og artikulation kan han suge publikum ind i en historie og gøre dens enkeltdele levende.”

Teater Fortællekunsten 91


1807 (13-99 år) Copenhagen Blues Jonathan går fra bondegården, Castberg åbner verdens første døveskole, Englænderne belejrer København, Kongen ér stukket af, Katastrofen banker på… Snart står Jonathan med smagen af sit første kys på læberne, mens granaterne regner ned omkring ham. Et par gader derfra springer Laura-Margrethe af sted med løst hår og en økse i hånden, for at myrde en der allerede er død. Hun må sone den synd, der har bragt djævlene og ødelæggelserne til København. Pris: Max 100 tilskuere: kr. 7.500, Max 200 tilskuere: kr. 10.500, Max 300 tilskuere: kr. 13.500. Varighed: 40 min. Refusion: Godkendt. Turneperiode: Hele året.

Delt barn (9-12) HØR NU EFTER! Det knaser, da Olivers tænder går igennem blyantens gule maling. Fysiklærerens råb kalder ham tilbage. Oliver så kontakten over køkkenbordet for sig. Og gnisterne der sprang ud af den, da han satte blenderen i. Dagen efter sagde Olivers mor til en veninde at hvis han ikke snart laver den stikkontakt i køkkenet så vil hun skilles. Og Oliver ved udmærket at far aldrig får tid til det. Han arbejder jo hele tiden… Læreren fortsætter undervisningen. De har om strøm. Dødkedeligt. Oliver holdt vejret et øjeblik. Så rakte han hånden op, og spurgte hvordan man reparerer en stikkontakt. Han lyttede meget grundigt til svaret og følte sig glad igen. Det skulle nok gå. Pris: Max 100 tilskuere: kr. 7.000, Max 150 tilskuere: kr. 10.000, Max 200 tilskuere: kr. 12.500. Varighed: 40 min. Refusion: Godkendt. Turneperiode: Hele året.

92 Teater Fortællekunsten


Krusügade 25-27 kld. 1719 København V www.fortaellekunsten.dk kasper@fortaellekunsten Telefon 2628 2126

MAND MAND (13-99 ür) Den ene er vokset op blandt bodegaens billardhajer, Den anden skulle sidde ned og tisse og mütte ikke slü hjem i ludo. Den ene kan ikke bryde det negativt nedarvede mønster, der afholder ham fra at indgü i autentiske relationer. Den anden holder desperat fast i kÌrligheden, hürdt plaget af hensynsbetÌndelse. Manglen pü positive maskuline rollemodeller driver dem ud i livsforløb, der ikke er sunde. I deres søgen efter brugbare identiteter som voksne mÌnd, med KYDG GHW LQGHE UHU DI DQVYDU RJ XGIRUGULQJHU NRPPHU GH L NRQà LNW med alt hvad de ved om livet. Forestililngen Mand er fortÌlleteater nür det er bedst. HistoriefortÌllerne Kasper Sørensen og Per Helge Sørensen akkompagneres af Per Worm pü guitar.

Pris: Max 100 tilskuere: kr. 16.500, Max 200 tilskuere: kr. 21.500, Max 300 tilskuere: kr. 25.000. Varighed: 50 min. Refusion: Godkendt. Turneperiode: Hele ĂĽret.

Teater FortĂŚllekunsten 93


Wesselsgade 18b 4th • DK-2200 KBH N • tel: 26 92 98 41 www.detfortaellendeteater.dk • post@detfortaellendeteater.dk

Holger

9 år og opefter. Vi ved ikke præcis hvem han er, men det siges igen og igen, at Holger Danske sidder og våger over os indtil fjenden kommer, så vil han rejse sig og forsvare landet. ”Holger” går bag om myten og giver et bud på, hvordan det er gået til. En medrivende, engageret og involverende fortælling om drengen, der blev født blandt mange guder og, som 7 årig, brutalt blev taget som gidsel af kristne krigere og som, for at redde sit liv, måtte i lære hos en nådesløs kriger. Hvordan han blev taget til fange, fængslet og undslap ved uventet hjælp. Hvordan han faldt i unåde, blev fredløs og måtte flygte hjem fra den mægtige frankerkonges vrede. Forestillingen spilles lokalt ”Site Specific” på et slot, i en borg, en gammel kirke eller en ruin efter aftale med teatret. Pris inkl. moms: ved 60 tilskuere 5.900. Varighed: 50 min. Refusion: Godkendt. Forestillingen er produceret med støtte fra Scenekunstudvalget.

SITE SPECIFIC!

BØRNETEATERAVISEN

”Jesper la Cours fortællekunst stortrives …”

Informationer, priser og tekniske krav kan ses på:

94 Det Fortællende Teater

wwww.detfortaellendeteater.dk


Bjowulf

7 år og opefter. Følg Bjowulf og hans besætning i kamp for at redde et kongerige ud af mosetroldenes klamme greb. Jesper la Cour Andersen og Troels Kirk Ejsing i fantasifuld, nyskabende og højt gearet genfortælling af den klassiske middelalderhistorie. Pris inkl. moms: ved 60 tilsk. 7.600, ved 80 tilsk. 8.300, ved 100 tilsk. 9.000. Varighed: 75 min. Refusion: Godkendt.

I Guder!

5 år og opefter, - familieforestillinger 4 år og opefter. Jesper la Cour Andersen, iført 11 roller, fører os, med stort nærvær, sikkert gennem gudeverdenens intriger og genvordigheder og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige. Pris inkl. moms: ved 60 tilsk. 5.900, ved 80 tilsk. 6.600, ved 100 tilsk. 7.300. Varighed: 45-55 min. Refusion: Godkendt. BØRNETEATERAVISEN

”Det er hammerflot!”

BØRNETEATERAVISEN

”… fuld af power, saft og kraft og bunker af humor.”

Lille Dessert

7 år og opefter. Jesper la Cour Andersen tager os med ind i Ulrikka Strandbygaards gribende moderne og aktuelle eventyr om en fantasifuld og modig pige ingen ku’ li’, som blev bortført af en glubsk og ensom kæmpe, som alle andre var bange for. Pris inkl. moms: ved 60 tilsk. 5.700, ved 80 tilsk. 6.400, ved 100 tilsk. 7.100. Varighed: 35 min. Refusion: Godkendt. ”… tankevækkende at opleve.” Det Fortællende Teater 95


rer

tix præsente

ana Freestyle Ph

S D A O R E R FUTU breakdance

theatre

Premiere 1. sept 2011 i Dansehallerne, KBH.

"[...] Future Roads [er] med andre ord en opbyggelig fortælling der, på ægte hiphop-maner mimes og danses med næse for både vittige pointer og virtuose pralerøvs-gimmicks, men også med enkelte strejf af eftertænksomhed, ensomhed og fortrydelse" Weekendavisen d. 9. september 2011

"Freestyle Phanatix battler muntert med dramaturgien i den nye charmeforestilling 'Future Roads', hvor stjernedanseren Temu Bacot blinker hidsigt og humoristisk." Børneteateravisen d. 13. september 2011

HISTORIE Forestillingen handler om tre unge venner, hvis venskab kommer på prøve. Ingen af dem fik opbakning hjemmefra og er usikre på verden. Hver især søger de indhold, støtte og fællesskab væk fra hinanden. En af dem hænger ud på Dansecentralen, hvor der danses, battles og hygges. En anden inviterer vennerne hjem til fødselsdagsfest. En tredje finder nye venner i bandemiljøet. Sammen med bandelederen begår han røveri. Han står nu i en ny og risikabel situation – og skal træffe et valg. SPECIFIKATIONER Aldersgruppe: 8-99 år Pris ink moms: 27.500 kr. Spilning 2: 18.125 kr. (samme dag/lokale). Priserne er inklusiv alt. Refusion: Godkendt // Turnéperiode: Efter aftale Rumkrav: Spilles både på gulv og scene Spilleareal: Br: 6 m, dy: 6 m, hø: 2,5 m Tekniske krav: Kontakt os og vi aftaler en løsning. Plakater: Vi kan tilbyde plakater og pressebilleder. WORKSHOP Forestillingen kan kombineres med workshops

96 Freestyle Phanatix

PRODUCENT: Freestyle Phanatix IDE & INSTRUKTION: Thomas Nørskov KOREOGRAFI: Thomas Nørskov og Freestyle Phanatix DESIGN OG SCENOGRAFI: Tore Munch MUSIK: Mikkel Szlavik MEDVIRKENDE: 5 dansere fra Freestyle Phanatix VARIGHED: 40 minutter STØTTE: Statens Kunstråd, Wilhelm Hansen Fonden, Det Obelske Familiefond m.fl.


lectric - en funky e

edie

boogie kom

Et nyt sejt eventyr med hiphop kollektivet Freestyle Phanatix havde premiere i Dansehallerne september 2012 og er nu på turne i Norden INVITER ALLE dine venner, forældre, børn, kæledyr og fjender til Black Swan Lake for vi er klar med noget i aldrig i jeres liv har set før! Oplev PHAX AHAMADA og TEMU BACOT i en skør electric boogie komedie hvor kroppens muligheder og begrænsninger afsløres. I kroppen findes både befrielsen og begrænsningen og fra mørket og sminkebordet bag scenen og ind i rampelyset følger vi hovedpersonen til hans måske sidste chance: - en audition til balletten Svanesøen! "Tusind tak for muligheden, eleverne var meget glade for forestillingen, hvilket jeg også var. Jeg har besluttet, at mine private børn også skal nyde oplevelsen til foråret." - Charlotte Makoben, Lærer, Vigerslev Allé Skole SPECIFIKATIONER Varighed: 40 minutter Aldersgruppe: 8-99 år Pris ink moms: 19.375 kr. Priserne er inklusiv alt Spilning 2: 13.125 kr (samme dag/lokale). Refusion: Godkendt // Turnéperiode: Efter aftale Rumkrav: Spilles både på gulv og scene Spilleareal: Br: 6 m, dy: 5 m, hø: 2 m Tekniske krav: Kontakt os og vi aftaler en løsning Plakater: Vi kan tilbyde plakater og pressebilleder WORKSHOP forestillingen kan kombineres med workshops

KONTAKT Freestyle Phanatix, Automatikvej 1, 3.sal, DK-2860 Søborg Anders Merrild, Tel 6171 3584 (tel.tid 9-16) freestyle@phanatix.net, www.phanatix.net

medlem af

Freestyle Phanatix 97


98 Frøken Fracasos Kompagni


www.fyrenogflammen.dk

Teatret fyren & flammen præsenterer

FUSSKOPF udendørs og indendørs Fusskopf er en forestilling for de

allermindste. Fusskopf er en mand med fem fødder. Fusskopf elsker at danse, hoppe, løbe og gå. Aldersgruppe: 2-5 år Pris inkl. moms: 6000,- max 60 pub./ 7500,- max 80 pub. Refusion: Godkendt

GR ANTR ÆET frit efter h c andersen Forestillingen er baseret på, H C Andersens historie, om et Grantr æ. Et lille tr æ som har travlt med at blive stort og opleve alle de store ting i livet. Aldersgruppe: 3-6 år familieforestilling Pris inkl. moms: 6250,- max 60 pub. refusion: Godkendt

BOOKING: 26231394 Teatret fyren & Flammen ved Birger Bovin Skovhusevej 26, 4720 Præstø. Mail: tabibovin@gmail.com

teatret Fyren & Flammen 99


EN DANSEFORESTILLING FOR DE ALLERYNGSTE MED LIVEMUSIK AF SØREN DAHL JEPPESEN

++++ ++++ Berlingske

byenkalder.dk

Forestil dig, at du vågner en morgen til et uberørt snedækket landskab. Verden er ny og fin og ren. Alt ser anderledes ud, og der er en særlig stemning af hemmelig poesi. Du ser verden med andre øjne, med SneØjne. SneØjne er en danseforestilling, der udforsker børns oplevelse af verden. Små børn er vant til at tage alting ind og har en fordomsfri tilgang til verden. I forestillingen deler to dansere og en musiker barnets undren, når det første gang oplever sne.

100 Gazart - Tali Rázga

ALDER: 0 - 4 ÅR VARIGHED: CA. 25 MIN. PRIS: 7.900 KR. EKSKL. MOMS 9.875 KR. INKL. MOMS VED MAKS 60 TILSKUERE


“Ungerne var helt benovede og opslugte, og mine kolleger sagde, at det var noget af det bedste børneteater for de mindste, de havde set.”

“Det var som at SE et digt. Alt er så enkelt og klart.”

“Der er ingen grænser for fantasien, og forestillingen rammer netop børnenes legeunivers, hvor ting skifter form, farve og element.”

Pædagogmedhjælper publikum

Lisbeth Hansen publikum

Ida Møntegaard Magasinet Terpsichore

ALDER: 0 - 4 ÅR VARIGHED: CA. 25 MIN. PRIS: 7.900 KR. EKSKL. MOMS 9.875 KR. INKL. MOMS VED MAKS 60 TILSKUERE

En danseforestilling om vand. Altid foranderligt, oftest forunderligt. Vand er liv – rislende, dryppende, løbende, springende, brusende, sivende, dampende, brølende blåt liv. Altid foranderligt, oftest forunderligt. Denne magiske klare, blå, grønne, turkise og natsorte substans, der naturligt og helt unikt findes både flydende, fast og som gas, fortolkes på scenen af to dansere og en musiker.

DANSEHALLERNE s PASTEURSVEJ 14 s 1799 KØBENHAVN V TLF. +45 26 84 82 39 s INFO@GAZART.DK s WWW.GAZART.DK Gazart - Tali Rázga 101


EN DANSEFORESTILLING, DER SPEJLVENDER STEREOTYPERNE ALDER: 12 - 18 ÅR VARIGHED: CA. 50 MIN. PRIS: 16.000 KR. EKSKL. MOMS 20.000 KR. INKL. MOMS VED MAKS 100 TILSKUERE

++++ ++++ Børneteateravisen T. Kidmose

Kulturkongen.dk

Forestillingen retter blikket mod de automatiske generaliseringer og afkodninger, vi, uden at blinke, bruger og tager for givet i hverdagen. Spejl – hvem er køn? vil fange de unge i teenageårene, lige dér, hvor de eksistentielle spørgsmål fylder, hvor selvbevidstheden ofte er altopslugende og normaliteten både bevidst og ubevidst testes og vrides.

102 Gazart - Tali Rázga


Hvis jeg siger ’æble’, hvad siger du så? Og hvad, hvis jeg siger ’gro’? Æble3-2-1 er som en fangeleg, hvor associationer løber efter hinanden, og hvor helt særlige regler gælder. Her udfolder fantasien sig frit. Kroppe, ord og lyd tvistes, bøjes, vrides, strækkes og forstærkes, så der opstår noget nyt. Alt er muligt, for alt er en leg.

ALDER: 2 - 6 ÅR VARIGHED: CA. 30 MIN.

PRIS: 7.900 KR. EKSKL. MOMS 9.875 KR. INKL. MOMS VED MAKS 60 TILSKUERE

En varm og legende absurd bevægelsesforestilling med to dansere og livemusik af prisbelønnede Søren Dahl Jeppesen. DANSEHALLERNE s PASTEURSVEJ 14 s 1799 KØBENHAVN V TLF. +45 26 84 82 39 s INFO@GAZART.DK s WWW.GAZART.DK

Gazart - Tali Rázga 103


t No ge

Jeg er ikkke bange for noget ... men jeg skal ikke være bleg for at indrømme, at jeg godt kan blive bange for noget andet Vi véd at spøgelser er usynlige, med mindre de tager et hvidt lagen over sig at det er bedst at gå i en stor bue udenom det forladte hus for en sikkerheds skyld at det er sjovt at klæde sig ud, og at det er derfor julemanden ikke altid er ægte at en fugl i et bur er værre end ti på taget og at det er hundrede procent sikkert, at der muligvis ikke er noget at være bange for

*****

... forestillingen bliver både gribende og morsom. På én og samme tid. Det skønne er, at vi skal forestille os langt det meste. Der er ingen gode argumenter for at gå udenom. Det er noget skånselsløst godt, som lurer derinde. Århus Stiftstidende

*****

Som publikum skifter man mellem at le, krybe sammen, blive rørt, eftertænksom og hunderæd ... Her er poesi, musik, billeder og historier, der gør det muligt, at skabe sine egne forestillinger, inde i forestillingens rum. Kultunaut Uegnet under 8 år Turné: 2013-14

En saand røverhistOrie Frit, frit efter Selma Lagerlöf Det er farligt at bevæge sig ind i Görringeskoven for dér kan man blive overfaldet af det værste røverpak En iskold vinterdag går en gammel munk og hans unge lærling alligevel dybt ind i skoven for de har hørt en røverhistorie om et vidunderligt mirakel Og den er næsten for god til ikke at være sand En hængekøje, et himmelhvælv, en godnathistorie og sov godt. ... et himmelloft med de forunderligste projektioner fra verdens smukkeste have. Mærkværdigt og bevægende. Information

*****

... lidt skummel og farlig, lidt sjov og uhyggelig, lidt hemmelighedsfuld og religiøs. Det er godt gjort. Børneteateravisen

*****

Forestillingen vil os noget vigtigt. Ikke ved at skære det ud i pap. Men ved at tale til vores forestillingsevne. En ret fantastisk oplevelse, stor, intens og berørende. Århus Stiftstidende Skoleforestillinger fra 9 år Familieforestillinger fra 6 år Turné: 2013-14

104 Teatret Gruppe 38


Tee at re t G r u p pe 38 Me j lg a de 55B DK - 8 0 00 Aarr h u s C pe 3 8. dk po s t@ grr up tlf. + 45 8613 5311

ww w.gruppe38.dk

Forespørg om turné for følgende forestillinger hos teatret: Hans & Grete Gysende grum og betagende smuk eventyrfortælling. En lysende teatergalakse. Nervepirrende tændt og i en medrivende kontakt med publikum ... Det er et lille klogt og skønt sus af de sjældne. Århus Stiftstidende En lille Sonate En Rødhætte med sjælden og særegen humor og en fortællestil så fræk, at kun store kunstnere slipper af sted med historien og æren i behold. Og det gør Bodil Alling. Politiken Bukseknappen ***** Originalt og begavet ... endnu et eksempel på, hvor stærkt teater kan virke, blot man destillere og skræller alt overflødigt fra ... En forunderlig, fornøjelig og livsbekræftende blanding af fortælling og teater ... Århus Stiftstidende Du må være en engel, Hans Christian Endelig et børneteater, der hylder ungerne som de H. C. Andersen-eksperter, der er ... Men voksne kan også følge med, hvis de anstrenger sig. Filmen Toy Story er digital barnemad i forhold til dette fairytale unplugged. Information Balladen om Marjan og Rolf En fantastisk og forunderlig ballade. Fra ende til anden. Tjekket og timet, hylende morsomt, frækt og elegant, finurligt, inderligt og varmt. Der er nok for enhver alder at blive optaget af. Børneteateravisen Jeg har alt

****** Hvor ofte er det lige, at man

bliver bevæget i teatret, så det suuuger helt ned i maven af virkelig vigtighed – og man letter fra sin magelige mås og finder sig selv svævende i rummet ... Teater i verdensklasse, mesterligt flot strikket sammen. Århus Stiftstidende

Teatret Gruppe 38 105


NILS HOLGERSENS FORUNDERLIGE REJSE Selma Lagerlöfs vidunderlige historie om den frække dreng Nils, der kommer ud på sit livs rejse på ryggen af en gås. En betagende oplevelse med Peter Holst i fortællingens og teatermagiens univers. Medvirkende: Peter Holst Spiller stationært på Grønnegade Teater i april 2014 Aldersgruppe: fra 13 år

JAMEN, MAN SKYDER DA HESTE I 30ernes Amerika deltager en flok unge arbejdsløse i en marathondansekonkurrence, hvor alle kneb gælder og hvor det bare handler om hvem der kan holde sig længst tid på dansegulvet for til sidst at vinde gevinsten. Sammen med en gruppe unge talenter fra Næstveds Talentskole nyfortolker vi denne dramatiske historie fra sidste århundredes store økonomiske krise. Iscenesætter: Peter Holst Spiller stationært på Grønnegade Teater I februar og marts 2014 Aldersgruppe: fra 13 år

106 Grønnegade Teater

JULEEVANGELIET Julen er miraklernes tid, men hvorfor er det egentlig at fortællingen er så magisk? Her får du den fulde udgave af det Nye Testamentes fortælling om Josef og Marias rejse fra Nazaret til Betlehem, Jesu fødsel i stalden, de hellige konger, englenes budskab til hyrderne og deres besøg hos barnet i stalden. Historien tager publikum i hånden og Peter Holst fortæller den med dukker og i et magisk univers. Medvirkende: Peter Holst Spiller stationært på Grønnegade Teater i november og december 2013 Aldersgruppe: fra 4 år/0. klasse


PÅ TURNE´ ... Alle forestillinger er refusionsberretiget

Pris inkl. moms: kr. 6.500-8.300 (v. 60-80 publikum)

“Det var en mørk og stormfuld nat...” Sådan starter historien om Odysseus. En rejse fuld af farer og fristelser. Peter Holst og kontrabassisten Christian Glahn fortolker Homers klassiske beretning om Odysseus’ handlingsmættede færd for fuld udblæsning. Et bragende vovestykke med både intensitet og råstyrke. Odysseus er stadig en af Grønnegade Teaters mest eftertragtede forestillinger.

VI, DE DRUKNEDE

Aldersgruppe: for de 5-9 årige (og deres voksne)

ODYSSEUS

GREV GRIS

Een mand, een ghettoblaster og fire stofbleer. Det er alt. Resultatet er en medrivende, tosset og gakket historie uden sidestykke. Prins Knud møder en dag en lille gris. Grisen leger i en mudderpøl i udkanten af en skov. De to bliver hurtigt de bedste venner, og fortællingen tager for alvor fart, da Prins Knud beslutter at præsentere den lille gris for resten af hoffet. Forestillingen om Grev Gris er baseret på Thorstein Thomsens bøger og går rent ind hos sit publikum.

Hvad Odysseus var for antikkens røverhistorier er Carsten Jensens mastodont af en roman det for den danske sømandshistorie. Et overflødighedshorn af fortællinger – en dansk litterær klassiker – med skuespilleren Peter Holst på de sejlende skrå brædder. Aldersgruppe: fra 13 år Pris inkl. moms: kr. 14.500 på hverdage før kl. 16 (v. 200 publikum)

Aldersgruppe: fra 9 år Pris inkl. moms: kr. 9.200-15.750 (v. 80-150 publikum)

Grønnegade 10 · 4700 Næstved · mail@gronnegadeteater.dk

Tlf. 59 44 00 66 · gronnegadeteater.dk Grønnegade Teater 107


Udgivelser fra Teatercentrum De to populĂŚre hĂŚfter er blevet justeret og opdateret...

‘DET HELE FOR DET HALVE’

‘VI SÆTTER LIVET PĂ… SPIL’

Praktisk og overordnet information om og inspiration til formidlingsarbejdet pĂĽ skoler, i institutioner og foreninger etc. Et must have for alle, der skal arbejde med at bestille teater til deres institutioner og/ eller spillesteder.

En overordnet introduktion til børne- og ungdomsteaterbranchen i Danmark med baggrund og beskrivelse af forskellige relevante instanser og organisationer. En uundvÌrlig genvej ind i scenekunst for børn og unge.

Information til formidlere & arrangører af scenekunst for børn og unge.

Introduktion til professionel scenekunst for børn og unge.

Begge hĂŚfter kan du hente og lĂŚse som pdf-filer pĂĽ Teatercentrums hjemmeside.

108

&!26%2'!$% 3!, s +Œ"%.(!6. + 4,& s &!8 INFO TEATERCENTRUM DK s WWW TEATERCENTRUM DK


”Babusjka” ***** ”sjovt og originalt teater for de mindste” (Fyens Stiftstidende)

www.teatergyda.dk

Variété for de mindste Dukke Babusjka skal trækkes op hver dag, så hun ikke ruster. Det sørger Severinsen så for, selvom Babusjka kan være en krævende dukke når først hun får liv. En hel forestilling går i gang inde under Babusjkas skørt. En masse artisteri og gøgl, der danses, der synges og der bliver spist pølser i lange baner.. Små dukker inde i den store dukke og rigtig spilledåsemusik. Målgruppe : 2-8 år Varighed : 40 min. Opstilling : 2 timer Nedpilning : 1 time Spilleareal : 4x4 m. Højde : minimum 2.75 m. Tekniske krav : 220 volt , mørklægning ikke nødvendig Pris inkl. Moms : 8.000 , refussionsberettiget. Tilskuerantal : max 50

Medvirkende : Patricie Homolova og Rudy Tom Due Instruktion og manus : Tina Kruse Andersen

Scenografi og dukker : Patricie Homolova Musik og lyddesign : Kell Dalager Foto : Anja Littau Due

Teater Gyda - Allegade 31 - 5000 Odense C - teatergyda@live.dk - 66116631/26289715

Teater Gyda 109


'HW IRUXQGHUOLJH G\U NYLQGHU KDU XQGHU VN¡UWHUQH DI 'DULR )2 RJ )UDQND 5DPH )UD nU PLQ , HQ N UOLJ DWPRVI UH IRUW OOHV VMRYH VN¡UH RJ Q UY UHQGH KLVWRULHU RP VH[XDOLWHW +YDG IRUHJnU GHU L KMHUWHW Sn GH XQJH HOVNHQGH" +YDG IRUHJnU GHU L UHVWHQ DI NURSSHQ" +YRU PDQJH PnGHU VNDO PDQ G\UNH VH[ Sn IRU DW EHYDUH N UOLJKHGHQ" 2J KYDG J¡U PDQ QnU VH[ HU YROG" (Q K\OGHVW WLO N UOLJKHGHQ L DOOH VLQH IRUPHU ´(Q VN¡Q VDIWLJ VNU¡QH RP GHQ Q\JLIWH XQJH NRQHV VRPPHUIXJOHPXV 6ROLGH O¡MHU VRP +DUWPDQQ HU PDQG IRU DW NODUH µ %¡UQHWHDWHUDYLVHQ 0XOLJKHG IRU GHEDW RJ VS¡UJVPnO HIWHU IRUHVWLOOLQJHQ

DI 'DULR )2 )UD nU PLQ /DWWHU EU¡O WLJHUSDWWHU G¡G RJ W\QGVNLG (Q VnUHW VROGDW VRP HIWHUODGHV WLO DW G¡ (Q JLJDQ WLVN YLOG WLJHU PHG RYHUSURGXNWLRQ DI P ON RJ GHQ XVDQGV\QOLJH DGRSWLRQ 6RP HQ VPXN VDQGKHG HOOHU YDQYLWWLJ GU¡P IRUW OOHV 'DULR )RV VDWLULVNH KLVWRULH RP HQ VROGDW GHU PHG XUNUDIWHQ IUD HQ WLJHU RYHUYLQGHU NULJVIU\JW RJ UHQVHU VLQ YHUGHQ IRU NULJ RJ NULJVPDJHUH 3ULV LQNO PRPV NU YHG PD[ WLOVNXHUH NU YHG PD[ WLOVNXHUH NU YHG PD[ WLOVNXHUH $OOH IRUHVWLOOLQJHU HU 5HIXVLRQVEHUHWWLJHW 6SLOOHDUHDO -HJ WLOSDVVHU PLJ 7HNQLVNH NUDY 6WU¡P Y $PS 0¡UNO JQLQJ )RUHWU NNHV LQGH -HJ VSLOOHU RJVn XGH

110 Hartmanns Teater

´'HW YDU HQ RSOHYHOVH XG RYHU GH V GYDQOLJH 'HU YDU EODQGW SXEOLNXP VWRU O\GK¡UKHG IRU DW In DOOH ÀQHVVHU PHG L IRUW OOLQJHQ ² EnGH GH ODUPHQGH RJ GH VWLOOH RJ SXEOLNXP NYLW WHUHGH PHG VWnHQGH DSSODXV µ -¡UJHQ %UXXQ &KULVWHQVHQ 7HDWHULQGN¡EHU 0RUV¡


PREEHKLVWRULHU IUD Q U RJ IMHUQ )UD nU PLQ )RONHPRUG HOOHU PREQLQJ L VNROHJnUGHQ" )RU NORYQHQ ,JRU HU GHW WR VLGHU DI VDPPH VDJ GH JLYHU EHJJH NROGH KMHUWHU .ORYQHQ ,JRU DUEHMGHU PHG VLQ NRQH RJ GDWWHU L &LUNXV KYRU GH V\QJHU VDQJH RP DW YL VNDO HOVNH KLQDQGHQ VRP YL HOVNHU RV VHOY 6DQJH RP DW YL LNNH Pn VOn LKMHO 'HQ OHGH OHGHU KDGHU GHQ VODJV VDQJH RJ VN\GHU ,JRUV NRQH 2J Vn HU KXQ G¡G ,JRU Q JWHU DW WUR DW GHU LNNH HU ODQGH I\OGW PHG N UOLJKHG Vn KDQ Á\JWHU PHG 1LQD WLO 'DQPDUN 0HQ L GDQVNHUQHV KMHUWHU HU GHU

LNNH ULJWLJ SODGV WLO ÁHUH RJ 1LQD PREEHV L VNROHQ )¡UVW GD HQ JDPPHO GDPH EU\GHU ORYHQ RJ WDJHU VDJHQ L HJHQ KnQG ÀQGHU ,JRU RJ 1LQD UR RJ YDUPH KMHUWHU (QPDQGVIRUW OOLQJ PHG ERQXVWU\OOHQXPUH &ODXV $QGHUVHQ 1 =DKOHV 6HPLQDULHVNROH ´ PLQXWWHU L SUDJWIXOGW VHOVNDE PHG 3HWHU +DUWPDQQ RJ KDQV IRUHVWLOOLQJ ´'H )UHPPHGHµ 7HPSR RJ UR IRUXGVL JHOLJKHG RJ RYHUUDVNHOVHU JULQ RJ DOYRU )RUHVWLOOLQJHQ JULEHU L GHQ JUDG E¡UQHQH VnYHO Sn GHW VSURJOLJH GHW WHDWUDOVNH VRP Sn GHW LQGKROGVP VVLJH SODQ 'HU HU VWRI WLO PHJHQ JRG VQDN PHG E¡UQHQH HIWHU IRUHV WLOOLQJHQ VRP YDUPW NDQ DQEHIDOHVµ

KDUWPDQQV . , .

9RU )UXH .LUNHYHM 5RVNLOGH 7OI KDUWPDQQV LQIR#KDUWPDQQVWHDWHU GN ZZZ KDUWPDQQVWHDWHU GN . . , 6NXHVSLOOHU 3HWHU +DUWPDQQ .RQVXOHQWHU 9LJJD %UR RJ 6WLLJ 3DXO +DQVHQ 6FHQRJUDI -RKDQQH /DQJH 6RPPHUIXJOHPXVHQ +LVWRULHQ RP GH WUH ¡QVNHU 9ROGW JWHQ VDPW +LVWRULHQ RP 7LJHUHQ RYHUVDW DI %HQW +ROP 1RUGLVND 6WUDNRVFK )RUODJHW $SV

Hartmanns Teater 111


112 Teater Lille Hest


Teater Lille Hest 113


foto: Karoline Lieberkind ©

visen

Børneteatera XQ28.dk Out&About

Ungt, oplysende, involverende og fordommsnedbrydende Joe og Benjamin er bedste venner og går i 9. klasse. Lige før sommerferien sprang Joe ud som bøsse og det sætter Benjamin i et svært dilemma. Det er nemlig meget nemmere at hade det man elsker, hvis man er bange for at blive udstødt af vennerne. En filmisk forestilling med tematikker som mobning, vold, medløberi, gruppepres og den første kærlighed. Et indblik i hvordan det er at føle sig anderledes på godt og ondt. Skuespillerne taler efterfølgende med eleverne, hvilket normalt åbner op for emner, der ofte kan være svære for både elever og lærere at bringe på banen. ”Det er vigtigt for mig at eleverne forlader folkeskolen så fordomsfrie som muligt. I dag var et stort skridt i den rigtige retning. Tak fordi I i dag gjorde en stor forskel.” Julie Louise Mathisen lærer på Lyngholmskolen i Farum

Forfatter: Tomas Lagermand Lundme Instruktør: Mette Føns Koreograf: Bo Madvig Medvirkende: Johannes Lilleøre René Benjamin Hansen

Aldersgruppe: Turnéperiode: Varighed:

12-18 år (7.-10. kl.) August-September Forestilling: 45 min Dialog: 15-30 min Pris incl moms: Optil 100 elever kr 9.500,Optil 150 elever kr 12.500,Opstillingstid: Ca. 30. minutter Rumkrav: Skolegård/gymnastiksal Spilleareal (b,d,h): 8x8x3 meter Mørklægning: Nej Medhjælpere: Nej Tekniske krav: Ingen Undervisningsmateriale: Ja Refusionsgodkendt: Ja

Forestillingen er refusionsgodkendt - få 50% tilbage via Kulturstyrelsens refusionsordning mail: info@hilsdinmor.dk – web: hilsdinmor.dk eller facebook.com/hils.mor – tlf: +45 26 46 60 07

114 Hils DiN MOR


Guldlok og de tre Bjørne / 2-4 ür (NY)

Eventyret om Guldlok, der farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus, hvor hun spiser af grøden, prøver stolen og falder i søvn i sengen, indtil bjørnene kommer hjem. En populÌr og klassisk fortÌlling for de mindste børn.

Den standhaftige Tinsoldat / 3-6 ĂĽr

+ & $QGHUVHQV HYHQW\U RP WLQVROGDWHQ GHU HQGHOLJ ÀN VLQ GDQVHULQGH for evigt og altid. Fortalt for de smü, pü en ny overraskende müde med dukker, objekt og musik.

Eventyret fra Julemandens sĂŚk / 2-4 ĂĽr

En bamsefamilie für besøg af en uventet gÌst til jul. Og sü bliver det alligevel en hyggelig lillejuleaften med juletrÌ, risengrød og honningkager. Et juleeventyr fortalt med humor og glÌde for de smü og deres voksne.

Langt ude i skoven / 2-4 ĂĽr

Om den lille frø, som drog ud i verden, pĂĽ jagt efter en ven. En billedrig KLVWRULH RP DW Ă€QGH YHQVNDE RJ VLQ V UOLJH SODGV L YHUGHQ IRUWDOW IRU GH mindste og deres voksne med poesi, musik og dukker.

PĂĽ en lille gren / 2-4 ĂĽr

Det er forür pü bondemandens mark. Alle har travlt. Fuglene er vendt WLOEDJH IUD V\GHQ 0HG PXVLN RJ à RWWH RYHUVNXHOLJH VFHQHELOOHGHU I¥UHV YL JHQQHP nUVWLGHUQH L KLVWRULHQ RP GHQ OLOOH IXJO VRP ÀN KM OS IUD HW uventet sted.

GÌldende for alle forestillinger: Aldersgruppe: Pris inkl. moms: Refusion: Varighed: Opstilling: Spilleareal: MørklÌgning: MedhjÌlpere: Skuespiller: Tekniker:

2-4 og 3-6 ür kr. 5.500 v. 50 tilskuere Godkendt Ca. 30 min. 120 min. 4x5 m, hø. 2,3 m Helst Nej Alexander Moukhai Max Pedersen

Teatret pĂĽ Hjul 115


Holbergteatret - at gavne og fornøje.

TYR DYSSESforeEstVilliEngNfor 3 – 6 år og 6 – 9 år.

r jeg en. Nu fortælle - en eventyrlig over hele verd e. ie ol ds r tu te in ef t m re g bo okodille og - I 50 år har je rlighed nkylie, min kr ko kæ in om m g ed O m n. r de mit livs eventy ten og livsglæ fantasien, angs Det handler om tur. gens lys i 1983 til miljø og na stilling så da re fo ie il nd, m fa ende mark, Grønla Denne enestå 0 gange i Dan 45 er ov t le il og er siden sp og Tyskland. Sverige, Norge minutter. Spilletid: 45

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE - moderne fortælleteater, der tryllebind

er alle fra 6 år og opefter. Den unge Jonathan elsker at boltre sig i luften og finde på nye måder at flyve på. Hellere lege lufta krobat end æde fiskeaffald. Men de andre måger udstøder ham, ford i han er anderledes. Om at tro på egne evner og turde dele sin visdom med andre. Om forståelse og respekt for hinanden . Spilletid: 50 minutter.

HOVSKI SNOr 9V– 12SKår. I

fo - et medrivende spil eller mig? Dreng eller pige, dig Hvem er stærkest? i skolen en ag dste ud af dagligd Altså til at få det be se ned på andre. er ell r fo e be, være bang - uden at drille, mob store og skelser og de mange Om de gryende forel rm, hvor alle rne imellem. I en fo små statusspil eleve ille med. får chancen for at sp ter. Spilletid: 45 minut

116 Holbergteatret


ALLE TIDERS JEP PE

- en ny og origin

al ‘Jeppe’ for 6 år og op. Holbergs mest berømte figur ho lder fødselsdag festlig og fuld af . Den bliver dynamit. I en sk atkiste finder ha af sig selv. Tænk n en maske er på dengang ha n var dreng og da han blev slå ny i klassen, et og drillet – ud en at slå igen. Tilskuerne delta ger som gæster og får mulighed fo med til at lege ha r at være ns historie, hvis de vil. Forestillingen til passes aldersgrup pen: Børn, unge eller seniorer. , voksne Spilletid: 45 m inutter.

G EN LANDSBYD13EG– 18Når,SvokDsneAGog BsenOiorer. - en moderne udgave for

Vinge, g om den ensomme Morten Blichers berømte fortællin bbe) Gru arie e adelsfrøken Sophie. (M der forelsker sig i den ung land. soldat og krigsfange i Rus Om hans tid som svensk t er ”al r hvo , tid for en venden til Og hans dramatiske tilbage t land. ege sit i d me frem en forandret”. Som nasier, og til ungdomsskoler, gym Til overbygningen i skoler årde. neg sog use, højskoler, kirker og biblioteker, forsamlingsh se. ter inkl. 10 minutters pau Spilletid: 1 time 20 minut

Pris inkl. moms: 80 tilskuere 5.500 kr. 100 tilskuere 6.500 kr. 125 tilskuere 7.500 kr.

Skuespiller: Niels Vandrefalk Tlf. 40 50 66 87 Mail: niels@holbergteatret.dk

www.holbergteatret.dk

Holbergteatret 117


KulturCrew

KULTURCREW Du kan også få KulturCrew på din skole! KulturCrew’et arbejder på skolen med: PR og Marketing Scenehjælp Værtsskab Teknik Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

s s s s s

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldagskursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 50 skoler med KulturCrew, fordelt på 11 kommuner over hele landet. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum - og der er stadig mange flere på vej. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum Tlf: 40 75 69 04, email: ps@teatercentrum.dk

118


Et Vintere

ventyr

yyyy

"Børnene

elsker det"

Politiken

BAGAGE igt bagvendt "Det er herl Og Sjovt." sært det her. visen

Børneteatera

Et Vintereventyr af Hr.Teater & Filuren

En musikalsk vinterfortælling komponeret på vrøvlesang og fortalt af 3 klovne. Om venskab, nærvær og om nogen gange at smide sit kort væk for at finde vej.

BAGAGE Ud af Julies mange minder dukker hendes bedste veninde, Ida, pludselig op, lige så lyslevende som hun var engang!

Varighed 45 min. Areal Br: 6m, dy: 6m, hø: 2,7m Aldersgruppe 6 år og op Mørklægning Kræves Tekniske krav 220 v Pris inkl. moms: Kr. 9850 + transport v. 85 tilskuere

Instruktør Theresa Daewaell Grønning Medvirkende Helga Rosenfeldt-Olsen, Torben Guldberg & Liv Øster Müller Bendtsen Scenograf Johanne Eggert Komponist Karen Mose Dramaturg Freja Lium Lysdesign Kian Lyngsaae Larsen Alder Fra 4 år og op Varighed 50 min. Areal Br: 6m, dy: 6m, hø: 3,5m Mørklægning Kræves Tekniske krav 3 x 16 amp Pris inkl. moms 13.750 kr. v. 100 tilskuere

Der gives 10% rabat på 2. forestilling samme dag og sted

Hr. Teater || www.hrteater.dk || kontakt@hrteater.dk || +45 61657027

Hr. Teater 119


TEATER

HUND

- menneskets bedste ven Kronprinsensgade 7, 1114 København K www.teaterhund.dk, vov@teaterhund.dk tlf. + 45 26 16 14 10

Aldersgruppe: Turnéperiode: Urpremiere: Pris inkl. moms:

5 – 12 år og voksne efterår 2013 27. feb. 2013 Kr. 11.625 max 80 tilsk. (mindst 2 forestillinger med samme opstilling samme dag)

Refusion: Varighed: Opstillingstid: Spilleareal ex publikum: Tekniske krav: Mørklægning: Medhjælpere: Undervisningsmateriale: På scenen: Instruktør: Manuskript: Scenografi, co-kostumier og plakat: Animationer: Lyddesign: Kostumier og skrædder: Dramaturgisk konsulent: Tekniker, lysdesign og bygger: Tekniker og afvikler: Forestillingsassistent PR og kommunikation: Administration:

Kr. 14.000 max 120 tilsk. Godkendt 50 min. 2 t. 30 min. Bred 8 m – dyb 6,5 m – høj 3,75 m 400 V, 3 x 16A 100% kræves pga. aminationer 2 medhjælpere til ind- og udbæring www.teaterhund.dk>HVIS BARE… Bo Carlsson og Robert Reinhold Per Linderoth Robert Reinhold Jacob Langaa-Sennek Fredrik Lindgren Pelle Skovmand Sofie Fribo Jane Rasch Gert Christoffersen Jonas Møller Andersen ANNE NYMARK Tine Selmer Bertelsen Kenneth Gall

Produceret med støtte fra: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Bikubenfonden, Statens Kunstfonds Tonekunstudvalg, Dramatikerforbundet og Københavns Scenekunstudvalg. Teater Hund er medlem af TIO og ASSITEJ

120 Teater Hund


- E n f l y v e n d e f o r tA l l i n g o m e n f o r s v u n d e n f a r Hvis bare… vi brødre kunne flyve Hvis bare… skolen stod på hovedet og ordene var kaniner Hvis bare… vores drømme blev til virkelighed Hvis bare… jeg ikke var en bangebuks Hvis bare………… HVIS BARE… er en varm og rørende forestilling om drengene Frede og Uffe, deres drømme og håb og om deres rejse efter deres far, der er jagerpilot i krigen. Drengenes far har været væk meget længe! Så længe at han måske ikke kommer hjem igen. Og det har drengene meget svært ved at forstå … De begynder, på hver deres måde, at søge efter far. Det bliver starten på en rejse hvor drøm, virkelighed og fantasi smelter sammen og i sidste ende bringer deres far tilbage, på en måde ingen havde forestillet sig. Teater Hund kan godt lide at tage fat i livets store temaer. Det gælder også denne gang, hvor der nænsomt og kærligt gives et bud på, hvordan krig, mod og erkendelse kan begribes på en konkret og håndterlig måde, der samtidig har den dybde og menneskelighed, som både store og små nikker genkendende til og som åbner for nye tanker og refleksioner. Teater Hund fortæller historien med strejf af humor, glimt i øjet og med en hyldest til fantasiens skabende kraft.

Teater hund 121


122 hvid støj


123


Udgivelse fra Teatercentrum

ET STYKKE KULTURHISTORIE... TILBUntDpå

Som abonne re får Den Røde Brochu på t ba ra i % 50 du denne udgivelse!

“40 år og stadig ikke voksen – et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival” – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

96 sider i farver - pris: 100 kr. (ekskl. forsendelse). Bestil dit eget eksemplar på www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

124


SOLEN, L I T N E S REJNEN OG STJERNER NE MÅ

– interaktivt musikteater med inspiration fra Østen Aldersgruppe: 4-6 år Varighed: ca. 40 min. Strøm: 220 V Max. publikumsantal: 30 børn Mørklægning: Ikke nødvendig Lokale: Stort lokale med fladt gulvareal på min. 50 m 2. Ingen podium eller publikumsopbygning. Spilleperiode: Primo september til primo maj Medvirkende: Birgitte Holt Nielsen (fortælling/sang), Ulla Schmidt (slagtøj) Pris: 3.500 inkl. moms. Pris ved 2 sammenhængende forestillinger: 6.250 inkl. moms Refusionsberettiget: Ja

Døren går op og børnene inviteres ind i et rum af fortælling, musik og billeder efter klassisk japansk kamishibai-tradition. Børnene inddrages aktivt i forestillingens leg med musik, sang og bevægelse. Efter forestillingen udleveres et materiale i form af tekst og musik, så der er mulighed for videre oplevelser med musikteatrets verden hjemme i børnehaven eller på kulturskolen. Forestillingen er udviklet i samarbejde med Aarhus Kommunes Biblioteker, specielt med henblik på samarbejder mellem biblioteker og børnehaver samt 0. klassetrin. Ikke egnet til rum med scene og publikumsopbygning, da der kræves plads til at børnene kan bevæge sig frit rundt i lokalet.

Børneteateravisen.dk: rrrrss ”Eksotiske billeder og sprødt slagtøj gør gamle myter til en oplevelse af, hvad musik er og kan.” Den Jyske Opera · Musikhuset Aarhus Skovgaardgade 2C · 8000 Aarhus C Kontakt: Birgitte Holt Nielsen tlf. 23 64 26 13 E-mail: bhn@jyske-opera.dk · www.jyske-opera.dk

Den Jyske Opera 125


126 Kenneth Baun


Velkommen i Ole Opfinders forunderlige værksted, hvor luften er tyk af skæve indfald og kugleskøre ideer. Den storrygende og frække opfindermaskine spiller en central rolle i den yderst distræte Ole Opfinders univers. Maskinen er ikke altid lige medgørlig, når den skal hjælpe med Oles geniale opfindelser. Samspillet mellem den meget forvirrede opfinder og opfindermaskinen som assistent skaber konstant forvirring og overraskelser under hele forestillingen, men er samtidig med til at holde lattermusklerne i gang. Alt hvad der kan gå skævt, går skævt, og ingen kan vide sig sikre. Opfindermaskinen har helt sin egen måde at udtrykke sig på, og selvom Ole snakker med den og prøver at skælde lidt ud, er det sjældent, at maskinen hører ordentlig efter. Aldersgruppe: Turnéperiode: Varighed: Pris:

4 til 100 år hele året ca. 40 minutter kr. 4.800,- plus evt. moms, incl. transport Refusion: Godkendt Opstillingstid: ca. 60 minutter Rumkrav: klasselokale el. lign. Spilleareal: br: 3 ½ m, dy: 2m, hø: 2,50m Mørklægning: er ikke et krav Tekniske krav: 230 V Forfatter: Kenneth Baun Scenograf: Kenneth Baun Medvirkende: Kenneth Baun Konsulent/instruktion: Jarl Forsman Reduceret pris ved 2 forestillinger samme sted og indenfor 2 1/2 timer: Pris: kr. 7.200,- plus evt. moms, incl. transport

I røg og damp kæmper Ole Opfinder med sin genstridige maskine og prøver gennem hele forestillingen at bevise sin genialitet inden for opfinderkunsten. I bedste Gearløs-stil vælter det frem med det ene mærkværdige påhit efter det andet. Lykkes det nogensinde Ole Opfinder at få maskinen til at hjælpe med at skabe den uovertrufne huskehat? Ole Opfinder med sin fantastiske opfindermaskine tryllebinder publikum i et forrygende forestilling, hvor alt kan ske ... Der er ikke max antal på publikum – de skal bare kunne se. For mange trapper kan være en hindring for maskinens medvirken. Ole medbringer selv professionelt lydanlæg og baggrundskulisse, så rammerne er perfekte, og publikums oplevelse bliver optimal. Forestillingen kan foregå indendørs eller udendørs under overdækning I er velkomne til at ringe og få en uforpligtende samtale om forestillingen på M 2234 4271. Eller send mig en mail på: info@kennethbaun.dk.

www.kennethbaun.dk Kenneth Baun 127


Teatret Kimbri K ARLSLUNDVEJ 2B · 8330 BEDER · TLF. 86 93 86 85 www.teatretkimbri.dk gittekielberg@yahoo.dk

Pooka

- HESTEN FRA TIR NA NOG -

En storslået forestilling med levende heste i fri dressur skrevet af Lene Kaaberbøl. En Pooka er et overnaturligt væsen, der ofte optræder som en stor, sort hest. Under en cirkusforestilling møder kvinden Allie sådan en Pooka. Den bortfører hende til en magisk og skræmmende verden, hvor farlige kræfter strides og friheden er på spil for både hende og hesten. …Usædvanlig forestilling, som Teatret Kimbri her har produceret. …Avanceret, humoristisk skæv og betagende smuk... …Betagende fordi vi i den store vallak helt fysisk og visuelt oplever den frie naturkraft som stykket hylder. …Forestillingen vover også noget og Kirsten Dahl den har en skøn storhed over sig.” Århus Stiftstidende

ALDERSGRUPPE : 8 ÅR OG OPEFTER PRIS : 20.000 VED MAX. 150 TILSKUERE REFUSION : GODKENDT SPILLEAREAL: VI MEDBRINGER ET CIRKUSTELT PÅ 20X15 M INSTRUKTØR : CAROLINE BERING MEDVIRKENDE : GITTE KIELBERG, MARIE LOUISE MAEGAARD MUSIKER : MORTEN MUSICUS UNDERVISNINGSMATERIALE : EN NOVELLE AF LENE K AABERBØL, SKREVET SPECIELT TIL POOKA, KAN DOWNLOADES PÅ TEATRET K IMBRIS HJEMMESIDE. FORESTILLINGEN ER STØTTET AF: PULJEN TIL KULTUR I HELE LANDET, BG/BIKUBEN FONDEN, ÅRHUS KOMMUNES KULTURUDVIKLINGSPULJE, KULTURHUS ÅRHUS, DROST FONDEN, FAMILIEN HEDE NIELSEN FONDEN OG STUTTERIET KARMARK.

TEATRET KIMBRI 128 Teatret Kimbri


Pænt Goddag

- ET MØDE MED EN FREMMED -

Når man ikke taler samme sprog, må krop og fagter må træde i stedet for ord, og humoren får let spil i bunken af misforståelser. En lille historie om integration, intriger og integritet. …Humoren finder nemt vej i ”Pænt Goddag”, og selv om emnet er alvorligt og meget omfangsrigt, lykkes det Teatret Kimbri at fortælle i enkle toner, hvad der er det centrale i den kendte problematik. Signe Ingemann Folkeskolen

ALDERSGRUPPE : 6 TIL 11 ÅR PRIS : 8.000 V. MAX 100 BØRN REFUSION : GODKENDT MEDVIRKENDE : GITTE KIELBERG, MARIE LOUISE MAEGAARD, HELLE PØRKSEN

Ravnen

- EN TUSMØRKEFABEL -

Hvad bringer den pagt, som en ung, uskyldig pige må indgå med skæbnens mørke fugl? En flot og spændende fortælling om hvordan en dæmon kan opstå og forvandle sig. …Ravnen fortæller en rigtig sund og grum Grimm´s eventyragtig historie. Kirsten Dahl, Århus Stiftstidende

ALDERSGRUPPE : 8 TIL 12 ÅR PRIS : 7.500 V. MAX 100 BØRN REFUSION : GODKENDT MEDVIRKENDE : GITTE KIELBERG

Sælkvinden

- ET SAGN FRA NORDENS KOLDE HAV -

En stærk historie fra Grønland om at miste det man ikke kan holde på og finde det man aldrig mister. Om længslen efter havets uendelighed. …Poetisk pletskud. Forestillingen spilles af en enkelt skuespiller, der ubesværet får opbygget historien til et meget dramatisk forløb. Ved hjælp af dukker, animerede objekter og ikke mindst ved sit eget intense spil bliver det så stærk en oplevelse, at alle rives med. Folkeskolen

ALDERSGRUPPE : 6 TIL 10 ÅR PRIS : 6.000 V. MAX 100 BØRN REFUSION : GODKENDT MEDVIRKENDE : GITTE KIELBERG

TEATRET KIMBRI 131 Teatret Kimbri 129


&O BLSPCBUJTL GPSU ย MMJOH PN WFOTLBC PH JTPMBUJPO

U F B U F S

"MEFSTHSVQQF 'SB UJM ร S )POPSBS LS WFE NBY QVC 3FGVTJPO (PELFOEU 7BSJHIFE NJO

&U SVN GZMEU NFE TUย WFEF Cย HFS LSJEUTUSFHFS PH FO LJOFTJTL Qย M EBOOFS SBNNFO GPS EFOOF BLSPCBUJTLF GPSUย MMJOH PN JTPMBUJPO GSFNNFEGSZHU Mย OHTFM NJT GPSTUร FMTF PH WFOTLBC /ย 3% FS IJTUPSJFO PN UP QBSBMMFMMF WFSEFOFS EFS FLTJTUFSFS VEFO GPSOFNNFMTF BG IJOBOEFO -FHFOEF Tย HFS IBO NFE LSPQ PH CFWย HFMTF NPE TUKFSOFSOF NFOT IVO NFE IPWFEFU OFEB OFEBE GPSEZCFOEF รถOEFS SP J MJUUFSBUVSFOT VOJWFST *TPMFSFU GSB PNWFSEFO PQรถOEFS EF FHOF รถOVSMJHF NFUPEFS PH WFKF GPS BU Oร EFSFT ESย N "MU Hร S TJO HBOH MJHF JOEUJM EFO EBH IWPS EF NFE CVMEFS PH CSBH TUย EFS JOE J IJOBOEFO PH BMU QMVETFMJH GPSBOESFS TJH

4QJMMFBSFBM FY QVCMJLVN 4QJMMFB #SFEEF NFUFS %ZCEF NFUFS )ย KEF NFUFS 0QTUJMMJOHT UJE UJNFS .ย SLMย HOJOH ,Sย WFT 5FLOJTLF LSBW 7 9 " $&& 4UJL .FEWJSLFOEF .JLLFM 4UBFM /BOOCFSH )FOSJFUUF "BSVQ .VTJL 'SFEFSJL *WFSTFO -ZTEFTJHO )BOOBI "OCFSU ,VOTUOFSJTLF LPOTVMFOUFS 4UJOF &WB +ย SHFOTFO +ย SHFO $BSMTMVOE

/ย 3% CFTLย GUJHFS TJH NFE EFU BU Wย SF SJHUJH HPE UJM OPHFU PH LOBQ Tร HPE UJM OPHFU BOEFU PN BU UVSEF ESย NNF PH PN IWPSEBO NBO MFWFS TBNNFO NFE NFOOFTLFS EFS FS IFMU BOEFSMFEFT FOE FO TFMW PH FS EF FHFOUMJH EFU

U K

130 Teater Kimone

C M

A

XXX LJNPOF EL JOGP!LJNPOF EL


Kitt Johnson X-act præsenterer:

DET M AG I S K E LYD C I R K U S

af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson

BØRNEOG FAMILIEFORESTILLING

Spiller en kagedåse saxofon? Kan en blyant danse? Og hvad har mavedans og flyvende bøger egentlig med hinanden at gøre? Intet er som det ser ud til at være i ny-cirkus forestillingen Det Magiske Lydcirkus. Her åbner sig en verden af ordløse historier, hvor musik og slapstick performance sætter gang i kroppen og fantasien. Rigtige magikere behøver ikke så mange ting. Samuel Gustavsson har bare anbragt en bunke aviser på et ægte tæppe – og en skraldespand ved siden af. Så går det løs med forvandlingskunsten … Den kaffetørstige musiker Sture Ericson er ellers også lykkelig, hvis bare han har sin samling af sære trutteinstrumenter med sig. En bassaxofon og en klarinet, der i hænderne på Ericson pludselig forvandler sig til hypermoderne designerkasser for den lyd, der vælter ud af højttalerne.” Anne Middelboe, Børneteateravisen.

Foto: Per Morten Abrahamsen. Design: Imperiet.dk

Af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson Kitt Johnson 1. - 5. klassetrin 35 min. året rundt efter aftale 12.500 inkl. moms max. 70 min.B: 8 m D:7 m H: 4m ganske få – se mere på vores hjemmeside Mørklægning ikke påkrævet

Kunstnerisk konsulent Målgruppe Varighed Turnéperiode Pris Publikumsantal Spilleareal Tekniske krav

Kontakt: Kitt Johnson X-act, Pasteursvej 14, 1799 København V +45 2991 8713, tour@kittjohnson.dk, www.kittjohnson.dk Det Magiske Lydcirkus er produceret af Teaterforeningen Kitt Johnson X-act med støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Dansk Artist Forbund.

Kitt Johnson X-act 131


TALEN Giv agt! Almindelige mennesker taler

Når talen falder på… talen, bliver de fleste svedige i håndfladerne, og får nervøse trækninger om øjnene. ’Jeg er ingen taler’-taleren, viser sig ofte at have ord nok at tale af, mens ’Jeg vil egentlig slet ikke holde tale’-taleren, ofte skulle have holdt sig til sine ord, og blive siddende. Hvad er det der gør en god tale? Få et skarpt og humoristisk bud. 45 min.

MØDET Få et los i den skjulte dagsorden

Med indsigt og humor skildres forskellige mødedeltagere under slagets gang i et formelt møde, der hele tiden bliver afbrudt og kørt af sporet. Et studie i typer og vaner, rævekager og manglende beslutninger. Forestillingen vil åbne øjnene for, hvor meget mødekultur og fælles omgangstone egentlig betyder, i forhold til at nå et fælles mål 50 min.

HELT UDENFOR

En stand-out-tragedy

Hvad skal vi bruge alle vores åndssvage døende handicappede arbejdsløse gamle farvede traumatiserede homoseksuelle (og) flygtninge til? Underholdning er et bud. Oplysning et andet, om end mindre farverigt. Med baggrund i minoritetgruppernes langsomme, men kontinuerlige udstødelse af samfundet, og deres – kan man hævde – lige ret til, at færdes blandt almindelige folk, gives en klar opskrift på, hvordan man bliver inde i varmen, hvor der er godt og rart at være. Politisk bliver det ikke. Det er et løfte! 60 min.

TEKNISK INFO

TURNÉ & BOOKING ny dansk dramatik på vej

Alle skrevet og spilles af Søren Zacho Ruby Op: 1 time / ned 45 min Højde: 3m Dybde: 5m Bredde: 5m u. pub. Mørklægning: Ja - Strøm: 220 V Pris pr. stk: 8.000,- + moms og transport op til 120 pers. Refusionsgodkendt

Det Kommende Teaters forestillinger er på repertoiret hele sæsonen i skiftende perioder alt efter efterspørgsel, nyproduktioner og premierer. Ring og forhør om datoer, rabatter ved flere forestillinger, og oplæg i forlængelse af forestillingen. Se også teatrets hjemmeside kommendeteater.dk og følg med på facebook.com/kommendeteater

132 Det Kommende Teater


PREMIERE APRIL 2013

Et moderne foredrag om den digitale udvikling og indvikling, påvirkning og afsmitning, fremført af en mand, der fortæller han er IT-kyndig. Han er storforbruger af de digitale muligheder, og en haj til at surfe rundt i strømmen af informationsteknologiens oprørte vande. Han kan noget særligt med computere. Han kan få dem til at lystre. Han kan tale med dem, som man taler med heste; hviskende og kærligt. Bestemt og kommanderende. Computerne lytter og reagerer. Lystrer hans mindste vink. Et mockumentary teaterforedrag lavet i samarbejde med journalist Mads Brügger. Fra 10 år og op. Spiller på festival 2013

PREMIERE FORÅR 2014 Nu døde Gud jo som bekendt i 1536. Det var egentlig en skam, for vi kunne virkelig godt bruge ham i dag til at løse forskellige opgaver: Arbejdsløshed. Krige. Tsunamier. Den økonomiske krise. Jordskælv og en gratis skolemælksordning. Men det er kun hvis Professor Vilhelm Grønbech havde ret i, at Gud døde da reformationen blev indført. Måske lever Gud i bedste velgående og er ligeglad med alle de katastrofer der rasler ned om ørerne på os. Sådan tænker Kim en dag efter skole. En humoristisk fortælling om 11-årige Kim, der bærer på en masse bekymringer. De konkrete om mor uden arbejde, bedstemor der er syg osv., og så de svære; de usagte og udefinerbare. Dem der bare fylder. Fra 9 år og op. Spiller på festival 2014

VELKOMMEN HOS JER

Jeg elsker teatret – ikke kun mit eget – men teatrets væsen, og det nærvær der opstår i salen, hvor så end den er. Kantinen, hallen, fællesrummet, lageret, salen eller gangen hvor der lige kan presses en slags oplevelse ind, som får mig til at blomstre, og publikum til at engagere sig i emnet eller endnu bedre; hinanden. Tak til jer publikum, for alle jeres smil og kommentarer. De varmer hver og een. Vi ses derude, et sted i Danmark

Det Kommende Teater 133


Mobbedreng En forestilling om mobning set gennem offerets øjne. Med skarp og underholdende tone spilles den klassiske historie om mobberen og ofret. ”Mobbedreng” er historien om drengen Palle der hver dag gennemgår mareridtet i skolen som klassens mobbeoffer. Forestillingens vigtigste værktøjer er forargelse og humor, uden brug af O¡IWHGH SHJH¿QJUH HOOHU moralske budskaber. ”Mobbedreng” er velegnet som oplæg til debat og arbejdet med trivsel og mobning.

” Ci e e Nu g tat: r b rin Årh lev er u et pub s S t pr ov liku ifts ok m tid er ikk en et e l de til at æng : tæ er nk e es elv .”

-d

Info boks: Aldersgruppe:

10-14 år (4. -6. Klassetrin) Turneperiode: Hele året Varighed: 45 minutter Pris: 1. opførelse 5500 kr. + moms. 2. opførelser samme dag og sted 7500 kr. + moms. Publikumsantal: Max 110 elever pr. opførelse Mørklægning: Nej Rumkrav: Ingen Refusion: Ja

Kontakt: Komediehuset Horsens * Telf. 76 29 23 99 Email: komediehuset@horsens.dk * www.komediehuset.dk

134 Komediehuset


"Kriskat byder på fuglebursteater med munterhed og nænsomhed for vuggestuebørnene. Kærlig t og ærlig t”. Børneteateravisen

sidetal

Teatret KrisKat 135


John Kørner

GRÆNSEN

– en forestilling om grænser og forståelse mellem mennesker

Scenen forestiller en grænse med en grænsebom i stærke farver. På den ene side står en vagt, grænsevagt, politimand og til den anden side ankommer en fremmed - og spillet kan begynde: den fremmede kan ikke komme videre. Forestillingen forsøger at vise at, selvom der skal være grænser, regler, så vil alle få noget forærende hvis vi turde åbne mere op, at et menneske der overvinder sin angst og rækker ud over sig selv, vinder sig selv, vokser.

Instruktion og manuskript: Søren Iversen Scenografi: John Kørner Dukker: Mirela Peerzada Musik: Jonas Stampe og Ejaz Ali Skuespillere: Yamina Peerzada og Anne Nøjgård Aldersgruppe: Varighed: Spilleplads: Pris:

3-8 år 40 min br.5,5m x dy.5m x hø.2,4m 6.250 kr. v. 40 børn 8.000 kr. v. 60 børn

Forestillingen er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg, Bikubenfonden og Assitej Danmark

NUTIDSTEATER MED HUMOR OG POESI FOR BØRN TEATRET LAMPE O MOBIL: 27 26 19 47 NØRREBROGADE 5C, 2.SAL O DK-2200 KØBENHAVN N MAIL@TEATRET-LAMPE.DK O WWW.TEATRET-LAMPE.DK

136 Teatret Lampe


MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK – en forestilling om at se og mærke verden, også de verdener der ikke ligner ens egen Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden, indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus er landet oven på dens muldvarpeskud. Huset er fyldt med bøger og inden i bøgerne er der billeder og historier, som muldvarpen får øjnene op for. Teatret Lampe har skabt en forestilling fuld af lune og god musik. Den fint sammenhængende historie handler om at møde nogen fra en verden helt forskellig fra ens egen, som man kan lære at kende og give plads til” Randi K. Pedersen, Børn og Unge ”A universal story which can be seen and understood all over the world” Faizaan Peerzada, Folk Puppet Festival 2012 Lahore, Pakistan Idé og udvikling: Marianne Jørgensen og Anne Nøjgård Konsulent: Kamilla Wargo Brekling Scenografi og dukker: Marianne Jørgensen Musikere: Jonas Stampe og Ejaz Ali Skuespiller og dukkefører: Anne Nøjgård Dramaturg og musikkonsulent: Peter Jankovic Tekniker: Oskar Jankovic Aldersgruppe: Varighed: Spilleplads: Pris incl. moms: Refusion:

2 - 6 år 35 minutter br. 5,5m, dy. 5m, hø. 2,4m 6.250 kr. v. 40 børn Godkendt

Forestillingen er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg og CKU.

”Ønsk ”

VI SPILLER STADIG

vores version af Den standhaftige Tinsoldat for de 3-8 årige.

Foto: Svend Erik Sokkelund

DEN GRIMME ÆLLING

– musikalsk dukkemagi for de allermindste I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule ællinger... og en stor grå. Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. Med fantastiske scenetæpper og skøn musik. Billedkunstner Marianne Jørgensen har lavet dukker og scenografi. Gitta Malling har instrueret. Skuespillere og dukkeførere: Anne Nøjgård og Kirsten Nottelmann Rav. Med en sprudlende udgave af ”Den grimme ælling” har teatret skabt en af de bedste teaterforestillinger nogensinde for de alleryngste. Randi K. Pedersen, LFSnyt “The Ugly Duckling” was the best! I saw her performance ”Wish” in Denmark too. I just love the way she worked with children. Yuriko Kobayashi, Kijimna Festa, Japan SPILLES OGSÅ SOM UDENDØRSFORESTILLING! 2 - 5 år 35 minutter br. 6m, dy. 5m, hø. 2,4m 6.250 kr. v. 40 børn 8.000 kr. v. 60 børn 12.500 kr. v. 100 børn Godkendt

Aldersgruppe: Varighed: Spilleplads: Pris incl. moms: Refusion:

Støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg

Teatret LAmpe 137


BĂ˜RNETEATERAVISEN.DK

Pü www.børneteateravisen.dk har du altid adgang til:

s s s

Reportager

Nyheder

Aktuelle anmeldelser af nye forestillinger

Mulighed for dialog mellem

formidlere og producenter

s s Baggrundsartikler og analyser

og debat s Kommentarer

www.børneteateravisen.dk // www.boerneteateravisen.dk

138


2_]O^ Af LINE MØRKEBY 19. sep. – 10. nov. 2013 4 – 10 år

.K 6SVVO 7KN]OX]

R_] LV£]^O

`£U Af JAKOB MARTIN STRID 24. jan. – 4. maj 2014 2 – 4 år

DET LILLE TEATER er et lille storbyteater Københavns Kommune. Alle forestillinger er refusionsberettigede. Lavendelstræde 5-7 1462 København K Billettelefon 33 12 27 13 www.detlilleteater.dk dlt@detlilleteater.dk Det lille Teater er medlem af

Det lille Teater 139


LETTERE END MIG â€?TĂŚnk at have en ven der er der altid. En ven man ikke skal dele med andre og som altid gider lege, og som man kan give skylden nĂĽr noget gĂĽr galtâ€? Forestillingen ’Lettere end mig’ handler om at have en anden side – en fantasi side der har taget form som en usynlig ven. En ven der til tider kan virke meget virkelig. Mange børn har en usynlig ven i kortere eller lĂŚngere tid. Usynlige venner kan vĂŚre store sjove dyr og smĂĽ sĂŚre vĂŚsner. De kan skifte

Turne: sep./okt. 2013 Aldersgruppe: 3-8 ür. Pris: 8.900 inkl. moms ved 80 tilskuere. Refusionsgodkendt. Varighed: 40 min. Spilleareal: 10x7,5x2,4 med pub. MørklÌgning: ja Strøm: 380 V 3x16 A

Instruktion: Gitta Malling. Scenografi: Annika Nilsson. Medvirkende: Tea Rønne og udseende og personlighed. Maja Skovhus Rehøj. Musik: Kim Fast Jensen. 3+/,%'!$% s .9+ÂŒ").' -/23 s 0/34 ,)-&*/2$34%!42%4 $+ 140 Limfjordsteatret


â€?Finurlig og underholdende badevĂŚrelses-fantasiâ€? !NNE -IDDELBOE #HRISTENSEN "ÂŒ2.%4%!4%2!6)3%. + + + + â€?Helstøbt, velspillet og pĂĽ alle mĂĽder vellykketâ€? -ORSÂ’ &OLKEBLAD .ORDJYSKE + + + + +

DON Q Vi er i et badevĂŚrelse.

Det er tidlig morgen og endnu engang har Ole sneget sig ud for at fĂĽ lov til at lĂŚse i sine elskede ridderbøger. Han frygter og elsker historier med gode riddere der redder prinsesser og bekĂŚmper trolde, drager og alverdens ondskab. Han ønsker at han var som dem. Modig som dem. De som frygtløst kaster sig ud i alt og oplever sĂĽ meget, men Ole tør ikke. Pludselig begynder bøgerne at give lyde fra sig og folde sig ud pĂĽ nye mĂĽder. De vil udfordre ham. Don Q trĂŚder ud af bøgerne. Han vil hjĂŚlpe med at finde modet og drømmene. Forestillingen er frit genfortalt efter â€?Don Quixoteâ€? Miguel de Cervantes i 1605.

Turne: okt./nov. 2013 Aldersgruppe: 3-8 ür. Pris: 8.900 inkl. moms ved 80 tilskuere. Refusionsgodkendt. Varighed: 45 min. Spilleareal: 12x5x2,6 med pub. MørklÌgning: ja Strøm: 380 V 3x16 A Instruktion: Gitta Malling. Scenografi: Annika Nilsson. Medvirkende: Tea Rønne og Kristian Dinesen. Musik: Kim Fast Jensen og Lasse Popp.

4,& s 777 ,)-&*/2$34%!42%4 $+ Limfjordsteatret 141


Louise Schouw Teater præsenterer

VITELLO Af Kim Fupz Aakeson

VITELLO

Du kender ham helt sikkert: Drengen Vitello. Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, dengang hun var meget ung og vist også meget smuk. Men nu bor Vitello og Mor i Danmark i et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor der kører mange biler. Tusindvis af børn har de seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det skøre navn. Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som højtlæsning hjemme. Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok finde på noget - enten sammen med de irriterende tvillinger Max og Hasse

- eller sammen med møgungen William eller også bare sammen med sig selv. Som oftest falder hans logiske udfald uheldigt ud til stor morskab for publikum. Iscenesættelse: Louise Schouw Manuskript: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Medvirkende: Asbjørn Agger, Gunvor Reynberg, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen Scenografi: Kirsten Victoria Lind Koreografi: Katrine Engberg Varighed: 75 min uden pause Scenemål: 6 x 6 meter Alder: fra 5-99 år. Pris inkl. moms: 0-100 personer: 20.000 kr. 101 – 300 personer : 30.000 kr. 301 – 500 personer: 36.250 kr. Forestillingen er refusionsgodkendt.

Design: Lars Bo Jensen - VISUALITY.dk - Illustration: Niels Bo Bojesen niels@bobojesen.com

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk 142 Louise Schouw Teater


Louise Schouw Teater præsenterer KAPTAJN BIMSE I SALTIMBOCCA

ING TILL ORS F Y N

Louise Schouw Teater har i mange år spillet ”Kaptajn Bimse og Goggeletten” og ”Kaptajn Bimses Jul”. NU er det tid til at lave en helt ny forestilling i samme karakterunivers. I Saltimboccas grønne jungle bor en mand, hvis navn man ikke må sige højt. I Saltimboccas jungle må man ikke grine, for så ender man i den sorte gryde. I Saltimboccas jungle lander en mærkelig flyvemaskine med Anna, hr. Johnson og Kaptajn Bimse. De leder efter

Goggeletten, og ekspeditionen fører dem længere og længere ind i junglen, helt ind til den store, sorte gryde og den store, dybe kløft med den meget lange bro med de meget tynde brædder, der gynger så frygtelig farligt i vinden. Bjarne Reuters fantasirige og vidunderlige univers danner rammen om denne musikalske familieforestilling. Forestillingen er kædet sammen med sjove sange og skøn musik.

Pris inkl. moms: 11.250 kr. (v/150 tilskuere) 13.750 kr. (v/200 tilskuere), 16.250 kr. (v/250 tilskuere) Medvirkende: Pierre MieheRenard, Tom Jacobsen og Anja Owe Dramatisering og instruktion: Thomas Howalt Scenografi: Kirsten Victoria Lind Komponist: Lars Fjeldmose Alder: 4-9 år Varighed: 55 min. Refusionsgodkendt.

Tre skuespillere genfortæller den gamle historie om drøm og sammenhold med et energisk tempo med skønne sange.

Medvirkende: Pierre MieheRenard, Tom Jacobsen og Anja Owe Dramatisering og instruktion: Thomas Howalt Scenografi: Kirsten Victoria Lind Komponist: Lars Fjeldmose Alder: 4-9 år Varighed: 55 min. Refusionsgodkendt.

& Snehviderge de2dvæ

En forrygende forestilling bygget på Brødrene Grimms udødelige eventyr om den skønne Snehvide. Med sang, humor og masser af glæde fortælles den spændende og rørende historie om den skønne Snehvide, der må så meget ondt igennem før hun kan få sin prins og det kongerige hendes onde stedmoder stjal fra hende.

Pris inkl. moms: 100 personer: 9.800 kr. 150 personer: 11.800 kr. 200 personer: 13.800 kr. 250 personer: 15.800 kr.

Design: Lars Bo Jensen - VISUALITY.dk

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk Louise Schouw Teater 143


Louise Schouw Teater præsenterer Louise Schouw Teater spiller hvert år ca. 200 opførsler i julemåneden. Kendetegnet er varme og interaktive juleforestillinger tilføjet iørefaldende musik, hvor publikum går derfra med julen i deres hjerter. Læs mere om forestillingerne på www.LouiseSchouw.dk

Design VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

De n store nisseprøve w w w. L o u i s e S c h o u w. d k

Den store nisseprøve - Alder: 4-9 år. Pris inkl. moms: 8.750 kr. v/120 personer, 10.750 kr. v/200 personer. Nisser på afveje - Alder: 4-9 år. Pris inkl. moms: 9.000 kr. v/120 personer, 11.500 kr. v/200 publikummer. Julemandens Gave - Alder 1½-5 år. Pris inkl. moms: 8.145 kr. v/80 personer Nissedrys - Alder: 2-6 år Pris inkl. moms: 7.400 kr. v/100 personer Sikke mange klokken slår - Alder: 3-8 år Pris inkl. moms: 7.900 kr. v/120 personer, 10.400 kr. v/200 personer Nissedrys og Trolderier - Alder: 3-7år Pris inkl. moms: 7.400 kr. v/100 personer Nisse Rasmus redder julen - Alder: 3-7 år. Pris inkl. moms: 7.900 kr. v/ 100 personer Kaptajn Bimses Jul - Alder: 4-9 år Pris inkl. moms: 9.000 kr. v/100 personer, 11.250 kr. v/150 personer, 13.500 kr. v/200 personer. Alle forestillingerne er refusionsgodkendte. Design: Lars Bo Jensen - VISUALITY.dk

Den_store_nisseprøve_A5_flyer_2012.indd 1

26/10/12 12.22

Nisser på afveje

- I skraldedronningens rige

JULEM GAVAENDENS Til: Ju Fra: P lemanden janke o g Pjok

Nisser på afveje A5 flyer.indd 1

144 Louise Schouw Teater

Den_røde_2013.indd 3

14/11/12 10.42

MEDVIRKENDE:

THOMAS LARSEN OG LISE JUNGGREEN NINA CHRISTRUP MUSIK: CHRIS SKYTTE LOUISE SCHOUW TEATER

MANUSKRIPT OG INSTRUKTION:

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk Medvirkende: Nina Christrup, Judith Rothenborg og Rasmus Lundgreen Manuskript: Rasmus Thorup og de medvirkende Instruktør: Judith Rothenborg Musik: Niklas Schak og Tin Soheili - Scenografi: Kirsten Victoria Lind Producent: Louise Schouw Teater www.louiseschouw.dk

PRODUKTION:

Julemandens Gave A5 flyer.indd 1

14/11/12 11.30

17/01/13 11.08


Sikke mange klokken slĂĽr Louise Schouw Teater prĂŚsenterer

Bjarne Reuter’s

Bjarne Reuter’s 6LNNHBPDQJHBNORNNHQBVODžUB LQGG

SMUS A R E S S NI len - redder

Bjarne Reuter’s

Kaptajn Kaptajn Kaptajn Bimses Bimses Bimses JUL JUL JUL

Nissedrys_og_trolderier_flyer_15012013.indd 1

ju

15/01/13 14.26

ANJA OWE OG PIERRE MIEHE-RENARD INSTRUKTION: LOUISE SCHOUW CHRIS SKYTTE PRODUKTION: LOUISE SCHOUW TEATER MANUSKRIPT OG MUSIK:

Nisse Rasmus redder julen A5 flyer.indd 1

Den_røde_2013.indd 4

14/11/12 12.08

VISUALITY.dk

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

Anja Owe * Pierre Miehe-Renard * Tom Jacobsen An Owe Anja Miehe-Renard Jacobsen Jaco Manus og instruktion: Bent Nørgaard * Pierre * Tom Manus og instruktion: Kirsten Bent Victoria Lind Anja Ma OweScenografi: Miehe-Renard Tom Jacobsen * Pierre *Nørgaard Scenog fi Kirsten Vict ia Lind Scenografi: Victoria Manus ogMusik: instruktion: Bent Nørgaard Lars Fjeldmose Musik: Lars Fjeldmose Scenografi: Victoria Lind Booking: LouiseKirsten Schouw Teater & Event Musik:Schouw Lars Fjeldmose Booking: Louise Teater & Event

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk MEDVIRKENDE:

VISUALITY.dk

VISUALITY.dk

Nissedrys & Trolderier

Telefon: 28882838 * www.LouiseSchouw.dk Telefon: 28882838 Booking: Louise Schouw Teater & Event * www.LouiseSchouw.dk Telefon: 28882838 * www.LouiseSchouw.dk .DSWDMQB%LPVHVB-XOB LQGG

Louise Schouw Teater 145 17/01/13

11.08


blÆst ”blÆst” er en sanselig forestilling, hvor de 3-6 årige inviteres på en rejse med vinden og hvor et enkelt vindpust kan åbne for de største spørgsmål. En rejse i små forvandlingsbilleder fra den mildeste sommerbrise til den mest rasende storm.

Aldersgruppe: 3-6 år Pris incl. moms: 8750,Medvirkende: Pernille Bach og Christian Schrøder Instruktør: Lisa Becker Mørklægning: Nej Tekniske krav: 220 V 10 m dyb x 7,5 m bred x 2,8 m høj (incl. publikum) Forestillingen er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg, Bikubenfonden og Århus Kommunes Kulturudviklingspulje.

146 Madam Bach


En mĂŚrkelig have Den mĂŚrkelige have er fyldt med forunderlige ting: En gammel rejsekuffert, en stige fyldt med lyde og lys, fuglekasser med menneskestemmer der synger pĂĽ fuglenes sprog og sĂĽ bor der to mennesker som fortĂŚller smĂĽ historier. Mød Sara Sød, der spiser for meget sukker, den gavmilde Høje Hest, manden med verdens mindste grĂŚsplĂŚne og mange andre mĂŚrkelige og skønne starutter, der bor i Madam Bachs mĂŚrkelige have. Forestillingen bygger pĂĽ 23 af Louis Jensens Ă€UNDQWHGH KLVWRULHU Aldersgruppe: 3-8 ĂĽr Varighed: ca. 30 min. Pris: 8750,- incl. moms MørklĂŚgning: Nej Forestillingen er støttet af KunstrĂĽdets Scenekunstudvalg og Ă…rhus Kommunes Kulturudviklingspulje.

Ă…rstider pĂĽ spring â€œĂ…rstider pĂĽ springâ€? er sang, musik og bevĂŚgelse for de 2-6 ĂĽrige og tager udgangspunkt i sangene fra bog/cd â€œĂ…rstider pĂĽ springâ€? som er udgivet pĂĽ Madam Bachs eget børnebogsforlag. Kom med pĂĽ en tur rundt i de Ă€UH nUVWLGHU PHG VDQJ PXVLN RJ EHY JHOVH RJ HQNOH VFHQRJUDĂ€VNH RJ VDQVHOLJH LQVWDOODWLRQHU Aldersgruppe: 2-6 ĂĽr Varighed: 30 min. Pris: 7500,- incl. moms MørklĂŚgning: Nej Spilleareal: 6 m dyb x 4 m bred x 2,5 m høj (incl. publikum)

Tlf. 86 53 14 24 ¡ mail@madambach.dk Vi er medlem af TIO Madam Bach 147


God nat af Jacques Matthiessen 1. juni – 14. juli 2013

Den uheldige tryllekunstner af Rikke Wölck 16. juli – 31. august 2013 Friluftsteater for børn og voksne. GRATIS ADGANG Forestilling kl. 14 & 15, hver dag undtagen mandag Varighed 30 min. MARIONET TEATRET I KONGENS HAVE Ved pavillonen Kronprinsessegade 21 1306 København K Postadresse: Lavendelstræde 5-7 · 1462 København K · Telefon 33 12 12 29, marionetteatret@detlilleteater.dk · www.marionetteatret.dk

148 Marionetteatret i Kgs. Have


Simon Samler og Ingenting - er en poetisk, varm og humoristisk dukketeaterforestilling der handler om kærligheden mellem to af samme køn.

Simon Samler tænker kun i sortering og kasser - på alle planer. Den jævnaldrene Ingenting falder pludseligt ud af den blå himmel og ned i Simons skrotvogn. Han har ingen baggrund og hedder derfor Ingenting. Simon bliver forvirret over Ingentings anderledeshed. For alt hvad han har troet på og forstået, vendes på hovedet. Til sidst bliver Ingenting smidt ud. Alt er som før - og det skulle jo være så dejligt. Men Simon kan ikke glemme Ingenting ... Idé, manus og skuespiller: Harald Maxmillian Stoltenberg Instruktør: Karina Nielsen Dukker og musik: Niels Hammer FAKTA: Aldersgruppe: 5-10 år Varighed: ca. 40 min. Publikum: max. 60 Pris: 5500,Refusion: godkendt Mørklægning: ikke nødvendigt

Jesper Corneliussen 2013

The MaxMillian Factory Robert Jacobsens Vej 84, 4 -3 2300 København S E-mail: info@maxmillian.dk Hjemmeside: maxmillian.dk Telefon: +45 27 580 780

The Maxmillan Factory 149


KULTURCREW Du kan også få KulturCrew på din skole! KulturCrew’et arbejder på skolen med: PR og Marketing Scenehjælp Værtsskab Teknik Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

s s s s s

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldagskursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 50 skoler med KulturCrew, fordelt på 11 kommuner over hele landet. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum - og der er stadig mange flere på vej. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum Tlf: 40 75 69 04, email: ps@teatercentrum.dk

150


det menneskelige teater

findes der gribbe i grønland?

DET MENNESKELIGE TEATER Et nyt teater. En ny form. En ny måde at lave teater på. En ny måde at opleve teater. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespiller sammen spiller forestillingen. Det er ikke improvisationsteater. Det er teaterleg, totalteater og fortælleteater på én og samme tid. Det er sanseligt, nyt, vildt, morsomt, rørende og noget, du og dine elever med garanti aldrig har oplevet før! FINDES DER GRIBBE I GRØNLAND? En eksistentiel og klassisk beretning om en mand som tager ud, bliver væk, bliver fundet igen og vender hjem som en helt anden. Det er et spørgsmål om liv og død. Om isolation og overlevelse.

Medvirkende: Nils P. Munk, publikum og en tekniker Instruktør: Peter Kunz Manus og udvikling: Nils P. Munk & Peter Kunz Producent: Anny Dirchsen PR: Lena Hedegaard Hansen Rekvisitør: Stine Skovgaard Worsøe Lys: Raphael Solholm Bygger: Theis Witzel og Aston Kay Assistent: Thea Kulavig Foto: Caroline Boutrup Nielsen Tak til: Søren Knud Turné: September, oktober, november 2013 Salg: en forestilling 8000 kr. inkl. moms, to forestillinger samme sted, samme dag 12.800 kr. inkl moms. Forestillingen er refusionsgodkendt. Varighed: 65 min. Alder: fra 13 år Deltagere: Max 60

Baseret på en autentisk historie. Læs mere om forestillingen, find tekniske data og download skolematerialet på www.detmenneskeligeteater.dk

Email: info@detmenneskeligeteater.dk Telefon: 61 66 98 07

Støttet af:

download spiL til iphone & ANDROID

KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK’S FOND

det menneskelige Teater 151


152 Meridiano Teatret


Meridiano Teatret 153


Rumlerikkerne i Slikbøvsensland En tidlig morgen med fuglesang og morgengymnastik opdager Rumlerikkerne, at Rumlerikken Kerne er forsvundet. Den ensomme Slikbøvs, der hader frugt og sunde sager, har kidnappet Kerne for at få en ven. Nu begynder Rumlerikkernes farefulde rejse over den brusende Chokoladeflod og igennem Bolcheskoven, hvor de møder mange udfordringer. Men: Kan en sur sok være sød? Og må et Hold Kæft Bolsje bande?

3-7 ÅR

Få svarene i ”Rumlerikkerne i Slikbøvsensland” en musikalsk fortælling med sange og rim. Temaet er sundhed og trivsel – det skal være sjovt at være sund. Bestil forestillingen på telefon 30 95 44 11 eller post@rumletv.dk

154 Milton - Sand & Søn

Turnéperiode . Manuskript . . Instruktør . . . Scenograf . . . Musik . . . . . . Medvirkende . Producent . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 2013-2014 . . . . . . . . . . Milton-Sand & Søn . . . . . . . . . . . .Kirsten Peuliche . . Karen Margrethe Høskuldsson . . . . . . . . . . . . . Ulrik Bencard . Thomas Milton og Michael Sand . . . . . . . . .Taastrup Teater 2010

Praktiske oplysninger Aldersgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 år Pris inkl. moms . . . . Kr. 9.750,- (maks. 100 børn) Refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Godkendt Varighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 min. Opstillingstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 min. Spilleareal (B x D x H) . . . . . . . . 5,5 x 6,5 x 2,5 m Tekniske krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 V Mørklægning . . . . . . . . . . . . . . . Kræves ikke

Følg Rumlerikkerne på www.RumleTV.dk


ALT

Rumlerikkerne i Fedtefadet Den er helt gal på Rumlerikkernes planet Rumkuglen. Den tarvelige Fedtegreve har forbudt al dans, sport og glæde. Rumlerikkerne hopper, løber og danser, og bliver derfor forfulgt af Fedtegrevens håndlanger Ædedolken. Tumle, Kloge og Lille Vilde flygter ind i en uopdaget hule, men bliver omringet af Lymfocytterne og Sukkergrisen. Men hvor er Rumlerikkerne egentlig havnet? Og slipper de ud igen? En spændende kamp mellem det sunde og det usunde begynder.

5-10 ÅR

Skoleelever får en oplevelsesrejse gennem kroppen, når Rumlerikkerne serverer teaterdrama i børnehøjde. I et nyt, stakåndet eventyr, sejrer sundheden i sidste ende. Bestil forestillingen på telefon 30 95 44 11 eller post@rumletv.dk

ID

I 4D

Turnéperiode . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2014 Manuskript . . . . . . . . . . . . Milton-Sand & Søn Instruktør . Milton-Sand & Søn, Solveig Weinkouff Scenograf . . . . . Karen Margrethe Høskuldsson Koreografi . . . . . . . . . . . . . . . . Sofie Pallesen Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulrik Bencard Medvirkende . . Thomas Milton og Michael Sand Producent . . . . . . . . . . . .Taastrup Teater 2010 Praktiske oplysninger Aldersgruppe . . . . . . Pris inkl. moms . . . . . Refusion . . . . . . . . . Varighed . . . . . . . . . Opstillingstid . . . . . . Spilleareal (B x D x H) . Tekniske krav . . . . . . Mørklægning . . . . . .

www.RumleTV.dk - børnenes egen TV-station

. . . . . . . . . . . . .5-10 år Kr. 9.750,- (maks. 90 børn) . . . . . . . . . . .Godkendt . . . . . . . . . . . . 55 min. . . . . . . . . . . . 120 min. . . . . . . . . . 8 x 15 x 4 m . . . . . . . . 380 V, 3x16 A . . . . . . . . . . . . Kræves

Milton - Sand & Søn 155


Udgivelse fra Teatercentrum

ET STYKKE KULTURHISTORIE... TILBUntDpå

Som abonne re får Den Røde Brochu på t du 50% i raba e! els giv denne ud

“40 år og stadig ikke voksen – et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival” – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

96 sider i farver - pris: 100 kr. (ekskl. forsendelse). Bestil dit eget eksemplar på www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

156


Mimeteatret 157


7 – med et slag ”KLASK” sagde det. Fluerne sad i hobetal på skrædderens marmelademad. Med hænderne havde han klasket 7 - med et slag. ”Er jeg sådan en skrap fyr” tænkte han, ”det skal hele byen få at vide. Nej, det skal hele verden få at vide”. Og så gik han ud i verden… og noget med den smukke prinsesse og det halve kongerige. En historie om, hvor langt vi kan nå med charme, selvtillid og lækkert hår. Fortalt med masser af humor og underfundige indslag. Frit efter ”Den tapre skrædder” af brødrene Grimm. Forestillingen er oprindelig produceret af Nørregaards teater. ”Instruktøren og scenografen Claus Helbo har her skabt en eventyrverden, der både er abstrakt og konkret, og som pirrer ungernes lyst til at digte med” – Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen.

Aldersgruppe: 4-10 år Varighed: Ca. 45 minutter Dramatisering: Helbo & Ankerdal Instruktør: Claus Helbo Scenograf: Claus Helbo & Heine Ankerdal Medvirkende: Heine Ankerdal. Pris incl. moms: Kr. 7.000 ved max. 60 børn 10% rabat ved køb af 2 forestil. samme sted og dag. Spilleareal: Br: 8 m, dy: 6 m, hø: 3 m Mørklægning: Kræves. Tekniske krav: 400 V, (3x16 A)

158 miteater


Kamelen kom til sidst Da Gud var færdig med at skabe jorden, menneskene, dyrene og alle planterne, havde han hovedpine. Han havde arbejdet i seks dage uden at drikke, spise eller sove, for det man er begyndt på skal man også gøre færdigt. Mens han arbejdede så sveden sprang af ham, kunne han ikke lade være med at glæde sig til den syvende dag. På denne dag ville han ikke løfte en finger. Han ville sidde i sin liggestol med en øl i hånden og se ud over det hele. Det havde han bestemt, for man må ikke glemme at være god ved sig selv en gang imellem. En forestilling baseret på Jesper Wung-Sungs skønne billedbog ”Kamelen kom til sidst”. Forestillingen er oprindelig produceret af Nørregaards teater. ”Ren idyl, både for de 3-årige og for de 8-årige!” – Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen. Aldersgruppe: 3-8 år Varighed: Ca. 45 minutter Dramatisering: Hans Nørregaard. Instruktør: Hans Nørregaard. Scenograf: Claus Helbo. Medvirkende: Heine Ankerdal. Pris incl. moms: Kr. 7.000 ved max. 60 børn 10% rabat ved køb af 2 forestil. samme sted og dag. Spilleareal: Br: 6 m, dy: 7 m, hø: 3 m Mørklægning: Kræves. Tekniske krav: 400 V, (3x16 A)

Telefon: 41 66 99 22 • Mail: post@miteater.dk • www.miteater.dk miteater 159


T E AT E R M O R G A N A

D E T VA R D EN GA N G 3 historier fra det virkelige liv. Om dengang posten blev bragt ud på cykel, da der blev røget store cigarer til familiefesterne. Og der var vilde dyr i cirkus. En poetisk fortælling om det at miste, den første kærlighed og om det at have mod til at redde sin bedste ven.

Aldersgruppe:

Turneperiode:

5-10

1.5.2013 - 1.5.2014

Refusion: Godkendt

Skuespillere: Kaj Pedersen

Pris incl. Moms:

Margit Szlavik

7.800 kr.

teater morgana

emborgvej 96

www.teatermorgana.dk

VS Teater Morgana

160 Teater Morgana

8660 skanderborg

86 57 75 00

email: mailto@teatermorgana.dk

Teater Morgana HS


Små genkendelige øjeblikke fra et lille barns verden: Far og mor. Farmor og farfar. En snegl og et træ på vejen, løbecyklen, en paraply og et ønske om regnvejr...

g9,;: 9,<4,9; g9,;: ) 95, <5.+64:-69,:;03305. Børneteateravisen

Politiken

Når Teater My spiller teater for meget små mennesker, sker der utroligt store ting. Mette Rosleff er nærværende og giver samtidig plads til en fortælling for de 2-5 årige, der fascinerede ser på, hvordan en verden opstår ud fra sandkassens dyb. Det er unikt. Reumer tkomitéen

; , ( ) , 5 + 0 ?

aldersgruppe varighed manus, instruk tion & scenograf i manus & medvirkende tekniker komponist rek visitør refusion forestillingen er støt tet af opstillingstid spilleareal tekniske krav mørklægning pris kontak t

sidetal

b ø r n m e l l e m 2 o g 5 å r o g vo k s n e 30 m i n g i ac o m o r av i cc h i o m e t te r o s l e f f sigurd dissing m a r t i n vo g n s e n poul arne kring g o d ke n d t s t ate n s k u n s t r å d s s c e n e k u n s t u d v a l g & å r h u s ko m m u n e s k u l t u r u d v i k l i n g s p u l j e 2,5 - 3 t i m e r 7 x 7 x 3,70 38 0 V/ 16 A - CEE k r a f t s t i k ja 6.4 0 0 e x m o m s WH DWH U P\ P H W WH U R V O H I I Ã 22 4 4 07 33 P U R V O H I I # P D L O G N Ã Z Z Z WH DWH U P\ G N

Teater my 161


T E A T R E T

M Ø L L E N

G U L D G R AV E R E N En musikalsk udvandrerhistorie. 4 mænd med guitarer spiller, synger og fortæller historier om det, at rejse væk hjemmefra, at søge lykken under nye himmelstrøg. Med et musikalsk udgangspunkt i dansk og amerikanske musik, vil vi prøve at beskrive drømmen om et bedre liv, angsten for det ukendte og hjemlængslen. Johannes V. Jensens Himmerlandshistorie om guldgraveren Laust Eriksen vil vi bruge som inspirationskilde til vores fortælling. Laust Eriksen forlader kone og barn i Damark og rejser til Amerika – vil finde lykken og grave efter guld. Han vender hjem 29 år efter, for at forenes med sin søn. Turnéperioder: 30/9 - 13/10 2013 og 17/3 - 6/4 2014 Forfatter: JOHANNES V. JENSEN Manuskript: DE MEDVIRKENDE. Instruktion: OLE SØRENSEN Scenografi: GITTE KATH Medvirkende: JESPER FOLKE OLSEN, OLE SØRENSEN, KLAUS ANDERSEN og LARS RØDBROE. Aldersgruppe: +12 Varighed: 75 min. Mørklægning kræves Pris: 12.500 inkl. moms, max 120 tilskuere Spilleareal: B 8 D 12 H 4,5 meter, inklusiv publikumsopbygning, strøm 3x16 A Refusionsgodkendt Kontaktperson: Joan Stub e-mail joan@teatretmoellen.dk

TEATRET MØLLEN • MØLLEPLADSEN 4 • 6100 HADERSLEV TLF. 74 52 66 79 www.teatretmoellen.dk · e-mail: post@teatretmoellen.dk

162 Teatret Møllen


T E A T R E T

M Ø L L E N

Ø R K E N B R E V E T Af Göran Tunström

I Møllens forestilling Ørkenbrevet, oplever vi Ole Sørensen i skikkelse af en hjemløs, fortælle om Jesus på en helt anden måde, end den vi er vant til i kirken. Med udgangspunkt i svenske Göran Tunströms fantastiske tekst i ”Ørkenbrevet”, hører vi om de kvaler Jesus har med at acceptere sig selv i de store forventninger alle har til ham, som verdens frelser. Jeg tænkte, gad vist hvordan det ville være at mærke sin mors ryg så tæt ved sin egen. Er det varmt, føles det trygt? Jeg siger tit til mig selv, efter alle de år der er gået. Det er lige meget hvem min far er. Indtil for lidt siden foragtede jeg mine forældre. Jeg syntes de var for simple. Men nu har jeg fundet noget som jeg hader, og jeg er nødt til at sige det. Jeg vidste for meget og jeg vidste nu, at der på den anden side af et meget tyndt slør, lå en anden virkelighed. Turnéperioder: 3. – 30. marts 2014 Manuskript, iscenesættelse og medvirkende: OLE SØRENSEN Konsulenter: GITTE KATH, HANS HENRIK CLEMENSEN Foto: SØREN GODTKJÆR Aldersgruppe fra 13 år, antal publikum 75 -100, varighed ca. 60 min. Der kræves ikke mørklægning af lokalet men adgang til en almindelig stikkontakt. Pris: kr. 7.200 inkl. moms. Forestillingen kan spilles i et teaterrum, men kan også fint præsenteres i jeres lokale sognekirke i samarbejde med menighedsrådet. Kontaktperson: Joan Stub e-mail joan@teatretmoellen.dk

TEATRET MØLLEN • MØLLEPLADSEN 4 • 6100 HADERSLEV TLF. 74 52 66 79 www.teatretmoellen.dk · e-mail: post@teatretmoellen.dk

Teatret Møllen 163


Måle Fortælleteater

Ærteprinsessen (Q IUL JHQIRUW OOLQJ DI + & $QGHUVHQV HYHQW\U µ3ULQVHVVHQ Sn UWHQµ 3ULQVHQ ULGHU XG L YHUGHQ Sn VLQ JODGH KHVW IRU DW ILQGH VLJ HQ ULJWLJ SULQVHVVH DW JLIWH VLJ PHG 2J ULJWLJH SULQVHVVHU HU GHU QRN DI 6PXNNH 3ULQVHVVHU HU GHU QRN DI +DQ P¡GHU EnGH 3ULQVHVVH 6XU 3ULQVHVVH 6LS RJ 3ULQVHVVH 6HM 0HQ GHP KDU KDQ LNNH VSRU O\VW WLO DW JLIWH VLJ PHG 6n KDQ ULGHU KMHP WLO VLQ PRU RJ IDU LJHQ 1X HU KDQ OLGW WULVW WULVW 2J GD 3ULQVHVVH 6¡G HQ UHJQIXOG P¡UN DIWHQ NRPPHU RJ EDQNHU Sn VORWWHWV SRUW KYRUGDQ NDQ KDQ Vn Y UH KHOW VLNNHU Sn DW KXQ QX RJVn HU V¡G" (Q PRUVRP IRUHVWLOOLQJ VRP LQYROYHUHU E¡UQHQH PHG VDQJ RJ EHY JHOVHU 7LO VLGVW InU GH HQ ¡QVNH UW DI GHQ JDPOH GURQQLQJ Medvirkende: $QHWWH -DKQ Scenograf: 0HWWH 0XQN /DPPHUV Aldersgruppe: nU

Varighed: PLQ Turneperiode: +HOH nUHW

Honorar: 0D[ NU 0D[ NU 0D[ NU WUDQVSRUW HIWHU VWDWHQV NLORPHWHUWDNVW

9HG EHVWLOOLQJ DI IOHUH IRUHVWLOOLQJHU IDOGHU SULVHQ .DQ VSLOOHV KYRU VRP KHOVW RJVn XGHQG¡UV

Kontakt: 0nOH )RUW OOHWHDWHU %UDQGWV 3DVVDJH 2GHQVH & 7OI _ LQIR#PDDOHIRUWDHOOHWHDWHU GN _ ZZZ PnOHIRUW OOHWHDWHU GN

164 Måle Fortælleteater


poetisk teater for børn og deres voksne – nu også for førskolebørn!

Fra Mig til Dig

afrikansk stemning, poesi, sang, humor og masser af musik for børn og deres voksne – om venskaber og om at hjælpe hinanden.

– én gang for alle. En poetisk og humoristisk forestilling Om at være lille og flyve med drager. for børn og deres voksne inspireret af Om at leve i et land, hvor dagen er moderne kunst. fyldt med musik, sang og historiefor- Om at være barn og gå på opdagelse tælling. Og om at skulle forlade dette i den moderne kunsts verden. smukke land og rejse til et fremmed Dramatiker og skuespiller: Hanne Trolle sted, hvor alting er anderledes. Om at Instruktør: Rhea Lehmann savne sine venner og sin bedstemor. Scenograf: Lone Ernst Drengen Omar lever lykkeligt med sin Komponist: Irene Becker familie i et land langt herfra. Men en Forestillingen er støttet af L. Zheutens dag må han pakke sin kuffert og rejse Mindelegat og Bikubenfonden med sin familie til et fremmed land. Her er alt meget anderledes, og det Månen over Baobabtræet er ikke nemt at få nye venner, indtil en dag der er fest og drageflyvning. En afrikansk inspireret forestilling om, Forestillingen er særdels velegnet som hvordan en lille hjælp kan gøre en en del af integrations- og inklusions- stor forskel. undervisningen i førskolen. Om Anders, der til sin fødselsdag får en splinterny cykel og et fødselsdagsDramatiker & skuespiller: Hanne Trolle kort, hvor der står ’’Giv en høne til Instruktion: Peter Hesse Overgaard Afrika“. Scenografi: Kirsten Victoria Lind Om landsbyen langt nede i Afrika, Komponist: Irene Becker hvor Malaika hver dag må gå den lange vej til brønden efter vand, Rod i kUnsteN mens hun drømmer om at få lov til at Om en lille piges besøg på et gå i skole. museum, hvor hun inspireret af den Om leopardungen der ender højt moderne kunst slipper fantasien oppe i det store baobabtræ og er ved løs og kommer på en rejse ind i en at miste sin ene tand til en ægte maverden fuld af former, farver, figurer, sai. Om hønen der kommer til byen i lyde og musik. en kasse og lægger en masse æg. Om bedstemor der hel tiden får nye Og om månen og alle dyr, der en ideer fra fantasien, og derfor ikke kan gang om året mødes på savannen i ikke blive færdig med sit kunstværk, al fredsommelighed. så udstillingen kan åbne. Og om hvordan Anders og Malaika Om museets kustode Ulf Rod Ander- bliver venner, og både cyklen, leosen, der elsker regler og hellere vil se pardungen, hønen og ikke mindst på billeder af hjorte ved skovsøer end børnenes venskab er medvirkende moderne kunst. til at Malaika til sidst får sit største Og om at Ulf Rod Andersen en dag ønske opfyldt. bliver så træt af bedstemors fantasi, En poetisk fortælling fyldt med varm at han beslutter sig for at fange den

Dramatiker og skuespiller: Hanne Trolle Instruktør: Peter Hesse Overgaaard Scenografi: Kirsten Victoria Lind Komponist: Irene Becker

En duft af Roma – en zigøjnerfortælling om Luludia – livets blomst. Gæstespiller på Anemone Teatret fra 23. oktober til 17. november 2013 For alle forestillinger gælder: Aldersguppe / tilskuere / pris: 2-5 år / max. 40 børn / pris: 6.875 kr 3-6 år / max. 60 børn / pris: 8.750 kr 5-8 år / max. 70 børn / pris: 10.000 kr Familieforestilling / max.100 / pris: 12.500 kr. Alle priser er incl.moms Refusion: Godkendt Varighed: ca. 35 min. Opstillingstid: 1½ time Spilleareal: br: 6 m, dy: 6 m, hø: 3 m Tekniske krav: 220 V Mørklægning: Ja Medhjælpere: en person til ind- og udbæring Refusion: Godkendt Teatret er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. TEATRET MÅNEGØGL Bådsmandsstræde 8 1407 København K Tlf 3257 7370 hanne@hannetrolle.dk www.hannetrolle.dk

Teatret Månegøgl 165

foto: Vibeke Toft

Teatret Månegøgl


”SHH!..stille..HELT stille..”

(Q Q\RSV WQLQJ DI 7HDWUHW 6N JVSLUHV IRUHVWLOOLQJ DI VDPPH QDYQ (1 6725(%525 2* (1 /,//(6 67(5

+LVWRULHQ RP GHQ GDJ N OGHUHQ YDU Vn IXOG DI YDQG DW GHW LNNH YDU HW JRGW JHPPHVWHG PHUH 2P DW WDJH Sn HQ PDJLVN VHMOWXU WLO HQ P\VWLVN ¡GH ¡ 2P DW KROGH I¡GVHOVGDJ KYHU GDJ 2P DW Y UH HQ OLOOH VPXOH VXOWHQ 2P DW Y UH Q¡GW WLO DW Jn VHOYRP PDQ KDU ORYHW DW EOLYH (Q KLVWRULH RP WR V¡VNHQGH GHU VDPPHQ RYHUYLQGHU VHOY GH GnUOLJVWH EHWLQJHOVHU VHOYRP GHW NDQ Y UH VY UW DW O¡IWH L ÀRN QnU PDQ NXQ HU WR

, , , , ,

/HVV LV PRUH VLJHU PDQ 'HQQH IRUHVWLOOLQJ HU EHYLVHW (QNOH PLGOHU VWRU NXQVW

)\HQV 6WLIWVWLGHQGH

$OGHUVJUXSSH nU 0DQXVNULSW *LWWH $DJDDUG ,QVWUXNW¡U *LWWH $DJDDUG 6FHQRJUDI 3DWULFH +RPRORYD /\V GHVLJQ -HQV /LQG /DUVHQ 0XVLN 7KRPDV -HQVHQ RJ 1DQQD .DDG 0XVLNDOVN DVVLVWDQFH -DQ 0¡OOHU .RVWXPLHU %HULWK $QQ V\VWXH &KULVWHQVHQ 0HGYLUNHQGH 1LQD 0DULH %LUN (ULN 9LLQEHUJ

3RHWLVN SHUOH IRU SXVOLQJH

9DULJKHG PLQ 6SLOOHDUHDO %U P '\ P +¡ P 7HNQLVNH NUDY 9 [ $ 2SVWLOOLQJVWLG PLQ 0¡UNHO JQLQJ .U YHV 3ULV .U LQNO PRPV YHG PD[ WLOVNXHUH 5HIXVLRQV JRGNHQGW -D 7DN WLO 7HDWUHW 6N JVSLUH RJ KROGHW EDJ GHQ RSULQGHOLJH YHUVLRQ

7HDWUHW 1HR +REURYHM ā 5DQGHUV & 7OI ā LQIR#WHDWUHW QHR GN ZZZ WHDWUHW QHR GN 7DN WLO


”Et stenkast herfra”

(IWHU GHQ DXVWUDOVNH IRUHVWLOOLQJ ´7KH 6WRQHV´

´(W VWHQNDVW KHUIUD´ HU HQ XQJGRPVIRUHVWLOOLQJ RP WR WHHQ DJHGUHQJH VRP HQ VRPPHUGDJ NRPPHU JUXHOLJW JDOW DI VWHG 'H NHGHU VLJ GH YHG LNNH KYDG GH VNDO ODYH 'H YLO KLQDQGHQ PHQ YLO RJVn SU¡YH VW\UNH 'H NDVWHU VLJ XG L HQ NnG PHQ ODQJW IUD XVN\OGLJ OHJ 'H EU\GHU LQG L HW SDUNHULQJVKXV IRU DW VWM OH ELOHPEOHPHU (Q DODUP JnU L JDQJ 'H À\JWHU RJ VWRSSHU I¡UVW RS GD GH VWnU Sn HQ PRWRUYHMVEUR 6RP HQ OHJ RJ ´EDUH IRUGL´ EHJ\QGHU GH DW ODGH VWHQ IDOGH QHG PRG ELOHUQH XQGHU VLJ (Q OHJ GHU VWDUWHU VRP VWHQNDVW IUD EURHQ RJ HQGHU PHG DW HQ WUD¿NDQW EOLYHU GU EW RJ VRP GHUIUD I¡UHU GUHQJHQH RYHU L HQ UHWWHUJDQJ VRP SnYLUNHU GHP YROGVRPW

$OGHUVJUXSSH )RU nU RJ RS )RUIDWWHU 6WHIR 1DQWVRX RJ 7RP /\FRV ,QVWUXNW¡U 6WHIR 1DQWVRX 6FHQRJUD¿ LGH 6WHIR 1DQWVRX RJ 7RP /\FRV 6FHQRJUDI .RQVXOHQW 3RXO )O\ 3OHMGUXS 2YHUV WWHOVH (ULN 9LLQEHUJ 0HGYLUNHQGH 6XQH .RIRHG (ULN 9LLQEHUJ

%¡UQHWHDWHUDYLVHQ

9DULJKHG 6SLOOHDUHDO 7HNQLVNH NUDY 0¡UNHO JQLQJ 3ULV 5HIXVLRQV JRGNHQGW

+XPRU GULYH RJ G\EGH ´(W VWHQNDVW KHUIUD´ KDU DOOH LQJUHGLHQVHUQH 'HW HU HQ JULEHQGH IRUHVWLOOLQJ VRP IRUWMHQHU HW VWRUW SXEOLNXP IRUGL GHQ Sn Vn PDQJH PnGHU J¡U HQ IRUVNHO

PLQ %U P '\ P +¡ P 9 [ $ .U YHV .U LQNO PRPV YHG PD[ WLOVNXHUH -D

)RUHVWLOOLQJHQ EOHY L SURGXFHUHW PHG VW¡WWH DI )RQGHQ +DUPRQLHQ RJ 6SDUHNDVVHQ .URQM\OODQG

7HDWUHW 1HR +REURYHM ā 5DQGHUV & 7OI ā LQIR#WHDWUHW QHR GN ZZZ WHDWUHW QHR GN 7DN WLO

Teatret neo 167


TEATER FOR BØRN OG UNGE

FESTIVAL 2014 I uge 14, 31. marts til 6. april Weekendarrangement er 4. til 6. april 2014

Vidste du at... Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø i april 2012. Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

168


NoCanDo 169


Fire modne mænd - med hver sit musikinstrument og temperament - skal spille koncert for publikum. Men spisepausen skal selvfølgelig også huskes. Ingen har smurt deres madpakke selv, så der dukker mad op som indehaveren absolut ikke har lyst til at sætte tænderne i.

Kan man bytte sig ud af problemet? Er det ok at levne? Mellem Mad er en forestilling om forskellighed. Instruktøren er engelske Alex Byrne, der arbejder med improvisation og et stærkt fysisk udtryk beslægtet med klovnens univers.

ALDERSGRUPPE

2-4 år

TURNÉPERIODE

9. sept. - 6. okt. 2013

VARIGHED

35 min.

PRIS INKL. MOMS

2 forestillinger 13.750 kr.

OPSTILLINGSTID

2 timer

SPILLEAREAL

B 6 m / D 5 m / H 2,3 m

MØRKLÆGNING

Kræves ikke

MEDHJÆLPERE

Hjælp til opstilling/nedtagning

TEKNISKE KRAV

380 V (3 x 16A)

INSTRUKTØR

Alex Byrne

MEDVIRKENDE

Ole Barkentin Lauritzen, Zeev Sevik Perl Robert Snorrason, Klavs Rosell Westi

MUSIKALSK KONSULENT

Claus Carlsen

SCENOGRAFISK KONSULENT

Gitte Baastrup

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

170 Teater Nordkraft

teaternordkraft.dk

info@teaternordkraft.dk


EN HISTORIE OM TO UFRIVILLIGE REBELLER Geden kan lide at spise alt – undtagen kød. Ulven kan lide kød – specielt ged. De to mødes på en mørk, stormfuld aften uden at opdage, hvem hinanden er. Hvad sker der, når de mødes igen i fuldt dagslys? Bliver det gedens endeligt? Eller bliver ulven vegetar…?

ALDERSGRUPPE

4-9 år

TURNÉPERIODE

31. aug. - 12. okt. 2013

VARIGHED

45 min.

PRIS INKL. MOMS

11.625 kr.

OPSTILLINGSTID

2 timer

SPILLEAREAL

H3m/D6m/B6m

MØRKLÆGNING

Kræves

MEDHJÆLPERE

2 voksne hjælpere

TEKNISKE KRAV

230 V

INSTRUKTØR

Compagnia Rodisio

OVERSÆTTELSE

Jakob Højgård Jørgensen, Signe Kristine Nørgaard

MEDVIRKENDE

Sune Geertsen, Kristine Nørgaard

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

teaternordkraft.dk

info@teaternordkraft.dk

Teater Nordkraft 171


N Ø R R E G A A R D S T E AT E R

”MANDAG MORGENS MORGENSOL, UMM MUMS … MORGENMAD! MÅSKE MARMELADE? ET ÆBLE!” FRIT EFTER ERIC CARLES BOG – EN SKØN, ENKEL HISTORIE MED VARME FARVER OG POETISK DYBDE. CO-PRODUKTION AF TEATRET ST. TV OG NØRREGAARDS TEATER ALDERSGRUPPE: 1½ -5 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 5.000 KR. VED MAX 40 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: BETINA G. ANKERDAL ELLER MARIANNE S. MADSEN // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

Den sultne larve Aldrigmæt Med plaster på knæet LIVET

ER FULD AF FORHINDRINGER, SOM MAN LET FALDER OVER OG

SLÅR SIG PÅ.

UNDER

PLASTERET KOMMER DER ET SÅR, OG SENERE

KOMMER DER ET LILLE AR, DER HVOR MAN HAR SLÅET SIG.

“MED

PLASTER PÅ KNÆET” ER EN POETISK FORESTILLING, FULD AF BILLEDER OG MUSIK OM DEN FØRSTE REJSE HEN TIL SIG SELV, OM DENNE REJSES FORHINDRINGER OG GLÆDEN VED AT OVERVINDE DEM.

ALDERSGRUPPE: 2-6 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 6.000 KR. VED MAX 50 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: NINA JEPPESEN OG FINN RYE // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

Sneglen og hvalen RIES MOR OG FAR HAR TRAVLT MED AT GØRE KLAR TIL ALT DET DE SKAL SÅ DE KAN FÅ SAT KRYDS. SÅ TRAVLT, AT DE SLET IKKE SER RIE. ELLER HAVEN DER FORVANDLER SIG TIL SYNGENDE SILD, FARVERIGE KORALREV OG OLIESORTE PIRATFISK. MEN RIE SER DET. OG HVOR KOM DEN KONKYLIE FRA? FRIT EFTER JULIA DONALDSONS BOG. CO-PRODUKTION AF TEATRET ST. TV OG NØRREGAARDS TEATER NÅ.

ALDERSGRUPPE: 3-8 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 7.000 KR. VED MAX 60 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: MARIANNE S. MADSEN // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

172 Nørregaards Teater


Mig og Callas MARIA

ER GLAD!

HUN

HAR LIGE FÅET EN SMART MOBIL, OG INDEN

LÆNGE FÅR HUN TO VÆRELSER. OG

MARIA

HENDES

FORÆLDRE ER BLEVET SKILT,

ER DA OVERHOVEDET IKKE NOGET TUDEFJÆS.

EN

FORESTIL-

LING OM FØLELSER DER GØR ONDT, OM OPERA, SKILSMISSE OG OM AT FÅ HJÆLP FRA UVENTET SIDE...

ALDERSGRUPPE: FRA 7 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 7500 KR. VED MAX 80 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: NINA JEPPESEN // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

Alfred - en emigrant fra Lønneberg “ALFRED”

ER EN HISTORIE OM NÆSTEKÆRLIGHED, SAVN, NYE

MULIGHEDER OG KÆRLIGHEDEN TIL SMÅ SNITTEDE TRÆMÆND.

DET

ER EN FORTÆLLING OM URETFÆRDIGHED, PLIGT OG IN-

DIANERNES LIV I NYBYGGERNES

PRODUCERET

AF

TEATER O

AMERIKA.

ALDERSGRUPPE: FRA 8 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 10.000 KR. VED MAX 80 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: ANNA UR KONOY, ROLF HANSEN OG LARS DAMMARK // YDERLIGERE INFORMATION: WWW. NRT.DK

“EUROPAMESTEREN”

VENSKABETS STYRKE.

ER EN HISTORIE OM VENSKAB.

OM

OM

AT VÆRE DANSKER OG NÆSTEN

DANSKER, OM HVORDAN DET ER, NÅR URETFÆRDIGHEDEN RAMMER OS LIGE I ANSIGTET. VERDEN VÆLTER.

PRODUCERET

AF

OM

AT LEVE I PARADIS, NÅR

TEATER O

ALDERSGRUPPE: FRA 10 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 10.000 KR. VED MAX 80 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: LARS DAMMARK OG ANDERS VALENTINUS DAM // YDERLIGERE INFORMATION: WWW. NRT.DK

SLÅET

Europamesteren

I GULVET SÅ MAN TROR, MAN ALDRIG VIL REJSE SIG IGEN

– TO – ET TAB – ET MENNESKELIV, MÆRKET FOR ALTID. DEN FØRSTE KAMP – DEN ENDELIGE KAMP! “KNOCKOUT!”, ER EN RÅ OG LIVSBEKRÆFTENDE HISTORIE. ET KNYTNÆVESLAG, DER RAMMER OS LIGE I SOLAR PLEXUS. PRODUCERET AF TEATER O TÅRNE DER STYRTER

Knockout!

EN KRIG

ET SKUD

ALDERSGRUPPE: FRA 11 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 10.000 KR. VED MAX 80 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: LARS DAMMARK OG ANDERS VALENTINUS DAM // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

Nørregaards Teater 173


En blærerøvs historie DER

ER KUN EN MIG, JEG ER EN ENER!

OG DU NÅR SKÆVE, SKØRE, MASKULINE

SOKKEHOLDERNE...

DENNE

FÆNOMEN I TIDEN:

BLÆRERØVEN I OS ALLE. TEATER O, TEATRET, FILUREN

MIG IKKE TIL OG SVEDENDE

FORESTILLING, TEGNER ET TANKEVÆKKENDE PORTRÆT AF ET UDBREDT

CO-PRODUKTION TEATER

AF

OG

NØRREGAARDS

ALDERSGRUPPE: FRA 12 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 10.000 KR. VED MAX 80 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: LARS DAMMARK, ANDERS V. DAM, HEINE ANKERDAL OG KLAUS ANDERSEN // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

HAR

VI ET VALG OG HVAD VÆLGER FOR OS?

NØDVENDIGHED, LYST, OMSORG, ANSVAR?

6

PENGE,

KÆRLIGHED,

LIV KRYDSER HINANDEN

6 SKÆBNER ÆNDRER SIG FOR ALTID. VI FØLGER BL.A. 16-ÅRIGE MAX OG DE SVÆRE VALG, LIVET STILLER HAM I. EN SPÆNDENDE OG BRUTAL GLOBAL-KRIMI MED FOKUS PÅ MANGE AF SAMFUNDETS STORE PROBLEMSTILLINGER. PRODUCERET AF TEATER O OG

360°

ALDERSGRUPPE: FRA 13 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 10.000 KR. VED MAX 80 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: LARS DAMMARK OG ANDERS VALENTINUS DAM // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

jeg mig fuck dig

JEG MIG FUCK DIG HANDLER OM AT SVØMME. SVØMME FRA SIN EGEN USIKKERHED OG FRA OMVERDENENS PRES FOR IKKE AT DRUKNE I FORVENTNINGER. SVØMME FOR AT LYKKES. FOR LIVET. FRA ANGSTEN. OG OM AT SVØMME FORDI MAN ER USIKKER PÅ HVORDAN MAN SKAL STÅ PÅ SINE FØDDER. PRODUCERET AF TEATRET ST. TV

ALDERSGRUPPE: FRA 13 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 10.500 KR. VED MAX 100 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: BETINA G. ANKERDAL, MARIANNE S. MADSEN, JENS GOTTHELF // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

APRIL

TO HELT ALMINALT ER I DEN SKØNNESTE ORDEN. ALTSÅ BORTSET FRA, AT DE SYNGER NAZISTISKE PROPAGANDASANGE. EN HELT ANDERLEDES INTIM MUSICALOPLEVELSE. DANMARKS MINDSTE AF SLAGSEN. PRODUCERET AF TEATRET ST. TV OG

MAJ

CYKLER SYNGENDE TIL OG FRA SKOLE.

DELIGE BLÅØJEDE DANSKE TEENAGETVILLINGER.

Ung blond pige

ALDERSGRUPPE: FRA 14 ÅR // PRIS INKL. MOMS: 10.500 KR. VED MAX 100 PUBLIKUMMER // MEDVIRKENDE: KITT M. MORTENSEN, BETINA G. ANKERDAL OG MARIANNE S. MADSEN // YDERLIGERE INFORMATION: WWW.NRT.DK

174 Nørregaards Teater


Stadig på turnerepertoiret

6, P LR K ?

goodbye&farvel! nger 2 forestilli Rabat ved

ag - gælder ed, samme d

samme st

illinger

alle forest

Scenen i Odense - efterår 2013 MIG OG CALLAS KÆRLIGHEDEN OVERVINDER DEADLINE MED PLASTER PÅ KNÆET SNEGLEN OG HVALEN EN BLÆRERØVS HISTORIE JULEFORESTILLING

ALT!

FRA 7 ÅR FRA 13 ÅR FRA 14 ÅR 2 - 6 ÅR 3 - 8 ÅR FRA 12 ÅR FRA 4 ÅR

12.9 - 21.9 26.9 - 28.9 6.10 - 7.10 10.10 - 19.10 24.10 - 30.10 31.10 - 2.11 21.11 - 15.12

Scenen i Odense - forår 2014 FORDAMPET UNG BLOND PIGE KAMELEN KOM TIL SIDST BOLBRONX SNEGLEN OG HVALEN

FRA 12 ÅR FRA 14 ÅR 3- 8 ÅR FRA 14 ÅR 3 - 8 ÅR

16.1 - 1.2 13.2 - 15.2 20.2 - 1.3 22.3 - 29.3 8.4 - 16.4

61870 0 Odense 702 0 0 5 19 n e g n fga Teater Filoso www.nrt.dk Nørregaards NØRREGAARDS TEATER, TEATER O OG TEATRET ST. TV ER I SÆSON 2013-2014 ODENSE KOMMUNE, STATENS SCENEKUNSTUDVALG OG MUSIKDRAMATISK PULJE

STØTTET AF

Nørregaards Teater 175


HÅRDTSLÅENDE, RØRENDE OG NÆRVÆRENDE TEATER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE !

SÆSON 2013-14

ÅRETS TURNÉFORESTILLINGER

Teater O byder velkommen til vores 8. sæson i det danske turnélandskab. I denne sæson præsenterer vi to nyproduktioner: ”En blærerøvs historie” instrueret af Hans Rønne og ”Kærligheden overvinder alt!” instrueret af Kamilla Wargo Brekling. ” En blærerøvs historie” spiller vi som turneforestilling, mens ”Kærligheden overvinder alt” spiller stationært på henholdsvis Svalegangen, Nørregaards Teater og Teater Grob. Som altid, er det nyskrevet dansk dramatik af egen avl, vi begejstrede har kastet os over.

EN BLÆRERØVS HISTORIE

Vi har meget at være glade og taknemmelige over. Gode kunder, fantastiske publikummer og i sæson 2013-14, 14-15 og 15-16 har vi opnået status som driftsstøttet teater af Scenekunstudvalget, så armene er helt oppe og røre lidt ved himlen. Vi takker for den store tillidserklæring og fejrer det bl.a. med at være gået i luften med en ny flot hjemmeside – tjek den ud på teatero.dk. Vi ønsker alle en god teatersæson. Lars Dammark & Anders Valentinus Dam

SALG Salg af Teater O’s forestillinger varetages af Nørregaards Teater på Tlf. 70261870. Se også Nørregaards Teaters sider eller besøg www.nrt.dk

PRISER 1 forestilling 10.000kr inkl. moms. 2 Forestillinger samme sted, samme dag, 16.000kr inkl. moms. Alle forestillinger er refusionsgodkendt. TEATER O

176 Teater o

Mig mig mig mig mig… Se miiiiiiiig!!!

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Spiller kun stationært i 2013-14

ALFRED - EN EMIGRANT FRA LØNNEBERG En historie om magien ved små snittede træmænd

KNOCKOUT! Et knytnæveslag, der rammer os lige i solar plexus.

360°

Nomimeret til årets Reumert 2011

GOODBYE&FARVEL!

5 stjerner i børneteateravisen og 5 hjerter i Politiken

EUROPAMESTEREN

Nomineret til Årets Reumert 2008. Bedste ungdomsforestilling Danmarks Teaterforeninger 2009

Alle forestillinger er produceret af Teater O i samarbejde med Nørregaads Teater. Teater O har modtaget støtte fra Scenekunstudvalget, Aarhus Kommune, Wilhelm Hansen Fonden og Bikuben Fonden. WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880


EN BLÆRERØVS HISTORIE

Af Lars Dammark og Anders Valentinus Dam i samarbejde med holdet. Aldersgruppe: 12-99 år. Publikumsantal 80. Mig mig mig mig mig mig… Se miiiiiiiig!!! ”Jeg ved sgu da godt at du sidder der og tænker: Hallo, bare det var mig der var som dig... men det er det så bare ikke, kan jeg fortælle dig! For der er kun en mig, jeg er en ener! Og du når mig til sokkeholderne. Om du så hoppede i trampolin, ville du sgu ikke engang kunne nå op og bide mig i knæskallerne... så stor niveau forskel er der på dig og mig! Jeg er kaviar og du er æggemad og sådan er det bare! Jeg får kuldegysninger bare af at være i samme rum som mig. Mig mand, det skal da for resten være mit superheltenavn fra nu af! MIGMAN – here I come!” I spotlightet af samfundets, mediernes og ungdomskulturens voksende krav om personlig eksponering og individuel succes, sender vi fire store blærerøve på scenen. ”Du skal ikke tro du er noget”, eksisterer ikke i blærerøvenes terminologi. Her hedder det i stedet ”Du skal tro, at du på alle måder er helt enestående og speciel” De andre er blot brikker i mit spil og jeg er strategisk, kynisk og manipulerende når det kræves – sådan er gamet. Min identitet er flydende, og jeg iscenesætter hele tiden mig selv i forhold til situationen og sammenhængen. Men har medaljen en bagside? Hvad stiller selv den største og mest selvfede blærerøv op med sig selv, når spotlightet slukker og supporterne vender ryggen til? Hvad og hvem gemmer sig bag masken? Måske finder man svaret ved afvænningsmøder hos ”Anonyme Blærerøve”. Dansk gruppeteaters grand old man Hans Rønne og Teater O, ønsker med denne skæve, skøre, maskuline og svedende forestilling, at tegne et tankevækkende portræt af et udbredt fænomen i tiden: Blærerøven i os alle.

Forestillingen er co-produceret med Teatret v/Hans Rønne, Nørregaards Teater og Filuren Medvirkende Klaus Weirup Andersen, Heine Grove Ankerdal, Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Hans Rønne Scenografi: Claus Helbo Lyddesign: Kian Larsen Produktion: Uffe Blåberg Turné: November 2013 .

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

TEATER O

Teater o 177


360°

Af Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Nils P. Munk Aldersgruppe: 13-99 år. Publikumsantal 80.

Har vi et valg og hvad vælger for os? Er det penge, kærlighed, nødvendighed, lyst, omsorg, ansvar? Max hopper op på sin knallert og tramper kickstarteren i bund. Pigen sidder indespærret i mørket. Rumæneren ligger skjult i græsset. Den gamle mand kigger op på uret på væggen. Abeo knuger mobiltelefon i sin hånd. Michael læner sig tilbage i flysædet... 6 liv krydser hinanden og 6 skæbner ændres for altid. NOMINERET TIL ÅRETS REUMERT 2011

Med 360° har Teater O med inspiration fra film som Babel, Crash og Traffic lavet en episk forestilling hvor fortællingerne fletter sig uløseligt ind i hinanden. Et hav af stole og meget enkle virkemidler danner rammen om denne spændende og brutale globalkrimi, der kredser om temaer som trafficking, ungdomskriminalitet, finanskrise og 3. verdens fattigdom. Turné: Februar-marts 2014

GOODBYE&FARVEL! Af Kamilla Wargo Brekling, Lars Dammark og Anders Valentinus Dam. Aldersgruppe: 12-112 år. Publikumsantal 80. Han var vores bedste ven. Vi tre var altid sammen! Det var altid dig, mig og Nikolaj… Ja, dig og mig og Nikolaj… Vi vidste jo godt han sku’ dø! Han var jo syg! Han havde kræft! goodbye&farvel! Handler om at tage livtag med døden, om at sige farvel og tage afsked med sin allerbedste ven. Det handler om karaoke og striptease, om drømme og håb, om den allersidste tur I en stor fed Mercedes E270 med ekstra langt bagagerum og høje vinduer. 5 HJERTER I POLITIKEN

På trods af alvorlige temaer som sygdom og død, er goodbye&farvel! en humoristisk og rørende forestilling, hvis omdrejningspunkt er to mænds forsøg på at sige ordentligt farvel til deres allerbedste ven Nikolaj. Punktum punktum komme streg... og hovedet den forkerte vej. Turné: Februar-marts 2014

EUROPAMESTEREN Af Lars Dammark og Anders Valentinus Dam. Konsulenter: Hans Rønne, Jacques Matthiessen, Hans Nørregaard. Aldersgruppe: 10-99 år. Publikumsantal 80.

NOMINERET TIL ÅRETS REUMERT 2008

I 1992 vandt Danmark Europamesterskabet i fodbold! Karl og Patrick var 13 år gamle! Karl er halv jugoslav og i Jugoslavien er der borgerkrig. Europamesteren er en historie om venskab. Om venskabets styrke. Om at være dansker og næsten dansker. Om fællesskab og sejrsrus, men også om store og små nederlag, om hvordan det er, når uretfærdigheden rammer os lige i ansigtet. Europamesteren er en forestilling om pludselig at føle sig helt alene i en verden der er alt for stor. Om at leve i paradis, når verden vælter. Det er en drengeforestilling hvor pigerne vil elsker at kigge med! Turné: Februar-marts 2014

TEATER O

178 Teater o

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880


KNOCKOUT!

Af Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Per Scheel-Krüger Aldersgruppe: 11-99 år. Publikumsantal 80.

Slået i gulvet så man tror, man aldrig vil rejse sig igen – to tårne der styrter – en krig – et skud – et tab – et menneskeliv, mærket for altid. Den første kamp – den endelige kamp! Og hvem er Muhammed Ali?

PÅ 12. ÅR ER DANMARK I KRIG

Lasse har mistet sin bror, der, som soldat, er blevet dræbt Afghanistan. Hvem har skylden og hvad stiller man op med afmagten og hadet mod de andre? Barndommens uskyld er væk og virkeligheden gør ondt. Lasses fristed er bokseklubben, hvor træningen og arbejdet med den erfarne boksetræner Maier, åbner op for sorgen, vreden og hadet, men også for tro og tilgivelse. Knockout!, er en rå og livsbekræftende historie om fortabte drenge og slidte mænd. Et knytnæveslag, der rammer os lige i solar plexus. Turné: Februar og marts 2014

ALFRED – EN EMIGRANT FRA LØNNEBERG Af Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Nils P. Munk Medvirkende: Anna Ur Konoy, Rolf Hansen og Lars Dammark Aldersgruppe: 8-99 år. Publikumsantal 80. En tidlig vintermorgen sætter Emil livet på spil og kører Alfred gennem snestormen til doktoren i Mariannelund. Dermed redder han Alfred fra at dø af blodforgiftning. I vores forestilling ”Alfred – en emigrant fra Lønneberg” beslutter Alfred sig i taknemmelighed over livet, at følge sine drømme og søge lykken som nybygger i Amerika. UNDERHOLDENE OG RØRENDE

Alfred er en historie om næstekærlighed, savn, nye muligheder og kærligheden til små snittede træmænd. Det er historien om et åbent samfund, der frygter dem de ikke kender. Det er en fortælling om uretfærdighed, pligt og indianernes liv i nybyggernes Amerika. Turné: Januar-februar 2014

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Af holdet bag succesforestillingen goodbye&farvel! Aldersgruppe: 13-99år. Publikumsantal 80. Kærligheden er blød og rund og varm og dejlig, men den kan også være ond, kantet og hård og så er den frem for alt livsnødvendig. I Kærligheden overvinder alt! holder vi kærligheden ud i strakt arm for at belyse denne subtile og altopslugende følelse. Forestillingen bliver en gribende og humoristisk undersøgelse af kærlighedens mangfoldighed. En forestilling for unge, der kæmper med at blive voksne og forstå dette under på deres travle vej igennem livet. PREMIERE SEPTEMBER 2013

TEATER O

Kærligheden overvinder alt! har urpremiere og spiller på Svalegangen i Århus fra 16. – 18. september 2013. Efterfølgende bliver den præsenteret på Horsens Teater Festival og spiller på Nørregaards Teater i Odense fra 26. – 28 september samt på Teater Grob i København fra 28. November til 10. december 2013. Forestillingen vil også blive præsenteret på Børneteaterfestivalen i 2014.

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

Teater o 179


Udgivelser fra Teatercentrum De to populĂŚre hĂŚfter er blevet justeret og opdateret...

‘DET HELE FOR DET HALVE’

‘VI SÆTTER LIVET PĂ… SPIL’

Praktisk og overordnet information om og inspiration til formidlingsarbejdet pĂĽ skoler, i institutioner og foreninger etc. Et must have for alle, der skal arbejde med at bestille teater til deres institutioner og/ eller spillesteder.

En overordnet introduktion til børne- og ungdomsteaterbranchen i Danmark med baggrund og beskrivelse af forskellige relevante instanser og organisationer. En uundvÌrlig genvej ind i scenekunst for børn og unge.

Information til formidlere & arrangører af scenekunst for børn og unge.

Introduktion til professionel scenekunst for børn og unge.

Begge hĂŚfter kan du hente og lĂŚse som pdf-filer pĂĽ Teatercentrums hjemmeside.

180

&!26%2'!$% 3!, s +Œ"%.(!6. + 4,& s &!8 INFO TEATERCENTRUM DK s WWW TEATERCENTRUM DK


Annebergparken 22 4500 Nykøbing Sj. www.odsherredteater.dk

The story of Pim and Theo er en interaktiv vandreforestilling om tolerance og ytringsfrihed. Den tager udgangspunkt i mordene pĂĽ poliWLNHUHQ 3LP )RUWX\Q RJ Ă€OPPDQGHQ 7KHR 9DQ Gogh i Holland i begyndelsen af dette ĂĽrhundrede. OBS: forestillingen foregĂĽr pĂĽ engelsk og er oplagt i undervisningsøjemed. Der er tilrettelagt et begrĂŚnset antal workshops for skoleklasser samt et website med on-linelĂŚringsressourcer. Odsherred Teater og Aaben Dans tager med dans, musik og skuespil afsĂŚt i den berømte ballet Svanesøen. Dog er der hverken strutskørter eller yndigt eventyr pĂĽ scenen, for i GHQQH YHUVLRQ G\NNHU YL QHG XQGHU RYHUĂ DGHQ af søen og tager publikum med ind i en verden af tĂĽrer, magt og skønhed.

The story of Pim and Theo kan opleves pü Odsherred Teater 28. oktober-1. november 2013. Medvirkende: Henrik Ipsen og Simon Vagn Jensen Instruktør: Alex Byrne

Aldersgruppe: I svanesøen kan opleves pĂĽ Odsherred Teater 15 – 99 ĂĽr 2.-13. september 2013. Kapacitet: 80 publikummer per Aldersgruppe: 15 – 99 ĂĽr forestilling Pris: kr. 40,- pr. pers. ved mindst 6 u. 25 ĂĽr. Pris: kr. 40,- pr. pers. Varighed: ca. 1 time. ved mindst 6 u. 25 ĂĽr Danser/Kristina Sørensen. Skuespiller + Sanger/Henrik Ipsen. IscenesĂŚttelse/Simon Vagn Jensen og Thomas Eisenhardt.

Booking: Odsherred Teater, +45 59 93 03 01, ot@odsherreteater.dk Odsherred Teater 181


182 Olsens Teater


Billedet er fra

GUBBEN OG ÆSLET

En morsom fortælling om den gamle mand og hans snarrådige æsel, der må ty til alt hvad de har da der pludselig bliver brug for hjælp! Et stykke om de små for de små. Oplev ordspil, dukker og musik i en række legende billeder som kun dukketeater kan skabe. Forestillinger for de mindste:

SIKKEN SÆK! KLIPPETIKLOP! LIDT AF HVERT TRIP TRAP TRÆSKO

Aldersgruppe/tilskuere/pris incl. moms: 11/2 - 4 år / max. 30 børn eller 2 – 5 år / max. 40 børn / Kr. 5.125

Forestillinger for de lidt større:

HOLD VEJRET! GUBBEN OG ÆSLET

Aldersgruppe/tilskuere/pris incl. moms: 2 – 5 år/max. 40 børn / Kr. 5.125 3 - 6 år/max. 60 børn / Kr. 5.925

Forestillinger for de endnu større:

RUB OG STUB DEN LYKKELIGE BONDE BYTTE BYTTE KØBMAND

Aldersgruppe/tilskuere/pris incl. moms: 3–6 år / max. 60 børn / Kr. 5.925 6-9 år / max. 70 børn / Kr. 6.650

Flere af forestillingerne spilles også udendørs. Workshops kan arrangeres i forbindelse med forestillingerne. Ring og hør mere! Fælles for alle forestillinger: Refusion: Ja. Varighed: ca. 30 min. Turnéperiode: Hele året. Yderligere info: 53 60 70 21

www.olsensteater.dk

olsensteater@gmail.com

OLSENS TEATER Olsens Teater 183


Det Olske Orkester

Dengang vi blev væk - en fysisk teaterforestilling om to børns forsøg på at redde deres familie Min mor Er en lampe uden pære, en aftensmad der aldrig bliver lavet færdig En seng der aldrig bliver redt Hendes mund er vokset ned i en flaske, hun går rundt som en hjort der har brækket benene Min far er en ryg En ryg der står med ryggen til

”Årets mest foruroligende familieopløsningsteater” Information ”Intens autenticitet og en fabulerende evne til at nå ud i ekstremerne” Politiken ”Fabelagtigt præcis og smuk” Børneteateravisen

En børne- og ungdomsforestilling for 10 år og op Pris: 12.500 kr. incl. moms ved max. 110 publ. Refusionsberettiget Instruktion: Lotte Faarup Medvirkende: Martin Noren, Øyvind Kirchhoff, Angelina Watson og Ditte Laumann Trailer og info: www.detolskeorkester.dk Turné: November, december 2013, januar 2014, Det Kongelige Teater uge 4, 2014

184 Det Olske Orkester


Sønder Boulevard 811720 København VTlf 21 46 86 08www.detolskeorkester.dk

”Et scenesprog hvis styrke er det universelle, kropsligheden og poesien, og som også som sin medspiller har en meget stor skrøbelighed.” (Børneteateravisen, marts 2011)

Det Store Spring - en eksistentiel historie om en mands angst og lyst til at springe ud i livet, skabt i en poetisk, fysisk og nonverbal stil, med udgangspunkt i klovnens univers. Aldersgruppe: 4 år og op. Pris: 9.500 kr. incl. moms. ved max. 80 publikummer / refusionsberettiget Instruktion: Lotte Faarup Medvirkende: Marc van der Velden, Øyvind Kirchhoff, Lotte Faarup Trailer og info: www.detolskeorkester.dk Det Olske Orkester er støttet af Statens Kunstråd

Det Olske Orkester 185


Inspireret af Danmark-Ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-1908 - Børneteateravisen

79’FJORDEN

Totalteater for alle sanser. I en iglo, som rummer büde publikum og skuespillere, vÌves den dramatiske historie om Mylius-Erichsens skÌbnesvangre ekspedition elegant sammen med grønlandsk mytologi.

Eventyret tager over... En sÌr anderledes, yderst kraftfuld, men ogsü fascinerende nÌrvÌrende forestilling... Igloen er en ihÌrdig medspiller, nür de tre skuespillere arbejder med lyd, sange og effekter büde inde og ude af rummet. - Lone Sørensen, Børneteateravisen

For Ên, der aldrig selv har vÌret der, føles det som om teatertruppen med fü og enkle virkemidler har fanget Grønlands sjÌl. Det er smukt, grumt og gribende. En forestilling rigtig mange fortjener at se. - Lena Jeppesen, Dagbladet Ringkøbing-Skjern

186 Teatret om

+ÂĄU QÂ UPHUH RP YRUHV *UÂĄQODQGVSDNNH IRU VNROHU

‡ 6SLOOHV VRP VNROHIRUHVWLOOLQJ IRU NODVVHU RJ VRP familieforestilling fra 9 ür og op ‡ 7XUQpSHULRGH RNWREHU QRYHPEHU RJ IHEUXDU VDPW HIWHU DIWDOH ‡ 9DULJKHG PLQXWWHU ‡ 0D[ WLOVNXHUH ‡ )XOGVW QGLJ P¥UNO JQLQJ NU YHV ‡ 6SLOOHDUHDO LQNO SXEOLNXP + P % P ' P ‡ 0LQGVW IRUHVWLOOLQJHU Sn VDPPH VWHG ‡ 5HIXVLRQ *RGNHQGW ‡ 3ULV IRU IRUHVWLOOLQJHU HNVNO PRPV

Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune Buen 15, 6950 Ringkøbing tlf: 9744 1989 mobil: 2424 7147 www.teatretom.dk teatretom@teatretom.dk


Kan en tryllefløjte egentlig trylle? Hvad fanger en fuglefænger og hvorfor er Nattens Dronning så rasende? Mozarts fantastiske opera for børn og voksne - fremført af to sangere og fire saxofonister. ‘‘...bragende vellykket og børnevenligt.’’ - Børneteateravisen PR I S HONOR A R: K R . 18 . 0 0 0 V E D M A X. 13 0 T I L SK U E R E R E F U SION SG ODK E N D T A L DE R SGRU PPE: 6 -13 Å R - VA R IGH E D: 4 5 M I N. SPI L L E A R E A L: B 6 X D 4 , 5 X H 3, 5 W W W. DET L I L L E OPE R A KOM PAGN I. DK / T E L 2 578 70 62 Det lille Operakompagni 187


&

OPUS MONSTER BAND

”Jeg kan sagtens klare mig uden dig!” Sådan endte et fantastisk barndomsvenskab fuld af musik, sang og sjov. Nu mødes de to tilfældigt igen som voksne, og de er ikke bange for at fortælle om rejsen mod at blive voksen og om at forfølge sine mål og drømme. Opus er den talentfulde sanger, der elsker at optræde og spille roller. Hun går efter en stor solistisk operakarriere, mens musikeren Mons lever for musikken og fællesskabet. Han kan kun være sig selv, men det er han til gengæld rigtig god til. Opus & Monster BAND er fortalt i et levende og humoristisk scenesprog med fuld knald på musikken, men den rummer også sårbarhed, eftertanke og smukke arier. Opus og Monster handler om den gave et virkeligt venskab er. Varighed: Ca. 40 min Opstillingstid: 2 timer Nedtagningstid: 1 time Medvirkende: Charlotte Hjørringgaard Larsen, Jakob Skov Søndergård Komponist og arrangør: Jakob Skov Søndergård Iscenesættelse: Birthe Niilonen Tekniske krav: Spilleareal: 6x6 m Frihøjde: 4 m El: 400V / 3 x 16 amp Mørklægning er ikke påkrævet Priser inkl. moms – max. 100 publikummer

Én forestilling Kr. 11.250,To forestillinger Kr. 17.500,(samme sted og samme dag) Forestillingen er refusionsgodkendt

WWW.ENOPERA.DK Ȅ THOMAS REWES Ȅ TLF. �� �� �� �� 188 En Opera


En forestilling der stiller skarpt på det eksplosive krydsfelt mellem voksne og unge. Gennem en række meget forskellige små afsluttede historier – teatertracks – indfanger URO oplevelser, tanker og kampe fra mødet mellem unge og voksne i hverdagssituationer, hvor der er noget på spil. URO er en humoristisk forestilling med bid – den er i konstant bevægelse, rusker op i fordomme og er fuld af musik, spillet live af en DJ. Pris: 10.000 + moms*

*Forestillingen er refusionsgodkendt og godkendt til billetkøbsordningen.

Varighed: ca. 55 min. Scenekrav: B: 7m D: 6m H: 3.5m Mørklægning anbefales Turné: Primo februar – medio april + efteråret 2013 Målgruppe: Fra 14 år, unge og voksne Manuskript og instruktion: Pia Marcussen Skuespillere: Rasmus Reiersen, Said Mohammed og Tine Graungaard Musik: Thøger Dixgaard

OPGANG2 TURNÉTEATER er et professionelt teater, der siden 2001 har skabt debatforestillinger for unge og voksne i hele landet om det mangfoldige Danmarks udfordringer. KONTAKT Turnéansvarlig Per Kjærgaard Paulsen info@opgang2.dk / 8613 2505 (hverdage 9-15) OPGANG2 TURNÉTEATER Frederiks Allé 20B, 8000 Aarhus www.opgang2.dk/URO

Opgang2 Turnéteater 189


TEATER FOR BØRN OG UNGE

FESTIVAL 2014 I uge 14, 31. marts til 6. april Weekendarrangement er 4. til 6. april 2014 Vidste du at... Teatercentrum har afholdt festivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser. I 2012 i Ringsted og Sorø deltog 116 teatre med 192 forestillinger og i alt 599 opførelser.

190


JEKYLL & HYDE PAOL O NA N I T E AT E R PRE SSE: “Paolo Nani har den bemærkelsesværdige evne, at han formår at gøre sig forståelig for både barnet og filosoffen. Han evner at være seriøs med et smil” Cinque Giorni, Milano, 2011 “Fantastico! Jeg tror aldrig, jeg har set så mange glade mennesker forlade en teatersal”. Herning Folkeblad, 2010 “Nani giver ny betydning til konceptet klovn, når han blander de klassiske klovnedyder med den 115 år gamle historie om Dr. Jekyll og Mr. Hyde - og tager samtidig comedy-genren til “the next level”. Moss Avis, sept 2011, Norge

På jagten efter dybde og komik fører Paolo Nani historien om Jekyll & Hyde og den evige, indre kamp mellem det gode og det onde sammen med klovnens univers. Vi følger den lettere overvægtige professor og hans problemer med at præsentere sit mesterværk, fordi han er så voldsomt genert. Drevet af ønsket om anerkendelse og succes, eksperimenterer han med at frembringe en mere udadvendt side af sin personlighed. Til sidst lykkes det ham at fremstille en eliksir som, efter indtagelse, forvandler ham til en ny overraskende version af sig selv. Den er stærk, udadvendt og selvsikker... men også fuldstændig uforudsigelig... Den er begyndelsen til professorens personlige konflikt, som udspiller sig i interaktion med publikum. Jekyll & Hyde: af Frede Gulbrandsen og Paolo Nani Instruktion: Frede Gulbrandsen. Medvirkende: Paolo Nani Målgruppe: Turnéperiode: Varighed: Opstillingstid: Scenekrav: Pris:

12 år og op Hele året 70 min. 5 timer 8 x 5 meter (minimum) Vi medbringer alt teknisk udstyr. Mørklægning kræves 25.625 inkl. moms (Refusionsgodkendt).

PAOLO NANI TEATER

Solvang 17 · 4760 Vordingborg · www.paolonani.com . tlf 61 78 60 10 · helle@paolonani.com

Paolo Nani Teater 191


192 Teater Patrasket


Teater Patrasket 193


194 Teater Patrasket


Teater Patrasket 195


TEATER PORTAMENTO

JERNMANDEN

En teaterfortælling om drengen Henriks møde med Jernmanden, et kæmpe stort jernmonster som ingen ved hvor kommer fra. Alle er rædselslagne og tænker kun på hvornår og hvordan de skal smadre monstret. Samtidig nærmer en stjerne sig jorden i høj fart og truer med at udslette kloden. Jernmanden spreder skræk og rædsel på egnen hvor Henrik bor, mens han gnasker sig gennem traktorer og landbrugsredskaber. Jernmanden forsvinder lige så pludseligt som han kom. Alle frygte hvad der vil ske hvis Jernmanden vender tilbage ? Fortællingen er frit efter Ted Hughes novelle af sammme navn.

Konsulent: Øyvind Kirschhoff. Skuespiller: Henrik Paludan Pris ved 100 tilskuere 5000 kr. incl moms Forestillingen er refusionsberettiget. H: 2.5m.B 5 m. D 3m.

TEATER PORTAMENTO

TEATER PORTAMENTO. Jellingegade 8 st tv 2100 Kbh Ø. WWW.TEATERP.DK MAIL:teaterp@adr.dk TLF 26154737

”LÆS ANMELDELSE AF FORESTILLING I BØRNETEATERAVISEN”

196 Teater Portamento


ZZZ TXDVLWHDWHU GN ‡ LQIR#TXDVLWHDWHU GN ‡

N

E YH

D

Professor Dyregod - et dansk-svensk klimasyngespil

En dag modtager Professor Dyrstrøm en pakke. PĂĽ pakken stĂĽr: “Til det farligste dyr i verden fra alle de andre dyrâ€?. Han beslutter sig for at rejse ud og lede efter den pakkens ejer, men ingen af dyrene pĂĽ hans rejse vil have pakken. Hvem er mon verdens farligste dyr?

Støttet at Kunsstyrelsens Scenekunstudvalg.

“Det fungerer jĂŚttefint med at gøre det dansk-svenske forstĂĽeligtâ€? Monna Dithmer, Politiken. “Miljøbevidsthed mĂĽ gerne begynde tidlig.â€? Janken Varden, Børneteateravisen.

Pris inkl. moms: Aldersgruppe: Refusion: Varighed: Tekniske krav: Spilleareal: MørklÌgning:

8000 kr. (ved max 80 pers.) 5-10 Godkendt 45 min. 3 x 16 A. 6 x 8 m. Ja

ENTEN ELLER - en dukkemusical om Søren Kierkegaard Kierkegaard prÌsenteres pü forstüelig vis for büde børn og voksne i historien om Søren og Regine og om at vÌlge sig selv. Støttet at Kunsstyrelsens Scenekunstudvalg.

“FormmĂŚssigt har Quasi Teater fingeren pĂĽ pulsen, nĂĽr det gĂŚlder ungernes forkĂŚrlighed for musikindpakning af alt det store og svĂŚre og skønne.â€? Anne Middelboe, Information.

Pris inkl. moms : Aldersgruppe: Refusion: Varighed: Tekniske krav: Spilleareal: MørklÌgning:

12.500 kr. (ved max 100 pers.) 10-99 Godkendt 65 min. 3 x 16 A. Br: 8m., dy: 6 m., hø: 3,5m. Ja

NB: KierkegaardjubilĂŚum i 2013!

œœœœ “dukkemusicalen anbefales varmt som en underholdende “Kierkegaard-teaserâ€? til de 10-13-ĂĽrige, der ogsĂĽ fremkalder smil hos de voksne.â€? Gudrun Hagen, Kultunaut.dk.

Co -p ro du kt io n

m ed Ba gg aa rd Te at re

STATSMINISTEREN - en demokratiøvelse for de smĂĽ Premiere 23. marts 2013. Se mere i Den Røde Brochure under “Baggaard Teatretâ€?.

Pris inkl. moms 12.500 kr. (ved max 100 pers.) Aldersgruppe 13 - 99 Refusion Godkendt Varighed 60 min. Tekniske krav 220 V. Spilleareal 5x4 m.

Spiller ogsü udendørs!

Støttet at Kunsstyrelsens Scenekunstudvalg.

D E N DA N S K E S A N G

Den Danske Sang vĂŚkker den gamle sangskat til live, støver dem af og gør dem relevante med spørgsmĂĽlet: hvor højt mĂĽ vi synge den danske sang i dag? â€œâ€Śnoget af det sjoveste, mest tankevĂŚkkende og ramsaltede teaterâ€? Henrik Marstal, ph.d i dansk sang. “Flot bud pĂĽ en teaterkoncert med politisk indholdâ€? Hans Jørn Kristensen, Jydske Vestkysten

QUASI Teater 197

t


Forestillingen er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg og er refusionsberettiget

En distingveret tysker og en velholdt engelsk kvinde af Ms. Hyacinth typen har sat hinanden stævne i en blind date. Begge har omgået sandheden en smule omkring både alder, udseende og hårpragt og de kan derfor overhovedet ikke genkende hinanden og må begge opgive håbet om at møde den store kærlighed.

198 Rakkerpak

Heldigt for dem kommer der netop en taxa kørende og efter en del diskussion enes de om at dele den. De får bakset sig selv og deres habengut indenbords, men så brænder taxaen minsandten sammen…


Forestillingen er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg og er refusionsberettiget

En yderst vellykket hybrid af teater og performance. (...) Når denne skole-teaterforestilling lykkes så bragende morsomt og begavet, så skyldes det, at Rakkerpak er så herligt fri for politisk korrekt pædagogik og ’anerkendende børnesyn’. I dette “classroom” er der kun hån og hævn. Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen.dk

Rakkerpak 199


Kludedukken

En munter og gæv kone kommer kørende med sin vogn. Hun er ude for at samle klude. Dem er der masser af, og hun har dem i alle farver og størrelser. En dag kommer hun forbi et hus. Her bor der en dreng, som har smidt sin kludedukke i skraldespanden. Den er kasseret til fordel for det flotteste mekaniske legetøj, som drengen har set i en legetøjsbutik. Konen finder i sin søgen efter klude den lille kasserede dukke. Den ser sølle ud. Men hurtigt forvandles den til en fin og herlig lille fyr. Forestillingen er en fri bearbejdning af Michael Endes fortælling ”Den lille kludedukke”.

2 til 4 år: max. 40 børn. Pris inkl. moms: kr. 5.500,3 til 6 år: max. 60 børn. Pris inkl. moms: kr. 7.000,skuespiller: NANNI LORENZEN / manuskript: HANS NØRREGAARD & NANNI LORENZEN / instruktør: HANS NØRREGAARD / scenografi: ERIK BROMAND musik: JAN MØLLER Varighed: 45 min Opstilling: 90 min. Nedtagning: 60 min Spilleplads: b: 4 m, d: 4 m, h: 2,3 m Mørklægning: ønskes Elektricitet: 220 V

2 - 4 år 3 - 6 år

Juletræets Hemmelighed Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien om en dejlig juleaften fra dengang hun var barn. Hør hvordan snedkermesteren mødte julemanden og nissefamilien i skoven og hvordan det blev en helt speciel juleaften for dem alle sammen. En stemningsfuld og musikalsk juleforestilling for de mindste.

Max. 40 børn. Pris inkl. moms: kr. 6.500,2 forestillinger samme dag og sted: kr. 11.000,-

Randers EgnsTeater

Mariagervej 10, 8900 Randers C Tlf. 8710 1900, Fax 8710 1908 www.randersegnsteater.dk post@randersegnsteater.dk Støttet af Randers Kommune

200 Randers EgnsTeater

skuespiller: NANNI LORENZEN / manuskript: LISBETH KNOPPER / instruktør: LISBETH KNOPPER scenografi: NIELS SECHER Varighed: 35 min Opstilling: 90 min. Nedtagning: 60 min Spilleplads: b: 4 m, d: 4 m, h: 2,3 m Mørklægning: ønskes Elektricitet: 220 V

2 - 5 år


En heldig kartoffel

”Jeg er sulten”, siger Musen. ”Det er jeg også”, siger Damen. Men der er kun én kogt kartoffel tilbage i kasserollen. ”Hvem af os skal have den?”, spørger Damen. Musen mener bestemt, at kartoflen vil mætte mest i en musemave, så derfor er det klart, at den skal have kartoflen. Damen mener noget andet og siger, at Musen er grådig, men det kender Musen ikke noget til. Nu bliver der kogt flere kartofler, så de begge to kan få noget at spise. Imens vandet koger i kasserollen og duften af kartofler breder sig, fortæller Damen en herlig historie om grådighed. Nu er kartoflerne færdige: men hvor er Musen? Skulle de ikke dele? Velkommen til Nannis grønne drivhus - et univers fyldt med lyde og dufte... og en forestilling fyldt med masser af musik og humor.

Max. 30 børn Pris inkl. moms: kr. 5.300,skuespiller: NANNI LORENZEN manuskript: LISBETH KNOPPER instruktør: LISBETH KNOPPER scenografi: NIELS SECHER musik: POJKEN FLENSBORG Varighed: 35-40 min Opstilling: 90 min. Nedtagning: 60 min Spilleplads: b: 4 m, d: 4 m, h: 2,3 m Mørklægning: ønskes Elektricitet: 220 V

1½ - 4 år

Under mit træ Under et træ sidder en kone. Det er hendes træ. Det viser hende alle årstiderne, så hun kan holde styr på, at året går. Hendes ven egernet har en hule i træet. Meget skal gøres og alting skal man nå, inden årstiderne skifter. Frøet skal plantes, når det er forår. Fødderne skal i vand om sommeren. Om efteråret skal der samles forråd, og en dejlig varm kop æblete er, hvad man trænger til om vinteren. Denne varme og musikalske fortælling om årstiderne fører de små gennem årets gang og de mange gøremål for dyr og mennesker.

1½ til 4 år: max. 30 børn. Pris inkl. moms: kr. 5.300,3 – 5 år: max. 60 børn. Pris inkl. moms: kr. 7.000,skuespiller: NANNI LORENZEN / manuskript: LISBETH KNOPPER instruktør: LISBETH KNOPPER / scenografi: NIELS SECHER musik: JAN MØLLER Varighed: 35-40 min Opstilling: 120 min. Nedtagning: 60 min Spilleplads: b: 4 m, d: 4 m, h: 2,3 m Mørklægning: ønskes Elektricitet: 220 V

1½ - 4 år 3 - 5 år

Sokken Kolde fødder er der ingen der skal have, så længe der er gode røde uldsokker som luner. Ret, vrang, ret, vrang, en maske, to masker. Nu skal der strikkes, for når den ene fod har fået en flot rød sok, så vil den anden også ha´ en… Det er vaskedag i dag, og tøjet ligger i en stor bunke på gulvet. Hønen vil så gerne hjælpe med at sortere tøjet i farver, den kender bare ikke forskel på rødt og hvidt. Men den ved, at sure sokker, de skal vaskes. Så det bliver de! En forestilling for de yngste, der fortæller os, at selv om man er lille, så kan man gøre en stor forskel.

1½ til 4 år: max. 30 børn. Pris inkl. moms: kr. 5.300,3 – 5 år: max. 60 børn. Pris inkl. moms: kr. 7.000,skuespiller: NANNI LORENZEN / manuskript: LISBETH KNOPPER / instruktør: LISBETH KNOPPER / scenografi: SUS HAUGLAND / musik: BJØRN CHRISTENSEN Varighed: 35-40 min Opstilling: 90 min. Nedtagning: 60 min Spilleplads: b: 4 m, d: 4 m, h: 2,3 m Mørklægning: ønskes Elektricitet: 220 V

1½ - 4 år 3 - 5 år

Alle forestillinger er refusionsberettigede

Randers EgnsTeater 201


Det er ganske vist En musikalsk fortælling om H.C. Andersen og hans vidunderlige eventyr. En fjer bliver til fem høns, og den grimme ælling bliver svane. Ligesom disse kendte eventyr griber om sig, vil forestillingen berette om H.C. Andersens liv fra skomagersøn til feteret forfatter ved hjælp af mange af de kendte og elskede eventyr.

Max 80 tilskuere. Pris inkl. moms: kr. 8.500,instruktør: MARIANNE ANDREASEN / instruktør på genopsætningen: TINE EIBYE / manuskript: LISBETH KNOPPER / skuespiller: LISBETH KNOPPER musiker: POJKEN FLENSBORG / scenograf: NIELS SECHER komponist: JAN MØLLER / kostumier: PETER BONNÉN Varighed: ca. 45 min Opstilling: 90 min. Nedtagning: 60 min Spilleplads: b: 4 m, d: 4 m, h: 2,5 m Mørklægning: Gerne Elektricitet: 380 V (3 x 16 A) + 220 V m. jord

5 - 9 år

Klokkeren

Ondskaben Baseret på den svenske forfatter Jan Guillous selvbiografiske roman af samme navn. En rå monolog, der portrætterer voldens væsen. I den 14-årige Eriks hjem er tørre tæsk ofte på menuen - faderen slår, og moderen kigger væk. I skolen er Erik selv den hårde dreng. Erik ville ofte ønske, at han ikke behøvede at benytte sig af vold. Men gang på gang befinder han sig i situationer, hvor det synes at være det eneste valg. Selv når han ikke vælger volden, vælger volden ham.

Max 120 tilsk. Pris inkl. moms: kr. 10.500,medvirkende: MORTEN BO KOCH / instruktør: MIKKEL HARDER MUNCK-HANSEN / oversættelser: MICHAEL RAMLØSE / konsulent: SUS HAUGLAND Varighed: 75 min Opstilling: 90 min. Nedtagning: 60 min Spilleplads: b: 6,5 m, d: 5 m h: 3,5 m Elektricitet: 380 V (3 x 16 A) fra 8. klasse + 220 V m. jord OBS: Total mørklægning er påkrævet!

fra 14 år

Den gamle soldat Kaptajn Phoebus har ikke langt igen. Han tænker tilbage på mødet med den smukke sigøjnerpige Esmeralda, krøblingen Quasimodo og præsten Frollo med det mørke hjerte. Skæbner fletter sig ind i hinanden og da Esmeralda og Quasimodo til sidst flygter og forskanser sig i kirken, er der ingen vej tilbage. Kunne kaptajnen have gjort en forskel? En evig gyldig fortælling om uskyld, jalousi og næstekærlighed, baseret på Victor Hugos klassiker ”Klokkeren fra Notre Dame”.

Pris inkl. moms: kr. 8.500,- v. 80 tilsk. / kr. 9.500,- v. 100 tilsk. instruktør: KURT BREMERSTENT medvirkende: FINN RYE, LISBETH KNOPPER, MORTEN BO KOCH scenografi: NADIA NABIL dukker: LENIE PIA HANSEN musik og lyd: CLAUS CARLSEN lysdesign: SONJA LEA Varighed: ca. 50 min Opstilling: 120 min. Nedtagning: 90 min Spilleplads: b: 8 m, d: 8 m, h: 3,5 m OBS: TOTAL MØRKLÆGNING PÅKRÆVET Elektricitet: 380 V (3 x 16 A) + 220 V m. jord

8 - 12 år

Randers EgnsTeater | Mariagervej 10 | 8900 Randers C | Tlf. 8710 1900 | Fax 8710 1908 www.randersegnsteater.dk | e-mail: post@randersegnsteater.dk | Støttet af Randers Kommune

202 Randers EgnsTeater


Hesten En co-produktion med Filuren Vinder af Årets Børneteaterpris 2012 (Danmarks Teaterforeninger) / Reumertnomineret i 2010 Krigen kommer. Drengen Alberts hest, Joey, bliver solgt til millitæret. Vi følger hesten gennem krigens gru og møder de mennesker, der ændres ved mødet med den smukke og stolte hest. ”…en fabulerende og underfundig og svimlende kærlig forestilling…” Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen

Pris inkl. moms: kr. 8.500,- v. 80 tilsk. / kr. 9.500,- v. 100 tilsk. instruktør/scenograf: KURT BREMERSTENT / medvirkende: FINN RYE, LISBETH KNOPPER, MORTEN BO KOCH / dramatiker: SVEN ØRNØ / konsulent, scenografi & kostumer: SUS HAUGLAND / dukke- og objektmanipulationskonsulent: STINE LUNDGAARD musik: BJØRN BØNNE CHRISTENSEN Varighed: ca. 50 min Opstilling: 120 min. Nedtagning: 60 min Spilleplads: b: 7 m, d: 8 m, h: 3,5 m Mørklægning: påkrævet Elektricitet: 380 V (3 x 16 A) + 220 V m. jord

8 - 12 år

... 2 mænd To mænd. Vi skal være her alle sammen, siger den ene. Skal vi være her alle sammen, svarer den anden. To mænd. Et lillebitte rum. De fylder det hele. Den ene mere end den anden. Kan de være der? Det er de nødt til. Kan de finde ud af det? fra 2. klasse Det finder vi ud af... To mænd. Kan man flygte fra sig selv? Kan man flygte fra sit ansvar? En tragikomisk forestilling om dig og mig.

fra 8 år

Pris inkl. moms: kr. 8.500,- v. 80 tilsk. kr. 9.500,- v. 100 tilsk. instruktør: FOLMER KRISTENSEN / medvirkende: KURT BREMERSTENT & MORTEN BO KOCH scenografi & kostumer: HOLDET og SUS HAUGLAND Varighed: ca. 55 min Opstilling: 120 min. Nedtagning: 90 min Spilleplads: b: 7 m, d: 8 m, h: 3,5 m Mørklægning: påkrævet Elektricitet: 380 V (3 x 16 A) + 220 V m. jord

Alle forestillinger er refusionsberettigede

Randers EgnsTeater 203


BĂ˜RNETEATERAVISEN.DK

Pü www.børneteateravisen.dk har du altid adgang til:

s s s

Reportager

Nyheder

Aktuelle anmeldelser af nye forestillinger

Mulighed for dialog mellem

formidlere og producenter

s s Baggrundsartikler og analyser

og debat s Kommentarer

www.børneteateravisen.dk // www.boerneteateravisen.dk

204


VI SES I MORGEN En musikalsk forestilling om forskellighed og venskab Hmmm…hvad er det nu det er for en dag i dag? I går…var det jo røddag... altså grøndag, røddag, gul…nåh ja det er jo guldag i dag ... Vi befinder os hos en pige, der bor på en super højteknologisk stjerne ude i rummet. Stjernen kan alt, hvad pigen har brug for, f. eks. rense kjoler, spille musik, rime og modtage ven-på-vej-signaler. Hver dag får hun besøg af sin søde ven fra jorden, som kommer flyvende ved hjælp af sin vindpose. Han har altid noget spændende mad med og fortæller de mest fantastiske historier, og så danser de og skriver sange sammen med publikum… Aldersgruppe : 3 - 8 år Varighed : 40 min. Sceneareal : 4 x 5 m Loftshøjde : 2,6 m Total mørklægning Pris : 7.500,- v. 60 børn

Ide og manuskript : Dorthe Eggertsen Teknik og musik : Rasmus Kajhøj Video og foto : Søren Dø Scenografi : Kristian Knudsen På scenen : Anna Panduro og Tobias Trier Støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg

JEG ER LEVENDE En gribende teaterdokumentar om stoffer og identitet Dorthe Eggertsen leverer en hudløs ærlig fortælling af sin egen historie. En fortælling om teenageårenes indre og ydre pres og en ung piges søgen efter sig selv midt i gruppen af venner og lette fristelser. En fortælling i ord, billeder og musik, om at blive til et med jord og himmel, om at føle sig som det smukkeste menneske i verden og om at opleve sin egen død. Dorthes sange og lydmager/musiker Rasmus’ electroniske univers danner sammen med video, livecam og live SMS rammen for forestillingen. www.facebook.com/jegerlevende Ide og manuskript : Dorthe Eggertsen Teknik og musik : Rasmus Kajhøj Konsulent : Daniel Wedel Videofotograf : Henrik Lindemann Foto og layout : Søren Dø På scenen : Dorthe Eggertsen og Rasmus Kajhøj Støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg

Aldersgruppe : 14 - 18 år Varighed : 50 min. + debat Sceneareal : 6 x 6 m Loftshøjde : 3,10 m Total mørklægning Pris : 11.500,- kr v.100 pub.

Se video og flere billeder på www.realproduktion.dk Kontakt +45 28 92 85 87 - info@realproduktion.dk

Realproduktion 205


En live-video-animation , , , , , ”Teater Refleksions nye forestilling ”Skabelse” er suveræn, hvis du vil mærke ro, rummelighed og få barnet i dig selv til at leve.” ”en vekslen mellem mørke og lys, der – ligesom objekternes bevægelser og lydsiden – går helt ind i musklerne på én. Fascinerende.” Århus Stiftstidende , , , , , ”et lille mirakel af skabelse, et i sig selv hvilende univers, som det er en glæde at besøge” Kristeligt Dagblad To dukkeførere og en musiker skaber forskellige verdener, ud fra ønsker, begær, desperation, drømme … Ved hjælp af dukker, film, lys, lyd og musik skabes en blid og kærlig verden, en rå verden, verdener der rejser sig, verdener der falder og en verden, hvor alt er muligt ... Aldersgruppe 6 - 10 år og voksne Varighed 45 min. Medvirkende Bjarne Kalhøj, Mariann Aagaard, Henrik Andersen Instruktion Bjarne Sandborg Instruktør-assistent Helle Sikjær Dramaturgisk konsulent Jesper B. Karlsen Dukker/scenografi/animationer Mariann Aagaard, assisteret af Kirsten Rosenkrants Grann, Anna Maria Olby Bertouch-Lehn, Barbara Katzin Musik, lyddesign Henrik Andersen, Morten Meilvang Laursen Lysdesign Morten Ladefoged Værksted/teknik Morten Meilvang Laursen, Sigurd Røge Dissing, William Højberg Nielsen Plakat/illustrationer Cato Thau-Jensen Pris 10.500 kr. ved max. 80 tilskuere Refusion Godkendt Varighed 45 min. Opstillingstid 3 timer Lokalekrav 12 m. l. x 8 m. b. x 3 m. fri loftshøjde – OBS! incl. publikum Tekniske krav 380 V – 3 x 16A Mørklægning Absolut nødvendig! refleksion@refleksion.dk | www.refleksion.dk

206 Teater Refleksion


Af teatret Værk – co-produceret med Teater Refleksion Action–animationsteater på liv og død Skønhedssalonens ejer Hr. Pok lever sammen med Uret, en tyran som aldrig lader ham være i fred. Men en nat åbner Hr. Pok Uret og opdager Frk. Frøken, som Uret har spærret inde. Han befrier hende, og nu starter en hæsblæsende jagt på liv og død i kamp med tiden… Hvad er tid for en størrelse? Er tiden min ven eller fjende? Og hvad sker der, når man slår tiden ihjel?

Aldersgruppe 6 - 10 år og voksne Dukkeførere Astrid Kjær Jensen og Bjarne Kalhøj Instruktør Leiv Arne Kjøllmoen Dramatiker/dukkekonsulent Annemarie Jeppesen Dukker/scenografi Sille Dons Heltoft Lyddesign Emil Assing Høyer Lysdesign Jesper Hasseltoft Teknik Steen Molls Rasmussen og Morten Meilvang Laursen Plakat Lilian Brøgger Foto Jesper Hasseltoft Pris 9.500 kr. inkl. moms ved max 80 tilskuere Refusion Godkendt Varighed 45 min. Opstillingstid 2 1/2 time Lokalekrav 10 m. l. x 8 m. b. x 2,65 m. h. – OBS. incl. publikum Tekniske krav 380 V – 3 x 1 6 A Mørklægning Absolut nødvendig

Teater Refleksion 207


En samproduktion med De røde heste Dukketeaterfortælling om at tage afsked Med varme, humor og respekt fortælles historien om de sidste dage i et højt elsket marsvins liv, for hr. Muffin har det ikke længere godt og skal dø. ♥♥♥♥♥ ”Dukketeater af absolut fineste karakter om de store emner, som angår alle. Se den!” Politiken Fra 6 år og op

Poetisk og gribende dukkefortælling om Frans af Assisi Nænsomt og med dukketeatrets fortryllelse og magi føres publikum ind i et rørende og stille univers. Her gives plads til fordybelse og til at nyde roen og de smukke billeder. Pressen skrev: "Koncentereret magi og intens opmærksomhed.", "En poesi og en skønhed, man sjældent ser.", "Gribende teater." 6-10 år og voksne

Klassisk musik og dansende fjerkræ Forestillingen om ællingens dans gennem livet i en hønsegård, hvor det anderledes er forkert, og hvor hvert trin handler om at følge de andre ”Teatret Refleksion præsterer dukkespil i verdensklasse." Dagbladet Information. 5-8 år og voksne

208 Teater Refleksion


En samproduktion med Teater My Om at være et lille menneske i en ganske forunderlig verden , , , , , "Mette Rosleff tænder glimtet i øjnene hos de allermindste med sin poetiske forestilling om at undre sig over livets skønhed" Børneteateravisen 2-4 år og voksne

Ordløst dukketeater om ensomhed og venskab En dag dukker en kasse pludseligt op i Madsens velordnede univers og hans rolige hverdag er for altid forstyrret. ♥♥♥♥♥ "Børnene jubler højlydt over øjeblikkets magi." Politiken 5-10 år og voksne

Kontakt Teater Refleksion for at høre, hvornår de enkelte forestillinger er på turné. Kontaktinfo og booking Mikkel Ottow, PR & Marketing // dansk turné T: +45 8624 0533 // mikkel@refleksion.dk

layout: www.grass.nu

Teater Refleksion Jyllandsgaarden Frederiksgade 72b, 1. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 24 05 72 refleksion@refleksion.dk | www.refleksion.dk Alle Teater Refleksions forestillinger er refusionsgodkendte. Teater Refleksion er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Aarhus Kommune

Teater Refleksion 209


H øj sk 74 o 00 Bi lev H rk ej 1 er 1 ni ng

m 91 .co 81 me 30 @ 23 ken ik

pl re

Provokerende godt Ungdomsteater Tekniske specifikationer: Scene: H 3 m. B 6 m. D 6 m. El: 380 V (3 x 16 A3 + 0) Mørklægning: Ja Opstilling: 2 Timer. Nedtagning: 1 Time.

En gammel mands forholden sig til sin omverden sætter focus på, hvor langt vi er villige til at gå, for at få vores nysgerrighed/ nyfigenhed tilfredsstillet? Det være sig, gennem TV, eller bare vores luren ud af vinduet. Forestillingen gør det, den handler om - den gør sit publikum nysgerrig. Gennem flere spørgsmål end svar fastholdes publikum derfor helt frem til den overraskende slutning, der på en perfid måde løfter vores nysgerrighed til nye dimensioner.

Nyfigen eller Sund Interesse

Medvirkende: René Foshammer. Konsulent:

Mikael Helmuth.

Forfatter:

Morten Trier Josefsen.

Aldersgruppe: 14 år og op. Varighed:

Ca. 50 min.

Pris inkl. moms: Kr. 6.000 ved max. 80 tilskuere. Derudover 475 kr. pr. 10 tilskuere op til max. 110. Forestillingen udløser refusion og turnerer hele sæsonen.

D e r e r m e r e a t l æ s e p å w w w. r e p l i k k e n . d k 210 Teatertruppen Replikken


RIDDERSALEN PRÆSENTERER

HÉR ER DET STED, HVOR TING BLIVER AF, NÅR DE BLIVER VÆK. BORTE. OG HÉR ER HITTEGODSEJEREN, SOM HOLDER STYR PÅ ALLE TINGENE,

INDTIL DE BLIVER FUNDET IGEN.

EN DAG KOMMER HAN PÅ EN GANSKE SÆRLIG OPGAVE, OG MÅ GØRE BRUG AF AL SIT DETEKTIVSNILDE FOR AT FINDE FREM TIL SAGENS RETTE SAMMENHÆNG OG TIL DÉN, SOM NOGET ER BLEVET VÆK FRA!

BØRNETEATERAVISEN ANNE MIDDELBOE CHRISTENSEN

ssss

POLITIKEN MONNA DITHMER

BØRN I BYEN KRISTINE GRUNDAHL

HITTEGODSEJER OLE HÅNDSBÆK CHRISTENSEN MANUSKRIPT SIGNE BIRKBØLL INSTRUKTION KIRSTEN NOTTELMANN RAV SCENOGRAFI/VÆRKSTED LAURIDS BØCHER POULSEN TEKNIK/LYD MARIA PI HOUMANN KOSTUME/SYSTUE PILLE BEHRENDT PLAKAT THOMAS WINKLER TURNÉPERIODE SEPT. -OKT. 2013, FEB. - MAR. 2014 ALDERSGRUPPE 2 ½ - 6 ÅR REFUSION GODKENDT VARIGHED CA. 35 MIN. UDEN PAUSE PRIS KR. 6.500,- (DOG MIN. 2 FORESTILLINGER) v/60 TILSKUERE SPILLEAREAL B: 6,5 M / D: 4,5 M / H: 2,7 M STRØM 380V (3X16A) MØRKLÆGNING NØDVENDIG FORESTILLINGEN ER STØTTET AF: FREDERIKSBERG KOMMUNE, FREDERIKSBERGFONDEN, TOYOTAFONDEN OG RIDDERSALENS STØTTEFORENINGEN

RIDDERSALEN – ALLÉGADE 7-9 – 2000 FREDERIKSBERG – TLF. 38 87 18 19 JAT@RIDDERSALEN.DK - WWW.FACEBOOK.COM/RIDDERSALEN - WWW.RIDDERSALEN.DK

Riddersalen Jytte Abildstrøms Teater 211


KULTURCREW Du kan også få KulturCrew på din skole! KulturCrew’et arbejder på skolen med: PR og Marketing Scenehjælp Værtsskab Teknik Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

s s s s s

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldagskursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 50 skoler med KulturCrew, fordelt på 11 kommuner over hele landet. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum - og der er stadig mange flere på vej. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum Tlf: 40 75 69 04, email: ps@teatercentrum.dk

212


“Tandem” og “Alfred og Mandfred” Alfred og Manfred bor ved siden af hinanden bag en rød og en blå dør. Eneste måde at se forskel på Alfred og Manfred er, at den ene bruger hat, og den anden kasket. Og når man er så ens hvem skal så bestemme, hvad er bedst, rødt eller blåt, stort eller småt. I Tandem, møder vi igen tvillingerne Alfred og Manfred. Denne gang udspilles deres stridigheder omkring et dukketeater, som Manfred mener er hans. Det er den evige diskussion om: hvem må være med? hvem skal bestemme? hvem må lege med?

TO MED DET HELE

Er Ejner gal, fordi han halter, eller er Wagn, fordi han har levet på en tosseanstalt hele livet. Er Ejner hunde-kannibal fordi han sælger hotdogs og gemmer hunde i fryseren ?? og endelig hvor længe kan sådan “en” holde i en fryser.?? Spørgsmål, man ikke skulle tro, der var plads til i en familieforestilling. Men “To med det hele” skal forståes meget konkret, - to med det hele. Det er et drama, der udspiller sig i og omkring verdens mindste pølsevogn, og rummer det hele - gys, spænding, tårer, latter og 2 lystløgnere, der får deres publikum op af stolene, når kannibalerne spiser suppe, der er tisset i, og hunden puttes i fryseren for at ende som amerikansk hotdog.

Forestillingspris incl. moms: Kr. 11.000 ved max.100 tilskuere. Spilleareal: B. 5 m. D. 6 m. H. 2,5 m. Mørklægning: Nej. Gældende for begge forestillinger: Opstilling: 60 min. Nedtagning: 30 min. Aldersgruppe 6-12 år. Aldersgruppe 3-8 år. Medvirkende: Spilleareal: B. 6 m. D. 4 m. H. 2,5 m. Morten Danckert. Mørklægning: Nej. Opstilling: 60 min. Nedtagning: 60 min. René Foshammer. Pris incl. moms: 6.000 kr. ved max. 60 børn. Hunden Negge. Opføres også som udendørs forestilling. Medvirkende: Morten Danckert. I en livlig dialog mellem Alfred og Manfred, og ikke mindst publikum, løses dog alt, så alle er tilfredse.

Pris incl. moms: Kr. 12.000 med max 150 tilskuere. For alle forestillingerne gælder: De er refusion godkendt. Der skal være to hjælpere til ind- og udbæring af scenografi. Forestillingerne er produceret med støtte fra Teaterrådet

V.Vedsted vej 137 A, V. Vedsted 6760 Ribe Tlf. 74 42 25 19 Mob. 23 39 79 04 Mail: post@drt-ribe.dk www.drt-ribe.dk

Det Ripensiske Teaterselskab 213


I B EGY N DE LS E N VAR B EGY N D ELSEN &Â’RST VAR ORDET x u(O V h % N ST J ERNEHIMMEL OG EN P L AN ET ,YS OG MÂ’RKE *ORD O G V AN D %N P AP K ASSE /G NO GET DER VOKS ER / G N O GEN D ER GÂ’ ER / G N O GEN D E R S K Â? N D E S /G NO GEN DER HOLDER D ET H EL E FO R SI G T I G T I EN H Ă?N D x % N RUMREJS E TIL ET S TED I K K E SĂ? L AN G T H ER FR A A f o g me d Claus M andøe . La vet sa mmen med Ka i BĂź c h n er. Fra 4 – 8 ĂĽ r. 6 0 p u b l i k u m m er. Pri s 7.0 0 0 i n k l . m oms. Inst r ukt ion: Kai BĂź c h n er. Sc en og ra fi: Rolf Søb org H a n s en . Støttet a f Sc en ek u n stu d va l g et o g B i k u be nf onde n.

- Ny fo restilling m ed p r e m i e r e 1 5 . ju n i 2 0 1 3

NAT TE N - en magis k h i stor i e ‌ % T BA RN I S IN S ENG %N U K EN D T L Y D %T T O MT H U S %N A L D R I G F Â’ R S E T D Â’ R % N NA T DER ALDRIG FĂ?R EN D E x .!4 4%. ER EN TRYLLEFO R E S T I L L I N G H V O R N U M R E N E E F T E R H Ă? N D E N S P I N D E R E N HIST OR IE x % N HIS TORIE OM AT VÂ?R E L I L L E O G V Ă?GEN O G AL EN E x % N HIS TORIE OM ALT DET D ER FY L D ER I N D E I H O V ED ET O G U D E N F O R x A f o g me d Claus M andøe . La vet sa mmen med Rolf Søb org H a n sen . Fra 5 ĂĽ r – 10 ĂĽ r. 6 0 p u b l i k u m m er. P ri s 7.0 00 inkl. moms. St øt tet a f Sc en eku n stu d va lg et.

Â? Â? Â? Â? Â? uClaus Ma n d øe for tĂŚ l l er g r u op v ĂŚ k k en d e h i s t o r i e r p ĂĽ d e n f e d e mĂĽde ‌h Børne teater avisen DEN SAN DFÆR DIGE B ER ETN I N G O M D E 3 SMĂ… G R IS E (E R KOMMER OMS IDER D EN U SMI N K ED E B ER ET N I N G O M H V O R D A N D E TR E S M Ă? G RISE DE S VIN FORS Â’G T E AT N AR R E D EN R AR E O G V EN L I G E U L V O G O M H V O R D A N D E T O G RISES UHELDIGE EN D EL I G T O G D EN T R ED J E G R I S SN U O G U D S P E K U L E R E D E F A C O N LIG E SI DEN HAR S AT ULV EN I ET MEGET D Ă?R L I G T L Y S x A f o g me d Claus M andøe . Fra 5 – 10 ĂĽ r. 6 0 p u b liku mmer. Pris 7.0 0 0 i n k l . m om s. I n s tru k t ion: Kai BĂźchne r. Scen og ra fi: Sille H eltoft. Støttet a f Sc en ek u n stu d va l g et.

Â? Â? Â? Â? Â? uFems tje r n et b a c on for b a r n esj ĂŚ l e ‌ h Børne teater av isen Y Y YY

Polit i ken

214 De Røde Heste


H EI N R IC H H U N DE KOKS B ED R I F TER – f r i t e f t e r E s k e K . M a t h i e s e n s b o g af samme nav n o g s a m ti d i g e sk r i fter -INE DAMER OG HERRER n O G SĂ? AL L E J ER AN D R E D ER O G S Ă? H A R S N E G E T J E R I N D HÂ’R GODT EFTER FOR NU S K A L J E G F O R T Â? L L E J E R O M D E N M U N T R E D R I L L E P I N D D E N F ARVE STRĂ?LENDE RIDDER AF D ET P J AL T ED E T Â’ J D E FAT T I GE S H J Â? L P E R O G B E S K Y TTE R SOM ANG IVELIG T LEVED E FO R MAN GE H ER R EN S Ă?R SI D EN M E N S O M D O G E R L I G E A KT UE L EFTERS OM HAN AL T I D G J O R D E N AR AF D E ST O R E O G H J A L P D E S M Ă? x A f o g me d Claus M andøe . Fra 8 ĂĽ r og op . 10 0 p u b liku mmer. Pris 8 .75 0 i n k l . m om s.

Â? Â? Â? Â? u‌ billede r n e m y l d r er fr em ‌ en d a n sk R o b i n H o o d - h i s t o r i e ‌ h Børne teater avisen u E n m es ter fo r tĂŚ ller m ed et g a v t y v ea n si g t a f d e b e d s t e ‌ h U niver sit y C o llege Sy d

GR EB ET I LU F TE N !T F ANGE HIS TORIER ER I K K E SĂ? L ET SKÂ’NT MANDEN I HVIDT SP R I N GER R U N D T MED SI T N ET

SE R OP PE S ER NEDE O G SMI L ER SĂ? L ET T ET F OR (! 0 3 HAR HAN FAN GET H I ST O R I EN I N ET T ET (VA D ER DET FOR Ă?N S O M L I GGER O G SP R Â? L L ER *O H Â’R BLOT HVAD M AN D EN MED H AT T EN FO R T Â? L L ER x A f o g me d Claus M andøe . Fra 4 – 8 ĂĽ r. 6 0 p u b liku mmer. Pris 7.0 0 0 i n k l . m om s.

Â? Â? Â? Â? Â? uM ed s in v i r tu ose sp i l l esti l h a r C l a u s M a n d ø e s k a b t e n l i l l e p e r l e af e n fo r es tilling ‌h Børne teater av isen

!LLE FORESTILLINGER ER REFUSIONSBERETTIGET

.Â’RRE &ARIMAGSGADE )6 TH s +Â’BENHAVN + s MAIL

DEROEDEHESTE DK s

WWW.DEROEDEHESTE.DK De Røde Heste 215


$OGHUVJUXSSH nU E¡UQHKDYH NODVVH 9DULJKHG &D PLQXWWHU 5HIXVLRQVJRGNHQGW -D 2SVWLOOLQJVWLG WLPHU 1HGWDJQLQJVWLG WLPHU 3ODGVNUDY + P ' P % P 6WU¡P NUDY 9 [ $ 0¡UNO JQLQJ -D 3ULV NU YHG RS WLO WLOVNXHUH NU YHG RS WLO WLOVNXHUH .RUHRJUDÀ NRQFHSW RJ LVFHQHV WWHOVH ,QJULG 7UDQXP 9HOiVTXH] $QHWWH $VS &KULVWHQVHQ .RPSRQLVW 1LFNODV 6FKPLGW 6FHQRJUDI -XOLH )RUFKKDPPHU $QLPDWRU 0DULD 0DF'DOODQ /\VGHVLJQHU 7XUSLQ 'MXUKXXV 0HGYLUNHQGH $QHWWH $VS &KULVWHQVHQ ,QJULG 7UDQXP 9HOiVTXH] RJ PXVLNHU 6RPD $OOSDVV

0DJDVLQHW .¡EHQKDYQ &SK &XOWXUH ³6PXNW RJ OLJHWLO ± RJ EHIULHQGH E¡UQHNRQNUHW RP G¡GHQ´ $QQH 0LGGHOERH &KULVWHQVHQ ,QIRUPDWLRQ

+YDG HU G¡GHQ HJHQWOLJ IRU QRJHW" +YRU HU IDUPRU À¡MHW KHQ" 2J KYRUQnU NRPPHU KXQ WLOEDJH" 0LQ IDUPRUV VS¡JHOVH HU HQ YLVXHO RJ VDQVHOLJ IDQWDVL RP G¡GHQ IRU nULJH 9L UHMVHU PHG HQ SLJH RJ KHQGHV IDUPRUV VS¡JHOVH XG L HW ¿QXUOLJW YHUGHQVUXP KYRU '¡GVSODQHWHQ OLJJHU VRP HQ P\VWLVN RJ IDUYHVWUnOHQGH VWMHUQH IXOG DI PLQGHU RJ PDJL (Q GDQVHIRUHVWLOOLQJ RP GHW VY UH YHG DW PLVWH HQ PDQ KROGHU DI 0LQ )DUPRUV 6S¡JHOVH HU VW¡WWHW DI 67$7(16 .81675c'6 6&(1(.81678'9$/* .2'$ '5$0$7,. '$16. 6.8(63,//(5)25%81'6 352'8.7,21667 77( 67$7(16 .8167)21'6 721(.81678'9$/* . %(1+$916 .20081(6 6&(1(.81678'9$/* :,/+(/0 +$16(1 )21'(1 '$10$5.6 1$7,21$/%$1.6 -8%,/ 806)21'

ZZZ VDJDFROOHFWLYH GN 7HOHIRQ PDLO#VDJDFROOHFWLYH GN

3DROR 0RQH\

5HXPHUWQRPLQHUHW %¡UQHWHDWHUDYLVHQ

$OGHUVJUXSSH nU IUD NODVVH 9DULJKHG &D PLQXWWHU 5HIXVLRQVJRGNHQGW -D 2SVWLOOLQJVWLG WLPHU 1HGWDJQLQJVWLG WLPHU 3ODGVNUDY + P ' P % P 6WU¡P NUDY 9 [ $ 0¡UNO JQLQJ -D 3ULV NU YHG RS WLO WLOVNXHUH NU YHG RS WLO WLOVNXHUH NRUHRJUDÀ NRQFHSW RJ LVFHQHV WWHOVH ,QJULG 7UDQXP 9HOiVTXH] .RPSRQLVW -¡UJHQ 7HOOHU 6FHQRJUDI -XOLH )RUFKKDPPHU /\VGHVLJQHU 0LNNHO -HQVHQ 3n VFHQHQ $QGHUV 6NDW (UQHVWR 3LJD &DUERQH .DWUL 6LLSROD RJ PXVLNHU -¡UJHQ 7HOOHU

3DROR HU nU RJ ERU Sn JDGHQ +YHU GDJ WDJHU KDQ XG IRU DW SXGVH VNR 2P QDWWHQ VRYHU KDQ Sn SDSVW\NNHU YHG PDUNHGVSODGVHQ +YLV KDQ HU KHOGLJ ¿QGHU KDQ JDPPHO IUXJW VRP KDQ O J JHU XQGHU SDSSHW 'HW WDJHU GHQ Y UVWH NXOGH 0HQ KYHUNHQ SDS HOOHU IUXJW EHVN\WWHU KDP PRG EDQGHU RJ YRNVQH GHU NRPPHU RP QDWWHQ 'HUIRU KDU KDQ DIWDOW PHG VLQ XV\QOLJH YHQ 0RQH\ DW KDQ KROGHU YDJW 6n O QJH PDQ KDU 0RQH\ HU PDQ WU\J 'HW KDU HQ WXULVW HQJDQJ IRUWDOW KDP 3DROR 0RQH\ HU HQ XVOHEHQ RJ Un GDQVHIRUHVWLOOLQJ RP OLYHW VRP JDGHEDUQ 3DROR 0RQH\ HU VW¡WWHW DI 67$7(16 .81675c'6 6&(1(.81678'9$/* .2'$ '5$0$7,. %,.8%(1)21'(1 '$16. 6.8(63,//(5 )25%81'6 352'8.7,21667 77( 67$7(16 .8167)21'6 721(.81678'9$/*

0HGOHP DI

216 Saga Collective


6ÉŞOWÉ›0ɛԍɪȾÉ? 3U…ȿʑQɀʑȞʑÉ

%Ɇʑɚ XČŤĘ‘Éš Ę™\ČŤÉ? (Éš Ę›XĘŁÉľNÉŞOĘ‚É– IÉ›ԍɍɸʙʖQÉ’ DÉ‘ $VČ°Ę‘É 3HČŤĘ‘Uȿʑɚ -ʅȾʑʢʌÉž IĘŒUČ°É°Ę?ɨ 9Ę–QÉ€Ę‘Ę Ę?\†VÉ€Ę‘É HWÉ‹

˜)Ę?UĘ?É” QRɳȾÉ? PɍɸȴɰEÉ?Ô˝É?Ę“UÉ? Ő?ĘŞÉƒĘ‘É Ę‘Éš ĘŚÉƒĘ‘QÉ€Hɢ ÉƒĘ‘É• NĘ?Ę›ȡĘ‘É Ę‘Éš Ę LČ°É? Hɢ VÉ€HÉ? ȹʑɚ Ę•ĘŚÉš ɾɡȴÉ? Č´Ę‘QČŤĘ‘É 'Hɢ VĘ‹Ę›ȡÉ? JĘ&#x;É Ę‘Éš Ę?ȞʑQÉ’ RÉ’ É” ČŤĘ‘ĘœȸÉ? Ę‹QČŤĘ‘Ę ČľHČŤHÉĄ ÉƒĘ‘UČŤĘ‘Éš NĘ?Ę›ȡĘ‘É ČŤÉ? VĘ‹Ę›ȡĘ‘Éš XÉ? IĘ?É Ę‘Éš IĘ?UĘŁĘ–ɝȴHɢ ȹɰNÉĄ Ę‘Éš IĘ?ʢʧĘ–ʢȞHɢ NĘŒĘ›ČźÉ? RÉ’ Hɢ SĘ‹É JĘ‹ɺȾÉ? ʣʪʧĘ›ɾȾÉ? VWĘ&#x;Ę†ČľĘ‘É Â™

Aldersgruppe: 6 -10 ür, Varighed: 45 min. Opstillingstid: 90 min. Scene: B: 6 D: 5 H: 3. Tekniske krav: 380V(16a), mørklÌgning. Pris inkl. moms: kr. 19.500,Refusion: Godkendt. Spilleperiode: Kontakt os.

Tekst og Musik af Asger Pedersen

Medvirkende: Cille buch, Emil Ritter, Tobias Ă˜rum, Kaare Munkholm, Stefan Baur

Kontakt: info@saltomortale.dk, 40119513 SaltoMortale 217


Udgivelse fra Teatercentrum

ET STYKKE KULTURHISTORIE... TILBUntDpå

Som abonne re får Den Røde Brochu på t du 50% i raba e! els giv denne ud

“40 år og stadig ikke voksen – et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival” – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

96 sider i farver - pris: 100 kr. (ekskl. forsendelse). Bestil dit eget eksemplar på www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

218


Sanger: Ingeborg Fangel Mo Skuespiller: Marie Mondrup Accordionspiller: Frode Andersen Instruktør: Leiv Arne Kjøllmoen Manuskript: Jesper Bræstrup Karlsen Forfatter: Cecilie Eken Komponist: Peter Bruun Scenograf og lysdesigner: Mårten K. Axelsson Producent: Karin Ahnfelt Rønne

mørke barnet

Musikteatret SAUM præsenterer

Mørkebarnet bygger på Cecilie Ekens mesterlige Sonnetkrans, som fortæller os at forældre altid har to børn.

SAUM er et nyt dansk-norsk musikteater, som skaber nye kammer-operaer til både børn og voksne. Vi vil fortælle vedkommende, nutidige historier for børn i en foranderlig verden.

– en Poetisk Gyser-Opera for børn fra 6 år

Aldersgruppe: 6-12 år Varighed: ca. 50 min. Minimumskrav: scene: 9x14 m. (incl. publikum) højde: 4 m. Mørklægning: Ja tak Opstillingstid: 3 timer Strøm: 3 x 16 A Refusion: Godkendt Pris: 12.000 kr. incl. v. max 100 Der gives 10% rabat ved køb af flere forestillinger samme dag og samme sted.

Når det lyse barn blir puttet i sin varme seng må Mørkebarnet pænt bli udenfor i kulden. Hendes raseri fremmaner nattens dæmoner; hun vil slå det lyse barn ihjel … Med en kombination af lyrisk tekst og musikkens stærke medskabende kraft gennemlever en skuespiller, en sanger og en musiker, det medrivende drama.

Forestillingen er støttet af:

For både børn og deres voksne handler forestillingen om at indse og acceptere, at vi, små som store, er sammensat af både lyse og mørke sider.

”Forældre skal drøne ud med deres børn i hånden og se Musikteatret SAUMs nye forestilling …” Henrik Friis, Politiken

“Visuelt flot forestilling om den mørke side af menneskesindet.” Henrik Lydding, Børneteateravisen

Kontakt os for yderligere info om turneperiode: musikteatretsaum@gmail.com telefon: 41 26 32 04

Musikteatret Saum 219


Frederiks Allé 20 B | 8000 Aarhus C Tlf. 5055 6263 | 4084 3386 mail@secrethotel.dk | www.secrethotel.dk

F RA T O P M I E R E E PR 014 T I L TÅ 2

IN THE F I E LD

Kroppen kulturelt, historisk og politisk – undersøgt i tæt samarbejde med eleverne

En performance lecture – både forestilling og foredrag

Fra Top til Tå perspektiverer de ideér og idealer om kroppen, som fylder i gymnasieelevernes liv – de inviteres til at reflektere over kropsnormer gennem tiden, og hvad disse normer er udtryk for.

Kloden er fuld af menneskers forskellige idéer. Om tiden, om hvordan man bor og hvordan man ser på verden. I en kombination af teater og foredrag udfoldes hvad der er særligt for vores måde at bo på her i Vesten. Vi bor for eksempel meget forskelligt fra nomader i Sibirien.

Performanceforedraget er et lavpraktisk slideshow ’gone wild’: Absurde lag af klædedragter fra forskellige tider og kulturer blandes med undersøgelser af motorik, empati og følelser samt dans og tale, og kroppen eksponeres og dissekeres på kryds og tværs af tid og sted. Fra Top til Tå skaber et rum med både indtryk, underholdning, refleksion, samt stimulans af sanser og tanke, og balancerer mellem kunstnerisk oplevelse og undervisning. Vi tilbyder forløb, der går i dybden med forestillingens emner – skræddersyet f.eks. til Almen Studieforberedelse. Iscenesættelse: Adelaide Bentzon og Christine Fentz På gulvet: Pernille Koch og Kasper Daugaard Aldersgruppe: Fra 15 år Varighed: 45 min., evt. 90 min efter aftale Pris inkl. moms: 8.500 (+ transport) Opstilling: 90 min. Medhjælpere: Én hjælper Spilleareal: 5x5m El: 220 v

220 Secret Hotel

Som gæst i In the Field får du serveret te, fortællinger, billeder på gammeldags overheadprojektor, gæsteindslag, dufte, overraskelser og iagttagelser om hvordan mennesker ser forskelligt på de samme ting. Du kommer på forunderlig vis til at sidde midt i forestillingen, bygge en by og der, midt i byen, ude på steppen eller oppe på bjerget kan du se verden med helt andre øjne. Med og af Christine Fentz Jeg tænker på Tuva og husene der. Jeg kan lide steder, hvor fremmede mennesker fortæller anderledes historier. Sini, 9. kl., det nordlige Finland Tak for en anderledes, skør, tidsløs, inspirerende, behagelig aften med meget visdom serveret på en overraskende og legende facon. Fra gæstebogen, Esbjerg Aldersgruppe: 8-12 år og 15+ Varighed: 45 min. Pris inkl. moms: Kr. 6.700 (+ transport) Opstilling: 120 min. Medhjælpere: Én hjælper Spilleareal: ca. 8x8 m (inkl. publikum) Klasselokale, lærerværelse el. sofahjørner mere velegnet end gymnastiksal El: 220 v 2x10 A. Mørklægning ikke påkrævet Arrangøren sørger for service m.v. – rider tilsendes


Secret Hotel har siden 1999 skabt tværgående og tilskuerbaseret scenekunst og siden 2008 også værker for børn.

FA L L FA L L SHE FELL Danseperformance – spillet siden 2008 og still going strong

Fotos: Lene Riggelsen, gammelmark.com, Barbara Katzin, Michael Dinesen. Layout: randis.dk

Med publikums deltagelse skildres en række personer. Deres liv flettes sammen og vikles nænsomt ud. Et virvar med egen logik, som et garnnøgle, der rulles ud og vindes op igen. Som indbudt gæst sidder du på første række – alle kan se hinanden og se performeren, som optræder i det trekantede rum. Han binder skæbnerne sammen med kridtstreger, polaroid-fotos og dans. Med hjælp fra gæsterne fyldes rummet. Af historier om mennesker og deres markante eller almindelige skæbner. Store spørgsmål svæver stille i luften i et rum med plads til eftertænksomhed, latter og fantasi om livet og døden.

Booking: www.kulturriget.dk Tlf. 6066 0886

HOVE D & HAL E – fra amøbe til menneske.

Et dansende teaterforedrag om kroppen og dens historie Hoved & Hale præsenterer de 8-12-årige for kulturelle, historiske og nutidige opfattelser af og fakta om kroppen. Både børnenes kroppe og deres egne erfaringer, oplevelser og tanker inddrages undervejs. Via dans, kostumer og billeder demonsterer og fortæller en danser og en performer om alt fra kroppens evolution til idealer gennem tiden, fra hjernens samspil med kroppen til vore udtryk for følelser og hvordan klæder skaber folk. Hoved & Hale supplerer nutidens idéer om kroppen med perspektiver på andre kulturers og tiders kropsidealer.

Instruktør: Christine Fentz Performer: Brian Degn

På gulvet: Kasper Daugaard og Merete Byrial Skabt af: Adelaide Bentzon, Christine Fentz og Kasper Daugaard

Så let og fin en tone. Sjældent at publikumsmedvirken bliver enkelt og fedt – uden følelsen af noget påtvunget. Vi får lov at være her. Spor af menneskers forskellige liv tager form. Cecilia Lagerström, Göteborg

En supersjov, spændende, inkluderende, fysisk måde at lave totalteater/undervisning på. Jeg kan på det VARMESTE anbefale alle institutioner, der har emne om kroppen, mennesket, evolution eller deslige at få fat i denne forestilling. Andreas Bræstrup Kirstein, Bernadotteskolen

Aldersgruppe: Fra 15 år (max antal: 50) Varighed: 55 min. (uden ind- og udgang) NB: 13-15 år – hør ad om særarrangementer Pris inkl. moms: Kr. 8.500 (+ transport) Opstillingstid: 120 min. Medhjælpere: Én hjælper og gerne et rullebord Spilleareal: b 10 x d 10 x h 3 m (inkl. publikum) El: 220 v 2x10 A. Mørklægning er påkrævet

Har spillet over 40 gange i sæson 12/13 via Dansehallernes Dans for Børn/Kulturpakker. Aldersgruppe: 8-12 år (max antal: 60) Varighed: 45 min. / efter aftale Pris inkl. moms: Kr. 8.500 (+ transport) Opstilling: 60 min. Medhjælpere: Én hjælper Spilleareal: 5x5 m El: 220 v

Secret Hotel 221


Rejsen - et krybbespil

De klassiske scener fra juleevangeliet spilles med fantastiske håndlavede marionetter fra de velrenommerede tyske dukkemagere Günther & Barbara Weinhold. Den underfundige og hjertevarme iscenesættelse Rejsen – et krybbespil bygger på Biblens fremstilling af Josef og Maria, deres lange rejse, og Jesusbarnets fødsel i den lille stald. Forestillingen berører emner, der optager børn, og giver en god ramme for snak bagefter. Velegnet fra 4 år.

Tea t e r

SKE 222 Teater Ske


Tornerose

Dette er en historie om Tornerose. Den stakkels pige der måtte sove i hundrede år - bare fordi hun havde en far der kun havde 12 guld-tallerkner. En historie om de perfekte vuggegaver, en forbandelse, og forventningerne til prinsessen der bare har lyst til at være sig selv. Forestillingen berører emner som vrede og hævn, samt barnets balancegang mellem den indre og ydre verden – fortalt med et glimt i øjet. Velegnet fra 7 år.

For begge forestillinger gælder: Varighed: 45 min. 6250,-/v.60 personer Refusionsgodkendt Mørklægning: Ingen særlige krav Opstilling: 2 timer Nedtagning: 1 time Dramaturgi & Instruktion: Jette Lund Medvirkende: Charlotte Bisted Tekniker: Jan Nielsen

Hegnstoften 12 2630 Taastrup 53 11 22 65 www.teaterske.nu kontakt@teaterske.nu

Teater ske 223


SOFIE KROG TEATER

224 Sofie Krog Teater


Sofie Krog Teater 225


Udgivelser fra Teatercentrum De to populĂŚre hĂŚfter er blevet justeret og opdateret...

‘DET HELE FOR DET HALVE’

‘VI SÆTTER LIVET PĂ… SPIL’

Praktisk og overordnet information om og inspiration til formidlingsarbejdet pĂĽ skoler, i institutioner og foreninger etc. Et must have for alle, der skal arbejde med at bestille teater til deres institutioner og/ eller spillesteder.

En overordnet introduktion til børne- og ungdomsteaterbranchen i Danmark med baggrund og beskrivelse af forskellige relevante instanser og organisationer. En uundvÌrlig genvej ind i scenekunst for børn og unge.

Information til formidlere & arrangører af scenekunst for børn og unge.

Introduktion til professionel scenekunst for børn og unge.

Begge hĂŚfter kan du hente og lĂŚse som pdf-filer pĂĽ Teatercentrums hjemmeside.

226

&!26%2'!$% 3!, s +Œ"%.(!6. + 4,& s &!8 INFO TEATERCENTRUM DK s WWW TEATERCENTRUM DK


Spektaklo Tlf. (+45 ) 2636 3 399

Te a t e r S p e k t a k l o s ‘ M e r l i n ’ er et dejligt pletskud af en forestilling. En lille livsbekræftende sag...... (Børneteateravisen.dk)

spektaklo@gmail.com ww

w. s

pek

tak

lo.d

k

Merlin;. Hvordan skaber man sig en identitet, når man ikke ved, hvor man kommer fra, og hvor man skal hen? Og just som man tror, man ikke er nogen som helst, er man en af verdens største troldmænd. Merlin er en underlig dreng - med hans kræfter får han ting til at ske. Han møder Vivian - et ikke særligt behageligt møde. Der udvikler sig et venskab på trods af deres forskelligheder. Tingene hænger nemlig ikke altid sådan sammen, som man tror. Skuespillere: AnneKarina Nikolajsen og Jakob Kirkegaard. Ide: Jakob Kirkegaard. Dramatiker: Lærke Sanderhoff. Instruktør: Folmer Kristensen. Teknik: Poul Jepsen. Konsulenter: Bodil Alling og Mikhail Belinson. Aldersgruppe: 2. kl. - 6. kl. eller 8-99 år Refusion: Godkendt Varighed: 50 min. Mørkelægning: Ja, kræves 9250,- inkl. moms ved 100 publ. Spilleplads: 8x12 m. inkl. publ. 4 m. fri lofthøjde Strøm: 380 V, 3x16 A

Teater Spektaklo 227


228 Teatret st. tv


Teatret st. tv 229


Sneglen og Hvalen Ries mor og far har travlt med at gøre klar til alt det de skal nå. Så de kan få sat kryds. Så travlt at de slet ikke ser Rie. Eller haven der forvandler sig til syngende sild, farverige koralrev, oliesorte piratfisk og sambafest i Rio. Men Rie ser det. Og hvor kom den konkylie fra? En eventyrlig rejse på de 7 verdenshave frit efter Julia Donaldsons bog. Instruktion: Anders Lundorph og Betina Grove Ankerdal Dramatisering: Marianne Søndergaard Madsen og Betina Grove Ankerdal Komponist: Sune Skulbøl Vraa Scenograf: Lisbeth Burian Medvirkende: Marianne Søndergaard Madsen Co-produktion med Nørregaards Teater

”Mandag morgens morgensol, mmm mums … morgenmad. Måske marmelade? Et æble! Frit efter Eric Carles bog. En skøn enkelt historie med varme farver og poetisk dybde. Børneteateravisen Overdådigt og nænsomt – og forførende livslystent. (Anne Middelboe Christensen)

Instruktør: Holdet Dramatisering: Betina Grove Ankerdal Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Scenograf: Tanja Bovin Medvirkende: Betina Grove Ankerdal eller Marianne Søndergaard Madsen Co-produktion med Nørregaards Teater

230 Teatret st. tv

Den sultne larve Aldrigmæt


jeg mig fuck dig

Ung blond pige

10.500 kr. inkl. moms. ved max. 100 tilskuere.

10.500 kr. inkl. moms. ved max. 100 tilskuere.

Aldersgruppe:13 år og op Turneperiode: 7. nov. – 13. dec. 2013 KUN FÅ DAGE TILBAGE

Også velegnet i alternative rum. Aldersgruppe: 14 år og op Turneperiode: 30 jan – 22 marts 2014

Mørklægning kræves 380 W (3 x 16 amp) B: 7 m, D: 9 m, H: 3,5 m eks. publikum

Mørklægning kræves 380 W (3 x 16 amp) B: 5 m, D: 5,5 m, H: 3 m eks. publikum

Sneglen og Hvalen

Den sultne larve Aldrigmæt

7.000 kr. inkl. moms. ved max 60 tilskuere. Aldersgruppe: 3 - 8 år Turne: 26. okt. - 2 nov. 2013 og april/maj 2014 Mørklægning kræves 380 W (3 x 16 amp) B: 7 m, D: 7 m, H: 3 m eks. publikum

5.000 kr. inkl. moms. ved max 40 tilskuere. Aldersgruppe 1½ - 5 år Turne: 26. okt. - 2 nov. 2013 og april/maj 2014 Mørklægning kræves 380 W (3 x 16 amp) B: 6 m, D: 5 m, H: 3 m inkl. publikum

10% rabat ved køb af 2 forestillinger samme dag, samme sted. Alle forestillinger er refusionsgodkendte Salg varetages af Nørregaards Teater på tlf. 70 26 18 70 www.teatretsttv.dk / post@teatretsttv.dk Teatret st. tv er støttet af Scenekunstudvalget og Bikubenfonden

Teatret st. tv 231


TEATER FOR BØRN OG UNGE

FESTIVAL 2014 I uge 14, 31. marts til 6. april Weekendarrangement er 4. til 6. april 2014

Vidste du at... Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø i april 2012. Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

232


”Se, det er lige

Eve nty rkis ten

sådan noget teater, jeg vil tage mine børnebørn ind og se. K i r s te n o g K atr i n e ha r a r ve t e n l i l l e k i s te f r a d e re s t i p Fuld af fest og far ver og to p o l d e f a r St y r ma n d Vo l te r. D e n e r f y l d t m e d e ve n t y r, ægte historier. Stor teatermagi med små midler. Ren- s o m b l i ve r f o r t a l t m e d h j æ l p f r a p u b l i k u m o g m e d re k v i hjer tet humor på højt plan. s i t te r f r a b ø r n e n e s e g e n ve rd e n. Så læn dig tilbage, slå Dejlige damer og flot te kos- ørene ud, og husk at have øjnene med, for det er i far ver! tumer...” Anne Marie Helger

Jul epa kke n

D e t e r o p m o d j u l, m e n K i r s te n o g K atr i n e ha r s v æ r t ve d at f i n d e i n d i d e t re t te n i s s e h u m ø r. D e t e r s o m o m d e r ma n g l e r n o g e t. H e l t u ve n te t m o d t ag e r d e e n p a k ke, d e r v i s e r s i g at i n d e h o l d e e n k i s te m e d a l s ke n s h e r l i g h e d e r, s o m l i d t e f te r l i d t o g p å u n d e r f u l d v i s f å r d e n s av n e d e j u l e s te m n i n g i h u s.

to farverige børne-og familieforestillinger:

f o t o: B o l e t t e A g e r s c h o u g r a f i s k d e s i g n: Te a B e n d i x

aldersgr uppe 3-8 år tilskuera ntal ma x. 70 børn refusion godkendt varighed ca. 40 minut ter. opstillin gstid ca. 90 min. spilleare al Event yrkisten 3 x 3 m, Julepakken 4 x 4 m tekniske krav 220 v, et cafebord, to stole u. armlæn mørklæg ning ikke nødvendig pris incl. moms Eventyrkist en 7.000,-. Julepakken kr. 8000,manus & medv. Katrine Jensenius & Kirsten Breum instruktø r Kit Goetz / Søren Danielsen (Julepakke n) musik Wili Jönsson / Troels jensen kontakt Katrine Jensenius 26 85 19 75

katrinejen senius@g mail.com Dronninge nsgade 6 1420 Kbh K Kirsten Breum 40 21 58 19 kirstenbre um @hotmail. dk

sidetal

Styrmand Volters Teater 233


( $ ! ! ! ( &6 & %#.$ $ '# $$ " ! '% $ & % "$&" ! ! ' '%& &$ ! $ % $. & %&* : & $. 4 %# :2

"$&" ! ! $ % ! ! & ! $ 4A1 % ! $1 %& ! " ( % $ ( $ "$ %& ! ! & % '! 1 %" ( I ! $ "% 2 & $" & % '! 1 ("$ % % %% $ %! $ $ $ $ ! ! '! & % !1 & $$"$ $ ( $ %4 "%&1 # & ! $ ( $ ! " * ! ' I !-$ $2

"$ %& ! ! $ ! * %& & & & (,$ !4 ! % 1 & ,$ ! " & '!%& !2 ! $ ! * %& & ' '%& &$ ! $ % %& $(,$ 2 ! * %& & # & !1 !,$(,$ & " ,$ !2 9 + ! $ & & (,$ !! % : $ ! $ % ' ( %' " '% % ! &$* ! & & %& $ $ 9 & $. %# :2 & $ $.$ ! 1 ' "$ %& % 1 (% $, & ! " ( " ! & & $ " & %# && !! % 2 % @AH % 2 F? !2 % F ) E ) C # " % & .$ &

234 SUPERREAL

! & ! @A? & % 2 @@2D?? $2 @E? & % 2 @B2D?? $2 A?? & % 2 @D2D?? $2

*+*

7E8 +$ '# $$ I ,% & #+ '! % <" (" %! %= "$ " 1 & ! $ " % "$%&+ % $ "$ " & % )1 "! ! 1 $"#% "$%&+ % " #"$!"2 '# $$ '! $%. $ %#,! ! % & & & ( ( 1 ( ' &$* "$ & ( " % & ( !" &2 "$ ("$ ! $ & !'1 ! .$%& ! 6 .$ & "! &6 ! ! ( $ ( ! 1 ( % ! "! ! $ $ "$ &6 7E8 $ ! $ % 1 " & (" %! "$& $2 $ +% $65 ! %&"$% ,$ " $ $ $ #' ' *& $ " ( " ! % $1 ("$ % ' %# $! "$ " $ % & ( $ ! " ( $ " $ 2 +% ! ,$ %& $65 '# $$ $' $ '! $ & 2 %& $! 7E8 $ %+ % '! % $ & #+ '! % ! ' & % $ " & ! $2 % @BH % 2 DD !2 % F ) E ) C # " % & .$ &

! & ! @A? & % 2 G2D?? $2 @E? & % 2 @@2D?? $2 A?? & % 2 @B2D?? $2


&

'2 $ & $"%%"( $ $ & 1 !%1 & " '% 2 !&$ & "$ "$ %& ! ! $ $ 4 & $ $! % !%" 2 & %& $ % $ & #+ ' & % $ $ ( $ !% '! 2 %& $! % ! %,&& % % ! !. "$ " $ $ % ( !% $1 %" ' &$* $ ! ! $ #1 , # $ 2 "$ %& ! ! ! % % ! & ( %' & 4 !&2 $ & $ $! #+ $ $ % '! $( % "$ 1 %" &( ! % & & , % % ( %&$' & 4 ( & & !% ! (!2 & $ " " %+ "$ 1 %" % '&4 & & % $ $ % 2 $ $ + 2

& '2 % $ ( & ( !% % $ & & & $ ! & !! % . % $2 ,%"! A?@B;@C ( $ & '2 & " & %* &$ 4 "! !% ! % , ! ! "$ & "!% ! % &%2 >>>> 4 $%& ! 1 .$! & & $ ( % !

% @AH % 2 CD !2 % F ) E ) C # " % & .$ &

! & ! @A? & % 2 @@2D?? $2 @E? & % 2 @B2D?? $2 A?? & % 2 @D2D?? $2

')( 9 & & 22265: ( $ "$+$ & A?@B % & & '! & '!%&4%" & % $ '# $4 $ 1 " ! 2 " ! " % " . ! (! " ( (,$ $ & &'$!- %,%"! A?@B;@C2

"$ %& ! !% ! " % % % $ '! F24@?2 %% 2 '# $$ ( $ '%& & $ #+ % " ! @B ' $ " $' $ '! %" 4 % $ " '!%& $ & $ ! #$" %1 ("$ $ % % & & $ % & $ I % "!2 9 & & 365: ( $ %+ % % $ & #+ ! ( $ '! % ( I ! $ % " $ $ ! $1 % ( $2 9 & & 22265: ( $ ! "$ %& ! " " 4 ! ! !% %# & $ " ! ( ! $ " ( $ ! ! ! & & $ "$ & $ % & ! " ! & "! ! "$% '!%&! $ % !$ $2 $" & & $ %&.&& & & & !% '!%&$+ 2 % @@H % 2 E? ! % F ) E ) C # " % & .$ &

! & ! @A? & % 2 G2D?? $2 @E? & % 2 @@2D?? $2 A?? & % 2 @B2D?? $2

SUPERREAL 235


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Eventyret om dronning Dagmar (Ny forestilling)

Eventyret om en prinsesse der blev giftet bort til en konge fra et land højt mod nord. Et land fyldt med eventyr, fare og forhindringer men også kærlighed. En musikalsk fortælling med dukker om dronning Dagmar og kong Valdemar Sejr

Aldersgruppe: Fra 4 år og opefter (familieforest.) Pris incl. moms: 8.500 kr. ved max. 60 børn Medvirkende: Patricie Homolová & Kim Westi Yderligere info på: www.svanen-dukketeater.dk

VINKÆLDERVEJ 17, 5000 ODENSE C, TLF.:65910046, MOBIL: 40450046 EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK

236 Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Nøddebo præstegård

Frit efter Henrik Scharling og Elith Reumert

Årets juleforstilling

Den skønne klassiske julefortælling om de 3 studenter brødre Christopher, Frederik og Nicolai, der holder juleferie hos den rare præstefamilie Blicher i Nøddebo. Scharling og Reumerts elskede julefortælling som dukketeater for hele familien. Alders-gruppe: Fra 3 år og opefter (familieforest.) Pris incl. moms: 8.500 kr. ved max. 60 børn Medvirkende: Patricie Homolová & Kim Westi Yderligere info på: www.svanen-dukketeater.dk

EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK eller ring 65 91 00 46 - 40 45 00 46.

svanen 237


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Snehvide

Historien om Snehvide, hendes far Kongen, den onde stedmoderen, jægeren, prinsen på den hvide hest og selvfølgelig de syv små dværge. En dukketeater forestilling over Brødrene Grimm´s verdenskendte eventyr.

Aldersgruppe: Fra 3 år og opefter (familieforest.) Pris incl. moms: 6.500 kr. ved max. 60 børn Medvirkende: Kim Westi Yderligere info på: www.svanen-dukketeater.dk

Marionetspilleren

En cirkusforestilling med dukker Marionetspilleren er en sød, musikalsk, humoristisk og næsten ordløs cirkusforestilling med marionetdukker, for hele familien (fra 3 år),

Aldersgruppe: Fra 3 år og opefter (familieforest.) Pris incl. moms: 8.500 kr. ved max. 60 børn Medvirkende: Patricie Homolová & Kim Westi Yderligere info på: www.svanen-dukketeater.dk

Lille Claus og Store Claus

Af H.C. Andersen H.C. Andersens fantastiske historie om Lille Claus og Store Claus, om hvordan den kloge narrer den mindre kloge. Aldersgruppe: Fra 3 år og opefter (familieforest.) Pris incl. moms: 6.500 kr. ved max. 60 børn Medvirkende: Kim Westi Yderligere info på: www.svanen-dukketeater.dk

VINKÆLDERVEJ 17, 5000 ODENSE C, TLF.:65910046, MOBIL: 40450046 EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK

238 Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Hvad fatter gør det er altid det rigtige Af H.C. Andersen

H.C. Andersens historie om et naivt, positivt og glad livssyn. Om to menneskers grænseløse kærlighed og om de reelle værdier i livet. En sød, humoristisk og musikalsk marionetdukketeater-forestilling for hele familien.

Alders-gruppe: Fra 3 år og opefter (familieforest.) Pris incl. moms: 6.500 kr. ved max. 60 børn Medvirkende: Kim Westi Yderligere info på: www.svanen-dukketeater.dk

Svinedrengen Af H.C. Andersen

Historien om den fattige prins, der vil giftes med kejserens datter og som begiver sig af sted til kejserens slot, medbringende to skønne gaver, for at fri til prinsessen

Alders-gruppe: Familieforestilling (fra 3 år) Pris incl. moms: 6.500 kr. Medvirkende: Kim Westi Yderligere info på: www.svanen-dukketeater.dk

TeaterTraileren (Udendørsforestillinger) Hvad fatter gør det er altid det rigtige & Lille Claus og Store Claus & Nøddebo præstegård

Jeg har bygget min trailer om til et rullende teater så forestillingen kan opføres overalt. På torvet, gågaden, campingpladsen, til sportsfesten, byfesten, i skolegården…… ja, kun fantasien sætter grænsen. Alders-gruppe: Familieforestilling (fra 3 år) Pris incl. moms: 6.500/6.500/8.500 kr. Yderligere info på: www.svanen-dukketeater.dk

EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK eller ring svanen 239 65 91 00 46 - 40 45 00 46.


KULTURCREW Du kan også få KulturCrew på din skole! KulturCrew’et arbejder på skolen med: PR og Marketing Scenehjælp Værtsskab Teknik Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

s s s s s

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldagskursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 50 skoler med KulturCrew, fordelt på 11 kommuner over hele landet. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum - og der er stadig mange flere på vej. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum Tlf: 40 75 69 04, email: ps@teatercentrum.dk

240


249 Svanekegaarden 241


4-10 år

Østen for solen og vesten for månen

MEDVIRKENDE: Margit Watt-Boolsen og Kenneth Andersson INSTRUKTØR: Hans Hartvich Madsen SCENOGRAF: Niels Secher MUSIK: Tine Vitkov og Troels Sejr Drasbeck Efter ide af Asbjørnsen og Moe

Asbjørnsen og Moes elskelige folkeeventyr Østen for solen og vesten for månen er genstand for Syddjurs Egnsteaters seneste dukketeaterforestilling. Med scenografi af Niels Secher og under kyndig instruktion fra Hans Hartvich-Madsen fortælles historien om den fattige pige, som tager med til isbjørnens slot for at hjælpe sine forældre ud af fattigdom. Intet aner hun om, at isbjørnen i virkeligheden er en prins, som er blevet forhekset af de onde trolde, som bor på slottet, der ligger østen for solen og vesten for månen. Varighed: Spilleareal: Højde:

Kontaktinfo tlf. 20 93 15 62 hege@syddjursegnsteater.dk 242 Syddjurs Egnsteater

35 min. 6,5 x 4 meter eks. publikum 2,5 meter

Mørkelægning: Ja tak, biografmørkt. Strøm: Kraft (16 A) Pris: 8.400 kr. inkl.moms ved 80 publikummer.


9-13 år MEDVIRKENDE: Dann Phaff og Katrine Beck INSTRUKTØR: Pia Mourier MANUSKRIPT OG SCENOGRAFI: Hege Tokle

Krimi Krimi er en humoristisk forestilling med forviklinger og mysterier i klassisk detektivstil. Jack Danielsen er privatdetektiv og er blevet hyret af den dejlige Lovely Hornslet til at opklare et mord, som er blevet begået i en boligblok. Kan Jack Danielsen løse mordgåden og finde Bendt B’s banemand?

FORESTILLINGSPLAKAT: Solveig Mønsted Hvidt LYS: Lumen

Varighed: 45 min. Fri loftshøjde: 2,3 meter Spilleareal: 7 x 8 meter eks publikum. Mørklægning: Ja tak. Strøm: Kraft (16 A)

Pris:

7.800 kr. inkl. moms ved max 80 publikummer. 8.800 kr. inkl. moms ved max 100 publikummer.

Kontaktinfo tlf. 20 93 15 62 hege@syddjursegnsteater.dk syddjurs Egnsteater 243


Mens Norge har sin ’Karius og Baktus,’ Sverige sin ’Pippi Langstrømpe,’ sĂĽ har vi her i Danmark den lille festlige ’Cirkeline,’ som i mere end 2 generationer har henrykket os alle sammen.

Af Hanne Hastrup I denne forestilling bliver de tre venner, Cirkeline, Frederik og Ingolf inviteret i Tivoliland for at optrÌde for de lokale mus... Under denne optrÌden prÌsenteres vi for nogle af de bedste musikalske numre, som trekløveret har prÌsteret gennem tiderne.. Rollen som musepublikum varetages naturligvis af de tilstedevÌrende børn... Det er dog ikke alle, som er begejstrede for denne optrÌden... F.eks. kan den lokale ordenshündhÌver ikke udstü mus, og han gør nu alt, hvad der stür i hans magt for at sabotere denne gÌsteoptrÌden... Dog uden held.. Cirkeline viser endnu engang sit format og für løst problemerne til alles tilfredshed.. Stilen i forestillingen er en skøn blanding af den kendte Cirkeline stil tilsat et stÌnk muppetshow... Aldersgruppe: 4-9 ür og opefter Pris incl. moms: kr. 10.625 max 100 tilsk. kr. 11.875 max 150 tilsk. TurnÊperiode: 1/9-10/11 2013 1/4-30/4 2014 Refusion: Godkendt. Varighed: Ca. 50 min. Opstillingstid: Ca. 2 timer. Spilleareal: 7 x 7 mtr. 2,5 mtr. høj. Medvirkende: Rebecca Sølvsteen/ Bendt Hildebrandt Manus/ide: Hanne Hastrup/ Bendt Hildebrandt Musik: David L. Hildebrandt Scenografi: Annika Nilsson Instruktion: Lisbet Lipschitz

Søholm Park Teatret c/o Bendt Hildebrandt

-M 4USBOEWFK UW t )FMMFSVQ t 5MG NBJM QPTU!TPFIPMNQBSLUFBUSFU EL t XXX TPFIPMNQBSLUFBUSFU EL 244 Søholm Park Teatret


Cirkelines fødselsdag I ‘Cirkelines fødselsdag’ præsenteres vi for de tre venner: Cirkeline, Frederik og Ingolf, som uhæmmet kaster sig ud i jagten på den forsvundne fødselsdagskage. Alt starter kaotisk, men Af Hanne Hastrup med Nisses hjælp ender det selvfølgelig med at blive en dejlig dag. Aldersgruppe: Pris incl. moms: Turnéperiode: Refusion: Varighed: Opstillingstid: Spilleareal: Medvirkende: Manus/ide: Musik: Scenografi: Instruktør:

3-9 år og opefter kr. 10.625 max 100 tilsk. kr. 11.875 max 150 tilsk. 1/9-10/11 2013 1/4-30/4 2014 Godkendt. Ca. 50 min. Ca. 120 min. 7 x 7 mtr. 2,3 mtr. høj. Rebecca Sølvsteen/ Bendt Hildebrandt Hanne Hastrup/ Bendt Hildebrandt Sten Ørting Annika Nilsson Lisbet Lipschitz

God Jul, Cirkeline

Det er juleaftensdag, tidligt om morgenen, Cirkeline sidder i sin tændstikæske og kigger ud på stjernerne. Sådan begynder årets juleeventyr om Cirkeline og hendes festlige musevenner, Frederik og Ingolf, som i fineste form kaster sig ud i juleforberedelserne, Gaver skal pakkes ind, hjerter skal flettes, og der skal også være tid til at synge og lege. Senere drager de tre venner ud i skoven efter juletræet. Det er koldt, og sneen falder hvid. I skoven møder vi den skurkagtige kat, de sjove skovnisser, og sidst men ikke mindst, snemusen Knud med den røde tud. Af Hanne Hastrup Og så bliver det endelig juleaften. Aldersgruppe: Pris incl. moms: Turnéperiode: Refusion: Varighed: Opstillingstid: Spilleareal: Medvirkende: Koreografi: Kostumer: Musik: Scenografi: Instruktør:

Søholm Park Teatret

Familieforestilling 3 år og op kr. 12.500 max 100 tilsk. kr. 14.375 max 150 tilsk. max 400 tilskuere 16/11-19/12 2013 Godkendt. Ca. 55 min. Ca. 120 min. 7 x 7 mtr. 2,5 mtr. høj. Rebecca Sølvsteen Hother Bøndorff Bendt Hildebrandt Katja During/Sandy Grant Tora Winther Sten Ørting Niels Secher Lisbet Lipschitz

Søholm Park Teatret 245


3-8 ÅR MIN MORMORS GEBIS Buschaufføren Åge har styr på både rute og stoppesteder i bus nummer 17. Men en dag stiger Gitte på bussen med rygsæk, pakkenelliker, plaster og forbudte dyr. Det er næsten for meget for den forbløffede Åge, som modvilligt begiver sig ud på en busrejse sammen med Gitte, hvor de møder både isbjørnemor, rabarber-arabere, norske nudister og mange andre finurlige væsener. En musikalsk og poetisk historie om venskab på trods af forskellighed. Forestillingen er baseret på Jakob Martin Strids fabelagtige børnebogsklassiker MIN MORMORS GEBIS.

TURNÉ 9/9 - 13/10 2013 18/11 - 8/12 2013 + forår 2014 PRIS 5.000,- /max. 40 pers. 6.000,- /max. 60 pers. 6.500,- /max. 80 pers. V. 2 forest. - 10% rabat.

incl. moms Refusionsberettiget

VARIGHED Ca. 35 min. SPILLEAREAL Br: 4 m, D: 4 m, H: 2,4 m MEDHJÆLP

1 stk. til ind- og udbæring

TEKNIK Adgang til EL (220 V) MEDVIRKENDE Dorte Petersen Per Spangsberg INSTRUKTØR

Hans Nørregaard

SCENOGRAFI Thomas Ravnsgård

ØSTERGADE 32, 7400 HERNING WWW.TEAMTEATRET.DK TLF: 97125577 MAIL: STEEN@TEAMTEATRET.DK

246 Team Teatret

MANUSKRIPT

Hans Nørregaard Dorthe Skøtt Bébe

BOGFORLÆG

Jakob Martin Strid

FORLAG KOMPONIST

Borgen Per Spangsberg


HITTEHATHATTENS HEMMELIGHED HALFDANS BØRNERIM 3-8 ÅR TURNÉ 1/10 – 10/11 2013 PRIS 5.000,- /max. 40 pers. incl. moms 6.500,- /max. 80 pers. Refusionsberettiget 6.500,- /max. 80 pers. V. 2 forest. - 10% rabat. VARIGHED SPILLEAREAL

Ca. 35 min. Br: 4 m, D: 4 m, H: 2,4 m

MØRKLÆGNING Gerne, men ikke et krav TEKNIK Adgang til EL (220 V) MANUS Dorthe Skøtt Bébe Frit efter Halfdan Hans Nørregaard MUSIK Ole Højer Hansen INSTRUKTION

Hans Nørregaard

MEDVIRKENDE

Marie Mondrup Flemming Bang

SCENOGRAFI Thomas Ravnsgård BOGFORLÆG FORLAG

Halfdan Rasmussen Schønberg

De skal lige til at starte, men Flemming mangler sin ene sko. Marie har helt sikkert IKKE set den, og så er gode råd dyre... Turen går forbi glemmekassen, hittegodskontoret og banken endda. Sammen finder Marie og Flemming både himsteregimser, dippedutter og himpegimper. Blå sløjfer, stærekasser og en lille grønært. Tingene hober sig op. Men skoen... den er væk. Hvor er der hjælp at hente? Hos en magisk hittehathat måske? En munter musikforestilling baseret på en lang række af Halfdan Rasmussens rim for børn og barnlige sjæle. Sanglærken Marie og smørstemmen Flemming tager på en lystig udflugt i Halfdans forunderlige univers. Rim føjes til rim, vers føjes til vers, og der skabes undervejs en perlerække af frydefulde og underfundige situationer.

Team Teatret 247


teater2tusind Enghavevej 28 5700 Svendborg tlf. 6221 7888 / 2485 0485 t.2tusind@get2net.dk Yderligere information: www.teater2tusind.dk Støttet af Kunstrådet/ Scenekunstudvalget. Alle forestillinger er refusionsberettigede og inkl. moms.

Gullivers Rejser Snart er han den store, snart den lille. I Liliputternes land nyder Gulliver den magt hans størrelse giver ham. Hos kæmperne fortvivler han over sin afmagt. Han vender forandret hjem. Desillusioneret, men med humoren i behold.

248 teater2tusind

Aldersgruppe: 8-11 år Pris: 8.125 kr. ved max 80 tilskuere Medvirkende: Peter Seligmann og Palle Berg (tekniker) Mørklægning: Kræves


Koncert – Ny forestilling Velkommen til koncerteventyr. Hans, Birgit og Kaspar spiller eventyrlig musik. Spiller op til hinanden. Spilles ud mod hinanden. Spiller for jer.

Aldersgruppe: 5-11 år Pris: 9.000 kr. ved max 80 børn Medvirkende: Margit Szlavik, Chr. Glahn, Peter Seligmann Instruktør: Solveig Weinkouff Mørklægning: Ikke nødvendig

Tage Tyknakke Et mistroisk næsehorn fordriver alt og alle fra den afrikanske steppe. ”Man gør bedst i at betragte andre som fjender,” HU 7DJHV ¿ORVR¿

Aldersgruppe: 7-12 år Pris: 6.825 kr. ved max 80 børn Medvirkende: Peter Seligmann Kan spilles næsten overalt og

”… med imponerende elasticitet lægger Seligmann krop og stemme til forestillingens mange dyreskikkelser.” (Folkeskolen)

uden mørklægning

Morfars Paradis En beretning om et barns angst for straf og en voksens kamp for at kunne tilgive.

Aldersgruppe: 5-11 år Pris: 8.125 kr. ved max 80 børn Medvirkende: Anette Gøl, Peter

”’Morfars Paradis’ har det hele. Lystig leg og dyb alvor. teater2tusind viser sig endnu engang som et teater, der med musik, fysik og fortællekunst forstår kunsten at fabulere.” (Århus Stiftstidende)

Seligmann, Palle Berg (tekniker) Skabt af: Catherine Poher, Poul Fly Plejdrup, Lene Vestergård, Anette Gøl, Peter Seligmann Mørklægning: Kræves

teater2tusind 249


Lille Claus og Store Claus â€?Hvor har du fĂĽet alle de mange penge fra?â€? â€?O, det er for min hestehud, jeg solgte den i aftes.â€? â€?Det var sĂĽmĂŚnd godt betalt,â€? sagde Store Claus, OÂĄE KMHP WRJ HQ ÂĄNVH RJ VORJ DOOH VLQH ÂżUH KHVWH IRU panden, trak huden af dem og kørte med disse ind til byen. â€?Huder! Huder! Hvem vil købe huder!â€?

Aldersgruppe: 5-11 ür Pris: 8.125 kr. ved max 80 børn Medvirkende: Uta Motz, Peter Seligmann MørklÌgning: Ikke nødvendig

Klods Hans â€?MĂĽ jeg ingen hest fĂĽ,â€? sagde Klods Hans, â€?sĂĽ tar´ jeg gedebukken, den er min egen ...â€?

Aldersgruppe: 7-12 ür Pris: 8.125 kr. ved max 80 børn Medvirkende: Anette Gøl,

â€?En skøn musikalsk og dramatisk H.C. Andersenbearbejdelse, – en inspirerende teaterleg i et publikumsomsluttende rødt rum, hvor harpe og harpekasse er eneste rekvisitter. Seligmann er en suverĂŚn fortĂŚller. Godt guidet af Hans Rønnes ÂżQXUOLJH LQVWUXNWLRQ RJ *LWWH %DDVWUXSV HQNOH RJ smukke rum.â€? (Ă…rhus Stiftstidende)

Peter Seligmann MørklÌgning: Ikke nødvendig

Min Historie ’Min Historie’ anskueliggør den livskraft, som eventyr giver – den evne kunst har til at fĂĽ os til at se og mĂŚrke hvad det vil sige at vĂŚre menneske. Forestillingen ĂĽbner sig op og ud. Den er en konkret fangelivshistorie, men ogsĂĽ i sin gode komposition og sit levende smittende liv pĂĽ scenen en historie om sammenhold, udholdenhed, nĂŚring og overlevelse. (Børneteateravisen)

250 teater2tusind

Aldersgruppe: 9 ür og op Pris: 9.000 kr. ved max 80 børn Medvirkende: Anette Gøl, Uta Motz, Lene Vestergürd Instruktør: Peter Seligmann MørklÌgning: Ikke nødvendig


Det Hungrende BĂŚst â€?Trioen Rasmus Lyberth, Chr. Søgaard og Peter Seligmann mestrer hver isĂŚr og sammen fortĂŚllekunstens vanskelige metier overbevisende godt, og Ole Sørensen har som instruktør forstĂĽet at fĂĽ store fortĂŚllehøjder ud af et helt igennem minimalistisk arrangement.â€? (Ă…rhus Stiftstidende)

Aldersgruppe: 9-12 ür Pris: 9.500 kr. ved max 100 børn Medvirkende: Rasmus Lyberth, Chr. Søgaard, Peter Seligmann MørklÌgning: Ikke nødvendig

Bukseknappen En skÌbnefortÌlling – baseret pü et virkeligt eventyr – produceret i samarbejde med Teatret Gruppe 38.

Aldersgruppe: 8 ür og op Pris: 14.000 kr. ved max 100 børn, 18.000 kr. ved max 150 børn

â€?Det er en dejlig livsbekrĂŚftende pointe vi prĂŚsenWHUHV IRU L Âś%XNVHNQDSSHQœ (W VWRUW OLOOH WHDWHUVW\NNH der har meget pĂĽ hjerte, gestaltet i et sort rum med EORW HW SRGLXP SURMHNWÂĄUHU RJ ÂżUH VSLOOHUH L VWMHUQH klasse. Et eksempel pĂĽ, hvor stĂŚrkt teater kan virke, EORW PDQ GHVWLOOHUHU RJ VNU OOHU DOW RYHUÀ¥GLJW DI ´

Salg: kontakt Teatret Gruppe 38 pĂĽ

(Jyllands Posten)

Yderligere info: www.gruppe38.dk

tlf. 8613 5311 Medvirkende: Bodil Alling, Claus Mandøe, Søren Søndberg, Peter Seligmann Instruktør: Hans Rønne eller www.teater2tusind.dk

En Engel Kom Forbi Der var engang en vrissen og sur gammel kĂŚlling. Hver dag sad hun ensom og broderede karklude. Men sĂĽ en dag kom en engel forbi. Et musikalsk eventyr om at turde lukke verden ind.

Aldersgruppe: 3-6 ür Pris: 8.125 kr. ved max 80 tilskuere Medvirkende: Uta Motz, Anette Gøl MørklÌgning: Ikke nødvendig

Yderligere information fĂĽs pĂĽ www.teater2tusind.dk

teater2tusind 251


TEATER FOR BØRN OG UNGE

FESTIVAL 2014 I uge 14, 31. marts til 6. april Weekendarrangement er 4. til 6. april 2014 Vidste du at... Teatercentrum har afholdt festivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser. I 2012 i Ringsted og Sorø deltog 116 teatre med 192 forestillinger og i alt 599 opførelser.

252


TeaterMinisteriet 253


d n a m s g i r K r Farfa

www.kjalldesign.dk. Foto: Pia Britton

Januar 1945 efterlades en lille dreng og hans mor. Drengens far er flygtet fordi modstandsbevægelsen vil have ham likvideret. Oplysningerne om likvideringen, får faren fra sin gode ven der er modstandsmand. Moren bilder drengen ind, at faren er ude at rejse, men det bliver en lang rejse, den slutter først i foråret 1949 hvor faren bliver løsladt. Siden bliver der ikke talt mere om nazismen og ”rejsen”. Familien lukker skammen inde, og lever videre som om intet var sket. Men der er sket noget, og hvordan kan barnebarnet Benedikte, en generation senere, tilgive sin elskede farfar at han var nazist under 2. verdenskrig? Ì Ì Ì Ì Ì Ì

”Intenst og tankevækkende spil” Børneteateravisen Instruktion: Hans Henrik Clemensen

Scenografi: Sus Haugland Manuskript: Karen Nielsen Lysdesign: Jens Lange Musik: Henrik Andersen Farfarens stemme: Baard Owe Børnestemmer: Ida Kjall Egeberg, Anders Malta & Sigrid Karensdatter Teknik: Elroy Villumsen Medvirkende: Sune Kofoed & Karen Nielsen Varighed: 50 min. Pris: 9.000 kr. inkl. moms for max 75 tilskuere 12.000 kr. inkl. moms for max 120 tilskuere Spilleplads: b 8m x d 6m x h 3m Tekniske krav: 380 v 16 eller 32 A og mørklægning

Forestillingen er støttet af Dansk Skuespillerforbund Manuskriptet er støttet af Dansk Forfatterforening Teknikken er støttet af Tuborgfondet

Dansk Skuespillerforbund

TeaterTasken 254 TeaterTasken


Abrahams døtre

En forestilling om to religioner, to kulturer og to mennesker. Yrsa og Yusraa er søstre, Yrsas mor er fra Danmark og Yusraas mor er fra Tyrkiet, men de har samme far, eller rettere sagt de havde, for han er død. ”Oprigtigt og smukt, opofrende og smertefuldt. Og foruroligende aktuelt” Børneteateravisen

ul Lille Blå & Lille G

Instruktion: Lene Vestergård Ide & Manuskript: Karen Nielsen, Laura Kamis Wrang og Lene Vestergård Medvirkende: Laura Kamis Wrang og Karen Nielsen Aldersgruppe: Fra 12 år og op Varighed: 50 minutter Spilleareal: 4,5 x 4,5m Pris: 6.500 kr. ved max 50 tilskuere, 8.000 kr. ved max 80 tilskuere

Historien om to, der bliver så glade for hinanden, at de bliver helt grønne! En forestilling for øjne og ører, her bliver sunget og danset, mens der males farvestrålende billeder på det ellers så hvide papir. Ì Ì Ì Ì Ì Ì

”Instruktøren Annette Havemann Linnet har gjort Lille Blå & Lille Gul til en fin og formfuldendt forestilling.” Børneteateravisen Instruktion: Annette Havemann Linnet Ide: Karen Nielsen Kostumer: Bente Nielsen Medvirkende: Peter Fønss & Karen Nielsen Aldersgruppe: 4-8 år Varighed: 40 Minutter Spille areal: 6,4 x8 m Pris: 6.500 kr. ved max 50 tilskuere, 7.500 kr. ved max 75 tilskuere

de hellig tre KOnger så Hjertensglad En anderledes juleforestilling, om hvad der sker der når tre vidt forskellige mænd fra hver sin verdensdel mødes. Forestillingen gør sig godt i et kirkerum, så tal med jeres lokale kirke, måske kan I indgå et samarbejde. Ì Ì Ì Ì Ì Ì

”Det er effektiv, meningsfuld underholdning, hvor svære ord får en chance for at blive forstået” Børneteateravisen Instruktion: Annette Havemann Linnet Forfatter: Karen Nielsen Musik: Henrik Andersen Dukker: Sus Haugland Medvirkende: Karen Nielsen & Henrik Andersen Aldersgruppe: fra 6 år og op Varighed: 50 minutter Pris: 6.000 kr. ved max 50 tilskuere, 7.500 kr. ved max 80 tilskuere.

TeaterTasken

Lundevej 14 r 3600 Frederikssund r Tlf. 47 38 35 36 info@teatertasken.dk r www.teatertasken.dk TeaterTasken 255


TEATER TT PRÆSENTERER... FREDDYS RADIOTEATER Freddy arbejdede i et cirkus. Cirkus var hele hans verden. Men cirkus lukkede og Freddy måtte finde sin vej i verden udenfor. Nu rejser han rundt med sin dejlige radio og den fortæller alle mulige fantastiske historier – om fisk, fodbold, vejret eller klokken! Forfatter Medvirkende Instruktør Scenekrav, B x D x H Tilskuerkrav Pris

DRØM

FREDDY & FAR Historien om hvordan Freddy fandt en næsten rigtig far. Sømanden Svend inviterede Freddy hjem og fortalte ham sin livshistorie om hvordan han fulgte sin stjerne hele jorden rundt og fandt en søn.

Hvad er der derinde bag øjenlågenes lukkede døre, når vi sover og drømmer? Han og hun blev trætte af at dagdrømme og besluttede sig for at gøre noget ved det. Men hvor kommer de hen? Til drømmenes land, hvor alt er muligt, eller måske ind i fremtiden? Workshop tilbydes i forbindelse med forestillingen. Aldersgruppe Forfatter Medvirkende Instruktør Scenograf Komponist Scenekrav Tilskuerkrav Pris Workhop

6 – 12 år Jesper Bræstrup Karlsen Pernille Lyneborg og Jesper Pedersen Torkild Lindebjerg Marie Rosendahl Chemnitz Jens Tolsgaard 380 volt x 16 A Max 100 9.600 + moms 1.500 + moms og transport

DRØM er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg.

WWW.TEATERTT.DK 256 Teater tt

Claus Senderovitz Torkild Lindebjerg Claus Senderovitz 6 x 4 x 2,5 m, 220 volt Max 100 6.000 + moms

Aldersgruppe Forfatter Medvirkende Instruktør Scenekrav, B x D x H Tilskuerkrav Pris

4 – 10 år Claus Senderovitz Torkild Lindebjerg Ja! Selvfølgelig ... 6 x 4 x 3 m, 220 volt Max 100 6.000 + moms

TEATER TT Halls Allé 7 1802 Frederiksberg C

ved Torkild Lindebjerg M 40 59 62 15 E teatertt@teatertt.dk


E n k lo v n eforest i ll i n g inspirer e P a ll e a le n t a f e i verde n

af TeaterTurbinen Hvordan mon det ville være, hvis man var helt alene i verden? Tænk alt det man kunne gøre uden at spørge om lov! I ”Alene” møder vi klovnen, der er træt af, at alle har en mening, om det hun gør – de vil bestemme alting og kommer med dumme bemærkninger! Derfor ønsker hun, at de alle sammen forsvinder – og det gør de! Og så er der fest – nu kan man spise alle de skumfiduser man vil – og køre rundt i sin egen bil eller være cirkusartist! Det er super sjovt at være alene – men også frygtelig ensomt og trist! Mon ikke det var en god idé at finde de andre igen?

Men hvor mon de er? Kan de overhovedet findes igen? En poetisk klovneforestilling uden ord, om venskab og ensomhed skildret gennem humor og tragedie Forestillingen er refusionsgodkendt Aldersgruppe: 5-8 år Varighed: 40 min Medvirkende: Karina K. Sørensen Spilleareal: Br=5m Dy=5m H=5m Mørklægning kræves Honorar: 5500 kr. v/ 60 publikummer Turnéperiode: Hele året

TeaterTurbinen · www.teaterturbinen.dk · karina@teaterturbinen.dk · T: 28 35 36 43 TeaterTurbinen 257


Udgivelse fra Teatercentrum

ET STYKKE KULTURHISTORIE... TILBUntDpå

Som abonne re får Den Røde Brochu på t ba ra i % 50 du denne udgivelse!

“40 år og stadig ikke voksen – et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival” – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

96 sider i farver - pris: 100 kr. (ekskl. forsendelse). Bestil dit eget eksemplar på www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

258


Teater Uden VĂŚgge 259


VISION: VELKOMMEN VALBY VISIONÆRT VÆKSTHUS VEDKOMMENDE VISUELT VELARTIKULERET VIRTUOST VITTIGT VITALT VERBALT VANVITTIGT VILLIGT VIDUNDERLIGT VASKEÆGTE VILJEFAST VARMBLODIGT

VINDER AF BEDSTE BØRNETEATER 2011 DANMARKS TEATERFORENINGER

Byenkalder.dk

JP

“…Yderst overbevisende…”

“…Forfriskende moderne…”

Kulturkongen.dk

Gregersdh.dk

FRA 5 - 99 ÅR Se - eller gense - Teater V´s prisvindende og anmelderroste nyopsætning af Thorbjørn Egners klassiker med alle de kendte sange: “Når en peberkage-bager…”, “Den som spiser gulerødder…”, “Hip Hurra for Bamsefar…” - og mange flere… Oplev den rørende og morsomme fortælling om den frække Klatremus, hans bedste ven Morten Skovmus, den farlige Mikkel Ræv, den rare Bamsefar, og alle de andre folkekære karakterer, i denne forrygende forestilling, med nogle af landets bedste unge skuespillere. Manuskript Thorbjørn Egner Oversættelse Halfdan Rasmussen Instruktion og bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 7 skuespillere

EFTERÅR 2013/14/15 PRIS KR. 57.750,- INKL. MOMS INKL. DE FØRSTE 350 PUBLIKUMMER + 87,50 KR. INKL. MOMS PR. PUBLIKUMMER UDOVER DISSE BEMÆRK VENLIGST FORESTILLINGEN SPILLER STATIONÆRT I VALBY i AUGUST 2013/14/15 OG UDBYDES EFTERFØLGENDE ET BEGRÆNSET ANTAL GANGE (CA. 25 FORESTILLINGER PR. SÆSON) TIL OG MED UGE 42

BOOKING TEATER V ANNY NEEL DIRCHSEN

260 Teater V

Varighed: ca 2 timer inkl. pause Min. scenekrav B: 9 m x D: 9 m x H: 4 m Opstillingstid: 6 timer Nedpilning: max 2 timer 4 hjælpere Mørklægning: nødvendig Strøm: Min. 3*63 A CEE + 3*16 A CEE

ANNY@TEATER-V.DK

TELEFON 61 66 98 07


VELSPILLET VOLDSOMT VELOPLAGT VÆSENTLIGT VIRILT VELKOMPONERET VELSIGNET VILDT VOVET VAMPET VIDTLØFTIGT VIDENDE VIGTIGT VÆRDIFULDT VARIGT VOKSENDE VERDENSOMSPÆNDENDE - VELBEKOMME...

TEATER-V.DK

KARIUS og BAKTUS FRA 4 - 99 ÅR Efter den store succes med nyopsætningen af Dyrene i Hakkebakkeskoven, er Teater V nu klar med Pelle Koppels finurlige udgave af historien om de to mikroskopiske og drillesyge tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde sager... Manuskript Thorbjørn Egner Instruktion & bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Medvirkende Pelle Nordhøj Kann & Rolf Hansen Varighed: ca. 40 min., uden pause Min. scenekrav: B: 8m x D: 7m x H: 4m PRIS KR. 15.000,- INKL. MOMS Opstillingstid: 3 timer INKL DE FØRSTE 100 PUBLIKUMMER, Nedpilning: max 2 timer +75 KR. INKL. MOMS PR. PUBLIKUMMER UDOVER DISSE. 2 hjælpere (MAX. 350 PUBLIKUMMER PR. FORESTILLING!) Mørklægning: nødvendig Strøm: Min. 3*16 A CEE

FORÅR 2013/14/15

BOOKING TEATER V

ANNY NEEL DIRCHSEN

ANNY@TEATER-V.DK

TELEFON 61 66 98 07

Teater V 261


BĂ˜RNETEATERAVISEN.DK

Pü www.børneteateravisen.dk har du altid adgang til:

s s s

Reportager

Nyheder

Aktuelle anmeldelser af nye forestillinger

Mulighed for dialog mellem

formidlere og producenter

s s Baggrundsartikler og analyser

og debat s Kommentarer

www.børneteateravisen.dk // www.boerneteateravisen.dk

262


rop lille k over n e er i ĂĽ midt ølels ore f ved at g vind lige t s g Om t vĂŚre vil sol o ter a dele andbørs nĂĽr man Om t a t m n og o t have to guldkor , a ise mis Om at sp er Skille regne ud m o d n at og er til m de Og o ke sĂĽdan der ik Far, Mor og Skillemis er en humoristisk og magisk skildring af at vĂŚre skilsmissebarn. Vi møder Mille og Cille, der er ZÂĽZ[YL VN ZRHS Ă…`[[L MVYKP KLYLZ MHY VN TVY ZRHS ZRPSSLZ Men hvad gør man, nĂĽr verden udefra presser sig pĂĽ med ZPUL LQLUKVTZT¤NSLYL Ă…`[[LIPSLY VN HS]VYSPNL ]VRZLU[PUN& 2HU THU [LNUL ZPN [PS ZPU OLS[ LNLU S`RRLSPNL ZS\[UPUN& Aldersgruppe: 5-11 ĂĽr (børnehaveklasse – 4.klasse) Varighed: 50 min. TurnĂŠperiode: Efter aftale Pris: 10.000 incl. moms ved max. 100 børn Opstillingstid: 3 timer Undervisningsmateriale: Ja Rumkrav: .`TUHZ[PRZHS LSSLY SPNU Spilleareal: )Y! K`! OÂĽ! MørklĂŚgning: KrĂŚves Tekniske krav: = = _ ( MedhjĂŚlpere: +LY LY IY\N MVY OQ¤SWLYL [PS PUK VN \KI¤YPUN Kontakt: [SM! LSSLY Wr LTHPS! ZRPSSLTPZZLU'NTHPS JVT

Forfatter: 3PUL 4¼YRLI` Instruktør: 4PRRLS -S`]OVST Medvirkende: Margit Watt-Boolsen og Nina Marie Birk Scenograf: Line Jak Komponist: Fredrik Melquist Lys: Maria Pi Houmann Afvikling: Karina Dahl Producent: ;L ([VYPL[

Te-Atoriet 263


Det vrimler med vampyrer. Men der er kun én

Dracula.

“Herlig skælmsk. Det gibber i publikum... gysene løber som en steppebrand...” - Børneteateravisen Gotisk stemning, gys, og gribende drama får fuld skrue i Theatret Thalias Tjeneres stærke og visuelle tolkning af Bram Stokers u-dødelige mesterværk. Bemærk! Teatret turnerer ikke med læge. Publikummer med svage hjerter og skrøbelige sindelag skal derfor være opmærksomme på at overværelse sker på eget ansvar! Med: Linda Fallentin, Helga Rosenfeldt-Olsen, Brian Samsboe, Stephan Vernier. Instruktion: Michael Fields. Komponist: Loz Kaye Alder: Forbudt for børn under 10 år. Spilleareal: (inkl. publ!) Br: 8,5m H: 3,5m. Dy: 12,5m. Strøm: 380v, 3 x 16 A . Mørklægning: JA. Varighed: 55 min. Refusion: Godkendt. Turné: 2013-14 Pris inkl. moms v/maks 100 tilskuere:11.950,Støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Bikubenfonden, Kulturhus Aarhus, BUPL, KODA, Jorcks Fond, Gurli og Knud Pedersens Fond

264 Theatret Thalias Tjenere


Theatret Thalias Tjenere tel: 86 13 78 99, e-mail: post@thalia1.dk www.thaliastjenere.dk

RACE�dOg En god portion hundegalskab for hele familien! Den underskønne Bolette er en feteret mopse-prinsesse med fine papirer og en strålende fremtid. Ralf er en kasseret væddeløbshund med næse for problemer. Da de tilfældigt mødes er det kærlighed ved første snus. Men familien har andre planer for Bolette. Nu risikerer hun at svigte generationer, traditioner, og ambitioner for at søge lykken med en håbløs køter. Vover hun pelsen? “Mesterlig Maskekomedie: en forrygende kombination af præcise, menneskelige bevægelser og utroligt udtryksfulde hundemasker. Rørende sødt. Særligt anbefalelsesværdig!” - Børn og Unge “Det bedste, vi har set i årevis!” - Marianne Carlsson, Gelsted Skole

“Yderst velspillet...Hvor var det godt og inspirerende!” -Birthe Skyttegaard, Østre Skole “Simpelthen det sjoveste, jeg nogensinde har set!” - Sille, 3.a. Vestre Skole, Middelfart Inde eller ude! Aldersgruppe: 5 år og op. Spilleareal: Br: 7m H: 4m. Dy: 7m. Strøm: 220v (ude). Mørklægning: Nej. Varighed: 45 min. Refusion: Godkendt. Pris inkl. moms v/150 tilskuere: 12.650,-

Theatret Thalias Tjenere 265


præsenterer... T147 Dania

Hvor langt vil man gå, når far har kastet al sin ŬčƌůŝŐŚĞĚ ƉĊ Ğƚ ǀŝĚƚůƆŌŝŐƚ ďLJŐŐĞƉƌŽũĞŬƚ ŝ ĚĞƚ - en munter odyssé på Skagerrak ŶŽƌĚǀĞƐƚůŝŐƐƚĞ ŚũƆƌŶĞ ĂĨ ĂŶŵĂƌŬ͕ ŶĞŵůŝŐ ,ũĂƌKuling, kammeratskab og skumsprøjt . . . demål Klit tæt ved Vesterhavet?

180 fritids huse

Butiks center

To raske sømænd krydser Skagerrak på vej hjem. Her møder de farlige rev og lumske hvirvelvinde. Kursen er sat, men der er mange fristelser og farer til havs.

Lil

Skuespillere: Sune Geertsen og Stig ReggelsenHans Skjold. Skuespillere: Henrik Clemensen, Lars Idé og instruktion: Niels Vendius. dŽƉƉ dŚŽŵƐĞŶ ŵ͘Ň͘ DĂŶƵƐŬƌŝƉƚ͗ >čƌŬĞ Manuskript: Line Mørkeby. ^ĂŶĚĞƌŚŽī͘ /ĚĠ ŽŐ ŝŶƐƚƌƵŬƟŽŶ͗ EŝĞůƐ sĞŶĚŝƵƐ͘

le Hotel

Gondolbane til Vesterhavet

ed

li ami

f -et

ĞƩĞ Ğƌ ĨĂŵŝůŝĞĚƌĂŵĂĞƚ Žŵ ĚĞŶ ǀŝĚƚůƆŌŝŐĞ ĞŶNår de mon i havn inden det bliver buldermørkt? ƚƌĞƉƌĞŶƆƌ ŽŐ >ĞŶŶĂƌĚ ŽŐ ŚĂŶƐ Det bliver enŝĚĠŵĂŶĚ hjemrejse med mange ĞĐŚ forhindringer og prøvelser . . . ĨĂŶƚĂƐƟƐŬĞ ĨƌŝƟĚƐͲ ŽŐ ĨĞƌŝĞďLJǀŝƐŝŽŶ͗ ƚ ŚŽƚĞů͕ Ğƚ ŵŽƚĞů͕ Ğƚ ďƵƟŬƐĐĞŶƚĞƌ͕ ĞŶ ƐƆ ŵĞĚ ďĊĚĞ ĨŽƌŵĞĚĞ ƐŽŵ ͞ƌƵŵŬĂďŝŶĞƌ͟ ŝ ĞŶ ĨĞƌŝĞďLJ ŵĞĚ ϭϴϬ ǀĞůƵĚƐƚLJƌĞĚĞ ŽŐ ƌƵŵŵĞůŝŐĞ ĨƌŝƟĚƐŚƵƐĞ͘ ĞƌƵĚŽǀĞƌ ĞŶ ƚŽ ŬŝůŽŵĞƚĞƌ ůĂŶŐ ƚŽǀďĂŶĞ ŚĞŶ ŽǀĞƌ ŬůŝƩĞƌŶĞ Ɵů sĞƐƚĞƌŚĂǀĞƚ͘ ^ĊůĞĚĞƐ ƐĊ >ĞŶŶĂƌĚ ĞĐŚ ,ũĂƌĚĞŵĊů <ůŝƚƐ ĨƌĞŵƟĚ͕ ŬĂůĚĞƚ ͟>/>> ED Z<͟ ŝ ϭϵϳϭ͘ ,ǀŽƌĚĂŶ ŐŝŬ ĚĞƚ ƐĊ͍ sŝƐŝŽŶĞƌ ŵĂŶŐůĞĚĞ ŚĂŶ ũŽ ŝŬŬĞ͕ ŵĞŶ ŚǀĂĚ ŵĞŶƚĞ ůŽŬĂůďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ Ͳ ŽŐ ŝŶǀĞƐƚŽƌĞŶĞ ʹ ŽŐ ŚǀĂĚ ŵĞŶƚĞ ŚĂŶƐ ŚƵƐƚƌƵ Klit Ͳ ŽŐ ŚĂŶƐ ƚĞĞŶĂŐĞďƆƌŶ͍ klubben

a ram

Mini golf

Dan

mar

Aldersgruppe: 6-12Motel år. Varighed: 40 min.

Lokalekrav: Br.: 9 m, år. Dy.: Turnéperiode: 16 m, Hø.: 3 m. NoAldersgruppe: 14-99 ǀĞŵďĞƌͬĚĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮ͘ sĂƌŝŐŚĞĚ͗ ϳϱ ŵŝŶ͘ Pris: 7.500 kr. incl. moms ved max. 80 tilskuere WƌŝƐ͗ ϭϰ͘ϬϬϬ Ŭƌ͘ ŝŶĐů͘ŵŽŵƐ ǀĞĚ ŵĂdž ϭϮϬ ƉƵď͘ Refusionsgodkendt. ^ƉŝůůĞĂƌĞĂů͗ ƌ͗ ϴ ŵ͕ LJ͗ ϲ ŵ͕ ,Ɔ͗ ϯ͕ϱ ŵ͘ Refusionsgodkendt .

IDNAT I VESTERVIG TM 147 ”Dania”

Tør du at være låst inde i en gammel kirke, der er hjemsøgt af spøgelser ved nattetide - og med kirkegårdsmuld i lommen? Det gør Sofie, Oscar og Villads - de vil nemlig finde ud af, om det virkelig spøger i den gamle klosterkirke. Til deres skræk sker der uhyggelige ting, da de begynder at kigge nærmere på Liden Kirstens grav på den gamle kirkegård.

-en munter odyssé på Skagerrak

<ƵůŝŶŐ͕ ŬĂŵŵĞƌĂƚƐŬĂď ŽŐ ƐŬƵŵƐƉƌƆũƚ͙ dŽ ƌĂƐŬĞ ƐƆŵčŶĚ ŬƌLJĚƐĞƌ ^ŬĂŐĞƌƌĂŬ ƉĊ ǀĞũ ŚũĞŵ͘ ,Ğƌ ŵƆĚĞƌ ĚĞ ĨĂƌůŝŐĞ ƌĞǀ ŽŐ ůƵŵƐŬĞ ŚǀŝƌǀĞůǀŝŶĚĞ͘ <ƵƌƐĞŶ Ğƌ ƐĂƚ͕ ŵĞŶ ĚĞƌ Ğƌ ŵĂŶŐĞ ĨƌŝƐƚĞůƐĞƌ ŽŐ ĨĂƌĞƌ Ɵů ŚĂǀƐ͘ EĊƌ ĚĞ ŵŽŶ ŝ ŚĂǀŶ ŝŶĚĞŶ ĚĞƚ ďůŝǀĞƌ ďƵůĚĞƌŵƆƌŬƚ͍ Ğƚ ďůŝǀĞƌ ĞŶ ŚũĞŵƌĞũƐĞ ŵĞĚ ŵĂŶŐĞ ĨŽƌŚŝŶĚƌŝŶŐĞƌ ŽŐ ƉƌƆǀĞůƐĞƌ͘​͘​͘

Skuespillere: Lise Koefoed, Morten Klode og Thomas Jacob Clausen. Idé og instruktion: Niels Vendius. Scenografisk konsulent: Catia Engel. Dramatiker: Tine Frellesen.

Aldersgruppe: 10-14 år. (4-8 klasse). Varighed: 45 min. Opstillingstid: 2 timer. Lokalekrav: B: 9 m, D: 16 m, H: 3 m incl. publikum. Tekniske krav: 380 V, 3x16A. Mørklægning påkrævet. Pris: 7.500 kr. incl. moms ved max. 80 tilskuere. Refusionsgodkendt.

Aldersgruppe: 6-12 år, Turnéperiode: April/ Skuespilllere: Tre skuespillere fra Thy Teaters Kontakt: Thymaj Teater ĞŶƐĞŵďůĞ͘ /ĚĠ ŽŐ ŝŶƐƚƌƵŬƟŽŶ͗ EŝĞůƐ sĞŶĚŝƵƐ͘ 2013. Varighed: 40 min. Pris: 7.500 kr. Håndværker Torv 1 . 7700 Thisted . Tlf.: 9796 0100 billet@thyteater.dk . www.thyteater.dk DĂŶƵƐŬƌŝƉƚ͗ >ŝŶĞ DƆƌŬĞďLJ͘ incl.. moms ved max 80 pub. Lokalekrav: Br: 9 m, Dy: 16 m Hø: 3 m, Refusionsgodkendt .

266 Thy Teater

Kontakt: Thy Teater, Håndværker Torv 1, DK-7700 Thisted tlf.: 9796 0100 mail: anny@thyteater.dk www.thyteater.dk

k

Rekreativt center


GAVEN - en musikalsk fortælling for børn og deres voksne.

ALDERSGRUPPE: 5-8 år. TURNÉPERIODER: 23/9-2013 - 10/11-2013

og 24/2-2014 - 11/4-2014.

VARIGHED: 40 min. HONORAR ALT INCL.:

6800 kr. ved 60 tilskuere 7500 kr. ved 80 tilskuere 8200 kr. ved 100 tilskuere 8900 kr. ved 120 tilskuere. Rabat ved køb af flere forestillinger. Det er muligt at tilkøbe workshop i forbindelse med forestilling. TEKNISKE KRAV: 230V. OPSTILLINGSTID: 90 min. MØRKELÆGNING: Ikke påkrævet. SCENE PLADS: (ideelt) B: 6m, H: 3m, D: 5m.

Forestillingen spilles inde og ude under overdækning. FORFATTER: Marit Boe Nielsen KOMPONIST: June Beltoft MEDVIRKENDE: June Beltoft

og Marit Boe Nielsen

Booking: 61115845 eller tiram@tiram.dk www.ensembletiram.dk Ensemble Tiram 267


TEATER FOR BØRN OG UNGE

FESTIVAL 2014 I uge 14, 31. marts til 6. april Weekendarrangement er 4. til 6. april 2014

Vidste du at... Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø i april 2012. Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

268


Sommerlandet

- en labyrintisk og musikalsk sanseforestilling for børn fra 4-9 år

ForestilIingen er en Iabyrintisk rejse ind i fe og alfernes eventyrverden. Børnene oplever fortæIlingen ved at gå igennem unikke universer af Iyde, dufte, musik og smukke visualiseringer. De oplever forestiIlingen gennem aIle sanser og kun fortalt med få ord ... )RUHVWLO,LQJHQ HU IULW LQVSLUHUHW DI -RVH¿QH 2WWHVHQV ERJ ³5RVHOLO RJ KHQGHV YHQQHU ´

PRISER: PRAKTISK INFO: TURNEPERIODE: er fIeksibel, ring venligst. OPSTILLINGSTID: 3 timer Der er brug for en medhjælper til ind- og udbæring samt til dele af opstillingen. SPILLEAREAL: lille gymnastiksal, teatersal eller lign., min. 9 x 8 x 3,5 m til loft. Mørklægning kræves. TEKNISKE KRAV: 380 V (3x16 A)

Pris inkl. moms: 9500 kr. ved max 50 børn inkl. voksne (spilles 4 gange i træk á 30 min.) 12 børn går igennem labyrinten ad gangen. Spilles forestillingen over 2 eller 3 dage reduceres prisen. Ved forestillinger spillet over 2 dage: 16.000 kr. (i alt 100 børn inkl. voksne) Ved forestillinger spillet over 3 dage: 21.000 kr. (i alt 150 børn inkl. voksne) Forestillingen er refusionsgodkendt.

MEDVIRKENDE: Instruktør: Lisa Becker Spillere: Lisa K. Nielsen, Susanne Noer MusikkonsuIent: Claus Carlsen 6FHQRJUD¿ REMHNWHU Gertrud Exner 6FHQRJUD¿ LGp Thomas Kruse Lys: Poul Jepsen / Pappagallo 6FHQRJUD¿VN XGI¡UHOVH /XPHQ 6FHQRJUD¿

www.tulipanteatret.dk info@tulipanteatret.dk tlf. 5059 9059 FORESTILLINGEN ER STØTTET AF BIKUBENFONDEN , A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMÅL, KNUD HØJGAARDS FOND, OTICON FONDEN, FAMILIEN HEDE NIELSENS FOND.

Tulipan Teatret 269


Egnsteatret

FĂĽ børnene til opera i Undergrunden ’før naboen’ og lad dem fĂĽ deres (første?) operaoplevelse pĂĽ en lystig og livsglad mĂĽde! Egnsteatret Undergrunden har forestillinger til publikum i alle aldre. Se vores samlede repertoire pĂĽ www.undergrunden.com, hvor du kan lĂŚse i detaljer om vores salgssucceser som â€?Hans og Greteâ€?, â€?Boris Barnemorderâ€?, â€?Blind & Blindereâ€?, â€?Trold Kan TĂŚmmesâ€?, â€?Orla-Fusâ€?, â€?Torneroseâ€? og de tre forestillingerne pĂĽ siderne her‌ Medlem af

v/ Kaja Pihl, Ă…kandevej 20, 3500 VĂŚrløse, Tlf. 40 57 04 87 & NBJM VOEFSHSVOEFO!VOEFSHSVOEFO DPN t 8FC XXX VOEFSHSVOEFO DPN

Abra

Ny forestilling for de 8-11 ĂĽrige

– den syriske dreng 5FLTU /JFMT 1JIM t 4DFOPHSBm "OOFUU #JSDI Konsulent: Henrik Goldschmidt

Forestillingen er en opera for børn om to drenge: En dansk (der modvilligt øver sig pĂĽ et flygel) - og en syrisk (som dukker op af flyglet og pĂĽstĂĽr at det i virkeligheden er en kanoun (som enhver der har set en kanoun – en slags orientalsk lut – vil kunne forstĂĽ). For at afgøre sagen fortĂŚller drengene Pris inkl. moms: 9.300 kr. historier og eventyr fra hver Refusion: Ja deres verden (med instruVarighed: 40 minutter. mentet som hjĂŚlper!) – og Opstillingstid: 2 timer imens finder vi ogsĂĽ ud af Spilleareal: B:5 m, D:5 m, H:2,3 m. meget mere om dem selv! MedhjĂŚlpere: 2 voksne til ind- og udbĂŚring. Det vestlige musikalske Tekniske krav: Kraftstrøm 380 V sprog tager klaverets klang, 3-faset, 16 ampere det østlige kanoun’en som MørklĂŚgning: KrĂŚves udgangspunkt. Et kulturPublikumsantal: Max. 80 møde med humor, alvor og (vi tĂŚller ikke de voksne) intensitet!

270 Egnsteatret Undergrunden


Operaen om RødhÌtte TUKFSOFS J #FSMJOHTLF 5JEFOEF

4-9 ĂĽr

Hun har nok at tage sig af, RødhĂŚtte: Hendes mor har telefonskrĂŚk og bakteriefobi, hendes bedstemor elsker vin og kage og ulven KAN bare ikke blive rigtig farlig, ikke engang nĂĽr den synger Wagner i skoven. Til gengĂŚld kan jĂŚgeren heller ikke gøre en flue fortrĂŚd. Med komisk energi og i børnehøjde (og sĂĽmĂŚnd ogsĂĽ i voksenhøjde) gĂĽr RødhĂŚtte og Co. til scenen akkompagneret af mange af de gode operaklassikere. Pris inkl. moms LS t Refusion: Ja Varighed: 40 minutter. Opstillingstid: 2 ½ time Spilleareal: B: 5 m, D: 5 m, H:2,3 m. MedhjĂŚlpere: 2 voksne til ind- og udbĂŚring. Tekniske krav: Kraftstrøm 380 V 3-faset, 16 ampere MørklĂŚgning: Ă˜nskelig Publikumsantal: Max. 80 (vi tĂŚller ikke de voksne)

Fyrtøjet

4-10 ĂĽr

Jo altsĂĽ: To klovner tager imod publikum‌ den ene har rengøringsvanvid og den anden leger med ild! SĂĽdan starter Undergrundens ‘Fyrtøjet’. Og det er altsĂĽ eventyret af H.C. Andersen, som Niels Pihl har iscenesat med kendetegnende fiffig snilde til en masse af de allerbedste komponisters mest iørefaldende operamelodier: â€?Der kom en Soldat marscherende henad Landeveien: Een, To! Een, To! Han havde sin Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde vĂŚret i Krigenâ€?.

Pris inkl. moms LS t Refusion: Ja Varighed: 40 minutter Opstillingstid: 2 timer Spilleareal: B: Helst 7m, D: 6m, H: 2,4m

Det havde han nemlig. Og sĂĽ ved vi jo godt, hvordan det gĂĽr med bĂĽde heksen, guldet og de tre magiske hunde, med helt eventyrlige øjne! Forestillingen har henrykket publikummer MedhjĂŚlpere: 2 voksne til ind- og udbĂŚring. Tekniske krav: Kraftstrøm 380 V 3-faset, 16 ampere helt ud over landets grĂŚnser, fra Osaka til MørklĂŚgning: KrĂŚves Quaqortoq‌ Publikumsantal: Max. 80 (vi tĂŚller ikke de voksne)

Egnsteatret Undergrunden 271


KAPOW!

ONE Krop på filosofien

THE DISCOVERY Kajerystende dans fra Uppercut

ONE. Fem energiske dansere og en grænsenedbrydende koreograf slippes løs. En stor kasse er rammen. Formål: at undersøge mennesket. ONE giver filosofien krop og kød.

THE DISCOVERY handler om en lille dreng med briller. En dag sker det, der ikke må ske: Hans far smider ham ud hjemmefra. Det bliver startskuddet på en opdagelsesrejse, hvor han møder både aber, pokerspillere og kvinden i sit liv.

At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.

ALDER: FRA 12-99 ÅR VARIGHED: CA. 45 MINUTTER SCENE: 8M X 8M X 5M KOREOGRAF: STEPHANIE THOMASEN MUSIK: LAWAND OTHMAN AKA DJ TURKMAN SCENOGRAF: KIRSTEN VICTORIA LIND FEM DANSERE 19.300 KR. V. MAX. 150 TILSKUERE (SJÆLLAND). 26.625 KR. V. MAX. 300 TILSKUERE (HELE LANDET). 31.259 KR. AFTEN OG WEEKEND.

UPPERCUT DANSETEATER · DANSEKAPELLET BISPEBJERG TORV 1 · 2400 KØBENHAVN NV

272 Uppercut Danseteater

”...Tilskuerne griner og måber misundeligt, når kroppe vandrer på hænder i uventede retninger, og når rygge kan bøje modsat. Her er virkelig dans for alle pengene...” Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen. ALDER: FRA 9-99 ÅR VARIGHED: CA. 45 MINUTTER SCENE: 8M X 8M X 3M KOREOGRAF: DUCKY (DUCK HYUN KIM), KOREA MUSIK: KRISTOFFER ROSING-SCHOW M.FL. SCENOGRAF: KIRSTEN VICTORIA LIND SEKS DANSERE 19.300 KR. V. MAX. 150 TILSKUERE (SJÆLLAND). 26.625 KR. V. MAX. 300 TILSKUERE (HELE LANDET). 31.259 KR. AFTEN OG WEEKEND. T: 82 20 57 27 · E: ADMIN@UPPERCUTDANCE.DK WWW.UPPERCUTDANCE.DK


KOR

N E

De kan ikke tale endnu, eller også taler de forskelligt sprog. Men gennem rytmer, trin og mimik opstår der alligevel en dialog. Og et venskab. TWINS lader to af Uppercuts dygtige mandlige breakdansere tage et kig på helt små børns møde med venner: Hvordan det går for sig, når de voksne har så travlt med noget andet – at de ikke lige har travlt med at blande sig i børnenes leg. TWINS giver også et bud på et nysgerrigt og viljestærkt børneunivers. En verden, hvor to barnevogne kan skabes om til de mest utrolige ting, fx en formel 1 go-cart.

T

EN LA NG

TWINS BREAKDANS FOR DE SMÅ to break dansere og to barnevogne – og de voksne har travlt

ALDER: FRA 2-6 ÅR VARIGHED: CA. 30 MINUTTER SCENE: CA. 8 M X 8 M X 3 M INSTRUKTØR: NIELS PETER KLØFT MUSIK: MIKAEL FRITZE SCENOGRAF: CHRISTIAN Q. CLAUSEN KOSTUME: MALENE BJELKE 8.750 KR. V. 60 TILSKUERE

EN KORT EN LANG Kandinsky for de mindste Linjer. Kuber. Cirkler. Vores verden er fyldt med geometriske former. Vi er selv fyldt med geometriske former. Med inspiration fra Kandinsky og hans fascinerende og ekspressive kraft inviterer EN KORT EN LANG tilskuerne til selv at danne genkendelige former ud af tilsyneladende abstrakte elementer. Med fysiske genstande – og med kroppen. EN KORT EN LANG er en magisk og humoristisk forestilling om genkendelse i det umiddelbart uforståelige. ALDER: FRA 1½- 4 ÅR VARIGHED: CA. 30 MINUTTER SCENE: 8M X 8M X 3M KOREOGRAF: ANJA HOLMSTRUP KOCK DRAMATURGISK KONSULENT: HANNE TROLLE MUSIK: KRISTOFFER ROSING-SCHOW SCENOGRAF: GØJE ROSTRUP 8.750 KR. V. 60 TILSKUERE

W ORKSHOPS OG UN DERVISNING

RIN G OG HØR NÆRME RE

Uppercut Danseteater 273


FRÆKKE JENSEN OG LILLE STILLE FREDE Aldersgruppe 3 - 5 eller 5 - 9 år

Tju og bang, og tak ska’du ha’. Har vi det ikke herligt? Frække Jensen er livsglad og ubekymret . Han kasserer med let hånd. “Hvor der handles der spildes” siger han. Ved siden af bor Lille Stille Frede. Han ser muligheder i alt som Jensen kasserer. Og af de kasserede ting får Frede i løbet af kort tid opbygget et fantastisk sted at være. “Og der er mere hvor det kommer fra”, siger Frede. I et musikalsk univers, på en genbrugsplads, møder vi manden hr. F, der elsker at skabe ting ud af “ingen ting”, og to damer der elsker at samle ting og sager som andre har smidt ud. I mødet mellem disse tre mennesker opstår historien om Frække Jensen og Lille Stille Frede. Vi kaster med affald og skaber musik ud af skrald, mens historien udspiller sig for øjnene af publikum. Instruktør Hans Nørregaard. Medvirkende Max Bering, Ranveig Petersen og Anne Kurtzweil. Scenograf Per Christensen. Musik Max Bering. Støttet af BG Fonden og Tuborgs Grønne Fond. Sponsoreret af FE-Engel og Expedit A/S. Tak til Teaterøen.

ÆGGET

Aldersgruppe 1½ - 4 år eller 2 - 5 år

Frk. Geert elsker solsikker. Når hun kommer sine frø i jorden, kommer der solsikker op, over det hele. Men en dag, da hun skal så sine frø ligger der et æg. Det er det største æg hun nogensinde har set. En historie om begyndelser, forventning og ventetid. Om frø der spirer og vokser op af jorden, om æg der knækker og klækkes – og om overraskelsen over det der kommmer ud. Med lune, en lille sjat magi, genkendelige hverdags situationer, dukker, musik og en skuespiller, serverer vi en finurlig lille forestilling. Instruktør Rosa Katrine Frederiksen. Medvirkende Anne Kurtzweil. Dukkemager Katrine Karlsen. Komponist Per Spangsberg. Videoanimation Ole Høyer Hansen. Kostumé Arendse Gudmand-Høyer.

HVORDAN MON ?

Aldersgruppe 2½ - 6 år

”Det er blevet forår og ud af sit vinterhi kommer en sulten blød hanbjørn. Han vil så gerne være bjørnefar – men hvordan? Fra nogle af skovens dyr kommer der den ene utrolige historie efter den anden, naiv og troskyldig forsøger han at gøre som de siger. Han prøver at lægge æg, han tror på harens mærkelige fortælling og ... Ingen af de mange råd virker – men så sker miraklet...” En forestilling med humor og poesi og hvor publikum sammen med bjørnen kan forundres over de mange forskellige svar på spørgsmålet. Instruktør Hans Nørregaard. Medvirkende Ranveig Petersen og Anne Kurtzweil. Dukkemager Katrine Karlsen og Sille Dons Heltoft. Animation Morten Birk. Musik Per Spangsberg. Støttet af Wilhelm Hansen Fonden, Scenekunstudvalget og Tuborg fondet. 274 Det lille Verdens Teater


DEN LUNEFULDE MÅNE

Aldersgruppe 1½ - 4 år

Nogle af himmelrummets fantastiske fænomener bliver afdækket. Solformørkelse bliver på en let og humoristisk måde gjort forståelig for det lille publikum.

MELLEM HIMMEL OG JORD Aldersgruppe

1½-4 eller 3-6 år

Publikum bydes velkommen i den finurlige Olivia’s univers. En morsom, lærerig og sanselig forestilling. Om tålmodighed og utålmodighed, og om at ville og ikke kunne. Støttet af Teaterrådet.

LILLY OG SØSTER

Aldersgruppe 3 - 8 år

”Lilly og Søster” er en chamerende forestilling, som udspiller sig i intens dialog med sit publikum.

ET TESELSKAB

Aldersgruppe 4 - 10 år

En medrivende teateroplevelse i stort kropssprog, latter og små gib. Hvordan vi er overfor hinanden, hvad kan vi tillade os og hvornår siger vi fra.

TO PÅ SPIL

Aldersgruppe 5 - 10 år

Forestillingen sætter på en sjov og engagerende facon focus på spillelidenskab. I en interaktiv teaterform på en overdimensioneret spilleplade, er spillet fuld af overraskelser. Støttet af BG Fonden. Sponsoreret af Sadolin.

EN JULEHISTORIE

Aldersgruppe 1½ - 4 eller 2 - 5 år

Et krybbespil for de mindste, hvor vi foran publikum skaber billederne fra en kold december nat for længe siden. Med dukker og nissedrillerier vil vi folde julens historie ud. Støttet af BG Fonden. Sponsoreret af Post it.

Pris incl. moms EN JULEHISTORIE, MELLEM HIMMEL OG JORD, DEN LUNEFULDE MÅNE OG ÆGGET 30 børn 4.650,- / 40 børn 4.975,- / 60 børn 5.650,LILLY OG SØSTER OG HVORDAN MON? 40 børn 5.650,- / 60 børn 6.650,- / 80 børn 7.650,TO PÅ SPIL & ET TESELSKAB– SOM SØSTRE VI DELE... 60 børn 6.650,- / 80 børn 7.650,- / 100 børn 8.650,- / 150 børn 10.200,FRÆKKE JENSEN OG LILLE STILLE FREDE 40 børn 6.650,-/ 60 børn 7.650,- / 80 børn 8.650,-

Layout : Louise Dix

Alle teatrets forestillinger er refusionsgodkendte

For yderligere information ring på tlf. 45 85 93 94, mob. 52 17 93 94. eller går ind på www.detlilleverdensteater.dk Det lille Verdens Teater 275


BØRN & UNGE TEATER

POESI

MUSIK

DEN GODE HISTORIE

BOOKING

Hvidovres Egnsteater drager vanen tro på turne rundt i hele Danmark i sæson 13/14 med forestillinger for alle fra 1½ til 99 år. Vi glæder os til at spille for jer! De bedste hilsner Teater Vestvolden - Hvidovre

TEATER VESTVOLDEN Mail: dk@teatervestvolden.dk Telefon: 3677 2300 Adresse: Høvedstensvej 49 2650 Hvidovre

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK 276 Teater Vestvolden


ÉN KLICHE!¡ En musikalsk kommentar. Med hurtige skift, rå humor, stand up og nyskrevne rap tekster, har Teater Vestvolden skabt en seriøs men også sjov forestilling om kulturforskelle, misforståelser og ikke mindst fordomme. Både dine og mine... Teater for unge, med efterfølgende debat. For alle fra 13 til 99 år. På scenen: Hadi Ka-Koush og Joel Hyrland

Opstillingstid: 60 - 90 minutter Rumkrav: Skole aula, større klasselokale eller lignende Spilleareal: B: 6m D: 8m H: 3m Mørklægning: Kræves ikke Tekniske krav: 2 x 220V Aldersgruppe: 13-99 år Turnéperiode: Foråret 2014 Varighed: 45 minutter Pris: 9.000 kr. inkl. moms for 100 publikum 11.000 kr. inkl. moms ved 150 publikum

“ Stykket er klart værd at tage ind og se, hvis man kunne tænke sig at få et nyt syn på andre mennesker, og hvis du har lyst til at få noget at tænke over.

Natalie, Horsens Statsskole Anmelder for Horsens teaterfestival

Læs de mange rosende ord og kommentarer fra det unge publikum. Scan koden og besøg forestillingens Facebook side.

Forestillingen er skabt af Remi Lewerissa, Trine Nørrelund-Haastrup, Hadi Ka-Koush, Joel Hyrland og Jane Rasch i samarbejde, efter idé af Remi Lewerissa og Stephan Pollner.

Teater Vestvolden 277


ET MÆRKELIGT SKIB

Dramatisering af Anita Krumbachs debutroman. Teater Vestvolden præsenterer en URPREMIERE på Anita Krumbachs gribende debutroman fra 2009 “Et mærkeligt skib”. Romanen blev af anmelderne bl.a. kaldt isnende og rørende. Et stærkt drama for alle fra 5. klasse og op. Teater Vestvoldens forestilling er en blanding af teater, film og musik – en forestilling fyldt med nerve, nærvær og eftertænksomhed til rygsækken. På scenen: Andreas Berg Nielsen

Opstillingstid: 120 minutter Rumkrav: Større klasselokale eller lignende Spilleareal: B: 8m D: 8m H: 4m Mørklægning: Kræves Tekniske krav: 380 V (3x16 A) Aldersgruppe: 11 år + Turnéperiode: Efterår 2013 Varighed: 40 minutter Pris: 9.000 kr. inkl. moms for 100 publikum 11.000 kr. inkl. moms ved 150 publikum

278 Teater Vestvolden

Forestillingen er skabt af: Milad Alami Jane Rasch Anders Lundorph Stephan Pollner Andreas Berg Nielsen


TEATER

BUSSEN OP

UNDER JUL Teater Vestvolden har overtaget den fantasifulde og hyggelige teaterbus fra Teater 83. Det fejrer vi med en genopsætning af juleklassikeren op under jul. En varm og rar decemberhistorie om beboerne i det røde hus. Vi kigger bl.a. indenfor hos gamle Olsen, lytter til operasangeren som bor på 2. sal og møder Tobias som glæder sig til jul, for så kommer far hjem.

CHAPPERS RUMREJSE Teater Vestvolden tager på en fantasifuld rejse ud i rummet! Chapper (bl.a kendt fra DR) begiver sig i teatrets bus (rumraketten) op mellem stjerner og planeter. Undervejs møder han både flyvende tallerkner, rumvæsner og en mystisk mælkevej. Fuld af filmprojektioner og fortællinger om planeter, måner og solsystemer krydret med rap, sang og alien beat box. En teaterforestilling for alle fra 4-8 år

Dukketeater for de mindste.

Medvirkende: Chapper

Medvirkende: Basse Dam

OBS: Forestillingen bliver præsenteret på børneteaterfestivalen 2014. Turne: Maj 2014 og løbende sæson 14/15 - bestil allerede nu.

Forestillingerne spilles i bussen Opstillingstid: 45 minutter Rumkrav: P - Plads - bussen er 12 m. lang Tekniske krav: 220 V inden for 100 m

Pris: 6.000 kr. inkl. moms Varighed: 35 min.

I bussen er der plads til 35 børn og 13 voksne Ved familieforestilling: 20 børn og 18 voksne

Teater Vestvolden 279


280 Teater Viva


vĂŚrk 281


TEATER FOR BØRN OG UNGE

FESTIVAL 2014 I uge 14, 31. marts til 6. april Weekendarrangement er 4. til 6. april 2014 Vidste du at... Teatercentrum har afholdt festivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser. I 2012 i Ringsted og Sorø deltog 116 teatre med 192 forestillinger og i alt 599 opførelser.

282


SKABELSE

„Et lille mirakel af skabelse, et i sig selv hvilende univers, som det er en glæde at besøge“ Kristeligt Dagblad 1-6/10 2 0 13 6-10 ÅR TEATER REFLEKSION

OG SÅ VÅGNEDE JEG

’... og så vågnede jeg’ er en underfundig gyser, inspireret af belgisk eventteater – om drømme og hvad vi stiller op med dem ...

12-2 0/10 2 0 13

7-10 ÅR

TEATER PATRASKET

SNEØJNE

Forestil dig, at du vågner op til et uberørt snedækket landskab. Verden er ny og fin og ren, og du ser alt med andre øjne, med SneØjne. Dans for de helt små.

2-17/11 2 0 13 0-4 ÅR GAZART – TALI RÁZGA

NISSELIST OG TROLDEFIS Kom og oplev vores spritnye juleforestilling som vi har fået Flemming Quist Møller og Elith ’Nulle’ Nykjær til at skrive for os. ZANGENBERGS TEATER

2 9/11-22/12 2 0 13 4-10 ÅR

PINOCCHIO

Tænk engang, hvis du en dag pludselig opdagede, at du ikke var et menneske, men kun en dukke. Og alle bestemte over dig. Sådan er det for Pinocchio.

ZANGENBERGS TEATER

ÆBLE 3 - 2 -1

8/2-3 0/3 2 0 14 4-10 ÅR

En varm og legende absurd bevægelsesforestilling med to dansere og livemusik af prisbelønnede Søren Dahl Jeppesen.

8/4-13/4 & 22/4-4/5 2 0 14 2-6 ÅR GAZART – TALI RÁZGA

Zangenbergs Teater WWW.ZANGENBERGSTEATER.DK

PILESTRÆDE 55 A, 1112 KØBENHAVN K, TLF. 33 14 50 05 MEDLEM AF TIO

Zangenbergs Teater 283


REJSEN TIL NU

FREMTID ER PÅ VEJ, DET DER VAR, ER IKKE NU, NU’ET MÆRKER DU

SEP. 2013 + APR. 2014 Aldersgruppe: 6 – 12 år (1. – 6. klasse) Lokale: 9m x 16m x 4m Antal tilskuere: 50 Total mørklægning kræves Strøm: 380V, 3 x 16A Varighed: 75 min. NB! Særlige turnévilkår Pris: dkr. 7.500

Rejsen til NU er en rejse ind i en historie og samtidig en ekspedition, hvor opgaven er at udforske NU. Tilskuerne er, som rejsende i tiden, deltagere i en opdagelsesrejse gennem et forunderligt landskab med gange og huler. Her får de en masse sanseindtryk og møder handlingens mytologisk inspirerede figurer. Rejsen til NU er både fiktion og virkelighed. Både teater og et oplevelsesrum, hvor publikum er deltagere. Rejsen til NU sætter mange af tidens store spørgsmål for børn og unge i fokus. Deres medfødte evne og lyst til at være i nu’et udfordres ofte af voksne, der henviser til fortidens fejltagelser for at få børnene til at tænke i fremtid og konsekvenser. Forestillingen giver ikke selv svaret, men italesætter børns behov for at få svar på, hvad der er sandt og falsk og hvornår man skal lytte til autoriteter, og hvornår det kan være fornuftigt at lytte til sin egen indre stemme. ZeBU er modgiften mod den letfordøjelige massekultur, der sprøjter tandløse og ligegyldige oplevelser ud på samlebånd. Vi vil gerne have, at vores gæster går ud af teatersalen med en følelse af at være blevet klogere, udfordrede og inspirerede og aldrig kun underholdte. Vi bestræber os på, at give en særlig og unik oplevelse, hver gang tæppet går op. Vi laver teater, men arrangerer også gæstespil, workshops, foredrag, debat og meget andet.

SE MERE PÅ WWW.ZEBU.NU ZeBU startede sin færd i 2010, men har et helt livs erfaring bl.a. som det tidligere statsensemble for børneteater Corona La Balance. ØRESUNDSVEJ 4 | 2300 KØBENHAVN S | TLF. + 45 38 77 38 77 | POST@ZEBU.NU

284 ZeBU


OKT. + NOV. 2013

Aldersgruppe: 13 + Lokale: 9m x 16m x 4,5m Antal tilskuere: 100 Total mørklægning kræves Strøm: 380V, 3 x 16A Varighed: ca. 75 min. Pris: dkr. 12.250

PEER GYNT - IBSEN SOM MODERNE MUSIKTEATER - ELLER HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE, AT VÆRE SIG SELV Hvem er det jeg ser, når jeg ser mig selv i spejlet? Og hvem er det de andre ser? Er jeg kun de mange roller jeg spiller på hverdagens scene, som var det tøj jeg skifter fra dag til dag? Er der – som når jeg skræller et løg – slet ingen kerne at finde, eller findes der dybt indeni noget, jeg kan kalde mig selv? Peer Gynt er ZeBU’s nye store ungdomsforestilling. Skuespillerne Mikkel Reenberg og Özlem Saglanmak og musikerne Jens Tolsgaard, Uta Motz og Henrik Silver forvandler Ibsens klassiker til moderne musikteater, fuld af vilde drømme, svigt, selviscenesættelse og spirende indsigt og viser os Peer og Solveig som nogle vi sagtens kan møde på gaden i dag – to unge mennesker anno 2013.

ZeRUM beskæftiger sig med teaterpædagogisk udvikling og arbejder på at bygge broer mellem skolen, unge og scenekunsten. Derfor tilbyder ZeRUM:

s Involverende teaterhold for børn og unge, mellem 13-21 år, i professionelle rammer. s Arrangementer for pædagoger, lærere og teaterfolk om at arbejde med scenekunst som metode og virkemiddel i skolen. s Workshops for undervisere og teaterfolk, der tager udgangspunkt i børn, unge og voksnes møde med scenekunsten.

ZeBU 285


REJSEN TIL GUD

- DUKKETEATER OM TAKNEMMELIGHED OG MIRAKLER

t t var tid lig e d , g n a g n “E en, om morgen r. t på min dø ba n k ed e d e e op, Jeg luk ked gen.“ r in me n d e r va APRIL 2014

Aldersgruppe: 8 + Lokale: 9m x 14m x 4m Antal tilskuere: 100 Total mørklægning kræves Strøm: 380V, 3 x 16A Varighed: 55 min. Pris: dkr. 11.375

En dreng, et talende græsstrå og en bogfinke beslutter at rejse hen til Gud. De får følgeskab af en sur and. Undervejs støder de på en død soldat, og så sker der noget meget smukt og mærkeligt. Rejsen til Gud (2011) er Louis Jensens helt eget finurlige eventyr om taknemmelighed og mirakler og efter succes’en med ”100 historier og 1 til” præsenteres han igen hos ZeBU, nu med et hold af landets førende eksperter i moderne poetisk dukketeater: Hanne Sørensen, Bjarne Kalhøj, Annemarie Jeppesen og Claus Mandø.

INTERNATIONAL BØRNETEATERFESTIVAL

7 - 14. MAJ

ZeBUs store internationale børne- og ungeteaterfestival vender tilbage fra den 7.-14. maj 2014 på Amager Kulturpunkt. Danmark er berømt for sit børneteater, der er enestående på verdensplan. Men der laves også fantastisk teater for børn og unge i udlandet, som det danske publikum desværre sjældent har mulighed for at opleve. SpringFestival 2014 viser det bedste fra ind- og udland. 286 ZeBU


DEC. 2013 + APRIL 2014 Aldersgruppe: 10+ Lokale: 8m x 16m x 4m Antal tilskuere: 100 Total mørklægning kræves Strøm: 380V, 3 x 16A Pris: dkr. 9.750

SAND FORVIRRING

- EN LEGENDE DANSEFORESTILLING SOM VENDER VERDEN PÅ HOVEDET

Nat følger dag. Tiden kan ikke gå baglæns. Det kan vi hurtigt blive enige om. Og du må ikke stjæle og du kan ikke gå nøgen ned ad gaden ...vel? Men hvem bestemmer, hvad der er sandt? Og hvad sker der, når vi bliver uenige? Hvem har så ret? Nogle sandheder er vi alle enige om. Andre skabes gennem livet. Men hvor lidt kan man være enige om og stadig være venner? Og hvad sker der, når man udfordrer de sandheder, man har fået ind med modermælken? Sand Forvirring er en co-produktion mellem ZeBU og makkerparret Loa Carlslund og Frej Stenholdt Mortensen - to nyuddannede dansere, som arbejder med dans som et fysisk, udfordrende og legende scenesprog. I denne produktion for de mellemstore børn får de lov til at boltre sig – helt ud over scenekanten.

ANDRE TURNÉFORESTILLINGER OG SÅ STÅR MAN PLUDSELIG DER TABERE OG VINDERE Du er snart stor. Du kan klare det meste, du har styr på det. Skole, venner, familie, det går jo godt nok … og så står du pludselig der, ved randen af en afgrund, som ikke var der lige før … Fire skuespillere skildrer de øjeblikke i unge menneskers liv, hvor de pludselig fyldes af en følelse af at være udenfor, alene og anderledes.

Hvilket hold er du på? Den kommende ZeBU ungdomsforestilling Tabere og Vindere bygger på erfaringer fra arbejdet med vores forestillinger Og Så Står Man Pludselig Der og In Real Life. Vi vil tage yderligere et skridt med publikum som medspillere og brugen af personlige historier hentet fra samtaler og workshops med unge.

KONTAKT TEATRET FOR AT HØRE OM TURNÉMULIGHEDER

ZeBU 287


KULTURCREW Du kan også få KulturCrew på din skole! KulturCrew’et arbejder på skolen med: PR og Marketing Scenehjælp Værtsskab Teknik Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

s s s s s

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldagskursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 50 skoler med KulturCrew, fordelt på 11 kommuner over hele landet. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum - og der er stadig mange flere på vej. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum Tlf: 40 75 69 04, email: ps@teatercentrum.dk

288


TEATRET ZEPPELIN - VALDEMARSGADE 15 - 1665 KBH V - TLF. 33 22 04 78 - ZEPPELIN.DK

RONJARØVERDATTER 2013

Nyopsætning af Astrid Lindgrens mesterværk

En fortælling om to slægters strid og nag gennem flere generationer. Da Ronja kommer til verden, tordner det på bedste saga vis stygt over fjeld og skov. Hendes far røverhøvdingen Mattis er vild af glæde. Nu er Mattis´ slægt sikret og en kommende ny røverhøvding er født! Tror Mattis. For samme nat bliver der født endnu en røverhøvding... Herfra tager dramaet sit afsæt og bringer os gennem årstiders skiften, dybt ind i skoven, hvor alle slags farer lurer, hvor venskab kommer på en hård prøve – og hvor tilgivelse er blandt de mange udfordringer. Med Ronja Røverdatter på repertoiret præsenterer Teatret Zeppelin det tredje Astrid Lindgren værk som sammen med tidligere sæsoners produktion af Brødrene Løvehjerte og Mio, min Mio udgør en trilogi blandt Lindgrens allerstørste fortællinger. Under én betegnelse kunne trilogien kaldes ”barnets sejr”. Som altid hos Lindgren er det de store eksistentielle almenmenneskelige temaer, som kommer under kærlig zeppelinsk behandling.

6. oktober – 1. december 2013 Familieforestilling fra 7 år 2014

Af med hovedet... hvis du ikke fortæller en god historie! 1001 nats eventyr begynder med fortællingen om den snu og modige Sheherezade. Hun beslutter sig for at sætte en stopper for den desillusionerede kong Shahriyars endeløse halshugninger af unge kvinder ved at gifte sig med ham. Dermed redder hun en lille bid af verden og herfra tager forestillingen sin begyndelse. Nat efter nat taler Sheherezade for sit eget og sine medsøstres liv. Ud af hendes ord vokser nye, sjove og spændende historier. Tag med på en eventyrlig og overraskende og oplev Zeppelin i eventyrlig, orientalsk forklædning! ”Teatret Zeppelin har satset storladent og eksotisk med 1001 Nat.” Information

++++++”Eminent 1001 Nat” CPHCulture +++++ Børneteateravisen.dk 26. januar – 7. marts 2014 Familieforestilling fra 7 år Læs mere om forestillingerne, gæstespil, workshops og andre arrangementer på zeppelin.dk

Teatret Zeppelin 289


En for d anseforestilling

sm

åb ørn og d

eres voksne

om LIVETS FRYDEFULDHED

Glæden ved at opdage sin krop og mestre bevægelsen. Glæden ved at lade musikken tage over. Glæden ved et skift i lyset. Glæden ved at være sammen. Aaben Dans’ forestilling for de mindste bygger på netop denne følelse af åbenbaring og frydefuldhed. Efter 160 opførsler, nationalt og internationalt, har holdet bag den Reumertnominerede babyforestilling Mig Dig Os gjort det igen! ALDERSGRUPPE / 6 måneder - 4 år og deres voksne. PRIS / 8.500 kr. ex moms ved max 60 tilskuere. VARIGHED / 30 min + ca. 15 min legetid i scenografien. TEKNISKE KRAV / Mørklægning. SCENEMÅL INK. PUBLIKUMSAREAL / B: 8 x L 11 x H: 3,2 m. STRØM / 380 V, 3 x 16 A Forestillingen er refusionsberettiget. IDÉ / Catherine Poher og Thomas Eisenhardt. KOREOGRAFI / Thomas Eisenhardt. INSTRUKTION / Catherine Poher. DANS OG KOREOGRAFI / Antoinette Helbing og Ole Birger Hansen. SCENOGRAFI OG LYS / Carina Persson. SCENOGRAFI OG KOSTUMER / Ulrika van Gelder. MUSIK / Fredrik Lundin. TEKSTILSKULPTURER / Catherine Poher og Valentine Fell. PRODUKTION / Lya Lundsager. TEATERSKRÆDDER / Sofie Fribo. BYGGER / Sømanden. Produceret af Åben Dans.

www.aabendans.dk Tel: 3582 0610 mail@aabendans.dk 290 Aaben Dans

“Små som store labber IGEN i sig” – “En hyldest til livets frydefuldhed”

+ + + + + + BØRNETEATERAVISEN, KIRSTEN DAHL “Alting er dejligt blødt, blidt og bøjeligt i Thomas Eisenhardts og Catherine Pohers nye forestilling IGEN”

+ + + + BERLINGSKE TIDENDE


og En fantastisk forestilling for de 4-8 årige I begyndelsen var Alt kun En. En dag delte En sig i to. En dreng og en pige. En han og en hun. Og imellem dem var livets mysterium. Med udgangspunkt i dyrenes univers af lyde, bevægelser og deres på en gang fremmede men også genkendelige adfærd, går det kunstneriske sværvægter-hold: Instruktør Catherine Poher, koreograf Thomas Eisenhardt og komponist Peter Bastian lige i kødet på spørgsmålet: Hvad er forskellen på drenge og piger..? En forestilling der sprutter af vild musik, sjove bevægelser og store spørgsmål. PRIS / 9.000 kr ex moms ved 100 tilskuere. SPILLEAREAL / 9 b, 12 l og 4 m h ink publ. TOTAL MØRKELÆGNING OG FJEDRENDE TRÆGULV. STRØM / 3 x 16 a/380 V. VARIGHED / ca 40 min. Forestillingen er refusionsberettiget. PREMIERE / 14.september 2013 TURNEPERIODE / Februar 2014 + marts og november 2015 PRODUKTION / Aaben Dans ISCENESÆTTELSE, SCENOGRAFI OG KOSTUMER / Thomas Eisenhardt og Catherine Poher MUSIK / Peter Bastian INSTRUKTION / Catherine Poher KOREOGRAFI / Thomas Eisenhardt DANSERE / Antoinette Helbing og Ole Birger Hansen

www.aabendans.dk Tel: 3582 0610 mail@aabendans.dk Aaben Dans 291


BĂ˜RNETEATERAVISEN.DK

Pü www.børneteateravisen.dk har du altid adgang til:

s s s

Reportager

Nyheder

Aktuelle anmeldelser af nye forestillinger

Mulighed for dialog mellem

formidlere og producenter

s s Baggrundsartikler og analyser

og debat s Kommentarer

www.børneteateravisen.dk // www.boerneteateravisen.dk

292


Nyttige adresser og hjemmesider ASSITEJ DANMARK (se side 16) Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 34 45 09, fax 35 30 44 01 info@assitej.dk www.assitej.dk BØRNETEATERAVISEN.DK (se side 28) Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00 bta@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk DANMARKS TEATERFORENINGER Vartov, Farvergade 27G, 3. 1463 København K tlf. 35 35 48 46, fax 35 35 48 47 post@dk-teaterforeninger.dk www.dk-teaterforeninger.dk DANSK ITI & TEATERUNION – informationscenter for scenekunsten Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 33 86 12 10, fax 33 86 26 27 mail@dititu.dk www.dititu.dk FESTIVAL OF WONDER (se side 56) Silkeborg dukketeaterfestival Silkeborg Bibliotek Hostrupsgade 41A 8600 Silkeborg tlf. 86 86 73 60, mobil 20 42 07 64 festivalofwonder@silkeborg.bib.dk www.festivalofwonder.dk HORSENS TEATERFESTIVAL (se side 60) Horsens Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhustorvet 4 8700 Horsens tlf. 76 29 23 08, fax 76 29 23 16 teaterfestival@horsens.dk www.horsensteaterfestival.dk

KULTURMINISTERIET Nybrogade 2, Postboks 2146 1015 København K tlf. 33 92 33 70, fax 33 91 33 88 kum@kum.dk www.kum.dk KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V tlf. 3373 3373 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk SCENEKUNSTENS UDVIKLINGSCENTER (SUC) Annebergparken 22 4500 Nykøbing Sj. tlf. 59 93 10 09 martin@otcenter.dk www.nyscenekunst.dk TEATERCENTRUM I DANMARK (se side 10) Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 70 27 07 07 info@tio.dk www.tio.dk Unima Danmark www.unima.dk

293


E-mail-adresser. Øvrige oplysninger, bl.a. fax og alternative telefonnumre fremgår af teatrenes egne sider inde i brochuren.

A ABC Danseteater AbstraXteater Alias Teaterproduktion Andersens Kuffert Teater Anemone teatret Apollo Teater Teateriet Apropos Teater Arrièregarden Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus B BaggårdTeatret Barkentins Teater Teatergruppen Batida Teatret Beagle BestTellers Teater Blik Teater Bloom boing productions Bornholms Teater Teater Bühne Børneteatret C Cantabile 2 Carlsen & Ko Carte Blanche Comedievognen C:NTACT Fonden D DaDunk Dansetanterne Duaplo Teater Du Milde Himmel Dunkelblå Teater Dyrelab F Fabelkompagniet Teatret Fair Play Teater Fantast Teater Fluks Flyvende Prinsesse Teater Fortællekunsten Det Fortællende Teater Freestyle Phanatix Frøken Fracasos Kompagni Teatret Fyren & Flammen G Gazart / Tali Rázga Teatret Gruppe 38 Grønnegade Teater Teater Gyda H Hartmanns Teater Teater Lille Hest Hils DiN MOR Teatret på Hjul Holbergteatret Hr. Teater Teater Hund hvid støj sceneproduktion J Den Jyske Opera K Kenneth Baun Teatret Kimbri Teater Kimone Kitt Johnson X-act Det Kommende Teater Komediehuset Teatret KrisKat A Teatret Lampe Det lille Teater Limfjordsteatret Louise Schouw Teater M Madam Bach Marionetteatret i Kgs. Have The MaxMillian Factory det menneskelige teater

294

dortepersson@mac.com abstrax@abstrax.dk aliasteaterproduktion@live.dk kuffertteater@gmail.com post@anemoneteatret.dk post@apolloteater.dk mail@teaterietapropos.dk arrieregarden@gmail.com zapshowteater@gmail.com info@aspendos.dk info@asterionshus.dk post@baggaardteatret.dk ole@barkentins-teater.dk info@batida.dk teatretbeagle@gmail.com hans@besttellers.dk mail@teaterblik.dk mail@teaterbloom.dk post@boingproductions.dk info@bornholmsteater.dk gitte@buhne.dk kimeduardjensen@gmail.com teater@cantabile2.dk muh@CarlsenogKo.dk mail@cblanche.dk comedievognen@gmail.com taskforce@contact.dk mail@jeppebai.dk bskands@mail.dk laura@duaplo.dk dumildehimmel@gmail.com hallo@dunkelblaa.dk teaterdyrelab@hotmail.com info@fabelkompagniet.dk fairplay@fairplay.dk teaterfantast@gmail.com info@teaterfluks.dk dorteabrahamsen@gmail.com kasper@fortaellekunsten.dk post@detfortaellendeteater.dk freestyle@phanatix.net frkfracaso@yahoo.dk tabibovin@gmail.com info@gazart.dk post@gruppe38.dk mail@gronnegadeteater.dk teatergyda@live.dk info@hartmannsteater.dk mail@teaterlillehest.dk info@hilsdinmor.dk teatret@live.dk niels@holbergteatret.dk kontakt@hrteater.dk vov@teaterhund.dk info@hvid-stoj.dk post@jyske-opera.dk info@kennethbaun.dk gittekielberg@yahoo.dk info@kimone.dk tour@kittjohnson.dk adm@kommendeteater.dk komediehuset@horsens.dk kriskat@sol.dk mail@teatret-lampe.dk dlt@detlilleteater.dk post@limfjordsteatret.dk ls@louiseschouw.dk mail@madambach.dk marionetteatret@detlilleteater.dk info@maxmillian.dk info@detmenneskeligeteater.dk

Meridiano Teatret info@meridiano.dk Milton - Sand & Søn post@rumletv.dk Mimeteatret mimeteatret@gmail.com miteater post@miteater.dk Teater Morgana mailto@teatermorgana.dk Teater My m.rosleff@mail.dk Teatret Møllen post@teatretmoellen.dk Måle Fortælleteater info@maalefortaelleteater.dk Teatret Månegøgl hanne@hannetrolle.dk N Teatret NEO info@teatret-neo.dk NoCanDo mail@nocando.dk Teater Nordkraft info@teaternordkraft.dk Nørregaards Teater post@nrt.dk O Teater O post@teatero.dk Odsherred Teater ot@odsherredteater.dk Olsens Teater olsensteater@gmail.com Det Olske Orkester lotte@slotsherren.dk Teatret OM teatretom@teatretom.dk Det lille Operakompagni info@detlilleoperakompagni.dk En Opera dnok@nordjyskopera.dk Opgang2 Turnéteater pkp@opgang2.dk P Paolo Nani Teater helle@paolonani.com Teater Patrasket teater@patrasket.dk Teater Portamento teaterp@adr.dk Q QUASI Teater info@quasiteater.dk R Rakkerpak post@danskrakkerpak.dk Randers EgnsTeater post@randersegnsteater.dk Realproduktion info@realproduktion.dk Teater Refleksion refleksion@refleksion.dk Teatertruppen Replikken replikken@me.com Riddersalen - Jytte Abildstrøm jat@riddersalen.dk Det Ripensiske Teaterselskab post@drt-ribe.dk De Røde Heste mail@deroedeheste.dk S Saga Collective mail@sagacollective.dk SaltoMortale tobtenor@hotmail.com Musikteatret Saum musikteatretsaum@gmail.com Secret Hotel mail@secrethotel.dk Teater Ske kontakt@teaterske.nu Sofie Krog Teater diva@sofiekrog.com Teater Spektaklo spektaklo@gmail.com Teatret st. tv post@teatretsttv.dk Styrmand Volters Teater katrinejensenius@gmail.com SUPERREAL info@superreal.dk Svanen svanen@svanen-dukketeater.dk Svanekegaarden christinealbrechtslund@hotmail.com Syddjurs Egnsteater hege@syddjursegnsteater.dk Søholm Park Teatret post@soeholmparkteatret.dk T Team Teatret mail@teamteatret.dk teater2tusind t.2tusind@get2net.dk TeaterMinisteriet kontakt@teaterministeriet.nu TeaterTasken info@teatertasken.dk Teater TT teatertt@teatertt.dk TeaterTurbinen karina@teaterturbinen.dk Teater Uden Vægge henrik@teateruv.dk Teater V anny@teater-v.dk Te-Atoriet Skillemissen@gmail.com Theatret Thalias Tjenere post@thalia1.dk Thy Teater niels@thyteater.dk Ensemble Tiram tiram@tiram.dk Tulipan Teatret info@tulipanteatret.dk U Egnsteatret Undergrunden kaja@undergrunden.com Uppercut Danseteater admin@uppercutdance.dk V Det lille Verdens Teater info@detlilleverdensteater.dk Teater Vestvolden dk@teatervestvolden.dk Teater Viva katrine@teaterviva.dk VÆRK bkalhoj@gmail.com Z Zangenbergs Teater billet@zangenbergsteater.dk ZeBU post@zebu.nu Teatret Zeppelin info@zeppelin.dk Å Aaben Dans mail@aabendans.dk


Hjemmesider. Nærmere oplysninger, bl.a. telefonnumre og e-mail, fremgår også af teatrenes sider i brochuren (www. er udeladt i nedenstående liste).

A ABC Danseteater AbstraXteater Alias Teaterproduktion Andersens Kuffert Teater Anemone teatret Apollo Teater Teateriet Apropos Teater Arrièregarden Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus B BaggårdTeatret Barkentins Teater Teatergruppen Batida Teatret Beagle BestTellers Teater Blik Teater Bloom boing productions Bornholms Teater Teater Bühne Børneteatret C Cantabile 2 Carlsen & Ko Carte Blanche Comedievognen C:NTACT Fonden D DaDunk Dansetanterne Duaplo Teater Du Milde Himmel Dunkelblå Teater Dyrelab F Fabelkompagniet Teatret Fair Play Teater Fantast Teater Fluks Flyvende Prinsesse Teater Fortællekunsten Det Fortællende Teater Freestyle Phanatix Frøken Fracasos Kompagni Teatret Fyren & Flammen G Gazart / Tali Rázga Teatret Gruppe 38 Grønnegade Teater Teater Gyda H Hartmanns Teater Teater Lille Hest Hils DiN MOR Teatret på Hjul Holbergteatret Hr. Teater Teater Hund hvid støj sceneproduktion J Den Jyske Opera K Kenneth Baun Teatret Kimbri Teater Kimone Kitt Johnson X-act Det Kommende Teater Komediehuset Teatret KrisKat L Teatret Lampe Det lille Teater Limfjordsteatret Louise Schouw Teater M Madam Bach Marionetteatret i Kgs. Have The MaxMillian Factory det menneskelige teater

abc-danseteater.dk abstrax.dk aliasteaterproduktion.dk andersens-kuffert-teater.com anemoneteatret.dk apolloteater.dk teaterietapropos.dk arrieregarden.dk zapshowteater.dk aspendos.dk asterionshus.dk baggaardteatret.dk barkentins-teater.dk batida.dk teatretbeagle.dk besttellers.dk teaterblik.dk teaterbloom.dk boingproductions.dk bornholmsteater.dk buhne.dk børneteatret.dk cantabile2.dk CarlsenogKo.dk cblanche.dk comedievognen.dk contact.dk dadunk.dk dansetanterne.dk duaplo.dk teaterdumildehimmel.dk dunkelblaa.dk teaterdyrelab.dk fabelkompagniet.dk fairplay.dk teaterfantast.dk teaterfluks.dk flyvendeprinsesse.dk fortaellekunsten.dk detfortaellendeteater.dk phanatix.net frkfracaso.com fyrenogflammen.dk gazart.dk gruppe38.dk gronnegadeteater.dk teatergyda.dk hartmannsteater.dk teaterlillehest.dk hilsdinmor.dk teatretpaahjul.dk holbergteatret.dk hrteater.dk teaterhund.dk hvid-stoj.dk jyske-opera.dk kennethbaun.dk teatretkimbri.dk kimone.dk kittjohnson.dk kommendeteater.dk komediehuset.dk kriskat.dk teatret-lampe.dk detlilleteater.dk limfjordsteatret.dk louiseschouw.dk madambach.dk marionetteatret.dk maxmillian.dk detmenneskeligeteater.dk

Meridiano Teatret Milton - Sand & Søn Mimeteatret miteater Teater Morgana Teater My Teatret Møllen Måle Fortælleteater Teatret Månegøgl N Teatret NEO NoCanDo Teater Nordkraft Nørregaards Teater O Teater O Odsherred Teater Olsens Teater Det Olske Orkester Teatret OM Det lille Operakompagni En Opera Opgang2 Turnéteater P Paolo Nani Teater Teater Patrasket Teater Portamento Q QUASI Teater R Rakkerpak Randers EgnsTeater Realproduktion Teater Refleksion Teatertruppen Replikken Riddersalen - Jytte Abildstrøm Det Ripensiske Teaterselskab De Røde Heste S Saga Collective SaltoMortale Musikteatret Saum Secret Hotel Teater Ske Sofie Krog Teater Teater Spektaklo Teatret st. tv Styrmand Volters Teater SUPERREAL Svanen Svanekegaarden Syddjurs Egnsteater Søholm Park Teatret T Team Teatret teater2tusind TeaterMinisteriet TeaterTasken Teater TT TeaterTurbinen Teater Uden Vægge Teater V Te-Atoriet Theatret Thalias Tjenere Thy Teater Ensemble Tiram Tulipan Teatret U Egnsteatret Undergrunden Uppercut Danseteater V Det lille Verdens Teater Teater Vestvolden Teater Viva VÆRK Z Zangenbergs Teater ZeBU Teatret Zeppelin Å Aaben Dans

meridiano.dk miltonsand.dk mimeteatret.dk miteater.dk teatermorgana.dk teatermy.dk teatretmoellen.dk målefortælleteater.dk hannetrolle.dk teatret-neo.dk nocando.dk teaternordkraft.dk nrt.dk teatero.dk odsherredteater.dk olsensteater.dk detolskeorkester.dk teatretom.dk detlilleoperakompagni.dk nordjyskeopera.dk opgang2.dk paolonani.com patrasket.dk teaterp.dk quasiteater.dk danskrakkerpak.dk randersegnsteater.dk realproduktion.dk refleksion.dk replikken.dk riddersalen.dk drt-ribe.dk deroedeheste.dk sagacollective.dk saltomortale.dk saum.dk secrethotel.dk teaterske.nu sofiekrog.com spektaklo.dk teatretsttv.dk ingen hjemmeside superreal.dk svanen-dukketeater.dk svanekegaarden.dk syddjursegnsteater.dk soeholmparkteatret.dk teamteatret.dk teater2tusind.dk teaterministeriet.nu teatertasken.dk teatertt.dk teaterturbinen.dk teateruv.dk teater-v.dk atoriet.dk thaliastjenere.dk thyteater.dk ensembletiram.dk tulipanteatret.dk undergrunden.com uppercutdance.dk detlilleverdensteater.dk teatervestvolden.dk teaterviva.dk vaerk.eu zangenbergsteater.dk zebu.nu zeppelin.dk aabendans.dk

295


Telefonliste. Nogle teatre har flere telefonnumre, og nogle har faste telefontider.

Nærmere oplysninger, herunder evt. fax-nr., fremgår af teatrenes sider inde i brochuren.

A ABC Danseteater AbstraXteater Alias Teaterproduktion Andersens Kuffert Teater Anemone teatret Apollo Teater Teateriet Apropos Teater Arrièregarden Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus B BaggårdTeatret Barkentins Teater Teatergruppen Batida Teatret Beagle BestTellers Teater Blik Teater Bloom boing productions Bornholms Teater Teater Bühne Børneteatret C Cantabile 2 Carlsen & Ko Carte Blanche Comedievognen C:NTACT Fonden D DaDunk Dansetanterne Duaplo Teater Du Milde Himmel Dunkelblå Teater Dyrelab F Fabelkompagniet Teatret Fair Play Teater Fantast Teater Fluks Flyvende Prinsesse Teater Fortællekunsten Det Fortællende Teater Freestyle Phanatix Frøken Fracasos Kompagni Teatret Fyren & Flammen G Gazart / Tali Rázga Teatret Gruppe 38 Grønnegade Teater Teater Gyda H Hartmanns Teater Teater Lille Hest Hils DiN MOR Teatret på Hjul Holbergteatret Hr. Teater Teater Hund hvid støj sceneproduktion J Den Jyske Opera K Kenneth Baun Teatret Kimbri Teater Kimone Kitt Johnson X-act Det Kommende Teater Komediehuset Teatret KrisKat L Teatret Lampe Det lille Teater Limfjordsteatret Louise Schouw Teater M Madam Bach Marionetteatret i Kgs. Have The MaxMillian Factory det menneskelige teater

296

20 21 88 81 23 45 26 54 27 54 62 35 30 66 58 28 33 32 22 49 50 51 50 76 29 91 27 20 51 89 39 61 51 29 60 29 20 76 18 30 32 57 08 08 62 21 40 43 24 48 90 30 38 10 36 09 20 29 96 77 33 23 24 07 27 82 64 66 42 50 17 22 26 12 25 48 56 95 07 32 21 81 24 76 30 32 20 32 55 34 01 19 30 23 67 02 86 60 36 80 35 36 61 22 33 29 61 17 28 26 57 03 40 36 73 03 26 83 80 62 26 21 24 09 26 12 00 13 25 85 38 80 25 78 70 62 59 43 85 95 28 83 33 31 61 30 50 87 60 80 82 26 26 28 21 26 26 92 98 41 61 71 35 84 23 43 23 70 26 23 13 94 26 84 82 39 86 13 53 11 59 44 00 66 66 11 66 31 30 29 25 14 28 18 63 33 26 46 60 07 35 26 44 85 40 50 66 87 61 65 70 27 26 16 14 10 61 71 90 17 89 40 91 10 75 86 47 41 50 42 35 13 21 29 24 60 29 91 87 13 23 26 00 12 76 29 23 99 50 74 45 20 27 26 19 47 33 12 27 13 97 71 05 15 28 88 28 38 86 53 14 24 33 12 12 29 27 58 07 80 61 66 98 07

Meridiano Teatret Milton - Sand & Søn Mimeteatret miteater Teater Morgana Teater My Teatret Møllen Måle Fortælleteater Teatret Månegøgl N Teatret NEO NoCanDo Teater Nordkraft Nørregaards Teater O Teater O Odsherred Teater Olsens Teater Det Olske Orkester Teatret OM Det lille Operakompagni En Opera Opgang2 Turnéteater P Paolo Nani Teater Teater Patrasket Teater Portamento Q QUASI Teater R Rakkerpak Randers EgnsTeater Realproduktion Teater Refleksion Teatertruppen Replikken Riddersalen - Jytte Abildstrøm Det Ripensiske Teaterselskab De Røde Heste S Saga Collective SaltoMortale Musikteatret Saum Secret Hotel Teater Ske Sofie Krog Teater Teater Spektaklo Teatret st. tv Styrmand Volters Teater SUPERREAL Svanen Svanekegaarden Syddjurs Egnsteater Søholm Park Teatret T Team Teatret teater2tusind TeaterMinisteriet TeaterTasken Teater TT TeaterTurbinen Teater Uden Vægge Teater V Te-Atoriet Theatret Thalias Tjenere Thy Teater Ensemble Tiram Tulipan Teatret U Egnsteatret Undergrunden Uppercut Danseteater V Det lille Verdens Teater Teater Vestvolden Teater Viva VÆRK Z Zangenbergs Teater ZeBU Teatret Zeppelin Å Aaben Dans

45 20 20 90 30 95 44 11 66 17 86 61 41 66 99 22 86 57 75 00 22 44 07 33 74 52 66 79 51 54 85 70 32 57 73 70 86 41 77 46 24 43 12 20 98 11 16 66 70 26 18 70 28 11 08 80 59 93 03 01 53 60 70 21 21 46 86 08 97 44 19 89 25 78 70 62 28 35 27 32 86 13 25 05 61 78 60 10 21 20 65 35 26 15 47 37 50 46 08 43 21 78 47 48 87 10 19 00 28 92 85 87 86 24 05 72 23 30 81 91 38 87 18 19 23 39 79 04 27 14 32 98 23 43 85 03 40 11 95 13 53 91 24 45 50 55 62 63 53 11 22 65 25 13 80 90 26 36 33 99 60 62 46 23 26 85 19 75 31 45 41 55 40 45 00 46 22 33 18 91 20 93 15 62 20 45 07 41 97 12 55 77 62 21 78 88 22 95 48 68 47 38 35 36 40 59 62 15 28 35 36 43 29 70 71 60 61 66 98 07 21 12 17 70 86 13 78 99 97 96 01 00 61 11 58 45 50 59 90 59 40 57 04 87 82 20 57 27 45 85 93 94 36 77 23 00 50 54 70 24 30 13 15 61 33 14 50 05 38 77 38 77 33 22 04 78 35 82 06 10


Fra layout til færdigt tryk ANNONCER BROCHURER POSTKORT S P U ROLL PLAKATER R E M M OGRA R P SKILTE E R E M T E OG MEG

soho | flæsketorvet 68,1 | dk-1711 københavn v tel 20 650 999 | info@tafdrupco.dk | www.tafdrupco.dk


$IVHQGHU UHWXUDGUHVVH 7($7(5&(17580 )DUYHUJDGH VDO .ฤ EHQKDYQ . 'DQPDUN

Teater for bรธrn & unge โ onlineโ ฆ Pรฅ www.teatercentrum.dk er det bl.a. muligt at รท รท รท รท รท

Vฤ JH L HQ HOHNWURQLVN XGJDYH DI 'HQ 5ฤ GH %URFKXUH GRZQORDGH WLGOLJHUH QXPUH DI %ฤ UQHWHDWHUDYLVHQ L SGI IRUPDW รฐQGH LQIRUPDWLRQ RP GDQVNH RJ LQWHUQDWLRQDOH WHDWHUIHVWLYDOHU รฐQGH LQIRUPDWLRQ RP 7HDWHUFHQWUXPV IHVWLYDO Sร www.aprilfestival.dk RULHQWHUH VLJ RP 7HDWHUFHQWUXPV DQGUH DNWLYLWHWHU EO D Teateroplevelser og KulturCrew

Pรฅ www.bรธrneteateravisen.dk kan du bl.a. รท รท รท รท

KROGH GLJ RULHQWHUHW RP KYDG GHU VNHU Sร RPUร GHW IRU VFHQHNXQVW IRU Eฤ UQ RJ XQJH Oร VH DNWXHOOH DQPHOGHOVHU DI IRUHVWLOOLQJHU VNUHYHW DI SURIHVVLRQHOOH WHDWHUNULWLNHUH VH Q\KHGHU RJ QRWHU Oร VH EDJJUXQGVDUWLNOHU DQDO\VHU UHSRUWDJHU RJ SRUWUร WWHU VNUHYHW DI IDJIRON

+\ RHU VNZr ร UKL VZ Wr -HJLIVVR

รฒ Vฤ J Sร รข7HDWHUFHQWUXP L 'DQPDUNรข RJ EOLY YHQ PHG RVรผ

Brug din mobil-scanner her og kom direkte videre til online-udgaven af Den Rรธde Brochure.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.