Page 1

Prof Madya Dr. Hj. Su‘aidi Dato’ Hj. Safei


 Ilmu adalah keistimewaan yg menjadikan manusia unggul drpd makhluk lain guna menjalankan fungsi khalifahnya

<łÜã Ł ÿ•ÿ†ÿÂ<flÜmŁ<^ÿã×₣Ò<ÿð^ÿÛł‰ù]<ÿÝÿ a<ÿÜ×  ÿ ÿæ <Žð^ÿÛł‰`Že<êÞçòfÞ]<ÿÙ^ÏşÊ<ŽíÓ ş ñøş¹]<î×ÿÂ< <°ÎŽ^ÿ‘<łÜjŁłßÒ<łác<ð÷öâ

"He taught Adam the nature of all things; then He placed them before the angels & said: "Tell me the nature of these if ye are right." "Dia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda & gunanya, kemudian ditunjukkannya kpd malaikat lalu Dia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yg benar". (Al-Baqarah 31)


 Kata ilmu dgn berbagai bentuknya terulang 854 kali dlm Al-Quran. Kata ini digunakan dlm arti proses pencapaian pengetahuan & objek pengetahuan.  ‘Ilm dari segi bahasa bererti "jelas“. Ilmu adalah pengetahuan yg jelas ttg sesuatu. Kata ini berbeda dgn ‘arafa (mengetahui)’ a’rif (yang mengetahui), & ma’rifah (pengetahuan).  Allah swt tidak disifatkan arif’ ttp ‘alim, kata kerja ya’lam (Dia mengetahui), biasanya Al-Quran menggunakan kata itu untuk Allah dalam hal-hal yg diketahuiNya, walaupun ghaib, tersembunyi, atau dirahasiakan.  Dinisbahkan kpd Allah: ya’lamu ma yusirrun (Allah mengetahui apa yg mereka rahasiakan), ya’lamu ma fi al-arham (Allah mengetahui sesuatu yang berada di dalam rahim), ma fi anfusikum (yang di dalam dirimu), ma fissamawat wa ma fil ardh (yang ada di langit dan di bumi)  ‘ilm yang disandarkan kpd manusia, semuanya mengandung makna kejelasan


ď ś Ilmu ialah kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku (AlJabbar) ď ś Ilmu sebagai ketibaan sesuatu makna hasil daripada maklumat yg benar ke dalam diri seseorang (Syed Naquib Al-Attas) ď ś Kebijaksanaan ialah kekuatan rasional tentang alam semesta & realiti serta penggunaannya dalam bentuk tindakan yg mesti dimanfaatkan (Al-Kindi)


ď ś Konsep ilmu dlm Islam merujuk kpd hakikat bahawa Allah s.w.t sebagai pemilik mutlak ilmu. Manusia diberikan sedikit sahaja ilmu, jika ianya digunakan sebaik mungkin membawa kpd keimanan yg kukuh kpd Allah serta mengikut perintah & menjauhi laranganNya ď ś Ilmu wajib dipelajari & dikembang berdasarkan asas tauhid, disertakan integrasi iman, kemanfaatan ilmu, amal soleh & akhlak mulia


 Originated from Greek compound ‘philo + sophia‘ meaning love of wisdom (cintakan hikmah/kebijaksanaan). Ancient Greeks assumed that wisdom was inaccessible to all but the intellectually capable and determined, so that its possession was rare & highly prized  Philosophy is knowledge of the truth. Al-Kindi explains that the knowledge of all kinds of facts & reality is achieved thru mankind‘s limited capabilities


 Sources for the philosophy of Islamic education must be related to human‘s experience based on Qur’an & Sunnah Philosophy of Islamic Education

History of Islamic Education


Agen

Ilmu Islam

Rujukan

Sejarah

insan kamil yg terbina melalui proses berterusan ke arah memakmurkan dunia & mengimarahkan akhirat Al-Qurâ&#x20AC;&#x2122;an sebagai manual panduan, buku ubat penyakit fizikal & spiritual, Al-Hadis mentafsir & memperinci Rekod sejarah tamadun Islam yg disaksikan dunia lebih 6 abad dlm semua bidang profesionalisme


Primer Sekunder

ď ś 2 rujukan utama: Qurâ&#x20AC;&#x2122;an & Sunnah ď ś 4 rujukan tambahan mengikut kesesuaian dlm lingkaran agama: i. Nilai sosial & pola budaya, ii. Prinsip politik & sosioekonomi setempat, iii.Hasil dapatan R&D zon akademik, iv. Ciri-ciri pembangunan P&P mengikut perkembangan semasa


Perspektif Islam  Revealed Knowledge (Ilmu Wahyu)  Sistem nilai dunia akhirat: halal & haram, taqwa, doa, etika sosial, ibadat.  E Q + IQ + SQ = Insan Kamil (Solih)  Fungsi makhluk (hamba Allah) + khalifah: Fardu Ain & Kifayah

Perspektif Barat  Acquired Knowledge (logik minda)  Secularisme, pragmatisme, ritual shj.  E Q + IQ = human being (Mat Saleh)  Peranan penguasa otoriti dunia shj.


Ketuhanan (Rabbaniyah) • Sumber • Penggunaan • Matlamat ilmu Terbuka • Idea Salman al-Farisi dalam perang khandak Syumul • Merangkumi keperluan rohani & jasmani


   

Definisi: Suatu proses pembebasan manusia daripada tradisi tahyul, mitos, anamisne, kebangsaan dan kebudayaan seterusnya pembebasan akal dari pengaruh sekularisme Apakah ilmu yang patut diselaraskan dengan pandangan Islam? Apa kata para sarjana Islam? Bila bermula?, Perkembangannya Realiti & Kedudukan ilmu tersebut Teori-teori yang berkaitan


Sekularisme ialah ideologi bahawa urusan dunia; politik, pentadbiran & undang-undang harus dipisahkan dari agama.  Golongan Sekularis memperjuangkan hak utk bebas dari peraturan & ajaran agama, bebas dari paksaan pemerintah ke atas rakyat, negara yg neutral dlm hal keagamaan, tidak memberi keistimewaan terhdp mana agama.  Sekularisme merujuk kpd kepercayaan bhw kegiatan & keputusan yg dibuat oleh manusia, harus berdasarkan bukti & fakta bukannya pengaruh agama.  Istilah "sekularisme" mula digunakan di United Kingdom oleh penulis

bernama George Holyoake pd 1846. Walaupun ia satu istilah baru, idea berkenaan spt kebebasan berfikir sudah wujud sekian lama dlm sejarah manusia menerusi pemikiran Aristotle .


Negara Islam yg diperintah oleh sekularisme, melaksanakan rancangannya, memukul siapa saja yg menentangnya adalah Turki, yg merupakan khilafah Islamiah yg terakhir. Ia tlh ditakluk oleh Ataturk utk merealisasikan model Barat dlm semua aspek kehidupan; politik, ekonomi, sosial, pendidikan & kebudayaan.  Turki tlh menegakkan perlembagaan sekular (la diniyyah) yg memisahkan agama dgn kehidupan secara total, sgt ganas terhadap Islam, termasuklah urusan kekeluargaan & peribadi.  Sekrg ini masjid dipenuhi oleh jamah bersembahyang dari setiap generasi usia, ribuan sekolah al-Qur'an, para imam & da‘i, tersebarnya buku-buku Islam, keadaan rakyat Turki sendiri, yg tinggal di Jerman & Eropah, semuanya menjadi fakta akan kegagalan sekularisme di negara Islam.


ď&#x192;&#x2DC;

Prof. Mohd. Naguib al-Attas menyimpul:"...there can never

really be an 'Islamic secularism'; and secularization can never really be a part of Islam." ď&#x192;&#x2DC; Prof.

Yusof Al-Qaradawi juga menegaskan bahawa bahawa sekularisme itu bukan saja bertentangan dengan Islam, bahkan menentang Islam. Islam mesti bertarung dalam setiap empat sisi ajarannya yang pokok, yakni akidah, ibadah, akhlak dan undangundang. ď&#x192;&#x2DC; Sekularisme tidak boleh dianggap ringan oleh umat Islam sendiri. Bahaya faham sekularisme diperingkat individu maupun masyarakat, peribadi & negara, sepatutnya menjadikan kita lebih berwaspada terhadap faham-faham yang mengiringinya, dgn 'baju' yang baru, seperti idea globalisasi, dunia tanpa sempadan dll.


Ibn Khaldun • Ilmu Naqliah / Fardu Ain (Individual) Aqidah  Ibadah  Akhlak 

• Ilmu Aqliah / Fardu Kifayah (Collective) 

Ilmu berkaitan keperluan hidup manusia di dunia utk kesempurnaan


Ilmu dari Wahyu Ilahi • Hukum wajib • Tujuan pembinaan insan

Ilmu pengetahuan yang dicari • Hukum fardu kifayah • Tujuan kegunaan hidup di dunia


   

Fardhu Ain Fardhu Kifayah Harus Salah / Sesat


Memahami tujuan manusia dicipta  Ilmu membentuk sifat terpuji, peribadi berakhlak mulia  Menyediakan manusia ke arah kesempurnaan  Menyediakan diri sebagai entiti sosial berguna, bertanggungjawab & memberi manfaat kpd manusia 


Perbezaan sumber ilmu Sumber ilmu Islam     

Wahyu Pengetahuan naluri Akal & kepintaran Melalui pancaindera ilham

Sumber ilmu Barat     

pengetahuan naluri Akal & kepintaran Melalui pancaindera ilham


Semua agama serupa, agama sebagai budaya hasil pemikiran manusia dari tahap primitif ke tahap agama tinggi  Teori ekonomi yg menganggap riba perlu utk kemajuan. Wang & kesenangan “matlamat” hidup  Nilai mutlak tiada. Berubah mengikut zaman & kehendak majoriti 

• • •

“Matlamat menghalalkan cara” Machiavelli Niccolo “Kekuatan adalah kebenaran” Darwin “ilmu bermula dari keraguan” Rene Decrates


Islam 

Bersepadu dalam pembentukan jasad dan roh

Meliputi sains empirika atau sains pasti dan metafizik

Semua makhluk untuk kemanfaatan manusia

Barat 

Ilmu dipisahkan

Khusus kajian sains pasti yang bergantung kepada akal sahaja.

Dunia segala-galanya.


Iman

Amal â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Ilmu

Islam mengintegrasikan tiga unsur utama dalam pendidikan Ketidakseimbangan antara tiga unsur ini akan menyebabkan krisis moral seperti rasuah, pecah amanah dll


Fardu / Wajib  Sunat  Harus  Makruh  Haram 


Menurut Prof. Dr Osman Bakar “ilmu sebagai asas Tamadun”. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia tidak dapat membangunkan tamadun, ilmu ialah rukun utama pembangunan tamadun insan yang sihat. Jatuh bangun sesuatu tamadun banyak berpunca daripada faktor ilmu yang terdapat dalam tamadun tersebut.


ď Ž

ď Ž

ď Ž

Sains, dewasa ini telah menjadi satu topik perbincangan yang begitu penting, begitu berkuasa dan begitu bernilai serta tidak ada lagi kemungkinan lain untuk masyarakat menghindarinya. Kejayaannya yg besar, telah membawa sains terlibat di dalam bidang politik, seperti keputusan yg utama dalam apa jua dasar negara Ianya seolah-olah menjadi bahan yg dipersoalkan oleh orang ramai & dasar yg berkaitan dgn sains sekarang ini mula dibincangkan secara terbuka terutamanya bagaimana untuk membezakan sifat semulajadi sains yg perlu difahami supaya ia berbeza dari aktiviti-aktiviti lain.


ď&#x192;ź

Sardar berpendapat sains barat adalah sesuatu yg bersifat rasional berbanding dgn pandangan sains menurut Islam. Sains Islam menyatukan antara sains & sesuatu yg bersifat objektif, kemudiannya diselaraskan dengan pandangan Islam.

ď&#x192;ź

Ia merangkumi segala bidang penyelidikan, pembangunan mahupun nilai-nilai etika ketika melaksanakan amalan sains.

ď&#x192;ź

Sains barat dikatakan bermula dgn idea sains rasional, di mana ianya dimaksudkan bahawa segala aktiviti sains itu bersifat benar dan dengan keadaan kebenaran aktiviti itulah maka sains menurut barat terlalu unggul & mengiktiraf sains itu terlalu istimewa & berkedudukan tinggi.


Sekitar 30 muka surat (tidak termasuk lampiran & bibliografi), tuliskan kertas kerja berkaitan salah satu tajuk berikut:  Interaksi Sains, Teknologi dan Agama: Konsep dan Sejarah  Pengurusan Alam Sekitar Menurut Perspektif Islam  Perubatan Tradisional, Islam dan Sains Moden  Teori Evolusi Darwinisme dalam Perspektif Islam  Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran Ilmu Islam Semasa  Pengklonan Manusia, Tumbuhan dan Haiwan menurut Perspektif Islam


Prof Madya Dr. Hj. Su‘aidi Dato’ Hj. Safei

i.Konsep Ilmu  

Prof Madya Dr. Hj. Su‘aidi Dato’ Hj. Safei "He taught Adam the nature of all things; then He placed them before the angels &amp; said: "Tell...

i.Konsep Ilmu  

Prof Madya Dr. Hj. Su‘aidi Dato’ Hj. Safei "He taught Adam the nature of all things; then He placed them before the angels &amp; said: "Tell...

Advertisement