__MAIN_TEXT__

Page 1

ТРИВОГА ЧЕРЕЗ РАДІАЦІЮ

стор.

стор.

• НОВИНИ

6

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Бар­на здійснює особистий прийом громадян щомісяця, в першу та третю п’ятницю, з 1000 до 1300 год.

У тepнoпiльcьких пapкaх з’яв­ лятьcя велодоріжки. Пpo це йшлося пiд чac пepшoгo Вeлoфopyмy, який вiдбyвcя 19 квiтня. Учacть y зaхoдi взяв мicький гoлoвa Сepгiй Нaдaл.

2

МІЛІЦІОНЕРИ-ВИПУСКНИКИ ОТРИМАЛИ ДИПЛОМИ

СЕРІЙНОГО КРАДІЯ ЗАТРИМАЛИ БІЙЦІ ДСО

стор.

4

«СЛАВА УКРАЇНІ!» БУЛО НАШИМ ПРИВІТАННЯМ

стор.

9

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

№8 (28) / 24 квітня 2015 року

Не вистачає овочів на сухі борщі солдатам. Волонтери закликають тих, хто має хоч якісь запаси ка­ пусти та цибулі – поділитися про­ дуктами.

Батьки майбутніх першачків хви­ люються даремно, бо жодних тестів на вступ дитини до школи проводи­ ти не будуть. Так наказало Мініс­ терство освіти. У спеціалізованих закладах буде лише співбесіда.

Слідчий прокуратури Тернопіль­ щини Роман Музичка подав у відс­ тавку через дії керівництва. Про­ курор розслідував факти фальси­ фікації кримінальної справи сто­ совно тернопільського підприємця Віталія Сороколіта.

У Тернопільській області влада виділила з місцевих бюджетів на програму пільгового кредитування молоді на придбання житла близь­ ко 770 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житлово­ му будівництву. Понад 70 людей та близько 25 одиниць техніки відправили з Тер­ нопільщини у Луганську область для будівництва фортифікаційних споруд. Священики благословили та окропили свяченою водою бу­ дівельників і техніку. 22 квітня відбулися вибори го­ лови Тернопільського міськра­ йонного суду Тернопільської об­ ласті. За результатами голосуван­ ня ним став Грицак Роман Михай­ лович, який обіймає цю посаду з квітня минулого року.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,00 ГРН.

Керівника лікувального закладу взяли за отримання 200 тисяч гривень хабара

стор.

3


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 24 квітня 2015 року

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята! 27

КВІТНЯ

3

ТРАВНЯ

6

ТРАВНЯ

8

ТРАВНЯ

15

ТРАВНЯ

17

ТРАВНЯ

18

ТРАВНЯ

24

ТРАВНЯ

народився САВКА Степан Степанович, виконуючий обов’язки начальника Тернопільського РВ УМВС, полковник міліції народився КАТРУН Богдан Ярославович, начальник вiддiлу управління громадської безпеки УМВС, підполковник міліції відзначають День служби боротьби з організованою злочинністю МВС України

відзначають День міліції громадської безпеки особливого призначення відзначають День служби зв’язків з громадськістю

відзначають Всесвітній день інформаційного суспільства. День служби УІАЗ народився ЮРЧАК Валентин Михайлович, начальник Чортківського РВ УМВС, підполковник міліції народився МОКРИЦЬКИЙ Василь Євгенович, начальник УДСБЕЗ УМВС, підполковник міліції

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, Щоб радісний настрій у серці не згас, Все світле і гарне, що треба людині, Нехай неодмінно приходить до Вас! Хай щастя приходить і ллється рікою, Хай горе обходить завжди стороною, Хай доля дарує Вам довгі літа, А в серці завжди хай живе доброта!

В ОЛЕКСАНДРА БОГОМОЛА НОВИЙ ЗАСТУПНИК

Співпраця з населенням – запорука успіху

П

ро підсумки оператив­ но-службової діяльності ор­ганів та підрозділів внутрішніх справ області за перший квартал 2015 року йшлося на роз­ширеному засіданні колегії. За три місяці цього року, в порів­ нянні з 2014, на Тернопільщині змен­ шилася кількість умисних вбивств, шахрайств, фактів хуліганств та до­ рожньо-транспортних пригод з тяж­ кими наслідками. Зменшилася кіль­ кість і правопорушень, скоєних на ву­лицях та в стані алкогольного сп’яніння. За словами начальника штабу обласного управління міліції Орес­ та Кісіля, завдяки оперативним за­ ходам розкрито всі факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Ефек­ тивніше, ніж у попередньому році, розкривалися грабежі, вимагання, шахрайства, хуліганства, дорожньотранспортні пригоди зі смертель­ ними наслідками, злочини, пов’яза­ ні з незаконним обігом наркотиків та злочини у сфері господарської діяльності. Викрили правоохоронці і три організованих злочинних гру­ пи до складу яких входило 10 осіб. За їхніми плечима 52 злочини. Налагоджена співпраця з насе­

У

рочисті збори з нагоди вручення дипломів бакалавра Тернопільського відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ відбулися в обласному управлінні міліції.

Н

Григорій Рубчук народився 9 бе­резня 1964 року в місті Ковель Волинської області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1990 році міліціо­ нером-кінологом взводу патруль­ но-постової служби на Во­лині. Пра­ цював на оперативних посадах в УБОЗ УМВС у Волинській області та в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. Очолював УБОЗ УМВС Ук­ раїни у Волинсь­кій області. До призначення обіймав посаду заступника командира роти пат­ рульної служби міліції особливого призначення «Світязь».

пі­дозру повідомлено десятьом ко­ лишнім пра­цівникам ОВС області. Під особливим контролем на­ чальника міліції перебувають пи­ тання отримання та вимагання не­ правомірної вигоди, а також забез­ печення охорони громадського по­ рядку на території краю. У ході колегії Олександр Бого­ мол звернувся до керівників рай­ відділів на досягнутому не зупиня­ тися, посилити боротьбу зі злочин­ ністю, налагодити тіснішу співпра­ цю з органами досудового розсліду­ вання, оперативними підрозділами під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, дот­ римуватися виконавчої, транс­порт­ ної дисципліни та законності.

ник міліції громадської безпеки УМВС України в Тернопільській області Руслан Балик. Він побажав кожно­

му з бакалаврів бути сумлінними та відповідальними слу­жителями За­ кону.

Тернопільським випускникам академії внутрішніх справ вручили дипломи МАР’ЯНА ЛЕМІШКА

аказом МВС України на посаду заступника начальника управління – начальника кримінальної міліції УМВС України в Тернопільській області призначено полковника міліції Рубчука Григорія Олександровича.

ленням. Активно працює створена громадська рада, реформуються сис­ тема належного контролю за діями автоінспекторів, під контролем на­ чальника обласного управління мілі­ ції Олександра Богомола процеду­ра розгляду скарг громади щодо зло­ вживань працівників органів внут­ рішніх справ, удосконалюється прог­ рамне забезпечення для більш ефек­ тивного реагування на дзвінки, що надходять на лінію 102. Актуальними залишаються пи­ тання забезпечення службової та транспортної дисципліни серед пра­ цівників міліції, недопущення по­ рушень законності. На даний час на розгляді органів суду перебуває ві­ сім кримінальних проваджень. Про

Двадцять три випускники мілі­ цейського вишу отримали дипломи про базову вищу освіту за напрям­ ком «правознавство». Серед них – офіцери й рядові різних служб та підрозділів обласного управління й міськрайвідділів внутрішніх справ. Як зазначив начальник відді­ лення академії Іван Марків, усі сту­ денти отримали належний рівень знань і вмінь, поєднуючи навчання з виконанням своїх службових обо­ в’язків.

Привітали випускників й керів­ ники тернопільської міліції. – Отримання диплому – це ваше особисте досягнення. Тож бажаю, щоб здобуті знання стали надійним підґрунтям у наданні фахової допо­ моги людям, – звернувся до присут­ ніх заступник начальника обласно­ го управління Олег Ляхович. Документи про здобуття освіти випускникам Національної акаде­ мії внутрішніх справ України вру­ чив заступник начальника-началь­


3 Ніж у серце – смерть від рук рідного брата КРИМІНАЛ

Тернопільські оперативники викрили керівника лікувального закладу в отриманні 200 тисяч гривень хабара

Т

аку рекордну суму неправомірної вигоди керівник медичної установи вимагав за продовження оренди приміщення. Факт отримання коштів задокументували співробітники управління боротьби з організованою злочинністю та управління боротьби з економічною злочинністю обласної міліції.

Згідно наказу начальника УМВС України в Тернопільській області Олександра Богомола в управлінні створено групу по боротьбі з коруп­ цією. До її складу увійшли опера­ тивники підрозділів боротьби з ор­ ганізованою та економічною зло­ чинністю. Саме вони викрили поса­ довця медичного закладу в хабар­ ництві. Незаконну діяльність керівни­ ка медичної установи, який також є

депутатом Тернопільської обласної ради, оперативники документува­ ли тривалий час. Під час неправо­ мірної оборудки його затримали «на гарячому». Правоохоронці встановили, що 200 тисяч гривень головний лікар вимагав у приватного підприємця за продовження договору оренди приміщення загальною площею 135 квадратних метрів, яке перебу­ ває на балансі даного лікувального

закладу з подальшим правом його викупу. Неправомірну вигоду посадо­ вець вимагав та отримав через по­ середника – працівницю банків­ ської установи. 200 тисяч гривень, отримані в якості неправомірної вигоди, вилу­ чено. Посадовця затримано в по­ рядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час він перебуває на стаці­ онарному лікуванні і знаходиться під охороною конвойного підрозді­ лу правоохоронців. Вирішується питання про обрання стосовно ньо­ го запобіжного заходу. Відомості за даним фактом вне­ сені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцян­ ки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримі­ нального кодексу України. Санкція статті передбачає по­ збавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обійма­ ти певні посади чи займатися пев­ ною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Слідчі дії тривають. Вживають­ ся заходи щодо встановлення при­ четності підозрюваного до інших фактів незаконної діяльності.

п’ятниця, 24 квітня 2015 року Досьє 102

Д

воє рідних братів не дійшли згоди з якою начинкою варениками їм вечеряти. Суперечка закінчилася трагедією – молодший встромив старшому ніж у серце. Все це відбувалося на очах у матері. Як повідомив начальник управ­ ління карного розшуку Степан Яцух, повідомлення про кримінальний випадок у селі Красне Гусятинсько­ го району надійшло від фельдшера Гримайлівської дільничної лікарні. Медики, що виїхали на виклик, ли­ ше констатували смерть 46-річного чоловіка. До справи взялися опера­ тивники районного відділу міліції та обласного управління. З’ясувалося, суперечка між рід­ ними зав’язалася під час вечері. Ма­ ти наварила вареників з капустою. А молодший брат захотів з картоп­

лею. Якби чоловіки були тверезі, то «дилема», що їсти, не постала б так гостро. А так молодший брат, до слова, раніше судимий, дорікнувши матері, пішов і викинув страву со­ баці. Старший намагався злагодити конфлікт і заступився за жінку. Та це ще більше розлютило 44-річного чоловіка. Він вхопив зі столу ніж і вдарив ним брата в серце. Смерть була миттєвою. Зі слів Степана Яцуха, підозрю­ ваного, згідно статті 208 КПК, за­ тримали. Кримінальне проваджен­ ня порушено за статтею 115 Кримі­ нального кодексу України. Фатальна вечеря забрала у ма­ тері одразу двох синів. Одного – на­ завжди. Іншого – щонайменше на сім років. Адже інкримінована 44-річ­ ному підозрюваному стаття перед­ бачає покарання від семи до п’ят­над­ цяти років позбавлення волі.

Повідомлення про виграний Горе-матір закопала новонароджену дитину автомобіль – шахрайська пастка на чужій могилі О

П

равоохоронці встановили жінку, яка, народивши мертве немовля, закопала його на чужій могилі.

Повідомлення про знайдене тіло немовляти надійшло до співробіт­ ників Борщівського райвідділу мі­ ліції від мешканця села Гуштин. Чо­ ловік заявив, що на могилі свого ро­ дича виявив закопане тіло новона­ родженої дитини. На місце події ви­ їхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці розпочали опе­ ративно-розшукові заходи з метою встановлення особи матері немов­ ляти. Вже невдовзі міліціонери роз­ шукали жінку. Нею виявилася меш­ канка Борщівського району, 1978 ро­ ку народження. У жінки вже є троє дітей. Вона не працює, а чоловік їз­ дить на заробітки. Жінка народила мертву дівчин­ ку у власному житловому будинку 18 жовтня 2014 року. Наступного вечора матір закопала дитину на одній із могил на кладовищі села Гуштин. Свій вчинок пояснює від­ сутністю коштів на похорон. Те, що дівчинка народилася мерт­ вою, підтвердила судово-медична експертиза. Проте причину перина­ тальної смерті встановити не вда­ ло­ся через тривале перебування тру­ па в землі. Правоохоронці відкрили кримі­ нальне провадження за частиною 1 статті 117 ККУ. Санкція статті пе­ редбачає покарання у вигляді об­ меженням волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

тримали звістку про виграш авто? Це шахрайство! І засвід­ чити це можуть не лише правоохоронці, котрі докладають усіх зусиль, аби вберегти людей від подібного, а й ті, хто спокусився на пропозицію отримати в дарунок цінний приз. 33 тисячі гривень перерахував шахраям за начебто виграний авто­ мобіль 26-річний житель Скалата Підволочиського району, а жителька Кременця втратила понад одинад­ цять тисяч гривень за спокусу ста­ ти власницею автівки. І це статис­ тика останніх днів. Схеми видурювання грошей при­б­ лизно одинакові: вам телефонує не­ відома людина, ошелешує но­виною, що ви виграли транспортний засіб,

а далі починаються маніпулювання з викачування ваших коштів. Приміром, скалатчанин спочат­ ку сплатив відсоток податку від вартості транспортного засобу, від­ так – за доставку, транзитні номери, страхівку і навіть збір на АТО. І цей дурисвітський процес тривав доти, поки шахрай не зник зі зв’язку. Кременчанка від ейфорії дармо­ вого авто оговталася раніше. Її вне­ сок за цінний приз мав становити

чотири з половиною тисячі гривень. Проте коли з банківської картки зникли ще майже сім тисяч гри­ вень, спілкування з представниками компанії, де начебто проводився ро­ зіграш, жінка припинила. Натомість звернулася до правоохоронців. У міліції розповідають, що це не перший випадок такого роду шах­ райства. Пройдисвіти постійно ви­ шукують нові методи обдурювання громадян. Люди отримують смс-по­ відомлення або телефонні дзвінки з інформацією про виграш дорогих автомобілів. Та, щоб отримати приз, потрібно сплатити певну суму, яка, як правило, становить кілька тисяч гривень. В одних випадках це пода­ ється як внесок до пенсійного фон­ ду, в інших – як сплата податку на виграш, або ж оплата за транспор­ тування. Правоохоронці закликають бу­ ти обережними з будь-якими фі­ нансовими операціями. Ніколи не приймайте рішень під впливом емо­ цій. Якщо інформація про виграш надходить вам від якоїсь відомої компанії, зателефонуйте туди і по­ цікавтеся, чи дійсно вони проводять таку акцію. Застережіть від подіб­ них шахрайств своїх близьких.


4

КРИМІНАЛ

Досьє 102 п’ятниця, 24 квітня 2015 року

Серійного магазинного крадія затримали бійці служби охорони ОЛЕНА КОЗЮК

С

працювання системи охоронної сигналізації та швидке реагування співробітників Державної служби охорони допомогло затримати злодія, який спеціалізувався на крадіжках з магазинів. За тиждень перебування на Кременеччині крадій «обчистив» три крамниці. Повідомлення про спрацювання охоронної сигналізації в магазині райцентру Кременець надійшло на пульт централізованого спостере­ ження близько 5 години ранку. На місце події за лічені хвилини прибув наряд групи затримання бійців ДСО. Вони виявили розбиту шибку на вхідних дверях магазину. Правоохо­ ронці заблокували всі можливі ви­ ходи із торгового закладу та обсте­ жили приміщення. Всередині крам­ ниці міліціонери побачили два па­ кети з різним крамом і самого лю­ бителя легкої наживи. Зловмисник кинувся тікати. Старший сержант міліції УДСО Андрій Моронжук брав безпосеред­ ню участь у затриманні крадія. Мит­ тєво зреагувавши, він кинувся за зловмисником. Зупинити та затри­ мати злодія охоронцю вдалося лише після попереджувального пострілу з табельної вогнепальної зброї. Крадієм виявився 27-річний жи­ тель Львівської області. На його ра­ хунку вже кілька судимостей за май­ нові злочини. Востаннє звільнився з місць позбавлення волі наприкін­ ці минулого року. Зі слів підозрюваного, у Креме­ нець він приїхав до друга, з яким

потоваришував у в’язниці. Вирішив не гаяти часу даремно – влаштову­ вав собі нічні шопінги крамницями району. На даний час правоохорон­ ці довели причетність львів’янина до скоєння ще двох магазинних краді­ жок – у селі Хотівка та в Кременці. Майже в усіх випадках шляха­ ми проникнення злодія до торго­ вих закладів ставали віконні шиб­ ки. Най­частіше викрадав цигарки та спирт­ні напої. Щастило розжитися і готів­кою: з каси одного магазину поцупив понад півсотні гривень, з іншого – тисячу. Фінальною для львів’янина ста­ ла вилазка до продуктового магази­ ну на околиці Кременця. Молодик не сподівався, що торговий заклад знаходиться під охороною ДСО. Майже 17 тисяч гривень втратив би підприємець, якби злодієві вда­ лося завершити злочин. Крадій взяв із каси більше дев’яти тисяч гри­ вень, майже на п’ять тисяч карток поповнення рахунку та товару на дві тисячі гривень. Співвласник магазину Микола Страдомський вдячний міліціоне­ рам за оперативне прибуття на ви­ клик та затримання злодія. За сло­ вами чоловіка, він співпрацює з ДСО

вже тривалий час і результатом за­ доволений. Сигналізацію встановив після того, як обікрали його кафе. На даний час львів’янина затри­ мали згідно статті 208 Криміналь­ ного процесуального кодексу.

Злодій спокусився на саджанці туй

У

приватному розсаднику на Кременеччині впіймали злодія з мішком крадених саджанців. Підзаробити на продажі декора­ тивних дерев вирішив 32-річний уродженець Кременеччини. Однак спосіб вибрав кримінальний – за сад­ жанцями вирушив у приватний роз­ садник. Витяг із землі близько двох десятків молоденьких туй і, поскла­ давши їх у мішок, поспішив покину­ ти чуже господарство.

Крадіжку помітив охоронець під час обходу території. Крадія із міш­ ком саджанців він наздогнав непо­

далік розсадника. Відтак на місце події викликав міліціонерів. Приватний підприємець оцінив завдані йому збитки у майже сімсот гривень. Кременецькі правоохоронці з’я­ сували, що підозрюваний не вперше спокушується на чуже та вже по­бу­ вав на лаві підсудних. Новий кримі­ нальний факт за його участю квалі­ фікували за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно. Міру покарання крадієві обере суд.

Колишній міліціонер впіймав грабіжника

Ж

ертвою нападника став 7-річний хлопчик з Кременеця. Зловмис­ник викрав у дитини мобільний телефон та намагався втекти. Допоміг впіймати зловмисника колишній співробітник районної міліції Андрій Павлюк. Хлопчик грався на спортивному майданчику. Свою куртку залишив на лавці. За грою не помітив, як біля його верхнього одягу присіли двоє незнайомих хлопців. Один із них поліз до кишені чужої куртки і ви­

тягнув звідти мобільний телефон. Це побачила жінка, яка гуляла з дитиною. Вона здійняла крик. Зля­ кавшись, зловмисник кинувся тіка­ ти, прихопивши мобільний теле­ фон школяра. Проте далеко втекти

йому не вдалося. Лиходія наздогнав перехожий, який почув крик про допомогу. Колишній співробітник Кременецького райвідділу внутріш­ ніх справ Андрій Павлюк затримав грабіжника та викликав працівни­ ків міліції. Щодо підозрюваного – 18-річ­но­ го жителя райцентру відкрито кри­ мінальне провадження. Йому інк­ри­ мінують частину 1 статті 186 ККУ.

Його дії кваліфікують за части­ ною 3 статті 185 Кримінального ко­ дексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення), яка передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років.

ПРАВООХОРОНЦІ ВИКРИЛИ ТОРГОВЦІВ МАРИХУАНОЮ

О

перативники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків облас­ ного управління внутрішніх справ викрили злочинну діяльність чотирьох мешканців Бучаччини. Чоловіки поширювали наркотичні засоби. Як повідомив заступник началь­ ника ВБНОН в області Олександр Буняк, організував наркосправу меш­ канець одного із сіл, прилеглих до райцентру. Молодик сам вирощу­ вав марихуану в лісосмузі, за селом, розфасовував та передавав трьом спільникам у Бучач. Останні прода­ вали наркотовар місцевим жителям. Телефонний дзвінок – і марихуана потрапляла до рук охочих. За сірни­ кову коробку наркоречовини брали 150 гривень. Міліціонери викрили організа­ тора незаконного бізнесу та його посередників після чергового про­ дажу марихуани. Під час санкціоно­ ваного обшуку в помешканнях пі­ дозрюваних правоохоронці вилу­ чили згортки з наркотиком, а також гроші, здобуті зловмисниками зло­ чинним шляхом. Розшукали право­ охоронці й більше двадцяти нарко­ залежних осіб, котрі купували та вживали товар. За даним фактом відкрито кри­ мінальне провадження згідно час­ тини 2 статті 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, прид­ бання, зберігання, перевезення, пе­ ресилання чи збут наркотичних за­ собів. Триває слідство.

Фатальний удар ножем

С

півробітники Підволочиського райвідділу міліції за підоз­ рою у вчиненні вбивства затримали, згідно статті 208 КПК, 24-річну місцеву мешканку. Молода жінка під час сварки нанесла смертельне ножове поранення співжителю. Як повідомив виконуючий обо­ в’язки начальника підволочиської міліції Андрій Купчак, до непоправ­ ного призвело надмірне споживан­ ня алкоголю. На момент вчинення злочину і підоз­рювана, і її співмеш­ канець були напідпитку. 40-річний чоловік часто заглядав до чарки. Зрештою, ця залежність й звела його з 24-річною молодицею. Адже жінку за розгульне життя ви­ гнав з дому благовірний. Хоча сім’я розпалася, чоловік часто навідував дружину з сином, що мешкали в ку­ ма. Того дня теж зайшов у гості. Господар, як зазвичай, поставив на стіл пляшку. Випивали втрьох. Та на час конфлікту на кухні залиши­ лися лише кум з кумою – співжителі. Спочатку сварилися, далі дійшло до бійки. Жінка розповідає, що 40-річ­ ний чоловік накинувся на неї і став душити. Боронитися сил не було, тож вхопила зі столу кухонний ніж і тричі вдарила в живіт та груди. Один

удар в область серця виявився фа­ тальним. До ранку співжителька так і не насмілилася зайти на кухню. Ті­ ло знайшов її колишній чоловік. Він і повідомив про випадок правоохо­ ронців. Жінці вже висунуто підозру про вчинення злочину, передбаченого статтею 115 КК України.


ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ!

п’ятниця, 24 квітня 2015 року Досьє 102

День цивільного захисту в школі: вчилися і першачки, і старшокласники, і педагоги ІРИНА КРУПА

П

итання цивільного захисту особливо актуальними є в наш неспокійний час. На території Тернопільської об­ ласті розміщена велика кількість об’єктів, що є потен­ ційно небезпечними на випадок аварій. З метою вирішення питань запобігання загрозам та усунення їх можливих наслідків у загальноосвітній школі №24 м. Тернополя відбувся день ци­вільного захисту.

В його організації, окрім адміні­ страції навчального закладу, актив­ ну участь взяли працівники управ­ ління ДСНС України в області, фа­ хівці Навчально-методичного цент­ ру цивільного захис­ту і безпеки жит­ тєдіяльності та представники місь­ кого управління освіти. Учасниками заходу стали всі члени шкільної спільноти: від пер­ шачків до директора школи. Для всіх школярів цей день розпочався з уроків цивільного захисту. А далі організатори провели навчальну екстрену евакуацію всіх учасників навчально-виховного закладу, піс­ ля чого перед учнями, працівника­ ми та гостями школи свою профе­ сійну майстерність продемонстру­ вали рятувальники – представники 1-ї та 2-ї державних пожежно-ряту­ вальних частин управління ДСНС України в Тернопільській області. Цього дня серед школярів про­ водились різноманітні тематичні конкурси та змагання. Наймолодші

взяли участь у конкурсі на кращий куточок з безпеки життєдіяльності, п’ятикласники змагались у кого кра­ ща стінгазета та малюнки на тему захисту людини у надзвичайних си­ туаціях, учні середніх класів демон­ стрували свої вміння надавати пер­ шу медичну допомогу пост­ражда­лим у надзвичайних ситуаціях, склада­ ли алгоритми дій на випадок поже­ жі та радіаційного забруднення, старшокласники змагались за про­ грамою «Школа безпеки». «Більшість свого часу діти про­ водять у школі. І де, як не тут, їм от­ римувати знання про безпечне жит­ тя? – зауважив заступник начальни­ ка Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки жит­ тєдіяльності в Тернопільській об­ ласті Руслан Гнатяк. – Адже для збе­ реження життя та здоров’я дітей вкрай важливим є, окрім загально­ освітніх знань, навчити їх елемен­ тарних правил поводження в побу­ ті та під час відпочинку!».

5

НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІДЗНАЧИВ ЮВІЛЕЙ

Н

авчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області у квітні виповнилося 50 років. На урочистості з нагоди ювілею зібралось чимало гостей, в числі яких керівництво обласного управління Державної служби України з надзви­ чайних ситуацій, фахівці центру та його колишні працівники. До слова, на сьогодні центр є державною навчально-методичною установою системи освіти у сфері цивільного захисту, яка діє в єдино­ му Навчально-науковому комплек­ сі Інституту державного управлін­ ня у сфері цивільного захисту та є су­б’єк­том освітньої діяльності мере­ жі нав­­чально-методичних установ Єди­ної державної системи цивіль­ ного захисту. Головними завданнями центру є проведення функціонального нав­ чання фахівців, діяльність яких по­ в’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захис­ ту; здійснення, відповідно до от­ри­ маних ліцензій первинної профе­ сійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та доме­ дичної підготовки працівників для потреб органів і підрозділів цивіль­ ного захисту; здійснення спеціаль­ ного навчання з пожежної безпеки. За 50 років існування курсів майже вісімдесят тисяч слухачів бу­ ли охопленні навчанням з цивіль­ ної оборони населення до дій у над­ звичайних ситуаціях техногенного та природного характеру. Ірина КРУПА

Рятувальники застерігають жителів області бути обережними під час відпочинку на природі

С

лужба порятунку звертається з проханням не забувати елементарні правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі. Байдужість та безвідповідаль­ ність любителів відпочинку на при­ роді нерідко призводить до лісових пожеж, які завдають значної шкоди довкіллю. Подібні дії призводять до забруднення навколишнього се­ редовища, а вогонь може перекину­ тись на лісосмуги та присадибні те­ риторії. За декілька годин неконт­ рольована пожежа може знищити цілі лісові масиви, які росли десят­ ками років, а про збитки годі й каза­ ти – лік може йти на мільйони. Ве­ личезної шкоди пожежі завдають фауні – гинуть птахи та звірі. У зв’язку з цим Державна служ­ ба України з надзвичайних ситуа­ цій звертає увагу громадян на необ­

хідність суворого дотримання пра­ вил під час відпочинку на природі. Шановні громадяни, щоб уник­ нути лісових пожеж, неухильно дот­ римуйтесь наступних правил: – не розводьте багать у лісі, ок­ рім призначених для вогнищ місць; – намагайтесь не палити в лісі, не кидайте недопалки на землю, особливо там, де є суха трава; – ні в якому разі не випалюйте суху рослинність на землях лісово­ го фонду, на землях природно-запо­ відного фонду, та на господарських землях, які знаходяться поруч із лі­ сом; – не створюйте смітники в лісі та на прилеглих територіях, тим біль­ ше, не підпалюйте їх; – після закінчення відпочинку при­­беріть після себе усі побутові відходи. Не зайвим буде нагадати, що, відповідно до законодавства, пра­

вила пожежної безпеки в лісах Ук­ раїни є обов’язковими для виконан­ ня всіма громадянами.

Порушення вимог пожежної не­ безпеки в лісах тягне за собою адмі­ ністративну або кримінальну від­

повідальність та відшкодування ви­ нуватцями завданих збитків. Прес-служба ДСНС


КИТАЙ

6

УКРАЇНА І СВІТ

Досьє 102 п’ятниця, 24 квітня 2015 року

ЛУГАНЩИНА

Мешканцям Пекіна не дозволяють Військовим заборонили продавати алкоголь спати в торговій мережі IKEA

У

магазині зазначають, що сплячі відвідувачі створюють занадто багато неприємностей, а їх непривабливий виг­ ляд відштов­хує потенційних покупців.

Керівництво компанії IKEA за­ боронило відвідувачам спати в сво­є­

СУМЩИНА

НА КОРДОНІ З РОСІЄЮ СПІЙМАЛИ КОНТРАБАНДИСТА З ТОННОЮ САЛА

30

-річний громадянин України намагався незаконно вивезти до Росії близько тонни сала. Прикордонники Сумського за­ гону запобігли спробі контрабанд­ ного вивозу до Росії тонни сала. Правопорушника помітили за до­ помогою тепловізійного приладу на ділянці дороги з Краснопілля, що в п’яти метрах від кордону. «30-річний громадянин Украї­ ни намагався незаконно вивезти на територію Росії близько тонни са­ ла на автомобілі УАЗ. У затрима­ ного не було з собою документів на вантаж», – сказано в повідом­ленні Держприкордонслужби Ук­раїни. Щодо контрабандиста склали протокол про адміністративне пра­ вопорушення, а сало вилучили та передали працівникам митниці.

му пекінському магазині. Таке рі­ шення було прийнято, оскільки над­

МЕКСИКА

Тривога через викрадення радіоактивного матеріалу

В

лада відразу п’яти штатів Мексики оголосила тривогу у зв’язку з вик­ раденням радіоактивних ма­ теріалів. Крадіжка сталася в муниципії Карденас штату Табаско. Фахівці відзначають, що мова йде про ірідій-192. Він являє небез­ пеку для людини без засобів захис­ ту, тому влада закликає у разі ви­ явлення не чіпати контейнер і від­ разу сповістити спеціальні служби.

ІНДІЯ

Стерилізація – злочин чи благо?

П

редставники ультраправої партії «Шив сі­на» виступили із закликом стерилізувати християн і му­сульман, які проживають на території Індії.

то багато людей заходили в мага­ зин не для здійснення покупок, а лише для того, щоб подрімати. China.com пише, що в пекінсь­ко­ му IKEA дійсно дуже багато спля­ чих, що заважають оглядати меб­ лі. Приміром, жінка на ім’я Бао роз­ повіла, що не бачить нічого пога­ ного в тому, щоб відпочити в IKEA, втомившись від шопінгу. Вона за­ сумнівалася, що це може якось іс­ тотно вплинути на продажі мага­ зину. Люди стали приходити в пекін­ ський магазин подрімати після то­ го, як у 2014 році представник ком­ панії Джозефін Торелл заявила, що покупці можуть почувати себе в IKEA як вдома.

Віце-президент партії Садхві Ді­ ва Тхакур заявила, що збільшення кількості християн і мусульман за­ грожує індуїстам. За словами членів «Шив сіна», стерилізацію необхідно розгляда­ ти як елемент планування сім’ї. «Це дозволить представникам цих кон­ фесій не тільки прогодувати своїх дітей, а й дати їм освіту». Наразі в Індії проживають 170 мільйонів мусульман, 24 мільйони християн і 968 мільйонів індуїстів. Чисельність населення країни ста­ новить 1 мільярд 210 мільйонів осіб. Як відреагували на таку заяву християни та мусульмани – неві­ домо.

Викрадення радіоактивних ма­ теріалів часто трапляються у Мек­ сиці. На початку цього року вже був випадок викрадення іридію-192 в штаті Ідальго, влітку 2014 викрали контейнер з 20 кілограмами радіо­ активних ізотопів іридію, а напри­ кінці 2013 – контейнер з кобаль­ том-60. Вантажі в результаті були зна­ йдені, однак в одному випадку зло­ чинці, що їх викрали, самі постраж­ дали і були доставлені в госпіталь з ознаками опромінення.

США

Г

олова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль запровадив тимчасові режимні обмеження в реґіоні з метою мінімізації ри­зиків терористичних актів.

Зокрема, на прикордонних те­ риторіях області забороняється: здійснення польотів на безпілотних і легкомоторних літальних апара­ тах, проведення відео-, кіно- та фо­ тозйомки місцевості (ця заборона не стосується працівників ЗМІ), а та­

РОСІЯ

кож виконання стрибків і польотів з використанням парашутів; мис­ ливство та рибна ловля (для недо­ пущення нещасних випадків через боєприпаси, що не вибухнули); рух автомобілів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ве­ дуть до кордону поза пунктами про­ пуску; скупчення колон і тривалі зу­ пинки автотранспорту; перебуван­ ня іноземців без відповідної ре­єст­ рації; перевезення зброї без спец­ дозволів; проведення туристичних подорожей; використання у транс­ порті радіостанцій (за винятком спец­ транспорту); з 22.00 до 5.00 ранку перебування в населених пунктах осіб без документів; продаж спирт­ них напоїв військовослужбовцям. Тимчасові режимні обмеження запроваджуються в 9-ти з 12-ти районів Луганської області (тих, які межують з Росією та окупова­ ними територіями), а продаж вій­ ськовим алкоголю – також у трьох містах обласного підпорядкування – Сєверодонецьку, Лисичанську та Рубіжному.

З краденої норкової шуби пошив чохли на сидіння до «Жигулів»

Ж

итель Кемерово викрав норкову шубу у знайомих і пошив з неї чохли для крісел свого автомобіля ВАЗ-2114. Чоловік прийшов у гості до знайомих, щоб випити. Коли його друзі заснули, він вийшов на балкон покурити і виявив там шубу. Злов­ мисник скинув хутряний виріб вниз. Потім спустився і забрав його. Спо­ чатку збирався продати шу­бу, але покупців на товар не знайшлося. То­ ді вирішив зшити авточох­ли. Жінка, якій належала шуба, звер­ нулася в поліцію. Правоохоронці вже вилучили норкові чохли. Зло­

дію загрожує шість років ув’яз­нен­ ня за крадіжку в особливо великих розмірах. Сума збитку оцінюється у 70 тисяч рублів – майже 27 тисяч гривень.

ні дзвінки зі США в 116 країн, по­в’я­ заних з конт­рабандою наркотиків. Ця операція була заборонена за вказівкою голови мін’юсту США Ері­

ка Холдера лише в 2013 році після викриттів, зроблених колишнім аґен­том національної безпеки Ед­ вардом Сноуденом.

Влада збирала дані про дзвінки

В

лада США збирала дані про дзвінки всіх американців. Прослуховування в Сполучених Штатах практикувалося 23 роки.

Аґентство національної безпеки (АНБ) було не єдиним федераль­ ним відомством в США, що збирало в останні десятиліття дані про між­ народні телефонні дзвінки амери­ канців. Уперше подібну секретну програму почало здійснювати ще 1992 року Управління боротьби з розповсюдженням наркотиків. За словами колишніх і нинішніх співробітників, які брали участь у цій операції, протягом більш ніж 20 років збирали да­ні про всі телефон­


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 24 квітня 2015 року Досьє 102

7

Злочинні схеми збагачення колишнього податківця та його спільників зруйнували оперативники тернопільського УБОЗу

П

івтора року оперативники обласного управління бо­роть­би з організованою злочинністю документували діяль­ність злочинної зграї, що діяла на території трьох облас­тей. На початку квітня на Полтавщині та Тернопільщині відбу­лися гучні затримання та одночасно дванадцять обшуків. Всіх учасників злочинної групи з ознаками організованості із ко­ рум­пованими та міжреґіональними зв’язками затримали. Організатор зграї – колишній працівник подат­ ко­вої міліції разом з вісьмома поп­ лічниками займалися вчиненням кри­ мінальних правопорушень, пов’яза­ них із незаконним позбавленням во­ лі та викраденням людей, шах­райст­ вами в особливо великих роз­мірах, вимаганнями, крадіжками, не­закон­ ним обігом наркотиків та ін­шими протиправними діяннями. Під час документування зло­чин­ ної діяльності групи у поле зору оперативників УБОЗу, окрім органі­ за­то­ра-екс-податківця, потрапили діючий працівник податкової мілі­ ції, двоє співробітників органів внут­ рішніх справ. Їхніми спільниками були двоє жителів Полтавщини та троє тернополян. Серед них – двоє раніше судимих. Як повідомив начальник уп­рав­ ління боротьби з організованою зло­ чинністю Василь Джиджора, орга­ нізатор, залучаючи до справи пол­ тавчан та одного з тернополян, під­ шуковували серед жителів Терно­ пільщини, Полтавщини та Київщи­ ни осіб, що зловживали спиртними напоями, зате були власниками не­ рухомого майна. Входячи в довіру до потенційних жертв, використо­ вуючи їх безпорадний стан та без­ захисність, а також обіцяючи краще життя, вивозили останніх в Пол­тав­

ську область. Там в селищах Глоби­но та Гра­ дижськ сели­ли їх в уже прид­ бані де­ше­ві житлові бу­ динки. Від­так по­ тер­пілих умисно схи­ ля­ли до вживання ал­ коголю та нар­ко­тичних ре­ човин, і, ви­користовуючи їх стан, ук­ладали нотаріально пос­від­ че­ні цивільно-правові уго­ди, пов’я­за­ні із відчуженням об’єк­ тів нерухомості, які пе­ребу­ вали у їх власності. Піс­ля цього майно реалізову­вали через третіх осіб на вто­ ринному ринку. Для товариша-подат­ ків­ця, двох оперативників міліції та двох раніше су­ димих тернополян органі­ за­тор угруповання приду­мав іншу схему збагачення – вимагання кош­ тів у іноземних сту­дентів ви­щих навчальних закладів. До іноземців в довіру втиралися ра­ніше судимі молодики, відвідували їхні помеш­ кання, де умисно підки­дали нарко­ тичні речовини. Після чо­го праців­ ники правоохоронних ор­га­нів захо­ дили у форменому одязі та, предс­ тавляючи свої службові пос­відчен­ ня, незаконно проводили ог­ляди, де й виявляли підкинуті нар­котич­ні речовини. За непритяг­нен­ня до кри­

мінальної відповідальнос­ті про­по­ нували студентам відкупи­тися. По­ терпілі, не знаючи, як діяти в такій ситуації, та боячись бути від­рахо­ва­ ними з навчальних закладів, погод­ жувалися на умови вимагачів. Зі слів Василя Джиджори, під час проведених обшуків у помешкан­ нях фігурантів справи було вилуче­ но два пістолети та набої до них, ав­ томат Калашникова з набоями, руш­ ницю, гранатомет, наркотичні речо­ вини, технічні документи на будин­ ки та квартири, договори купівлі-

продажу на нерухомість, свідоцт­ва про смерть, блокноти із записами потерпілих, тридцять банківських карточок, двадцять мобільних те­ ле­фонів та майже півсотні сім-карт мобільних операторів, ноутбуки, планшети, 150 тисяч гривень, понад дві тисячі американських доларів, два автомобілі «Мітцубіші», комп­ лект військових номерних зна­ків на автомобіль, форму працівника по­ дат­кової міліції і навіть перепустку в зону АТО. У ході оперативних заходів спів­

тим, як віддати лиходіям гроші чи перерахувати їх на вказаний злов­ мисниками картковий рахунок, не зв’я­залася з тим, за кого платила. Більше того, не зателефонувала до міліції і не уточнила, чи справді її син, онук скоїв дорожню пригоду. А таку інформацію можна довідатися, набравши або номер чергової час­ тини, або 102. Можна зрозуміти почуття рід­ них, котрі від отриманої звістки про нещастя не знаходять собі місця і не здатні адекватно оцінити ситуа­ цію. Проте міліціонери закликають: не приймайте поспішних рішень, на­ віть, якщо той, хто вам телефонує на­полягає на негайній сплаті. Пер­ шим вашим кроком має стати теле­ фонний дзвінок тому, хто начебто

потребує вашої допомоги. Телефо­ нуйте на його номер(!) телефону, а не на інший. Немає зв’язку, чи або­ нент не відповідає – наберіть ко­ гось з його близьких – дружину, ді­ тей, найближчих друзів. З ними не можете зв’язатися – наберіть 102. Обов’язково в деталях повідомте те, що знаєте, і вам неодмінно нада­ дуть інформацію, чи став ваш родич учасником ДТП. Дуже часто буває так, що злов­ мисник, який вам телефонує, нака­ зує не класти слухавку. Така вимога – перша ознака обману. Але якщо ви у стані стресу прикипіли до телефон­ ного апарата і боїтеся, що якийсь ваш неправильний вчинок принесе шкоду рідній людині, спробуйте за­ питати дозвонювача, як звати ва­

робітники УБОЗу виявили та задокументували кри­ мінальні правопорушен­ ня, передбачені части­ ною 3 статті 185 (кра­ діжка, поєднана з про­ никненням у житло, або що завдала знач­ ної шкоди потер­пі­ло­ му), частиною 2 стат­ ті 189 (вимагання, вчи­ нене за попередньою змовою групою осіб), частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому), частиною 1 статті 263 (носіння, збе­рі­ гання вогнепальної зброї, бойових припасів без пе­ редбаченого законом доз­ волу) та частиною 2 стат­ ті 307 (незаконне вироб­ ництво, виготовлен­ ня, придбання, збе­ рігання, незаконний збут наркотичних за­ собів, психотропних речовин або їх аналогів групою осіб) КК України. Шістьох членів злочинного уг­ руповання взято під варту. Ще один – під домашнім арештом. Для реш­ти питання обрання міри запо­біж­но­го заходу буде вирішено най­ближчим часом. Співробітники відділу бороть­би з організованою злочинністю про­ водять комплекс оперативно-роз­ шу­кових та слідчих заходів що­до оперативного супроводу кри­мі­наль­ ного провадження, розпо­чатого від­ носно учасників зло­чин­ної групи та документування ін­ших фактів їх протиправної діяль­ності.

Майже 130 тисяч за два дні – «рекорди» телефонних шахраїв

Т

ернополян знову масово атакують телефонні шахраї. За два дні від пройдисвітів потерпіли троє пенсіонерок. Сума втраченого становить майже 130 тисяч гривень.

В усіх випадках в основу сцена­ рію пройдисвітів лягла вигадана іс­ торія про дорожньо-транспортну пригоду, в якій начебто або потер­ піли, або винуваті діти чи онуки пенсіонерок. Лиходії телефонували і вимагали за «визволення» рідних з міліції різні суми грошей. У 70-річ­ ної тернополянки видурили 110 ти­ сяч гривень, у 71-річної мешканки обласного центру забрали три ти­ сячі гривень та золоті прикраси на майже тринадцять тисяч, тисячу чо­ тириста гривень віддала пройдис­ вітам ще одна 70-річна бабуся. Дивно, але жодна з жертв перед

шого родича, його прізвище, описа­ ти його зовнішність, відповісти на запитання особистого характеру. Психологи радять у подібних ситуаціях використовувати ще од­ ну маленьку хитрість. Домовтеся з рідними, що у випадку, коли вам чи їм потрібна допомога, вживати якісь певні фрази чи слова, так званий «пароль». Хай це нагадує дитячу гру, але це діє. Насамкінець, звернення до мо­ло­ дих людей – розкажіть своїм батькам, бабусям, дідусям про такий вид шах­­ райства. Застережіть їх не довіряти телефонним незнайомцям, обо­в’яз­ко­ во перевіряти інформацію і у жод­ ному разі не перераховувати та не віддавати гроші невідомим людям. Наталя ФЕДІВ


8

СПРАВИ ВНУТРІШНІ Досьє 102 п’ятниця, 24 квітня 2015 року

Керівник обласного управління міліції Олександр Богомол спілкувався з жителями Бережанщини МАР’ЯНА ЛЕМІШКА

О

собистий прийом громадян у Бережанах провів начальник обласного управління внутрішніх справ Олександр Богомол. Люди прийшли на зустріч з керівником обласної міліції з різними проблемами: одні скаржилися на роботу тих чи інших установ, порушення громадського порядку, інші просили стати на заваді шахрайським схемам. Найбільше мешканці райцент­ру скаржилися на незаконно вилучені з користування орендовані земельні ділянки, виданні їм в місті для гос­ подарювання. Люди розповідали, що кримінальне провадження у цій справі тягнеться вже більше трьох років та просили розібратися в си­ туації. Олександр Богомол запевнив, що за даними зверненнями органі­ зує спеціальну перевірку. Він дору­ чив створити групу зі слідчих облас­ ного управління, аби встановити наявність правопорушень, насампе­ ред, у земельному відділі РДА і при­ йняти відповідне законне рішення.

З пропозицією створити більше громадських формувань для охоро­ ни правопорядку в місті звернувся ветеран ОВС Володимир Бочковсь­ кий. Він поп­ро­сив очільника облас­ ної міліції спрос­тити виготовлення документів на реєстрацію зброї і спецзасобів та на­дати такі повнова­ ження місцевим райвідділам. Директор Бережанської школиінтернату Михайло Старко розпо­ вів про дієву профілактичну роботу дільничних інспекторів Бережансь­ кого райвідділу з учнями навчаль­ ного закладу, а сільський голова Ро­ гачина подякував від усіх мешкан­

ців села дільничному інспектору Та­ расу Вохру та особисто начальнику дільничних інспекторів Петру Пана­ шію за підбір професійних кадрів. Олександр Богомол запевнив громадян, що їхні заяви будуть роз­ глянуті відповідно до вимог чинно­ го законодавства. Того ж дня полковник міліції провів зустрічі з громадськими ор­ ганізаціями, трудовим колективом Бережанського агротехнічного інс­ титуту та особовим складом рай­ відділу міліції. Про проблемні питання щодо роботи працівників районної мілі­ ції говорили місцеві активісти. Лю­ ди скаржилися на бездіяльність пра­ воохоронців щодо ліквідації точок продажу сурогату, махінацій по роз­ робках кар’єрів та незаконну вируб­ ку лісу на Бережанщині. Прозвучали й претензії до роботи окремих під­ розділів райвідділу. Всі зауваження начальник обласного управління взяв під особистий контроль, пообі­ цявши належну правову реакцію. А також попросив телефонувати йо­ му особисто у разі виявлення будьяких із зазначених правопорушень. Задля злагодженої взаємодії гро­ мадські активісти запропонували начальнику обласного управління створити при райвідділі громадсь­ку раду, яка б допомагала у вирішен­ні всіх проблемних ситуацій в районі. Цю ідею очільник міліції підтримав. Із завдань, які сьогодні стоять пе­ ред правоохоронцями області, Олек­ сандр Богомол розпочав свою зуст­ річ із працівниками Бережанського агротехнічного інституту. Він поін­

Відбувся круглий стіл за участю громадських активістів та силовиків

О

бговорення скандальних забудов у Тернополі та питання зведення в обласному центрі пам’ятника Небесній Сотні зібрало експертів, народних депутатів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, активістів краю та силовиків. Представники обласної громад­ ської організації «Майдан» стверд­ жують, що в Україні після Революції

гідності нічого не змінилося. Біль­ шість болючих питань громади пе­ реводяться в комерційну складову.

Обурені активісти й тим, що в Тер­ нополі ще не з’явилося жодного па­ м’ятника Героям Небесної Сотні. Во­ ни переконані, що за всім стоять по­ літичні або фінансові амбіції. Найбільше дискусій викликали питання скандальних забудівель об­ ласного центру. За інформацією де­ путатів Тернопільської міськради, сьогодні в місті таких будівництв є більше п’ятнадцяти. Майже вісімде­ сят гектарів землі передано ко­му­ на­льним підприємствам міста, а да­ лі земля опинялася в приватних руках. Як каже перший заступник на­ чальника обласного управління мі­ ліції Казимир Попіль, сьогодні пра­ во­охоронцями відкрито 11 кримі­ наль­них проваджень щодо незакон­ ного будівництва. По всіх справах тривають перевірки, опрацьо­вують­ ся доз­вільні документи на предмет закон­ності. Два про­вад­ження уже пе­ редані на розгляд до суду. Наталія БАРНИЧ

формував присутніх про реформи, які відбуваються у міліцейському ві­ домстві, та розкриття в області ряду резонансних злочинів. Не оминув керівник обласного управління і пи­ тань корупції та методів боротьби правоохоронців з ними. Відтак Олександр Богомол про­

вів нараду в місцевому райвідділі, де керівники галузевих служб облас­ ного управління підбили підсумки роботи підрозділу. За неналежне виконання своїх посадових обов’яз­ ків деяких керівників підрозділів райвідділу покарали дисциплінар­ ними стягненнями.

День відчинених дверей – у відділенні НАВСУ

Д

ень відчинених дверей відбувся у Тернопільському відділенні навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ. Хлопці та дівчата мали нагоду поспілкуватися з керівництвом ви­ шу. Начальник Тернопільського від­ ділення НАВСУ Іван Марків розпо­ вів про всі аспекти, умови та вимо­ ги до навчання. Вже понад десять років Терно­ пільське реґіональне відділення го­ тує фахівців освітньо-кваліфікацій­ ного рівня «бакалавр» за спеціаль­ ністю «правознавство». Заступник начальника відділу комплектації управління кадрового забезпечення обласної міліції Анд­ рій Зальопаний ознайомив присут­ ніх з умовами вступу до вищих на­ вчальних закладів системи МВС. У свою чергу заступник начальника

управління-начальник сектору ме­ дичного забезпечення УМВС Украї­ ни в Тернопільській області Михай­ ло Василишин акцентував увагу на фізичній підготовці та стані здо­ро­ в’я абітурієнтів. Якщо ви прагнете здобути юри­ дичну освіту, звертайтеся за адре­ сою у Тернополі: вулиця Липова, 39. Довідки за телефоном 52-13-53.


СПРАВИ ВНУТРІШНІ п’ятниця, 24 квітня 2015 року Досьє 102

9

Незмінними привітанням до кожного, хто перетинав наші блокпости було: «Слава Україні!» НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

Д

ва місяці служби на блокпостах. У зоні ризику й небезпеки – щомиті. Та тернопільські оперативники встигали не лише виконувати свої службові завдання, а й сіяти у розгуб­ лених і зневірених душах жителів Донбасу зернята любові до рідної землі та почуття патріотизму.

Заступник начальника управ­ ління карного розшуку обласної мі­ ліції Тернопільщини Віталій Квас­ нєвський на сході побував уже двічі. Вперше – у серпні минулого року. Тоді, як розповідає полковник міліції, завданням їхньої оперативної гру­ пи стало очищення від сепаратист­ ських елементів щойно звіль­не­но­ го Лисичанська Луганської облас­ті. Цьогорічна поїздка виявилася три­ валішою – два місяці тернопільські розшуківці несли службу на блок­ постах по дорозі до Слов’янська та Краматорська Донецької області. – Пліч-о-пліч з нами працювали оперативники з Вінниці, Волині, Чер­ нігова, Черкас та кінологи із Закар­ паття, – розповідає полковник мілі­ ції. – Мене було призначено стар­ шим зведеного загону, тож відпові­

дальність подвійна, адже пильнуєш за безпекою і роботою кожного вві­ реного тобі розшуківця. Основне завдання зведеного опе­ ративного загону – не допустити на звільнені території диверсантів, та­ бу на ввезення чи вивезення зброї, вибухівки, боєприпасів та інших за­ боронених предметів. Робота пиль­ на, скрупульозна. – І ризикована, – уточнює Віта­ лій Кваснєвський. – Тому найперший пункт інструктажу – особиста безпе­ ка. Проте навіть попри ризики, ми зобов’язані були проводити ретель­ ний огляд всіх, хто проходив чи про­ їжджав через наші блокпости. Бува­ ло, що серед проїжджих дехто «сві­ тив» різного роду посвідченнями, що вказували на високі ранги та чини, проте для нас це не мало жодного

значення. Закон – один для всіх. Па­ нібратством теж ніхто не займався. Ввічливо, стримано, толерантно, проте на дистанції – таким було на­ ше спілкування з місцевим населен­ ням. Пильність й уважність допома­ гали оперативникам зведеного за­ гону не лише якісно виконувати службові завдання: вдалося затри­ мати розшукуваного за вчинення злочинів, разом з військовим комі­ саром вручити повістки втікачам від мобілізаційного призову, а й вряту­ вати власні життя. – Був випадок, – розповідає пол­ ковник міліції, – коли поблизу блок­ поста кінологи нашого загону знай­ шли розтяжку з двох гранат. Зрозу­ міло, це був «дарунок» від недобро­ зичливців. Ми його прийняли, про­ те не так, як розраховували на це недруги. Злагоджена й відпрацьована до автоматизму тактика дій оператив­ ного загону давала можливість не лише якісно виконувати фільтра­ ційну роботу, а й, між іншим, щора­ зу нагадувати жителям Донбасу, що вони – частина України, невіддільна і неподільна. – Слава Україні! – це привітання чув кожен, хто перетинав наші блок­ пости, – ділиться спогадами Віталій Владиславович. – Відповідь та реак­ ція на нього була різною. Ми усві­ домлювали, що в декого викликає­ мо ворожі настрої, але як могли, так будили в серцях луганчан та донеч­ чан почуття патріотизму. На привітання розшуківців хтось із захопленням відповідав: «Героям слава!», хтось лише похитував голо­ вою, а в декого відверта ненависть світилася в очах. Та були випадки «національного зцілення», коли про­

слава Батьківщини через привітан­ ня навертала від озлобленості до єд­ нання. Не словом єдиним, а й справами доводили тернопільські оператив­ ники, що їм не байдужа доля спів­ вітчизників. – Уже перед відправкою, огля­ даючи запаси харчів, побачили, що маємо достатньо, аби поділитися ними з вихованцями дитячого са­ дочка у селі Григорів, – розповідає

полковник міліції. – Цукерки, варен­ ня, мед, крупи, макарони – все це пе­ редали дітлахам. А ще над будівлею дошкільного закладу замайорів по­ дарований нами синьо-жовтий стяг. Діалог між заходом та сходом України, на думку Віталія Кваснєв­ ського, має початися не з насильних переконань, а зі справ любові та ми­ лосердя. І хай не вже, не сьогодні, але час зітре межу між народом єди­ ної країни.

Теплу зустріч влаштували й тим, хто повернувся після понад місяця служби в зоні АТО. До рідного Тер­ нополя прибули півсотні працівни­ ків міліції. На сході правоохоронці забезпе­ чували правопорядок в населених пунктах, контрольованих українсь­

кими військами, несли службу на блокпостах, заступали на патрулю­ вання, допомагали місцевому насе­ ленню. Сотні небезпечних та ризикова­ них ситуацій – позаду. Бійці раді­ ють, що повернулися додому в пов­ ному складі, виконавши всі пос­тав­

лені завдання. Правоохоронцям надали корот­ кострокові відпустки для відпочин­ ку та відновлення сил у родинному колі. Після цього вони знову повер­ нуться до виконання своїх службо­ вих обов’язків. Олена КОЗЮК

Тернопільські правоохоронці змінили колег у зоні АТО

Щ

е один зведений загін працівників міліції Тернопільщини вирушив на схід. Півсотні бійців із різних підрозділів, відділів і служб УМВС та міськрайвідділів області змінили своїх побратимів у зоні проведення антитерористичної операції. У складі загону і новачки, і вже досвідчені правоохоронці, які не вперше вирушать на східні рубежі. Тернопільські міліціонери продов­ жать роботу своїх колег: чергувати­ муть на блокпостах та стежитимуть за громадським порядком. Загін бійців повністю забезпе­ чений новою формою і засобами захисту. Волонтери та підприємці краю допомогли із продуктами харчування . Проводжали захисників у дале­ ку дорогу друзі, колеги, рідні та близькі. Із напутнім словом до підлег­лих звернувся начальник обласного уп­ равління внутрішніх справ, полков­ ник міліції Олександр Богомол. Він побажав усім гідно виконати свій

обов’язок перед Батьківщиною та живими й неушкодженими поверну­ тися додому.


10

НОВИНИ З ПАВУТИНИ Досьє 102 п’ятниця, 24 квітня 2015 року

Термін реєстрації нерухомості скоротили до трьох-п’яти днів

К

абінет Міністрів України встановив скорочені тер­ міни надання послуг дер­ жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно – про­ тягом трьох днів, а при держреєстрації з видачею свідоцт­ ва про право власності на не­ рухомість, а також держреєст­ рації права власності на під­ приємство як єдиний майновий комплекс – протягом п’яти днів. Відповідне рішення закріплене постановою Кабінет Міністрів Ук­ раї­ни №190 від 8 квітня поточного року. Згідно з додатком до постано­ ви, розмір плати за такі послуги ви­ значений у подвійному розмірі ад­ міністративного збору за держреє­

страцію речових прав та прав влас­ ності на нерухомість відповідно. Уряд також встановив за под­ війну оплату скорочені терміни на­ дання інформації з Державного ре­ єст­ру речових прав на нерухоме май­ но у паперовій формі – протягом го­

Соціальні ґарантії для демобілізованих

П

резидент Петро Порошенко підписав закон, який підвищує соцґарантії для демобілізованих. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Законом, зокрема, встановлено збереження місця роботи (посади) та середній заробіток на підприєм­ стві чи в установі за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та знаходять­ ся на лікуванні у медичних закла­ дах, а також потрапили у полон або визнані безвісти відсутніми. Документом також надаються додаткові ґарантії соціального за­ хисту військовослужбовцям, які про­ ходять військову службу за призо­ вом під час мобілізації, на особли­ вий період, щодо порядку надання

дини з моменту реєстрації заяви. Згідно з документом, держ­ре­ єст­рація обтяжень стане можливою протягом двох годин, а плата за да­ ну послугу передбачена в розмірі ад­мінзбору за держреєстрацію об­ тяжень.

П

Як зазначається, загальна сума задекларованих доходів становить 13,8 мільярда гривень, визначено до сплати податку на доходи фізич­ них осіб – 289,8 мільйона гривень. Порівняно з минулим роком ці по­ казники збільшились на 18 та 12 відсотків відповідно. Найбільшу кількість декларацій

Н

абувши чинності у Верховній Раді, закон про заборону комуністичної символіки торкнувся назв низки областей, районів і населених пунктів України. Які ж назви тепер хочуть зміни­ ти? З великих міст це Дніпропет­ ровськ і Кіровоград. Нижче представлений список за­ пропонованих нових і нинішніх назв населених пунктів, які хочуть пере­ йменувати: Бахмут – Артемівськ, До­ нецька область; Бірзула – Котовськ, Одеська область; Богополь – Перво­ майське, Миколаївська область; Бун­ ге – Южнокомунарськ, Донецька об­ ласть; Вараш – Кузнецовськ, Рівнен­ ська область; Голубовськ – Кіровськ, Луганська область; Гришин – Крас­ ноармійськ, Донецька область; Дол­ жанськ – Свердловськ, Луганська об­

ласть; Єлисаветград – Кіровоград; Ка­менськ – Дніпродзержинськ, Дніп­ ропетровська область; Катеринівка – Артемівськ, Луганська область; Кле­нове – Кіровське, Донецька об­ ласть; Константинівськ – Южноук­ раїнськ, Миколаївська область; Крис­ тинопіль – Червоноград, Львівська область; Лихачово – Первомайське, Харківська область; Неліповськ – Ар­ темове, Донецька область; Олександ­ рівка – Первомайське, Луганська об­ ласть; Олешки – Цюрупинськ, Хер­ сонська область; Покровськ – Орд­ жонікідзе, Дніпропетровська область; Самар – Новомосковськ, Дніпропе­ тровська область; Січеслав, Дніпро – Дніпропетровськ; Сновськ – Щорс, Чернігівська область; Чистякове – То­ рез, Донецька область; Шахтарське – Первомайськ, Дніпропетровська об­ ласть; Щербинівка – Дзержинськ, До­ нецька область.

го порушення. Порушникові надси­ латимуть СМС-повідомлення з по­ силанням на відео. Нова система передбачає скасу­ вання мінімальних і максимальних штрафів за ДТП. Цей крок зроблено з метою зменшити рівень корупції

при оплаті штрафів. Замість цього буде залишений один штраф – міні­ мальний з нині існуючих. У Кабінеті Міністрів повідомили, що нова система запрацює з 1 черв­ ня. Щоб звикнути до неї, водіям да­ дуть перехідний період.

Штрафи по-новому: нова система стягнень за порушення ПДР

У

Міністерстві внутрішніх справ представили нову систему штрафів для порушників правил дорожнього руху. Про це повідомила заступник міністра МВС Ека Згуладзе.

щорічної відпустки та встановлено ґарантії відстрочки від повторного призову протягом шести місяців у разі проведення часткової мобіліза­ ції, процедури призову на військову службу на тих військовозобов’яза­ них, які були звільнені зі служби у запас після проведення заходів по­ передньої мобілізації. Винятком мо­ же слугувати їх особиста згода що­ до здійснення такого призову.

За її словами, штраф тепер буде прив’язаний не до водія, а до маши­ ни. Нова система передбачає почат­ кове нарахування 150 балів на ав­ томобіль. У разі порушення бали бу­дуть зніматися. Коли бали закін­ чаться, почнуться грошові стягнен­ ня. У разі несплати штрафу протя­ гом 30 днів після порушення сума буде подвоюватися. Після закінчен­ ня 60-тиденного терміну матеріали про порушення буде передано до Мі­ ністерства юстиції. Водієві також буде надана мож­ ливість подивитися відеозапис сво­

В Україні 683 мільйонери – ДФС ротягом перших трьох місяців поточного року громадянами України подано майже 194 тисячі дек­ ларацій про майновий стан і доходи. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби.

Міста повернуть собі колишні назви

подано у Запорізькій, Миколаївсь­ кій, Дніпропетровській та Харків­сь­ кій областях. Суттєво підвищився рівень декларування доходів гро­ ма­дян у Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях. За видами доходів найбільше гро­мадяни декларували доходи від заробітної плати (4,2 млрд грн), від успадкованого або от­ри­маного в да­ рунок майна (3,7 млрд грн), інші до­ ходи (3,5 млрд грн) та від продажу нерухомого майна (1,1 млрд грн). Станом на 1 квітня дохід понад мільйон гривень задекларували 683 громадяни, що на 3 відсотки біль­ ше, ніж за аналогічний період мину­ лого року.

У Тернополі найменше позашлюбних дітей

Д

о такого висновку дій­ш­ ли статисти, провівши дослідження у всіх областях України.

Правом на отримання податко­ вої знижки скористалися понад 53 тисячі осіб. Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає повер­ ненню, становить 71,9 мільйона гривень.

На Прикарпатті найнижчий рі­ вень злочинності, у Тернополі най­ менше дітей, народжених поза шлю­ бом. А ще на заході найменше хво­ рих на психічні розлади, наркома­ нів і алкоголіків. Статисти вирахо­ вували найнебезпечніші та найбла­ гополучніші реґіони. Для складання рейтингу бралися до уваги такі кри­ терії: рівень злочинності, чисель­ність

тяжких злочинів і самогубств, кіль­ кість хворих на туберкульоз, по­ши­ реність алкоголізму і наркоманії, рі­ вень безробіття, чисельність ДТП, борги із заробітної плати, співвід­ ношення шлюбів та розлучень, кіль­ кість позашлюбних дітей. Очолив п’ятірку неблагополуч­ них реґіонів України Крим, зокре­ ма, місто Севастополь. До нього при­ єдналися Запоріжжя, Кіровоград, а також Київ. А найблагополучнішим визнаний Івано-Франківськ. За ним йдуть Чернівці, Рівне, Закарпаття та Тернопіль.


ТЕЛЕДОСЬЄ

ПОНЕДІЛОК, 27 КВІТНЯ УТ-1 06.00, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Спорт 07.20 Ера будiвництва 07.25, 23.25 На слуху 08.20 Новини звiдусiль 08.45 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.15 Д/ф «Ромео i Джульєта в країнi Рад» 10.15 Д/ф «Клуб пригод» 11.00 Український корт 11.30, 04.30 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 12.00 Уряд на зв’язку з громадянами 12.25 Утеодин з Майклом Щуром 13.20 Вiкно до Америки 13.55 Казки Лiрника Сашка 14.05 М/ф 14.15 Хочу бути 14.40 Хто в домi хазяїн? 15.05 Чоловiчий клуб 15.35 Книга.ua 16.15 Концерт вiрменської музики 18.05 Час-Ч 18.15, 02.20 Новини. Свiт 19.00 Перша шпальта 19.30 Дорогi депутати 20.00 Про головне 22.00 Перша студiя 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.20 ТелеАкадемiя 02.50 Х/ф «Просто уяви» 1+1 06.15 «Лото-Забава» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45 «ТСН» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.45 «Чотири весiлля» 11.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 15.45 «Битва салонiв» 17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 19.30, 23.15 «ТСН» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Х/ф «Моє щасливе завтра» ▲ 22.00 «Грошi» 23.30 «МIНКУЛЬТ» 00.10 Х/ф «Величний Джо». ▲ 01.00 Х/ф «Анжелiка - маркiза янголiв» 02.50 Х/ф «Чудова Анжелiка» 04.25 Т/с «Терпкий смак кохання» 05.10 «Служба розшуку дiтей» 05.15 «Телемагазин»

ІНТЕР 06.10 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Легковажна жiнка» 10.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини 12.25 Д/с «Склад злочину» 13.15, 14.20 «Сiмейний суд» 15.25, 16.15 «Чекай на мене» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Ленiнград-46» ▲ 22.50 Т/с «Безсоння» ▲ 23.45 Т/с «Пiдземний перехiд» ▲ 01.35 Т/с «Сусiди» ICTV 05.15 Служба розшуку дiтей 05.20 М/с «Пригоди мультяшок» 06.00 Надзвичайнi новини 06.45 Факти тижня 08.45 Факти 09.10 Спорт 09.15 Х/ф «Старi пси» 11.05, 13.20 Т/с «Небо у вогнi» 12.45, 15.45 Факти 14.30, 16.20 Х/ф «Червона планета» 16.55 Х/ф «Мисливцi за вiдьмами» 18.45, 21.10 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Дiстало! 21.30 Свобода слова 00.30 Х/ф «Блейд. Трiйця» ▲

• АНОНС

02.25 Х/ф «Обговоренню не пiдлягає» ▲ 03.50 Т/с «Гра в брехню» НОВИЙ 06.10, 07.25, 07.33, 09.43 Kids’ Time 06.15 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни» 07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди крутизни» 07.55 М/ф «Гроза мурашок» 09.45 Х/ф «Громобій» 11.35 Х/ф «Гонитва» 13.40 Т/с «Моя прекрасна няня» 17.00 Т/с «Воронiни» 18.00, 02.50 Репортер 18.20, 02.10 Абзац! 19.00 Ревiзор 21.25 Пристрастi за Ревiзором 23.10 Аферисти в мережах 00.20 Х/ф «Мiсто грiхiв: Жiнка, заради якої варто вбивати» ▲ 02.55 Служба розшуку дiтей 03.00 Х/ф «Велика справа» ▲ 04.30 Зона ночi 06.05 25-й кадр

СТБ 05.35 «У пошуках iстини. Космiчнi драми вiд козакiв до Корольова» 06.20 «Все буде добре!» 08.00, 18.25 «За живе!» 09.35 Х/ф «Новорiчна дружина» 13.40, 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 14.20 «Битва екстрасенсiв» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 20.55 Т/с «Пiзнє розкаяння» 22.35 «Детектор брехнi 7» 23.55 «Один за всiх» 01.05 Х/ф «Гусарська балада» 02.40 Х/ф «Ад’ютант його величності» 03.55 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.30 Міська рада інформує 07.40 «Слідства. Інфо» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Переможний голос віруючого 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про нас» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 Межа правди 13.10, 02.30 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Знову 18» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Усіма широтами» 17.30 «Гал-кліп» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 18.45 Міська рада інформує 19.00 Провінційні вісті 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 Єдина країна 20.40 Дім книги 21.30 «Сільський календар» 22.00 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Коли орел атакує» ▲ 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Знову 18» ▲ 03.30 Провінційні вісті ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Будьте здорові» 20.00 «Урок... для батьків» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 21.30 «На часі» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.15 «Назбиране» 22.30 «Чаc країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

СТБ 9.35 «Новорiчна дружина». Комедiя. У самий розпал вечiрки в клубi Даша i Максим зустрiчають одне одного... І прокидаються в од­ ному лiжку... Вирiшивши, що їх зве­ ла сама доля, герої починають бу­ дувати iдеальнi, «правильнi» вiд­ но­сини i... Режисер: С. Музиченко. У ролях: С. Перегудов, А. Яковлєва. 1+1 2.50 «Чудова Анжелiка». Мелодрама. Пiсля того, як чо­ло­вi­ ка Анжелiки спалюють на багаттi, вона знаходить притулок у розбiй­ никiв. В Анжелiки є план – вона готова вийти замiж за маркiза, щоб проникнути до Версалю i помсти­ тися королю за смерть чоловiка... Режисер: Б. Бордье. У ролях: М. Мерсьє, К.Жiро.

ВІВТОРОК, УТ-1 06.00, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.30, 07.00, 08.00, 14.15, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Спорт 07.20 На слуху 08.20 Новини звiдусiль 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.25, 20.00 Про головне 10.20 Перша студiя 11.00 Самiт Україна-ЄС 14.35, 18.05 Час-Ч 16.20 Х/ф «Гiмалаї - там, де живе вiтер» 18.15, 02.20 Новини. Свiт 18.50 Д/ф «Таємницi довголiття» 22.00 Вiйна i мир 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.25 Вертикаль влади 01.20 ТелеАкадемiя 02.50 Х/ф «Сезон убивств» 1 с. 04.30 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.45 «Чотири весiлля» 11.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 12.00, 16.45 «ТСН» 12.30, 13.00 Т/с «Ворожка» 13.40, 14.15 Т/с «Слiпа» 14.50 «Сiмейнi мелодрами 5» 15.50 «Битва салонiв» 17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 19.30 «ТСН» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Х/ф «Моє щасливе завтра» ▲ 22.00 «Чотири весiлля 4» 23.15 «ТСН» 23.35, 04.30 Х/ф «Величний Джо» ▲ 00.30 Х/ф «Анжелiка i король» 02.15 Х/ф «Невгамовна Анжелiка» 03.45 Т/с «Терпкий смак кохання» 05.10 «Служба розшуку дiтей» 05.15 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.45 М/ф 06.20 «Подробицi» - «Час» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Легковажна жiнка» 10.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 12.25 «Судовi справи» 13.20, 14.20 «Сiмейний суд» 15.30, 16.15 Т/с «Аромат шипшини» 18.05, 19.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Ленiнград-46» ▲ 22.50 Т/с «Безсоння» ▲ 23.50 Т/с «Пiдземний перехiд» ▲ 01.40 Т/с «Сусiди» ICTV 05.10 Факти 05.40 Цивiльна оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 09.55 Т/с «Революцiя» 11.45 Т/с «Дiзнавач 2» 12.45 Факти 13.10 Т/с «Небо у вогнi» 15.45 Факти 16.20 Т/с «Небо у вогнi» 16.45 Т/с «Дiзнавач 2» 18.45, 21.10 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Цивiльна оборона 21.30 Т/с «Шеф 2» 23.25 Х/ф «Мiсiонер» ▲ 01.15 Х/ф «Убивство за розкладом» ▲ 02.55 Т/с «Революцiя» 04.15 Т/с «Гра в брехню» НОВИЙ 06.10, 07.25, 07.33, 07.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни»

• АНОНС

28 КВІТНЯ

п’ятниця, 24 квітня 2015 року Досьє 102

07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди крутизни» 08.00 Репортер 08.05 Єралаш 11.55 Т/с «Татусевi дочки» 16.55 Т/с «Воронiни» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00 Т/с «Воронiни» 20.00 Т/с «СашаТаня» ▲ 21.00 Х/ф «Великий солдат» ▲ 23.00 Х/ф «Розборки в стилi кунг-фу» ▲ 01.05 Абзац! 01.50 Репортер 01.55 Служба розшуку дiтей 02.00 Великi почуття 03.30 Зона ночi

СТБ 05.35 «У пошуках iстини. Марiя Тарновсь­ ка: таємниця Чорного янгола» 06.20 «Вiкна-Новини» 06.55 «Все буде добре!» 08.45 «За живе!» 10.00 Х/ф «Найпривабливiша i найсим­ па­тич­нiша» 11.40 «Слiдство ведуть екстрасенси» 12.40 «МастерШеф 3» 16.00 «Все буде добре!» 18.00 «Вiкна-Новини» 18.30 «За живе!» 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.55 Т/с «Пiзнє розкаяння» 22.00 «Вiкна-Новини» 22.35 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 00.30 «Один за всiх» 01.45 Х/ф «Дорослi дiти» 03.00 Х/ф «Ад’ютант його величності» 04.20 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Сільський календар» 08.05 «Духовні роздуми» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Усіма широтами» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Музичні делікатеси» 12.40 «Гаджет Time» 12.50 «Модна правда» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Заручники честі» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Усіма широтами» 17.30 Культура і мистецтво 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Слідства. Інфо» 20.30 Вікно в Європу. Сильні разом 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Щоденник для батьків» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Проект Олександри» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Заручники честі» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Проект Олександри» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Зона ризику» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Крізь призму часу» 21.30 «Енергоманія» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.20 «Моя улюблена робота» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі CTБ 10.00 «Найпривабливiша i най­ симпатичнiша». Комедiя. Надя Клюєва за сприяння своєї ефектної подруги i за допо­ могою науки намагається пiд­ко­ рити серце колеги по службi. Пiс­ля кумедних i сумних пригод Надя знаходить своє щастя. Режисер: Г. Бежанов. У ролях: I. Муравйова.

НОВИЙ 23.00 «Розборки в стилi кунг-фу». Бойовик. Країна спустошена вiй­ ною, а мiсто подiлене на зони впли­ ву могутнiх вуличних банд – i коли тебе грабують тiльки раз на тиж­ день, вважай, дуже пощастило. Ге­ рой цього фiльму прагне одного: перестати бути простим «лохом»... Режисер: С. Чоу. У ролях: С. Чоу, К. Куєн Чан.

11

СЕРЕДА,

УТ-1 06.00 Вертикаль влади 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Спорт 07.20 Ера будiвництва 07.25, 23.35 На слуху 08.20 Новини звiдусiль 08.25, 00.25 Вiд першої особи 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.25 Про головне 10.15 Д/ф «Таємницi довголiття» 11.35 Дорогi депутати 12.35 Зроблено в Європi 13.20, 18.05 Час-Ч 13.30 Вiйна i мир 14.30 Казки Лiрника Сашка 14.40 Нотатки на глобусi 14.55 Як ваше здоров’я? 15.50 Iнша музика з Олексiєм Коганом 16.15 Х/ф «Таксистка» 18.15, 02.20 Новини. Свiт 19.00 Перша студiя 19.30 ДебатиPRO 22.00 Слiдство.Iнфо 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.25 Тепло.ua 01.20 ТелеАкадемiя 02.50 Х/ф «Сезон убивств» 2 с. 04.30 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.45 «Чотири весiлля» 11.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН» 12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 15.45 «Битва салонiв» 17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Х/ф «Моє щасливе завтра» ▲ 22.00 «Iнспектор Фреймут 2» 23.35, 02.45 Х/ф «Величний Джо» ▲ 00.30, 03.40 Х/ф «Формула кохання» 02.00 Т/с «Терпкий смак кохання» 05.10 «Служба розшуку дiтей» 05.15 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.45 М/ф 06.20 «Подробицi» - «Час» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Легковажна жiнка» 10.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 12.25 «Судовi справи» 13.20, 14.20 «Сiмейний суд» 15.30, 16.15 Т/с «Аромат шипшини» 18.05, 19.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Ленiнград-46» ▲ 22.50 Т/с «Безсоння» ▲ 23.45 Т/с «Пiдземний перехiд» ▲ 01.40 Т/с «Сусiди» ICTV 04.55 Служба розшуку дiтей 05.00 Студiя Вашингтон 05.05 Факти 05.35 Цивiльна оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 09.55, 02.40 Т/с «Революцiя» 11.45, 16.45 Т/с «Дiзнавач 2» 12.45, 15.45 Факти 13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогнi» 18.45, 21.05 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Секретний фронт 21.25 Т/с «Шеф 2» 23.20 Х/ф «Небезпечна гастроль» ▲ 01.15 Х/ф «Мiсiонер» ▲ 04.05 Т/с «Гра в брехню»

• АНОНС

29 КВІТНЯ

НОВИЙ 06.10, 07.25, 07.33, 07.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни» 07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди крутизни» 08.00, 18.00, 02.20 Репортер 08.05 Єралаш 12.00 Т/с «Моя прекрасна няня» 17.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 18.20, 01.40 Абзац! 20.00 Т/с «СашаТаня» ▲ 21.00 Х/ф «Хто я?» ▲ 23.25 Х/ф «Деннi - ланцюговий пес» 02.25 Служба розшуку дiтей 02.30 Х/ф «Пустун» ▲ 04.00 Зона ночi 05.40 25-й кадр

СТБ 05.10 «У пошуках iстини. Вiктор Петров: лю­ бов резидента» 05.55, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 06.30, 16.00 «Все буде добре!» 08.10 «Зiркове життя. Випробування без­ дiт­нiстю» 09.15, 18.25 «За живе!» 10.35 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 12.30, 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 13.30 «МастерШеф 3» 21.00 Т/с «Пiзнє розкаяння» 22.35 «Давай поговоримо про секс 2» 00.25 «Один за всiх» 01.40 Х/ф «Людина нiзвiдки» 03.00 Х/ф «Ад’ютант його величності» 04.15 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Слідства. Інфо» 08.00 Вікно в Європу. Сильні разом 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Усіма широтами» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Щоденник для батьків» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Повінь шаленої ріки» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 16.40 «Чарівний ключик» 17.00 «Усіма широтами» 17.30 «Про кіно» 17.45 «Духовні роздуми» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 18.45 Міська рада інформує 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Формула здоров’я» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Музичні делікатеси» 22.00 Провінційні вісті 22.30 Міська рада інформує 22.40, 04.00 Х/ф «Спитай моїх дітей» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Повінь шаленої ріки» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Словами малечі про цікаві речі» 19.45 «Своє, українське» 20.00 «Діловий ритм» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Надія є» 21.30 «На часі» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.15 «Дорога на Схід» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

ICTV 23.20 «Небезпечна гастроль». Бойовик. Пiд час концерту аме­ риканської попзiрки, який вiдвi­ дав росiйський президент та аме­ риканський посол, терорис­ти вла­ штовують диверсiю. Єдина надiя – барабанщик, який у минулому служив у морськiй пiхотi. Режисер: Д. Лундгрен. У ролях: Д. Лундгрен, М. Смiт. 1+1 0.30 «Формула кохання». Мелодрама. У 1880 роцi до Росiї приїхав граф Калiостро з виступа­ ми для вищої знатi. Граф спробу­ вав закохати в себе юну Марiю Iванiвну, але дiвчина покохала мо­ лодого провiнцiала. Режисер: М. Захаров. У ролях: О. Абдулов, С. Фарада, Л. Бронєвой, О. Захарова.


12

ЧЕТВЕР,

УТ-1 06.00, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 17.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Спорт 07.20 Тепло.ua 07.30, 23.25 На слуху 08.20 Новини звiдусiль 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.10 ДебатиPRO 10.25 Перша студiя 10.50 Д/ф «2033 км вiд Ейфелевої вежi» 11.30, 04.30 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 12.20 Слiдство.Iнфо 13.20 Час-Ч 13.45 Казки Лiрника Сашка 13.55 М/ф 14.10 Надвечiр’я... 15.25 Свiтло 16.05 Чоловiчий клуб. Спорт 17.05 Час-Ч 17.15 Новини. Свiт 17.55 Гандбол. Квалiфiкацiя до ЧЄ- 2016 г. Україна - Португалiя 20.00 Про головне 22.00 «Схеми» з Н. Седлецькою 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.20 ТелеАкадемiя 02.20 Новини. Свiт 02.50 Х/ф «Сезон убивств» 3 с. 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.15, 02.40 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.45 «Чотири весiлля» 11.05 «Битва салонiв» 12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 13.35, 14.10, 04.15, 04.40 Т/с «Слiпа» 14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 15.45 «Битва салонiв» 17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Х/ф «Моє щасливе завтра» ▲ 22.00 «Сказочная Русь 2015» 22.30 «Право на владу 2» 00.35, 03.00 Х/ф «Вiй» 01.55 Т/с «Терпкий смак кохання» 05.05 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.45 М/ф 06.20 «Подробицi» - «Час» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Легковажна жiнка» 10.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 12.25 «Судовi справи» 13.20, 14.20 «Сiмейний суд» 15.30 Т/с «Аромат шипшини» 16.15 Д/с «Аромат шипшини» 18.05, 19.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Ленiнград-46». ▲ 22.55 Т/с «Безсоння». ▲ 23.55 Т/с «Пiдземний перехiд». ▲ 01.45 Т/с «Сусiди»

ICTV 05.00 Студiя Вашингтон 05.05 Факти 05.35 Цивiльна оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 09.55 Т/с «Революцiя» 11.45 Т/с «Дiзнавач 2» 12.45Факти 13.10 Т/с «Небо у вогнi» 15.45 Факти 16.20 Т/с «Небо у вогнi» 16.45 Т/с «Дiзнавач 2» 18.45, 21.05 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Iнсайдер 21.25 Т/с «Шеф 2» 23.20 Х/ф «Прямий контакт» ▲ 01.10 Х/ф «Небезпечна гастроль» ▲

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 24 квітня 2015 року

12 БЕРЕЗНЯ

02.40 Т/с «Революцiя» 04.00 Т/с «Гра в брехню»

НОВИЙ 06.10, 07.25, 07.33, 07.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни» 07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди крутизни» 08.00 Репортер 08.05 Єралаш 11.55 Т/с «Татусевi дочки» 16.55 Т/с «Воронiни» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00 Т/с «Воронiни» 20.00 Т/с «СашаТаня». ▲ 21.00 Х/ф «Громобій» ▲ 23.15 Х/ф «Поцiлунок дракона» ■ 01.15 Абзац! 02.00 Репортер 02.05 Служба розшуку дiтей 02.10 Великi почуття 03.40 Зона ночi СТБ 05.30 «У пошуках iстини. Олена Блаватсь­ ка: у змовi з духами» 06.15 «Вiкна-Новини» 06.50 «Все буде добре!» 08.40 «За живе!» 09.55 «Моя правда. Зваженi i закоханi» 10.45 «Моя правда. Зваженi з скандалом» 11.45 «Слiдство ведуть екстрасенси» 12.40 «МастерШеф 3» 16.00 «Все буде добре!» 18.00 «Вiкна-Новини» 18.25 «За живе!» 19.50 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.55 Т/с «Пiзнє розкаяння» 22.00 «Вiкна-Новини» 22.35 «Я соромлюся свого тiла 2» 00.25 «Один за всiх» 01.35 Х/ф «Зигзаг удачi» 02.55 Х/ф «Ад’ютант його величності» 04.05 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Формула здоров’я» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Усіма широтами» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Соло» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Братство», 1 с. ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Усіма широтами» 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Україна. Перезавантаження 21.30 «Наші вітання» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Новокаїн» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Братство», 1 с. ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Новокаїн» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Що робити?» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 Д/ф «Левко Лук’яненко. Покликаний бути символом» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.15 «Думки вголос» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі ICTV 23.20 «Прямий контакт». Бойовик. Майк – ув’язнений, який мотає термiн на зонi в Росiї. У ньо­ го з’являється шанс достроково звiльнитися. Все, що вiд нього пот­­ рiбно – допомогти у звiльненнi ви­ краденої дiвчини... Режисер: Д. Лернер. У ролях: Д. Лундгрен, Дж. Мей, М. Паре, Б. Рахаль, Дж. Чалк.

СТБ 1.35 «Зигзаг удачi». Комедiя. Орєшников стає волода­ рем виграшного лоте­рей­но­го бi­ ле­та, купленого на гро­шi з каси взаємодопомоги. Дiзнав­шись про те, що сталося, члени кооперативу вимагають подiлити виграш на всiх... Режисер: Е. Рязанов. У ролях: Є. Леонов, В. Тализiна.

ЯКЩО ВАШІ РІДНІ З АТО НЕ ВИХОДЯТЬ НА ЗВ’ЯЗОК – ЗВЕРТАЙТЕСЬ У МІЛІЦІЮ У слідчому управлінні обласної міліції створена спеціаль­ на робоча група для надання допомоги громадянам, чиї ро­ дичі та близькі зникли у зоні АТО. Правоохоронці співпрацюватимуть з волонтерами щодо розшуку та встановлення місця перебування зниклих осіб. Контакти робочої групи: м. Тернопіль, вул. Валова, 11 каб. 115, 115 А, телефони: (0352) 27-14-15, 27-12-31, «гаряча телефонна лінія» 097-707-39-11 (цілодобово).

ДИВІТЬСЯ У БУДНІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV


ТЕЛЕДОСЬЄ

п’ятниця, 24 квітня 2015 року Досьє 102

ПРАЦІВНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМВС УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЮТЬ НА НАВЧАННЯ

Загальні положення: – ВНЗ МВС України здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів бака­ лавра, спеціаліста, магістра на основі повної загальної середньої освіти; – підготовка фахівців у ВНЗ МВС здійснюєть­ ся за державним замовленням (денна форма навчання); – курсантів ВНЗ забезпечують харчуванням, форменим одягом та грошовим утриманням.

Вимоги до рівня освіти та віку:

– на денну форму навчання зараховують осіб, які мають повну середню освіту, віком від 17 до 25 років;

Інформація щодо вступу до відомчих навчальних закладів МВС України в 2015 році

– призовники віком від 17 до 21 року, які ма­ ють повну загальну середню освіту; – військовослужбовці та особи, звільнені в за­ пас Збройних сил України, що мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до 23 років (для Академії внутрішніх військ МВС).

Порядок відбору кандидатів:

– кандидат на навчання має право вільно оби­ рати навчальний заклад (Національна акаде­ мія внутрішніх справ, м. Київ, Львівський дер­ жавний університет внутрішніх справ, Одесь­ кий державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внут­ рішніх справ, Академія внутрішніх військ МВС, м. Київ, Національний університет «Юридич­

на Академія України ім. Я.Мудрого», м. Харків, Одеська юридична академія); – кандидат на навчання подає до сектору ка­ дрового забезпечення міськрайвідділів вну­ трішніх справ у районних центрах та у м. Тер­ нополі або в управління МВС України в Тер­ нопільській області пакет документів для оформлення особової справи, проходить вій­ ськово-лікарську комісію.

Звертайтесь у Тернопільський МВ (м.Тернопіль, бульвар Шевченка 10) за телефонами (0352)27-12-67, 27-10-46, або в управління МВС України в Тернопільській області (м.Тернопіль, вул.Валова 11) за телефонами (0352) 27-13-55, 27-14-21, 27-13-69.

13

П’ЯТНИЦЯ,

УТ-1 06.05 На слуху 06.25, 23.00 Х/ф «Польоти увi снi та наяву» 08.00 Ера будiвництва 08.15, 00.55 «Золотий гусак» 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.20 Альтернативна музика. Bandur Band 09.45 Гандбол. Квалiфiкацiя до ЧЄ- 2016 р. Україна - Португалiя 11.40, 04.30 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 12.10 «Схеми» з Н. Седлецькою 12.45 Казки Лiрника Сашка 13.00 М/ф 13.10 Школа Мерi Поппiнс 13.30 Як це? 14.10 Вiра. Надiя. Любов 15.25 До 70-рiччя В. Зiнкевича. Вiд «Сме­ рiчки» до «Свiтязя» 16.00 Театральнi сезони 16.30 Д/ф «Народження Шарло» 17.30 Ювiлейний концерт поета-пiсняра Вадима Крищенка 1 ч. 19.00 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 20.05 Д/ф «Майдан. SOS» 21.00, 05.00 Новини 22.00 Перша студiя 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 01.20 Музичне турне 02.20 Х/ф «Сезон убивств» 4 с. 04.00 Як ваше здоров’я? 1+1 05.30 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 07.00 Х/ф «Кураж» 19.30, 02.05 «ТСН» 20.20 «Мультибарбара 2015» 21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 22.55 «Свiтське життя» 00.00, 02.55 Х/ф «Чорний лебiдь» ▲ 04.40 «Українськi сенсацiї» 05.25 «Телемагазин»

ІНТЕР 06.30 Х/ф «Казка про загублений час» 07.50 «Подробицi» - «Час» 08.45 Х/ф «Сорочинський ярмарок» 10.45 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика» 12.40 Т/с «Ключi вiд щастя» 1, 4 с. 16.20 Т/с «Аромат шипшини» 18.10 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Х/ф «Любов i Роман» ▲ 22.50 Х/ф «Її серце» 00.40 Т/с «Правдива iсторiя про Червонi вiтрила» 1, 4 с. 03.40 Х/ф «Сорочинський ярмарок» 05.20 Д/ф «Сорочинський ярмарок. За кад­ ром» ICTV 04.35 Служба розшуку дiтей 04.40 Студiя Вашингтон 04.45 Факти 05.15 М/ф «Зiрка Лори i таємничий дракон» 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти 09.15, 19.15 Надзвичайнi новини 10.00 Х/ф «У пошуках пригод» 11.55, 13.10 Х/ф «Бiблiотекар. У пошуках Списа Долi» 12.45, 15.45 Факти 14.25, 16.20 Х/ф «Бiблiотекар. Повернення до копалень царя Соломона» 16.45 Х/ф «Бiблiотекар. Прокляття чашi Юди» 18.45, 21.05 Факти 20.20 Антизомбi 21.25 Т/с «Шеф 2» 23.20 Х/ф «Сховок» ▲ 01.15 Х/ф «Прямий контакт» ▲ 02.45 Т/с «Революцiя» 04.05 Т/с «Гра в брехню» НОВИЙ 06.15 Служба розшуку дiтей 06.20, 07.25, 07.33, 07.55 Kids’ Time 06.25 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни» 07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди крутизни»

Державна служба охорони при управлінні МВС України

в Тернопільській області надає весь спектр охоронних послуг фізичним та юридичним особам: – охорона об’єктів різних форм власності; – інкасація, перевезення та супроводжен­ ня цінних паперів та грошових знаків; – охорона та супроводження туристичних груп; – охорона вантажів, перевезення цінностей; – послуги професійних охоронців; – забезпечення охорони ділових зустрічей, урочистих та представницьких заходів;

– реагування на надходження тривожного сигналу з об’єктів, що перебувають під охороною ДСО; – професійне встановлення, повне обслу­ говування найдосконаліших технічних за­ собів безпеки; – сертифікація засобів охоронного при­ значення; – розробка стандартів у галузі охорони.

Телефони: (0352) 52-64-45, 25-56-42, 23-59-34 – цілодобово.

• АНОНС

1 ТРАВНЯ

08.00 Репортер 08.05 Х/ф «Три нiндзя завдають удару у вiдповiдь» 10.00 Х/ф «Три нiндзя: Кiсточки вгору» 11.45 Х/ф «Великий солдат» 13.45 Х/ф «Громобій» 16.00 Х/ф «Хто я?» 18.40 Х/ф «Шанхайськi лицарi» 21.00 Х/ф «Люди в чорному» 23.00 Х/ф «Нереальний блокбастер» ▲ 00.40 Х/ф «Поцiлунок дракона» ■ 02.30 Великi почуття 02.50 Зона ночi 04.30 25-й кадр СТБ 05.35 Х/ф «Людина народилася» 07.05 Х/ф «Дочка» 09.00 Х/ф «Я не повернуся» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.45 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 20.00, 22.45 «Неодружений 5» 00.40 Х/ф «Ад’ютант його величності» 02.00 Х/ф «Карнавальна нiч» 03.15 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Україна. Перезавантаження 08.30 Переможний голос віруючого 09.00, 00.30 Час-Tайм 09.30 «Усіма широтами» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Bon appetit» 13.00 Хіт-парад 14.00, 02.30 Х/ф «Братство», 2 с. ▲ 16.00 Дитяча година 17.00 «Усіма широтами» 17.30 «Гаджет Time» 17.40 «Модна правда» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 19.00 «Слідства. Інфо» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.10 «Погляд зблизька» 20.40 «Золоте стремено» 21.30 «Духовні роздуми» 22.00 Вікно в Європу. Сильні разом 22.35 Х/ф «Дівчина моїх страхіть» ▲ 01.00 Україна. Перезавантаження 04.00 Х/ф «Дівчина моїх страхіть» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Вісті ТТБ» 10.35 «Тема дня» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Думки вголос» 12.20 Д/ф «Левко Лук’яненко. Покликаний бути символом» 13.15 «Спадщина» 13.30 «Сумщина INCOGNITO» 14.00 «Самітник із роду Косачів» 14.45 «Шляхами Тараса» 15.00 «Не сумуй, моя Вкраїно». Н.Май. 1 ч. 16.15 «Чудесний канал» 16.45 «Іноземна для дітей» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Учнівський щоденник» 17.15 «Живі сторінки» 17.30 «Рівне-місто сплетінь» 17.50 «Музеями Тернопілля» 18.00 «Cлово має народний депутат» 18.20 «На долині туман» 18.45 «Довженківськими стежками» 19.00 «Уряд на зв’язку з громадянами» 19.35 «Духовні скарби України» 19.45 «Західний експрес» 20.00 «Удосвіта» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 21.30 «На часі» 22.00 «Запоріжжя туристичне» 22.15 «Актуально» 22.30 «Іван Миколайчук. Спадщина» 23.00 Мовлення у цифровому форматі ІНТЕР 6.30 «Казка про загублений час». Кiноказка. Одного разу четверо злих чарiвникiв побажали собі по­ вернути колишню силу i моло­ дiсть. Для цього вони знайшли чо­ тирьох хлоп’ят, якi марнували да­ ремно свiй час... Режисер: А. Птушко. У ролях: Г. Плоткiн, О. Анофрiєв, Л. Шагалова, Р. Зелена, Г. Вiцин. 1+1 0.00 «Чорний лебiдь». Трилер. Сюжет картини будується навколо прими балетного театру, у якої несподiвано з’являється не­ безпечна конкурентка. Суперницт­ во посилюється через наближення вiдповiдального виступу, який по­ винен вирiшити все. Режисер: Д. Аронофскi. У ролях: Н. Портман, М. Кунiс.


14

СУБОТА, УТ-1 06.05 Вiд першої особи 06.40 На слуху. Пiдсумки 07.35 У просторi буття 08.30 «Золотий гусак» 09.20 Перша студiя 10.00 Зроблено в Європi 10.20 Нотатки на глобусi 11.00 Книга.ua 11.30 Д/ф «Народження Шарло» 12.30 Д/ф «Подорожуй Литвою» 13.00 Свiтло 14.10 Д/ф «Джерела тисяча i однiєї ночi» 15.35 Д/ф «Палiтри» 16.15 Чоловiчий клуб. Спорт 17.10 Чоловiчий клуб 17.45 Х/ф «Страсний тиждень» 19.45 Музична премiя «Європейський про­ рив року-2015» 21.00, 05.00 Новини 21.40 Утеодин з Майклом Щуром 22.05 Д/с «5 баксiв.net» 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00 День Янгола 00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки 01.20 Музичне турне 02.20 Х/ф «Сезон убивств» 5 с. 04.05 «Надвечiр’я» 05.35 Вiкно до Америки

1+1 06.00 «Грошi» 07.10, 19.30 «ТСН» 08.00, 08.30 М/с «Качинi iсторiї» 08.55 «Маша i ведмiдь» 09.10 «Свiтське життя» 10.10, 02.00 Х/ф «Дiти Водолiя» 14.30 «Вечiрнiй Київ 2015» 16.25 «Вечiрнiй квартал у Туреччинi» 18.30 «Розсмiши комiка» 20.15 «Українськi сенсацiї» 21.20 «Вечiрнiй квартал У Грецiї» 23.30 «Що? Де? Коли? 2015» 00.30 Х/ф «Аґент Гамiльтон: Викрадена» ■ 05.20 «Телемагазин» ІНТЕР

05.50 М/ф 06.15 Х/ф «Кухарка» 07.30, 02.00 «Подробицi» - «Час» 08.20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика» 10.15 Х/ф «Москва сльозам не вiрить» 13.10, 03.15 Х/ф «Будинок для двох» 15.05 Концерт «Весна на Зарiчнiй вулицi» 18.00 Т/с «Мама Люба» 2 с. 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Мама Люба» 4 с. 22.30 Т/с «Ключi вiд щастя» 1, 4 с. 02.30 Д/ф «Володимир Меньшов. Режисер свого часу» 04.45 Х/ф «Сни» ▲ ICTV 05.15, 12.45, 18.45 Факти 05.45 М/с «Муча луча» 06.30, 01.40 Х/ф «Стiльниковий» 08.05 Антизомбi 09.00 Секретний фронт 10.00 Цивiльна оборона 11.05 Iнсайдер 12.00, 13.00, 20.05 Т/с «Iнкасатори» 19.15 Надзвичайнi новини 22.10 Х/ф «Протистояння» ▲ 23.55 Х/ф «Без компромiсiв» ▲ 03.05 Т/с «Гра в брехню»

НОВИЙ 06.00, 07.50 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.55 Уральськi пельменi

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 24 квітня 2015 року

2 ТРАВНЯ

10.00 Ревiзор 12.20 Пристрастi за Ревiзором 14.10 Т/с «СашаТаня» 18.55 Х/ф «Люди в чорному» 21.00 Х/ф «Люди в чорному 2» 22.45 Х/ф «Дуже епiчне кiно». ▲ 00.25 Х/ф «Поцiлунок дракона». ▲ 02.10 Великi почуття 02.35 Зона ночi

СТБ 06.25 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 10.55 Х/ф «Спортлото-82» 12.50 Х/ф «Поспiшайте любити» 14.45 Т/с «Коли ми вдома» 16.05 «Неодружений 5» 19.00 «Україна має талант! 7» 21.50 «Моя правда. Ектор Хiменес-Браво» 22.55 «Україна має талант! 7». Пiдсумки го­ лосування 23.20 «Давай поговоримо про секс 2» 01.20 Х/ф «Любов земна» 02.55 Х/ф «Квiти вiд переможцiв». ▲ 04.30 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Унікальна Україна 06.30, 11.15 «Про нас» 06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес 07.00 «Слідства. Інфо» 07.35 Х/ф «Все перемагає любов» ▲ 09.00, 00.10 Час-Tайм 09.30 Україна. Перезавантаження 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.30 Зміни свій світ 11.55, 14.25 Тернопільська погода 12.00 Європа у фокусі 12.30, 00.30 Х/ф «Сезон повернення» ▲ 14.30 «Щоденник для батьків» 15.00 М/ф «Піноккіо» ▲ 16.20 «Гаджет Time» 16.30 Дім книги 16.55, 00.05 Тернопільська погода 17.00 Хіт-парад 18.00 «Наші вітання» 19.00, 23.30 Єдина країна 19.30 «Музичні делікатеси» 20.00, 20.05 Тернопільська погода 20.10 Концерт «Таня, Танечка, Танюша» 22.00, 02.30 Х/ф «Дівчата знову зверху-2» ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «На часі» 10.35 «Актуально» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Живі сторінки» 12.25 «Запоріжжя туристичне» 12.40 «Рівне-місто сплетінь» 13.00 «Ігор Павлюк: між Бугом і Богом» 13.35 «Учнівський щоденник» 13.55 «Край, в якому я живу» 14.00 «Встань, козацька славо!» 14.30 «Іван Миколайчук. Спадщина» 15.00 «Не сумуй, моя Вкраїно». Н.Май. 2 ч. 16.15 «Чудесний канал» 16.45 «Служба розшуку дітей» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Театральні зустрічі» 18.40 «Спортивні меридіани» 19.00 «Музичний калейдоскоп» 19.30 «Подорожні замальовки» 20.00 «Допомагає служба зайнятості» 20.15 «Думки вголос» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Поклик таланту» 22.30 «Абетка здоров’я» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

ІНТЕР 13.10 «Будинок для двох». Мелодрама. Настя рано втратила батькiв i живе з братом Мишком. Михайло одружився, i Настя вирi­ шує виїхати працювати в сiльську школу. Там вона знайомиться з сусiдом Пашею, молодим хлопцем з нелегкою долею... Режисер: С. Альошечкiн. У ролях: А. Скотников, К. Соловйов.

УТ-1 17.45 «Страсний тиждень». Трилер. Детектив Марiя Дельгадо приїжджає з Мадрида в Севiлью пiд час карнавальних процесiй в Cтрасний тиждень. Разом з мiс­це­ви­ ми колегами вона вступає на стеж­ ку вiйни з серiйним убивцею в яск­ раво-червоному плащi. Режисер: П. Данкар. У ролях: О. Мартiнес, М. Сорвiно. ICTV 22.10 «Протистояння». Бойовик. Наш всесвiт складається з безлiчi паралельних свiтiв, у час­ тинi яких iснують нашi двiйники. Зi смертю одного пропорцiйно збiль­ шуються життєвi сили iнших... Режисер: Дж. Вонг. У ролях: Джет Лi, К. Гуджiно, Дж. Стетхем, Д. Лiндо, Дж. Моррiсон, Д. Бруно.

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.05 Свiт православ’я 06.40 Крок до зiрок 07.30 Шеф-кухар країни 08.25 «Золотий гусак» 08.40 Тепло.ua 09.15 Як це? 09.35 Хто в домi хазяїн? 09.55 М/ф 10.05 Казки Лiрника Сашка 10.15 Школа Мерi Поппiнс 10.35 Хочу бути 11.15 Музична академiя Junior 12.25 Х/ф «Страсний тиждень» 14.30 Фольк-music 15.50 Д/ф «Євген Патон. Щедрiсть таланту» 16.20 Д/ф «Майдан. SOS» 17.10 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 18.10 Ювiлейний концерт поета-пiсняра Вадима Крищенка 2 ч. 19.05 Театральнi сезони 19.45 Церемонiя нагородження премiєю в галузi журналiстики 21.00, 05.00 Новини 21.40 Перша шпальта 22.15 Концерт. Vivienne Mort 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 День Янгола 00.05 На слуху. Пiдсумки 01.20 Музичне турне 1+1 06.00 Х/ф «Любов одна» 07.35 М/ф 08.00, 08.35 М/с «Качинi iсторiї» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф «Ескiмоска 2» 09.45 «Маша i ведмiдь» 10.15 «ТСН» 11.00 «Свiт навиворiт: Латинська Америка» 12.10 «Iнспектор Фреймут 2» 13.35 Х/ф «Сiмейний бiзнес» 17.15 Х/ф «Любов i голуби» 19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень» 21.00 «Голос країни 5» 23.15 Х/ф «Ворог держави» ▲ 01.40 Х/ф «Захар Беркут» 03.25 Х/ф «Аґент Гамiльтон: Викрадена» ■ ІНТЕР 06.00 М/ф «Острiв скарбiв» 07.45, 02.05 «Подробицi» - «Час» 08.45 «Вдалий проект» 09.25 «Готуємо разом» 10.20 «Орел i решка» 12.20 Х/ф «Її серце» 14.05 Т/с «Мама Люба» 1, 4 с. 18.10, 20.30 Т/с «Щасливий шанс» ▲ 20.00 «Подробицi» 22.20 Х/ф «Кров з молоком» ▲ 00.15 Х/ф «Як вкрасти дiамант» ICTV 05.25, 12.45 Факти 05.55 М/ф «Зiрка Лори i таємничий дракон Нiан» 07.10, 01.50 Х/ф «Обдурити всiх» 09.00 Х/ф «У пошуках пригод» 10.50, 13.00 Т/с «Шеф 2» 18.45 Факти тижня 20.20 Х/ф «Останнiй рубiж» 22.20 Х/ф «Без компромiсiв» ▲ 00.15 Х/ф «Протистояння» ▲ 03.20 Т/с «Гра в брехню» НОВИЙ 06.00 Kids’ Time 06.05 М/с «Монстри проти прибульцiв» 08.00 Х/ф «Нiндзя-серфери» 09.40 Х/ф «Три нiндзя» 11.40 Х/ф «Шанхайськi лицарi» 13.55 Єралаш

• АНОНС

3 ТРАВНЯ 17.15 Х/ф «Моя суперколишня» 19.10 Х/ф «Люди в чорному 2» 21.00 Х/ф «Люди в чорному 3». ▲ 23.05 Х/ф «Пустун». ▲ 01.05 Х/ф «Дуже епiчне кiно». ▲ 02.30 Великi почуття СТБ 05.05 Х/ф «Тi, що не пiддаються» 06.20 Х/ф «Афоня» 07.55 «Неодружений 5» 09.00 «Все буде смачно!» 10.45 «Караоке на Майданi» 11.45 Х/ф «Пiзнє розкаяння» 15.40 «Україна має талант! 7» 19.00 «Битва екстрасенсiв» 20.40 «Один за всiх» 21.55 «Детектор брехнi 7» 23.05 «Я соромлюся свого тiла 2» 01.05 Х/ф «Доля» 03.50 Х/ф «Формула кохання»

TV-4 06.00 Х/ф «Все перемагає любов» ▲ 07.30, 15.30 «Про нас» 07.45, 09.45 Ранковий фітнес 08.00 Європа у фокусі 08.35, 15.55 Тернопільська погода 08.40, 23.45 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 10.00 Дім книги 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Со­ бору УГКЦ м.Тернополя 11.40 «Духовні роздуми» 12.00 М/ф «Піноккіо» ▲ 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Погляд зблизька» 14.30 «Формула здоров’я» 16.00 «Щоденник для батьків» 16.30 «Слідства. інфо» 17.00 Вікно в Америку 17.20 «Золоте стремено» 17.40 «Про кіно» 18.00 «Наші вітання» 19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті 19.30, 00.30 Міська рада інформує 19.40 Хіт-парад 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 21.30, 02.30 Єдина країна 22.10, 04.00 Х/ф «Скажені корови» ▲ 00.40 Концерт «Таня, Танечка, Танюша» ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Подорожні замальовки» 10.35 «Думки вголос» 10.50, 16.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Поклик таланту» 13.30 «Спортивні меридіани» 13.50 «Моя улюблена робота» 14.00 «Театральні зустрічі» 15.40 «Допомагає служба зайнятості» 16.00 «Мандри кота Фініка» 16.15 «Чудесний канал» 17.00 «Мікс» 17.30 «Смакота» 17.45 «А у нас кіно знімали» 18.20 «Земля Подільська, яку сходив Тарас» 18.45 «Назбиране» 19.00 «Актуально» 19.15 «Загублені у часі» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Скарби роду» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Чернівці. На полотні життя» 22.30 «Перемога, свята Перемога!» 23.00 Мовлення у цифровому форматі НОВИЙ 17.15 «Моя суперколишня». Комедiя. Коли звичайний хлопець кидає дiвчину-супергероя через її нескiнченнi пригоди, вона вирi­ шує використати свої здiбностi, щоб перетворити його життя на пек­ло... Режисер: А. Райтман. У ролях: У. Турман, Л. Уiлсон, А. Фарiс, Е. Iззард, В. Сайкс.

ICTV 20.20 «Останнiй рубiж». Бойовик. Фiл Брокер – колишнiй аґент iз вiддiлу боротьби з нарко­ тиками. Фiл переїздить у невелике мiсто разом iз сiм’єю в надiї забути минуле. Але вiн дiзнається, що мiсто тiльки ззовнi здається ти­хим i спокiйним... Режисер: Г. Фледер. У ролях: Дж. Стетхем, Дж. Франко. 1+1 23.15 «Ворог держави». Трилер. Конгресмен Хам­мерслi вiд­ мовляється лобiювати закони про торгiвлю зброєю. Його вбивають. «Свiдком» цього вбивст­ва стає ка­ мера орнiтологiв, що стежить за по­ ведiнкою птахiв, які меш­кають в цьому мiсцi. Режисер: Т. Скотт. У ролях: У. Смiт, Дж. Хекмен.

Анастасія Приходько знялася у фотосесії для журналу INLOVE

П

опулярна українська співачка Анастасія Приходько знялася в ексклюзивній фотосесії для американського журналу INLOVE. Фото українки при­ красить обкладинку квіт­ невого випуску журналу. Нагадаємо, раніше по­ пулярна українська спі­ вачка Анастасія Приходь­ ко прокоментувала перспективи примирення українських і російських артистів. «Ви знаєте, я підтримую виключно тих, хто підтримує нас. Я ненавиджу всіх королів і блазнів, які знаходяться в Кремлі. Я зневажаю тих людей в Росії, які підтримують війну на Донбасі і які відверто бажають усім нам смерті», – зазначила співачка.

Кардашьян отримала звання найвпливовішої

А

мериканська зірка реалітішоу удостоїлася цього звання за внесок у благодійність.

Ця нагорода щорічно вручається жінкам, які взяли активну участь в справах благодійності. Зок­ рема, Кім Кардашьян бу­ ла відзначена за допомо­ гу дитячому госпіталю Лос-Анджелеса. Крім цього Кім постіно влаштовує благодійні розпродажі своїх особистих речей. У 2011 році американська зірка пожерт­ вувала весільні подарунки фонду DreamFoundation, а в 2013 році влаштувала розпродаж своїх убрань заради допомоги по­ страждалим від тайфуну на Філіппінах.

Джолі й Пітт усьоме стануть батьками

Г

оллівудські актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі готуються усиновити ще одну дитину. Подейкують, подруж­ жя зробить це вже до кін­ ця літа. Інформатор пові­ домив, що Енджи й Бред мають намір стати бать­ ками дитини з Сирії. «Після того як Анд­ же­ліна розібралася зі свої­ ми проблемами зі здо­ро­ в’ям, вони з Бредом вирішили, що настав час взяти в сім’ю ще одну сироту. Це, швидше за все, буде дівчинка», – зауважило джерело. Інший інформатор уточнив, що пара планує завершити процес усиновлення до кінця літа.


ДОЗВІЛЛЯ

п’ятниця, 24 квітня 2015 року Досьє 102

• ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

15

• СМАЧНОГО!

Зефір від Лізи Глинської

Ісус Христос розп’ятий був не раз. Там, на Голгофі, це було уперше. Умер од смерті, може, – від образ, і за життям не пожалів, умерши. А потім розп’яли на полотні, у мармурі, у гіпсі і в граніті. А потім розп’яли його в мені, і розп’яли на цілім білім світі. І тіло з’їли, кров’ю запили. Ще рік, чи два, чи десять, чи довіку? І продавали образ з-під поли, і не дають умерти чоловіку. Куди піду? Куди тепер піду? Де на землі земля обітована? Казарми в Гефсиманському саду, І всі народи – як розкрита рана…

Інгредієнти: 500 г яблук, 200 г цукру, 15 г ванільного цукру, 100 г цукрової пудри, 120 мл води, 25 г же­латину, 1 яйце, 1 буряк. Приготування. Розріжте яблу­ ка навпіл, очистіть від насіння і запікайте в духовці протягом 30 хв. при температурі 180°С. Замочіть желатин у воді. Яблука под­рібніть і перетріть через сито. Змішайте з ванільним цукром. Відокремте жовток і білок од­

*****

Як легко плюнути в велике – У нього точно попаде. Усе бридке й усе безлике Тоді собі ціну складе Як легко висміяти вчинок, Як просто – знищити талант. Щоб обезкровити людину, Достатньо слів – не треба ран.

*****

Очима ти сказав мені: люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен. Мов тихий дзвін гірського криштлю, несказане лишилось несказанним. Життя ішло, минуло той перон. Гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля терезами. Слова як сонце сходили в мені. Несказане лишилось несказанним.

ного яйця. Збийте яблучне пюре, а потім додайте половину білка і зби­ вайте, поки маса не посвітлішає. Додайте другу половину і збивай­ те далі. Зваріть з води і цукру си­ роп. Влийте його в пюре і збивай­ те, поки маса не охолоне. Набряклий желатин розтопіть на паровій бані. Потім додайте до пюре з сиропом. Збивайте масу до­ ти, поки вона не збільшиться вдві­ чі і не загусне. Готовий зефір викладіть в кон­ дитерський мішок з фігурною на­ садкою і видавіть на пергамент. Щоб зробити зефір рожевим, нат­ ріть на тертці для пюре половину буряка, видавіть сік. Додайте сік до готової зефірної маси і розмі­ шайте. Готовий зефір залиште в холодильнику на 2 години. Відтак посипте цукровою пудрою.

*****

Єдиний Боже! Все обсіли хами. Веди мене шляхетними шляхами. І не віддай цим людям на поталу, – вони вже іншу віру напитали. Одплач в мені, одплач і одболи, – вони ж моїми друзями були!

*****

Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазнем, ні вужем. Котрий вовік ні в празники, ні в будні не піде на збіговиська облудні. І не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради. І не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. І хоч про нього скажуть: навіжений, то не біда – він все одно блаженний. І між людей не буде одиноким, стоятиме, як древо над потоком. Крилаті з нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади. І вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра, – душа у нього сіра й напівмертва. Не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без’язикі корчі німоти. І хто всіляким ідолам і владам ладен кадити херувимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, – душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він, на землі і далі, дощі розмиють слід його сандалій. Бо так воно у Господа ведеться – дорога ницих в землю западеться! Ліна Костенко

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

• ПОСМІХНИСЬ! *****

У нашій соціальній їдальні тепер немає тарганів, нове меню навіть їм не припало до смаку.

*****

У продажі з’явилися сково­ рідки з електронним антипри­ гарним покриттям: коли їжа починає підгорати, у вас авто­ матично відключається Інтер­ нет.

*****

У буфеті: – Дівчино, дайте, будь лас­ ка, пляшку горілки. – З собою? – Ні, без вас.

*****

– Любий, про що ти думаєш? – Про те ж, про що і ти. – Збоченець!

*****

Вночі міліція зупиняє п’я­ неньку дамочку: – Куди поспішаємо? – На лекцію. – Хто ж в такий час лекції читає? – Чоловік!

*****

Тільки в Україні людина мо­ же платно вчитися, платно лі­ куватися, і безкоштовно пра­ цювати!

*****

«Ось такого вірусу в мене ще не було!» – сказав зять, поба­ чивши тещу за комп’юте­ром.

*****

Випадково побачила, як мій цілувався з іншою. Підійшла ззаду і тихо прошепотіла на вухо: «Царство тобі небесне, коханий».

*****

Чоловік з дружиною їдуть на машині і сваряться. Проїжд­ жають через село, і ба­чать па­ ру свиней. Дружина: – Твої родичі? – Ага, теща з тестем.

*****

– Алло, це психіатрична лі­ карня? – Так. – У мене викрали машину, допоможіть знайти злодія. – Це не до нас, телефонуйте в міліцію. – Розумієте, викрали «Запо­ рожець» 86-го року випуску.

*****

Магазин килимів: – Мені в дитячу, що-небудь, на чому бруду не видно... – Скільки дітей? – Семеро. – Краще заасфальтуйте!!


• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

16

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 24 квітня 2015 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

• Якщо весною багато мишей – рік буде неврожайним. • Навесні павутиння багато – на спекотне літо. • Якщо птахи гнізда в’ють на со­ нячній стороні – буде холодне літо. • Зорі багряні – до вітрів. • Якщо зозуля кує на сухому де­ реві – чекайте заморозків. •Купаються горобці ранньою вес­ ною – до тепла. • Високо пливуть хмари – до гар­ ної погоди. • Коли перелітні птахи летять ве­ ликими зграями – до теплої весни. •Зяблик летить до холодів, а жай­ воронок до тепла. • Співають синиці, чекай тепла. • Грім гримить – хліб буде родити. •Побачив шпака – знай: весна бі­ ля порога. • Зацвіла ліщина – час виставля­ ти вулики на пасіку. • Великі роси – на добрий врожай.

ПОНЕДІЛОК, 27 квітня ніч / день

+10 / +18

вітер

ВІВТОРОК, 28 квітня ніч / день

+9 / +17

вітер

ніч / день

+10 / +14

вітер

ніч / день

+6 / +16

вітер

Ч

Зникнення залізної завіси

адже за кордоном ця спеціальність вже давно здобула популярність, а її випускники надзвичайно затребу­ вані роботодавцями в усьому світі. Звісно, ціни закордонних альмаматер шокують. Для прикладу, за магістратуру у Великобританії до­ ведеться заплатити від семи до чотирнадцяти тисяч фунтів. Та є чимало безкоштовних і стипендіальних програм, що дозволять звести витрати до мінімуму.

«За» і «проти» закордонного навчання

україн­ські абі­ турієнти, очоли­ ли Німеччина, Поль­ ща, Чехія та США. Студенти виявляють цікавість до таких екзотичних напрямків спе­ ціальностей, як сенсорні технології,

Ук­ра­їнський фі­ лософ Сергій Дацюк вважає, що «сьогод­ нішні вузи продуку­ ють, зокрема, ін­телек­ туалів, які в своїй біль­ шості матимуть злама­ ні долі – вони або зму­ шені будуть деградува­ ти і знайти собі якесь ін­ ше заняття, ніж те, освіту в чому вони отримали, або змушені будуть емігрува­ ти». І такий стан справ необ­ хідно докорінно змінювати. Дип­ лом – не умовність, а роки нав­ чання у ВНЗ – не просто спосіб побайдикувати. Університет­ський досвід повинен стати першим чин­ ником, що визначатиме майбутню професію.

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

Зх, 5 м/с

ЧЕТВЕР, 30 квітня

имало людей дотримуються думки, що вища освіта остаточно формує особистість. І небезпідставно, адже саме за студентськими лавами індивід остаточно визначається з життєвими цілями й робить кроки в напрямку до їх втілення. Тому вибір навчального закладу – відповідальне рішення, що, зазвичай, визначає твоє майбутнє.

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пн/Зх, 3 м/с

СЕРЕДА, 29 квітня

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

Якщо говорити про відмінності закордонної й української системи вищої освіти, то відрізняються во­ ни кардинально. За кордоном ви отримаєте більше практики, тобто до отримання диплома ви гаранто­ вано матимете досвід роботи. Подруге, у закордонних вищих нав­ чальних закладах відсутнє явище, що «роз’їдає» українську систему ос­віти (й не тільки) – корупція. Потретє, список предметів в українсь­ ких вузах доволі розгорнений – ува­ га студента розсіюється між чис­ ленними дисциплінами, й у резуль­ таті він не є професіоналом в жод­ ній з них.

«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»

Одним з основних чинників, чо­ му українських студентів тягне за кордон, є низькі шанси знайти в рідній державі високооплачувану роботу. У Державному інституті сімей­ ної та молодіжної політики ствер­ джують, що майже 90 відсотків ук­ раїнців не обмежують своє перебу­ вання за кор­доном студентською лавою. Більшість студентів, з кот­ рими вдалося поспілкуватись, їдуть туди з метою не лише здобути осві­ ту, а й стати громадянином даної країни. Й одиниці тих, хто прагне використати цінний міжнаціональ­ ний досвід на батьківщині. Галина БЕРЧАК

Пд, 3 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 1 травня ніч / день

Освіта за кордоном: досвід чи спроба втекти

За останні роки кількість студентів, котрі хочуть навчатися за кордоном, зросла в десятки разів. Кожний третій студент україн­сь­ кого вишу мріє навчатись за кор­ доном, при цьому вони най­час­тіше обирають держави Євросою­зу та Сполучені Штати Америки. Такі да­ ні наводить освітнє аґентство «DEC education». Що спричинило та­кий по­ пит на закордонну освіту? Болісно визнавати, проте за ро­ ки незалежності Україна так і не змог­ла дати молоді того, чого та прагне. Зараз більше половини лю­ дей віком 18 -25 років марить жит­ тям в країнах Європи, Канаді й США. Диплом про вищу освіту в Україні не лише не забезпечить роботи за кордоном, він, в багатьох випадках, навіть не ґарантуватиме достойно­ го робочого місця тут. Як наслідок: ук­раїнські студенти прагнуть отри­ мати диплом про закінчення закор­ донного вишу. Минулого року на навчання за кордон подались понад 30 тисяч студентів. Список країн, які обрали

Пд, 3 м/с

+12 / +13

вітер

Пн, 4 м/с

СУБОТА, 2 травня ніч / день

+7 / +8

вітер

Пн, 2 м/с

НЕДІЛЯ, 3 травня ніч / день

+5 / +12

вітер

Зх, 3 м/с

За даними мережі Інтернет

• АФОРИЗМИ Коли мовчать дипломати, говорять гармати. В. Молотов Краще зустріч у верхах, ніж на краєчку прірви. Дж. Кеннеді Не сказати нічого, особливо, під час розмови, – це вже половина дипломатичного мистецтва. В. Дюран Я відкрив таємницю, як дурити дипломатів. Я говорю їм правду і вони ніколи мені не вірять. К. Кавур У розпорядженні дипломатії є три засоби: переконання, компроміс та погроза силою. Г. Моргентау Справжній дипломат не використовує перемогу, яку отримує. У. Ліппманн

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домівку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №8(28)  

Досьє 102 №8(28)  

Profile for dosie102
Advertisement