Page 1

МІЛІЦІОНЕРИ – РОЗБІЙНИКИ стор.

стор.

• КАДРОВІ ЗМІНИ

6

Згідно з наказом начальника УМВС в області Олександра Бого­ мола та у зв’язку з службовою не­ обхідністю, відбулися кадрові змі­ ни у керівництві двох районних відділів внутрішніх справ області . Тимчасово виконуючим обо­ в’яз­ки начальника Тернопільсь­ ко­го райвідділу міліції призначе­ но полковника Савку Степана Сте­ пановича. Раніше він керував Під­ волочиським райвідділом міліції. Натомість майор міліції Куп­ чак Андрій Васильович, який рані­ ше очолював Тернопільський рай­ відділ міліції, тепер тимчасово ви­ конуватиме обов’язки начальника Підволочиського райвідділу внут­ рішніх справ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ

4

стор.

МІЛІЦІОНЕРИ ОПІКУЮТЬСЯ РОДИНОЮ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Тернопільська міська рада ого­ лошує про початок проведення конкурсу на створення торгівель­ ної мережі з продажу соціальних продуктів.

Аграрії Тернопільщини відпра­ вили українським військовим 300 тонн допомоги. Два десятки ван­ тажівок з харчами поїхали у війсь­ кові навчальні центри та Нацгвар­ дію. Вихованці тернопільського спортклубу «Поєдинок» Василь Худзік та Любов Дереш стали чем­ піонами України з кікбоксингу за версією WAKO. Чемпіони країни тепер готуватимуться до міжна­ родних змагань.

Укладена угода про співпрацю між ТНПУ ім.В.Гнатюка та Півден­ но-Чеським Університетом. Тепер студенти та викладачі матимуть змогу поїхати на навчання за об­ міном у одному з кращих універ­ ситетів Чехії.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,00 ГРН.

стор.

10

СТАРТУВАВ МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

№7 (27) / 10 квітня 2015 року

• НОВИНИ

Учасники антитерористичної операції отримали у власність 213 земельних ділянок загальною пло­ щею 35,26 гектара на Тернопіль­ щині.

9

«Ми віримо, що гасло на шевроні «З нами Бог. З нами Україна» оберігає нас»

К

ожного разу захисники спец­ батальону «Тернопіль» повер­ таються зі сходу додому без втрат. Бійці вірять, їх охороняє на­ пис на шевроні «З нами стор. 8 Бог. З нами Україна».


2 ІНФОРМАЦІЯ Руслан Балик: «Головне завдання реформ Зі святом Світлого Христового Воскресіння! громадського блоку міліції – сервісні Досьє 102 п’ятниця, 10 квітня 2015 року

функції і незмінне – безпека громадян» НАТАЛЯ БІСОВСЬКА

Н

аша розмова із заступником начальника обласного управ­ ління внутрішніх справ Русланом Баликом торкнулася багатьох актуальних та проблемних питань підрозділів, що входять до громадського блоку міліції. Підполковник мілі­ ції висловив свою думку щодо реформувань, анонсованих мі­ ністерством, та розповів, чи готова тернопільська міліція до таких змін.

Щиро вітаю усіх жителів Тернопілля з найбільшим християнським свя­ том – Великоднем! Воскресіння Господнє несе нам духовне оновлення, перемогу життя над смертю, добра над злом, віри над безнадією. У ці дні ми молимося за здоров’я й достаток, прагнемо стати милосерд­ нішими та терплячішими. Пасха – це ще й час віддати шану тим, кого немає серед живих, хто, за­ лишивши нам свою любов, назавжди поринув у вічність. Бажаю усім тернополянам благодаті й миру, радості й віри у кращий завтрашній день. Милосердя й християнської любові, тепла та світла – кож­ ній родині. Христос Воскрес! Воістину воскрес! З повагою Олександр БОГОМОЛ, начальник управління МВС України в Тернопільській області

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята! 2

КВІТНЯ

6

КВІТНЯ

8

КВІТНЯ

10

КВІТНЯ

13

КВІТНЯ

14

КВІТНЯ

15

КВІТНЯ

15

КВІТНЯ

16

КВІТНЯ

18

КВІТНЯ

22

КВІТНЯ

відзначають День кінологічної служби

народився ГУЛИЧ Віктор Миколайович, заступник начальника УКЗ-начальник ВІОС УМВС

народився МАЦІЄВСЬКИЙ Олександр Михайлович, начальник тренінгового центру УМВС, підполковник міліції народився БУРИК Василь Іванович, начальник Лановецького РВ УМВС, полковник міліції

народився КОЗЮК Михайло Стефанович, начальник сектору психологічного забезпечення УКЗ УМВС, майор міліції відзначають День працівників Державної автомобільної інспекції відзначають День працівників карного розшуку

народилася КОЛЕША Ольга Орестівна, начальник канцелярії управління кадрового забезпечення, старший прапорщик міліції відзначають День створення спецбатальйону «Тернопіль»

народився МУЗИКА Юрій Володимирович, старший інспектор ГКЗ СРСМ «Грифон», майор міліції

народився ЯЦУХ Степан Степанович, начальник управління карного розшуку УМВС, полковник міліції

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, Щоб радісний настрій у серці не згас, Все світле і гарне, що треба людині, Нехай неодмінно приходить до Вас! Хай щастя приходить і ллється рікою, Хай горе обходить завжди стороною, Хай доля дарує Вам довгі літа, А в серці завжди хай живе доброта!

– Руслане Михайловичу, роз­ почнемо з актуального. Що за ос­ танній рік змінилося в підрозділах громадської міліції Тернопіль­ щини? – Рік як і для суспільства зага­ лом, так і для міліції зокрема був насичений подіями. На жаль, не за­ вжди приємними. Як і громадян­ ському суспільству довелося роби­ ти свій вибір, так і правоохоронні органи переорієнтовувалися на ви­ моги сучасності. Основні завдання міліції – безпека, захист, дотриман­ ня прав людини – залишилися не­ змінними. Суттєві корективи вне­ сено до методів роботи, сталися кар­ динальні кадрові зміни, змінюється структурний склад громадського блоку міліції. По-перше, всі знають, що після Революції Гідності було ліквідова­ но підрозділ «Беркут». Новостворе­ на рота міліції громадської безпеки особливого призначення майже на вісімдесят відсотків оновила свій кадровий потенціал. Залишилися ті, хто служив чесно та сумлінно, не ви­ конував злочинних наказів то­діш­ ньої влади, не був помічений у яки­ хось компрометуючих ситуаціях. До слова, саме ця новостворена служба першою відбула на схід, коли там почалися заворушення. Повномасштабна державна ан­ титерористична операція, що була оголошена у квітні на сході країни, спонукала не лише нас, а й всю ук­ раїнську міліцію до створення до­ бровольчих батальйонів. У структу­ рі громадського блоку з’явився ще один новий підрозділ – спецбаталь­ йон міліції патрульної служби «Тер­ нопіль». Його кадрове наповнення – добровольці з числа активістів, майданівців, цивільного населення області, колишніх правоохоронців. Нелегко було формувати баталь­ йон зі ста п’ятдесяти чоловіків, пе­ реважна більшість яких не мали на­ виків бойової та спеціальної підго­ товки. Для цього були організовані спеціальні вишколи. Проте найбіль­ шою проблемою стало матеріальнотехнічне забезпечення. З державно­ го бюджету коштів практично не надходило, а людей потрібно було забезпечити формою, спеціальни­ ми та захисними засобами. Але не­ має безвихідних ситуацій. На наші звернення про допомогу відгукну­ лися тисячі людей. І вже у серпні, коли п’ятдесят бійців батальйону разом зі зведеним загоном правоо­ хоронців їхали на схід, у них було

все необхідне. – У перспективі – нові рефор­ ми, анонсовані МВС. Вони знову ж таки стосуються громадського блоку міліції. – Злиття автоінспекції та пат­ рульної служби у єдиний підрозділ патрульної поліції розпочалося з Києва. У червні на вулиці столиці

мають вийти нові поліцейські, а да­ лі експеримент пошириться на міс­ та-мільйонники. Тернопільщина, за умови успішної реалізації задуму, «екперементуватиме» вже нас­туп­ ного року. Сподіваюся, міністерство врахує найтонші деталі реформа­ торського задуму, і ми прийдемо до того, про що говориться. З огляду на минулий досвід, коли у 2005 році на районних рівнях були ліквідова­ ні підрозділи ДАІ, й автоінспектори стали патрульними – нічого добро­ го не вийшло. Задум МВС – нові люди в новій патрульній поліції. Плюс великий, але чи кількамісячне навчання зро­ бить з цивільного інженера, педаго­ га, столяра професійного поліцейсь­ кого? Мало вивчити законодавство. Цілі новоствореної служби – не ли­ ше затримання порушників, а й про­ філактична робота, соціальні проек­ ти та багато іншого, що остаточно переорієнтує українську міліцію з каральних функцій на сервісні. Існуюча система – недосконала, але вона відпрацьовувалася роками. Розумію, у нас немає багато часу, а тому експертам, спеціалістам, які працюють над проектами цих ре­ форм, треба враховувати найдріб­ ніші деталі. Це моя особиста думка. – А як же грузинський досвід реформування, про який так ба­ гато говориться. В МВС навіть опі­

кується створенням нової поліції перший заступник міністра внут­ рішніх справ, уродженка Тбілісі Екатерина Згуладзе. – Грузія – не Україна. Ні пло­ щею, ні кількістю населення, ні йо­ го національним складом, ні куль­ турою, ні менталітетом. – Тернопільська міліція готова до створення патрульної поліції? – Матеріально й технічно – ні. – Ще одна очікувана зміна – створення універсального підроз­ ділу на кшталт американського чи канадського SWAT. – Організація цього підрозділу відбуватиметься на базі нині існую­ чої служби міліції швидкого реагу­ вання «Сокіл». До його складу та­

кож увійдуть співробітники роти міліції громадської безпеки особли­ вого призначення та спецбатальйо­ ну. Такий собі універсальний спец­ наз із назвою КОРД – корпус опера­ тивно-раптової дії. Його повнова­ ження – охорона громадського по­ рядку, звільнення заручників, бо­ ротьба з тероризмом. – Сьогоднішній кадровий склад тернопільської міліції громадсь­ кої безпеки може працювати поно­во­му? – Проблемою є некомплект практично всіх підрозділів громад­ ського блоку міліції. Приміром, ли­ ше в службі дільничних інспекторів та патрульній не вистачає по більше ніж півсотні людей, некомплект в роті судової міліції «Грифон» та ро­ ті міліції громадської безпеки осо­ бливого призначення – по вісімнад­ цять осіб. Що стало цьому причи­ ною? Це своєрідне очищення, бо, як з’ясувалося, не всі, хто носив мілі­ цейський мундир, виявилися гото­ вими до служби в немирний час. Ко­ ли виникла необхідність їхати за­ безпечувати правопорядок на звіль­ нених від сепаратистів територіях, дехто був не готовим до таких зав­ дань. Зрозуміло, такі люди залиши­ ли міліцейські ряди. Працювати по-новому ми зобо­ в’язані. Хто не може чи не хоче, тим не місце в правоохоронній системі.


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 10 квітня 2015 року Досьє 102

На Тернопільщині на розгляд суду направлено 18 кримінальних проваджень стосовно правопорушень у сфері надрокористування НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

У

продовж 2014 року та першого кварталу поточ­ ного року вісімнадцять кримінальних проваджень, розпочатих за фактами пору­ шень у сфері надрокористу­ вання, скеровані до суду. Про це повідомили в управлінні боротьби з економічною злочинніс­ тю тернопільської міліції й запевни­ ли, що й надалі за будь-які спроби нехтувати законом у цій сфері при­ тягуватимуть до відповідальності. Зі слів начальника управління ДСБЕЗ Василя Мокрицького, за ми­ нулий рік до Єдиного реєстру досу­ дових розслідувань внесено 42 кри­ мінальних провадження у сфері над­ рокористування. Працівники служ­ би задокументували сімнадцять фак­ тів незаконного видобування каме­ ню, тринадцять випадків викорис­ тання артезіанських свердловин при відсутності відповідного спецдозво­ лу на водокористування, шість фак­ тів незаконного видобування піску та три – незаконного видобування суглинків. Як результат, сімнад­ цять осіб повідомлені про підозру, а на розгляд суду скеровано 14 кри­ мінальних проваджень. На рішення Феміди чекають троє

жителів Теребовлянщини, котрі в родовищі на території Підгайчиць­ кої сільської ради незаконно видо­ бували камінь-пісковик. Їхні дії ква­ ліфіковані частиною другою статті 240 ККУ – порушення встановле­ них правил використання надр, як­ що це ство­рило небезпеку для жит­ тя, здо­ров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування ко­ рисних копалин загальнодержавно­ го значення. Уже завершилось судовим ви­ роком кримінальне провадження, порушене за матеріалами служби боротьби з економічною злочинніс­ тю області щодо голови Великогли­

бочецької селищної ради Тернопіль­ ського району. П’ять років позбав­ лення волі з обмеженням права обіймати посади в органах місцево­ го самоврядування терміном на три роки, з конфіскацією майна отримав чиновник за те, що умудрився отри­ мати неправомірну вигоду за спри­ яння у вивезенні 126 тонн глинянокам’яної суміші. – За перший квартал цього року, – каже Василь Мокрицький, – за ма­ теріалами управління боротьби з економічною злочинністю порушено десять кримінальних провад­жень у сфері надрокористування. Зокрема, в Бучацькому районі задокументо­

вано чотири факти незаконного ви­ добування корисних копалин за­ гальнодержавного значення в при­ бережній смузі річки Дністер, на те­ риторії Національного природного парку «Дністровський каньйон». Ма­ теріали цього кримінального про­ вадження уже скеровані до суду. Завершується розслідування й щодо службових осіб ПАТ «Терно­ пільський кар’єр», які допустили не­ законне умисне руйнування, шляхом проведення земельних робіт, пам’ят­ ки археології в селі Старий Збараж Збаразького району. Державним ін­ тересам завдано збитки на суму по­ над три мільйони гривень.

За підозрою у крадіжці великої суми грошей з сільської церкви міліціонери затримали двох неповнолітніх

З

лодії винесли з сільської церкви 41 тисячу гри­ вень, тисячу триста євро та вісімсот доларів США. Гро­ ші громада збирала на ре­ монт храму. Повідомлення про крадіжку з церкви надійшло у чергову частину Чортківського райвідділу міліції від сільського голови села Товстеньке. Він розповів, що невідомі проникли в приміщення святині та викрали звідти усі гроші. На місце події од­ра­

зу прибула слідчо-оперативна група. За словами начальника місцево­ го райвідділу міліції Валентина Юр­ чака, правоохоронці відпрацьовува­ ли та перевіряли усіх. Причетними до крадіжки виявилися двоє непо­ внолітніх місцевих мешканців. Хлопці в минулому році закінчи­ ли школу. Обоє навчалися в місце­ вому профтехучилищі. Вони зізна­ ються, що до злочину готувалися майже місяць. Де зберігаються гро­ ші знали, оскільки один з них впро­ довж кількох років прислуговував в

цій церкві. Пішли до храму ввечері, викру­ тили навісний замок та вибили две­ рі. Знайшовши кусок заліза, підва­ жили дверцята сейфу. Скільки взяли грошей, хлопці не рахували, а одразу поїхали їх витра­ чати. Вони не очікували, що право­ охоронці вийдуть на них, оскільки спробували знищити сліди злочину, засипавши все перцем. Таку мето­ ди­ку, кажуть юнаки, побачили у кіно. Крадіжка грошей із храму шоку­ вала місцеву громаду. Люди не мог­

ли уявити, хто і для чого заліз у свя­ те місце. Дехто вважав, що це заїжд­ жі злодії. Витратити усе вкрадене хлопці не встигли. Їх впіймали правоохо­ ронці. На сьогодні неповнолітні пе­ ребувають під домашнім арештом. Подію внесено до Єдиного реєст­ ру досудових розслідувань за стат­ тею 185 частиною 3 Кримінально­ го кодексу України – крадіжка, поєд­­ на­­на з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що зав­ дала значної шкоди потерпілому.

3

ЗДОБИЧЧЮ ЗЛОДІЇВ СТАЛИ ЦЕРКОВНІ ІКОНИ ТА ХРЕСТИ

Т

ри ікони та два пре­ стольні хрести зникли серед білого дня з кап­ лички, що на території хра­ му Різдва Христового у цен­ трі Тернополя. Причетними до крадіжки виявилися двоє жителів Львівщини. Що невідомі торгують церков­ ною атрибутикою, дільничного інс­ пектора міської міліції повідомив житель обласного центру. Зі слів чоловіка, товар йому запропонува­ ли двоє нетверезих безхатьків. За два хрести та три ікони просили п’ятдесят гривень. Тернополянин, збагнувши, що атрибутика може бути краденою, заплатив торгов­ цям гроші, забрав товар і про ви­ падок поінформував дільничного. Міліціонери оперативно відреагу­ вали на повідомлення, і вже за де­ кілька хвилин двоє уродженців Львівщини давали свідчення у від­ ділі міліції. Зі слів настоятеля храму, ви­ крадені ікони та хрести – пожерт­ ви прихожан. Чи мають вони істо­ ричну цінність – буде встановле­ но під час мистецтвознавчої екс­ пертизи. Щодо підозрюваних поруше­ но кримінальне провадження за частиною першою статті 185 Кри­ мінального кодексу України.

ПОСЕРЕДНИЦТВО ОБЕРНУЛОСЯ ЗАТРИМАННЯМ

С

лідчі обласного управ­ ління внутрішніх справ розслідують криміналь­ не провадження, розпочате щодо 30-річного уродженця Російської Федерації за при­ йняття пропозиції та отри­ мання неправомірної вигоди. Молодого чоловіка затримали співробітники управління Служ­ би безпеки України під час отри­ мання ним тридцяти тисяч гри­ вень. Гроші зловмисник взяв від жителя Тернополя, обіцяючи ос­ танньому посприяти в ухиленні від мобілізації. Як повідомив перший заступ­ ник начальника УМВС України в області Казимир Попіль, підозрю­ ваний декілька разів зустрічався з жителем Тернополя. То для обго­ ворення деталей справи, то, аби взяти чотири тисячі завдатку. Під час передачі основної суми гро­ шей – тридцяти тисяч зловмисни­ ка затримали співробітники управ­ ління СБУ. Підозрюваному суд обрав мі­ ру за­побіжного заходу – тримання під вартою. Проводиться досудове розслі­ дування.


4

КРИМІНАЛ

Досьє 102 п’ятниця, 10 квітня 2015 року

У житті – 17-річний студент, в інтернет-мережі – сутенер, під слідством – шахрай

В

ідстежуючи шахрайську схему, що здійснювалася через Всесвітню мережу з використанням електронно-обчислю­ вальної техніки, тернопільські правоохоронці були впев­ нені, що стосунок до неї має професійний ІТ-шник. Проте вияви­ лося, що замутив аферу 17-річний студент одного з тернопіль­ ських коледжів. Та й «тематика» шахрайства – з «полуничкою». Як розповів начальник відділу боротьби з кіберзлочинністю облас­ ної міліції Георгій Кондратюк, не­ повновнолітній зареєструвався у різ­ них соціальних мережах під вигада­ ними іменами. Спілкування підтри­ мував, здебільшого, з чоловіками, ад­ же ті шахрайські пропозиції, які опи­ сував у повідомленнях, стосувалися саме сильної половини, особливо, охочих до любові за гроші. Студент представлявся сутене­ ром, повідомляв, що на нього пра­ цює десять дівчат, і за гроші вони виконають будь-які сексуальні фан­ тазії клієнта. Охочим до таких про­ позицій у домовлений час призна­ чав зустріч на залізничному чи авто­ вокзалі, де, як запевняв, на них вже чекатиме «товар». Заманити клієнта у тенета – це лише частина афери, головне – ви­ дурити з нього гроші. І тут неповно­ літній не по-дитячому підійшов до справи. На зустріч з майбутньою жертвою не приходив. Натомість у телефонному режимі вимагав пере­

рахувати завдаток, мовляв, аби пе­ реконатися у платоспроможності. Як не дивно, але знаходилися ті, хто до кінця вівся на подібне дурис­ вітство. Чоловіки через платіжні сис­ теми перечислювали сутенеру по двісті гривень і не покидали надії, що легкодоступна жінка ось-ось з’я­ виться перед ними. Що стали жерт­

Відповідальність за ухилення від призову

В

иконувати свій військо­ вий обов’язок відмовив­ ся житель Збаразького району. За ухилення від при­ зову за мобілізацією він не­ вдовзі постане перед судом. Як розповів начальник Збаразь­ кого райвідділу міліції Ігор Саган, 45-річний чоловік – офіцер у відс­ тавці, отримав повістку з військко­ мату про проходження медичного огляду. За станом здоров’я його бу­ ло визнано придатним до військо­ вої служби. Будь-яких інших закон­

них підстав для отримання відст­ рочки від призову у нього не було. Проте чоловік у встановлений час не прибув до призовної дільниці для відправлення у військову час­ тину, а почав шукати способи уник­ нення мобілізації. Даний факт слідчі Збаразького райвідділу міліції внесли до Єдино­ го реєстру досудових розслідувань. 45-річному чоловікові оголосили пі­ дозру у вчиненні кримінального пра­ вопорушення, передбаченого стат­ тею 336 ККУ – ухилення від призо­ ву за мобілізацією.

вою шахрайства потерпілі розуміли лише тоді, коли з сутенером зни­кав зв’язок. Зі слів Георгія Кондратюка, вір­ туального сутенера вдалося вичис­ лити. У нього вилучено комп’ю­тер­ ну техніку, мобільні телефони, пла­ тіжні картки. Підозрюваному ви­су­ нуто обвинувачення у порушенні частини третьої статті 190 Кримі­ нального кодексу – шахрайство, вчи­­ нене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-об­чис­­ лювальної техніки. Санкція статті передбачає від трьох до восьми ро­ ків позбавлення волі.

Чортківські міліціонери протягом двох годин затримали грабіжника

З

ловмисник на безлюдній вулиці напав на 25-річну жительку Чорткова та ві­дібрав сумку з грошима. На­ падника міліціонери розшу­ кали на залізничному вокзалі райцентру. Він саме очікував потяг, аби втекти з міста. Як розповів перший заступник начальника Чортківського райвід­ді­­ лу міліції Віктор Василик, повідом­ лен­ня про пограбування надійшло від потерпілої. 25-річна жителька райцентру розповіла, що коли по­ верталася з роботи додому, на неї накинувся невідомий. Жінці вдало­ ся вирватися, проте зловмисник за­ володів її сумкою та втік. Потерпі­ ла розгледіла свого кривдника і детально описала його правоохо­ ронцям. Саме вчасне звернення допомог­ ло швидко розкрити злочин. Вже за дві години міліціонери розшукали грабіжника на залізничному вок­за­ лі. Причетним до злочину виявився 19-річний житель Закарпаття. Мілі­ ціонери вилучили у нього речі по­ терпілої. Підозрюваний розповів, що при­ їхав до Чорткова у пошуках заробіт­ ку. Та з цим не склалося. Вештаючись вулицями міста, за­ примітив жінку. Пішов слідом за нею. Дочекавшись моменту, накинувся

Посадовці завдали державі збитків майже на 800 тисяч

О

перативники управлін­ ня боротьби з економіч­ ною злочинністю викри­ ли посадовців у розтраті бю­ джетних коштів в особливо великих розмірах. Державне підприємство «Креме­ нецьке лісове господарство» згідно нормативних документів забезпе­ чувало підготовку проекту землеу­ строю щодо відведення земельних ділянок та встановлення меж своєї території. В межах цього проекту вирішувалося питання вилучення у державного підприємства та при­ родного заповідника «Медобори» і надання у постійне користування Національному природному парку «Кременецькі гори» чотирьох гек­ тарів земель. Однак впродовж трьох років ак­ ти на право постійного користуван­ ня на земельні ділянки оформлені не були, і тому охорона земельних діля­ нок здійснювалася фактично сила­ ми працівників державного підпри­ ємства та природного заповідника. Разом з тим, не маючи відповідних документів про передачу земельної ділянки, посадовці Національного природного парку «Кременецькі гори»

здійснили власний розрахунок об­ сягів видатків підприємства, у тому числі і на охорону цих земель. Це призвело до внесення недос­ товірних даних до бюджетних запи­ тів, кошторисів і подальшого їх зат­ вердження, в результаті чого з бюд­ жету безпідставно було профінансо­ вано майже вісімсот тисяч гривень. Досудове розслідування у кри­ мінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів поса­ довцями Національного природно­ го парку «Кременецькі гори» триває. Дії правопорушників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Наталя ФЕДІВ

на потерпілу та відібрав сумку. Здо­ биччю злов­мисника стали понад 600 гривень. У вчиненні грабунку закарпа­ тець зізнався. Розпочато кримі­наль­ не про­вадження. Підозрюваному ін­кримінують частину 2 статті 186 ККУ (гра­біж, поєднаний з насильст­ вом, яке не є небез­печним для жит­ тя чи здоров’я потерпілого). Санкція стат­ті передбачає покарання від чотирьох до шести років позбав­ лення волі. Правоохоронці перевіряють за­ карпатця на причетність до вчинен­ ня аналогічних злочинів. Олена КОЗЮК

ГОРІЛЧАНИЙ ФАЛЬСИФІКАТ

Ф

акти реалізації фальси­ фікованих спиртних напоїв виявили співро­ бітники управління Держав­ ної служби боротьби з еконо­ мічною злочинністю обласної міліції. Як розповів начальник управ­ ління ДСБЕЗ Василь Мокрицький, розповсюдженням фальсифікова­ ної алкогольної продукції займався 49-річний житель Тернопільського району. Чоловік працював торго­ вим представником, проте замість справжніх алкогольних виробів по­ стачав підробки під маркою відомо­ го торгівельного бренду. Сурогат надходив у магазини кількох райо­ нів області. Під час проведення санкціоно­ ваного обшуку у підозрюваного вия­вили понад 1300 пляшок фаль­ сифікованого спиртного з підроб­ ле­ними марками акцизного збору. Не­безпечну продукцію вилучили та направили на дослідження. Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за стат­ тею 199 ККУ. До слова, з початку року співро­ бітники УДСБЕЗ виявили 27 фактів розповсюдження фальсифікату.


ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ!

Зорян Шкіряк: «Наша мета – очистити ДСНС від корупції»

27

березня виконуючий обов’язки голови ДСНС України Зорян Шкіряк провів розширену нараду з керівним складом центрального апарату та територіальних підрозділів cлужби, в ході якої визначив основні напрямки діяльності та реформування системи ДСНС у майбутньому.

«Я налаштований на активну та плідну роботу і вимагатиму цього від кожного працівника cлужби. Пе­ ред нами поставлено чимало зав­ дань, які стосуються кардинальних змін у підході до роботи. Служба по­ требує докорінної зміни вектора. Ми працюватимемо відкрито та про­ зоро. Так, як від нас цього вимагає

КОЖЕН МОЖЕ ДОЛУЧИТИСЯ ДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В ДСНС

суспільство. На cлужбу чекає онов­ лення керівного складу. Проте одне можу сказати чітко – поки я перебу­ ваю на цій посаді, я відстоюватиму кожного патріота, який готовий ви­ конувати свої обов’язки та працю­ вати на благо України. Ми бороти­ мемося з таким негативним яви­ щем, як корупція і кожного корупці­

онера хапатимемо за руку. Інакше ми не збудуємо прозору систему», – зазначив Зо­рян Шкіряк. Він зауважив, що за короткий термін роботи вже вдалося сформу­ вати перші пропозиції щодо рефор­ мування cлужби, що будуть предс­ тавлені уряду України. «Я був шокований рівнем заро­ бітної плати працівників ДСНС. Ко­ ли я дізнався, що базова заробітна плата у службі складає 2100 гривень, а для рятувальників та піротехніків, які працюють в зоні АТО 4200 гри­ вень, це просто ганьба. Тому, в пер­ шу чергу, ми робитимемо все мож­ ливе, аби підвищити соціальний за­ хист та рівень заробітних плат пра­ цівників ДСНС. Наступне, що мене шокувало, це те, що служба лише на 7% забезпечена паливно-мастиль­ ними матеріалами. А за використане авіаційне пальне в зоні АТО ми по­ винні розрахуватися з Міністерст­ вом оборони. Це катастрофа. Тому я розраховую на те, що спільними зу­ силлями ми зможемо змінити цю си­ туацію та досягти хороших резуль­ татів. Все, чого я прошу, – максималь­ ного сприяння, відкритості та допо­ моги. Я поважаю роботу кожного ря­ тувальниками і зроблю все, аби во­ ни мали достойні умови праці», – сказав Зорян Шкіряк.

Н

априкінці березня з метою визначення ступеня готовнос­ ті до виконання завдань за призначенням з фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС в області проведено триден­ ні навчальні збори.

П

«Від сьогодні буде працювати електронна пошта з адресою dsns. stop.corrupti­on@gmail.com, на яку можна надсилати всю інформацію щодо корупції у відомстві. Така ін­ формація вже надходить і буде ре­ тельно перевірятись. При наявнос­ ті підтвердження фактажу, працю­ ватимуть слідчі органи. Це не заля­ кування, а необхідність, викликана часом!», – зазначив Зорян Шкіряк.

5

Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки під час Великодніх свят

Н

а порозі одне з найша­ нованіших християнсь­ ких свят – День Світлого Христового Воскресіння. Аби свята минули без надзви­ чайних подій, напередодні Великод­ ня рятувальники звертаються до громадян, священнослужителів, цер­ ковних старост та інших відповіда­ льних осіб й нагадують про дот­ри­ мання елементарних правил пожеж­ ної безпеки. Співробітники Державної служ­ би України з надзвичайних ситуацій радять після завершення богослу­ жінь повністю знеструмлювати бу­ дівлі та не залишати у церкві без нагляду запалені свічки та відкри­ тий вогонь. Тримаючи свічку в руках, необхідно стежити за тим, щоб во­ гонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахну­ ти. Потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки при користуван­ ні електроприладами, пильнувати за справністю електромереж, від­ мовитись від застосування нестан­ дартних опалювальних приладів для обігріву приміщень та не допускати відкритого прокладання електро­ проводів по горючих конструкціях. Також слід бути вкрай обережними з різноманітними електричними гір­ ляндами, якими прикрашають внут­

рішні конструктивні елементи цер­ ков, іконостаси. Застосування різ­ но­манітних подовжувачів, з’єднан­ ня електричних дротів звичайною «скрут­кою» та використання у елект­ розапобіжниках так званих «жучків» можуть будь-якої миті призвести до виникнення масштабної пожежі! Слід пам’ятати, що пожежу легше попередити, ніж загасити, але якщо вже трапилося лихо, то ні в якому разі не можна панікувати. Про подію потрібно негайно сповістити пожеж­ но-рятувальну службу, зателефону­ вавши за номером «101», і до при­ буття професійних вогнеборців са­ мостійно приступити до гасіння по­ жежі, використовуючи первинні за­ соби пожежогасіння.

Піротехніки відпрацювали прийоми поводження з вибуховими предметами ІРИНА КРУПА

ід час розширеної коле­ гії МВС України викону­ ючий обов’язки голови ДСНСУ Зорян Шкіряк звернув­ ся до особового складу служ­ би та всіх громадян з прохан­ ням повідомляти про факти корупції у ДСНС.

п’ятниця, 10 квітня 2015 року Досьє 102

Такі заходи відбуваються щоріч­ но, навесні, саме тоді, коли спосте­ рігається своєрідний пік виявлення різноманітних вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Про­ тягом трьох днів піротехніки удос­ коналюють навики поводження з ви­

буховими речовинами та засобами підриву, відпрацьовують спільні дії в ході вилучення й знешкодження вибухонебезпечних предметів. Во­ ни наполегливо тренуються, відто­ чують свої професійні вміння, адже помилка, допущена під час практич­

ного знешкодження вибухонебез­ печних предметів може вартувати найдорожчого – людського життя. Збори розділені на практичну та теоретичну частини: два дні – на пог­ либлення теоретичних знань щодо заходів безпеки при проведенні під­ ривних робіт та день роботи на по­ лігоні – для закріплення вивченого на практиці. Піротехніки відпрацювали вог­ невий та електричний способи під­ риву, розвідку місцевості на наяв­ ність вибухонебезпечних предметів, маркування небезпечних ділянок,

організацію суцільного розмінуван­ ня, знищення боєприпасів на місці виявлення та надання першої медич­ ної допомоги при отриманні травм під час проведення підривних робіт. Призабути прийоми поводження з вибухонебезпечними предметами їм навряд чи вдасться, адже щорічно на Тернопільщині реєструють сотні випадків виявлення застарілих боє­ припасів. Так, лише за минулий рік бійці піротехнічної групи області знешко­ дили 1196 одиниць вибухонебезпеч­ них предметів часів минулих воєн.


УКРАЇНА

6

УКРАЇНА І СВІТ

Досьє 102 п’ятниця, 10 квітня 2015 року

Четверо міліціонерів вчинили розбійний напад на подружжя

У

Маріуполі затримано чотирьох міліціонерів, які вчинили розбійний напад. Під час затримання співробітники міліції були нетверезі. До чергової частини райвідді­ лу міліції надійшов сигнал про бій­ ку в під’їзді багатоповерхівки. За викликом виїхала слідчо-оператив­ на група. На місці були затримані четверо озброєних чоловіків. Ни­ ми виявилися співробітники мілі­ ції – працівники підрозділу, який забезпечував охорону важливого об’єкта. З’ясувалося , що правоохоронці залишили місце несення служби і вирушили за викликом знайомої подружньої пари. «Вони мали при­ пинити сімейний конфлікт, але вда­

США

лись до протиправних дій. Мі­ліціо­ нери спричинили господарю оселі тілесні ушкодження, зробили декіль­ ка пострілів з вогнепальної зброї та заволоділи майном потерпілого. Під час затримання співробітники мілі­ ції перебували у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомлен­

Мільярдер зізнався у вбивстві

М

ільярдер Роберт Дарст заарештований за пі­ дозрою у вбивстві. У ско­єнні злочину чоловік зіз­ нався під час зйомок докумен­ тального фільму про нього.

НІДЕРЛАНДИ

ЗАСУДИЛИ ЗА СТРИПТИЗ З ПІСТОЛЕТОМ

Н

ідерландського полі­ цейського засудили до 22 місяців в’язниці за те, що танцював стриптиз зі службовим пістолетом.

Під час судових засідань пра­ воохоронець наполягав, що зброя була не справжньою, а муляжем. За його словами, він використову­ вав пістолет, щоб зробити свій об­ раз більш «реалістичним». Чоловік також розповів, що за­ ймався стриптизом у позаробочий час, бо йому потрібні були гроші. Після того, як відео зі стрипти­ зером потрапило в Інтернет-ме­ режу, керівник поліції дав вказів­ ку провести службове розсліду­ вання. На час перевірки поліцейсько­ го-стриптизера відсторонили від виконання обов’язків. Після судо­ вого вироку – звільнили.

Напередодні адвокат бізнесме­ на заявив, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заарештувало Дерста в готелі в Новому Орлеані за вбивство його подруги Сьюзан Берман 15 років тому. У документальному фільмі про мільярдера розповідається про за­ гадкове зникнення його дружини в 1982 році, а також про вбивство Берман. У 2003 році він вже проходив по справі про вбивство, але був ви­ правданий. Тоді його звинуватили у вбивстві сусіда – Морріса Блека. У суді було доведено, що Дерст діяв в рамках самооборони.

СЕРБІЯ

ні прес-служби . Відкрито кримінальне провад­ ження за частиною 2 статті 187 Кри­ мінального кодексу України (роз­ бій, вчинений за попередньою змо­ вою гру­пою осіб). Матеріали спра­ ви направлені до прокуратури До­ нецької області.

ФРАНЦІЯ

У

Згідно з прийнятим у лютому парламентом Сербії законом, грома­ дяни можуть безкарно здати зброю і боєприпаси в поліцію до 4 червня. В іншому разі власникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Побоюючись того, що люди поч­ нуть викидати зброю в смітник, МВС країни зробили заяву: «Закли­ каємо громадян не викидати ручні гранати та вибухонебезпечні пред­ мети на смітник. Замість цього не­ обхідно зателефонувати в найближ­ чий поліцейський відділок. Спів­ робітники правоохоронних органів максимально оперативно приїдуть і заберуть зброю». За новим законом, власники вогнепальної зброї та боєприпасів

Жінка проїздила за кермом 62 роки без єдиного штрафу

М

іністр транспорту Пів­ денної Африки Сбусісо Ндебеле нагородив 79-річну автомобілістку, яка за 62 роки керування транс­ портом жодного разу не бу­ла оштрафована. Хазель Соума з Кейптауна була названа «взі­ рцевим водієм» і отримала відповідний сертифікат.

За своє життя Соума потрапля­ ла в три серйозні аварії, проте вони відбувалися не з її вини. В інтерв’ю місцевим ЗМІ жінка розповіла, що всі 62 роки їздить за правилами, тому що грамотно планує свій день і ніколи нікуди не поспішає. Соума поскаржилася, що живе в районі, де з ранку до вечора вулиці «нага­ дують гоночні треки», а вона ніко­ ли не хотіла бути схожою на таких водіїв. Автомобілістка, за її слова­

ми, завжди зупиняється на черво­ не світло, регулярно повторює пра­ вила дорожнього руху і ніколи не розмовляє по телефону.

В’язниця – за «популяризацію анорексії»

Д

епутат національних зборів Франції від соціа­ лістичної партії Олів’є Веран запропонував заборо­ нити працювати моделям, які страждають на анорексію. Законодавець закликав внести відповідні поправки в проект ре­ форми охорони здоров’я, який під­ готувало МОЗ країни. Веран, який за сумісництвом пра­цює невропатологом в універ­ ситет­ській лікарні міста Гренобль, закликав заборонити моделям із низьким індексом маси тіла працю­ вати, щоб відбити будь-яке бажан­

Влада просить не викидати гранати в сміттєві баки ряд Сербії звернувся до громадян країни з про­ ханням не викидати руч­ ні гранати та інші боєприпа­ си в сміттєві баки.

ПАР

повинні проходити медичне обсте­ ження, в тому числі у психіатра. Не­ обхідність у таких заходах з’яви­ла­ ся після зростання кількості злочи­ нів, скоєних із застосуванням вог­не­ пальної зброї та вибухових речовин. Є припущення, що на руках у жителів країни перебувають сотні тисяч одиниць незаконної зброї і боєприпасів, частина з них – ще з часів конфліктів на території ко­ лишньої Югославії.

РОСІЯ

ня «про­славляти анорексію». Він додав, що вважає необхідним вве­ дення довідок для манекенниць, де б фіксувалася їхня вага. Роботодавців, які наймають за­ надто худих моделей, Веран запро­ понував штрафувати на суму в 75 тисяч євро і відправляти до в’язни­ ці – терміном до шести місяців. Крім того, законодавець запро­ понував заборонити веб-сайти, ав­ тори яких схиляють дівчат до над­ мірної худорби, кажучи, що це кра­ сиво. Веран заявив, що у Франції від анорексії страждає близько 40 ти­ сяч осіб, 90 відсотків з яких склада­ ють підлітки.

Інвалід без руки, ноги та ока побив поліцейських

Л

енінський районний суд Нижнього Новгоро­ да виніс вирок 48-річ­ ному чоловікові, якого зви­ нуватили в застосуванні на­ сильства щодо представника влади. За версією прокуратури, підсуд­ ний, будучи інвалідом першої гру­ пи і маючи обмежені фізичні мож­ ливості (відсутні рука, нога і одне око), відпочивав з друзями в одно­ му з кафе Ленінського району де, пе­ребуваючи в стані алкогольного сп’яніння, порушував громадський порядок. У зв’язку з цим, працівники ка­ фе викликали співробітників полі­ ції. На поліцейських інвалід відре­ агував агресивно, завдавши одно­ му з них кілька ударів. У подальшо­ му, під час посадки в патрульний ав­ томобіль, зловмисник продовжував свої хуліганські дії: вихопивши в

співробітника поліції травматич­ ний пістолет, здійснив постріл в заднє скло автомобіля. Вже в патрульному авто знову завдав поліцейському ударів в об­ личчя та пах. А у райвідділі вийняв протез ока і з силою кинув його об підлогу зі словами, що все «пові­ сить» на співробітників правоохо­ ронних органів. Чоловіка засуджено до штрафу розміром п’ять тисяч рублів.


КРИМІНАЛ

На Тернопільщині з початку року задокументовано п’ять фактів вимагання неправомірної вигоди

П

’ять кримінальних про­ ваджень за фактами вимагання неправомір­ ної вигоди впродовж трьох місяців цього року розпочато за матеріалами працівників підрозділів боротьби з еконо­ мічною злочинністю Терно­ пільщини. Підозру оголошено десятьом пра­ вопорушникам, які незаконно отри­ мали близько 220 тисяч гривень. Відповідно до результатів оператив­ ного супроводу, вісім кримінальних проваджень направлено до суду. Зокрема, до суду з обвинуваль­ ним актом скеровано кримінальне провадження за ознаками кримі­ нального правопорушення, перед­ баченого частиною 3 статті 368 КК України. Начальник реєстраційної служби Підволочиського районно­ го управління юстиції в Тернопіль­ ській області вимагала та одержала від жителя району неправомірну ви­ году в сумі 1,5 тисячі гривень за сприяння у пришвидшенні процесу

реєстрації договорів оренди (земель­ них паїв). Впродовж січня-березня право­ охоронці задокументували шістнад­ цять фактів порушень вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» за якими складе­ но адмінпротоколи. Дванадцять – це порушення ви­ мог щодо повідомлення про конф­ лікт інтересів (ст. 172-7 КУпАП), два факти – порушення вимог фінансо­ вого контролю (ст.172-6 КУпАП) та два – порушення встановлених за­

Н

Як розповів начальник відділу боротьби з незаконним обігом нар­ котиків Володимир Строїч, чоловік вже відбував покарання за схожі злочини, однак знову розпочав не­ законний бізнес. У власному будин­ ку він обладнав нарколабораторію та за допомогою необхідного при­ ладдя виготовляв з макової солом­ ки опій. Готову небезпечну речовину

нар­козалежні особи могли спробу­ вати в помешканні «бізнесмена». Пропонував той покурити й мари­ хуану. Клієнтів було багато. Далі продовжувати свою неза­ конну діяльність наркоділку зава­ дили міліціонери. З його будинку правоохоронці вилучили знаряддя для виготовлення наркотиків, ма­ кову соломку, опій та пристрій для вживання марихуани. Підозрюваний затриманий згід­ но статті 208 КПК України. Щодо нього відкрито кримінальне про­ вадження за частиною 2 статті 317 ККУ – ор­ганізація або утримання місць для незаконного вживання, виробницт­ва чи виготовлення нар­ котичних засобів. Санкція статті пе­ редбачає покарання у вигляді поз­ бавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

коном обмежень щодо одержання дарунка (ст. 172-5 КУпАП). До відповідальності та штрафу суди притягнули 11 осіб. Правоохоронці звертаються до всіх, кому відомі факти вимагання чи дачі неправомірної вигоди, пові­ домляти на номер телефону довіри – 27-13-40. До слова, протягом 2014 року розпочато 27 кримінальних провад­ жень за фактами неправомірної ви­ годи. Олена КОЗЮК

7

Міліціонери затримали двох жінок, які жорстоко побили 55-річну тернополянку та її 50-річного знайомого

З

а підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкод­ жень співробітники Тер­ нопільського міськвідділу мі­ ліції затримали двох молодих жінок. Дівчата ледь не позба­ вили життя 55-річну терно­ полянку та її знайомого.

Житель Підволочиська організував наркопритон у власному помешканні аркопритон в селищі Підволочиськ знешко­ дили оперативники об­ ласного управління внутріш­ ніх справ спільно з працівни­ ками місцевого райвідділу міліції. Підпільну протиправ­ ну діяльність у власному при­ ватному будинку організував 40-річний місцевий житель.

п’ятниця, 10 квітня 2015 року Досьє 102

Як встановили правоохоронці, підозрювані та потерпілі були ледь знайомі. Їх звела оковита. 55-річна тернополянка запросила до себе додому 23-річну жительку обласно­ го центру та її 22-річну товаришку із Гусятинського району. До компа­ нії приєднався знайомий господині. Під час розпивання спиртного ви­ ник конфлікт. Через що – пригада­ ти не може ніхто. Свою правоту дівчата кинулися доводити силою. Почали жорстоко наносити удари ногами господині помешкання та її знайомому. Потерпілих з численними тілес­ ними ушкодженнями доправили до лікарні. Отримані ними травми ме­

дики кваліфікували як тяжкі. Про пацієнтів лікарі повідомили право­ охоронців. Міліціонери затримали зловмис­ ниць згідно статті 208 КПК. Їм інк­ римінують частину 2 статті 121 Кри­ мінального кодексу України (умис­ не тяжке тілесне ушкодження, вчи­ нене групою осіб). Жінкам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Олена КОЗАР

Злодія до власної квартири впустив 8-річний школяр

Н

евідомий обікрав по­ мешкання 38-річної мешканки обласного центру. Непроханого гостя у квартиру впустив 8-річний син потерпілої. Незнайомий чоловік підійшов до хлопчика біля під’їзду багатопо­ верхівки та попросив відчинити ко­ довий замок на дверях. Дитина погодилася допомогти, а той, дякуючи, запитав, як його зва­ ти. Довідавшись ім’я та прізвище дитини, чоловік повідомив, що зна­ йомий з його мамою і перепитав, чи є вдома хтось з родичів. Почувши заперечну відповідь, незнайомець сказав хлопчику, що мати залиши­

ла для нього записку. Разом піднялися до квартири. Чоловік сам зайшов до вітальні та оглянув усе довкола. У серванті по­ мітив готівку й золоті вироби. Аби спровадити дитину з кімнати, по­

просив склянку води. Поки хлопчик пішов на кухню, гість викрав усі цінні речі з шафи та непомітно вий­ шов з помешкання. Дитина зателефонувала матері. Про факт крадіжки жінка повідоми­ ла правоохоронців. Зловмисника роз­ шукують. Правоохоронці просять батьків розповісти дітям про елементарні правила безпеки. Не слід повідом­ля­ ти незнайомим людям будь-яку ін­ формацію про себе, про свою роди­ ну, називати домашню адресу. За­ боронити неповнолітнім виносити з квартири будь-які речі на прохан­ ня чужих людей. Привчити дітей не відчиняти двері невідомим людям та не впускати їх до помешкання.

У пошуках наживи – до чужих обійсть

С

півробітники Борщівсь­ кого райвідділу міліції викрили у вчиненні кра­ діжок двох жителів селища Мельниця-Подільська. Об’єк­ тами наживи молодики обира­ ли чужі нежилі господарства. Підозрюваним – 22 та 23 роки. Вони ніде не навчаються та не пра­ цюють. Займатися протиправним по­чали у січні цього року. На даний час міліціонери довели причетність

злодійського дуету до вчинення трьох крадіжок. Орудували зловмисники вночі, у покинутих будинках. Брали все, що можна було перепродати, або ж зда­ ти на металобрухт. З обійстя 64-річ­ ної пенсіонерки винесли газові ба­ лони та радіоприймач. Ще з одного господарства викрали металеві ви­ роби. Побували зловмисники також у недіючому приміщенні, яке нале­ жить одному із підприємств райо­

ну. Звідти винесли батареї. Крадене здали на металобрухт, а гроші вит­ ратили на випивку. Щодо підозрюваних розпочато кримінальне провадження. Їхні дії слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана із про­ никненням у житло). Їм загрожує від трьох до шести років позбавлен­ ня волі. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до скоєн­ ня інших подібних злочинів.


8

СПРАВИ ВНУТРІШНІ Досьє 102 п’ятниця, 10 квітня 2015 року

Командир спецбатальйону міліції «Тернопіль» Володимир Катрук: «Ми віримо, що гасло на шевроні «З нами Бог. З нами Україна» оберігає нас» НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

С

таниця Луганська, Кримське, Лутугіно, Сокольники, Мир­на Долина, Лисичанськ та інші бойові точки в зоні АТО пройшли за вісім ротацій бійці спецбатальйону «Терно­ піль». Слава Богу, кожного разу захисники поверталися додому без втрат. Бійці вірять, що так буде й надалі, бо мають за оберіг напис на шевронах «З нами Бог. З нами Україна».

– Боже провидіння опікується на­ ми, – розповідає Володимир Катрук. – Якби ви тільки знали, з яких не­ безпечних ситуацій моїм бій­цям до­ водилося виходити неуш­код­жени­ ми, зрозуміли б, що маю на увазі. З серпня минулого року й до­ни­ ні щомісячно п’ятдесят бійців спец­ батальйону їдуть в зону АТО. Їхнє місце дислокації – Лисичанськ Лу­ ганської області. Проте місцем служ­ би стає той населений пункт, де потрібна їхня допомога. – Першим нашим завданням ста­ ла зачистка населеного пункту Ста­ ниця Луганська. У серпні минулого року селище було звільнене від бо­ йовиків, і нам разом з доброволь­ця­ ми батальйону «Львів» довелося попрацювати, аби за плечима слав­ нозвісного блокпоста «Сталінград» було, так би мовити, чисто. Тоді ми й пройшли перше бойове хрещення під «градами» та мінометними обст­ рі­лами. Без втрат та поранень, – зга­ дує Володимир Катрук. Цілими й неушкодженими ба­ таль­йонівці повернулися зі спец­ операції розблокування 31 блок­пос­ та. У жовтні минулого року, після так званих лнрівських та днрівських виборів, коли ворог наступав вглиб уже звільнених територій, в оточен­ ня були взяті передові блокпости українських захисників. – Разом з групами батальйонів

«Чернігів», «Львів», «Золоті воро­та», спецпідрозділом «Ягуар», лугансь­ ки­ми спецназівцями та за підт­рим­ ки 80-ої аеромобільної бригади ми повинні були розблокувати 31 блок­ пост, аби дати можливість вивезти звідти поранених та вбитих, – роз­ повідає Володимир Катрук. – Нині це вже не секрет, що вдалася наша команда до так званої тактичної хитрості – відволікти на себе во­гонь. Привернути увагу противника нам вдалося, щоправда, ціною людських життів. Загинули та зазнали травм спец­приз­наченці. Ми йшли слідом за ними, та жодного з нас ворожа куля не зачепила. В опіку вищих сил батальйонівці вірять твердо. Якщо не дивом, то як назвати випадок, що стався у бе­рез­ ні цього року. Цей день бійці ба­ тальйону називають другим днем народженням кожного, хто потра­ пив під кулеметний та автоматний обстріл на окраїні Лисичанська. Їх обстіляли з двадцяти-двадцяти п’я­ ти метрів. Та кулі від тернопільчан наче рукою відводило. Як розповів командир ба­таль­ йону, щойно йому запропону­ва­ли очо­ли­ти тернопільських доб­роволь­ ців, ду­же хвилювався, як зна­ходи­ тимуть спільну мову вчорашні мілі­ ціонери, майданівці, активісти, лю­ ди, які ні­коли раніше не тримали в руках зброї. Але об’єднуючою си­лою

ста­ла спільна мета – мир в Ук­раїні. – Служить у нашому батальйоні юнак зі Збаража – Ілля Мельник, – розповідає Володимир Катрук. – Ме­ дик за освітою, коли вперше під час вишколу взяв до рук автомат, зда­ валося, ніколи не звикнеться з ним. Ви б побачили яким бійцем і справж­ нім професіоналом-фельдшером ви­ ріс він на наших очах! І автомат за спиною, і аптечка в руках. Допо­ма­гає не тільки своїм. В Станиці Лу­гансь­ кій рятував поранених сепара­тис­тів. Людина з Великим Серцем! Володимир Катрук із задово­лен­ ням розповідає про бійців свого ба­ та­льйону. І про відчайдуху Анато­лія Косенюка, котрий попри ризик таки вивісив у Золотому Попас­нянсь­ко­ го району український пра­пор, і про Романа Гладиша, котрого, як і ба­га­ тьох вважає своєю опорою. Про Іго­ ря Левицького, Олександра Куце­ви­ ча, Петра Ващука, Михайла Ва­ля­ша, Володимира Карпика, багатьох ін­ ших. Та життєва історія ком­бата теж варта уваги. Оди­над­цять років він віддав армійській службі. Спочатку – військово-де­сант­ним вій­сь­кам, від­ так – Нацгвардії. Коли 2000 року військове формування перейшло у підпоряд­кування внутрішніх військ, баталь­йон, командиром роти спец­ приз­на­чення якого був Володимир Катрук, розформували. Капітан за­ли­ шився поза службою. Різним у жит­ ті займався, а навесні мину­ло­го ро­ ку таки переконав себе, що му­сить повернутися до військового ре­месла. – Командиром не планував бу­ ти. На цю посаду була інша кандида­ ту­ра – полковник Ярослав Кравчук. На жаль, стан здоров’я не дозволив учасникові бойових дій на Кавказі та в Афганістані очолити добро­воль­

чий батальйон, відтак керів­ництво обласного управління звернулося до мене. Можливо б і відмовився, про­те трагічний випадок, що стався з моїм давнім товаришем Сергієм Куль­чи­цьким, який разом з чотир­ надцятьма військовими загинули поблизу Слов’янська – сепаратисти збили лі­так МІ-8, спонукали мене

прийняти пропозицію. Нині капітан разом зі своїм ба­ тальйоном віддано несуть службу на бойових рубежах сходу, охоро­ня­ ють правопорядок у рідному Тер­ нополі. Зичимо їм зі всіх своїх бо­йо­ вих та цивільних завдань повер­та­ тися живими та неушкодженими. З ними ж бо Бог, з ними ж бо Ук­раїна!

мад правоохоронці застерігали гро­ мадян від подібного роду злочинів. Це спрацювало. Якщо минулого року за день могло бути два-три подіб­ них випадки, то з початку цього ро­ ку – десять. На жаль, допоки на вдається ефективно протидіяти крадіжкам велосипедів. Люди раді б знайти безпечні місця зберігання двоколіс­ них транспортних засобів, але не мають такої можливості. Та й рівень розкриття таких злочинів – низь­ кий. Якщо минулого року було зат­ римано 38 велосипедних крадіїв, то з початку цього року – лише двоє. У сфері протидії економічній злочинності Олександр Богомол зу­ пинився на злочинах, пов’язаних з незаконним розповсюдженням під­ акцизних товарів, роботі нелегаль­ них кар’єрів, протизаконній вируб­ ці лісу. Прив’язав «процвітання» зло­

чинності у цій сфері з недостатньо ефективною роботою керівників райвідділів, а також з випадками корупції серед правоохоронців. – Проводяться перевірки міськ­ райорганів і за їхніми результатами будуть прийняті відповідні кадрові рішення. Бо якщо керівник, у котро­ го під носом торгують фальсифіко­ ваним спиртним, чи здійснюються незаконні дії у сфері надрокористу­ вання не бачить, чи, може, не хоче бачити цього, то таким не місце в правоохоронному відомстві. Про факти міліцейського «кришування» теж прошу повідом­ляти, – попросив полковник міліції. Особливо гостро зачепило при­ сутніх питання виділення земель­ них ділянок у місті Тернополі. Як за­ певнив Олександр Богомол, за усі­ ма фактами незаконних забудов по­ рушені кримінальні провадження,

міліціонери також перевіряють за­ конність інвестиційних угод, над яки­ ми працювала міська влада разом з будівельними організаціями. – Нелегко розслідувати подібні кримінальні провадження, – зізнав­ ся керівник міліції, – у земельних справах, скажемо так, мудро все об­ ставлено і продумано, проте докла­ даємо зусиль, аби захистити права громади. Маємо у цьому питанні під­ тримку прокуратури, тому сподіва­ ємося на позитивний результат. Реформування окремих підроз­ ділів обласного управління міліції в рамках реформ МВС, кадрові приз­ начення, розкриття резонансних злочинів – цих питань теж торкнув­ ся керівник обласної міліції. Проте головний меседж очільника право­ охоронного відомства – відкритість його роботи і готовність до співпра­ ці з громадою краю.

Пріоритетні напрямки роботи – тема доповіді керівника обласної міліції

В

обласному управлінні внутрішніх справ відбулося чергове засідання громадської ради. На порядок денний серед іншого було винесено питання, що стосувалося пріоритет­ них напрямків роботи міліції Тернопільщини. Доповідав керів­ ник обласного управління МВС Олександр Богомол. Перша проблема, на якій акцен­ тував увагу очільник управління – недоліки під час реєстрації подій та повідомлень а також укриття зло­ чинів. На жаль, викорінити це ганеб­ не дисциплінарне порушення допо­ ки не вдалося. В області за останній період було виявлено 44 подібних факти. Це показали результати пе­ ревірки, проведені МВС. У кожному конкретному випадку було прове­ дене службове розслідування і при­ четні до цих порушень понесли від­ повідальність. Нешвидке реагування на пові­ домлення громадян, особливо в міс­ті Тернополі, – ще одна проблема, яку

довелося вирішувати новопризна­ ченому керівникові. – Створено групи швидкого реа­ гування, – розповів Олександр Бо­ гомол. – Працюють вони в цілодобо­ вому режимі і їхні основні завдання – швидко прибути на місце події, зафіксувати й зібрати докази і, як­ що можливо, розкрити злочин га­ рячими слідами. Є результати. Ефективною виявилася робота міліції щодо боротьби з різними ви­ дами шахрайств. Зі слів Олександра Богомола, результат принесла так­ тика «інформаційної блокади» – че­ рез засоби масової інформації, за підтримки церковних та інших гро­


СПРАВИ ВНУТРІШНІ

ПРАВООХОРОНЦІ ЗУСТРІЛИСЯ З ГІМНАЗИСТАМИ

Д

іти повинні бачити у мі­ ліціонерові помічника і товариша, – переконані тернопільські правоохоронці, – а створювати такий імідж слід через безпосереднє спіл­ кування. Днями на екскурсії в обласному управлінні міліції побували школярі з Тернопільської гімназії ім. І. Фран­ ка. Особливостями своєї про­фесії по­ ділився Олексій Криворучко. Мілі­ ціонер добре знає, якими вміннями та навичками повинен володі­ти пра­ воохоронець, як найкраще під­три­ му­вати фізичну форму та сфор­му­ва­ ти психологічну стійкість до стре­ сових ситуацій, адже є начальником сектору професійної підготовки уп­ равління кадрового забезпечення обласного управління міліції. Разом із правоохоронцем учні побували у тирі та спортзалі, де са­ ме тренувалися міліціонери, а також дізналися історію правоохоронного відомства краю у музеї. Аби зацікавити дітей, розповіді не достатньо, тому міліціонери влаш­ тували для них справжній інтерак­ тив. Школярі на собі відчули вагу мі­ліцейських засобів захисту, зблизь­ ка роздивилися взірці навчальної зброї та навіть позмагалися з мілі­ ціонерами у силі та спритності. На прощання міліціонер поба­ жав юним гостям рости здоровим та відважними, а тим, хто, закінчив­ ши школу, відчує покликання стати на варті законності і порядку, пора­ див вступати у міліцейські виші.

п’ятниця, 10 квітня 2015 року Досьє 102

9

Міліціонери опікуються переселенцями МАР’ЯНА ЛЕМІШКА

У

пошуках притулку на Тернопілля прибуло чимало людей з буремного сходу України. Людська біда не залишила байдужими й тернопільських міліціонерів. За сприяння бійців зведеного загону тернопільської міліції оселилися в Тернополі родина Підгорних з Луганщини.

Ще у лютому, під час дислокації наших бійців у містечку Попасна Лу­ ганської області, правоохоронці по­ знайомилися з главою цього сімейст­ ва – Володимиром. Чоловік наглядав за будівлею, у якій тимчасово роз­ ташувався загін тернопільських мі­ ліціонерів. Родина тоді перебувала у скрутному становищі – через пос­ тійні обстріли чоловікові його дру­ жині, доньці та маленькому онуку довелося перебратися жити у бом­ босховище. У занедбаному примі­ щенні сім’я Підгорних прожила шість місяців. – Зробили імпровізовані лежан­ ки, добре, що хоч світло було, обі­ грівач вмикали, отак і жили. Якось цілий місяць бомбили. Вийдеш на вулицю – все сіре, жодної живої ду­ ші, мимоволі думаєш, може ми вже одні зали­шилися у своєму містечку, – пригадує Володимир. Дуже вдячна родина тернопіль­ ським бійцям за те, що не лишили їх у скруті. Правоохоронці допомага­ ли усім необхідним, а, насамперед, харчами. – Жили, як одна велика родина, хоч спочатку місцеве населення з пересторогою ставилося до бійців, – розповідають чоловік та дружина. – Ко­ли нам запропонували переїха­ ти на захід, знайомі відмовляли. Однак вже зовсім скоро думка місцевого населення змінилася. З ча­ су дислокації тернопільських мілі­ ціонерів жити у містечку стало лег­ ше. Запрацювали аптеки і магазини, з’явився транспорт, люди вже не боялися виходити на вулиці міста. Тому й родина Підгорних без будьяких сумнівів вирушила на Терно­

пільщину. На запитання, що вразило най­ більше на Тернопіллі, все сімейство відповідає одноголосно – доброта та підтримка людей. – Нас тепло зустріли, – розпові­ дає дружина Ольга. – Навіть уявити не могла, що зовсім чужі люди мо­ жуть бути такими співчутливими та чуйними. Сім’я деякий час проживала у родині одного з тернопільських пра­ воохоронців. Згодом, за сприяння міліціонерів, переселенці з Попас­ ної переїхали до невеличкого буди­ ночка на околиці міста. Вже більше місяця родина обживається на но­ вому місці. Найбільше радіє дворіч­ ний Дмитрик. Тепер він не чує ви­ бухів та пострілів, не ховається у темних сирих підвалах, та не зрива­ ється вночі з ліжечка від наймен­ шого гуркоту. – Найбільше було шкода онука. Ди­тина дуже боялася, вслухалася, чи не чути обстрілів. Загуркоче за вікном вантажівка – він одразу з лі­ жечка падав на підлогу, – розпові­ дає бабуся. Нові господарі вже встигли по­ знайомитися з сусідами, скопати невеличку грядку. Зараз готуються садити картоплю. Однак родина все ж мріє повернутися до рідної домів­ ки. Вірять й сподіваються, що мир незабаром настане. Родина надзвичайно вдячна усім небайдужим людям, які не залиши­ ли їх самотніми у такі нелегкі часи. – Дякуємо міліціонерам за їх не­ байдужість і щиру підтримку. Як добре, що світ не без добрих людей, – зазначає Володимир Підгорний.

У змаганнях з кросу перемогли козівські міліціонери

З

магання з легкоатлетич­ ного кросу серед праців­ ників міліції відбулися в обласному центрі. Організа­ тори заходу – обласне управ­ ління внутрішніх справ та фіз­ культурно-спортивне това­ риство «Динамо». Як розповів начальник сектору професійної підготовки управління кадрового забезпечення обласної мі­ ліції Олексій Криворучко, основна мета змагань – підтримка належної фізичної форми міліціонерів та до­ тримання ними здорового способу життя. За звання найсильніших змага­ лася 21 команда – представники міськрайвідділів та спецпідрозді­ лів обласної міліції. На бігові доріж­ ки вийшли близько сотні міліціоне­ рів. Кожен спортсмен достойно за­ хищав честь підрозділу, який пред­ ставляв. За підсумками всіх забігів у за­ галь­нокомандному заліку перше міс­це виборола команда Козівсько­ го райвідділу міліції, на другій схо­ динці – працівники Тернопільської

місь­кої міліції, третє місце посіла ко­ман­да Зборівського райвідділу внут­рішніх справ. Програма змагань містила лег­ коатлетичні забіги на дистанції 1000 метрів серед чоловіків та жінок. На дистанціях 3000, 5000 та 10000 ме­ трів змагалися лише представники сильної статті. У забігу на тисячу метрів серед жінок «золото» отримала представ­ ниця Тернопільського міськвідділу

Надія Онишкевич, друге місце зай­ няла Мар’яна Меньків із Бучацько­ го райвідділу міліції, а Наталя Дорош, легкоатлетка із Зборова, посіла тре­ тє місце. Серед чоловіків найшвидше по­ долав дистанцію Сергій Марчук із Борщівського райвідділу, другим фі­ нішував Володимир Довгополий з міськвідділу міліції, а третім – Воло­ димир Фомін з чортківської міліції. На дистанції на три тисячі мет­

рів лідерами стали Зіновій Война­ ровський з Теребовлі, грифонівець Ігор Хомик та Віталій Шмигельсь­ кий з Кременця. Забіг на п’ять тисяч метрів при­ ніс перемогу Василю Лящуку із Кре­ менецького райвідділу. На другому місці – Володимир Яриш з Чортківсь­ кого райвідділу, на третьому – Воло­ димир Біляшевський зі Зборівсько­ го райвідділу міліції. Завершальним етапом змагань

став легкоатлетичний крос на 10 ти­сяч метрів, у якому переможцями стали козівчанин Василь Малик, Ро­­ ман Пушкаренко з бучацької міліції та Михайло Островський із лег­ко­ атлетичної команди Тернопільсь­ кого міськвідділу. Переможців привітав начальник управління кадрового забезпечен­ ня Василь Крайник і нагородив куб­ ками, дипломами та грамотами. Олена КОЗЮК


10 НОВИНИ З ПАВУТИНИ Експерти Ради Європи: в Україні зберігається безкарність міліції, «Беркут» лише змінив вивіску Досьє 102 п’ятниця, 10 квітня 2015 року

З

віт Міжнародної дорадчої групи щодо спостереження за розслідуванням подій Майдану наголошує, що Україна, попри події річної давнини, не докладає зусиль для того, щоби подолати проблему безкарності.

Документ наводить низку прик­ ладів того, як вже після Майдану представники правоохоронних ор­ ганів, використовуючи погрози та

озброєння, уникали покарання за лютневі події. Ці події «продемонстрували не­ безпечне відчуття безкарності спів­ робітників «Беркуту» та неспро­ можність або небажання з боку ке­ рівництва МВС забезпечити співп­ рацю цих осіб із законним слідст­ вом», – наголошують в Раді Європи. Група нагадує, що після подій Майдану, наприкінці лютого 2014 року, було ліквідовано підрозділ мі­ ліції спеціального призначення «Бер­ кут» і згодом створено інші підроз­ діли міліції громадської безпеки спе­ ціального призначення. За даними МВС, з метою атестації співробітни­ ків підрозділу міліції спеціального призначення «Беркут» було створе­

но спецкомісію. «МДГ ставила усні та письмові питання до МВС для того, щоб вста­ новити точну кількість співробітни­ ків «Беркуту», які успішно пройшли перевірку, були переведені на інші посади або звільнені. Однак не одер­ жала узгоджених або чітких від­ повідей на свої запитання. Керівник нещодавно створено­ го Управління спеціальних розслі­ дувань пан Горбатюк зазначив, що, окрім певного скорочення штату, ці зміни звелись до зміни назви спец­ підрозділу «Беркут», і що реальних спроб вирішити питання щодо тих, хто був причетний до подій на Май­ дані, так і не було зроблено», – йдеться у звіті. Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на звіт Ради Європи і заявило, що дані Міжнарод­ ної дорадчої групи викликають по­ див і є необґрунтованими.

Підсумки операції «Мігрант» – 21 нелегал

У

березні на Тернопіллі, як і по всій території Украї­ ни, проводилися цільові профілактичні заходи з на­ гляду та контролю за вико­ нанням законодавства в мі­ граційній сфері під умовною назвою «Мігрант». Мета спільної операції міграцій­ ників, міліціонерів та співробітників СБУ області – запобігання та проти­ дія нелегальній міграції. Протягом двох тижнів відпові­ дальні служби перевіря­ли місця мож­ ливого перебування порушників міграційного законодавства. Так, бу­ ло виявлено 21 нелегального міг­ ранта, більшість з яких – колишні студенти тернопільсь­ких вишів. Щодо 19 осіб прийнято рішення про примусове повернення, щодо 2 – про примусове видворення, 2 інозем­ цям заборонили в’їзд на територію України. Також щодо 47 порушни­ ків законодавства про пра­вовий ста­ тус іноземців складено адмінпрото­

коли, найбільше – 36 – за статтею 203 КУпАП. Також понесли адмінвідпо­ відальність громадя­ни України, які запрошували іноземців, але не под­ бали про законність їхнього пере­ бування. Зокрема, найближчим часом по­ кинути Україну доведеться грома­ дянці Нігерії. Молода жінка здобу­ вала у Тернополі вищу освіту. У 2012-му нігерійка була відрахована з вишу, але з України, як цього ви­ магає Закон, не поїхала. Відтак суд задовольнив позов міграційної служ­ би щодо її видворення. Також під час рейду, що був проведений міграційниками спіль­ но зі співробітниками СБУ області в гуртожитку одного з тернопільсь­ ких вишів виявлено двох нелегаль­ них мігрантів. Під час перевірки з’я­ сувалося, що в 27-ми та 20-річного громадян Нігерії немає жодних під­ став для законного перебування в Україні. Попри це молоді люди й не планували самостійно покидати на­ шу країну.

очолювані жінками, принесли в се­ редньому 340%, а компанії S&P 500 – 122%. На думку дослідниці, поясненням може бути те, що для жінок у бізнесі планка від початку є вищою, ніж для

чоловіків. Між тим серед керівників компаній S&P 500 жінок наразі лише 4,6%. Як показало опитування, про­ ведене торік, звільнення загрожує жінкам-керівникам значно більше, ніж чоловікам.

Компанії, якими керують жінки, успішніші Українські паспорти зроблять пластиковими

К

К

омпанії, на чолі яких стоять жінки, приносять більший відсоток при­ бутку. Проте таких компаній поки що дуже мало.

абінет Міністрів України затвердив зміни, що сто­ суються видозміни «внут­ рішнього» паспорта громадя­ нина України. «Уряд затвердив картку, яка по­ винна замінити внутрішній пас­ порт громадян України», – заявив заступник голови Адміністрації пре­ зидента Дмит­ро Шимків. При цьому він не повідомив яки­ хось подробиць про новий формат і зміни у внутрішньому паспорті гро­ мадянина України. На сайті Кабмі­ ну документ поки також не опри­ люднено. У Державній міграційній службі

України раніше прогнозували, що розробка паспортів у формі карток буде можлива до кінця 2015 року. Плани ввести «паспортні карт­ ки» були ще в 2012 році, проте до цих пір вони не реалізовані.

Як корелюється жіноче лідерст­ во та успішність компаній, якими керують представниці «слабкої» ста­ ті, дослідила Карен Рабін, представ­ ниця трейдінгової платфор­ми. Починаючи з 2002-го року і до 2014-го, Рабін узяла цифри прибут­ ків, які отримали інвестори компа­ ній зі списку Fortune 1000 за той пе­ ріод, коли ними керували жінки. Ре­ зультати дослідниця порівняла з да­ ними акціонерних компаній, вклю­ чених до кошика фондового індек­ су S&P 500. Висновки вражають: компанії,

Першого квітня стартував місячник Операція «Нерест» добровільної здачі зброї та вибухівки

Д

обровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби до органів внутрішніх справ України можна з 1 по 30 квітня 2015 року. Громадяни, які добровільно звер­ нуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберіга­ ються ними незаконно, звільняють­ ся від кримінальної відповідальності. Крім того, громадяни, які у вка­ заний термін добровільно здадуть до органів внутрішніх справ мисливсь­

ку вогнепальну, холодну, газову зброю, у подальшому матимуть можливість оформити відповідні документи, за­ реєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на за­ конних підставах. Пристрої вітчизняного вироб­ ництва для відстрілу патронів, спо­ ряджених гумовими кулями не­ смертельної дії, будуть реєструва­ тися у випадках і в порядку, перед­ баченому законодавством України. Для отримання детальних роз’яс­ нень можна звернутися до праців­ ника дозвільної системи або до діль­ ничного інспектора міліції.

І

з 1 квітня на Тернопільщи­ ні, у зв’язку з нерестовим періодом, діє заборона на вилов риби та інших водних біоресурсів.

У нерестовий період забороне­ но проведення у рибогосподарсь­ ких водних об’єктах та в прибереж­ них захисних смугах днопоглиблю­ вальних, вибухових, бурових, сей­ смологічних робіт, видобуток гра­ вію та пiщано-ракушкової сумiшi. Також заборонено пересування будь-яких плавзасобів, за винятком проходу фарватером, транзитного проходу, виконання робіт по вста­ новленню бакенiв i у випадках над­ звичайної потреби та крім суден

спеціально уповноважених органів. Триватимуть такі обмеження до 10 червня 2015 року.


ТЕЛЕДОСЬЄ

ПОНЕДІЛОК, 13 КВІТНЯ УТ-1 06.05 Вiд першої особи. Пiдсумки 07.20 Ера будiвництва 07.25 Д/ф «Три рiзьбленi iкони» 07.45 Д/ф «Пасха» 08.45 Телемагазин 09.00 Вiчне 09.25 Про головне 10.20 Д/ф «Будинки Субiза й Рогана» 10.50 Д/ф «Амазонки Версаля» 12.00 Утеодин з Майклом Щуром 12.35 Казки Лiрника Сашка 12.45 М/ф 13.20 Вiкно до Америки 13.45 Х/ф «Марiя Магдалина» 15.45 Книга.ua 16.20 Д/ф «Марiя Левитська. Театральний роман» 16.50 Концерт О. Винника «Щастя» 19.00 Перша шпальта 19.30 Дорогi депутати 19.55 Д/ф «Ангкор» 21.00 Новини 21.45 Д/ф «Putin’s way» 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 23.00 День Янгола 00.05 Концертна програма «Приречений на любов» 01.20 ТелеАкадемiя 02.20 Як ваше здоров’я? 02.50 Х/ф «Пазл» 04.30 Д/с «Середземномор’я» 05.05 Новини 05.45 Вiчне 1+1 07.10 Х/ф «Лицар дня» 09.10 Х/ф «Iван Васильович змiнює про­ фесiю» 11.00 «Лiга смiху. Чемпiонат України з гу­ мору» 14.05 «Вечiрнiй квартал» 15.05 «Сказочная Русь» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Пограбування по-жiночому» ▲ 00.15 Х/ф «Доросла дочка, або Тест на...» 01.55 Т/с «Терпкий смак кохання» 02.40 «ТСН» 03.25 Х/ф «Доросла дочка, або Тест на...» 05.00 «Служба розшуку дiтей» 05.05 «Телемагазин» 05.35 «Шiсть кадрiв» ІНТЕР 06.20 М/ф «Пригоди Буратiно» 07.20 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток» 09.45 Х/ф «Джентльмени удачi» 11.25, 12.15 «Ювiлейний концерт Iнтера» 12.00, 14.00 Новини 13.40, 14.10 Х/ф «Пiгулка вiд слiз» 15.40, 16.10 «Чекай на мене» 16.00, 17.55 Новини 18.10, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Красиве життя» 22.40 Т/с «Безсоння» ▲ 00.30 Х/ф «Кращий захист» 02.10 Т/с «Сусiди»

ICTV 04.35 Служба розшуку дiтей 04.40 М/ф «Скубi Ду. Вiдпочинок з при­ видами» 05.00 Надзвичайнi новини 05.50 Факти тижня 07.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з Кос­ тянтином Стогнiєм 08.10 Х/ф «Iндiана Джонс у пошуках втра­ ченого ковчега» 10.35 Х/ф «Iндiана Джонс i Храм Долi» 12.45 Факти. День 13.30 Х/ф «Iндiана Джонс i останнiй хрес­ товий похiд» 15.45 Факти. День 16.10 Х/ф «Iндiана Джонс i Королiвство кришталевого черепа» 18.45 Факти. Вечiр 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Дiстало! 21.10 Х/ф «Тринадцятий воїн» ▲ 23.10 Х/ф «Центурiон» ▲ 01.05 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв» ▲ 03.00 Вражаючi сюжети про роботу полiцiї 03.40 Т/с «Одруженi з футболом»

• АНОНС

НОВИЙ 06.00, 07.00, 07.02, 10.55 Kids’ Time 06.05 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.01 М/с «Барбоскiни» 07.05 М/ф «Воруши ластами 2» 08.50 М/ф «Смурфики» 11.00 Х/ф «Йоко» 13.10 Х/ф «Коти проти собак» 15.00 Х/ф «Коти проти собак: Помста Кiттi Галлор» 16.50 Х/ф «Вибух з минулого» 19.00 Ревiзор 21.25 Пристрастi за Ревiзором 23.30 Аферисти в сiтях 00.25 Х/ф «Легiон» ■ 02.30 Абзац! 03.10 Репортер 03.15 Служба розшуку дiтей 03.20 Х/ф «Мечоносець» ▲ 05.05 Зона ночi 05.55 25-й кадр

СТБ 05.15 «У пошуках iстини. Кремлiвськi двiй­ ники: смертельна зброя великих» 06.00 «Все буде добре!» 07.45 Х/ф «Привiт, Кiндер!» 09.55 Х/ф «Дiм малюка» 13.40 «Слiдство ведуть екстрасенси» 14.35 «Битва екстрасенсiв» 16.00 «Все буде добре!» 18.00 «Вiкна-новини» 18.50 «Iсторiя українського шоу-бiзнесу. Iри­на Бiлик i Таїсiя Повалiй - рабинi любовi» 19.50 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.50 Т/с «Пiзнє розкаяння» 22.00 «Вiкна-новини» 22.35 «Детектор брехнi 7» 23.00 «Один за всiх» 00.50 Х/ф «Дайте книгу скарг» 02.25 Х/ф «Божевiльний день» 03.25 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.30 Міська рада інформує 07.40 «Слідства. Інфо» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про нас» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 Межа правди 13.10 Волинський Великдень 15.10 Етнографія і фольклор. Писанки 16.00 Дитяча година 17.00 «Гал-кліп» 17.30 ТНЕУ вітає з Великоднем 19.20 Міська рада інформує 19.30 «Наші вітання» 20.00 Єдина країна 20.40 Дім книги 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Сільський календар» 22.00 Музична імпреза «Великдень- світло життя» 00.15 Час-Tайм 00.30 Дует «Писанка», «Христос Воскрес» 01.00 Х/ф «Сотник» ▲ 03.00 Хіт-парад 04.00 Х/ф «Великий білий тягар» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Буковинська писанка» 19.30 «Будьте здорові» 20.00 «Урок… для батьків» 20.28 «Святкуємо Великдень» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Назбиране» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 21.30 «Христос воскрес-радіє світ!» 22.00 «Народні перлинки з бабусиної скри­ ньки» 22.30 «Ігор Павлюк: між Бугом і Богом» 23.00 Мовлення у цифровому форматі IНТЕР 7.20 «Iгри дорослих дiвчаток». Мелодрама. Жили собi троє друзів. Чоловiк Вiталiй iз дружиною Же­ нею i їхня вiрна подруга Алька, настiльки вiрна, що погоджується стати сурогатною матiр’ю, оскiль­ ки за вердиктом лiкарiв Женя не може народити дитину... Режисер: С. Ляпiн. У ролях: Є. Сидихiн, Л. Толкалiна.

ICTV 21.10 «Тринадцятий воїн». Фантастика. Х столiття. Арабсь­кий емiсар Ахмед Iбн Фадлан їде з вели­ кого Багдада з караваном на зуст­ рiч з королем Сагалiби. Але доро­ гою його захоплюють в полон вi­ кiнги... Режисер: Дж. МакТiрнан. У ролях: А. Бандерас, Д. Венора, Д. Сторой, В. Кулич, О. Шарiф.

ВІВТОРОК, УТ-1 06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Спорт 07.20, 23.30 На слуху 08.20 Новини звiдусiль 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.25 Х/ф «Далеко по сусiдству» 11.10 Д/ф «Марiя Левитська. Театральний роман» 11.55 Уряд на зв’язку з громадянами 12.25 Дорогi депутати 13.20, 18.05 Час-Ч 13.50 Казки Лiрника Сашка 14.05 М/ф 14.25 Нотатки на глобусi 14.45 Фольк-music 16.10 Х/ф «Брат i сестра» 18.15, 02.20 Новини. Свiт 18.55 Д/ф «Квант Iндiї» 20.00 Про головне 22.00 Вiйна i мир 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.20 ТелеАкадемiя 02.55 Т/с «Роксолана» 03.55 Д/с «Середземномор’я» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.50, 04.45 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 09.45 «Чотири весiлля 3» 11.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 15.45 «Битва салонiв» 17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Т/с «Останнiй москаль» 22.00 «Чотири весiлля 4» 23.35 Т/с «Мiстер Селфрiдж» ▲ 00.35 Х/ф «Я теж хочу» ■ 02.00 Т/с «Терпкий смак кохання» 03.20 Х/ф «Я теж хочу» ■ 05.10 «Служба розшуку дiтей» 05.15 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.45 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Красиве життя» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.25, 14.20 Т/с «Земський лiкар 4. Повер­ нення» 14.50 «Судовi справи» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Красиве життя» 22.40 Т/с «Безсоння» ▲ 00.35 Х/ф «Коефiцiєнт iнтелекту» 02.15 Т/с «Сусiди» ICTV 05.05 Факти 05.35 Цивiльна оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини 09.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 11.35 Т/с «Морський патруль» 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Т/с «Морський патруль» 13.55, 16.20 Т/с «Опери» 16.35 Т/с «Морський патруль» 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Цивiльна оборона 21.25 Свобода слова 00.25 Х/ф «Перший лицар» 02.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 03.25 Т/с «Одруженi з футболом»

• АНОНС

14 КВІТНЯ

п’ятниця, 10 квітня 2015 року Досьє 102

НОВИЙ 06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни» 07.36 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 08.00 Репортер 08.05 Єралаш 11.55 Teen Time 12.00 Т/с «Татусевi дочки» 17.00 Т/с «Воронiни» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00 Т/с «Воронiни» 20.00 Т/с «СашаТаня» 21.00 Серця трьох 2 23.15 Х/ф «Володар перснiв: Братство персня» 02.35 Абзац! 03.20 Репортер 03.25 ППШ-2 04.25 Зона ночi 06.05 25-й кадр

СТБ 05.40 «У пошуках iстини. Андропов. Смерт­ ник на престолi» 06.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 07.00, 16.00 «Все буде добре!» 08.50 Х/ф «Любов i голуби» 10.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 11.50 «МастерШеф 2» 18.50 «Iсторiя українського шоу-бiзнесу. Iрина Бiлик i Таїсiя Повалiй. У лiж­ ку з ворогом» 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.55 Т/с «Пiзнє розкаяння» 22.35 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 01.10 «Один за всiх» 02.15 Х/ф «Золото» 03.45 Х/ф «Шлях до «Сатурна» TV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Дует «Писанка», «Христос Воскрес» 07.35 «Сільський календар» 08.05 «Духовні роздуми» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Усіма широтами» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.40 «Чарівний ключик» 12.00 Музична імпреза «Великдень- світло життя» 14.00 Х/ф «Повернення у таємничий сад» 16.00 Провінційні вісті 16.10 Музична казка «Якось на Великдень» 17.30 Культура і мистецтво 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Слідства. Інфо» 20.30 Вікно в Європу. Сильні разом 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Щоденник для батьків» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Крижана пам’ять» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Повернення у таємничий сад» 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Крижана пам’ять» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Зона ризику» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Крізь призму часу» 21.30 «Енергоманія» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.15 Погода. Реклама 22.20 «Моя улюблена робота» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

УТ-1 9.25 «Далеко по сусiдству». Драма. Одного разу Томас помил­ ково сiдає не на той потяг i опиня­ ється в мiстi свого дитинства. Са­ме тут сорок рокiв тому трапилася страшна трагедiя, вiд якої мати То­ маса так i не змогла оговтатися. Режисер: С. Гарбарскi. У ролях: П. Греггорi, Дж. Цассаї, А.М. Лара, Л. Легран, Л. Мартiн.

IНТЕР 0.35 «Коефiцiєнт iнтелекту». Комедiя. У розумницю-небогу Аль­ берта Ейнштейна – Кетрiн, закоху­ ється автомеханiк Ед – дуже симпа­ тичний хлопець, але без диплома i наукових ступенiв. Ед припадає до душi Ейнштейну, якого вiн вiд­важ­ но прокатав на мотоциклi! Режисер: Ф. Шепiзi. У ролях: Т. Робiнс, М. Раєн.

11

СЕРЕДА,

УТ-1 06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Спорт 07.20 Ера будiвництва 07.25, 23.40 На слуху 08.20 Новини звiдусiль 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.20 Про головне 10.10 Д/ф «Putin’s way» 11.30 Д/ф «Паперове мiсто» 12.35 Зроблено в Європi 13.20, 18.05 Час-Ч 13.30 Вiйна i мир 14.35 Казки Лiрника Сашка 14.50 М/ф 15.20 Нотатки на глобусi 15.55 Як ваше здоров’я? 16.35 Iнша музика з Олексiєм Коганом 17.00 Д/ф «Ангкор» 18.15, 02.20 Новини. Свiт 19.00 Перша студiя 19.30 Дебати PRO 22.00 Слiдство. Iнфо 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.30 Тепло.ua 01.20 ТелеАкадемiя 02.55 Т/с «Роксолана» 03.55 Д/с «Середземномор’я» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.05 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 09.45 «Чотири весiлля 3» 11.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 15.45 «Битва салонiв» 17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Т/с «Останнiй москаль» 22.00 «Iнспектор Фреймут 2» 23.35 Т/с «Мiстер Селфрiдж» ▲ 00.35, 03.30 Х/ф «Ясновидиця» ▲ 02.20 Т/с «Терпкий смак кохання» 05.10 «Служба розшуку дiтей» 05.15 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.45 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 21.00 Т/с «Красиве життя» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.25, 14.20 Т/с «Земський лiкар 4. Повер­ нення» 14.50 «Судовi справи» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 22.40 Т/с «Безсоння» ▲ 00.35 Х/ф «Ревнощi» 02.20 Т/с «Сусiди» ICTV 04.55 Служба розшуку дiтей 05.00 Студiя Вашингтон 05.05 Факти 05.35 Цивiльна оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.15 Надзвичайнi новини 09.45, 03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 11.30 Т/с «Морський патруль» 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Т/с «Морський патруль» 14.00, 16.20 Т/с «Опери» 16.35 Т/с «Морський патруль» 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Секретний фронт 21.25 Т/с «Шеф 2»

• АНОНС

15 КВІТНЯ

23.20 Х/ф «11 друзiв Оушена» 01.35 Х/ф «Мета номер один» ▲ 04.25 Т/с «Одруженi з футболом»

НОВИЙ 06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни» 07.36 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 08.00, 18.00, 03.15 Репортер 08.05 Єралаш 12.05 Т/с «Моя прекрасна няня» 16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 18.20, 02.30 Абзац! 20.00 Т/с «СашаТаня» 21.00 Серця трьох 2 23.10 Х/ф «Володар перснiв: Двi фор­ тецi» ▲ 03.20 Служба розшуку дiтей 03.25 ППШ-2 04.35 Зона ночi 06.05 25-й кадр

СТБ 05.35 «У пошуках iстини. Ярослав Мудрий: справжнє обличчя» 06.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 06.55, 16.00 «Все буде добре!» 08.45 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 11.10, 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 12.05 «МастерШеф 2» 18.55 «Моя правда. Ольга Сумська. Без пра­ва на сльози» 20.55 Т/с «Пiзнє розкаяння» 22.35 «Давай поговоримо про секс 2» 00.25 «Один за всiх» 01.35 Х/ф «Служили два товаришi» 03.10 Х/ф «Кiнець «Сатурна» 04.40 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Слідства. Інфо» 08.00 Вікно в Європу. Сильні разом 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.30 «Усіма широтами» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 11.00 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Щоденник для батьків» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Таємний хід» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 16.40 «Чарівний ключик» 17.00 «Усіма широтами» 17.30 «Про кіно» 17.45 «Духовні роздуми» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 18.45 Міська рада інформує 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Формула здоров’я» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Музичні делікатеси» 22.00 Провінційні вісті 22.30 Міська рада інформує 22.40, 04.00 Х/ф «Коли мене покохають» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30, 03.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Таємний хід» ▲ 02.30 Хіт-парад ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Словами малечі про цікаві речі» 19.45 «Своє, українське» 20.00 «Діловий ритм» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Надія є» 21.30 «На часі» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.15 «Дорога на Схід» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

НОВИЙ 23.10 «Володар перснiв: Двi фор­ тецi». Фентезi. Братство розпалося, але Перстень Всевладдя повинен бути знищений! Фродо i Сем вимушенi довiрити свої життя Голлуму, який узявся провести їх до брами Мордора. Режисер: П. Джексон. У ролях: Е. Вуд, Й. МакКеллен ICTV 23.20 «11 друзiв Оушена». Комедiя. Деннi кидає виклик долi в зухвалому планi: за допомогою високих технологiй обчистити три казино Лас-Вегаса, що належать хо­ лоднокровному магнату, який зуст­ рiчається з колишньою дружиною Деннi... Режисер: С. Содерберг. У ролях: Дж. Клунi, Б. Пiтт.


12

ЧЕТВЕР, УТ-1 06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Спорт 07.20 Тепло.ua 07.30, 23.30 На слуху 08.20 Новини звiдусiль 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.10 Дебати PRO 10.25 Перша студiя 10.50 Д/ф «Квант Iндiї» 12.15 Слiдство. Iнфо 13.20, 18.05 Час-Ч 13.50 Казки Лiрника Сашка 14.00 М/ф 14.30 Надвечiр’я... 15.40 Свiтло 16.25 Чоловiчий клуб. Бокс 17.30 Чоловiчий клуб 18.15, 02.20 Новини. Свiт 18.55 Д/ф «Сага старовинної пущi» 20.00 Про головне 22.00 «Схеми» з Н. Седлецькою 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.20 ТелеАкадемiя 02.55 Т/с «Роксолана» 03.55 Д/с «Середземномор’я»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.15 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 Снi­ данок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 09.45 «Чотири весiлля 3» 11.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 15.45 «Битва салонiв» 17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Т/с «Останнiй москаль» 22.00 «Сказочная Русь» 22.30 «Право на владу 2» 00.35 Т/с «Мiстер Селфрiдж» ▲ 01.35 Т/с «Терпкий смак кохання» 02.20 «Сiмейнi мелодрами 5» 05.15 «Телемагазин» ІНТЕР 05.45 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнте­ром» 09.20, 21.00 Т/с «Красиве життя» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.25, 14.20 Т/с «Земський лiкар 4. Повер­ нення» 14.50 «Судовi справи» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 22.40 Т/с «Безсоння» ▲ 00.40 Х/ф «Шепоти в ночi» ■ 02.20 Т/с «Сусiди»

ICTV 05.00 Студiя Вашингтон 05.05 Факти 05.35 Цивiльна оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини 09.50 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 11.40 Т/с «Морський патруль» 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Т/с «Морський патруль» 14.20, 16.20 Т/с «Опери» 16.40 Т/с «Дiзнавач 2» 18.45 Факти. Вечiр 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Iнсайдер 21.05 Факти. Вечiр 21.25 Т/с «Шеф 2» 23.20 Х/ф «12 друзiв Оушена» 01.40 Х/ф «Лавина сторiччя» ▲

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 10 квітня 2015 року

16 КВІТНЯ

03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 04.30 Т/с «Одруженi з футболом»

НОВИЙ 06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни» 07.37 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 08.00 Репортер 08.05 Єралаш 12.00 Т/с «Татусевi дочки» 15.55 Т/с «Воронiни» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00 Т/с «Воронiни» 20.00 Т/с «СашаТаня» 21.00 Серця трьох 2 23.25 Х/ф «Вибух з минулого» 01.30 Абзац! 02.15 Репортер 02.20 Служба розшуку дiтей 02.25 ППШ-2 03.25 Зона ночi 05.05 25-й кадр

СТБ 06.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 06.35, 16.00 «Все буде добре!» 08.20 «Зiркове життя. Кого хочуть холос­ тяки?» 09.15 «Моя правда. Орнелла Муттi. При­ боркання норовливої» 11.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 12.00 «МастерШеф 2» 18.50 «Моя правда. Невiдомi чоловiки На­ талiї Могилевської» 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.55 Т/с «Пiзнє розкаяння» 22.35 «Я соромлюся свого тiла 2» 00.25 «Один за всiх» 01.45 Х/ф «Прощавай, шпана замоскво­ рецька» 03.20 Х/ф «Бiй пiсля перемоги» 04.45 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Формула здоров’я» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Усіма широтами» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Соло» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Повітряні пірати» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Усіма широтами» 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Україна. Перезавантаження 21.30 «Наші вітання» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Святий Марадона» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Повітряні пірати» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Святий Марадона» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Що робити?» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Армія нескорених» 21.30 «Розмова без нотацій» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.15 «Думки вголос» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі НОВИЙ 23.25 «Вибух з минулого». Комедiя. 60-тi роки XX столiття бу­ ли золотим часом для американ­ цiв, але насолоджуватися життям їм заважала одна фобiя: вони вва­ жали цiлком реальною ядерну за­ грозу з боку СРСР. Режисер: Х. Уiлсон. У ролях: Б. Фрейзер, С. Спейсек, К. Уокен, А. Сiльверстоун.

СТБ 03.20 «Бiй пiсля перемоги». Пригоди. Фiльм про радянського розвiдника Крилова-Крамера. Пiс­ ля капiтуляцiї гiтлерiвського рей­ ху вiн проникає в шпигунську ор­ ганiзацiю Гелена, де веде активну пiдривну дiяльнiсть. Режисер: В. Азаров. У ролях: М. Волков, М. Прокопович, Г. Жженов, Л. Максакова.

Берегти та захищати сон людей, а також зробити життя в області максимально безпечним – єдина незмінна мета Державної служби охорони НАТАЛІЯ БАРНИЧ

О

перативно, швидко, надій­ но – за такими критеріями уже більше шістдесяти ро­ків на Тернопільщині працює управ­ ління Державної служби охоро­ ни. Під пильним оком правоохо­ ронців понад три тисячі об’єктів різних форм власності та майже стільки ж особистого майна меш­ канців краю: квартир, будинків, гаражів. Більше 50-ти разів на добу спрацьо­ вуює тривожна сигналізація по області і саме стільки ж без запізнень прибува­ ють на місця виклику спеціальні під­ розділи груп затримання. Лише за 2014 рік працівники ДСО попередили 1638 правопорушень. Що­ доби у кожному реґіоні Тернопільщини забезпечують громадський порядок, а при потребі одразу ж виїжджають на будь-які тривожні повідомлення 12 екі­­ пажів. – Робота бійців небезпечна та від­ повідальна, – каже начальник Управлін­ ня ДСО при УМВС України в Тернопіль­ ській області Олег Іващенко. – Щодня хлопці, дивлячись в обличчя небезпеці, припиняють злочини та затримують правопорушників. Вони дадуть відсіч кожному, хто спробує перейти межу до­ зволеного. Державна служба охорони на Тер­ нопільщині – це єдина в реґіоні профе­

сійна охоронна структура. Її працівни­ ки – фізично підготовлені, щодня удо­ сконалюють свої вміння та навички. Хлопці в будь-який час спроможні за­ хистити майно та спокій населення. Кнопки термінового виклику мілі­ ції – ефективний засіб повідомлення. Через три секунди після її натискання, інформація надходить на пульт і вже звідти диспетчер передає повідомлен­ ня черговим нарядам. Серед об’єктів, які охороняють бій­ ці краю – банки, навчальні заклади, при­ватні фірми та організації, особисте майно громадян та інше. Навіть попри те, що Державна служ­­ ба охорони на повному самофінансу­ ванні, це не стає перепоною для якісної роботи. На балансі Тернопільського уп­ равління 33 автомобілі, обладнані про­ блисковими маячками та сиренами. За­ безпечені бійці усім необхідним для ви­конання поставлених задач. Наразі охо­ронці використовують радіо та мо­ більний зв’язок. У планах – передаван­ ня сигналу тривоги через інтернет. Олег Іващенко запевняє, що послу­ гами Державної служби охорони мо­ жуть скористатися будь-які верстви населення, оскільки вибір величезний, охоронні системи різноманітні як за дизайном, так і ціною. Уся техніка су­ часна та сертифікована. До складу ДСО входить і спецпід­ розділ міліції «Титан», бійці якого охо­ роняють валютні цінності, забезпечу­

ють супровід вантажів, а також забез­ печують охорону фізичних осіб. Олег Іващенко каже, що з кожним роком кількість бажаючих співпрацю­ вати з ДСО зростає. Лише у січні цього року Державна служба охорони взяла під свою опіку на Тернопільщині 82 об’єкти. Державна служба охорони – єдина охоронна служба, яка надає озброєну міліцейську охорону, а незабаром на Тернопільщині з’являться ще й тілоо­ хоронці. Управління Тернопільської держав­ ної служби охорони отримало ліцензію на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Таку лі­ цензію по Україні мають лише чотири підрозділи ДСО, серед яких і тернопіль­ ський. Тернопільські бійці охороняють об’єк­ти не лише на Тернопільщині, але й за її межами. Працівники Державної служби охо­ рони завжди «у повній бойовій готов­ ності». Не забувають хлопці підтримувати фізичну форму, оскільки одна з вимог до охоронців – обов’язкова спеціальна підготовка, регулярні заняття із вдо­ сконалення професійної майстерності, а також психологічна стабільність. Берегти та захищати сон людей, а також зробити життя в області макси­ мально безпечним – єдина незмінна ме­­ та Державної служби охорони.

Державна служба охорони при управлінні МВС України

в Тернопільській області надає весь спектр охоронних послуг фізичним та юридичним особам: – охорона об’єктів різних форм власності; – інкасація, перевезення та супроводжен­ ня цінних паперів та грошових знаків; – охорона та супроводження туристичних груп; – охорона вантажів; – послуги професійних охоронців; – забезпечення охорони ділових зустрічей, урочистих та представницьких заходів;

– реагування на надходження тривожно­ го сигналу з об’єктів, що перебувають під охороною ДСО; – професійне встановлення, повне обслу­ говування найдосконаліших технічних за­ собів безпеки; – сертифікація засобів охоронного при­ значення; – розробка стандартів у галузі охорони.

Телефони: (0352) 52-64-45, 25-56-42, 23-59-34 – цілодобово.


ТЕЛЕДОСЬЄ

п’ятниця, 10 квітня 2015 року Досьє 102

13

П’ЯТНИЦЯ,

УТ-1 06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи 06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Спорт 07.20 Ера будiвництва 07.25, 23.30 На слуху 08.20 Новини звiдусiль 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00 Вiчне 09.20 Про головне 10.15 Х/ф «Брат i сестра» 12.20 «Схеми» з Н. Седлецькою 13.20 Час-Ч 13.50 Казки Лiрника Сашка 14.00 М/ф 14.25 Вiра. Надiя. Любов 15.40 Театральнi сезони 16.10 Музичне турне 17.20 Д/ф «Кланова Шотландiя» 18.15 Новини. Свiт 18.55 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 20.00 Про головне 22.00 Перша студiя 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.20 Музичне турне 02.20 Новини. Свiт 02.55 Т/с «Роксолана» 03.55 Д/с «Середземномор’я» 04.30 Як ваше здоров’я? 05.45 Вiчне

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 03.05 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 Снi­ данок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 09.45 «Чотири весiлля 3» 11.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 15.45 «Битва салонiв» 17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи» 20.20 «Мультибарбара» 21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 22.55 «Свiтське життя» 00.00 Х/ф «Казино» ▲ 03.30 Х/ф «Я теж хочу» ■ 04.50 «Шiсть кадрiв» 05.30 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.45 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Красиве життя» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.25, 14.20 Т/с «Земський лiкар 4. Повер­ нення» 14.50 «Судовi справи» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 «Чорне дзеркало» 23.30 Т/с «Картковий будиночок» ▲ 02.55 Т/с «Сусiди»

ЯКЩО ВАШІ РІДНІ З АТО НЕ ВИХОДЯТЬ НА ЗВ’ЯЗОК – ЗВЕРТАЙТЕСЬ У МІЛІЦІЮ У слідчому управлінні обласної міліції створена спеціаль­ на робоча група для надання допомоги громадянам, чиї ро­ дичі та близькі зникли у зоні АТО. Правоохоронці співпрацюватимуть з волонтерами щодо розшуку та встановлення місця перебування зниклих осіб. Контакти робочої групи: м. Тернопіль, вул. Валова, 11 каб. 115, 115 А, телефони: (0352) 27-14-15, 27-12-31, «гаряча телефонна лінія» 097-707-39-11 (цілодобово).

ДИВІТЬСЯ У БУДНІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV

ICTV 04.55 Служба розшуку дiтей 05.00 Студiя Вашингтон 05.05 Факти 05.35 Цивiльна оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини 10.00 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 11.50 Т/с «Дiзнавач 2» 12.45 Факти. День 13.20 Т/с «Дiзнавач 2» 14.30 Т/с «Опери» 15.45 Факти. День 16.20 Т/с «Опери» 16.50 Т/с «Дiзнавач 2» 18.45 Факти. Вечiр 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Антизомбi 21.05 Факти. Вечiр

• АНОНС

17 КВІТНЯ

21.25 Т/с «Шеф 2» 23.20 Х/ф «13 друзiв Оушена» 01.45 Х/ф «Зло» ▲ 03.20 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 04.40 Т/с «Одруженi з футболом»

НОВИЙ 06.05 Служба розшуку дiтей 06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Пригоди Джекi Чана» 07.30 М/с «Барбоскiни» 07.37 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 08.00 Репортер 08.05 Серця трьох 2 17.20 Т/с «Воронiни» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00 Т/с «Воронiни» 20.00 Т/с «СашаТаня» 21.00 Серця трьох 2 23.05 Х/ф «На вiдстанi любовi» ▲ 01.15 Абзац! 01.55 Репортер 02.00 ППШ-2 03.00 Зона ночi 04.40 25-й кадр СТБ 05.35 Х/ф «Старомодна комедiя» 07.00 Х/ф «Жiноча логiка» 18.00 «Вiкна-новини» 18.50 Т/с «Коли ми вдома» 20.00 Холостяк 5» 22.00 «Вiкна-новини» 22.45 «Холостяк 5» 00.40 Х/ф «Катала» ▲ 02.05 Х/ф «Бiй пiсля перемоги» 03.20 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Україна. Перезавантаження 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Усіма широтами» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Bon appetit» 13.00 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Один у лісі» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Усіма широтами» 17.30 «Гаджет Time» 17.40 «Модна правда» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.10 «Погляд зблизька» 20.40 «Золоте стремено» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Духовні роздуми» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Рятувальний модуль» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Україна. Перезавантаження 02.30 «Модна правда» 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Рятувальний модуль» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Учнівський щоденник» 19.45 «Західний експрес» 20.00 «Удосвіта» 20.28 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 21.30 «На часі» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.15 «Актуально» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі ICTV 23.20 «13 друзiв Оушена». Детектив. У Деннi Оушена i його ко­ манди могла бути тiльки одна при­ чина, через яку вони готовi про­ вернути найризи­кованiше погра­ бування казино в їхньому жит­тi, – заради захисту одного зi «своїх». Режисер: С. Содерберг. У ролях: Дж. Клунi, Б. Пiтт, М. Дей­ мон, А. Пачiно, Е. Гарсiа, Д. Чiдл. 1+1 3.30 «Я теж хочу». Драма. Герої картини – му­зикант, бандит, його друг Матвiй зi старим батьком i юна красуня їдуть на по­ шуки Дзвiницi Щастя. З чуток, во­ на знаходиться неподалiк покину­ тої атомної електростанцiї. Режисер: О. Балабанов. У ролях: А. Мосин, О. Гаркуша, А. Ши­ тiкова.


14

СУБОТА, УТ-1 06.00 Пiдсумки 06.20 На слуху. Пiдсумки 07.35 У просторi буття 08.30 «Золотий гусак» 09.15 Перша студiя 10.00 Зроблено в Європi 10.10 Нотатки на глобусi 11.00 Книга.ua 11.30 Д/ф «Кланова Шотландiя» 12.30 Д/ф «Дорогами Саксонiї» 13.00 Свiтло 13.55 Д/с «Сага старовинної пущi» 15.00 Д/ф «Паперове мiсто» 16.05 Чоловiчий клуб. Бокс 17.00 Чоловiчий клуб 17.35 Музичнi салони Arte 19.05 Х/ф «Остання iскра життя» 21.00 Новини 21.40 Утеодин з Майклом Щуром 22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00 День Янгола 00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки 01.20 Музичне турне 02.20 Х/ф «Рiно Гаетано» 1 с. 04.05 «Надвечiр’я» 05.00 Новини 05.30 Вiкно до Америки

1+1 06.00 «Шiсть кадрiв» 07.10 «Українськi сенсацiї» 08.00, 08.30 М/с «Качинi iсторiї» 09.00 «Свiтське життя» 10.05 «ТСН» 11.00 Х/ф «Надiя як доказ життя» 14.40 «Вечiрнiй Київ» 16.35 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка» 19.30 «ТСН» 20.15 «Українськi сенсацiї» 21.20 «Вечiрнiй квартал у Туреччинi» 23.15 «Що? Де? Коли?» 00.25 Х/ф «Фантом» ▲ 01.50 Х/ф «Надiя як доказ життя» 04.35 Х/ф «Симпатичнi вдови краще цi­ луються» 05.55 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.35 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 06.20 М/ф 06.45 «Стосується кожного» 08.45 «Школа доктора Комаровського» 09.30 «Новини» 10.00 Х/ф «Бiле сонце пустелi» 11.50 Т/с «Легковажна жiнка» 15.40 Т/с «Розкаяння» 20.00 «Подробицi» 20.30 «Великий бокс на Iнтерi. Олександр Усик - Андрiй Князєвий» 00.00 Х/ф «Стерво для чемпiона» ▲ 01.55 Х/ф «Самовбивцi» ▲ 03.20 М/ф «Як козаки в хокей грали» 03.35 Х/ф «Прощання з Каїром»

ICTV 05.30 Факти 06.00 М/ф «Том i Джерi» 06.45 Х/ф «Лунi Тьюнз знову в дiлi» 08.15 Антизомбi 09.15 Дiстало! 10.15 Цивiльна оборона 11.20 Iнсайдер 12.20, 13.00, 20.05 Т/с «Вiдрив» 12.45 Факти. День 18.45 Факти. Вечiр 19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з Кос­ тянтином Стогнiєм 22.05 Х/ф «Глибоке синє море» ▲

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 10 квітня 2015 року

18 КВІТНЯ

00.05 Х/ф «Химера» ▲ 02.00 Х/ф «Лавина сторiччя» ▲ 03.20 Т/с «Закон Херрi»

НОВИЙ 06.00, 07.50 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.55 Уральськi пельменi 10.00 Ревiзор 12.25 Пристрастi за Ревiзором 14.30 Т/с «СашаТаня» 18.45 Х/ф «Мiй хлопець iз зоопарку» 21.00 Х/ф «Поганi хлопцi» ▲ 23.40 Х/ф «Розплата» ▲ 01.45 Х/ф «На вiдстанi любовi» ▲ 03.25 Абзац 04.05 Зона ночi 05.45 25-й кадр

СТБ 06.20 Х/ф «Зовсiм пропащий» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 10.45 Х/ф «Неймовiрнi пригоди iталiй­ цiв у Росiї» 12.50 Х/ф «З привiтом, Козаностра» 14.45 Т/с «Коли ми вдома» 16.05 «Холостяк 5» 19.00 «Україна має талант! 7» 21.15 Х/ф «Кавказька полонянка, або Новi пригоди Шурика» 23.00 «Давай поговоримо про секс 2» 01.00 Х/ф «Царевбивця» ▲ 02.45 Х/ф «Я крокую Москвою» 04.00 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Унікальна Україна 06.30 «Про нас» 06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Москаль чарівник» ▲ 09.00, 00.10 Час-Tайм 09.30 Україна. Перезавантаження 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.15 «Про нас» 11.30 Зміни свій світ 11.55 Тернопільська погода 12.00 Європа у фокусі 12.30 Х/ф «Ключ від дому» ▲ 14.25 Тернопільська погода 14.30 «Щоденник для батьків» 15.00 М/ф «Непереможна команда» ▲ 16.20 «Гаджет Time» 16.30 Дім книги 16.55 Тернопільська погода 17.00 Хіт-парад 18.00 «Наші вітання» 19.00 Єдина країна 19.30 «Музичні делікатеси» 20.05 Тернопільська погода 20.10 ТНЕУ вітає з Великоднем 22.00 Х/ф «Міжсезоння» ▲ 23.30 Єдина країна 00.05 Тернопільська погода 00.30 Х/ф «Ключ від дому» ▲ 02.30 Х/ф «Міжсезоння» ▲ 04.00 ТНЕУ вітає з Великоднем ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Панорама подій» 19.30 «Подорожні замальовки» 20.00 «Спортивні меридіани» 20.15 «Думки вголос» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Поклик таланту» 22.20 «Моя улюблена робота» 22.30 «Абетка здоров’я» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

1+1 11.00 «Надiя як доказ життя». Драма. Фiльм про кохання чоло­вi­ ка i жiнки, яке зароджується всу­ переч всiм обставинам. Головна героїня пiдозрює свого коханого в тому, що вiн убив її батька. Їхнi стосунки будуються на ненавистi й любовi одночасно. Режисер: А. Гресь. У ролях: К. Жандаров, П. Лунегова.

СТБ 12.50 «З привiтом, Козаностра». Мелодрама. Крута вдача Марiї вi­ дома всiм її знайомим. Не випадко­ во її прiзвисько – Козаностра. Два роки Марiя працювала за контрак­ том в Iталiї. I ось вона повертаєть­ ся на батькiвщину... Режисер: I. Стаханов. У ролях: М. Куликова, Г. Тарханова, К. Соловйов, С. Юшкевич.

ICTV 22.05 «Глибоке синє море». Трилер. Доктор С’юзан МакАллiс­ тер проводила дослiди на акулах у лабораторiї, побудованiй посеред моря. У результатi дос­лi­дiв мозок трьох пiддослiдних акул розрiсся, i вони дуже порозумнiшали. I поча­ ли мрiяти. А потiм i дiяти... Режисер: Р. Харлiн. У ролях: С.Л. Джексон, Т. Джейн.

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.05 Свiт православ’я 06.40 Крок до зiрок 07.30 Шеф-кухар країни 08.25 «Золотий гусак» 08.40 Тепло.ua 09.15 Як це? 09.35 Хто в домi хазяїн? 09.55 М/ф 10.15 Школа Мерi Поппiнс 10.35 Хочу бути 11.15 Музична академiя Junior 12.30 Х/ф «Остання iскра життя» 14.35 Фольк-music 15.55 Д/ф «Дальнi барикади» 17.00 Д/ф «Палiтри» 17.45 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 18.45 Театральнi сезони 19.25 Х/ф «Закоханi невротики» 21.00, 05.00 Новини 21.40 Перша шпальта 22.15 Музична весна на Першому. Гурт «Гай­ дамаки» 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 День Янгола 00.05 На слуху. Пiдсумки 01.20 Музичне турне 02.20 Х/ф «Рiно Гаетано» 2 с. 04.05 Вiра. Надiя. Любов 05.30 Уряд на зв’язку з громадянами 1+1 06.10 Х/ф «Симпатичнi вдови краще цiлуються» 07.35 М/ф 08.00, 08.35 М/с «Качинi iсторiї» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф «Ескiмоска 2: пригоди в Арк­ тицi» 09.45 «Маша i ведмiдь» 10.15 «ТСН» 11.00 «Свiт навиворiт: Латинська Америка» 12.10 «Iнспектор Фреймут 2» 13.35 «Чотири весiлля 4» 14.55 Т/с «Останнiй москаль» 17.50 Х/ф «Кавказька полонянка» 19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень» 21.00 «Голос країни 5» 23.15 Х/ф «Механiк» ■ 01.00 Д/ф «Iван Миколайчук. Посвята» 02.30 Х/ф «Казино» ▲ 04.45 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.45 «Великий бокс на Iнтерi. Олександр Усик - Андрiй Князєвий» 07.35 «Вдалий проект» 08.40 «Готуємо разом» 09.30 Новини 10.00 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 11.00 «Орел i решка» 12.00 Т/с «Легковажна жiнка» 15.50 Т/с «Розкаяння» 20.00, 05.00 «Подробицi тижня» 22.00 Т/с «Слiпий розрахунок», 1, 4 с. ▲ 02.00 Х/ф «Сiм днiв до весiлля» 03.35 Х/ф «Бiле сонце пустелi» ICTV 05.10 Факти 05.40 Х/ф «Лунi Тьюнз знову в дiлi» 07.05 Зiрка YouTube 09.00 Дивитися всiм! 10.00 Х/ф «Гейсток. Легенда про Тарза­ на, повелителя мавп» 12.45 Факти. День 13.00 Т/с «Шеф 2» 18.45 Факти тижня 20.20 Х/ф «Геракл. Початок легенди» 22.15 Х/ф «Помпеї» 00.15 Х/ф «Глибоке синє море» ▲ 02.05 Х/ф «Зло» ▲

• АНОНС

19 КВІТНЯ 03.35 Т/с «Закон Херрi»

НОВИЙ 06.10, 13.00 Kids’ Time 06.15 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 06.40 25-й кадр 07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 09.20 М/с «Iсторiї Тома i Джерi» 11.10 М/ф «Лови хвилю» 13.05 Єралаш 16.50 Х/ф «Мiй хлопець iз зоопарку» 19.05 Х/ф «Тварина» 21.00 Х/ф «Поганi хлопцi 2» 00.00 Х/ф «Теорiя змови» ▲ 03.20 Х/ф «Розплата» ▲ 05.00 Зона ночi СТБ 05.15 Х/ф «Золоте теля» 07.55 «Холостяк 5» 09.00 «Все буде смачно!» 11.35 «Караоке на Майданi» 12.35 Х/ф «Пiзнє розкаяння» 16.40 «Україна має талант! 7» 19.00 «Битва екстрасенсiв» 20.40 «Один за всiх» 21.55 «Детектор брехнi 7» 22.50 «Я соромлюся свого тiла 2» 00.50 Х/ф «Мiй улюблений клоун» 02.20 Х/ф «Шумний день» 03.50 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 Х/ф «Москаль чарівник» ▲ 07.30, 17.40 «Про нас» 07.45, 09.45 Ранковий фітнес 08.00 Європа у фокусі 08.35, 15.55, 23.40 Тернопільська погода 08.40, 23.45 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 10.00 Дім книги 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Со­ бору УГКЦ м.Тернополя 11.40 «Духовні роздуми» 12.00 М/ф «Непереможна команда» ▲ 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Погляд зблизька» 14.30 «Формула здоров’я» 16.00 «Щоденник для батьків» 16.30 «Слідства. інфо» 17.00 Вікно в Америку 17.20 «Золоте стремено» 17.40 «Про кіно» 18.00 «Наші вітання» 19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті 19.30 Міська рада інформує 19.40 Хіт-парад 20.45 «Про нас» 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 21.30 «Великдень- світло життя» 00.30 Міська рада інформує 00.40 Х/ф «Ключ від дому» ▲ 02.30 Єдина країна 04.00 Х/ф «Міжсезоння» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 19.00 «Актуально» 19.15 «Загублені у часі» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Скарби роду» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Назбиране» 22.15 «Національний художній музей» 22.30 «Перемога, свята Перемога!» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

НОВИЙ 19.05 «Тварина». Комедiя. По телебаченню показують дiвчину Лiан­ну з Колiбрi Фоллз, що прив’язала себе на цiлий рiк до секвойї, яку хотiли зрубати з усiм лiсом. Вона дякує всiм, а особливо розумово вiдсталiй ди­ти­нi, яка прислала їй вiршi... Режисер: Л. Грiнфiлд. У ролях: Р. Шнайдер, К. Хескелл.

1+1 23.15 «Механiк». Бойовик. Професiйний вбивця пла­ нує вiдiйти вiд справ i бере в учнi сина однiєї зi своїх жертв. Учень на­ магається осягнути всi премуд­ро­ щi професiї. Але бандитськi угру­ повання нiкого просто так не вiд­ пускають... Режисер: С. Уест. У ролях: Дж. Стетхем, Б. Фостер.

ІНТЕР 2.00 «Сiм днiв до весiлля». Комедія. Молодi люди кохають од­ не одного, але, здається, що весь свiт проти їх шлюбу. Батьки молодих – з рiзних свiтiв. Батько Ка­терини – фермер, що намагається розбагаті­ ти на розве­деннi страусiв. Батько ж Валери – дуже багатий бiзнесмен... Режисер: С. Лисенко. У ролях: I. Неведров, О. Чурсiна.

Актриса Емма Уотсон стала жінкою року

Б

ританська акт­ риса Емма Уот­ сон очолила рей­ тинг найвидатніших жінок 2015-го року. Зірка «Гаррі Поттера» і посол доброї волі ООН випередила таких конку­ ренток, як Кім Кардашян, Амаль Клуні, Бейонсе і Тейлор Свіфт. Рейтинг з 99 найвидатніших жінок склало видання «AskMen». Емму Уотсон відзна­ чили не лише за її актор­ ський талант, а й за громадську і соціальну діяльність. На другому місці опиналася спортсменка Ронда Роузі. А за­ микає трійку найвидатніших жінок тусовщиця Кім Кардашян. До першої десятки втрапили співачка Тейлор Свіфт, спортс­ менка Ліндсі Вонн, мільярдерка Елізабет Холмс, спі­вачка Бе­ йонсе, дружина Джорджа Клуні і правозахисник Амаль Клуні, акторка Дженніфер Лоуренс та тенісистка Серена Вільямс.

22-річна українка – перша красуня Іспанії

22

-річна Карі­ на Сокрут з Миколаєва стала приводом зай­ вий раз наголосити, що українські жінки – найгарніші у світі. Адже днями дівчина виборола перемогу на кон­курсі краси «Queen of Beauty Universe-2015», що проходив в іспанському місті Малага. Радістю від своєї пере­ моги Сокрут поділилася

на сторінці у ВКонтакті. «Це сталося! Я таки стала «Queen of Beauty Universe 2015» і довела, що в Україні живуть найкрасивіші дівчата!!! Моєму щастю немає меж!» – написала Каріна.

Вакарчук – стипендіат Єльського університету

Л

ідер гурту «Океан Ельзи» на чотири міся­ ці стане студентом Єльського універси­ тету. Співаку випала мож­ ливість повчитися та об­ мінятися досвідом зі сти­ пендіатами з інших країн. Про те, що Вакарчук опинився у числі обраних на навчання, повідомляє сайт «Yale world fellows’». «Стипендія була роз­ роблена, щоб надати людям, які прагнуть змін великого масш­ табу, цінну можливість відсторонитися від своєї інтенсивної діяльності та повчитися і обмінятися знаннями з університетсь­ кою спільнотою. А також встановити зв’язки з так само на­лаш­ тованими колегами», – сказала директор програми Еммі Скай.


ДОЗВІЛЛЯ

п’ятниця, 10 квітня 2015 року Досьє 102

ІСТОРІЯ ВЕЛИКОДНЯ

• СМАЧНОГО!

Шарлотка

З

Інгредієнти: 4 яйця, 300 г цук­ ру, 300 г борошна, 1 ч. л. розпушува­ ча, 5 штук (600 г) яблук, 155 г род­ зинок, 50 мл лимонного соку, 2 ст. л. коньяку, 50 г крохмалю, 1/2 ч. л. кориці, 50 г жиру для змащування форми. Приготування. Помийте яблу­ ка, очистіть від шкірки і серцевини. Наріжте дольками розміром 1,5-2 см. Збризніть лимонним соком, щоб не потемніли. Для аромату додай­ те корицю і коньяк. Ізюм замочіть в теплій воді на 5-7 хв. Обсушіть на паперовому руш­нику.

усіх великих празників нашого церковного ро­ ку найбільш давній, уро­ чистий і радісний – це Велик­ день. Щоб краще зрозуміти велич, значення і дух Великодня, поглянь­ мо на його історію. Празник Воскресіння Христо­ вого у наших богослужбових кни­ гах має такі назви: Свята й велика неділя Пасхи, День святої Пасхи, або Свята Пасха. Наш народ на оз­ начення празника Пасхи має ще слово Великдень, що означає Ве­ ликий День, бо він великий своєю подією, своїм значенням і своєю радістю. Слово «пасха» походить з єврейського «песах», що значить «перехід». Тут мова про перехід Господнього ангела, який одної но­ чі вбив усіх єгипетських первенців, коли фараон не хотів відпустити ізраїльський народ, а перейшов повз (по-єврейськи «песах») доми ізраїльтян, одвірки яких були по­ мазані кров’ю однорічного ягняти. Для апостолів і перших хрис­ тиян пасха-перехід стала символом іншого переходу – подвійного пе­ реходу Ісуса Христа: від життя до смерті і від смерті до життя. Пер­ ший перехід дав основу для хрес­ ної, а другий для воскресної і ра­ дісної Пасхи. Апостоли й перші християни святкували разом із юдеями свою християнську Пасху, але не радісну, а сумну і з постом, бо вона була для них річницею Христових мук і смерті. У II ст. разом із хресною Пас­ хою починає також входити в прак­ тику і радісна Пасха на честь Хрис­ тового Воскресіння, яку святкують у неділю після юдейської Пасхи. У зв’язку з тим подвійним святку­ ванням хресної і воскресної Пасхи між християнами почалася трива­ ла і завзята суперечка про сам день святкування Пасхи. Загал христи­ ян став святкувати Пасху Христо­ вого Воскресіння в неділю, але деякі християнські громади, пере­ дусім у Малій Азії, вперто святку­ вали Пасху разом із юдеями пер­ шого весняного місяця. Собор у Нікеї (325 року) при­ пинив ці тривалі і болісні супереч­ ки. Він вирішив, що всі християни мають святкувати празник Пасхи того самого дня: що не можна йти за юдейським звичаєм, а треба свят­ кувати Пасху в неділю, після пер­ шої повені місяця, після весняно­ го рівнодення. У IV-V ст. святкування празни­ ка Пасхи продовжується з одного дня на тиждень, який зветься «світ­ лим тижнем» на противагу до тиж­ ня перед Великоднем, що має на­ зву «Великого», або «Страсного». Великдень – це певна запору­ ка нашого Воскресіння для щас­ ливого вічного життя. Як Христос воскрес, так і ми колись воскрес­ немо для нового світлого й вічно­ го життя.

15

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

Форму для випічки змастіть жиром й присипте крохмалем. Тісто. Яйця збивайте з цукром до тих пір, поки обсяг маси не збіль­ шиться вдвічі. У борошно додайте розпушувач, добре перемішайте. Сипучі інгредієнти поступово до­ дайте до яєчної маси, вимішуючи тісто ложкою. Формуйте шарлотку. На дно форми викладіть часточки яблук у формі квітки. Присипте їх крох­ малем, щоб добре тримали форму. Посипте яблука родзинками. За­ лийте фрукти тістом. Накрийте фор­ му фольгою, щоб шарлотка не під­ горіла. Випікайте в духовці при 180°C 35-40 хв. Готовий пиріг у формі викла­ діть на вологий холодний рушник. Переверніть шарлотку так, щоб яблука були зверху пирога. Пода­ вайте через 15-20 хв. після випічки.

• ПОСМІХНИСЬ! *****

Чарівна штука шлюб! Є в ньо­ му щось магічне! Одружують­ ся зайчики з котиками, а роз­ лучаються корови з козлами.

*****

– Коханий, а правда що кiш­ ка – невдячна, егоїстична та пiд­ла тварина? – Правда, моя кицю, правда!

*****

У купе поїзда: – Чоловіче, ви ще довго бу­ дете мовчати? Я для кого тут соромлюсь?

*****

– Чому ви своєму песику да­ ли таке дивне ім’я? – Козел? А мені подобаєть­ ся кликати його на вулиці і спостерігати, як всі чоловіки обертаються!

*****

– Що таке червоне і шкід­ ливе для зубів? – Цеглина.

*****

– Мам, а у тебе комп’ютер в дитинстві був? – Ні. – А планшет? – Ні! – А смартфон? – Ні. – Мам, а ти динозаврів ба­ чила?

*****

Було б непогано, якби гро­ ші в гаманці займалися любо­ в’ю і розмножувалися

*****

– Синку, сходи в магазин. – А чарівне слово? – Відключу Інтернет! – Вже біжу!

*****

Жінки легко роблять з му­ хи слона, з дрібниці – скандал, з ідіота – коханого чоловіка. Чарівниці.

*****

– Синку, як іспит здав? – Блискуче! Навіть попро­ сили повторити восени...

*****

По-моєму, понеділок остан­ нім часом наступає занадто часто і раптово.

*****

Дружина і чоловік обідають. Дружина проливає на себе борщ: – Фу, я виглядаю як свиня. – Ага, ще й борщем облилася.

*****

Мені все набридло... Піду, кинуся під ковдру...


• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

16

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 10 квітня 2015 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

• Весна красна квітками, а осінь – пирогами. • Весна ледачого не любить. • Де б ластівка не літала, а в квіт­ ні додому прилітає. • Коли квітень з водою, то тра­ вень з травою. • Ранні ластівки – щасливий рік. • У квітні ранковий туман віщує ясну погоду. • Купчасті хмари надвечір не зни­ кають – погіршиться погода, задо­ щить. • Черемха зацвітає перед остан­ німи заморозками. • Якщо дуб раніше од ясена роз­ пуститься – на сухе літо. • Появиться сокорух у клена та ін­ ших дерев – настане тепла погода. • На луках чи в лісі розпустилися золотаво-жовті дзвіночки первоц­ віту – настануть теплі дні. • Вранці проти сонця туман – до­ щу не буде.

ПОНЕДІЛОК, 13 квітня ніч / день

+8 / +10

вітер

ВІВТОРОК, 14 квітня ніч / день

+5 / +9

вітер

ніч / день

+2 / +12

вітер

ніч / день

+5 / +15

вітер

поблизу пастуха, який стеріг своє стадо на пасовиську. – Чи є можливість перебратися через річку? – спитала вона. – За десять хвилин ходи звідси, за тим пагорбом – є міст, – відповів пастух. Часом досить трішки покори. І когось, хто дасть належну вказівку.

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

їм більше ніколи не вдасться на неї повернутися. Диявол відказав: – Я вже це пробував… Слова попросив найстарший і найхитріший з усіх чортів: – Нехай просто вірять, що ма­ ють іще багато часу… Диявол задоволено усміхнувся: – Це справді добра ідея!

Якби знала, що це востаннє – слухала би твій голос, вимкнула би телевізор, відклала б газету і усю увагу присвятила б тобі. Якби знала, що це востаннє я з тобою – надавала би великого зна­ чення тій хвилині. Якби знала, що це востаннє – прагнула б бути з тобою завжди. Якби знала, що це востаннє ми

Диявольський підступ

Одного дня Диявол постановив збільшити ефект своїх злих діянь. Він зібрав начальників департамен­ ту і головний штаб дивізії пекель­ ної пропаганди і реклами, аби при­ думати нові кампанії спокус і пас­ ток для людей, а також нові способи, щоб знищити сенс їхнього життя. – Скажи їм, що Бога немає, – за­ пропонував один чорт. Диявол буркнув: – Я волів би щось не настільки очевидне! – Скажи їм, що жодна з їхніх дій не має результату, – сказав другий. Диявол похитав головою і від­ повів: – Вони вже й самі так думають. Третій запропонував: – Скажи їм, що вони настільки віддалилися від дороги закону, що

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

Сх, 7 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 17 квітня ніч / день

+9 / +15

вітер

Пд/Сх, 7 м/с

СУБОТА, 18 квітня ніч / день

+4 / +13

вітер

Пд/Сх, 5 м/с

НЕДІЛЯ, 19 квітня ніч / день

+3 / +16

вітер

Сх, 2 м/с

За даними мережі Інтернет

• АФОРИЗМИ Багата мова на устах – ще не запорука розуміння. Фалес Видавлюючи з себе слова, ми позбавляємо їх життєдіяльності. Леонід Сухоруков Сперечатися вміють багато, мало хто вміє просто розмовляти. Амос Олкотт Несправедливість досягається двома способами: або насильст­вом, або обманом. Цицерон

Якби я знала, що це востаннє – дивилася б на тебе, коли засинаєш. Накрила б тебе ліпше ковдрою, по­ дякувала б Господу за твоє цінне життя. Якби знала, що це востаннє – провела би тебе аж до дверей, коли виходиш, поцілувала би, обійняла і попросила повернутися, аби ще раз тебе поцілувати.

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Сх, 5 м/с

ЧЕТВЕР, 16 квітня

трати в нашому житті неминучі, але дуже хочеться продо­ вжити хвилини щастя і радості з найближчими людьми. Цього вчить нас й отець Бруно Ферреро.

Троє людей опинилися якось на березі річки, яка несла свої спінені бурхливі води. Ці люди мусили пе­ ребратися на другий берег. Для них це було дуже важливо. Перший чо­ ловік, хитрий купець і великий ком­ бінатор, який умів керувати справа­ ми і людьми, став навколішки і звер­ нувся до Бога: «Господи, зроби так, щоб я відважився кинутися у ці не­ безпечні води і перебрався через рі­ ку. На тому боці мене чекають важ­ ливі справи. Я подвою свої прибут­ ки, проте мушу поспішати…» Підвів­ ся і, по хвилі вагання, кинувся до во­ ди. Але ріка забрала його зі собою. Другий був вояком, відомим сво­ їм благородним і сильним духом. Він виструнчився і молився так: «Гос­ поди, наділи мене силою, аби я міг подолати цю перешкоду. Я перемо­ жу ріку, тому що боротися до пере­ моги – це мій девіз». Кинувся без вагання – але течія була сильніша за нього і забрала його з собою. Третьою була жінка. Вдома на неї чекали чоловік і діти. Вона та­ кож стала навколішки і помолила­ ся: «Гос­поди, допоможи мені, обда­ руй мене порадою і мудрістю, аби я могла перебратись через цю небез­ печну ріку». Підвелася і помітила

Пд, 3 м/с

СЕРЕДА, 15 квітня

Любіть один одного як востаннє В Ріка

Пд, 5 м/с

разом – плакала б, тому що хотіла б провести більше часу з тобою. Якби знала, що це востаннє… Я зовсім не знаю, коли настане отой останній раз. Господи, поможи мені виявити свою любов до всіх людей, котрі справили вплив на моє життя. Це може бути останній раз, коли ми разом.

Ким би ти не був – будь кращим. Аврам Лінкольн Слово – найсильніша зброя лю­ дини. Аристотель Немає магії сильнішої, ніж магія слів. Анатоль Франс

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домів­ ку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Досьє 102 №7(27)