Page 1

10 KW σε Μονάδα 1 MW


DOS ENERGY – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ H DOS ENERGY, µέλος του Οµίλου επιχειρήσεων DOS GROUP, είναι µια εταιρεία Συµβούλων Επενδύσεων που παρέχει ολοκληρωµένες επενδυτικές προτάσεις στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην οικονοµία των τεχνολογιών της Πράσινης Ενέργειας και της Αειφόρου Ανάπτυξης αναπτύσσεται και λειτουργεί µέσα σε πλαίσια Οικολογικής Συνείδησης και Υψηλής Εταιρικής Ευθύνης. Ο Όµιλος DOS GROUP O Όµιλος DOS GROUP δραστηριοποιείται σε όλο το φάσµα των επενδύσεων σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Από το 2010, ξεκίνησε τις έρευνες για την ανάπτυξη και προσαρµογή των τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης φυτικών αποβλήτων και ενεργειακών καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα σήµερα να είναι ο µοναδικός φορέας στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί αυτόνοµα εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (Αεριοποίησης και Βιορευστών), µε κατά 80% Ελληνική Προστιθέµενη Αξία, σε συνεργασία µε την Αγγλική Εταιρεία BERMAN BES, της οποίας έχει και την αποκλειστική εκπροσώπηση. Η δραστηριοποίησή του πάνω στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών στη παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα, συνεχίζεται έτσι, ώστε να έχει την δυνατότητα µέσα στο 2013 να παρουσιάσει την 100% δική του πρόταση στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ενέργειας από Φυτικά Έλαια/Βιορευστό. Ταυτόχρονα δραστηριοποιείται έντονα και στην ανάπτυξη τεχνολογιών πολλαπλασιαστικού υλικού για την εντατική, βιοµηχανικής κλίµακας, ενεργειακή καλλιέργεια του ευκαλύπτου µέσω της EUC FORESTRY, η οποία θα αποτελέσει το φορέα του πρώτου στην Ελλάδα Forestry fund (επενδυτικά κεφάλαια που αναπτύσσουν δενδροκοµικές καλλιέργειες για τη βιοµηχανία βιοµάζας και ξύλου).

Προοπτική απεικόνιση της Μονάδας 1ΜW της Dos Energy


Το συνολικό επενδυτικό πλάνο του Οµίλου αγγίζει τα 151.000.000 ευρώ και θα προέλθει κατά 35% από ίδια κεφάλαια, κατά 45% από δανειακά και κατά 20% από την κεφαλαιαγορά. Ο Όµιλος πάντοτε επιλέγει επενδύσεις µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στον πλανήτη, στη χώρα, στη κοινωνία, στον άνθρωπο, στις αξίες και τα ιδανικά του. Λειτουργώντας πάντα µέσα σε αυτά τα πλαίσια επιθυµεί να συνεργάζεται και να συνδιαλέγεται µε τις τοπικές κοινωνίες, είτε πρόκειται για τους θεσµικά συντεταγµένους φορείς (Περιφέρειες, ∆ήµοι), είτε για την κοινωνία των πολιτών (Οργανώσεις, Σύλλογοι).

Οι Επενδυτικές προτάσεις όλων των εταιρειών του Οµίλου DOS GROUP, πέραν της αυτονόητης κερδοφορίας στους συµµετέχοντες σε αυτές, αποδίδουν: • • • • • •

Νέες Θέσεις εργασίας που τιµούν και ικανοποιούν και τον Εργοδότη και τους Εργαζόµενους. Αυξηµένη Ελληνική Προστιθέµενη Αξία Οφέλη (φόρους, τέλη) στην κεντρική και αποκεντρωµένη πολιτεία για την άσκηση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων της. Προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Συνεχή και επίµονη ανάδειξη ηθικών αξιών και ιδανικών. Ανταποδοτική παροχή ωφεληµάτων απέναντι σε θεσµικά µη ισχυρούς παράγοντες.


Η αγορά Βιοµάζας και οι επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα Κόντρα στην ύφεση που υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, η αγορά των ΑΠΕ παρουσιάζει αξιόλογους ρυθµούς ανάπτυξης και ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις για τους επενδυτές. H DOS ENERGY γνωρίζοντας το θεσµικό πλαίσιο µέσα από τη µακρόχρονη ενασχόλησή της µε τον τοµέα των ΑΠΕ και έχοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τα προβλήµατα που αυτό δηµιουργεί, µπορεί να προτείνει turn-key έργα στη Φυτική Βιοµάζα τόσο στην τεχνολογία που αξιοποιεί Woodchip όσο και στην αξιοποίηση Φυτικών Ελαίων-Βιορευστού µε υψηλό δείκτη Ελληνικής Προστιθέµενης Αξίας και υψηλών αποδόσεων. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιοµάζα αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα δύο χρόνια τη νέα αγορά στον τοµέα των ΑΠΕ που θα αναπτυχθεί ραγδαία. Η µεγάλη διαθεσιµότητα υπολειµµάτων καλλιεργειών, κλαδεµάτων αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών δηµιουργούν ευκαιρίες για τους επενδυτές που θα προχωρήσουν µε αποφασιστικότητα. Υπενθυµίζουµε ότι στην Ελλάδα ο αγροτικός τοµέας αποτελεί άνω του 5% του ΑΕΠ, σχεδόν το τριπλάσιο του µέσου όρου 1.8% της ΕΕ. Εποµένως, οι εταιρείες που ασχολούνται µε βιοµάζα µπορούν να βρουν άφθονες πηγές πρώτων υλών αλλά και να δηµιουργήσουν µέσω της ανάπτυξης προγραµµάτων ενεργειακών καλλιεργειών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα το 2010 βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστας ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει βήµατα ενσωµάτωσης της τεχνολογίας της Βιοµάζας. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα πρόσφατα νοµοθετήµατα που αφορούν τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας η πολιτεία δίνει ρητά προτεραιότητα στην εξέταση αιτήσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρεγειας από Βιοµάζα. Πλεονεκτήµατα για επενδύσεις στη Βιοµάζα • Σηµαντικές ποσότητες πρώτης ύλης διαθέσιµες στην Ελλάδα • Αγροτικός τοµέας που αντιστοιχεί στο 5.2% του ΑΕΠ • Ελκυστικές τιµές πώλησης της παραγόµενης ενέργειας • Μικρές διακυµάνσεις στην τιµή της πρώτης ύλης ιστορικά • Σταθερή 24ωρη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες • Σηµαντική συνεισφορά στη µείωση των εκποµπών ρύπων του ∆ιοξειδίου Άνθρακα και ∆ιοιξειδίου Θείου • Προτεραιότητα στην εξέταση αιτήσεων αδειοδότησης µονάδων βιοµάζας από την πολιτεία έναντι των υπόλοιπων ΑΠΕ. • Συµβόλαιο πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας 20ετούς διάρκειας Συµβόλαιο 20ετίας


Μετοχές 10Kw σε Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1Mw από Woodchip H DOS ENERGY δίνει τη δυνατότητα αγοράς µετοχών Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1Mw από Φυτική Βιοµάζα σε δικές της εκτάσεις τις οποίες η ίδια αδειοδοτεί και διαχειρίζεται. Οι Μονάδες είναι τεχνολογίας Αεριοποίησης Φυτικής Βιοµάζας (wood chip), της πλέον διαδεδοµένηςτεχνολογίας στην Ευρώπη, της Αγγλικής Εταιρείας BERMAN BES. Μπορoύν να παράγουν 7.970 MWh ετησίως χρησιµοποιώντας wood chip (ροκανίδια ξύλου) τα οποία θα προµηθεύονται από την DOS ENERGY. Με 11.000 ευρώ ο επενδυτής µπορεί να αγοράσει 1% (10Kw) τα οποία δίνουν υψηλές αποδόσεις για 20 χρόνια.

Η τεχνολογία Αεριοποίησης του Woodchip

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1000KW Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη µονάδα απαιτείται Βιοµάζα Φυτικής προέλευσης Woodchips (Ροκανίδια ξύλου) µεγέθους έως 10mm και περιεχόµενης υγρασίας έως 15%. Ο επιλεγµένος εξοπλισµός έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί chips κάθε είδους ξύλου (µαλακό, σκληρό) καλλιέργειας ή υπολείµµατος επεξεργασίας φυτικών καλλιεργειών. Ο συγκεκριµένος τύπος της Βιοµάζας είναι ο πλέον χρησιµοποιούµενος στη σχετική Αγορά. Οι ανάγκες της Μονάδας σε ποσότητα υπολογίζονται σε 26 – 30 τόνους ηµερησίως (Η δυνατότητα αποθήκευσης του tank fuel είναι διάρκειας 10 ηµερών). Η διαδικασία που ακολουθείται και ο εξοπλισµός που εφαρµόζεται περιλαµβάνει: 1) Παραγωγικός Εξοπλισµός Βιοµάζας Για την µονάδα βιοµάζας χρησιµοποιούνται: • 1 ∆εξαµενή (σιλό) αποθήκευσης φυτικής Βιοµάζας (tank fuel) χωρητικότητας 300 τόνων • 1 Αεριοποιητής (1000KW) της εταιρείας BERMAN BES παραγωγής 4000Nm3/hr. • 1 Σύστηµα Καθαρισµού (Φιλτραρίσµατος), Ψύξης και Αποθήκευσης του παραγόµενου SYNGAS της εταιρείας BERMAN BES προσαρµοσµένο στις ανάγκες της εγκατάστασης από την Dos energy. • 1 Κινητήρα Αερίου Εσωτερικής Καύσης ισχύος 1000KW της CUMMINS – ETTES POWER(generator set). • 1 Γεννήτρια (Alternator) της LEROY SOMER (EMERSON) – ETTES POWER (generator set). • 1 Μετασχηµατιστές Ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ της Εταιρείας ΑΒΒ. 2) Χώρος εγκατάστασης µονάδας Στον χώρο όπου εγκαθίσταται η µονάδα Παραγωγής τοποθετείται ένα µεταλλικό κτίριο container, στο οποίο στεγάζεται ο αεριοποιητής και τα απαιτούµενα συστήµατα παρακολούθησης της µονάδος. Όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις υλοποιούνται εξωτερικά του κτιρίου αυτού. Η εγκατάσταση µιας µονάδας βιοµάζας αποτελείται από πέντε τµήµατα: ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η αποθήκευση της βιοµάζας γίνεται σε δεξαµενή (tank fuel), η οποία είναι τοποθετηµένη σε µικρή απόσταση από το container που περιέχει τον αεριοποιητή και στην οποία εφαρµόζονται αφυγραντικές διατάξεις και σύστηµα απορρόφησης και διανοµής (αντλίες ξηρού φορτίου) που µεταφέρει την καύσιµη υλη στην Μονάδα Παραγωγής.

Με σταθερή προµήθεια πρώτης ύλης


ΤΜΗΜΑ Β. ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Το µεταλλικό κτίριο (container) διαµορφώνεται κατάλληλα ώστε να φιλοξενήσει την Μονάδα Αεριοποίησης, αφού ενσωµατωθούν σε αυτό Η/Μ δίκτυα (ηλεκτρολογικά, πυρασφαλείας, ασφάλειας, αυτοµατισµού και ελέγχου) και βαλβίδες εισαγωγής της καύσιµης ύλης. ΤΜΗΜΑ Γ. ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ – ΨΥΞΗ SYNGAS Το Σύστηµα περιλαµβάνει κεντρική εγκατάσταση καθαρισµού (φιλτραρίσµατος) πολλαπλών σταδίων, διάταξη ψύξης και τελικά αποθήκευση του παραγόµενου αερίου (Syngas).

ΤΜΗΜΑ ∆. ΜΗΧΑΝΕΣ (Μ.Ε.Κ) – ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η παραγωγή της ενέργειας επιτυγχάνεται µέσω Μηχανής Εσωτερικής Καύσης της CUMMINS η οποία τροφοδοτείται µε το Syngas, ισχύος 1000KW – 1250KVA(1340 HP). ΤΜΗΜΑ Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΧΤ/ΜΤ Η παραγόµενη ενέργεια ανυψώνεται στη Μέση Τάση µέσω Συζευγµένου Μετασχηµατιστή 1250KVA της ABB. Η διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή ενέργειας από Βιοµάζα φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: 3)Σύστηµα διαρκούς (On line) παρακολούθησης του συστήµατος και λογισµικό καταγραφής Όλα τα λειτουργικά συστήµατα της εγκατάστασης είναι συνδεδεµένα µέσω δικτύου µε κατάλληλο λογισµικό παρακολούθησης και καταγραφής. Το λογισµικό επιτηρεί τη λειτουργία του σταθµού συνεχώς και καταγράφει την απόδοσή του. Τα δεδοµένα λειτουργίας της εγκατάστασης είναι διαθέσιµα στους υπεύθυνους του σταθµού και στην κατασκευάστρια εταιρία, η οποία έχει έτσι τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία. Με τον άµεσο εντοπισµό των προβληµάτων και µε την άµεση ενηµέρωση (αποστολή µηνυµάτων και σε κινητά τηλέφωνα) διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτικότερη λειτουργία του σταθµού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση αφού δεν απαιτείται η παρουσία εξειδικευµένου προσωπικού. Ο σταθµός διαθέτει επιπλέον υψηλής τεχνολογίας συστήµατα ασφαλείας που περιλαµβάνουν: • Σύστηµα συναγερµού στο κτίριο, στην περίφραξη και στον εξωτερικό χώρο. • Σύστηµα πυρανίχνευσης του κτιρίου • Σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής µε κάµερες


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1000KW ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ Η Μονάδα της Βιοµάζας λειτουργεί όλο το 24ωρο (ο πραγµατικός µέσος όρος λειτουργίας υπολογίζεται σε 22 ώρες ηµερησίως δεδοµένου ότι ένα 10% του χρόνου είναι αναγκαίο για το service του εξοπλισµού και την αποκατάσταση των βλαβών), µε συνεχή παροχή ύλης µέσω εγκατάστασης αυτοµατοποιηµένου συστήµατος µελέτης και εφαρµογής της D+OS Energy. Η διαχείριση της Μονάδας έχει αναληφθεί από τη DOS ENERGY γεγονός που σηµαίνει ότι είναι εγγυηµένη η σταθερή τροφοδοσία της Μονάδας µε πρώτη ύλη αλλά και η απαραίτητη παρακολούθηση της λειτουργίας της, τα Service και η αντιµετώπιση προβληµάτων στη λειτουργία της.

OIKONOMIKH ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ Ι. Έξοδα Εγκατάστασης Για την εγκατάσταση Μονάδας παραγωγής ενέργειας από Βιοµάζα, απαιτούνται τα παρακάτω ποσά:

I. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.850.000€

2 Κόστος διασύνδεσης µε ∆Ε∆∆ΗΕ - εκτίµηση

50.000€

Σύνολο

2.900.000€

ΙΙ. Έξοδα Λειτουργίας Τα σταθερά και µεταβλητά έξοδα λειτουργίας µιας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, αφορούν στην µισθοδοσία προσωπικού, στην ενοικίαση του γηπέδου, στην ασφάλιση εξοπλισµού και πωλήσεων ενέργειας, στο κόστος συντήρησης, στην ενεργειακή κατανάλωση και στα λοιπά έξοδα. Είναι σωστό να αναλύονται µε οργανωµένο τρόπο, σε κόστη παραγωγής και κόστη διοίκησης. Πρέπει να συνεκτιµηθούν επίσης δαπάνες για την αποπληρωµή δανείου, αποσβέσεις και φόροι. Σωστή κοστολόγηση της λειτουργίας πρακτικά σηµαίνει αδιάλειπτη λειτουργία του σταθµού, απόλυτη γνώση της τρέχουσας κατάστασης, ακριβείς οικονοµικές προβλέψεις και τελικά µηδενισµός του επιχειρηµατικού ρίσκου. Τα κόστη παραγωγής ενέργειας από Βιοµάζα ονοµαστικής εγκατεστηµένης ισχύος 1000KW,στο πλαίσιο ενός συντηρητικού µοντέλου διαχείρισης του, είναι: Κόστος ενοικίασης γηπέδου: Για την εγκατάσταση της µονάδας έχει προµισθωθεί κατάλληλο για την χρήση γήπεδο. Μισθοδοσίες (Σταθερό Κόστος): Το κόστος εργατικών για την υποστήριξη της λειτουργίας του σταθµού. Κόστος Ασφαλίστρων Παγίων (Σταθερό Κόστος): Σχετικά µε την ασφάλιση της εγκατάστασης, προτείνεται συµφωνία µε φορέα γενικών ασφαλειών. Κόστος Συντήρησης (Μεταβλητό Κόστος): Ο εξοπλισµός της µονάδας προβλέπεται να τύχει συµβολαίου προληπτικής συντήρησης, προκειµένου να διασφαλισθεί η σταθερή απόδοση του.


Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μεταβλητό Κόστος): Προκειµένου να υποστηριχθεί η παραγωγική δραστηριότητα της µονάδας, και πιο συγκεκριµένα η λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης, του φωτισµού καθώς και υποσυστηµάτων λειτουργίας του, είναι απαραίτητη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπές ∆απάνες (Σταθερό Κόστος): Αυτές περιέχουν τη συµβολή των δαπανών που αφορούν στην παραγωγική δραστηριότητα της µονάδας, και πιο συγκεκριµένα έξοδα που αφορούν µετακινήσεις, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, αναλώσιµα κ.λπ. Τα κόστη διοίκησης αντίστοιχα ενέργειας από βιοµάζα ονοµαστικής εγκατεστηµένης ισχύος 1000KW, είναι: Γενικό Κόστος ∆ιοικητικής Λειτουργίας (Σταθερό Κόστος): Το κόστος αυτό περιλαµβάνει τη λογιστική παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης. Λοιπά Έξοδα ∆ιοίκησης (Μεταβλητό Κόστος): Τα έξοδα αυτά αφορούν την απρόβλεπτη επιβάρυνση του διοικητικού κόστους της λειτουργίας της µονάδας. Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, το κόστος λειτουργίας µονάδας από Βιοµάζα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που καθιστούν ορισµένα κόστη µεταβλητά και ορισµένα θεωρητικά σταθερά. Όµως δεδοµένου ότι πρόκειται περί µικρών ποσών δεν φαίνεται να επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, τόσο της χρήσεως όσο και του βασικού πρώτου κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας της επενδύσεως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ Η υλοποίηση επένδυσης γίνεται µε χρήση χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης κατά 62% και χωρίς κρατική επιχορήγηση. Η απουσία κρατικής χρηµατοδότησης (Αναπτυξιακός Νόµος, ΕΣΠΑ κ.ά.) σηµαίνουν την υψηλότερη δυνατή κερδοφορία για τη Μονάδα δεδοµένου ότι η τιµή πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας απολαµβάνει το bonus +15% και µε αυτό τον τρόπο η τιµή πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 0,253Kw/h. Η εξόφληση του ∆ανείου από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα θα γίνει σε βάθος 10ετίας από το προϊόν της πωλούµενης ηλεκτρικής ενέργειας, µε ισόποσες µηνιαίες δόσεις ή όπως προβλέπεται από τη σύµβαση µε το ΛΑΓΗΕ.

Οι µονάδες κατασκευάζονται χωρίς κρατική επιχορήγηση


Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ DOS ENERGY Η αγορά µετοχών σε υπό υλοποίηση Μονάδες 1Mw της DOS ENERGY αποτελεί µια ασφαλή επενδυτική επιλογή υψηλών αποδόσεων. Ασφαλή, γιατί οι διαδικασίες συναλλαγής µε την εταιρεία είναι ξεκάθαρες µε σειρά από διασφαλίσεις για τον επενδυτή και υψηλών αποδόσεων που προκύπτουν από την Ελληνική πραγµατικότητα αλλά και από τη διεθνή εµπειρία και τεχνογνωσία. ∆ιασφαλίσεις: • Συµβόλαιο αγοράς µετοχών µε συγκεκριµένους όρους υπαναχώρησης για τον επενδυτή µε 100% επιστροφή κεφαλαίου σε περίπτωση µη υλοποίησης του έργου. • Παραµονή της DOS ENERGY στο έργο µε σηµαντικό ποσοστό, άνω του 20%, που σηµαίνει ότι η εξασφάλιση της κερδοφορίας του έργου µας ενδιαφέρει άµεσα. • Οι διαδικασίες αδειοδότησης των Μονάδων που διαθέτουµε προς αγορά είναι σε εξαιρετικά προχωρηµένο στάδιο, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν περάσει το στάδιο της γνωµοδότησης του Περιφερειακού Συµβουλίου ενώ οι περισσότερες βρίσκονται ήδη στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου για τελική έγκριση. • Η επιλογή των χώρων έχει γίνει αφού η εταιρεία µελέτησε προσεχτικά το σύνολο του θεσµικού πλαισίου ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τις δυνατότητες αδειοδότησης αυτών των µονάδων. Ι. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ % Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

38

% ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

62

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

7%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

20

ΕΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

10

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (ΕΤΗ)

10

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (ΠΟΣΟ)

€2.900.000

ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

€1.978.000

ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

€320.000

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ*

€650.000

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

€2.900.000

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

€1.102. 000

∆ΑΝΕΙΑ

€1.798.000

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

€2.900.000

*Υπολογίζεται σε 70€/t Αποδόσεις: Οι αποδόσεις των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιοµάζα που διαθέτει η DOS ENERGY είναι υψηλές. Η υψηλή απόδοση που υπόσχονται οι Μετοχές των Μονάδων 1Mw δεν προκύπτει ωστόσο από τίποτε άλλο παρά από συγκεκριµένες παραµέτρους. Η τιµή αγοράς της ενέργειας που παράγεται από Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1Mw από Ξυλώδη Φυτική Βιοµάζα (Woodchip) 1Mw είναι 0,253 ευρώ ανά Kw/h µε συµβόλαιο 20ετίας βάση του νόµου 3851/2010. Η DOS ENERGY, γνωρίζοντας τη λειτουργία αυτών των Μονάδων και έχοντας υπόψη τη διεθνή εµπειρία έχει τη δυνατότητα να δεσµεύεται για συγκεκριµένη παραγωγή Kw σε ετήσια βάση αφού είναι και διαχειριστής του έργου. Επιστροφή κεφαλαίου σε 1,5 έτος


I. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ 1% ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ – SYNGAS 1 MWe ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

€11.000

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

€7.350

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

67%

Αποδόσεις 10Kw σε Μονάδα 1Mw H απόκτηση 10Kw σε Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1Mw από Woodchip αποδίδει σηµαντικό ετήσιο έσοδο στον επενδυτή µε διασφαλίσεις που δύσκολα συναντά κανείς σε επενδυτικές προτάσεις υψηλών αποδόσεων. Με 11.000 ευρώ ο επενδυτής αποκτά 10Kw (1%) σε Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιοµάζα. Το 20ετούς διάρκειας συµβόλαιο και η τιµή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από βιοµάζα, στη συγκεκριµένη επενδυτική πρόταση είναι 0,253 ευρώ/κιλοβατώρα, µαζί µε τη διαχείριση της Μονάδας από τη DOS ENERGY δηµιουργούν ένα ετήσιο εισόδηµα 7.350 ευρώ προ φόρων για τον επενδυτή που σηµαίνει 600 ευρώ/µήνα για 20 χρόνια µε µια επένδυση 11.000 ευρώ.

Συνοπτικά η επενδυτική πρόταση της DOS ENERGY περιλαµβάνει: • • • • • • •

Εγγυηµένη ∆ιαχείριση της Επένδυσης από τον ∆ιαχειριστή µε συγκεκριµένο κόστος και απόδοση. Εγγυηµένη σταθερή προµήθεια της Πρώτης Ύλης. Ελάχιστη συµµετοχή επενδυτή από 11.000€. Ετήσια Απόδοση κεφαλαίου 7.350€ για τα πρώτα 10 έτη και 10.000€ για τα επόµενα 10 έτη. Σταδιακή καταβολή του κεφαλαίου. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων πάνω από 60% Επιστροφή Κεφαλαίου σε 1,5 έτος.


Λ. Συγγρού 332, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17673 τηλ. 211 012 3226 - 211 012 1390 Fax 211 213 1577 www.dosgroup.gr biomassproject.gr dosenergy.gr www.bermanbes.co.uk www.dosbf.gr

Dos Energy Leaflet  

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μονάδων Βιομάζας