Page 1

Suncobrani

Sun umbrellas


TERASA garden

SU-T101 Aluminijski suncobran s ručicom i metalnim mehanizmom za nagib, otvor za ventilaciju VELIČINA (PROMJER)

PROMJER REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270/300 cm

12 ili 18 mm

38 mm

8

150 g poliester

Aluminum patio umbrella with crank and with metal tilt mechanism, air vent

2

SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270/300 cm

12 ili 18 mm

38 mm

8

150 g polyester


TERASA garden

SU-T102 Aluminijski suncobran s ručicom i automatskim nagibom, otvor za venitlaciju VELIČINA (PROMJER)

PROMJER REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ ALU. REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270/300 cm

12 ili 18 mm

38 mm

8

150 g poliester

Aluminum patio umbrella with crank, with auto tilt mechanism and air vent SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

ALU. RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270/300 cm

12 ili 18 mm

38 mm

8

150 g polyester

3


TERASA garden

SU-T103 Aluminijski suncobran s ručicom, rebrima od fiberglasa, meh. za nagib i otvorom za ventilaciju VELIČINA (PROMJER)

PROMJER REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270/300 cm

12 ili 18 mm

38 mm

6

150 g poliester

Aluminum umbrella with crank, fiberglass ribs, with tilt mechanism and air vent

4

SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270/300 cm

12 ili 18 mm

38 mm

6

150 g polyester


TERASA garden

SU-T104 Aluminijski suncobran s ručicom, rebrima od fiberglasa, meh. za nagib i otvorom za ventilaciju VELIČINA (PROMJER)

PROMJER REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

4 mm

38 mm

16

150 g poliester

Aluminum umbrella with crank, fiberglass ribs, with tilt mechanism and air vent SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

1370 mm

4 mm

38 mm

16

150 g polyester

5


TERASA garden

SU-T105 Aluminijski suncobran s ručicom i mehanizmom za nagib, otvor za ventilaciju VELIČINA (PROMJER)

PROMJER REBARA (ČELIK)

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

3,8 mm

38mm

24

150 g poliester

Aluminum patio umbrella with crank, with tilt mechanism and air vent

6

SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF RIBS (STEEL)

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

3,8 mm

38mm

24

150 g polyester


TERASA garden

SU-T106 Pocinčani čelični suncobran s ručicom i mehanizmom za nagib, otvor za ventilaciju VELIČINA (PROMJER)

PROMJER REBARA (ČELIK)

PROMJER ČELIČNOG STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

3,8 mm

38 mm

8

150 g poliester

Zinc plated steel patio umbrella with crank, with tilt mechanism and air vent SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF RIBS (STEEL)

DIAMETER OF STEEL POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

3,8 mm

38 mm

8

150 g polyester

7


TERASA garden

SU-T107 Aluminijski suncobran s ručicom, metalnim mehanizmom za nagib i otvorom za ventilaciju VELIČINA (PROMJER)

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

12x18 mm

38 mm

8

150 g poliester

Aluminum patio umbrella with crank, with metal tilt mechanism and air vent

8

SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

12x18 mm

38 mm

8

150 g polyester


TERASA garden

SU-T108 Aluminijski suncobran s ručicom i troslojnim krovom VELIČINA (PROMJER)

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

12x18 mm

38 mm

8

180 g poliester

Aluminum patio umbrella with crank, with three layer cover SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

12x18 mm

38 mm

8

180 g polyester

9


TERASA garden

SU-T109 Čelični kvadratni suncobran, pocinčani VELIČINA

PROMJER ČEL. REBARA

PROMJER ČELIČNOG STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

2x2 / 2,5x2,5 m

12x18 mm

38 mm

4

150 g poliester

Steel square patio umbrella, zinc plated

10

SIZE

DIAMETER OF STEEL RIBS

DIAMETER OF STEEL POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

2x2 / 2,5x2,5 m

12x18 mm

38 mm

4

150 g polyester


TERASA garden

SU-T201 Aluminijski banana - suncobran s otvorom za ventilaciju VELIÄŒINA (PROMJER)

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

10x19 mm

42/48 mm

8

150 g poliester

Aluminum banana shape umbrella, with air vent SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

10x19 mm

42/48 mm

8

150 g polyester

11


TERASA garden

SU-T202 Aluminijski suncobran u obliku banane VELIČINA (PROMJER)

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

12x18 mm

42 / 48 mm

8

150 g poliester

Aluminum banana shape umbrella

12

SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

12x18 mm

42 / 48 mm

8

150 g polyester


TERASA garden

SU-T203 Aluminijski banana suncobran s rebrima od fiberglasa VELIÄŒINA (PROMJER)

PROMJER REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

6 mm

42 / 48 mm

24

150 g poliester

Aluminum banana shape umbrella with fiberglass ribs SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

6 mm

42 / 48 mm

24

150 g polyester

13


TERASA garden

SU-T204 Aluminijski banana suncobran VELIČINA (PROMJER)

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

12x18 mm

42 / 48 mm

8

150 g poliester

Aluminum banana shape umbrella

14

SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

12x18 mm

42 / 48 mm

8

150 g polyester


TERASA / UGOSTITELJSTVO garden / restaurants

SU-T509 Aluminijski suncobran kvadratni s nagibom VELIČINA KROVA

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

3,5x3,5 m

12x22 mm

58 / 58 mm

8

150 g poliester

Aluminum square patio umbrella with tilt SIZE (ROOF)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

3,5x3,5 m

12x22 mm

58 / 58 mm

8

150 g polyester

15


TERASA / UGOSTITELJSTVO garden / restaurants

SU-T206 Aluminijski kvadratni suncobran s rotacijom od 360° i dvostrukim krovom VELIČINA KROVA

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

2,5x2,5 / 3x3 m

12x22 mm

50/70 mm

8

150 g poliester

Aluminum square roma umbrella with 360 degree rotating and double roof

16

SIZE (ROOF)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

2,5x2,5 / 3x3 m

12x22 mm

50/70 mm

8

150 g polyester


TERASA / UGOSTITELJSTVO garden / restaurants

SU-T205 Aluminijski kvadratni suncobran s rotacijom od 360° VELIČINA KROVA

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

2,5x2,5 / 3x3 m

12x20 mm

50/70 mm

8

150 g poliester

Aluminum square roma umbrella with 360 degree rotating SIZE (ROOF)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

2,5x2,5 / 3x3 m

12x20 mm

50/70 mm

8

150 g polyester

17


TERASA / UGOSTITELJSTVO garden / restaurants TERASA / UGOSTITELJSTVO

SU-T207 Aluminijski veliki kvadratni suncobran s otvorom za ventilaciju VELIČINA KROVA

PROMJER ALU. REBARA

PROMJER ALU. STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

3x3 / 4x4 m

18x28 mm

58/58 mm

8

250 g poliester

Aluminum big square umbrella with air vent

18

SIZE (ROOF)

DIAMETER OF ALU. RIBS

DIAMETER OF ALU. POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

3x3 / 4x4 m

18x28 mm

58/58 mm

8

250 g polyester


TERASA / UGOSTITELJSTVO garden / restaurants

SU-T208 Kvadratni suncobran s dvostrukim krovom od pocinčanog čelika VELIČINA KROVA

PROMJER ČELIČNIH REBARA

PROMJER ČELIČNOG STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

3,5x3,5 / 4x4 m

12x22 mm

58/58 mm

8

210 g poliester

Patio square umbrella with double top, zinc plated steel SIZE (ROOF)

DIAMETER OF STEEL RIBS

DIAMETER OF STEEL POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

3,5x3,5 / 4x4 m

12x22 mm

58/58 mm

8

210 g polyester

19


UGOSTITELJSTVO restaurants

SU-T208 Kvadratni suncobran s dvostrukim krovom od pocinčanog čelika VELIČINA KROVA

PROMJER ČELIČNIH REBARA

PROMJER ČELIČNOG STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

3,5x3,5 / 4x4 m

12x22 mm

58/58 mm

8

210 g poliester

Patio square umbrella with double top, zinc plated steel

20

SIZE (ROOF)

DIAMETER OF STEEL RIBS

DIAMETER OF STEEL POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

3,5x3,5 / 4x4 m

12x22 mm

58/58 mm

8

210 g polyester


UGOSTITELJSTVO restaurants

SU-W1011 Drveni suncobran, stup od dva dijela, krov s otvorom za ventilaciju VELIČINA (PROMJER)

PROMJER DRVENIH REBARA

PROMJER DRVENOG STUPA

BROJ REBARA

TKANINA (UV i vodootporna, ne blijedi)

270 / 300 cm

x mm

38/38 mm

8

210 g poliester

Wooden umbrella, two peaces pole, cover with air ventilation SIZE (DIAMETER)

DIAMETER OF WOODEN RIBS

DIAMETER OF WOODEN POLE

RIBS (pcs)

FABRIC (UV and water-proof, anti fade)

270 / 300 cm

x mm

38/38 mm

8

210 g polyester

21


REKLAMNO promotional

SU-S300

SU-S301

Promjer Diameter

čelična rebra 8 kom steel ribs 8 pcs

čelični stup steel pole

tkanina fabric

tisak print

nagib tilt

vjetrootporan windproof

1300 mm

4,5 mm

29/32 mm

oxford 420 D

paper-print

s nagibom/with tilt

da / yes

SU-S304

22

Promjer Diameter

čelična rebra 6 kom steel ribs 6 pcs

čelični stup steel pole

tkanina fabric

1,2 m / 1,5 m

3,5 mm

29/29 mm

PVC

nagib tilt sa i bez (W/O)


REKLAMNO promotional

SU-G4014 Promjer Diameter 1900 mm

rebra 8 kom ribs 8 pcs

čelični stup steel pole

poliester polyester

tisak print

nagib tilt

3,7 mm

29/32 mm

160 g/m2

paper-print

s/bez (W/O)

SU-SG01 Veličina Size

čelična rebra 4 kom steel ribs 4 pcs

čelični stup obojan steel pole coated

poliester polyester

tisak print

nagib tilt

1m / 1,5 m

13x13 mm

32/32 mm

160 g/m

paper-print

s nagibom/with tilt

SU-T204 Veličina Size

rebra 8 kom ribs 8 pcs

aluminijski stup alu. pole

poliester polyester

otvaranje open system

nagib tilt

1050 mm

3,8 mm

38x38 mm

150 g/m2

ručica / crank

s nagibom/with tilt

23


REKLAMNO promotional

SU-SG01 Veličina Size

čelična rebra 8 kom steel ribs 8 pcs

1 m / 1,2 m

3,8 mm

čelični stup steel pole 22/25 mm

tisak print

nagib tilt

oxford 420 D

paper-print

s nagibom/with tilt

tkanina fabric

SU-SG02

SU-SG03

Veličina Size

rebra 6 / 8 kom ribs 6 / 8 pcs

čelični stup steel pole

poliester poyester

tisak print

nagib tilt

840mm

2,6 mm

19/22 mm

190 T / 210 T

paper-print

bez (no)

SU-SG4014

24

Veličina Size

čelična rebra 8 kom steel ribs 8 pcs

čelični stup (obojani) steel pole (coated)

poliester polyester

nagib tilt

900mm

4 mm

22/25 mm

150g/m2

s nagibom/with tilt


REKLAMNO promotional

SU-SG01 Veličina Size 900mm

čelična rebra 8 kom steel ribs 8 pcs x 18mm

čelični stup steel pole

tkanina (UV i vodootporna) fabric

tisak print

nagib tilt

22/25 mm

oxford 300D

paper-print

da (yes)

SU-S109 Veličina Size

čelična rebra 8 kom steel ribs 8 pcs

čelični stup steel pole

1470mm

12 x 18mm

48 x 48mm

otvaranje opening system ručica (crank)

tkanina (UV i vodootporna) fabric oxford 300D

nagib tilt sa i bez (W/O)

25


TERASA beach

Aluminijski suncobran s ručicom, rebrima od fiberglasa, s nagibom

SU-S101

Veličina Size

8 rebara (čelik ili fiberglas) 8 ribs (steel of fiberglass)

aluminijski stup alu. pole

poliester polyester

nagib tilt

180 /210mm

5 mm

22/25 mm

180 g/m

s nagibom/with tilt

SU-S102 SU-S102

Dvostruko sklopivi suncobran, čelični

26

Veličina Size

8 rebara (čelik) 8 ribs (steel)

čelični stup steel pole

poliester polyester

180 / 210 mm

3,2 mm

19/19/22 (22/22/25)

180 g/m


PLAŽA beach

SU-S103

Suncobran za plažu s nagibom Veličina Size

8 rebara (fiberglas) 8 ribs (fiberglass)

aluminijski stup alu. pole

poliester polyester

180 /210mm

5 mm

32/32 mm

180 g/m

SU-S104

Suncobran za plažu bez nagiba Veličina Size

8 čeličnih rebara 8 steel ribs

čelični stup steel pole

poliester polyester

180 /210mm

5 mm

22/25 mm

180 g/m

27


KONSTRUKCIJSKI DIJELOVI construction parts

SUZX-1

SUZX-2

SUZX-3

SUZX-4

SUZX-5

SUZX-6

SU-G801

SU-G802 28

SU-SUZX-7


KONSTRUKCIJSKI DIJELOVI construction parts

SU-G801

SU-G801

SU-G801

SU-G801

SU-G801

SU-G801 29


STALCI stands

SUDX-001

SUSZ-001 45x45x15 cm (20 l)

SUSZ-002 37x12 cm (9 l)

SUSZ-003 45x45x18 cm (25 l)

SUDX-002

SUSZ-004 44x44x28 cm (30 l)

SUDL-001 45x45x7 cm

SUDL-002 45x45x8 cm

SUDL-003 45x45x9 cm

SUDX-003 89,5x89,5x34 cm sklopljen: 40X15X15 cm (2,2 kg)

30


STALCI stands

SUSN-001 45x6 cm (20 kg)

SUSN-002 45x6 cm (20 kg)

SUSN-003 40x40x7 cm (18 kg)

SUSN-004 45x6 cm (20 kg)

SUSN-005 50x8 cm (25 kg)

SUSN-006 40x7 cm (15 kg)

SUSN-007 45x7 cm (15 kg)

SUSN-008 50x8 cm (26 kg)

SUSN-010 50X8 cm (10 kg)

SUSN-011 60x6 cm (26 kg)

SUSN-009 50x8 cm (24 kg)

SUSN-012 50x8 cm (25 kg)

31


DORSI d.o.o. Gramača 3b 10 000 Zagreb HRVATSKA / CROATIA Tel: +385 1 6188 101 Fax: +385 1 6188 109 e-mail: info@dorsi.hr www.dorsi.hr

Profile for Dorsi

DORSI - Katalog suncobrana  

DORSI - Katalog suncobrana Sun umbrellas catalogue

DORSI - Katalog suncobrana  

DORSI - Katalog suncobrana Sun umbrellas catalogue

Profile for dorsi.hr
Advertisement