Page 1

Dorpsblad De Meerkoet

September/oktober 2018

Foto: Leo Tates Titel: einde zomer en einde hoogspanningsmast =

Bloemencorso april 2017


Jaargang 42 Nummer 4

De Meerkoet dorpsblad van Lisserbroek

September/oktober 2018 Inhoud 1. 2. 3. 4. 5/6. 7. 8. 9. 10. 11.

Van de redactie Dorpsraad Kennismaken met Sandy Goezinne Afscheid Cok, welkom Sandy; Bedankje Cok KoetActief: Kindervakantiedagen Fiets zoekt Boer; Summer Beach Party; Hollandse avond Lisserbroek SamenMeer: Agenda; Fiets zoekt Boer; Nieuwe Ambassadeurs van Schoon Repair Café; Spelletjesmidddag; Huiskamer; Buurtbibliotheek; Meezingkoor Heppie 12. Samen Wandelen; Burendag; WhatsApp Buurtpreventie 13. De Meerlezers; Speelgoed- en kledingbeurs; Darten; Bingo KWF; Klaverjascompetitie 14. Inloopbridge; Koersbal; Pastel schilderen; Sjoelen 15/16.Even Terug naar Toen 17. Gezocht oud servies; Biljarten; BSR Bollenstreek 18. Huiskamerfestival “Gluren bij de Buren” 19. Meer Winst; Seniorenwerk; laatste brievenbus 20. Inschrijfformulier soosmaaltijden 21. De Nooduitgang: Vrijwilligers gezocht; Start Kookcafé; Spooktochten 22. OBS De Zilvermeeuw gaat groen; Alzheimer Café 23. Brengparkjes/papiercontainer; GFT en huisvuil 24/25.Jeugdbrandweer 26. MeerWaarde: Nieuw Pluspunt; Zondagmiddagpodium 27. Even Voorstellen; Expositie Carin van der Putten 28. Als je senior wordt (door André Immel); Wintertijd 29. ‘t Meerkoetje 30/31.Agenda september/oktober 32. Wie, wat, waarvoor

Colofon Het dorpsblad maakt melding van actualiteiten en activiteiten vanuit dorpshuis en dorp. Af te halen bij dorpshuis, Medisch Centrum Lisserbroek, Snackbar Lisserdijk en Ammerlaan SRS Bakkerij & Kebab. Bezorging aan huis: bel naar het dorpshuis of mail naar de redactie. Dorpsblad De Meerkoet wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Maatvast Haarlemmermeer. Redactieteam: Ineke Croese, Lia Duivenvoorden, Anneke Lamboo en Jolanda Schalken Redactieadres: Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, 2165 XG Lisserbroek, tel.0252-413457 Mailadres: redactiemeerkoet@outlook.com Digitaal te lezen via: • https://www.facebook.com/DorpsbladDeMeerkoet • www.issuu.com/DorpsbladDeMeerkoet • www.lisserbroekonline.nl

Van de redactie Na een heerlijke zomer staan we weer aan de start van een nieuw seizoen. Maar eerst blikken we nog even terug, want ondanks de vakantietijd was er nog veel te doen in ons dorp. Fiets zoekt Boer was een groot succes even als de Summer Beach Party En natuurlijk niet te vergeten de alom geprezen en over de dorpsgrenzen beroemde Kindervakantiedagen. Deze organisatie bestaat dit jaar 40 jaar. Nogmaals gefeliciteerd. Bijzonder, zoveel jaren bezorgen organiserende en helpende vrijwilligers honderden kinderen, ouders/verzorgers, grootouders drie en in dit geval vijf heerlijke dagen. En als je op het terrein kijkt, zie je dat de helpende ouders van nu vaak de kinderen van toen waren. Met hetzelfde enthousiasme worden hout verzameld en bouwsels getimmerd. Wat erg fijn is: na afloop zorgt een hele ploeg mensen er weer voor dat het plein en de omgeving er weer goed bijliggen. Dank aan allen. En verder was er het afscheid van Cok en het welkom van Sandy Goezinne. Maar daar leest u alles van in het blad. En dan nu het nieuwe seizoen. De clubs en verenigingen kunt u weer vinden op hun oude plek en tijd, maar ook worden er weer vele nieuwe initiatieven ontplooid. Lees het blad er maar op na. Wij wensen u een mooie herfst en probeer eens een activiteit!

Bijdragen voor het dorpsblad kunt u overmaken op bankrek.nr. NL23RABO0336510004 t.n.v. Stichting Maatvast o.v.v. bijdrage dorpsblad De Meerkoet. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten dan wel niet tot plaatsing over te gaan.

Editie november komt uit rond 26 oktober. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 12 oktober.

1


Je doet het samen en je begint alvast zelf.

De beheerder van ons dorpshuis Cok van Beek gaat niet weg, het is geen afscheid, het is een versterking, Sandy komt erbij. Het is opnieuw een aanleiding om chauvinistisch te zijn over óns Lisserbroek. Wat maakt dat we, bewoners, vrijwilligers en professionals het samen zo goed doen? Ere wie ere toekomt: het is Cok die dit mede heeft uitgevonden, samen met een groot aantal dorpsgenoten, vooral alle vrijwilligers en de medewerkers van dit dorpshuis. En dat succes zit in een drietal voor de hand liggende waarden. De eerste waarde is eigenheid. Wat in het dorpshuis gebeurt is van ons, het is eigen. We doen het op onze manier. Het is vertrouwd. We voelen ons eigenaar. We horen erbij. Tegelijkertijd staan we er voor open dat nieuwelingen altijd kunnen aansluiten. De deur staat open, je kan meedoen, er is een luisterend oor voor een idee. Zo is Cok onderdeel van de eigenheid. Dit dorpshuis en zijn beheerder zijn één en hetzelfde. Het dorpshuis hoort bij Cok. Het dorpshuis is van ons. Cok is van ons. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Als je meedoet, dan hoor je erbij. Dan ben je van ons. De tweede waarde is dat je zelf begint en dat je het samen doet. Het dorpshuis De Meerkoet staat er door een initiatief van Lisserbroekers. Zij zijn naar het gemeentebestuur gestapt, zij hebben sponsors gezocht, zij hebben zelf mee helpen bouwen. Zo is het begonnen, zo is het steeds gegaan en zo loopt het nog. Maak jezelf niet afhankelijk van anderen of van zaken waarop je nauwelijks invloed kan uitoefenen. Dat geldt voor iedereen die hier woont. Dat geldt voor alle nieuwe dorpsgenoten, voor de ‘import’, die in de loop van de tijd is aangesloten. Dat geldt voor alle mensen die hier komen wonen bij de verdriedubbeling van ons dorp in de komende twintig jaar. J

2

De derde waarde is: alles is ten dienste van de Lisserbroekers. Om misverstanden te vermijden: zet niet een hek om het dorp. En wel: als je meedoet dan ben je welkom, zelfs al kom je uit de Vennep of van de andere kant van dé brug. En vooral: je doet het niet voor het gemeentebestuur of voor mensen op een kantoor met een managementrol, ook niet voor de beheerder of voor iemand van de Dorpsraad. Eerder andersom: alles wat de instanties, de functionarissen en de bobo’s doen, begint met de vraag: Wat is goed voor het dorp, wat willen de Lisserbroekers en hoe kun je het goed en leuk maken voor de bezoeker van ons dorpshuis? Cok heeft dat de afgelopen 38 jaar in de praktijk gebracht. De deur staat open en je kan zo naar binnen wandelen. Hij is de gastheer en als echte horecaman, maakt hij eerst contact met de bezoeker. En hij denkt mee met een vrijwilliger. Je zorgt er samen voor het wél gaat en dat de klus geklaard wordt. Juist dat ten dienste zijn van vrijwilligers, deelnemers en gasten is het succes van ons dorpshuis. Laat de vrijwilliger de complimenten krijgen, het middelpunt zijn. Het plezier van iedereen in het dorpshuis is de voldoening van Cok. En je kan het op zijn gezicht aflezen als mensen het in ons dorpshuis De Meerkoet naar hun zin hebben. Beste Cok, dank je wel dat je dit ons hebt geleerd. En beste Sandy, alles staat er al. Dit zijn onze waarden. Vul het op jouw manier in, met ons.

Dorpsraad Lisserbroek: Leo Tates, Anton Lefeber, Paulien Langeveld, Paul Croese, Ben Schilder en Bert Mens. Woordvoerders Lisserbroek 2040: Leo Tates, Luit Buurma, Ed Nieuwenhuizen, Richard Trompert en Bert Mens. Website: www.dorpsraadlisserbroek.nl E-mailadres: secretaris@dorpsraadlisserbroek.nl of info@dorpsraadlisserbroek.nl


Kennismaken met Sandy Goezinne: beheerder De Meerkoet

Samen hebben we een eigen paard die staat op manege Hillegom waar we rijden en waar ik ook een dag in de week met veel plezier werk. Op vrijdag ben ik oppastante voor mijn drie neefjes. Zij gaan mee naar de manege en als ik nog wat moet werken in het dorpshuis, gaan ze ook gezellig mee en helpen maar wat graag. Dit laatste geldt overigens voor het hele gezin. Waar nodig kan ik altijd op hen rekenen en ze voelen zich dus ook prima thuis achter de bar of in de keuken van het dorpshuis. Ik woon in Beinsdorp waar ik nu ongeveer 1½ jaar beheerder ben van dorpshuis Het Eiland. Maar hiervoor was ik al 25 jaar werkzaam in het dorpshuis. Heb door de jaren heel veel activiteiten voor jong en oud mogen organiseren. Tevens zat ik ook in de dorpsraad van Beinsdorp.

Beste inwoners van Lisserbroek, Cok heeft een nieuwe functie binnen Maatvast gekregen en daarom heeft dorpshuis De Meerkoet na vele jaren, 37 om precies te zijn, een nieuwe beheerder en dat ben ik! Dus een goede reden om mij even aan u voor te stellen. Mijn naam is Sandy Goezinne. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen (23 en 19 jaar). De oudste is al uitgevlogen en woont samen met haar vriend. De jongste volgt een MBO-dansopleiding en woont nog gezellig thuis.

De afgelopen twee jaar heb ik al vaker gewerkt in De Meerkoet en bij diverse activiteiten en verenigingsavonden geholpen, waardoor De Meerkoet niet helemaal nieuw voor mij is. Maar het blijft wel een mooie uitdaging om Cok te mogen vervangen. Cok kent het dorp en de mensen als geen ander, maar ik ga zeker mijn best doen om zo goed mogelijk zijn taken over te nemen en kennis te maken met de verenigingen, clubs en bezoekers van De Meerkoet. We hebben een goed team met vaste gezichten achter de bar, veel vrijwilligers die al jaren meelopen in De Meerkoet, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Ik zal mijn uren gaan verdelen over Beinsdorp en Lisserbroek, dus zal wellicht minder zichtbaar zijn dan Cok maar wel altijd bereikbaar via telefoon en mail: sandy.goezinne@maatvast.nl, tel.nr. 0252-413457 of 0252 – 515142 of 06-1063 6700. Ik wens Cok heel veel plezier in zijn nieuwe functie als clustermanager. En omdat zowel Beinsdorp als Lisserbroek in zijn cluster vallen, gaan we veel samenwerken en kan ik op zijn ondersteuning rekenen waar nodig. Ik hoop u spoedig persoonlijk te ontmoeten dus graag tot ziens in De Meerkoet! Hartelijke groet, Sandy Goezinne

3


Foto’s afscheid Cok en kennismaking met Sandy

Foto’s: Daniëlle van Beek en Annette Troost

Bedankje van Cok Beste dorpsgenoten, Ik wil jullie hartelijk danken voor de hartverwarmende reacties die ik heb mogen ontvangen rond mijn afscheid als beheerder van het dorpshuis. Mijn afscheid begon al tijdens de jaarlijkse uitgaansdag van de Lisserbroekse senioren in mei. Ik kreeg naast de waarderende woorden en bedankjes, ook een prachtige fotocollage, bloemen en een geweldig mooi cadeau. Ook het bezoek aan de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf was ontzettend leuk, je zal als 60-jarige maar in de kring toegezongen en uitgezwaaid worden …….. Ook tijdens de kindervakantiedagen werd er stilgestaan bij mijn naderende afscheid. Ook nu weer een prachtig boeket bloemen, een smakelijk cadeau en een mooie ‘’wensenketting’’ met lieve en leuke teksten. Verder kreeg ik heel veel mailtjes en kaarten maar ook prachtige tekeningen van Eline, Xara, Caitlin en Nikki. Inmiddels zitten deze in mijn plakboek. Tot slot was mijn afscheids- en Sandy’s welkomstreceptie voor mij en Sandy indrukwekkend. Ook nu weer hartelijke woorden en prachtige (soms originele zelfgemaakte) cadeaus. Ik heb 37,5 jaar met ontzettend veel plezier (SAMEN) gewerkt in De Meerkoet en als je dan ook nog zo’n afscheid krijgt, voel je je een enorm bevoorrecht mens! Cok van Beek

4


Activiteitenvereniging KoetActief (Foto)verslag Kindervakantiedagen 2018 Van 20 t/m 24 augustus waren dit jaar weer de, tot over de gemeentegrenzen bekende, Kindervakantiedagen van Lisserbroek. Met dit jaar een jubileum editie, namelijk 40 jaar! Daarom waren er dit jaar geen drie dagen feest maar zelfs vijf dagen; het waren vijf fantastische dagen! Maandagmiddag stond in het teken van Sport & Spel. Twee uur lang konden de kinderen heerlijk voetballen, volleyballen, pijl en boog schieten, midgetgolfen, springen op het luchtkussen en andere leuke spelletjes doen. Het weer was super deze dag. Daarom kregen de kinderen tussendoor lekker limonade en aan het einde een ijsje. ’s Avonds konden kinderen van acht jaar en ouder in hun eigen tent slapen op het terrein voor dorpshuis De Meerkoet. Maar of iedereen geslapen heeft? De kinderen hebben in ieder geval een leuke film gekeken, spelletjes gedaan en marshmallows gemaakt. De volgende ochtend zaten ze weer vroeg aan het ontbijt met elkaar. Op dinsdag kwam Drumtastic langs. De kinderen konden drummen op ballen. Aan de gezichten van de kinderen te zien was het geslaagd.

5


Terwijl een gedeelte van de kinderen meedeed met Drumtastic, konden de andere kinderen springen op een luchtkussen en meedoen aan een schilderwedstrijd. De eerste prijzen bij de schilderwedstrijd zijn gewonnen door Mellany, Twan en Thijs.

Na twee dagen leuke activiteiten gedaan te hebben waar ruim 120 kinderen van hebben genoten, konden woensdag tot en met vrijdag echt hutten gebouwd worden. Gedurende deze drie dagen zijn er elke dag ruim 380 kinderen komen timmeren, knutselen en spelen. En vergeet de ouders, verzorgers, ooms, tantes, opa’s en oma’s niet! Uiteindelijk was dit een feest voor jong en oud! De voorspellingen voor deze drie dagen waren niet altijd even goed, maar we hebben uiteindelijk super weer gehad. Naast huttenbouwen en knutselen waren er diverse activiteiten die de kinderen konden doen. Denk aan springen op een bungeejump, zich laten schminken, meedoen aan een viswedstrijd en de vossenjacht, dansen bij de disco of een prijswinnen bij het rad van avontuur en bij de bingo.

6


Terugblik op Fiets zoekt Boer Hebben jullie ook meegedaan op 2 juni?

Het was een groot succes! Voor het eerst organiseerden KoetActief, de werkgroep Duurzaamheid van Lisserbroek SamenMeer ĂŠn dorpsraad Burgerveen gezamenlijk een fietstocht van twintig en dertig km. Bakker Van Leeuwen sponsorde een overheerlijk lunchpakketje! Het weer was perfect fietsweer, niet te warm, niet te koud, niet te veel wind. De route ging langs diverse bedrijven zoals Rozen & Radijs, de Pieperautomaat, Van Reeuwijk, Geitenboerderij Van Dorp, een theetuin, de Kaagse Boer etc. etc. Deelnemers die eindigden in Lisserbroek, kwamen uit bij de IJs- en Skeelerclub, waar ze een heerlijk kopje koffie/thee en een tompouce kregen, aangeboden door KoetActief. Twee jaar geleden waren er 80 deelnemers en nu maar liefst 180!! En alle reacties waren positief! Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! Wij willen graag alle deelnemers, de werkgroep Duurzaamheid van Lisserbroek SamenMeer, de dorpsraad Burgerveen, IJs- en Skeelerclub Lisserbroek en alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan deze meer dan geslaagde dag!

Terugblik op Summer Beach Party Op 7 juli jl. heeft de Summer Beach Party plaats gevonden. Het was een gezellige avond, waarbij JP Cocktails de heerlijkste cocktails serveerde en waar DJ Groovehart zomerse muziek draaide. De zaal was prachtig versierd met allerlei items die met de zomer te maken hadden, van flamingo’s tot bloemenslingers! Als extraatje maakte de Legendaires Brassband weer zijn opwachting, tot vreugde van het aanwezige publiek! Een mooi begin van de zomervakantie!!

7


Vooruitblik op de Hollandse Avond: 6 oktober 2018 Tijdens deze avond zorgt de zingende DJ Dennis Wijnhout voor leuke Hollandse muziek en dus gegarandeerd een stukje gezelligheid! Voor het andere stukje gezelligheid hebben wij jullie natuurlijk nodig! Dus kom allemaal!!! De kaartverkoop is inmiddels gestart! De kaartjes zijn te koop bij dorpshuis De Meerkoet. Bel van tevoren (0252-413457) of stuur een e-mail naar De Meerkoet (meerkoet@maatvast.nl) of KoetActief (info@koetactief.nl), dan kunnen we een afspraak maken om ze op te halen. Ben je lid van KoetActief, stuur dan je lidnummer mee en laat bij het ophalen van de kaartjes uw lidmaatschapspasje even zien. De kaartjes kosten â‚Ź 7,50 voor niet-leden en â‚Ź 5,00 voor leden van KoetActief. Tot dan?!!!

Aanmelden of meer informatie? info@koetactief.nl, www.koetactief.nl of kijk op onze Facebookpagina.

8


Lisserbroek SamenMeer Agenda De Huiskamer van Lisserbroek begint steeds meer een onderdeel te worden van het gezellige dorpsleven in Lisserbroek. Hieronder staan de activiteiten die in de Huiskamer worden aangeboden. Als u meer informatie wilt, zelf een leuk idee hebt of u wilt zich ergens bij aansluiten dan kunt u dat doen via 0252-413 457 of info@lisserbroeksamenmeer.nl September Oktober Maandag 10 17 24 1 8 15 22 29 De Digi-club 9.30-11.30 10 17 24 1 8 15 22 29 Haak- en creamiddag 13.30-16.00 Dinsdag 11 18 25 2 9 16 23 30 Schildergroep 9.00-12.00 11 De Meerlezers 19.30-21.30 16 Woensdag 19 3 17 31 Open Huiskamer 13.30-15.30 Donderdag 11 25 Meezinggroep Heppie 20.00 Vrijdag 14 21 28 5 12 18 26 De Jeugd kookt en eet 15.00-19.30 Zaterdag 6 Repair café 13.30-16.00

Succesvolle derde editie van Fiets zoekt Boer Het is zaterdagmorgen 2 juni 11.00 uur: wethouder John Nederstigt geeft het startschot voor zo’n 30 deelnemers aan de derde editie van Fiets zoekt boer in Burgerveen. Tegelijkertijd knippen Superschoon Ambassadeurs Rosanne Hulsbos en Eveline Franse het startlint in Lisserbroek door, waar ongeveer 200 fietsers klaar staan voor een fietstocht van twintig of dertig kilometer langs diverse (biologische) boeren, landwinkels, moestuinen en duurzame initiatieven.

Deze bijzondere duurzame fietstocht is tot stand gekomen in succesvolle samenwerking tussen het Lisserbroekse KoetActief, Lisserbroek SamenMeer Duurzaam en de Dorpsraad van Burgerveen.

Als om tien over elf de eerste golf fietsers aankomt bij het erf aan het Turfspoor bij boer Jan Willem Buitenhuis, schrikt hij van de grote hoeveelheid geïnteresseerden. Boerin Neline komt handen tekort om iedereen van informatie en koffie te voorzien. Jan Willem moet snel het wisselgeld bijvullen in de unieke pieperautomaat en de speciale piepermepattractie voor de kinderen wordt op veilige afstand van de overige bezoekers geplaatst. Voor de meeste deelnemers voert de fietstocht langs ‘geheime locaties’ in de polder (of net daarbuiten: met het pontje wordt op Kaageiland de kaasboerderij bezocht). Een veel gehoorde opmerking bij aankomst op de locaties is ‘Ik wist niet dat dit hier zit’. Zo is het is goed toeven in Theetuin De Tas in Weteringbrug, waar de deelnemers hun lunchpakket van bakker Van Leeuwen uit Burgerveen met genoegen nuttigen. De deelnemende boeren halen alles uit de kast en de gasten worden onthaald met versnaperingen, rondleidingen en presentaties en kunnen vrij bewegen over het erf en op de velden of in de schuren en kassen de producten zien en in de landwinkels ervaren. Bij Rozen & Radijs in Burgerveen licht Martijn Vis zijn filosofie toe: terug naar de oorsprong en produceren met de natuur in je rug en zo een product krijgen wat de behoefte vervult zoals de natuur hem bedoeld heeft.

9


Rode draad van Fiets zoekt Boer is hoe de boeren, zo dicht mogelijk tegen de natuur en met liefde voor hun vak, producten op een duurzame en gezonde manier produceren. En Haarlemmermeerders kunnen die producten gewoon op de fiets (lekker gezond en duurzaam!) rechtstreeks bij de boer in de landwinkel kopen. Aangekomen bij het eindpunt werden de deelnemers nog verwend met een drankje en een tompoes. Bij het weggaan was de meest gestelde vraag: Volgend jaar weer een Fiets zoekt Boer?

Nieuwe generatie ‘Ambassadeurs van Schoon’ voor Lisserbroek Lily Nieuwenhuizen van de werkgroep Duurzaamheid van Lisserbroek SamenMeer is al een tijd geleden Ambassadeur van Schoon geworden en organiseert acties rond het thema afval: “Om ook jongeren bewust te maken van zwerfafval, hebben we vier jaar geleden Rosanne Hulsbos gevraagd ook Ambassadeur te worden. Zij was toen 11 jaar. Eigenlijk hebben we het gezegde ‘Jong geleerd is oud gedaan’ steeds voor ogen gehad. De kinderen van nu kunnen we bewust maken en informeren, zodat we uiteindelijk met elkaar een schone toekomst tegemoet gaan. Met Rosanne hebben we deze nieuwe doelgroep kunnen bereiken. Nu ze op het VWO zit, wilden we graag nieuwe ambassadeurs die kinderen op de basisscholen kunnen bereiken. Die hebben we gevonden in Eveline van De Reiger en Thijs en Guido van De Zilvermeeuw. We voelden de nieuwste generatie eens aan de tand over hun ambassadeurschap.

Op de foto: Lily Nieuwenhuizen, Eveline, Thijs, Guido en Sjaak Veeken van NMCX

10

Waarom zijn jullie Ambassadeur van Schoon geworden? Thijs en Guido: ”Wij zijn eigenlijk heel erg dol op dieren en zwerfafval is gevaarlijk voor dieren. Sommige dieren denken bijv. dat een plastic zak eten is en op een gegeven moment worden ze ziek door al het plastic in hun maag en gaan ze dood. Zo was dat laatst in het nieuws van die walvis (griend), die dood is gegaan omdat ie meer dan tachtig plastic zakjes in zijn maag had.” Wat doe je als Ambassadeur van Schoon? Eveline: ”Wij willen onze vrienden, maar ook onze klasgenootjes, laten weten dat zwerfafval slecht is voor dieren en voor de natuur. Dit doen we door filmpjes te maken en interviews te geven over plastic soep en zwerfafval. Deze worden dan bijvoorbeeld gedeeld op social media.” Thijs: ”Het lijkt ons ook heel leuk om op televisie te komen met ons verhaal over zwerfafval.” Lily: “Ook zijn wij aanwezig bij evenementen om het goede voorbeeld te geven. Zo hebben onze Rosanne en Eveline onlangs de ‘Fiets zoekt Boer’-fietstocht geopend. Dit was een actie waar mensen op de fiets een route van twintig of dertig kilometer konden fietsen (lekker duurzaam) die ze langs lokale boeren bracht. Een keer per jaar gaan de Ambassadeurs van Schoon tijdens de landelijke Supporter van Schoon-actiedag, in samenwerking met de brandweer, de Lisserbroekse sloten schoonmaken en mensen en jongeren vertellen waarom ‘schoon’ belangrijk is en wat de schade van zwerfafval in de natuur is. Daarnaast komen we ook op 1 januari samen in actie tijdens het nieuwjaarsvegen. Met deze enthousiaste jonge ambassadeurs hopen we nog meer mensen te inspireren om onze mooie dorp en omgeving schoon te houden!”


Goedemorgen, -middag, -avond allemaal, We willen u even laten weten dat u voor het eerst op 1 september, en daarna iedere eerste zaterdag van de maand, weer welkom bent bij het Repair Café. Wij beginnen om 13.30 uur en de inloop is tot 15.15 uur. Een gezellige groep mensen staat klaar om hun expertise weer uit te oefenen op uw spulletjes waarvan u wilt weten of het nog te maken valt. Elektrische apparaten, kleding, speelgoed, gereedschap, u kunt het zo gek niet bedenken of wij willen het, waar mogelijk, een tweede kans geven. Dus tot ziens in De Meerkoet. Groetjes van Willemke Schefferlie, 0252-348004.

Spelletjes en knutselmiddag Op 19 september en 3 en 17 oktober kunnen de kinderen weer terecht in De Meerkoet voor de populaire spelletjesmiddagen. Je kunt weer spelen op het poolbiljart, tafeltennistafel, voetbaltafel, airhockeytafel en de WII. Kom je ook spelen van 13.30 tot 15.30 uur? De middagen zijn in principe bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen van 4 en 5 jaar zijn ook van harte welkom, mits een van de ouders aanwezig is. De entree is gratis en er wordt ook nog voor limonade gezorgd. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Heeft u eenmaal in de veertien dagen op de woensdagmiddag zin om ons te helpen, neem dan contact op met Cindy Diepenhorst: cindy.diepenhorst@maatvast.nl .

De Huiskamer is open tijdens de spelletjesmiddag Op woensdagmiddag, als de kinderen zich vermaken in de grote zaal van De Meerkoet, bent u als ouder/verzorger van de kinderen van harte welkom in de Huiskamer.

Neem een warm kopje koffie of thee, ga lekker zitten en geniet even van de rust. De allerkleinsten zijn ook welkom. Er is voor hen genoeg speelgoed in de Huiskamer. Mocht u als voorbijganger ook even wat gezelligheid willen, ook voor u staat de deur open. Er is tijdens de spelletjesmiddag altijd iemand aanwezig om u welkom te heten. Graag tot ziens.

De Buurtbibliotheek In de Huiskamer in De Meerkoet staan twee hoge boekenkasten vol met boeken. Thrillers, romans, informatief, er is een overvloed aan boeken. U bent van harte welkom om een blik te werpen. Neem even plaats met een kopje koffie, kijk even rustig welke boeken er staan, blader er eens doorheen en het boek dat u aanspreekt, neemt u mee naar huis. Kosteloos, want een goed boek wil je graag delen. De openingstijden van de Huiskamer zijn gelijk aan die van De Meerkoet. Graag tot ziens.

Nieuws van Huiskamermeezinggroep Heppie Inmiddels hebben we een half jaar gezongen met een enthousiaste groep zangers/ zangeressen, met en zonder talent. Maar... oefening baart kunst: na een aarzelend begin klinken we nu als een klok! Donderdag 14 juni hebben we het seizoen afgesloten met een drankje en een hapje en op donderdagavond 11 oktober gaan we weer van start. We zijn nu met drie heren en 26 dames en zouden het erg leuk vinden als er nog een paar heren ons “koor” komen versterken. Dus vind je het leuk om te zingen, heb je eenmaal in de veertien dagen tijd en ben je in voor gezelligheid (staat bij ons hoog in het vaandel), kom dan 11 oktober naar De Meerkoet. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Hartelijke groeten, Christel en Paula

11


Samen wandelen Iedere woensdag start er om 10.00 uur vanaf De Meerkoet een wandelgroep. De wandeling duurt ongeveer een uur. Na de wandeling drinken we gezellig samen een kopje koffie/thee in De Meerkoet. Loopt u gezellig met ons mee???

Laat ons ook even weten als we rekening moeten houden met voedselallergieĂŤn!!! We zien u graag op 22 september. Organisatie Burendag

Burendag in Lisserbroek: zaterdag 22 september

Op initiatief van Het Oranjefonds en Douwe Egberts worden er op 22 en 23 september burendagactiviteiten georganiseerd door heel Nederland. In Lisserbroek willen wij, vrijwilligers vanuit Lisserbroek SamenMeer, KoetActief, De Nooduitgang en Maatvast, ook deelnemen aan burendag. Wij nodigen daarom jong en oud uit om op zaterdag 22 september samen met de buren naar De Meerkoet te komen voor een gezellige middag met elkaar. Extra leuk zouden wij het vinden om nieuwe bewoners te ontvangen en deze zo kennis te laten maken met andere bewoners en het dorpshuis. Vanaf 15.00 uur is iedereen van harte welkom bij De Meerkoet om daarvandaan deel te nemen aan een leuke, door het dorp uitgezette wandel(puzzel)tocht. Daarna willen we gezellig met elkaar een hapje gaan eten in het dorpshuis. Dankzij de bijdrage uit het Oranje Fonds kunt u voor â‚Ź 2,50 p.p. deelnemen en mee eten. Drankjes zijn voor eigen rekening. Betalen kan op de middag zelf bij aanvang. Om te weten op hoeveel buurtgenoten we mogen rekenen, is vooraf aanmelden wel noodzakelijk. U kunt zich tot uiterlijk 18 september aanmelden via de mail meerkoet@maatvast.nl of via tel. 0252413457.

12

WhatsApp Buurtpreventie Lisserbroek De Lisserbroekse WhatsApp Buurtpreventie is een burgerinitiatief voor en door burgers. Door samen te werken maken we onze buurt veiliger! Naast 112 (spoedeisende hulp) en 0900-8844 (minder dringende zaken) kunnen dorpsgenoten via WhatsApp een melding maken, zodra ze iets verdachts zien of horen, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling. Op die manier zijn alle deelnemers van de WhatsAppgroep direct op de hoogte. Op dit moment zijn er 387 Lisserbroekers aangesloten bij de PreventieApp die beheerd wordt door: Jan Baaij, Femke Dekker, Cees Hobo en Jorg Schalken. Deze beheerders hebben ook contact met Preventie-Appgroepen uit naburige dorpen. Een verdachte zal zo snel mogelijk uit onze buurt proberen te komen, vandaar dat contact met aangrenzende dorpen via de app zeer belangrijk is. Daarnaast hebben de beheerders ook regelmatig contact met de wijkagent van Lisserbroek. Bent u nog geen deelnemer? Aanmelden is makkelijk en gratis: ben je 18 jaar of ouder en inwoner van Lisserbroek? Stuur dan een e-mail met je naam, adres, geboortedatum en 06-nummer naar: Lisserbroek.preventie@gmail.com


Leesgroep De Meerlezers

Dartclub Lisserbroek

Wij gaan het tweede jaar in en hebben plaats voor enkele nieuwe leden. De Meerlezers is een groep mensen die allemaal graag lezen en eenmaal in de vijf weken (de eerstvolgende keer is 16 oktober) samen een boek bespreken. Vooraf is onder elkaar afgesproken welk boek dat zal zijn, zodat ieder het boek vooraf kan lezen. Voor de bespreking komen we bijeen in de Huiskamer van De Meerkoet. Die avonden zijn ontspannen en gezellig. Aan de bespreking worden geen bijzondere eisen gesteld, het accent ligt op het plezier van lezen en het leren van elkaar. Het is altijd weer verrassend hoe verschillend een boek kan worden gelezen en begrepen. Al even verrassend kan het zijn om een boek te lezen dat door een ander wordt gekozen.

Op vrijdag 7 september werd het seizoen geopend met het ‘501 dubbel openen/dubbeluit toernooi’. Naast de wisselbeker waren er weer waardebonnen van Baaij-Fresh te winnen.

In de groep is nu plaats voor een enkel nieuw lid. Mocht u belangstelling hebben om mee te doen of een keer te ervaren hoe het gaat tijdens zo’n avond, neem dan contact op met Hans Randsdorp. Hij is te bereiken op 06-2019 5522 of 0252-410094.

Kijk voor informatie over alle activiteiten van Lisserbroek SamenMeer op www.lisserbroeksamenmeer.nl www.lisserbroek.online.nl

Speelgoed- en kledingbeurs: 29 september In dorpshuis De Meerkoet wordt zaterdag 29 september vanaf 10.00 uur wederom een grote beurs voor tweedehands kinderkleding en speelgoed georganiseerd. De entree is gratis. De inschrijving is inmiddels gesloten. Toegang tot de beurs is gratis.

Darten op vrijdagavond Op vrijdagavond 21 september, 5 en 19 oktober kunnen de dartliefhebbers terecht voor de competitieavonden. Er wordt tijdens deze competitieavond gegooid in een zgn. poulesysteem zodat een ieder minimaal vier partijen speelt. Aanvang van de avond is 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur open. Inschrijven tot 19.45 uur, deelname kost slechts € 3,00. Deelname vanaf 16 jaar en toeschouwers zijn ook van harte welkom. www.dartclublisserbroek.nl of www.facebook.com/dartclublisserbroek

Bingo voor het KWF Zaterdagavond 29 september gaan we in De Meerkoet weer bingo spelen voor het KWF. De zaal gaat om 19.30 uur open en de aanvang van de bingo is 20.00 uur. Kom gezellig een avond bingo spelen, maak kans op leuke prijzen en steun hiermee het goede doel. De zaal wordt beschikbaar gesteld door Stichting Maatvast. Tot dan! H. van Vuren, coördinator KWF Lisserbroek

Start klaverjascompetitie Donderdagavond 4 oktober start in De Meerkoet het nieuwe klaverjasseizoen onder leiding van Hennie van der Lans en Wil Broekhof. Iedere avond zijn er waardebonnen te winnen voor mooie vis- en vleesprijzen. De aanvang van de avonden is 20.00 uur en deelname is € 3,00 p.p.

13


Vanaf oktober weer elke vrijdag inloopbridge Op vrijdagmiddag 5 oktober starten we weer met onze inloopbridgemiddagen in De Meerkoet van 13.30 tot ca. 16.30 uur. Kenmerken van deze activiteit zijn: laagdrempelige, gezellige en ongedwongen sfeer; leerzaam, want er is altijd een geoefend A-lijner aanwezig voor uitleg, vragen of arbitrage; twee prijsjes per lijn. De kosten bedragen € 4,00 per keer, incl. eenmaal koffie/thee. Geen lidmaatschap! Bel voor meer informatie naar John of Peter. Inschrijven (ook voor singles) kan op vrijdag tot uiterlijk 12.00 uur; aan de zaal tot uiterlijk 13.15 uur bij: John Minck, tel. 0252-412954 of 06-51245505, e-mail fa.minck@quicknet.nl of Peter Staats tel. 0252-410772 of 06-46536415. e-mail famstaats@casema.nl

Koersballen

Vanaf donderdagmorgen 4 oktober gaan we weer wekelijks beginnen met koersballen. Vanaf 9.30 uur rollen de eerste ballen over de mat in de grote zaal van De Meerkoet. Een leuke sportieve en gezellige activiteit voor de 55+’ers. Uiteraard is er ook tijd voor een kopje koffie of thee en degenen die graag een keer willen kijken en kennis willen maken met koersbal zijn ook van harte welkom. De activiteit Koersballen loopt via MeerWaarde in Hoofddorp. Voor info of aanmelding kunt u contact opnemen met MeerWaarde: van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 via tel.nr. 023569 8861.

14

Cursus pastelschilderen Dick Stolp start, bij voldoende animo, met een tien weken durende cursus pastel schilderen op dinsdag 18 september van 13.30 tot 15.30 uur in De Meerkoet en van 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp De kosten bedragen € 82,50 voor tien lessen. Voor info of aanmelding kunt u bellen met Dick 06-54290191 of mail d.stolp@online.nl

Sjoelnieuws Na een prachtige zomer gaan we nu richting de herfst met sport- en spelavonden. De sjoelclub is dinsdag 11 september begonnen met de jaarvergadering. Een week later 18 september is de eerste competitieavond. Wilt u daar ook eens aan meedoen? Dat kan! Wij sjoelen om de week op dinsdagavond. Aanvang is 20.00 uur en rond 23.00 uur is het weer afgelopen. Wij hebben zes groepen en er is er vast wel een waar u bij past. Probeer het eens een avond, het kost u niets en verplicht u ook tot niets. Een avond zonder televisie of pc kan heel gezellig zijn! U ontmoet eens andere mensen of mensen die u al langere tijd niet heeft gezien. Dat gebeurt ook met de Vriendentoernooien, daar beginnen wij op 12 oktober weer mee. Daar kunt u zich nu al voor opgeven. Maak een team van 4 personen en geef u op. Het zijn altijd hele gezellige avonden! Opgeven kan via tel. 06-1543 0700. Ook deze avond begint rond 20.00 uur. Dit was het voor deze keer, misschien tot ziens op een van de avonden in De Meerkoet. Dick Witteman


Even terug naar toen: aanstelling Cok in 1981 Januari 1981:

Naar aanleiding van het vertrek van Cok hebben we in voorgaande jaargangen gesnuffeld en hebben berichten van de dorpsraad gevonden inzake de vorige beheerderswisseling in 1981 en de eerste kennismaking met Cok als conciërge/ beheerder van dorpshuis De Meerkoet. Wij delen dit graag met u:

December 1980: ‘Beste Lisserbroekers, hoewel wij de ergste schrik al een beetje te boven zijn, willen wij u als dorpsraad toch officieel mededelen, dat Cees Baars ons per 1 januari 1981 gaat verlaten. U zult begrijpen, dat het voor ons, en naar wij aannemen ook voor u, geen plezierig bericht was. U moet ervan verzekerd zijn, dat we ons uiterste best hebben gedaan om hem hier te houden. Maar na alles aangehoord te hebben, kunnen wij alleen maar respect hebben voor het besluit van Cees. Het zal erg vreemd zijn, het dorpshuis zonder zijn aanwezigheid. Vanzelfsprekend doen we ons best om een goede opvolger te vinden. Maar dat neemt niet weg, dat we een paar moeilijke maanden tegemoet gaan. We vragen u daarvoor ook begrip; we zullen het nu zelf een poosje waar moeten maken. In ons volgende blaadje zullen we u verder informeren omtrent de gang van zaken. ‘

‘We hebben beloofd om u te laten weten, wat er allemaal gaat gebeuren nu Cees Baars weggaat. We kunnen u mededelen dat we 31 sollicitanten hebben voor de functie van beheerder van ons dorpshuis. Op het moment dat ik dit schrijf (8 december) zijn we voor de eerste keer als sollicitatiecommissie bijeen geweest. U begrijpt dat het erg moeilijk is om hier weer een goed en geschikt persoon voor te vinden. Maar we zullen ons best doen om het zo snel mogelijk in te halen. Wij vragen van u begrip voor de eerstkomende tijd, en eventueel hulp om ons dorpshuiswerk door te laten gaan op de manier zoals het altijd gegaan is. Wij hebben daar het volste vertrouwen in. Verder willen wij u melden, dat de dorpsraad besloten heeft om Cees en Mieke Baars een afscheidsreceptie aan te bieden. En wel op 30 december a.s. ’s morgens van 7.00 tot 9.00 uur in het dorpshuis, vanzelfsprekend rekenen wij op een grote opkomst. Laat u allen zien wat Cees voor ons betekent en betekend heeft, door van deze gelegenheid gebruik te maken, om afscheid van hem en Mieke te nemen.’

Februari 1981: ‘Beste mensen, Graag wil ik, mede namens de dorpsraad, nog even terugblikken op de afscheidsreceptie van Cees Baars. Wat vonden we het fijn dat u in zo’n groten getale aanwezig was. Het was voor ons een teken, dat het goed was deze receptie aan te bieden. Ook voor Cees en Mieke. Ik kan u verzekeren dat zij er erg tegenop zagen, maar dankzij u is het allemaal heel goed gegaan. U hebt het zelf kunnen horen, voor zover u aanwezig was, hoe hij in zijn dankwoord het toch wel jammer vond dat hij wegging. Omdat zoals hij zei er in Lisserbroek mensen zijn die hij als broer en zuster heeft leren kennen, er was een familieband geschapen.

15


Hij heeft maar één naam genoemd, namelijk die van Henk Riezeweide als dank voor al het werken en de kameraadschap, die hij van hem ontvangen had. En gezien het applaus uit de zaal, was iedereen het hier wel mee eens. Ze waren ontzettend blij met het grandioze cadeau wat ze ontvangen mochten. Al met al een fijne avond en een afscheid waaraan we nog wel eens terug zullen denken. Maar beste mensen, het werk gaat door en het doet ons groot genoegen u te kunnen mededelen, dat we erin geslaagd zijn weer een nieuwe beheerder te vinden. En wel in de persoon van Cock van Beek uit de Kalmoesstraat, misschien voor velen van u beter bekend als de kok van het “Oude Dijkhuis”. Wij als dorpsraad, zien het met vertrouwen tegemoet, zeker wanneer ook u weer wilt meewerken om hem zo snel mogelijk in te werken. Het is de bedoeling, dat hij met ingang van 1 februari a.s. gaat beginnen, dat houdt in dat we maar één maand zonder beheerder gezeten hebben. En ik wil nu alvast iedereen, die op wat voor wijze dan ook geholpen hebben om door deze maand heen te komen, ontzettend hartelijk danken voor al het werk dat zij gedaan hebben. Het was grandioos en ik spreek de wens uit, dat zij, indien nodig, ook Cock zullen en willen helpen, vooral in de begintijd.’

Mei 1981: In gesprek met Cok van Beek. De redactie van De Meerkoet dacht er goed aan te doen de nieuwe beheerder van ons dorpshuis eens nader (voor zover nodig) aan u voor te stellen. “Zeg Cok, we willen je graag een interview afnemen, wanneer schikt het je?” “Nou moet dat, ik heb nog maar zo weinig meegemaakt.” ”Dat willen de mensen ook vast weten, dus dat is alvast iets.” “Kom dan maar een keer langs, ’t geeft niet wanneer.” Cok van Beek en niet Cock met ck wat al direkt in het blad stond vermeld. Dat is wel genoeg, het hoeft niet zo. Velen van ons kenden Cok natuurlijk al van ’t Oude Dykhuys, waar je zo heerlijk kunt eten als je voldoende geld meeneemt. Daarvoor was Cok kok in Katwijk voor hij naar Lisserbroek kwam. Een ruime ervaring dus, waar we nog veel van kunnen proeven hopelijk in De Meerkoet.

16

“Viel ’t mee om zo maar eens beheerder te worden?” “Gerrit, Henk en natuurlijk Cees Baars (de oude) hebben me goed opgevangen en begeleid de eerste weken. Het is wel even wat anders natuurlijk. Maar het gaat prima nu!” “Heb je nog bepaalde ideeën en wat vind je leuk aan het werk?” “Ja, omgaan met mensen jong en oud, gezelligheid, karnaval en wat fijne diners klaarmaken voor feesten enzo, daarvoor kunnen de mensen altijd bij mij terecht. O ja, d’r moet hier eigenlijk een E.H.B.O.-kursus georganiseerd worden, dat lijkt me wel nodig, voor mij tenminste. Ik doe beslist mee!” “Heb je nog toekomstplannen?” “Ja, ik zou graag een betaalbare woning willen hebben in Lisserbroek als het kan.” “Dat komt met de uitbreiding van ons dorp misschien wel.” “Zeg, heb je nog iets lekkers voor ons, om zelf te maken?” “ja hoor! Kom iedere maand maar langs voor een recept.” Een nieuwe rubriek was meteen geboren: hieronder één van de recepten van Cok die ooit in het dorpsblad stonden.


(Oud) (gekleurd) servies gezocht! Open Deur Dag bij BSR Bollenstreek 28 september Op 1 september 2018 bestond Bewust Bollenstreek een jaar. Om dit te vieren zetten zij op vrijdag 28 september en/of zaterdag 29 september de praktijkdeuren open voor inwoners van de Bollenstreek.

Voor een kunstproject ben ik op zoek naar serviesgoed dat niet meer gebruikt wordt of weggegooid zal worden. Ik wil dit servies nieuw leven inblazen door er tijdens het Huiskamerfestival Gluren bij de Buren op zondag 7 oktober (zie volgende bladzijde) een kunstwerk van te laten maken voor en door Lisserbroekers. Dit kunstwerk zal daarna te zien zijn in De Meerkoet. U kunt e.e.a. inleveren/deponeren in de kratten dan wel de dozen die in De Nooduitgang en dorpshuis De Meerkoet staan. Voor vragen of als u e.e.a. op een andere manier wilt inleveren, dan kunt u contact op nemen met mij via het onderstaande mailadres. myra.donker@maatvast.nl

BSR Bollenstreek, lid van Bewust Bollenstreek, is sinds december 2015 gevestigd in het Medisch Centrum van De Meerkoet. Op vrijdagmiddag 28 september van 14.00 – 16.00 uur staat de deur open voor iedereen die wel eens wil weten wat Body Stress Release is. Veel fysieke klachten zoals hoofdpijn, spanning in de nek, pijn tussen de schouderbladen of in de onderrug, tintelende of gevoelloze vingers/tenen, onrustige benen, last van de darmen of slaapproblemen hebben een logische oorzaak: vastgezette spanning in spieren en/of bindweefsel, oftewel body stress. Body Stress Release (BSR) stimuleert het lichaam om die vastgezette spanning los te laten. Een release is precies, effectief, zacht en vriendelijk. De techniek is geschikt voor iedereen: jong en oud, ziek of gezond.

Alvast hartelijk bedankt en groet, Myra

Vrije speelavonden voor de biljartliefhebbers Zomaar eens een avondje biljarten? Dat kan op de volgende avonden van 19.30 tot 24.00 uur en de toegang is gratis. Dinsdagavond 18 september, 2 en 16 oktober; donderdagavond 4, 18 en 30 oktober; vrijdagavond 21 september.

Lees op mijn website www.bsrbollenstreek.nl alles over Body Stress Release en kom langs op de Open Deur Dag op vrijdag 28 september. Sandra van Eeuwijk, BSR Bollenstreek 06-3909 58 31

17


Huiskamerfestival Gluren bij de Buren Lisse: dit jaar ook in De Meerkoet Zondagmiddag 7 oktober is dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek een van de podia van het huiskamerfestival Gluren bij de Buren Lisse. Inwoners van Lisserbroek en omstreken zijn van harte welkom om te komen luisteren naar optredens van twee muziekgroepen: Stickytire en LEAD. LEAD is een close harmony kwartet uit Noordwijk, twee mannen en twee vrouwen zingen “songs from the heart� onder begeleiding van gitarist Mike. Hun intieme muziek past goed in de besloten sfeer van een huiskamer. Ook vorige jaren deden ze mee in Lisse en oogstten toen veel bewondering van het enthousiaste publiek. Een heel ander geluid biedt Stickytire, een coverband met een breed aanbod. De bandleden kennen elkaar van het Fioretti College in Lisse waar ze samen de schoolband vormden. Nu spelen ze met veel enthousiasme nog steeds samen. De muziek die ze spelen is zeer divers: pop, rock, blues en jazz, van The Golden Earring tot Eric Clapton. Het huiskamerfestival wordt dit jaar al weer voor de vierde keer in Lisse georganiseerd. Ooit begonnen als een van de activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum van de wijk Poelpolder, is het daarna uitgegroeid tot een tweedaags festival. Op zaterdag 6 oktober kunnen bezoekers terecht in de wijk Lisse Poelpolder en op zondag 7 oktober in de overige wijken van Lisse en nu dus ook in De Meerkoet. Dat betekent niet dat Lisserbroekers alleen welkom zijn in De Meerkoet. Beide dagen is iedereen ook meer dan welkom in de overige deelnemende huiskamers. Alle informatie over het festival is te vinden op de website: www.glurenbijdeburen-lisse.nl Vanaf half september is daar het complete programma voor beide dagen te downloaden. In Lisse wordt de programmafolder huis-aan-huis verspreid. Inwoners van Lisserbroek kunnen de folder afhalen in dorpshuis De Meerkoet. Dorpshuis De Meerkoet Huiskamerfestival Gluren bij de Buren Lisse Zondag 7 oktober van 13.30 tot 17.00 uur Gratis toegang www.glurenbijdeburen-lisse.nl

18


Beleggingsclub BMW: jaarlijks dividenddiner Beleggingsstudieclub Meer Winst (BMW) uit Lisserbroek heeft op 21 juni jl. haar jaarlijkse dividenddiner gehouden in Grand Café Cineac in Lisse. Ieder jaar organiseert BMW op de derde donderdag in juni een diner, waarbij het uitgekeerde dividend van het afgelopen beleggingsjaar wordt omgezet in spijs en drank. Men kiest daar iedere keer een andere locatie voor en dit jaar was de keus gevallen op tapas eten bij Cineac Floralis. Een zeer gezellig restaurant, dat met deze ‘tapasformule’ een ware aanwinst is voor Lisse. Zoals gebruikelijk werd het een zeer geslaagde avond waarop natuurlijk niet alleen de laatste beursontwikkelingen werden besproken, maar waarop men ook gelegenheid heeft om elkaar privé iets beter te leren kennen. Vaak ontbreekt daar op de maandelijkse bijeenkomsten de tijd voor.

Dit jaar bestaat BMW 20 jaar en dat feit zal in oktober a.s. worden gevierd met een middagje uit en een aansluitend diner.

De laatste der Mohikanen

Vrienden Seniorenwerk Lisserbroek In de afgelopen maanden zijn er verschillende trouwe soosbezoekers overleden. Wij wensen de families heel veel sterkte. Na de lange zomerstop, met alleen een onderbreking voor de Zomersoos met maaltijd, zijn we weer gestart op 4 september. Voor de soosmiddagen betaalt u € 2,50. Het is een verhoging na heel veel jaren. U krijgt dan tweemaal een kop koffie of thee en bij het eerste kopje is er altijd iets lekkers. Men kan weer biljarten, bridgen, klaverjassen zowel Amsterdams als Rotterdams, rummikub spelen, een praatje houden of misschien zijn er nog wel nieuwe ideeën. De soosmaaltijden starten op 25 september. Daarna komt de volgende maaltijd op 23 oktober. We serveren de maaltijden om 17.00 uur. De kosten voor negen maaltijden plus twee gratis maaltijden bedragen € 57,50 en wilt u één keer mee eten, of kunt u niet altijd, dan zijn de kosten € 7,00 per keer. Het inschrijfformulier ligt in De Meerkoet en staat ook op de volgende bladzijde. De overige maaltijden zijn: 13 november en 4 december. Op 18 december is de kerstviering, maar daar komt nog een apart inschrijfformulier voor. Het nieuwe jaar: op 8 januari zijn er weer de gratis pannenkoeken; 29 januari, 19 februari, 12 maart de gratis boerenkoolmaaltijd, 2 en 16 april en als laatste 7 mei. We sluiten het seizoen af op 28 mei met de uitgaansdag. Ook hiervoor komt een apart inschrijfformulier. Dinsdag 25 september is er tijdens het eten een muzikale bingo. Deze wordt aangeboden en verzorgd door KoetActief. Namens de vrijwilligers van Stichting Vrienden van het Seniorenwerk Lisserbroek, wens ik iedereen een fijne tijd en voor degenen die een moeilijke periode meemaken, heel veel sterkte. Ineke Croese

19


Beste soosgangers en andere belangstellenden, Ook in het soosseizoen 2018-2019 zijn er weer soosmaaltijden en wel op de volgende data: 25 september 2018 23 oktober 2018 13 november 2018 4 december 2018

29 januari 2019 19 februari 2019 2 en 16 april 2019 7 mei 2019

Het is een voorlopige planning, de mogelijkheid bestaat dat er nog data veranderd worden. De soosmaaltijden worden om 17.00 uur geserveerd in De Meerkoet. Deze 9 maaltijden kosten € 57,50 per persoon bij voorinschrijving. Inschrijven doet u met onderstaand formuliertje. Een enkele maaltijd kost € 7,00 per persoon (uiterlijk 5 werkdagen van tevoren opgeven). Naast de 9 vaste maaltijden zijn er ook speciale maaltijden: • Het kerstdiner op 18 december 2018. Over de inschrijving en de kosten krijgt u apart bericht. • Het traditionele pannenkoeken eten wordt u gratis aangeboden op 08 januari 2019. • De gratis boerenkoolmaaltijd is op 12 maart 2019. • Op 28 mei 2019 is de jaarlijkse uitgaansdag, die wordt afgesloten met een diner. Over de inschrijving en de kosten komt er een apart bericht. • Dinsdag 25 september 2018 komt Stichting KoetActief met een alternatieve bingo tijdens de maaltijd. Tijd: 17.00 tot ca. 19.00 uur. Voor informatie over de activiteiten van het seniorenwerk in Lisserbroek kunt u terecht bij Ineke Croese, telefoon: 0252 418442. Het bestuur en gastdames ------------------------------------------------ hierlangs afknippen ----------------------------------------------------------Ik geef/Wij geven ons op voor de 9 soosmaaltijden en de 2 gratis maaltijden. Naam: Dhr. en/of Mevr. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..…………………… Telefoon:………………………………………………………………………………………………. Is er iets wat u niet eet of hebt u een speciaal dieet, wilt u dit dan opschrijven. Betaling van € 57,50 per persoon bij aanmelding.

20


Jongerencentrum de Nooduitgang De Nooduitgang is dé plek voor de jeugd van Lisserbroek. In het centrum kun je komen om te chillen met vrienden, maar er worden ook tal van activiteiten georganiseerd voor en door jongeren. Het centrum is van alle gemakken voorzien met onder andere een leuke ontmoetingsruimte, bar, en beschikt over allerlei spellen als; Playstation, Air hockey, pooltafel en arcadekast. De Nooduitgang is open op de volgende momenten: donderdag van 19.00-22.00 uur, leeftijd 15+, vrijdag van 16.30-19.00 uur kookcafé. 12-15 jaar (vooraf aanmelden), deelname € 3,vrijdag van 19.00-21.30 uur, leeftijd 12-15 jaar zondag van 13.00-16.00 uur, alle leeftijden.

Om iedere keer weer vernieuwende activiteiten aan te kunnen bieden zijn we altijd (!) op zoek naar mensen die willen helpen. Naast workshops, toernooien of andere activiteiten zijn we dit jaar vooral op zoek naar mensen die het leuk vinden om samen met de jeugd te koken. Heb je een leuk idee, maar weet je niet helemaal hoe je dit moet opzetten? Kom eens langs tijdens de inlopen en we kunnen kijken of we het samen kunnen realiseren!

Spooktochten van Lisserbroek: 2 en 3 november BE WARE! De spooktochten van Lisserbroek komen er weer aan! Dit jaar zullen de verschillende tochten plaatsvinden op 2 en 3 november. Meer info in het volgende dorpsblad. Vindt u het ieder jaar ook zo leuk dat er gegriezeld wordt in uw straat of poort? Hebben jullie het er met de buren wel eens over gehad hoe leuk het zou zijn om zelf mensen te laten schrikken? Dit jaar doen wij een oproep aan Lisserbroek! Wij dagen jullie uit om samen met de buren een onderdeel te worden van de spooktocht en een eigen scare zone te creëren. Maak bijvoorbeeld van de poort een griezelgrot of zombiestraat, tover het speelplein om tot creepy circus, of bouw van je huis een loopspookhuis. (Bijna) alles mag en kan. En om het extra uitdagend te maken zal er aan het eind van de tocht een winnaar bekend gemaakt worden! Wilt u meedoen en onderdeel worden van de tocht? Geef u dan op via cindy.diepenhorst@maatvast.nl. en schets in het kort uw idee. Op vrijdag 5 oktober om 19.30 uur zal er in De Meerkoet een bijeenkomst plaatsvinden, waar de ideeën verder toegelicht kunnen worden. Hier worden de (spel)regels uitgelegd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Start Kookcafé Ook het Kookcafé is op 7 september weer gestart op de vrijdagmiddag van 16.30 tot 19.00 uur. Doe je ook mee? Je kunt je vooraf aanmelden bij Cindy Diepenhorst. De kosten zijn € 3,00 per keer. cindy.diepenhorst@maatvast.nl

21


De Zilvermeeuw gaat voor groen De Zilvermeeuw begint het nieuwe schooljaar goed! Vanaf de eerste week zal de school al het afval gaan scheiden. Er zijn nieuwe prullenbakken voor in de klassen en nieuwe containers, waarmee plastic, papier, groenafval en restafval gescheiden ingezameld kunnen worden.

Alzheimer Nederland, afdeling Amstelland en Meerlanden

Introductiedag Donderdag 6 september stond onze school helemaal in het teken van afval, de plastic soep en een groene manier van leven. Alle kinderen kregen workshops van Let’s Do It Kids.

Dinsdag 18 september om 18.00 uur, bijeenkomst voor naasten van jonge mensen met dementie: hoe om te gaan met gedragsverandering.

Geen plastic soep op onze stoep! Van een schone wijk en stad word je vrolijk. Dat is wat de workshops van Let’s Do It Kids wilden meegeven aan kinderen. De gastdocenten van Let’s Do It Kids waren op 6 september te gast op De Zilvermeeuw. Met een leuke en leerzame dag maakten zij kinderen bewust van (zwerf)afval, want zwerfafval op de stoep waait in het water en wordt een plastic soep. Met vreselijke gevolgen voor (huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de Noordzee. Kinderen zijn de toekomst. Maar hoe mooi is die toekomst, als we hier niets aan doen?

Als je partner of ouder op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgt, ben je daar niet op voorbereid. Het gedrag en ook het karakter van iemand met dementie kan volledig veranderen. Hoe kan je daar mee omgaan en wat kan je verwachten? Plaatsgenote Hanneke ten Brinke, mantelzorgconsulent bij Mantelzorg & Meer, zal in gesprek gaan over hoe om te gaan met het veranderende gedrag door de dementie. Ook zal zij uitleg geven over de problemen die ontstaan door het haperende geheugen. En het belangrijkste: hoe je ondanks alles toch zo goed mogelijk contact met elkaar houdt.

Schone wijk De kinderen kwamen ook zelf in actie op 6 september. Ze zijn de wijk ingegaan om zwerfafval op te ruimen en Lisserbroek nog een stukje mooier te maken. Met het scheiden van al ons afval werkten we daarna ook nog mee aan een goed milieu. Bovendien wordt afval scheiden voor onze leerlingen op die manier een goede gewoonte!

Deze bijeenkomst is bedoeld voor naasten, mantelzorgers en familie van jonge mensen met dementie. Jonge mensen met dementie zijn zelf ook van harte welkom. Een professional zal voor hen een alternatief programma aanbieden in een andere ruimte.

22

De bijeenkomst is in ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen. Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur) tot ongeveer 19.15 uur. Daarna krijgt u een gezamenlijke maaltijd in het café van De Meent aangeboden door Alzheimer Nederland. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Jeantien Brugma, dementiejong@gmail.com. Meer informatie kunt u vinden op www.alzheimer-nederland.nl/projectgroep.


Brengparkjes en papiercontainer In Lisserbroek zijn twee brengparkjes geadopteerd. De een staat bij het parkeerterrein in de Lisdoddestraat vlakbij de rode brievenbus (de enige in het dorp).

De grote papiercontainer bij dorpshuis De Meerkoet staat iedere zaterdag open van ongeveer 9.00 uur tot 16.00 uur. Door uw oud papier naar deze container te brengen zorgt u dat er activiteiten voor het dorp georganiseerd kunnen worden. Zodra de papiercontainer vol is, wordt er voor gezorgd dat deze door Nijssen omgeruild wordt voor een lege.

Het andere brengparkje staat tegenover dorpshuis De Meerkoet waar ook de papiercontainer staat.

Hoe meer papier er in één container wordt opgestapeld hoe meer geld dat oplevert. Daarom is het zo belangrijk dat het papier en karton zoveel mogelijk naar achteren opgestapeld wordt. Veel brengers van het papier doen daar moeite voor, maar helaas niet iedereen. Soms wordt op een zaterdag zoveel papier en karton ingeleverd dat de container al vol is vóór sluitingstijd. Dan wordt de container afgesloten. Het is dan niet de bedoeling dat het papier achtergelaten wordt, maar dat het weer meegenomen wordt. Natuurlijk is dat vervelend maar nog vervelender is het, als het papier voor de container blijft liggen en zich gaat verspreiden rondom de container met heel veel zwerfafval tot gevolg. Help mee om Lisserbroek schoon te houden. Ook is het niet de bedoeling dat kinderen in de papiercontainer gaan spelen want dat is gevaarlijk. Papier kan ook weggebracht worden op andere tijden dan zaterdag. De sleutel ligt in dorpshuis De Meerkoet.

Het adopteren van een brengparkje betekent dat vrijwilligers ervoor zorgen dat de kleine afvalcontainer regelmatig geleegd wordt en dat het rondom de brengparkjes schoon gehouden wordt. Voor het onderhouden hiervan ontvangen verenigingen een kleine vergoeding.

GFT en huisvuil

Helaas zijn er inwoners die hun afval dumpen naast de daarvoor bestemde containers met het idee: ‘Als ik het maar kwijt ben’. Gevolg is dat het wel eens rommelig is bij een brengparkje en dat vrijwilligers onnodig opgezadeld worden met het opruimen van vuil dat door anderen achtergelaten is. In een sociaal dorp als Lisserbroek hoort dat niet. Daarom een oproep om als de containerbakken vol zijn (kledingbakken, papierbakken, lege flessencontainer), uw afval niet daar te laten staan, maar weer mee te nemen. Meerlanden leegt de bakken twee tot drie keer per week.

Ophaaldata per wijk. Wijk 9: Lisserdijk, Lisserweg, Gansoord, Turfspoor, Kruisbaak en Lisserbroekerweg. Alle overige straten vallen onder wijk 10. Wijk 9: restafval donderdag 13 en 27 september, 11 en 25 oktober Wijk 10: restafval vrijdag 14 en 28 september, 12 en 26 oktober Het GFT-afval wordt tot eind oktober wekelijks opgehaald.

23


24


25


Nieuw PlusPunt in Nieuw-Vennep

Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer

Op donderdag 20 september van 16.00 tot 17.00 uur opent MeerWaarde Welzijn haar nieuwe PlusPunt aan de Venneperhof 30 in Nieuw-Vennep. Iedereen is welkom tijdens deze feestelijke opening.

Op zondag 14 oktober komt het Zondagmiddagpodium van MeerWaarde naar dorpshuis De Meerkoet met een humoristisch en cabaretesk programma over en met Oudhollandse likeuren. Voor u zal een oogstrelend buffet klaar staan met ruim 50 soorten Nederlandse likeuren, waarvan er 23 behoren tot de Oudhollandse likeuren. Deze vormen het thema voor de humoristische show. Voor de pauze neemt de heer Heuzinsveld u mee naar de Gouden Eeuw, de periode waarin Oudhollandse likeuren hun oorsprong vinden. In de pauze heeft u toegang tot het drankenbuffet.

Het nieuwe PlusPlunt ligt midden in het drukke winkelcentrum. Een laagdrempelige locatie waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijwilligerswerk, vrijetijdsactiviteiten, hulp en dienstverlening. Een enthousiast team staat klaar voor de inwoners en samenwerkingspartners van Nieuw-Vennep en Haarlemmermeer-Zuid (waaronder Lisserbroek). Op donderdag 20 september is de opening, maar vanaf dinsdagmiddag 18 september staat de deur al open en kunt u binnenlopen voor vragen. Iedere week op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen voor een vraag op verschillende leefgebieden. Ook zijn wij op die dagdelen telefonisch bereikbaar op onderstaand telefoonnummer. Andere dagen en tijden gaan op afspraak.Tel.nr. 023-569 8884. Mailadres: pluspuntnieuwvennep@meerwaarde.nl

26

In het tweede gedeelte wordt op hilarische wijze verteld waarom de likeuren gedronken mochten worden. Achter elke likeur zit een schitterend verhaal met onder andere gedichten uit die tijd. Na het tweede gedeelte is er nog gelegenheid tot borrelen. Uiteraard wordt er echt glaswerk gebruikt. Algemene informatie: De voorstelling begint om 14.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is inclusief een kopje koffie of thee. Kaartverkoop en RegioRijder: kaarten zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal vanaf 13.30 uur. Reserveren van toegangskaarten en vervoer met de RegioRijder vanaf vrijdag 5 oktober van 9.30 tot 11.30 uur via tel.nr. 023-569 8873. Gereserveerde kaarten ophalen vóór 13.45 uur op de dag van de voorstelling. Dit geldt niet voor bezoekers die met de RegioRijder komen. MeerWaarde: Dr. Van Dorstenstraat 1, Hoofddorp Tel.nr. 023-569 8888, www.meerwaarde.nl


Even voorstellen Knoop Cleaning: Schoon met stoom Wat doen wij? Wij reinigen met stoom: 100% milieuvriendelijk, bacterie en huisstofmijt dodend.

Carin van der Putten exposeert in Medisch Centrum Lisserbroek

Wij reinigen uw auto, zowel het interieur als het exterieur, poetsen uw auto en zetten hem in de was, zodat hij er weer als nieuw bijstaat. Maar ook boten, caravans en campers en dat alles kan ook op locatie! Ook reinigen we vloerbedekking, karpetten, matrassen, stoelen en bankstellen vlekvrij en heerlijk fris. Wie zijn wij:

Wij zijn Ronald en Corina Knoop, wonen aan de Hillegommerdijk met veel plezier, hebben twee puberzonen en twee katten. Ronald heeft jarenlang in Rotterdam een groothandel in vlees gehad, maar heeft vorig jaar het roer omgegooid en is nu samen met Corina aan het stoom reinigen. Het is heel wat anders, maar samen werken vinden we (tot nu toe) heel leuk en gezellig . Corina heeft in de horeca gewerkt en, toen de kinderen kwamen, voor de jongens gezorgd en is natuurlijk ook al jaren actief als vrijwilliger onder andere bij KoetActief. Dus als u de bank, vloer, auto of hele huis lekker schoon en fris wil, kijk dan op www.knoopcleaning.nl of bel voor informatie naar tel. 06-2223 3116.

Van 19 september t/m 20 november exposeert Carin van der Putten haar schilderijen in het Medisch Centrum. Carin is in 1959 geboren in Vogelenzang en woont inmiddels al jaren in Hillegom midden tussen de bollenvelden. Als kind was ik altijd bezig met kleuren en tekenen, toch duurde het nog tot 2005, voordat ik mijn kleuren creatief in aquarel kon vertalen. In 2006 begon ik met een cursus aquarel bij de Culturele Raad/Het Raam in Hillegom. Vanaf 2009 tot heden krijg ik les van Frank Bosman. Vanaf september 2017 vanuit een nieuwe locatie; zijn eigen atelier in Hillegom. Schilderen is mijn passie, het geeft mij rust in deze hectische wereld. Mijn werken maak ik in aquarel, acryl, pastelkrijt en inkt, maar ook werk ik met gemengde technieken. Ik werk graag met veel kleur. De natuur is mijn inspiratiebron, veel van mijn werk is realistisch, maar ook het abstracte is terug te vinden. Sinds kort werk ik ook met acryl-pouring, dit is gietbare acrylverf. Vanaf 2013 heb ik reeds geĂŤxposeerd bij o.a. MeerBusiness Duin- en Bollenstreek, Villa Santwijck, Het Raam en de Cultuurloods, alle in Hillegom. Tijdens mijn expositie in het Medisch Centrum Lisserbroek zijn mijn werken ook te koop. Het Medisch Centrum is iedere werkdag, behalve woensdagmiddag, geopend. Mocht u de expositie op zaterdag willen bezoeken, bel dan eerst even met De Meerkoet, telefoonnummer 0252-413457.

27


Als je senior wordt…… Door: André Immel

… het leven gaat dan gewoon door, maar er is een aanloopperiode die al vrij vroeg begint. Na je pensionering ben je nog tot veel dingen in staat, alhoewel je gaat merken dat je ouder wordt. Het gaat allemaal niet zo makkelijk meer. Deed je vroeger de tuin in een weekend en was er nog tijd over voor een biertje, er komt een tijd dat je de tuin in een maand gaat doen. Logischerwijs ga je dan uitkijken naar een andere vorm van leven. Met je echtgenote probeer je dan eens op uitnodiging van Herriëtte Frielinck (sociaal werker van MeerWaarde) een seniorenmaaltijd van Maatvast bij te wonen. Daar waren wij toen nog even te jong voor. Toen ik echter alleen kwam te staan schoot mij dat door het hoofd en besloot ik mij op te geven. Dat deed ik bij Ineke Croese, u allen wel bekend. Ik betaalde het verschuldigde bedrag en dacht bij mijzelf, ik ga het avontuur aan en ga eens per maand eten in De Meerkoet. Vanaf de eerste dag heb ik daar geen spijt van gehad. Een steeds goed verzorgde maaltijd door Cok van Beek, een excellente kok en een leuk gezelschap. Ik werd gelijk opgevangen door Wim een bekend figuur in Lisserbroek, waar ik sinds het begin mee aan tafel zit. Het groepje waar ik nu deel van uitmaak, bestaat uit Aad, Arie en zijn lieve vrouw en nog een paar bekenden. De heer Glas vroeg bij de eerste keer waar ik wilde zitten. Ik antwoordde voor de grap, tussen een aantal knappe dames. Ik ben echter best tevreden met mijn groepje. Ik heb en had bewondering voor Cok van Beek voor zijn culinaire maaltijden en hij had goed onthouden dat ik het medium wilde hebben.

28

Cok heeft ons nu verlaten vanwege een andere meer mobielere functie binnen Maatvast, doch hij heeft voor een prima opvolger zorg gedragen, in de persoon van de heer Croese, de echtgenoot van Ineke. Ook hij laat zich kennen als een prima kok die het klaar speelt telkens weer een voortreffelijke maaltijd op te dienen. De heer Glas is de juiste man in het geheel voor het doen van de huishoudelijke mededelingen en het vragen om stilte voor en na de maaltijd. Zo heeft een ieder zijn of haar taak binnen het geheel. Ineke Croese verzorgt het inschrijven en het financiële gedeelte. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik haar af en toe wat kan schenken voor de minder bedeelden onder ons. Ik weet zeker dat het op de goede plaats terecht komt. Haar echtgenoot verzorgt de maaltijden en dan denk ik aan voor hoeveel personen hij dat doet. Geregeld nemen zo een kleine 100 personen deel aan dit evenement. Zij komen uit Lisse, Hillegom, Beinsdorp en mogelijk nog andere plaatsen in de buurt. Ja, ik ben een nieuwe levensfase ingegaan en ben niet rouwig om het feit dat ik indertijd besloten heb mij in te schrijven. Ik denk dat het mij past om buiten de drie genoemde personen ook de vrijwilligers te bedanken die zorg dragen voor de couverts en de bediening. Geweldig wat zo een dorp als Lisserbroek voor elkaar weet te krijgen. Chapeau bas of in Nederlands, ik neem diep mijn hoed af voor wat zij allen doen voor ons.

Wintertijd zaterdag 27/ zondag 28 oktober


Weer naar school Tring, opstaan, opstaan. ’t Is tijd om naar school te gaan. Me eerst goed wassen, dan even plassen. Nu nog een boterham eten, ben ik echts niks vergeten? Dag mama, dag papa, dag broer en zus, ‘k moet nu naar de juf, hier… elk nog een dikke kus.

Lekker buiten spelen!

Druppie & Pluim en het schone bos Kaboutertje Druppie en eekhoorn Pluim lopen door het bos. Opeens zien ze een plastic zak op de grond liggen. Ze maken de zak open en zien dat er allemaal rommel in ligt; stukjes snoeppapier, stokjes van ijsjes, een draadje, een patatbakje en nog veel meer. Pluim wordt heel erg boos en zegt: ”Wie heeft dat gedaan? Mensen moeten hun spullen in de afvalbak gooien en niet zomaar op de grond!” Ze gaan op onderzoek uit. Heel stilletjes lopen ze door het bos, maar ze zien niemand. Als het avond wordt gaan ze naar huis en besluiten dat ze de volgende dag weer verder gaan zoeken. De volgende dag zijn ze al vroeg wakker.

Als ze een boterham hebben gegeten, gaan ze op stap. Opeens horen ze lawaai. Pluim en Druppie verstoppen zich achter een struik en zien een paar mensen zitten. Ze hebben een plastic zak bij zich met boterhammen. Als de mensen hebben gegeten, gooien ze de zak op de grond en lopen weg. Pluim en Druppie besluiten achter de mensen aan te lopen. “Meneer, mevrouw!” roept Druppie.”We hebben gezien dat u uw rommel op de grond in het bos hebt laten liggen.” De mevrouw krijgt een kleur en zegt: ”Ja, dat is waar. Er staat geen afvalbak en toen heb ik het maar laten liggen.” Pluim zegt: ”Dat is niet zo netjes. U moet al uw rommel in een afvalbak gooien en als die er niet staat moet u het meenemen en ergens anders in een bak gooien. U mag geen rommel in het bos gooien of op straat.” Druppie zegt: ”En het is ook gevaarlijk voor de dieren. Misschien denkt een dier wel dat het eten is, gaat het dan opeten en wordt dan erg ziek.” “Sorry”, zegt de mevrouw, “Ik ga gelijk terug, haal de zak op en ik zal het thuis weggooien.” De meneer en mevrouw lopen terug en pakken de zak op. Als ze Druppie en Pluim zien, zwaaien ze nog even en de meneer zegt: ”Dank je wel dat jullie het tegen ons hebben gezegd. We zullen geen rommel meer achterlaten. En met de zak in hun hand lopen ze het bos uit. Druppie en Pluim zijn tevreden!

Wat hoort bij elkaar?

29


Agenda voor de maand september 2018 Maandag

3 3 3 3 3 3 3 3

Dinsdag

10 10 10 10 10 10 10 10 10

17 17 17 17 17 17 17 17

24 24 24 24 24 24 24 24 24

4 11 18 25 4 11 18 25 11 18 4 11 18 25 4 4 4 4 4

11 11 11 11 11

18 18 18 18 18

25 25 25 25 25 25 4 11 18 25 18 25 11 18 Woensdag 5 5 5 5 5

12 19 19 12 19 12 19 12 19 12 5 12 19 5 12 19

Donderdag 6 6 6 6

13 13 13 13

6 13 6 13 6 13 6 13 6 6 Vrijdag

Zaterdag

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7 14 21 7 14 21 20 7 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 21

26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28

1 22 1

29 Zondag 30

Bridgeclub De Meerbridgers Fysiotherapeute volgens afspraak De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Schilderclub Healing Room Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Diëtistenpraktijk "Start Today" Lisserbroek SamenMeer kreamiddag Lisserbroek SamenMeer tablet instructie

19.30 uur tot 08.00 uur tot 08.00 uur tot 09.00 uur tot 19.30 uur tot Op afspraak Op afspraak 13.30 uur tot 09.30 uur tot

24.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 12.00 uur 21.30 uur 16.00 uur 11.30 uur

Fysiotherapeute volgens afspraak 08.00 uur tot 17.00 uur De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf 08.00 uur tot 18.00 uur Sjoelclub Lisserbroek 20.00 uur tot 24.00 uur Aquarelgroep De Meerkoet 09.00 uur tot 12.00 uur Oefenavond biljarten 20.00 uur tot 24.00 uur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak Huisartspraktijk De Gele Lis, inloopspreekuur v.a. 07.45 uur Bridgen en biljarten senioren 13.00 uur tot 16.30 uur Soosmiddag seniorenwerk 13.00 uur tot 16.30 uur Diëtistenpraktijk "Start Today" Op afspraak Maaltijd Seniorenwerk Lisserbroek 17.00 uur tot 18.30 uur Yoga lessen 19.30 uur tot 20.30 uur Schildercursus Dick Stolp 13.30 uur tot 15.30 uur Leeskring Lisserbroek SamenMeer 20.00 uur tot 22.00 uur vrij biljarten 19.30 uur tot 24.00 uur De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf 08.00 uur tot 18.00 uur Spelletjesmiddag 13.30 uur tot 15.30 uur Huisartspraktijk De Gele Lis, inloopspreekuur v.a. 07.45 uur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak Diëtistenpraktijk "Start Today" Op afspraak Vergadering Dorpsraad Lisserbroek 19.30 uur tot 22.00 uur Wandelgroep De Meerkoet 10.00 uur tot 11.00 uur Weicht Watchers 19.00 uur tot 20.30 uur Fysiotherapeute volgens afspraak Jongerencentrum: activiteiten voor 15+ De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Beter leven door Bewegen Beleggersclub Meer Winst Biljarten 50 + Biljartvereniging De Meerkoet Koersballen Darten competitie voor bondsteams Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Diëtistenpraktijk "Start Today" Vrij biljarten Zangkoor

08.00 uur tot 19.00 uur tot 08.00 uur tot 11.30 uur tot 20.00 uur tot 13.00 uur tot 19.30 uur tot 09.30 uur tot 20.00 uur tot Op afspraak Op afspraak 19.30 uur tot 19.30 uur tot

18.00 uur 22.00 uur 18.00 uur 12.30 uur 22.30 uur 16.00 uur 24.00 uur 11.30 uur 24.00 uur

De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Fysiotherapeute volgens afspraak Darten volwassenen 16+ Darten dubbel openen toernooi Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Jongerencentrum: activiteiten voor 8+ Jongerencentrum: activiteiten voor 12+ Koken voor jongeren Diëtistenpraktijk "Start Today" Vrij biljarten

08.00 uur tot 08.00 uur tot 20.00 uur tot 20.00 uur tot Op afspraak 15.00 uur tot 19.00 uur tot 16.30 uur tot Op afspraak 19.30 uur tot

18.00 uur 20.00 uur 24.00 uur 24.00 uur

Repair Café Lisserbroek Burendag receptie Cok en Sandy speelgoed en kledingbeurs

13.30 uur tot 16.00 uur 15.00 uur tot 17.00 uur 15.00 uur tot 17.00 uur

2 9 16 23 30 Jongerencentrum: act.voor alle leeftijden

22.30 uur 22.00 uur

17.30 uur 21.30 uur 19.00 uur 24.00 uur

13. 00 uurtot 16.00 uur


Agenda voor de maand oktober 2018 Maandag

1 1 1 1 1 1 1 1

Dinsdag

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 8 8 8 8 8 8 8 8

15 15 15 15

22 22 22 22 22 22 22 22 22

29 29 29 29

9 16 23 9 16 23 16 9 16 23 23 9 16 23 9 16 23 9 16 23 9 16 23 23 9 16 23 9 16 23 16 16

30 30 30 30

15 15 15 15

Woensdag 3 3 3 3 3

10 17 17 10 17 10 17 10 17 10 3 10 17 3 10 17

Donderdag 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vrijdag

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11 11 11 11

18 18 18 18 18 11 18 11 11 18 11 18 11 18 11 18 18 11

29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30

Bridgeclub De Meerbridgers Fysiotherapeute volgens afspraak De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Schilderclub Healing Room Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Diëtistenpraktijk "Start Today". Lisserbroek SamenMeer kreamiddag Lisserbroek SamenMeer tablet instructie

19.30 uur tot 08.00 uur tot 08.00 uur tot 09.00 uur tot 19.30 uur tot Op afspraak Op afspraak 13.30 uur tot 09.30 uur tot

24.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 12.00 uur 21.30 uur 16.00 uur 11.30 uur

Fysiotherapeute volgens afspraak 08.00 uur tot 17.00 uur De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf 08.00 uur tot 18.00 uur Sjoelclub Lisserbroek 20.00 uur tot 24.00 uur Aquarelgroep De Meerkoet 09.00 uur tot 12.00 uur Kreaclub 19.30 uur tot 22.00 uur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak Huisartspraktijk De Gele Lis, inloopspreekuur v.a. 07.45 uur Soosmiddag: Bridgen en biljarten 13.00 uur tot 16.30 uur Diëtistenpraktijk "Start Today". Op afspraak Maaltijd Seniorenwerk Lisserbroek 17.00 uur tot 18.30 uur Yoga lessen 19.30 uur tot 20.30 uur Schildercursus Dick Stolp 13.30 uur tot 15.30 uur Leeskring Lisserbroek SamenMeer 20.00 uur tot 22.00 uur vrij biljarten 19.30 uur tot 24.00 uur FES bijeenkomst 13.00 uur tot 16.00 uur

24 31 31 24 31 24 31 24 31

De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf 08.00 uur tot 18.00 uur Spelletjesmiddag 13.30 uur tot 15.30 uur Huisartspraktijk De Gele Lis, inloopspreekuur v.a. 07.45 uur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak Diëtistenpraktijk "Start Today". Op afspraak Vergadering Dorpsraad Lisserbroek 19.30 uur tot 22.00 uur 24 31 Wandelgroep De Meerkoet 10.00 uur tot 11.00 uur 24 31 Weicht Watchers 19.00 uur tot 20.30 uur 25 25 25 25

25

Fysiotherapeute volgens afspraak Jongerencentrum: activiteiten voor 15+ De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Beter leven door Bewegen Beleggersclub Meer Winst Biljarten 50 + Biljartvereniging De Meerkoet Koersballen Darten competitie voor bondsteams Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Diëtistenpraktijk "Start Today". Vrij biljarten Zangkoor

08.00 uur tot 19.00 uur tot 08.00 uur tot 11.30 uur tot 20.00 uur tot 13.00 uur tot 19.30 uur tot 09.30 uur tot 20.00 uur tot Op afspraak Op afspraak 19.30 uur tot 19.30 uur tot

12 19 26 12 19 26 19 12 19 26 12 19 26 12 19 26 12 19 26 12 19 26 12 19 26 19 12

De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Fysiotherapeute volgens afspraak Darten volwassenen 16+ inloop bridge Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Jongerencentrum: activiteiten voor 8+ Jongerencentrum: activiteiten voor 12+ 10+ Koken voor jongeren Diëtistenpraktijk "Start Today". Biljartvereniging de Meerkoet Vriendensjoeltoernooi sjoelclub

08.00 uur tot 18.00 uur 08.00 uur tot 20.00 uur 20.00 uur tot 24.00 uur

25 25 25 25 25 25

Op afspraak 15.00 uur tot 19.00 uur tot 16.30 uur tot Op afspraak 19.30 uur tot 20.00 uur tot

18.00 uur 22.00 uur 18.00 uur 12.30 uur 22.30 uur 16.00 uur 24.00 uur 11.30 uur 24.00 uur 22.30 uur 22.00 uur

17.30 uur 21.30 uur 19.00 uur 24.00 uur 24.00 uur

Zaterdag

6 6

Repair Café Lisserbroek Hollandse avond Koet Actief

13.30 uur tot 16.00 uur 20.30 uur tot 01.00 uur

Zondag

7 14 21 28 14

Jongerencentrum: act.voor alle leeftijden Zondagmiddagpodium Gluren bij de buren

13 00 uur tot 16.00 uur 14.00 uur tot 16.00 uur 13.00 uur tot 17.00 uur

7

31


Algemene informatie ‘wie, wat, waarvoor’

-

-

Algemene alarmnummers: 112 : Voor ambulance, brandweer en politie (alleen dringende gevallen) 0900-8844 : Landelijk politienummer (geen spoed, wel politie) Gebiedsagent : Thijs Stut (thijs.stut@politie.nl) 144 : Landelijk meldnummer voor dieren in nood (‘red een dier’) WhatsApp Buurtpreventie : Aanmelding: mail je naam, adres, woonplaats, geboortedatum (min. 18 jr.) en 06-nummer naar Lisserbroek PreventieApp: Lisserbroek.preventie@gmail.com WhatsAppgroep Buitengebied Lisserbroek/Buitenkaag: lisserdijk@gmail.com Stichting Maatvast: postbus 166, 2130 AD Hoofddorp: info@stichtingmaatvast.nl en www.stichtingmaatvast.nl Stichting Dorpsraad Lisserbroek: dorpsraad@lisserbroek.meerseraden.nl (www.lisserbroek.meerseraden.nl) Dorpshuis De Meerkoet: Krabbescheerstraat 1, 2165 XG Lisserbroek, tel.nr. 413457; beheerder Sandy Goezinne (aanwezig op maandag- en donderdagmorgen). sandy.goezinne@maatvast.nl, tel.nr. 0252-413457, 0252 – 515142 of 06-1063 6700. Jongerencentrum De Nooduitgang: Openingstijden donderdaginloop van 19.00 tot 22.00 uur; vrijdag activiteiten voor groep 7 en 8 vanaf 15.00-17.00 uur, Kookcafé van 16.30 tot 19.00 uur, avondinloop van 19.00 tot 22.00 uur; zondaginloop van 13.00 tot 16.00 uur Contactpersoon: Cindy Diepenhorst bereikbaar op tel.nr. 06-4297 7649 of via mail cindy.diepenhorst@maatvast.nl Medisch Centrum Lisserbroek: Huisartsenpraktijk De Gele Lis (dr. Bet): inloopspreekuur dinsdag- en woensdagmorgen van 7.45 tot 9.15 uur Fysiotherapiepraktijk mevrouw A. Conijn: afspraken via tel.nr. 411417 Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk, www.bodystressrelease.nl , tel.nr. 06-3909 5831, info@bsrbollenstreek.nl Diëtistenpraktijk Start Today: Raisa Jonkman, website www.start-today.nl, telefoon: 06-1105 1788 (in dorpshuis) Gemeente Haarlemmermeer: postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Servicelijn van de gemeente 0900-1852: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur (www.haarlemmermeer.nl). Vragen stellen via WhatsApp via 06-1331 0900. Meldingen inzake iets kapot in uw omgeving, hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden MeerWaarde (welzijnsorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening) Openingstijden inloopspreekuur MeerWaarde PlusPunt Nieuw-Vennep/Haarlemmermeer-Zuid: dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. Locatie Venneperhof 30, Nieuw-Vennep; tel.nr. 023-569 8884. pluspuntnieuwvennep@meerwaarde.nl Cursusbureau bereikbaar van 9.00 en 12.00 uur; tel.nr. 023-569 8861. - Ouderenadvies : Herriëtte Frielinck herriëtte.frielinck@meerwaarde.nl - Sociaaljuridisch advies : Bas Geelen bas.geelen@meerwaarde.nl - Jeugd- en opbouwwerk : jayne.mackenzie@meerwaarde.nl ; norman.kortekaas@meerwaarde.nl Hoofdkantoor MeerWaarde: Dokter Van Dorstenstraat 1, 2130 AK Hoofddorp, tel.nr. 023-569 8888 (www.meerwaarde.nl). AED is aanwezig op de volgende adressen: Dag en nacht bereikbaar: 1. Pensionstal Enthoven, Hillegommerdijk 154 (particulier bezit) tel.nr. 413525 2. Hal appartementencomplex ‘Hortensia’, Magnoliastraat (alleen voor degenen die daar toegang hebben) 3. Gansoord 58 (particulier bezit) Op onderstaande adressen geldt beperkte bereikbaarheid: tijdens openingstijden en/of kantoortijden: 4. Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 tel.nr. 413457 5. De Ree Holland B.V., Lisserbroekerweg 60 (particulier bezit) tel.nr. 417751 6. R.K. Basisschool De Reiger, Azollastraat 47 (particulier bezit), na schooltijd aanbellen aan deur Azollastraat tel.nr. 412128 7. Frigo Nieuw-Vennep B.V., IJweg 1635, Nieuw-Vennep tel.nr. 419017 8. Kantine voetbalvereniging Kagia, Kikkerbeetstraat 1 tel.nr. 410348 9. Landgoed De Olmenhorst, Lisserweg 481 tel.nr. 06-2434 7450 10.Kantine tennisvereniging Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 3 *) tel.nr. 417357 *) Alleen bereikbaar tijdens openingsuren kantine (doordeweeks meestal van 19.00 uur tot 23.00 uur) RKBS “De Reiger”, Azollastraat 47, tel. 412128: info.reiger@jl.nl , directeur Kim Weidemann OBS “De Zilvermeeuw”, Azollastraat 45, tel. 412124: www.dezilvermeeuw.nu, directeur: Mirjam Berkhout Kindercentrum Broekjes: www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl , tel. 06-1330 2829 Meerlanden: Aalbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout Tel. 0297-381717 (ma t/m vr. 8.30-16.30); http://afvalkalender.meerlanden.nl WMO-vervoerder ‘Regiorijder’: reserveren dagelijks tussen 6.00 en 24.00 uur: www.regiorijder.nl of telefoonnummer 0900-9343.

32


Editie september/oktober 2018  
Editie september/oktober 2018  
Advertisement