Page 1


Jaargang 42 Nummer 1 Maart/april 2018

De Meerkoet dorpsblad van Lisserbroek

Inhoud

Van de redactie

1. 2. 3 4.

Bij het samenstellen van dit blad viel ons weer op hoeveel, maar ook hoeveel verschillende activiteiten er in ons dorp georganiseerd worden. Een kleine greep uit het aanbod: carnaval, toneel, keezbordtoernooi, pijl- en boogspel, cafés waar men elkaar helpt, kienen, jeugd- en seniorenwerk, maaltijden, schaatsplezier, sport en spel en nog veel meer. De agenda van de Huiskamer vult zich ook langzaam maar zeker. Heeft u nog ideeën of plannen, laat het hen weten. Men doet zijn best om uw plannen te verwezenlijken. Op dit moment is men druk bezig voor de high tea op 2e paasdag op maandag 2 april (zie blz. 8). Ook de tuin bij de Huiskamer is aangepakt en werd op 10 maart feestelijk geopend. JC de Nooduitgang organiseert een paasparty voor 7+ op woensdag 4 april (blz.17): leuk!!

Van de redactie Dorpsraad Lisserbroek KoetActief: Carnaval, Boerenkoolmaaltijd Rampestampers, Feestavond, Voorjaarskien, Meezingavond 5. Toneel De Chinese Nachtegaal; Expositie Dicky Treur 6. Lisserbroek SamenMeer: Agenda, Opschoondag 7. Mama Café, Repair Cafe, Spelletjes-/knutselmiddag 8. High Tea. Overstekende watervogels; Keezbordtoernooi 9. Activiteiten Koningsweek en-dag: Koningsavond 10. Programma Koningsdag 11. Optreden zeemanskoor De Torren, Archery Tag toernooi , Flyers twee Koningsdag-wedstrijden 12. Clown Doedel. Vrij biljart; Restafval en GFT; Speelgoed-/ kledingbeurs; Darten op vrijdag 13. Even voorstellen; Inloopbridge; Rommelmarkt Beinsdorp 14. Schaatsplezier/fotocollage 15/16. Wijnboer in Lisserbroek 17. JC de Nooduitgang: Paasparty, Kokende jeugd 18. Nieuws over de rotonde Lisserbroek 19. Nieuws obs de Zilvermeeuw 20. St. Vrienden v/h Seniorenwerk: Soosmaaltijd, Uitgaansdag 21. Inschrijfformulier uitgaansdag 22. Sjoelnieuws 23. IJs- en Skeelerclub Lisserbroek; Zomertijd 24. Even terug naar toen 25. ‘t Meerkoetje 26. Agenda maart 27. Agenda april 28. Algemene informatie ‘Wie, wat, waarvoor’

Colofon Het dorpsblad maakt melding van actualiteiten en activiteiten vanuit dorpshuis en dorp. Af te halen bij dorpshuis, Medisch Centrum Lisserbroek, Snackbar Lisserdijk en Ammerlaan SRS Bakkerij & Kebab. Voor digitale versies zie hieronder. Bezorging aan huis: vul het formulier in bij onze afhaalpunten, bel naar het dorpshuis of mail naar de redactie. Dorpsblad De Meerkoet wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Maatvast Haarlemmermeer. De redactie bestaat uit: Ineke Croese, Lia Duivenvoorden, Anneke Lamboo en Jolanda Schalken Redactieadres: Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, 2165 XG Lisserbroek, tel.0252-413457 Mailadres: redactiemeerkoet@live.nl Digitaal te lezen via:  https://www.facebook.com/DorpsbladDeMeerkoet  www.issuu.com/DorpsbladDeMeerkoet  www.lisserbroekonline.nl

Op 21 april rijdt het bloemencorso weer door de streek. Dat wordt genieten van prachtige ontwerpen en de heerlijke geur van de bloemen. Een aantal mensen gaat de Kindervakantiedagen weer helpen met het steken van de Rabobankpraalwagen; veel plezier en succes! We willen u wijzen op de activiteiten rond Koningsdag. Het Oranjecomité Lisserbroek heeft een programma voor de gehele Koningsweek samengesteld; voor elk wat wils. We wensen u veel leesplezier en alvast fijne paasdagen toe. Let op: in de nacht van 24 op 25 maart gaat de klok een uur vooruit en op 1 april verloor Alva zijn bril….. :-)

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten dan wel niet tot plaatsing over te gaan.

______________________________________________________________________________________________ Editie mei komt uit rond donderdag 26 april, deadline kopij is vrijdag 13 april; editie juni/juli/augustus komt uit rond vrijdag 8 juni, deadline kopij is vrijdag 25 mei.

1

_______________________________________________________________________________________________________


Het dorp spreekt zich uit Afgelopen weken hebben we een raadpleging onder dorpsgenoten gehouden. Het onderwerp was de gebiedskaart Lisserbroek 2040. Dat is het document waarin op hoofdlijnen is beschreven hoe de verdriedubbeling van het dorp eruit gaat zien. Hoogtepunten waren de twee grootschalige bijeenkomsten in ons dorpshuis op 31 januari. Daarnaast hebben we inbreng gehad van meedenkers via digitale en schriftelijke reacties en vele gesprekken. De conclusie is dat we een zestal belangrijke zaken missen. Het stuk is rijp om aan de gemeenteraad voor te leggen wanneer deze zes punten zijn toegevoegd en bijgesteld in de gebiedskaart. Het is met uw inbreng dat we dit hebben kunnen concluderen. Hartelijk dank aan een ieder die een inbreng heeft geleverd. Hierbij is samengewerkt met de Ondernemers Vereniging Lisserbroek (OVL). 1. Dorpshart Het toekomstige dorpshart verdient net zoveel aandacht als de nieuwbouwwijken. Dan gaat het over: a. Ontmoetingsfunctie van het dorp b. Concentratie van voorzieningen voor het hele dorp c. Toekomstperspectief voor de aanwezige en de toekomstige bedrijvigheid d. Hoogwaardige verbindingen voor langzaam verkeer e. Aanwezigheid van basisonderwijs en sportverenigingen f. Herontwikkeling van vrijkomende opstallen en plekken g. Aansluiting op hoogwaardig openbaar vervoer h. Toevoeging van commerciële functies en winkels 2. Dubbeldorp Er mist een gedeelde visie op het dubbeldorp Lisse-Lisserbroek. Dat helpt bij de keuze van de gewenste voorzieningen over de beide zijden van de Ringvaart. Hoe beter de verbindingen (bruggen) hoe makkelijker het is om van elkaars voorzieningen gebruik te maken.

2

3. Verkeersvraagstuk De dorpsgemeenschap Lisserbroek benadrukt het belang van een verbinding voor langzaam verkeer tussen de verschillende delen van het oude en nieuwe dorp. Er is algemene steun voor het idee om het dorp buitenom te ontsluiten voor (vracht)auto’s en landbouwverkeer. Het dorpshart is autoluw. Verbazingwekkend is dat er tot heden geen gezamenlijk verkeersplan is voor langzaam verkeer, (vracht)auto’s, openbaar vervoer en scheepvaart in het dubbeldorp en directe omgeving. We vragen onze gemeente om hiervoor het initiatief te nemen. 4. Bedrijvigheid Wonen en werken gaan samen in Lisserbroek. Het is wonderlijk dat dit tot heden geen steun kreeg van de gemeente. Wij vragen om alles dat verband houdt met de ontwikkeling, en zo nodig de uitbreiding van de bedrijvigheid, uit te werken en alsnog mee te nemen. 5. Wonen We vragen om vast te leggen wat het minimale aandeel is van sociale huur- en koopwoningen. Ook willen we vastleggen hoe de combinatie van wonen met zorg en woningen voor zowel senioren als jongeren tot stand komt. Speciale aandacht verdient de koppeling van de (sociale) woningmarkten aan beide zijden van de Ringvaart binnen het dubbeldorp LisseLisserbroek. 6. Milieu-effectrapportage Wij vragen om het programma van eisen voor de kwaliteit van onder meer lucht, geluid, groen, water, bodem en energie op te nemen in de gebiedskaart. Dat is een opstap naar een gezamenlijk idee voor de gewenste woon-, werk- en leefomstandigheden en de daarmee gepaarde duurzaamheid. In Lisserbroek leeft nadrukkelijk de gedachte: doe het in één keer goed! Dorpsraad Lisserbroek: Leo Tates, Anton Lefeber, Paulien Langeveld, Paul Croese, Ben Schilder en Bert Mens. Woordvoerders Lisserbroek 2040: Leo Tates, Luit Buurma, Ed Nieuwenhuizen, Richard Trompert en Bert Mens. Website: www.dorpsraadlisserbroek.nl E-mailadres: secretaris@dorpsraadlisserbroek.nl of info@dorpsraadlisserbroek.nl


Activiteitenvereniging KoetActief Beste dorpsgenoten, Iedereen was de eerste week van maart in de ban van de kou, het schaatsen en de warme chocolademelk; het blijft toch altijd bijzonder in Nederland, een heerlijke periode als het eindelijk een keer vriest. Wij kijken nog even met een warm gevoel terug naar 10 februari: Carnavalsfamiliefeest Rampestampers 2.0. Carnavalsvereniging De Rampestampers is 22 jaar geleden gestopt en wij hebben getracht het carnaval weer terug te brengen in Lisserbroek; Rampestampers 2.0! Het doel was een familiefeest, dus écht voor jong en oud(er); voor ouders, kinderen, opa’s en oma’s, tante, ooms etc.! We blikken terug:

Carnavalsmiddag Alle (60!) kinderen kregen bij binnenkomst een medaille, een vaantje en een afstreepkaartje. Er stonden 4 vakjes op, namelijk: schminken, een drankje, een zakje popcorn en een super mooie ballon, die ze zelf konden uitkiezen. Dit konden zij af laten strepen op hun kaartje. Alle spelletjes konden ze onbeperkt doen. En er waren genoeg spelletjes: ballen gooien, de vrachtwagenrace met dropveters, grote vier-op-een-rij etc. En natuurlijk werd er gezellige carnavalsmuziek gedraaid, was de dansvloer vol met mooi verklede kinderen en werd de polonaise meerdere keren ingezet! Volwassenen en kinderen heerlijk door elkaar heen: precies wat wij bedoelden! Er was ook nog een prijs voor meest enthousiaste jongen en meisje. Zij gingen met een leuke prijs naar huis.

Boerenkoolmaaltijd Na de carnavalsmiddag was het tijd om lekker te eten en wat hoort er bij carnaval? Precies! Een boerenkoolmaaltijd! Van tevoren kon iedereen zich bij het dorpshuis inschrijven voor deze maaltijd en uiteindelijk hebben zo’n 50 mensen genoten van de heerlijke boerenkool met worst en een gehaktbal! Voor kinderen die niet van boerenkool hielden, hebben vrijwilligers van JC de Nooduitgang overheerlijke pannenkoeken gebakken!

3


Opkomst èchte Rampestampers Een aantal Rampestampers van de oude carnavalsvereniging zijn deze middag bij elkaar gekomen voor een kleine reßnie. In vol ornaat kwamen zij binnen en vertelden iedereen een korte anekdote over hun tijd bij De Rampestampers! Geweldig om te horen en te zien! Heel bijzonder was de symbolische overhandiging van de Rampestamperssleutel van de oude Rampestampers naar KoetActief. Voorzitter Esther van Leeuwen nam deze met een grote glimlach in ontvangst! 22 jaar Rampestampers en inmiddels alweer 22 jaar KoetActief! Heel bijzonder! Op naar de volgende 22 jaar!

Feestavond DJ Splash heeft een super gezellige avond verzorgd met echte carnavalsmuziek! De opkomst was niet zo hoog als we hoopten, maar de mensen die er waren, hadden er allemaal zin in en hebben zich allemaal prima vermaakt! Mooi verklede mensen, dansen, polonaises, drankjes en een bitterbal: alles was er! Ook hier werd de vrachtwagenrace gehouden, nu met een biertje erop! Er was ook een prijs voor de leukst verklede en/of enthousiaste man en vrouw! Een meter bier of wijn!

KoetActief kijkt terug op een geslaagd familiecarnavalsfeest Rampestampers 2.0! Alle vrijwilligers, DJ Splash, JC de Nooduitgang, dorpshuis De Meerkoet, oud-Rampestampers (en in het bijzonder Aad Remmerswaal): heel erg bedankt! Volgend jaar weer??

Uiteraard kijken we ook weer vooruit naar komende activiteiten 24 maart: Voorjaarskien Het is weer zover! Op zaterdag 24 maart organiseren we weer een geweldige kinderkienmiddag en een volwassenkien in de avond. Het podium zal deze dag weer vol staan met mooie prijzen! Het zal moeilijker zijn geen prijs te winnen dan wel! De kinderkien begint om 16.00 uur, zaal open: 15.45 uur. Het kienen voor volwassenen begint om 20.30 uur, zaal open: 20.00 uur. Tot dan!!!

Hollandse Meezingavond Deze activiteit gaat NIET door op 17 maart! Maar niet getreurd, deze wordt verschoven naar een nieuwe datum! Houd onze Facebookpagina (KoetActief, Lisserbroek) en het dorpsblad in de gaten!

4


8 april: Toneelvereniging Spelenderwijs met De Chinese Nachtegaal De Chinese Nachtegaal is een sprookje van Hans Christiaan Andersen. Het gaat over een Chinese keizer die een porseleinen kasteel heeft en een immense tuin met de mooiste bloemen. In de tuin woont ook een nachtegaal met een betoverende stem. Maar dan krijgt de keizer een mechanische nachtegaal… Toneelvereniging Spelenderwijs uit Abbenes wil kinderen en volwassenen blijven stimuleren en enthousiasmeren om de magie van de verbeeldingskracht levend te houden. Hoe kunnen we dat beter doen dan met een sprookje! Wij hebben het sprookje op een authentieke manier tot leven gebracht. Het wordt fijngevoelig verteld en gespeeld in een prachtige aankleding en entourage. De voorstelling duurt ongeveer een uur en is geschikt voor kinderen vanaf 4/5 jaar tot 100 jaar. Data voorstellingen: Zondag 25 maart om 15.00 uur in dorpshuis het Praatpunt in Abbenes (voor deze kaartjes kunt u contact opnemen via Facebookpagina ‘Toneelvereniging Spelenderwijs’); Zondag 8 april om 15.00 uur in dorpshuis De Meerkoet (deze kaartjes zijn verkrijgbaar bij dorpshuis De Meerkoet). Ticketprijs voorverkoop: € 6,--; ticketprijs op de dag van de voorstelling: € 7,50. Leden van KoetActief krijgen voor de voorstelling in Lisserbroek een korting van 50%. . Aanmelden of meer informatie over al onze activiteiten? Kijk op www.koetactief.nl , www.lisserbroekonline.nl of op onze Facebookpagina.

Expositie Dicky Treur Vanaf 22 maart t/m 15 mei exposeert Dicky Treur in het Medisch Centrum Lisserbroek (naast dorpshuis De Meerkoet).

Dicky Treur schildert inmiddels 30 jaar en voor haar is het de tweede keer dat zij exposeert in Lisserbroek. Haar voorkeur gaat uit naar aquarelleren en haar werken kenmerken zich door prachtig gedetailleerd kleurgebruik. Onderwerpen die te zien zijn in deze expositie zijn mensen, dieren, wielrenners e.a. Naast het feit dat Dicky zelf schildert, geeft zij al 14 jaar schilderlessen in Nieuw-Vennep. De schilderijen in de expositie zijn te koop. Het Medisch Centrum is dagelijks, m.u.v. van woensdag, geopend vanaf 8.30 uur. Bel voor bezoek op zaterdag eerst even met De Meerkoet, tel. 0252 413457.

5


Lisserbroek SamenMeer De Huiskamer van Lisserbroek begint steeds meer een onderdeel te worden van het gezellige dorpsleven in Lisserbroek. Hieronder staan de activiteiten die in de Huiskamer worden uitgevoerd. Als u meer informatie wilt of u wilt zich ergens bij aansluiten, dan kunt u dat doen via tel.nr. 0252-413 457 of info@lisserbroeksamenmeer.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Maart 19 26 19 26 20 27 3 21 14 28 15 22 28 5 22 5 16 23 29 6

Zaterdag

April 9 16 23 9 16 23 10 17 24 17 18 11 25 19 26 19 13 20 13

Activiteit 30 30

7

Digi-club Haak- en creamiddag Schildergroep De Meerlezers Mama Café Open Huiskamer Haak- en creamiddag Meezinggroep Heppie De jeugd kookt en eet De jeugd kookt voor anderen Repair Café

Tijdstip 09.30-11.30 13.30-16.00 09.00-12.00 09.30-12.00 13.30-15.30 13.30-16.00 vanaf 19.45 15.00-19.30 17.00-20.00 13.30-16.00

Ruimte voor nieuwe activiteiten De Huiskamer in De Meerkoet is nu al een groot succes. Verschillende activiteiten hebben hun thuis gevonden in deze gezellige ruimte en de agenda ziet er veelbelovend uit. Nu is het zo, dat er nog ruimte is voor andere gratis activiteiten en/of gebeurtenissen. Dat kan een eenmalig iets zijn of juist een activiteit die regelmatig terugkomt. Stel, u wilt graag een lezing geven over een bijzondere reis of over de hobby die u beoefent of u wilt alle vrijwilligers eens in het zonnetje zetten met een BBQ op het terras (gewoon een eigenbelangetje ), een workshop geven of u heeft een ander leuk idee, neem dan contact op met info@lisserbroeksamenmeer.nl dan gaan we er samen iets leuks van maken

Je bent een duurzame Lisserbroeker als….. Lisserbroek ligt niet aan zee, maar ook wij kunnen helpen om de plastic soep te verminderen. Op de landelijke Opschoondag op 24 maart https://www.nederlandschoon.nl/ wil de werkgroep Duurzaam zoveel mogelijk zwerfafval verzamelen. Doe ook mee! We starten vanaf 10.00 uur bij De Meerkoet en om 12.00 uur sluiten we gezamenlijk af. “Elk flesje, zakje of blikje afval dat je opruimt, helpt mee aan een schoner milieu”, vindt Superschoon ambassadeur Rosanne Hulsbos. “Hoe meer handen, des te minder soep, dus doe mee!”. Meedoen is gezellig, je komt in beweging en je verricht een duurzame daad, wat wil je nog meer?

6

Tijdens het opruimen leer je je buurt en je buurtgenoten beter kennen en als je je sportteam, kaartclub of familie optrommelt, wordt het nog gezelliger. Net als voorgaande jaren levert ploegchef Raymond van Bakel met zijn team van de Brandweer Lisserbroek ook een grote bijdrage aan de opruimactie. Aanmelden is niet nodig. Ben je geïnteresseerd? Kom dan om 10.00 uur naar De Meerkoet (later mag ook) met je eigen vuilniszak en doe laarzen en handschoenen aan. Je kunt ook een hark of stok meenemen om spullen uit het water te vissen. Elk groepje deelnemers krijgt een wijk toebedeeld en dan is het speuren maar. Er rijdt een auto rond om grote spullen op te halen. Om 12.00 uur sluiten we gezamenlijk af met koffie, thee en limonade bij De Meerkoet, rond een berg met gevulde vuilniszakken. Meerlanden haalt later die dag al het verzamelde afval op.


Dan is het weer genieten van een Lisserbroek zonder plastic soep. Als we het schoon houden, hoeven we het straks ook niet meer op te ruimen. Zet 24 maart in je agenda en doe mee! Samen maken we het verschil! Werkgroep Duurzaam LSM Meer informatie: Lily Nieuwenhuizen, tel. 06-5426 6103 of info@bya-advies.nl

Mama Café Mama en Baby gym in de Huiskamer Op 21 maart komt Diana van Mama & Baby Bollenstreek een lesje gymnastiek geven in de Huiskamer. Voor mama’s, papa’s en baby’s en peuters t/m 3 jaar. Kom gezellig naar het Mama Café, inloop vanaf 10 uur. 18 april: Triple P op herhaling! Positief Opvoeden (ook wel Triple P genoemd) maakt opvoeden gemakkelijker en leuker voor jou én je kinderen. Bij deze opvoedmethode leer je goed te communiceren met je kind en de relatie met je kind nog meer te versterken. Je kind leert om te gaan met zijn of haar emoties en te luisteren naar wat je vraagt. Hierdoor kan je kind zich optimaal ontwikkelen. Norman Kortekaas, sociaal werker jeugd van MeerWaarde, is in januari al bij het Mama Café geweest. Dat was een hele leerzame ochtend en werd goed bezocht. Daarom vinden we het fijn dat hij nog eens langs wil komen om over positief opvoeden te vertellen. De basisprincipes worden door hem uitgelegd en je leert dat opvoeden (weer) leuk kan zijn. Positief Opvoeden is ook goed voor jou als ouder. Het helpt je om je zelfverzekerder te voelen als ouder en het vermindert stress. En waarschijnlijk zal je minder discussies met je partner hebben over opvoeden. Kinderen die door middel van Positief Opvoeden opgevoed worden, ontwikkelen zich optimaal. Ze voelen zich goed over zichzelf. Ze volgen instructies op. Daarnaast is de kans op emotionele en gedragsproblemen op latere leeftijd kleiner. Kom dus op 18 april naar het Mama Café in de Huiskamer. Inloop vanaf 10.00 uur, einde om 11.30 uur.

Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve een vrijwillige bijdrage voor de koffie of thee. Het Mama Café in de Huiskamer van Lisserbroek is een ontmoetingsplek voor jonge ouders en grootouders met hun (klein)kinderen. Deze ochtend is specifiek voor de ouders, kinderen tot 4 jaar zijn welkom. Voor meer info kunt u mailen naar annemarie@fallon.nL

Repair Café Hallo allemaal, Zaterdag 7 april zitten wij weer klaar in het Repair Café. We hebben afgelopen tijd vernomen dat niet iedereen weet dat er een Repair Café in Lisserbroek is, dus aan iedereen die dit leest vraag ik vriendelijk of u het zou willen doorgeven aan iedereen die u spreekt, naast u woont, gedag zegt enz. Zegt het voort REPAIR CAFÉ is er voor iedereen die iets wil laten herstellen of repareren. Van antiek tot nieuw, van kinderspeelgoed tot huishoudelijke apparaten, zodat het niet weggegooid hoeft te worden. Tot ziens allemaal, Willemke Schefferlie

Spelletjes-/knutselmiddag Op 28 maart, 11 en 25 april (Oranje-editie!) zijn er in De Meerkoet weer voor de populaire spelletjesmiddagen en kun je lekker spelen op het poolbiljart, tafeltennistafel, voetbal- en airhockeytafel, WII en springkussen. Aanvang zoals altijd om 13.30 uur tot 15.30 uur; de entree is gratis en er wordt ook nog voor limonade gezorgd. De middagen zijn in principe bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen van 4 en 5 jaar zijn ook van harte welkom, mits een van de ouders aanwezig is. Tijdens de spelletjesmiddagen is de Huiskamer van Lisserbroek geopend! Zomaar even bijpraten of even lekker een uurtje neuzen in de buurtbibliotheek terwijl uw kinderen spelen? Het kan allemaal! Meer informatie: Cok van Beek, tel. 413457.

7


High tea op tweede paasdag!

Overstekende watervogels

Deze sfeervolle middag is speciaal bedoeld voor hen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die een magere portemonnee hebben of die alleen zijn. Voor die mensen staat er een aantal vrijwilligers klaar om een ieder die wat licht en warmte kan gebruiken een aangename en ontspannen middag te bezorgen. De tafels worden mooi versierd, er komen lentebloemen om van te genieten en heerlijke hapjes om te proeven. Dat samen met een geurig kopje thee en leuk gezelschap is het recept voor een aangename paasmiddag in De Meerkoet. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom, we beginnen om 14.00 uur en sluiten de middag om ongeveer 16.00 uur weer af.

Watervogels gaan tijdens het komend broedseizoen veelvuldig van de ene sloot naar de andere. Veel vogels zullen gaan (laag) vliegen, maar sommige gaan lopen of moeten wel lopen, omdat zij niet kunnen vliegen. Wilt u daar rekening mee houden en in de buurt van slootjes in de wijken (nòg) langzamer rijden?

Dus bent u alleen of kent u iemand die het leuk zou vinden en nog geen plannen heeft voor tweede paasdag, geef u dan op bij dorpshuis De Meerkoet: 0252-413457 of via mail: meerkoet@maatvast.nl

Het is alweer even geleden dat het eerste Lisserbroekse keezbordtoernooi op 27 januari werd gehouden. Een prachtige avond was het, alleen jammer dat we de pech hadden dat op die avond in zowel Lisse als in Voorhout carnaval werd gevierd, anders hadden we de 100 deelnemers wel gehaald. Nu waren er 26 koppels (52 personen) die hebben gestreden om het kampioenschap van Lisserbroek. Keezen is te vergelijken met “Mens erger je niet”, maar dan met kaarten i.p.v. een dobbelsteen. Het ging allemaal heel vlot. Normaal mag je 50 minuten over een spel doen. Dan moeten de pionnen die binnen staan geteld worden en elk pionnetje is dan 2 punten waard. Het koppel dat als eerste binnen de tijd de pionnen binnen heeft staan, krijgt er 10 punten bij (dus bijv: 8 pionnen binnen is 8 x 2 punten = 16 + 10 punten extra is 26 in totaal). Vóór 21.30 uur was iedereen al klaar met de vijf rondes en kon de prijsuitreiking beginnen. De winnaar van deze avond was het koppel Sylvia Kruyer en Myrna van Reisen.

Mocht u mensen in uw omgeving kennen waarvan u weet dat zij wel een verzetje kunnen gebruiken, nodig ze dan uit en als diegene het vervelend vindt om alleen te komen, kom dan gerust mee! Er is plaats voor 70 personen. Deze middag wordt georganiseerd door de werkgroep Ontmoeten van Lisserbroek SamenMeer in samenwerking met De Meerkoet. De high tea wordt u kosteloos aangeboden door het Nationaal Ouderen Fonds en Premieplan!

Bedankt!!!

Eerste keezbordtoernooi Lisserbroek

Het was een succes, dus komt er volgend jaar zeker weer een keezbordtoernooi. Heeft u het spel nog nooit gespeeld? U hebt nog maanden de tijd om het te leren en dan misschien tot ziens op het tweede Keesbord-toernooi. Kijk voor informatie over alle activiteiten van Lisserbroek SamenMeer op www.lisserbroeksamenmeer.nl www.lisserbroek.online.nl

8

Dick Witteman


Activiteiten Koningsweek en Koningsdag Koningsweek 2018 Lisserbroek (programma en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

Dinsdag 24 april 19.00 – 21.00 uur

: Archery Tag Toernooi. Leeftijd 12 tot en met 15 jaar. (voor meer informatie, zie blz. 11)

Woensdag 25 april 13.30 – 15.30 uur 19.00 – 21.00 uur

: Oranje rommelmarkt voor jong en oud op het dorpsplein en Oranje-editie spelletjes-/knutselmiddag in dorpshuis : Archery Tag Toernooi. Leeftijd 16 tot en met 18 jaar. (voor meer informatie, zie blz. 11)

Donderdag 26 april 18.30 – 21.00 uur 21.00 – 01.00 uur

: Koningsvoetbal ‘7 tegen 7’-toernooi (voor meer informatie: zie hieronder) : Oranjefeest met DJ en prijsuitreikingen in De Meerkoet

Koningsavond 2018 Lisserbroek (programma en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

Koningsvoetbal ‘7 tegen 7’-toernooi en Oranjefeest met DJ Op Koningsavond, donderdag 26 april, organiseert het Oranjecomité van 18.30 tot 21.00 uur in samenwerking met voetbalvereniging Kagia voor de tweede maal het ‘7 tegen 7’-toernooi. Inschrijven voor dit gezellige toernooi kan via: seniorenzaken@kagia.nl. Er kunnen maximaal 16 teams deelnemen, leeftijd vanaf 16 jaar en het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team. Locatie: v.v. Kagia. Op basis van de gegevens die doorgegeven zijn bij de aanmelding, proberen wij de poules gelijkmatig in te delen. De prijsuitreiking is om 22.00 uur in het dorpshuis tijdens het Oranjefeest. Vermeld bij aanmelding de volgende gegevens: Teamnaam: Contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: Sterkte (1, sterk, 2 gemiddeld, 3 recreatief): Heb je minimaal 2 meiden in het team:

….. ….. ….. ….. …..

Met sportieve groeten, Oranjecomité Lisserbroek en v.v. Kagia

9


Koningsdag 27 april 2018 Lisserbroek (programma en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

10.00 – 12.00 uur Koffie met tompouce 50+ Live muziek van zeemanskoor De Torren Vanaf 10.00 uur enveloppenverkoop, € 0,50 per stuk; de opbrengst komst tegen goede van het seniorenwerk Lisserbroek

12.00 – ca.15.00 uur Kinderkermis, met diverse activiteiten voor de jongste Lisserbroekers met o.a. springkussen, spijkerbroek hangen, puzzelrace, schminken, huisjes spuiten met de brandweer en kussengevecht boven water

13.00 tot 14.00 uur Nieuwe voorstelling van clown Doedel, locatie v.v. Kagia, Kikkerbeetstraat (zie ook blz. 12)

Vanaf 15.00 uur Diverse activiteiten voor jong en oud: w.o. frikandellenwedstrijd en vrachtwagen trekken (informatie en aanmelding voor beide activiteiten: zie flyer op blz. 11)

14.00 – 20.00 uur Live muziek met medewerking van een DJ en een band vanaf 16.00 uur

Op het plein vanaf 12.00 uur Caron Oppelaar zal weer zorgen voor de muzikale omlijsting. Snackbar Lisserdijk zorgt vanaf 12.00 uur voor de warme hap!

10


Aanvullende informatie Oranje-activiteiten Seniorenochtend: optreden van zeemanskoor De Torren

Archery Tag toernooi Op dinsdag 24 en woensdag 25 april wordt in samenwerking met JC de Nooduitgang het Archery Tag toernooi gehouden. Archery Tag is het best te omschrijven als een kruising tussen trefbal en paintball, maar dan met pijl en boog! Doordat de pijlen zijn uitgerust met speciale foam-tops, kan het spel gespeeld worden zonder pijn en/of blauwe plekken. Opgeven voor het toernooi kan met minimaal 4 en maximaal 6 personen per team. Je moet je van tevoren aanmelden door een mailtje te sturen naar cindy.diepenhorst@maatvast.nl

Op Koningsdag kan in De Meerkoet, onder het genot van koffie met een tompouce, worden genoten van het optreden van zeemanskoor De Torren. Het koor bestaat uit zo’n 30 zangers en wordt ondersteund door accordeonisten en een drummer. Naast de bekende zeemansliedjes hebben zij een uitgebreid Nederlands repertoire dat zij enthousiast vertolken. Aanvang van het optreden is 10.00 uur, de toegang is door een bijdrage uit het Gemeentelijk Fonds Wijkbudgetten en een lokale sponsor gratis! Hartelijk dank hiervoor.

11


Voorstelling clown Doedel

Restafval en GFT/takken Ophaaldata half maart t/m 1 mei Wijk 9: Lisserdijk, Lisserweg, Gansoord, Turfspoor, Kruisbaak en Lisserbroekerweg. Alle overige straten vallen onder wijk 10. Wijk 9: Restafval: donderdag 29 maart, 12 en 26 april. GFT : vrijdag 23 maart, 6, 13, 20 april en dinsdag (!) 1 mei Vrijdag 20 april  takkenronde.

Kom jij ook naar v.v. Kagia voor de voorstelling “Clown Doedel gooit roet in het ‘koninklijke’ eten”? Deze begint om 13.00 uur en duurt ongeveer 40 à 45 minuten. De voorstelling gaat over een chef-kok van het Koninklijk Huis die megadruk is in de keuken en handen tekort komt i.v.m. het diner voor de verjaardag van de koning. De kok vraagt extra hulp. Clown Doedel biedt zich aan en gaat aan de slag. Maar een clown in de keuken is vragen om problemen. Komt alles op tijd af of loopt alles in de soep en zijn de rapen gaar? En wat gebeurt er met de belangrijke agenda van de chef-kok? Kortom, een leuke familievoorstelling met humor, spanning, zang, dans en interactie. Tot dan! De Oranje-activiteiten worden georganiseerd door het Oranjecomité Lisserbroek i.s.m.: V.v. Kagia, JC de Nooduitgang, Brandweer Lisserbroek, Lisserbroek SamenMeer, Vrienden Seniorenwerk Lisserbroek en dorpshuis De Meerkoet/Maatvast.. Kijk voor meer (actuele) informatie op de Facebookpagina ‘Koningsdag Lisserbroek’ of op www.lisserbroekonline.nl

Biljarten vrije inloopavond Zomaar eens een avondje biljarten? Dat kan op donderdagavond 29 maart, 5 en 19 april en op dinsdagavond 20 maart en 3 april. De Meerkoet is deze avonden geopend van 19.00 uur tot 24.00 uur, de toegang is gratis!

12

Wijk 10: Restafval: vrijdag 30 maart, 13 april en maandag (!) 30 april. GFT : donderdag 22 maart en 5, 12, 19 en 26 april. Donderdag 19 april  takkenronde.

Speelgoed-/kledingbeurs In De Meerkoet wordt zaterdag 17 maart van 10.00 tot 12.00 uur een grote beurs voor tweedehands kinderkleding en speelgoed georganiseerd. Toegang is gratis!

Darten op vrijdag Op de vrijdagavonden 16 en 30 maart en 6 en 20 april zijn de liefhebbers van de dartsport van harte welkom in De Meerkoet. Er wordt tijdens deze competitieavonden gegooid in een zgn. poulesysteem zodat een ieder minimaal 4 partijen speelt. Aanvang van de avond is 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur open. Je kunt je tot 19.45 uur inschrijven, deelname kost slechts € 3,00. Deelname vanaf 16 jaar en toeschouwers zijn ook van harte welkom. De organisatie is in handen van Dartclub Lisserbroek Kijk voor meer informatie op: www.dartclublisserbroek.nl of www.facebook.com/dartclublisserbroek


Even voorstellen Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Sabrina Haazervan Schooten, eigenaresse van Sense 4 Beauty & Feet in Noordwijk. In 2016 was ik tevens in Lisserbroek gevestigd onder de naam AcneSalon. Aangezien vele klanten, vanwege mijn beperkte tijden in Lisserbroek, ook naar Noordwijk kwamen, ben ik er toen hier mee gestopt. Maar na vele vragen heb ik besloten bij mij thuis, aan de Lisserdijk 491 te Lisserbroek, in mijn garage een salon te realiseren. Nu is het zover en ben ik vanaf 12 maart aan de slag onder de naam Sense 4 Beauty Lisserbroek. Dit is geen doorsnee schoonheidssalon, maar een erg doelgerichte salon. Wat ik daarmee wil zeggen is, dat ik voornamelijk werk aan de primaire klachten van mijn klanten, zoals het behandelen van pigment, couperose, acné, acnélittekens en rimpels. Tevens bied ik erg gespecialiseerde behandeling zoals permanente make-up, wimperextensions en acnébehandelingen die door uw aanvullende verzekering doorgaans vergoed worden. Om achter deze primaire klacht te komen of de wensen van mijn klant, werk ik standaard met een gratis en geheel vrijblijvende intake. Hierbij kunnen wij elkaar beter leren kennen, kijken of er een klik is en kunt u aangeven wat de wensen of doelen zijn. Zo creëren wij een duidelijk beeld en kan ik aangeven wat ik voor u kan betekenen voor we überhaupt van start gaan. Nieuwsgierig? www.schoonheidssalon-lisse.nl of bezoek ons op Facebook onder de naam Sense 4 Beauty Lisserbroek. Tot ziens bij mij in de salon! Sabrina Haazer-van Schooten, Lisserdijk 491, Lisserbroek, tel. 071-3613570

Inloopbridge op vrijdag Bridgen in het dorpshuis is een supergezellige, laagdrempelige en leerzame activiteit. Er is altijd een geoefend A-lijner aanwezig voor uitleg, vragen of arbitrage. De kosten € 4,00 per keer, incl. 1 x koffie/thee. Aanvang om 13.30 uur tot circa 16.30 uur Aanmelden/info bij: John Minck, tel. 0252-412954 / 06-5124 5505, fa.minck@quicknet.nl Peter Staats tel. 0252-410772 / 06-46536415, famstaats@casema.nl Inschrijving (ook voor singles!) via John of Peter tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur of aan de zaal tot uiterlijk 13.15 uur.

Rommelmarkt Beinsdorp Op zondag 27 mei wordt in en om dorpshuis ’t Eiland een grote rommelmarkt gehouden en daarom zijn wij op zoek naar rommelmarktspullen. Hierbij kunnen we de hulp van onze buren uit Lisserbroek wel gebruiken. Wij zijn erg blij met goede bruikbare spullen die u graag kwijt wilt, maar waar u zelf niet mee wilt lopen leuren. We komen het graag bij u ophalen. Wij zijn op zoek naar LP’s , CD’s, DVD’s, boeken, elektronica, kleine huisraad, nette (kinder)kleding, tierlantijntjes voor binnen en buiten, speelgoed, keukengerei, apparatuur, interieurartikelen, verzamelingen en wat u maar kunt bedenken. Zelfs grenen kasten, videospelers of oud ijzer worden bij u opgehaald. Grote artikelen zoals bankstellen en zware eiken kasten kunnen we helaas niet aannemen; twijfelt u, bel dan even. De opbrengst gaat naar allerlei extra activiteiten in en om ons dorpshuis t.b.v. onze inwoners. Heeft u spullen, neem dan contact op met Leo Fijneman, e-mail lpmfijneman@planet.nl, tel: 06-5469 6188, met Sandy via eiland@maatvast.nl of met de dorpshuisbeheerder via tel. 0252-515142. Met vriendelijke groeten, Leo Fijnema

13


Foto: Chantal van der Plas

Foto: Lia

Foto: Sabine Mesman

Foto: Ilona Opstal-van Dongen

Foto: Patricia van der Plas

Foto:

Lara

Schaatspret in Lisserbroek e.o. begin maart 2018

van Dongen

Foto: Coby den Butter

Foto: Vicky van der Zee

14 Foto: Coby den Butter

Foto: Ilse en Martijn Tolsma


Wijnboer in Lisserbroek Kan dat, hoor ik u al zeggen. Toch maar eens vragen hoe het zit. Op naar de Hillegommerdijk, naar Rik de Groot. De eerste vragen aan Rik zijn natuurlijk: hoe kom je aan zo’n hobby en kun je druiven telen in onze omgeving die geschikt zijn om er wijn van te maken? Op de eerste vraag vertelde hij dat er bij zijn vorige huis al een paar druivenstokken waren, waar hij sap van perste. Toen hij 60 werd, kreeg hij een starterssetje om wijn te maken en toen zij verhuisden naar de dijk met meer grond was dat de geboorte van zijn passie. Voor de tweede vraag vertelt Rik enthousiast verder en laat me ondertussen de schuur met allerlei apparaten en benodigdheden zien. Druiven kun je op elke grond telen, zelfs op zand, als hij maar niet zuur is. Dus niet op veen. Maar ons klimaat is vochtig en daardoor ontstaan schimmels en daar kunnen de ranken niet tegen. Daarom worden de planten zo opgebonden dat de wind er goed door kan gaan en wordt blad weggeknipt. Sinds een jaar of 10 zijn er o.a. in Duitsland rassen gekweekt die beter tegen schimmels bestand zijn. Het liefst wil Rik zo biologisch mogelijk werken, maar bij weer waar veel vocht in de lucht zit, kunnen er toch schimmels als meeldauw en valse meeldauw ontstaan en die behandelt hij dan met zwavel. Een kwalijke ziekte is ooit veroorzaakt door de druifluis. In het verleden zijn in heel Europa alle planten daardoor verwoest. Men ontdekte gelukkig dat de Amerikaanse plant geen last had van deze schimmel en sindsdien worden alle Europese varianten geÍnt op Amerikaanse onderstammen.

Druivelaars van onderen Februari: snoeimaand, al het hout op de hoofdstammen gaat eraf. Op de kale overblijvende takken vormen de knoppen zich al en volgende maand moet Rik de keuze maken welke loot hij gaat gebruiken. Dan komt een tijd van groeien en goed geleiden van de bladeren. Dit zijn de zonnecollectoren van de planten om de druiven te laten groeien en suikers te vormen. Belangrijk dus! Midden in de zomer doet Rik rond de 1200 vlieszakjes om de trossen om ze te beschermen tegen vogels en insecten, zoals wespen en hoornaars. In de grotere wijngaarden worden er tegen vogels zijbespanningsnetten gebruikt.

Dan breekt de mooiste periode aan: de oogsttijd. Wanneer haal je de druiven eraf. Van de druiven worden monsters genomen om suiker- en zuurgehalte te bepalen. De juiste afstemming hiervan is bepalend voor de smaak. Afhankelijk van de soort wordt er wel tot in november geoogst.

15


Plukken, wassen, van steeltjes ontdoen, zacht maken van de schil met een enzym om ze makkelijker los te maken van de schil, persen, zeven. Hierbij is de hulp van zijn vrouw hard nodig.

In het sap gaat gist, waarna de flessen met waterslot in een zelfgemaakte temperatuurkast gaan. Voor witte wijn moet de temperatuur 15⁰ blijven en voor rode 25. De toegevoegde gist geeft meer kans op goede wijn en drukt de verkeerde gisten, die al in het sap zitten, weg. Het sap kan ook uit zichzelf vergisten, maar dit is een ongecontroleerd proces. Nu volgt het spannendste moment van het jaar: gaat de gist aanslaan? Hierdoor wordt de alcohol gevormd. Slaat hij aan, dan vormt zich de alcohol en komt er koolzuur vrij, vandaar het waterslot op het vat. 2 à 3 weken staat hij te bloepen en dan wordt hij weggezet in het donker. Dit rijpingsproces duurt minimaal een half jaar.

Eerst wordt er gefilterd totdat de wijn glashelder is. Er wordt geproefd. Is de wijn nog niet helemaal goed? Dan kunnen nu de laatste correcties worden aangebracht. Hierna worden vele flessen gevuld en voorzien van een etiket met de toepasselijke naam “In de bogt”. De wijngaard ligt nl. in een bocht van de ringvaart én, met een knipoog, hoopt Rik natuurlijk dat het géén bogt is geworden! De oogst van 42 planten is ongeveer 60 liter wijn. Wat moeten we nog meer weten over deze hobby? Er is een landelijke organisatie met regionale afdelingen, waar je je bij aan kunt sluiten. Deze organiseren bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen en ook om elkaars wijn te proeven. Omdat het in Nederland steeds warmer wordt, zul je deze hobby of bedrijfstak steeds meer gaan tegenkomen. Maar ook tegen een strenge winter zijn de planten bestand, -20⁰ kunnen ze aan. Je hebt er ook een boekhouding bij nodig om te weten wat je wanneer moet doen, allerlei apparatuur en spullen. Maar vooral moet je het ervoor over hebben om schoon te werken, dus heel veel schoonmaakwerk van pers tot fles. Want als één ding me duidelijk geworden is van deze hobby, er hoeft maar iets te gebeuren en je wijn is mislukt. We sloten natuurlijk af met een glas lekkere Lisserbroekse witte wijn. Rik en Marja, hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid en succes bij de volgende oogst.

Proost!

16


Jongerencentrum de Nooduitgang

\\\

Wij organiseren een Paasparty en vinden het leuk als jij ook komt!!! Datum: woensdag 4 april Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur Locatie: Jongerencentrum de Nooduitgang Leeftijd: 7+

De kokende jeugd kan er wat van! Vrijdag 9 februari was het zover. In grote aantallen zouden hongerige belangstellenden naar de Huiskamer komen om daar te genieten van de kookkunsten van de jeugd in Lisserbroek. Om 15.00 uur verzamelden de chef-koks zich in de keuken van De Meerkoet. Cindy had de boodschappen gedaan en tassen vol met verse producten lachten ons toe. Luuk was de chef-kok van de pompoensoep, Benthe had de lasagne onder haar hoede en Mike ging zich over de pasta pesto met kip buigen. Even later kwamen Patrick en Stein er ook bij en zij werden flexibel ingezet. En toen begon de grote voorbereiding. Vele pompoenen werden in stukken gesneden, tranen zijn er gevloeid bij alle uien. De wortels, prei en paprika’s werden keurig in kleine stukjes gesneden. Bakken vol met verse producten vulden de keuken. En dat werd allemaal gedaan met gezellig geklets, een lach en af en toe een snik. Grote pannen werden op het vuur gezet en heerlijke geuren vulden de keuken. Rond een uur of half 6 was de Huiskamer omgetoverd in een eetzaal en de gasten begonnen binnen te druppelen. Veel familieleden van de koks hadden zich aangemeld en die namen ook een kijkje in de keuken om te zien hoe hun kroost zich daar bezig hield. Nou, die waren hard aan het werk.

Er werd gebakken en geroerd en ook vooral geproefd, want zij moesten de smaak bepalen. En na al dat zwoegen was daar het moment. De chef-koks laadden de grote pannen op een serveerwagen en gingen de soep uitserveren. Ze werden met applaus begroet en dat was ook geheel terecht. De soep was heerlijk, de schalen met pasta pesto en lasagne verdwenen als sneeuw voor de zon en als dessert was de vlaflip een gepaste afsluiter. Al met al een heel geslaagde avond. En wat kunnen we trots zijn op deze jongelui die zomaar voor 30 mensen hebben gekookt, het hebben uitgeserveerd en ook nog hebben verteld wat ze opdienden.

Petje af voor deze chef-koks! De volgende keer dat de jeugd voor anderen kookt, is vrijdag 13 april, aanvang 17.00 uur. S.v.p. op tijd aanmelden via cindy.diepenhorst@maatvast.nl

17


Rotonde van Lisserbroek

Foto: Els van Dijk

Eén van de meest besproken rotondes van de Haarlemmermeer wordt opgeknapt tot het visitekaartje van Lisserbroek en de gemeente Haarlemmermeer, want niet alleen forensen en bewoners van Lisserbroek genieten straks dagelijks van deze rotonde, maar ook de honderden toeristen die de Bollenstreek komen bewonderen! Vijf bedrijven zijn met elkaar de samenwerking aangegaan om de rotonde IJweg-LisserwegLisserbroekerweg aan te pakken en er een groene eyecatcher van te maken. Als hoofdlijnen een glooiende haagbeuk, in het middenveld hoge siergrassen, de kaders van echt gras en een mix van bloeiende beplantingen: de kleursamenstellingen zullen jaarlijks wisselen.

Tijd om in actie te komen! Florian de Clercq , Hans Buchner, Arjan Balkende, Frank Beelen en Jørgen de Ree, steken hun handen uit de mouwen! “Landgoed de Olmenhorst is als familiebedrijf al vijf generaties lang letterlijk en figuurlijk geworteld op deze plaats. Daarmee zijn wij niet weg te denken uit deze regio en voelen wij ons verbonden met zowel Nieuw-Vennep, Abbenes maar zeker ook Lisserbroek, de dorpen waar wij tussen in liggen. Deze rotonde vormt letterlijk de verbinding tussen het landgoed en de bebouwde kom van Lisserbroek. Het is een grote stap voorwaarts dat door het initiatief van de collega-ondernemers deze gezamenlijke invulling mogelijk is geworden. Wij zijn er trots op om partner te zijn in deze samenwerking en er aan bij te dragen dat deze rotonde een visitekaartje wordt voor ons dorp“, aldus Florian de Clercq. “We staan als AA Verhuizers voor zorgvuldigheid en professionaliteit. In lijn met deze kernwaarden investeren we graag in een nette leefomgeving en een professionele uitstraling van de regio, wat ons heeft doen besluiten deel te nemen aan dit mooie initiatief“, aldus Hans Buchner “Als hoveniersbedrijf vinden wij het belangrijk om de enige rotonde in Lisserbroek een groene duurzame bloeiende uitstraling te geven waar iedereen van kan genieten. De unieke samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en vijf bedrijven waarvan de ondernemers tussen 25 en 150 jaar werkzaam zijn in de polder. Wij zijn er trots op de komende 5 jaar het onderhoud van de rotonde op ons te nemen”, aldus Arjan Balkenende. “Een mooie rotonde is de entree van Lisserbroek en het visitekaartje voor het hele dorp”, aldus Frank Beelen.

V.l.n.r. Florian de Clercq, Hans Buchner, Arjan Balkenende, Frank Beelen, Bert Mens/voorzitter Dorpsraad en Jørgen de Ree

De Olmenhorst, AA-Verhuizers, Balkenende Hoveniers, Autocentrum Beelen en De Ree Holland: Deze bedrijven hebben de krachten gebundeld en zullen de komende vijf jaar de rotonde adopteren. Zij vinden het belangrijk dat er op zo’n mooie locatie in de gemeente Haarlemmermeer een mooie rotonde ontstaat. ank Beelen, Bert Mens/voorzitter dorpsraad en Afgelopen jaren is deze Jørgenrotonde de Ree voor vele inwoners van Lisserbroek en Nieuw-Vennep een doorn in het oog geweest, via social media werd dit uitgebreid besproken.

18

“In een mooie omgeving is het prettig vertoeven en deze rotonde was de laatste jaren niet erg mooi, vandaar dat we met het initiatief van de vijf ondernemers/investeerders blij zijn dit moois voor de omgeving te kunnen realiseren. Tevens hebben wij hiermee een mooie mogelijkheid om de schoonheid die ons product op de mens overbrengt, ook op deze manier aan iedereen te kunnen tonen”, aldus Jørgen de Ree.

Op donderdag 12 april is de feestelijke opening om 16.00 uur bij Autocentrum Beelen. Samen met wethouder Marjolein Steffens, genodigden, belangstellenden en de samenwerkende bedrijven zal er een toost uitgebracht worden op een mooie samenwerking en een prachtig resultaat.


Openbare basisschool de Zilvermeeuw Pannenkoekenfeest! Vrijdag 16 maart is de 12e editie van de Nationale Pannenkoekdag! De Zilvermeeuw organiseert samen met dorpshuis De Meerkoet een pannenkoekenfeest! De kinderen zullen deze dag op school gaan bakken voor de ouderen (55+) in Lisserbroek. Met de pannenkoek als oer-Hollands verbindend element tussen jong en oud wordt zo de basis gelegd voor een prachtige dag! Om deel te nemen aan dit feest, moet u zich inschrijven. De inschrijflijsten kunt u vinden bij De Meerkoet op een tafel in de hal en bij het voorportaal van het Medisch Centrum (naast De Meerkoet). Inschrijven kan tot uiterlijk donderdagavond 15 maart. Wilt u bij dit feest aanwezig zijn? U bent van harte welkom, maar vergeet dus niet om in te schrijven! Tot ziens op vrijdag 16 maart van 13.00 tot 14.45 uur bij De Zilvermeeuw, Azollastraat 45.

Feest op de Zilvermeeuw!

’s Avonds hebben we het feest met de ouders en andere belangstellenden voortgezet. We hebben de lipdub bekeken, taart gegeten en een interessante workshop gevolgd.

Van de ouders kregen we een hele grote foto met alle kinderen erop. Die krijgt een mooi plekje in de school. Aan de buitenkant heeft de school nu ook een andere uitstraling. Er hangen nieuwe naamborden met het nieuwe logo en het logo is als muurschildering op de gevel gezet. Ook op het internet hebben we een nieuw jasje: de nieuwe website is te zien op www.dezilvermeeuw.nu.

De Zilvermeeuw vierde dinsdag 20 februari groot feest. Het nieuwe logo werd onthuld! We hebben die dag met de hele school een spetterende lipdub (een filmpje op muziek) opgenomen. Dat was erg leuk om te doen. Om het feest compleet te maken, hebben we ook met zijn allen taart gegeten. Heerlijk!

Van harte welkom op de open dag, woensdagmorgen 21 maart! Op woensdagmorgen 21 maart is het open dag op De Zilvermeeuw. Wilt u eens kennis komen maken met onze school, loop dan gerust binnen. Tussen 9.00 en 12.00 uur zijn onze deuren open en staat de koffie of thee klaar.

19


St. Vrienden van het Seniorenwerk Lisserbroek De maand april staat weer voor de deur. In deze maand hebben o.a. Pasen en de Koningsdag. Pasen vieren we gezellig met elkaar en Koningsdag is een van de dagen die valt in de week van vele activiteiten die gepland zijn rond de verjaardag van de koning (zie hiervoor het programma Koningsweek elders in het dorpsblad). Op vrijdag 27 april staat als zovele jaren de enveloppenkraam er weer. Vele leuke, mooie, handige prijzen maar ook bollenpakketten en planten zijn er weer te winnen. Voor maar € 0,50 per envelop kan men meedoen om te proberen iets te winnen. De opbrengst gaat naar het seniorenwerk in Lisserbroek.

Gezamenlijke soosmaaltijd 3 en 24 april Maar voordat het Koningsdag is, hebben we nog 2 soosmaaltijden op 3 en 24 april. U weet het wel, mocht u mee willen eten, dan graag dit even vroeg genoeg van tevoren opgeven (aanmelden is verplicht). Dit kan op telefoonnummer 418442 van Ineke Croese of 413457 van De Meerkoet. De kosten zijn per persoon per maaltijd maar € 7.00.

Info uitgaansdag 55-plussers Op dinsdag 29 mei staat het traditionele uitgaansdagje op het programma. We gaan naar de BroekerVeiling. Het inschrijfformulier treft u aan op de volgende bladzijde en is verkrijgbaar in De Meerkoet. Vanaf 9.30 uur wordt er verzameld in De Meerkoet. Hier wordt GEEN KOFFIE gedronken. Dat wordt gedaan in Broek op Langedijk.

20

De bus vertrekt om 10.00 uur naar de BroekerVeiling. Daar wordt koffie gedronken met een Broekerbol. De groep wordt daarna gesplitst. Een groep gaat met een rondvaartboot mee en de andere krijgt een rondleiding in het museum. Na een klein uurtje wordt er gewisseld. Rond de klok van 13.30 uur krijgt u een Westfriese koffietafel met aan het einde een bijzondere modeshow waarin de authentieke Westfriese streekdracht rond 1900 centraal staat. Om 15.00 uur neemt u plaats op de plek van de handelaar in de authentieke veilingbanken. U voelt de spanning als de veilingmeester de groenten aanprijst en u de veilingklok stopt om uw prijs te bepalen. Zorg voor een volle geldbuidel!!!! Om 16.00 uur gaan we weer met de bus naar Lisserbroek waar na een drankje een overheerlijk diner wordt geserveerd. De kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn € 47,50 per persoon. Inschrijven kan tot en met dinsdag 14 mei. Het inschrijfformulier vindt u op de volgende bladzijde en is ook af te halen in De Meerkoet. Let wel op, u kunt namelijk opgeven wat u bij het hoofdgerecht wilt eten. De keuze is: kipfilet, varkenshaas of zalm.

Het seniorenwerk Lisserbroek organiseert wekelijks verschillende activiteiten in dorpshuis De Meerkoet. Elke dinsdag- en donderdagmiddag kan er gebiljart worden en elke dinsdagmiddag is er bridgen en een inloopmiddag. Elke donderdagochtend wordt er gekoersbald (activiteit MeerWaarde) en elke donderdagochtend is er “Door bewegen een beter leven” (activiteit van Maatvast). Naast deze vaste activiteiten organiseert St. Vrienden van het Seniorenwerk Lisserbroek ook bijzondere middagen rond Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Het seizoen wordt ieder jaar afgesloten met een feestelijke uitgaansdag. Namens de vrijwilligers van Stichting Vrienden van het Seniorenwerk wens ik iedereen een fijne tijd en voor degenen die een moeilijke periode meemaken, heel veel sterkte. Ineke Croese


Inschrijfformulier uitgaansdag senioren

Geachte mevrouw/mijnheer, De traditionele uitgaansdag, georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Seniorenwerk Lisserbroek, is dit jaar op

dinsdag 29 mei Deze dag verzamelen wij vanaf 9.30 uur in De Meerkoet. We drinken hier geen koffie, maar doen dat in de BroekerVeiling. Om 10.00 uur gaan we met een bus naar Broek op Langedijk. Ongeveer 17.00 uur zijn we terug in De Meerkoet waar de tafels gedekt staan voor een driegangen diner met keuze uit kipfilet, varkenshaas en zalm. Dit geeft u op onderstaand inschrijfformulier aan. De dag wordt afgesloten met een kopje koffie. De geheel verzorgde dag kost slechts € 47,50 per persoon. U kunt zich opgeven door het invullen van onderstaand formulier. Samen met het geld levert u het formulier in bij een van de comitéleden of in De Meerkoet. DENK ER AAN: VOL IS VOL. Opgeven kan uiterlijk tot en met dinsdag 14 mei. We maken er weer een hele mooie dag van. Stichting Vrienden van het Seniorenwerk in Lisserbroek

………………………………hierlangs afknippen…………………………………………….…………… Opgave voor de uitgaansdag op dinsdag 29 mei 2018 Keuzemenu:

ZET UW NAAM ACHTER HET KEUZEMENU:

Kipfilet Varkenshaas Zalm

Totaal bedrag: €…………………………… Heeft u een speciaal dieet, geef dit door, dan kan er rekening mee gehouden worden.

21


Sjoelnieuws Het was weer de gezelligheid die voorop stond bij het vriendentoernooi van 9 februari. Voor deze avond hadden 20 teams (80 personen) zich opgegeven, dus weer een lekkere volle zaal. Ook op de biljarts lagen de sjoelbakken. Voor de verloting stonden de trappen van het podium weer vol met prijzen. Ik telde 130 prijzen en dankzij de sponsoring van Jan v.d. Lans en Theo Duivenvoorde en de firma Imanse was er voor alle deelnemers ook nog een prijs. De winnaars van deze mooie avond waren: Groep A: 1. Team van Frank den Butter 4948 pnt. 2. Team van Huub v.d. Bent 4584 pnt. 3. Team van Janny Biemond 4459 pnt. Groep B: 1. Team van Leone Heuseveldt 2. Team van Olga Hilhorst 3. Team van Jan Nieuwenhuis Groep C: 1. Team van Debby de Jongh 2. Team van Annie v. Wieringen 3. Team van Danielle Hilgen

4079 pnt. 4078 pnt. 4018 pnt.

3695 pnt. 3614 pnt. 3590 pnt.

Als u ook zo’n gezellige sjoelavond mee wil maken, 23 maart hebben we er nog een. U kunt niet zo goed sjoelen denkt u? Dat maakt toch niet uit! Het gaat om die gezellige avond waar je andere mensen ontmoet of mensen die u al een hele tijd niet gezien hebt. En daar tussendoor even 2 x 5 bakken sjoelen. In de pauze nog wat praten met andere mensen en misschien wat eten, want bakken doen ze ook op zo’n avond. Maak een team van 4 personen en geef u op via telefoonnummer: 0615430700. Dat het gezellig is, blijkt wel uit het aantal mensen dat wij op zo’n avond hebben. De competitie gaat ondertussen gewoon door. We hebben inmiddels 12 competitieavonden gehad en in de groepen is het verschil onderling nog niet groot. De stand is nu: Groep A: 1. Frank den Butter 2. Johan v.d. Veek 3. Jacqueline den Butter

22

punten 19146 19049 17951

gemid. 132.95 132.28 124.65

Groep B: 1. Annie Baak 2. Adrie Heuseveldt 3. Olga Hilhorst

punten 17390 17374 17287

gemid. 120.76 120.65 120.04

Groep C: 1. Ans Seijsener 2. Stien Wennekers 3. Jan Biemond

16597 115.25 16520 114.72 16395 113.85

Groep D: 1. Rob Medenblik 2. Hennie Opsatal 3. Ank Meeuwissen

15894 110.37 15089 104.78 14325 99.47

Groep E: 1. Annie v. Wieringen 2. Jolanda Schalken 3. Frouk Imanse

14895 103.43 14829 102.97 14763 102.52

Groep F: 1. Karin Medenblik 2. Astrid Wegman 3. Bep v. Egmond

13649 13529 13353

94.78 93.95 92.72

Bij de Puntencup is de stand: 1. Rob Medenblik 141 punten (1) 2. Annie v. Wieringen 115 punten (3) 3. Frouk Imanse 111 punten (2) 4. Jolanda Schalken 105 punten (7) 5. Hennie Opstal 95 punten (8) Astrid Wegman 95 punten (3) 7. Jan Biemond 92 punten (8) 8. Adrie Heseveldt 90 punten (15) 9. Jan Nieuwenhuis 89 punten (10) 10. Rietje Brandt 88 punten (6) Het moet gek gaan als Rob Medenblik de puntencup niet gaat winnen, maar als je een avond mist heb je geen punten. Voor de 2e en 3e plaats zijn er nog genoeg kandidaten! Dit was het voor deze keer. Volgende keer de uitslag van het vriendentoernooi van 23 maart. Misschien bent u er wel bij? Groeten, Dick Witteman


IJs- en Skeelerclub Lisserbroek, afdeling skeelerbaan Open dag: start skeelerseizoen Op zaterdag 7 april 2018 organiseert de plaatselijke IJs- en Skeelerclub Lisserbroek een open dag en geeft daarmee het startsein voor een nieuw skeelerseizoen. Van 13.00 tot 16.00 uur kan iedereen op een van de mooiste skeelerbanen van de regio terecht, informatie krijgen over het skeeleren en inschrijven voor een van de skeelertrainingen voor puppy, jeugd en volwassenen. Tijdens de afgelopen Olympische Spelen waarin Team NL 20 medailles veroverde, hoorde je de presentatoren vaak bij verschillende deelnemers roepen dat ze uit het inline- of skeelerwereldje komen. Skeeleren is een populaire sport en vormt dus een uitstekende basis om successen te behalen bijv. bij het schaatsen en/of shorttracken. Iedereen is op zaterdag 7 april tussen 13.00 en 16.00 uur van harte welkom om kennis te maken met de vereniging en deze geweldig mooie skeelersport. Jong en oud kan deze dag vrij komen skeeleren (helm verplicht). Trainers zijn aanwezig om aanwijzingen te geven en te vertellen over het trainingsprogramma. Op het middenterrein kan de jeugd zich uitleven met hockey op skeelers. Jan van der Hoorn Schaatsen en Skeelers is aanwezig met een kraam om alle technische vragen te beantwoorden en u kunt bij hem ook skeelers en accessoires kopen (zowel nieuw als gebruikt). Kinderen kunnen zich laten schminken, zich uitleven op het springkussen en krijgen poffertjes. Het persoonlijke lidmaatschap voor het skeeleren bedraagt â‚Ź 40,00 (bij eerste inschrijving â‚Ź 10,00 extra). Tijdens de open dag is het mogelijk om lid te worden en in te schrijven voor een van de trainingen die door enthousiaste en deskundige trainers gegeven worden. Bij het leren skeeleren wordt veel aandacht besteed aan het veilig skeeleren. Niet alleen het aanleren van de basishouding en een goede balans komt bij de trainingen aan bod, ook is het belangrijk dat je als sporter goed kan remmen, op een goede manier leert

vallen en goed door de bochten kan skeeleren. Voor de al wat ervaren skeeleraar wordt stevig ingezet op verbetering van techniek en conditie. Voor alles geldt echter dat de sporter, jong of wat minder jong, plezier moet hebben in het skeeleren. In 2018 start IJs- en Skeelerclub Lisserbroek met een speciale wedstrijdgroep die deel gaat nemen aan skeelerwedstrijden van Jan van der Hoorn en Oomssport. Deze wedstrijdgroep gaat twee keer in de week trainen en gaat de wedstrijden skeeleren in speciale kleding die tegen een kleine vergoeding beschikbaar wordt gesteld. Naast de skeelertrainingen organiseert de vereniging diverse andere activiteiten waaronder PR wedstrijden, Skeelermolentocht op de eigen skeelerbaan, skeeleravondvierdaagse voor de jeugd en een speciale slotdag aan het einde van het skeelerseizoen. Ook de openings- en slotwedstrijden van de Jan van der Hoorn inline skate jeugdcompetitie worden op de Lisserbroekse skeelerbaan gehouden. Meer informatie over de open dag en de vereniging is de vinden op de website: www.ijs-skeelerclublisserbroek.nl U bent van harte welkom op 7 april op de ijsen skeelerbaan aan de Hillegommerdijk 53 in Lisserbroek. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Weer tijd voor zomertijd In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart gaat de klok een uur vooruit.

23


Even terug naar toen Wij blikken terug op artikelen uit voorgaande jaargangen. Dit keer november 2006 t/m november 2007. November 2006: ‘Het seizoen voor de jongere jeugd is al weer in volle gang en draait erg goed, maar wij hebben ook grootse plannen voor de jeugd vanaf 14 jaar tot ca. 21-22 jaar. Wij gaan avonden organiseren die meer gericht zijn op de wat oudere jeugd. Daar hebben wij wel jullie hulp bij nodig!! Wat moet je doen? Heel simpel, bedenk een goede naam voor het jeugdhonk. Want zeg nou zelf, erg vet is het niet om rond te roepen: “Ik ga uit in De Parkieten!!” Bedenk dus een goede naam en maak hiermee kans op een CD-bon. Laat je fantasie gaan en lever een naam in bij dorpshuis De Meerkoet.’

Januari 2007: ‘Opening De Nooduitgang 6 januari: Na maanden van voorbereiding is het zover, de Lisserbroekse jongeren hebben een eigen ruimte! De Parkieten bestaat niet meer, onze tent heet voortaan De Nooduitgang. De zaal is omgetoverd tot een BLACKBOX, waarin geluid en verlichting super mooi uitkomen. Er staat een complete bar met tap en de inrichting is eigentijds. Op de openingsavond, aanvang 21.00 uur, is er een optreden van enkele rappers en uiteraard zorgen wij voor een welkomstdrankje en hapje. Voor de toegangsprijs hoef je het niet te laten, die is namelijk GRATIS!!!’

Januari 2007: ‘Ook dit jaar is de Lisserbroekse schaatsploeg ruim vertegenwoordigd op de Weissensee. De schaatsploeg bestond dit jaar uit Lia Möllers, Rob van der Lans, Adriaan Oosterhof, Henk Reigersberg, Willem van der Voorn, Jos Möllers, Louis Kloek, Arie van der Voorn, Hennie Philipse en Cok van Beek. De ploeg wordt gecompleteerd door begeleiders Joke van der Voorn en Ingrid Philipse. Na een zomer op de racefiets en skeelerbaan traint de ploeg nu wekelijks 2 tot 3 keer op de Haarlemse ijsbaan. Het is prachtig om te zien dat de prestaties en conditie, ondanks dat de jongste van de groep dichter bij de 50 dan bij de 40 jaar is, alleen maar beter worden, terwijl dat niet heeft geleid tot minder plezier en lol met elkaar. De meeste mannelijke schaatsers hebben zich voor de toertochten van 200 km. Ingeschreven op zowel 30 januari en 2 februari.

24

Louis en Cok vertrekken een paar dagen eerder om ook op de tocht van 26 januari te starten. De Lisserbroekse ploeg is bijzonder verheugd met de sponsoring door het bekende Lisserbroekse Bouwbedrijf Valk. Prachtige pakken in de bekende geel/blauwe Valk-kleuren zorgen voor een herkenbaar geheel en een super gemotiveerde ploeg. Van Hal Sloopwerken uit Lisserbroek zorgt ook dit jaar weer voor het transport naar Oostenrijk. (…).’

November 2007: ‘Er zijn plannen om op de woensdagmiddagen spelletjesmiddagen te organiseren in De Meerkoet. Daarvoor worden mensen gezocht die het leuk vinden om met kinderen om te gaan. De middagen zijn bedoeld voor kinderen in de lagere schoolleeftijd. Het dorpshuis is in het bezit van veel speelmateriaal en er is ook budget om enkele spelen bij te kopen. Wie wil er deze middagen helpen? Voor opgave en/of informatie kunt u bellen met Cok van Beek, 413457.’

Even terug naar toen vanuit Canada Berichten van Martinus Slootweg; geboren in Lisserbroek en in 1949 met het gehele gezin geëmigreerd naar British Columbia in Canada. ‘Beste mensen van Lisserbroek, Ik heb de eerste elf jaar van mijn leven in Lisserbroek gewoond. Dus niet lang. En toen geëmigreerd. Als je vroeger van Lis over de brug ging, dan kon je rechts het snoepwinkeltje van Pleuna de Wit zien aan de dijk. De jongens van ome Cor en tante Rika Slootweg van Turfspoor noemden haar Weuna de Plit. Er was meer dan snoep, ze had ook een telefoon en keek wat er over de brug kwam. Toen wij aan de dijk tegenover de meelfabriek van Verduijn woonden, stapte ik op blote voeten op een plank met een uitstekende spijker. Hij ging niet helemaal door mijn voet, maar mijn moeder durfde de plank er niet af te trekken. Pleuna heeft dokter Hol gebeld en die kwam. Het was gouw voormekaar. Maar het ergste vond ik op twee stoelen zitten. Lang geleden. Zomer 1942.


‘

Zeg klein, lief lammetje

Kleurplaatje

Is jouw witte, wollen vacht, echt nog warmer dan mijn winterjas? Dat had ik echt niet gedacht. Klein, lief lammetje, waar spring je nu naar toe? Natuurlijk, ik begrijp het al, je wordt een beetje moe. Kruip jij maar lekker tegen je moeder aan, maak morgen maar weer pret. Slaap lekker in je warme stal, ik ga nu ook naar bed.

Hoe komt het kuikentje bij zijn mama?

Van 1 naar 25

Kom toch pimpelmeesje, kom maar snel bij mij! Kijk hier hangt een huisje, en dat huisje is nog vrij. Daar mag je wel in wonen. Echt, ik vind het allemaal best, zoek maar snel wat takjes, en bouw een lekker, warm nest. En als je nestje klaar is, mag ik dan ook misschien, de eitjes die je hebt gelegd, een keertje komen zien?

25


Agenda voor de maand maart 2018 Maandag

19 26 Bridgeclub De Meerbridgers 19 26 Fysiotherapeute volgens afspraak 19 Kreaclub De Meerkoet 19 26 Schilderclub 26 Healing Room 19 26 Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk 19 26 “Diëtistenpraktijk Start Today”. 19 26 Lisserbroek SamenMeer kreamiddag 19 26 Lisserbroek SamenMeer tablet instructie

19.30 uur tot 08.00 uur tot 19.30 uur tot 09.00 uur tot 19.30 uur tot Op afspraak Op afspraak 13.30 uur tot 09.30 uur tot

Dinsdag

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

08.00 uur tot 17.00 uur 08.45 uur tot 11.45 uur 20.00 uur tot 24.00 uur 09.00 uur tot 12.00 uur 19.00 uur tot 24.00 uur Op afspraak v.a. 07.45 uur 13.00 uur tot 16.30 uur Op afspraak 09.30 uur tot 10.30 uur 19.30 uur tot 20.30 uur 13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

21 28 28 21 28 21 28 21 28 21 21 28 21 28

Donderdag

22 22 22 22 22 22

27 Fysiotherapeute volgens afspraak 27 Peuterspeelzaal De Broekjes Sjoelclub Lisserbroek 27 Aquarelgroep De Meerkoet Vrij biljarten 27 Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk 27 Huisarts De Gele Lis, inloopspreekuur 27 Soos senioren / bridgen / biljarten 27 “Diëtistenpraktijk Start Today”. 27 Yoga lessen 27 Yoga lessen 27 Schildercursus Dick Stolp

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

22 22 29 Vrijdag

Klaverjassen 20.00 uur tot 24.00 uur Fysiotherapeute volgens afspraak 08.00 uur tot 18.00 uur Jongerencentrum: activiteiten voor 15+ 19.00 uur tot 22.00 uur Beter leven door Bewegen 10.00 uur tot 11.00 uur Biljarten 50 + 13.00 uur tot 16.00 uur Biljartvereniging De Meerkoet 19.30 uur tot 24.00 uur Ouderenadviseur 09.00 uur tot 11.00 uur Koersballen 09.30 uur tot 11.30 uur Darten competitie voor bondsteams 20.00 uur tot 24.00 uur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak “Diëtistenpraktijk Start Today”. Op afspraak Peuterspeelzaal De Broekjes 08.45 uur tot 11.45 uur Vrij biljarten 19.00 uur tot 24.00 uur Meezinggroep "Heppie" Lisserbroek SamenMeer. v.a. 19.30 uur Lisserbroek SamenMeer kreamiddag 13.30 uur tot 16.00 uur

23 30 Peuterspeelzaal De Broekjes 23 30 Fysiotherapeute volgens afspraak 30 Darten volwassenen 16+ 23 Sjoelclub Lisserbroek 23 30 Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk 23 30 Bridgen Inloop 23 30 Jongerencentrum: activiteiten voor 8+ 23 30 Jongerencentrum: activiteiten voor 10+ 23 30 Koken voor jongeren 23 30 “Diëtistenpraktijk Start Today”. 30 Biljartvereniging De Meerkoet

08.45 uur tot 08.00 uur tot 20.00 uur tot 20.00 uur tot Op afspraak 13.15 uur tot 15.00 uur tot 19.00 uur tot 16.30 uur tot Op afspraak 19.30 uur tot

11.45 uur 20.00 uur 24.00 uur 24.00 uur

24 24 17 17

Kienmiddag voor de kinderen Kienavond KoetActief 16+ Speelgoed en kledingbeurs Muziekavond

15.00 uur 20.00 uur 10.00 uur 20.30 uur

17.00 uur 24.00 uur 12.00 uur 01.00 uur

18 25

Jongerencentrum: act.voor alle leeftijden

13.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag

Zondag

16.00 uur 11.30 uur

Peuterspeelzaal De Broekjes 08.45 uur tot 11.45 uur Spelletjesmiddag 13.30 uur tot 15.30 uur Huisarts De Gele Lis, inloopspreekuur v.a. 07.45 uur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak “Diëtistenpraktijk Start Today”. Op afspraak Mama Café 10.00 uur tot 11.30 uur Vergadering Dorpsraad Lisserbroek 19.30 uur tot 22.00 uur Wandelgroep De Meerkoet 10.00 uur tot 11.00 uur Lisserbroek SamenMeer bestuur 19.00 uur tot 21.00 uur 28 De Huiskamer is open, de koffie staat klaar !!13.30 uur tot 15.30 uur

22 22 22 22 22

26

24.00 uur 18.00 uur 21.30 uur 12.00 uur 21.30 uur

tot tot tot tot

16.30 uur 17.30 uur 21.00 uur 19.00 uur 24.00 uur


Agenda voor de maand april 2018 Maandag

9 16 23 30 9 16 23 30 9 16 23 30 16 30 9 16 23 30 9 23 9 16 23 30 9 16 23 30 9 16 23 30 9 16 23 30 2

Dinsdag

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 17 24 10 17 24 10 17 24 10 10 10 10

24 24 24 24 24 10 17 24 10 17 24 17

Woensdag 4 11 11 4 11 4 11 4 11

17 17 17 17

18 25 25 18 25 18 25 18 25 18

11 4 11 18 25 4 11 18 25 11 25 Donderdag 5 5 5 5 5

12 12 12 12 12

19 19 19 19 19 19 5 12 19 5 12 19 12 5 12 19 5 12 19 5 12 19 5 12 19 5 19 5 19 5 19

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Vrijdag

6 13 20 6 13 20 6 20 27 6 6 6 6 6 6 6

Zaterdag

13 13 13 13 13 13

7 14 7

Zondag

1

20 20 20 20 20 20 20

Bridgeclub De Meerbridgers 19.30 uur tot Fysiotherapeute volgens afspraak 08.00 uur tot De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf 08.00 uur tot Kreaclub De Meerkoet 19.30 uur tot Schilderclub 09.00 uur tot Healing Room 19.30 uur tot Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak “Diëtistenpraktijk Start Today”. Op afspraak Lisserbroek SamenMeer kreamiddag 13.30 uur tot Lisserbroek SamenMeer tablet instructie 09.30 uur tot Paasbrunch LisserbroekSamenMeer en Maatvast.

24.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 21.30 uur 12.00 uur 21.30 uur 16.00 uur 11.30 uur

Fysiotherapeute volgens afspraak De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Sjoelclub Lisserbroek Aquarelgroep De Meerkoet Vrij biljarten Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Huisarts De Gele Lis, inloopspreekuur Soos senioren / bridgen / biljarten “Diëtistenpraktijk Start Today”. Maaltijd Seniorenwerk Lisserbroek Yoga lessen Schildercursus Dick Stolp Leeskring Lisserbroek SamenMeer

08.00 uur tot 17.00 uur 08.00 uur tot 18.00 uur 20.00 uur tot 24.00 uur 09.00 uur tot 12.00 uur 19.00 uur tot 24.00 uur Op afspraak v.a. 07.45 uur 13.00 uur tot 16.30 uur Op afspraak 17.00 uur tot 18.30 uur 19.30 uur tot 20.30 uur 13.30 uur tot 15.30 uur 20.00 uur tot 22.00 uur

De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Spelletjesmiddag Huisarts De Gele Lis, inloopspreekuur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk “Diëtistenpraktijk Start Today”. Mama Café Vergadering Dorpsraad Lisserbroek Wandelgroep De Meerkoet Weicht Watchers De Huiskamer is open, de koffie staat klaar

08.00 uur tot 18.00 uur 13.30 uur tot 15.30 uur v.a. 07.45 uur Op afspraak Op afspraak 10.00 uur tot 11.30 uur 19.30 uur tot 22.00 uur 10.00 uur tot 11.00 uur 19.00 uur tot 20.30 uur !!13.30 uur tot 15.30 uur

Klaverjassen 20.00 uur tot 24.00 uur Fysiotherapeute volgens afspraak 08.00 uur tot 18.00 uur Jongerencentrum: activiteiten voor 15+ 19.00 uur tot 22.00 uur De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf 08.00 uur tot 18.00 uur Beter leven door Bewegen 11.30 uur tot 12.30 uur Beleggersclub Meer Winst 20.00 uur tot 22.30 uur Biljarten 50 + 13.00 uur tot 16.00 uur Biljartvereniging De Meerkoet 19.30 uur tot 24.00 uur Ouderenadviseur 09.00 uur tot 11.00 uur Koersballen 09.30 uur tot 11.30 uur Darten competitie voor bondsteams 20.00 uur tot 24.00 uur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak “Diëtistenpraktijk Start Today”. Op afspraak Lisserbroek SamenMeer kreamiddag 13.30 uur tot 16.00 uur Vrij biljarten 19.00 uur tot 23.00 uur Meezinggroep "Heppie" Lisserbroek SamenMeer. v.a. 19.30 uur Oranjefeest !! 21.00 uur tot 01.00 uur De Broekjes speelzaal en kinderdagverblijf Fysiotherapeute volgens afspraak Darten volwassenen 16+ Viering Koningsdag Lisserbroek Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Bridgen Inloop Jongerencentrum: activiteiten voor 8+ Jongerencentrum: activiteiten voor 10+ Koken voor jongeren “Diëtistenpraktijk Start Today”. Biljartvereniging De Meerkoet

08.00 uur tot 08.00 uur tot 20.00 uur tot 10.00 uur tot Op afspraak 13.15 uur tot 15.00 uur tot 19.00 uur tot 16.30 uur tot Op afspraak 19.30 uur tot

Repair Café Lisserbroek Muziekavond KoetActief Slotavond sjoelclub

13.30 uur tot 16.00 uur 20.30 uur tot 01.00 uur 17.00 uur tot 22.00 uur

8 15 22 29 Jongerencentrum: act.voor alle leeftijden

18.00 uur 20.00 uur 24.00 uur 20.00 uur 16.30 uur 17.30 uur 21.00 uur 19.00 uur 24.00 uur

13.00 uur tot 16.00 uur

27


Algemene informatie ‘wie, wat, waarvoor’

-

Algemene alarmnummers: 112 : Voor ambulance, brandweer en politie (alleen dringende gevallen) 0900-8844 : Landelijk politienummer (geen spoed, wel politie) Gebiedsagent : Thijs Stut (thijs.stut@politie.nl) 144 : Landelijk meldnummer voor dieren in nood (‘red een dier’) WhatsApp Buurtpreventie: Aanmelding: mail naam, adres, woonplaats, geboortedatum (min. 18 jr.) en 06-nummer naar: Lisserbroek PreventieApp: Lisserbroek.preventie@gmail.com WhatsAppgroep Buitengebied Lisserbroek/Buitenkaag: lisserdijk@gmail.com Stichting Maatvast: postbus 166, 2130 AD Hoofddorp (info@stichtingmaatvast.nl en www.stichtingmaatvast.nl ) Stichting Dorpsraad Lisserbroek: www.dorpsraadlisserbroek.nl Emailadres: secretaris@dorpsraadlisserbroek.nl of info@dorpsraadlisserbroek.nl Dorpshuis De Meerkoet: Krabbescheerstraat 1, 2165 XG Lisserbroek, beheerder Cok van Beek, tel.nr. 413457 cok.vanbeek@maatvast.nl Jongerencentrum de Nooduitgang: Openingstijden donderdaginloop van 19.00 tot 22.00 uur; vrijdag activiteiten voor groep 7 en 8 vanaf 15.00-17.00 uur, Kookcafé van 16.30 tot 19.00 uur, avondinloop van 19.00 tot 22.00 uur; zondaginloop van 13.00 tot 16.00 uur Contactpersoon: Cindy Diepenhorst bereikbaar op tel.nr. 06-4297 7649 of via mail cindy.diepenhorst@maatvast.nl Medisch Centrum Lisserbroek: - Huisartsenpraktijk De Gele Lis (dr. Bet): inloopspreekuur dinsdag- en woensdagmorgen van 7.45 tot 9.15 uur - Fysiotherapiepraktijk mevrouw A. Conijn: afspraken via tel.nr. 411417 - Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk, www.bodystressrelease.nl , tel.nr. 06-3909 5831, info@bsrbollenstreek.nl - Diëtistenpraktijk Start Today: Raisa Jonkman, website www.start-today.nl, telefoon: 06-1105 1788 (in dorpshuis) Gemeente Haarlemmermeer: postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Servicelijn van de gemeente 0900-1852: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur (www.haarlemmermeer.nl). Vragen stellen via WhatsApp via 06-1331 0900. Meldingen inzake iets kapot in uw omgeving, hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden MeerWaarde (welzijnsorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening) Hoofdkantoor: Dokter Van Dorstenstraat 1, 2130 AK Hoofddorp, tel.nr. 023-569 8888 (www.meerwaarde.nl). Openingstijden inloopspreekuur MeerWaarde PlusPunt Nieuw-Vennep/Zuid: maandagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur en dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur; tel.nr. 023-569 8868. Cursusbureau bereikbaar van 9.00 en 12.00 uur; tel.nr. 023-569 8861. - Ouderenadvies : Herriëtte Frielinck, inloopspreekuur dorpshuis op donderdag in oneven week van 9.00 tot 11.00 uur - Sociaaljuridisch advies : bas.geelen@meerwaarde.nl - Jeugd- en opbouwwerk : jayne.mackenzie@meerwaarde.nl ; norman.kortekaas@meerwaarde.nl AED is aanwezig op de volgende adressen: Dag en nacht bereikbaar: 1. Pensionstal Enthoven, Hillegommerdijk 154 (particulier bezit) tel.nr. 413525 2. Hal appartementencomplex ‘Hortensia’, Magnoliastraat (alleen voor degenen die daar toegang hebben) 3. Particulier adres, Gansoord 58 Op onderstaande adressen geldt beperkte bereikbaarheid: tijdens openingstijden en/of kantoortijden: 3. Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 tel.nr. 413457 4. De Ree Holland B.V., Lisserbroekerweg 60 (particulier bezit) tel.nr. 417751 5. R.K. Basisschool De Reiger, Azollastraat 47 (particulier bezit), na schooltijd aanbellen aan deur Azollastraat tel.nr. 412128 6. Frigo Nieuw-Vennep B.V., IJweg 1635, Nieuw-Vennep tel.nr. 419017 7. Kantine voetbalvereniging Kagia, Kikkerbeetstraat 1 tel.nr. 410348 8. Landgoed De Olmenhorst, Lisserweg 481 tel.nr. 06-2434 7450 9. Kantine tennisvereniging Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 3 *) tel.nr. 417357 *) Alleen bereikbaar tijdens openingsuren kantine (doordeweeks meestal van 19.00 uur tot 23.00 uur) RKBS “De Reiger”, Azollastraat 47, tel. 412128: info.reiger@jl.nl, directeur: Anne Niehe; OBS “De Zilvermeeuw”, Azollastraat 45, tel. 412124: www.dezilvermeeuw.nu, directeur: Mirjam Berkhout Kindercentrum Broekjes: www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl , tel. 06-1330 2829 Meerlanden: Aalbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout Tel. 0297-381717 (ma t/m vr. 8.30-16.30); http://afvalkalender.meerlanden.nl WMO-vervoerder ‘Regiorijder’: reserveren dagelijks tussen 6.00 en 24.00 uur: www.regiorijder.nl of telefoonnummer 0900-9343.

28


editie maart/april 2018  
editie maart/april 2018  
Advertisement